Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu."

Transkript

1 HELLOMOTO Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola SLVR L7. Tady je stručný popis telefonu. Tlačítko hlasitosti Chytrá klávesa Levá softwarová klávesa Otevírání menu Navigace v menu Pravá softwarová klávesa Klávesa fotoaparátu Volání a příjem hovorů Výběr položek menu Nabíjení a připojení příslušenství telefonu Vypnutí a zapnutí, zavěšení, opuštění menu Uložení paměťové karty Mikrofon Tlačítka hlasitosti Fotoaparát Podrobnosti o funkci PTT (Push to Talk) naleznete na straně 61. 1

2 Některé funkce mobilního telefonu závisí na možnostech a nastavení sítě operátora. Určité funkce také nemusí být operátorem aktivovány a nastavení sítě operátora může některé funkce omezovat. S dotazy týkajícími se dostupnosti a provozu jednotlivých funkcí se obracejte na svého operátora. Všechny vlastnosti, funkce, popisy produktů a další informace obsažené v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly považovány za přesné v době tisku této příručky. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Ochranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich vlastníky a používány společností Motorola, Inc. v rámci licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků. Motorola, Inc Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček společnosti Motorola je poskytován TAK, JAK JE. Není-li rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Upozornění: Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení. Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese 2

3 Uspořádání menu Hlavní menu n Telefonní seznam s Poslední hovory Přijaté hovory Volaná čísla Zápisník Doba hovoru * Cena hovoru * Doby dat. relací * Objemy dat * e Zprávy Nová zpráva Inbox Outbox Koncepty Šablony MMS Vzorové zprávy Zprávy prohlížeče Info služby Hlasová schránka y É Nástroje SIM Toolkit * Kalkulačka Diář Budík Zkratky Služby volání Fixní volba Čísla služeb * Rychlá volba Hlasové vytáčení Q Hry a aplikace á Přístup k webu Prohlížeč Zástupci web. odkazů Uložené stránky Historie Přejít na URL Nastavení WAPu Webové relace * h Multimédia Obrázky Zvuky Kamera Videa Videokamera E w Spojení Bluetooth Handsfree Historie zařízení Nastavení Nastavení (viz následující strana) * volitelné funkce Toto je standardní struktura hlavního menu. Menu vašeho telefonu může být mírně odlišné. Uspořádání menu 3

4 Menu nastavení l Personalizace Hlavní displej Hlavní menu Témata Úvodní pozdrav Tapeta Spořič displeje t Styl zvonění Styl styl Detaily L Připojení Spojení Bluetooth Synchronizace Nastavení připojení USB H Přesměrování * Hovory Faxy Data Zrušit vše U Nastavení hovorů Doba hovorů ID volajícího Hovor a fax Přijetí hovoru Čekající hovor Z Základní nastavení Čas a datum TurboDial Časový limit zobrazení Podsvícení Nastavení TTY * Listování Jazyk Jas DTMF Zákl. nastavení Úplné smazání m Status telefonu Moje tel. čísla Aktivní linka * Stav baterie Paměťové karty Aktualizace softwaru Další info S Sluchátko Auto odpověď Hlasové vytáčení J Nastavení v autě Auto odpověď Auto Handsfree Prodleva vypnutí Doba nabíjení j Síť Nová síť Nastavení sítě Dostupné sítě Preferované sítě * Tón služby Znělka sítě * Tón přerušení hov. u Zabezpečení Zámek telefonu Zámek kláves * Zamknout aplikaci Fixní volba Blokování hovorů * PIN SIM karty Nová hesla Správa certifikátů * 6 Nastavení kontaktů PTT * Služba PTT c Nastavení Java Systém Java Smazat všechny apl. Vibrování aplikace Hlasitost aplikace Podsvícení aplikace * volitelné funkce 4 Uspořádání menu

5 Obsah Uspořádání menu Bezpečnostní informace Prohlášení o shodě Informace o recyklaci Základy O této příručce SIM karta Baterie Zapnutí a vypnutí Telefonování Přijetí hovoru Vlastní telefonní číslo Hlavní zajímavosti Pořizování a posílání fotografií Nahrávání videoklipů Přehrávač digitálního zvuku Připojení kabelu Paměťová karta Bezdrátová technologie Bluetooth Obsah 5

6 Základní části a práce s telefonem Displej Menu Vytvoření zprávy SMS Hlasitost Navigační klávesa Reproduktor handsfree Kódy a hesla Zamknutí a odemknutí telefonu Vlastní nastavení telefonu Styl vyzvánění Čas a datum Tapeta Spořič displeje Vzhled displeje Možnosti přijetí hovoru Hovory Vypnutí upozornění na příchozí hovor Poslední hovory Opakované volání Volání zpět Zápisník Přidržení nebo ztlumení hovoru Čekající hovor ID volajícího Tísňová volání Mezinárodní hovory Vytáčení jednou klávesou Hlasová schránka Push to Talk (PTT) Obsah

7 Další funkce Rozšířené možnosti hovorů Telefonní seznam Zprávy Přizpůsobení Doby a ceny hovorů Handsfree Datová a faxová komunikace Síť Osobní organizátor Zabezpečení Zábava a hry Údaje SAR Rejstřík Obsah 7

8 Bezpečnostní a všeobecné informace Bezpečnostní informace DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO PROVOZU. TYTO INFORMACE SI PŘEČTĚTE, NEŽ ZAČNETE TELEFON POUŽÍVAT. 1 Působení vysokofrekvenční energie (rádiové frekvence, RF) Telefon je vybaven vysílačem a přijímačem. Když je zapnut, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače telefonu systém přenášející hovor. Tento telefon Motorola je konstruován tak, aby odpovídal předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus platným ve vaší zemi. Provozní opatření K zajištění optimálního výkonu telefonu a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny. Péče o anténu Pokud je telefon vybaven externí anténou, používejte pouze dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. Neschválené antény a úpravy či přídavná zařízení mohou poškodit telefon a způsobit nesplnění požadavků místních předpisů. Když telefon POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE se antény. Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a telefon může vysílat s vyšším výkonem než je nutné. 8 Bezpečnostní informace

9 Používání telefonu Při volání nebo přijímání hovoru držte telefon stejně jako běžný telefon se šňůrou. Používání při nošení na těle: Hlasová komunikace Abyste při přenosu hlasové komunikace při nošení telefonu na těle dodrželi předpisy pro působení vysokofrekvenční energie (RF) na lidský organismus, vždy telefon používejte s klipem, držákem, pouzdrem, obalem nebo popruhem dodaným nebo schváleným společností Motorola. Používání příslušenství neschváleného společností Motorola může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení na těle schválené nebo dodané společností Motorola a nedržíte telefon v běžné poloze, musí být telefon a jeho anténa při vysílání vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla. Datová komunikace Při práci s kteroukoli datovou funkcí telefonu, ať již s kabelem nebo bez, umístěte telefon a anténu nejméně 2,5 centimetru od těla. Schválené příslušenství Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, například baterií, antén a vyměnitelných krytů, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam schváleného příslušenství Motorola najdete na webové stránce Elektromagnetické rušení a kompatibilita Poznámka: Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení způsobovat tento telefon. Bezpečnostní informace 9

10 Poznámka: Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Jeho provoz je povolen za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí režim provozu. Budovy a zařízení V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami telefon vypněte. K takovým místům patří nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která mohou využívat zařízení citlivá na vysokofrekvenční energii. Letadla Kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá, bezdrátové zařízení vypněte. Pokud zařízení umožňuje používat režim za letu nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti. Pokud má zařízení funkci automatického zapnutí telefonu, musíte tuto funkci vypnout ještě před vstupem na palubu letadla nebo do prostor, kde je používání bezdrátových zařízení omezeno. Lékařské přístroje Kardiostimulátory Výrobci kardiostimulátorů doporučují, abyste mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem dodržovali minimální vzdálenost nejméně 15 centimetrů. Osoby používající kardiostimulátor musejí dodržovat následující pokyny: Zapnutý telefon udržujte VŽDY nejméně 15 centimetrů od kardiostimulátoru. Telefon NENOSTE v náprsní kapse. Kvůli minimalizaci potencionálního rušení držte telefon vždy na uchu na opačné straně těla, než kde je voperován kardiostimulátor. Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru telefon okamžitě VYPNĚTE. 10 Bezpečnostní informace

11 Naslouchátka Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Při takovém rušení můžete požádat o návrh řešení výrobce naslouchátek. Jiné zdravotnické přístroje Pokud používáte jakékoli jiné osobní zdravotnické pomůcky, zjistěte u výrobce zařízení, zda je stíněno proti vysokofrekvenčnímu rušení. Tyto informace vám může zprostředkovat i lékař. Používání při řízení Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání telefonu platí v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte. Při používání telefonu při řízení: Vždy věnujte plnou pozornost řízení vozidla a situaci na vozovce. Používání telefonu může v určitých situacích odvádět pozornost. Pokud se nedokážete soustředit na řízení, hovor přerušte. Je-li to možné, používejte sadu handsfree. Pokud to předpisy přikazují, musíte před uskutečněním nebo přijmutím hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat. Pravidla zodpovědné jízdy naleznete v části Tipy k bezpečnému používání mobilního telefonu na konci této příručky nebo na webové stránce Motorola na adrese: Provozní upozornění Vozidla s airbagy Telefon neumisťujte nad airbag ani do místa, kam se nafukuje. Airbagy se nafukují velmi prudce. Pokud je v oblasti nafukování airbagu telefon, nafukující se airbag ho prudce vymrští a telefon může vážně zranit posádku vozidla. Bezpečnostní informace 11

12 Čerpací stanice Na čerpacích stanicích dodržujte všechna vyvěšená nařízení týkající se používání radiových zařízení. Pokud vás o to personál požádá, bezdrátové zařízení vypněte. Potenciálně výbušná prostředí Před vstupem do výbušného prostředí vypněte telefon. V takovém prostředí také nevyjímejte, nevkládejte ani nenabíjejte baterie. Jiskry mohou v potenciálně výbušném prostředí způsobit výbuch nebo požár vedoucí ke zranění či dokonce ke smrti. Poznámka: Zmíněná potenciálně výbušná prostředí zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice. Taková potenciálně výbušná prostředí jsou často, nikoli však vždy, označena příslušnými vývěskami. Rozbušky a oblasti, kde se používají výbušniny K zamezení možného rušení odstřelovacích prací VYPNĚTE telefon, kdykoli se nacházíte poblíž elektrických rozbušek nebo v oblasti odstřelovacích prací nebo v oblastech označených symboly Vypněte elektronická zařízení. Dodržujte všechny symboly a pokyny. Poškozené výrobky Pokud dojde k ponoření do vody, proražení nebo prudkému pádu, telefon nebo baterii nepoužívejte a dopravte je do autorizovaného servisního střediska Motorola, kde zjistí, zda nedošlo k poškození. Nepokoušejte se telefon ani baterii vysušit externím zdrojem tepla, například v mikrovlnné troubě. 12 Bezpečnostní informace

13 Baterie a nabíječky Pokud se obnažených kontaktů baterie dotknou vodivé materiály jako jsou šperky, klíče nebo kovové řetízky, může dojít k poškození nebo ke zranění, například k popálení. Vodivý materiál může uzavřít elektrický obvod (zkrat) a ohřát se na vysokou teplotu. Při manipulaci s nabitou baterií, především při vkládání do kapsy, kabelky nebo jiné schránky s kovovými prvky, buďte velmi opatrní. Používejte pouze originální baterie a nabíječky Motorola Original. Upozornění: Chcete-li zabránit riziku zranění osob, nevhazujte baterie do ohně. Baterie, nabíječka a telefon mohou obsahovat tyto symboly: Symbol o o o o Li Ion BATT o Definice Důležité informace k bezpečnosti. Baterii nebo telefon nevhazujte do ohně. Baterie nebo telefon mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady. Baterii nebo telefon nevyhazujte do odpadu. Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii. Riziko udušení Telefon i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte telefon i příslušenství mimo dosah malých dětí. Bezpečnostní informace 13

14 Skleněné části Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí, ani se ji nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska. Záchvaty a ztráty vědomí Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při sledování televize nebo hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K takovým záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly. Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v telefonu hrát videohry nebo zapnete funkci blikání. (Funkce blikání nejsou k dispozici u všech výrobků.) U dětí by používání videoher a jiných funkcí telefonu s blikáním měli sledovat rodiče. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Pro snížení pravděpodobnosti vzniku takových příznaků přijměte následující opatření: Nehrajte hry ani nepoužívejte funkci blikání když jste unavení nebo nevyspalí. Každou hodinu udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku. Hrajte v místnosti, kde jsou rozsvícena všechna světla. Hrajte v co největší vzdálenosti od obrazovky. 14 Bezpečnostní informace

15 Zranění z opakovaných činností Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pociťovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Abyste předešli zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiných svalových poškození, dodržujte tyto pokyny: Každou hodinu hraní udělejte aspoň patnáctiminutovou přestávku. Pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo pažích, přestaňte hrát a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte. Pokud bolesti v rukou, zápěstích nebo pažích během hry nebo po hře nepoleví, přestaňte hrát a navštivte lékaře. 1. Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách publikovaných před 28. lednem Bezpečnostní informace 15

16 Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie Prohlášení o shodě Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt: Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU IMEI: IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Číslo Číslo schválení výrobku Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku. Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce. Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. 16 Prohlášení o shodě

17 Informace o recyklaci Ochrana životního prostředí recyklací Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, nevyhazujte ho do domovního odpadu. Recyklace mobilních telefonů a příslušenství Mobilní telefony ani elektronické příslušenství jako jsou nabíječky nebo soupravy handsfree nevyhazujte do domovního odpadu. V některých zemích a oblastech existují sběrny elektrického a elektronického odpadu. Další informace vám poskytnou místní úřady. Pokud takový systém neexistuje, vraťte nepotřebný telefon nebo elektrické příslušenství kterémukoli autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Informace o recyklaci 17

18 Základy O této příručce V této příručce je vyhledání funkce v menu popsáno tímto způsobem: Zvolte: Stiskněte - > Poslední hovory > Volaná čísla V tomto příkladu je uvedeno, že stisknutím - na domovské obrazovce otevřete menu, zvýrazníte a vyberete položku s Poslední hovory, a potom zvýrazníte a vyberete položku Volaná čísla. Stisknutím S se posunete na funkci menu a zvýrazníte ji. Stisknutím střední klávesy s vyberete zvýrazněnou funkci menu. Symboly Funkce je závislá na síti nebo na předplacených službách a nemusí být k dispozici ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora. Funkce vyžaduje volitelné příslušenství. 18 Základy

19 SIM karta Na SIM (Subscriber Identity Module) kartě jsou obsaženy osobní informace, například vaše telefonní číslo a položky telefonního seznamu. Informace o vložení a použití paměťové karty naleznete na straně 30. Upozornění: SIM kartu neohýbejte ani nepoškrábejte. Chraňte ji před působením statické elektřiny, vody a před nečistotami Základy 19

20 Baterie Instalace baterie Nabíjení baterie Nové baterie nejsou úplně nabité. Připojte cestovní nabíječku k telefonu a do elektrické zásuvky. Po dokončení nabíjení se na displeji telefonu zobrazí zpráva Nabíjení dokončeno. Rada: Nemějte obavy, baterii telefonu nelze nadměrně nabít. Baterie dosáhne maximálního výkonu poté, co ji několikrát úplně nabijete a vybijete. 20 Základy

21 Baterii telefonu lze nabít připojením kabelu k mini USB portu a k USB portu na počítači. Telefon i počítač musí být zapnutý a na počítači musí být nainstalovány správné softwarové ovladače. Kabely a softwarové ovladače jsou dostupné v datových sadách Motorola Original a jsou prodávány samostatně. Pokud je baterie telefonu zcela vybitá, nelze ji nabít USB nabíječkou. Použijte cestovní nabíječku. Rady pro použití baterií Životnost baterie závisí na síti, intenzitě signálu, teplotě, používaných funkcích a příslušenství. Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím baterií nebo nabíječek jiné značky než Motorola. Nabití nových baterií nebo baterií, které byly dlouho skladovány, může trvat déle. Baterii nabíjejte přibližně při pokojové teplotě. Baterii skladujte vybitou na chladném, tmavém, suchém místě, například v chladničce. Nikdy nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 C nebo vyšším než 45 C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte. Je normální, že baterie se postupně opotřebovává a její nabíjení trvá déle. Pokud si povšimnete změny v životnosti baterie, je pravděpodobně načase zakoupit novou baterii. Základy 21

22 032375o Odpovídající postup likvidace baterií zjistíte v místním středisku pro recyklaci odpadů. Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít kexplozi. Před použitím telefonu si přečtěte oddíl Bezpečnostní a obecné informace v této příručce. Zapnutí a vypnutí Chcete-li zapnout telefon, stiskněte a podržte klávesu P několik sekund nebo do té doby, dokud se nezapne displej. Po vyzvání zadejte čtyřmístný číselný odblokovací kód. Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM karta zamknuta. Obraťte se na svého operátora. Chcete-li telefon vypnout, podržte 2 sekundy stisknutou klávesu P. Telefonování Pokud chcete telefonovat, zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu N. Chcete-li zavěsit, stiskněte klávesu P. Chcete-li během hovoru zachovat vysokou kvalitu zvuku, neblokujte při používání telefonu mikrofon (umístění mikrofonu je znázorněno na obrázku na straně 1). 22 Základy

23 Přijetí hovoru Když telefon zvoní nebo vibruje, můžete přijmout hovor stisknutím klávesy N. Chcete-li zavěsit, stiskněte klávesu P. Vlastní telefonní číslo Vlastní číslo zobrazíte stisknutím - # na domovské obrazovce. Rada: Chcete zobrazit vlastní telefonní číslo v průběhu hovoru? Stiskněte - > Moje tel. čísla. Můžete upravit jméno a telefonní číslo uložené na SIM kartě. Na domovské obrazovce stiskněte - #, vyberte položku a stiskněte klávesu Upravit. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora. Základy 23

24 Hlavní zajímavosti Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování! Pořizování a posílání fotografií Stisknutím - > Multimédia > Kamera zobrazíte hledáček fotoaparátu: Stisknutím S nahoru nebo dolů můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. OBLAST VIDEOKLIPŮ Počet zbývajících fotografií, které je možno pořídit. Stisknutím klávesy S doleva nebo doprava můžete změnit expozici. Zpět Hledáček 100 Zbývá Foto Vyfotografování objektu Návrat k předchozí obrazovce. Stisknutím M otevřete Menu Obrázky. 1 Namiřte objektiv fotoaparátu na fotografovaný objekt. Menu Menu Obrázky můžete otevřít stisknutím -. Viz tabulka za tímto postupem. 2 Pokud chcete pořídit snímek, stiskněte klávesu s nebo Foto. 24 Hlavní zajímavosti

25 Chcete-li odstranit fotografii a vrátit se k aktivnímu hledáčku, stiskněte klávesu Zahodit. Pokud chcete fotografii uložit nebo poslat, stiskněte klávesu Uložit. Při aktivním hledáčku otevřete menu Menu Obrázky stisknutím klávesy -: Možnosti Přejít na obrázky Přejít na pam. kartu Autom. časované nahrávání Nastavení obrázků Zobrazit volné místo Zobrazení uložených obrázků a fotografií. Volba, zda chcete ukládat a zobrazovat obrázky na telefonu nebo na paměťové kartě. Nastavení samospouště fotoaparátu pro fotografování. Otevření menu pro úpravu nastavení fotografie. Zobrazení zbývající paměti. Hlavní zajímavosti 25

26 Nahrávání videoklipů Stisknutím - > Multimédia > Videokamera zobrazíte hledáček videa. Stisknutím S nahoru nebo dolů můžete obraz zvětšit nebo zmenšit. OBLAST VIDEOKLIPŮ Počet zbývajících fotografií, které je možno pořídit. Zpět Hledáček 10 Zbývá Nahrát Zahájení nahrávání videa. Návrat k předchozí obrazovce. Stisknutím M otevřete Menu Videa. Pokud chcete poslat videoklip ve zprávě MMS, musí být délka videoklipu nastavena na MMS. Délku nastavíte stisknutím - > Nastavení videí > Délka videa. Nasměrujte objektiv fotoaparátu na snímaný objekt a postupujte následujícím způsobem: 1 Spusťte videozáznam stisknutím klávesy s nebo Nahrát. 2 Zastavte nahrávání videoklipu stisknutím klávesy Stop. 3 Uložte videoklip stisknutím Pouze uložit. nebo Odešlete videoklip v multimediální zprávě stisknutím Odeslat ve zprávě. 26 Hlavní zajímavosti

27 nebo Odstraňte videoklip a aktivujete znovu hledáček stisknutím klávesy Zahodit. Při aktivním hledáčku otevřete menu Menu Videa stisknutím klávesy -. Menu může obsahovat tyto možnosti: Možnosti Přejít na video Nastavení videí Zobrazit volné místo Přehrání videozáznamů uložených v telefonu. Otevření menu pro úpravu nastavení videa. Poznámka: Pokud chcete poslat videoklip ve zprávě MMS, musí být Délka videa nastavena na MMS. Pokud chcete nahrávat delší videoklipy, které lze uložit na paměťovou kartu, musí být Délka videa nastavena na Maximum. Zobrazení zbývající paměti. Poznámka: Veškerý přidaný obsah, jako jsou vyzvánění nebo hry, ukládá telefon do uživatelské paměti. Váš operátor může před dodáním telefonu uložit do uživatelské paměti určitý obsah. Hlavní zajímavosti 27

28 Přehrávač digitálního zvuku Audiopřehrávač je v telefonu obsažen ve složce Hry a aplikace: Zvolte: Stiskněte - > Hry a aplikace > Přehrávač zvuku Stisknutím S vlevo nebo vpravo zvýrazněte tlačítko v horní části audiopřehrávače: přehrát, pozastavit, zastavit, předchozí, další, opakovat, náhodně a zapnutí/vypnutí vizualizace Stisknutím S nahoru nebo dolů zvýrazněte možnost: Možnosti Seznamy skladeb Interpreti Alba Skladby Žánry Vytvoření nebo přehrání seznamu skladeb. Vyberte interpreta, jehož skladby chcete zobrazit nebo přehrát. Vyberte album, jehož obsah chcete zobrazit nebo přehrát. Zobrazení a přehrávání jednotlivých skladeb. Poznámka: V seznamu Skladby jsou uvedeny všechny skladby uložené v telefonu. U některých skladeb nejsou uloženy informace v položkách Interpret, Album nebo Žánr, takže se v těchto seznamech nezobrazí. Volba typu hudby k zobrazení či přehrávání skladeb. 28 Hlavní zajímavosti

29 Možnosti Nápověda Informace o verzi Zobrazení pokynů k použití audiopřehrávače. Zobrazení informací o verzi audiopřehrávače. Rada: Pokud chcete hudbu přehrávat rychle, můžete vytvořit zkratku k audiopřehrávači. V seznamu Hry a aplikace zvýrazněte položku Přehrávač zvuku a potom podržte stisknutou klávesu -. Chcete-li použít zkratku z domovské obrazovky, stiskněte - a potom číslo zkratky. Informace o stahování skladeb do telefonu naleznete na stránce 90. Informace o kopírování souborů mezi telefonem a počítačem naleznete na stránce 29. Poznámka: V telefonu nelze přehrávat soubory MP3 s vyšší přenosovou rychlostí než 192 kb/s. Když se pokusíte stáhnout nebo přehrát takový soubor, telefon může oznámit chybu, nebo vás požádat o odstranění souboru. Připojení kabelu Poznámka: Datové kabely USB Motorola Original a podpůrný software mohou být prodávány společně s telefonem nebo samostatně. Podívejte se na svůj počítač nebo zařízení PDA, abyste vybrali potřebný typ kabelu. K přenosu dat mezi telefonem a počítačem je třeba nainstalovat software zahrnutý v datové sadě Motorola Original. Další informace naleznete v uživatelské příručce datové sady. Informace o provádění datové a faxové komunikace prostřednictvím připojeného počítače naleznete na stránce 85. Hlavní zajímavosti 29

30 Telefon je vybaven mini USB portem a lze jej připojit k počítači a přenášet mezi přístroji data. Paměťová karta Pro uložení a načítání multimediálních objektů (např. fotografií a zvuků) lze s telefonem používat vyměnitelnou paměťovou kartu. Poznámka: Pokud stáhnete soubor chráněný autorskými právy a uložíte jej na paměťovou kartu, můžete soubor použít pouze tehdy, pokud je karta vložena v telefonu. Soubory chráněné autorskými právy nelze posílat, kopírovat nebo měnit. Instalace paměťové karty Zasuňte kartu na místo, až zacvakne. Paměťovou kartu nevyjímejte, dokud používáte telefon nebo dokud se na kartu zapisují soubory. 30 Hlavní zajímavosti

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola RAZR V3x 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola RAZR V3x 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola RAZR V3x 3G. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. Zaostření fotografie HELLOMOTO 1 www.hellomoto.com Některé funkce

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTOSLVR L9 GSM. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu.

HELLOMOTO. Představujeme vám nový mobilní telefon MOTOSLVR L9 GSM. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon MOTOSLVR L9 GSM. V této části jsou krátce popsány jednotlivé části a funkce telefonu. Otevření menu a výběr. Procházení nahoru, dolů, doleva a doprava.

Více

HELLOMOTO. Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L6. Tady je stručný popis telefonu.

HELLOMOTO. Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L6. Tady je stručný popis telefonu. HELLOMOTO Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L6. Tady je stručný popis telefonu. Tlačítko PTT/ Chytré tlačítko Navigace v menu Levá softwarová klávesa Volání a příjem hovorů Otevírání

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vítejte. Vyzkoušejte si! Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V620 GSM.

Vítejte. Vyzkoušejte si! Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V620 GSM. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V620 GSM. Vítejte - 1 Vyzkoušejte si! Nahrávání videoklipu Přehrání videoklipu Nahrání

Více

HELLOMOTO. Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L2. Tady je stručný popis telefonu.

HELLOMOTO. Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L2. Tady je stručný popis telefonu. HELLOMOTO Seznamte se se svým novým bezdrátovým telefonem GSM Motorola L2. Tady je stručný popis telefonu. Tlačítko PTT/ Chytré tlačítko Navigace v menu Světelné čidlo Levá softwarová klávesa Volání a

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Vítejte. Vítejte ve světě bezdrátové digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V547 GSM.

Vítejte. Vítejte ve světě bezdrátové digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V547 GSM. Vítejte Vítejte ve světě bezdrátové digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V547 GSM. Vítejte - 1 www.motorola.com Ochranná známka MOTOROLA a stylizované

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Vítejte. Vyzkoušejte si! Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon GSM Motorola V3.

Vítejte. Vyzkoušejte si! Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon GSM Motorola V3. Vítejte Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon GSM Motorola V3. Vítejte - 1 Vyzkoušejte si! Fotografování Vytvoření autoportrétu (při zavřeném

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Smart Watch Garett GV-08 návod

Smart Watch Garett GV-08 návod Smart Watch Garett GV-08 návod 1 1. Bezpečnost 1.1 Informace obsažené v této příručce mohou být změněny nebo aktualizovány bez oznámení 1.2 Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím 1.3

Více

HELLOMOTO. Vyzkoušejte si! Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola PEBL GSM. Vtéto části je krátce popsána stavba telefonu.

HELLOMOTO. Vyzkoušejte si! Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola PEBL GSM. Vtéto části je krátce popsána stavba telefonu. HELLOMOTO Představujeme vám nový mobilní telefon Motorola PEBL GSM. Vtéto části je krátce popsána stavba telefonu. HELLOMOTO 1 Vyzkoušejte si! Hlasové vytáčení položky telefonního seznamu Hlasové vytáčení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Používání přehrávače ipod

Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Používání přehrávače ipod Po připojení ipodu můžete přehrávat hudební nebo video soubory. Tento přijímač umožňuje provádět různé operace, jako např. výběr souboru ze seznamu nebo

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA M-HPB30.B M-HPB30.W Obsah CZ Záruka 3 Informace o bezpečnosti 3 Specifikace 3 Přehled produktu 4 Nabíjení baterie 5 Zapnutí/vypnutí 5 Párování a propojení s Bluetooth zařízením 6 Opětovné

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii.

Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii. Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Zkratky: Představení Technické parametry Funkce Představení Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii.

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Jabra SPEAK 450 pro Cisco

Jabra SPEAK 450 pro Cisco Jabra SPEAK 450 pro Cisco NÁVOD K OBSLUZE OBSAH vítejte...2 JABRA Speak 450 pro Cisco - PŘEHLED...3 PŘIPOJENÍ...5 jak používat Jabra Speak 450 pro Cisco...7 PODPORA...8 Technické specifikace...9 1 vítejte

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

HELLOMOTO. Základní části

HELLOMOTO. Základní části HELLOMOTO Vítejte ve světě digitální bezdrátové komunikace společnosti Motorola! Těší nás, že jste zvolili bezdrátový telefon Motorola W208. Sluchátko Poslech hlasových hovorů a hlasových zpráv. Levá softwarová

Více

SGH-D880 Uživatelská příručka

SGH-D880 Uživatelská příručka SGH-D880 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více