Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu."

Transkript

1 HELLOMOTO Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu. Tlačítko hlasitosti Chytrá klávesa Levá softwarová klávesa Otevírání menu Navigace v menu Pravá softwarová klávesa Klávesa fotoaparátu Volání a příjem hovorů Výběr položek menu Nabíjení a připojení příslušenství telefonu Vypnutí a zapnutí, zavěšení, opuštění menu Uložení paměťové karty Mikrofon Tlačítka hlasitosti Fotoaparát Podrobnosti o funkci PTT (Push to Talk) naleznete na straně 61. 1

2 Některé funkce mobilního telefonu závisí na možnostech a nastavení sítě operátora. Určité funkce také nemusí být operátorem aktivovány a nastavení sítě operátora může některé funkce omezovat. S dotazy týkajícími se dostupnosti a provozu jednotlivých funkcí se obracejte na svého operátora. Všechny vlastnosti, funkce, popisy produktů a další informace obsažené v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly považovány za přesné v době tisku této příručky. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Ochranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich vlastníky a používány společností Motorola, Inc. v rámci licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Motorola, Inc Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček společnosti Motorola je poskytován TAK, JAK JE. Není-li rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Upozornění: Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese 2

3 Uspořádání menu Hlavní menu n Telefonní seznam s Poslední hovory Přijaté hovory Volaná čísla Zápisník Doba hovoru * Cena hovoru * Doby dat. relací * Objemy dat * e Zprávy Nová zpráva Inbox Outbox Koncepty Šablony MMS Vzorové zprávy Zprávy prohlížeče Info služby Hlasová schránka y É Nástroje SIM Toolkit * Kalkulačka Diář Budík Zkratky Služby volání Fixní volba Čísla služeb * Rychlá volba Hlasové vytáčení Q Hry a aplikace á Přístup k webu Prohlížeč Zástupci web. odkazů Uložené stránky Historie Přejít na URL Nastavení WAPu Webové relace * h Multimédia Obrázky Zvuky Kamera Videa Videokamera E w Spojení Bluetooth Handsfree Historie zařízení Nastavení Nastavení (viz následující strana) * volitelné funkce Toto je standardní struktura hlavního menu. Menu vašeho telefonu může být mírně odlišné. Uspořádání menu 3

4 Menu nastavení l Personalizace Hlavní displej Hlavní menu Témata Úvodní pozdrav Tapeta Spořič displeje t Styl zvonění Styl styl Detaily L Připojení Spojení Bluetooth Synchronizace Nastavení připojení USB H Přesměrování * Hovory Faxy Data Zrušit vše U Nastavení hovorů Doba hovorů ID volajícího Hovor a fax Přijetí hovoru Čekající hovor Z Základní nastavení Čas a datum TurboDial Časový limit zobrazení Podsvícení Nastavení TTY * Listování Jazyk Jas DTMF Zákl. nastavení Úplné smazání m Status telefonu Moje tel. čísla Aktivní linka * Stav baterie Paměťové karty Aktualizace softwaru Další info S Sluchátko Auto odpověď Hlasové vytáčení J Nastavení v autě Auto odpověď Auto Handsfree Prodleva vypnutí Doba nabíjení j Síť Nová síť Nastavení sítě Dostupné sítě Preferované sítě * Tón služby Znělka sítě * Tón přerušení hov. u Zabezpečení Zámek telefonu Zámek kláves * Zamknout aplikaci Fixní volba Blokování hovorů * PIN SIM karty Nová hesla Správa certifikátů * 6 Nastavení kontaktů PTT * Služba PTT c Nastavení Java Systém Java Smazat všechny apl. Vibrování aplikace Hlasitost aplikace Podsvícení aplikace * volitelné funkce 4 Uspořádání menu

5 Obsah Uspořádání menu Bezpečnostní informace Prohlášení o shodě Informace o recyklaci Základy O této příručce SIM karta Baterie Zapnutí a vypnutí Telefonování Přijetí hovoru Vlastní telefonní číslo Hlavní zajímavosti Pořizování a posílání fotografií Nahrávání videoklipů Přehrávač digitálního zvuku Připojení kabelu Paměťová karta Bezdrátová technologie Bluetooth Obsah 5

6 Základní části a práce s telefonem Displej Menu Vytvoření zprávy SMS Hlasitost Navigační klávesa Reproduktor handsfree Kódy a hesla Zamknutí a odemknutí telefonu Vlastní nastavení telefonu Styl vyzvánění Čas a datum Tapeta Spořič displeje Vzhled displeje Možnosti přijetí hovoru Hovory Vypnutí upozornění na příchozí hovor Poslední hovory Opakované volání Volání zpět Zápisník Přidržení nebo ztlumení hovoru Čekající hovor ID volajícího Tísňová volání Mezinárodní hovory Vytáčení jednou klávesou Hlasová schránka Push to Talk (PTT) Obsah

7 Další funkce Rozšířené možnosti hovorů Telefonní seznam Zprávy Přizpůsobení Doby a ceny hovorů Handsfree Datová a faxová komunikace Síť Osobní organizátor Zabezpečení Zábava a hry Údaje SAR Rejstřík Obsah 7

8 Bezpečnostní a všeobecné informace Bezpečnostní informace DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO PROVOZU. TYTO INFORMACE SI PŘEČTĚTE, NEŽ ZAČNETE TELEFON POUŽÍVAT. 1 Působení vysokofrekvenční energie (rádiové frekvence, RF) Telefon je vybaven vysílačem a přijímačem. Když je zapnut, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače telefonu systém přenášející hovor. Tento telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus platným ve vaší zemi. Provozní opatření K zajištění optimálního výkonu telefonu a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny. Péče o anténu Pokud je telefon vybaven externí anténou, používejte pouze dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. Neschválené antény a úpravy či přídavná zařízení mohou poškodit telefon a způsobit nesplnění požadavků místních předpisů. Když telefon POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE se antény. Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a telefon může vysílat s vyšším výkonem než je nutné. 8 Bezpečnostní informace

9 Používání telefonu Při volání nebo přijímání hovoru držte telefon stejně jako běžný telefon se šňůrou. Používání při nošení na těle: Hlasová komunikace Abyste při přenosu hlasové komunikace při nošení telefonu na těle dodrželi předpisy pro působení vysokofrekvenční energie (RF) na lidský organismus, vždy telefon používejte s klipem, držákem, pouzdrem, obalem nebo popruhem dodaným nebo schváleným společností Motorola. Používání příslušenství neschváleného společností Motorola může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení na těle schválené nebo dodané společností Motorola a nedržíte telefon v běžné poloze, musí být telefon a jeho anténa při vysílání vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla. Datová komunikace Při práci s kteroukoli datovou funkcí telefonu, ať již s kabelem nebo bez, umístěte telefon a anténu nejméně 2,5 centimetru od těla. Schválené příslušenství Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, například baterií, antén a vyměnitelných krytů, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam schváleného příslušenství Motorola najdete na webové stránce Elektromagnetické rušení a kompatibilita Poznámka: Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení způsobovat tento telefon. Bezpečnostní informace 9

10 Poznámka: Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Jeho provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí režim provozu. Budovy a zařízení V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami telefon vypněte. K takovým místům patří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která mohou využívat zařízení citlivá na vysokofrekvenční energii. Letadla Kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá, bezdrátové zařízení vypněte. Pokud zařízení umožňuje používat režim za letu nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti. Pokud má zařízení funkci automatického zapnutí telefonu, musíte tuto funkci vypnout ještě před vstupem na palubu letadla nebo do prostor, kde je používání bezdrátových zařízení omezeno. Lékařské přístroje Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, abyste mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem dodržovali minimální vzdálenost nejméně 15 centimetrů. Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny: Zapnutý telefon udržujte VŽDY nejméně 15 centimetrů od kardiostimulátoru. Telefon NENOSTE v náprsní kapse. Kvůli minimalizaci potencionálního rušení držte telefon vždy na uchu na opačné straně těla, než kde je voperován kardiostimulátor. Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru telefon okamžitě VYPNĚTE. 10 Bezpečnostní informace

11 Naslouchátka Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Při takovém rušení můžete požádat o návrh řešení výrobce naslouchátek. Jiné zdravotnické přístroje Pokud používáte jakékoli jiné osobní zdravotnické pomůcky, zjistěte u výrobce zařízení, zda je stíněno proti vysokofrekvenčnímu rušení. Tyto informace vám může zprostředkovat i lékař. Používání při řízení Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání telefonu platí v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte. Při používání telefonu při řízení: Vždy věnujte plnou pozornost řízení vozidla a situaci na vozovce. Používání telefonu může v určitých situacích odvádět pozornost. Pokud se nedokážete soustředit na řízení, hovor přerušte. Je-li to možné, používejte sadu handsfree. Pokud to předpisy přikazují, musíte před uskutečněním nebo přijmutím hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat. Pravidla zodpovědné jízdy naleznete v části Tipy k bezpečnému používání mobilního telefonu na konci této příručky nebo na webové stránce Motorola na adrese: Provozní upozornění Vozidla s airbagy Telefon neumisťujte nad airbag ani do místa, kam se nafukuje. Airbagy se nafukují velmi prudce. Pokud je v oblasti nafukování airbagu telefon, nafukující se airbag ho prudce vymrští a telefon může vážně zranit posádku vozidla. Bezpečnostní informace 11

12 Čerpací stanice Na čerpacích stanicích dodržujte všechna vyvěšená nařízení týkající se používání radiových zařízení. Pokud vás o to personál požádá, bezdrátové zařízení vypněte. Potenciálně výbušná prostředí Před vstupem do výbušného prostředí vypněte telefon. V takovém prostředí také nevyjímejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie. Jiskry mohou v potenciálně výbušném prostředí způsobit výbuch nebo požár vedoucí ke zranění či dokonce ke smrti. Poznámka: Zmíněná potenciálně výbušná prostředí zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice. Taková potenciálně výbušná prostředí jsou často, nikoli však vždy, označena příslušnými vývěskami. Rozbušky a oblasti, kde se používají výbušniny K zamezení možného rušení odstřelovacích prací VYPNĚTE telefon, kdykoli se nacházíte poblíž elektrických rozbušek nebo v oblasti odstřelovacích prací nebo v oblastech označených symboly Vypněte elektronická zařízení. Dodržujte všechny symboly a pokyny. Poškozené výrobky Pokud dojde k ponoření do vody, proražení nebo prudkému pádu, telefon nebo baterii nepoužívejte a dopravte je do autorizovaného servisního střediska Motorola, kde zjistí, zda nedošlo k poškození. Nepokoušejte se telefon ani baterii vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě. 12 Bezpečnostní informace

13 Baterie a nabíječky Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé materiály jako jsou šperky, klíče nebo kovové řetízky, může dojít k poškození nebo ke zranění, například k popálení. Vodivý materiál může uzavřít elektrický obvod (zkrat) a ohřát se na vysokou teplotu. Při manipulaci s nabitou baterií, především při vkládání do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s kovovými prvky, buďte velmi opatrní. Používejte pouze originální baterie a nabíječky Motorola Original. Upozornění: Chcete-li zabránit riziku zranění osob, nevhazujte baterie do ohně. Baterie, nabíječka a telefon mohou obsahovat tyto symboly: Symbol o o o o Li Ion BATT o Definice Důležité informace k bezpečnosti. Baterii nebo telefon nevhazujte do ohně. Baterie nebo telefon mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady. Baterii nebo telefon nevyhazujte do odpadu. Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii. Riziko udušení Telefon i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte telefon i příslušenství mimo dosah malých dětí. Bezpečnostní informace 13

14 Skleněné části Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska. Záchvaty a ztráty vědomí Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při sledování televize nebo hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K takovým záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly. Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v telefonu hrát videohry nebo zapnete funkci blikání. (Funkce blikání nejsou k dispozici u všech výrobků.) U dětí by používání videoher a jiných funkcí telefonu s blikáním měli sledovat rodiče. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Pro snížení pravděpodobnosti vzniku takových příznaků přijměte následující opatření: Nehrajte hry ani nepoužívejte funkci blikání když jste unavení nebo nevyspalí. Každou hodinu udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku. Hrajte v místnosti, kde jsou rozsvícena všechna světla. Hrajte v co největší vzdálenosti od obrazovky. 14 Bezpečnostní informace

15 Zranění z opakovaných činností Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Abyste předešli zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiných svalových poškození, dodržujte tyto pokyny: Každou hodinu hraní udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku. Pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo pažích, přestaňte hrát a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte. Pokud bolesti v rukou, zápěstích nebo pažích během hry nebo po hře nepoleví, přestaňte hrát a navštivte lékaře. 1. Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách publikovaných před 28. lednem Bezpečnostní informace 15

16 Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie Prohlášení o shodě Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt: Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU IMEI: IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Číslo Číslo schválení výrobku Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku. Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce. Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. 16 Prohlášení o shodě

17 Informace o recyklaci Ochrana životního prostředí recyklací Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, nevyhazujte ho do domovního odpadu. Recyklace mobilních telefonů a příslušenství Mobilní telefony ani elektronické příslušenství jako jsou nabíječky nebo soupravy handsfree nevyhazujte do domovního odpadu. V některých zemích a oblastech existují sběrny elektrického a elektronického odpadu. Další informace vám poskytnou místní úřady. Pokud takový systém neexistuje, vraťte nepotřebný telefon nebo elektrické příslušenství kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Informace o recyklaci 17

18 Základy O této příručce V této příručce je vyhledání funkce v menu popsáno tímto způsobem: Zvolte: Stiskněte - > Poslední hovory > Volaná čísla V tomto příkladu je uvedeno, že stisknutím - na domovské obrazovce otevřete menu, zvýrazníte a vyberete položku s Poslední hovory, a potom zvýrazníte a vyberete položku Volaná čísla. Stisknutím S se posunete na funkci menu a zvýrazníte ji. Stisknutím střední klávesy s vyberete zvýrazněnou funkci menu. Symboly Funkce je závislá na síti nebo na předplacených službách a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora. Funkce vyžaduje volitelné příslušenství. 18 Základy

19 SIM karta Na SIM (Subscriber Identity Module) kartě jsou obsaženy osobní informace, například vaše telefonní číslo a položky telefonního seznamu. Informace o vložení a použití paměťové karty naleznete na straně 30. Upozornění: SIM kartu neohýbejte ani nepoškrábejte. Chraňte ji před působením statické elektřiny, vody a před nečistotami Základy 19

20 Baterie Instalace baterie Nabíjení baterie Nové baterie nejsou úplně nabité. Připojte cestovní nabíječku k telefonu a do elektrické zásuvky. Po dokončení nabíjení se na displeji telefonu zobrazí zpráva Nabíjení dokončeno. Rada: Nemějte obavy, baterii telefonu nelze nadměrně nabít. Baterie dosáhne maximálního výkonu poté, co ji několikrát úplně nabijete a vybijete. 20 Základy

21 Baterii telefonu lze nabít připojením kabelu k mini USB portu a k USB portu na počítači. Telefon i počítač musí být zapnutý a na počítači musí být nainstalovány správné softwarové ovladače. Kabely a softwarové ovladače jsou dostupné v datových sadách Motorola Original a jsou prodávány samostatně. Pokud je baterie telefonu zcela vybitá, nelze ji nabít USB nabíječkou. Použijte cestovní nabíječku. Rady pro použití baterií Životnost baterie závisí na síti, intenzitě signálu, teplotě, používaných funkcích a příslušenství. Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím baterií nebo nabíječek jiné značky než Motorola. Nabití nových baterií nebo baterií, které byly dlouho skladovány, může trvat déle. Baterii nabíjejte přibližně při pokojové teplotě. Baterii skladujte vybitou na chladném, tmavém, suchém místě, například v chladničce. Nikdy nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 C nebo vyšším než 45 C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte. Je normální, že baterie se postupně opotřebovává a její nabíjení trvá déle. Pokud si povšimnete změny v životnosti baterie, je pravděpodobně načase zakoupit novou baterii. Základy 21

22 032375o Odpovídající postup likvidace baterií zjistíte v místním středisku pro recyklaci odpadů. Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít kexplozi. Před použitím telefonu si přečtěte oddíl Bezpečnostní a obecné informace v této příručce. Zapnutí a vypnutí Chcete-li zapnout telefon, stiskněte a podržte klávesu P několik sekund nebo do té doby, dokud se nezapne displej. Po vyzvání zadejte čtyřmístný číselný odblokovací kód. Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM karta zamknuta. Obraťte se na svého operátora. Chcete-li telefon vypnout, podržte 2 sekundy stisknutou klávesu P. Telefonování Pokud chcete telefonovat, zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu N. Chcete-li zavěsit, stiskněte klávesu P. Chcete-li během hovoru zachovat vysokou kvalitu zvuku, neblokujte při používání telefonu mikrofon (umístění mikrofonu je znázorněno na obrázku na straně 1). 22 Základy

23 Přijetí hovoru Když telefon zvoní nebo vibruje, můžete přijmout hovor stisknutím klávesy N. Chcete-li zavěsit, stiskněte klávesu P. Vlastní telefonní číslo Vlastní číslo zobrazíte stisknutím - # na domovské obrazovce. Rada: Chcete zobrazit vlastní telefonní číslo v průběhu hovoru? Stiskněte - > Moje tel. čísla. Můžete upravit jméno a telefonní číslo uložené na SIM kartě. Na domovské obrazovce stiskněte - #, vyberte položku a stiskněte klávesu Upravit. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora. Základy 23

24 Hlavní zajímavosti Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování! Pořizování a posílání fotografií Stisknutím - > Multimédia > Kamera zobrazíte hledáček fotoaparátu: Stisknutím S nahoru nebo dolů můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. OBLAST VIDEOKLIPŮ Počet zbývajících fotografií, které je možno pořídit. Stisknutím klávesy S doleva nebo doprava můžete změnit expozici. Zpět Hledáček 100 Zbývá Foto Vyfotografování objektu Návrat k předchozí obrazovce. Stisknutím M otevřete Menu Obrázky. 1 Namiřte objektiv fotoaparátu na fotografovaný objekt. Menu Menu Obrázky můžete otevřít stisknutím -. Viz tabulka za tímto postupem. 2 Pokud chcete pořídit snímek, stiskněte klávesu s nebo Foto. 24 Hlavní zajímavosti

25 Chcete-li odstranit fotografii a vrátit se k aktivnímu hledáčku, stiskněte klávesu Zahodit. Pokud chcete fotografii uložit nebo poslat, stiskněte klávesu Uložit. Při aktivním hledáčku otevřete menu Menu Obrázky stisknutím klávesy -: Možnosti Přejít na obrázky Přejít na pam. kartu Autom. časované nahrávání Nastavení obrázků Zobrazit volné místo Zobrazení uložených obrázků a fotografií. Volba, zda chcete ukládat a zobrazovat obrázky na telefonu nebo na paměťové kartě. Nastavení samospouště fotoaparátu pro fotografování. Otevření menu pro úpravu nastavení fotografie. Zobrazení zbývající paměti. Hlavní zajímavosti 25

26 Nahrávání videoklipů Stisknutím - > Multimédia > Videokamera zobrazíte hledáček videa. Stisknutím S nahoru nebo dolů můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. OBLAST VIDEOKLIPŮ Počet zbývajících fotografií, které je možno pořídit. Zpět Hledáček 10 Zbývá Nahrát Zahájení nahrávání videa. Návrat k předchozí obrazovce. Stisknutím M otevřete Menu Videa. Pokud chcete poslat videoklip ve zprávě MMS, musí být délka videoklipu nastavena na MMS. Délku nastavíte stisknutím - > Nastavení videí > Délka videa. Nasměrujte objektiv fotoaparátu na snímaný objekt a postupujte následujícím způsobem: 1 Spusťte videozáznam stisknutím klávesy s nebo Nahrát. 2 Zastavte nahrávání videoklipu stisknutím klávesy Stop. 3 Uložte videoklip stisknutím Pouze uložit. nebo Odešlete videoklip v multimediální zprávě stisknutím Odeslat ve zprávě. 26 Hlavní zajímavosti

27 nebo Odstraňte videoklip a aktivujete znovu hledáček stisknutím klávesy Zahodit. Při aktivním hledáčku otevřete menu Menu Videa stisknutím klávesy -. Menu může obsahovat tyto možnosti: Možnosti Přejít na video Nastavení videí Zobrazit volné místo Přehrání videozáznamů uložených v telefonu. Otevření menu pro úpravu nastavení videa. Poznámka: Pokud chcete poslat videoklip ve zprávě MMS, musí být Délka videa nastavena na MMS. Pokud chcete nahrávat delší videoklipy, které lze uložit na paměťovou kartu, musí být Délka videa nastavena na Maximum. Zobrazení zbývající paměti. Poznámka: Veškerý přidaný obsah, jako jsou vyzvánění nebo hry, ukládá telefon do uživatelské paměti. Váš operátor může před dodáním telefonu uložit do uživatelské paměti určitý obsah. Hlavní zajímavosti 27

28 Přehrávač digitálního zvuku Audiopřehrávač je v telefonu obsažen ve složce Hry a aplikace: Zvolte: Stiskněte - > Hry a aplikace > Přehrávač zvuku Stisknutím S vlevo nebo vpravo zvýrazněte tlačítko v horní části audiopřehrávače: přehrát, pozastavit, zastavit, předchozí, další, opakovat, náhodně a zapnutí/vypnutí vizualizace Stisknutím S nahoru nebo dolů zvýrazněte možnost: Možnosti Seznamy skladeb Interpreti Alba Skladby Žánry Vytvoření nebo přehrání seznamu skladeb. Vyberte interpreta, jehož skladby chcete zobrazit nebo přehrát. Vyberte album, jehož obsah chcete zobrazit nebo přehrát. Zobrazení a přehrávání jednotlivých skladeb. Poznámka: V seznamu Skladby jsou uvedeny všechny skladby uložené v telefonu. U některých skladeb nejsou uloženy informace v položkách Interpret, Album nebo Žánr, takže se v těchto seznamech nezobrazí. Volba typu hudby k zobrazení či přehrávání skladeb. 28 Hlavní zajímavosti

29 Možnosti Nápověda Informace o verzi Zobrazení pokynů k použití audiopřehrávače. Zobrazení informací o verzi audiopřehrávače. Rada: Pokud chcete hudbu přehrávat rychle, můžete vytvořit zkratku k audiopřehrávači. V seznamu Hry a aplikace zvýrazněte položku Přehrávač zvuku a potom podržte stisknutou klávesu -. Chcete-li použít zkratku z domovské obrazovky, stiskněte - a potom číslo zkratky. Informace o stahování skladeb do telefonu naleznete na stránce 90. Informace o kopírování souborů mezi telefonem a počítačem naleznete na stránce 29. Poznámka: V telefonu nelze přehrávat soubory MP3 s vyšší přenosovou rychlostí než 192 kb/s. Když se pokusíte stáhnout nebo přehrát takový soubor, telefon může oznámit chybu, nebo vás požádat o odstranění souboru. Připojení kabelu Poznámka: Datové kabely USB Motorola Original a podpůrný software mohou být prodávány společně s telefonem nebo samostatně. Podívejte se na svůj počítač nebo zařízení PDA, abyste vybrali potřebný typ kabelu. K přenosu dat mezi telefonem a počítačem je třeba nainstalovat software zahrnutý v datové sadě Motorola Original. Další informace naleznete v uživatelské příručce datové sady. Informace o provádění datové a faxové komunikace prostřednictvím připojeného počítače naleznete na stránce 85. Hlavní zajímavosti 29

30 Telefon je vybaven mini USB portem a lze jej připojit k počítači a přenášet mezi přístroji data. Paměťová karta Pro uložení a načítání multimediálních objektů (např. fotografií a zvuků) lze s telefonem používat vyměnitelnou paměťovou kartu. Poznámka: Pokud stáhnete soubor chráněný autorskými právy a uložíte jej na paměťovou kartu, můžete soubor použít pouze tehdy, pokud je karta vložena v telefonu. Soubory chráněné autorskými právy nelze posílat, kopírovat nebo měnit. Instalace paměťové karty Zasuňte kartu na místo, až zacvakne. Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud používáte telefon nebo dokud se na kartu zapisují soubory. 30 Hlavní zajímavosti

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon MOTORAZR maxx V6 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. Chytrá klávesa Klávesa fotoaparátu Klávesy hlasitosti Objektiv

Více

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200.

Vítejte. Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola C200. Vítejte - 1 www.hellomoto.com MOTOROLA, stylizované logo M a veškeré ostatní

Více

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa...

Obsah. 8 Multimediální aplikace... 98 8.1 Fotoaparát... 98 8.2 Galerie...101 8.3 YouTube...104 8.4 Hudba...105 8.5 Přehrávač videa... 5035X 5035D Více informací o používání telefonu naleznete v kompletní uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na těchto stránkách také najdete odpovědi na často

Více

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com.

Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www.alcatelonetouch.com. Na webových stránkách rovněž najdete odpovědi na časté

Více

GT-C3520. Uživatelská příručka

GT-C3520. Uživatelská příručka GT-C3520 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH

Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810-555-810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. GU280 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

move Uživatelská příručka

move Uživatelská příručka move Uživatelská příručka Život je sdílení. Život je sdílení. Bezpečnost a používání Před použitím telefonu doporučujeme důkladně se seznámit s touto kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za

Více

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka

Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka Nokia C1-01/C1 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Tlačítka a části telefonu 6 Zapnutí a vypnutí 6 Nabíjení baterie 6 Antény

Více

Mobilní telefon Návod k použití S81

Mobilní telefon Návod k použití S81 Mobilní telefon Návod k použití S81 i Autorská práva 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí žádným způsobem být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

GT-S5620. Uživatelská příručka

GT-S5620. Uživatelská příručka GT-S5620 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy

Stručná příručka. Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory. Česky - CJB2860ALASA 1 2. Konektor náhlavní soupravy 1 Váš mobilní telefon... 1.1 Tlačítka a konektory Stručná příručka Další informace o používání mobilního telefonu naleznete v úplné uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout ze stránek www. alcatelonetouch.com.

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Některé části této příručky se mohou lišit od funkcí vašeho telefonu v závislosti na vaší oblasti nebo na poskytovateli služeb. www.samsung.com Printed

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H

LG-GD880. Uživatelská příručka ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lgmobile.com P/NO : MMBB0000000 (1.0) H ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

Více

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nokia E60 - Uživatelská příručka

Nokia E60 - Uživatelská příručka Nokia E60 - Uživatelská příručka 9241260 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-49 shoduje s ustanoveními následující

Více

Uživatelská příručka Nokia 300

Uživatelská příručka Nokia 300 Uživatelská příručka Nokia 300 2.0. vydání CS Obsah Začínáme...6 Klávesy a součásti...6 Instalace karty SIM a baterie...8 Vložení paměťové karty...9 Nabíjení baterie...10 Nabíjení baterie přes kabel USB...11

Více

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka

Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka Nokia Asha 302 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a části telefonu 5 Psaní na klávesnici 6 Tlačítko Zprávy 7 Vložení SIM karty nebo baterie 7 Vložení paměťové

Více

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání

E51 - Uživatelská příručka. 3. vydání E51 - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-244 / RM-426 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání

Nokia E52 - Uživatelská příručka. 4. vydání Nokia E52 - Uživatelská příručka 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více