Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy. Procesní analýza firmy Vladimír Goby PRAHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy. Procesní analýza firmy Vladimír Goby PRAHA"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Obor: Podnikové informační systémy Procesní analýza firmy Vladimír Goby PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Helena Kučerová, VOŠIŠ Praha Autor: Petr Bartaloš Praha, 2009

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, a že jsem uvedl veškerou použitou literaturu. Petr Bartaloš

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji PhDr. Heleně Kučerové za hodnotné rady a odborné vedení během mé práce.

4 Obsah 1.Úvod Předmluva Motiv a cíl práce Popis předmětu analýzy - firmy Historie vzniku firmy Firemní údaje a statistiky...3 a)firma...3 b)statistiky...3 c)obor činnosti Metodika vypracování Analýza organizační struktury firmy, návrh možných změn Analýza organizačních cílů firmy Analýza hrozeb z podnikání v telekomunikačním odvětví Analýza základních firemních procesů a návrh jejich vylepšení Organizační struktura Fáze č.1 organizačních změn Fáze č.2 organizačních změn Fáze č.3 organizačních změn Požadavky na nově obsazované pracovní pozice...8 a)operátorka...8 b)technik...8 c)it administrátor Rozbor organizačních cílů Hrozby malého podnikání v telekomunikacích...11 a)internet...12 b)iptv...13 c)závěrem Rozbor firemních procesů a návrh změn...14 a)objednávka připojení k internetu (Příloha č.1)...14 b)proces připojení zákazníka (Příloha č.2)...15 c)proces udržování plného skladu (Příloha č.3)...17 d)proces servisních zásahů (Příloha č.4)...18 e)proces kontroly plateb (Příloha č.5)...20 f)proces účetnictví (Příloha č.6) Celková analýza procesů a jejich změn...23

5 / Výhody stávajících procesů Nevýhody stávajících procesů Přínos změny procesů Možná úskalí po změně procesů Popis stávajícího databázového řešení Účetní databázový systém Databáze klientů Databáze nastavení síťových prvků Výběr vhodného databázového systému Definice požadavků Omezující kritéria pro výběr Výběr potencionálních reálných možností Metodika výběru konečného řešení Popis vybraných informačních systémů...29 a)isp Admin...29 b)cibs...30 c)lms Výběr nejvhodnějšího Informačního systému Plán Finanční plán...34 a)financování z vlastních zdrojů...36 b)financování z cizích zdrojů Časový plán Závěrem Financování z cizích zdrojů jiného druhu než banky Přerozdělení investic ve prospěch rozšíření org. struktury firmy Úspora nákladů Seznam použitých zdrojů Přílohy Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

6 1/52 1. Úvod 1.1. Předmluva Jako téma bakalářské práce jsem si zvolil modelování podnikových procesů. Mým objektem zájmu je malá telekomunikační firma (www.22way.cz), jež jsem společně s nynějším vlastníkem Vladimírem Gobym spoluzaložil a to před necelými třemi roky. Téma procesní analýzy je velice zajímavé a já osobně velice rád zkoumám, jak věci (procesy) fungují, proč tak fungují, kde jsou slabá místa, co je potřeba přepracovat, co je zbytečné, jak z dostupnými zdroji umožnit co nejlepší funkci systému. V tomto případě podnikatelské jednotky fungující na poli telekomuničních technologií. A proto jsem zvolil téma redesignu hlavních podnikovych procesů v již zmíněné podnikatelské jednotce (dále jen firma ) Motiv a cíl práce Motivací mé bakalářské práce je popsat a navrhnout optimalizaci podnikových procesů ve firmě. Identifikovat potřebné změny a navrhnout možnosti jejich implementace. Každý den se ve firmě tváří v tvář stýkám s četnými problémy jako jsou: jak řešit opakující se procesy jak je plánovat jak je optimalizovat jak vše připravit s ohledem na procesy v budoucnosti navazující Toto vše je dále omezeno nejen faktory na úrovni teorie a mého přemýšlění, či toho jak by to bylo nejlepší, ale také především na úrovni finančních, technologických i vědomostních možností, jež máme k dispozici. Práce je to velice zajímavá a pestrá, jelikož firma je velice malým hráčem na telekomunikačním poli, tudíž prakticky ve dvou lidech musíme pokrýt všechny pracovní pozice, pro něž mají velké firmy svá specializovaná oddělení a pracovníky. Budu se tedy snažit dotknout rámcově většiny oblastí, s kterými přicházíme denně do styku. Tj. optimalizace procesů na úrovni: komunikace směrem k novým či potencionálním zákazníkům připojování nových zákazníků servisních zásahů stávajících klientů, na firemní síti vedení skladu vedení účetnictví Výstupem mé práce bude grafická analýza hlavních firemních procesů (ve formě procesních diagramů), kde popíši stávající stav v jakém aktuální procesy jsou a pokusím se tyto procesy optimalizovat s přihlednutím na potenciál firmy.

7 2/52 2. Popis předmětu analýzy - firmy 2.1. Historie vzniku firmy Počátek myšlenky, zcela jistě ne v její finální dnešní podobě, se datuje již k začátku roku 2004, kdy cílem zájmu, nebyla přímo komerční činnost, ale pouze nápad dvou osob. Já, tedy autor této práce a můj bratranec a naším cílem bylo vzájemné propojení na bázi WiFi - za účelem hraní počítačových her. Tento vskutku ambiciózní projekt jsme začali realizovat dle vzoru módy té doby aneb plechovka od párku jako anténa, dle návodu z a PCI WiFi síťové karty. Tedy cestou WiFi bezdrátové technologie, jež se pomalu začla prokousávat na scénu domácích LAN zařízení té doby. Po počátečním neúspěchu díky obytné zástavbě, bránící přímému výhledu mezi našimi vysílači, jsme do řešení této záležitosti přizvali našeho známého můj nynější kolega ve firmě. A naším společným cílem bylo už nejen hraní her, ale i především zpřístupnění internetu a jeho sdílení mezi nás tři a postupně více a více zájemců. Každý z nás měl v té době vytáčeného internetového připojení dost, tak jsme začli přemýšlet, jakým způsobem to vše udělat. Začali jsme s nulovými zkušenostmi - co se týče provozu WiFi zařízení. A to samé na poli aministračně/organizačních/komunikačních dovedností, nutně potřebných k zaštítění tohoto plánu - sdílet si internet. Postupem času jsme se připojili k již rozběhlému projektu CZFree.net, jehož myšlenka byla velice zajímavá aneb vytvořit funkční nezávislou komunitní telekomunikační síť, jejímž cílem je umožňovat vzájemné propojení PC, služeb, sdílení dat apod. Náš team, dal-li se tak v té době nazvat, se nadále rozrůstal, až celé snažení vyvrcholilo založením občanského sdružení, jež příjímalo členy za primárním účelem sdílení internetové konektivity, nakupované pouze pro naše účely. Po asi roce a půl působení tímto způsobem, jsme s kolegou rozhodli jít svojí vlastní cestou. A založili jsme živnost. Od začátečních měsíců, kdy jsme pracovali s nadšením a naprosto bez možného nároku na odměnu, s cca asi 20 prvními klienty, jsme se během roku a půl dopracovali k cca 250 klientům a cca 15ti přístupovým bodům pokrývajících větší část Prahy 10 Uhříněves.

8 3/ Firemní údaje a statistiky a) Firma Vladimír Goby (komerční název 22way) U Starého nádraží 892/ , Praha 10 - Uhříněves IČ: DIČ: CZ Pořadové číslo osvědčení vydané ČTU, na základě oznámení předmětu podnikání podle 13 ZEK, je b) Statistiky Založena: Říjen 2006 Počet klientů: 246 (ke dni ) Počet klientů: 397 (ke dni ) Oblast působnosti: Praha 10 a okolí Počet přístupových bodů: WiFi 2,4Ghz: 5 WiFi 5Ghz: 9 Objekty (optická síť + ethernet): 11 Objekty (ethernet): 8 c) Obor činnosti Předmět podnikání obecně: Zabýváme se poskytováním telekomunikačních služeb a to připojení k síti internet a VoIP telefonie. Našimi zákazníky jsou domácnosti i firemní klientela, státní organizace. Předmět podnikání dle ČTU: Veřejná pevná síť elektronických komunikací Služby přístupu k síti Internet Územní rozsah: Česká republika - Středočeský kraj, hl.m. Praha Služby přenosu dat Územní rozsah: Česká republika - Středočeský kraj, hl.m. Praha

9 4/52 3. Metodika vypracování 3.1. Analýza organizační struktury firmy, návrh možných změn Nejdříve se pokusím dotknout stávající organizační struktury firmy a naplánovat vhodné změny do budoucna. Zjistit, co tyto změny obnáší po organizační a finanční stránce. V další části práce se změny pokusím zahrnout do redesignu firemních procesů Analýza organizačních cílů firmy V další části práce se pokusím graficky i slovně definovat a popsat základní firemní cyklus a jeho dílčí části Analýza hrozeb z podnikání v telekomunikačním odvětví Další zjištění, které provedu, bude zamyšlení se nad možnými hrozbami i výhodami malého podnikání v telekomunikacích, s cílem shromáždit informace pro pozdější redesign firemních procesů Analýza základních firemních procesů a návrh jejich vylepšení Při samotném řešení návrhu na zlepšení firemních procesů, jež budou vycházet z popisu stávajících firemních procesů, budu přihlížet ke všem dříve nashromážděným informacím (viz. předchozí body). Výstupem práce bude grafická procesní analýza stávajících i redesignovaných procesů. Dále navrhnu řešení potřebných změn, jež jsem definoval, popsal a vyplynou z předcházejích analýz.

10 5/52 4. Organizační struktura 4.1. Fáze č.1 organizačních změn V současné době je organizační struktura firmy velice jednoduchá. Oficiální počet zaměstnanců je nula, jak je z obrázku patrné, tak je zde pouze majitel (Vladimír Goby) a já (Petr Bartaloš), v podobě tichého společníka, kdy nejsem smluvně ani jinak vázáný k firmě. Přesto firma je řízena námi dvěma. Situace byla taková, že při založení nebylo možné sehnat ,- Kč ( ,- Kč) na společnost s ručením omezeným, tudíž jsme zvolili tuto přechodnou cestu - stavící pouze na vzájemné důvěře. Všechny činnosti od reklamy, komunikaci s zákazníky, uživatelskou podporu, účetnictví, rozvoj a údržba sítě tedy musíme zvladat samy. Tato situace má své klady, kterými je volnost aneb jaké si to uděláme, takové to máme. Přesto se i toto často obrací proti nám, aneb právě co jsme si zasadili, to sklízíme.

11 6/ Fáze č.2 organizačních změn Další fází rozvoje firmy, ve smyslu posílení personání části a tím i našich možností, je najmutí prvního zaměstnance. Jeho pozice by nám měla odlehčit od rutinních záležitostí jakými jsou uživatelská podpora, kdy technik převezme velkou část komunikace uvnitř firmy, instalace/připojování nových klientů, upgrady koncových i páteřních prvků datové sítě a další činnosti, jež jsou na denním pořádku. Tato fáze rozšíření našeho teamu nás s kolegou (jako jednatele v s.r.o.), směruje více k získávání více času a prostoru na plánování rozvoje sítě, reklamu, komunikaci s dalšími subjekty, co se týče instalací komplexů ve firmách i domácnostech, státní správě. V neposlední řadě, jak jsem již nakousl o pár řádků výše, nás čeká změna podnikatelské formy z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Kdy se s nynějším vlastníkem staneme oficiálně rovnocennými jednateli. Tato změna přinese více možností ohledně většího potenciálu ve vyjednávaní s dalšími stranami, subjekty, dále snížení podnikatelského rizika. Věřím, že i nálepka s.r.o. lépe vypadá.

12 7/ Fáze č.3 organizačních změn Třetí a zatím konečnou plánovanou fází rozvoje firmy, jež popisuji v této práci a jíž se budu zabývat, je rozšíření teamu spolupracovníků o IT administrátora a Operátorku. IT administrátor bude mít jako prioritní úkol dohled nad počítačovou sítí, jejím rozvojem i implementací novinek do života firmy. Pozice Technika, bude přesměrována především směrem k uživatelské podpoře a dohledem nad síti (blíže zákazníkovi), oproti IT administrátorovi, jehož zaměření bude více k jádru sítě. (dále od koncového zákazníka) Nově vzniklá pozice operátorky pokryje komukaci, sběr a předávání informací, uvnitř i navenek firmy. Odlehčí se tím technikům i jednatelům. Zaujme funkci hotline, příjem objednávek, fakturace. Obecně bude její pozice jako komunikační mezičlánek mezi zákazníky a pracovníky firmy. Operátorka částečně zastane pozici shromažďování, třídění firemních dokumentů a vedení firemních agend jako jsou účetnictví (částečně), databáze klientů, plánování činnosti techniků, spojovací článek v komunikaci s vedením a techniky apod.

13 8/ Požadavky na nově obsazované pracovní pozice a) Operátorka Pracovní náplň kontakt firemních zákazníků za účely: fakturace, reklamace, agenda informování firemních zákazníků o stavu sítě, novinkách, plánovaných a neplánovaných změnách vedení administrativy agenda zákazníků (práce s firemní databází, archivace, třídění dokumentů) vedení agendy účetnictví (příjem a platba přijatých faktur, řešení všeho ohledně pohledávek, komunikace s úřady, zodpovědnost ve spolupráci s externím daňovým poradcem za přípravu daňového přiznání) informační koordinace techniků s zákazníky Kvalifikace & Požadavky SOU, SŠ vzdělání ekonomického směru, vhodné i pro aktivní absolventy slušné a příjemné vystupování velmi komunikativní typ Druh pracovního poměru, pracovní doba trvalý pracovní poměr pracovní doba 8 15hod Hrubý plat Kč b) Technik Pracovní náplň servisní zásahy na straně klienta (výměna hardwaru, konfigurace, odvirování PC Hardwarová + Softwarová podpora uživatele) instalace nových zákazníků (WiFi, komplexy) nákup hardware a software, udržování aktuálního skladu starost o zajištění funkčnosti Hardwaru a Softwaru v rámci firemní sítě

14 9/52 Kvalifikace & Požadavky SOU, SŠ vzdělání technického směru, vhodné i pro aktivní absolventy, IT výhodou dobrá znalost LAN/WAN, TCP/IP, WLAN, WiFi, VoIP, Ethernet základní znalost programování, scriptování praxe jako správce sítě výhodou Druh pracovního poměru, pracovní doba trvalý pracovní poměr pracovní doba 40hod/týdně Hrubý plat Kč c) IT administrátor Pracovní náplň Správa a konfigurace serverů a datové komunikace v rámci firemní sítě komunikace s obchodními IT/IS partnery starost o zajištění HW, SW a IT služeb Kvalifikace & Požadavky SŠ/VŠ vzdělání - IT výhodou praxe v oblasti správy sítí, administrace serverů, databází, groupware AJ - komunikativní úroveň výborná znalost LAN/WAN, TCP/IP, WiFi, VoIP, Ethernet znalost programování html, xhtml, css správa databází typu SQL 1 rok praxe jako správce sítě komunikativní schopnosti, organizační a projektové dovednosti Druh pracovního poměru, pracovní doba trvalý pracovní poměr pracovní doba 40hod/týdně Hrubý plat Kč

15 10/52 5. Rozbor organizačních cílů Hlavním motivem změn v organizační struktuře a jejím plánování je optimalizace firmy jako celku, postupné docílení zefektňování funkce firmy jako celku, zrychlování všech operací, procesů uvnitř firmy i navenek, tím samozřejmě docílení většího obratu skrze naplnění potřeb klienteli a především také zinkasovnání pocitu, že to co děláme, děláme dobře a lidé z toho mají radost, což věřím, že by mělo a bude jedním z velkých stimulů a motivací pro naši práci.

16 11/52 V podstatě cílem několika prvních změn a posilování teamu, je zajištení obchodního cyklu ve firmě, jehož jsme v tuto chvíli jedinou součástí. Tj. Reklama, komunikace se zákazníky, připojování nových zákazníků, servis a komunikace s stávajícími klienty. Z těchto činností by jsme se postupem času rádi co nejvíce vyvlékli, co se týče přímého vykonávání a rádi bychom se více navlékli do postů kontroli procesů, vylepšování procesů, plánování rozšiřování sítě, jak po technologické úrovni, tak po stránce geografické/vyjednávací s dalšími subjekty a samozřejmě obchodně/reklamní. Stručně řečeno dobře nastavit fukční stroj, jehož funkci budeme kontrolovat, vylepšovat a samy již nebudeme přímo výkonnými součástkami jako je tomu teď, ale spíše jakými si plánovacími inženýry, jejichž úkolem je co nejlépe vyladit všechny části do efektivního a funkčního celku. Ještě jinak řečeno vytvoříme management firmy + funkční administrativně výkonnou část firmy, jak ukazuje níže obrázek.

17 12/52 6. Hrozby malého podnikání v telekomunikacích Než se budu dále věnovat dalšímu přemýšlení a plánování jak upravit stávající procesy, pokusím se krátce shrnout potenciál i rizika stávající organizační struktury v porovnání s obrovskými telekomunikačními firmami na poli české telekomunikační scény. Výhody malého podnikání v oblasti elektronickýck komunikací jsou především v osobním přístupu k zákazníkovi, kdy majitelelé mají doslova na dosah veškerou klientelu. Nicméně i přes tento zajímavý i motuvující faktor, musíme čelit hrozbám velkých telekomunikačních operátorů. Tyto hrozby se skládají či plynou především z kapitálové převahy, jež se projevuje v možnostech realizace větších projektů, projektů s návratovostí v delším časovém období, dále tato kapitálová hrozba souvisí i s masovostí a agresivitou reklamních kampaní. Společně s katitálovou hrozbou úzce souvisí technologická hrozba know how. Velké společnosti mají přímější cestu k novým technologiím jako např. IPTV a další. Čerpají ze spolupráce s akademickou sférou, či dokonce mají vlatní inženýrské teamy, jež navrhujcí a realizují vlastní technologické platformy, řešení a v neposlední řadě tu je samozřejmě propojení velkých poskytovalů přímo s technologickými partnery v oblastí IT/IS, jež přináší dalsí výhody ze vzájemné spolupráce. Tento krátký výčet hrozeb jednoznačně ukazuje, že obávat se je opravdu čeho, ale i zde platí, že každá mince má dvě strany, tedy nejprve k hrozbám. a) Internet Na poli konkurence v oblasti internetové konektivity nepociťuji tak velký tlak jako v ostatních oblastech telekomunikací, ba i naopak si troufám říci, že malé a střední firmy jsou schopny nabídnout zákazníkovi minimálně stejnou a ve většině případů rychlejší a kvalitnější nabídku internetové konektivity. Zde je možno čerpat práve z potencionálu bližšího vhledu, přístupu do konkrétní lokality, větší flexibility menších operátorů v implementaci různorodých technologických řešení oproti více systematicky, standartizovaně a hlavně více globálně pracujícím velkým operátorům. Je to i logické, že pro velké operátory by bylo velmi složité mít desítky různých ceníků k různým internetovým tarifům dle konrétních lokalit. Tzn. v případě velikosti je jakousi brzdou nutnost plošné implementace navýšení rychlosti a komplikovanost individuálního přístupu ke koncovým lokalitám. Z praktické zkušenosti je ale i tato velikost relativně dobře kompenzována kupodivu právě touto velikostí. Jedná se o výhodu konkrétně bývalého Českého telekomu, nynější společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s., plynoucí z bývalé ale i současné monopility v oblasti telekomunikací. Tato dlouhodobá situace, kdy jediným telekomunikačním operátorem v České republice byl právě již zmíněný Český telekom, vybudovala jakýsi silný návyk u developerů jakékoliv úrovně tj. od gigantů typu Skanska až po lokální developery rodinných domečků. Tento návyk spočívá v jednoduché filozofie: Prostě my to připravíme pro telefonní přípojku a O2 si časem dotáhne své kabely k nám. Tedy závěrem, když celou situaci krátce shrneme, ikdyž je O2 všude pozdě, z praxe není problém třeba rok a půl oproti malým operátorům, tak příprava ze strany developerů právě pro potřeby O2, je od začátku připravena.

18 13/52 Tedy podtrženo sečteno, internetová konektivita není a ani nebude pole, kde se mezi malými a velkými telekomunikačními operátory bude lámat chleba. b) IPTV Situace na poli digitální televize je v posledních letech či měsících velice zajímavá, přinášející mnoho nového. Jednou z novějších techlonologií, s níž přicházeli nejdříve velcí operátoři jako je Telefónica O2 Czech republic a.s., Telekom Austria Czech Republic (Volny) a České Radiokomunikace a.s. je IPTV. Dalším hráčem na trhu se k výše zmíněným stal díky své velkoobchodní nabídce SLOANE PARK Property Trust, a.s, jež ve spolupráci s PRO-ZETA, spol. s r. o. spustil velkoobchodní platformu přeprodeje IPTV. Z pozice malého telekomunikačního operátora je pro nás výhodnější spíše než se snažit za každou cenu konkurovat Telefónica O2 Czech republic a.s. a dalším drobečkům, tak potichu fandit plošné implementaci DVB-T (digitální televize). Dále nabídce velkoobchodních služeb, či přímo služeb pro koncové zákazníky a to ve službách typu VoD (Video on Demand), PPV (pay-per-view) a další jako jsou např. Televizní archivy, online půjčovny apod. Tzn. balíčkování, jež větší operátoři rádi aplikují je zajisté konkurenční výhodou, kdy v jedné službě nabízí vysokorychlostní internet, digitální televizy IPTV a VoIP telefonování. Což je velice zajímavé jako komplexní multimediální řešení pro koncového uživatele. Nicméně jakási nepružnost, menší informovanost, i ne velká rozšířenost služby IPTV jí zatím řadí trošku do pozadí. Přece jenom obyčejní lidé, jež neřeší jak to funguje, ale hlavně, že jim na televizních obrazovkách běží HBO, Eurosport a další pořady, ještě nějákou dobu zůstanou u klasických technologií (SAT TV, DBV-T). Velice zajímavé jsou možnosti právě již zmíněné služby DBV-T, jež velice plošně začne nabízet podobné služby, jimiž disponovala dříve pouze SAT TV, nyní i IPTV tj. různé balíčky s placenými pořady, pay-per-view apod. Věřím, že právě její jednoduchost a plošnost, bude cesta k jejímu velkému využití. c) Závěrem Když se pokusím shrnout výše napsané, tak doufám a věřím, že konkurenční výhodu v podobě IPTV na poli streamovaných multimedií budou schopny jednoduše a efektivně smazat služby SAT TV a především DBV-T. Další služby jako PPV, VoD a různé videotéky, TV archivy, už nedávají velkým operátorům konkurenční výhodu plynoucí z jejich know-how. Důvod je, že tyto služby mohou být velice snadno dostupné od dalších telekomunikačních operátorů, jež díky internetovým přípojkám dosáhnou až k jednotlivým domácnostem, pro které není problém služby využívat pomocí jejich internetové konektivity, jež budou mít např. od malých či středně velkých poskytovatelů internetu.

19 14/52 7. Rozbor firemních procesů a návrh změn a) Objednávka připojení k internetu (Příloha č.1) Aktuální proces Procesem objednávka internetového připojení se rozumí všechny kroky, jež vedou k dohodnutí termínu, času, rozsahu instalace, ceny instalace, činností/služeb navazujících na instalaci a jejich cen (smluvní podmínky). Zákazníky jsou v tomto procesu domácnosti bytové domy, rodinné domy, či firmy a firemní komplexy, státní podniky a státní správa. Technikem jsou myšleni jeden ze dvou současných majitelů, jež vykonávají ve firmě veškeré činnosti. Realizace internetového připojení všech těchto skupin zákazníků se děje výhradně pomocí těchto technologií: WiFi 2,4Ghz WiFi 5Ghz WiFi 10Ghz Ethernet 10/100Mbps Optické sítě Komunikační cesty jimiž si obě strany vyměňují nutné informace potřebné k realizování internetového připojení jsou: Telefonní kontakty (zákazník zjistí z lokální létákové reklamy, či může najít na webové prezentaci Další a asi nejlepší forma, jak se zákazník dostane k telefonním číslům, je dobrá reference již spokojeného zákazníka, či dokonce doporučení z další ruky ) ové kontakty (stejné viz. Telefonní) ICQ kontakt (stejné viz. Telefonní) Osobní rozhovor V závislosti na použité technologii je nutno v komunikaci, jež probíhá mezi zákazníkem a technikem, dohodnout parametry instalace pokusit se vyhovět přáním a požadavkům zákazníka v souladu s technickými možnostmi firmy. Standartní postup: 1. prověřit možnosti, jak internet zavédst na požadované místo pomocí technologií optických sítí, metalických vedení, WiFi a jejich kombinací 2. návrh a optimalizace místa instalace společně s návrhem konkrétního zapojení a rozvedení internetu do rodinného domu či objektu 3. kalkulace ceny dle požadovaných parametrů 4. odsouhlasení návrhu s cenou a dohodnutí termínů instalace

20 15/52 5. výměna nezbytných údajů/kontaktů pro objednávku instalace Z výše uvedeného postupu vyplývá, že výstupem, jež si technik zaznamenává do svých poznámek jsou: co objednat/nakoupit/zajistit pro potřeby instalace dohodnutá cena termín, místo, náročnost, druh instalace základní kontaktní údaje o zákazníkovi (smlouva se vyplňuje až po zrealizování instalace) Redesignovaný proces Hlavní změnou oproti procesu stávajícímu je odlehčení práce technikům, jež se můžou více specializovat a koncentrovat na technické činnosti, jako jsou servisy na straně zákazníka, či přímo uvnitř firmy. Odlehčení spočívá v přesunu komunikační části, jejíž hlavní náplní je spíše administrativa a to na operátorku, jež přebírá tyto činnostil: přijímá objednávky dohaduje termíny měření, instalací Další novinkou je práce s novou firemní databází, jež ve stručnosti umožní vytvořit a usnadnit komunikační kanály mezi operátorkou, techniky, klienty. Databázovému řešení se budu věnovat v další části bakalářské práce. b) Proces připojení zákazníka (Příloha č.2) Aktuální proces Proces připojení zákazníka navazuje přímo na proces objednávky internetového připojení, z něhož čerpá potřebné informace k samotné realizaci připojení nového klienta. První kroky, jež následují po dokončení procesu objednávky jsou: zjištění je-li skladem potřebný hardware pro připojení klienta tento proces obnáší ověření skladových zásob, pokud je zjištěno, že potřebný hardware není po ruce, je nutné objednat u dodavatele. Celý tento proces obstarávají technici samy, tj. samy ověřují skladovou dostupnost, vyřizují naskladňování nových kusů pokud není potřebný hardware skladem, technici zkontaktují potencionálního klienta a domluví náhradní čas instalace (tato situace se stává jen zřídka, obvykle při dlouhodobém nedostatku skladových zásob přímo u dodavatele hardwaru)

21 16/52 pokud je vše po ruce, technici ve smluvený čas vyrazí na místo instalace k potencionálnímu zákazníkovi, kde se může stát, vlivem neočekávaných událostí (chyba hardwaru, problém v konkrétním řešení přímo na místě instalace nové přání zákazníka, reálná nemožnost uskutečnění prací v naplánovaném rozsahu a další podobné situace. Zde se klient domluví opět přímo s technikem na dalším konkrétním postupu. Všechny tyto informace si technici zaznamenávají pouze do diářů.) po dokončení fyzické instalace následuje předvedení funkčnosti služby zákazníkovi a podpis smlouvy k vybranému druhu internetové konektivity, opět tuto činnost provádí přímo technik sámotný následující činnost po dokončení instalace a podepsání smlouvy je fakturace za instalaci (pokud je tak domluveno), opět provádí technik, dle dohody s klientem je možno uhradit částku hotově, či převodem - poslat fakturu na klienta/poštou Technik také zadává údaje o již připojeném klientovi do firemní databáze klientů, jež se skládá z těchto údajů: jméno příjmení firma IČ DIČ adresa (ulice, město, psč) tarif (rychlost, agregace, cena) přístupový bod datum připojení poznámky IP, MAC adresa zařízení Typ zařízení (poznámky) Podrobněji o firemní databázi se zmíním v další části této práce. Tímto je proces instalace dokončen. Redesignovaný proces Hlavním rozdílem oproti stávajícímu procesu připojení nového zákazníka, je zapojení operátorky do komunikační části mezi zákazníkem a firmou, tedy přebírá toto za techniky, jež dříve vykonávali veškerou fakturaci i komunikaci okolo dohadování termínu i okolo instalace. Spolupráce mezi operátorkou a techniky bude probíhat především skrze novou firemní databázi. Celá tato změna opět přispěje k vyšší specializaci uvnitř firmy.

22 17/52 c) Proces udržování plného skladu (Příloha č.3) Aktuální proces Jelikož firma pracuje s mnoha počítačovými, síťovými komponenty a jejich příslušenstvím, jež slouží nejen jako prvky, jimiž je realizováno připojení zákazníků, ale také je na nich především vybudovaná síťová infrastruktura datové sítě na bázy TCP/IP firemní síť. Mezi často používanými kategoriemi zařízení jsou: ethernetové síťové komponenty síťové karty (10/100Base-Tx, 10/100/1000Base-Tx) switche (10/100Base-Tx, 10/100/1000Base-Tx) managovatelné switche (10/100Base-Tx, 10/100/1000Base-Tx) cat5, cat5e, cat6 kabeláž optické síťové komponenty switche (10/100/1000Base-Fx) konvertory (10/100/1000Base-Fx <=> 10/100/1000Base-Tx) multimod a singlemod optické kabely bezrátové síťové prvky WiFi 2,4Ghz WiFi 5Ghz bridge p2p páteřní spoje síťové platformy bridge, Access pointy (domací klientské + p2p spoje) WiFi 10Ghz bridge, Access pointy (domací klientské + p2p spoje) routerboard (2,4/5Ghz Access pointy, p2p spoje) operační systémy OS mikrotik (síťový operační systém pro ISP) OS linux OS Windows klasické PC periferie, PC sestavy PC pro routry na bázi OS mikrotik PC sondy na bázi OS linux v malém prodej PC a jejich komponent přímo klientům To jsou ve stručnosti hlavní skupiny zařízení, jež jsou povinni technici udržovat v adekvátním počtu skladem, či pružně naskladňovat pro realizaci firemních aktivit.

23 18/52 Kontroly dostupnosti potřebného hardwaru probíhají pravidelně cca v týdenních intervalech. Je pouze na posouzení techniků kolik bude pravděpodobně potřeba konkrétního hardwaru na příští týdny a dle svého uvážení realizovat objednáku a naskladnit zboží. Redesignovaný proces K změnám v tomto procesu udržování plnosti skladu došlo opět především z důvodu podpory lepší specializace uvnitř firmy. Kdy technik udržuje skladovost nejen ve své hlavě a pracuje nejen se svou intuicí a odhadováním budoucích potřeb na hardware (kdy se asi a co bude hodit), ale spolupracuje se novou firemní databází. V této nové databázi je modul umožňující ukládat skladové zboží. Operátorka může pružně a reálně domlouvat termíny instalací, jelikož bude mít přístup k informaci o skladovosti hardwaru, potřebného na konkrétní typ instalací. Technik bude mít lepší přehled o skladovém hardwaru, než jen pomocí jakési pravidelné vizuální inventury. A skrze právě tuto databázi, jakožto komunikační kanál mezi jím a operátorkou bude moci udržovat sklad aktuální. d) Proces servisních zásahů (Příloha č.4) Aktuální proces Tento proces je velice důležitým procesem, a to přímo souvisejícím se spokojeností našich zákazníků, jimž poskytujeme služby a kvalitní služba je bezesporu nejlepší naší referencí. Proto je nutné věnovat tomuto procesu pečlivou pozornost. Naší filozofií je se o zákazníky starat a pod slovem starat vidíme osobní přístup, je to i logické, nejsme gigant typu Telefónica O2 apod. a můžeme si toto dovolit. Zároveň je tato vlastnost menší firmy i naší konkurenční výhodou. Na druhou stranu to není do budoucna optimálním řešení, kdy společně s růstem firmy je vztah vedení firmy a koncových zákazníků stále vzdálenější, díky stále vychvalované specializaci jež jde ruku v ruce s objevováním se nových pracovních míst ve firmě. Motorem tohoto procesu je stav, kdy firma jako taková není schopna poskytovat svým zákazníkům úroveň služeb, jež by chtěla, či je smluvně zavázaná (dále jen stav ). Na komunikační úrovni vstupují přímo do tohoto procesu naši zákazníci, technici jež reagují určitými způsoby na tento stav. Ze strany zákazníka se prakticky dějí další dva procesy a to jsou: zákazník si všimne, že je něco špatně (není spokojen s úrovní služby) a neoznámí tuto skutečnost přímo technikům Tato varianta je velice nešťastná pro firmu a to z hlediska, že zákazník předpokládá, že se stav sám od sebe opraví, tj. někdo z techniků si všimne závady a odstraní. Zde přichází více možností co si zákazník myslí a dle toho se samozřejmě chová (toto chování je hodně ovlivněno vlastní zkušeností zákazníka, i jeho duševní částí, charakterem, postoji a přístupy v komunikaci): myslí si, že chyba je u něj a proto radši nevolá a řeší sám (což je pro firmu výhodný postoj, kdy zbytečně nepřelévá své možné potencionální problémy na nás a nejdřív prověří své PC a software apod.)

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

PRESS KIT. LAN servis s.r.o.

PRESS KIT. LAN servis s.r.o. PRESS KIT LAN servis s.r.o. 1 O společnosti LAN servis s.r.o. Společnost LAN servis s.r.o. vstoupila na trh před více jak 20 lety a stala se tak jedním z nejdéle působících telekomunikačních operátorů

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb

Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb 1Projekt na poskytování internetových, multimediálních a hlasových služeb Nabídka na zasíťování bytového domu a nabídka internetových a hlasových služeb VYBUDOVÁNÍ INTERNETOVÝCH ROZVODŮ NA NÁKLADY SPOLEČNOSTI

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Ceník služeb deltanet

Ceník služeb deltanet Ceník služeb deltanet (pouze pro fyzické osoby, tedy nepodnikatele = domácnosti) Rodina tarifů deltanet pro domácnosti se skládá z tarifů: poskytovaných bezdrátovými (WiFi) technologiemi (deltanet W2.0

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě

Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě Kompletním IT Servery Docházkové systémy Počítačové stanice Tiskárny Zabezpečovací systémy Kamerové systémy Počítačové sítě 2. 3. 4. 5.-6. 7. 8. 9. 10. 11.-15. 16. Obsah obsah o nás služby reference technologie

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223

TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv 223 IČO: 28116313 e-mail: info@profiuspora.cz telefon: 724000006 724000008 Nabídka Poradenství a servis v Telekomunikacích 1 TelCom consulting s.r.o., 39444 Želiv

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu

přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Open Sourceřešení správy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná aneb cesta, jak efektivně administrovat síť a její uživatele přes webový prohlížeč pomocí P@wouka Ing. Tomáš Petránek

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016

ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016 ICT plán školy Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1 2015/2016 Zpracoval: Schválil: Ing. Pavel Obr, ICT koordinátor školy Mgr. Jiří Nekuda, ředitel školy

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL

ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL připojení se společností Metropolnet a.s Služba M-DSL ADSL je rychlé a permanentní širokopásmové připojení k internetu s efektivním využitím stávající telefonní sítě. Jak DSL pracuje? K Internetu

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace

Modul msender message Sender. Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Modul msender message Sender Brána do světa SMS zpráv a E-mail obchodní komunikace Představení modulu msender je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem informačního systému Money S5. msender

Více

P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Definice služby Přístup ke službě

P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Definice služby Přístup ke službě P r o v o z n í p o d m í n k y s l u ž b y V O L N Ý N E T a s l u ž b y S T A R T Definice pojmů Wi-Fi Wireless Fidelity standard bezdrátového přenosu dat 802.11a/b/g/n Poskytovatel MaRcom-Eko s.r.o.

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319. Počítačové sítě Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-319 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

www.cdc-monitoring.cz

www.cdc-monitoring.cz Monitoring sítí a serverů Dnešní požadavky na výkon ethernetových, wifi nebo jiných sítí, jejich serverů a aktivních prvků jsou velmi striktně nastaveny. Síť musí být koncipována tak, aby byla zaručena

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

HLAS DATA INTERNET 1

HLAS DATA INTERNET 1 1 HLAS DATA INTERNET Obsah Profil společnosti AVONET Mapa sítě Poskytované služby AVONET nabízí zaměstnancům Přehled pracovních pozic 2 Profil společnosti přední krajský poskytovatel internetových a hlasových

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 7 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET. Autoři dokumentu

POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET. Autoři dokumentu POPIS PRODUKTU KLIKACÍ ROZPOČET Autoři dokumentu 1. PROFIL SPOLEČNOSTI Internet Stream s.r.o. sídlo: Nové Město na Moravě, Lesní 960, PSČ 59231 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více