Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Školní rok 2012/2013

2 Milé spolužačky, milí spolužáci. Minulé číslo našeho časopisu ÚTŘIVÉČKO vyšlo počátkem měsíce února. Koncem ledna dostávali žáci svá pololetní vysvědčení a nyní již pilně sbírají další vědomosti, znalosti, poznatky a to až do měsíce června, kdy dostanou závěrečná vysvědčení. Nové poznatky jste v měsících leden, únor, březen získávali i Vy posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti v rámci letního semestru. Měsíc leden, únor byl ve znamení zimy, březen začal vonět jarem a na přelomu měsíce března s měsícem dubnem se slavily velikonoční svátky. Čas ubíhal rychle, měsíc se scházel s měsícem a letní semestr se řítil do svého závěru. Než, ale nastal dubnový finiš, tak jste si ve svých ročnících vyslechli své odborné přednášky. Posluchači, prvního ročníku v začátečnících a pokročilých se například seznámili, jak pracovat s textovým dokumentem, projektem, jak pracovat s rozsáhlým dokumentem, jak pracovat s digitálním fotoaparátem a digitální fotografií, jak vypracovat seminární práci. Velmi zajímavé přednášky čekali na posluchače druhého ročníku. Přednášky se týkaly Lidové hudby. O hudbě odborně vyprávěla PaeDr. Marie Ančíková 2

3 Při dalším setkání si posluchači poslechli přednášku o Filmu a Uherskohradištských kinech v provedení ředitele Městských kin Mgr. Jiřího Korvase. Další, setkání posluchačů druhého ročníku, bylo v učebně školy a uskutečnilo se 26. března 2013, kdy si vyslechli přednášku od historičky PhDr. Blanky Rašticové o Historii města. Poslední dvouhodinová výuka, byla uskutečněna, 2. dubna 2013 v terénu, při které se posluchači seznámili s historickými budovami a stavbami města. Třetí ročník finišoval v poutavých a velmi zajímavých přednáškách s panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem na téma Bible v umění. 3

4 Nezahálel ani Finanční kurz, zde posluchači vyslechli zajímavé přednášky o Činnosti banky, Hospodaření s penězi, Pojištění, Stavební spoření, Ochranné prvky na bankovkách a právě tímto tématem dne byla ukončena úspěšná novinka pro seniory, která byla zahájena v roce V říjnu 2012 byla zahájena výuka jednoročního kurzu "Finanční gramotnost" a tak jsem požádala odborného garanta U3V Ing. Ingrid Ilčíkovou o krátký rozhovor. Při mých návštěvách jsem mohla konstatovat zaplněnost třídy- seniory. Kolik seniorů se do kurzu přihlásilo? Finanční gramotnost navštěvuje celkem 23 studentů. Ve větším poměru ženy než muži. Překvapil Vás a vedení školy, takový zájem? Kurz jsme připravovali několik let a otevírali na základě průzkumu zájmu u seniorů a ten byl. Samozřejmě, že nás těší záliba seniorů neustále se vzdělávat a to v různých směrech. Co Vás vedlo k tomu, že jste tento kurz pro seniory zajistili? 4

5 Protože finanční vzdělávání má smysl v každém věku. V oblasti financí jsou senioři jednou ze snadno zranitelných skupin osob. Příčinou je zejména jejich horší orientace v současných nabídkách finančního trhu. Někdy omezený přístup k moderním informačním kanálům a větší důvěřivost k nabídkám a tvrzením některých poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb. Snahou kurzu je zvýšit finanční gramotnost i u této věkové kategorie. Je těžké a náročné získávat fundované přednášející? Odpověď je velmi krátká. Je. Není rychlé, snadné najít odborníka se zkušenostmi, ochotou ve svém volném čase přednášet, vysvětlovat a hlavně s citem a pochopením pro starší generaci. Jaká je pravidelnost setkávání? Jednou za měsíc, v některých měsících je výuka častější 2x za měsíc. Respektuji pracovní vytížení, služební cesty a možnosti přednášejícího. Bude, výuka pokračovat v dalším období? Uvažujeme o této možnosti. Nabídka vždy stojí za poptávkou. Pokud budou mít studenti, zájem, budeme mít zajištěné kvalitní lektory, pak kurz budeme opět nabízet. Zde ale nepředbíhejme, protože příští školní rok teprve skládám, jak klasickou výuku na U3V, tak i jednoleté kurzy. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru ve skládání programu výuky jak pro klasickou U3V tak i jednoleté kurzy. S garatkou Ing. Ingrid lčíkovou rozmlouvala Olga Švecová ŽÁDNÝ CÍL NENÍ TAK DALEKO, ABYSTE NA NĚJ NEDOSÁHLI V průběhu měsíce března jste odevzdávali nebo posílali svým vyučujícím své kolokviální práce a v měsíci dubnu ve stanovených termínech své studium v příslušném ročníku pohovorem zakončili. Jako první byl první ročník v Počítačové gramotnosti - skupina začátečníků. Počítačová místnost dne patřila právě těmto posluchačům a panu řediteli Ing. Jiřímu Durďákovi, který tuto výuku v této skupině vedl. Třídou se nesla malá nervozita, ale klidná a vstřícná slova pana ředitele posluchače, trochu 5

6 uklidnila. Pan ředitel s každým posluchačem či posluchačkou pohovořil, zhodnotil docházku, snahu, píli a zaslanou seminární práci. Stejný průběh mělo kolokvium v druhé skupině- pokročilí s vyučujícím Mgr. Igorem Osohou. I zde závěrem hodnocení prací panovala přátelská atmosféra. Za třídu poděkovala paní Božena Pařízková PRVNÍ ROČNÍK V OLOMOUCI První ročník, měsíc po kolokviu vyrazil dne 15. května 2013 na celodenní výlet do univerzitního města Olomouce. Posluchači se scházeli a postávali v prostranství před školou, kde se ohřívali na sluníčku a očekávali příchod ročníkové učitelky paní Ing. Ingrid Ilčíkové. Po kontrole přítomných vyráží autobus společnosti pana Vybírala na hodinovou jízdu směr Olomouc. Při povídání cesta rychle uběhla a již autobus zastavuje na Václavském náměstí před katedrálou sv. Václava. Zde již příjezd autobusu očekávala ředitelka U3V PhDr. Naděžda Špatenková, která po uvítání, seznamuje s programem a představuje průvodkyně paní Marii Hrachovcovou a paní Simonu Jemelkovou, které budou posluchačům k dispozici po celý den. V chrámu sv. Václava další odbornou přednášku provedla Lucie Přikrylová. Při putování univerzitním městem posluchači shlédli Arcibiskupský palác, Tereziánskou zbrojnici, knihovnu UP, kašnu Tritonů, kostel Zvěstování P. Marie Sněžné, chrám sv. Mořice, kapli sv. Jana Sarkandra, radnici s orlojem, sloup 6

7 Nejsvětější Trojice a další historické památky tohoto města. Po velmi chutném obědě v univerzitní menze a načerpání sil se účastníci vydali k Arcibiskupskému paláci, kde byla, zajištěna, velmi pěkná prohlídka. Tím byl program výletu vyčerpán a posluchači po krátkém občerstvení stále za slunečného počasí nastupují do autobusu a loučí se s univerzitním městem Olomoucí. Na závěr lze jen vyslovit slova díků všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. 16. duben 2013 byl ve znamení konání dvou kolokvií. Prvním kolokvium se konalo u posluchačů druhého ročníku. Zde se posluchači sešli s PhDr. Miladou Frolcovou, která zde přednášela v zimním semestru. Ve stejný den se sešli naposledy v učebně 333 posluchači třetího ročníku s Prof. PhDr. Miloslavem Pojslem nad hodnocením seminárních prací. Malá nervozita panovala i zde. Profesor Pojsl vlídným slovem hodnotil kolokviální práce a závěr 7

8 hodnocení zapsal do indexů všech posluchačů, ale tím ještě vše nekončí, posluchače čeká ještě promoce, výlet. O promoci a výletě si přečtete na dalších stránkách. ZVONÍ, ZVONÍ ZVONEC, TŘEM ROKŮM JE KONEC Posluchače, již skončeného třetího ročníku U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti čekal závěrečný akt PROMOCE, která se uskutečnila 14. května 2013 na svátek Bonifáce. V 8 hodin přijel, pro vedení Obchodní akademie, posluchače a rodinné příslušníky objednaný autobus, aby odvezl všechny do univerzitního města Olomouce. V deset hodin zastavuje autobus na třídě 17. listopadu před Přírodovědnou fakultou. Posluchači, jsou ve vstupní hale seznámeni s organizací slavnostního aktu. Po půl hodinové přestávce se všichni přesunuli do auly, aby zde za přítomnosti PhDr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Petra Bilíka, PhDr. Miloslava Pojsla, Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové, PaeDr. Marie Ančíkové, a PhDr. Naděždy Špatenkové, která byla, pověřena řízením celé slavnostní akce, převzali v zaplněné aule, z rukou proděkana Mgr. Petra Bilíka osvědčení o ukončení studia. V průběhu promoce posluchačů zazněly zdravice. Za posluchače tři roky studia zhodnotil a poděkoval pan František Čevela. Po skončení slavnostního aktu proběhlo fotografování a loučení. Loučení, ale ne na dlouho, naposledy se sejdou 21. května 2013 kdy se uskuteční zájezd do Znojma a okolí. 8

9 Zdravice u příležitosti promoce U3V Vážený pane prorektore, vážená paní ředitelko U3V,vážené paní kolegyně, vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, Den 14. května 2013 se nesmazatelně zapíše jako velká,. (neboť) končí jedna z významných etap Vašeho života, kdy jste znovu zakoušeli strasti a radosti studentského života sami na sobě jste si ověřili, tvrzení Franciska Petrarky Neznám větší rozkoše, než učit se Věřím, že ty tři krásné a přínosné roky jste strávili v krásném a důstojném prostředí Obchodní akademie, která se již řadu let stává místem, kam UPOL realizuje svoje studia U3V. Vzpomínám, jak jsem k Vám, v roce 2010 při imatrikulaci, promlouval, hovořil jsem o smysluplném naplňování druhé poloviny života. Hovořil jsem, úspěších lidí ve vysokém Věku. Vzpomínal jsem Maxe Plancka a jeho vědeckou práci, Pabla Picassa, který ve svých 80 vytvořil nový umělecký styl. Také jsem Vám sliboval, že studium U3V Vám přinese nejen poznání, naučí Vás novým pohledům i novým pracovním postupům. Dnes po těch třech letech jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo realizovat velmi zajímavý, studenty oslovující program: - zaměřený na humanitní vzdělávání, - seznamující kulturou v regionu, - realizovaný zapálenými pedagogy pracujícími dle zásady: Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit Program, propojený a nesený průřezovým tématem na bázi moderních vzdělávacích technologií, které jste zhusta začali využívat a které Vám také usnadnily studium a staly se součástí Vašeho života; stali jste se uživateli systémů, jako jsou Internet a , Cloud Computing, Digitální fotografie, Office. Byli jste velmi dobrý ročník. Ono se to tak někdy sejde a pak je krásné vzpomínat. Pár důkazů tohoto tvrzení: - ve vašich evaluacích se opakuje o díky za náročnost - je vidět, že Vás studium pohltilo o doporučení jak dělat to či ono lépe - je vidět, že přemýšlíte o velká poděkování RU a vedoucí U3V - je vidět, že studium vnímáte i srdcem 9

10 o ceníte si nasazení pedagogů, Vaše studium bylo velmi obohacováno výlety a exkurzemi, vznikl časopis U3Večko, jezdíte na výlety i mimo školu. Dámy a pánové, za chvíli převezmete diplomy a stanete se absolventy této slovutné Univerzity Palackého. Dokázali jste to, zvládli náročné studium, rozšířili své obzory, naučili se používat nové technologie a získaly nové vztahy. Zůstanou ve Vás nádherné vzpomínky na Vaši třídní, paní doktorku Marii Ančíkovou, vedoucí DTP U3V Ing. Ilčíkovou, ředitelku univerzity PhDr. Špatenkovou a na všechny pedagogy, kteří ve vás zanechali stopu, a já jim všem ze srdce děkuji. Děkuji také univerzitě, kterou zde zastupuje dr. Špatenková a pan proděkan. Dovolte, abych se s Vámi rozloučil nabídkou a citátem. Dveře školy budou pro Vás vždy otevřené a všichni Vás rádi uvidíme buď jen tak, nebo když využijete některého z dalších forem studia v oblasti IT, jazyků či finanční gramotnosti, nebo když si některý ročník či semestr studia zapíšete znovu. Vězte, že ve vzdělávání se nesmí přestávat, jak říká jedno čínské přísloví: Vzdělávání je jako proti proudu plavání, ustaneš na chvíli, vrátíš se o míli Dámy a pánové, moc Vám gratuluji k úspěšnému ukončení studia a těším se na další setkávání s Vámi. Putovali za poznáním Závěrečné putování, posluchačů U3V po Románských památkách se uskutečnilo 21. května 2013, když autobus krátce po půl osmé odstartoval od Obchodní akademie Uherské Hradiště, aby zaplněný autobus s účastníky, třídní učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou a odborníkem na slovo vzatým panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem, zkrápěný deštěm začal ukrajovat kilometry tohoto putování. Po cestě, do autobusu ještě přistupovali další účastníci a pak již autobus vyrazil směr Brno, Ivančice za přítomnosti příjemného hlasu pana profesora do Řeznovic. Zde již za sluníčka si posluchači prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, který je jednou z nejcennějších románských církevních staveb na Moravě. Jedná se o kulturní památku první třídy. Po prohlídce cesta pokračovala přes Znojmo k pohraničnímu přechodu Hatě do Schongrabenu v Rakousku, i zde si účastníci prohlédli zajímavou stavbu. Po 45 minutách se autobus vracel zpět do Znojma, kde se v restauraci hotelu Dukla účastníci posilnili dobrým obědem. Po obědě se pokračovalo do Louky u Znojma, kde byl k vidění premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Po prohlídce, občerstvení a příjezdu vláčku pokračovali 10

11 posluchači c prohlídce historického města Znojma, turistickým vláčkem Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. Při okružní jízdě, zastávkách a klaksonu vláčku posluchači U3V například shlédli: Plovárnu klášter Louka, přehradu u údolí Dyje, kostel sv. Mikuláše, Rotundu sv. Kateřiny, Znojemský hrad, ulici Přemyslovců, muzeum, Městské lázně, Mariánské náměstí, radniční věž, vlakové a autobusové nádraží. Jízda vyhlídkového vláčku skončila u Plovárny klášter Louka. Následovalo zakoupení sýrů, vínka, občerstvení příjemně unavení účastníci, za slunečného počasí nastoupili do autobusu, který po chvíli nastartoval a vydal se na zpáteční cestu. Autobusem opět znělo slovo průvodce, skutečného znalce odborníka pana profesora Miloslava Pojsla, jehož poutavý výklad zaujal všechny přítomné. Po dvouhodinové jízdě autobus zastavuje před školou, vystupujeme, nastalo loučení a zaznívaly slova díků panu řidiči za bezvadnou a bezpečnou jízdu, panu profesorovi, třídní učitelce a posluchači jen věří, že jim slůvko Děkujeme jako poděkování bude stačit. 11

12 Při svých návštěvách ve třídách, mne zaujala třída, kde se vyučoval cizí jazyk a tak jsem požádala vyučující PhDr. Yvonu Procházkovou krátký rozhovor. Otázka: Výuka pro seniory byla na OA zahájena jako novinka. Kolik posluchačů se přihlásilo, kolik se zúčastňuje a je nějaká úmrtnost již v průběhu? Do kurzu angličtiny pro začátečníky dnes dochází 20 posluchačů z původně zapsaných 22. Otázka: Nebyla jste s takovým zájmem ze strany seniorů překvapena, a jak se Vám se seniory pracuje? Byla jsem velmi překvapená počtem přihlášek, které jsem v srpnu dostala, ještě víc mě však překvapilo, že všichni zapsaní studenti nastoupili. Dnes mohu říci, že vůbec nevíme, co jsou to absence! Všichni se pravidelně účastní a všichni jsou nesmírně aktivní. Otázka: S jakými skupinami pracujete? Mám na mysli, začátečníci - pokročilí - mírně pokročilí? Je to úžasný kurz, postupujeme velmi rychle díky poctivé přípravě všech zúčastněných. Téměř všichni byli na začátku roku úplní začátečníci, bylo i několik falešných začátečníků, kteří se učili angličtinu třeba jen rok někdy v minulosti. Kurz je zaměřen velmi prakticky a konverzačně. Opravdu hodně mluvíme, čteme návody, nápisy a oznámení, prostě to, co je nejvíc potřeba. Umíme již podat informace o sobě, rodině, volném čase a sportovních aktivitách, o bydlení a zaměstnání, městě a vesnici. Umíme počítat, napsat dopis, zeptat se na cestu, popsat cestu, nazvat budovy ve městě a nejdůležitější instituce. Otázka: Můžete krátce nastínit, jak výuka probíhá, kde získávají posluchači studijní materiál, pracujete s nějakými učebnicemi? Tuto otázku kladu pro případné zájemce. Nemáme klasickou učebnici, jen pracovní sešit, do kterého vpisujeme novou gramatiku, kde procvičujeme slovní zásobu a kam si děláme poznámky z poslechů nahrávek. Většinu materiálů připravuje vyučující. Materiály vždy reagují na momentální potřebu více procvičovat nebo naopak postoupit dál. Zájem studentů rovněž zohledňujeme. Jsme velmi flexibilní, nikam nespěcháme, volíme vlastní tempo. Studenti mají CD s nahrávkami k domácímu poslechu, jsou na něm i interaktivní cvičení, hry a zábavná angličtina s možností přístupu na internet, kde jsou další aktivity odpovídající úrovni studentů. Ani se mi nechce věřit, že 80 procent účastníků kurzu těchto možností pravidelně využívá! Některé studijní materiály jsou rozesílány v elektronické podobě, máme svou třídní ovou 12

13 schránku. Z uvedených informací je vidět, jaký pokrok studenti udělali v oblasti informačních technologií. Otázka: Dá se předpokládat, že výuka cizích jazyků konkrétně angličtiny bude pokračovat i v příštím roce? V příštím školním roce chce většina studentů pokračovat jako mírně pokročilí, přidat se k nám může kdokoliv další, ať již student U3V (současný nebo minulý) nebo zájemce z řad veřejnosti (zahájení v polovině září, den schůzek pravděpodobně středa ). Počítáme taky s otevřením nového kurzu pro začátečníky ve formě, která se letos osvědčila. Otázka: Co byste vzkázala případným novým zájemcům? Takže noví studenti, žádný strach! S jazykem je opravdu možno začít i v pozdějším věku. Zeptejte se současných studentů. Pokud vás něco dalšího zajímá, obraťte se přímo na mě teď nebo i o prázdninách: Děkuji za rozhovor, přeji hodně zdaru a ještě více spokojených posluchačů. Za krásami Žítkové Školní rok pomalu končí, žáci, studenti šturmují v učivu a snaží se co nejvíce vylepšit si tu či onu známku. Posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti ukončili školní rok v měsíci dubnu. K závěru školního roku patří i školní výlety. Tyto výlety, na U3V proběhly v měsíci květnu. Na jeden takový výlet se vydali posluchači kurzu s výukou anglického jazyka. Posluchači kurzu, strávili druhou sobotu v měsíci června v krásném a malebném prostředí Bílých Karpat na Žítkové. Po dvouhodinovém odpočinku a vyprávění na zahradě u chaloupky vyučující a ochutnávání všelijakých dobrot se polovina výletníků vydala v doprovodu sympatického manžela Václava na výšlap krajinou, po stopách bohyň a kapličkám. Při výšlapu účastníky překvapila rychlá a silná přeháňka, ale ani ta nedokázala překazit jinak velmi pěknou procházku krajinou, kde lišky dávají dobrou noc. Po návratu k azylové chatě zhodnotili celou akci za velmi zdařilou a tak vzešel návrh tuto akci zopakovat a nikdo nebyl proti. Čas rychle ubíhal, přiblížila se 18 hodina a čas loučení a slova díků vyučující a jejímu manželovi, za neskutečnou sobotu v malebném kraji žítkovských bohyní. A že, panovala příjemná atmosféra, dokazuje, již jen fotodokumentace, kterou pořídil pan František Čevela. 13

14 Angličtináři ukončili výuku Středeční odpoledne , posluchárna 103 na Obchodní akademii v Uherském Hradišti patřila posluchačům, kteří absolvovali jako první výuku anglického jazyka pod vedením vyučující PhDr. Yvony Procházkové. Než posluchači přistoupili k závěru výuky, zavzpomínali na uplynulý víkend, který strávili v přírodě v oblasti Bílých Karpat - Žítkové. Poté zhodnotila vyučující píli posluchačů a vyslovila hodnocení, ve kterém řekla Byla jste dobrá třída, byla radost s Vámi pracovat a věřím, že se s Vámi po prázdninách opět setkám. Závěr výuky patřil předání Osvědčení o absolvování kurzu a jako malé poděkování byla vyučující předána malá kytička. Při opouštění třídy zazněla slova posluchačů v září nashledanou. 14

15 Emblém na této stránce napovídá kam ÚTŘIVÉČKO obrátí svoji pozornost. Je to obec Velehrad, ležící mezi výběžky Chřibů, 7 km od Uherského Hradiště, v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Obec Velehrad je významným duchovním centrem, místem církevních poutí a cyrilometodějských oslav. V letošním roce se budou konat velké oslavy příchodů Cyrila a Metoděje na Velehrad. Přípravy na oslavy vrcholí, ladí se program, setkání, doprava, semináře, výstavy a jiný doprovodný program. Vypisovat všechny akce, besedy, semináře výstavy by zabralo velmi mnoho místa a papíru, proto Vás milé spolužačky a milí spolužáci časopis ÚTŘIVÉČKO okáže na webové stránky obce, kde naleznete veškeré informace. Odkazy na program: www:velehrad.cz, nebo DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE SE USKUTEČNÍ

16 Milé spolužačky a milí spolužáci. Tímto číslem se náš časopis s Vámi loučí. Všem spolužačkám a spolužákům, vyučujícím ÚTŘÍVÉČKO přeje hodně zdraví, klidu, pohody a úspěchů jak pracovních tak i v osobním životě. Nebuďte smutní, že toto studium skončilo. Od září můžete směle ve studiu pokračovat a nová přátelství navazovat. 16

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 2015 Motto: To co se jednou naučíte, to Vám v hlavě zůstane a nikdo Vám to z paměti nesmaže. Milé spolužačky a milí spolužáci, minulé číslo našeho periodika

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období

Evaluace kurzů projektu Postilión za 2. monitorovací období Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-10/2 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA METODICKÝ POKYN DĚKANKY FZV UP PRO KONÁNÍ SLAVNOSTNÍCH AKTŮ IMATRIKULACE A PROMOCE NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference

30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4. Závěrečná zpráva z konference 30. 10. 2010, Konferenční centrum CITY, Praha 4 Závěrečná zpráva z konference Závěrečná zpráva Outsourcing v IT Datum: 30. 9. 2010 Místo: Konferenční centrum CITY, Praha 4 Pořadatel: DCD Publishing, vydavatel

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1007/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1007/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1007/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno, Kotlářská 9 Sídlo:

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO:

120, 612 00 541245321, 725 605 216, IČO: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů

Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Motto: Neznám žádnou školu, nikde na světě, která by byla lepší než její učitelé. Ken Robinson, profesor University of Warwick UK Kurz rozvoje klíčových kompetencí pedagogů Metodika další vzdělávání pedagogických

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov.

Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Zápis z výjezdního zasedání, semináři k problematice eroze, prohlídce erozně ohrožených lokalit Akce v rámci Celostátní sítě pro venkov. Termín: středa 23. 10. 2013 Téma: seznámení členů Tematické pracovní

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno Datum a místo narození, věk Název a adresa školy Navštěvovaný ročník Kontaktní telefon Kontaktní e-mail Zvláštní požadavky/omezení

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Otevřená škola Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Jarmila

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více