První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 První pomoc při zástavě dechu a srdeční činnosti Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Lucie Adamusová

2 1. Úvod - Zajištění základních životních funkcí 1 Prodiskutujte ve skupinách a zapište si: Které jsou základní životní funkce? Jakým způsobem uvolníte dýchací cesty? Kdy nezakláníme hlavu? Jak zjistíte, zda postižený dýchá? Jak a kde zkontrolujete krevní oběh u dospělých a kde u dětí do 1 roku? Jaké následky může mít zástava dechu a srdeční činnosti delší než 4 minuty? Obr. 1 Uvolnění dýchacích cest 5 Obr. 2 Zjištění tepu na krkavici 6 2. Umělé dýchání Jaké mohou být příčiny zástavy dechu?

3 Jaké jsou příznaky zástavy dechu? Postup dýchání z úst do úst (při zachované činnosti srdce) 1, 2 Seřaďte jednotlivé úkony do logického sledu kroků. Můžete k tomu použít nastříhané lístečky (viz příloha č. 1) a soutěžit s ostatními skupinami, komu se podaří správný postup nalézt nejrychleji. Jestliže se hrudník nezvedá, zakloňte více hlavu postiženého a znovu dvakrát vdechněte do jeho úst. Vdechujte pomalu (vdech trvá 1,5-2 s) do úst postiženého a sledujte jeho hrudník. Zkontrolujte tlukot srdce. Oddalte ústa a nechte postiženého pasívně vydechnout, což se projeví poklesnutím hrudníku. Znovu opakujte. Sevřete dvěma prsty nos postiženého, aby vdechovaný vzduch nemohl unikat, a obemkněte svými rty těsně jeho ústa. Je-li pulz hmatný, pokračujte v umělém dýchání frekvencí 1 vdech po 5 s. Přiložte dva prsty na jednu stranu krku, těsně pod čelist mezi střed hrdla a dlouhý postranní krční sval. Vdechujte jen tak silně a tak dlouho, aby došlo ke zdvihnutí hrudníku. Příliš silný vdech by mohl způsobit vniknutí vzduchu do žaludku a následné zvracení. Zdvihání hrudníku při vdechu svědčí o tom, že vzduch proniká do plic. Pokračujte tak dlouho, dokud postižený nezačne dýchat sám, nebo se nedostaví lékařská pomoc. Začne-li postižený sám pravidelně dýchat, uložíme ho do stabilizované polohy a stále kontrolujeme. Po každém dvanáctém vdechu zkontrolujte pulz postiženého. Postupujte takto: počítejte pomalu "dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři", na "dvacet čtyři" se nadechněte a na "dvacet pět" vdechněte do postiženého atd. Obr. 3 Umělé dýchání 6

4 1, 2, 4 3. Nepřímá masáž srdce Upozornění:!!! Nikdy neprovádíme kardiopulmonální resuscitaci na zdravých lidech!!!!!! Než zahájíte masáž srdce, přesvědčte se, že srdce postiženého skutečně nepracuje. Je-li pulz hmatný, není srdeční masáž nutná, mohla by způsobit nepravidelnosti srdečního rytmu!!! Jak se pozná zástava srdeční činnosti? Postup nepřímé srdeční masáže 1, 4 Doplňte do textu vynechané výrazy: 1. Klekněte si postiženého. Položte ruce na kost tak, abyste měli přímo nad jeho hrudníkem. 2. Položte zápěstní hranu doprostřed hrudní kosti (u mužů spojnice prsních bradavek). 3. Přiložte na ni druhou ruku a prsty obou rukou spojte a nadzdvihněte tak, aby se tlakového místa dotýkalo jen spodní ruky. Paže udržujte napjaté, neohýbejte je v. Obr. 4 Masáž srdce - dlaň na hrudní kosti 7 Obr. 5 - Masáž srdce - napnuté lokty, kolmo k tělu 7 4. Stlačte hrudník tak, aby hrudní kost asi o 4 až 5 cm.

5 Obr. 6 Stlačení hrudníku 8 5. Uvolněte, aby se hrudník zdvihl, nechte na místě. 6. Stlačení opakujte krát (frekvencí 100 stlačení za minutu). 7. Masáž srdce střídejte s umělým dýcháním vždy vdechy a stlačení. 8. Obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po cyklech (dýchání a masáž), a to po fázi vdechů (po masáži by na krkavici mohla být odezva). 9. V oživování pokračujte, dokud se neobnoví postiženého a nezačne sám nebo dokud se nedostaví odborná lékařská pomoc. 10. Jakmile nahmatáte, přerušte a pokračujte pouze v tak dlouho, dokud se neobnoví spontánní dýchání postiženého. 4. Praktický úkol - Nácvik stabilizované polohy 2, 4 Pomůcky: igelitová podložka velikosti 2,5 2 m Do stabilizované polohy na boku ukládáme člověka, který je v bezvědomí a sám dostatečně dýchá. Před uložením do této polohy uvolníme nejdříve oděv u krku, na hrudníku a v pase. Při známkách ucpání dýchacích cest a dutiny ústní je vyčistíme. Stabilizovaných poloh je více. Vyzkoušíme si klasickou starší a novou, tzv. europolohu, která je zavedena od roku A/ Postup 1 - Starší typ: Obr. 7 Stabilizovaná poloha A 5

6 1. Klekněte si k boku postiženého. Dolní končetinu (tu, která je nám blíže) pokrčte postiženému v koleni. Obr. 8 Stabilizovaná poloha - krok 1 9 Obr. 9 Stabilizovaná poloha - krok Horní končetinu (opět bližší k nám) zasuňte pod hýždě postiženého. Můžete si pomoci tím, že zatlačíte na pokrčené koleno směrem od sebe, tak jakoby nadzvednete jednu hýždi. 3. Dále položte horní končetinu, která je od nás vzdálenější, přes břicho postiženého a tahem za rameno této ruky převalte pacienta na bok. Pomáháte si při tom druhou rukou, kterou pokrčené koleno tlačíte bokem k zemi. Obr. 10 Stabilizovaná poloha - krok 3 9 Obr. 11 Stabilizovaná poloha - krok Po převalení zkontrolujte, jestli má pacient spodní rameno za sebou a neleží si na něm, měl by totiž ležet spíše na prsu. Dále tlakem na bradu a čelo vytvořte co největší záklon hlavy a tvář položte na hřbet ruky, která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložená vlastní rukou a stabilizovaná. B/ Postup 2 - Europoloha (novější typ) 1. Klekněte si k boku postiženého. Horní končetinu (tu, která je k nám blíže) položte postiženému tak, aby svírala pravý úhel s tělem. Obr. 12 Uložení do europolohy - krok Nyní od vás vzdálenější dolní končetinu pokrčte v koleni a horní končetinu na stejné straně těla položte na břicho postiženého. Zraněného převalte tak, že ho uchopíte za od vás vzdálenější rameno a pokrčené koleno a táhnete za ně k sobě.

7 Obr. 13 Uložení do europolohy - krok Po převalení vytvořte tlakem na bradu a čelo co největší záklon hlavy, tvář položte na hřbet ruky, která je dlaní k zemi, aby nedošlo ke vdechnutí případných zvratků. Hlava je tak podložena vlastní rukou a stabilizovaná. Druhou ruku můžete ohnout v lokti, aby nedošlo k nějakému nechtěnému zranění. Ještě upravte pozici pokrčené dolní končetiny - ta by měla být v kyčli a koleni ohnuta do pravého úhlu. Obr. 14 Uložení do europolohy - krok Stranu, na kterou postiženého převalíme, zvolíme podle druhu zranění. Snažíme se tedy zraněného položit na nepoškozenou polovinu těla. Výjimkou je pneumotorax, kdy se tíhou celého těla fixuje hrudník a částečně se tak tlumí bolest. Na jedné straně smí člověk ležet maximálně 30 minut. Obr. 15 Uložení do europolohy - krok 4 10 Závěr: Odpovězte na následující otázky: Kdy dáváme pacienty do stabilizované polohy? Co usnadňuje stabilizovaná poloha na boku? Čemu stabilizovaná poloha zabraňuje? Co je důvodem zavedení nové europolohy? Jaká je nevýhoda europolohy? Kdy postiženého rozhodně neukládáme do stabilizované polohy?

8 2, 3, 4 5. Rozšiřující otázky 1. Co je to tzv. trojitý manévr a kdy se používá? Obr. 16 Trojitý manévr Proč při umělém dýchání by měl každý vdech trvat asi 2 s u dospělých a 1-1,5 s u dětí? 3. Kolik procent kyslíku obsahuje vydechovaný vzduch zachránce? 4. Kdy provádíme raději dýchání z úst do nosu?

9 5. Jak dlouho vydrží mozek bez přístupu kyslíku, aniž by došlo k nevratnému poškození? 6. Proč u malých dětí provádíme pouze malý záklon hlavy? 7. Pokud je u dospělého pouze 1 zachránce, co udělá nejdřív - volá záchrannou zdravotní službu (ZZS) nebo zahájí resuscitaci? Jak je tomu u dětí? 8. Co znamená zkratka KPCR? 9. Zahajujeme resuscitaci umělým dýcháním nebo nepřímou srdeční masáží? Je tomu stejně u dětí? 10. Jaký je resuscitační poměr u novorozenců (do 1 měsíce po porodu)? Jak provádíme masáž a umělé dýchání? 11. Co je to "gasping" neboli "lapavé vdechy"? 12. Vyjmenujte 4 důvody ukončení resuscitace.

10 13. Kdy resuscitaci vůbec nezahajujeme? 14. Provádíme resuscitaci, i když nejde odstranit z dýchacích cest překážka (cizí těleso)? 15. Proč dochází v poloze na zádech k neprůchodnosti dýchacích cest? 6. Domácí úkol - První pomoc při infarktu myokardu 1 A/ Vyberte a označte mezi následujícími příznaky ty, které ukazují na infarkt myokardu: 1. krutá svíravá bolest na hrudi nebo tlak trvající déle než 10 minut a přetrvávající i v klidu (obvykle začíná za hrudní kostí a šíří se k čelisti, ke krku, do zad a do horních končetin - nejčastěji do levé paže) 2. u žen je silná bolest na hrudi méně častá než u mužů 3. třes 4. ztráta koordinace, nemotornost 5. horečka přes 39 C 6. dušnost 7. silné pocení 8. bolest hlavy 9. strach nebo úzkost 10. závratě 11. nucení na zvracení nebo zvracení 12. žaludeční křeče 13. bledé nebo promodralé rty, kůže nebo nehty 14. slinění 15. krvácení z nosu nebo do zadní části krku 16. potíže s viděním 17. nepravidelný nebo nehmatný pulz 18. záškuby v kůži 19. podlitiny 20. krví zalité oko 21. světloplachost 22. bezvědomí

11 B/ Která tvrzení v postupu první pomoci nejsou pravdivá? Vyberte je a opravte. 1. Volejte okamžitě 158 (112). 2. Je-li postižený v bezvědomí, zkontrolujte základní životní funkce: Zdvihněte mu bradu, aby se uvolnily dýchací cesty a zkontrolujte dýchání a tep. Jestliže postižený nedýchá nebo má nehmatný tep, zahajte kardiopulmonální resuscitaci. Máte-li podezření na zranění hlavy, krku nebo zad, postiženého uložte do stabilizované polohy. 3. Uvolněte postiženému oděv. 4. Do příjezdu lékařské pomoci ho udržujte v teple a v maximálním pohodlí. 5. Jestliže postižený ztratil vědomí, ale dýchá a má hmatný pulz, otočte ho do stabilizované polohy a pokuste se ho přivést k vědomí třesením, poplácáváním nebo poléváním vodou. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu. 6. Je-li postižený při vědomí, poloha vleže na břiše nebo na zádech mu usnadní dýchání. 7. Má-li postižený u sebe léky, které užívá, pomozte mu, aby si je vzal podle návodu. 8. Dejte postiženému rozkousat tabletu Aspirinu (Acylpyrin, Anopyrin). Pokud si už postižený Aspirin vzal, nedávejte mu další. Je-li to možné, podejte mu 3 nitroglycerinové tablety s pětiminutovým odstupem k rozpuštění pod jazykem. 9. Dejte postiženému najíst a napít. 10. Do příjezdu lékařské pomoci sledujte dech a pulz postiženého. Dojde-li k zástavě srdce a dýchání, proveďte resuscitaci. Nepravdivá tvrzení a jejich oprava:

12 Příloha č. 1 Dýchání z úst do úst Jestliže se hrudník nezvedá, zakloňte více hlavu postiženého a znovu dvakrát vdechněte do jeho úst. Vdechujte pomalu (vdech trvá 1,5-2 s) do úst postiženého a sledujte jeho hrudník. Zkontrolujte tlukot srdce. Oddalte ústa a nechte postiženého pasívně vydechnout, což se projeví poklesnutím hrudníku. Znovu opakujte. Sevřete dvěma prsty nos postiženého, aby vdechovaný vzduch nemohl unikat, a obemkněte svými rty těsně jeho ústa. Je-li pulz hmatný, pokračujte v umělém dýchání frekvencí 1 vdech po 5 s. Přiložte dva prsty na jednu stranu krku, těsně pod čelist mezi střed hrdla a dlouhý postranní krční sval. Vdechujte jen tak silně a tak dlouho, aby došlo ke zdvihnutí hrudníku. Příliš silný vdech by mohl způsobit vniknutí vzduchu do žaludku a následné zvracení. Zdvihání hrudníku při vdechu svědčí o tom, že vzduch proniká do plic. Pokračujte tak dlouho, dokud postižený nezačne dýchat sám, nebo se nedostaví lékařská pomoc. Začne-li postižený sám pravidelně dýchat, uložíme ho do stabilizované polohy a stále kontrolujeme. Po každém dvanáctém vdechu zkontrolujte pulz postiženého. Postupujte takto: počítejte pomalu "dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři", na "dvacet čtyři" se nadechněte a na "dvacet pět" vdechněte do postiženého atd.

13 Poznámky: 1. Praktický rodinný lékař. 2. vyd. Praha : Práh, s. ISBN MACHOVÁ, Jitka. Cvičení z biologie III. 2. vyd. Praha : SPN, s 3. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s. ISBN První-Pomoc.com [online]. [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.prvni-pomoc.com/>. (články: Sekvence kardiopulmonální resuscitace. <http://www.prvnipomoc.com/view.php?cisloclanku= />.; Kardiopulmonální resuscitace. <http://www.prvnipomoc.com/ view.php?nazevclanku=kardiopulmonalni-resuscitace&cisloclanku= />.) 5. První pomoc. In North Riders Ostrava [online]., strana naposledy edit [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.severni-jezdci.cz/clanky/rady_-zkusenosti_-navody/prvnipomoc/>. 6. Umělé dýchání. In Portál o přežití Survivor. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.survivor.cz/umele-dychani.html>. 7. Dobré rady pro první pomoc. In Buď připraven (k řešení krizových situací) [online]. [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.budpripraven.cz/jaknatotema.php?1>. (obrázky: <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_13.jpg>, ; <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_14.jpg>.) 8. Zástava dechu a oběhu u dospělých pacientů. In Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.zzsvysocina.cz/index.php?page=1pomoc>. 9. Dobré rady pro první pomoc. In Buď připraven (k řešení krizových situací) [online]. [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.budpripraven.cz/jaknatotema. php?1>. (obrázky: <http://www.budpripraven.cz/jaknatotema.php?1>, <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_02.jpg>, <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_03.jpg>, <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_04.jpg>., <http://www.budpripraven.cz/uploaded/jak_na_to/bp_05.jpg>.) 10. Stabilizovaná poloha. In První-Pomoc.com [online]., strana naposledy edit [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.prvni-pomoc.com/view.php?nazevclanku=stabilizovanapoloha&cisloclanku= >. 11. První pomoc. In Nadační fond - Firm4y Senior [online]., strana naposledy edit [cit ]. Dostupná z WWW: <http://www.nf-senior.cz/vitejte/prvnipomoc/>.

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07

PRVNÍ POMOC 1 CP_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 10.11.2008 19:06:07 PRVNÍ POMOC 1 P_brozDL_prvnipomoc_8FINAL.indd 1 10.11.2008 19:06:07 Záleží nám na vašem zdraví Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy jeho rychlá a účinná pomoc zachrání zdraví, či dokonce život.

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci

První pomoc krok za krokem. Základní pravidla poskytování první pomoci První pomoc krok za krokem Základní pravidla poskytování první pomoci OBSAH Úvod 3 1. Základní pravidla Jak poskytnout první pomoc? 4 Co nesmí v lékárničce chybět? 4 Jak přivolat záchranku? 5 2. Úrazy

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník

5 Oblast zdravovědy 5.1 Zdravotník 5 Oblast zdravovědy Aktivity v rámci výchovy ve volném čase jsou spojeny velmi často s aktivním pohybem, sportem a tělesnou námahou. Kromě nesporného přínosu pro zdraví dětí a mládeže, představují tyto

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci Úvodní informace Přednášející: Mgr. Jana Modrá Kontakt: jana.modra@tul.cz www-stránky s učebními materiály: www.janamodra.cz Požadavky na znalosti: Ukončení: učivo biologie člověka pro gymnázia + základy

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol

Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Zdravověda a první pomoc pro druhý stupeň základních škol Legislativa Zásady poskytování první pomoci Krvácení a druhy ran Poranění hlavy Poranění krku a zad (poranění páteře) Poranění končetin a pánve

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více