Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, Neratovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Sociální služby města Neratovice. organizační složka města Neratovice. ul. Kojetická 1028, 277 11 Neratovice"

Transkript

1 Výroční zpráva Sociální služby města Neratovice organizační složka města Neratovice ul. Kojetická 1028, Neratovice r

2 Obsah Výroční zpráva Pečovatelská služba... 3 Výroční zpráva Osobní asistence... 8 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách Výroční zpráva Teta u nás doma aneb laskavá teta v rodině (terénní služba)

3 Výroční zpráva Pečovatelská služba /sociální služba zajišťovaná organizační složkou Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

4 Obecné informace: Pečovatelská služba města Neratovice /dále PS/ byla zřízena usnesením zastupitelstva města Neratovice ze dne 25. dubna 2001 jako organizační složka města Neratovice s účinností od 1. července S účinností od se stala na základě usnesení zastupitelstva města ze dne součástí nové organizační složky města nazvané Sociální služby města Neratovice. Tato organizační složka je právním nástupcem PS a sdružuje další 4 sociální služby a to osobní asistenci, terénní programy pro osoby ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále terénní programy sociální práce v romských komunitách a také nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. PS pomáhá seniorům a rodinám s dětmi bez omezení věku, kteří žijí v Neratovicích nebo v jejich příměstských částech /v Korycanech, Byškovicích, Mlékojedech a Lobkovicích/, a kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení odkázáni na pomoc druhých a rodinní příslušníci jim nemohou nebo nechtějí potřebnou péči zajistit. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je PS od registrována u Krajského úřadu Středočeského kraje pod registračním číslem V rámci PS je od v souladu s citovaným zákonem registrována ještě další sociální služba a to OSOBNÍ ASISTENCE /reg. č /, jejíž činnost PS také v loňském roce zajišťovala. Obsah činností PS: PS svým uživatelům pomáhá při: 1. základních činnostech, které zajišťují: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při jídle, při oblékání) b) pomoc při osobní hygieně c) poskytnutí stravy (např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě nebo podání jídla) d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. úklidy, nákupy, pochůzky, praní a žehlení ložního i osobního prádla) e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí a dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání, na úřady nebo k lékaři 2. fakultativních činnostech, do kterých patří půjčování jídlonosičů a také půjčování kompenzačních pomůcek (např. francouzských holí, berlí, chodítek, inv. vozíků a toaletních židlí) Kompenzační pomůcky zapůjčuje PS pro své uživatele a rovněž i pro občany města Neratovice a jeho příměstských částí zdarma, půjčování jídlonosičů je zpoplatněno dle platného ceníku schváleného radou města. 4

5 Další činnosti v r provozní vybavení PS: 1. provoz prádelny 2. zajištění další sociální služby - osobní asistence 3. zajišťování provozu v Klubu důchodců /včetně jeho úklidu/ v Neratovicích, kde se pravidelně uskutečňovala klubová setkání seniorů a osob se zdravotním postižením (12 členů se zde pravidelně scházelo 2x týdně a dalších 9 členů 1x týdně), probíhala zde také výuka hry na klavír pro děti, kterou organizuje o.s. Rotunda, (asi 17 dětí za týden), rovněž zde probíhala výuka náboženství a ekumenická setkání mladších i starších dětí, mládeže i dospělých (asi 57 účastníků týdně) Kromě těchto aktivit se zde ještě 1x za dva měsíce scházela skupina rodinných příslušníků (asi 10 osob), kteří pečují o své blízké. 4. zajištění humanitárních sbírek ve městě pro Diakonii Broumov Vybavení PS: 1x služební automobil Kangoo pořízen od firmy Kompakt Poděbrady v únoru 2013 do bezplatného užívání naší PS po dobu 6 let 1x služební kolo (rok pořízení 2008) 1x počítač pořízen v r x kopírka a 1x tiskárna rok pořízení x mobil NOKIA pořízen v r Vybavení prádelny: 1x mandl rok pořízení před r x automatická pračka rok pořízení 2004 a x napařovací žehlička rok pořízení 2009 Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče, provozní doba: K využívalo služeb PS 81 uživatelů, z toho bylo 18 mužů, 63 žen Přehled poskytnuté péče v r. 2014: Dovoz nebo donáška běžných obědů Donáška víkendových obědů Půjčování jídlonosičů Praní a žehlení osobního a ložního prádla x 538 x 289 x 596 kg Následující úkony se dle platné legislativy vykazují v hodinách, v roce 2014 byly poskytnuty v celkové výši hodin a obsahovaly: Pomoc při podání jídla a pití 403 Pomoc při přípravě jídla a 59 pití Pomoc při osobní hygieně 364 Pomoc při oblékání 72 Pomoc při základní péči o 89 vlasy Pomoc při prostorové 48 orientaci Pomoc při přesunu na vozík 61 5

6 Pomoc při použití WC 123 Běžný úklid 810 Velký úklid 10 Nákupy 336 Pochůzky 117 Donáška vody 9 Doprovod na úřady, k lékaři 209 Péči jsme zajišťovali ve všedních dnech od 7.30 hod. do hod., o víkendech a svátcích byla od hod. do hod zajišťována především distribuce obědů a péče o akutní uživatele služby. Uvedené hodiny bylo možno operativně měnit, v naléhavých případech jsme samozřejmě službu poskytli i mimo uvedené hodiny. Personální zajištění: Pracovní zařazení úvazek Pečovatel/ky - úvazky 3,75 Sociální pracovnice pověřena vedením 1 Pradlena 0,75 Řidiči 0,75 Celkový počet zaměstnanců 7 Celkový přepočtený počet úvazků všech 6,75 zaměstnanců Struktura zaměstnanců: 3 x pečovatelka, 1 x pečovatelka + řidička, 1 x pečovatel + řidič, 1 x pečovatelka + pradlena, 1x sociální pracovnice + pověřena vedením Vzdělání a další vzdělávání zaměstnanců: Všichni zaměstnanci PS mají pro výkon svého povolání splněno předepsané vzdělání. Povinné akreditované kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončili závěrečnými zkouškami v letech V roce 2014 absolvovali pracovníci PS další povinné vzdělávání v celkovém rozsahu 270 hodin (z toho 201 hodin v akreditovaných kurzech, které byly hrazeny z prostředků evropského sociálního fondu a z prostředků MPSV) a tím si obnovili, upevnili a doplnili svoji kvalifikaci tak, jak to ukládá platná legislativa. Přehled příjmů dle zdrojů a přehled výdajů: Příjmy Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV prostřednictvím KÚ Praha Úhrady od uživatelů Příjmy celkem ,85 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,85 Kč 6

7 Výdaje Mzdové náklady ,61 Kč č Materiálové náklady, pohonné hmoty ,49 Kč Spotřeba energií ,00 Kč Telekomunikace ,84 Kč Povinné a havarijní pojištění služebního auta ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Školení + cestovní náhrady ,00 Kč Revize elektro 5.123,91 Kč 5.123,91 Kč Roční členské příspěvky ČAPS 2.000,00 Kč Výdaje celkem ,85 Kč Přepočet nákladů na jednoho uživatele v r Ročně celkem: ,85,- Kč: 81 osobami = ,-Kč Ročně od zřizovatele: ,85,- Kč: 81 osobami = 4.505,- Kč Denně celkem: Denně od zřizovatele: ,- Kč: 365 = 59,- Kč 4.505,- Kč: 365 = 12,- Kč Provoz služby: PS sídlí v budově Městského úřadu Neratovice, ul. Kojetická čp. 1028, a to v bytové části budovy, kde jsou umístěny malometrážní byty s poskytovanou pečovatelskou službou (v 5., 6. a 7. podlaží domu). Je zde 36 bytů, v roce 2014 v nich bydlelo 39 osob, z nichž 27 využívalo služby PS. Součástí naší PS byla v roce 2014 výdejna obědů ve Školní ul. čp. 162 v Neratovicích. Do výdejny jsme v pracovní dny dováželi hotová jídla od místního dodavatele NERATOVICKÁ UZENINA ; zde jsme je porcovali jednotlivým uživatelům do jídlonosičů a následně je pak roznášeli nebo rozváželi služebním autem nebo na kole. Průměrně měsíčně jsme takto vydali 377 obědů. Mimo obědů v pracovní dny jsme i v roce 2014 zajišťovali našim uživatelům donášku obědů o víkendech a svátcích. Víkendové obědy jsme odebírali již naporcované do jídlonosičů z jídelny zdejšího Domu Kněžny Emmy a průměrně jsme jich roznesli 45 za měsíc. 7

8 Výroční zpráva Osobní asistence /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

9 Obecné informace: Osobní asistence /dále OA/ je terénní služba, která se poskytuje v přirozeném prostředí uživatelů, kteří mají z důvodu věku, chronického nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a potřebují proto pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se bez časového omezení. OA zajišťuje již od r Pečovatelská služba města Neratovice a je každým rokem převážně hrazena ze získaných dotací z MPSV. Pro r jsme na zajištění OA obdrželi od ministerstva práce a sociálních věcí /MPSV/ dotaci ve výši ,- Kč. Služba byla zcela pokryta z této částky. Personální zajištění: V r vykonávala již sedmým rokem funkci osobní asistentky v naší organizaci stejná asistentka, organizačně jí tuto službu pomáhala zjišťovat vedoucí PS. Asistentka splňuje pro vykonávání této práce předepsané vzdělání. Povinný akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách úspěšně dokončila v roce V r absolvovala další povinné vzdělávání v rozsahu 54 hodin a tím splnila povinné vzdělávání pracovníka v sociálních službách dle platné legislativy. Zajištění provozu OA: OA byla zajišťována po dobu platnosti čerpání přidělené dotace od MPSV, která se v r mohla čerpat do Na tuto dobu byl s osobní asistentkou sjednán pracovní poměr na dobu určitou, který jí dnem skončil. Při své činnosti osobní asistentka využívala vlastní mobilní telefon. Žádné další zařízení se k zajištění OA nepoužívalo. Počet uživatelů, přehled poskytnuté péče: Služby OA využívalo v r klientů ve věku let /z toho 1 muž a 8 žen/. Přehled poskytnuté péče: Klientům osobní asistentka pomáhala při: a) aktivizačních činnostech (pohovory, procházky, předčítání z novin a časopisů) b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na nákupy, na návštěvy příbuzných či známých v nemocnici nebo ve zdejším domově pro seniory /Dům Kněžny Emmy - DKE/, na posezení v cukrárně, nebo na výstavy a koncerty ve zdejším DKE). V roce 2014 strávili při uvedených aktivitách uživatelé s osobní asistentkou 185 hodin. Jednotlivé úkony byly hrazeny podle platného ceníku schváleného Radou města a výše úhrad od uživatelů činila ,- Kč. Tato částka byla poskytovateli dotace řádně zúčtována. Podle platné legislativy nesmí mít příjemce dotací z poskytnutých dotací žádný příjem, neboť jsou určeny pouze pro řádné zajištění služby. Bezchybné vyúčtování dotace je jednou z podmínek pro její přidělení v následujícím roce. 9

10 Přehled příjmů a výdajů: Příspěvek zřizovatele Dotace MPSV Úhrady klientů Příjmy celkem Osobní náklady /mzdy a odvody pojistného/ Cestovné Výdaje celkem Příjmy Výdaje 0,- Kč ,- Kč 5 550,- Kč Kč ,- Kč 550,- Kč ,- Kč Uživatelé OA byli zároveň i uživateli PS a při našich vzájemných setkáních bylo zřejmé, že si se svojí asistentkou dobře rozumí a rádi se s ní vidí. Díky poskytované osobní asistenci se rovněž zlepšila vzájemná komunikace mezi uživateli této služby a mezi našimi zaměstnanci, případné problémy se snadněji řešily. 10

11 Výroční zpráva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

12 Sociální služba je registrována pod č Od je začleněna do organizační složky Sociální služby města Neratovice a zajišťuje následující aktivity: 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže (dále jen NCD) 2) Program Pět P 3) CéDéčko Club dětí 4) Doučování 5) Klub předškolních aktivit 6) Doplňkové akce pro uživatele 7) Tábor 8) Jednorázové akce pro veřejnost 1) Nízkoprahové centrum dětí a mládeže Tato služba je určena pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. Jejím cílem je předcházet sociálnímu vyloučení dětí a tím předcházet vzniku a rozvoji patologických sociálních jevů (např. alkoholismu, konzumaci drog, záškoláctví, lhaní, krádežím, násilnickému jednání apod.) Základním konkrétním cílem služby je pomoc dítěti získat důvěru ve vlastní schopnosti a začlenit se do skupiny vrstevníků. Služba je zaměřená hlavně na řešení sociálních a komunikačních obtíží dětí. Uživateli naší služby mohou být např. děti z neúplných rodin, děti z pěstounských rodin, děti se zdravotním postižením, děti z rodin s nízkými příjmy, děti se specifickými poruchami učení nebo chování, jedináčci nebo naopak děti z početných rodin, děti, které mají problém se šikanou, děti z minoritních menšin. NCD nabízí zájemcům několik programů. Je to dobrovolnický program Pět P pro dvojice, klub pro skupinu dětí, kterému říkáme CéDéčko, kroužek doučování i doučování dobrovolníků v rodinách a klub předškolních aktivit. Služby jsou poskytovány zdarma. Fakultativní akce - např. výlety si klienti částečně hradí. 2) Program Pět P Program Pět P je preventivní volnočasový program pro děti založený na principu dobrovolného vztahu mezi jedním dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Pět P znamená pomoc, podporu, přátelství, péči a prevenci. Podpora sociálního začlenění dítěte za pomoci programu Pět P znamená především zprostředkovat dítěti bezpečný vztah, ve kterém bude mít možnost zlepšit své sociální a komunikační dovednosti a naučí se zapojovat mezi své vrstevníky i lépe se dorozumět s dospělými lidmi. Dvojice se schází nejméně jedno odpoledne v týdnu po dobu jednoho školního roku. Pokud ani jedna strana po uplynutí této lhůty neodstoupí od spolupráce, tato pokračuje dále. Náplň schůzek si domlouvají sami, podle toho, co je baví a zajímá. Dobrovolníci i děti se zapojují do pravidelných i jednorázových aktivit pořádaných NCD. 12

13 Dobrovolníci v programu Pět P absolvují několikadenní výcvik, jehož součástí jsou psychologické testy. Pravidelně se účastní intervizí a supervizí. Program Pět P města Neratovice je členem Asociace Pět P v ČR. 3) CéDéčko Club dětí Klub je otevřený pro všechny děti z Neratovic a okolí. Pod vedením koordinátorky klubu a školených dobrovolníků se děti věnují výtvarným, kulturním, naučným i sportovním činnostem. Aktivity plánujeme podle toho, o co mají zájem, v čem se chtějí rozvíjet, co nového se chtějí nebo potřebují naučit a podle vloh a nadání, které u dětí objevíme. Pokud děti potřebují, poradíme jim s přípravou do školy. Jedenkrát týdně mají děti možnost věnovat se základům streetdance nebo ragby. Naším cílem je podporovat u dětí zájem o různé činnosti, seznámit je s novými aktivitami, pomoci jim orientovat se v základních problémech života v dnešní společnosti, rozvíjet jejich spolupráci a chování ve skupině i ve veřejném prostoru, podpořit sebevědomí dětí, podpořit je při vytváření zdravých vztahů s vrstevníky i s dospělými, podpořit starší děti, které mají zájem připravovat program pro své mladší kamarády. 4) Doučování NCD od ledna 2012 provozuje program doučování dobrovolníků v rodinách a kroužek skupinového doučování. Dobrovolník dochází doučovat dítě jedenkrát týdně do jeho domácího prostředí. Služba je zdarma a je pro rodiny s nízkými příjmy, které dokáží připravit vhodné podmínky pro doučování dítěte v rodině. Výjimečně je možné domluvit doučování v prostorách NCD, pokud objektivně není možné zajistit volné místo v rodině (např. početná rodina v jednopokojovém bytě). Kroužek skupinového doučování je otevřen jedenkrát týdně, odděleně pro mladší a starší školáky, kterým se věnuje zkušená lektorka. 5) Klub předškolních aktivit Klub předškolních aktivit mohou navštěvovat děti od 3 let do nastoupení základní školní docházky. Je určen pro děti, které nenavštěvují MŠ z důvodů nezralosti (nedostatečné hygienické a sociální návyky), z důvodu finanční tísně, z důvodu obav ze sociálního vyloučení (menšiny, zdravotní handicap), z důvodu nesprávných návyků rodiny (nespolehlivost v docházce apod.). Těmto dětem i jejich rodičům chceme pomoci překonat jejich bariéry. Naším cílem je, aby se mohly zařadit do MŠ nebo předškolní třídy, případně je připravit na vstup do ZŠ. 6) Doplňkové akce pro uživatele V tomto roce jsme pro uživatele služby NCD připravili tři doplňkové neboli fakultativní aktivity. Na začátku dubna jsme se připojili k akci Nocování s Andersenem. V prosinci jsme 13

14 zdobili stromek v Domě kněžny Emy a společně jsme čekali na Mikuláše, který opravdu přišel. 7) Tábor Jako každý rok jsme i letos jeli s dětmi z NCD na osmidenní tábor. Prožili jsme konec srpna naplněný dobrodružstvím, soupeřením a přátelstvím v krásném prostředí Železných hor. 8) Jednorázové akce pro veřejnost V roce 2014 jsme spolupracovali na těchto akcích: v únoru vyrábění karnevalových masek a v listopadu vyrábění lampiónů ve Společenském domě. V květnu jsme pomáhali při hře Hinek během Noci kostelů. Při organizaci pomáhají dobrovolníci, rodiče i děti z NCD. Rok 2014 v číslech: Program Pět P Počet uživatelů 2 Počet kontaktů 70 Počet dobrovolnických hodin 150 CéDéčko Počet uživatelů 69 Počet kontaktů 969 Počet dobrovolnických hodin 198 Doučování Počet uživatelů 40 Počet kontaktů 300 Počet dobrovolnických hodin 70 Klub předškolních aktivit Počet uživatelů 12 Počet kontaktů 252 Počet dobrovolnických hodin 117 Doplňkové akce pro uživatele Počet akcí 3 Počet kontaktů 32 Počet dobrovolnických hodin 7 14

15 Tábory Počet uživatelů 25 Počet dobrovolnických hodin 576 Jednorázové akce pro veřejnost Počet akcí 3 Počet kontaktů 68 Počet dobrovolnických hodin 41 V roce 2014 pomáhalo při shora uvedených aktivitách 24 dobrovolníků a tím ze svého volného času věnovali dětem z Neratovic 1159 hodin. Při realizaci služby jsme spolupracovali nejen s dobrovolníky, ale i a dalšími organizacemi např. s terénními sociálními službami Teta u nás doma a s Terénní prací v romských komunitách, dále se Společenským domem Neratovice, s o. s. Dubínek, s Gymnáziem Fr. Palackého v Neratovicích, s klubem Salesiánského hnutí mládeže Neratovice, se Sborem Církve Bratrské nebo s farností Římskokatolické církve v Neratovicích. 15

16 Výroční zpráva Terénní práce v romských komunitách /sociální služba prevence dle 69 zák. č. 108/2006 Sb. zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

17 Cíle a poslání služby: Sociální služba je registrována pod č a od je začleněna do organizační složky města Neratovice do 7/2013 byla poskytována Odborem soc. věcí a školství MěÚ Neratovice Cílem služby je snaha o všestranně optimální sociální fungování obyvatel převážně sociálně znevýhodněných lokalit a odstraňování nejrůznějších bariér mezi uživateli služby a majoritní společností. Terénní pracovník v romských komunitách provádí na území města depistážní činnost, která má za cíl vědomé, cílené a včasné vyhledávání jednotlivců či skupin ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou nepříznivou sociální událostí. Vyhledává rodiny a jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí a zjišťuje důvody jejich problematické situace. Poskytuje a provádí psychosociální podporu a podle potřeby i akutní sociální intervenci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé situace, ve smyslu zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální služba je poskytována s důrazem na respektování vůle, ochrany soukromí a dalších práv uživatelů. Může být poskytována anonymně. Obsah činnosti terénního pracovníka: Hlavním úkolem terénního pracovníka (dále jen TP) je asistence při řešení problematické životní situace nejen obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven, ale i obyvatel nájemních bytů a podnájmů na území města. Tato asistence spočívá především v pravidelné poradenské činnosti přímo v domácím prostředí klientů a ve formě zprostředkování kontaktů mezi klientem a dalšími institucemi, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních obtíží uživatelů služby. Konkrétně TP s klienty řeší a projednává problémy s bydlením, placením nákladů na bydlení a služeb, se zadlužováním se, se zdravotními problémy, pomáhá s kontakty s pracovníky MěÚ, s Kontaktním pracovištěm Neratovice Krajského Úřadu práce Příbram (dále jen ÚP), s dávkovým oddělením ÚP, s dalšími institucemi, jako jsou např. různí dodavatelé energií, zdravotní pojišťovny, odborné poradny, školy a školská zařízení, praktičtí a odborní lékaři apod. Služba je poskytována jak rodinám s dětmi i bez nich, tak jednotlivcům všech věkových kategorií, invalidním klientům, seniorům. Převážně se jedná o sociálně slabé klienty, evidované na úřadu práce, kteří pobírají sociální dávky. Starší klienti pobírají starobní nebo invalidní důchody. Část klientů bydlí na ubytovnách, část v městských bytech, někteří bydlí v podnájmu. Klienti jsou vedeni k hospodaření s finančními prostředky, které mají, aby se nedostali do dluhů. Pokud dojde k nedoplatku z vyúčtování služeb, je jim TP nápomocen při vyjednávání splátek a jednání s organizacemi. Stále ještě se stává, i když je podomní prodej ve městě zakázán, že se tu vyskytují obchodní zástupci různých firem a klienti se nechají přemluvit k podepsání nových smluv ke změně dodavatele energií nebo zdravotních pojišťoven. Pokud se to dozvíme včas, pomůžeme tuto situaci řešit odstoupením od smlouvy nebo doporučíme konzultaci v odborných poradnách. U mladších klientů se nejčastěji vyskytují problémy s bydlením. To řeší i jednotlivci, i rodiny nebo matky s dětmi. Při nedostatku volných městských bytů, napomáhá TP, pokud je třeba, s vyhledáváním jiných forem bydlení, nejčastěji ubytoven, zvláště pro jednotlivce. 17

18 Mezi staršími klienty v poslední době přibývá invalidních klientů, vyskytují se i případy domácího násilí. Tam byl a je TP nápomocen při hledání jiného vhodného bydlení, pomáhá při vyřizování příspěvků na péči, vdovských důchodů apod. TP v případě potřeby spolupracuje s oddělením OSPOD, sociálním kurátorem, s MěP i PČR. Personální a časové zajištění: Činnost zajišťuje jeden terénní pracovník na plný pracovní úvazek. Služba je poskytována celoročně, v rámci pracovní doby, pondělí až pátek, a to v terénu, v domácnostech klientů nebo v kanceláři. Po dohodě možno pracovní dobu upravit dle aktuální situace. Základní prvky nabízených evidovaných služeb: 1) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při jednání na úřadech a institucích, na úřadu práce, pomoc při vyplňování formulářů, doprovod k lékaři, telefonická jednání s institucemi apod. 2) pomoc při prosazování práv a zájmů - poradenství v různých životních situacích, hledání řešení, aktivizace k samostatnému jednání a řešení situací apod. 3) základní poradenská a informační činnost O těchto poskytovaných službách je vedena evidence, podstatná část klientů je anonymní. Evidence kontaktů: Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů Měsíc Celkem Počet setkání Zprostředkování kontaktů Pomoc při uplatňování práv a zájmů

19 Výroční zpráva Teta u nás doma aneb Laskavá teta v rodině (terénní služba) /sociální služba zajišťovaná organizační složkou města Sociální služby města Neratovice/ (Kojetická 1028, Neratovice) r

20 Realizace sociální služby: Č. registrace MPSV: Právní rámec poskytování služby: zák. č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách zák. č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Cíle a poslání sociální služby: Neinstitucionalizovaná, přátelská pomoc rodinám s nezletilými dětmi, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny, kterým hrozí sociální vyloučení a u nichž existují rizika ohrožení vývoje dětí. Služba směřuje své aktivity k podpoře fungující rodiny. Je zaměřena na podporu rodiny v péči o děti, k odpovědnému rodičovství a k rozvoji a zlepšení rodičovských dovedností, jakož i prevenci patologických jevů. Má podpůrný charakter pomoci za účelem prevence sociálního vyloučení. Cílem je aktivizace a podpora osobního růstu, schopnost převzít iniciativu a řešit svou situaci vlastními silami. Cílová skupina/okruh osob: Rodiny s nezletilými dětmi s bydlištěm v Neratovicích, kterým hrozí sociální vyloučení, či které již naplňují charakteristiku sociálního vyloučení, dále rodiny, kde je vývoj nezletilých dětí ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace a v neposlední řadě rodiny se zdravotním znevýhodněním dítěte nebo jiného člena rodiny, dopadá-li tato skutečnost nepříznivě na chod rodiny a vývoj nezletilého dítěte. Pomoc je zacílena vždy na celou rodinu jako ucelenou jednotku. Způsoby/Principy poskytování služby: Pomoc rodinám, které chtějí pracovat na změně vlastní situace: Doporučení a následné uvedení do vhodné rodiny oddělením SPOD odboru SVŠ MěÚ Neratovice za předpokladu souhlasu rodiny (rodina vysloví zájem o aktivní spolupráci). Vyhledávání vhodných rodin přímo v terénu. Respektování vůle, práv a ochrany soukromí uživatelů. Terénní sociální služba působí přímo v domácnostech rodin jako návštěva v přirozeném prostředí konkrétní rodiny. Služba je poskytována zdarma rodinám s dětmi za účelem prevence sociálního vyloučení. Činnosti, které jsou součástí poskytování sociální služby: Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Základní poradenská a informační činnost, doporučení dalších služeb. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pomoc při zajišťování podmínek pro přiměřené vzdělávání dětí. 20

21 Podpora rodiny při zajištění samostatného a optimálního chodu domácnosti. Základní poradenství směřující ke kvalitnímu vyplňování volného času. Podpora při vyřizování osobních záležitostí. Doprovodné přispívání k jejich samostatnosti, zprostředkování komunikace mezi rodinou a institucemi. Vlastní realizace služby v roce 2014 Služba je poskytována v rodinách, kde je zároveň uskutečňován výkon sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Přehled dalších aktivit, realizovaných v rámci služby v roce 2014: Setkání rodinných pečujících o své blízké, OSVŠ MěÚ, účast, pozvánky/asistence První pomoc, Český červený kříž Mělník + OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Muzikoterapie pro pečující, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence Setkání pečujících muzikoterapie, propagace, asistence, dohled nad dětmi Jarní stezka Polabím, KČT Neratovice, propagace akce Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Den dětí, DDM+KČT, propagace, účast na organizaci 4., Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, propagace akce, pomoc znevýhod. rodinám v Neratovicích Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence, dohled nad dětmi Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, pozvánky, účast/asistence Putovní výstava Slovo má Hurvínek, pořádá DDM, propagace akce Neratovický salon 2014, Město Neratovice, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, propagace akce Den otevřených dveří v rámci 6. roč. Týdne soc. služeb v ČR Finanční gramotnost, přednáška, OSVŠ + KÚ + Rubikon, propagace akce Beseda o dravém ptactvu s ukázkami, OSVŠ + DKE, propagace akce Setkání pečujících/muzikoterapie, OSVŠ MěÚ, pozvánky, asistence Setkání pečujících, OSVŠ MěÚ, propagace, účast/asistence 21

22 Vánoční prodejní výstava, DDM, propagace, účast s NCD/ předškolkou Zdobení vánočních stromků, DKE, účast na organizaci s NCD, doprovod dětí Setkání pečujících/muzikoterapie, pozvánky, asistence Svatobarborský ván. jarmark, město Neratovice, propagace akce Divadlo + Mikulášská nadílka, město Neratovice, propagace akce, zajištění vstupenek rodinám Získávání dobrovolníků: asistence při náboru na OA Sova Lobkovice a na GFP Neratovice Praxe/návštěva v zařízení: Dětské centrum/kojenecký ústav - Thomayerova nemocnice Praha Dětské centrum/kojenecký ústav, Thomayerova nemocnice, Praha Azylový dům, Jiřetín, návštěva Dětské centrum/kojenecký ústav - /Thomayerova nemocnice Praha Fakultativní činnosti: - výpomoc s ošacením znevýhodněným rodinám sociální šatník Sociální služby města Neratovice/Nízkoprahové centrum dětí a mládeže průběžně Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Humanitární sbírka Sociální služby města Neratovice/Pečovatelská služba pro Diakonii Broumov - spolupráce/pomoc s ošacením, ložním prádlem znevýhodněným rodinám z Neratovic Časový rozsah poskytované služby: celoročně pondělí - pátek 40 hodin týdně v rámci pracovní doby Po dohodě (s uživatelem + vedoucí soc. služeb) dle individuální potřeby. Počet uživatelů pravidelných a počet uživatelů přechodných počet rodin úplných neúplných neúplných ( pravidelné r. ) (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

23 počet rodin v úplných neúplných neúplných nepravid. péči (pouze matka) (pouze otec) počet dětí v rodině - celkem úplných neúplných (pouze matka) neúplných (pouze otec)

Výroční zpráva. r. 2013

Výroční zpráva. r. 2013 Výroční zpráva Pečovatelská služba /sociální služba zajišťovaná organizační složkou Pečovatelská služba města Neratovice, od 1.7.2013 organizační složkou Sociální služby města Neratovice / (Kojetická 1028,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Březen 2012 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská 4091/11, 767 01 Kroměříž SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ z.ú. PLATNOST OD 1.1.2014 Pečovatelská služba Kroměříž z.ú. Nitranská ul. 4091/11 767 01

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice

ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice ŽÁDOST o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou dvojice Žadatel(ka): Jméno, příjmení Trvalé bydliště Datum narození stav telefon Zaměstnání v současné době Poživatel důchodu (druh důchodu) výše

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. zpráva. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2014 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok ze dne č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005 ze dne 29. 6. 2005 č. 8/05 1 Čl. 1 Vymezení působnosti Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan/í nar...., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail:

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE. Jaroslava Havlíčka 328, Jilemnice. Telefon: E- mail: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA M Ě S T A JILEMNICE Jaroslava Havlíčka 328, 514 01 Jilemnice Telefon: 481 543 137 E- mail: pecovak@razdva.cz Vedoucí: Danuše Šimková VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 1 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Více

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby

Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby. Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více