Fyzika mezi životem a smrtí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika mezi životem a smrtí"

Transkript

1 Fyzika mezi životem a smrtí neboli Fyzikální zákony rozhodují o podmínkách slučitelných či neslučitelných se životem. Život sám si však občas dělá, co chce.

2

3

4

5

6

7

8

9 Drakeova rovnice N R f n f f f * p e l i c L N = Počet civilizací, které s námi mohou komunikovat právě teď.

10 Tvorba hvězd: R * N R* fp ne fl fi fc L V Mléčné dráze je 100 miliard hvězd Mléčná dráha je stará 10 miliard let R * = 100 miliard hvězd/10 miliard let R * = 10 */rok

11 Orlí mlhovina Sloupy stvoření 7000 ly souhvězdí Hada

12 Zlomek přítomnosti planet: f p N R* fp ne fl fi fc L Jaký díl planet mají hvězdy. Exoplanety: k , známo 814. f p =? Počet planet Známých hvězd K 4. dubnu exoplanet v 1103 soustavách, z toho je 460 soustav vícečetných. K 29. červnu ve 1118, 462 vícečetných.

13 Exoplanety radiální rychlost c Nejen planeta obíhá kolem hvězdy i hvězda obíhá kolem planety.

14 Exoplanety Beta Pictoris b Kepler 6b

15 Počet Zemí: n e N R* fp ne fl fi fc L Kolik je obyvatelných planet? Obyvatelná zóna: voda je v kapalném skupenství Závisí na třídě hvězd Ne O či B Ne M Ne dvojhvězdy n e =?

16 Hertzsprungův-Russellův diagram Zářivý výkon Povrchová teplota

17 Vývoj hvězd

18 Vývoj hvězd

19

20

21 Zlomek výskytu života: f l N R* fp ne fl fi fc L U jaké části obyvatelných planet se vyvine život? Sluneční soustava: 3 planety v obyvatelné zóně, život se vyvinul na 1 (možná 2). f l =?

22

23 Zlomek výskytu inteligentních forem: f i N R* fp ne fl fi fc L Dospěje vývoj až do inteligentních forem? Je vývoj inteligence neodvratný? f i =?

24 Zlomek komunikujících civilizací: f c N R* fp ne fl fi fc L Dospěje vývoj civilizace k telekomunikacím? Vede inteligence k technickému rozvoji? Je technologický rozvoj žádoucí? f c =?

25 Doba života: L N R* fp ne fl fi fc L Jak dlouho přežije komunikující civilizace? Stihneme s nimi komunikovat? Pro nás je to pouze necelých sto let, zničit vlastní civilizaci dokážeme během posledních padesáti let. L =?

26 Tak kolik to je? N R* fp ne fl fi fc L R * = 10 */rok f p =? n e =? f l =? f i =? f c =? L =? let N =

27 Prostor je prázdný! Představme si Mléčnou dráhu jako obrovský disk Poloměr = pc Tloušťka = 900 pc V = pc 3 = 700 miliard krychlových parseků!

28 Sluneční soustava Jupite r Saturn Uranus Neptun e Merkur Venuše Země Mars

29

30

31 Terrestrické planety Mercur Mars Venuše

32 Mars dnes

33 Mars, stopy minulosti Vulkány Říční koryta

34 Mars kdysi?

35 Meteorit z Marsu

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Obří planety Jupiter Saturn Uran Neptun

47 Europa, Jupiterův měsíc

48 Europa

49 Europa

50 Enceladus plující v prstenci E. Snímek pořízený 15. září 2006 ze vzdálenosti 2,1 miliónů km. Zdroj NASA/JPL.

51

52 Porovnání předpokládaného rozložení teplot oproti naměřeným hodnotám. Data byla získána při průletu dne Maximální povrchová teplota byla očekávána v centrální části strany přivrácené ke Slunci. Zdroj: NASA/JPL.

53 Detailní snímek Tygřích pruhů pořízený Jednotlivé rýhy jsou pojmenovány podle významných měst. Zdroj: NASA JPL.

54 Detailní termosnímek jižní polární oblasti. Tygří pruhy jsou výrazně teplejší než okolní terén. V detailu mapy na snímku z listopadu 2009 dosahuje teplota nejsvětlejších míst (žlutá) až 180 K. Zdroj: NASA.

55 Gejzíry z jižní polární oblasti. Snímek z Zdroj: NASA/JPL.

56

57 Život, jak jej známe na Zemi, má přes jeho rozmanitost a složitost společné základní schéma: Nositelem informace, nezbytné pro udržení jedince a jeho rozmnožování, jsou nukleové kyseliny. Udržení struktury a zajištění většiny funkcí organismu je doménoubílkovin vytvořených z aminokyselin. Vymezení organismu vůči okolí, díky čemuž je možné udržovat relativně stálé vnitřní prostředí, je zajištěno plazmatickými membránami. Tyto základní složky života se navzájem doplňují bílkoviny se strukturně i funkčně podílejí na ukládání, přenosu, zdvojování a opravách informace v nukleových kyselinách, nukleové kyseliny samy vytvářejí funkční struktury, součástí plazmatických membrán jsou bílkoviny, které umožňují asymetrický transport hmoty a informace do vnějšího prostředí a do buňky.

58 Dvojšroubovice deoxyribonuleové kyseliny je díky zálohování informace pomocí komplementárního vlákna v organismech využívána k ukládání a kopírování informace. Tuto funkci je však schopna plnit i ribonukleová kyselina, která se v organizmech na Zemi specializovala na přepis informace a její překlad do struktury bílkovin. Je však fascinující molekula DNA pro život jako takový nezbytná? Zdroj: Wikipedie.

59

60 Chromozómy

61

62 Spolupráce bílkoviny a ribonukleové kyseliny. Na schématu jsou velké podjednotkyribozomu. Ribozomová RNA je naznačena hnědě, bílkovina modře a vlastní aktivní místo, kde se uskutečňuje napojování přesně dané aminokyseliny peptidovou vazbou, je červené. Stačí jen tato kooperace k udržení života? Zdroj: Wikipedie.

63 Peptidová vazba umožňuje ze dvou desítek aminokyselin vytvářet nepřeberné množství bílkovin zajišťujících fascinující možnosti živých organismů na Zemi. RNA má enzymatické vlastnosti. Jak ukázal vývoj na Zemi, bílkovinám v této oblasti konkurovat nemůže. Mohl však jít vývoj i jinou cestou? Zdroj: Wikipedie.

64 Plazmatická membrána odděluje vnitřní prostředí buňky od okolí. Jejím základem je dvojvrstva molekul, které jsou na jednom konci hydrofobní a na druhém hydrofilní. Hydrofilní konce se tak natáčejí směrem do vodného roztoku jak uvnitř, tak vně buňky; hydrofobní konce se natáčejí k sobě navzájem. Podobnou dvojvrstvu můžeme pozorovat například u mýdlové bubliny, kdy hydrofilní konce snižují povrchové napětí tenké kulové vrstvy vody a hydrofobní jsou orientovány na jedné straně do nitra a na druhé vně z bubliny. Oddělené prostory jsou jistě důležité v případě, kdy dochází k soupeření o zdroje. Je toto soupeření nezbytnou podmínkou vývoje života? Zdroj:Encyclopaedia Britannica.

65

66 Buňka

67

68

69

70 Schéma metabolického cyklu metanogenů a přírodního zdroje energie. Zdroj: Astrobiology.

71

72 V roce 2006 byl nalezen třetí ekosystém chemosyntetický mikrobiální systém. Nachází se hluboko pod povrchem a využívá reakcí produkovaných radioaktivním rozpadem prvků v řádu miliard let. Fungování tohoto ekosystému je závislé na bakteriích redukujících sírany.

73 Biochemický cyklus černého kuřáku (podmořské sopky). Zkratka REE označuje vzácné prvky. Zdroj Wikipedia.

74 Teorie původu života na Zemi. Zdroj: Astrobiology.

75

76

77

78

79

80 Zachraňujeme pana XY 1. Vám ani XY nehrozí jiné nebezpečí? 2. Jemně zatřeste rameny XY a ptejte se: "Jste v pořádku? 3. Pokud XY nereaguje: Zajistěte volání na 155. Otočte XY na záda a pak otevřete dýchací cesty pomocí záklonu hlavy a vytažením brady konečky prstů pod obloukem brady.

81 4. Zkontrolujte přítomnost normálního dýchání: Pozorujete zvedání hrudníku? Slyšíte dýchací šelesty u úst? Cítíte proud vzduchu na vaší tváři? Vyšetřujte max. 10 sekund. Při pochybách jednejte podle 5B.

82 5. Pokud XY nedýchá normálně: Zajistěte přinesení AED. Zahajte stlačování hrudníku: Klekněte si po boku XY. Umístěte zápěstí jedné ruky dlaní do středu hrudi XY. Umístěte zápěstí druhé ruky dlaní na horní část první ruky, propleťte prsty vašich rukou a přesvědčte se, že tlak není aplikován na žebra. Netlačte na horní části břicha nebo dolní konec hrudní kosti. Postavte se svisle nad hrudník XY, držte horní končetiny rovně v lokti, a stlačujte hrudní kost o 5-6 cm. Po každém stlačení zcela uvolněte tlak na hruď bez ztráty kontaktu mezi dlaněmi a hrudní kostí. Opakujte s frekvencí stlačení za minutu. Komprese a uvolnění by měly trvat stejně dlouho.

83 6. Zkombinujte stlačení hrudníku se záchrannými vdechy: Po 30 stlačeních opět zajistěte průchodnost dýchacích cest pomocí záklonu hlavy a předsunutí brady XY. Uzavřete měkkou část nosu XY stiskem, pomocí ukazováčku a palce s rukou na čele XY. Nechte ústa XY otevřená, ale přidržujte bradu. Normálně se nadechněte a umístěte vaše rty kolem úst XY, ujistěte se, že přiložení těsní. Vdechněte pevně do úst XY během jedné sekundy, zkontrolujte účinnost vdechu sledování zdvihání hrudníku. Udržujte hlavu zakloněnou, bradu povytaženou, odkloňte se od úst XY, zkontrolujte pokles hrudníku při výdechu. Opět se běžně nadechněte a vydechněte do úst XY ještě jednou. Celkem vdechnete dvakrát, tato část by neměla trvat více než 5 sekund. Pokračujte bez odkladu stlačováním hrudníku a záchrannými vdechy v poměru 30:2. Ve více zachráncích přebírejte oživování po 1-2 min s minimální ztrátou času.

84 7. Resuscitace s použitím AED: Oživujte XY do přinesení a během zapínání. Sledujte výzvy AED. Připojte elektrody na nahou hruď XY. Pokud AED analyzuje rytmus, nikdo se nedotýká XY, Pokud je doporučen výboj: Ujistěte se, že nikdo se dotýká XY. Stiskněte tlačítko výboje podle pokynu, automatické AED spustí výboj samo. Pokračujte podle hlasových a obrazových pokynů. Minimalizujte, přerušení stlačování hrudníku. Není-li doporučen výboj: Pokračujte v resuscitaci a sledujte pokyny AED.

85 8. Pokračujte v resuscitaci do: Vašeho vyčerpání. Převzetí záchrannou službou. (Nikoli příjezdu!) Znovunabytí vědomí XY, (kašel, otevření oči, mluvení, nebo cílevědomá změna polohy) a do začátku normálního dýchání XY.

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS Sandra Roberts První pomoc na palubě Copyright Sandra Roberts 2010 Originální vydání 2011 John Wiley&Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex, PO

Více

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 2005 - Basic Life Support (BLS) Základní resuscitace dospělých a dětí - nové doporučení pro laiky Resuscitace (KPR kardio /srdce/ pulmo /plíce/ resuscitace /kříšení/)

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE DUBEN 2007 Pavel Burda Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51,

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

30 s hudby Vesmírné živly

30 s hudby Vesmírné živly 1 30 s hudby Vesmírné živly titulky stmívání svítí modrá a zelená Podle antických filosofů je svět tvořen čtyřmi živly: zemí, vodou, vzduchem a ohněm Vycházeli z jednoduchého pozorování přírody, kde se

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU

POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU POZNÁMKY O VESMÍRU VZNIK VESMÍRU Podle výsledků vědeckých výzkumů vznikl vesmír tzv. "velkým třeskem". Původně byla všechna hmota stěsnána v jednom bodu s hustotou a teplotou, kterou kdybychom chtěli vyjádřit

Více

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

První pomoc při úrazu elektrickým proudem První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz.

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9 Sluneční soustava Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3 Slunce 3 Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8 Hlavní pás asteroidů 9 Vnější planety 9 Jupiter 9 Saturn 11 Uran

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

3 Energie, katalýza a biosyntéza

3 Energie, katalýza a biosyntéza 3 Energie, katalýza a biosyntéza Živé tvory téměř zázračně odlišuje od neživé hmoty především jedna vlastnost: vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu. Při tvorbě tohoto

Více

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese

2009 Gliese www.exoplanety.cz/gliese 1 Časopis Gliese přináší 4x ročně ucelené informace z oblasti výzkumu exoplanet, protoplanetárních disků, hnědých trpaslíků a astrobiologie. Gliese si můžete stáhnout ze stránek časopisu, nebo si ho nechat

Více

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS.

Výběr z kapitol TONUTÍ. MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček. Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI Výběr z kapitol TONUTÍ MUDr. David Kinšt Mgr. Jan Sedláček Korektura MUDr. Marek Vašák Ing. Radek Turín, DiS. 2014 BALIC, s.r.o. BASIC LIFESAVING COMPETENCE AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ MŠMT

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Sluneční soustava. Drahoslava Rybová

Sluneční soustava. Drahoslava Rybová Sluneční soustava Drahoslava Rybová Obsah 1 Úvod...3 2 Historie...3 3 Slunce...4 3.1 Charakteristika...4 3.2 Složení...4 3.3 Rotace...5 3.4 Mytologie...5 4 Merkur...6 4.1 Charakteristika...6 4.2 Složení...6

Více

Fyzika ve zkratce II.

Fyzika ve zkratce II. 1 9.r. II.pololetí Fyzika ve zkratce II. (vztahuje se k učebnici fyzika pro 9.ročník základních škol,nakladatelství Prometheus, 2003) 6.Elektromagnetické záření (str.86 100) 6.1.Elektromagnetické vlny

Více

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru

11. Vesmír a člověk. Jsme částečka Vesmíru 322 11. Vesmír a člověk Se značným úsilím hledají biologové, astronomové, chemici, geologové, odborníci na počítače i v jiných oborech odpovědi na otázky vztahu člověka a Vesmíru. Podle antropického principu,

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014

PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014 1 PRVNÍ POMOC PRAKTICKY PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROJEKTU IET1 Miloslav Steinbauer 6. 3. 2014 2 Obsah Zákonná ustanovení o první pomoci Základní životní funkce Řetězec přežití, technická první pomoc, Volání RZP,

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to CERN Otázky a odpovědi Co je to LHC Tento soubor informací a údajů o urychlovači LHC (Large Hadron Collider, česky doslova Velký srážeč hadronů) je uspřádán ve formě otázek a odpovědí. Otázky jsou rozděleny

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Životní prostředí Název práce :Vliv výfukových plynů na životní prostředí II. ročník(obor DP- SV) Jiří Suchý 1 Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce

Více