PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM"

Transkript

1 PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM pro kurzy místních průvodců realizované v rámci projektu spolupráce Posázaví a Rakovnicko podpora venkovské aktivní turistiky Registrační číslo projektu: 09/008/4210a/120/

2 1. Teorie Definice průvodce Průvodcovská činnost je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyce podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) Místní průvodcovství jako forma interpretace místního dědictví Co je interpretace místního dědictví Identita místa je dána jeho kulturním a přírodním dědictvím. Její posílení má nesporný význam nejen pro návštěvníky dané obce či regionu, ale především pro místní obyvatele. Interpretace místního dědictví je dlouhodobý proces, který vedle budování zdravého patriotismu zvyšuje také návštěvnost popularitu místa. V kombinaci s podporou místních produktů a služeb pomáhá místní ekonomice Jaké formy má interpretace místního dědictví Naučné stezky Informační letáky Publikace Muzejní expozice Návštěvnická centra Osobní interpretace místní průvodcovství Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jste přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Existuje mnoho způsobů, jak definovat interpretaci, ale všem definicím je společné, že jejich těžištěm je idea sdílení vlastního nadšení pro nějaké významné místo nebo objekt s druhými. 2

3 Interpretace nejen že vypráví lidem o tom, co je na místě zajímavé, ale snaží se je přesvědčit o hodnotě daného místa a podnítit je k tomu, aby tuto hodnotu chtěli ochránit. V ČR cestovní ruch více závisí na místní kultuře, krajině a památkách než na možnostech opalování se! Dobrá interpretace pomáhá návštěvníkům objevovat a trochu lépe chápat místa, která poznávají. Tím dodává zážitkům běžných turistů hloubku a jejich cesta se stává něčím víc než pouhou přehlídkou turistických atrakcí, které občas vypadají jedna jako druhá. V některých případech je interpretace zcela rozhodující pro to, aby místo a jeho příběh ožily. Například většina bojišť by pro valnou část návštěvníků nebyla ničím víc než liduprázdnými lány, nebýt interpretace evokující něco z atmosféry dávných bojů a objasňující, jak zdejší události ovlivnily historii celé země nebo kontinentu Jak dobře interpretovat Dobrá interpretace se řídí třemi základními principy: Provokovat Vytvářet vztah (oslovovat) Odkrývat Provokovat Dobrá interpretace nesmí být sterilní, musí provokovat myšlenky a dokonce zatřást člověkem, takže získá úplně nový pohled na věc, kterou si přišel prohlédnout. To někdy znamená být kontroverzní, ale pokud od vás návštěvníci budou odcházet a zaníceně debatovat o vašem místě, je to výborné! Často se však setkáváme s pravým opakem na panelech čteme a od průvodců slyšíme pouze informace, které okamžitě zapomínáme, protože nás ničím nezaujaly. Neprobudily nás, nedotkly se nás. Vytvářet vztah (oslovovat) a odkrývat Podstatou dobré interpretace je odkrývání nových pohledů na to, co místo činí přitažlivým. Lidé získávají nové pochopení. Pokud jste někdy navštívili výstavu nebo byli na procházce s průvodcem a odcházeli se slovy hm, to mě nikdy nenapadlo, že nebo aha, už je mi to jasné, byly jste svědky dobré interpretace. 3

4 Nové poznání či vhled může být i emocionální. Průvodce, který dokáže přinutit své publikum pocítit smutek, soucit nebo hněv nad osudem židovských obcí na našem území je dobrý interpret. Mějte vždy na paměti, že interpretace nezahrnuje pouze sdělování faktů, ale jejím cílem je předat návštěvníkům nové pochopení, nové myšlenky a způsoby nahlížení nebo hodnocení konkrétního místa. K tomu můžete (a musíte) fakta používat, ale rozhodující jsou myšlenky Téma základní kámen dobré interpretace Téma dá vaší interpretaci řád a vyjadřuje myšlenku, kterou chcete, aby si návštěvníci odnesli s sebou. Téma není totéž co předmět vaší interpretace. Vysvětleme si to na příkladu Botanik bude plánovat letní exkurzi. Volně rostoucí rostliny představují velmi obsáhlý předmět a nabízejí řadu témat. Náš profesor chce, aby jeho posluchači pochopili, že různé rostliny využívají různé strategie, jak přilákat hmyz, který je opyluje. Tím definoval téma exkurze. Samozřejmě to neznamená, že když nad sebou znenadání zahlédne kroužit orla mořského, bude jej ignorovat, protože nezapadá do jeho tématu. Na orla může ostatní upozornit, nechat je obdivovat jeho nádheru, a pokud má znalosti, může o něm krátce pohovořit. Potom se ale opět vrátí k tématu exkurze. Používání tématu má několik důvodů: Pomáhá přírodovědci soustředit se. Z široké škály faktů, které by mohl svému publiku prezentovat, se nyní může soustředit pouze na ty, které podporují vybrané téma. Pomáhá mu to exkurzi strukturovat a volit zastávky. Bez tématu se exkurze může změnit v sérii náhodných zastavení bez vzájemné souvislosti. Pomáhá účastníkům. Dává jim jasný jednotící prvek, nikoliv sérii nesouvisejících faktů. Tím je exkurze zajímavější a zapamatovatelnější. Pamatujte, že chcete-li něco účinně sdělit, bez témat se neobejdete. 4

5 Jak téma dobře prodat aneb Pravidla komunikace Aby mohla interpretace dobře fungovat, musí respektovat obecné principy dobré komunikace. Na základě výzkumů byly vytvořeny zásady toho, co lidem pomáhá zaměřit jejich pozornost, nechat se zaujmout a zapamatovat si nové informace a myšlenky. Existují čtyři důležité principy, které je třeba respektovat: Upoutejte pozornost Zpříjemněte komunikaci Komunikujte relevantně k publiku Poskytněte strukturu Komunikujte smysluplně Myšlenka smysluplnosti komunikace je prostá: lidé nemohou chápat něco, co přesahuje obzor jejich zkušenosti. Extrémním příkladem může být podání výkladu v jazyce, kterému posluchači nerozumějí. Není moc pravděpodobné, že byste svému publiku provedli něco takového, ale přesto si dejte pozor na tzv. profesionální deformaci. Protože s určitými myšlenkami a fakty již dlouho pracujete, připadají vám zcela samozřejmé. Pro vaše posluchače ale mohou být naprosto nové a nesrozumitelné. Vždy mějte na paměti, že interpretace může pouze poskytnout úvod problematiky, která je pro vaše návštěvníky pravděpodobně nová nebo se o ni zajímají pouze během své návštěvy. Svůj výklad si nechte překontrolovat člověkem, který vaši tematiku nezná. A pokud se nevyhnete použití technických a odborných termínů, pak je vždy vysvětlete. Komunikujte osobně Komunikovat osobně znamená hledat cesty, jak to, co sdělujete, propojit se zkušeností návštěvníků. Důvodem je fakt, že věci, které pokládáme za důležité, dokáží silně stimulovat naši pozornost. Díky tomu něco dokážeme rozpoznat a zapamatovat si, i když jsme značně rušeni. Vezměte si například sílu svého jména. Nacházíte se v přeplněné hlučné místnosti a zaslechnete, že o vás někdo začne hovořit. Co uděláte? Okamžitě napnete uši a pokusíte se poslouchat, co říká. 5

6 Poskytněte strukturu Možná jste slyšeli radu týkající se veřejných projevů říkající přibližně toto: Řekněte jim, co řeknete, pak jim to řekněte, a pak jim řekněte, co jste jim řekli. Tento na první pohled nesmyslný výrok skrývá velmi užitečné ponaučení lidé snáze chápou a pamatují si informace, které mají jasnou strukturu Shrnutí - Základní pravidla interpretace 1. Buďte selektivní a struční. Při interpretaci obvykle nebývá nouze o materiál, myšlenky a příběhy. Nikdy není možné, ani vhodné prezentovat veškerý dostupný materiál. Vaším úkolem je vybírat a zjednodušovat a k tomu potřebujete téma, či témata. Když svůj výklad redigujete, raději škrtejte, než dopisujte. 2. Ujasněte si, ke komu hovoříte. Jiný přístup vyžaduje výklad pro děti z prvního stupně základní školy a jiný dospělí lidé, kteří o tématu již něco vědí. 3. Používejte běžný jazyk. Tak, aby vám rozuměli mladí i staří stejně jako lidé, pro něž váš jazyk není mateřštinou. Plyne z toho, že žargon (jazyk odborníků a nadšenců) a mnoho lokálních výrazů (nářečí) budou potřebovat vysvětlení. Vždy si některou z prvních verzí výkladu otestujte na lidech, kteří nejsou odborníci a nejsou místní. Pokud výklad nepochopili tak, jak jste zamýšleli, musíte jej upravit. 4. Používejte příběhy a citace. Odkazy na skutečné lidi, příběhy a události mohou oživit a posílit ducha místa a lokální kultury. Využívejte je! 5. Používejte metafory a přirovnání, jež mají vztah k dennímu životu. Například popište objem dřeva vytěženého každoročně z lesa tak, že jej převedete na odpovídající počet nákladních aut nebo luxusních chat, které by se z něj daly postavit. 6

7 1. 4. Několik dobrých rad na závěr Nezapomeňte, že návštěvníci přicházejí ve svém volném čase a chtějí odpočívat. Nezapomeňte, že věci, které vy považujete za všední, mohou být pro návštěvníky neobvyklé a impozantní. Nezapomeňte, že jádrem interpretace je zachytit duši místa, ne zavalit druhé vším, co o něm víte. Pokud se pokusíte prezentovat každou zajímavost vašeho místa, kterou jste zjistili, vaši návštěvníci budou ohromeni nebo znuděni pravděpodobně obojí. Nezapomeňte, že typický časový rozpočet většiny návštěvníků jakéhokoliv jednoho místa je hodina a tři čtvrtě. V tom je zahrnutý i čas na šálek čaje, WC a nákupy. Nezapomeňte, že pokud mají vaši hosté spokojeni, musíte naplnit jejich očekávání. Nezapomeňte být při výkladu milí a zábavní. Milý a zábavný průvodce je neúčinnější způsob interpretace místního dědictví Podrobnější informace k interpretaci místního dědictví najdete v publikaci Interpretace místního dědictví Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. Vydala Nadace Partnerství v roce

8 2. Místní průvodcovství v praxi Co prezentovat Pro místní průvodcovství platí každé místo je zajímavé. Při volbě tématu buďte nápadití, nebojte se neotřelých myšlenek. Prezentace se nemusí týkat jen tradičních témat, jakými jsou památky nebo přírodní zajímavosti, prezentovat můžete například místní pověsti, místní literární reminiscence, technické zajímavosti, tématem může být například i devastace sídel a krajiny (např. v Sudetech) a podobně. Základní okruhy pro přípravu prezentace Všeobecná prohlídka místních zajímavostí - vesnice, město Tematická prezentace určitý typ památek, místní pověsti apod. Jediný cíl trosky hradu, chráněné území přírody, park apod. Běžně nepřístupné lokality a objekty Zážitek procházka po vyhlídkách, literární procházky apod. Poznávání, vzdělávání poznávání hub, architektonických stylů apod. Jak mohou jednotlivé okruhy vypadat v praxi: Příklad 1 Všehochuť Obec Lišany nemá výraznou turistickou dominantu, zato několik drobných zajímavostí, které poskytují prostor k poutavému výkladu. Připravit lze například krátkou vycházku centrem obce začněte u kostela vyprávěním o vzbouřených místních sedlácích, kteří se kdysi v kostele opevnili, k boji však nedošlo, jelikož strach z blížícího se vojska je přiměl vzít nohy na ramena. Pokračujte u sousedního nárožního statku čp. 7, kde se za války ukrývali dva angličtí zajatci, poté přejděte k sousednímu domku s pamětní deskou, upozorňující, že v tomto domku se narodil malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc. Přibližte ve zkratce jeho dobrodružné 8

9 putování za druhé světové války před francouzské internační tábory do USA, kde vytvořil své světoznámé karikatury. Vezměte s sebou několik ukázek Pelcových prací. Vycházku můžete zakončit na protější straně silnice u svatojánského sloupu. Povyprávějte o jeho pohnutém osudu původně se jednalo o trojsoší, které bylo v minulosti a sochy pohozeny do rybníka, popřípadě přidejte pár zajímavostí o J. Nepomuckém. Příklad 2 Tematická trasa V Mutějovicích a okolí se dochovalo několik tajemných pověstí, přimykajících se ke konkrétním místům. Připravte vycházku, která tato místa spojí. Začněte u hřbitovního kostelíka sv. Prokopa vyprávěním pověsti o půlnoční mši duchů a svatých patronech zdejšího kraje sv. Prokopovi, sv. Vojtěchovi a sv. Gothardovi, pokračujte vyprávěním pověstí o Čertově kameni, o původu hřebene Džbán a doveďte své posluchače až na trosky hradu Džbánu, kde se odehrává celá řada pověstí. Příklad 3 Jediný cíl U osady Smrk na Čistecku se nachází středověké kruhové tvrziště s nejasným původem. Získejte o tomto pozoruhodném místě co nejvíc informací a na jejich základě připravte poutavé povídání o tvrzišti. Na tvrziště nespěchejte. Dejte si sraz ve Velké Chmelištné, nebo Smrku a ponechte vašim posluchačům čas vstřebat cestou krajinné a přírodní krásy Jesenicka. Doprovoďte cestu povídáním o archeologických výzkumech a objevech ve zdejším kraji, slavných nálezech a podobně. Upozorněte na zajímavé věci, které míjíte, například kapličku na hrázi Čočkova rybníka, kterou nechal postavit mlynář z mlýna pod rybníkem, zmiňte se o pohnutém osudu mlýna, který patřil k nejvýstavnějším v okolí a po druhé válce a odsunu Němců byl zbořen atd. Příklad 4 Běžně nepřístupná místa Zámek ve Mšeci z větší části slouží v současnosti jako škola a pro turisty není přístupný. Domluvte se s majitelem a připravte prohlídku zámku. Nemějte pochyby, že v zámku není co ukazovat. Zámek bude zajímavý i bez honosných interiérů a vzácných sbírek. Začněte prohlídku už u brány na zámecký dvůr, pokračujte přístupovou alejí k hlavnímu vjezdu zámku. Upozorněte na Schwarzenberský erb nad vjezdem a pohovořte o tomto rodě jako o posledních šlechtických majitelích zámku. Poté pokračujte krátkou 9

10 prohlídkou interiéru, přibližte stavební vývoj zámku, jeho konec jako šlechtického sídla a jeho přerod k současnému využití, poté vyjděte na nádvoří a upozorněte na erb Štampachů ze Štampachu, zakladatelů zámku, poté prohlídku zakončete letmou procházkou zámeckým parkem a výkladem o jeho historii. Příklad 5 Zážitek Jaroslav Vrchlický vytvořil během svých pobytů a návštěv Čisté řadu básní. Vyberte úryvky několika z nich a připravte poetickou vycházku Čistou, při které necháte tyto úryvky zaznít. Básně doprovoďte stručným vylíčením Vrchlického vztahu k Čité a na jednotlivých místech přidejte podrobnosti. U kostela předneste ukázku z básně Vánoce ( Hlas zvonů táhne nad závějí ), u bývalého parního mlýna s pamětní deskou vyberte některou z básní, ve které se Vrchlický zmiňuje o besídce z ořeší, jasmínu ve dvoře mlýna, kde rád sedával a psal, u hrobu Vrchlického otce J. J. Frídy předneste úryvek z básně List ze hřbitova, psané krátce po Frídově smrti u jeho hrobu. Příklad 6 Poznávání, vzdělávání Je vaším koníčkem geologie, mykologie, architektura, ornitologie, botanika a podobně? Připravte vycházku, při které zužitkujete vaše zkušenosti. Vaše publikum naučíte poznávat houby v lese za vsí, na místních památkách představíte architektonické názvosloví a podobně Jak připravit prezentaci a kde získat informace 1) Zvolte téma prezentace a určete trasu prohlídky. 2) Shromážděte k danému tématu co nejvíce informací. Hledejte v místních kronikách, regionálních publikacích, prozkoumejte internet, vyptejte se pamětníků. Mějte stále hlavu otevřenou. Informace, kterou právě teď nepovažujete za důležitou, se vám později může hodit. 10

11 3) Nezapomeňte, že nechystáte proslov na vědeckou konferenci. Nesnažte se posluchače ohromit vašimi znalostmi. Mějte stále na paměti zásady dobré interpretace místního dědictví. 4) Přesto je dobré znát více informací, než kolik jich nakonec ve svém výkladu použijete. Umožní vám to pustit se do podrobností, pokud o ně vaše publikum projeví zájem. Dokážete-li pohotově zodpovědět dotazy, budete působit dojmem člověka na svém místě. 5) Obstarejte si alespoň základní informace i k dalším objektům na trase. Je pravděpodobné, že se vaše publikum o ně bude zajímat. 6) Výklad si napište a vyzkoušejte si prezentaci přímo v terénu, proveďte vaše přátele nebo rodinu. Požádejte je o připomínky a ty poté zapracujte do vašeho výkladu. 7) Zkušební výklad vám pomůže s přípravou nezbytného itineráře vycházky. Časové rozvržení vycházky nepodceňujte. Ujasněte si, kolik času potřebujete na přesun a kolik času budete věnovat výkladu na jednotlivých zastávkách. 8) Pečlivá příprava je základ úspěchu. Nezapomeňte: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Příklad Vycházka po Wallisovských Kolešovicích Během letních prázdnin přijíždí do Kolešovic každou sobotu historický parní vlak Kolešovka. Napadlo vás tento pravidelný přísun turistů využít a připravit pro ně nabídku komentované vycházky po zajímavostech Kolešovic, konkrétně to budou památky spojené se šlechtickým rodem Wallisů víte, že bezprostředně je s nimi spjatý Starý a Nový zámek, snad i některé z mnoha soch ve vsi. První informace jste našli na internetových stránkách obce a na stránkách Domova Kolešovice, který v současnosti areál zámku využívá. Další informace jste získali z publikace T. Bednaříka Památky Rakovnicka, prošli jste i knihy o hradech a zámcích v knihovně a i tam našli několik dalších drobností. Jelikož nemáte potíže s němčinou, vyhledali jste další informace v publikaci W. Rotta - Der politische Bezirk Podersam a užitečné vám byly i informace a především reprodukce historických pohlednic z knihy 11

12 Heimatkreis Podersam-Jechnitz in Bildern, kterou jste stejně jako Rotta objevili v rakovnickém archivu. Na internetu jste vypátrali množství informací o rodu Wallis a především prvním hraběti z Wallis na Kolešovicích Georgu Olivierovi, významném vojevůdci v rakousko-uherské armádě. Volně přístupné historické mapy vám ukázaly někdejší uspořádání zámeckého parku. Nyní už víte dost a můžete se pustit do zpracování výkladu. Z něj vyplynulo, že trasa bude mít čtyři hlavní zastávky 1) Náves před zámkem, kde shrnete historii zámku a rozpovídáte se o vítězstvích a prohrách vojevůdce Georga Oliviera Wallise 2) Prostranství před kostelem, kde pohovoříte o Georgově zbožnosti a jeho nedokončeném záměru vybudovat z Kolešovic významné mariánské poutní místo, přičemž zvlášť zdůrazníte historii kopie slavného obrazu Panny Marie s dopisem, který Wallis nechal vytvořit podle originálu v sicilské Messině na popud svého zázračného uzdravení z těžkého zranění, které utrpěl při obléhání Messiny 3) Kaple sv. Jana Nepomuckého, kde přiblížíte pověst o zázračné svatojánské soše, která dala podnět ke stavbě kaple a ve které důležitou roli sehrál panský walliský zahradník 4) Zámecký park, kde stručně přiblížíte historii parku a to, jak vypadal v časech své největší slávy. Zkušební vycházka vám pomohla vytvořit následující itinerář 1) Přivítání a podání základních informací o tématu vycházky a Kolešovicích. Upozornění na sochu sv. Floriána a sochu sv. Václava, které lemují přesun na náves 7 minut 2) Přesun na náves 7 minut 3) Výklad na návsi 10 minut 4) Přesun ke kostelu 3 minuty 5) Výklad u kostela 7 minut 6) Přesun ke kapli sv. Jana Nepomuckého 7 minut 7) Výklad u kaple 5 minut 8) Přesun do zámeckého parku (na hráz zámeckého rybníka) 5 minut 9) Výklad v parku 10 minut 10) Návrat na nádraží 5 minut 11) Celkem - 66 minut 12

13 2. 3 Jak vést prezentaci Základní pravidla dobré interpretace místního dědictví jsou popsána v kapitole 1. Nezapomeňte, že stejně důležitý jako obsah prezentace je také jeho forma. Sebeatraktivněji připravený výklad nebude účinný, pokud jej nedokážete prodat. Osvojte si účinné nástroje rétoriky a používejte je v praxi. Nezapomeňte, že postupem času stoupá únava a klesá pozornost. Snažte se tomu přizpůsobit trasu a výklad. Připravte výklad tak, aby v závěru gradoval. Začátek a závěr vaší prezentace je vždy nejdůležitější a do značné míry rozhoduje, zdali vaše prezentace bude úspěšná, či nikoliv. Na závěr ještě několik důležitých obecných pravidel: Dostavit se na místo srazu několik minut před dohodnutým časem. Na úvod přibližte vašim posluchačům, jak dlouho vycházka bude trvat a co je během ní čeká. Stát při výkladu čelem k účastníkům akce. Popisovaná atraktivita ze za vašimi zády. Při výkladu používejte prostředky nonverbální komunikace (gesta, pohledy apod.), nedívejte se do země. Vyšší budovy popisujte se vzdálenostním odstupem. Při přesunech neutíkat, zvolit takové tempo, aby vám všichni stačili. Při přesunech nezapomeňte dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na bezpečnost. Při přesunech počkejte, až dojdou poslední účastníci a pak začněte s výkladem. Na závěr se nezapomeňte rozloučit. Pamatujte, že v menších skupinách jsou pro práci průvodce lepší komunikační možnosti. Za ideální maximum je považováno nejvýše 20 účastníků. 13

14 2. 4 Organizace Záleží pouze na vás, jak si činnost místního průvodce zorganizujete. Tím, kdo určuje pravidla, jste vy. Můžete být k dispozici každý den, nebo jednou za rok, záleží jen na vás. Podoby místního průvodcovství Pevně stanovený termín i čas (např. každou sobotu od 14 h) Pevně stanovený termín, čas podle domluvy (např. každý víkend, čas po telefonické domluvě) Pevně stanovaný čas, termín po domluvě (např. prohlídky po 16 hodině, ostatní po domluvě) Termín, ani čas není stanovený, to znamená, že jak termín, tak i čas je vždy otázkou domluvy A podobně 2. 5 Jak o sobě dát vědět a další cesty k úspěchu I v místním průvodcovství platí základem úspěchu je účinná reklama. Bází místních průvodců a místem nabídky a poptávky po této službě budou internetové stránky Vytvořte si, nebo si nechte vytvořit jednoduchý prospekt o vaší nabídce a nabídněte jej turistům prostřednictvím informačních center ve vašem okolí, popřípadě na dalších místech, vyhledávaných turisty muzea, ubytování apod. Zajistěte si i prezentaci vašich služeb na internetových stránkách obce. 14

15 Uvažujete-li o místním průvodcovství jako přivýdělku, popřípadě zaměstnání, prezentujte více než jedno téma. Čím více prezentací budete schopni nabídnout, tím více turistů se přilákáte Jak se stát místním průvodcem Stát se místním průvodcem nevyžaduje žádné zvláštní předpoklady, potřebná je pouze nezbytná dávka odvahy, odhodlání a nadšení pro věc. Formální požadavky pro výkon místního průvodcovství Průvodcovská služba je živností podle živnostenského zákona pokud je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Obecně je možné živnost provozovat živnost po splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených živnostenským zákonem. Základním předpokladem je především věk 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Průvodcovská činnost patří mezi volné živnosti ( 25 odst. 2 živnostenského zákona), které jsou taxativně vymezené v příloze č. 4 živnostenského zákona pod předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pod číslem 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Obecně není pro výkon průvodcovské služby stanovena podmínka dosažení vzdělání, osvědčení nebo kvalifikace. Pouze v případě výkonu Průvodcovské činnosti horské je požadováno: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 15

16 c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení ( 2 a 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu Shrnutí místní průvodcovství v praxi U místního průvodcovství platí každé místo je zajímavé Pečlivá příprava prezentace je základ úspěchu Při prezentaci mějte stále na paměti pravidla dobré interpretace místního dědictví Rozhodněte se, čím pro vás místní průvodcovství je příležitostná kratochvíle, nebo možnost přivýdělku, či dokonce zaměstnání. Nezapomeňte na reklamu. Bez propagace se o vás nikdo nedozví. 16

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík

Agroturistika na ekofarmách Jak na to. Tom Václavík Agroturistika na ekofarmách Jak na to Tom Václavík Obsah Co je to agroturistika?.............................. 2 Jak začít?........................................ 4 Od A do Z: možnosti agroturistiky....................

Více

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu

evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu evropský sociální fond v ČR Management kulturního cestovního ruchu Praha 2008 Management kulturního cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008 Staroměstské náměstí 6, 110 15

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb. První kroky s agroturistikou

Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb. První kroky s agroturistikou 2012 Příručka pro začínající podnikatele v agroturistice aneb První kroky s agroturistikou Obsah 1. Mikroregion Hornolidečsko... 4 2. Agroturistika... 6 3. Jak začít podnikat... 8 3.1 Výhody a nevýhody

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis.

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Lucie Šimánková, Dis. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské prezenční studium 2010 2011 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lucie Šimánková, Dis. CHKO Kokořínko a hrad Kokořín jako turistické cíle Praha 2011 Vedoucí bakalářské práce:

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více

Strategický plán LEADER Budoucnost založená na tradici ÚVODNÍ SLOVO. Rozvojový plán MAS sv. Jana z Nepomuku na období 2007-2013

Strategický plán LEADER Budoucnost založená na tradici ÚVODNÍ SLOVO. Rozvojový plán MAS sv. Jana z Nepomuku na období 2007-2013 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Obsah a úvodní slovo Strategický plán LEADER Budoucnost založená na tradici Stálá expozice historické techniky Obnova a kultivace veřejných prostranství jako míst k setkávání

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele

Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Nemůžete sehnat práci? Zkuste to Manuál do kapsy pro začínající drobné podnikatelky a podnikatele Tato publikace vznikla v rámci projektu č. CZ.1.04/3.4.04/76.00114 Podnikání jako flexibilní forma uplatnění

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2011 Lenka Václavíková SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Lenka Václavíková

Více

FUNDRAISING. Strategie, samofinancování, zdroje

FUNDRAISING. Strategie, samofinancování, zdroje FUNDRAISING Strategie, samofinancování, zdroje Lektorka Ing. Dana Diváková, ředitelka Institutu komunitního rozvoje Ostrava 27. -28. května 2013 1 Obsah Kapitola 1 Fundraisingová strategie...4 Úvod...4

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Dobrovolně přes hranice

Dobrovolně přes hranice Dobrovolně přes hranice Josef Boček a Ondřej Lochman Praha, 2012 Praktický návod pro začínající organizace Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou. (Sokrates) Dobrovolně přes hranice Praktický

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR

KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR KOMUNIKAČNÍ KOMPAS PRO ROZVOJOVÉ NEVLÁDKY PRAKTICKÉ TIPY A RADY PRO KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ PR FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Zájmové sdružení právnických osob zabývajících se rozvojovou spoluprací,

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

LESY A DOBROVOLNICTVÍ

LESY A DOBROVOLNICTVÍ LESY A DOBROVOLNICTVÍ ÚVOD METODICKÉHO MATERIÁLU 2 6 Úvodní slovo ředitelka Dobrovolnického centra Mgr. Lenka Černá Úvodní slovo ministr zemědělství ČR Ing. Petr Bendl Úvodní slovo ministr životního prostředí

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více