Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, 277 11 Neratovice"

Transkript

1 Výroční zpráva Sociální služby města Neratovice organizační složka města Neratovice ul. Kojetická 1028, Neratovice r

2 Obsah Výroční zpráva Pečovatelská služba... 3 Výroční zpráva Osobní asistence... 8 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách Výroční zpráva Teta u nás doma aneb laskavá teta v rodině (terénní služba)

3 Výroční zpráva Pečovatelská služba /sociální služba zajišťovaná organizační složkou Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

4 Obecné informace: Pečovatelská služba města Neratovice /dále PS/ byla zřízena usnesením zastupitelstva města Neratovice ze dne 25. dubna 2001 jako organizační složka města Neratovice s účinností od 1. července S účinností od se stala na základě usnesení zastupitelstva města ze dne součástí nové organizační složky města nazvané Sociální služby města Neratovice. Tato organizační složka je právním nástupcem PS a sdružuje další 4 sociální služby a to osobní asistenci, terénní programy pro osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále terénní programy sociální práce v romských komunitách a také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. PS pomáhá seniorům a rodinám s dětmi bez omezení věku, kteří žijí v Neratovicích nebo v jejich příměstských částech /v Korycanech, Byškovicích, Mlékojedech a Lobkovicích/, a kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých a rodinní příslušníci jim nemohou nebo nechtějí potřebnou péči zajistit. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je PS od registrována u Krajského úřadu Středočeského kraje pod registračním číslem V rámci PS je od v souladu s citovaným zákonem registrována ještě další sociální služba a to OSOBNÍ ASISTENCE /reg. č /, jejíž činnost PS také v loňském roce zajišťovala. Obsah činností PS: PS svým uživatelům pomáhá při: 1. základních činnostech, které zajišťují: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při jídle, při oblékání) b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy (např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě nebo podání jídla) d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklidy, nákupy, pochůzky, praní a žehlení ložního i osobního prádla) e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání, na úřady nebo k lékaři 2. fakultativních činnostech, do kterých patří půjčování jídlonosičů a také půjčování kompenzačních pomůcek (např. francouzských holí, berlí, chodítek, inv. vozíků a toaletních židlí) Kompenzační pomůcky zapůjčuje PS pro své uživatele a rovněž i pro občany města Neratovice a jeho příměstských částí zdarma, půjčování jídlonosičů je zpoplatněno dle platného ceníku schváleného radou města. 4

5 Další činnosti v r provozní vybavení PS: 1. provoz prádelny 2. zajištění další sociální služby - osobní asistence 3. zajišťování provozu v Klubu důchodců /včetně jeho úklidu/ v Neratovicích, kde se pravidelně uskutečňovala klubová setkání seniorů a osob se zdravotním postižením (12 členů se zde pravidelně scházelo 2x týdně a dalších 9 členů 1x týdně), probíhala zde také výuka hry na klavír pro děti, kterou organizuje o.s. Rotunda, (asi 17 dětí za týden), rovněž zde probíhala výuka náboženství a ekumenická setkání mladších i starších dětí, mládeže i dospělých (asi 57 účastníků týdně) Kromě těchto aktivit se zde ještě 1x za dva měsíce scházela skupina rodinných příslušníků (asi 10 osob), kteří pečují o své blízké. 4. zajištění humanitárních sbírek ve městě pro Diakonii Broumov Vybavení PS: 1x služební automobil Kangoo pořízen od firmy Kompakt Poděbrady v únoru 2013 do bezplatného užívání naší PS po dobu 6 let 1x služební kolo (rok pořízení 2008) 1x počítač pořízen v r x kopírka a 1x tiskárna rok pořízení x mobil NOKIA pořízen v r Vybavení prádelny: 1x mandl rok pořízení před r x automatická pračka rok pořízení 2004 a x napařovací žehlička rok pořízení 2009 Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče, provozní doba: K využívalo služeb PS 81 uživatelů, z toho bylo 18 mužů, 63 žen Přehled poskytnuté péče v r. 2014: Dovoz nebo donáška běžných obědů Donáška víkendových obědů Půjčování jídlonosičů Praní a žehlení osobního a ložního prádla x 538 x 289 x 596 kg Následující úkony se dle platné legislativy vykazují v hodinách, v roce 2014 byly poskytnuty v celkové výši hodin a obsahovaly: Pomoc při podání jídla a pití 403 Pomoc při přípravě jídla a 59 pití Pomoc při osobní hygieně 364 Pomoc při oblékání 72 Pomoc při základní péči o 89 vlasy Pomoc při prostorové 48 orientaci Pomoc při přesunu na vozík 61 5

6 Pomoc při použití WC 123 Běžný úklid 810 Velký úklid 10 Nákupy 336 Pochůzky 117 Donáška vody 9 Doprovod na úřady, k lékaři 209 Péči jsme zajišťovali ve všedních dnech od 7.30 hod. do hod., o víkendech a svátcích byla od hod. do hod zajišťována především distribuce obědů a péče o akutní uživatele služby. Uvedené hodiny bylo možno operativně měnit, v naléhavých případech jsme samozřejmě službu poskytli i mimo uvedené hodiny. Personální zajištění: Pracovní zařazení úvazek Pečovatel/ky - úvazky 3,75 Sociální pracovnice pověřena vedením 1 Pradlena 0,75 Řidiči 0,75 Celkový počet zaměstnanců 7 Celkový přepočtený počet úvazků všech 6,75 zaměstnanců Struktura zaměstnanců: 3 x pečovatelka, 1 x pečovatelka + řidička, 1 x pečovatel + řidič, 1 x pečovatelka + pradlena, 1x sociální pracovnice + pověřena vedením Vzdělání a další vzdělávání zaměstnanců: Všichni zaměstnanci PS mají pro výkon svého povolání splněno předepsané vzdělání. Povinné akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončili závěrečnými zkouškami v letech V roce 2014 absolvovali pracovníci PS další povinné vzdělávání v celkovém rozsahu 270 hodin (z toho 201 hodin v akreditovaných kurzech, které byly hrazeny z prostředků evropského sociálního fondu a z prostředků MPSV) a tím si obnovili, upevnili a doplnili svoji kvalifikaci tak, jak to ukládá platná legislativa. Přehled příjmů dle zdrojů a přehled výdajů: Příjmy Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV prostřednictvím KÚ Praha Úhrady od uživatelů Příjmy celkem ,85 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 6

7 Výdaje Mzdové náklady ,61 Kč č Materiálové náklady, pohonné hmoty ,49 Kč Spotřeba energií ,00 Kč Telekomunikace ,84 Kč Povinné a havarijní pojištění služebního auta ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Školení + cestovní náhrady ,00 Kč Revize elektro 5.123,91 Kč 5.123,91 Kč Roční členské příspěvky ČAPS 2.000,00 Kč Výdaje celkem ,85 Kč Přepočet nákladů na jednoho uživatele v r Ročně celkem: ,85,- Kč: 81 osobami = ,-Kč Ročně od zřizovatele: ,85,- Kč: 81 osobami = 4.505,- Kč Denně celkem: Denně od zřizovatele: ,- Kč: 365 = 59,- Kč 4.505,- Kč: 365 = 12,- Kč Provoz služby: PS sídlí v budově Městského úřadu Neratovice, ul. Kojetická čp. 1028, a to v bytové části budovy, kde jsou umístěny malometrážní byty s poskytovanou pečovatelskou službou (v 5., 6. a 7. podlaží domu). Je zde 36 bytů, v roce 2014 v nich bydlelo 39 osob, z nichž 27 využívalo služby PS. Součástí naší PS byla v roce 2014 výdejna obědů ve Školní ul. čp. 162 v Neratovicích. Do výdejny jsme v pracovní dny dováželi hotová jídla od místního dodavatele NERATOVICKÁ UZENINA ; zde jsme je porcovali jednotlivým uživatelům do jídlonosičů a následně je pak roznášeli nebo rozváželi služebním autem nebo na kole. Průměrně měsíčně jsme takto vydali 377 obědů. Mimo obědů v pracovní dny jsme i v roce 2014 zajišťovali našim uživatelům donášku obědů o víkendech a svátcích. Víkendové obědy jsme odebírali již naporcované do jídlonosičů z jídelny zdejšího Domu Kněžny Emmy a průměrně jsme jich roznesli 45 za měsíc. 7

8 Výroční zpráva Osobní asistence /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

9 Obecné informace: Osobní asistence /dále OA/ je terénní služba, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatelů, kteří mají z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a potřebují proto pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se bez časového omezení. OA zajišťuje již od r Pečovatelská služba města Neratovice a je každým rokem převážně hrazena ze získaných dotací z MPSV. Pro r jsme na zajištění OA obdrželi od ministerstva práce a sociálních věcí /MPSV/ dotaci ve výši ,- Kč. Služba byla zcela pokryta z této částky. Personální zajištění: V r vykonávala již sedmým rokem funkci osobní asistentky v naší organizaci stejná asistentka, organizačně jí tuto službu pomáhala zjišťovat vedoucí PS. Asistentka splňuje pro vykonávání této práce předepsané vzdělání. Povinný akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončila v roce V r absolvovala další povinné vzdělávání v rozsahu 54 hodin a tím splnila povinné vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle platné legislativy. Zajištění provozu OA: OA byla zajišťována po dobu platnosti čerpání přidělené dotace od MPSV, která se v r mohla čerpat do Na tuto dobu byl s osobní asistentkou sjednán pracovní poměr na dobu určitou, který jí dnem skončil. Při své činnosti osobní asistentka využívala vlastní mobilní telefon. Žádné další zařízení se k zajištění OA nepoužívalo. Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče: Služby OA využívalo v r klientů ve věku let /z toho 1 muž a 8 žen/. Přehled poskytnuté péče: Klientům osobní asistentka pomáhala při: a) aktivizačních činnostech (pohovory, procházky, předčítání z novin a časopisů) b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na nákupy, na návštěvy příbuzných či známých v nemocnici nebo ve zdejším domově pro seniory /Dům Kněžny Emmy - DKE/, na posezení v cukrárně, nebo na výstavy a koncerty ve zdejším DKE). V roce 2014 strávili při uvedených aktivitách uživatelé s osobní asistentkou 185 hodin. Jednotlivé úkony byly hrazeny podle platného ceníku schváleného Radou města a výše úhrad od uživatelů činila ,- Kč. Tato částka byla poskytovateli dotace řádně zúčtována. Podle platné legislativy nesmí mít příjemce dotací z poskytnutých dotací žádný příjem, neboť jsou určeny pouze pro řádné zajištění služby. Bezchybné vyúčtování dotace je jednou z podmínek pro její přidělení v následujícím roce. 9

10 Přehled příjmů a výdajů: Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV Úhrady klientů Příjmy celkem Osobní náklady /mzdy a odvody pojistného/ Cestovné Výdaje celkem Příjmy Výdaje 0,- Kč ,- Kč 5 550,- Kč Kč ,- Kč 550,- Kč ,- Kč Uživatelé OA byli zároveň i uživateli PS a při našich vzájemných setkáních bylo zřejmé, že si se svojí asistentkou dobře rozumí a rádi se s ní vidí. Díky poskytované osobní asistenci se rovněž zlepšila vzájemná komunikace mezi uživateli této služby a mezi našimi zaměstnanci, případné problémy se snadněji řešily. 10

11 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

12 Sociální služba je registrována pod č Od je začleněna do organizační složky Sociální služby města Neratovice a zajišťuje následující aktivity: 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže (dále jen NCD) 2) Program Pět P 3) CéDéčko Club dětí 4) Doučování 5) Klub předškolních aktivit 6) Doplňkové akce pro uživatele 7) Tábor 8) Jednorázové akce pro veřejnost 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Tato služba je určena pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. Jejím cílem je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a tím předcházet vzniku a rozvoji patologických sociálních jevů (např. alkoholismu, konzumaci drog, záškoláctví, lhaní, krádežím, násilnickému jednání apod.) Základním konkrétním cílem služby je pomoc dítěti získat důvěru ve vlastní schopnosti a začlenit se do skupiny vrstevníků. Služba je zaměřená hlavně na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí. Uživateli naší služby mohou být např. děti z neúplných rodin, děti z pěstounských rodin, děti se zdravotním postižením, děti z rodin s nízkými příjmy, děti se specifickými poruchami učení nebo chování, jedináčci nebo naopak děti z početných rodin, děti, které mají problém se šikanou, děti z minoritních menšin. NCD nabízí zájemcům několik programů. Je to dobrovolnický program Pět P pro dvojice, klub pro skupinu dětí, kterému říkáme CéDéčko, kroužek doučování i doučování dobrovolníků v rodinách a klub předškolních aktivit. Služby jsou poskytovány zdarma. Fakultativní akce - např. výlety si klienti částečně hradí. 2) Program Pět P Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti založený na principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Pět P znamená pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci. Podpora sociálního začlenění dítěte za pomoci programu Pět P znamená především zprostředkovat dítěti bezpečný vztah, ve kterém bude mít možnost zlepšit své sociální a komunikační dovednosti a naučí se zapojovat mezi své vrstevníky i lépe se dorozumět s dospělými lidmi. Dvojice se schází nejméně jedno odpoledne v týdnu po dobu jednoho školního roku. Pokud ani jedna strana po uplynutí této lhůty neodstoupí od spolupráce, tato pokračuje dále. Náplň schůzek si domlouvají sami, podle toho, co je baví a zajímá. Dobrovolníci i děti se zapojují do pravidelných i jednorázových aktivit pořádaných NCD. 12

13 Dobrovolníci v programu Pět P absolvují několikadenní výcvik, jehož součástí jsou psychologické testy. Pravidelně se účastní intervizí a supervizí. Program Pět P města Neratovice je členem Asociace Pět P v ČR. 3) CéDéčko Club dětí Klub je otevřený pro všechny děti z Neratovic a okolí. Pod vedením koordinátorky klubu a školených dobrovolníků se děti věnují výtvarným, kulturním, naučným i sportovním činnostem. Aktivity plánujeme podle toho, o co mají zájem, v čem se chtějí rozvíjet, co nového se chtějí nebo potřebují naučit a podle vloh a nadání, které u dětí objevíme. Pokud děti potřebují, poradíme jim s přípravou do školy. Jedenkrát týdně mají děti možnost věnovat se základům streetdance nebo ragby. Naším cílem je podporovat u dětí zájem o různé činnosti, seznámit je s novými aktivitami, pomoci jim orientovat se v základních problémech života v dnešní společnosti, rozvíjet jejich spolupráci a chování ve skupině i ve veřejném prostoru, podpořit sebevědomí dětí, podpořit je při vytváření zdravých vztahů s vrstevníky i s dospělými, podpořit starší děti, které mají zájem připravovat program pro své mladší kamarády. 4) Doučování NCD od ledna 2012 provozuje program doučování dobrovolníků v rodinách a kroužek skupinového doučování. Dobrovolník dochází doučovat dítě jedenkrát týdně do jeho domácího prostředí. Služba je zdarma a je pro rodiny s nízkými příjmy, které dokáží připravit vhodné podmínky pro doučování dítěte v rodině. Výjimečně je možné domluvit doučování v prostorách NCD, pokud objektivně není možné zajistit volné místo v rodině (např. početná rodina v jednopokojovém bytě). Kroužek skupinového doučování je otevřen jedenkrát týdně, odděleně pro mladší a starší školáky, kterým se věnuje zkušená lektorka. 5) Klub předškolních aktivit Klub předškolních aktivit mohou navštěvovat děti od 3 let do nastoupení základní školní docházky. Je určen pro děti, které nenavštěvují MŠ z důvodů nezralosti (nedostatečné hygienické a sociální návyky), z důvodu finanční tísně, z důvodu obav ze sociálního vyloučení (menšiny, zdravotní handicap), z důvodu nesprávných návyků rodiny (nespolehlivost v docházce apod.). Těmto dětem i jejich rodičům chceme pomoci překonat jejich bariéry. Naším cílem je, aby se mohly zařadit do MŠ nebo předškolní třídy, případně je připravit na vstup do ZŠ. 6) Doplňkové akce pro uživatele V tomto roce jsme pro uživatele služby NCD připravili tři doplňkové neboli fakultativní aktivity. Na začátku dubna jsme se připojili k akci Nocování s Andersenem. V prosinci jsme 13

14 zdobili stromek v Domě kněžny Emy a společně jsme čekali na Mikuláše, který opravdu přišel. 7) Tábor Jako každý rok jsme i letos jeli s dětmi z NCD na osmidenní tábor. Prožili jsme konec srpna naplněný dobrodružstvím, soupeřením a přátelstvím v krásném prostředí Železných hor. 8) Jednorázové akce pro veřejnost V roce 2014 jsme spolupracovali na těchto akcích: v únoru vyrábění karnevalových masek a v listopadu vyrábění lampiónů ve Společenském domě. V květnu jsme pomáhali při hře Hinek během Noci kostelů. Při organizaci pomáhají dobrovolníci, rodiče i děti z NCD. Rok 2014 v číslech: Program Pět P Počet uživatelů 2 Počet kontaktů 70 Počet dobrovolnických hodin 150 CéDéčko Počet uživatelů 69 Počet kontaktů 969 Počet dobrovolnických hodin 198 Doučování Počet uživatelů 40 Počet kontaktů 300 Počet dobrovolnických hodin 70 Klub předškolních aktivit Počet uživatelů 12 Počet kontaktů 252 Počet dobrovolnických hodin 117 Doplňkové akce pro uživatele Počet akcí 3 Počet kontaktů 32 Počet dobrovolnických hodin 7 14

15 Tábory Počet uživatelů 25 Počet dobrovolnických hodin 576 Jednorázové akce pro veřejnost Počet akcí 3 Počet kontaktů 68 Počet dobrovolnických hodin 41 V roce 2014 pomáhalo při shora uvedených aktivitách 24 dobrovolníků a tím ze svého volného času věnovali dětem z Neratovic 1159 hodin. Při realizaci služby jsme spolupracovali nejen s dobrovolníky, ale i a dalšími organizacemi např. s terénními sociálními službami Teta u nás doma a s Terénní prací v romských komunitách, dále se Společenským domem Neratovice, s o. s. Dubínek, s Gymnáziem Fr. Palackého v Neratovicích, s klubem Salesiánského hnutí mládeže Neratovice, se Sborem Církve Bratrské nebo s farností Římskokatolické církve v Neratovicích. 15

16 Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách /sociální služba prevence dle 69 zák. č. 108/2006 Sb. zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

17 Cíle a poslání služby: Sociální služba je registrována pod č a od je začleněna do organizační složky města Neratovice do 7/2013 byla poskytována Odborem soc. věcí a školství MěÚ Neratovice Cílem služby je snaha o všestranně optimální sociální fungování obyvatel převážně sociálně znevýhodněných lokalit a odstraňování nejrůznějších bariér mezi uživateli služby a majoritní společností. Terénní pracovník v romských komunitách provádí na území města depistážní činnost, která má za cíl vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální událostí. Vyhledává rodiny a jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí a zjišťuje důvody jejich problematické situace. Poskytuje a provádí psychosociální podporu a podle potřeby i akutní sociální intervenci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé situace, ve smyslu zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany soukromí a dalších práv uživatelů. Může být poskytována anonymně. Obsah činnosti terénního pracovníka: Hlavním úkolem terénního pracovníka (dále jen TP) je asistence při řešení problematické životní situace nejen obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, ale i obyvatel nájemních bytů a podnájmů na území města. Tato asistence spočívá především v pravidelné poradenské činnosti přímo v domácím prostředí klientů a ve formě zprostředkování kontaktů mezi klientem a dalšími institucemi, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních obtíží uživatelů služby. Konkrétně TP s klienty řeší a projednává problémy s bydlením, placením nákladů na bydlení a služeb, se zadlužováním se, se zdravotními problémy, pomáhá s kontakty s pracovníky MěÚ, s Kontaktním pracovištěm Neratovice Krajského Úřadu práce Příbram (dále jen ÚP), s dávkovým oddělením ÚP, s dalšími institucemi, jako jsou např. různí dodavatelé energií, zdravotní pojišťovny, odborné poradny, školy a školská zařízení, praktičtí a odborní lékaři apod. Služba je poskytována jak rodinám s dětmi i bez nich, tak jednotlivcům všech věkových kategorií, invalidním klientům, seniorům. Převážně se jedná o sociálně slabé klienty, evidované na úřadu práce, kteří pobírají sociální dávky. Starší klienti pobírají starobní nebo invalidní důchody. Část klientů bydlí na ubytovnách, část v městských bytech, někteří bydlí v podnájmu. Klienti jsou vedeni k hospodaření s finančními prostředky, které mají, aby se nedostali do dluhů. Pokud dojde k nedoplatku z vyúčtování služeb, je jim TP nápomocen při vyjednávání splátek a jednání s organizacemi. Stále ještě se stává, i když je podomní prodej ve městě zakázán, že se tu vyskytují obchodní zástupci různých firem a klienti se nechají přemluvit k podepsání nových smluv ke změně dodavatele energií nebo zdravotních pojišťoven. Pokud se to dozvíme včas, pomůžeme tuto situaci řešit odstoupením od smlouvy nebo doporučíme konzultaci v odborných poradnách. U mladších klientů se nejčastěji vyskytují problémy s bydlením. To řeší i jednotlivci, i rodiny nebo matky s dětmi. Při nedostatku volných městských bytů, napomáhá TP, pokud je třeba, s vyhledáváním jiných forem bydlení, nejčastěji ubytoven, zvláště pro jednotlivce. 17

18 Mezi staršími klienty v poslední době přibývá invalidních klientů, vyskytují se i případy domácího násilí. Tam byl a je TP nápomocen při hledání jiného vhodného bydlení, pomáhá při vyřizování příspěvků na péči, vdovských důchodů apod. TP v případě potřeby spolupracuje s oddělením OSPOD, sociálním kurátorem, s MěP i PČR. Personální a časové zajištění: Činnost zajišťuje jeden terénní pracovník na plný pracovní úvazek. Služba je poskytována celoročně, v rámci pracovní doby, pondělí až pátek, a to v terénu, v domácnostech klientů nebo v kanceláři. Po dohodě možno pracovní dobu upravit dle aktuální situace. Základní prvky nabízených evidovaných služeb: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při jednání na úřadech a institucích, na úřadu práce, pomoc při vyplňování formulářů, doprovod k lékaři, telefonická jednání s institucemi apod. 2) pomoc při prosazování práv a zájmů - poradenství v různých životních situacích, hledání řešení, aktivizace k samostatnému jednání a řešení situací apod. 3) základní poradenská a informační činnost O těchto poskytovaných službách je vedena evidence, podstatná část klientů je anonymní. Evidence kontaktů: Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů

19 Výroční zpráva Teta u nás doma aneb Laskavá teta v rodině (terénní služba) /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

20 Realizace sociální služby: Č. registrace MPSV: Právní rámec poskytování služby: zák. č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách zák. č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Cíle a poslání sociální služby: Neinstitucionalizovaná, přátelská pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny, kterým hrozí sociální vyloučení a u nichž existují rizika ohrožení vývoje dětí. Služba směřuje své aktivity k podpoře fungující rodiny. Je zaměřena na podporu rodiny v péči o děti, k odpovědnému rodičovství a k rozvoji a zlepšení rodičovských dovedností, jakož i prevenci patologických jevů. Má podpůrný charakter pomoci za účelem prevence sociálního vyloučení. Cílem je aktivizace a podpora osobního růstu, schopnost převzít iniciativu a řešit svou situaci vlastními silami. Cílová skupina/okruh osob: Rodiny s nezletilými dětmi s bydlištěm v Neratovicích, kterým hrozí sociální vyloučení, či které již naplňují charakteristiku sociálního vyloučení, dále rodiny, kde je vývoj nezletilých dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace a v neposlední řadě rodiny se zdravotním znevýhodněním dítěte nebo jiného člena rodiny, dopadá-li tato skutečnost nepříznivě na chod rodiny a vývoj nezletilého dítěte. Pomoc je zacílena vždy na celou rodinu jako ucelenou jednotku. Způsoby/Principy poskytování služby: Pomoc rodinám, které chtějí pracovat na změně vlastní situace: Doporučení a následné uvedení do vhodné rodiny oddělením SPOD odboru SVŠ MěÚ Neratovice za předpokladu souhlasu rodiny (rodina vysloví zájem o aktivní spolupráci). Vyhledávání vhodných rodin přímo v terénu. Respektování vůle, práv a ochrany soukromí uživatelů. Terénní sociální služba působí přímo v domácnostech rodin jako návštěva v přirozeném prostředí konkrétní rodiny. Služba je poskytována zdarma rodinám s dětmi za účelem prevence sociálního vyloučení. Činnosti, které jsou součástí poskytování sociální služby: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní poradenská a informační činnost, doporučení dalších služeb. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při zajišťování podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí. 20

21 Podpora rodiny při zajištění samostatného a optimálního chodu domácnosti. Základní poradenství směřující ke kvalitnímu vyplňování volného času. Podpora při vyřizování osobních záležitostí. Doprovodné přispívání k jejich samostatnosti, zprostředkování komunikace mezi rodinou a institucemi. Vlastní realizace služby v roce 2014 Služba je poskytována v rodinách, kde je zároveň uskutečňován výkon sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Přehled dalších aktivit, realizovaných v rámci služby v roce 2014: Setkání rodinných pečujících o své blízké, OSVŠ MěÚ, účast, pozvánky/asistence První pomoc, Český červený kříž Mělník + OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Muzikoterapie pro pečující, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence, dohled nad dětmi Jarní stezka Polabím, KČT Neratovice, propagace akce Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Den dětí, DDM+KČT, propagace, účast na organizaci 4., Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, propagace akce, pomoc znevýhod. rodinám v Neratovicích Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence, dohled nad dětmi Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Putovní výstava Slovo má Hurvínek, pořádá DDM, propagace akce Neratovický salon 2014, Město Neratovice, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, propagace akce Den otevřených dveří v rámci 6. roč. Týdne soc. služeb v ČR Finanční gramotnost, přednáška, OSVŠ + KÚ + Rubikon, propagace akce Beseda o dravém ptactvu s ukázkami, OSVŠ + DKE, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, propagace, účast/asistence 21

22 Vánoční prodejní výstava, DDM, propagace, účast s NCD/ předškolkou Zdobení vánočních stromků, DKE, účast na organizaci s NCD, doprovod dětí Setkání pečujících/muzikoterapie, pozvánky, asistence Svatobarborský ván. jarmark, město Neratovice, propagace akce Divadlo + Mikulášská nadílka, město Neratovice, propagace akce, zajištění vstupenek rodinám Získávání dobrovolníků: asistence při náboru na OA Sova Lobkovice a na GFP Neratovice Praxe/návštěva v zařízení: Dětské centrum/kojenecký ústav - Thomayerova nemocnice Praha Dětské centrum/kojenecký ústav, Thomayerova nemocnice, Praha Azylový dům, Jiřetín, návštěva Dětské centrum/kojenecký ústav - /Thomayerova nemocnice Praha Fakultativní činnosti: - výpomoc s ošacením znevýhodněným rodinám sociální šatník Sociální služby města Neratovice/Nízkoprahové centrum dětí a mládeže průběžně Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov - spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Časový rozsah poskytované služby: celoročně pondělí - pátek 40 hodin týdně v rámci pracovní doby Po dohodě (s uživatelem + vedoucí soc. služeb) dle individuální potřeby. Počet uživatelů pravidelných a počet uživatelů přechodných počet rodin úplných neúplných neúplných ( pravidelné r. ) (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

23 počet rodin v úplných neúplných neúplných nepravid. péči (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Březen 2014 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012

Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková. Výroční zpráva za rok 2012 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2012 1 PEČOVATELSKÁ

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A M Ě S TA JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon : 481 453 137 E- mail : pecovak@razdva.cz vedoucí : Danuše Šimková Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby

Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pe čovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více