PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM"

Transkript

1 PRŮVODCE MÍSTNÍM DĚDICTVÍM pro kurzy místních průvodců realizované v rámci projektu spolupráce Posázaví a Rakovnicko podpora venkovské aktivní turistiky Registrační číslo projektu: 09/008/4210a/120/

2 1. Teorie Definice průvodce Průvodcovská činnost je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyce podle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) Místní průvodcovství jako forma interpretace místního dědictví Co je interpretace místního dědictví Identita místa je dána jeho kulturním a přírodním dědictvím. Její posílení má nesporný význam nejen pro návštěvníky dané obce či regionu, ale především pro místní obyvatele. Interpretace místního dědictví je dlouhodobý proces, který vedle budování zdravého patriotismu zvyšuje také návštěvnost popularitu místa. V kombinaci s podporou místních produktů a služeb pomáhá místní ekonomice Jaké formy má interpretace místního dědictví Naučné stezky Informační letáky Publikace Muzejní expozice Návštěvnická centra Osobní interpretace místní průvodcovství Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jste přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Existuje mnoho způsobů, jak definovat interpretaci, ale všem definicím je společné, že jejich těžištěm je idea sdílení vlastního nadšení pro nějaké významné místo nebo objekt s druhými. 2

3 Interpretace nejen že vypráví lidem o tom, co je na místě zajímavé, ale snaží se je přesvědčit o hodnotě daného místa a podnítit je k tomu, aby tuto hodnotu chtěli ochránit. V ČR cestovní ruch více závisí na místní kultuře, krajině a památkách než na možnostech opalování se! Dobrá interpretace pomáhá návštěvníkům objevovat a trochu lépe chápat místa, která poznávají. Tím dodává zážitkům běžných turistů hloubku a jejich cesta se stává něčím víc než pouhou přehlídkou turistických atrakcí, které občas vypadají jedna jako druhá. V některých případech je interpretace zcela rozhodující pro to, aby místo a jeho příběh ožily. Například většina bojišť by pro valnou část návštěvníků nebyla ničím víc než liduprázdnými lány, nebýt interpretace evokující něco z atmosféry dávných bojů a objasňující, jak zdejší události ovlivnily historii celé země nebo kontinentu Jak dobře interpretovat Dobrá interpretace se řídí třemi základními principy: Provokovat Vytvářet vztah (oslovovat) Odkrývat Provokovat Dobrá interpretace nesmí být sterilní, musí provokovat myšlenky a dokonce zatřást člověkem, takže získá úplně nový pohled na věc, kterou si přišel prohlédnout. To někdy znamená být kontroverzní, ale pokud od vás návštěvníci budou odcházet a zaníceně debatovat o vašem místě, je to výborné! Často se však setkáváme s pravým opakem na panelech čteme a od průvodců slyšíme pouze informace, které okamžitě zapomínáme, protože nás ničím nezaujaly. Neprobudily nás, nedotkly se nás. Vytvářet vztah (oslovovat) a odkrývat Podstatou dobré interpretace je odkrývání nových pohledů na to, co místo činí přitažlivým. Lidé získávají nové pochopení. Pokud jste někdy navštívili výstavu nebo byli na procházce s průvodcem a odcházeli se slovy hm, to mě nikdy nenapadlo, že nebo aha, už je mi to jasné, byly jste svědky dobré interpretace. 3

4 Nové poznání či vhled může být i emocionální. Průvodce, který dokáže přinutit své publikum pocítit smutek, soucit nebo hněv nad osudem židovských obcí na našem území je dobrý interpret. Mějte vždy na paměti, že interpretace nezahrnuje pouze sdělování faktů, ale jejím cílem je předat návštěvníkům nové pochopení, nové myšlenky a způsoby nahlížení nebo hodnocení konkrétního místa. K tomu můžete (a musíte) fakta používat, ale rozhodující jsou myšlenky Téma základní kámen dobré interpretace Téma dá vaší interpretaci řád a vyjadřuje myšlenku, kterou chcete, aby si návštěvníci odnesli s sebou. Téma není totéž co předmět vaší interpretace. Vysvětleme si to na příkladu Botanik bude plánovat letní exkurzi. Volně rostoucí rostliny představují velmi obsáhlý předmět a nabízejí řadu témat. Náš profesor chce, aby jeho posluchači pochopili, že různé rostliny využívají různé strategie, jak přilákat hmyz, který je opyluje. Tím definoval téma exkurze. Samozřejmě to neznamená, že když nad sebou znenadání zahlédne kroužit orla mořského, bude jej ignorovat, protože nezapadá do jeho tématu. Na orla může ostatní upozornit, nechat je obdivovat jeho nádheru, a pokud má znalosti, může o něm krátce pohovořit. Potom se ale opět vrátí k tématu exkurze. Používání tématu má několik důvodů: Pomáhá přírodovědci soustředit se. Z široké škály faktů, které by mohl svému publiku prezentovat, se nyní může soustředit pouze na ty, které podporují vybrané téma. Pomáhá mu to exkurzi strukturovat a volit zastávky. Bez tématu se exkurze může změnit v sérii náhodných zastavení bez vzájemné souvislosti. Pomáhá účastníkům. Dává jim jasný jednotící prvek, nikoliv sérii nesouvisejících faktů. Tím je exkurze zajímavější a zapamatovatelnější. Pamatujte, že chcete-li něco účinně sdělit, bez témat se neobejdete. 4

5 Jak téma dobře prodat aneb Pravidla komunikace Aby mohla interpretace dobře fungovat, musí respektovat obecné principy dobré komunikace. Na základě výzkumů byly vytvořeny zásady toho, co lidem pomáhá zaměřit jejich pozornost, nechat se zaujmout a zapamatovat si nové informace a myšlenky. Existují čtyři důležité principy, které je třeba respektovat: Upoutejte pozornost Zpříjemněte komunikaci Komunikujte relevantně k publiku Poskytněte strukturu Komunikujte smysluplně Myšlenka smysluplnosti komunikace je prostá: lidé nemohou chápat něco, co přesahuje obzor jejich zkušenosti. Extrémním příkladem může být podání výkladu v jazyce, kterému posluchači nerozumějí. Není moc pravděpodobné, že byste svému publiku provedli něco takového, ale přesto si dejte pozor na tzv. profesionální deformaci. Protože s určitými myšlenkami a fakty již dlouho pracujete, připadají vám zcela samozřejmé. Pro vaše posluchače ale mohou být naprosto nové a nesrozumitelné. Vždy mějte na paměti, že interpretace může pouze poskytnout úvod problematiky, která je pro vaše návštěvníky pravděpodobně nová nebo se o ni zajímají pouze během své návštěvy. Svůj výklad si nechte překontrolovat člověkem, který vaši tematiku nezná. A pokud se nevyhnete použití technických a odborných termínů, pak je vždy vysvětlete. Komunikujte osobně Komunikovat osobně znamená hledat cesty, jak to, co sdělujete, propojit se zkušeností návštěvníků. Důvodem je fakt, že věci, které pokládáme za důležité, dokáží silně stimulovat naši pozornost. Díky tomu něco dokážeme rozpoznat a zapamatovat si, i když jsme značně rušeni. Vezměte si například sílu svého jména. Nacházíte se v přeplněné hlučné místnosti a zaslechnete, že o vás někdo začne hovořit. Co uděláte? Okamžitě napnete uši a pokusíte se poslouchat, co říká. 5

6 Poskytněte strukturu Možná jste slyšeli radu týkající se veřejných projevů říkající přibližně toto: Řekněte jim, co řeknete, pak jim to řekněte, a pak jim řekněte, co jste jim řekli. Tento na první pohled nesmyslný výrok skrývá velmi užitečné ponaučení lidé snáze chápou a pamatují si informace, které mají jasnou strukturu Shrnutí - Základní pravidla interpretace 1. Buďte selektivní a struční. Při interpretaci obvykle nebývá nouze o materiál, myšlenky a příběhy. Nikdy není možné, ani vhodné prezentovat veškerý dostupný materiál. Vaším úkolem je vybírat a zjednodušovat a k tomu potřebujete téma, či témata. Když svůj výklad redigujete, raději škrtejte, než dopisujte. 2. Ujasněte si, ke komu hovoříte. Jiný přístup vyžaduje výklad pro děti z prvního stupně základní školy a jiný dospělí lidé, kteří o tématu již něco vědí. 3. Používejte běžný jazyk. Tak, aby vám rozuměli mladí i staří stejně jako lidé, pro něž váš jazyk není mateřštinou. Plyne z toho, že žargon (jazyk odborníků a nadšenců) a mnoho lokálních výrazů (nářečí) budou potřebovat vysvětlení. Vždy si některou z prvních verzí výkladu otestujte na lidech, kteří nejsou odborníci a nejsou místní. Pokud výklad nepochopili tak, jak jste zamýšleli, musíte jej upravit. 4. Používejte příběhy a citace. Odkazy na skutečné lidi, příběhy a události mohou oživit a posílit ducha místa a lokální kultury. Využívejte je! 5. Používejte metafory a přirovnání, jež mají vztah k dennímu životu. Například popište objem dřeva vytěženého každoročně z lesa tak, že jej převedete na odpovídající počet nákladních aut nebo luxusních chat, které by se z něj daly postavit. 6

7 1. 4. Několik dobrých rad na závěr Nezapomeňte, že návštěvníci přicházejí ve svém volném čase a chtějí odpočívat. Nezapomeňte, že věci, které vy považujete za všední, mohou být pro návštěvníky neobvyklé a impozantní. Nezapomeňte, že jádrem interpretace je zachytit duši místa, ne zavalit druhé vším, co o něm víte. Pokud se pokusíte prezentovat každou zajímavost vašeho místa, kterou jste zjistili, vaši návštěvníci budou ohromeni nebo znuděni pravděpodobně obojí. Nezapomeňte, že typický časový rozpočet většiny návštěvníků jakéhokoliv jednoho místa je hodina a tři čtvrtě. V tom je zahrnutý i čas na šálek čaje, WC a nákupy. Nezapomeňte, že pokud mají vaši hosté spokojeni, musíte naplnit jejich očekávání. Nezapomeňte být při výkladu milí a zábavní. Milý a zábavný průvodce je neúčinnější způsob interpretace místního dědictví Podrobnější informace k interpretaci místního dědictví najdete v publikaci Interpretace místního dědictví Příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. Vydala Nadace Partnerství v roce

8 2. Místní průvodcovství v praxi Co prezentovat Pro místní průvodcovství platí každé místo je zajímavé. Při volbě tématu buďte nápadití, nebojte se neotřelých myšlenek. Prezentace se nemusí týkat jen tradičních témat, jakými jsou památky nebo přírodní zajímavosti, prezentovat můžete například místní pověsti, místní literární reminiscence, technické zajímavosti, tématem může být například i devastace sídel a krajiny (např. v Sudetech) a podobně. Základní okruhy pro přípravu prezentace Všeobecná prohlídka místních zajímavostí - vesnice, město Tematická prezentace určitý typ památek, místní pověsti apod. Jediný cíl trosky hradu, chráněné území přírody, park apod. Běžně nepřístupné lokality a objekty Zážitek procházka po vyhlídkách, literární procházky apod. Poznávání, vzdělávání poznávání hub, architektonických stylů apod. Jak mohou jednotlivé okruhy vypadat v praxi: Příklad 1 Všehochuť Obec Lišany nemá výraznou turistickou dominantu, zato několik drobných zajímavostí, které poskytují prostor k poutavému výkladu. Připravit lze například krátkou vycházku centrem obce začněte u kostela vyprávěním o vzbouřených místních sedlácích, kteří se kdysi v kostele opevnili, k boji však nedošlo, jelikož strach z blížícího se vojska je přiměl vzít nohy na ramena. Pokračujte u sousedního nárožního statku čp. 7, kde se za války ukrývali dva angličtí zajatci, poté přejděte k sousednímu domku s pamětní deskou, upozorňující, že v tomto domku se narodil malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc. Přibližte ve zkratce jeho dobrodružné 8

9 putování za druhé světové války před francouzské internační tábory do USA, kde vytvořil své světoznámé karikatury. Vezměte s sebou několik ukázek Pelcových prací. Vycházku můžete zakončit na protější straně silnice u svatojánského sloupu. Povyprávějte o jeho pohnutém osudu původně se jednalo o trojsoší, které bylo v minulosti a sochy pohozeny do rybníka, popřípadě přidejte pár zajímavostí o J. Nepomuckém. Příklad 2 Tematická trasa V Mutějovicích a okolí se dochovalo několik tajemných pověstí, přimykajících se ke konkrétním místům. Připravte vycházku, která tato místa spojí. Začněte u hřbitovního kostelíka sv. Prokopa vyprávěním pověsti o půlnoční mši duchů a svatých patronech zdejšího kraje sv. Prokopovi, sv. Vojtěchovi a sv. Gothardovi, pokračujte vyprávěním pověstí o Čertově kameni, o původu hřebene Džbán a doveďte své posluchače až na trosky hradu Džbánu, kde se odehrává celá řada pověstí. Příklad 3 Jediný cíl U osady Smrk na Čistecku se nachází středověké kruhové tvrziště s nejasným původem. Získejte o tomto pozoruhodném místě co nejvíc informací a na jejich základě připravte poutavé povídání o tvrzišti. Na tvrziště nespěchejte. Dejte si sraz ve Velké Chmelištné, nebo Smrku a ponechte vašim posluchačům čas vstřebat cestou krajinné a přírodní krásy Jesenicka. Doprovoďte cestu povídáním o archeologických výzkumech a objevech ve zdejším kraji, slavných nálezech a podobně. Upozorněte na zajímavé věci, které míjíte, například kapličku na hrázi Čočkova rybníka, kterou nechal postavit mlynář z mlýna pod rybníkem, zmiňte se o pohnutém osudu mlýna, který patřil k nejvýstavnějším v okolí a po druhé válce a odsunu Němců byl zbořen atd. Příklad 4 Běžně nepřístupná místa Zámek ve Mšeci z větší části slouží v současnosti jako škola a pro turisty není přístupný. Domluvte se s majitelem a připravte prohlídku zámku. Nemějte pochyby, že v zámku není co ukazovat. Zámek bude zajímavý i bez honosných interiérů a vzácných sbírek. Začněte prohlídku už u brány na zámecký dvůr, pokračujte přístupovou alejí k hlavnímu vjezdu zámku. Upozorněte na Schwarzenberský erb nad vjezdem a pohovořte o tomto rodě jako o posledních šlechtických majitelích zámku. Poté pokračujte krátkou 9

10 prohlídkou interiéru, přibližte stavební vývoj zámku, jeho konec jako šlechtického sídla a jeho přerod k současnému využití, poté vyjděte na nádvoří a upozorněte na erb Štampachů ze Štampachu, zakladatelů zámku, poté prohlídku zakončete letmou procházkou zámeckým parkem a výkladem o jeho historii. Příklad 5 Zážitek Jaroslav Vrchlický vytvořil během svých pobytů a návštěv Čisté řadu básní. Vyberte úryvky několika z nich a připravte poetickou vycházku Čistou, při které necháte tyto úryvky zaznít. Básně doprovoďte stručným vylíčením Vrchlického vztahu k Čité a na jednotlivých místech přidejte podrobnosti. U kostela předneste ukázku z básně Vánoce ( Hlas zvonů táhne nad závějí ), u bývalého parního mlýna s pamětní deskou vyberte některou z básní, ve které se Vrchlický zmiňuje o besídce z ořeší, jasmínu ve dvoře mlýna, kde rád sedával a psal, u hrobu Vrchlického otce J. J. Frídy předneste úryvek z básně List ze hřbitova, psané krátce po Frídově smrti u jeho hrobu. Příklad 6 Poznávání, vzdělávání Je vaším koníčkem geologie, mykologie, architektura, ornitologie, botanika a podobně? Připravte vycházku, při které zužitkujete vaše zkušenosti. Vaše publikum naučíte poznávat houby v lese za vsí, na místních památkách představíte architektonické názvosloví a podobně Jak připravit prezentaci a kde získat informace 1) Zvolte téma prezentace a určete trasu prohlídky. 2) Shromážděte k danému tématu co nejvíce informací. Hledejte v místních kronikách, regionálních publikacích, prozkoumejte internet, vyptejte se pamětníků. Mějte stále hlavu otevřenou. Informace, kterou právě teď nepovažujete za důležitou, se vám později může hodit. 10

11 3) Nezapomeňte, že nechystáte proslov na vědeckou konferenci. Nesnažte se posluchače ohromit vašimi znalostmi. Mějte stále na paměti zásady dobré interpretace místního dědictví. 4) Přesto je dobré znát více informací, než kolik jich nakonec ve svém výkladu použijete. Umožní vám to pustit se do podrobností, pokud o ně vaše publikum projeví zájem. Dokážete-li pohotově zodpovědět dotazy, budete působit dojmem člověka na svém místě. 5) Obstarejte si alespoň základní informace i k dalším objektům na trase. Je pravděpodobné, že se vaše publikum o ně bude zajímat. 6) Výklad si napište a vyzkoušejte si prezentaci přímo v terénu, proveďte vaše přátele nebo rodinu. Požádejte je o připomínky a ty poté zapracujte do vašeho výkladu. 7) Zkušební výklad vám pomůže s přípravou nezbytného itineráře vycházky. Časové rozvržení vycházky nepodceňujte. Ujasněte si, kolik času potřebujete na přesun a kolik času budete věnovat výkladu na jednotlivých zastávkách. 8) Pečlivá příprava je základ úspěchu. Nezapomeňte: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Příklad Vycházka po Wallisovských Kolešovicích Během letních prázdnin přijíždí do Kolešovic každou sobotu historický parní vlak Kolešovka. Napadlo vás tento pravidelný přísun turistů využít a připravit pro ně nabídku komentované vycházky po zajímavostech Kolešovic, konkrétně to budou památky spojené se šlechtickým rodem Wallisů víte, že bezprostředně je s nimi spjatý Starý a Nový zámek, snad i některé z mnoha soch ve vsi. První informace jste našli na internetových stránkách obce a na stránkách Domova Kolešovice, který v současnosti areál zámku využívá. Další informace jste získali z publikace T. Bednaříka Památky Rakovnicka, prošli jste i knihy o hradech a zámcích v knihovně a i tam našli několik dalších drobností. Jelikož nemáte potíže s němčinou, vyhledali jste další informace v publikaci W. Rotta - Der politische Bezirk Podersam a užitečné vám byly i informace a především reprodukce historických pohlednic z knihy 11

12 Heimatkreis Podersam-Jechnitz in Bildern, kterou jste stejně jako Rotta objevili v rakovnickém archivu. Na internetu jste vypátrali množství informací o rodu Wallis a především prvním hraběti z Wallis na Kolešovicích Georgu Olivierovi, významném vojevůdci v rakousko-uherské armádě. Volně přístupné historické mapy vám ukázaly někdejší uspořádání zámeckého parku. Nyní už víte dost a můžete se pustit do zpracování výkladu. Z něj vyplynulo, že trasa bude mít čtyři hlavní zastávky 1) Náves před zámkem, kde shrnete historii zámku a rozpovídáte se o vítězstvích a prohrách vojevůdce Georga Oliviera Wallise 2) Prostranství před kostelem, kde pohovoříte o Georgově zbožnosti a jeho nedokončeném záměru vybudovat z Kolešovic významné mariánské poutní místo, přičemž zvlášť zdůrazníte historii kopie slavného obrazu Panny Marie s dopisem, který Wallis nechal vytvořit podle originálu v sicilské Messině na popud svého zázračného uzdravení z těžkého zranění, které utrpěl při obléhání Messiny 3) Kaple sv. Jana Nepomuckého, kde přiblížíte pověst o zázračné svatojánské soše, která dala podnět ke stavbě kaple a ve které důležitou roli sehrál panský walliský zahradník 4) Zámecký park, kde stručně přiblížíte historii parku a to, jak vypadal v časech své největší slávy. Zkušební vycházka vám pomohla vytvořit následující itinerář 1) Přivítání a podání základních informací o tématu vycházky a Kolešovicích. Upozornění na sochu sv. Floriána a sochu sv. Václava, které lemují přesun na náves 7 minut 2) Přesun na náves 7 minut 3) Výklad na návsi 10 minut 4) Přesun ke kostelu 3 minuty 5) Výklad u kostela 7 minut 6) Přesun ke kapli sv. Jana Nepomuckého 7 minut 7) Výklad u kaple 5 minut 8) Přesun do zámeckého parku (na hráz zámeckého rybníka) 5 minut 9) Výklad v parku 10 minut 10) Návrat na nádraží 5 minut 11) Celkem - 66 minut 12

13 2. 3 Jak vést prezentaci Základní pravidla dobré interpretace místního dědictví jsou popsána v kapitole 1. Nezapomeňte, že stejně důležitý jako obsah prezentace je také jeho forma. Sebeatraktivněji připravený výklad nebude účinný, pokud jej nedokážete prodat. Osvojte si účinné nástroje rétoriky a používejte je v praxi. Nezapomeňte, že postupem času stoupá únava a klesá pozornost. Snažte se tomu přizpůsobit trasu a výklad. Připravte výklad tak, aby v závěru gradoval. Začátek a závěr vaší prezentace je vždy nejdůležitější a do značné míry rozhoduje, zdali vaše prezentace bude úspěšná, či nikoliv. Na závěr ještě několik důležitých obecných pravidel: Dostavit se na místo srazu několik minut před dohodnutým časem. Na úvod přibližte vašim posluchačům, jak dlouho vycházka bude trvat a co je během ní čeká. Stát při výkladu čelem k účastníkům akce. Popisovaná atraktivita ze za vašimi zády. Při výkladu používejte prostředky nonverbální komunikace (gesta, pohledy apod.), nedívejte se do země. Vyšší budovy popisujte se vzdálenostním odstupem. Při přesunech neutíkat, zvolit takové tempo, aby vám všichni stačili. Při přesunech nezapomeňte dodržovat pravidla silničního provozu a dbát na bezpečnost. Při přesunech počkejte, až dojdou poslední účastníci a pak začněte s výkladem. Na závěr se nezapomeňte rozloučit. Pamatujte, že v menších skupinách jsou pro práci průvodce lepší komunikační možnosti. Za ideální maximum je považováno nejvýše 20 účastníků. 13

14 2. 4 Organizace Záleží pouze na vás, jak si činnost místního průvodce zorganizujete. Tím, kdo určuje pravidla, jste vy. Můžete být k dispozici každý den, nebo jednou za rok, záleží jen na vás. Podoby místního průvodcovství Pevně stanovený termín i čas (např. každou sobotu od 14 h) Pevně stanovený termín, čas podle domluvy (např. každý víkend, čas po telefonické domluvě) Pevně stanovaný čas, termín po domluvě (např. prohlídky po 16 hodině, ostatní po domluvě) Termín, ani čas není stanovený, to znamená, že jak termín, tak i čas je vždy otázkou domluvy A podobně 2. 5 Jak o sobě dát vědět a další cesty k úspěchu I v místním průvodcovství platí základem úspěchu je účinná reklama. Bází místních průvodců a místem nabídky a poptávky po této službě budou internetové stránky Vytvořte si, nebo si nechte vytvořit jednoduchý prospekt o vaší nabídce a nabídněte jej turistům prostřednictvím informačních center ve vašem okolí, popřípadě na dalších místech, vyhledávaných turisty muzea, ubytování apod. Zajistěte si i prezentaci vašich služeb na internetových stránkách obce. 14

15 Uvažujete-li o místním průvodcovství jako přivýdělku, popřípadě zaměstnání, prezentujte více než jedno téma. Čím více prezentací budete schopni nabídnout, tím více turistů se přilákáte Jak se stát místním průvodcem Stát se místním průvodcem nevyžaduje žádné zvláštní předpoklady, potřebná je pouze nezbytná dávka odvahy, odhodlání a nadšení pro věc. Formální požadavky pro výkon místního průvodcovství Průvodcovská služba je živností podle živnostenského zákona pokud je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Obecně je možné živnost provozovat živnost po splnění všeobecných a zvláštních podmínek stanovených živnostenským zákonem. Základním předpokladem je především věk 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Průvodcovská činnost patří mezi volné živnosti ( 25 odst. 2 živnostenského zákona), které jsou taxativně vymezené v příloze č. 4 živnostenského zákona pod předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pod číslem 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. Obecně není pro výkon průvodcovské služby stanovena podmínka dosažení vzdělání, osvědčení nebo kvalifikace. Pouze v případě výkonu Průvodcovské činnosti horské je požadováno: a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo 15

16 c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení ( 2 a 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu Shrnutí místní průvodcovství v praxi U místního průvodcovství platí každé místo je zajímavé Pečlivá příprava prezentace je základ úspěchu Při prezentaci mějte stále na paměti pravidla dobré interpretace místního dědictví Rozhodněte se, čím pro vás místní průvodcovství je příležitostná kratochvíle, nebo možnost přivýdělku, či dokonce zaměstnání. Nezapomeňte na reklamu. Bez propagace se o vás nikdo nedozví. 16

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval:

POTŠTÁTSKA KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE. Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát. Zpracoval: KONCEPCE EXPOZICE HISTORIE POTŠTÁTSKA Zadavatel: Město Potštát Zámecká 1 753 62 Potštát Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Michaela Škrobánková Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581626202

Více

Po stopách archeologie

Po stopách archeologie Prohlédněte si obrázek (případně požádejte o pomoc s překladem textu pod ním). Popište, co obrázek představuje. Zamyslete se nad tím, čím se zabývá archeologie? Jaký typ historického pramene archeologie

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi

Příklady dosavadního uplatnění výsledků výzkumů v praxi G) ZÁVĚR Publikace je určena všem badatelům, kteří se zajímají o problematiku vývoje cest a dopravy na našem území. Tato práce by jim měla pomoci jak při terénních průzkumech cest, tak při kabinetním studiu

Více

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti)

koordinátor (řídí práci ve skupině, prezentuje práci skupiny) člen týmu (spolupracuje s koordinátorem a pomáhá jeho činnosti) Užitečné weby Co se naučíte Získáte přehled o užitečných webových stránkách různého druhu a o tom, jak je můžete v životě využít. Vytvoříte si myšlenkovou mapu o různých druzích užitečných webů na internetu.

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka

Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky

Pardubický kraj, město Pardubice. Okolní krajina Světové strany Orientace na mapě Zásady bezpečnosti. Mapy, náčrty, plány Mapa České republiky Vlastivěda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu. Určí světové strany v přírodě

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09_15 Zaměstnání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk a svět

Více

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu

PROGRAM SETKÁNÍ. 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.00 Uvítání účastníků PROGRAM SETKÁNÍ 18.15 Představení MAS a postupu přípravy rozvojového plánu 18.30 Identifikace problémů a příležitostí s oblasti CR (skupinová diskuse) 19.00 Přestávka s občerstvením

Více

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7.

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581. Marie Smolíková. Datum: 25. 01. 2012. Ročník: 7. VY_42_INOVACE_1SMO44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Marie Smolíková Datum: 25. 01. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor)

+ Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Seznam použitých symbolů: Skupina pracující ve třídě, indoor tým Skupina pracující v terénu, outdoor tým + Společná práce obou týmů (indoor + outdoor) Hra: Kulturní dědictví města, obce, kraje L1 PO HISTORICKÝCH

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Metodika průvodcovské a animátorské činnosti

Metodika průvodcovské a animátorské činnosti Metodika průvodcovské a animátorské činnosti Přednáška na úvod praktických cvičení Mgr. Pavel Koura Průvodce práce průvodce má mnoho rovin (průvodce zájezdu, místní průvodce, průvodce v památkovém objektu)

Více

Vyberte si z následujících programů: Program trasy:

Vyberte si z následujících programů: Program trasy: V období od 15.dubna do 30.června a od 1.září do 31.října 2010 v době od 9:00 do 15:00 můžete každý čtvrtek využít nabídku ZŠ J.A.Komenského v Přerově Předmostí ve spolupráci s Informačním centrem Předmostí,

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové

(K 7 odst. 6) Živnost Požadovaná odborná způsobilost Poznámka Obchod se zvířaty určenými pro zájmové PŘÍLOHA č. 5 k zákonu č. 455/11 Sb. Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Prezentace fotografických sbírek (se zaměřením na internetovou prezentaci)

Prezentace fotografických sbírek (se zaměřením na internetovou prezentaci) Prezentace fotografických sbírek (se zaměřením na internetovou prezentaci) Mgr. Pavel Bokr Česká geologická služba fotoarchiv www.geology.cz/fotoarchiv Prezentace fotografických sbírek Mnoho potenciálních

Více

V Českém ráji se zřítila část skály

V Českém ráji se zřítila část skály V Českém ráji se zřítila část skály Velikost textu: 13. 11. 2011 15:30, autor: ČT24 aktualizováno 13. 11. 2011 21:18 Turnov - U hradu Valdštejn v Turnově se zřítil několikatunový pískovcový blok skály.

Více

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011

BPH_EKOR Ekonomika organizací. podzim 2011 BPH_EKOR Ekonomika organizací podzim 2011 Živnostenské podnikání» Členění živností (1 příklad)» Podmínky provozování živnosti (1 příklad) Malé a střední podniky» Klasifikace (1 příklad) Zákon č. 455/1991

Více

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24)

ŽIVNOSTI VÁZANÉ (K 23 a 24) Části platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27)

Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI. (K 26 a 27) Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 455/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2008 Příloha 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Předmět

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo

praxe v oboru, nebo rozsahu živnostenského d) střední vzdělání s výučním listem oprávnění v oboru vzdělání puškař nebo Příloha 3 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ Předmět podnikání Požadovaná odborná a jiná zvláštní Podmínky, jejichž splnění se Orgán státní správy, který se Poznámka způsobilost podle 27 odst. 1 a 2 vyžaduje podle vyjadřuje

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném

č. 455/1991 Sb., o živnostenském č. 587/1992 Sb., o spotřebních Ministerstvo zemědělství zákon č. 61/1997 Sb., o lihu oboru zaměřeném PŘÍLOHA č. 3 k zákonu č. 455/11 Sb. KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI (K 26 a 27) Poznámka Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle 27 odst. 3 Požadovaná

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

ORGANIZACE SKLADU PLÁNOVAČ SKLADU průvodce pro školitele

ORGANIZACE SKLADU PLÁNOVAČ SKLADU průvodce pro školitele POKYNY Účel: Účelem této porady je projít si příručku Playbook pro organizaci skladu a objevit vliv kvalitně vypracovaného plánovače skladu. Příprava: Před poradou si pročtěte diskuzi a zadání aktivity.

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s

SE PŘEDSTAVUJE. Dlouholeté působení nakladatelství na knižním trhu je spojeno zejména s SE PŘEDSTAVUJE Patří mezi nejstarší nakladatelské domy v České republice Založena bylo v roce 1954 jako sportovní a turistické nakladatelství Transformována na akciovou společnost v roce 1991 Dlouholeté

Více

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML

HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML vzdělávací program HORSKÝ PRŮVODCE s mezinárodní kvalifikací IML Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí (složených ze samostatných víkendových bloků): REKVALIFIKAČNÍ: absolvováním a splněním všech

Více

Začnu vytvářet první kampaň. Klepnu na tlačítko VYTVOŘTE PRVNÍ KAMPAŇ. Nejprve kampani nastavte správný typ. Klepněte na tlačítko VYHLEDÁVACÍ SÍŤ S OPTIMALIZOVANOU OBSAHOVOU SÍTÍ a ze seznamu vyberte POUZE

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa

Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika 13,102 km Pěší (či sněžnice) Mapa www.vyletynaden.cz Pěší okruh v okolí Radíče Orlík - Slapy, Česká Republika Pěší (či sněžnice) 13,102 km Snadná 158 m Mapa www.vyletynaden.cz Itinerář Orlík - Slapy, Česká Republika Parkoviště u zámku

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 145 USNESENÍ hospodářského výboru z 23. schůze konané dne 17. ledna 2008 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991

Více

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu

BeLL Dotazník. www.bell-project.eu Q BeLL Dotazník www.bell-project.eu Vážení účastníci kurzů vzdělávání dospělých, Cílem tohoto průzkumu je sběr informací o vzdělávání dospělých. Zajímají nás všeobecné kurzy, tedy takové, které nejsou

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1,

Krizová komunikace. Mgr. Radek Chalupa. RCC EUROPE, Mgr. Radek Chalupa ředitel, Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1, stručný nástin Mgr. Radek Chalupa 1 Krizová komunikace Nikdy nejste dost staří na to, aby vás nemohli překvapit, tvrdí legendární ex-ceo společnosti General Electric pan Jack Welch. Lakonicky tak shrnuje

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více