Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Školní rok 2012/2013

2 Milé spolužačky, milí spolužáci. Minulé číslo našeho časopisu ÚTŘIVÉČKO vyšlo počátkem měsíce února. Koncem ledna dostávali žáci svá pololetní vysvědčení a nyní již pilně sbírají další vědomosti, znalosti, poznatky a to až do měsíce června, kdy dostanou závěrečná vysvědčení. Nové poznatky jste v měsících leden, únor, březen získávali i Vy posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti v rámci letního semestru. Měsíc leden, únor byl ve znamení zimy, březen začal vonět jarem a na přelomu měsíce března s měsícem dubnem se slavily velikonoční svátky. Čas ubíhal rychle, měsíc se scházel s měsícem a letní semestr se řítil do svého závěru. Než, ale nastal dubnový finiš, tak jste si ve svých ročnících vyslechli své odborné přednášky. Posluchači, prvního ročníku v začátečnících a pokročilých se například seznámili, jak pracovat s textovým dokumentem, projektem, jak pracovat s rozsáhlým dokumentem, jak pracovat s digitálním fotoaparátem a digitální fotografií, jak vypracovat seminární práci. Velmi zajímavé přednášky čekali na posluchače druhého ročníku. Přednášky se týkaly Lidové hudby. O hudbě odborně vyprávěla PaeDr. Marie Ančíková 2

3 Při dalším setkání si posluchači poslechli přednášku o Filmu a Uherskohradištských kinech v provedení ředitele Městských kin Mgr. Jiřího Korvase. Další, setkání posluchačů druhého ročníku, bylo v učebně školy a uskutečnilo se 26. března 2013, kdy si vyslechli přednášku od historičky PhDr. Blanky Rašticové o Historii města. Poslední dvouhodinová výuka, byla uskutečněna, 2. dubna 2013 v terénu, při které se posluchači seznámili s historickými budovami a stavbami města. Třetí ročník finišoval v poutavých a velmi zajímavých přednáškách s panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem na téma Bible v umění. 3

4 Nezahálel ani Finanční kurz, zde posluchači vyslechli zajímavé přednášky o Činnosti banky, Hospodaření s penězi, Pojištění, Stavební spoření, Ochranné prvky na bankovkách a právě tímto tématem dne byla ukončena úspěšná novinka pro seniory, která byla zahájena v roce V říjnu 2012 byla zahájena výuka jednoročního kurzu "Finanční gramotnost" a tak jsem požádala odborného garanta U3V Ing. Ingrid Ilčíkovou o krátký rozhovor. Při mých návštěvách jsem mohla konstatovat zaplněnost třídy- seniory. Kolik seniorů se do kurzu přihlásilo? Finanční gramotnost navštěvuje celkem 23 studentů. Ve větším poměru ženy než muži. Překvapil Vás a vedení školy, takový zájem? Kurz jsme připravovali několik let a otevírali na základě průzkumu zájmu u seniorů a ten byl. Samozřejmě, že nás těší záliba seniorů neustále se vzdělávat a to v různých směrech. Co Vás vedlo k tomu, že jste tento kurz pro seniory zajistili? 4

5 Protože finanční vzdělávání má smysl v každém věku. V oblasti financí jsou senioři jednou ze snadno zranitelných skupin osob. Příčinou je zejména jejich horší orientace v současných nabídkách finančního trhu. Někdy omezený přístup k moderním informačním kanálům a větší důvěřivost k nabídkám a tvrzením některých poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb. Snahou kurzu je zvýšit finanční gramotnost i u této věkové kategorie. Je těžké a náročné získávat fundované přednášející? Odpověď je velmi krátká. Je. Není rychlé, snadné najít odborníka se zkušenostmi, ochotou ve svém volném čase přednášet, vysvětlovat a hlavně s citem a pochopením pro starší generaci. Jaká je pravidelnost setkávání? Jednou za měsíc, v některých měsících je výuka častější 2x za měsíc. Respektuji pracovní vytížení, služební cesty a možnosti přednášejícího. Bude, výuka pokračovat v dalším období? Uvažujeme o této možnosti. Nabídka vždy stojí za poptávkou. Pokud budou mít studenti, zájem, budeme mít zajištěné kvalitní lektory, pak kurz budeme opět nabízet. Zde ale nepředbíhejme, protože příští školní rok teprve skládám, jak klasickou výuku na U3V, tak i jednoleté kurzy. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru ve skládání programu výuky jak pro klasickou U3V tak i jednoleté kurzy. S garatkou Ing. Ingrid lčíkovou rozmlouvala Olga Švecová ŽÁDNÝ CÍL NENÍ TAK DALEKO, ABYSTE NA NĚJ NEDOSÁHLI V průběhu měsíce března jste odevzdávali nebo posílali svým vyučujícím své kolokviální práce a v měsíci dubnu ve stanovených termínech své studium v příslušném ročníku pohovorem zakončili. Jako první byl první ročník v Počítačové gramotnosti - skupina začátečníků. Počítačová místnost dne patřila právě těmto posluchačům a panu řediteli Ing. Jiřímu Durďákovi, který tuto výuku v této skupině vedl. Třídou se nesla malá nervozita, ale klidná a vstřícná slova pana ředitele posluchače, trochu 5

6 uklidnila. Pan ředitel s každým posluchačem či posluchačkou pohovořil, zhodnotil docházku, snahu, píli a zaslanou seminární práci. Stejný průběh mělo kolokvium v druhé skupině- pokročilí s vyučujícím Mgr. Igorem Osohou. I zde závěrem hodnocení prací panovala přátelská atmosféra. Za třídu poděkovala paní Božena Pařízková PRVNÍ ROČNÍK V OLOMOUCI První ročník, měsíc po kolokviu vyrazil dne 15. května 2013 na celodenní výlet do univerzitního města Olomouce. Posluchači se scházeli a postávali v prostranství před školou, kde se ohřívali na sluníčku a očekávali příchod ročníkové učitelky paní Ing. Ingrid Ilčíkové. Po kontrole přítomných vyráží autobus společnosti pana Vybírala na hodinovou jízdu směr Olomouc. Při povídání cesta rychle uběhla a již autobus zastavuje na Václavském náměstí před katedrálou sv. Václava. Zde již příjezd autobusu očekávala ředitelka U3V PhDr. Naděžda Špatenková, která po uvítání, seznamuje s programem a představuje průvodkyně paní Marii Hrachovcovou a paní Simonu Jemelkovou, které budou posluchačům k dispozici po celý den. V chrámu sv. Václava další odbornou přednášku provedla Lucie Přikrylová. Při putování univerzitním městem posluchači shlédli Arcibiskupský palác, Tereziánskou zbrojnici, knihovnu UP, kašnu Tritonů, kostel Zvěstování P. Marie Sněžné, chrám sv. Mořice, kapli sv. Jana Sarkandra, radnici s orlojem, sloup 6

7 Nejsvětější Trojice a další historické památky tohoto města. Po velmi chutném obědě v univerzitní menze a načerpání sil se účastníci vydali k Arcibiskupskému paláci, kde byla, zajištěna, velmi pěkná prohlídka. Tím byl program výletu vyčerpán a posluchači po krátkém občerstvení stále za slunečného počasí nastupují do autobusu a loučí se s univerzitním městem Olomoucí. Na závěr lze jen vyslovit slova díků všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. 16. duben 2013 byl ve znamení konání dvou kolokvií. Prvním kolokvium se konalo u posluchačů druhého ročníku. Zde se posluchači sešli s PhDr. Miladou Frolcovou, která zde přednášela v zimním semestru. Ve stejný den se sešli naposledy v učebně 333 posluchači třetího ročníku s Prof. PhDr. Miloslavem Pojslem nad hodnocením seminárních prací. Malá nervozita panovala i zde. Profesor Pojsl vlídným slovem hodnotil kolokviální práce a závěr 7

8 hodnocení zapsal do indexů všech posluchačů, ale tím ještě vše nekončí, posluchače čeká ještě promoce, výlet. O promoci a výletě si přečtete na dalších stránkách. ZVONÍ, ZVONÍ ZVONEC, TŘEM ROKŮM JE KONEC Posluchače, již skončeného třetího ročníku U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti čekal závěrečný akt PROMOCE, která se uskutečnila 14. května 2013 na svátek Bonifáce. V 8 hodin přijel, pro vedení Obchodní akademie, posluchače a rodinné příslušníky objednaný autobus, aby odvezl všechny do univerzitního města Olomouce. V deset hodin zastavuje autobus na třídě 17. listopadu před Přírodovědnou fakultou. Posluchači, jsou ve vstupní hale seznámeni s organizací slavnostního aktu. Po půl hodinové přestávce se všichni přesunuli do auly, aby zde za přítomnosti PhDr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Petra Bilíka, PhDr. Miloslava Pojsla, Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové, PaeDr. Marie Ančíkové, a PhDr. Naděždy Špatenkové, která byla, pověřena řízením celé slavnostní akce, převzali v zaplněné aule, z rukou proděkana Mgr. Petra Bilíka osvědčení o ukončení studia. V průběhu promoce posluchačů zazněly zdravice. Za posluchače tři roky studia zhodnotil a poděkoval pan František Čevela. Po skončení slavnostního aktu proběhlo fotografování a loučení. Loučení, ale ne na dlouho, naposledy se sejdou 21. května 2013 kdy se uskuteční zájezd do Znojma a okolí. 8

9 Zdravice u příležitosti promoce U3V Vážený pane prorektore, vážená paní ředitelko U3V,vážené paní kolegyně, vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, Den 14. května 2013 se nesmazatelně zapíše jako velká,. (neboť) končí jedna z významných etap Vašeho života, kdy jste znovu zakoušeli strasti a radosti studentského života sami na sobě jste si ověřili, tvrzení Franciska Petrarky Neznám větší rozkoše, než učit se Věřím, že ty tři krásné a přínosné roky jste strávili v krásném a důstojném prostředí Obchodní akademie, která se již řadu let stává místem, kam UPOL realizuje svoje studia U3V. Vzpomínám, jak jsem k Vám, v roce 2010 při imatrikulaci, promlouval, hovořil jsem o smysluplném naplňování druhé poloviny života. Hovořil jsem, úspěších lidí ve vysokém Věku. Vzpomínal jsem Maxe Plancka a jeho vědeckou práci, Pabla Picassa, který ve svých 80 vytvořil nový umělecký styl. Také jsem Vám sliboval, že studium U3V Vám přinese nejen poznání, naučí Vás novým pohledům i novým pracovním postupům. Dnes po těch třech letech jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo realizovat velmi zajímavý, studenty oslovující program: - zaměřený na humanitní vzdělávání, - seznamující kulturou v regionu, - realizovaný zapálenými pedagogy pracujícími dle zásady: Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit Program, propojený a nesený průřezovým tématem na bázi moderních vzdělávacích technologií, které jste zhusta začali využívat a které Vám také usnadnily studium a staly se součástí Vašeho života; stali jste se uživateli systémů, jako jsou Internet a , Cloud Computing, Digitální fotografie, Office. Byli jste velmi dobrý ročník. Ono se to tak někdy sejde a pak je krásné vzpomínat. Pár důkazů tohoto tvrzení: - ve vašich evaluacích se opakuje o díky za náročnost - je vidět, že Vás studium pohltilo o doporučení jak dělat to či ono lépe - je vidět, že přemýšlíte o velká poděkování RU a vedoucí U3V - je vidět, že studium vnímáte i srdcem 9

10 o ceníte si nasazení pedagogů, Vaše studium bylo velmi obohacováno výlety a exkurzemi, vznikl časopis U3Večko, jezdíte na výlety i mimo školu. Dámy a pánové, za chvíli převezmete diplomy a stanete se absolventy této slovutné Univerzity Palackého. Dokázali jste to, zvládli náročné studium, rozšířili své obzory, naučili se používat nové technologie a získaly nové vztahy. Zůstanou ve Vás nádherné vzpomínky na Vaši třídní, paní doktorku Marii Ančíkovou, vedoucí DTP U3V Ing. Ilčíkovou, ředitelku univerzity PhDr. Špatenkovou a na všechny pedagogy, kteří ve vás zanechali stopu, a já jim všem ze srdce děkuji. Děkuji také univerzitě, kterou zde zastupuje dr. Špatenková a pan proděkan. Dovolte, abych se s Vámi rozloučil nabídkou a citátem. Dveře školy budou pro Vás vždy otevřené a všichni Vás rádi uvidíme buď jen tak, nebo když využijete některého z dalších forem studia v oblasti IT, jazyků či finanční gramotnosti, nebo když si některý ročník či semestr studia zapíšete znovu. Vězte, že ve vzdělávání se nesmí přestávat, jak říká jedno čínské přísloví: Vzdělávání je jako proti proudu plavání, ustaneš na chvíli, vrátíš se o míli Dámy a pánové, moc Vám gratuluji k úspěšnému ukončení studia a těším se na další setkávání s Vámi. Putovali za poznáním Závěrečné putování, posluchačů U3V po Románských památkách se uskutečnilo 21. května 2013, když autobus krátce po půl osmé odstartoval od Obchodní akademie Uherské Hradiště, aby zaplněný autobus s účastníky, třídní učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou a odborníkem na slovo vzatým panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem, zkrápěný deštěm začal ukrajovat kilometry tohoto putování. Po cestě, do autobusu ještě přistupovali další účastníci a pak již autobus vyrazil směr Brno, Ivančice za přítomnosti příjemného hlasu pana profesora do Řeznovic. Zde již za sluníčka si posluchači prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, který je jednou z nejcennějších románských církevních staveb na Moravě. Jedná se o kulturní památku první třídy. Po prohlídce cesta pokračovala přes Znojmo k pohraničnímu přechodu Hatě do Schongrabenu v Rakousku, i zde si účastníci prohlédli zajímavou stavbu. Po 45 minutách se autobus vracel zpět do Znojma, kde se v restauraci hotelu Dukla účastníci posilnili dobrým obědem. Po obědě se pokračovalo do Louky u Znojma, kde byl k vidění premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Po prohlídce, občerstvení a příjezdu vláčku pokračovali 10

11 posluchači c prohlídce historického města Znojma, turistickým vláčkem Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. Při okružní jízdě, zastávkách a klaksonu vláčku posluchači U3V například shlédli: Plovárnu klášter Louka, přehradu u údolí Dyje, kostel sv. Mikuláše, Rotundu sv. Kateřiny, Znojemský hrad, ulici Přemyslovců, muzeum, Městské lázně, Mariánské náměstí, radniční věž, vlakové a autobusové nádraží. Jízda vyhlídkového vláčku skončila u Plovárny klášter Louka. Následovalo zakoupení sýrů, vínka, občerstvení příjemně unavení účastníci, za slunečného počasí nastoupili do autobusu, který po chvíli nastartoval a vydal se na zpáteční cestu. Autobusem opět znělo slovo průvodce, skutečného znalce odborníka pana profesora Miloslava Pojsla, jehož poutavý výklad zaujal všechny přítomné. Po dvouhodinové jízdě autobus zastavuje před školou, vystupujeme, nastalo loučení a zaznívaly slova díků panu řidiči za bezvadnou a bezpečnou jízdu, panu profesorovi, třídní učitelce a posluchači jen věří, že jim slůvko Děkujeme jako poděkování bude stačit. 11

12 Při svých návštěvách ve třídách, mne zaujala třída, kde se vyučoval cizí jazyk a tak jsem požádala vyučující PhDr. Yvonu Procházkovou krátký rozhovor. Otázka: Výuka pro seniory byla na OA zahájena jako novinka. Kolik posluchačů se přihlásilo, kolik se zúčastňuje a je nějaká úmrtnost již v průběhu? Do kurzu angličtiny pro začátečníky dnes dochází 20 posluchačů z původně zapsaných 22. Otázka: Nebyla jste s takovým zájmem ze strany seniorů překvapena, a jak se Vám se seniory pracuje? Byla jsem velmi překvapená počtem přihlášek, které jsem v srpnu dostala, ještě víc mě však překvapilo, že všichni zapsaní studenti nastoupili. Dnes mohu říci, že vůbec nevíme, co jsou to absence! Všichni se pravidelně účastní a všichni jsou nesmírně aktivní. Otázka: S jakými skupinami pracujete? Mám na mysli, začátečníci - pokročilí - mírně pokročilí? Je to úžasný kurz, postupujeme velmi rychle díky poctivé přípravě všech zúčastněných. Téměř všichni byli na začátku roku úplní začátečníci, bylo i několik falešných začátečníků, kteří se učili angličtinu třeba jen rok někdy v minulosti. Kurz je zaměřen velmi prakticky a konverzačně. Opravdu hodně mluvíme, čteme návody, nápisy a oznámení, prostě to, co je nejvíc potřeba. Umíme již podat informace o sobě, rodině, volném čase a sportovních aktivitách, o bydlení a zaměstnání, městě a vesnici. Umíme počítat, napsat dopis, zeptat se na cestu, popsat cestu, nazvat budovy ve městě a nejdůležitější instituce. Otázka: Můžete krátce nastínit, jak výuka probíhá, kde získávají posluchači studijní materiál, pracujete s nějakými učebnicemi? Tuto otázku kladu pro případné zájemce. Nemáme klasickou učebnici, jen pracovní sešit, do kterého vpisujeme novou gramatiku, kde procvičujeme slovní zásobu a kam si děláme poznámky z poslechů nahrávek. Většinu materiálů připravuje vyučující. Materiály vždy reagují na momentální potřebu více procvičovat nebo naopak postoupit dál. Zájem studentů rovněž zohledňujeme. Jsme velmi flexibilní, nikam nespěcháme, volíme vlastní tempo. Studenti mají CD s nahrávkami k domácímu poslechu, jsou na něm i interaktivní cvičení, hry a zábavná angličtina s možností přístupu na internet, kde jsou další aktivity odpovídající úrovni studentů. Ani se mi nechce věřit, že 80 procent účastníků kurzu těchto možností pravidelně využívá! Některé studijní materiály jsou rozesílány v elektronické podobě, máme svou třídní ovou 12

13 schránku. Z uvedených informací je vidět, jaký pokrok studenti udělali v oblasti informačních technologií. Otázka: Dá se předpokládat, že výuka cizích jazyků konkrétně angličtiny bude pokračovat i v příštím roce? V příštím školním roce chce většina studentů pokračovat jako mírně pokročilí, přidat se k nám může kdokoliv další, ať již student U3V (současný nebo minulý) nebo zájemce z řad veřejnosti (zahájení v polovině září, den schůzek pravděpodobně středa ). Počítáme taky s otevřením nového kurzu pro začátečníky ve formě, která se letos osvědčila. Otázka: Co byste vzkázala případným novým zájemcům? Takže noví studenti, žádný strach! S jazykem je opravdu možno začít i v pozdějším věku. Zeptejte se současných studentů. Pokud vás něco dalšího zajímá, obraťte se přímo na mě teď nebo i o prázdninách: Děkuji za rozhovor, přeji hodně zdaru a ještě více spokojených posluchačů. Za krásami Žítkové Školní rok pomalu končí, žáci, studenti šturmují v učivu a snaží se co nejvíce vylepšit si tu či onu známku. Posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti ukončili školní rok v měsíci dubnu. K závěru školního roku patří i školní výlety. Tyto výlety, na U3V proběhly v měsíci květnu. Na jeden takový výlet se vydali posluchači kurzu s výukou anglického jazyka. Posluchači kurzu, strávili druhou sobotu v měsíci června v krásném a malebném prostředí Bílých Karpat na Žítkové. Po dvouhodinovém odpočinku a vyprávění na zahradě u chaloupky vyučující a ochutnávání všelijakých dobrot se polovina výletníků vydala v doprovodu sympatického manžela Václava na výšlap krajinou, po stopách bohyň a kapličkám. Při výšlapu účastníky překvapila rychlá a silná přeháňka, ale ani ta nedokázala překazit jinak velmi pěknou procházku krajinou, kde lišky dávají dobrou noc. Po návratu k azylové chatě zhodnotili celou akci za velmi zdařilou a tak vzešel návrh tuto akci zopakovat a nikdo nebyl proti. Čas rychle ubíhal, přiblížila se 18 hodina a čas loučení a slova díků vyučující a jejímu manželovi, za neskutečnou sobotu v malebném kraji žítkovských bohyní. A že, panovala příjemná atmosféra, dokazuje, již jen fotodokumentace, kterou pořídil pan František Čevela. 13

14 Angličtináři ukončili výuku Středeční odpoledne , posluchárna 103 na Obchodní akademii v Uherském Hradišti patřila posluchačům, kteří absolvovali jako první výuku anglického jazyka pod vedením vyučující PhDr. Yvony Procházkové. Než posluchači přistoupili k závěru výuky, zavzpomínali na uplynulý víkend, který strávili v přírodě v oblasti Bílých Karpat - Žítkové. Poté zhodnotila vyučující píli posluchačů a vyslovila hodnocení, ve kterém řekla Byla jste dobrá třída, byla radost s Vámi pracovat a věřím, že se s Vámi po prázdninách opět setkám. Závěr výuky patřil předání Osvědčení o absolvování kurzu a jako malé poděkování byla vyučující předána malá kytička. Při opouštění třídy zazněla slova posluchačů v září nashledanou. 14

15 Emblém na této stránce napovídá kam ÚTŘIVÉČKO obrátí svoji pozornost. Je to obec Velehrad, ležící mezi výběžky Chřibů, 7 km od Uherského Hradiště, v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Obec Velehrad je významným duchovním centrem, místem církevních poutí a cyrilometodějských oslav. V letošním roce se budou konat velké oslavy příchodů Cyrila a Metoděje na Velehrad. Přípravy na oslavy vrcholí, ladí se program, setkání, doprava, semináře, výstavy a jiný doprovodný program. Vypisovat všechny akce, besedy, semináře výstavy by zabralo velmi mnoho místa a papíru, proto Vás milé spolužačky a milí spolužáci časopis ÚTŘIVÉČKO okáže na webové stránky obce, kde naleznete veškeré informace. Odkazy na program: www:velehrad.cz, nebo DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE SE USKUTEČNÍ

16 Milé spolužačky a milí spolužáci. Tímto číslem se náš časopis s Vámi loučí. Všem spolužačkám a spolužákům, vyučujícím ÚTŘÍVÉČKO přeje hodně zdraví, klidu, pohody a úspěchů jak pracovních tak i v osobním životě. Nebuďte smutní, že toto studium skončilo. Od září můžete směle ve studiu pokračovat a nová přátelství navazovat. 16

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště. ÚTŘIVÉČKO č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1 2015/2016 Milé posluchačky, milí posluchači, milé seniorky a milí senioři. Čas dovolených, čas lenošení, čas hlídání vnoučat skončil a tak dovolte, aby

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 2 2014 PODZIM A ZIMA Stromy se rozloučily s šatem, cestu měkce vystlaly zlatem, a doufají, že jim snad paní zima bílý šat dá a nenechá je nahé stát. Milé

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová

Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová 20. června 2012 Zájmové vzdělávání seniorů v regionech Virtuální Univerzita třetího věku Ing. Klára Nehodová nehodova@pef.czu.cz Provozně ekonomická fakulta České

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Milé spolužačky a milí spolužáci O tom jak probíhal Náš Váš zimní semestr, jste mohli číst v minulých číslech nepravidelného časopisu

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 2015 Motto: To co se jednou naučíte, to Vám v hlavě zůstane a nikdo Vám to z paměti nesmaže. Milé spolužačky a milí spolužáci, minulé číslo našeho periodika

Více

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí

Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Vybrané atributy studijního pobytu v zahraničí Hochschule der Medien, Stuttgart, Německo ZS 2011/12 Vladimír Kebza Obsah Motivace pro studium v zahraničí Organizační záležitosti před výjezdem Praktické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 3, 2011/2012 Poslední zvonění pro posluchače U3V ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 3, 2011/2012 Poslední zvonění pro posluchače U3V ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 3, 2011/2012 Poslední zvonění pro posluchače U3V ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie Uherské Hradiště Tak jak úvodní titulek napovídá školní rok 2011/2012 posluchačům U3V při Obchodní

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři

Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Závěrečná zpráva o čerpání účelové dotace 2007 - senioři Aktivity pro seniory v roce 2007 Komunitní centrum Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany IČO: 274 35 610 Akce Termín Předp. náklady Požadavek

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL

PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL PROJEKT STARTTECH DĚTSKÁ UNIVERZITA NA TUL Lenka Kretschmerová Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií lenka.kretschmerova@tul.cz Dětská univerzita Základní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe

Adéla Davidová: K filmu Robinson Crusoe Kalendář 9. 13. 5. škola v přírodě, Černý Důl 20. 5. integrační aktivita MŠ a ZŠ 1. 6. dětský den 3. 6. projektový den: Den životního prostředí 10. 6. integrační aktivita MŠ a ZŠ 10. 6. florbalový turnaj

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK

ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Číslo 2/2016 ČASOPIS FOKUSU VYSOČINA BLUDIŠŤÁK Slovo na úvod Právě v rukou držíte druhé letošní číslo časopisu Bludišťák. Vychází v období, kdy se již nezadržitelně blíží letní prázdniny a i my v Bludišti

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více