ICT plán školy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT plán školy. zs.svermov@seznam.cz; info@zsmsvelvarska.cz. http://www.zsmsvelvarska.cz"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á Velvarská 1206, Kladno 7, IČ: , DIČ: CZ , ID datové schránky: q32fd2j Tel./fax: ; tel.: web: ICT plán školy Základní škola a mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, vydává tento ICT (informační a komunikační technologie) plán školy, kterým formuluje hlavní úkoly a cíle školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy je zpracován s výhledem do konce školního roku 2016, přičemž poté dojde k vyhodnocení plánu a jeho aktualizaci. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití ve výuce. Porovnává ho se Standartem ICT služeb ve škole definovaným Ministerstvem školství. Výsledkem je srovnání a stanovení cílů, kterých je třeba dosáhnout, aby škola minimálně harmonizovala s ukazateli vytyčenými Standartem ICT služeb ve škole. Název školy: ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 Ulice: Velvarská 1206 PSČ, místo: Kladno tel.: fax.: www stránky: Záměry školy v oblasti ICT pro období září 2014 červen 2016 Hlavní cíle: Zefektivnit a zatraktivnit výuku s využitím ICT Směřovat školu k co nejširšímu využívání online informačních zdrojů a komunikace Inovace PC pro žáky i zaměstnance školy Inovace hardwaru Zajistit kvalitní prezentaci školy na vlastních internetových stránkách a umožnit učitelům zpracování a zveřejnění vlastní prezentace Zajistit zabezpečení školy s důrazem na zabezpečení místností vybavených IT technikou Doplnit stávající systém zálohování o další

2 Zaměřit se na prevenci sociálně patologických jevů s využitím IT techniky Využívat tablety v běžných hodinách Dílčí cíle: Podporovat elektronickou komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči Doplnění softwarového vybavení, zaměřit se na jeho efektivní využívání Pokrýt budovu školy wi-fi připojením k síti internet pro žáky Zvážit dle aktuální nabídky na systém server - tenký klient Podporovat zaměstnance v dalším vzdělávání v oborech ICT Způsob financování k dosažení těchto cílů: Vlastní zdroje školy Projekty a granty Sponzorské dary

3 Počáteční údaje (tj.k roku 2014) Údaje o škole Celkový počet žáků ve škole Dle roku letos z toho na 1. stupni z toho na 2. stupni 70 Celkový počet pedagogických pracovníků včetně vedení školy 16 Celkový počet zaměstnanců - administrativa, správa 3 Počet tříd 9 Počet odborných pracoven 3 Počet počítačových učeben 2 Vybavení školy počítačovou technikou Aktuální počet počítačů Z toho pro žáky Počet připojených míst do sítě internet(aktuálně/předpoklad) Počet připojených míst do sítě LAN(aktuálně/předpoklad) Stav 2014 Stav 2015 Stav 2016 Multimediální učebna I Multimediální učebna II /31 31/ /18 18/ Učebna NPÚ 7 6 7/7 7/ Učebna fyziky 9 8 8/8 8/ Učebny jednotlivých tříd /11 11/ Vedení školy 2 0 2/2 2/ Sekretariát 1 0 1/1 1/ Vedoucí kuchyně 1 0 1/1 1/ Tonar 1 0 1/1 1/ Knihovna 1 0 1/1 1/ Indoš 6 0 6/6 6/

4 Kabinet fyziky 1 0 1/1 1/ Školnice 1 0 1/1 1/ Doménový server Aplikační server Webový server Server pro docházku NAS pro zálohování 1-1/1 1/ /1 1/ /1 0/ /1 1/ /1 1/ Družina 0 0 0/1 0/ Mateřská škola 5 1 5/5 5/ Další PC - přenosná 3 0 Ve školním prostředí Ve školním prostředí Tablety 0 0 Ve školním prostředí Ve školním prostředí

5 Učebny informatiky a výpočetní techniky Současný stav Multimediální učebna I vybavená 30 počítači pro žáky, jeden pro učitele, vlastním rozvaděčem se dvěma switchi, multifunkční tiskárnou, ozvučením 5.1, systémem 3M Engel - tabule, blízký projektor, vizualizérem. Multimediální učebna II vybavená 17 počítači pro žáky, jeden pro učitele, switchem, tiskárnou, skenerem, DVD přehrávačem, VHS rekordérem, projektorem, ozvučením a ActivBoard tabulí, snímač EBEAM. Učebna NPÚ vybavená 6 počítači pro žáky, jeden pro učitele, switchem, tiskárnou. Učebna Fyziky Chemie vybavená 8 počítači pro žáky, jeden pro učitele, switchem, DVD přehrávačem, projektorem, ozvučením a tabulí ActivBoard. Učebna Indoš byla zrušena a je přestavována na prostory výhradně pro zaměstnance školy. Předpokládaný stav Učebny sloužící po výuku především předmětů Informatiky nejsou v tomto výhledu určené k velké přestavbě. Předpokladem je postupná obnova stávajícího zařízení za nové nebo alespoň novější než stávající a doplnění multimediální učebny II na maximální počet dané prostorovým rozložením učebny. Jedna z předpokládaných variant je i přechod na systém server-tenký klient, která by umožnila optimalizaci správy. Náklady: nelze vyčíslit a je třeba vycházet z aktuální nabídky v době možné realizace, s přihlédnutím na možnosti využití dotací a grantů. Sítě současný stav Počítačová síť Kabeláž počítačové sítě je zajištěna technologií LAN 5E - strukturovanou kabeláží 100Mbps a 1000Mbps,Wifi Ubiquity Unifi na 18 místech školy. Páteřní síť školy je tvořena optickými vlákny, propojení anténa na střeše vedlejší budovytonar-indoš-učebna č.1-ředitelna Aktivní prvky: switche, AP, routery Kabely: chráněny lištami Síť je vybudována v celé škole, v každé učebně je umístěna minimálně jedna zásuvka s připojením do LAN, možnost připojení mají i všechny kanceláře, knihovna, TONAR, sborovna, vrátnice, kabinet F-Ch. Součástí školní sítě je i budova školní družiny propojena 5Ghz wifi vpn tunelem a budovy mateřské školy připojené optickým vláknem. Způsob připojení na internet Připojení na internet : zajištěna v rámci smlouvy se společností ISDATA Dostupnost Internetu: v rámci celé LAN

6 Schránka elektronické pošty pro pedagogy, zaměstnance i žáky: a s postupným přechodem pouze na Schránka elektronické pošty pro školu a Zajišťované služby Správa doménového serveru s virtualizaci Hyper-V, TMG Serveru, Backup serveru je zajištěna externím správcem, společností ISDATA a lokálním ICT správcem. Serverový systém: 1x Server - MS Windows Server 2008 s virtualizací technologií Hyper-V na tři servery doménový, Exchange a aplikační z vnějšího prostředí 1x Server - MS Windows Server 2008 s Microsoft TMG zajišťující filtrování přístupů do a 1x Server - MS Windows Server 2012 R2 s Microsoft System Center x Server - MS Windows Server docházkový systém Docházka 3000 stránky školy 1x Server - Linux OpenSUSE demilitarizovaná zóna mimo doménu školy využíván pro www V každém počítači v síti je možné přistupovat k softwaru Bakaláři, Smile, Zoner Photo studio, v síti i lokálně na stanicích dle požadavků k výukovým softwarům. Učitelé mají k dispozici centrální datové úložiště pro sdílení materiálů. Na všech počítačích je naistalován kancelářský balík MS Office Pro Školní notebooky mají možnost ve spojení s učitelským účtem vzdáleného přístupu pomocí VPN. Sítě předpokládaný stav Počítačová síť Kabeláž počítačové sítě je zajištěna technologií LAN 5E, nebo 6 a optickým kabelem, doplněna Wi-Fi včetně pokrytí učebny v přírodě Aktivní prvky: switche, routery, AP Kabely: chráněny lištami Způsob připojení na internet Připojení na internet : beze změny Dostupnost Internetu: celá síť školy + wifi pokrytí školy a jejího blízkého okolí zabezpečenou sítí Schránka elektronické pošty pro pedagogy i žáky: Schránka elektronické pošty pro školu Zajišťované služby Správa sítě je zajištěna externím správcem a lokálním ICT správcem. Serverový systém MS Windows Server 2008 nebo vyšší. V každé počítači v síti je možné přistupovat k softwaru Bakaláři, Smile, Zoner photo studio, na stanicích dle požadavků k výukovým softwarům, je plně spuštěn aplikační server určený výhradně pro výukový software. V demilitarizované zóně v budově školy je umístěn webserver s redakčním systémem a LMS systémem. Nasazení cloudových služeb Microsoft a Google.

7 Ukládání dat Každému uživateli školní počítačové sítě je zajištěn prostor pro ukládání dat na síťovém disku, jeho velikost je upravována dle potřeby a požadavků. Vedení školy má navíc k dispozici lokální disky svých notebooků. Zálohování je řešeno v Microsoft System Center 2012 na backup sever, vybraná data jsou zálohována na NAS server umístěný v jiné části budovy. Využívání cloudu pro sdílení dat. Další technika v budově ZŠ technika Současný stav Předpokládaný stav Předpokládané investice Tiskárna jehličková Tiskárna inkoustová Tiskárna pokladní Kč Tiskárna laserová monochromatická Tiskárna laserová - barevná Kopírovací stroje s možností tisku Kopírovací stroje bez možnosti tisku Samostatný Dataprojektor Dataprojektor s interaktivní tabulí Kč Kč 3 3 výměna Kč Kč Kč Digitální fotoaparát Kč Digitální kamera Kč Digitální mikroskop Kč Vizualizér Kč Flash disky Kč Externí mechanika CD-RW Scannery 1 1 0

8 NAS Kč Externí hardisk Kč GPS navigace Kč Meteostanice Kč

9 Software Přehled používaného software a předpokládaných stav Druh software Současný stav 2012 Předpokládaný stav Operační systémy MS Windows 2000 Server MS Windows 2000 Server MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2012 Windows 7 MS Windows 7 a vyšší Textové editory MS Word 2010 a MS Word 2013 MS WORD 2013 nebo vyšší Tabulkové editory MS Excel 2010 a MS Excel 2013 MS Excel 2013 nebo vyšší Grafické editory Zoner Callisto 4 Zoner Callisto 5 Editory prezentací MS PowerPoint 2010 a MS PowerPoint 2013 MS PowerPoint 2013 nebo vyšší Tvorba internetových stránek PS Pad PS Pad Internetové prohlížeče Klienti elektronické pošty Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, Opera MS Outlook 2010 a MS Outlook 2013 Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrom, Opera MS Outlook 2013 nebo vyšší Databázové aplikace (žáci) MS Access MS Access Výukové aplikace a online výukové zdroje Antivirová ochrana Terasoft(programy pro výuku JČ, M, AJ, NJ, CH, RV, 1.stupeň), encyklopedie, slovníky, lexikony apod., Nová škola, Didakta, Holubec, atd Microsoft System Center 2012/ Eset Smart Security Upgrade výukových programů a doplnění dle nabídky Microsoft System Center Správa sitě V rámci OS Windows 2008 V rámci OS Windows 2012 Komprimační aplikace AlZip AlZip, 7Zip Ostatní aplikace E-Beam E-Beam Ostatní aplikace Free Commander Free Commander Ostatní aplikace Nero BurningROM Nero BurningROM Ostatní aplikace Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader

10 Ostatní aplikace Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio (v aktuální verzi) Ostatní aplikace Active Inspire Active Inspire Ostatní aplikace SMILE SMILE Ostatní aplikace Bakaláři Bakaláři Všechny aplikace jsou používány v souladu s autorským zákonem tj. škola je buď držitelem licencí k jejich používání na základě smluvních vztahů, nebo se jedná o free verze. Počet nových licencí se bude odvíjet od nákupu nových (repasovaných) počítačů a smluvních vztahů se společností Microsoft. V Kladně dne Zpracoval Bc. Petr Novák

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ICT PLÁN ŠKOLY na období do 31. 8. 2014 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

ICT plán školy. Údaje o počtech žáků, učitelů a učeben stav k 30. 9. 2005 dle stat. výkazů a plán 2006-07: Stav 2005

ICT plán školy. Údaje o počtech žáků, učitelů a učeben stav k 30. 9. 2005 dle stat. výkazů a plán 2006-07: Stav 2005 ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové tel: 49 5075 111 fax: 49

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan

Základní škola a mateřská škola Vacov. ICT plán školy 2012-2014. Vilan ICT plán školy 2012-2014 Vilan ICT plán školy 2012-2014 Základní údaje o škole: Název: Základní škola a mateřská škola Vacov Adresa: Miřetice 38, 384 86 Vacov IČO: 70873682 IZO: 107722135 Stávající stav:

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010

ICT plán školy. pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 ICT plán školy pro SOŠ a SOU Trutnov od 1.1.2009 do 31.12.2010 Stávající stav 1. celkový počet žáků ve škole je 598 2. počet počítačových učeben, odborných pracoven a běžných tříd počet počítačových učeben

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř. ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odorné učiliště technické Chotěboř ICT plán školy 2014-2016 na VOŠ a OA ICT plán školy je popis stávajícího stavu v oblasti informačních technologií a plán

Více

ICT plán školy 2010-11

ICT plán školy 2010-11 ICT plán školy - Název školy: Základní škola, L.Kuby 8, České Budějovice Ulice: L.Kuby 8 PSČ, Místo: 7 7 České Budějovice IČO: 6 77 Tel: 86 ; mob. 6 89 Fax: 86 6 Email: reditelstvi@zsroznov.terms.cz Www

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim

ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ICT plán školy SŠZ a VOŠ Chrudim ázev školy: Adresa: Poděbradova 842, 537 60 Chrudim Telefon: 469 620 207, 469 620 363, 776 620 207 Fax: 469 620 207 E-mail: crzemsk@szes.chrudim.cz www: www.szes.chrudim.cz

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014

ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ICT PLÁN ŠKOLY 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŠANOV, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, KOMENSKÉHO 241, ŠANOV 671 68 Telefonické spojení: +420 515 229 410 E-mail: zs.sanov@zn.orgman.cz WWW

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE. PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY OLBRAMICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 a 2015/2016 ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení školy informačními technologiemi a dostupností jejich využití

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace

ICT PLÁN ŠKOLY. Spisový / skartační znak. Č. j.: P01/2014. Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace Č. j.: P01/2014 Vypracoval: Schválil: Rozsah platnosti: ICT PLÁN ŠKOLY se sídlem 24. dubna 270, 664 43 Želešice IČO 49459767 Spisový / skartační

Více

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016

PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 PLÁN INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (ICT) na roky 2015 2016 Mgr. Hana Koudelová, ředitelka Datum schválení: 5. 1. 2015 2015 Plán ICT ZŠMŠ Křižanov v1 Strana 1 z 9 Obsah: Základní škola a mateřská

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Školní 5/1544, příspěvková organizace, 405 02, Děčín VI, vydává tento ICT plán školy, který je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551,

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od. 9. 20 do 30. 6. 202 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-55) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy

ICT plán školy. Popis stávajícího stavu a plán změn. 1. Charakteristika školy Název školy: Arcibiskupské gymnázium Adresa: Korunní 2, 120 00 Praha 2 telefon: 224 251 877 web: http://www.arcig.cz e-mail: gymnazium@arcig.cz ICT plán školy Popis stávajícího stavu a plán změn 1. Charakteristika

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ

ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Základní škola Rudná, okres Praha -západ Masarykova 878, Rudná, PSČ 252 19 tel. 311 670 464, fax 311 678 851 e-mail : reditel@zsrudna.cz ICT plán ZŠ Rudná, okres Praha-západ Plán je zpracován podle metodického

Více

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2012-2013

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2012-2013 Základní škola 8. května Šumperk http://www.hluchak.cz správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2012-2013 Stávající stav (září 2012) Počítačové učebny:

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán

ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán ICT plán školy 2013 2015 ZŠ Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně podkladů pro ICT plán Mgr. Leona Ježková, Mgr. Miloslav Vítů 10.9.2013 1. Základní údaje o škole 2013/14 1.1. adresa:

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

ICT plán školy na rok 2014/15

ICT plán školy na rok 2014/15 ICT plán školy na rok 2014/15 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, 688 31 Uherský Brod 1. žáků ve škole (k 30. 9. 2014): 545 (pouze

Více

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014

správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Základní škola 8. května Šumperk http://www.hluchak.cz správce a koordinátor ICT: Mgr. Daniel Krhánek e-mail: krhanek (zavináč) hluchak.cz ICT PLÁN 2013-2014 Stávající stav (září 2013) Počítačové učebny:

Více