Brno- Nový Lískovec revitalizace panelového sídliště

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Brno- Nový Lískovec revitalizace panelového sídliště"

Transkript

1 Brno- Nový Lískovec revitalizace panelového sídliště Článek vyšel v Jihočeském občasníku o životním prostředí Krasec v čísle 19 v roce 2012 Městská část Brno-Nový Lískovec, která leží na západním okraji Brna je trvale hlášeno 10,5 tisíce obyvatel, ve skutečnosti zde bydlí přes 13 tisíc lidí. U původní obce Nový Lískovec byla nejprve po roce 1975 postaveno panelákové sídliště s 1000 byty a po roce 1990 bylo dostavěno dalších bytů v sídlišti Kamenný Vrch I. a II. Je to společně s městskou částí Vinohrady nejhustěji zastavěné území města Brna, to znamená, že na kilometr čtvereční je zde více obyvatel než v centru Brna. Jak všechno začalo I když zde pouze zhruba třetina bytového fondu patří obci, musela se radnice městské části po volbách v roce 1998 začít vážně zabývat dalším osudem obecních panelových domů. Takzvané státní byty byly totiž po roce 1990 převedeny na město Brno a to je roku od 1994 postupně svěřilo městským částem do sprá vy a údržby. Nový Lískovec tak získal 1100 bytů v 17 ti panelových domech, a ty utěšeně chátraly. V roce 1999 vznikla díky iniciativě nájemníků a některých zastupitelů komise Rady městské části Pro úspory energií, která se začala zabývat přípravou zateplování obecních domů. Počátky byly složité a komise svou činnost praktickyx bez výsledku ukončila, následně ale vznikla pracovní skupina, která v roce 1999 předložila zastupitelstvu návrh na zahájení komplexní regenerace panelových domů. Ten kromě technického řešení obsahoval i model financování založený na kombinaci vlastních zdrojů a půjček s podporou úroků z programu Panel. Do pracovní skupiny byli přizváni odborníci z VUT a nevládek, především z ZO ČSOP Veronica, kteří se zabývali udržitelným hospodařením s energiemi a také iniciátoři, aktivní nájemníci zanedbaných paneláků. Řízením pracovní skupiny byla pověřena Ing. Jana Drápalová, tehdejší členka Rady městské části, nyní již třetí volební období starostka. Ve skutečnosti toto období činnosti pracovní skupiny má největší význam pro zvolené řešení a výsledek. Právě dlouhé a někdy velmi vzrušené debaty v pracovní skupině mezi odborníky umožnily nový přístup

2 k problému. Zde se totiž všichni dohodli na tom, že především domy konstrukční soustavy T06B jsou po 25ti letech bez řádné údržby zralé na komplexní rekonstrukci. A pokud tyto domy mají zase vydržet dalších let, musí splňovat nejen současné požadavky na tepelnou charakteristiku budov, ale i v budoucnu. A cílem nebylo najít řešení maximalistické, ale optimální, opakovatelné a ekonomicky únosné. Výsledkem byla koncepce, kterou jsme v roce 2001 ověřili při realizací prvních dvou domů, Oblá 2 a Kamínky 6. Kromě menších úprav byl pak tento standard dodržen na všech domech konstrukční soustavy T06B v majetku obce, do roku 2006 bylo celkem zrekonstruováno 10 domů s 384 byty. Prvním krokem bylo zpracování energetických auditů týmem VUT s auditorem Jiřím Hiršem, které obsahovaly na základě požadavků objednatele tzv.. nizkoenergetikou variantu. Podle návrhu energetického auditu byly pak zahájeny práce na projektu. Po celou dobu pracovní skupina složená z odborníků i laiků konzultovala s projekčním týmem Ing. Arch Zlámala a za přítomnosti auditora jednotlivé konstrukční prvky. Diskutovaly se téměř všechny části řešení. Například tloušťka izolace obvodového pláště. Zástupci nevládních organizací navrhovali parametry izolace používané u pasivních domů, cca cm. V té době se běžně zateplovaly štítové zdi izolací 4-5 cm, takže tento požadavek vyvolával v pracovní skupině nedůvěru a někdy i posměch. Nakonec byl zvolen kompromis průměrná tloušťka izolace 16 cm. Při takové tloušťce izolace by ovšem okna byla hluboce zapadlá, takže bylo zvoleno předsazení nových oken do líce fasády. Tím se také daly lépe vyřešit tepelné mosty na ostění. Dřevěná eurookna s parametry U 1,2 byla v té době sice dostupná, ale výrazně dražší, než běžně používaná plastová okna. Dalším zajímavým prvkem bylo zateplení fasády suterénu až pod úroveň terénu a zateplení podhledu sklepních prostor. O tom, že při rekonstrukci byla také důkladně zateplena střecha, snad ani není nutné hovořit. Kvůli minimalizaci tepelných mostů byly také zvoleny nové ocelové balkony. Zajímavým technickým prvkem je jejich zavěšení na fasádu před izolaci. Kromě důkladného zateplení obvodového pláště byla modernizována předávací stanice tepla a doplněna regulace vytápění. Radiátory byly osazeny termoventily. Uvnitř bytů byla vyměněna umakartová jádra za zděná a ve větší části bytů byla také provedena rekonstrukce elektrorozvodů. Největším diskusním tématem

3 bylo vyřešení větrání v bytech. V domech před regenerací prakticky řízené ventilace neexistovala a k výměně vzduchu docházelo především netěsnostmi v oknech. To také vedlo současně s přetápěním bytů k suchému vzduchu a nekomfortu (od oken v zimě silně táhlo). V dobře utěsněném a zatepleném domě nastává problém opačný zajistit dostatečnou výměnu vzduchu. V pracovní skupině někteří varovali před vznikem plísní způsobených snížením infiltrace při těsných oknech. Praxe však ukázala, že při důkladném zateplení a odstranění tepelných mostů nedochází na vnitřním ostění oken ke kondenzaci vlhkosti a plísně se netvoří. Výměna vzduchu je však nezbytná pro zajištění zdravého prostředí a pohody bydlení. Nesmí být ale příliš velká, aby se větráním neztrácelo příliš drahocenného tepla. Takže o tom, jak navrhnout systém větrání, se vedly vášnivé debaty. U prvních dvou domů byl zvolen systém centrální rekuperační jednotky s rozvodem předehřátého vzduchu do jednotlivých pokojů. Nájemníci ale s tímto způsobem větrání příliš spokojeni nebyli. Mají pocit průvanu, i když se vzduch pohybuje relativně málo. Rekuperační jednotka také spotřebuje dost elektrické energie, takže co uspoří, to zase spotřebuje. U dalších domů jsme volili jednodušší systém ventilátorky v jednotlivých bytech s odtahem a přívod vzduchu mikroventilací v oknech. Díky tomu, že si uživatelé mohou individuálně podle potřeby větrat, nejsou na tento systém žádné stížnosti. Spotřeba energií v domech s různým typem větrání se prakticky neliší. Současně s dokončením prvních domů jsme zavedli energetický management, sledování týdenních potřeb energií v jednotlivých domech, a to i těch před regenerací. Ukázalo se, že první roky po regeneraci ještě bylo potřeba vytápěcí soustavu doregulovávat, protože izolace domu fungovala mnohem lépe, než výpočet topení předpokládal a v domech se zbytečně přetápělo. Po několika letech provozu si domy sedly a také nájemníci se naučili, že studený radiátor neznamená, že je něco v nepořádku. Dlouhodobě sledované spotřeby energií na vytápění se tak v domech realizovaných v první etapě od roku 2001 do roku 2006 nyní pohybují okolo 40kWh/m2/rok. Tento výsledek nás povzbudil a od roku 2007 začala městská část realizovat druhou etapu, během které byly postupně do roku 2010 revitalizovány další panelové domy postavené pro roce 1990,

4 konstrukční soustavy B70R. Tyto domy měly kvalitnější obvodový plášť a díky termoventilům a zavedenému energetickému managementu zde spotřeby tepla již před zateplením pohybovaly zhruba o třetinu níž než u starších paneláků. Na druhou stranu o tloušťce izolace se již příliš nediskutovalo a projektantovi jsme rovnou uložili, že domy se spotřebou musí dostat pod 30kW/h/m2. Ten navrhl izolaci tlustou 20cm. Po Modernizaci základní školy Kamínky, která skončila v roce 2010 jsme také měli získali zkušenost s trojsky v oknech a poslední dva modernizované bytové domy je mají také. Výsledky nás mile překvapily, spotřeba tepla na vytápění se za první zimu dostala pod 30 k/w/m2! Samostatnou kapitolou by mohlo být financování regenerací. Celkové investice na jeden byt se pohybovaly mezi tisíc na byt, podle velikosti bytu a také podle počtu bytů v domě. To bylo v roce 2001 zcela ojedinělé a ani dnes se běžně tímto způsobem panelové domy neopravují. V novějších domech, kde se nemusela měnit bytová jádra, se náklady na jeden byt pohybovaly od 150 do 220 tisíc korun..celkem bylo od roku 2001 do roku 2011 proinvestováno více než 270 milionů korun, z toho přibližně 130 milionů činily komerční úvěry a zbytek vlastní zdroje města Brna. V současné době je komplexně zmodernizováno všech 850 bytů, které si městská část hodlá ponechat i do budoucna. Dalších 200 bytů bude v nejbližší době privatizováno, ty si budou opravovat až noví vlastníci. V souvislosti s masivním investováním do bytových domů se nájemníci samozřejmě zajímali, jaký dopad to bude mít do nájemného. Zatímco v zatepleném domě výrazně ušetří výdaje za teplo, obávali se v souvislosti se zákonem o jednostranném zvyšování nájemného, že obec využije oprav a nájemné zvýší na maximum. Proto jsme cílem Nového Lískovce je náklady na bydlení na úrovni únosné pro seniory i mladé rodiny, udělali jsme si analýzu, kolik peněz bude městská část potřebovat na splacení úvěrů a řádnou údržbu bytových domů v nejbližších 20 ti letech. Vyšlo nám, že nájemné kolem 50ti korun na metr čtvereční a měsíc bude dlouhodobě odpovídat ekonomickému nájemnému pro náš bytový fond.. To je asi 60% maximálního nájemného pro tuto oblast Brna. Náklady na bydlení, tedy nájemné a platby za energie, jsou tak únosné i pro sociálně slabší nájemníky.

5

Hnutí DUHA. Friends of the Earth Czech Republic. Příklady domů, jejichž uživatelé se nebojí účtů za vytápění

Hnutí DUHA. Friends of the Earth Czech Republic. Příklady domů, jejichž uživatelé se nebojí účtů za vytápění Hnutí DUHA Friends of the Earth Czech Republic Příklady domů, jejichž uživatelé se nebojí účtů za vytápění Pasivní kancelářská budova společnosti Intoza v Ostravě Kdo si ve spojení se jménem ostravské

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Opravy, rekonstrukce a

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ

PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2009 VÍCE FINANCÍ Z PROGRAMU PANEL MOHOU DOMY DÝCHAT? PENÍZE NA VAŠÍ STRANĚ 2 Bydlete s RCB EDITORIAL Bydlete s RCB 3 Na začátku

Více

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky Pasivní dům zkušenosti z Rakouska a české začátky Brno 2004 Publikace vyšla s laskavým svolením Úřadu vlády Dolního Rakouska, odboru energetiky, a AEE Sdružení pro obnovitelné energie, Rakousko. Publikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika pasivních domů vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. 2012 autor: Olga Málková

Více

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově

Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti budov, dynamická simulace teploty v nízkoenergetické budově VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební práce ve studijním programu 36 07 V NÍZKONÁKLADOVÝ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, snižování energetické náročnosti

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou. 1965-2015 50. výročí založení

Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou. 1965-2015 50. výročí založení Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou 1965 215 5. výročí založení Některé informace o SBD LIAZ a prezentace prováděných činností Údaje ke květnu 215 Tato prezentace je současně umístěna na

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč

28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897. 965 448 Kč. 562 640 Kč Energetická studie Zpracovatel: Objednatel: DPU ENERGY s.r.o. BS Hovorčovická 28. října 375/9 Hovorčovická 1718/19 Staré Město, 110 00 Praha 1 Praha 8, 182 00 IČ: 017 32 897 Stávající stav domu: 1200000

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti

Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti Bankovní institut vysoká škola Praha Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti Bakalářská práce Michal Soukup Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování

Více

Stav domů odpovídá špatným zákonům

Stav domů odpovídá špatným zákonům pro členy družstva Vyšlo v květnu 2004 číslo 02/2004 Odkládání oprav domů se nevyplácí V České republice je více než 1,5 milionu bytů v panelových domech. Původně šlo zhruba z poloviny o byty družstevní,

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více