HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015"

Transkript

1 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ROČNÍK 21 / ZÁŘÍ 2015 Jak zachránit budovu str. 4 Co trápí Prahu 15 str. 15 Pracuji, nehladit! str. 26 ZUŠ Trhanovské náměstí slaví 120 let Autor fotografie: Eva Burianová

2 2 SLOVO STAROSTY VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, letní prázdniny utekly jako nic a my před sebou máme krásně barevný podzim. Snad by Vás mohlo napadnout, že v době dovolených odpočíval i náš úřad, ale opak je pravdou. Proběhlo úspěšné jednání s Českou poštou, díky kterému se můžete na poštu vypravit i v sobotu, a nejen to, na úřadě jsme otevřeli nové kontaktní místo Opencard, máme za sebou opravy přechodů a mnoho dalšího. O všem se můžete dočíst i v tomto čísle Hlasatele. Abychom se společně naladili na pestrou podzimní notu a zpestřili školákům start do nového školního roku, připravili jsme pro celé rodiny několikadenní festival aktivit a akcí s názvem Dny Prahy 15, který vyvrcholí 19. září, a věřte, že se máte nač těšit. Budete se moci vrátit v čase a zažít staročeský dožínkový jarmark, zahrát si fotbálek, cyklozávodit terénem, poslechnout si amatérské i profesionální hudebníky, užít si dětský den na hradě, vyzkoušet sporty známé i neznámé a při tom všem se třeba stát výhercem fotografické soutěže. Poslední den, kdy budeme vyhlašovat vítěze závodů, uvidíte šermířské turnaje, zazpívá Peter Nagy, Tereza Olivia anebo si zastřílíte na laserové střelnici, a tím výčet zdaleka nekončí. Jsem přesvědčen, že Dny Prahy 15 pro Vás budou milým zpestřením měsíce září a že nás odměníte svou návštěvou na nich. Nicméně není to jediná akce letošního podzimu a já se již teď těším, že se budeme společně potkávat a že si ke mně, stejně jako dosud, najdete cestu, ať už se zprávou radostnou, ale i v případě, že Vás něco trápí. Váš starosta Milan Wenzl DOBRÁ ZPRÁVA PRO KLIENTY POŠTY Pošta v Praze 15 bude mít otevřeno také v sobotu a posílí i personální obsazení. Od 1. září 2015 je na pobočce České pošty v Praze 15 v Milánské ulici naplánováno trvalé rozšíření hodin pro veřejnost. Konkrétně bude otevřeno od pondělí do pátku v čase 8.00 až hod. a nově i v sobotu od 8.00 hod. do hod. Zároveň by mělo být personálně obsazeno i více přepážek, aby klienti nemuseli čekat v dlouhých frontách na vyřízení. K těmto krokům došlo po dohodě se starostou městské části Praha 15 Milanem Wenzlem, na kterého se občané často obraceli se stížnostmi na neúměrně dlouhé čekací doby. (red) HLASATEL zpravodaj Městské části Praha 15 periodický tisk územního samosprávného celku ročník 21 září 2015 VYDAVATEL: ÚMČ Praha 15 Boloňská 478/ Praha 10 IČ: REDAKČNÍ RADA: PhDr. Marcel Pencák, Ph.D. Bc. Jitka Kolářová Lucie Prinzová Mgr. Petra Šikýřová Markéta Weinlichová Marie Zdeňková Mgr. Antonín Randa Bc. Jiří Škuba Jiří Vaníček REDAKCE, DISTRIBUCE: APP MEDIA s.r.o. Klimentská 1216/ Praha 1 ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: Bc. Eva Ingrid Burianová tel.: NÁKLAD: výtisků ČÍSLO 9/2015 VYŠLO V PRAZE: Příští číslo vyjde Uzávěrka Nevyžádané podklady se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravit či zkracovat došlé podklady. Za věcnou správnost podkladů odpovídají autoři a současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto podklady používat. Na fotografie se mohou vztahovat autorská práva. Přihlášky k adresné distribuci Hlasatele a případné připomínky posílejte na nebo volejte Registrační značka MK ČR E Žijeme i na facebooku podpořte nás! Městská část Praha 15 Aktuální informace, fotografie z akcí, historie, pozvánky, názory, zajímavosti

3 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 3 KRÁTCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 15 Další řádné zasedání zastupitelstva Prahy 15 je naplánováno na 23. září 2015 Všichni občané jsou srdečně zváni do KC Varta v ulici Boloňská od hod. Rada městské části Praha 15 na svém 16. jednání dne 17. června 2015 = schválila jmenování Mgr. Edity Macibobové do funkce ředitelky Mateřské školy dánkého typu v Libkovské ulici = schválila dotace na jednorázové akce pro 3. čtvrtletí roku 2015 = schválila dokument Dotační programy v oblasti podpory sportovních aktivit spolků Městské části Praha 15 na svém 17. jednání dne 1. července 2015 = odsouhlasila jednorázové finanční dary v oblasti kultury za 3. čtvrtletí roku 2015 = schválila vyhlášení dotačního programu v oblasti podpory sportovních aktivit spolků MČ Praha 15 na rok 2015 na svém 18. jednání dne 22. července 2015 = souhlasila s pověřením Mgr. Vladimíra Ježka dočasným výkonem funkce vedoucího stavebního odboru, a to od 1. srpna do doby jmenování vedoucího odboru na základě výsledků výběrového řízení na tuto funkci = schválila využití části objektu č. p. 310 v ulici Boloňská jako domu pro činnost neziskových subjektů, jako jsou spolky, zájmová sdružení občanů apod., jakož i politických stran zastoupených v ZMČ Praha 15, za účelem vyvíjení jejich činnosti, vzájemného setkávání, a to formou uzavírání smluv o výpůjčce nebytových prostor s tím, že náklady na služby spojené s užíváním prostor ponese MČ Praha 15 = vzala na vědomí žádost zástupce tělovýchovné jednoty ZŠ Hostivař Praha gymnastický spolek o vydání souhlasu vlastníka objektu Kozinova 1000/1 a schválila vydání souhlasu s umístěním jednoty na výše uvedené adrese. Podrobný soupis všech usnesení a dalších materiálů z jednání rady a zastupitelstva naleznete na AKTUÁLNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 započalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny podle sídla školy, v Praze 15 to bude od 7. března až do 13. března Podrobné informace o ostatních městských částech naleznete na BUĎTE SPORTOVNÍ! Máte chuť si zahrát fotbal, nohejbal nebo plážový volejbal? Městská část Praha 15 převzala do své správy hřiště v areálu Na Šancích. Pokud budete mít zájem, informujte se o podrobnostech na webových stránkách MČ, popřípadě využijte rezervačního systému na Další možností je pak přímá objednávka na recepci tenisových kurtů na tel. čísle:

4 4 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 JAK SE ZACHRAŇUJE NÁDRAŽNÍ BUDOVA Ti, kdo měli v rukou červencové vydání Hlasatele, vědí, že jsme v něm slibovali pokračování článku o hostivařském nádraží. V minulém článku jsme se věnovali rekonstrukci celého nádraží a tentokrát se zaměříme přímo na nádražní budovu, která podle původních plánů měla být částečně zbourána. V době, kdy se připravovaly plány, se bohužel nikdo včas neohradil proti odtržení nádherné stavby budovy hostivařského nádraží od nových nástupišť, a tak se vcelku bez problémů naplánovala i její částečná demolice. Teprve v roce 2013 vznikla díky Ireně Firstové petice pro zachování provozu nádražní budovy. Její známý Zdeněk Edlman jí to trochu rozmlouval, bylo mu jasné, že ten pravý moment již propásli. Nicméně dostali společně spásnou myšlenku nechť se tedy budova zachová, i když pro jiné účely. Zkusili oslovit představitele samosprávy naší MČ, zda by nebylo možné ještě společně intervenovat na Správě železniční dopravní cesty, zda není nějaká šance uchovat stávající hmotu objektu včetně obou bočních křídel a přístřešku na nástupišti, které měly být kvůli průjezdné osmé koleji zbourány. Vysvětlili mu, že již není možné z hlediska naplánovaného termínu výstavby a dotací od EU do odsouhlaseného projektu zasahovat. Ale že nevidí problém v tom, aby stávající část budovy byla, samozřejmě za úplatu, na městskou část převedena. I zástupci městské části viděli tento návrh jako reálný a zájem o získání budovy deklarovali v usnesení rady i zastupitelstva MČ. Následně byla z iniciativy občanů zpracována arch. K. Hájkem ideová studie možného využití objektu pro potřeby MČ a zároveň podána žádost o zapsání budovy mezi nemovité kulturní památky. A to byla nakonec zásadní okolnost, která donutila SŽDC nechat projekt upravit a budovu zachovat v původním stavu. A tím došlo vlastně k její záchraně. To, že nebude součástí přímo nádraží, už zase tolik nevadí. Zdeněk Edlman je přesvědčen, že i tak nalezne své uplatnění. Stejného přesvědčení je i současné vedení MČ, které jedná s Magistrátem hlavního města o odkupu a následném převedení na Městskou část Praha 15, která by ji dostala do správy. Snahou je vybudovat nové společenské centrum pro obyvatele Hostivaře, které v oblasti chybí. A nejen pro ně, ale i pro návštěvníky naší MČ. (red)

5 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 5 Z HISTORIE BUDOVY Nádraží Praha Hostivař je stanicí na původní Dráze císaře Františka Josefa (Kaiser Franz Josef Bahn KFJB). Tato dráha, spojující Vídeň, České Budějovice, Plzeň a Cheb s odbočnou tratí z Českých Velenic do Prahy, vznikla jako soukromá akciová společnost. Na ní se podílela především česká šlechta pod vedením majitele jihočeského panství na Hluboké, knížete Schwarzenberga. Stavbu realizovaly firmy bratří Kleinů a Vojtěcha Lanny, přední stavitelé železnic v Čechách. Traťový úsek z Čerčan do Prahy byl uveden do provozu v prosinci Ovšem v Hostivaři byla po opakovaných žádostech zřízena železniční zastávka až v roce Na železniční stanici byla rozšířena teprve později, v roce 1882, kdy byl stávající strážní domek rozšířen přístavbami na výpravní budovu. Ta stojí dodnes v sousedství lávky přes kolejiště. Po zestátnění KFJB v roce 1884 Rakouské státní dráhy jako reakci na neustále rostoucí provoz přikročily k postupné výstavbě druhé traťové koleje z Prahy do Benešova, doprovázené navýšením počtu staničních kolejí a jejich prodloužením. Roku 1905 byla nevyhovující výpravní budova v Hostivaři nahrazena novostavbou podle typového plánu č. 18/H Českomoravské transverzální dráhy, které představovaly vrchol drážních typizovaných staveb v období před první světovou válkou. Nádraží bylo v období první republiky významné pro napojení vleček řady průmyslových objektů, vznikajících v jeho blízkosti. V těsném sousedství nové výpravní budovy byla roku 1931 postavena pro velkopopovický pivovar přízemní nádražní restaurace, která je rovněž dodnes zachována v provozu. Jméno Praha Hostivař nese stanice od roku 1942, do té doby byla pojmenována pouze Hostivař. (red za přispění Ing. arch. Karla Hájka, Ph.D.)

6 6 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 ENERGO 2015 VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ O ENERGETICKÉ SPOTŘEBĚ V DOMÁCNOSTECH Český statistický úřad organizuje v druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 výběrové Šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2015). Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění, například se využijí při plánování dalšího směrování dotační politiky státu v oblasti energetických úspor či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v přibližně domácnostech. Deset tisíc respondentů bude dotázáno v návaznosti na Výběrové šetření pracovních sil. Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích obvodů a budov. VLASTNÍ ŠETŘENÍ PROBĚHNE V DOBĚ OD 7. ČERVENCE 2015 DO 15. LEDNA 2016 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou zjišťování je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření budou k dispozici v říjnu Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zákona o státní statistické službě. Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu, nebo je odkázali na pracovnici Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze pověřenou řízením šetření ENERGO 2015, paní Ing. Martu Hrdličkovou, tel Další informace k šetření naleznete na: ZÁPASÍTE S POČÍTAČEM? ZKUSTE INDIVIDUÁLNÍ VÝUKU Po prázdninách zahajujeme v bezbariérovém počítačovém klubu opět INDIVIDUÁLNÍ počítačové kurzy, do nichž se mohou již nyní hlásit také senioři z Prahy 15 a blízkého okolí. Osoby se zdravotním postižením zaplatí 300 Kč, senioři od 400 do 600 Kč, se slevami mohou počítat ženy na mateřské a děti, pokud je absolvují jako doučování. V současnosti v klubu pro zdravotně postižené v ul. U Zeleného ptáka v Kunraticích probíhá výstava obrazů seniorů, která potrvá až do Kontakty: PC klub pro zdravotně postižené, U Zeleného ptáka 1158/5, Praha 4 Kunratice Tel.:

7 Část dosud Hornoměcholupské ulice, konkrétně odbočka vedoucí k nové výstavbě Rezidence Golf Hostivař, byla radou Magistrátu hlavního města Prahy přejmenována na ulici U Golfu. Městská část i investor staveb již v minulosti o pojmenování Magistrát žádali. Ale návrh byl zamítnut. Dalším, kdo usiloval o pojmenování ulice, byl jeden z občanů, Mirek Pátek: Pojmenování dosud bezejmenné ulice jsem v listopadu 2014 inicioval proto, abych usnadnil očíslování Hornoměcholupské ulice (kam jsem se vloni přestěhoval) orientačními čísly. V Hornoměcholupské ulici totiž vyrostly domy, které mají několik vchodů označených stejným číslem popisným, bylo je tedy nutno odlišit čísly orientačními. Od Bc. Věry Kalousové, MPA z občanskosprávního odboru jsem se dozvěděl, že jednou z překážek zavedení orientačních čísel je existence nových domů v rozestavěném areálu v Rezidenci Golf Hostivař, které mají adresu v Hornoměcholupské ulici a protože pořád přibývají, bránily přiřazení orientačních čísel dalším domům směrem k Petrovicím. Nebyl jsem první, kdo pojmenování Po několikaletém úsilí Odboru dopravy ÚMČ Praha 15 a MČ Praha 15 byly v době prázdnin zahájeny stavební práce na dalších etapách úprav přechodů pro chodce v oblasti MČ Praha Petrovice a MČ Praha 15. Přechody pro chodce budou bezbariérové s prvky pro zrakově postižené, v několika případech dělené se stavebním ostrůvkem (vyčkávacím prostorem) uprostřed přechodu. Investorem stavebních úprav v křižovatkovém prostoru Milánská x Boloňská a v ul. Milánská (zastávka BUS Na Vartě ) je MČ Praha 15. Další, převážnou část stavebních úprav přechodů zajišťuje ze svého rozpočtu TSK hl. m. Praha, zhotovitelem je Inpros Praha a.s. Realizace stavebních prací probíhá za provozu s očekávaným omezením chodců v místech realizace, a to v průběhu srpen říjen Žádáme proto obyvatele a řidiče o zvýšenou INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 7 NOVÉ POJMENOVÁNÍ ULICE této ulice i dalších ulic v Rezidenci Golf Hostivař navrhnul to již učinil investor tohoto projektu, a v roce 2010 k tomu Rada MČ Praha 15 přijala usnesení č. R-13, ve kterém souhlasí s pojmenováním ulic podle golfových osobností. S návrhem však tehdy nesouhlasila místopisná komise Rady hl. m. Prahy, protože komunikace jsou v uzavřeném areálu. Stejný nesouhlas vyjádřila i letos, proto je ulice U Golfu pojmenována pouze od křižovatky s ulicí Hornoměcholupskou po vjezd do golfového areálu v areálu Rezidence Golf Hostivař jsou komunikace bezejmenné. Nové domy v Rezidenci Golf Hostivař však přesto změnily adresu z Hornoměcholupské na U Golfu. Pro některé jejich obyvatele to znamená povinnou výměnu osobních dokladů, tato nepříjemnost je však vyvážena jednoznačnější adresou a lepší orientací návštěvníků i složek integrovaného záchranného systému, vysvětlil Mirek Pátek a dodává: Nejsem autorem názvu U Golfu, já navrhoval Fotbalová (podle sousedního hřiště), rada MČ v usnesení R-42 navrhla U Plynojemu (podle dlouholeté dominanty v této oblasti), golfisté nakonec prosadili název U Golfu. (bur) BEZBARIÉROVÉ PŘECHODY V PRAZE 15 opatrnost v místě prací a respektování dopravního omezení a případných náhradních tras pro pěší. Další etapizace úprav přechodů je připravena k realizaci (Milánská, Holoubkovská x Ravennská, Hornoměcholupská, Plk. Mráze aj.) a bude pokračovat v příštím roce, dle finančních možností rozpočtu MČ Praha 15 a TSK hl. m. Prahy. Odbor dopravy ÚMČ Praha 15

8 8 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD ZÁŘÍ PROSINEC 2015 Na předem určené stanoviště bude kontejner přistaven na vymezený časový úsek, přičemž po celou tuto dobu bude přítomen pracovník svozové firmy, který bude ukládání odpadu organizovat a zároveň dohlížet, aby do kontejneru nebyly vhazovány nežádoucí odpady. Do kontejnerů lze odkládat pouze domovní odpad, např. nábytek, kovové odpady, zdravotní techniku, podlahové krytiny, zrcadla, sportovní náčiní apod. Službu bude zajišťovat svozová firma Pražské služby a.s., kontakt na tel. čísle: Služba je hrazena z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. Kontejnery NEJSOU určeny pro odkládání: u skla, papíru, plastů, nápoj. kartonů, pro které slouží sběrové nádoby na tříděný odpad u stavebního odpadu, který lze odevzdat do sběrných dvorů v ulici Za Zastávkou č. 3 v Dolních Měcholupech (areál Mahrla), v Teplárenské ul. č. 5 v Kyjích, v Bečovské ul. č. 939 v Uhříněvsi, v Bartůňkově ul. č. 711 na Chodově či do jiného sběrného dvora hl. m. Prahy (max. 1 m 3 ) u nebezpečného odpadu (např. různé chemikálie a barvy včetně jejich obalů, baterie, olověné akumulátory, zářivky, odpad ropných látek apod.), jehož sběr je organizován samostatně formou mobilního sběru nebo jej lze odevzdat např. v provozovně AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., Ke Kablu 289 v Hostivaři (Kovošrot) či ve sběr. dvorech uvedených výše u vyřazených elektrospotřebičů (chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, přehrávače, telefony apod.), které lze odložit v uvedených sběrných dvorech nebo formou zpětného odběru. Pro drobná elektrozařízení (fény, fotoaparáty, mobily, žehličky apod.) lze též využít červených kontejnerů na stanovišti v ulici Boloňské před budovou Úřadu MČ Praha 15, v Janovské č. 486, Milánské č. 414 v Horních Měcholupech nebo v ulici Berlínské 1488/3, Pražské č. 45, Plk. Mráze (pod Taškentem) v Hostivaři u bioodpadu ze zahrad, jehož sběr je organizován zvláštním přistavením kontejnerů na BIOodpad, nebo jej lze odevzdat zdarma ve všech výše uvedených sběrných dvorech či kompostárně v Dřevčické ulici č. 45 v Praze 10 Malešicích u veškerého odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti Datum přistavení Stanoviště Čas přistavení ZÁŘÍ Pražská x Pod Průsekem hod Vajdova u čp hod Brumovická x K Lesoparku hod Bruslařská (mezi Tenisovou a Gercenovou) hod Kozinova x Selská hod Kozmíkova u čp. 1103/ hod Chudenická x Přeštická hod Nad Přehradou u čp hod.

9 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 9 Datum přistavení Stanoviště Čas přistavení ŘÍJEN K Obecním hájovnám u čp. 18/ hod Mračnická x Chudenická hod Boloňská (parkoviště nad marketem Penny) hod Zápotoční x Nad Botičem hod Janovská hod Veronské nám. x Bolevecká hod Kaznějovská x U Statku hod U Průseku x Na Groši hod Milánská u čp hod Chalupnická x Kubatova hod Kytínská x Plk. Mráze hod parkoviště Neapolská hod Miranova proti pekárně hod Dobropolská x Mezi Potoky hod Janovská u čp hod Pod Průsekem x Pod Štěpem hod Herbenova x Proti Proudu hod. LISTOPAD V Chotejně x V Nové čtvrti hod Hostivařská x U Břehu hod Milánská u čp. 451 (parkoviště) hod Herbenova x Hostišovská hod Řepčická x Hornoměcholupská hod Záveská č hod Na Košíku x K Horkám hod Gercenova x U Dvojdomů hod Na Křečku x Parmská hod Štěrboholská x U Branek hod Bratislavská x Budapešťská hod Evy Olmerové x Lochotínská hod Holoubkovská x Veronské nám hod V Aleji x Dýšinská hod Golfová x Sáňkařská hod Kozinovo náměstí v dolní části hod Pod Štěpem x Strašnická hod. PROSINEC Dačická x Na Kameni hod Bělinského x Bruslařská hod K Horkám x Nad Košíkem hod Daliborova x Šafářova hod. Změna stanovišť z technických důvodů vyhrazena. Děkujeme za odkládání odpadu na vyhrazená místa. Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 15

10 10 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 ÚŘAD OBHÁJIL STANDARD KVALITY průběhu června byl již po několikáté prověřen systém managementu kvality, který se V Úřad městské části Praha 15 zavázal zdokonalovat, aby tak co nejvíce zkvalitnil služby, které poskytuje našim občanům. V tomto roce vypršelo první tříleté období certifikace, a tak byl společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. proveden velký re-certifikační audit, který propůjčil ÚMČ Praha 15 certifikát kvality na další tři roky. Prověřovaný systém je dlouhodobě založen na důsledném dodržování legislativního rámce, ve kterém jsou vykonávány jednotlivé agendy úřadu, stejně jako na nastavení vnitřních mechanismů fungování, které jsou v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Z praktického hlediska se v této souvislosti jedná o efektivní systém procesů, který svým nastavením umožňuje rychlou, efektivní a ničím nekomplikovanou službu klientům úřadu, tedy občanům Prahy 15. Auditní šetření ocenilo především kvalifikovanost a zodpovědnost úředníků a zaměstnanců, jejich přístup ke klientovi a v neposlední řadě také efektivní strukturu, v rámci níž je celý úřad organizován. Ocenění systému, který je na úřadě nastaven, je do značné míry zásluhou cenných podnětů, které naši občané každoročně poskytují prostřednictvím ankety spokojenosti občana. Touto cestou je tedy na místě poděkovat všem těm, kteří se podíleli na zkvalitnění úředních procesů, a rovněž všem, kteří se z úřadu vracejí s pocitem pozitivní zkušenosti. Mgr. Aleš Cejnar, MPA Tajemník ÚMČ Praha 15 LOUČENÍ S KRONIKAMI obzvláště s těmi nejstaršími, zažila v srpnu Marie Zdeňková, kronikářka Prahy 15. Naštěstí je jen předávala do Archivu hlavního města Prahy, aby mohly být zdigitalizovány a uloženy. Barbora Lašťovková přebírá za Archiv hlavního města Prahy od kronikářky Prahy 15 Marie Zdeňkové vzácnou pamětní knihu obce Horní Měcholupy z let 1923 až 1985, kroniky Horních Měcholup a Městské části Praha 15 od roku 1986 do roku 2004 a další tiskové dokumenty včetně starých výtisků zpravodaje Hlasatel. S některými jsem tu opravdu dlouho a mnohokrát jsem je pročítala a hledala v nich různé informace. Je v nich i spousta mé práce, dodávala při předání zaměstnancům archivu. Ti, dle dohody, by nejpozději do půl roku měli pořídit digitální kopie. Tím vzniknou tzv. bezpečnostní kopie, jako nejnutnější a základní ochrana před ztrátou či poškozením těchto vzácných svědků času. Kopie budou zároveň veřejně přístupné na webových stránkách archivu pro badatelskou veřejnost a městská část též obdrží svou digitální kopii ke svým potřebám. Bohužel takto nepostupují všechny městské části, Praha 15 je tedy spíše výjimkou, uvedla Barbora Lašťovková při přebírání. Přitom je, dle jejích slov, možná nejen ztráta, ale i případné nezákonné obohacení nezodpovědným pracovníkem a škoda, která pak může vzniknout, je jen těžko vyčíslitelná. V případě potřeby je možné si kroniky z Archivu opět vypůjčit pro výjimečné příležitosti, jako jsou například výstavy kronik při výročích apod.

11 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 11 Dne 16. června 2015 se v obřadní síni Úřadu MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy uskutečnilo vítání nových občánků Městské části Praha 15. Slavnostně přivítány byly tyto děti: 1. SOFIE VOKÁLOVÁ 2. DOMINIK ŠŤASTNÝ 3. VIKTORIE FOLTÝNOVÁ 4. DENIS PRAHL 5. SOFIE MALEČKOVÁ 6. ELEN KUČEROVÁ 7. JOSEFÍNA ANÝŽOVÁ 8. VOJTĚCH ROBOCH 9. LUKÁŠ PREL 10. ADÉLA PETRŽELKOVÁ 11. LADISLAV BOHÁČ 12. NATÁLIE DOLEŽALOVÁ 13. TOMÁŠ DUBSKÝ 14. JIŘÍ PETERKA 15. NELA DUŠÁNKOVÁ 16. FILIP MILÁČEK 17. TOMÁŠ VESECKÝ 18. EMMA MAREŠOVÁ 19. ELIŠKA ŠTĚPÁNKOVÁ 20. ELIŠKA JANÁKOVÁ 21. TEREZA VÁŇOVÁ 22. DANIEL KUBIČKA 23. ANTONÍN MOŠOVSKÝ 24. MATYÁŠ MELICHERČÍK 25. ZUZANA HYNŠTOVÁ 26. FRANTIŠEK VÁVRA 27. MARKÉTA VRZÁKOVÁ 28. DANIEL FIALA 29. NELA SRNKOVÁ 30. KARINA ŠÁLOVÁ 31. MAREK PÍŠTĚLKA 32. KLÁRA KLEČKOVÁ 33. VIKTORIE ŠIBILOVÁ 34. MARIJANA PERNA JANECKÁ 35. JAKUB HUBERT SEJTKO 36. AMÁLIE HOLOŠKOVÁ 37. DANIEL BENEDA Přihláška na slavnostní přivítání Vašeho dítěte, jako občánka MČ Praha 15, je k dispozici na webových stránkách nebo v podatelně ve vestibulu úřadu městské části. Příští vítání se uskuteční dne 15. září 2015 v obřadní síni Úřadu městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 Horní Měcholupy. Blahopřání k diamantové svatbě V červnu oslavili manželé Kamila a Václav Kučerovi z Horních Měcholup diamantovou svatbu. K 60. výročí společného života přejeme pevné zdraví, spokojenost, hodně štěstí, lásky a ještě mnoho krásných společných let.

12 12 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 Původně to byla naplánovaná odpočinková oblast, sportovní zóna a zároveň protihlukový val, časem se z toho stala téměř skládka, možná i nebezpečného odpadu, a hlavně jablko sváru, které může být časovanou bombou. O co se jedná? Na pomyslné hranici mezi průmyslovou zónou Uhříněvsi a novou zástavbou Horních Měcholup začal v roce 2008 vznikat, bez rozhodnutí o umístění stavby, mohutný val. Nebylo provedeno ani zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přesto měla terénní změna zabírat prostor o velikosti m 2 a dosáhnout objemu m 3. Občané přilehlé výstavby a vedení Uhříněvsi tento krok uvítali. A tak se začalo s navážením. Postupně se však nenavážela jen původně zamýšlená výkopová zemina ze staveb, ale i další stavební odpad, jakým jsou cihly, keramické výrobky, kameny a beton. Pokaždé, kdy na tuto skutečnost někdo upozornil, došlo pouze k tomu, že na MHMP rozšířili seznam povolených materiálů. A tak sem časem bylo navezeno i kontaminované bahno z celé Hostivařské přehrady, různý skládkový odpad, sklo a i zjevně viditelné pneumatiky. Část občanů stále věří v to, že časem vše zaroste a z kopce se stane park pro volnočasové aktivity. Radní Prahy 15 však takto optimističtí nejsou. Kdyby byl val tvořen výhradně ukládkou výkopových zemin, jak se plánovalo, a stékající VAL A CO DÁL?? dešťové vody byly svedeny k patám svahu, kde by se přirozeně vsakovaly, byla by tato varianta možná. K tomu však nedošlo. A tak dochází k podmáčení okolních pozemků a byly i hlášeny průsaky do garáží sousedícího bytového domu. Zároveň nedochází k dostatečnému zhutňování zeminy, o čemž svědčí patrné erozní rýhy a místní sesuvy půdy. Časem se může stát situace neudržitelnou a může nastat varianta, kdy při plánované výstavbě obchvatu na uhříněvské straně může dojít i k většímu sesuvu půdy. Nedávno byl v Pražském patriotu článek, který můžete nalézt u tohoto textu i na webu městské části. Na závěr je v něm uvedeno, že Ministerstvo životního prostředí nezjistilo žádné závady. Důvodem pro tento závěr může být i fakt, že v magistrátem sepsaném soupisu je tolik druhů odpadu, že jen těžko je možné nalézt něco navíc. I samotná kontrola probíhá vizuálně, nikoliv například sondami pod povrch. Je totiž předpoklad, že ty nejhorší odpady, které by v budoucnu mohly ohrožovat i spodní vody, jsou již hluboko pod další navážkou. Na tuto skutečnost, tedy navážení chemikálií z celé ČR i zahraničí, upozorňoval majitel přilehlých pozemků Milan Andrýsek již v minulosti. Jak sám podle Pražského patriota uvedl: Chemikálie se daly do sudu, než to vyteče, může to trvat i třicet let, ale jednou k tomu bohužel dojde. (red)

13 VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ 13 SPORTOVNÍ CENTRUM V LESOPARKU červnu letošního roku zrušil Magistrát hlavního města Prahy rozhodnutí o umístění V stavby Sportovní centrum K Lesoparku v Hostivaři. Areál byl plánován na pozemcích bývalé zahrádkářské kolonie na pomezí ulic K Lesoparku, Řepčická a Kunická. Měly zde vzniknout čtyři budovy o dvou nadzemních podlažích včetně ubytovací kapacity a squashové haly, vrátnice s recepcí, parkoviště pro 23 vozů a venkovní sportoviště (tenis, badminton, minigolf apod.). Celý areál měl být oplocen a kvůli vyrovnání výškových rozdílů měla v severní a východní části při ulici vzniknout až 5 m vysoká opěrná stěna. Nové vedení Městské části Praha 15 nesouhlasilo s umístěním takto koncipovaného uzavřeného klubu přímo v území Přírodního parku Hostivař Záběhlice. Proti rozhodnutí stavebního úřadu tedy podalo odvolání, kterému magistrát vyhověl právě z důvodu ochrany přírody, a věc byla vrácena k novému projednání. Uvedený záměr se pochopitelně kromě návštěvníků odpočinkového území lesoparku dotýká zejména obyvatel přilehlých rodinných domů. V reakci na poslední dění nám napsala například paní Ing. Miloslava Kadlecová, jejíž názor s dovolením otiskujeme:

14 14 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 Po ústním jednání o umístění shora uvedené stavby, jehož jsem se v roce 2014 zúčastnila, jsem nabyla dojmu, že se stavba uskuteční i přes jakékoli výhrady účastníků stavebního řízení. Proto jsem se touto záležitostí dále nezabývala. Odvolání Městské části Praha 15, kterým bylo dosaženo nového projednávání věci, mne velmi potěšilo a ať již záležitost dopadne nakonec jakkoli, jsem Vám velmi vděčná za Váš přístup. K předmětnému záměru mám tyto výhrady: Budovy a kurty a jejich ohrazení se nehodí k zástavbě v ulici Řepčické, kde bydlím a kterážto zástavba je charakterizována dvoupodlažními dvojdomky postavenými většinou v druhé polovině devadesátých let minulého století. Život v této ulici a v okolí je poklidný a má téměř venkovský charakter. Lidé se tady znají a znají také pravidelné návštěvníky lesoparku. Žijí zde převážně lidé starší. Výstavba sportovního centra sem bude přivádět lidi úplně jiného druhu, pro které jsou squash a další hry významnou součástí života, a starousedlíci budou těmito lidmi obtěžováni, například až budou u sportovního centra plná parkoviště, budou nám klidně parkovat na našich vjezdech. Projekt sportovního centra nepřinese zdejším obyvatelům ani možnost pracovního uplatnění a až na výjimky nebudou staro usedlíci využívat projektovaná sportoviště. Výstavba sportovního centra povede ke snížení plochy zeleně a počtu stromů v tomto místě. To se může zdát nevýznamným, ovšem dochází-li k témuž na více místech v Praze, půjde dohromady o významné snížení ploch zeleně ve městě. Myslím, že by konečně měla být učiněna přítrž ničení zeleně a rovněž stavění na orné půdě, zejména v Praze a okolí. Pozemky dotčené výstavbou tvoří přirozený hraniční pás mezi městem a lesoparkem. Navečer a ráno zde může pražský člověk pohlédnout ze vzdálenosti tří čtyř metrů do nádherných očí srnčí zvěře. Už jen proto by zde neměl být tento záměr realizován. Kromě toho, výstavba sportovního centra poškodí některé vlastníky sousedních pozemků a majitelé nejbližších domů, včetně mě, budou ve večerních hodinách obtěžováni hlukem. (red) VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ Začátkem srpna navštívil redakci Vladimír Gregor. V Praze 15, konkrétně v Horních Měcholupech, žije již od roku Jak sám uvedl, za tu dobu zde zažil různé starosty. Většinou s nimi neměl co do činění a teprve až zpětně se dozvídal, jací vlastně byli. Letos se však odhodlal zajít za starostou Milanem Wenzlem a nynějším tajemníkem Alešem Cejnarem. Oba k němu byli více než vstřícní. Nejednalo se o žádný soukromý problém. Prostě ho štvalo, že se na sportovišti vybudovaném nedaleko Varty nedá sportovat, protože je téměř v dezolátním stavu. Zašel tedy za oběma výše zmíněnými pány a svou prosbu, aby se hřiště upravilo, jim přednesl. Byl jsem překvapen, vzpomíná, když jsem ani ne za měsíc zjistil, že hřiště má natřená vrátka, upravuje se povrch a vůbec to vypadá, že se konečně něco děje! Chci proto moc poděkovat za tento přístup k nám občanům. Stále více si všímám a uvědomuji, co se již za tak krátkou dobu změnilo k lepšímu, a jsem za to vděčný, dodává Vladimír Gregor. (text je zveřejněn na žádost pana Gregora)

15 CO TRÁPÍ PRAHU 15 Co trápí Prahu 15 nejvíce a na co si občané nejčastěji stěžují? Na to jsme se zeptali ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 15 Petra Sabola. Mohu říct, že Praha 15 se ve srovnání s jinými městskými částmi Prahy nevyznačuje ničím specifickým. Nejčastěji si občané stěžují na porušování dopravních předpisů, pohyb lidí bez přístřeší, tzv. bezdomovců, znečišťování veřejného prostranství apod. Dobrá, když už si lidé stěžují na bezdomovce, jak problém řešíte? To je problém, který se vlastně zcela vyřešit nedá. Maximálně se na chvíli schovají nebo přesunou, ale vždy tu někde budou. Bezdomovectví jako takové by měly řešit příslušné státní orgány, to rozhodně není pouze záležitostí městské policie. My je můžeme, pokud se dopouštějí nějakého protiprávního jednání, napomínat, usměrňovat, ale nemůžeme je někam přemísťovat, jak si lidé často představují. BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY INFORMUJÍ 15 obtěžovali co nejméně, ale jak jsem již uvedl, není to tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Jak je to s nezodpovědnými pejskaři? Tam předpokládám je situace snazší. Mohu říct, že ve srovnání s centrálními městskými částmi Prahy není tento problém u nás tak výrazný. Jsme klidná městská část a občané jsou proto zřejmě vnímavější a mají pocit, že znečišťování veřejného prostranství a volné pobíhání psů je velkým problémem. Tady by asi mnohem víc pomohla osvěta a apelování na majitele psů, než my jako strážníci. Když občan uvidí strážníka v uniformě, po svém psovi uklidí, ale strážníci samozřejmě nemohou být všude. Faktem zůstává, že na dětská hřiště si již v dnešní době se psem jít nikdo nedovolí. To je věc, která se nám podařila vyřešit. Je to asi mnohem složitější problém. Vím, že občanům nejvíce vadí, pokud se pohybují v blízkosti dětských hřišť, škol nebo obchodních center. Na druhé straně, pokud je potkáte v lesoparku, také to není zrovna příjemné. Ano, to je pravda. Jenže tento problém je trochu komplikovanější, než se na první pohled může zdát. Na jedné straně přijímáme stížnosti, že u škol, obchodů, nedaleko hřišť sedí bezdomovci a obtěžují slušné lidi, většinou svým zjevem, zápachem nebo nevhodným chováním. Na straně druhé funguje mezi lidmi takovýto ochranitelský pud, že když takového bezdomovce legitimujeme a snažíme se ho vykázat z veřejného místa, v podstatě ho šikanujeme. Je to takový pseudohumanismus a těžko se s tím dá něco dělat. Takže to řešíte nakonec jak? Máme je víceméně pod kontrolou, většinu z nich známe a víme, kde se který zhruba pohybuje. Takhle to v našich městských částech funguje téměř všude. My o nich víme, ale podle zákona je nelze postihovat jen proto, že se někde pohybují nebo sedí na lavičkách. Dohlížíme, aby veřejnost Liší se od sebe z Vašeho pohledu Hostivař a Horní Měcholupy? Určitě. Hostivař je klidnější místo s menším počtem stížností od obyvatel. Lidé se navzájem víc znají a zároveň si i hlídají své okolí. V Horních Měcholupech v panelákové zástavbě je samozřejmě větší anonymita. To skoro vypadá, že Praha 15 je bezproblémová čtvrť. Že bychom byli bezproblémovou městskou částí rozhodně říct nelze. Ale v rámci hlavního města Prahy patříme mezi MČ s nejnižší kriminalitou. A když se zeptám: Co trápí městskou policii na Praze 15? Nejvíce asi nedostatek strážníků. Pro Hostivař a Horní Měcholupy je vyčleněno pouze 26 strážníků a schází nám jich 12. Je třeba si však uvědomit, že zajišťujeme veřejný pořádek nejen v Hostivaři a Horních Měcholupech, ale také v městských částech Dolní Měcholupy, Petrovice, Dubeč, Královice, Kolovraty, Nedvězí, Křeslice a Štěrboholy. Tedy je nás skutečně málo. Burianová Eva

16 16 HLASATEL / ZÁŘÍ 2015 JDU SÁM DOMŮ ANEB MALÉ DESATERO PRO ŠKOLÁKY Nenos šňůrku s klíči viditelně na krku, 1) zbytečně tím připoutáš pozornost Drahý ipad, smartphone či jiná elektronika také lákají nenechavé 2) ruce Cestu do školy nech, ať určí rodiče, 3) a nejprve ji s nimi projdi Při cestě ze školy sleduj dění okolo sebe, 4) pokud vidíš podezřelého člověka, snaž se mu vyhnout, ideálně nějakou hodně frekventovanou trasou Pro kontakt s cizí osobou platí základní 5) zásady s cizími lidmi nemluvíme, nic si od nich nebereme, a nikam s nimi nechodíme ani k nim nesedáme do vozu Udržuj si bezpečnou vzdálenost i od zaparkovaných 6) vozidel Pokud přijdeš k domu, kde bydlíš, měl 7) bys ještě před tím, než odemkneš vchodové dveře, zkontrolovat, že se nepokusí nikdo vejít do domu za tebou V domě bys neměl jezdit výtahem s cizími a neznámými 8) lidmi V případě, že se cítíš ohrožen, vejdi mezi 9) lidi, nejlépe do nejbližší prodejny, a tam požádej o pomoc Pozor dávej i ve virtuálním prostředí 10) na internetu. Nechlub se zbytečně, že jsi doma sám, co vše doma máte, a už vůbec ne, kdy a kam jedete na víkend Za pomoci: por. Bc. Ladislav Beránek Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie ČR

17 KALENDÁRIUM PRAHY v v KALENDÁRIUM PRAHY 15 v v PŘEHLED KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO DĚNÍ TJ SOKOL HOSTIVAŘ MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK pondělí hod., úterý a čtvrtek hod. Dopolední herna s programem pro rodiče s dětmi (bez rezervace) tělocvična, herna, loutkové představení, výtvarný koutek, zpívání a cvičení. MC FRYDOLÍNEK bez maminek středa a pátek hod. Dopolední školička pro děti od 2 let s programem (rezervace předem) se zaměřením na tělesný, výtvarný a hudební rozvoj dětí. Cvičení pro děti zápisy do kurzů již od 24. srpna jedna cvičební hodina 55 min. Pondělí cvičení rodičů s dětmi (2 až 4 roky) od 9.00, od a od hod. Středa cvičení předškoláků od hod. (4 až 7 let) Čtvrtek cvičení mladších žáků (6 až 10 let) od a od hod. Cvičení pro dospělé Pondělí zdravotní a kondiční cvičení pro každý věk od do hod. Stepaerobik a pilates s možností vážení a měření tuku od do hod. (od 21. září) a od hod navazuje Kurz hubnutí. Powerjóga od do hod. Úterý Cvičení na bolavá záda od hod. do hod. a Orientální tanec od do hod. Středa Latinské tance pro ženy od hod. do hod. Pilates od do hod. Čtvrtek Kondiční cvičení od hod. do hod. Rehabilitační a zdravotní cvičení pro muže a ženy od hod. do hod. Sport pro muže Pondělí a středa volejbal od do hod. Úterý košíková od do hod. Další aktivity: Angličtina Helen Doron pro děti a dospělé Hudební kurzy Yamaha Hubnoucí kurz od 21. září více na tel.: OBEC BARÁČNÍKŮ HORNÍ MĚCHOLUPY Opera Rusalka v přírodním divadle Šárka od hod Z Milíčova až do Petrovic sraz v hod. na stanici BUS Horčičkova směr Háje. Délka trasy 10 km, terén nenáročný, povrch asfalt a hlína. Důležité: Ihned po skončení procházky bude sezení na Baráčnické rychtě, kde se uskuteční babské a dědkovské povídání s občerstvením.

18 SDČR Z. S. PRAHA ZO 10/28 AKTIVNÍ SENIOŘI PRAHA zahájení od hodin objekt Varta, 1. patro, Boloňská pondělí Odjezd vlakem na týdenní pobyt Podhajská Slovensko. Sraz přihlášených v 6.00 hodin, metro Háje peron Den otevřených dveří sraz v hodin, objekt Varta, Boloňská 310. KALENDÁRIUM PRAHY Autobusový zájezd na zámek Krásný dvůr a Korozluky. Nutno se přihlásit. Sraz přihlášených v 7.00 hodin Varta parkoviště a v 7.15 hodin nádraží Hostivař. Zúčastníme se také Dnů Prahy 15 pořádaných MČ Praha 15. Veškeré informace o programu a srazu získáte vždy v pondělí v 1. patře v objektu Varta, Praha 15, Boloňská 310 od do hodin nebo na našich internetových stránkách.

19 ANEB FESTIVAL UDÁLOSTÍ OD 11. DO 19. ZÁŘÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15 PRO VÁS PŘIPRAVILA FESTIVAL UDÁLOSTÍ, KTERÝ SI NEMŮŽETE NECHAT UJÍT Zahájíme v pátek 11. září DORAVNĚ BEZEPČNOSTNÍM DNEM v čase od 9 12 hodin v areálu ZŠ Veronské náměstí. Zváni jsou všichni žáci základních a mateřských škol v Praze 15, rodiče i veřejnost. Akce se koná u příležitosti zahájení školního roku a v rámci dopravně bezpečnostní a protidrogové prevence. Setkat se budete moci se zástupci Městské policie, Policie ČR, Záchranné služby a Sboru dobrovolných hasičů. Následující sobotu 12. září vypukne v Toulcově dvoře od 10 hodin STAROČESKÝ DOŽÍNKOVÝ JARMARK. K vidění tu budou tradiční česká řemesla, rukodělné dílničky a pohybové hry, dožínková slavnost, při níž v 15 hodin vjede do dvora našňořený žebřiňák s koňmi a chasou doprovázený průvodem s folklorní muzikou, při ní si lze i skočit. K jídlu samozřejmě bude staročeské občerstvení a nezapomnělo se ani na trhy s přírodní kosmetikou, ekodrogerií, vařením piva a výrobou domácích dobrot.

20 Pokud však máte chuť na něco více současného budete moci v Dubči navštívit od 14 hodiny v areálu Panské zahrady III. Pražský PROHIBIFEST. Moderovat jej bude Tomáš Morávek a vystoupí Divokej Bill revival, Vivian, Nouzovej Východ, Crazy Coool, Rayne, Libý Květoň a Jakub Dolejš finalista soutěže Praha 10 má talent. Připraven je i dětský program, kouzelník Pan Kravata a večerní ohňostroj. A do třetice bude tento den ve znamení muzikálových hvězd divadla Hybernia, které si od 14 hodin přeměří své síly ve fotbalovém utkání na fotbalovém hřišti Horních Měcholup. Vše samozřejmě za doprovodného programu pro děti i dospělé a to včetně autogramiády hvězd z muzikálů. Je třeba však šetřit síly, neboť v sobotu 13. září jsou zvány rodinné týmy do Areálu Na Šancích od 13 hodiny na Olympijský den. Ale nemusíte pouze závodit, ti, co přijdou třeba jen fandit, uvidí také exhibici ve footbagu a určitě se nudit nebudou. Trochu odpočinkovější bude pondělí 14. září, kdy se na tržišti u Hasičské zbrojnice v Horních Měcholupech budou představovat organizace, spolky, sportovní kluby a další, kteří vyplňují volný čas našich dětí i dospělých. Tento VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT odpoví nejen rodičům na dotazy týkající se různých aktivit v Praze 15. V úterý 15. září přijďte k radnici Prahy 15 na FESTIVAL AMATÉRSKÝCH KAPEL A HUDEBNÍKŮ. Kdo nechce jen poslouchat, má možnost se do pondělí 14. září přihlásit mezi účinkující. Po odpočinku přichází na řadu POHÁR V MINIKOPANÉ PRAHY 15 ve středu 16. září na víceúčelových hřištích v Parmské ulici a Na Křečku. Družstva nejsou omezena věkem ani pohlavím. Ve čtvrtek 17. září je od 17 hodin připraveno soutěžní odpoledne DĚTSKÝ DEN NA HRADĚ před Švehlovou sokolovou, kde bude připraveno deset soutěžních stanovišť, včetně skákacího hradu a sladké odměny v cíli. A blížíme se do finále pátečním TERÉNNÍM CYKLOZÁVODEM. Okolo hod. je 18. září sraz za stanicí MHD Řepčická a myšleno je na všechny kategorie: odrážedla, malá kola, děti i dospělé. A vyvrcholením celého festivalu akcí bude DEN PRAHY 15 v sobotu 19. září na hřišti SK Horní Měcholupy. Ve 13 hodin jej zahájí moderátor Josef Melen, dorazí místní i zahraniční hosté, budou vyhlášeny ceny ze všech soutěží a závodů za uplynulé dny, zazpívá Peter Nagy, Tereza Olivia, Alžběta Bartošová nebo Country-rocková kapela Globus. Proběhne rytířský turnaj, vystoupí taneční a hudební dětské hvězdy. Budete si moci vyzkoušet laserovou střelnici, stanete se svědky pokusu o taneční rekord a připravena jsou mnohá další překvapení. Těšíme se na Vás! Pro odhalení všech překvapení a podrobné informace sledujete pravidelně webové i facebookové stránky městské části, kde se dozvíte více.

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 72. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 2.9.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. ávrh programu zastupitelstva, které se uskuteční dne 30.9.2009 1.I. doporučila Program Zastupitelstva

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Lidická Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov 1060 1061 1062 1063 1026 1024 1025 1128 1129 1130 1131

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy

RMČ projednala: Oblast financí. Rozpočtová opatření z RMČ Oblast státní správy a samosprávy Zpráva o činnosti RMČ ze období od 22.6.2016 do 14.9.2016 V tomto období se RMČ Praha 15 sešla na 5 řádných zasedáních a jednom mimořádném zasedání: 42. RMČ 22.6., 43. RMČ 13.7.2016, 44. RMČ 3.8.2016,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /2016, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: Magistrát města Brna, Dominikánské

Více

Důvodová zpráva k R-45

Důvodová zpráva k R-45 Důvodová zpráva k R-45 Předkládaná zpráva se zabývá vyhodnocením investic, rekonstrukcí, oprav a údržby komunikací za rok 2014 (období 01 11/2014) a plánem investic, rekonstrukcí a oprav na rok 2015. Je

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi

Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi MratíNoviny listopad 2015 Nezávislý mratínský měsíčník VIII. ročník vydání č. 83 Mratínský jarmark a salátové mistrovství jsou za dveřmi B líží se devátý ročník staročeského mratínského jarmarku a současně

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva dne na OÚ Buš č. 10/2015 Obec Buš, okres Praha západ, IČ 00242021 Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 4.11.2015 na OÚ Buš č. 10/2015 Zahájení: Přítomni: 18.00 hod. Laštovka, Cardová, Hlubinka, Javůrek, Krmelová, Kůrka, Láník,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší.

Vážená paní komisařko, Dovolte, prosím, abych Vás oslovil Vaším rodným jazykem, který je Vám jistě nejbližší. Prof. Danuta Hübner, Ph. D. Komisařka pro regionální politiku The European Commission Rue de la Loi 200 1049 Brussels Belgium K RUKÁM PANÍ KOMISAŘKY Email: Cabinet-Huebner@ec.europa.eu Věc: Žádost o podporu

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev

Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev zpět Obecně závazná vyhláška Obce Korouhev č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Korouhev Zastupitelstvo

Více

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031 DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SML-2014-10031 uzavřená v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Příloha usnesení č. 1 R-171 Údržba dětských hřišť a oddechových míst na území Prahy 15

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne

Přehled usnesení 17. RMČ ze dne Přehled usnesení 17. RMČ R-197 Oprava střešního pláště objektu polikliniky Tenisová 981 R-238 Odsvěření pozemků parc. č. 1818/119, 1818/120 a části 1818/123 v k. ú. Hostivař R-239 Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

ZÁPIS. Zasedání ZM je usnášeníschopné. ZÁPIS ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 24. 4. 2015 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August, Martin

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne

Přehled usnesení 43. RMČ ze dne Přehled usnesení 43. RMČ R-652 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele akce Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař R-726 Přechod nájmu obecního bytu č.

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne

Městská část Praha 11. Zápis č.20. z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne Městská část Praha 11 Zápis č.20 z jednání komise pro strategické územní plánování, konaného dne 24.11.2016 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11 Usnášeníschopnost:

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více