V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2011/2012 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

2 Výroční zpráva o činnosti školní rok 2011/2012 dle 7, Zák.č. 561/2004 Sb.,

3 a) Základní údaje o škole a charakteristika školy

4 Základní data a informace o škole Název školy: Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Adresa (sídlo) školy Sázavská Světlá nad Sázavou Telefon: Fax: www: akademie-svetla.cz Typ školy: VOŠ, Gymn., SOŠUP IČ: IZO: Právní forma: příspěvková organizace Datum zařazení do sítě/vyřazení ze sítě: Spádový obvod: celá ČR Zřizovatel adresa: Kraj Vysočina Žižkova Jihlava Údaje o školské radě: byla zřízena v prosinci 2005

5 Údaje o školské radě Zřízena: prosinec 2005 Členové: Střední škola: - Ing. Jan Tourek starosta města Světlá nad Sázavou - Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana Kraje Vysočina - Ing. Lenka Arnotová místostarostka města Světlá nad Sázavou - Ing. Květa Svitáková ped. pracovník, předsedkyně školské rady - Miroslav Sklenář ped. pracovník - Jiří Doležal ped. pracovník - Tomáš Charvát rodič - Jana Čechová - rodič - Eva Šanderová zletilá studentka Schůze ve škol. roce 2011/ října ) - 6. února ) Zkrácené záznamy jednání: 1) - ředitel přítomné seznámil s výsledkem hospodaření a s plánem na příští rok; s počtem studentů pro školní rok 2010/2011 a s novými pedagogy; s výroční zprávou pro školní rok 2010/2011, ta ji jednohlasně schválila 2) - v úvodu ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2011 a s plánem investic na rok 2012, dále o počtu žáků v jednotlivých oborech a o konaných lednových talentových zkouškách. - byla schválena zpráva o činnosti za rok 2011

6 Charakteristika školy Škola v dnešní podobě vznikla dne sloučením tří dříve samostatných subjektů, a to Gymnázia ve Světlé nad Sázavou, Střední sklářské školy ve Světlé nad Sázavou a SOU a OU kamenického v Lipnici nad Sázavou. Rozsahem svých oborů je jedinečná, a to nejen v rámci kraje. Koexistence různých typů studia přináší řadu výhod. Umožňuje budovat a plně využívat specializované učebny k nim patří chemická laboratoř, učebny výpočetní a administrativní techniky, laboratoř fyzikální chemie, učebna biologie, jazykové učebny, učebna fyziky, ateliéry malby a modelování a nově i multimediální učebny s interaktivními tabulemi. Aby každý žák mohl zvládnout náročné požadavky ve svém oboru, je mu k dispozici školní knihovna a studovna, kde může volně pracovat na PC, včetně internetu. Samozřejmostí jsou nejdůležitější odborné exkurze a vzdělávací zájezdy stejně jako návštěvy kulturních představení. Tyto exkurze a zájezdy jsou realizovány jak v tuzemsku, tak v zahraničí.nejlepší studenti mají možnost absolvovat zahraniční stáže. Další výhodou je prostupnost mezi učebními a studijními obory. Podle dosahovaných výsledků a po dohodě s rodiči lze tedy žáka nasměrovat na ten typ studia, který odpovídá jeho schopnostem. Příprava v učebních oborech se opírá o těsnou spolupráci s významnými firmami v regionu. Žáci těchto oborů se účastní s vlastními návrhy a výrobky mnoha soutěží i výstavních a prodejních akcí v rámci celé republiky i zahraničí. Absolventům tříletých oborů škola nabízí možnost získat maturitní vysvědčení, a to formou denního i dálkového studia. Gymnázium nemá sice dlouholetou tradici, jeho absolventi však v minulých letech byli úspěšní v přijímacích zkouškách na nejrůznějších typy VŠ. Je to dáno tím, že nejen výuka v povinných předmětech, ale i celá škála volitelných a nepovinných předmětů a výběrových seminářů slouží k profilování studentů a k jejich všestranné přípravě pro zvolený typ vysokoškolského studia. Důraz je kladen na znalosti a dovednosti v práci na PC a na znalosti jazyků. Škola zajišťuje výuku anglického, německého a francouzského jazyka a ruského jazyka zájemcům nabízí formou nepovinného předmětu latinský, italský jazyk a španělský jazyk. Vyšší odborné studium je tříleté. Součástí učebních plánů jsou vedle odborných technologických předmětů a dvou cizích jazyků také psychologie, právní nauka a ekonomické předměty, jejichž znalosti jsou nezbytné pro samostatnou řídící nebo podnikatelskou činnost. Škola ve spolupráci se Sdružením pohřebnictví ČR vyučuje obor Podnikání v pohřebnictví. Škola k oborům výtvarného zpracování skla vyučuje i obory výtvarné zpracování keramiky a porcelánu a restaurátorství, pro které jsou otevřeny veškeré materiálně technické podmínky. Nejnovějším oborem je průmyslový design i výtvarné zpracování kovů, bytový a zahradní architekt. Ve spolupráci s VŠCHT Praha škola zajišťuje výuku čtyřletého bakalářského oboru Konzervování restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky. Pro tento obor škola obdržela od MŠMT akreditaci. Rozsáhlý areál školy se nachází v krásném prostředí na břehu řeky Sázavy. Má vlastní dvě vzájemně propojené budovy, v nichž je zajišťována teoretická výuka žáků všech oborů a typů studia, přímo navazuje školní tělocvična, moderní jídelna s celodenním provozem a domov mládeže.

7 V budově jsou umístěny i nově zřízené a špičkově vybavené školní dílny pro výuku brusičů,malířů, rytců skla, vitráží a figurek, fúsingu, dále dílny zlatníků a designérů a moderně vybavená truhlárna. V těsném sousedství školy byla vystavěna sklářská huť, uvedená do provozu v roce Byla zde byla vybudována i mísírna sklářského kmene. Bývalá výměníková stanice byla přestavěna s přispěním kraje Vysočina na keramický ateliér. Z vlastních prostředků byly vybudovány ateliéry pro výtvarnou výchovu a prosklená galerie. Dále je postupně modernizováno sociální zařízení. Škola má místně odloučené pracoviště v Lipnici nad Sázavou. Zde je zajišťován odborný výcvik pro kameníky, kamenosochaře a umělecké kováře. I tento areál je rozsáhlý, jeho součástí je dílna, ateliéry, domov mládeže i výrobní haly. Celý areál je plynofikován a postupně z vlastních prostředků dochází k modernizaci sochařských ateliérů. Dalším odloučeným pracovištěm je areál světelského zámku, kde má škola výtvarné ateliéry, výstavní prostory, truhlárnu a ateliér zpracování kovů. Po předpokládaném, prodeji zámku a ubytovací části lipnického areálu, Kraj pro školu zakoupí a zrekonstruuje budovu DM 3, kam přesuneme všechny ateliéry.

8 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

9 Studijní obor v tomto roce vyučovaný K/41 Gymnázium M/01 Sociální činnost L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů L/02 Uměleckořemeslné zpr. dřeva L/04 Uměleckořemeslné zpr. kamene a keramiky L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů M/11 Bytový architekt - Design interiéru M/04 Průmyslový design M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/16 Kamenosochařství M/01 Konzervování restaurátorství M/10 Řezbářství N/01 Řízení sklářské a keramické výroby (obor VOŠ) N/02 Řízení výroby zpracování kamene (obor VOŠ) L/524 Podnikání (denní, dálkové studium) L/501 Sklářský průmysl (DS) Učební obor v tomto roce vyučovaný H/04 Umělecký keramik H/01 Umělecký kovář a zámečník H/02 Umělecký truhlář a řezbář H/01 Sklář výr.a zušlechťovatel skla H/01 Dekoratér malíř keramiky a skla H/01 Kameník Stupeň vzdělání vyšší odborné, úplné střední, vyučen Počet tříd 27 Vyučovací jazyk český Celkový počet žáků školy 626 (denní, dálkové studium) Celkový počet zaměstnanců 115 Z toho pedagogických pracovníků 67 Ředitel školy (titul, jméno a příjmení) Ing. Jindřich Vodička

10 c) Přehled pracovníků školy Jméno a přijímení vzdělání praxe úvazek

11 Doležalová Irena USO 22 0,3 Chládová Jana SOU 33 1 Kubíčková Jaroslava USO 9 1 Pavelková Ivana USO 18 1 Krepčíková Libuše UO 32 1 Pospíšil Tomáš DiS. VOV 2 1 Vosyková Zdena VOB 34 0,2 ZAK - základní SO - střední odborné UO - učební obor Vychovatelé vzdělání praxe úvazek Charvátová Lenka DiS. VOV,DPS 9 1 Kubíčková Jana USO,DPS 10 1 Nováková Ladislava USO,DPS 35 0,5 Popr Miroslav USO,DPS 27 1 Poprová Ludmila USO,DPS 34 1 Pospíšilová Věra DiS. VOV,DPS 2 1 Sklenář Miroslav USO,DPS 26 1 Vodička Jaromír USO,DPS 19 1 Mistři odborného výcviku vzdělání praxe úvazek Bártová Magda Mgr. VS 2 0,5 Buchtová Marcela Bc. VS,DPS 10 1 Doležal Jiří USO,DPS 32 1 Dundáček Ivo USO 0 0,5 Choisnel Sylvie Suzonne akad.soch. VS 25 0,3 Jírovcová Eva USO 23 0,6 Kadlec Jaroslav DiS. VOV,DPS 6 1 Kočí Martina US,DPS 7 1 Kubíček Jiří USO,DPS 7 1 Pavlíková Petra USO,DPS 4 0,9 Procházková Věra US,DPS 19 0,9 Rázl Milan USO 25 1 Roháček Martin USO,DPS 2 1 Říha Zbyněk UO 0 0,9 Sorokáč Laislav akad.soch. VS 25 0,4 Tomešek Jan akad.soch. VS 18 0,2

12 Učitelé Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe Počet hodin/ úvazek Ve školním roce 2011/2012 vyučuje aprobovaně neaprobovaně Vodička Jindřich Ing. Che-Bi Loudát Zdeněk Mgr. marketing Čech Stanislav Mgr. Ma-Fy Šimek Michal Mgr. Ze Adamcová Marie Mgr. Odb.př.-Aj ,524 Bencová Bohdana Mgr. NJ-Dě Bernadová Eva Mgr. Bi-Ma Boumová Marie Ing. Odb.př Brzoňová Andrea Ing. Odb.př Černá Veronika MgA. výtv.umění 2 7,56 0,36 Černá Veronika MgA. výtv.umění 2 16D 0,64 Černoch Václav výt.zpr.ker. 36 2,00 0,095 Černoch Václav výt.zpr.ker ,5D 0,58 Dušek František MgA. výt.umění 8 8 0,381 Fridrichová Monika 1 8D 0,32 8 Hošek Michal Ing. přírod.před ,5 1 Hůlová Dana Ing. Odb.př Choisnel Sylvie ak.soch. výtv.umění ,476 Choisnel Sylvie ak.soch. výtv.umění 25 4D 0,16 Jindra Jan kamen.výr , Jírovec Aleš MgA. Odb.př ,381 Jírovec Miloš model.skla 28 22D 0,88 Karlová Veronika Mgr. Bi-RV 8 4 0,19 Klimošová Martina MgA. výt.umění 11 8D 0,32 Krajíček Milan MgA. Odb.př ,3 1 Krajíček Jan Mgr. TV a sport Kubín Martin Ing. inž.inform Kubíček Miroslav Odb.př , Kubištová Lenka Ing. Odb.př

13 Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe Počet hodin/ úvazek Ve školním roce 2011/2012 vyučuje Lacinová Jana Mgr. soc.a zdr.př Majorová Marie Ing. Che ,143 Málková Veronika Mgr. Ma-SV 2 5 0,238 Michková Jana PhDr. Čj-D-VV ,857 Mráček Jiří Mgr. Fy-Ma Myslivcová Jana PhDr. Čj-D ,238 Neugebauerová Jana Mgr. Aj-Děj vých.por. Novotný Jaroslav Ing. tech.silikátů 24 22,5 1 Pajerová Michaela Aj-Děj Pavlíková Miroslava Mgr.UK Praha ČJ Pekárková Petra Mgr. Nj.,literatura Pešek Jaroslav Mgr. Ma-PV ,619 Pertlová Valeriya Ing. aut.v dopravě Pláteníková Ludmila Mgr. TV ,381 Pinkasová Lenka Ing. Odb.př.ek vých.por. Poříz Leoš Mgr. Ze-Bi 12 22,5 1 15,5 7 Ratajová Alena Mgr. Čj-Vv ,524 Ratajová Alena Mgr. Čj-Vv 17 11,5D 0,46 Rezler Ondřej Mgr. Odb.př. 6 21,33 1 Rezlerová Lucie Mgr. Odb.př. 6 14,28 0,68 Rezlerová Lucie Mgr. Odb.př. 6 8D 0,32 Roháčková Tereza Mgr. Rod.výchova Saska Josef akad.mal. mal-grafika ,191 Sečka Jan akad.soch. tvar.strojů ,524 Slavíček Andrej Ing. Ekon.a říz.výr Svitáková Květa Ing. Nj , Šafránek františek Mgr. Čj-Dě ,19 Šindelář Josef Ing. Odb.př Šmídová Zdenka Ing. Odb.př vých.por. Švarcová Jaroslava ak.mal Skl.výtvar ,19 Příjmení a jméno, titul Aprobace Praxe Počet hodin/ úvazek Ve školním roce 2011/2012 vyučuje Švolba Petr BcA. sochařství 0 4D 0,16 Švolba Petr BcA. sochařství 0 3 0,143 Točíková Renata Ing. Zeměděl ,5 1 Tomešek Jan tvar.už.př ,381 Tomešek Jan tvar.už.př. 18 8D 0,32 Vampola Petr Čj-F Veselý Jiří Mgr. Odb.př ,333 Zadinová Lenka Mgr. Čj-D-Fj Zajíčková Marcela Ing. Odb.př Zelená Jitka Odb.př.-AJ ,524 11

14

15 Příjmení a jméno,titul vzdělání praxe úvazek Časarová Marie USO 25 0,688 Dlouhý Boleslav UO 34 0,5 Doležalová Irena USO 22 0,7 Kábrt Jiří USO 20 1 Karlíková Alena USO 34 1 Kotěrová Helena USO 27 1 Kratochvílová Lenka USO 20 1 Kučera Miroslav USO 36 0,5 Medová Marie USO 21 1 Muchová Jana USO 32 1 Smržová Vlasta USO 40 1 Tvrdíková Lenka USO 26 1 Čapková Marie USO 28 1 Dejmalová Dana VOB 34 1 Fikarová Hana USO 12 1 Musilová Zdenka USO 27 1 Pecen Luboš USO 12 1 Satrapová Vlasta VOB 35 1 Tylichová Gabriela OU 17 0,75 Veselá Hana VOB 38 1 Vosyková Zdena VOB 34 0,8 Březina Petr VOB 27 1 Špalek Josef UO 30 1 Duben Zdeněk VOB 40 1 Jonáš Karel UO 33 0,5 Kočí Leona VOB 25 1 Lankaš Petr VOB 4 0,5 Dajčová Blažena ZAK 42 1 Formanová Helena VOB 31 0,875 Fraňková Miloslava ZAK 39 0,875 Kordinová Božena ZAK 20 1 Pátková Ilona USO 11 0,638 Rejnková Zdeňka VOB 38 1

16 Přesčasové hodiny školní rok 2011/12 od jméno počet přesčasových třída předmět termín hodin Bernadová 1 IV.G Ma Pá 2 Černá 2,5 Hošek 3,5 II.P I.A Krajíček M. 0,3 VŠ ZPV IKT Te Út1 Po8,9 Li po2 Krajíček J. 1 I.VOS TV Su st7, čt7 Lacinová 1 IV.E SoP Pá3 Mráček 4 II.P Ma Po 2,5 St5 Pá1 Neugebauerová 3 IV.V AJ Su út 3,6 St 4,5 Čt 2,6 Novotný 1,5 III.VOS OŘV Li po 2 Su út1, st 6 Pekárková 1 II.P NJ Čt8 Pertlová 2 IV.S III.S Ma Ma Su čt1,pá1 Li út6, pá2 Poříz 1,5 IV.V TV Su čt 8,9 Su Pá 4 Rezler 0,33 VŠ Slavíček 2 VOS KoNJ Su po 7,čt4 Li st7,čt7 Šindelář 1 III.VOS CheSi Li po 6, Su út1 Točíková 0,5 III.VOS TV li po 6 Zadinová 2 II.G ČJ Út3, st3 Zajíčková 1 II.P Ek St 9

17 Složení metodických komisí ve škol. roce 2011/12 Komise humanitních předmětů a cizích jazyků předsedkyně Mgr. L. Zadinová členové Dr. J. Michková, Ing. K. Svitáková, Mgr. M. Adamcová, Mgr. M. Šimek, Mgr. J. Krajíček, Mgr. B. Bencová, Ing. R. Točíková, P.Vampola, Mgr. J.Neugebauerová, Mgr. A. Ratajová, Mgr. M. Pajerová, Ing. V. Pertlová, Mgr. L. Pláteníková, Ing. A. Slavíček, Ing. D. Hůlová, Mgr. J. Mráček, Dr. J. Myslivcová, Ing. J. Novotný, Mgr. M. Pavlíková, Mgr. P. Pekárková, Mgr. L. Poříz, Mgr. T. Roháčková, Mgr. F. Šafránek, Ing. Z. Šmídová, Mgr. J. Veselý, Ing. J. Vodička, Ing. J. Zelená Komise přírodovědných předmětů předseda Mgr. E. Bernadová členové Ing. M. Majorová, Mgr. S. Čech, Ing. M. Kubín,Mgr. L. Poříz, Mgr. J. Pešek, Mgr. M. Šimek, Ing. V. Pertlová, Ing. J. Novotný, Mgr. V. Málková, Mgr. J.Mráček, Ing. M. Hošek

18

19 Úvazky učitelů Školní rok 2011/2012 Platnost od Vodička Šimek I.G Čech 7 7 Loudát Adamcová Černoch 2 14,5D 2+14,5D Dušek 8 8 Fridrichová 8D 8D Choisnel 10+4D 10+4D Jírovec A. 8 8 Jírovec st. 1,52 22D 1,52+22D Klimošová 8D 8D Majorová Myslivcová 5 5 Pláteníková IV.G Pešek třída VŠ VOŠ G V S A DS celk. Bencová III.G Bernadová Boumová I.S Brzoňová I.E Černá 10+16D 10+16D Hošek 17, ,5 Hůlová Jindra Karlová 4 4 Kubištová II.E Kubín III.VOS Krajíček M. 9, ,3 Krajíček J. II.S,III.S Lacinová III.E Michková Mráček I.Po Neugebauerov Novotný I.A,II.A 6 8, ,5 Pajerová Pavlíková M Pekárková II.Po Pertlová Pinkasová I.VOS Poříz IV.V 6, ,5 Ratajová II.V 5+11,5D ,5D Rezler III.V 1, ,33 Rezlerová I.V 13+8D D Roháčková IV.E Slavíček II.DS Svitáková III.A Šindelář IV.S Šmídová Točíková I.DS,III.DS ,5 21,5 Vampola II.VOS Zadinová II.G Zajíčková Zelená 11 11

20 d) Údaje o přijímacím řízení

21 Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 Přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s platnými zákony a vyhláškou - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - vyhláška MŠMT ČR č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách Přijímací komise u přijímacího řízení: Mgr. Lenka Zadinová, Ing. Lenka Pinkasová, Ing. Zdenka Šmídová Studijní obor: K/41 Gymnázium všeobecné Termíny přijímacího řízení: 23. dubna 2012 a 24. dubna 2012

22 Přihlášeno: 32 zájemců, z toho přijatých 20 uchazečů Průběh přijímacího řízení: Zájemci, kteří splnili kritéria pro přijetí a umístili se mezi dvaceti žáky s nejlepším prospěchem, byli přijati po absolvování přijímacího řízení. To se skládalo z osobního pohovoru a vstupního dotazníku. Zájemci, kteří nesplnili kritéria pro přijetí a neumístili se mezi dvacítku žáků s nejlepším prospěchem, museli konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z testu všeobecných znalostí. Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 20 žáků. Během měsíce srpna 1 žákyně přestoupila na jinou střední školu, jedna žákyně opakuje ročník. Do 1. ročníku všeobecného čtyřletého gymnázia pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 20 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 20 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. G: 20 žáků počet otevřených tříd: 1

23 Studijní obor: M/01 Sociální činnost Termíny přijímacího řízení: 23. dubna 2012 a 24. dubna 2012 Přihlášeno: 28 zájemců, z toho přijatých 22 uchazečů Průběh přijímacího řízení: Zájemci, kteří splnili kritéria pro přijetí a umístili se mezi dvaceti žáky s nejlepším prospěchem, byli přijati po absolvování přijímacího řízení. To se skládalo z osobního pohovoru a vstupního dotazníku. Zájemci, kteří nesplnili kritéria pro přijetí a neumístili se mezi dvacítku žáků s nejlepším prospěchem, museli konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z testu všeobecných znalostí. Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 22 žáků. Jedna žákyně opakuje ročník. Do 1. ročníku oboru sociální činnost pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 22 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 22 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. E: 23 žáků počet otevřených tříd: 1 Studijní obor: L/524 Podnikání denní forma Počet přihlášených: 33 zájemců Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 30 uchazečů. Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 30 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. P 30 počet otevřených tříd: 1 Do 1. ročníku oboru podnikání pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 30 žáků

24 Přijímací komise u talentových zkoušek: MgA. Milan Krajíček, MgrA. Aleš Jírovec, ak. mal. Saska Studijní obory SOŠUP výtvarná a uměleckořemeslná tvorba: M/11 Bytový architekt Design interiéru M/04 Průmyslový design M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012) 40 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konalo 48 uchazečů, uspěli všichni v I. kole přijato 36 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (21. května 2012) 3 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konali 3 uchazeči. ve II. kole přijati 3 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Do 1. ročníku výtvarné a uměleckořemeslné tvorby pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 39 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 39 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. V a 1. S: 39 žáků počet otevřených tříd: 2

25 Studijní obory SOŠUP výtvarné a uměleckořemeslné práce: L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012) 26 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku* konalo 26 uchazečů, všichni uspěli. v I. kole přijato 22 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (21. května 2012) 4 Výsledky přijímacího řízení: přijímací zkoušku* konali 4 zájemci, všichni uspěli ve II. kole přijati 4 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2010/2011 celkem přijato: 26 žáků / zápisový lístek odevzdalo: 20 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. S: 20 žáků počet otevřených tříd: 1

26 Studijní obory SOŠUP výtvarné a uměleckořemeslné práce: H/01 Výrobce a dekoratér keramiky a skla H/01 Umělecký kovář, zámečník, pasíř H/04 Umělecký keramik H/01 Kameník H/02 Umělecký truhlář a řezbář H/01 Sklář výrobce a zušlechťovatel skla H/03 Zlatník, klenotník H/01 Ošetřovatel Umělecký keramik, Umělecký truhlář a řezbář, Umělecký kovář, Zlatník, klenotník Počet přihlášených: 1. termín (9. ledna 2012 a 10. ledna 2012) 16 Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušku konalo 16 uchazečů, všichni uspěli. v I. kole přijati 16 žáků Počet přihlášených: 2. termín dne (10. května 2012) 5 Výsledky přijímacího řízení: přijímací zkoušku konalo 5 zájemců, všichni uspěli. ve II. kole přijati 5 žáci Hodnocení talentových zkoušek pro studium ve školním roce Uchazeči byli hodnoceni za: 1. donesené domácí práce v počtu max. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene), 0-20 bodů 2. kresebná studie podle reality (např. plechovka od coca-coly, jablko, apod.), 0-20 bodů 3. modelování objektu podle reality (např. žárovka, apod.), 0-20 bodů K úspěšnému splnění talentové zkoušky museli uchazeči získat min. počet 40 bodů z 60 celkově možných. Na základě zákona MŠMT ČR č. 561/2001 Sb. o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem se přijímací zkoušky nekonaly. Počet přihlášených: 1. termín (22. dubna 2012 a 23. dubna 2012) 41 přijato 41 žáků Do 1. ročníku výtvarných a uměleckořemeslných prací pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 41 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. A, 1. B: 62 žáků (3 žáci opakují ročník) počet otevřených tříd: 2

27 Studijní obor: N/01 Řízení sklářské a keramické výroby Počet přihlášených: 17 žáků Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 17 žáků N/02 Řízení výroby zpracování kamene Počet přihlášených: 10 žáků Výsledky přijímacího řízení: Přijímací zkoušky se nekonaly. Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 10 žáků. Do 1. ročníku vyšší odborné školy pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 27 žáků, 3 žáci ukončili studium v průběhu září celkový počet žáků k ve třídě 1. VOŠ 24 počet otevřených tříd: 1 Studijní obor: L/524 Podnikání Počet přihlášených: 35 zájemců Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí všech 34 uchazečů. Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 34 žáků celkový počet žáků k ve třídě 1. D 34 počet otevřených tříd: 1 Studijní obor: L/501 Sklářský průmysl Počet přihlášených: 1 zájemce Výsledky přijímacího řízení: Ředitel školy rozhodl o přijetí 1 uchazeče. Do 1. ročníku dálkového studia pro školní rok 2012/2013 celkem přijato: 1 žák počet otevřených tříd: 1 celkový počet žáků k ve třídě 1. SP 1

28 Studijní obor: Bakalářské studium Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví - uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky Přijímací řízení v bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky Počet přihlášených: 6 studentů Výsledky přijímacího řízení: Talentových zkoušek se pro školní rok 2012/2013 zúčastnili 4 uchazeči, z toho uspěli v talentové zkoušce 4 studenti. VŠCHT Praha rozhodla o přijetí 3 studentů. V bakalářském programu Konzervování a restaurování skla a keramiky ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze studovalo ve školním roce 2011/2012 v 1. ročníku 5 studentů, ve 2. ročníku 7 studentů, ve 3. ročníku 5 studentů a ve 4. ročníku 4 studenti. Studenti u nás absolvovali během semestrů předměty: Výtvarná cvičení I., II., III., IV. a V., Výtvarnou dokumentaci I., II. a III., Řemeslné techniky I., II., III. a IV., Fotografické techniky.

29 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

30 Harmonogram škol. roku 2011/12 Přijímací řízení do SŠ talentová zkouška I.kolo Přihlášky do VOŠ I.kolo II.kolo Den otevřených dveří Maturita testy společné části IV.V volno ,30.4. konf praktická ústní IV.G volno konf ústní IV.S praktická konf volno 30.4., ústní IV.E praktická konf volno 30.4., ústní II.P praktická konf volno ústní III.DS ústní konf ZZ III.A písemná praktická volno ústní letní sportovní kurz III.G, III.V, III.S červen 2012 výtvarný kurz II.V září 2011 opravné maturitní zkoušky praktická ústní písemná opravné ZZ písemná praktická ústní opravné absolutorium

31 Výuka ve VOŠ Období: zimní výuka hodnocení rezerva III.ročník letní výuka hodnocení rezerva praxe II. ročníku praxe III.ročníku Absolutorium: volno zkouška Klauzurní práce ve třídách I.V II.V III.V , IV.V , Zkoušky za pololetí v dálkovém a externím studiu ukončit vždy do resp školního roku. Termíny konání pedagogické rady: Termíny prázdnin: Dny ředitelského volna:

32 IV.V1Kejlová AJ 1Kučerová AJ 1Ryszková AJ 2Pánková E. AJ25% 2Kováčová AJ+ú 2Pavlásková PrCv IV. 1kerHermanová AJ 1kovKment AJ50% 1kerMayerová Ma 1kerPátková Ma50% 1kerSatrapová AJ25% 1malSoučková Ma 1brusTejchmanová Ma 1kerNováková AJ 2kerJirková Ma, Te, ČJ 2kamMandlová Ma 2sklPospíšil ČJ,Ma50% 2kamSmetanová AJ+AJú 2malŠebková AJ 2kerTichá Ma, ČJ 2kerTěšínská Te 2malPaštiková Te,PrCv 2Šťastný ČJ II.P 1Casková Ma 1Dopitová Ma 1Jiráček Ma 1Krupauerová Ma 1Zvolánek Ma 2Laube ČJ,AJ25% 2Šíma Ma 2Vacek ČJ+Úč 2Vojtěch Ma 2Sadílková Ma IV.E 1Beranová Ma 1Kafková Ma 1Machová NJ 1Málková Ma 1Petrlíková Ma 1Rysková NJ 1Smažíková NJ 1Zápotočný NJ 1Adamus Ma 1Stehnová Ma 2Hentschelová ČJú 2Roženská ČJ III.DS 2Pavlíček NJ, ČJ Maturita Náhradní termín podzimní 2012

33 Vyhodnocení Plánu výchovně vzdělávací práce za školní rok 2011/12 Úsek teoretického vzdělávání Školní rok 2011/2012 přinesl pro školu zásadní přelom a to spojení stávající školy s částí Zemědělské akademie Humpolec. Do školy přibylo 6 tříd a 12 nových učitelů. Kromě zavedeného oboru podnikání se začaly vyučovat nové obory z oblasti sociální péče. Po počáteční nervozitě se výuka stabilizovala a nové třídy i noví učitelé i žáci se v krátké době a úspěšně aklimatizovali na nové prostředí. Spojení se třídami jiné školy tak proběhlo úspěšně a škola ukazuje možnosti pro další spojování škol v jiných městech. Ve školním roce probíhala výuka v dříve zavedených učebních a studijních oborech i v oborech nově zaváděných podle ŠVP. Pro VOŠ byl vyhodnocen nový studijní program Řízení výroby zpracování kamene jako pro žáky atraktivnější a umožňující jim určitě lepší uplatnění na trhu práce. Stejně tak studijní obor průmyslový design je univerzální a je určen o zájemce o výtvarnou výchovu bez ohledu na specializaci. Velký zájem je o studium oboru design interiéru. Výuka byla zajištěna plně aprobovanými učiteli, kteří zúročují zkušenosti s výukou v příbuzných uměleckořemeslných oborech i ve tříletých učebních oborech. Velká pozornost je věnována výuce profilujících předmětů uměleckého charakteru, které zajišťují aprobovaní učitelé s příslušným vzděláním. Byla využita i výpomoc externích učitelů ke kvalitnímu zajištění výuky. Výuka většiny předmětů probíhá v odborných učebnách s využitím audiovizuální techniky, pomůcek a výukových programů. Odborné učebny jsou široce využívány a podle možností postupně vybavovány dalšími pomůckami, zvláště učebny cizích jazyků a multimediální učebny. Celý učitelský sbor se kromě výuky v průběhu školního roku intenzivně věnoval náboru žáků do příštího prvního ročníku. Učitelé připravili společně s dalšími úseky Den otevřených dveří. O prohlídku školy je mezi žáky ZŠ značný zájem a pracovníci školy provedli areálem mnoho dalších exkurzí a školních tříd i rodičů se svými dětmi, které projevily zájem o nabízené obory, i mimo termíny Dnů otevřených dveří. Především žákům ZŠ byly podány podrobné informace o možnostech studia na škole, byla jim umožněna prohlídka všech součástí školy a předvedeny ukázky práce žáků v dílnách OV. V průběhu školního roku byly dvakrát svolány třídní schůzky SRPDŠ a schůze hlavního výboru. Zájem rodičů žáků gymnázia o účast na těchto schůzkách je stále značný, rodiče se dostavují pravidelně a jejich snaha o zlepšení studijních výsledků jejich dětí je v mnoha případech viditelná. Jiná situace je u rodičů žáků SOŠUP, kteří se dostavují na třídní schůzky jen výjimečně a třídní učitelé se tak nemohou spolehnout na účinnou spolupráci s nimi, zvláště u problémových žáků. V závěru školního roku proběhly maturitní zkoušky ve třídách IV.G gymnázia a IV.S, IV.V, IV.E, II.P a III.DS na SOŠUP. Úspěšně zkoušku vykonalo 111 studentů, 20 studentů má možnost zkoušku opakovat, tj. 15,2 % žáků závěrečného ročníku. Tento velmi dobrý výsledek svědčí o dobré přípravě studentů i o pečlivé práci učitelského sboru, který žáky ke složení zkoušky připravil. Závěrečnou zkoušku v učebním oboru výrobce a zušlechťovatel skla vykonal 1 žák, výrobce a dekoratér skla a keramiky 4 žáci, umělecký keramik 2 žáci, umělecký kovář 6 žáků a kameník 9 žáků,tj. celkem závěrečné zkoušky složilo 22 žáků. Absolutorium ve VOS složilo úspěšně 11 studentů. Učitelé připravili nový model maturitní zkoušky podle instrukcí CERMATu a zkoušky úspěšně realizovali. V tomto školním roce byly připraveny ŠVP pro výuku ve studijních oborech, které vstoupily v platnost k

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012/2013 dle 7,

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

školní rok 2010/2011 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 200/20 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 200/20 dle 7, Zák.č. 56/2004

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ

PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ A ŘEZBÁŘ WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM MATEŘŠKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA HORNICKÁ 37, PŘÍBRAM II, PSČ 61 1 Ě Ř Ě Ř PŘÍLOHA Č.1 ŠVP WALDORFSKÉ LYCEUM ŠVP UMĚLECKÝ KOVÁŘ A ZÁMEČNÍK, PASÍŘ ŠVP UMĚLECKÝ TRUHLÁŘ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2013/2014 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 dle 7,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2009/2010 Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školní rok 2009/2010 dle 7,

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov

Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Přijímací řízení Gymnázium Český Krumlov Školní rok 2017/2018 Počty přijímaných uchazečů školní rok 2017/2018 maximálně Obor 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté 30 žáků Obor 79-41-K/61 Gymnázium šestileté 30

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více