Kardiopulmonální resuscitace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kardiopulmonální resuscitace"

Transkript

1 Kardiopulmonální resuscitace Simota T Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/

2 Definice KPR Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo náhle k selhání jedné nebo více základních životních funkcí, tj. dýchání, krevní oběh a vědomí. Pravidlo ABCDE BLS (Basic life support): A airway B breathing C circulation ALS (Advanced life support) D drugs E elektroimpulzoterapie, elektrická defibrilace F fluids (intravenózní vstup)

3 Indikace KPR KPR zahajujeme u jedinců s náhlým selháním životních funkcí. KPR naopak nezahajujeme v následujících případech: Pokud bychom svou činností ohrozili sami sebe či okolostojící Přítomnost známek biologické smrti (posmrtné skvrny, rigor mortis, Tonelliho příznak, chladnutí mrtvoly, zasychání sliznic, hniloba) Terminální stádium choroby (nejen maligní) Úraz neslučitelný se životem Potvrzená skutečnost, že k zástavě oběhu došlo před >15 min. Prohlášení nemocného, že si nepřeje být resuscitován -??? DNR

4 Indikace KPR KPR ukončujeme: Po příjezdu RZP Při vyčerpání zachránců Po obnovení životních funkcí!!! Při resuscitaci malého dítěte, při přetrvávající FIK, při podchlazení pacienta (tonutí, intoxikace léky, alkoholem) pokračujeme v resuscitaci do vyčerpání všech možností!!! KPR ukončuje lékař!!!

5 Známky zástavy oběhu Bezvědomí Zástava dýchání, popř. gasping vyskytující se během 1-3 min. po zástavě oběhu Změna vzhledu: popelavě šedá mrtvolná cyanóza při dušení bledost při vykrvácení růžová při otravě CO Mydriáza (nespolehlivý příznak opožděný vývoj, může být farmakologicky navozená)

6

7 BLS u dospělého pacienta

8 Dbáme na bezpečí své a ostatních zúčastněných osob Zkontrolujeme stav vědomí - oslovení, dotyk, algický podnět (ušní lalůček, úhel mandibuly)

9 1. PACIENT JE PŘI VĚDOMÍ Pokud nehrozí nebezpečí, pacienta nepřemisťujeme Ptáme se na obtíže a snažíme se pomoci Pravidelně kontrolujeme stav vědomí 2. PACIENT NEREGUJE Cíleně voláme na pomoc další přítomné osoby

10 Zprůchodníme dýchací cesty Záklon hlavy Předsunutí dolní čelisti

11 Kontrolujeme přítomnost spontánní dechové aktivity max. 10 s!!! Pohledem kontrolujeme pohyby hrudníku Zda slyšíme proud vzduchu při výdechu Zda cítíme na tváři proud vzduchu při výdechu

12 Pokud pacient dýchá normálně: Přemístíme pacienta do zotavovací polohy (viz. obr.) Voláme 155 (ev. 112) Pravidelně kontrolujeme přítomnost funkcí

13 Pokud pacient nedýchá normálně: Voláme 155 (ev. 112) Posíláme další přítomnou osobu pro AED (Automatický externí defibrilátor) Zahájíme KPR

14 Technika zevní srdeční masáže Poklekneme vedle pacienta Položíme patu dlaně na rozhraní dolní a střední třetiny sterna (cca. šíře 2 prstů od dolního konce processus xiphoideus) Propleteme prsty obou rukou

15 Technika zevní srdeční masáže Tlakem působíme ve vertikálním směru vahou celého těla HK propnuté v lokti!!! Hloubka komprese: 5 cm (max. 6 cm!!!) Frekvence: 100/min. (max. 120/min.)!!! Zevní srdeční masáží lze dosáhnout max. 30% efektivity fyziologické srdeční aktivity!!!

16 Umělé dýchání (z úst do úst): Palcem a ukazováčkem jedné ruky stiskneme obě nosní křídla Druhou rukou zajistíme otevření úst, předsunutí dolní čelisti a záklon hlavy (!!! trauma krční páteře!!!) Provedeme vdech objem vzduchu po normálním nádechu kontinuálně, nikoliv rázově!!! 1 1,5 s

17 Poměr komprese/vdechy 30 : 2

18 BLS u dětí

19 KPR u dětí zahajujeme 5 vdechy!!! U malých dětí lze ventilovat z úst do nosu, popř. z úst do nosu a úst U dětí do 1 roku věku!!!!!! U dětí od 1 roku věku do puberty

20 Po úvodních 5 vdeších hodnotíme přítomnost známek života (pohyb, kašel, dýchání) max. 10 s Při nepřítomnosti známek života pokračujeme v řetězci KPR!!!!!!

21 Technika zevní srdeční masáže Hloubka komprese: 1/3 předozadního rozměru hrudníku Frekvence: 120/min. Poměr komprese/vdechy: U dětí do 1 roku věku 1. Děti do 1 roku věku: 3: rok - puberta: 30:2 (15:2) Po 1 minutě voláme 155 (ev. 112) U dětí od 1 roku věku do puberty

22 AED

23 Použití AED AED = automatický externí defibrilátor Určen i pro proškolené nezdravotníky => lze užít v BLS Dostupnost v některých prostorách s velkým pohybem osob (letiště, nákupní centra, )

24 1. Ujistěte se, že jste vy, oběť a další okolostojící v bezpečí 2. Pokud pacient nereaguje a nemá normální dechovou aktivitu, pošlete někoho pro AED a volejte 155 (ev. 112) 3. Zahajte KPR

25 4. Je-li k dispozici AED: Zapněte defibrilátor

26 Připojte elektrody

27 Při 2 a více zachráncích jeden připravuje AED a druhý pokračuje v KPR Následujte hlasové/psané pokyny Ujistěte se, že se nikdo nedotýká pacienta v době analýzy rytmu

28 5. Pokud je indikován výboj: Ujistěte se, že se nikdo nedotýká pacienta Stiskněte tlačítko výboje dle instrukce AED (u plně automatizovaných provede přístroj výboj sám) 6. Pokud výboj není indikován: Pokračujte v KPR Pokračujte podle pokynů

29 Zdroje ERC Guidelines 2010 KASAL, Eduard, et al. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče. Praha : Nakladatelství Karolinum, s. ISBN Pozn.: ERC Guidelines 2010 ke stažení na v anglickém jazyce

30 Děkuji za pozornost!

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA 2007 1 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA...

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015 Fakultní nemocnice

Více

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc

Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Studijní materiál kurzu Strážný: První pomoc Vypracoval: Petr Bartoň Obsah 1 Obecná část...2 1.1 Obecné zásady první pomoci...2 1.2 Základní životní funkce...3 1.3 Složky integrovaného záchranného systému,

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

zásady předlékařské první pomoci

zásady předlékařské první pomoci zásady předlékařské první pomoci PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči

Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vývoj vybraných resuscitačních postupů v přednemocniční péči Diplomovaný zdravotnický

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci

Požadavky učivo biologie člověka pro gymnázia + základy 1. pomoci Úvodní informace Přednášející: Mgr. Jana Modrá Kontakt: jana.modra@tul.cz www-stránky s učebními materiály: www.janamodra.cz Požadavky na znalosti: Ukončení: učivo biologie člověka pro gymnázia + základy

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více