GlasInfo 3/ let L.C. Tiffanyho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GlasInfo 3/98 150 let L.C. Tiffanyho"

Transkript

1

2

3

4

5 GlasInfo 3/98 Michael Siedenhans 150 let L.C. Tiffanyho Byl to milionářský synek, perfekcionalista a arogantní obchodník. Byl miláčkem americké střední třídy a zároveň nesnesitelným protivou pro své sousedy a spolupracovníky.jakbohatí,takichudísepraliojehovázy,lampyaskleniceanovinyho oslavovalyjako nejpřednějšíhouměleckého řemeslníkausa.kdobyltentomuž? Louis Comfort Tiffany se narodil před 150 lety. Tento syn obchodnické rodiny znew Yorkupřišelnasvět18.února1848.Jehootec,CharlesLewisTiffany,bylzakladatelem pověstného obchodu sklenoty astříbrem Tiffany &Co. vdolní části Broadwaye. Louisova kariéra byla od počátku vším jiným než typickým americkým příběhem. Jeho otecbylvroce1848majitelemnejdražšíhoklenotnickéhoobchodunasvětě. Bohatství Charlese Tiffanyho bylo založeno na vynikajících obchodních kontaktech s Evropou abrilantních prodejních nápadech. Vrevolučním roce 1848 spadla cena diamantů vevropě na polovinu.tiffanyho obchodní partner John Young využil neklidu na evropském kontinentě anakoupil drahokamy ze sbírky Esterhazy afrancouzské korunníklenoty. VNew Yorku byly tyto drahokamy vystaveny vnezvyklých výkladech.tato prezentace přitáhlazákazníky. KaždémuobyvateliNovéhoYorkusevyplatilonahlédnoutdovýkladu utiffanyho. Tyto výklady byly na svoji dobu senzační: čínské slunečníky, kožené výrobky,talířezterakotyadekorativně roztaženévějířevedlesklazčech,míšeňského porcelánunebofrancouzskýchhodin. Vtomto prostředí strávil Louis Tiffany svoje dětství. Doma bylo jednoduché aošklivé zakázáno.jedlztalířů zmíšeňskéhoporcelánu,pilzušlechtilýchporcelánovýchšálků a hrál sisčínskými slunečníky.láskukneobvyklémuakrásnémuzdědil po otci; přísnou výchovuovšempomatce. HarrietTiffanyovápocházela zesilně náboženskyzaložené protestantské rodiny avtéto víře byly vychovány také její děti (Louis mělještě dvě sestry). Louisbylproblémovýmdítětem zasněný,hrdý,náladový,pedantskýanepřizpůsobivý. Dvakrátmuselopustitškolu.PodruhétodokoncebylavojenskáakademieEagleswood, ze které byl mladý kadet Tiffany sostudou vyhozen vroce Co se mohlo stát z mladého muže, který měl silné sebevědomí, nechtěl se však přizpůsobit žádným konvencím? Po vojenské akademii začal Louis svoji životní dráhu nejprve jako malíř spodporou otce,kterýsibylvědomtoho,žejehotvořivýasvévolnýsynobchodnepřevezme.svoje prvnípovolánínezačalučenímnebostudiem,alecestoudoevropy.louisovibylo17let, když poprvé vstoupil na starý kontinent. Během této své učňovské atovaryšské cesty mělsvojestálésídlovpaříži,neboť mluvilplynně francouzsky.bylneustálenacestách, během kterých studoval staré mistry ajejich techniky. Navštívil Španělsko, Itálii a Německo,zemi,kteráhofascinovala,ikdyžtéměř nemluvilněmecky. Ve Francii ho neustále přitahovala katedrála vchartres, kde obdivoval okna ze 13. století. Třpytivárubínová červeň okenhouchvátila. Sklářistředověkuvládlitakovou řemeslnoudovedností,kterápropůjčovalabarevnýmsklůmdynamikuastrukturu.v19. stoletínebylatatotechnikauž využívána.barevnáokennísklabylatvořenapředevším obrazy,namalovanýminasklo. Stejně tak byl Tiffany fascinován novými proudy na evropské umělecké scéně: orientalismem a předchůdci impresionismu, kteří už nezobrazovali věrné detaily skutečnosti,alenanášelinaplátnosvojepocity.tiffanyměltěsnékontaktysmalířskými aspisovatelskými okruhy vpaříži. Zintelektuálních diskusí si však vzal velmi málo. Tento mladýameričan nesouhlasil skritikou kapitalismu aindustrializace, ačkoliv měl určitý sklon kromantice apřírodě. Tiffaniho vyznání bylo nepolitické aprosté: hledání krásného.

6 Doma vamerice se staly slavnými Tiffanyho obrazy krajin. Jeho práce vystavovala museaagalerie vewashingtonu aphiladelphii. Úspěchy voblasti malby houspokojily pouze na krátkou dobu, ajako bezmála třicetiletý začíná experimentovat snovými materiály atechnikami. Fotografoval, učil se technice smaltování avroce 1875 se poprvé pokusil ovlastní výrobu skla. Očtyři roky později si zapsal do svého deníku: Dekorativníuměnísestanemýmpovoláním. Doba byla pro takové rozhodnutí ideální. Americké hospodářství zažívalo boom, poptávka po pěkných výrobcích každodenní spotřeby byla obrovská. Tiffany se koncentroval na specielní přání svých zákazníků: dekorace interiérů vil aobytných domů. Stal se hvězdou mezi americkými interiérovými architekty, když vroce 1873 získalzakázkuvevýši15000dolarů nanovouvýzdobureprezentačníchprostorbílého domu ve Washingtonu. Deníky ačasopisy otiskovaly jeho návrhy a plány vynikající reklama pro Tiffanyho sdalekosáhlými následky: průmyslník Carnegie aspisovatel MarkTwainsiobjednalivybavenísvýchdomů uklenotníkovasyna. Jehoúspěchhoovšempřivedlkekrachu.Vroce1886dostalTiffanyzakázkunanávrh sálu divadla Lyceum v New Yorku. Výsledek byl senzační. Spolu s geniálním vynálezcemthomasemedisonem,kterýbylzodpovědnýzarealizaciosvětlení,vytvořil Tiffany světlý ačistý sál, který přitáhl obyvatele NewYorku. Bohužel první představení byloneúspěšné,takžeproducentinemohlizaplatittiffanyhopráci.místotohomunabídli spoluúčast na muzikálu. Tiffany přijal apřišel ovšechny svoje peníze. V38 letech udělalajehofirmabankrot. Jeho otec mu pomohl penězi iradou, aby si jinak zorganizoval pracovní den. Velký význam přitom mělo rozhodnutí opět se soustředit na sklářské umění. Už vroce 1878 založil Tiffany svoji první manufakturu na výrobu skla anechal si patentovat vynález vitrážovýchbarevnýchskleněnýchoken.vzhledemkesvýmúspěchůmjakointeriérový architekt tuto oblast zanedbával. Po krachu znovu navázal na svá sklářská studia s cílem dosáhnout kvality středověkých kostelních oken. Konečně měl úspěch soxidy kovů azaložilsklářskýprůmysl,jakýjehosoučasníciještě neviděli. Po návštěvě Tiffanyho sklářských studií napsal anglický obchodník s uměleckými předměty Samuel Bing: Tiffanyho organizace je velkým uměleckým průmyslem, obrovskou firmou, kde byla pod jednou střechou shromážděna armáda umělců všech zaměření. Tiffanyho sklářské umění znamenalo v90. letech 19. století především obchodní úspěch, protože vyhovovalo vkusu americké střední třídy.tiffanyho výrobky bylycenově dostupné:miskanabonbonystála1dolar,zatímcotiffanyholampybylypři ceně 350dolarů určenybohatým. 90. léta19. století bylaobdobímnejvětšího tvůrčíhovypětí L.c.Tiffanyho.Vyvinulnové výrobní metody anové vzory.výsledkem byla taková skla, jako FAVRILOVÉ, lávové, achátovénebocipriotovésklo.tiffanyhostudia mělanaskladě 300tunsklavevíce než 5000 barevných odstínech. Pedanticky jsou vedeny zápisy vknize vynálezů samotným šéfem. Neboť jednomu chtěl mazaný obchodník rozhodně zabránit: aby nebylajehosklaokopírovánanebonapodobovánakonkurencí.jehobarevnásklaměla býtnatrhujedinečná.ztohotodůvoduvyžadovalposvýchspolupracovnícíchabsolutní přesnost aspolehlivost. Pokud práce sklářů neodpovídala jeho představám, rozbil několikrátsklopředočimasvýchúředníků,abytakvyjádřilsvojinespokojenost. Tiffany nebyl žádným příjemným spoluobčanem. Byl to zdatný aarogantní obchodník, perfektnípropagátorsvévlastnívěci.prouměleckékritikybylspornýmpřípadem.jedni jejchválilijako vedoucíhouměleckého řemeslníkausa,druzínaopaksedomnívali,že jehouměníbynemělobýtelitářskéavytýkalimu,žezradiluměníazměnilhonaobchod. BezpochybyvšakbylnejznámějšímpředstavitelemsecesevUSA. Na začátku nového století překročil Tiffany svůj zenit jako umělec. Už nepatřil k avantgardě azklamán se stáhl do svého venkovského sídla Laurenton Hall, což byla přepychová vila, kterou postavil za neuvěřitelnou sumu dolarů vroce SemzvalpříslušníkyhornívrstvyzNewYorkunavelkéslavnostiapořádalsnimioslavy orientálních nocí. Noviny vněmviděly konečně už jen slavného muže, který žije v luxusu. Mnozí mu tento životní styl nepřáli. Jeho nejbližší soused, americký president Theodor Roosevelt, považoval po svém volebním vítězství za nutné zničit Tiffanyho dekoracevbílémdomě.

7 PoprvnísvětovéválceseTiffanyvěnovalsvénadaci,kteroupřivedlnasvětvroce1917. Tiffany Foundation poskytovala stipendia talentovaným mladým umělcům, kteří byli vzděláváni Tiffanym vlaurenton Hall. Rok před svou smrtí vroce 1933 musel Tiffany překonat ještě jednu krutou ztrátu.tiffanyho studia vyhlásila konkurs. Jeho venkovské sídlobylovroce1946prodánoazačátkempadesátýchletzcelavyhořelo.dvacetletpo jeho smrti rozbili hasiči veškeré vnitřní dekorace, aby se pomstili arogantnímu Louisi Tiffanymu. Louis Comfort Tiffany byl to zástupce odpůrců moderny, který chtěl svým uměním vytvořit protiklad ošklivé všednodenní industrializace? Nebo to byl zástupce moderny, který odmítal tradice starého světa? Pravděpodobně je nutno nahlížet život atvorbu klenotníkova syna znového Yorku ze zcela jiného úhlu: jako vynikající reklamní a marketingovou strategii umělce, který prohlédl zákonitosti hromadného trhu akterý tomutotrhudodávalpožadovanévýrobky. Obrázky: Olejomalba DuaneStreet,NewYork (výřez)odl.c.tiffanyho,brooklynskémuseum(z knihy:mckean,l.c.tiffany,nakladatelstvíverlagweingarten) Sklářská dílna Tiffanyho studií (z knihy: McKean, L.C. Tiffany,nakladatelství Verlag Weingarten) VýřezTiffanyholampy Laburnum Dílna na výrobu lamp Tiffanyho studií vnovém Yorku (z knihy: Duncan, Tiffany Windows,nakladatelstvíSimonandSchuster,NewYork) Výrobalamppronáročné SystémOdyssey-DasOdyssey-System Tiffanyovské lampy jsou vyráběny pomocí pevných forem. Kvýrobní soupravě patří zpravidlaforma,buď celánebojejí část,avzorprovystřižení,kterýnapomáhápřivýrobě šablon. Doposud se prosadily třirozdílné systémy výroby lamp: Worden systém (který sezachovalužjenomvusa),německýcreativsystémasystémodysseyodborníkana TiffanytechnikuPaulaCrista. Studia Paula Crista byla založena vroce 1972 vkalifornii azaměřují se na lampy a oknalouisecomfortatiffanyho.ktomupatřírestaurováníinovávýrobatiffanyovských objektů,stejně jakovýrobapříslušenstvíprovýrobustíníteklamp. KompletníformaOdysseyjevyrobenazeskelnýchvlákenajeodolnávůčivodě,teplua tavenině. Může být vrtána i pilována, aby se přizpůsobila jednotlivým montážním technikám. Vzorlampyjevyrytdoformyamusíbýtobtažen černoufixkou.také čísladílů šablony musí být přenesena na formu ještě dříve, než je aplikován přichycovací vosk. Tato speciálnímontážnítechnikastzv.tacky-voskemsevelmiosvědčila.jednotlivédílyskla mohou být libovolně často nalepovány aopět snímány.za předpokladu, že forma je během skladování chráněna plastikovou fólií. Pozdější odlepení stínítka, zvnějšku nahrubo sletovaného, pak už nedělá žádné větší problémy. Po opatrném a o rovnoměrném zahřátí na ca. 65 C, například ve sprše nebo pomocí fénu, je možno stínítkosundat,beztoho,žebyzůstalynasklezbytkytacky-vosku. Stavebnice Odyssey obsahují dva vzorové archy: jeden zpolyesteru, ze kterého se vystřihují šablony, ajeden zpapíru, který slouží jako referenční arch pro správné uspořádánískleněnýchdílů. Ksystému Odyssey patří takévelmi rozsáhlápaletakovových dílů pro instalaci lampy: čepička lampy, paprskové kolo, rozdělovač anoha lampy jsou přesné reprodukce originálníchdílů Tiffany.Zvláštnípozornostjevěnovánapatině.StudiaPaulaCristajsou schopna vytvořit na vašich kovových součástkách jakoukoliv patinu, používanou Tiffanym. Specielnípostup patinovánívyžaduje několik pracovních kroků a časově se pohybujevrozmezíažtřítýdnů. Proentusiasty,kteříchtějívytvářettechnickyioptickyvysocehodnotnéreplikyTiffanyho originálů, je systém Odyssey první volbou. Věrnost detailů a zpracování jsou rozhodujícím kritériem. Ani začátečníci by se neměli nechat odradit. Pro začátek to samozřejmě nemusí být právě Laburnum s1986díly.právě pro nováčky jsou určeny DogwoodDome se309skleněnýmidílynebo Woodbine se225.

8 Vkaždémpřípadě všakjeproprojektytohotodruhunutnodoporučitpoužitíodborného návodu, který je velikou pomocí. Profesionální sklářská studia začátečníkům ráda nabídnousvojipomoc. Předlohy VorlagenTip Kdo by chtěl sestavovat originální okna Tiffany,bude mít zcela jistě úspěch přivyužití knihy TiffanyWindows StainedGlassPatternBook(OknaTiffany Knihavzorů vitráží). Connie Clough Eaton shromáždila ve své knize předloh celkem 60 návrhů Louise Comforta Tiffanyho. Zkušení hobbyisté vtomto oboru nebudou mít žádné problémy s převedenímvýkresů orozměrudin-a4navětšíformát.

Propagace společnosti Baťa, historie a současnost. Šárka Grmanová

Propagace společnosti Baťa, historie a současnost. Šárka Grmanová Propagace společnosti Baťa, historie a současnost Šárka Grmanová Bakalářská práce 2007 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně s použitím pouze literatury uvedené v příloze. Ve Zlíně

Více

ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ

ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ F OX M AG L I F E M A G A Z I N E ROZHOVOR EVA EISLER CESTOVÁNÍ ZA UMĚNÍM OKOLÍ NICE osobnost pierre august renoir MÓDA MAXI MINI REVOLUCE česká značka lugi FOX TIPY NA DÁRKY EDITORIAL OBSAH Milí čtenáři,

Více

Později jste pracoval ve firemním muzeu Volkswagenu ve Wolfsburgu. Jak jste se k tomu dostal?

Později jste pracoval ve firemním muzeu Volkswagenu ve Wolfsburgu. Jak jste se k tomu dostal? Jiří Švestka: Češi mladé umění zatím moc nenakupují K umění vás prý v dětství nasměroval malíř Karel Valter. Při jaké příležitosti? Chodil jsem k němu na do Lidové školy umění v Táboře. Karel Valter byl

Více

Centrum keramických řemesel

Centrum keramických řemesel Expertní analýza na téma: Centrum keramických řemesel Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Centrum keramických řemesel Zpracovatelé expertní analýzy: Rea

Více

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti JIHOČESKÁ U IVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Prodejní metody T. Bati v historii a v současnosti

Více

Návrh sedacího nábytku. Tomáš Luža

Návrh sedacího nábytku. Tomáš Luža Návrh sedacího nábytku Tomáš Luža Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Abstrakt česky: Studie a návrh multifunkčního sedacího nábytku určeného pro široké spektrum lidí. První část práce se zabývá Historií

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2012 Hana Vedralová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2012 Hana Vedralová Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2012 Hana Vedralová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Arts Management Název bakalářské práce: Světový fenomén tradičního

Více

KONCEPCE ROZVOJE MUZEA SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU 2007-2013

KONCEPCE ROZVOJE MUZEA SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU 2007-2013 KONCEPCE ROZVOJE MUZEA SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU 2007-2013 (vychází ze Strategie rozvoje Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 2007 2013, autoři: PhDr.Alexandra Brabcová, Ing. Jaroslava

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Bohumila RÁZKOVÁ Barbora Markéta Eliášová: Nippon druhým domovem. První česká samostatná cestovatelka, její život a literární dílo Ve své stati bych ráda shrnula svůj

Více

PAMÁTKÁŘI. Informace o filmu

PAMÁTKÁŘI. Informace o filmu PAMÁTKÁŘI Informace o filmu PAMÁTKÁŘI jsou akční drama o největší honbě za pokladem v historii. Děj se soustředí na sedm mužů: ředitele muzeí, umělce, architekty, kurátory a historiky umění. Nejsou sice

Více

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací.

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací. Ing. Václav Volf Tento soubor článků z Informačního zpravodaje MERO ČR, a. s., je určen pro vnitřní potřebu zaměstnanců této společnosti. Stručně seznamuje s historií komodity, se kterou se při své práci

Více

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda

FOXMAG LIFE MAGAZINE. N o 2. Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 2 Rozhovor Meda Mládková ČESKÁ naděje Daniel Pitín Móda Nejen na vysoké noze Zajímavý projekt TATE MODERN, DOX CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ, VELETRŽNÍ PALÁC osobnost PICASSO EDITORIAL

Více

Mnohohlasem. Kurátoři výstavy Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran a Hans Ulrich Obrist

Mnohohlasem. Kurátoři výstavy Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran a Hans Ulrich Obrist Mnohohlasem Edukační program pro školy a veřejnost u příležitosti výstavy Uncertain States of America Americké umění ve třetím tisíciletí 6/12/2007 24/2/2008 Galerie Rudolfinum, Praha Marie Fulková, Leonora

Více

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast

George J. Klír čeští vědci, kteří nám scházejí Pro Republiku Vojtěch Preissig tvořil pro vlast Seniorská míle a další zprávy ze Života 90 Dětem PVC škodí kupujte zdravé školní potřeby Soňa Červená netrpělivostí ke světovým úspěchům Lidová univerzita MKP podzimní přednášky a besedy George J. Klír

Více

Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015

Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015 Západočeské muzeum v Plzni Domažlický deník Přehled zpráv 5.5.2015-1.6.2015 Živá ulice bude v Plzni pestrá... 4 29.5.2015 Domažlický deník str. 4 Region Západočeské muzeum v Plzni (haj) Klatovský deník

Více

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta

Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta Inspirujte se! 2 Cestou rovných příležitostí k podnikání a práci v Libereckém kraji Rovná cesta CZ.1.04/3.4.04/88.00233 realizace 1. 11. 2012 30. 11. 2014 Projekt Rovná cesta, jehož autorem a realizátorem

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50

Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50 Prosím, vložte vizitku! FDE F de Vertrieb: europaweit, MBN08cz Preis pro Exemplar: 2,50 1 Strana 3 Editorial Artuse Feista: Všichni, kteří si mysleli, že krize je pryč, se diví, že na všech stranách ekonomického

Více

Walter Gieseking osobnost interpreta

Walter Gieseking osobnost interpreta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klavírní interpretace Hra na klavír Walter Gieseking osobnost interpreta Diplomová práce Autor práce: BcA. Jiří Hrubý Vedoucí práce: doc.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2013 JANA ŠKODOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

FOXMAG. o 6 LIFE MAGAZINE

FOXMAG. o 6 LIFE MAGAZINE FOXMAG LIFE MAGAZINE N o 6 ROZHOVOR theodor pištěk Filmový festival Přichází filmová událost roku Gurmán Slavní a jejich chutě osobnost miloš havel autorský šperk dana bezděková, hanuš lamr cestovaní po

Více

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI

KULTURNÍ CENTRUM VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI KULTURNÍ CENTRUM 12 VÝZNAMNÉ DNY SLAVTE S NÁMI BØEZEN PROSINEC 2014 Kulturní projekt Významné dny slavte s námi se koná pod záštitou místostarostky městské části Praha 12 Mgr. Zlatuše Rybářové. KULTURNÍ

Více

7 XI. po švédských univerzitách. noví docenti a doktoři na VUT v Brně. i za studenty

7 XI. po švédských univerzitách. noví docenti a doktoři na VUT v Brně. i za studenty 7 XI po švédských univerzitách 2001 do Číny na kongres i za studenty Figurama 2001 noví docenti a doktoři na VUT v Brně Obsah 3... LETEM ZA ODCHÁZEJÍCÍM LÉTEM 4... DO ČÍNY NA A KONGRES I ZA STUDENT TUDENTY

Více

Obsah. Editorial. Jiří František Potužník tiskový mluvčí předsedy vlády ČR pro předsednictví ČR v Radě EU

Obsah. Editorial. Jiří František Potužník tiskový mluvčí předsedy vlády ČR pro předsednictví ČR v Radě EU Obsah Editorial Unie nesmí selhat v zajištění prosperity, říká Alexandr Vondra, vicepremiér pro evropské záležitosti str. 4 7 Co je České pivo? O tažení nejcennější české komodity na Brusel str. 8 11 Vážení

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím

MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ. Starověký Řím MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Starověký Řím Studijní obor: Třída: 78-41-M/001 Technické lyceum 4.TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Bárta Martin Prohlášení autora Prohlašuji,

Více

Poliklinika získá novou tvář

Poliklinika získá novou tvář NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU A OKOLÍ 3/2012 Ročník dvacátýdruhý cena 10,00 Kč 12. března 2012 vychází každé druhé pondělí v měsíci 4. číslo roku 2012 vyjde v úterý 10. dubna (uzávěrka čísla

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Rudolf II. a Praha Michaela Boříková

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Rudolf II. a Praha Michaela Boříková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Rudolf II. a Praha Michaela Boříková Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Cvičení 402. Cvičení 437. Cvičení 468. Cvičení 500

Cvičení 402. Cvičení 437. Cvičení 468. Cvičení 500 Cvičení 402 Tady by nás mohla zachránit jedině snad nějaká dobrá víla. Brodil se po kotníky blátem. Bohumír dnes měl velice dobrou náladu. Byli si vzájemně dost podobní. Ta bojová jednotka ubránila oba

Více

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

4/2006. Poděkování dětem. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 4/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 5 Kultura 8 Informační centrum Poděkování dětem Děkujeme žákům mnichovické mateřské

Více