Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4"

Transkript

1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 4 Školní rok 2012/2013

2 Milé spolužačky, milí spolužáci. Minulé číslo našeho časopisu ÚTŘIVÉČKO vyšlo počátkem měsíce února. Koncem ledna dostávali žáci svá pololetní vysvědčení a nyní již pilně sbírají další vědomosti, znalosti, poznatky a to až do měsíce června, kdy dostanou závěrečná vysvědčení. Nové poznatky jste v měsících leden, únor, březen získávali i Vy posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti v rámci letního semestru. Měsíc leden, únor byl ve znamení zimy, březen začal vonět jarem a na přelomu měsíce března s měsícem dubnem se slavily velikonoční svátky. Čas ubíhal rychle, měsíc se scházel s měsícem a letní semestr se řítil do svého závěru. Než, ale nastal dubnový finiš, tak jste si ve svých ročnících vyslechli své odborné přednášky. Posluchači, prvního ročníku v začátečnících a pokročilých se například seznámili, jak pracovat s textovým dokumentem, projektem, jak pracovat s rozsáhlým dokumentem, jak pracovat s digitálním fotoaparátem a digitální fotografií, jak vypracovat seminární práci. Velmi zajímavé přednášky čekali na posluchače druhého ročníku. Přednášky se týkaly Lidové hudby. O hudbě odborně vyprávěla PaeDr. Marie Ančíková 2

3 Při dalším setkání si posluchači poslechli přednášku o Filmu a Uherskohradištských kinech v provedení ředitele Městských kin Mgr. Jiřího Korvase. Další, setkání posluchačů druhého ročníku, bylo v učebně školy a uskutečnilo se 26. března 2013, kdy si vyslechli přednášku od historičky PhDr. Blanky Rašticové o Historii města. Poslední dvouhodinová výuka, byla uskutečněna, 2. dubna 2013 v terénu, při které se posluchači seznámili s historickými budovami a stavbami města. Třetí ročník finišoval v poutavých a velmi zajímavých přednáškách s panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem na téma Bible v umění. 3

4 Nezahálel ani Finanční kurz, zde posluchači vyslechli zajímavé přednášky o Činnosti banky, Hospodaření s penězi, Pojištění, Stavební spoření, Ochranné prvky na bankovkách a právě tímto tématem dne byla ukončena úspěšná novinka pro seniory, která byla zahájena v roce V říjnu 2012 byla zahájena výuka jednoročního kurzu "Finanční gramotnost" a tak jsem požádala odborného garanta U3V Ing. Ingrid Ilčíkovou o krátký rozhovor. Při mých návštěvách jsem mohla konstatovat zaplněnost třídy- seniory. Kolik seniorů se do kurzu přihlásilo? Finanční gramotnost navštěvuje celkem 23 studentů. Ve větším poměru ženy než muži. Překvapil Vás a vedení školy, takový zájem? Kurz jsme připravovali několik let a otevírali na základě průzkumu zájmu u seniorů a ten byl. Samozřejmě, že nás těší záliba seniorů neustále se vzdělávat a to v různých směrech. Co Vás vedlo k tomu, že jste tento kurz pro seniory zajistili? 4

5 Protože finanční vzdělávání má smysl v každém věku. V oblasti financí jsou senioři jednou ze snadno zranitelných skupin osob. Příčinou je zejména jejich horší orientace v současných nabídkách finančního trhu. Někdy omezený přístup k moderním informačním kanálům a větší důvěřivost k nabídkám a tvrzením některých poskytovatelů a zprostředkovatelů finančních služeb. Snahou kurzu je zvýšit finanční gramotnost i u této věkové kategorie. Je těžké a náročné získávat fundované přednášející? Odpověď je velmi krátká. Je. Není rychlé, snadné najít odborníka se zkušenostmi, ochotou ve svém volném čase přednášet, vysvětlovat a hlavně s citem a pochopením pro starší generaci. Jaká je pravidelnost setkávání? Jednou za měsíc, v některých měsících je výuka častější 2x za měsíc. Respektuji pracovní vytížení, služební cesty a možnosti přednášejícího. Bude, výuka pokračovat v dalším období? Uvažujeme o této možnosti. Nabídka vždy stojí za poptávkou. Pokud budou mít studenti, zájem, budeme mít zajištěné kvalitní lektory, pak kurz budeme opět nabízet. Zde ale nepředbíhejme, protože příští školní rok teprve skládám, jak klasickou výuku na U3V, tak i jednoleté kurzy. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru ve skládání programu výuky jak pro klasickou U3V tak i jednoleté kurzy. S garatkou Ing. Ingrid lčíkovou rozmlouvala Olga Švecová ŽÁDNÝ CÍL NENÍ TAK DALEKO, ABYSTE NA NĚJ NEDOSÁHLI V průběhu měsíce března jste odevzdávali nebo posílali svým vyučujícím své kolokviální práce a v měsíci dubnu ve stanovených termínech své studium v příslušném ročníku pohovorem zakončili. Jako první byl první ročník v Počítačové gramotnosti - skupina začátečníků. Počítačová místnost dne patřila právě těmto posluchačům a panu řediteli Ing. Jiřímu Durďákovi, který tuto výuku v této skupině vedl. Třídou se nesla malá nervozita, ale klidná a vstřícná slova pana ředitele posluchače, trochu 5

6 uklidnila. Pan ředitel s každým posluchačem či posluchačkou pohovořil, zhodnotil docházku, snahu, píli a zaslanou seminární práci. Stejný průběh mělo kolokvium v druhé skupině- pokročilí s vyučujícím Mgr. Igorem Osohou. I zde závěrem hodnocení prací panovala přátelská atmosféra. Za třídu poděkovala paní Božena Pařízková PRVNÍ ROČNÍK V OLOMOUCI První ročník, měsíc po kolokviu vyrazil dne 15. května 2013 na celodenní výlet do univerzitního města Olomouce. Posluchači se scházeli a postávali v prostranství před školou, kde se ohřívali na sluníčku a očekávali příchod ročníkové učitelky paní Ing. Ingrid Ilčíkové. Po kontrole přítomných vyráží autobus společnosti pana Vybírala na hodinovou jízdu směr Olomouc. Při povídání cesta rychle uběhla a již autobus zastavuje na Václavském náměstí před katedrálou sv. Václava. Zde již příjezd autobusu očekávala ředitelka U3V PhDr. Naděžda Špatenková, která po uvítání, seznamuje s programem a představuje průvodkyně paní Marii Hrachovcovou a paní Simonu Jemelkovou, které budou posluchačům k dispozici po celý den. V chrámu sv. Václava další odbornou přednášku provedla Lucie Přikrylová. Při putování univerzitním městem posluchači shlédli Arcibiskupský palác, Tereziánskou zbrojnici, knihovnu UP, kašnu Tritonů, kostel Zvěstování P. Marie Sněžné, chrám sv. Mořice, kapli sv. Jana Sarkandra, radnici s orlojem, sloup 6

7 Nejsvětější Trojice a další historické památky tohoto města. Po velmi chutném obědě v univerzitní menze a načerpání sil se účastníci vydali k Arcibiskupskému paláci, kde byla, zajištěna, velmi pěkná prohlídka. Tím byl program výletu vyčerpán a posluchači po krátkém občerstvení stále za slunečného počasí nastupují do autobusu a loučí se s univerzitním městem Olomoucí. Na závěr lze jen vyslovit slova díků všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli. 16. duben 2013 byl ve znamení konání dvou kolokvií. Prvním kolokvium se konalo u posluchačů druhého ročníku. Zde se posluchači sešli s PhDr. Miladou Frolcovou, která zde přednášela v zimním semestru. Ve stejný den se sešli naposledy v učebně 333 posluchači třetího ročníku s Prof. PhDr. Miloslavem Pojslem nad hodnocením seminárních prací. Malá nervozita panovala i zde. Profesor Pojsl vlídným slovem hodnotil kolokviální práce a závěr 7

8 hodnocení zapsal do indexů všech posluchačů, ale tím ještě vše nekončí, posluchače čeká ještě promoce, výlet. O promoci a výletě si přečtete na dalších stránkách. ZVONÍ, ZVONÍ ZVONEC, TŘEM ROKŮM JE KONEC Posluchače, již skončeného třetího ročníku U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti čekal závěrečný akt PROMOCE, která se uskutečnila 14. května 2013 na svátek Bonifáce. V 8 hodin přijel, pro vedení Obchodní akademie, posluchače a rodinné příslušníky objednaný autobus, aby odvezl všechny do univerzitního města Olomouce. V deset hodin zastavuje autobus na třídě 17. listopadu před Přírodovědnou fakultou. Posluchači, jsou ve vstupní hale seznámeni s organizací slavnostního aktu. Po půl hodinové přestávce se všichni přesunuli do auly, aby zde za přítomnosti PhDr. Jiřího Pospíšila, Mgr. Petra Bilíka, PhDr. Miloslava Pojsla, Ing. Jiřího Durďáka, Ing. Ingrid Ilčíkové, PaeDr. Marie Ančíkové, a PhDr. Naděždy Špatenkové, která byla, pověřena řízením celé slavnostní akce, převzali v zaplněné aule, z rukou proděkana Mgr. Petra Bilíka osvědčení o ukončení studia. V průběhu promoce posluchačů zazněly zdravice. Za posluchače tři roky studia zhodnotil a poděkoval pan František Čevela. Po skončení slavnostního aktu proběhlo fotografování a loučení. Loučení, ale ne na dlouho, naposledy se sejdou 21. května 2013 kdy se uskuteční zájezd do Znojma a okolí. 8

9 Zdravice u příležitosti promoce U3V Vážený pane prorektore, vážená paní ředitelko U3V,vážené paní kolegyně, vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, Den 14. května 2013 se nesmazatelně zapíše jako velká,. (neboť) končí jedna z významných etap Vašeho života, kdy jste znovu zakoušeli strasti a radosti studentského života sami na sobě jste si ověřili, tvrzení Franciska Petrarky Neznám větší rozkoše, než učit se Věřím, že ty tři krásné a přínosné roky jste strávili v krásném a důstojném prostředí Obchodní akademie, která se již řadu let stává místem, kam UPOL realizuje svoje studia U3V. Vzpomínám, jak jsem k Vám, v roce 2010 při imatrikulaci, promlouval, hovořil jsem o smysluplném naplňování druhé poloviny života. Hovořil jsem, úspěších lidí ve vysokém Věku. Vzpomínal jsem Maxe Plancka a jeho vědeckou práci, Pabla Picassa, který ve svých 80 vytvořil nový umělecký styl. Také jsem Vám sliboval, že studium U3V Vám přinese nejen poznání, naučí Vás novým pohledům i novým pracovním postupům. Dnes po těch třech letech jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo realizovat velmi zajímavý, studenty oslovující program: - zaměřený na humanitní vzdělávání, - seznamující kulturou v regionu, - realizovaný zapálenými pedagogy pracujícími dle zásady: Žák není nádoba, jež se má naplnit, ale pochodeň, která se má zapálit Program, propojený a nesený průřezovým tématem na bázi moderních vzdělávacích technologií, které jste zhusta začali využívat a které Vám také usnadnily studium a staly se součástí Vašeho života; stali jste se uživateli systémů, jako jsou Internet a , Cloud Computing, Digitální fotografie, Office. Byli jste velmi dobrý ročník. Ono se to tak někdy sejde a pak je krásné vzpomínat. Pár důkazů tohoto tvrzení: - ve vašich evaluacích se opakuje o díky za náročnost - je vidět, že Vás studium pohltilo o doporučení jak dělat to či ono lépe - je vidět, že přemýšlíte o velká poděkování RU a vedoucí U3V - je vidět, že studium vnímáte i srdcem 9

10 o ceníte si nasazení pedagogů, Vaše studium bylo velmi obohacováno výlety a exkurzemi, vznikl časopis U3Večko, jezdíte na výlety i mimo školu. Dámy a pánové, za chvíli převezmete diplomy a stanete se absolventy této slovutné Univerzity Palackého. Dokázali jste to, zvládli náročné studium, rozšířili své obzory, naučili se používat nové technologie a získaly nové vztahy. Zůstanou ve Vás nádherné vzpomínky na Vaši třídní, paní doktorku Marii Ančíkovou, vedoucí DTP U3V Ing. Ilčíkovou, ředitelku univerzity PhDr. Špatenkovou a na všechny pedagogy, kteří ve vás zanechali stopu, a já jim všem ze srdce děkuji. Děkuji také univerzitě, kterou zde zastupuje dr. Špatenková a pan proděkan. Dovolte, abych se s Vámi rozloučil nabídkou a citátem. Dveře školy budou pro Vás vždy otevřené a všichni Vás rádi uvidíme buď jen tak, nebo když využijete některého z dalších forem studia v oblasti IT, jazyků či finanční gramotnosti, nebo když si některý ročník či semestr studia zapíšete znovu. Vězte, že ve vzdělávání se nesmí přestávat, jak říká jedno čínské přísloví: Vzdělávání je jako proti proudu plavání, ustaneš na chvíli, vrátíš se o míli Dámy a pánové, moc Vám gratuluji k úspěšnému ukončení studia a těším se na další setkávání s Vámi. Putovali za poznáním Závěrečné putování, posluchačů U3V po Románských památkách se uskutečnilo 21. května 2013, když autobus krátce po půl osmé odstartoval od Obchodní akademie Uherské Hradiště, aby zaplněný autobus s účastníky, třídní učitelkou PaedDr. Marií Ančíkovou a odborníkem na slovo vzatým panem profesorem PhDr. Miloslavem Pojslem, zkrápěný deštěm začal ukrajovat kilometry tohoto putování. Po cestě, do autobusu ještě přistupovali další účastníci a pak již autobus vyrazil směr Brno, Ivančice za přítomnosti příjemného hlasu pana profesora do Řeznovic. Zde již za sluníčka si posluchači prohlédli kostel sv. Petra a Pavla, který je jednou z nejcennějších románských církevních staveb na Moravě. Jedná se o kulturní památku první třídy. Po prohlídce cesta pokračovala přes Znojmo k pohraničnímu přechodu Hatě do Schongrabenu v Rakousku, i zde si účastníci prohlédli zajímavou stavbu. Po 45 minutách se autobus vracel zpět do Znojma, kde se v restauraci hotelu Dukla účastníci posilnili dobrým obědem. Po obědě se pokračovalo do Louky u Znojma, kde byl k vidění premonstrátský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Po prohlídce, občerstvení a příjezdu vláčku pokračovali 10

11 posluchači c prohlídce historického města Znojma, turistickým vláčkem Znojemské dopravní společnosti PSOTA, s.r.o. Při okružní jízdě, zastávkách a klaksonu vláčku posluchači U3V například shlédli: Plovárnu klášter Louka, přehradu u údolí Dyje, kostel sv. Mikuláše, Rotundu sv. Kateřiny, Znojemský hrad, ulici Přemyslovců, muzeum, Městské lázně, Mariánské náměstí, radniční věž, vlakové a autobusové nádraží. Jízda vyhlídkového vláčku skončila u Plovárny klášter Louka. Následovalo zakoupení sýrů, vínka, občerstvení příjemně unavení účastníci, za slunečného počasí nastoupili do autobusu, který po chvíli nastartoval a vydal se na zpáteční cestu. Autobusem opět znělo slovo průvodce, skutečného znalce odborníka pana profesora Miloslava Pojsla, jehož poutavý výklad zaujal všechny přítomné. Po dvouhodinové jízdě autobus zastavuje před školou, vystupujeme, nastalo loučení a zaznívaly slova díků panu řidiči za bezvadnou a bezpečnou jízdu, panu profesorovi, třídní učitelce a posluchači jen věří, že jim slůvko Děkujeme jako poděkování bude stačit. 11

12 Při svých návštěvách ve třídách, mne zaujala třída, kde se vyučoval cizí jazyk a tak jsem požádala vyučující PhDr. Yvonu Procházkovou krátký rozhovor. Otázka: Výuka pro seniory byla na OA zahájena jako novinka. Kolik posluchačů se přihlásilo, kolik se zúčastňuje a je nějaká úmrtnost již v průběhu? Do kurzu angličtiny pro začátečníky dnes dochází 20 posluchačů z původně zapsaných 22. Otázka: Nebyla jste s takovým zájmem ze strany seniorů překvapena, a jak se Vám se seniory pracuje? Byla jsem velmi překvapená počtem přihlášek, které jsem v srpnu dostala, ještě víc mě však překvapilo, že všichni zapsaní studenti nastoupili. Dnes mohu říci, že vůbec nevíme, co jsou to absence! Všichni se pravidelně účastní a všichni jsou nesmírně aktivní. Otázka: S jakými skupinami pracujete? Mám na mysli, začátečníci - pokročilí - mírně pokročilí? Je to úžasný kurz, postupujeme velmi rychle díky poctivé přípravě všech zúčastněných. Téměř všichni byli na začátku roku úplní začátečníci, bylo i několik falešných začátečníků, kteří se učili angličtinu třeba jen rok někdy v minulosti. Kurz je zaměřen velmi prakticky a konverzačně. Opravdu hodně mluvíme, čteme návody, nápisy a oznámení, prostě to, co je nejvíc potřeba. Umíme již podat informace o sobě, rodině, volném čase a sportovních aktivitách, o bydlení a zaměstnání, městě a vesnici. Umíme počítat, napsat dopis, zeptat se na cestu, popsat cestu, nazvat budovy ve městě a nejdůležitější instituce. Otázka: Můžete krátce nastínit, jak výuka probíhá, kde získávají posluchači studijní materiál, pracujete s nějakými učebnicemi? Tuto otázku kladu pro případné zájemce. Nemáme klasickou učebnici, jen pracovní sešit, do kterého vpisujeme novou gramatiku, kde procvičujeme slovní zásobu a kam si děláme poznámky z poslechů nahrávek. Většinu materiálů připravuje vyučující. Materiály vždy reagují na momentální potřebu více procvičovat nebo naopak postoupit dál. Zájem studentů rovněž zohledňujeme. Jsme velmi flexibilní, nikam nespěcháme, volíme vlastní tempo. Studenti mají CD s nahrávkami k domácímu poslechu, jsou na něm i interaktivní cvičení, hry a zábavná angličtina s možností přístupu na internet, kde jsou další aktivity odpovídající úrovni studentů. Ani se mi nechce věřit, že 80 procent účastníků kurzu těchto možností pravidelně využívá! Některé studijní materiály jsou rozesílány v elektronické podobě, máme svou třídní ovou 12

13 schránku. Z uvedených informací je vidět, jaký pokrok studenti udělali v oblasti informačních technologií. Otázka: Dá se předpokládat, že výuka cizích jazyků konkrétně angličtiny bude pokračovat i v příštím roce? V příštím školním roce chce většina studentů pokračovat jako mírně pokročilí, přidat se k nám může kdokoliv další, ať již student U3V (současný nebo minulý) nebo zájemce z řad veřejnosti (zahájení v polovině září, den schůzek pravděpodobně středa ). Počítáme taky s otevřením nového kurzu pro začátečníky ve formě, která se letos osvědčila. Otázka: Co byste vzkázala případným novým zájemcům? Takže noví studenti, žádný strach! S jazykem je opravdu možno začít i v pozdějším věku. Zeptejte se současných studentů. Pokud vás něco dalšího zajímá, obraťte se přímo na mě teď nebo i o prázdninách: Děkuji za rozhovor, přeji hodně zdaru a ještě více spokojených posluchačů. Za krásami Žítkové Školní rok pomalu končí, žáci, studenti šturmují v učivu a snaží se co nejvíce vylepšit si tu či onu známku. Posluchači U3V při Obchodní akademii v Uherském Hradišti ukončili školní rok v měsíci dubnu. K závěru školního roku patří i školní výlety. Tyto výlety, na U3V proběhly v měsíci květnu. Na jeden takový výlet se vydali posluchači kurzu s výukou anglického jazyka. Posluchači kurzu, strávili druhou sobotu v měsíci června v krásném a malebném prostředí Bílých Karpat na Žítkové. Po dvouhodinovém odpočinku a vyprávění na zahradě u chaloupky vyučující a ochutnávání všelijakých dobrot se polovina výletníků vydala v doprovodu sympatického manžela Václava na výšlap krajinou, po stopách bohyň a kapličkám. Při výšlapu účastníky překvapila rychlá a silná přeháňka, ale ani ta nedokázala překazit jinak velmi pěknou procházku krajinou, kde lišky dávají dobrou noc. Po návratu k azylové chatě zhodnotili celou akci za velmi zdařilou a tak vzešel návrh tuto akci zopakovat a nikdo nebyl proti. Čas rychle ubíhal, přiblížila se 18 hodina a čas loučení a slova díků vyučující a jejímu manželovi, za neskutečnou sobotu v malebném kraji žítkovských bohyní. A že, panovala příjemná atmosféra, dokazuje, již jen fotodokumentace, kterou pořídil pan František Čevela. 13

14 Angličtináři ukončili výuku Středeční odpoledne , posluchárna 103 na Obchodní akademii v Uherském Hradišti patřila posluchačům, kteří absolvovali jako první výuku anglického jazyka pod vedením vyučující PhDr. Yvony Procházkové. Než posluchači přistoupili k závěru výuky, zavzpomínali na uplynulý víkend, který strávili v přírodě v oblasti Bílých Karpat - Žítkové. Poté zhodnotila vyučující píli posluchačů a vyslovila hodnocení, ve kterém řekla Byla jste dobrá třída, byla radost s Vámi pracovat a věřím, že se s Vámi po prázdninách opět setkám. Závěr výuky patřil předání Osvědčení o absolvování kurzu a jako malé poděkování byla vyučující předána malá kytička. Při opouštění třídy zazněla slova posluchačů v září nashledanou. 14

15 Emblém na této stránce napovídá kam ÚTŘIVÉČKO obrátí svoji pozornost. Je to obec Velehrad, ležící mezi výběžky Chřibů, 7 km od Uherského Hradiště, v jednom z nejmalebnějších koutů Slovácka. Obec Velehrad je významným duchovním centrem, místem církevních poutí a cyrilometodějských oslav. V letošním roce se budou konat velké oslavy příchodů Cyrila a Metoděje na Velehrad. Přípravy na oslavy vrcholí, ladí se program, setkání, doprava, semináře, výstavy a jiný doprovodný program. Vypisovat všechny akce, besedy, semináře výstavy by zabralo velmi mnoho místa a papíru, proto Vás milé spolužačky a milí spolužáci časopis ÚTŘIVÉČKO okáže na webové stránky obce, kde naleznete veškeré informace. Odkazy na program: www:velehrad.cz, nebo DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE SE USKUTEČNÍ

16 Milé spolužačky a milí spolužáci. Tímto číslem se náš časopis s Vámi loučí. Všem spolužačkám a spolužákům, vyučujícím ÚTŘÍVÉČKO přeje hodně zdraví, klidu, pohody a úspěchů jak pracovních tak i v osobním životě. Nebuďte smutní, že toto studium skončilo. Od září můžete směle ve studiu pokračovat a nová přátelství navazovat. 16

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Školní rok 2012/2013 Škola pro třetí tisíciletí Úvodní slovo pana ředitele Obchodní akademie Ing. Jiřího Durďáka Obchodní škola v Uherském Hradišti má

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 1, 2011/2012 Náš první ročník U3V 2010/2011 Obchodní akademie Uherské Hradiště Vážené a milé studentky a studenti, možná ani netušíte, že rok 2012 je vyhlášený Evropským rokem aktivního stárnutí

Více

ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště

ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO č. 2, 2011/2012 Co vše se odehrálo v našem druhém ročníku 2011/2012 a vůbec celý školní rok na U3V Obchodní akademie Uherské Hradiště Čtěte až do konce, najdete spoustu zajímavých informací pro

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 1 2014/2015 Milí spolužáci a milé spolužačky. Prázdniny - dovolená, krásný letní čas, čas plný krásných zážitků, uběhl velmi rychle a již je tu nový školní

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

Upozornění pro občany Upozorňujeme tímto občany, kteří parkují auta na zelené ploše, např. ul. Nábřežní,

Upozornění pro občany Upozorňujeme tímto občany, kteří parkují auta na zelené ploše, např. ul. Nábřežní, ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 2/2013 ČERVEN 2013 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU STŘÍPKY Z RADNICE Vážení a milí spoluobčané, rok se nám přehoupl do nejočekávanějšího období, a to období dovolených a prázdnin. Je

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007

Biskupské gymnázium Skuteč. Výroční zpráva za školní rok 2006/2007. čj. 286/2007 Biskupské gymnázium Skuteč Výroční zpráva za školní rok 006/007 čj. 86/007 OBSAH:. Základní údaje o škole. Kontakty. Vedení školy. Učební plán pro čtyřleté studium 5. Učební plán pro osmileté studium 6.

Více

ALMANACH K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA V LITVÍNOVĚ

ALMANACH K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA V LITVÍNOVĚ ALMANACH K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA V LITVÍNOVĚ 2007 DIGNITATIS MEMORES AD OPTIMA INTENTI PAMĚTLIVI DŮSTOJNOSTI USILUJEME O NEJLEPŠÍ S LOVO ÚVODEM 60 let v dnešním uspěchaném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2008/2009 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti

Krištofová: Mým největším úspěchem jsou mé děti Fulnecký zdarma 1 2015 Zpravodaj Zastupitelstvo vyčlenilo prostředky na granty 3 Žáci z dolní školy se učili v autobuse 7 Fulnek hostil okresní turnaj v pexesu 11 Radka Krištofová: Mým největším úspěchem

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku

Obsah. ZAJÍMAVOSTI 11 Procvičte si mozky. Za hranicemi s VŠTE 2 Erasmus v Portugalsku Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v dubnu jste měli možnost se poprvé setkat s NÁVŠTĚVNÍKEM Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008

V ý r o č n í. z p r á v a. Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace. O činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Gymnázium, Bílina, Břežánská 9, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a O činnosti školy ve školním roce 2007/2008 podle 7 vyhlášky 15 / 2005 Sb. Ing. Jaroslava Mrázová ředitelka školy 1 Charakteristika

Více

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3

Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Obchodní akademie Uherské Hradiště ÚTŘIVÉČKO Č. 3 Školní rok 2012/2013 Milé spolužačky a milí spolužáci Poslední stránka našeho studentského časopisu ÚTŘIVÉČKO Č. 2 byla věnována přání všeho nejlepšího

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace

KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace KRONIKA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOJETÍN, příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizace, organizuje pro své cílové skupiny v průběhu celého roku různé volnočasové aktivity,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Říjen 2014 Zpravodaj ALEN ŘÍJEN 2014 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice. nevydržela v novém ani dva měsíce

Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice. nevydržela v novém ani dva měsíce Kamery pro bezpečnost str. 4 Ulička nevydržela v novém ani dva měsíce Necelé dva měsíce zdobily zdi Farní uličky v centru Bruntálu kresby dětí ze základních škol z města, aniž by měl někdo potřebu je ničit,

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Slovo předsedy SDČR, o.s.

Slovo předsedy SDČR, o.s. Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám. číslo 7 MOTTO: Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat. Slovo předsedy SDČR, o.s. Gándhí Vážení přátelé, mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14

LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 LISTOPAD 2006, 9. číslo, ročník 14 ZSF OU má novou učebnu Co nového na Filozofické fakultě OU? Slavnostní inaugurace děkanky FF OU Den mexické kultury Studijní cesta do Ostravy Sportovní reprezentace Ostravské

Více