V případě, že máte podezření na týrání zvířete, podejte písemně oznámení na odbor životního prostředí, který se bude tímto podnětem zabývat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V případě, že máte podezření na týrání zvířete, podejte písemně oznámení na odbor životního prostředí, který se bude tímto podnětem zabývat."

Transkript

1 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 49 Pravidelně dojíždějící Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli ještě platí vyhláška o zákazu kouření na autobusových stanovištích a jiných veřejných místech. Každý den dojíždím autobusem z autobusového nádraží a intenzivně tam kouří žáci a studenti, kteří jezdí do školy (mnohým není zdaleka 18 let). Pro nekuřáky je velice nepříjemné, když v ranních hodinách musí dýchat kouř, který jim ostatní produkují přímo pod nosem.děkuji za odpověď. Petr Siegl Odpověď: Vážená pravidelně dojíždějící, od došlo ke změně v typu míst na nichž je zakázáno podle zákona 379/2005 Sb. kouřit, a to konkrétně v tom, že do bylo zakázáno kouření na všech nástupištích a čekárnách veřejné dopravy a od toto omezení platí pouze na krytá nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke kouření vyhrazených. Petr Siegl vedoucí odboru dopravy Monika Dotaz: Dobrý den, bydlíme v městském domě, který má 6 bytů. Jeden nájemník si pořídil před několika měsíci větší plemeno psa. S tímto psem však nechodí ven a pes je zavřený celé dny doma, kde samozřejmě vykonává i své potřeby. Z jeho bytu se šíří zápach. O bakteriích, které roznáší po domě snad ani mluvit nemusím.při žádosti ostatních nájemníků slíbil, že zápach odstraní a se psem bude chodit ven. Avšak do dnešního dne se tomu tak neděje. Můžeme se nějak bránit? Pomůže nám někdo v této situaci? Děkuji Ing. Denisa Kramplová Odpověď: Vážená paní Moniko, město se podnětem může zabývat až na základě písemného podnětu, kde bude konkretizován objekt, byt a nájemník a samozřejmě pouze v případě, kdy se jedná o byt obce. V případě, že bude obtěžovaný nájemník ve svém sdělení jmenovat přímo nájemníka, který ostatní nájemníky svou věcí (kterým dle obč. z. pes je) obtěžuje - v tomto případě zápachem, je možné na základě podnětu provést pouze kontrolu bytu vlastníkem, který dle zákona může zkontrolovat užívání pronajatého bytu v souladu s nájemní smlouvou. V případě, že se však jedná o obtěžování sousedů pachem..., ( 127 obč. z.) jak danou situaci specifikujete, pouze soud může rozhodnout, zda se jedná o obtěžování nad míru přiměřenou, a to na základě občanskoprávního sporu. V případě, že máte podezření na týrání zvířete, podejte písemně oznámení na, který se bude tímto podnětem zabývat. Ing. Denisa Kramplová vedoucí odboru správy majetku občané Dotaz: Na začátku ulice Seminárka(od Kazeta) nesvítí první osvětlení,prosíme Technické služby o opravu a o ořerání věrtví stromů u zbývajícich světel. Děkujeme. Ing. Daniel Coufalík Odpověď: Děkujeme za upozornění. Světlo bude opraveno ihned, větve ořezány v období vegetačního klidu, tedy po 1. listopadu. S pozdravem Ing. Daniel Coufalík, ředitel Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. Martina Dotaz: Nemám nic proti pejskům,ale zajímalo by mě kdy někdo udělá něco se psy u Horáčků.Neustálé štěkání v kteroukoliv denní či večerní hodinu už je neúnosné.jak je možné,že p.horáčková si dovoluje tvrdit,že lidi v paneláku se chovají jako dobytci a že vlastně ruší jejich psy.copak musíme jen přihlížet psímu štěkotu?v parném létě jsme museli mít i ve večerních hodinách zavřená okna,aby nám štěkot nerušil spánek malých dětí a při dotazu proč s tím Horáčkovi něco nedělají,bylo nám řečeno,aby jsme si zavírali okna.copak nemá město možnost zasáhnout? Není přece možné,aby jedna rodina doslova otravovala život ostatním lidem v okolí

2 svým bezohledným chováním.teď se do mě určitě pustí pejskaři,ale zkuste si v horkém létě bydlet týden vedle Horáčků s malým dítětem a neodsoudil by mě nikdo.proto prosím město,aby s tím něco udělalo,protože je jen otázkou času než se lidé vzbouří. Ing. Xenie Pospíšilová Odpověď: Chov psů patří v dnešní uspěchané době mezi nejrozšířenější záliby. Zcela jistě nikoho nepřekvapí, že chování a reakce psa mohou být někdy jen obtížně předvídatelné. Štěkot psa je tedy jeho přirozeným hlasovým projevem, kterým reaguje na vnější podněty. Jedním z důsledků tohoto hlasového projevu může být jeho týrání, což zřejmě nebude tento případ. Ochrana chovaných zvířat je řešena veřejnoprávní úpravou, zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Tato veřejnoprávní úprava má však své limity, proto za účelem prosazení soukromého zájmu je zapotřebí vycházet z ustanovení občanského zákoníku. Ve Vašem případě pravděpodobně jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům ze strany vlastníka psa, podle ustanovení 127 občanského zákoníku. K řešení občanskoprávních sporů není příslušný městský úřad, ale soud. Nejlepší cestou je řešit občanskoprávní spory smírčí cestou nebo vzájemným kompromisem. Ing. Xenie Pospíšilová obyvatel Bratrské ulice Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat jestli platí také nějaká pravidla týkající se dodržování nočního klidu - jedná se mně hlavně o pronajímání sálu VLS na ulici Bratrská.Proč máme být skoro každý týden omezování cizí hlasitou hudbou do cca 3h raní.chápu že to asi nejde omezit časově,ale snad by mohl pronajímatel investovat do nějakého odhlučnění...jakoby nestačilo že nedaleko je diskotéka... Ing. Karel Janderka Odpověď: Objekt VLS na Bratrské ulici je objektem armády, a proto jsme Vaši ovou zprávu zaslali vlastníkovi objektu - VLS Lipník nad Bečvou. Pokud máte za to, že jsou překračovány hladiny hluku vůči okolní obytné zástavbě, bylo by vhodné se obrátit přímo na uvedený subjekt nebo Vojenskou ubytovací a stavební správu, tř. 1. Máje, Olomouc, která by mohla případně úpravy objektu nařídit. V případě narušování veřejného pořádku nadměrnou hlučností v noční době může pomoci též policie. Ing. Karel Janderka vedoucí stavebního úřadu Petr Dotaz: Chtěl bych se zeptat, jak je to s hlučností lisovny v Metalplastu. V současné době se tam asi pracuje na noční směně. Zkuste nechat spát děti při otevřeném okně v těchto horkých dnech. V noci se hluk velmi rozléhá a dá se říct, že vlastně ruší noční klid. Stěna, která je tam postavena, hluk netlumí. Neměla by si firma pracující s takto hlučnými stroji odhlučnit vlastní halu? Ing. Karel Janderka Odpověď: Ve věci Vašeho dotazu cituji z materiálu Hluková zátěž, stanoviska Ombudsmana. Pro hluk jsou stanoveny hygienické limity jen z hlediska ochrany zdraví. Obtěžování hlukem řeší 127 občanského zákoníku a tato otázka tedy patří mezi typické sousedské spory. S těmi je třeba se obracet na soud. Provozovatel, i když hlukové limity nepřekračuje, může své okolí obtěžovat nad míru, která je přiměřená poměrům a soud mu může činnost zakázat nebo uložit opatření. Vzhledem k tomu, že uvedený závod zde bez jakýchkoliv úprav existuje již řadu let, nejde o termín rušení nočního klidu, ale je třeba posouzení dodržování hlukových limitů a popř. výše uvedený soudní spor. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ust. 30 říká: Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště, vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk, jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby. Pokud by se tedy ukázalo, že jsou překročeny limitní hodnoty, musí zasáhnout pracovníci ochrany veřejného zdraví. Doporučujeme, pokud máte za to, že hladiny hluku jsou ve vztahu k bydlení překračovány, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje, pracoviště Přerov, Dvořákova 75 (areál nemocnice). Ing. Karel Janderka vedoucí stavebního úřadu RNDr.Jiří Procházka Dotaz: Navstevuji kazdorocne sve rodne mesto a je mi zahadou a smutno, jak je mozne tady strpet takovy hluk, tim myslim prave ted hlucici kamenolom na cele mesto v podhuri smer Hlinsko a N. dvory, hluk romskych obsanu v centru mesta i v nocnich hodinach,o vikendu hlavne v nedeli sekacky, cirkularky, opravy aut. Tady si zrejme obcane Lipnika moc neodpocinou, je to tak? Jiri

3 Odpověď: Vážený pane doktore, dovolte mi, abych odpověděla na Váš povzdech či výtku k způsobu životního stylu ve městě Lipník nad Bečvou, respektive zvýšené hladiny hluku v době, kdy navštívíte své rodné město. Nejprve se vyjádřím k provozu kamenolomu Podhůra. Ano máte pravdu, že pokud je kamenolom v provozu a vane vítr směrem od Hlinska, je možné slyšet činnost kamenolomu, tedy drcení lomového kamene, i v Lipníku. Ovšem provoz kamenolomu je ukončen v pracovní dny v 18:00, takže se nikdy nestalo, že by kamenolom narušoval noční klid. O víkendech je provoz kamenolomu zastaven, pouze při zvýšené poptávce mechanicky zpevněného kameniva může kamenolom jet mimořádně v sobotu dopoledne do 11:00. Dále si stěžujete na zvuk sekaček, cirkulárek, oprav aut o víkendech. Jistě, Vy si právě v tyto dny pracovního klidu vyjedete do Lipníku na návštěvu s úmyslem zde zrelaxovat, možná zavzpomínat na dobu, kdy jste tu vyrůstal a kdy byl celý svět daleko pomalejší a klidnější. Čekáte klid a odpočinek, nicméně občané, kteří zde skutečně žijí, musejí a díkybohu i chtějí mít kolem sebe pořádek, potřebují posekat trávu, pořezat dřevo, opravit tam něco a tam, nechat vyhrát a vyřádit své děti, aby přes týden zvládly povinného bobříka mlčení ve vyučovacích hodinách. Dělají to právě o víkendech z toho důvodu, že přes týden zajišťují finanční prostředky v zaměstnání a na práci kolem nemovitosti nemají jednoduše čas. Bohužel nežijeme v zemi, kde by si většina z nás mohla dovolit najmout zahradníka, který by veškeré domácí práce zastal v době našeho pobytu v zaměstnání. Je jasné, že míra obtěžování hlukem je značně subjektivním pocitem. Někomu vadí, když má kontejner na sklo 200 metrů od domu, protože jej ruší řinčení skla, jiný ani nevnímá šrumec kolem sebe. Může to být proto, že ten druhý něco dělá a moje rada pro prvního, který potřebuje 100% ticho, je návštěva blízkých aragonitových jeskyní, kde Vás průvodci rádi světem úplného ticha provedou. Možná potom budou za pracovní cvrkot a zvuk vděční. Lipník nad Bečvou je místo, kde lidé žijí, kde si děti hrají a myslím, že je to tak správné. Antonín Dotaz: V osobním i veřejném zájmu by mě naléhavě zajímalo, jak a kdy se budou řešit dvě svízelné situace, které se týkají úseku rohu parkové zdi ulice Na Zelince proti mateřské školce. Parková zeď ze směru ulice Za Parkem až ke zmiňovanému rohu s ulicí Na Zelince je v havarijním stavu. Z horní části padají kameny a cihly do sousedících zahrádek a do parku a stejně tak vypadavají ze svislé (tedy šikmé) stěny.samostatnou kapitolou je v rohu stojící přestárlý jilm, o němž je obecně známo, že má ve stáří křehké dřevo. Dokázal to při dvou posledních větrech, kdy se na sousedící zahrádky ulomily ze středu povislé koruny větve o průměru cca 20 cm. Spadly do zahrádek - na ploty a ovocné stromy. A tak po zkušenost z předchozího upozornění a neuspokojivé odpovědi volím tuto cestu dotazu, aby bylo zřejmé, jak nás ( a kohokoliv jiného)tyto dvě věci doslova ohrožují. A nejen mě jako souseda na zahrádce, ale obecně všechny, kteří se k parkové zdi v těchto nebezpečných místech vědomky či nic netušíce přibližují denně nebo jenom příležitosně ( sousedi na zahrádkách za parkovou zdí, návštěvníci parku, chodci na ulici včetně dětí z mateřské školky, řidiči na vozovce apod. Vím, že není v mých silách to tímto dotazem nevyřešit, ale máme dál čekat, až...? nebo až dojde k nějakému vážnému zranění? V Lipníku n. Beč S pozdravem Ing. Denisa Kramplová Odpověď: Vážený pane Antoníne, na opravu ohradní zdi zámeckého parku je zpracována projektová dokumentace, dle které se postupovalo již při opravě předchozích částí této ohradní zdi. Špatnou situaci tohoto úseku máme na paměti a oprava ohradní zdi je zařazena v plánovaných investičních akcích na další období. Každoročně se snažíme na obnovu kulturních památek (areál zámeckého parku včetně ohradní zdi je kulturní památkou) získat finanční prostředky i z jiných zdrojů. V minulosti se např. za přispění Ministerstva kultury ČR opravila část ohradní zdi v ul. Na Zelince. V letošním roce se přistoupilo k opravě hradeb, které jsou též v havarijním stavu a ohrožují veřejnost a vlastníky okolních nemovitostí. Vzhledem k tomu, že tento úsek vyžaduje nemalý finanční náklad, je nutno aby o zařazení této akce k realizaci rozhodlo zastupitelstvo města. K další části dotazu: na přestárlý jilm, který je v havarijním stavu, bylo již vydáno orgánem ochrany přírody povolení ke kácení. To bude provedeno v období vegetačního klidu. Ing. Denisa Kramplová vedoucí odboru správy majetku Zahradní Dotaz: Dobrý den, platí ještě dodržování "víkendového" provozu (omezení sekaček atd.). Děkuji Horáčkovým za opakovaný budíček ať už jsou to jeho psi (které se sice snaží přes noc schovat, chápu, že s nimi přes den nic nenadělá) nebo zrovna dnes v neděli za práci s motorovou pilou v pravé poledne. Ten kdo chodí na noční nemá šanci v klidu se vyspat, kdo na ně nechodí zřejmě nepochopí. Ing. Xenie Pospíšilová Odpověď: Dobrý den, město nemá žádné omezení víkendového provozu. V září 2009 projednával kontrolní výbor zastupitelstva města zda by mělo město zpracovat obecně závaznou vyhlášku o omezení hlučných činností na území města Lipník nad Bečvou. Na zasedání zastupitelstva bylo zastupiteli města odhlasováno, že město tuto právní úpravu na svém území nebude zpracovávat.

4 Ing. Xenie Pospíšilová pověřená vedením odboru životního prostředí Petr Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mne jestli město míní něco dělat se "skládkou" pneumatik a různých naplavenin na pastviskách v ulici Na Bečvě? Odpověď: Vážený pane Petře, po povodních v letošním roce došlo k naplavení různého materiálu z horní části toku Bečvy, mimo jiné i pneumatik, které jste zmínil. Technické služby při seči pozemků v ulici Na Bečvě tyto pneumatiky vynosily na jedno místo s úmyslem, že takto vytvořenou "mezideponii odpadu" odvezou na skládku

5 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 49 občan Lipníka Dotaz: Dobrý den, je to již téměř 1 rok, co médii proběhla informace o vyšetřování "revitalizace" cvičiště Závrbek. Celé to jakoby usnulo, nedávno byl však Závrbek pod vodou, tak proč se k tomu nevrátit. Obecně mezi občany Lipníka převládá názor, že zde byl úspěšně a zejména levně "zlikvidován" odpad mj. z tehdy asanované tiskárny a celá tahle akce byla předem naplánována a uplacena, o čemž v podstatě svědčí již zveřejněné informace, např. "revitalizace" byla provedena firmou Kohout zadarmo (?!?!?!), byl odtěžen štěrk za x miliónů (kolik z toho má město?), vyhýbavé odpovědi a kličkování úředníků MěÚ na dotazy občanů (zdroj pitné vody není ohrožen, protože je již pouze záložní),.... Takže krátce, jsou již nějaké závěry ohledně celé výše uvedené kauzy? Děkuji za Vaše konkrétní vyjádření Odpověď: Vážený občane Lipníku nad Bečvou, na úvod musím uvést, že nerozumím Vašemu rozhořčení a spekulacím kdo za co. Jak jsme již několikrát v této sekci dotazů a odpovědí psali, zahájení a samotný provoz zařízení k nakládání s odpady byl v lokalitě Závrbek řádně a zákonně povolen Krajským úřadem Olomouckého kraje. Po zjištění rozporů v platném a Krajským úřadem Olomouckého kraje schváleném provozním řádu proběhlo v lokalitě Závrbek v létě minulého roku několik kontrol, na kterých byli přítomni zástupci kompetentních státních úřadů - Krajský úřad Olomouckého kraje a Česká inspekce životního prostředí, zástupci provozovatele zařízení - firma Kohout Invest, majitelé pozemků a Městský úřad Lipník nad Bečvou,. Na základě těchto kontrol zahájil Krajský úřad Olomouckého kraje, a zemědělství správní řízení o zrušení zařízení k nakládání s odpady podle zákona o odpadech. Zároveň Česká inspekce životního prostředí zahájila správní řízení o uložení pokuty za porušování podmínek provozního řádu. Co se týká Vašich spekulací, kolik město ušetřilo na likvidaci odpadu z demolice staré tiskárny, můžeme Vám korektně sdělit, že toto obvinění je zcela nemístné. Město nebylo osobou, která by demolici tiskárny prováděla, nebyla ani podle demoličního povolení stavebního úřadu povinna dokladovat, jak bylo s odpadem tiskárny naloženo. Tuto povinnost měla soukromá firma. Tato soukromá firma na Závrbek odvezla pouze odpad kategorie O, čili odpad, který nenesl žádné nebezpečné vlastnosti - to dokazují i výsledky rozborů zkoušek ekotoxicity navážených odpadů. Pokud jste z odpovědí úředníků Městského úřadu dovodil jakési kličkování a vyhýbání se tématu věřte, že tento postoj jsme nikdy nezaujali. Rozsah zákonem daných kompetencí byl ve věci odpadové otázky očesán na tolik, že jsme mohli pouze upozornit kompetentní správní orgány. Pokud se tedy ptáte na konkrétní závěr, vše shrnuji slovy: Jediný, kdo nese plnou odpovědnost za porušení provozního řádu zařízení a některých ustanovení zákona o odpadech, je provozovatel zařízení - společnost Kohout Invest. Do jaké míry či sankční výše bude potrestán kompetentními správními orgány je věcí neveřejnou. Jana Dotaz: Mirek Dotaz: Dobrý den. Ano je pravda, že bychom měli upozorňovat majitelé psů, že co jejich "mazlíčci" nas... na zem by měli uklízet, ale slyšel jsem takový názor od jednoho majitele čokla, že když platím ze psa daně, proč bych měl výkaly uklízet, ať to udělá město, když má od nás za to peníze. Neuvěřitelné myšlení: on platí za psa a my v tom hnusu musíme chodit. Mělo by vyhláškou města stanoveno a to navrhuji, aby každý majitel psa měl povinně u sebe při vycházce se psem: lopatku, nějaké igelitové rukavice a vhodný sáček. Strážník by potom namátkou někoho zkontroloval a kdo tuto výbavu by neměl, následovala by pokuta. Řídíte li motorové vozidlo, také musíte mít řidičský průkaz a musíte ho na požádání předložit, když není je pokuta. Dále na psí známce by mělo být vyznačeno datum zaplacení poplatků za psa. Poplatky navrhuji zvýšit o 100%. Za bydlení se také zvyšuje nájemné stanovené zákonem a nikdo se nikoho nic neptá. Věřím, že by ubylo psů a odporných výkalů na každém kroku. Děkuji. Naprosto souhlasím s pánem, který tohle napsal. Potkávat tyto "psí poklady" na každém druhém kroku denně je opravdu hnus! Obzvlášť, když mám dvouletého caparta, kterého všechno zajímá (četla jsem zde, že synek jedné paní měl takový poklad na zádech). Nedávno jsem v parku u kostela sv. Jakuba potkala párek lidí, jak šli ruku v ruce a kolem nich volně pobíhal pes (taková ta silná rasa...něco jako pittbull). Pán měl vodítko v ruce a psa si moc nevšímali. Pes udělal odporně páchnoucí hromádku a ti lidé šli klidně dál a bylo jim úplně jedno, že o kousek dál si hrála moje dcerka. Okamžitě jsem ji vzala do náruče a rychle jsme odešli. Ráda bych věděla, co v takové situaci mohu udělat, když někoho "přistihnu", že po psovi neuklidil a navíc nebyl na vodítku (náhubek naštestí měl). Můj manžel byl toho také svědkem Odpověď: Vážená paní Jano, pokud se Vám bude zdát jakékoli chování spoluobčanů nebezpečné, obraťte se na strážníky Městské policie, kteří dohlížejí nad pořádkem a bezpečností v našem městě. V případě nutnosti tedy volejte nebo

6 Petra Dotaz: Dobrý den Chtěla jsem se zeptat, proč byly v pátek večer vykáceny některé stromy v ulici Za parkem (po levé straně za mostkem, který vede přes potok ze Seminárky). Dále jsem se chtěla zeptat, proč byly taktéž minulý týden vykáceny krásné borovice, které byly za plotem ve dvorku u Gutmannova nadačního domu v Perštýnské ulici. Zřejmě to kácel nějaký "odborník" protože po nich zůstaly nevzhledné cca 2. metrové pahýly. Děkuji za odpověď Petra Odpověď: Dobrý den, v ulici Za Parkem, mezi vodním tokem Loučka a obytným domem č. p. 1131, bylo v pátek vykáceno 7 ks dřevin. Tyto dřeviny se nacházely na pozemku soukromých vlastníků, kteří v roce 2009 požádali o povolení ke kácení těchto dřevin. Po provedeném správním řízení bylo téhož roku vydáno rozhodnutí, na jehož základě vlastníci pozemku dřeviny pokáceli. Borovice v Perštýnské ulici byly rovněž na pozemku soukromého vlastníka. Na tyto dřeviny nevydával rozhodnutí o povolení ke kácení. Nicméně tohoto povolení není třeba ke kácení menších dřevin. Jejich velikost je stanovena vyhláškou a limitující je obvod kmene v 1,30 m nad zemí, který nesmí být větší než 80 cm (tj. průměr kmene ve výčetní výšce je do 25 cm). Mirek Dotaz: Se zájmem si čtu názory lidí na pozimní kalamitu psích výkalů ve městě a ač jsem pejskař, tak kupodivu souhlasím s kritikou "naší" komunity milovníků němých tváří. Jen mě zarazí a snad i zasmuší pomyšlení na tyto plamenné řeči o špíně a přitom existuje daleko víc smutnějších katastrof, které takové vášně nevyvolají. Mě by třeba zajímal vývoj kauzy Závrbek, zda má příslušný odbor nějaké nové informace, zda se stejným zájmem sledujete i černé skládky v katastru města atd. Nechci srovnávat psí hovínko a zamoření vod či střepy z lahví v trávě... Zajděte se podívat do "zahrádkařských kolonií" - každý má svou zahrádku pěkně zkulturněnou, ale za plotem v příkopech už nikoho odpad nezajímá! Proč dojít k popelnici, popř. do sběrného dvora nebo na skládku, když lze odpad zlikvidovat zdarma a ještě se nenadřít! Začne se někdo zajímat i o širší okolí města a nejen o náměstí? Koneckonců, cynicky zjednodušeně: to psí lejno se rozpadne do měsíce, plasty stovky let. Takže ano, napomínejme neukázněné občany všeho nepravého konání a začněme u sebe. Já pytlíky na hovínka nosím v kapse pokaždé...a kaji se, jsou plastové. Za chvíli zpoplatníme i kočky a ptáky jako producenty bilogicky rozložitelného odpadu!!! Odpověď: Vážený pane Mirku, děkujeme za Váš příspěvek na portálu dotazy a odpovědi, který se týká široké oblasti životního prostředí. Možná až zas tak široké, že vlastně ani nevím, co v mé reakci zodpovědět. Bezesporu je však vidět, že mezi lidmi naštěstí existují i takoví, kteří svět kolem sebe vidí komplexně a nezaobírají se donekonečna stejnými záležitostmi, neptají se na již několikrát zodpovězený dotaz. Základní funkcí a principem webového portálu dotazy a odpovědi, umístěném na webových stránkách Města Lipník nad Bečvou, je to, že na každý dotaz, reakci a podnět musí být ze strany Městského úřadu Lipník nad Bečvou co nejslušněji a nejpravdivěji odpovězeno. Bohužel tento portál neobsahuje filtr, který by rozpoznal dotaz dříve zodpovězený, dotaz (řekněme) prostoduchý, dotaz (více než méně) zlomyslný. Úředníci odborů musejí ke každému dotazu (nehledě na jeho hloubku a smysl ) přistupovat důstojně, odpovědně, korektně a co možná nejrychleji. Věřte, že pokud jsem odpovídala na dotaz týkající se psích exkrementů po třetí, po čtvrté, slušnosti, nestrannosti i samotného pochopení v mém přístupu ubývalo. Ale protože vím, že zanedlouho poroste tráva, která nebude vždy přistřižena na 3 centimetry, na podzim bude kupodivu opadávat listí a v zimě nedej bože (kde jste to viděli) nasněží, jsem si jistá, že trpělivost k zodpovídání stejných nebo podobných dotazů budu ještě určitě potřebovat. Chci Vás jen ujistit, že Město Lipník nad Bečvou se všemi možnými prostředky snaží předcházet znečišťování veřejného prostranství. Umisťuje kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad, koše na psí exkrementy, čistí veřejná prostranství, shrabuje na podzim listí, odklízí sníh a snaží se vše dělat rychle a účelně. Mirek Dotaz: Dobrý den. Ano je pravda, že bychom měli upozorňovat majitelé psů, že co jejich "mazlíčci" nas... na zem by měli uklízet, ale slyšel jsem takový názor od jednoho majitele čokla, že když platím ze psa daně, proč bych měl výkaly uklízet, ať to udělá město, když má od nás za to peníze. Neuvěřitelné myšlení: on platí za psa a my v tom hnusu musíme chodit. Mělo by vyhláškou města stanoveno a to navrhuji, aby každý majitel psa měl povinně u sebe při vycházce se psem: lopatku, nějaké igelitové rukavice a vhodný sáček. Strážník by potom namátkou někoho zkontroloval a kdo tuto výbavu by neměl, následovala by pokuta. Řídíte li motorové vozidlo,

7 také musíte mít řidičský průkaz a musíte ho na požádání předložit, když není je pokuta. Dále na psí známce by mělo být vyznačeno datum zaplacení poplatků za psa. Poplatky navrhuji zvýšit o 100%. Za bydlení se také zvyšuje nájemné stanovené zákonem a nikdo se nikoho nic neptá. Věřím, že by ubylo psů a odporných výkalů na každém kroku. Děkuji Odpověď: Vážený pane Mirku, kdyby bylo vše tak jednoduché, jak píšete ve svých návrzích o omezování znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy, dalo by se všechno řešit rychle a především účinně. Bohužel to tak jednoduché není. Žádná obecně závazná vyhláška nemůže nařídit občanům jakoukoli povinnost nad rámec zákona. Povinnosti při řízení motorových vozidel, povinná výbava vozidel i způsobilost k řízení je zakotvena ve speciálním zákoně. Žádný zákon způsob venčení psů, povinnou výbavu venčitelů ani způsobilost k vlastnictví psa neřeší. Proto se bohužel stává, že pán psa může být úplný ignorant, nerespektující kromě svého bytí vůbec nic a nikoho. Při venčení nemusí mít u sebe kromě psa vůbec nic a slušnému člověku nezbude než jen kroutit hlavou. Je to pravda smutná, neblahá realita. Vím, že naším povídáním nic nevyřešíme, byť sdílíme stejný názor. Řeči se vedou, voda teče, a třeba právě teď se podařilo strážníkům pokutovat jednoho neukázněného občana a dalších deset bylo nespokojenými občany napomenuto. Možná... S pozdravem Marie Caletková Dotaz: Dobrý den, odpověď Ing. Coufalíka, že v klidové zóně nejsou potřeba koše, je nesmyslná. Právě do klidové zóny chodí lidé na procházku se psy. Řadím se mezi slušné lidi, kteří po svém psu uklízí a stále se hovoří o zečištěném městě. Tam směřoval můj dotaz, nikoli jako útok na TS. Na mé předchozí dotazy odpovídali zástupci MÚ a důvodem byl vždy nedostatek financí a bylo to v době, kdy Ing. Coufalík nebyl ve funkci vedoucího TS. Protože se stále více rozvíjí debata o znečištěném městně psími výkaly, znovu jsem tuto otázku otevřela. Nebyl to však útok na TS, jak bylo zřejmě chápáno. Rovněž se domnívám, že arogance, která z Vaší odpovědi vyznívá, není na místě. Ing. Daniel Coufalík Odpověď: Je velmi jednoduché, ale neseriozní, vytrhnout jednu větu z obsáhlé odpovědi a označit ji za arogantní. Navíc si nejsem jist, zda si nepletete aroganci s asertivitou. Pokud byste četla pozorně, zjistila byste, že jsem vyjádřil svůj názor, uvedl ho do souvislostí a vyjádřil přesvědčení, že Vaši žádost posoudí samospráva. Opravdu nemám, co víc bych dodal. Přeji hezký den Ing. Daniel Coufalík, ředitel Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. D.Sohlich Dotaz: Z jakého důvodu byly pokácené osiky na travnaté ploše vedle prodejny Paragan? Odpověď: Důvodem kácení pěti kusů bříz na stavebním pozemku vedle prodejny Paragan je plánovaná výstavba dvoupodlažního domu. Marie Caletková Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, již asi potřetí, zda na sídliště Zelinka budou někdy umístěny koše na psí výkaly. Nejsou zde ani obyčejné odpadkové koše. Koše jsou v ulici Za parcem, potom až Na Bečvě. Na Zelince jako by nikdo nebydlel. Děkuji za odpověď. Ing. Daniel Coufalík Odpověď: Dobrý den, paní Caletková, na úvod Vás chci ujistit, že díky dalšímu dotazu v konfrontačním tónu ze Zelinky jsem si velmi dobře vědom, že tam bydlí lidé. Začínám si však myslet, že většinou lidé, kteří nejsou schopni dohlédnout dál než ke svému plotu, chápat problémy města v souvislostech a svoje požadavky řešit v klidu. Nevím, komu jste adresovala předcházející 2 dotazy nebo zda jste pouze chtěla dodat svému dotazu větší vážnost, ale o žádných dvou Vašich předchozích požadavcích nevím. Pokud by totiž nějaké existovaly, jistě by Město po zvážení vhodnosti instalace odpadkových košů v požadované lokalitě přikázalo Technickým službám tyto koše pořídit a instalovat, stejně jako se to v současné době děje u stadionu a na Tyršově ulici.

8 A nyní k Vašemu dotazu. Odpadkové koše na sídlišti Zelinka nejsou zřejmě rozmístěny po celou dobu, kdy byly jednotlivé rodinné domy postaveny a nikdy tam nikomu nechyběly. Má to svoji logiku - sídliště je situováno v klidové zóně města a pro většinu pěších je některý z domů cílovým místem. Odpadkové koše pak slouží k udržení pořádku na místech, kde se zdržuje větší množství lidí, případně na přístupových trasách k nim. Zcela v duchu uvedené logiky není žádný odpadkový koš ani v ulici Mlýnecké, L. Janáčka, Bohuslávská, Na Kopečku, Na Horecku a v dalších, přestože ani u těchto ulic si nemyslíme, že tam nikdo nebydlí. Odpadkové koše zcela chybí i v Loučce, Podhoří, Nových Dvorech, Trnávce a Podhůře, kromě míst u prodejen potravin, autobusových zastávek a dětských a sportovních hřišť. Prostě proto, že tam lidé tráví volný čas na svých zahradách a jsou zvyklí dávat odpadky do svých popelnic. A to i tehdy, když si třeba děti hrají na ulici nebo se dospělí sejdou mimo své domy a zahrady. A považuji to za správné. Naopak nechápu lidi, turisty, kteří si do lesa přinesou plnou PET lahev s nápojem a svačinu, ale prázdnou lahev a sáčky již do batohu nevrátí a požadují v lese koš. To přece není normální, instalací takových košů jenom slušní lidé ustupují těm neslušným. Tolik na vysvětlení. Předpokládám, že moje odpověď není posledním aktem v dané věci, příslušné orgány samosprávy Města se Vaším třetím dotazem budou dále zabývat a o vhodnosti, případném počtu a umístění odpadkových košů v brzké době rozhodnou. S pozdravem Ing. Daniel Coufalík, ředitel Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Renata Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město Lipník neuvažuje o zavedení vysavače na psí výkaly. Po roztání sněhu vypadá město jako jedna velká parcela na venčení domacích mazlíčků. Nebo budou mít tzv. milovníci zvířet povinné úklidové brigády? Dále bych chtěla vědět zda bylo nutné pokácet lípu vedle rest. U zámecké zahrady, která sloužila i jako filtr proti výparů z této rest. Děkuji za odpověd Odpověď: Vážená paní Renato, bohužel je nutné přiznat, že Vaše srovnání není daleko od pravdy. Zvláště v předjaří je tato situace více než jindy v roce viditelná. Zatímco v zimě bylo vše zakryté sněhem a jevilo se vcelku čisté, nyní po roztátí sněhu je vše rozbahnělé, udusané a bohužel psími exkrementy znečištěné. Ptáte se čí je to chyba? Že by Technických služeb, kteřé nevlastní vysavač na psí výkaly nebo proto, že nemají bystrozraké pracovníky, kteří vidí psí výkaly na deset metrů? Samozřejmě ne! Pouze a jen majitelé psů nesou za tento stav plnou odpovědnost. Jen oni sami prostřednictvím svého miláčka znečišťují veřejné prostranství. Pouze oni mají povinnost vše, co z jejich mazlíčka vypadlo odklidit. Město se snaží jim tuto práci alespoň usnadnit umisťováním odpadkových košů na psí exkrementy. Jejich práci však za ně neodvede ani odvádět nebude. Ani nákup vysavače není řešením. Ba naopak by to některé venčitele mohlo utvrdit v tom, že to, co vlastně nedělají, i když by měli, vlastně ani nevadí, protože je tu někdo jiný, který to za ně udělá. A to rozhodně nechceme! Jak tedy z této situace? Neustálým napomínáním, upozorňováním, sankcionováním a důkladným vychováváním majitelů psů. Tuto práci však nemusí dělat pouze strážníci Městské policie, kteří jako jediní mohou majitele okamžitě postihnout, ale můžeme ji dělat my všichni, kteří takovéto neblahé jednání uvidíme. Začněme se tedy koukat kolem sebe a začněme vidět nejen důsledky, ale i důvody. A především nebojme se na ně upozornit přímo viníky! Lípa, která stála v blízkosti restaurace U zámecké zahrady byla na žádost majitele pozemku odstraněna z důvodu zasahování do fasády, střechy a okapového systému restaurace nad únosnou míru. Z východní strany zasahovala do průjezdného profilu obslužné komunikace. S pozdravem Mirek Dotaz: Dobrý den. Můj dotaz směřuje na znečišťování chodníků a okolí psími výkaly. Směrem k sídlišti Dukla každých možná 5m na chodníku i po stranách se nachází ten hnus. Člověk jde s hlavou skloněnou, aby si to nedonesl domů, už pomalu nejsou nikde čistá místa. Je to nevídaný jev pouze v Česku. Teď když taje sníh, vychází na povrch naše kultura. Majitelé svých mazlíčků se domnívají, že jak taje sníh tají v něm i výkaly. Ptám se jestli město nepřijme tvrdou vyhlášku, třeba i pod značnou pokutou pro takového majitele, se zapojením městské policie, anebo bude čerpat zkušenosti z jiných měst? Např.:www.cpkp.cz/psi/ Děkuji za odpověď Odpověď: Vážený pane Mirku, právem si stěžujete na to, jak vypadají veřejná prostranství po odtátí sněhu. Tvrdá obecně závazná vyhláška by byla stejně účinná jako současné právní možnosti, které umožňují sankcionovat pachatele znečišťující veřejné prostranství psími exkrementy. Ono totiž jakékoli znečištění veřejného prostranství je přestupkem podle 47 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jehož dodržování je stejně vymahatelné jako dodržování té nejpřísnější obecně závazné vyhlášky. Problém je v dopadení pachatele a jeho okamžitém usvědčení. Strážníci Městské policie nemají problém sankcionovat přestupek proti veřejnému pořádku, problém je pouze viníkovi jeho počínání dokázat. Takže jakákoli nová vyhláška, jakékoli nakupování strojů a vysavačů, díky kterým lze jednotlivé výkaly sbírat (bohužel za cenu zdravotních rizik pracovníka, který takový stroj obsluhuje), není řešením. Řešení je, aby každý z nás, kdykoli a kdekoli uvidí člověka, který nechá svého psa kálet na veřejná prostranství, řekl, co si o něm myslí, protože slova, která nám leží na srdci jsou možná daleko účinnější než paragrafy. Pokud dokážete znečišťovateli říci, že jeho jednání je přestupkem proti veřejnému

9 pořádku a pokud to tento uslyší vícekrát, snad se polepší. Žádný zaručený způsob za situace, že je město opravdu plné psů, neexistuje. S pozdravem

10 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 49 P.P Dotaz: Dobrý den, ad 1)Nejde posypat inertním posypem parkoviště na Zahradní? Nejde pomalu ani odjet. Ujetý sníh se ujezdil a vyleštil na led. ad 2) Je v plánu údržba světel na Zahradní? Některé lampy již nesvítí vůbec. ad 3) Kolik by stálo udělat ledovou plochu? Pamatuju, že se hřiště polévalo ve stavu jak ho vidíme. Otázka je jak je to s vodou. Bruslí v Tučíně, v Oseku ale v Lipníku to nejde. Nevadí mě to příliš ale je to škoda. ad 4) Kde zjistím jaké další investice jsou v plánu případně na tomto sídlišti? Ing. Daniel Coufalík, Pavel Šoltys, DiS Odpověď: Vážený P.P., k vašim dotazům: 1) Vydal jsem příkaz, aby tam, kde není sníh odklizen a zledovatěl, byl proveden posyp inertním materiálem. 2) Opravy veřejného osvětlení jsou prováděny průběžně a mimo jiné i na základě hlášení Městské policie, občanů a našich zaměstnanců. Děkujeme za upozornění. 3) Problematiku ledové plochy jsem podrobně rozebíral s jednou obyvatelkou Lipníka před 3 lety. Takže krátce - uvědomte si, že něco jiného je, když se domluví chlapi na vesnici a udělají dětem ledovou plochu a něco jiného udělat oficiální ledovou plochu ve městě. Zkuste si sám odpovědět na otázku, co by polovina rodičů udělala v případě, že si jejich dítě na takovéto ledové ploše rozbije hlavu a kdo by za to zodpovídal. Ing. Daniel Coufalík, ředitel Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 4) Na sídlišti Zahradní se z programu prevence kriminality doplnilo v loňském roce veřejné osvětlení za bývalým SVČ a v letošním roce se zpracuje projektová dokumentace na obnovu veřejné zeleně, s uvažovanou realizací v roce Dle možností rozpočtu města je uvažováno o rekonstrukci zbývajících chodníků v letošním, popřípadě v následujícím roce. Pavel Šoltys, DiS. místostarosta David Uhlíř Dotaz: jak lipnik vysoko vnadmořsé výšce Monika Ličková Odpověď: Město Lipník nad Bečvou se nachází v nadmořské výšce 233 m. n. m. Monika Ličková odbor regionálního rozvoje Mirek M Dotaz: Dobrý den, i já se připojuji k dotazu ohledně záležitosti na Závrbku, při projití historie dotazů v této rubrice jsem nalezl jistý dotaz z data cca , kde celkem fundovaně pokládá dotaz ohledně vývozu odpadů z bývalého objektu tiskárny, píše o možné kontaminaci podzemní vody (blízkost vodního zdroje) atd. Myslím, že tento dotaz měl být silným podnětem minimálně pro přezkoumání stavu zaměstnanci úřadu/ odboru na místě,(jde přeci o zdroj pitné vody pro obyvatele města)a zjistili by snad tento fakt již tehdy. Neboť pokud mne paměť neklame, hloubka skrývky 60 cm byla již v té době myslím slušně překročena Odpověď: Vážený pane Mirku M., na Váš dotaz odpovíme krátce a věcně, jelikož mnohé bylo o výcvikovém prostoru vojenského cvičiště Závrbek na webových stránkách Města Lipník nad Bečvou již napsáno. Jak sám uvádíte, dotaz ze srpna minulého roku byl závažný, a to do té míry, že jsme nechali na den svolat kontrolní den v zařízení k nakládání s odpady (více o tom, jak bylo zařízení povoleno a co bylo možné v tomto zařízení k nakládání s odpady ukládat, naleznete ve dříve zodpovězených dotazech týkající se výcvikového prostoru Závrbek). Tohoto místního šetření se zúčastnil jednak zaměstnanec Městského úřadu, odboru životního prostředí, ale i zástupci České inspekce životního prostředí a také pracovník Krajského úřadu Olomouckého kraje, který vyřizoval rozhodnutí o povolení tohoto zařízení včetně jeho provozního řádu. Samozřejmě nechyběl ani zástupce provozovatele zařízení k nakládání s odpady. Všem přítomným byly provozovatelem zařízení předloženy potřebné doklady (provozní řád, provozní deník, apod.) včetně vzorků ekotoxicity všech ukládaných odpadů, demoliční odpady z bývalé budovy tiskárny nevyjímaje. Odběry a rozbory vzorků vždy

11 prováděla akreditovaná laboratoř. Obsah škodlivin v sušině přijímaných odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů využívaných v zařízení nepřekročily limitní hodnoty ukazatelů stanovených v příloze č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění, a to dle podmínek uvedených v bodě 3 písm. b) a c) přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Výsledek kontroly, který byl shrnut v závěru Protokolu o kontrolním zjištění a který podepsali všichni přítomní, byl ten, že nebylo zjištěno porušování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Petr Dotaz: Dotaz na Dobrý den paní Sobková, předem děkuji za odpověď k mému předcházejícími dotazu k "revitalizaci výcvikového sportoviště Závrbek". Vaší odpovědi rozumím, přesto mi v ní zůstává jistá pochybnost. Pokud OŽP MěÚ provedl v rámci revitalizace několik kontrol (pozn.: stavba probíhala min. od brzkého jara roku 2008 až do poloviny letošního roku) a nedošel k podezření na kontaminaci zdroje pitné vody pro město, jak se srovnal v průběhu kontrol se skutečností, že nebylo těženo do hloubky 60 cm (jak zněla smlouva), ale těžba probíhala hluboko do spodní vody do hloubky 4-5, možná i více metrů? Navíc se do vytěžených jam zavážela suť a další odpad z tehdy bouraného objektu tiskárny. Sdělte, prosím, veřejnosti, kdy byly tyto kontroly konkrétně prováděny, jakým způsobem, jak byla kontrolními orgány vyhodnocena zjištěná skutečná hloubka těžby, stejně tak hromady sutě v celém prostoru stavby a zda byly se zápisy z kontrol seznámeni starosta nebo místostarosta města Odpověď: Revitalizační modernizace výcvikového sportoviště Závrbek byla povolena VSÚ MO ČR Olomouc v červenci 2007, současně byl vydán Krajským úřadem Olomouckého kraje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů s tím, že v zařízení mohou být využívány pouze odpady: Beton Cihly Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod č Zemina a kamení neuvedené pod č Vytěžená hlušina neuvedená pod č Veškeré postupy manipulace s odpadem jsou zakotveny v provozním řádu zařízení. Oběma povolením předcházel znalecký posudek hodnocení rizika využití k terénním úpravám. V době, kdy byly kontroly ze strany odboru životního prostředí prováděny, nebyla viditelná hloubka revitalizačních prací nad povolenou úroveň. Po zjištění, že je stavba prováděna v rozporu se schválenou projektovou dokumentací, byly práce na akci VSÚ MO ČR Olomouc zastaveny a Krajským úřadem Olomouckého kraje bylo zrušeno rozhodnutí souhlas k provozování zařízení k využití odpadů. Vzhledem k tomu, že věc prověřují orgány činné v trestním řízení, poskytujeme Vám informaci jen v tomto rozsahu. Petr Dotaz: Dobrý den, nebývá časté, aby se o Lipníku n/b psalo v celostátním periodiku, tentokrát je Lipníku věnována téměř půlstránka str. 15 deníku Právo ze dne Byť se starosta města k tomuto problému staví zády, cituji: "... je to věcí armády....", na jiném místě tohoto článku se uvádí, opět cituji: "... vojenského výcvikového sportoviště v katastru Lipníku nad Bečvou....". Že je tento prostor pro město citlivý minimálně z těch hledisek, že se jedná o ochranné pásmo zdroje pitné vody pro město, že je tento prostor v katastru města, že se v tomto prostoru a na příjezdových komunikacích vyskytl značný pohyb nákladních vozidel (na čež bylo vedení města opakovaně občany upozorňováno), a nakonec i vzhledem k působnosti Odboru životního prostředí MěÚ (min. v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod), je nepochybné. Několikrát jsem dotčeným prostorem prošel, přečetl jsem si i různé zápisy na zde umístěné nástěnce - vždy se závěrem, že všechno je v pořádku, ale skutečně jsem žasl nad vybagrovanými krátery. Teď se v uvedeném článku píše o 60 cm... To skutečně nikdo z MěÚ nevěděl, co se na "cvičáku" děje? To skutečně dotazy občanů o nadměrném pohybu nákladních vozidel v sídlišti Dukla nikoho z MěÚ nevyprovokovalo se na "cvičák" podívat? To je skutečně vedení MěÚ lhostejné, co se mu děje v katastru, a zejména v tak citlivé oblasti? Sdělte, prosím, veřejnosti stanovisko vedení města k této věci. Děkuji Odpověď: Vojenský stavební úřad MO ČR Olomouc v roce 2007 povolil na cvičišti u Bečvy terénní úpravy Revitalizační modernizace výcvikového sportoviště Závrbek. Odborný dozor nad touto stavbou má ČR-MO ČR Vojenský útvar 6165 Lipník nad Bečvou. Součástí tohoto povolení byl vodoprávní souhlas odboru životního prostředí MěÚ Lipník nad Bečvou podle zákona o vodách, jelikož se sportoviště nachází v pásmu PHO II. stupně vodního zdroje Závrbek a v záplavovém území Bečvy. Odbor životního prostředí provedl v průběhu revitalizace prostoru několik kontrol v jeho působnosti, které nevedly k podezření na kontaminaci zdroje pitné vody pro město (tento vodní zdroj se v současné době nevyužívá). Až v polovině letošního roku byla vlastníkem pozemku VUSS Brno iniciována schůzka na místě stavby, kde bylo všemi zúčastněnými konstatováno, že práce pokračují v rozporu se schválenou projektovou dokumentací a se všemi platnými rozhodnutími. Vojenským stavebním úřadem byly zastaveny práce na této lokalitě a v současné době probíhá sanace celého území. Město Lipník nad Bečvou povolilo firmě, která zajišťovala tuto akci, používání místní komunikace přes Duklu za podmínek jejího čištění a zkrápění. Stížnosti občanů na znečištění komunikace byly okamžitě řešeny. Městu Lipník nad Bečvou není tato situace lhostejná, ale jedná se o vojenský prostor, kde má omezené kompetence. Poškození životního prostředí šetří v současné době Policie ČR Přerov.

12 Obyvatelé L.Janáčka Dotaz: V současné době probíha rekonstrukce vodovodu v ul.leoše Janáčka.Po těchto pracech se ulice hlavně po dešti stává temeř neschudnou.začne se už konečne něco dit s rekonstrukcí této ulice nebo se ji obyvatele nikdy snad nedočkaji?snad jiná ulice v Lipniku na tom není hůř.díky za odpoveď. Ing. Denisa Kramplová Odpověď: Dobrý den, již v roce 2005 byla městem Lipník nad Bečvou zpracovaná PD "Rekonstrukce ulic L. Janáčka, Zahradní a J. V. Sládka", která byla naceněna v roce 2005 na 9,5 mil. Kč. Dosud nebylo možné zažádat SÚ o územní rozhodnutí na plánovanou stavbu rekonstrukce ulic, protože nejsou dořešeny majetkové vztahy. Konkrétně se jedná se o část původního pozemku parc. č k. ú. Lipník nad Bečvou. K došetření majetkových vztahů bylo již zažádáno v roce 2005, a to u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). ÚZSVM následně požádal Katastrální úřad o podklady k prošetření vlastnictví České republiky. Katastrální úřad sdělil, že podklady nelze v současné době vyhotovit a že vlastnictví parcely 3966 bude řešeno v rámci přípravných prací, spojených s obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Lipník nad Bečvou. Bohužel, tento nedořešený vlastnický probém brzdí možnost žádat o územní povolení a následné stavební povolení na rekonstrukci výše zmiňovaných ulic. Po jeho získání bude město usilovat, vzhledem k nemalé finanční částce na výše uvedenou stavbu, o získání finanční dotace. Ing. Denisa Kramplová vedoucí odboru správy majetku Petr Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak je to s umýváním soukromého vozidla na ulici. Je-li to možné a za jakých podmínek?? Odpověď: Mytí aut na ulici nelze připustit, protože tak dochází k nakládání s vodami - vypouštění nečištěných odpadních vod s obsahem ropných látek a dalších nečistot buď do dešťové kanalizace a tím přímo do vod povrchových nebo dochází k zasakování do podloží, t.j. k nepřímému vypouštěšní do vod podzemních. Mytí aut je možno provádět pouze na plochách k tomu určených, které jsou řádně zabezpečeny (nepropustné) a odvádění těchto odpadních vod je buď do kanalizace nebo do čistícího zařízení. Jindřich Dotaz: Chtěl bych se zeptat, jestli si každý občan může dělat na svém pozemku, co se mu zachce bez jakéhokoli ohledu na okolní spoluobčany. Vím, že noční klid je od do 6.00 hod. Existuje nějaký předpis, který se týká i denních hodin? Není přece možné, aby si jeden člověk dělal co chce na úkor ostatních, tak jak je to zvykem v ulici Na Bečvě č...., kde jistý... neustále obtěžuje v prostorách zahrad okolní majitele svých pozemků. Hlavně se jedná o hlasitou reprodukci puštěného rádia, kdy ostatní nemají šanci poslouchat něco jiného, startování a túrování aut a motorek (i v nočních hodinách), nehledě nedodržování předepsané rychlosti na příjezdových komunikacích, kde se pohybuje dost malých dětí. Nechat spát dítě v kočárku na zahradě je pak nemožné. A co ty vraky vozidel, které se mu válí na zahradě a ze kterých určitě do půdy prosakují oleje a jiné provozní kapaliny. Všude se povalují části aut, rozbitých skel atd. Hotové vrakoviště! Na zahradách se nedá vůbec relaxovat, je schopný někdo v Lipníku s tímto něco udělat? Musí všichni trpět a snášet, co si zamane jeden bezohledný jedinec nebo policie pomáhá a chrání? Pavel Maloch, Odpověď: V Listině základních práv a svobod je obsaženo ustanovení, že každý může činit, co není zákonem zakázáno. Vlastnické a sousedské vztahy řeší občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v platném znění. Uvedený zákon v 127 uvádí, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto také mimo jiné nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat souseda hlukem, prachem, pachy atd. V denní dobu a při soustavném rušení klidu je třeba obrátit se na orgány ochrany veřejného zdraví. Pokud hygienik prokáže překročení limitních hodnot hluku, je oprávněn uložit pokutu. V této věci se můžete také domáhat svých práv podáním žaloby. Případy rušení nočního klidu může řešit i městská policie nebo příslušný správní orgán obce. Měření povolené rychlosti provádí městská policie v ulicích Na Bečvě a Za Porážkou. Příjezdová komunikace k zahradám v ul. Na Bečvě nepatří mezi určené a schválené úseky dopravním inspektorátem PČR. Pavel Maloch

13 vrchní strážník, Městská policie Lipník nad Bečvou Zbývající částí podnětu, týkající se oprav vozidel a možného prosakování olejů do půdy, se budou zabývat příslušné odbory městského úřadu. Pokud budete chtít odpověď na tento podnět písemně, je třeba zaslat písemnou žádost s uvedením plné adresy. Denisa Koláčková Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda majitelé koček ve městě mají nějakou povinnost si kočku hlídat,aby neobtěžovala ostatní lidi.měli jsme 10 let psa,po kterém jsme uklízeli výkaly doma i na veřejných prostranstvích, chodil na vodítku a nikoho neobtěžoval.co umřel,se náš dvorek stal rájem koček.vadí mi,že denně vyháním kočky ze skalky,z ratanového posezení,...atd.vzhledem k tomu, že mám malé děti a cizí kočky v písku nechci, jsem si koupila sprej Odpuzovač koček.tím se asi problém nezodpovědných majitelů koček nevyřeší.děkuji Odpověď: Město může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pouze pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. v platném znění v 127, odst. 1, říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrozil výkon jeho práv. Proto nesmí mimo jiné nechat chovaná zvířata vnikat na sousední pozemek. Řešit tuto záležitost lze občansko-právní cestou. Rostislav Čechák Dotaz: Již nejméně čtrnáct dní obtěžuje občany ul.zahradní hluk alarmu auta značky Opel 2M ,který spíná každou čtvrt hodinu.zřejmě poškozen a majitel si ho nevypíná. Máte nějaké možnosti to řešit? Děkuji,Čechák R. Pavel Maloch Odpověď: Vážený pane Čecháku, pokud se bude situace opakovat, oznamte to neprodleně městské policii. Strážníci majitele vozidla upozorní na povinnost vypnout alarm při jeho planém spuštění, popřípadě na odstranění závady. V krajním případě by bylo možno řešit jednání majitele jako přestupek proti veřejnému pořádku, případně proti občanskému soužití. Pavel Maloch vrchní strážník

14 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 49 Arnošt Dotaz: Pěkný den, zajímalo by mě, jestli existuje nějaká vyhláška nebo nějaké nařízení upravující víkendový klid na zahradách napojených vzájemně na sebe. Je vůbec legální, aby někdo (i když na vlastním pozemku) neustále demontoval rozbitá auta a přitom na to neměl živnost? Jsou tak ostatní relaxující obyvatelé zahrad povinni poslouchat bouchání, řezání, flexování? A co oleje, nafta a ostatní mastná špína co vsákne do země? Více v zahradě v ulici Na Běčvě... Jana Dvořáková, Odpověď: Vážený pane Arnošte, na území města Lipník nad Bečvou neplatí žádná obecně závazná vyhláška ani nařízení města upravující občanské soužití, tedy Vámi zmiňovaný víkendový klid na zahradách navazujících jedna na druhou. Tvorba takové vyhlášky by zajisté byla velmi problematickou záležitostí vzhledem k respektování základních lidských práv a svobod. Zastupitelstvo města může schválit pouze takovou obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení města, jejíž předmět a pravidla chování týkající se tohoto předmětu lze upravovat na základě konkrétního zákona. Pokud tedy sousedé nerespektují pro vlastní osobní zájmy práva svých sousedů, jediným právním nástrojem k řešení této věci je zákon č. 40/1964 Sb., občaský zákoník v platném znění, což znamená řešit tento problém cestou občansko-právní. Pokud je však Vámi zmiňovaná činnost prováděna soustavně, za účelem zisku a jeví znaky podnikatelské činnosti, mohlo by se jednat o porušení živnostenského zákona - neoprávněné podnikání. Tato činnost by však musela být konkrétní osobě prokázána. Vzhledem k tomu, že neuvádíte o jakou osobu se jedná a v kterém objektu svoji činnost realizuje, není možné se tímto případem zabývat. To se rovněž týká případného znečišťování životního prostředí. Bylo by vhodné Vaši informaci doplnit. Jana Dvořáková vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Helena Dotaz: Prosím o odpověď na tento dotaz. Proč se skácela dne úplně zdravá a nikomu nepřekážející bříza Za Parkem u garíže pana Simona?Ve všech městech republiky se toto kácení zastavuje a zde se kácí úplně zbytečně Odpověď: Kácení břízy na pozemku 1243/16 (ul. Za Parkem) bylo povoleno ve správním řízení, ve kterém se posuzovalo mimo funkčního a estetického významu i ohrožení nemovitosti. Dřevina se nacházela v blízkosti garáže a ohrožovala svým kořenovým systémem tuto stavbu, proto bylo kácení povoleno. P Dotaz: Zajímalo by mě,jak je na tom Lipník v oblasti čistoty vzduchu,prašnosti a vhodnosti lokality pro alergiky a astmatiky.existuje na toto téma nějaká studie? Odpověď: Vzhledem k tomu, že na území města Lipník nad Bečvou neexistuje meteorologická stanice, která by zaznamenávala přesný stav ovzduší v konkrétních datech a konkrétní době, stav ovzduší na území města můžeme hodnotit pouze z výsledků měření nejbližších meteorologických stanic, tj. Přerova a Hranice. Konkrétní údaje jsou velice snadno zjistitelné na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz) v sekci ochrana ovzduší, kde naleznete aktuální jak mapové, tak i tabelární údaje o stavu ovzduší na území celé ČR. Z údajů poskytovaných Ministerstvem životního prostředí - Věstník MŽP, ročník XIX, částka 2, je patrné, že město Lipník nad Bečvou spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší - území v rámci zóny nebo aglomerace, na kterém došlo k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Podle tohoto věstníku došlo v roce 2007 na 46,5 % území spravovaném Stavebním úřadem Lipník nad Bečvou k překročení limitů PM10 (black smoke - soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nanometr mikrometrů, který se významně se podílí na důležitých atmosférických dějích jako je vznik srážek a teplotní bilance Země).

15 Pavel Dotaz: V areálu IŠSE v Blahoslavově ulici (bývalá zemědělská škola) se právě kácí tři krásné, vysoké a zjevně zdravé jehličnaté stromy. Je to v pořádku? Odpověď: Kácení stromů v areálu IŠSE v Blahoslavově ulici bylo na základě žádosti vlastníka pozemku řádně povoleno ve správním řízení odborem životního prostředí. Mirek Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat a myslím, že se ptám za mnoho lidí. Kdy budou vykáceny přestárlé a vzrostlé stromy blízko areálu garáží za panelákem 1118 na ul.hranická. Včera jsme mohli sledovat ve spravodajství TV Nova, že starý strom se znenadání vyvrátil a těžce zranil 6 lidí. Naše zmíněné stromy jsou napůl suché a při minulé vichřici mohutné suché haluze, které se větrem odlamovaly dopadaly na střechy garáží a současně na příjezdové plochy a majitelům napáchaly značné škody. Také je možné očekávat, že může nastat situace, kdy dojde ke zranění, jak jsme mohli sledovat včera v TV. Majitelé garáží jsou znepokojení touto situací a neustále kladou otázky, kdy dojde k nápravě tj. k vykácení těchto přestárlých stromů, které ohrožují zdraví a majetky občanů. Děkuji Odpověď: Vážený pane Mirku, vykácení stromořadí topolů na pozemku parc. č. 2737/1 v k. ú. Lipník n. B. (prostor za garážemi na ul. Hranická) je plánováno v letošním roce. Dojde k postupnému odkácení jednotlivých stromů na pozemku ve vlastnictví města. Následně bude stromořadí obnoveno stanovištně vhodnými dřevinami. Pavel Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, proč byly vykáceny stromy v parku na konci Perštýnské ulice (vedle firmy SLOP.LP)??? Budou tam vysázeny nové?? Děkuji Odpověď: Dobrý den, stromy v Perštýnské ulici byly za letních bouřek poškozené tak, že po jejich ořezání (odstranění polámaných větví) by již neplnily svou estetickou funkci. Proto se přistoupilo k jejich vykácení, jak se později ukázalo, které bylo opodstatněné. Kmeny stromů byly napadeny dřevokaznou houbou a značně prohnilé. Po skácení dřevin byl pozemek urovnán a na místo byly opět vysazeny lípy srdčité referent odboru životního prostředí PlaJa ValMez Dotaz: Nechápu, proč se Správa hradu a j. brání pokácení stromů, která brání ve viditelnosti hradu z komunikací. Vždy, když jsem v dávnější minulosti jel kolem, byl hrad viditelný i s hradbami a vždy mě to upoutalo. K Lipníku tato silueta prostě patřila. Takže se spíše měli starat aby nezarostl Odpověď: Dobrý den, děkujeme za další názor, ale dosud neobdržel žádné podání, které by se týkalo odlesnění lesních pozemků pod hradem Helfštýn. stanislav Dotaz: 1. Pokud se rozhodnete jít na procházku za zahradami v ulici Na Bečvě směrem k rybníku Piskáči určitě neminete několik automobilových vraků před jednou zahradou. Nevěděl jsem, že tu máme veřejné vrakoviště, kde na trávník unikají různé provozní

16 kapaliny a navíc v místě, kde si často hrají malé děti. Možná jsou všichni slepí a nebo raději nechtějí nic vidět.nechce se městská policie taky projít? 2. Chtěla bych se zeptat, zda městská vyhláška dovoluje shromažďovat nepojízdné automobily (spíše vraky) na veřejných travnatých plochách, jako tomu je před "pastviskami" poblíž zahrady p.m... (ul. Na Bečvě). Děkuji. Pavel Maloch Odpověď: Dobrý den, děkuji Vám za upozornění a připomínku. Vraky vozidel a vozidla, která jeví známky vraků sledují a řeší strážníci městské policie na celém území města průběžně. Tak je to i ve Vámi označené oblasti. Pokud je zjištěn majitel, dojde k odstranění v poměrně v krátké době, delší řešení následuje pokud majitel znám není a postupuje se v souladu s přestupkovým nebo silničním zákonem. Pavel Maloch vrchní strážník, Městská policie Lipník nad Bečvou Ing.Pavel Papež Dotaz: Protože při poslední vichřici zlámané větve topolů v bezprostřední blízkosti garáží v Hranické ulici (za prodejnou ŠKODA) poničily plot u zmíněných garáží a nadále ohrožují nejen nyní už znovu opravený plot, ale i automobily, obracím se jako zástupce majitelů garáží na Městský úřad, který je vlastníkem pozemků, aby si prohlédl uvedené místo a odstranil převislé větve stromů a suché kmeny stromů. Děkuji Papež Ing. Denisa Kramplová Odpověď: Dne proběhla prohlídka pozemku v ulici Hranická (za prodejnou ŠKODA), aby se dalo vyhodnotit množství převislých větví z topolů, které ohrožují přilehlé garáže. Stávající převislé větve a suché kmeny stromů budou Technickými službami Lipník nad Bečvou odstraněny v podzimních měsících roku Topolové dřevo je křehké a proto dochází při větším větru k lámavosti větví. Prosím zástupce majitelů garáží, aby sjednal nápravu - odstranění nepovolené skládky použité lepenky s oprav střechy garáží v této zmiňované lokalitě. Ing. Denisa Kramplová odbor správy majetku Bára P Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se bránit celodennímu štěkání psa u sousedů, kteří nejsou celý den doma. Bydlíme v paneláku, štěkot se rozléhá a s malými přestávkami ten pes štěká opravdu pořád. Když sousedovi něco řeknu, tak nevěří, jeho pes je přece hodný a nikdy to nedělal... Co můžu dělat? Díky Odpověď: Dobrý den, štěkání psa řeší pouze občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který v 127 stanoví: Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem... Ve Vašem případě dochází k narušování občanského soužití, které nelze řešit v přestupkovém řízení, ale občanskoprávní cestou. Proto by bylo spíše vhodné, kdyby vlastník psa nalezl řešení ke spokojenosti obou stran

17 Dotazy a odpovědi Správa kategorií Přehled kategorií Počet dotazů: 49 Jákoby Dotaz: Dobrý den, je nějaká možnost, jak pomoci zachránit stromy pod Helfštýnem? Slyšeli jsme v TV o jejich kácení. Je to sprosťárna a nehoráznost!!! Zisky, o které tady, jde to stejně nezvýší, naopak už teď je to negativní reklama a pěkná ostuda! Odpověď: Dobrý den, les pod hradem Helfštýn je zařazen do kategorie lesa zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou na mimořádně nepříznivých stanovištích. Odlesnění části lesa okolo hradu je možné pouze za dodržení podmínek a požadavků stanovených v zákoně o lesích. Dále jsou nutná závazná stanoviska orgánu ochrany přírody a státní památkové péče a vyjádření vlastníka dotčených pozemků. Městský úřad Lipník nad Bečvou k dnešnímu dni neobdržel žádné podklady ani podání, které by se týkalo odlesnění lesních pozemků pod hradem Helfštýn. Jitka Dotaz: Mám dotaz ohledně kontejnerů na plasty. Opravdu nikdo nevidí, že téměř všechny mají nedostačující kapacitu? Odpadky přetékají, vypadávají, a hlavně je není je kam dávat. Jak máme tedy třídit odpad, když to není možné! Tato situace je téměř po celém městě, někde je to trošku lepší, jinde přímo katastrofální (u večerky za ZŠ Osecká, pod nádražím ČD, naproti bývalé MŠ Souhradní... Jitka Dobrý den,neustale se mluvi o třiděni odpadu.myslim si že v našem městě je nedostatek kontejnerů na tříděný odpad.na ulici Bratrská není ani jeden a lidé musí házet odpad do popelnic.dřive byly umístěny u sokolovny a byly často plné,doufam,že město najde finanční prostředky aby zakoupilo několik kontejnéru.děkuji. Jarka Mgr. Anrea Tomčalová Odpověď: Vážení tazatelé, samospráva města Lipník nad Bečvou zná situaci okolo odpadového hospodářství, tedy i stavu a osazení kontejnerů, přesně. Ano, dávám Vám za pravdu, že především na ulici Husova (pod nádražím ČD) a na ulici Souhradní je situace nejkritičtější. Tato neblahá situace vyvolala v měsíci září mezi zástupci samosprávy města Lipník nad Bečvou a Technickými službami Lipník nad Bečvou jednání, na kterém bylo dohodnuto, že se osadí další nádoby nebo se posílí počet svozů. Samozřejmě záleží na ekonomice zefektivění svozu plastů, která alternativa bude pro peněženku občanů (zvýšení finančních nákladů na sběr a svoz odpadu se totiž případně může odrazit i ve výši místního poplatku za odpad) a současně i pro rozpočet města Lipník nad Bečvou, nejšetrnější. Nedovolím si ale zapomenout poznamenat a také požádat všechny občany, kteří sběrných nádob na plasty využívají, o odpovědnější přístup k sešlapávání PET lahví. Je téměř pravidlem, že TS Lipník nad Bečvou sváží místo PET lahví vzduch, kterým jsou nesešlapané PET lahve naplněny. V dotazu se ptáte, jestli tuto situaci nikdo nevidí a já si troufám tvrdit, že ji vidí všichni, ale ne všichni si uvědomují potřebu láhve sešlapávat a chovat se odpovědně nejen vůči lidem, kteří nepodporují sběr a svoz vzduchu, ale i zdrojům životního prostředí, protože nafta má také své limity. Kulturní občan Dotaz: Dotaz, ohledně výsadby líp na náměstí.. Tyto lípy doslova vadnou před očima.. a dokonce před oknama radnice, copak to nevidíte? Jak často je prováděno zalévání těchto stromů???? Děkuji za odpověď. O.L. Zuzana Dlesková Odpověď: Dobrý den, údržba stromů je sjednána s odbornou firmou, která prováděla i výsadbu. Zálivka se provádí dle potřeby. Srovnání stromů, přihnojení a zástřih bude proveden do poloviny října. S pozdravem Zuzana Dlesková vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. Markéta Sotolářová Dotaz: Dobrý den, velmi mě zaráží fakt, že odpady, které vznikly popř. ještě vznikají v průběhu demolice bývalé Polygrafie jsou vyváženy na vojenské cvičiště za jímací územím Závrbek. Z Rozhodnutí OkÚ Přerov referátu ŽP č.j. ŽP-6235/99 vyplývá, že se vojenské cvičiště nachází v ochranném pásmu II. stupně zdroje podzemní vody Závrbek. I úplný laik si je vědom skutečnosti, že

18 ochranné pásmo vodního zdroje podléhá jistým omezením mimo jiné je zde výše zmíněným rozhodnutím stanoven zákaz budovat skládky komunálního a průmyslového odpadu, kalů a odpadních vod. Předpokládám, že odpad vznikající v průběhu demolice je hodnocen dle Vyhlášky 294/2005 Sb. a tedy splňuje tabulku č a přílohy č. 10 o ukládání odpadu na povrch terénu. Upřímně pochybuji, že byla stanovena ekotoxicita odpadu dle tabulky č.10.2 ještě před samotnou demolicí (časová náročnost tohoto rozboru je cca měsíc), i odběry vzorků odpadů by byly zkreslené a určitě by nesplňovaly daný stupeň reprezentativnosti vzorku. Opravdu mi vadí, že stavební odpady jsou deponovány v ochranném pásmu jímacího území. Z hydrogeologického hlediska může docházet k ovlivňování kvality podzemních vod infiltrace polutantu přítomných ve stavebních sutí do podzemních vod, povrchových atd. Ptám se: je stavební suť průmyslový odpad? Já říkám, že je. A pokud někdo chce vyloučit jeho nebezpečnost mělo by pro něj být provedeno hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle Vyhlášky č. 376/2001 Sb. I přes toto je přinejmenším podivné, že stavební suť je deponována v ochranném pásmu vodního zdroje. Myslím, že se najdou místa, která jsou mnohem vhodnější pro ukládání stavebních sutí z demolice čili odpadu než je ochranné pásmo vodního zdroje. Nicméně je mi jasné, že je finančně výhodnější deponovat suť na nezajištěnou plochu než ji deponovat na skládce Odpověď: Revitalizační modernizace výcvikového prostoru sportoviště "Závrbek" v k. ú. Lipník nad Bečvou. Umístění: pozemky p. č. 2625/2, 3917, 3911, 3844, 3845, 3846 k. ú. Lipník nad Bečvou Majitel: zařízení Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychova 1, Praha 6, IČ Provozovatel zařízení: KOHOUT invest, v. o. s., Družstevní 442, Hranice, tel.: Datum zahájení provozu: Předpokládané datum ukončení: (podle osobního sdělení pravděpodobně dojde k prodloužení povolení) Cíl a účel zařízení: Jedná se o provedení terénních úprav území dotčenou lidskou činností na ploše, která byla využívána VÚ 6165 Lipník nad Bečvou k výcvikovým účelům. Zařízením se podle písmene n), 2, vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí skládky, povrchové doly, pískovny a další místa na povrchu terénu, kde jsou odpady využívány k zasypání, rekultivacím a jiným povrchovým úpravám. Terénní úpravy zde spočívají v odstranění invazních porostů, náletových dřevin a křovin a ve vyrovnání terénu. Provedení úprav v této lokalitě je v souladu s územním plánem města Lipník nad Bečvou a zdevastované území bude po rekultivaci opět využíváno k plnění úkolů spojených s obranou státu. Po odstranění "zdivočelé a invazní" vegetace a odstranění původní ornice je odebírána z území vrstva štěrku o tl cm. Do takto připraveného prostoru je ukládán stavební odpad výše uvedených kódů odpadů, dle provozního řádu. U ukládaných odpadů jsou vždy přímo u původce (osoba u které odpad vzniká) provedeny laboratorní testy ekotoxicity dle vyhlášky 294/2005 Sb., čímž je doloženo, že ukládaný materiál nemá žádné nebezpečné vlastnosti a nemůže ohrozit žádnou složku ŽP, včetně kvality podzemních i povrchových vod. Odpad, který nemá vyhotovené laboratorní testy nebo odpad, který ve zkouškách ekotoxicity nevyhověl, je vrácen zpětnou dodávkou původci odpadu. Všechny dodávky jsou zaznamenávány v provozním deníku zařízení (množství, výsledky ekotoxicity), který je (i podle kontroly pracovníka odboru ŽP, MěÚ Lipník nad Bečvou ze dne vyvolané Vaším dotazem) veden pečlivě a informace o dodávkách podle provozního řádu zařízení budou archivovány 5 let. Po navážení odpadů do jam vzniklých odstraněním štěrku jsou vrstvy stavebního odpadu hutněny, aby nedošlo k samovolnému a nekontrolovatelnému sesedání odpadů. Po navážce zhutnělého materiálu dojde k překrytí stavebního odpadu cca 15 cm vrstvou ornice a vše bude zatravněno. Rekultivace terénu požaduje majitel z toho důvodu, aby se dal rovný prostor lépe využít k výcvikovým účelům a aby bylo možné do zhutnělého podkladu zatlouci kotevní kolíky vojenských zařízení, což v případě štěrkopískového podloží nelze. Zařízení k využívání odpadů - terénní úpravy "Revitalizační modernizace výcvikového sportoviště Závrbek v k. ú. Lipník nad Bečvou na pozemcích parcelních čísel 2625/2, 3917, 3911, 3844, 3845 a 3846" spolu s provozním řádem zařízení je povoleno Krajským úřadem Olomouc v souladu s 14, odst. 1, zákona o odpadech, č. j. KUOK 69552/2007. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky Ministerstva obrany České republiky, schvaloval tuto stavbu - terénní úpravy - Vojenský stavební úřad Ministerstva obrany České republiky, č. j. V/10/2007. Oběma rozhodnutím, jak KÚ Olomouc, tak i Vojenského stavebního úřadu Olomouc předcházelo vyhotovení znaleckého posudku: "hodnocení rizika využití k terénním úpravám", podle přílohy č. 11, odstavce 3a), vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., z května 2007, vypracované Ing. Pavlem Benkovišem. Odpad, který je možné v zařízení "Závrbek" využívat: Katalogové číslo odpadu(kód odpadu) - Kategorie odpadu - Název odpadu O - Beton O - Cihly O - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod čísle O - Zemina a kamení neuvedené pod číslem O - Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem Veškeré postupy, manipulace s odpadem, opatření k omezení negativních vlivů zařízení jsou zakotvena v provozním řádu zařízení. ochránce přírody Dotaz: Vážení, zajímalo by mě, z jakého důvodu byl vykácen strom na městském pozemku u výjezdu ČSAD..., vedle garáží v ul. Na Bečvě. Byl to nádherný, zdravý vzrostlý strom, který v žádném případě nemohl ničemu bránit, jak při rozhledu u výjezdu atd.myslím si, že bysme si zeleň ve městě měli hýčkat a ne ji likvidovat!!! Bude na tom místě osazen strom nový? Je mi to velice líto, strom mám nafocen a byl opravdu krásný.ochránce přírody.

19 Odpověď: Vážený ochránče přírody, strom vedle garáží v ulici Na Bečvě byl poškozen při poslední bouřce tak, že jsme přistoupili k jeho pokácení. Strom bude nahrazen novým javorem. Jiří D Dotaz: Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli město neuvažuje o revitalizaci zahrady za bývalou školkou na sidlisti Zahradní.Myslim že by nebylo špatné toto místo osadit stromy a nejakými lavičkami a vzniklo by dalsí hezké místo k odpočinku ve meste.díky za odpoved. Šoltys Pavel Odpověď: K Vašemu dotazu týkajícího se revitalizace zahrady za bývalou školkou na sídlišti Zahradní Vám mohu sdělit, že město někdy v roce 2001 bylo přizváno ke zpracovávání projektu revitalizace celého sídliště, ať již jde o parkování čí veřejnou zeleň a mobiliář. Tuto studii zpracovávala skupina mladých lidí za účasti studentů z Anglie. Mohu Vám poděkovat za podnět a sdělit, že město se poptá po této studii, jelikož nebylo zadavatelem a zváží možnost využití této zahrady pro místo k odpočinku. Šoltys Pavel místostarosta Marie Caletková Dotaz: Dobrý den, reaguji na článek z týkající se štěnat rodiny H.Je s podivem, že pisateli vadí psi, o které se někdo řádně stará v rodinném domě a kteří by jinak zřejmě skončili v útulku. Proč mu nevadí velká plemena, která živoří v panelákových bytech a znečišťují travnaté plochy na sídlišti. Dle mého názoru je tato skutečnost k zamyšlení. Caletková Marie. Ing. Kateřina Beránková Odpověď: Děkujeme za Váš názor. Ing. Kateřina Beránková vedoucí kanceláře tajemníka M.Doleželová Dotaz: Dobrý den Bydlíme už několik let na ulici zahradní.před několika týdny si v rodinném domku p.h. pořídil dvě malá štěnata,která štěkají ve dne v noci v kteroukoli denní či noční hodinu.ted v létě kdy jsou všechna okna otevřená je to už neúnosné.máme malé dítě které tento štěkot ráno budí a večer pro změnu nemůže usnout.může s tímto problémem město něco udělat.děkuji za odpověd. Odbor životního prostředí Odpověď: K Vašemu dotazu ohledně štěkání psů v rodinném domku manželů H. sdělujeme: městská policie prováděla pravidelně v minulém týdnu v nočních hodinách pochůzky v této lokalitě a nebylo zjištěno porušování nočního klidu. Celá záležitost byla projednána s vlastníky psů. Dle jejich sdělení přespávají štěňata v nočních hodinách uvnitř v domě. Odbor životního prostředí Alena P Dotaz: Dobrý den,chtěla bych poděkovat městu za opravu dětského dopravního hřiště na ulici Hranická.Jen bych se chtěla zeptat, čí to byl nápad vysadit na poměrně malém prostoru tolik stromů? Nezdá se vám, že za několik let,až ty stromy vyrostou,bude tam poněkud "přestromováno"? Když už jste to hřiště tak hezky spravili a přidali tam několik laviček,myslím, že jste mohli na to travnaté prostranství místo stromů vybudovat nějaké houpačky,průlezky... To by myslím děti více ocenili. Šoltys Pavel Odpověď: K Vašemu dotazu ohledně dopravního hřiště na ulici Hranická: rekonstruované dopravní hřiště je důkazem toho, že město má zájem na výchově dětí co se týče dopravní výchovy. Součásti rekonstrukce byla i výsadba stromů v tomto areálu, kterou prováděla odborná firma. Věřím, že záměr výsadby měl své opodstatnění, a to ve smyslu zastínění, aby děti měly pod stromy stín a chládek. Zda bude "přestromováno" to ukáže opravdu až čas a ten bude dost dlouhý.

20 K Vaši další poznámce o houpačkách a průlezkách: v současné době došlo k odstranění starých, nevyhovujících průlezek v prostoru pod fotbalovým hřištěm a v měsíci červenci zde bude vybudováno nové dětské hřiště s veškerými prvky, které odpovídají dnešním normám a předpisům. Bude to tak již třetí a zároveň poslední dětské hřiště, které v Lipníku bude realizováno. Věřím, že jej ocení nejen děti, ale i maminky s kočárky a bude tak plně využíváno, jako tomu je u dětského hřiště na Bratrské ulici. Šoltys Pavel místostarosta

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH

zpravodaj 3,-kc Vaše Andrea Vlásenková starostka městské části Praha 21 OBSAH 3,-kc ú j e z d s k ý zpravodaj 12 p r o s i n e c 2005 OBSAH Úvod - str. 1 Zprávy z rady - str. 2 Z úřadu - str. 4 OŽPD - str. 6 Rady občanům - str. 10 Rozhovory s lidmi - str. 11 Otázky čtenářů - str.

Více

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003

HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 obecní noviny ročník 6 číslo 2 vychází 30. července 2003 HODNOCENÍ PRVNÍHO POLOLETÍ 2003 Jak ten čas letí. Prázdniny školáků a letní dovolené jsou v plném proudu, to znamená, že půl roku máme za sebou.

Více

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši,

Předmět: Schválení veřejnoprávní smlouvy Vážený pane Roneši, V této rubrice uveřejňujeme Vaše otázky a odpovědi na ně z dané problematiky. Neuveřejňujeme otázky, které jsou naprosto identické s již uveřejněnými otázkami a ty, které překračují rámec morálního a etického

Více

Zpravodaj města Chropyně 5/2015

Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Zpravodaj města Chropyně 5/2015 Rozkvetlo nám náměstí 22. dubna nám rozkvetlo náměstí Svobody. Ne, není to novinářská kachna, na oslavu Dne země nám opravdu rozkvetl park na náměstí. Díky zručným babičkám

Více

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014

měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 měsíčník Roztok a Žalova 2/2014 Zimní stavební ruch v Roztokách (str. 9) O mateřských školách bez emocí (str. 13) Nádražní mýty a polopravdy (str. 15) Bohuslav Brauner zpět v Roztokách příběh návratu (str.

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Regenerace sídliště Výsluní strana 2 O Kosmos má majitele

Více

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín

Mám rád naše město. Těšínské listy. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 2 16. dubna 2010 Mám rád naše město Hal Urban, americký učitel, spisovatel a řečník, řekl: Jakmile přijmeme fakt, že život je těžký,

Více

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI

Město Příbram. Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI Město Příbram Praktický rádce občana aneb JAK CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PŘÍBRAMI 2009 Praktický rádce občana aneb Jak chránit životní prostředí v Příbrami 2008 Mgr. Linda Klvaňová Recenzenti: Odbor životního

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

Kašperské Hory ve filmu

Kašperské Hory ve filmu Kašperskohorský zpravodaj 2/07-1 - REJ ČARODĚJNIC ALEJ VE VIMPERSKÉ JUNIOR RANGERS SPORT Ročník 4 Číslo 2 Vydává Město Kašperské Hory Vážení spoluobčané, nové číslo Zpravodaje přináší 2 zásadní novinky.

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5.

Těšínské listy. Vedení města hodnotilo rok 2009. Informační dvouměsíčník Města Český Těšín. Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009. 5. Těšínské listy Informační dvouměsíčník Města Český Těšín Ročník IV, číslo 1 Vážení spoluobčané, 5. února 2010 Vedení města hodnotilo rok 2009 Foto: www.dzupin.com Vyhodnocení záměrů Rady města na rok 2009

Více

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím.

Vimperské noviny. STAROSTA z radnice. Kudy kolem viaduktu. Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Vimperské noviny Vydává Město Vimperk 7 8/2009 Ročník XIV Zdarma Léto Tak začnu trochou ohlédnutím. Před měsícem jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované náměstí. Akce byla spojena s oslavami 530. výročí

Více

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR.

KDYBY BYLO O CO, BUDU SE HÁDAT STR. 08 10. měsíčník Městské části Praha 14. www.praha14.cz UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ZVLÁŠTNÍ NÁHODY V KAUZE COCA-COLA STR. 04 05 ZAJÍMAVOST NOVÁ AUTA DO ZÁSUVKY STR. 07 U NÁS PŘED DOMEM NA LEHOVEC SE VRÁTÍ OBCHODY STR. 20 ROZHOVOR

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu. Hana Veselá P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 2 Přerováci: děkujeme za váš zájem a podporu Hana Veselá Milí čtenáři. Jsme tu opět s Přerovským zpravodajem. Po vydání

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného dne 8. 3. 2013 od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice

USNESENÍ ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného dne 8. 3. 2013 od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice Vlha pestrá Foto: Petr Kunčík ÚVODNÍK Vážení občané, v prvním letošním vydání našeho zpravodaje jsme vás informovali, že letošní rok bude ve znamení zpracování nového územního plánu. Slovíčko nový je ovšem

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti

Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice říjen 2011 Obsah... Ďáblické zastupitelstvo konečně kompletní / Jednání za mimořádného zájmu veřejnosti...2 Informace z rady městské části / Zastávka v novém

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč

měsíčník města září 2012 cena 10 Kč měsíčník města září 2012 cena 10 Kč Léto končí (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 2 Schůze rady... str. 3 Z historie...str. 11 strana 1 Školství... str. 12 Kultura... str. 14 Co vás

Více

Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Duben 2009/číslo 4 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Necháme zavézt náměstí hnojem? Půjčil jsem si do nadpisu část věty z petice, se kterou jste se v březnu mohli seznámit v mnoha králických obchodech.

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13.

Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. měsíčník Roztok a Žalova. Čtěte na straně 10 13. měsíčník Roztok a Žalova Územní plán dnes. Jaký bude ten příští, záleží i na vás. Čtěte na straně 10 13. Jaký bude náš nový územní plán (str. 10) Válka skončila před 70 lety (str. 14) Šance pro vily (str.

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

mistři české republiky

mistři české republiky zpravodaj Zličína a Sobína List zličínských a sobínských občanů číslo 44 srpen září 2013 mistři české republiky Rozhovor s Markem Ždánským Jarmark Dipačápi v Itálii 1 kultura MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZLIČÍN

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012

P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 P Ř E H L E D dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených na 19. zasedání ZHMP dne 20.9.2012 (schváleno v Radě HMP dne 25. 9. 2012) Termín vyřízení: - dotazů, připomínek

Více