Neúřední překlad. Životopis Dr. Paolo Sabbatini

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neúřední překlad. Životopis Dr. Paolo Sabbatini"

Transkript

1 Neúřední překlad Životopis Dr. Paolo Sabbatini Narozen v Porto Sant Elpidio (AP) Zaměstnanec kulturního odboru Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky, v současnosti ředitel Italského kulturního institutu v Praze Adresa: Šporkova 14, Praha 1, Česká republika Telefon: Vzdělání 1974 Státní klasické lyceum A. Caro ve Fermu, maturita, 1975 Univerzita v Tours (F), studium francouzského jazyka, literatury a dějin umění, diplom 1977 Univerzita v Montpellier (F), studium dějin francouzských institucí a dějin umění, diplom 1978 Univerzita L. Bocconi v Miláně, studium mezinárodního obchodu a ekonomických teorií, diplom 1979 Univerzita v Římě, studium politických věd, doktorát 1981 Società Italiana per l Organizzazione Internazionale, Řím, diplom 1982 Centrum amerických studií, Řím, osvědčení 1982 OSN, New York, osvědčení o znalosti anglického jazyka 1982 OSN, New York, osvědčení o znalosti francouzského jazyka 1988 Ústav cizích jazyků, Peking, osvědčení o studiu čínského jazyka Profesní zkušenosti Od října 2011 Ředitel Italského kulturního institutu v Praze

2 Ustavit kontakty s institucemi, firmami a osobnostmi ze světa kultury a vědy České republiky, propagovat nabídky a projekty vedoucí k prohloubení poznání italské kultury a reality nebo směřující ke vzájemné kulturní a vědecké spolupráci, informovat o kulturním životě v Itálii a o italských kulturních institucích, propagovat, podporovat a pořádat kulturní akce a výstavy za účelem rozšiřování italské kultury, podporovat iniciativy vedoucí ke kulturnímu rozvoji italské komunity v zahraničí za účelem jejího začlenění mezi obyvatelstvo hostitelské země a pomáhat jí udržovat kulturní vztahy se zemí původu, zajišťovat spolupráci italským vědcům a studentům v rámci jejich studijních pobytů na území cizího státu, propagovat a usnadňovat akce vedoucí k rozšiřování italského jazyka v cizině, opírat se přitom o spolupráci s lektory italského jazyka, kteří působí na univerzitní půdě hostitelské země a s tzv. italským univerzitami, které provádějí specifickou didaktickou a vědeckou činnost související s konečným cílem propagovat italský jazyka a kulturu. Únor září 2011 Ředitel Italského kulturního institutu v Šanghaji Ustavit kontakty s institucemi, firmami a osobnostmi ze světa kultury a vědy Čínské lidové republiky, propagovat nabídky a projekty vedoucí k prohloubení poznání italské kultury a reality nebo směřující ke vzájemné kulturní a vědecké spolupráci. Dr. Sabbatini za 6 let působení v Šanghaji uspořádal více než 1300 kulturních událostí, výstav, koncertů, seminářů, apod. Při Univerzitě Tong-Ji v Šanghaji koordinoval tzv. čínsko-italský kampus a další aktivity akademického charakteru. V Číně se věnoval i přednáškové a publikační činnosti (více než 70 přednášek na různá témata). Byl jmenován kulturním poradcem při Městském úřadě Šanghaj-Jingan, zvláštním poradcem při Divadelní akademii v Šanghaji, poradcem Muzea Liu Hai Hsu, expertem na italskou operu při Velkém divadle v Šanghaji. Říjen leden 2006 Zaměstnanec kulturního odboru Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky Od března r přímý spolupracovník generálního ředitele Odboru pro podporu a kulturní spolupráci: pověřen dohledem nad významnými kulturními akcemi podporovanými italskou vládou, podpůrná koordinační činnost při akcích pořádaných Generálním ředitelstvím, navázání spolupráce s dalšími

3 Generálními ředitelstvími MZV Italské republiky, propojení s kulturními sítěmi v zahraničí. leden/únor 2004 Předložení písemných zpráv o předcházející činnosti UNESCO/ROSTE říjen/prosinec 2003, praxe spojená s přípravou a vypracováním protokolů o aktualizaci mezivládních kulturních, vědeckých a technologických dohod Člen task Force pro reorganizaci Generálního ředitelství. Září 2001/září 2003 Řídící pracovník I.N.G.O. World Vision, pověřen sledováním vztahů s vládami a s OSN Vztahy s vládami kvůli formálnímu ustavení organizace a jejich funkcí, modernizace protokolárních postupů, jednání kvůli výhodám a imunitě členských zemí, uvedení do pohybu formálních procedur vedoucích k nastartování aktivit rozvoje a bezpečnosti. Během tzv. afgánské krize v roce 2011 vedoucí mise v Pákistánu. Září 1996/září 2001 Expert na spolupráci v oblasti rozvoje Uskutečněné mise: září/říjen 2000: říjen/listopad 2000, květen/červen 2001, z pověření MZV Italské republiky na velvyslanectví Italské republiky v Buenos Aires (Argentina), konsolidace instituce, definování rozvojových programů, koordinační a vzdělávací činnost. duben/květen 2001: z pověření MZV Italské republiky na velvyslanectví Italské republiky v Tunisku, konsolidace instituce, definování rozvojových programů, koordinační a vzdělávací činnost. Leden 1999: Pro Komisi Evropské unie na Ministerstvu vědy a techniky Čínské lidové republiky: konsolidace instituce, definování rozvojových programů, koordinační a vzdělávací činnost. Březen srpen 1996 Vedoucí operací UNICEF v Pákistánu Řídící pracovník všech kanceláří UNICEF v Pákistánu (hlavní kancelář v Islámábádu plus 4 další v jednotlivých oblastech země), řízení týmu 60 funkcionářů a 100 zaměstnanců, roční podpůrný program disponující rozpočtem 25 milionů dolarů. Pověřený řízením diplomatických vztahů s Ministerstvem zahraničních věcí Pákistánu. Pověřený gescí lidských zdrojů a jejich

4 formováním. Odpovědný na bezpečnost kanceláře UNICEF v Islámábádu (Pákistán). Březen únor 1993 Zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky při Generálním ředitelství pro spolupráci (ústředí) Pověřen gescí a kontrolou rozvojových projektů financovaných italskou vládou v Asii a Albánii, pověřen kontrolami a inspekcemi finančních toků, přípravami programů pro jednotlivé země, navazováním vztahů se zeměmi, kterým je pomoc určena, pověřen koordinací multilaterárních i bilaterálních projektů OSN a EU. Koordinátor pomoci pro Kambodžu. Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky v Římě, Itálie. Únor únor 1992 Zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky při Generálním ředitelství pro spolupráci (Kancelář pro Latinskou Ameriku a oblast Karibiku) Pověřen gescí všech rozvojových projektů financovaných italskou vládou v Peru, Bolívii, Kolumbii a Ekvádoru, pověřen jednáními pro vypracování vhodného programu pro tyto země, jednáními a navazováním vztahů s vládními orgány těchto zemí a agenturami uvádějícími tyto projekty a návrhy do praxe, pověřen udržováním kontaktů s OSN. Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky v Římě, Itálie. Červenec leden 1989 Poradce pro mezinárodní spolupráci Finanční rozvaha rozvojových projektů z hlediska spolupráce s Itálií FIDIMI Cons., Řím, Itálie. Duben červen 1988 Pověřen gescí rozvojových projektů v různých stádiích zpracování: počáteční plánování až konečné hodnocení. Pověřen zjišťováním informací. Kancelář UNDR v Pekingu, Čína Leden březen 1985 Pověřen sledováním stáží a praxí on the Job při Správě okrajových kanceláří OSN, pověřen správní a finanční gescí rozvojových projektů, pověřen gescí lidských zdrojů Kancelář UNDP v Dilí, Indie.

5 Září prosinec 1984 Pověřen sledováním stáží a praxí on the Job při Správě ústředních kanceláří OSN a v Ústředí gesce rozvojových projektů Sídlo UNDP, New York, USA Březen srpen 1984 Pověřen gescí rozvojových projektů všech stupňů a na všech úrovních činnosti, pověřen stykem s dalšími donátory. Kancelář UNDP, Rabat, Maroko Zvláštní mise Říjen 1989 Vedoucí italské delegace Konzultační skupiny pro spolufinancování se Světovou bankou a Rozvojovou bankou pro obě Ameriky. Pověřen jednáními směřujícími k pomoci latinskoamerickým zemím a oblasti Karibiku. Washington, USA Listopad 1990 Člen italské delegace Konzultační skupiny dárců v Bolívii (Světová banka). Pověřen koordinací mezi jednotlivými dárci. Paříž, Francie Listopad 1991 Vedoucí italské delegace Konzultační skupiny dárců v Bolívii (Světová banka). Pověřen koordinací mezi jednotlivými donátory. Květen 1992 Člen italské delegace na jednáních kvůli programu pomoci pro Kambodžu. Phnom Penh, Kambodža Červen 1992 Člen italské delegace Konzultační skupina zemí G7 na jednáních na pomoc Albánii. Tirana, Albánie Prosinec 1992

6 Vedoucí italské delegace na jednáních o financování multi-bi na pomoc Kambodže. Phnom Penh, Kambodža Akademické a kulturní aktivity Akademické roky 2001/2004 Přednášející společných politických postupů a postojů na Univerzitě v Reggio Calabria Kurz vytváření a formování rozvojových projektů při zachování a respektování kulturního dědictví v návaznosti na získávání finančních zdrojů na mezinárodní úrovni a na systém OSN z hlediska podpory a šíření kultury Univerzita v Pekingu, Čína Organizování a řízení seminářů a stáží ekonomického rázu a informací o italských institucích. Tajemník místní pobočky Società Dante Alighieri 1983/1984 Rabat, Maroco Organizování a řízení seminářů a stáží věnovaných navrhování, vytváření koncepce a hodnocení rozvojových projektů. Zaměřeno na funkcionáře marocké vlády 1979/1982 Asistent na Univerzitě v Římě Výzkum na Katedře politologie Fakulty politických věd 1975/1979 Novinář, Řím Spolupracovník časopisu Panorama per i Giovani společnosti Palazzo della Civiltà del Lavoro v Římě Řada aktuálních článků. Člen redakční rady (1977) Publikační činnost L ONU e la Cooperazione allo Sviluppo Článek v časopise Panorama per i Giovani, leden/duben 2004

7 Renaissance from the ashes of Abstractism Článek v časopise Gulgee, Lahore 2000 Le problematiche della Pubblica Amministrazione nel Maghreb v Italia e Mediterraneo: le occasione dello sviluppo Il Mulino, Bologna 2000 Colloquoi con Jean Clair (publikováno pod pseudonymem Rancidoro) Článek v časopise Next, Řím 1999 Incantesimi, vydalo Istituto Poligrafico dello Stato, Řím 2004 Un libro a sei mani, vydal Zhejiang Univeristy Press, Hangzhou (Čínská lidová republika) 2010 Pocty a vyznamenání Srpen 1992 Nositel řádu Republiky Peru za zásluhy o úspěšnou mezinárodní spolupráci mezi vládou Republiky Peru a vládou Italské republiky Velvyslanectví Republiky Peru v Římě, Itálie Poradce pro oblast umění, Městský úřad v Šanghaji - Jingan a Městský úřad v Šanghaji - Xu Hui (Čínská lidová republika) Poradce pro oblast umění, Národní technický distrikt Hangzhou-Binjiang Zvláštní poradce, Divadelní akademie v Šanghaji Poradce Muzea Liu Hai Hsu, Šanghaj Expert na národní italskou operu, Velké divadlo v Šanghaji a Orchestr Da Zhong, Xu Hui, Šanghaj Umělecký poradce skupiny Heng Yuan Shang, Peking, Šanghaj

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ 1. Prezentace České republiky a její kultury v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí ČR uskutečňuje své prezentační aktivity v souladu s Koncepcí

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

NA DOSAH. Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice EVROPSKÁ KOMISE

NA DOSAH. Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice EVROPSKÁ KOMISE EU NA DOSAH Průvodce informačními a poradenskými sítěmi Evropské unie v České republice EVROPSKÁ KOMISE 04 308001 Průvodce Informačními sítěmi EU.indd 1 19.5.2008 10:12:35 EU JE VÁM NA DOSAH Přibližovat

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev)

Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) I. Základní údaje o ústředních orgánech státní správy, které poskytují dotace (zpracováno podle podkladů jednotlivých ministerstev) 1 Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1

Více

Český pracovní překlad

Český pracovní překlad Český pracovní překlad MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ pro implementaci Norského finančního mechanismu pro 2004 2009 uzavřeného v souladu s Dohodou z 14.10.2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010

PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE. mezi. vládou Francouzské republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. na léta 2008-2010 PROGRAM DVOUSTRANNÉ SPOLUPRÁCE mezi vládou Francouzské republiky a vládou České republiky V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ na léta 2008-2010 Vláda Francouzské republiky a vláda České republiky

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH 2012 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 4 ******* 19. 11. 2011 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ (ZAČLENĚNÍ DOHODNUTÝCH

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 12 Prosinec 1999 Cena : Kč O B S A H Část normativní - Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015

Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 Koncepce činnosti Památníku Terezín v letech 2011-2015 V roce 1947 vznikl Památník národního utrpení později přejmenovaný na Památník Terezín. Je to instituce, jejímž posláním je uchovávat památku obětí

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍPADOVÁ STUDIE Martina Hurdová Ondřej Nádvorník Společnost Člověk v tísni, o. p. s. Datum: květen 2005 STRUKTURA ZPRÁVY ÚVOD 2 SEKTOR ROZVOJOVÉ

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL

EUROPE DIRECT BRUNTÁL EUROPE DIRECT BRUNTÁL Evropský rok pro rozvoj 2015 náš svět naše důstojnost naše budoucnost Iniciativa Evropský rok Již od roku 1983 vyhlašuje Evropská unie iniciativu s názvem Evropský rok. Každý ročník

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 âas jsou peníze = VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA 1 I. ŘÍZENÍ A ORGANIZACE 5 I.1 Bankovní rada 7 I.2 Organizace 11 Příloha: organizační schéma II. ZPRÁVA O

Více