HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015 Jak zachránit budovu str. 4 Co trápí Prahu 15 str. 15 Pracuji, nehladit! str. 26 ZUŠ Trhanovské náměstí slaví 120 let Autor fotografie: Eva Burianová

2 2 SLOVO STAROSTY VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, letní prázdniny utekly jako nic a my před sebou máme krásně barevný podzim. Snad by Vás mohlo napadnout, že v době dovolených odpočíval i náš úřad, ale opak je pravdou. Proběhlo úspěšné jednání s Českou poštou, díky kterému se můžete na poštu vypravit i v sobotu, a nejen to, na úřadě jsme otevřeli nové kontaktní místo Opencard, máme za sebou opravy přechodů a mnoho dalšího. O všem se můžete dočíst i v tomto čísle Hlasatele. Abychom se společně naladili na pestrou podzimní notu a zpestřili školákům start do nového školního roku, připravili jsme pro celé rodiny několikadenní festival aktivit a akcí s názvem Dny Prahy 15, který vyvrcholí 19. září, a věřte, že se máte nač těšit. Budete se moci vrátit v čase a zažít staročeský dožínkový jarmark, zahrát si fotbálek, cyklozávodit terénem, poslechnout si amatérské i profesionální hudebníky, užít si dětský den na hradě, vyzkoušet sporty známé i neznámé a při tom všem se třeba stát výhercem fotografické soutěže. Poslední den, kdy budeme vyhlašovat vítěze závodů, uvidíte šermířské turnaje, zazpívá Peter Nagy, Tereza Olivia anebo si zastřílíte na laserové střelnici, a tím výčet zdaleka nekončí. Jsem přesvědčen, že Dny Prahy 15 pro Vás budou milým zpestřením měsíce září a že nás odměníte svou návštěvou na nich. Nicméně není to jediná akce letošního podzimu a já se již teď těším, že se budeme společně potkávat a že si ke mně, stejně jako dosud, najdete cestu, ať už se zprávou radostnou, ale i v případě, že Vás něco trápí. Váš starosta Milan Wenzl DOBRÁ ZPRÁVA PRO KLIENTY POŠTY Pošta v Praze 15 bude mít otevřeno také v sobotu a posílí i personální obsazení. Od 1. září 2015 je na pobočce České pošty v Praze 15 v Milánské ulici naplánováno trvalé rozšíření hodin pro veřejnost. Konkrétně bude otevřeno od pondělí do pátku v čase 8.00 až hod. a nově i v sobotu od 8.00 hod. do hod. Zároveň by mělo být personálně obsazeno i více přepážek, aby klienti nemuseli čekat v dlouhých frontách na vyřízení. K těmto krokům došlo po dohodě se starostou městské části Praha 15 Milanem Wenzlem, na kterého se občané často obraceli se stížnostmi na neúměrně dlouhé čekací doby. (red) HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 září 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 9/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Na fotografie se mohou vztahovat autorská práva. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Další řádné zasedání zastupitelstva Prahy 15 je naplánováno na 23. září 2015 Všichni občané jsou srdečně zváni do KC Varta v ulici Boloňská od hod. Rada městské části Praha 15 na svém 16. jednání dne 17. června 2015 = schválila jmenování Mgr. Edity Macibobové do funkce ředitelky Mateřské školy dánkého typu v Libkovské ulici = schválila dotace na jednorázové akce pro 3. čtvrtletí roku 2015 = schválila dokument Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 na svém 17. jednání dne 1. července 2015 = odsouhlasila jednorázové finanční dary v oblasti kultury za 3. čtvrtletí roku 2015 = schválila vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ Praha 15 na rok 2015 na svém 18. jednání dne 22. července 2015 = souhlasila s pověřením Mgr. Vladimíra Ježka dočasným výkonem funkce vedoucího stavebního odboru, a to od 1. srpna do doby jmenování vedoucího odboru na základě výsledků výběrového řízení na tuto funkci = schválila využití části objektu č. p. 310 v ulici Boloňská jako domu pro činnost neziskových subjektů, jako jsou spolky, zájmová sdružení občanů apod., jakož i politických stran zastoupených v ZMČ Praha 15, za účelem vyvíjení jejich činnosti, vzájemného setkávání, a to formou uzavírání smluv o výpůjčce nebytových prostor s tím, že náklady na služby spojené s užíváním prostor ponese MČ Praha 15 = vzala na vědomí žádost zástupce tělovýchovné jednoty ZŠ Hostivař Praha gymnastický spolek o vydání souhlasu vlastníka objektu Kozinova 1000/1 a schválila vydání souhlasu s umístěním jednoty na výše uvedené adrese. Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na AKTUÁLNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 započalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy, v Praze 15 to bude od 7. března až do 13. března Podrobné informace o ostatních městských částech naleznete na BUĎTE SPORTOVNÍ! Máte chuť si zahrát fotbal, nohejbal nebo plážový volejbal? Městská část Praha 15 převzala do své správy hřiště v areálu Na Šancích. Pokud budete mít zájem, informujte se o podrobnostech na webových stránkách MČ, popřípadě využijte rezervačního systému na Další možností je pak přímá objednávka na recepci tenisových kurtů na tel. čísle:

4 4 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 JAK SE ZACHRAŇUJE NÁDRAŽNÍ BUDOVA Ti, kdo měli v rukou červencové vydání Hlasatele, vědí, že jsme v něm slibovali pokračování článku o hostivařském nádraží. V minulém článku jsme se věnovali rekonstrukci celého nádraží a tentokrát se zaměříme přímo na nádražní budovu, která podle původních plánů měla být částečně zbourána. V době, kdy se připravovaly plány, se bohužel nikdo včas neohradil proti odtržení nádherné stavby budovy hostivařského nádraží od nových nástupišť, a tak se vcelku bez problémů naplánovala i její částečná demolice. Teprve v roce 2013 vznikla díky Ireně Firstové petice pro zachování provozu nádražní budovy. Její známý Zdeněk Edlman jí to trochu rozmlouval, bylo mu jasné, že ten pravý moment již propásli. Nicméně dostali společně spásnou myšlenku nechť se tedy budova zachová, i když pro jiné účely. Zkusili oslovit představitele samosprávy naší MČ, zda by nebylo možné ještě společně intervenovat na Správě železniční dopravní cesty, zda není nějaká šance uchovat stávající hmotu objektu včetně obou bočních křídel a přístřešku na nástupišti, které měly být kvůli průjezdné osmé koleji zbourány. Vysvětlili mu, že již není možné z hlediska naplánovaného termínu výstavby a dotací od EU do odsouhlaseného projektu zasahovat. Ale že nevidí problém v tom, aby stávající část budovy byla, samozřejmě za úplatu, na městskou část převedena. I zástupci městské části viděli tento návrh jako reálný a zájem o získání budovy deklarovali v usnesení rady i zastupitelstva MČ. Následně byla z iniciativy občanů zpracována arch. K. Hájkem ideová studie možného využití objektu pro potřeby MČ a zároveň podána žádost o zapsání budovy mezi nemovité kulturní památky. A to byla nakonec zásadní okolnost, která donutila SŽDC nechat projekt upravit a budovu zachovat v původním stavu. A tím došlo vlastně k její záchraně. To, že nebude součástí přímo nádraží, už zase tolik nevadí. Zdeněk Edlman je přesvědčen, že i tak nalezne své uplatnění. Stejného přesvědčení je i současné vedení MČ, které jedná s Magistrátem hlavního města o odkupu a následném převedení na Městskou část Praha 15, která by ji dostala do správy. Snahou je vybudovat nové společenské centrum pro obyvatele Hostivaře, které v oblasti chybí. A nejen pro ně, ale i pro návštěvníky naší MČ. (red)

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 Z HISTORIE BUDOVY Nádraží Praha Hostivař je stanicí na původní Dráze císaře Františka Josefa (Kaiser Franz Josef Bahn KFJB). Tato dráha, spojující Vídeň, České Budějovice, Plzeň a Cheb s odbočnou tratí z Českých Velenic do Prahy, vznikla jako soukromá akciová společnost. Na ní se podílela především česká šlechta pod vedením majitele jihočeského panství na Hluboké, knížete Schwarzenberga. Stavbu realizovaly firmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny, přední stavitelé železnic v Čechách. Traťový úsek z Čerčan do Prahy byl uveden do provozu v prosinci Ovšem v Hostivaři byla po opakovaných žádostech zřízena železniční zastávka až v roce Na železniční stanici byla rozšířena teprve později, v roce 1882, kdy byl stávající strážní domek rozšířen přístavbami na výpravní budovu. Ta stojí dodnes v sousedství lávky přes kolejiště. Po zestátnění KFJB v roce 1884 Rakouské státní dráhy jako reakci na neustále rostoucí provoz přikročily k postupné výstavbě druhé traťové koleje z Prahy do Benešova, doprovázené navýšením počtu staničních kolejí a jejich prodloužením. Roku 1905 byla nevyhovující výpravní budova v Hostivaři nahrazena novostavbou podle typového plánu č. 18/H Českomoravské transverzální dráhy, které představovaly vrchol drážních typizovaných staveb v období před první světovou válkou. Nádraží bylo v období první republiky významné pro napojení vleček řady průmyslových objektů, vznikajících v jeho blízkosti. V těsném sousedství nové výpravní budovy byla roku 1931 postavena pro velkopopovický pivovar přízemní nádražní restaurace, která je rovněž dodnes zachována v provozu. Jméno Praha Hostivař nese stanice od roku 1942, do té doby byla pojmenována pouze Hostivař. (red za přispění Ing. arch. Karla Hájka, Ph.D.)

6 6 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 ENERGO 2015 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O ENERGETICKÉ SPOTŘEBĚ V DOMÁCNOSTECH Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 výběrové Šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015). Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění, například se využijí při plánování dalšího směrování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně domácnostech. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov. VLASTNÍ ŠETŘENÍ PROBĚHNE V DOBĚ OD 7. ČERVENCE 2015 DO 15. LEDNA 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu, nebo je odkázali na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřenou řízením šetření ENERGO 2015, paní Ing. Martu Hrdličkovou, tel Další informace k šetření naleznete na: ZÁPASÍTE S POČÍTAČEM? ZKUSTE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU Po prázdninách zahajujeme v bezbariérovém počítačovém klubu opět INDIVIDUÁLNÍ počítačové kurzy, do nichž se mohou již nyní hlásit také senioři z Prahy 15 a blízkého okolí. Osoby se zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, senioři od 400 do 600 Kč, se slevami mohou počítat ženy na mateřské a děti, pokud je absolvují jako doučování. V současnosti v klubu pro zdravotně postižené v ul. U Zeleného ptáka v Kunraticích probíhá výstava obrazů seniorů, která potrvá až do Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158/5, Praha 4 Kunratice Tel.:

7 Část dosud Hornoměcholupské ulice, konkrétně odbočka vedoucí k nové výstavbě Rezidence Golf Hostivař, byla radou Magistrátu hlavního města Prahy přejmenována na ulici U Golfu. Městská část i investor staveb již v minulosti o pojmenování Magistrát žádali. Ale návrh byl zamítnut. Dalším, kdo usiloval o pojmenování ulice, byl jeden z občanů, Mirek Pátek: Pojmenování dosud bezejmenné ulice jsem v listopadu 2014 inicioval proto, abych usnadnil očíslování Hornoměcholupské ulice (kam jsem se vloni přestěhoval) orientačními čísly. V Hornoměcholupské ulici totiž vyrostly domy, které mají několik vchodů označených stejným číslem popisným, bylo je tedy nutno odlišit čísly orientačními. Od Bc. Věry Kalousové, MPA z občanskosprávního odboru jsem se dozvěděl, že jednou z překážek zavedení orientačních čísel je existence nových domů v rozestavěném areálu v Rezidenci Golf Hostivař, které mají adresu v Hornoměcholupské ulici a protože pořád přibývají, bránily přiřazení orientačních čísel dalším domům směrem k Petrovicím. Nebyl jsem první, kdo pojmenování Po několikaletém úsilí Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 a MČ Praha 15 byly v době prázdnin zahájeny stavební práce na dalších etapách úprav přechodů pro chodce v oblasti MČ Praha Petrovice a MČ Praha 15. Přechody pro chodce budou bezbariérové s prvky pro zrakově postižené, v několika případech dělené se stavebním ostrůvkem (vyčkávacím prostorem) uprostřed přechodu. Investorem stavebních úprav v křižovatkovém prostoru Milánská x Boloňská a v ul. Milánská (zastávka BUS Na Vartě ) je MČ Praha 15. Další, převážnou část stavebních úprav přechodů zajišťuje ze svého rozpočtu TSK hl. m. Praha, zhotovitelem je Inpros Praha a.s. Realizace stavebních prací probíhá za provozu s očekávaným omezením chodců v místech realizace, a to v průběhu srpen říjen Žádáme proto obyvatele a řidiče o zvýšenou INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULICE této ulice i dalších ulic v Rezidenci Golf Hostivař navrhnul to již učinil investor tohoto projektu, a v roce 2010 k tomu Rada MČ Praha 15 přijala usnesení č. R-13, ve kterém souhlasí s pojmenováním ulic podle golfových osobností. S návrhem však tehdy nesouhlasila místopisná komise Rady hl. m. Prahy, protože komunikace jsou v uzavřeném areálu. Stejný nesouhlas vyjádřila i letos, proto je ulice U Golfu pojmenována pouze od křižovatky s ulicí Hornoměcholupskou po vjezd do golfového areálu v areálu Rezidence Golf Hostivař jsou komunikace bezejmenné. Nové domy v Rezidenci Golf Hostivař však přesto změnily adresu z Hornoměcholupské na U Golfu. Pro některé jejich obyvatele to znamená povinnou výměnu osobních dokladů, tato nepříjemnost je však vyvážena jednoznačnější adresou a lepší orientací návštěvníků i složek integrovaného záchranného systému, vysvětlil Mirek Pátek a dodává: Nejsem autorem názvu U Golfu, já navrhoval Fotbalová (podle sousedního hřiště), rada MČ v usnesení R-42 navrhla U Plynojemu (podle dlouholeté dominanty v této oblasti), golfisté nakonec prosadili název U Golfu. (bur) BEZBARIÉROVÉ PŘECHODY V PRAZE 15 opatrnost v místě prací a respektování dopravního omezení a případných náhradních tras pro pěší. Další etapizace úprav přechodů je připravena k realizaci (Milánská, Holoubkovská x Ravennská, Hornoměcholupská, Plk. Mráze aj.) a bude pokračovat v příštím roce, dle finančních možností rozpočtu MČ Praha 15 a TSK hl. m. Prahy. Odbor dopravy ÚMČ Praha 15

8 8 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ZÁŘÍ PROSINEC 2015 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a.s., kontakt na tel. čísle: Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše u vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414 v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3, Pražské č. 45, Plk. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 Malešicích u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum přistavení Stanoviště Čas přistavení ZÁŘÍ Pražská x Pod Průsekem hod Vajdova u čp hod Brumovická x K Lesoparku hod Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) hod Kozinova x Selská hod Kozmíkova u čp. 1103/ hod Chudenická x Přeštická hod Nad Přehradou u čp hod.

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 Datum přistavení Stanoviště Čas přistavení ŘÍJEN K Obecním hájovnám u čp. 18/ hod Mračnická x Chudenická hod Boloňská (parkoviště nad marketem Penny) hod Zápotoční x Nad Botičem hod Janovská hod Veronské nám. x Bolevecká hod Kaznějovská x U Statku hod U Průseku x Na Groši hod Milánská u čp hod Chalupnická x Kubatova hod Kytínská x Plk. Mráze hod parkoviště Neapolská hod Miranova proti pekárně hod Dobropolská x Mezi Potoky hod Janovská u čp hod Pod Průsekem x Pod Štěpem hod Herbenova x Proti Proudu hod. LISTOPAD V Chotejně x V Nové čtvrti hod Hostivařská x U Břehu hod Milánská u čp. 451 (parkoviště) hod Herbenova x Hostišovská hod Řepčická x Hornoměcholupská hod Záveská č hod Na Košíku x K Horkám hod Gercenova x U Dvojdomů hod Na Křečku x Parmská hod Štěrboholská x U Branek hod Bratislavská x Budapešťská hod Evy Olmerové x Lochotínská hod Holoubkovská x Veronské nám hod V Aleji x Dýšinská hod Golfová x Sáňkařská hod Kozinovo náměstí v dolní části hod Pod Štěpem x Strašnická hod. PROSINEC Dačická x Na Kameni hod Bělinského x Bruslařská hod K Horkám x Nad Košíkem hod Daliborova x Šafářova hod. Změna stanovišť z technických důvodů vyhrazena. Děkujeme za odkládání odpadu na vyhrazená místa. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

10 10 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 ÚŘAD OBHÁJIL STANDARD KVALITY průběhu června byl již po několikáté prověřen systém managementu kvality, který se V Úřad městské části Praha 15 zavázal zdokonalovat, aby tak co nejvíce zkvalitnil služby, které poskytuje našim občanům. V tomto roce vypršelo první tříleté období certifikace, a tak byl společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. proveden velký re-certifikační audit, který propůjčil ÚMČ Praha 15 certifikát kvality na další tři roky. Prověřovaný systém je dlouhodobě založen na důsledném dodržování legislativního rámce, ve kterém jsou vykonávány jednotlivé agendy úřadu, stejně jako na nastavení vnitřních mechanismů fungování, které jsou v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Z praktického hlediska se v této souvislosti jedná o efektivní systém procesů, který svým nastavením umožňuje rychlou, efektivní a ničím nekomplikovanou službu klientům úřadu, tedy občanům Prahy 15. Auditní šetření ocenilo především kvalifikovanost a zodpovědnost úředníků a zaměstnanců, jejich přístup ke klientovi a v neposlední řadě také efektivní strukturu, v rámci níž je celý úřad organizován. Ocenění systému, který je na úřadě nastaven, je do značné míry zásluhou cenných podnětů, které naši občané každoročně poskytují prostřednictvím ankety spokojenosti občana. Touto cestou je tedy na místě poděkovat všem těm, kteří se podíleli na zkvalitnění úředních procesů, a rovněž všem, kteří se z úřadu vracejí s pocitem pozitivní zkušenosti. Mgr. Aleš Cejnar, MPA Tajemník ÚMČ Praha 15 LOUČENÍ S KRONIKAMI obzvláště s těmi nejstaršími, zažila v srpnu Marie Zdeňková, kronikářka Prahy 15. Naštěstí je jen předávala do Archivu hlavního města Prahy, aby mohly být zdigitalizovány a uloženy. Barbora Lašťovková přebírá za Archiv hlavního města Prahy od kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové vzácnou pamětní knihu obce Horní Měcholupy z let 1923 až 1985, kroniky Horních Měcholup a Městské části Praha 15 od roku 1986 do roku 2004 a další tiskové dokumenty včetně starých výtisků zpravodaje Hlasatel. S některými jsem tu opravdu dlouho a mnohokrát jsem je pročítala a hledala v nich různé informace. Je v nich i spousta mé práce, dodávala při předání zaměstnancům archivu. Ti, dle dohody, by nejpozději do půl roku měli pořídit digitální kopie. Tím vzniknou tzv. bezpečnostní kopie, jako nejnutnější a základní ochrana před ztrátou či poškozením těchto vzácných svědků času. Kopie budou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách archivu pro badatelskou veřejnost a městská část též obdrží svou digitální kopii ke svým potřebám. Bohužel takto nepostupují všechny městské části, Praha 15 je tedy spíše výjimkou, uvedla Barbora Lašťovková při přebírání. Přitom je, dle jejích slov, možná nejen ztráta, ale i případné nezákonné obohacení nezodpovědným pracovníkem a škoda, která pak může vzniknout, je jen těžko vyčíslitelná. V případě potřeby je možné si kroniky z Archivu opět vypůjčit pro výjimečné příležitosti, jako jsou například výstavy kronik při výročích apod.

11 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Dne 16. června 2015 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. SOFIE VOKÁLOVÁ 2. DOMINIK ŠŤASTNÝ 3. VIKTORIE FOLTÝNOVÁ 4. DENIS PRAHL 5. SOFIE MALEČKOVÁ 6. ELEN KUČEROVÁ 7. JOSEFÍNA ANÝŽOVÁ 8. VOJTĚCH ROBOCH 9. LUKÁŠ PREL 10. ADÉLA PETRŽELKOVÁ 11. LADISLAV BOHÁČ 12. NATÁLIE DOLEŽALOVÁ 13. TOMÁŠ DUBSKÝ 14. JIŘÍ PETERKA 15. NELA DUŠÁNKOVÁ 16. FILIP MILÁČEK 17. TOMÁŠ VESECKÝ 18. EMMA MAREŠOVÁ 19. ELIŠKA ŠTĚPÁNKOVÁ 20. ELIŠKA JANÁKOVÁ 21. TEREZA VÁŇOVÁ 22. DANIEL KUBIČKA 23. ANTONÍN MOŠOVSKÝ 24. MATYÁŠ MELICHERČÍK 25. ZUZANA HYNŠTOVÁ 26. FRANTIŠEK VÁVRA 27. MARKÉTA VRZÁKOVÁ 28. DANIEL FIALA 29. NELA SRNKOVÁ 30. KARINA ŠÁLOVÁ 31. MAREK PÍŠTĚLKA 32. KLÁRA KLEČKOVÁ 33. VIKTORIE ŠIBILOVÁ 34. MARIJANA PERNA JANECKÁ 35. JAKUB HUBERT SEJTKO 36. AMÁLIE HOLOŠKOVÁ 37. DANIEL BENEDA Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 15. září 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. Blahopřání k diamantové svatbě V červnu oslavili manželé Kamila a Václav Kučerovi z Horních Měcholup diamantovou svatbu. K 60. výročí společného života přejeme pevné zdraví, spokojenost, hodně štěstí, lásky a ještě mnoho krásných společných let.

12 12 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 Původně to byla naplánovaná odpočinková oblast, sportovní zóna a zároveň protihlukový val, časem se z toho stala téměř skládka, možná i nebezpečného odpadu, a hlavně jablko sváru, které může být časovanou bombou. O co se jedná? Na pomyslné hranici mezi průmyslovou zónou Uhříněvsi a novou zástavbou Horních Měcholup začal v roce 2008 vznikat, bez rozhodnutí o umístění stavby, mohutný val. Nebylo provedeno ani zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přesto měla terénní změna zabírat prostor o velikosti m 2 a dosáhnout objemu m 3. Občané přilehlé výstavby a vedení Uhříněvsi tento krok uvítali. A tak se začalo s navážením. Postupně se však nenavážela jen původně zamýšlená výkopová zemina ze staveb, ale i další stavební odpad, jakým jsou cihly, keramické výrobky, kameny a beton. Pokaždé, kdy na tuto skutečnost někdo upozornil, došlo pouze k tomu, že na MHMP rozšířili seznam povolených materiálů. A tak sem časem bylo navezeno i kontaminované bahno z celé Hostivařské přehrady, různý skládkový odpad, sklo a i zjevně viditelné pneumatiky. Část občanů stále věří v to, že časem vše zaroste a z kopce se stane park pro volnočasové aktivity. Radní Prahy 15 však takto optimističtí nejsou. Kdyby byl val tvořen výhradně ukládkou výkopových zemin, jak se plánovalo, a stékající VAL A CO DÁL?? dešťové vody byly svedeny k patám svahu, kde by se přirozeně vsakovaly, byla by tato varianta možná. K tomu však nedošlo. A tak dochází k podmáčení okolních pozemků a byly i hlášeny průsaky do garáží sousedícího bytového domu. Zároveň nedochází k dostatečnému zhutňování zeminy, o čemž svědčí patrné erozní rýhy a místní sesuvy půdy. Časem se může stát situace neudržitelnou a může nastat varianta, kdy při plánované výstavbě obchvatu na uhříněvské straně může dojít i k většímu sesuvu půdy. Nedávno byl v Pražském patriotu článek, který můžete nalézt u tohoto textu i na webu městské části. Na závěr je v něm uvedeno, že Ministerstvo životního prostředí nezjistilo žádné závady. Důvodem pro tento závěr může být i fakt, že v magistrátem sepsaném soupisu je tolik druhů odpadu, že jen těžko je možné nalézt něco navíc. I samotná kontrola probíhá vizuálně, nikoliv například sondami pod povrch. Je totiž předpoklad, že ty nejhorší odpady, které by v budoucnu mohly ohrožovat i spodní vody, jsou již hluboko pod další navážkou. Na tuto skutečnost, tedy navážení chemikálií z celé ČR i zahraničí, upozorňoval majitel přilehlých pozemků Milan Andrýsek již v minulosti. Jak sám podle Pražského patriota uvedl: Chemikálie se daly do sudu, než to vyteče, může to trvat i třicet let, ale jednou k tomu bohužel dojde. (red)

13 VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ 13 SPORTOVNÍ CENTRUM V LESOPARKU červnu letošního roku zrušil Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutí o umístění V stavby Sportovní centrum K Lesoparku v Hostivaři. Areál byl plánován na pozemcích bývalé zahrádkářské kolonie na pomezí ulic K Lesoparku, Řepčická a Kunická. Měly zde vzniknout čtyři budovy o dvou nadzemních podlažích včetně ubytovací kapacity a squashové haly, vrátnice s recepcí, parkoviště pro 23 vozů a venkovní sportoviště (tenis, badminton, minigolf apod.). Celý areál měl být oplocen a kvůli vyrovnání výškových rozdílů měla v severní a východní části při ulici vzniknout až 5 m vysoká opěrná stěna. Nové vedení Městské části Praha 15 nesouhlasilo s umístěním takto koncipovaného uzavřeného klubu přímo v území Přírodního parku Hostivař Záběhlice. Proti rozhodnutí stavebního úřadu tedy podalo odvolání, kterému magistrát vyhověl právě z důvodu ochrany přírody, a věc byla vrácena k novému projednání. Uvedený záměr se pochopitelně kromě návštěvníků odpočinkového území lesoparku dotýká zejména obyvatel přilehlých rodinných domů. V reakci na poslední dění nám napsala například paní Ing. Miloslava Kadlecová, jejíž názor s dovolením otiskujeme:

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVENEC 2015 KOUPALIŠTĚ U HOSTIVAŘSKÉ PŘEHRADY str. 4 CO ČEKÁ NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ str. 5 VÁŽNÁ HUDBA NEMÁ BÝT SHOW str. 28 2 HLASATEL

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ZÁŘÍ 2014 Plnění programového prohlášení Rady MČ Praha 15 str. 11 22 2 OBSAH. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 2. KAM

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku -

Více

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / ŘÍJEN 2013 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 15. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 30. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15

HLASATEL. ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014. Městská část Praha 15 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / LEDEN 2014 PF 2014 Městská část Praha 15 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí 11-13 Naši senioři 13 Sport a

Více

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič

DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 16 LISTOPAD 2010 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Nejmasivnější výlov v pražské historii se odehrál v Hostivaři Foto: Milan Petrovič DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Významná výročí

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ŘÍJEN 2014 Foto: Michal Šafus str. 3 DEN PRAHY 15 PŘEDÁNÍ HASIČSKÉHO VOZU Tisková zpráva Městské části Praha 15 ke kolapsu dopravy dne

Více

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER...

HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... 4 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 HISTORICKÉ MAPY LIBUŠE A PÍSNICE PILOTNÍ PROJEKT SOFTWAROVÉHO AUDITU JARNÍ ÚKLID METRO V LIBUŠI A PÍSNICI NEJEN MORÁLNÍ THRILLER... Duben je ve znamení Dnů Země. Foto z loňského

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25 červen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči

Více

měsíčník Městské části Praha 14

měsíčník Městské části Praha 14 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: KAM ZA PŘÍRODOU NA KRAJI SÍDLIŠTĚ STR. 04 05 FOTOREPORTÁŽ VYDAŘENÝ VÝLET DO DÁVNÝCH ČASŮ STR. 16 ZDRAVÁ MČ PRAHA 14 JAK VIDÍ PROBLÉMY PRAHY 14

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

září 2015 ČASOPIS PRAHY 4 12. a 19. září Praha 4 zažije město jinak str. 15

září 2015 ČASOPIS PRAHY 4 12. a 19. září Praha 4 zažije město jinak str. 15 září 2015 ČASOPIS PRAHY 4 ročník XXV 12. a 19. září Praha 4 zažije město jinak str. 15 MND_print_C_P4-188x130.indd 1 07.08.15 11:29 SC-350781/02 STRANA 2 SC-351010/07 slovostarosty Milí čtenáři, vážení

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Co je bioodpad (BRO)?

Co je bioodpad (BRO)? 4 Program akcí v Rychnově na celý rok Zprávy ze školy a školky Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu Cena 5 Kč Duben 2015 Co je bioodpad (BRO)? Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou,

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / KVĚTEN 2014 20. VÝROČÍ ČASOPISU JUBILEJNÍ 190.ČÍSLO NEVIDITELNÉ STAVBY ZÁKLADNÍ ŠKOLY více na str. 9 12 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více