Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, 277 11 Neratovice"

Transkript

1 Výroční zpráva Sociální služby města Neratovice organizační složka města Neratovice ul. Kojetická 1028, Neratovice r

2 Obsah Výroční zpráva Pečovatelská služba... 3 Výroční zpráva Osobní asistence... 8 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách Výroční zpráva Teta u nás doma aneb laskavá teta v rodině (terénní služba)

3 Výroční zpráva Pečovatelská služba /sociální služba zajišťovaná organizační složkou Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

4 Obecné informace: Pečovatelská služba města Neratovice /dále PS/ byla zřízena usnesením zastupitelstva města Neratovice ze dne 25. dubna 2001 jako organizační složka města Neratovice s účinností od 1. července S účinností od se stala na základě usnesení zastupitelstva města ze dne součástí nové organizační složky města nazvané Sociální služby města Neratovice. Tato organizační složka je právním nástupcem PS a sdružuje další 4 sociální služby a to osobní asistenci, terénní programy pro osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále terénní programy sociální práce v romských komunitách a také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. PS pomáhá seniorům a rodinám s dětmi bez omezení věku, kteří žijí v Neratovicích nebo v jejich příměstských částech /v Korycanech, Byškovicích, Mlékojedech a Lobkovicích/, a kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých a rodinní příslušníci jim nemohou nebo nechtějí potřebnou péči zajistit. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je PS od registrována u Krajského úřadu Středočeského kraje pod registračním číslem V rámci PS je od v souladu s citovaným zákonem registrována ještě další sociální služba a to OSOBNÍ ASISTENCE /reg. č /, jejíž činnost PS také v loňském roce zajišťovala. Obsah činností PS: PS svým uživatelům pomáhá při: 1. základních činnostech, které zajišťují: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při jídle, při oblékání) b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy (např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě nebo podání jídla) d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklidy, nákupy, pochůzky, praní a žehlení ložního i osobního prádla) e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání, na úřady nebo k lékaři 2. fakultativních činnostech, do kterých patří půjčování jídlonosičů a také půjčování kompenzačních pomůcek (např. francouzských holí, berlí, chodítek, inv. vozíků a toaletních židlí) Kompenzační pomůcky zapůjčuje PS pro své uživatele a rovněž i pro občany města Neratovice a jeho příměstských částí zdarma, půjčování jídlonosičů je zpoplatněno dle platného ceníku schváleného radou města. 4

5 Další činnosti v r provozní vybavení PS: 1. provoz prádelny 2. zajištění další sociální služby - osobní asistence 3. zajišťování provozu v Klubu důchodců /včetně jeho úklidu/ v Neratovicích, kde se pravidelně uskutečňovala klubová setkání seniorů a osob se zdravotním postižením (12 členů se zde pravidelně scházelo 2x týdně a dalších 9 členů 1x týdně), probíhala zde také výuka hry na klavír pro děti, kterou organizuje o.s. Rotunda, (asi 17 dětí za týden), rovněž zde probíhala výuka náboženství a ekumenická setkání mladších i starších dětí, mládeže i dospělých (asi 57 účastníků týdně) Kromě těchto aktivit se zde ještě 1x za dva měsíce scházela skupina rodinných příslušníků (asi 10 osob), kteří pečují o své blízké. 4. zajištění humanitárních sbírek ve městě pro Diakonii Broumov Vybavení PS: 1x služební automobil Kangoo pořízen od firmy Kompakt Poděbrady v únoru 2013 do bezplatného užívání naší PS po dobu 6 let 1x služební kolo (rok pořízení 2008) 1x počítač pořízen v r x kopírka a 1x tiskárna rok pořízení x mobil NOKIA pořízen v r Vybavení prádelny: 1x mandl rok pořízení před r x automatická pračka rok pořízení 2004 a x napařovací žehlička rok pořízení 2009 Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče, provozní doba: K využívalo služeb PS 81 uživatelů, z toho bylo 18 mužů, 63 žen Přehled poskytnuté péče v r. 2014: Dovoz nebo donáška běžných obědů Donáška víkendových obědů Půjčování jídlonosičů Praní a žehlení osobního a ložního prádla x 538 x 289 x 596 kg Následující úkony se dle platné legislativy vykazují v hodinách, v roce 2014 byly poskytnuty v celkové výši hodin a obsahovaly: Pomoc při podání jídla a pití 403 Pomoc při přípravě jídla a 59 pití Pomoc při osobní hygieně 364 Pomoc při oblékání 72 Pomoc při základní péči o 89 vlasy Pomoc při prostorové 48 orientaci Pomoc při přesunu na vozík 61 5

6 Pomoc při použití WC 123 Běžný úklid 810 Velký úklid 10 Nákupy 336 Pochůzky 117 Donáška vody 9 Doprovod na úřady, k lékaři 209 Péči jsme zajišťovali ve všedních dnech od 7.30 hod. do hod., o víkendech a svátcích byla od hod. do hod zajišťována především distribuce obědů a péče o akutní uživatele služby. Uvedené hodiny bylo možno operativně měnit, v naléhavých případech jsme samozřejmě službu poskytli i mimo uvedené hodiny. Personální zajištění: Pracovní zařazení úvazek Pečovatel/ky - úvazky 3,75 Sociální pracovnice pověřena vedením 1 Pradlena 0,75 Řidiči 0,75 Celkový počet zaměstnanců 7 Celkový přepočtený počet úvazků všech 6,75 zaměstnanců Struktura zaměstnanců: 3 x pečovatelka, 1 x pečovatelka + řidička, 1 x pečovatel + řidič, 1 x pečovatelka + pradlena, 1x sociální pracovnice + pověřena vedením Vzdělání a další vzdělávání zaměstnanců: Všichni zaměstnanci PS mají pro výkon svého povolání splněno předepsané vzdělání. Povinné akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončili závěrečnými zkouškami v letech V roce 2014 absolvovali pracovníci PS další povinné vzdělávání v celkovém rozsahu 270 hodin (z toho 201 hodin v akreditovaných kurzech, které byly hrazeny z prostředků evropského sociálního fondu a z prostředků MPSV) a tím si obnovili, upevnili a doplnili svoji kvalifikaci tak, jak to ukládá platná legislativa. Přehled příjmů dle zdrojů a přehled výdajů: Příjmy Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV prostřednictvím KÚ Praha Úhrady od uživatelů Příjmy celkem ,85 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 6

7 Výdaje Mzdové náklady ,61 Kč č Materiálové náklady, pohonné hmoty ,49 Kč Spotřeba energií ,00 Kč Telekomunikace ,84 Kč Povinné a havarijní pojištění služebního auta ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Školení + cestovní náhrady ,00 Kč Revize elektro 5.123,91 Kč 5.123,91 Kč Roční členské příspěvky ČAPS 2.000,00 Kč Výdaje celkem ,85 Kč Přepočet nákladů na jednoho uživatele v r Ročně celkem: ,85,- Kč: 81 osobami = ,-Kč Ročně od zřizovatele: ,85,- Kč: 81 osobami = 4.505,- Kč Denně celkem: Denně od zřizovatele: ,- Kč: 365 = 59,- Kč 4.505,- Kč: 365 = 12,- Kč Provoz služby: PS sídlí v budově Městského úřadu Neratovice, ul. Kojetická čp. 1028, a to v bytové části budovy, kde jsou umístěny malometrážní byty s poskytovanou pečovatelskou službou (v 5., 6. a 7. podlaží domu). Je zde 36 bytů, v roce 2014 v nich bydlelo 39 osob, z nichž 27 využívalo služby PS. Součástí naší PS byla v roce 2014 výdejna obědů ve Školní ul. čp. 162 v Neratovicích. Do výdejny jsme v pracovní dny dováželi hotová jídla od místního dodavatele NERATOVICKÁ UZENINA ; zde jsme je porcovali jednotlivým uživatelům do jídlonosičů a následně je pak roznášeli nebo rozváželi služebním autem nebo na kole. Průměrně měsíčně jsme takto vydali 377 obědů. Mimo obědů v pracovní dny jsme i v roce 2014 zajišťovali našim uživatelům donášku obědů o víkendech a svátcích. Víkendové obědy jsme odebírali již naporcované do jídlonosičů z jídelny zdejšího Domu Kněžny Emmy a průměrně jsme jich roznesli 45 za měsíc. 7

8 Výroční zpráva Osobní asistence /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

9 Obecné informace: Osobní asistence /dále OA/ je terénní služba, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatelů, kteří mají z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a potřebují proto pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se bez časového omezení. OA zajišťuje již od r Pečovatelská služba města Neratovice a je každým rokem převážně hrazena ze získaných dotací z MPSV. Pro r jsme na zajištění OA obdrželi od ministerstva práce a sociálních věcí /MPSV/ dotaci ve výši ,- Kč. Služba byla zcela pokryta z této částky. Personální zajištění: V r vykonávala již sedmým rokem funkci osobní asistentky v naší organizaci stejná asistentka, organizačně jí tuto službu pomáhala zjišťovat vedoucí PS. Asistentka splňuje pro vykonávání této práce předepsané vzdělání. Povinný akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončila v roce V r absolvovala další povinné vzdělávání v rozsahu 54 hodin a tím splnila povinné vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle platné legislativy. Zajištění provozu OA: OA byla zajišťována po dobu platnosti čerpání přidělené dotace od MPSV, která se v r mohla čerpat do Na tuto dobu byl s osobní asistentkou sjednán pracovní poměr na dobu určitou, který jí dnem skončil. Při své činnosti osobní asistentka využívala vlastní mobilní telefon. Žádné další zařízení se k zajištění OA nepoužívalo. Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče: Služby OA využívalo v r klientů ve věku let /z toho 1 muž a 8 žen/. Přehled poskytnuté péče: Klientům osobní asistentka pomáhala při: a) aktivizačních činnostech (pohovory, procházky, předčítání z novin a časopisů) b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na nákupy, na návštěvy příbuzných či známých v nemocnici nebo ve zdejším domově pro seniory /Dům Kněžny Emmy - DKE/, na posezení v cukrárně, nebo na výstavy a koncerty ve zdejším DKE). V roce 2014 strávili při uvedených aktivitách uživatelé s osobní asistentkou 185 hodin. Jednotlivé úkony byly hrazeny podle platného ceníku schváleného Radou města a výše úhrad od uživatelů činila ,- Kč. Tato částka byla poskytovateli dotace řádně zúčtována. Podle platné legislativy nesmí mít příjemce dotací z poskytnutých dotací žádný příjem, neboť jsou určeny pouze pro řádné zajištění služby. Bezchybné vyúčtování dotace je jednou z podmínek pro její přidělení v následujícím roce. 9

10 Přehled příjmů a výdajů: Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV Úhrady klientů Příjmy celkem Osobní náklady /mzdy a odvody pojistného/ Cestovné Výdaje celkem Příjmy Výdaje 0,- Kč ,- Kč 5 550,- Kč Kč ,- Kč 550,- Kč ,- Kč Uživatelé OA byli zároveň i uživateli PS a při našich vzájemných setkáních bylo zřejmé, že si se svojí asistentkou dobře rozumí a rádi se s ní vidí. Díky poskytované osobní asistenci se rovněž zlepšila vzájemná komunikace mezi uživateli této služby a mezi našimi zaměstnanci, případné problémy se snadněji řešily. 10

11 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

12 Sociální služba je registrována pod č Od je začleněna do organizační složky Sociální služby města Neratovice a zajišťuje následující aktivity: 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže (dále jen NCD) 2) Program Pět P 3) CéDéčko Club dětí 4) Doučování 5) Klub předškolních aktivit 6) Doplňkové akce pro uživatele 7) Tábor 8) Jednorázové akce pro veřejnost 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Tato služba je určena pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. Jejím cílem je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a tím předcházet vzniku a rozvoji patologických sociálních jevů (např. alkoholismu, konzumaci drog, záškoláctví, lhaní, krádežím, násilnickému jednání apod.) Základním konkrétním cílem služby je pomoc dítěti získat důvěru ve vlastní schopnosti a začlenit se do skupiny vrstevníků. Služba je zaměřená hlavně na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí. Uživateli naší služby mohou být např. děti z neúplných rodin, děti z pěstounských rodin, děti se zdravotním postižením, děti z rodin s nízkými příjmy, děti se specifickými poruchami učení nebo chování, jedináčci nebo naopak děti z početných rodin, děti, které mají problém se šikanou, děti z minoritních menšin. NCD nabízí zájemcům několik programů. Je to dobrovolnický program Pět P pro dvojice, klub pro skupinu dětí, kterému říkáme CéDéčko, kroužek doučování i doučování dobrovolníků v rodinách a klub předškolních aktivit. Služby jsou poskytovány zdarma. Fakultativní akce - např. výlety si klienti částečně hradí. 2) Program Pět P Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti založený na principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Pět P znamená pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci. Podpora sociálního začlenění dítěte za pomoci programu Pět P znamená především zprostředkovat dítěti bezpečný vztah, ve kterém bude mít možnost zlepšit své sociální a komunikační dovednosti a naučí se zapojovat mezi své vrstevníky i lépe se dorozumět s dospělými lidmi. Dvojice se schází nejméně jedno odpoledne v týdnu po dobu jednoho školního roku. Pokud ani jedna strana po uplynutí této lhůty neodstoupí od spolupráce, tato pokračuje dále. Náplň schůzek si domlouvají sami, podle toho, co je baví a zajímá. Dobrovolníci i děti se zapojují do pravidelných i jednorázových aktivit pořádaných NCD. 12

13 Dobrovolníci v programu Pět P absolvují několikadenní výcvik, jehož součástí jsou psychologické testy. Pravidelně se účastní intervizí a supervizí. Program Pět P města Neratovice je členem Asociace Pět P v ČR. 3) CéDéčko Club dětí Klub je otevřený pro všechny děti z Neratovic a okolí. Pod vedením koordinátorky klubu a školených dobrovolníků se děti věnují výtvarným, kulturním, naučným i sportovním činnostem. Aktivity plánujeme podle toho, o co mají zájem, v čem se chtějí rozvíjet, co nového se chtějí nebo potřebují naučit a podle vloh a nadání, které u dětí objevíme. Pokud děti potřebují, poradíme jim s přípravou do školy. Jedenkrát týdně mají děti možnost věnovat se základům streetdance nebo ragby. Naším cílem je podporovat u dětí zájem o různé činnosti, seznámit je s novými aktivitami, pomoci jim orientovat se v základních problémech života v dnešní společnosti, rozvíjet jejich spolupráci a chování ve skupině i ve veřejném prostoru, podpořit sebevědomí dětí, podpořit je při vytváření zdravých vztahů s vrstevníky i s dospělými, podpořit starší děti, které mají zájem připravovat program pro své mladší kamarády. 4) Doučování NCD od ledna 2012 provozuje program doučování dobrovolníků v rodinách a kroužek skupinového doučování. Dobrovolník dochází doučovat dítě jedenkrát týdně do jeho domácího prostředí. Služba je zdarma a je pro rodiny s nízkými příjmy, které dokáží připravit vhodné podmínky pro doučování dítěte v rodině. Výjimečně je možné domluvit doučování v prostorách NCD, pokud objektivně není možné zajistit volné místo v rodině (např. početná rodina v jednopokojovém bytě). Kroužek skupinového doučování je otevřen jedenkrát týdně, odděleně pro mladší a starší školáky, kterým se věnuje zkušená lektorka. 5) Klub předškolních aktivit Klub předškolních aktivit mohou navštěvovat děti od 3 let do nastoupení základní školní docházky. Je určen pro děti, které nenavštěvují MŠ z důvodů nezralosti (nedostatečné hygienické a sociální návyky), z důvodu finanční tísně, z důvodu obav ze sociálního vyloučení (menšiny, zdravotní handicap), z důvodu nesprávných návyků rodiny (nespolehlivost v docházce apod.). Těmto dětem i jejich rodičům chceme pomoci překonat jejich bariéry. Naším cílem je, aby se mohly zařadit do MŠ nebo předškolní třídy, případně je připravit na vstup do ZŠ. 6) Doplňkové akce pro uživatele V tomto roce jsme pro uživatele služby NCD připravili tři doplňkové neboli fakultativní aktivity. Na začátku dubna jsme se připojili k akci Nocování s Andersenem. V prosinci jsme 13

14 zdobili stromek v Domě kněžny Emy a společně jsme čekali na Mikuláše, který opravdu přišel. 7) Tábor Jako každý rok jsme i letos jeli s dětmi z NCD na osmidenní tábor. Prožili jsme konec srpna naplněný dobrodružstvím, soupeřením a přátelstvím v krásném prostředí Železných hor. 8) Jednorázové akce pro veřejnost V roce 2014 jsme spolupracovali na těchto akcích: v únoru vyrábění karnevalových masek a v listopadu vyrábění lampiónů ve Společenském domě. V květnu jsme pomáhali při hře Hinek během Noci kostelů. Při organizaci pomáhají dobrovolníci, rodiče i děti z NCD. Rok 2014 v číslech: Program Pět P Počet uživatelů 2 Počet kontaktů 70 Počet dobrovolnických hodin 150 CéDéčko Počet uživatelů 69 Počet kontaktů 969 Počet dobrovolnických hodin 198 Doučování Počet uživatelů 40 Počet kontaktů 300 Počet dobrovolnických hodin 70 Klub předškolních aktivit Počet uživatelů 12 Počet kontaktů 252 Počet dobrovolnických hodin 117 Doplňkové akce pro uživatele Počet akcí 3 Počet kontaktů 32 Počet dobrovolnických hodin 7 14

15 Tábory Počet uživatelů 25 Počet dobrovolnických hodin 576 Jednorázové akce pro veřejnost Počet akcí 3 Počet kontaktů 68 Počet dobrovolnických hodin 41 V roce 2014 pomáhalo při shora uvedených aktivitách 24 dobrovolníků a tím ze svého volného času věnovali dětem z Neratovic 1159 hodin. Při realizaci služby jsme spolupracovali nejen s dobrovolníky, ale i a dalšími organizacemi např. s terénními sociálními službami Teta u nás doma a s Terénní prací v romských komunitách, dále se Společenským domem Neratovice, s o. s. Dubínek, s Gymnáziem Fr. Palackého v Neratovicích, s klubem Salesiánského hnutí mládeže Neratovice, se Sborem Církve Bratrské nebo s farností Římskokatolické církve v Neratovicích. 15

16 Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách /sociální služba prevence dle 69 zák. č. 108/2006 Sb. zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

17 Cíle a poslání služby: Sociální služba je registrována pod č a od je začleněna do organizační složky města Neratovice do 7/2013 byla poskytována Odborem soc. věcí a školství MěÚ Neratovice Cílem služby je snaha o všestranně optimální sociální fungování obyvatel převážně sociálně znevýhodněných lokalit a odstraňování nejrůznějších bariér mezi uživateli služby a majoritní společností. Terénní pracovník v romských komunitách provádí na území města depistážní činnost, která má za cíl vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální událostí. Vyhledává rodiny a jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí a zjišťuje důvody jejich problematické situace. Poskytuje a provádí psychosociální podporu a podle potřeby i akutní sociální intervenci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé situace, ve smyslu zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany soukromí a dalších práv uživatelů. Může být poskytována anonymně. Obsah činnosti terénního pracovníka: Hlavním úkolem terénního pracovníka (dále jen TP) je asistence při řešení problematické životní situace nejen obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, ale i obyvatel nájemních bytů a podnájmů na území města. Tato asistence spočívá především v pravidelné poradenské činnosti přímo v domácím prostředí klientů a ve formě zprostředkování kontaktů mezi klientem a dalšími institucemi, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních obtíží uživatelů služby. Konkrétně TP s klienty řeší a projednává problémy s bydlením, placením nákladů na bydlení a služeb, se zadlužováním se, se zdravotními problémy, pomáhá s kontakty s pracovníky MěÚ, s Kontaktním pracovištěm Neratovice Krajského Úřadu práce Příbram (dále jen ÚP), s dávkovým oddělením ÚP, s dalšími institucemi, jako jsou např. různí dodavatelé energií, zdravotní pojišťovny, odborné poradny, školy a školská zařízení, praktičtí a odborní lékaři apod. Služba je poskytována jak rodinám s dětmi i bez nich, tak jednotlivcům všech věkových kategorií, invalidním klientům, seniorům. Převážně se jedná o sociálně slabé klienty, evidované na úřadu práce, kteří pobírají sociální dávky. Starší klienti pobírají starobní nebo invalidní důchody. Část klientů bydlí na ubytovnách, část v městských bytech, někteří bydlí v podnájmu. Klienti jsou vedeni k hospodaření s finančními prostředky, které mají, aby se nedostali do dluhů. Pokud dojde k nedoplatku z vyúčtování služeb, je jim TP nápomocen při vyjednávání splátek a jednání s organizacemi. Stále ještě se stává, i když je podomní prodej ve městě zakázán, že se tu vyskytují obchodní zástupci různých firem a klienti se nechají přemluvit k podepsání nových smluv ke změně dodavatele energií nebo zdravotních pojišťoven. Pokud se to dozvíme včas, pomůžeme tuto situaci řešit odstoupením od smlouvy nebo doporučíme konzultaci v odborných poradnách. U mladších klientů se nejčastěji vyskytují problémy s bydlením. To řeší i jednotlivci, i rodiny nebo matky s dětmi. Při nedostatku volných městských bytů, napomáhá TP, pokud je třeba, s vyhledáváním jiných forem bydlení, nejčastěji ubytoven, zvláště pro jednotlivce. 17

18 Mezi staršími klienty v poslední době přibývá invalidních klientů, vyskytují se i případy domácího násilí. Tam byl a je TP nápomocen při hledání jiného vhodného bydlení, pomáhá při vyřizování příspěvků na péči, vdovských důchodů apod. TP v případě potřeby spolupracuje s oddělením OSPOD, sociálním kurátorem, s MěP i PČR. Personální a časové zajištění: Činnost zajišťuje jeden terénní pracovník na plný pracovní úvazek. Služba je poskytována celoročně, v rámci pracovní doby, pondělí až pátek, a to v terénu, v domácnostech klientů nebo v kanceláři. Po dohodě možno pracovní dobu upravit dle aktuální situace. Základní prvky nabízených evidovaných služeb: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při jednání na úřadech a institucích, na úřadu práce, pomoc při vyplňování formulářů, doprovod k lékaři, telefonická jednání s institucemi apod. 2) pomoc při prosazování práv a zájmů - poradenství v různých životních situacích, hledání řešení, aktivizace k samostatnému jednání a řešení situací apod. 3) základní poradenská a informační činnost O těchto poskytovaných službách je vedena evidence, podstatná část klientů je anonymní. Evidence kontaktů: Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů

19 Výroční zpráva Teta u nás doma aneb Laskavá teta v rodině (terénní služba) /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

20 Realizace sociální služby: Č. registrace MPSV: Právní rámec poskytování služby: zák. č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách zák. č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Cíle a poslání sociální služby: Neinstitucionalizovaná, přátelská pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny, kterým hrozí sociální vyloučení a u nichž existují rizika ohrožení vývoje dětí. Služba směřuje své aktivity k podpoře fungující rodiny. Je zaměřena na podporu rodiny v péči o děti, k odpovědnému rodičovství a k rozvoji a zlepšení rodičovských dovedností, jakož i prevenci patologických jevů. Má podpůrný charakter pomoci za účelem prevence sociálního vyloučení. Cílem je aktivizace a podpora osobního růstu, schopnost převzít iniciativu a řešit svou situaci vlastními silami. Cílová skupina/okruh osob: Rodiny s nezletilými dětmi s bydlištěm v Neratovicích, kterým hrozí sociální vyloučení, či které již naplňují charakteristiku sociálního vyloučení, dále rodiny, kde je vývoj nezletilých dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace a v neposlední řadě rodiny se zdravotním znevýhodněním dítěte nebo jiného člena rodiny, dopadá-li tato skutečnost nepříznivě na chod rodiny a vývoj nezletilého dítěte. Pomoc je zacílena vždy na celou rodinu jako ucelenou jednotku. Způsoby/Principy poskytování služby: Pomoc rodinám, které chtějí pracovat na změně vlastní situace: Doporučení a následné uvedení do vhodné rodiny oddělením SPOD odboru SVŠ MěÚ Neratovice za předpokladu souhlasu rodiny (rodina vysloví zájem o aktivní spolupráci). Vyhledávání vhodných rodin přímo v terénu. Respektování vůle, práv a ochrany soukromí uživatelů. Terénní sociální služba působí přímo v domácnostech rodin jako návštěva v přirozeném prostředí konkrétní rodiny. Služba je poskytována zdarma rodinám s dětmi za účelem prevence sociálního vyloučení. Činnosti, které jsou součástí poskytování sociální služby: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní poradenská a informační činnost, doporučení dalších služeb. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při zajišťování podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí. 20

21 Podpora rodiny při zajištění samostatného a optimálního chodu domácnosti. Základní poradenství směřující ke kvalitnímu vyplňování volného času. Podpora při vyřizování osobních záležitostí. Doprovodné přispívání k jejich samostatnosti, zprostředkování komunikace mezi rodinou a institucemi. Vlastní realizace služby v roce 2014 Služba je poskytována v rodinách, kde je zároveň uskutečňován výkon sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Přehled dalších aktivit, realizovaných v rámci služby v roce 2014: Setkání rodinných pečujících o své blízké, OSVŠ MěÚ, účast, pozvánky/asistence První pomoc, Český červený kříž Mělník + OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Muzikoterapie pro pečující, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence, dohled nad dětmi Jarní stezka Polabím, KČT Neratovice, propagace akce Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Den dětí, DDM+KČT, propagace, účast na organizaci 4., Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, propagace akce, pomoc znevýhod. rodinám v Neratovicích Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence, dohled nad dětmi Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Putovní výstava Slovo má Hurvínek, pořádá DDM, propagace akce Neratovický salon 2014, Město Neratovice, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, propagace akce Den otevřených dveří v rámci 6. roč. Týdne soc. služeb v ČR Finanční gramotnost, přednáška, OSVŠ + KÚ + Rubikon, propagace akce Beseda o dravém ptactvu s ukázkami, OSVŠ + DKE, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, propagace, účast/asistence 21

22 Vánoční prodejní výstava, DDM, propagace, účast s NCD/ předškolkou Zdobení vánočních stromků, DKE, účast na organizaci s NCD, doprovod dětí Setkání pečujících/muzikoterapie, pozvánky, asistence Svatobarborský ván. jarmark, město Neratovice, propagace akce Divadlo + Mikulášská nadílka, město Neratovice, propagace akce, zajištění vstupenek rodinám Získávání dobrovolníků: asistence při náboru na OA Sova Lobkovice a na GFP Neratovice Praxe/návštěva v zařízení: Dětské centrum/kojenecký ústav - Thomayerova nemocnice Praha Dětské centrum/kojenecký ústav, Thomayerova nemocnice, Praha Azylový dům, Jiřetín, návštěva Dětské centrum/kojenecký ústav - /Thomayerova nemocnice Praha Fakultativní činnosti: - výpomoc s ošacením znevýhodněným rodinám sociální šatník Sociální služby města Neratovice/Nízkoprahové centrum dětí a mládeže průběžně Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov - spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Časový rozsah poskytované služby: celoročně pondělí - pátek 40 hodin týdně v rámci pracovní doby Po dohodě (s uživatelem + vedoucí soc. služeb) dle individuální potřeby. Počet uživatelů pravidelných a počet uživatelů přechodných počet rodin úplných neúplných neúplných ( pravidelné r. ) (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

23 počet rodin v úplných neúplných neúplných nepravid. péči (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí III. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2015 Městský úřad v Masarykově ulici hlavní budova. Odbory stavební,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO................................................ 2 I. ÚVOD..................................................... 3 II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY.............................................

Více

První vydání Katalogu bylo v roce 2011 a druhé aktualizované vydání Katalogu pak v roce 2013.

První vydání Katalogu bylo v roce 2011 a druhé aktualizované vydání Katalogu pak v roce 2013. Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou již třetí, aktualizovaná verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících (dále jen Katalog). Všechny verze byly zpracovány v rámci Komunitního

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících Lipník nad Bečvou 2013 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013 Lipník nad Bečvou Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Práce v sociálních službách

Práce v sociálních službách Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace... 4 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti... 4 3.1. Sociální úsek... 5 3.1.1. Pečovatelská služba...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více