Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb / UPOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL"

Transkript

1 Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb / UPOL

2 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy decentralizované / centralizované aktivity národní agenturou v ČR je DZS, resp. NAEP zapojení do projektů na základě výzvy k předkládání návrhů (1x ročně, podání na NAEP/EACEA) zapojené země 2011: členské státy EU (27), Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Turecko, Chorvatsko, Švýcarsko 33 zemí

3 Struktura LLP COMENIUS předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání ERASMUS vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni LEONARDO DA VINCI odborné vzdělávání a odborná příprava GRUNDTVIG vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program - spolupráce a inovace politik - podpora studia jazyků - informační a komunikační technologie - šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení Program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

4 Více o programu LLP: ec.europa.eu/education/programmes/llp

5 ERASMUS Mobilita a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a spolupráce vysokoškolských institucí s podniky

6 Program Erasmus zaměřen na oblast VŠ vzdělávání podporuje spolupráci VŠ a mobilitu studentů a zaměstnanců VŠ ČR největší program evropské spolupráce v Evropě funguje od roku 1987, v ČR od roku 1998 hlavní cíle: zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a akademických pracovníků v rámci Evropy zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi VŠ institucemi (a podniky) v Evropě

7 Struktura programu Erasmus Decentralizované aktivity NAEP Mobility studentů a zaměstnanců Intenzivní programy Intenzivní jazykové kurzy Centralizované aktivity EACEA Multilaterální projekty Akademické sítě Doprovodné aktivity

8 ERASMUS Mobility zaměstnanců Výukové pobyty pedagogů

9 Výukový pobyt / cíle motivovat vysokoškolské instituce k rozšiřování a obohacování jejich vzdělávací nabídky z hlediska rozsahu i obsahu; umožnit studentům, kteří nemají možnost zapojit se do programu mobility, aby mohli těžit ze znalostí a odbornosti akademických pracovníků vysokoškolských institucí a pozvaných pracovníků z podniků z jiných evropských zemí; podporovat výměnu znalostí a zkušeností v oblasti pedagogických metod; vytvářet vazby mezi vysokoškolskými institucemi a podniky motivovat studenty a zaměstnance k mobilitě a pomoci jim při její přípravě.

10 Výukový pobyt / podmínky Kdo se může účastnit? pedagogičtí pracovníci institucí s EUC pracovníci podniků pedagogický pracovník/pracovník podniku musí mít s vysílající VŠ institucí/podnikem uzavřený pracovní poměr na jakýkoliv úvazek občan jednoho ze států zapojeného do Programu celoživotního učení (LLP) nebo jiného státu, ale s uzavřeným pracovním poměrem s vysílající VŠ v ČR/podnikem výběr na základě výukového programu prostřednictvím výběrového řízení na vysílající VŠ

11 Výukový pobyt / podmínky Účel pobytu pedagogická činnost na přijímací instituci v souladu se schváleným výukovým programem přijímající instituce v zemi LLP, se kterou uzavřela vysílající instituce bilaterální dohodu Délka pobytu min. 1 den (min. 5 vyučovacích hodin) a max. 6 týdnů Evropská komise důrazně doporučuje, aby pobyt trval minimálně 5 dnů a představoval tak smysluplný příspěvek k výukovému programu a mezinárodní spolupráci hostitelské instituce

12 Výukový pobyt / finanční podpora pokrytí pouze části nákladů s výukovým pobytem podpora na pobytové / cestovní náklady podpora na pobytové náklady - pouze na dny, kdy je vykonávána pedagogická činnost výše finanční podpory na pobytové náklady dle tabulky grantů platné pro daný akademický rok paušální částky na den dle cílové země cestovní náklady dle skutečně vynaložených nákladů možná pouze částečná úhrada dle pravidel vysílající instituce

13 Výukový pobyt / zahraniční odborník odborník z podniku přijíždí na pozvání VŠ instituce finančně zajišťuje přijímající (zvací) VŠ instituce podnik působí v některém ze zapojených států do Programu celoživotního učení (LLP) výuka integrována do studijního plánu hostitelské (zvací) instituce žádná bilaterální dohoda mezi vysílajícím podnikem a přijímající VŠ institucí

14 ERASMUS Mobility zaměstnanců Školení zaměstnanců

15 Školení / cíle získávání znalostí nebo konkrétní know-how ze zkušeností a příkladů dobré praxe v zahraničí, jakož i praktické dovednosti mající význam pro současné zaměstnání a profesní rozvoj posilování spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky motivace studentů a zaměstnanců k mobilitě formy školení: např. krátkodobé školení, stínování zkušeného pracovníka (job-shadowing), studijní návštěva, jazykový kurz, workshop, konference apod.

16 Školení / podmínky Kdo se může účastnit? zaměstnanec VŠ vykonávající pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, administrativní a jinou činnost pracovník musí mít s vysílající VŠ institucí uzavřený pracovní poměr na jakýkoliv úvazek občan jednoho ze států zapojeného do Programu celoživotního učení (LLP) nebo jiného státu, ale s uzavřeným pracovním poměrem s vysílající VŠ v ČR výběr na základě pracovního programu školení prostřednictvím výběrového řízení na vysílající VŠ

17 Školení / podmínky Účel pobytu získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností přijímající instituce v zemi LLP (pokud je to VŠ, musí být uzavřena bilaterální dohoda) Délka pobytu min. 5 dnů a max. 6 týdnů školení kratší než 5 pracovních dní jsou přípustná v případech pracovníků, jejichž nepřítomnost po tuto minimální dobu by způsobovala obtíže nebo v případě účasti na seminářích a workshopech

18 Školení / podmínky Typ pobytu není omezeno - flexibilní jazykové vzdělávání a účast na konferencích, seminářích a workshopech by neměly představovat většinu z celkového počtu dní školení, která jsou financována vysílající instituci programem Erasmus v jednom akademickém roce

19 Školení / finanční podpora pokrytí pouze části nákladů s výukovým pobytem podpora na pobytové / cestovní náklady podpora na pobytové náklady - pouze na dny, kdy se zaměstnanec školí v přijímající instituci výše finanční podpory na pobytové náklady dle tabulky grantů platné pro daný akademický rok paušální částky na den dle cílové země cestovní náklady dle skutečně vynaložených nákladů možná pouze částečná úhrada dle pravidel vysílající instituce

20 ERASMUS Mobility zaměstnanců Statistiky mobilit

21 Mobility zaměstnanců z ČR

22 Výukové pobyty rok 2009/2010 Cílové země 1.? 18 % 2. Německo 13 % 3. Polsko 10 % Obory vzdělání (ISCED) 1. Humanitní vědy 20 % 2. Obchod, řízení a správa 13 % 3. Technické vědy a technické obory 9 %

23 Školení rok 2009/2010 Cílové země 1.? 15 % 2. Velká Británie 14 % 3. Německo 11 % Typy školení 1. Training 63 % 2. Job shadowing 21 % 3. Workshop 10 %

24 ERASMUS Intenzivní programy Projekty krátkého studijního programu, workshopu nebo letní školy

25 Intenzivní programy / podmínky krátkodobý studijní program, workshop, letní škola (ne pouze konference) spolupráce minimálně 3 různých VŠ institucí ze 3 různých států zapojených do programu LLP účast studentů a učitelů s partnerských institucí konání IP ve státě zapojeném do programu LLP délka konání 10 dní až 6 týdnů min. počet 10 studentů, kteří cestují z jiné země než je země konání IP téma není omezeno (prioritní oblasti ve výzvě)

26 Další informace: Statistiky Seznamy zapojených škol Publikace Partner search

27 DĚKUJI ZA POZORNOST

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015

MOZAIKA. Norské fondy a fondy EHP: Podpora vzdělávání (nejen) ze severu Evropy SPECIÁL. Aktuality a zajímavosti. únor 2015 MOZAIKA B U L L E T I N E V R O P S K Ý C H P Ř Í L E Ž I T O S T Í Aktuality a zajímavosti Dům zahraniční spolupráce na Facebooku Staňte se našimi fanoušky na adrese www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více