a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12"

Transkript

1 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová, Dana Zálepová, Vladimír Žanta, Josef Želinský, Karel Vokál, Jaroslav Kořínek, Ing. Antonín Pusztai, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek. Omluveni: Ing. Eva Směšná, Zuzana Horčičková dostaví se později Schůzi zahájil a řídil starosta města Marek Pieter. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2010 Sb. o obcích a jednacího řádu ZM. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 12 členů ZM, což je nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla určena Jana Holcová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Karel Vokál, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 d) Byla navržena návrhová komise ve složení Sylvie Pokorná, Josef Želinský Hlasování pro 10, zdržel se 2 Pokorná, Želinský e) Starosta sdělil, že zápis z 11. zasedání ze dne byl vyložen u Mgr. Antonína Bělonožníka, tajemníka MěÚ, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. Paní Mojšová přišla v 17.05hod. Počet členů je 13. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 13 Usnesení 1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje ZM k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Rozpočet města na rok ) Závěr Pan Indráček chce zařadit bod č. 3 Různé Hlasování o jeho návrhu - pro 3 Vokál, Žanta, Indráček, zdržel se 9, proti 1 Juřík Starosta návrh na zařazení bodů do programu zasedání ZM Rozpočtový výhled na období , Rozpočtové opatření č. 3/2011 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 515/10/LCD Hlasování pro 12, zdržel se 1 Juřík

2 Hlasování o celkovém programu - pro 12, zdržel se 1 Juřík Pan P.M proč je na webu města uveřejněný jiný program než se teď schválil? Pan Pieter materiály zastupitelům byly dodány včas. Vše je v souladu s jednacím řádem, který toto umožňuje. Návrh programu se uveřejňuje v dostatečném časovém předstihu. Usnesení 1b) Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1) Zahájení 2) Ekonomické záležitosti - rozpočet města Desná na rok rozpočtový výhled na období rozpočtové opatření č. 3/ schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 515/10/LCD 3) Závěr 2) Rozpočet města na rok 2012 Materiály byly zastupitelům dodány včas a s dostatečným časovým předstihem a někteří se přišli informovat. Paní Vrchovská procházela jednotlivé položky po paragrafech a vysvětlovala výše jednotlivých plnění. Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Financování příjmové části ,- Financování výdajové části ,- Kč Rozpočet je schodkový. Starosta daňové příjmy vychází z doporučení Ministerstva financí ČR. Požadavky na zapracování změn a podnětů do rozpočtu by měly být předloženy písemně. Pan Pusztai jako předseda Finančního výboru zmínil, že FV neměl žádné zásadní připomínky k rozpočtu. Jednalo se pouze o konkrétní položky. Pan Indráček navrhoval detailní zpracování rozpočtu přesné částky na konkrétní činnosti. Ale v této fázi přípravy rozpočtu to není bohužel možné. Rozpočet neukazuje, co nás v příštím roce čeká. Např. ze současné podoby rozpočtu nelze poznat, kolik město stojí Dřevosochání. Zuzana Horčičková přišla v 17.20hod. Počet členů ZM je 14. Pan Indráček proto navrhuje upgrade účetního softwaru, který by ukazoval podrobnější rozpočet. Jeho pořízení vyjde na zhruba 55tis.Kč Navrhuje přesun prostředků z bourání ČOV položka 5172 návrh na navýšení o 55tis. Kč položka 5169 nákup ostatních služeb snížit o 55tis. Kč ,- Kč Pan Indráček město by si mělo rozmyslet další pořádání některých kulturních akcí. Místo výměny dveří do sklepa a výmalby sálu v Riedlově vile navrhuje nakoupit knihy do knihovny - navýšení z 30tis. Kč na 60tis. Kč. O slovo se hlásil pan Z.J. a pan P.M., starosta je upozornil, že nejdřív se s návrhy představí zastupitelé a potom veřejnost. Pan Indráček novelizace veřejné služby dojde k velkému navýšení lidí. Bude potřeba člověk, který se těmto lidem bude permanentně celý den věnovat. Možná bude potřeba přijmout nového zaměstnance na MH a BH. Starosta ano, toto je k řešení, ale úplně to nesouvisí s tvorbou rozpočtu. V současnosti se

3 vyjednává s úřadem práce. Až budeme vědět konkrétní informace, tuto věc znovu budeme projednávat. V současnosti se bavíme jen o číslech v rozpočtu. Pan Indráček navrhuje navýšit o 400tis. Kč na nového zaměstnance. Financování z opravy ordinace 300tis. Kč, 150tis. Kč ze semaforu, 50tis. Kč navýšit nákup nářadí. Pan Juřík proč se bude bourat ČOV? A proč ji nebudou bourat místní zaměstnanci? Starosta ztratila svoji funkčnost. Projednávalo se na kulturní komisi, sportovní komisi, radě města. Vznikl nápad svěřit tento prostor potřebám kultury. Pan Indráček požární ochrana školení hasičů, bylo sloučeno, částka v navrhovaném rozpočtu by měla být nižší. Starosta ano, ale zatím je to ještě v rozpočtu započítáno, dokud není sloučení jednotek dokončeno. Pan Indráček TJ Desná získala příspěvek celkem 750tis. Kč. Starosta neinvestiční dotace pro TJ Desná je navržena jako v roce tis. Na správce areálu byla dotace asi 220tis. Grantový fond má celkem 400tis. Kč. Pan Indráček nelíbí se mu upřednostňování největšího klubu. TJ dostala svůj příspěvek a pak znovu žádala o další příspěvek z grantového fondu. Proto navrhuje zrušit příspěvek TJ Desná a navýšit položku grantového fondu na 500tis. Kč a 250tis.Kč ponechat jako rezervu. Pan Žanta proč sport v Desné rovnou nezrušit. Pan Indráček vidí upřednostňování pouze fotbalu. Pan Želinský všichni členové TJ Desná pracují s dětmi zadarmo. Pan Starosta udělil slovo panu Z.J.. Pan Z.J. je zastánce rekreačního sportu. Souhlasí s panem Indráčkem. A v jeho návrhu vidí spravedlivý systém rozdělování financí. Považuje za zbytečné osvětlení hřiště, když je tam pouze několik hráčů a nebo nákladné odklízení sněhu z hřiště. Připomněl, že před několika lety TJ Desná řekla, že chce jen příspěvek 500tis. Kč s tím, že už další peníze chtít nebude, ale pořád žádá o další příspěvky. TJ by měla více šetřit, stejně jako ostatní. Ať předloží návrhy úsporných opatření. Pan Z.J. kritizuje princip rozpočtu, rozpočet je cenzurovaný. Zastupitelé dostávají seškrtaný rozpočet bez požadavků jednotlivých odborů. Starosta součástí návrhu rozpočtu jsou jednotlivé požadavky odborů. Takže toto zastupitelé dostali. Pan Z.J. - chce, aby odbory měly zpracované konkrétní akce s přesnými částkami. Starosta zastupitelé toto mají k dispozici. A pokud se chtějí dále informovat, není problém. Pan Joukl má návrh rozpočtu k dispozici. Nevidí tam nic, o čem starosta mluví. Chce konkrétní návrhy, dožaduje se dodržování zákonů. Chce 580tis. Kč rozdělit na sekání luk. Tímto by se měla zabývat rada nebo starosta. Starosta tyto náklady minimalizujeme prostřednictvím pracovníků na veřejně prospěšné práce a pronájmu pozemků. Pan Indráček zastal se starosty, tyto věci spolu probírali. Pan Indráček vrátil se veřejným službám - MPSV informovalo, že úřady práce budou městům hradit náklady spojené s odpovědností apod. Starosta toto nesouvisí s rozpočtem. V budoucnu se k tomu vrátíme. Paní Mojšová opravy a údržby sportovních areálů nízká částka. Starosta 80tis. Kč - počítá se vyčesáním písku v rámci udržovacích prací. Týká se jednoho kurtu. Paní Mojšová odložit bourání čističky a peníze použít na opravu a údržbu sportovního areálu. Pan Z.J. sekání trávy částka v rozpočtu se mu zdá nízká - chce navýšit na požadavek odboru ŽP. Příjmové položky jsou dle jeho názoru podhodnocené. Např. daň z příjmů fyz. osob. Proč by měla být vyšší příští rok? Starosta plnění za loňský rok je téměř přesné. Paní knihovnice S.Č. chce navýšení částky o 20tis. Kč pro knihovnu na nákup knih celkem 50tis. Kč, snížení platů zaměstnanců kultury.

4 Pan Z.J. nechápe výši zisku bytového hospodářství, když jsou nemovitosti ve špatném stavu. Proč je tam takový rozdíl? Rada by se měla zabývat alespoň několik minut. Starosta BH se dotuje dalšími prostředky. A bereme ho jako celek, čili patří tam všechny nemovitosti zvláštní škola, základní škola apod. Pan Indráček připomněl výhodnost software v souvislosti s dotazem Z.J.. Pokud je tak malý zisk, nevidí důvod proč nezvyšovat nájem v městských nemovitostech. Pan Z.J. musí se vycházet ze stavu nemovitostí, zmínil paneláky v Desné I. Starosta rada se tímto zabývá i více času, než si myslíte. Pan Z.J. položka 6121 chodníky. Vybudování chodníku do Desné I mu nepřipadá dost nutné. Za důležitější považuje chodník u Primy, k bistru Slunečnice nebo u základní školy. Starosta jako zastupitel jste nepodpořil vybudování chodníku podél silnice I/10. Budeme žádat o dotace. Pan Z.J. navrhuje navýšit o 400tis. Kč vybudování chodníku u Potravin Primy a o 300tis. Kč na chodník u papírnictví - financování z DPH. Pan Z.J. navrhl snížit počet policistů o jednoho podle něj policie neplní své povinnosti. Nejsou po městě vidět. Kolik se vybere na pokutách? Proč není zahrnuto do příjmů? Starosta pokuty a sankce nelze v příjmové stránce dopředu zařadit. Pan Z.J. - kde jsou v příjmech zaznamenány poplatky za činnost MP v Kořenově? Paní Vrchovská je to v 0 položka 4116 Pan Z.J. - je v rozpočtu částka na opravy silnice? Starosta 800tis. Kč na Sedmidomky a 200tis. Kč na silnici K Elektrárně. Pan Indráček chtěl by přehled investic města, provedených reklamací a jejich řešení. Pan Z.J. některé práce by si město mohlo provádět samo. Pan Z.J. platy zaměstnanců MěÚ a odměny zastupitelů. Stále mu nebyla sdělena výše platu starosty a tajemníka, považuje je za tajné. Starosta odpověděl, že jeho plat není tajný, vychází ze zákona. Snížení platu tajemníka i starosty dle jeho názoru tajemník může pracovat na půl úvazku. Starosta podle jeho názoru jen svolává zastupitelstvo a vítá občánky. Snížení o 250tis. Kč mzdy zaměstnanců úřadu. P.M. zimní údržba nyní 3mil. Kč v rozpočtu, od tajemníka dostal před pár lety odpověď, že zimní údržba stála město 900tis. Kč Starosta 2212 je tam v současnosti 500tis.Kč Paní Vrchovská ta částka od pana tajemníka je včetně mezd pro zaměstnance, kteří údržbu provádějí. Pan P.M. rozsah rozpočtu je o 20mil. Kč vyšší než loni. Starosta byly vydány isprofiny a díky zařazení dotací jsme získali 9,9 mil Kč z MF ČR a 10,8 Kč. Pan P.M. proč je výměna oken u jednoho paneláku v Desné I dražší než výměna u dvou paneláků dohromady? Zdá se mu to předražené. Paní Vrchovská rekonstrukce prvního paneláku stála 1mil.300tis. Kč do rozpočtu dáváme 2,4mil. Kč na 2 objekty. Pan P.M. tuto informaci si prověří Paní Směšná přišla v 18.55hod. Počet členů je 15. Hlasování o navržených změnách Pan Indráček - návrh č. 1 programové vybavení 6171 pol tis. Kč 3613 pol tis. Kč

5 Hlasování pro 8 Indráček, Zálepová, Pusztai, Vokál, Žanta, Mojšová, Juřík, Horčičková, zdržel se 7 Pan Indráček návrh č. 2 knihy pro knihovnu 3319 pol tis. Kč 3314 pol tis. Kč Hlasování pro 6 Indráček, Mojšová, Zálepová, Juřík, Pusztai, Horčičková, zdržel se 9 Návrh nebyl přijat Pan Indráček - návrh č. 3 plat pracovníka pro MH 3639 pol tis. Kč 2212 pol tis. Kč 3613 pol tis. Kč 3639 pol tis. Kč Hlasování pro 3, Zálepová, Směšná, Indráček, proti 2 Juřík, Michek, zdržel se 10 Pan Indráček návrh č. 4 zrušení příspěvku pro TJ Desná 6171 pol tis. Kč 6171 pol tis 250tis. Kč do rezervy Hlasování pro - 3 Směšná, Zálepová, Indráček, zdržel se 4 Želinský, Vokál, Pusztai, Horčičková, proti - 8 Pan Z.J. návrh č. 5 sekání luk 3745 pol tis. Kč 0 pol tis. Kč 0 pol tis. Kč Hlasování pro 0, zdržel se - 2 Želinský, Zálepová, proti 13 Paní Mojšová návrh č. 6 oprava sportovního areálu 3613 pol tis. Kč 3412 pol tis. Kč Hlasování pro 1 Mojšová, zdržel se - 10, proti 4 Horčičková, Indráček, Juřík, Michek Paní S.Č. návrh č. 7 knihy 3314 pol tis. Kč 3319 pol tis. Kč Hlasování pro 2 Indráček, Pusztai, zdržel se 12, proti 1 Juřík Pan Z.J. návrh č. 8 - chodníky 0 pol tis. Kč 2219 pol tis. Kč Hlasování pro 0, zdržel 1 Želinský, proti 14 Pan Z.J. návrh č. 9 snížení počtu strážníků MP Desná 5311 pol ti. Kč

6 5311 pol tis. Kč 5311 pol tis. Kč 2212 pol tis. Kč 0 pol tis. Kč Hlasování pro 0, zdržel se 0, proti 15 Pan Z.J. návrh č. 10 snížení platu tajemníka a starosty 6171 pol tis. Kč 6112 pol tis. Kč Starosta nebude hlasovat Hlasování pro 0, zdržel se 1 Směšná, proti 13, nehlasoval 1 Pieter Hlasování o původním návrhu usnesení - pro 15 jednohlasně Usnesení 2.1. Zastupitelstvo města schvaluje na rok 2012 schodkový rozpočet rozepsaný na paragrafy. Příjmová část ve výši ,- Kč Výdajová část ve výši ,- Kč Financování ve výši ,- Kč. 2.2) Rozpočtový výhled na období Hlasování pro 15 jednohlasně Usnesení 2.2. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled na období ) Rozpočtové opatření č. 3 Hlasování pro 15 jednohlasně Usnesení 2.3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011. Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k navýšení příjmové části rozpočtu o ,- Kč, výdajové části rozpočtu o ,- Kč se zapojením financování ,- Kč. 2.4) Investiční úvěr Smlouva o úvěru č. 515/10/LCD - jedná se o předfinancování spoluúčasti města Desná na projektu Zlepšení dopravní obslužnosti Mikroregionu Tanvaldska. - prodloužení termínu splatnosti do Pan Indráček kde je problém, na straně města nebo Mikroregionu Tanvaldsko? Byl nějaký časový harmonogram? Starosta čeká se na rozhodnutí o uvolnění dotace, všechny podklady byly dodány. Časový harmonogram byl. A metodika byla několikrát v průběhu projektu upravována. Za úroky město platí 5tis. Kč měsíčně. Pan Šikola tuto situaci řeší i ostatní obce zapojené do projektu. Hlasování pro 15 jednohlasně Usnesení 2.4. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 515/10/LCD,

7 kterým se prodlužuje splatnost úvěru do a pověřuje starostu města jeho podpisem. Pan P.M. neuvažovali zastupitelé vystoupení z Mikroregionu Tanvaldsko? Zajímal by ho názor ostatních zastupitelů na to, že lze špatně kontrolovat hospodaření svazku. Zmínil boudy na odpočinkových místech, jejichž vybudování je podle jeho názoru předražené. Pan Indráček vadí, ale přesto MT považuje za užitečný, a proto určitě nevystupovat z MT. Starosta MT funguje. Daří se realizovat investiční projekty. Může zápisy MT posílat zastupitelům em, jsou uveřejněné na webových stránkách MT. Paní Směšná máme v MT zástupce, proto by měl dostatečně tlumočit náš názor. Starosta - navrhl paní Směšnou jako zástupce města Desná ve svazku Mikroregionu Tanvaldsko Hlasování pro 4 Indráček, Pusztai, Juřík, Pieter, zdržel se 10, proti - 1 Mojšová 3) Závěr Starosta ukončil zasedání v hod. Zápis ověří: Karel Vokál Ing. Pavel Michek.. Marek Pieter starosta Jaroslav Kořínek místostarosta

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 13 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20.3.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 1/2004. Do pracovního předsednictva byli navrženi a jednomyslně schváleni: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 1/2004 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 2. 2. 2004 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 19 členů zastupitelstva města, listina přítomných je založena

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů

Omluveni: Jana Popelková. 7 občanů Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 22.1.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Bc. Ondřej

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více