Nový školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2008/2009"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2008 ZDARMA Číslo 9 Nový školní rok 2008/2009 Ředitelství základní školy oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí v 9.00 h. v sále školy. Tradiční mše svatá bude v 7.30 hod. v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 1. září od 7.30 hod. Ředitelství Mateřské školy v Brušperku oznamuje, že nový školní rok bude zahájen v pondělí, 1. září 2008, provoz od 6.15 hod. Ředitelství Základní umělecké školy v Brušperku oznamuje, že nový školní rok zahájíme v pondělí, 1. září 2008 ve hod. v budově ZUŠ. Pozvánka Všem žákům a studentům přejeme úspěšný školní rok 2008/2009. Pedagogům trpělivost, radost z práce a samé hodné a úspěšné žáky. Ing. Ivan Krupník, starosta města Jiří Pasyk, místostarosta města Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Starosta města Brušperka Vás srdečně zve na 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná ve středu v hod. v sále Národního domu. Písemné podklady k projednávání na zastupitelstvu města budou od k nahlédnutí v Informačním centru Brušperk. Ing. Ivan Krupník, starosta města

2 Významné dny Státní svátek - Den české státnosti - svátek má Václav Zajímavé dny 2 Brušperský zpravodaj Ukliďme svět. (Mezinárodní program, který je příležitostí pro lidi celého světa, aby se starali a měli zájem o čisté životní prostředí) Mezinárodní den Alzheimerovy choroby Mezinárodní den míru Podzimní rovnodennost - začátek podzimu. Pranostika Po teplém září zle se říjen tváří. Přijde Václav, kamna připrav! Jmenování nové ředitelky mateřské školy Dne proběhly na MěÚ v Brušperku konkurzní pohovory se dvěma uchazečkami na místo ředitelky Mateřské školy v Brušperku. Do konkurzu se přihlásily paní Zdeňka Konečná a Vítězslava Karasová, obě občanky našeho města. Po pohovorech konstatovala konkurzní komise, že obě kandidátky předložily kvalitní návrhy koncepce rozvoje mateřské školy. Vybrána však mohla být jen jedna z nich a jako ředitelku navrhla radě města jmenovat paní Vítězslavu Karasovou. Rada města pak na své 27. schůzi dne toto doporučení potvrdila a jmenovala paní Vítězslavu Karasovou ředitelkou Mateřské školy Brušperk s účinností od 1. září Členové rady města přejí nové ředitelce mateřské školy hodně úspěchů v nové funkci. Jiří Pasyk, místostarosta Městská knihovna informuje Informace z radnice Nabízíme občanům k odprodeji za symbolickou cenu 3 až 5 Kč vyřazené knihy z Městské knihovny Brušperk. Od platí původní půjčovní doba, a to: Po: h. Út: h. St: Čt: h. Pá: h. Těšíme se na vaši návštěvu. Bohumila Krupníková, vedoucí knihovny

3 Brušperský zpravodaj 3 Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci září tito naši občané: Božena Žídková František Šajer Vladislav Chvostek Miroslav Fridrich Marie Vidličková Irena Dohnalová 87 let 86 let 85 let 85 let 84 let 83 let Zdenka Friedlová Miroslav Volný Milada Lhotská Drahomíra Vantuchová Božena Pospíšilová 81 let 80 let 80 let 80 let 80 let Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslaví manželé Marie a Josef Koblížkovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. V sobotu 6. září 2008 přivítáme v hod. v obřadní síni naší radnice jedenáct nových občánků města Brušperk. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Vzpomínka Dne je tomu už 20 let, kdy zemřel náš otec p. Karel Štalmach. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují Dušan, Eliška a Lidka s rodinami Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 2., 16., a od do h. Svoz komunálního odpadu Modrá známka - Středa 3. a Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka - Středa 10. a Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce,

4 4 Brušperský zpravodaj nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Vyváženy jsou pouze sběrné nádoby označené příslušnou známkou! Svoz plastů v měsíci srpnu: Úterý na ulici: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova. Úterý na ulici: Sportovní, K Svaté vodě, U Tří lip, Oblouk, Jožky Matěje, K Šištotu, Polní, Zahradní, Policejní. Úterý na ulici: Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Úterý na ulici: Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána, Krátká. Informace ze škol Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku Organizace školního roku Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí v hod. v sále školy. Už tradiční mše svatá bude v v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude 1. září v provozu od hod. 1. pololetí: pololetí: Prázdniny Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září Prázdninové opravy ve škole Během prázdnin probíhala celková oprava zimní zahrady. Na konci června byla přesazena většina rostlin, zůstaly pouze ty největší, nepřemístitelné. Byla rozložena původní dřevěná konstrukce s okenními výplněmi. Nově byla postavena podezdívka a umístěna nová dřevěná konstrukce s okny s bezpečnostními skly. Rozvedena zde byla i nová elektroinstalace.

5 Brušperský zpravodaj 5 Dále se měnila původní elektroinstalace v prostorách žákovských dílen, vestibulu, přísálí, prostor Lašského společenství a sklepů. Nově byly zpevněny a upraveny šatny žáků 2. stupně. Od září bude ve školní jídelně v provozu elektronický objednávkový systém, který umožňuje vést podrobnou evidenci objednané a vydané stravy a komplexní agendu strávníka. Objednávkový terminál je umístěn na chodbě u školní jídelny. Systém bude spravován mateřskou školou, která zajišťuje našim žákům školní stravování. Ve škole proběhlo malování chodeb 1. stupně a všech opravovaných prostor. Ve všech byl proveden generální úklid. Škola je po prázdninách opět připravena na nový školní rok. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Informace školní jídelny Nový identifikační systém ve školní jídelně Od bude zprovozněn pro žáky a zaměstnance Základní školy v Brušperku nový identifikační systém, který nahradí dosavadní papírové stravenky. Všechna data se shromažďují a ihned vyhodnocují. Vedoucí školní jídelny má dokonalý přehled o objednávání, odhlašování a výdeji stravy. Strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem. Na počátku stravování odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Na začátku školního roku si zakoupí v kanceláři MŠ čip v hodnotě 120 Kč, který má platnost po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození si musí strávník zakoupit nový. Každou ztrátu čipu musí strávník co nejdříve nahlásit vedoucí ŠJ, aby byl zablokován a nemohl být zneužit. Identifikace strávníka: Čip strávník přiloží u výdejního okénka ke čtecí jednotce. Zobrazovací jednotka signalizuje personálu u výdeje nárok na výdej stravy. Odhlášení stravy: Odhlašování a přihlašování musí být prováděno vždy jeden pracovní den předem nejpozději do 13 hod. prostřednictvím objednacího terminálu identifikačním čipem, který je umístěn na zdi na chodbě u školní jídelny v ZŠ (návod na použití visí vedle terminálu) osobně v kanceláři MŠ nebo telefonicky internetem na web. stránkách (pouze zaevidovaní zájemci - informace u vedoucí ŠJ) Stav konta: každý strávník si může zjistit stav konta denně na obrazovce objednacího terminálu identifikačním čipem (chodba ZŠ) osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ

6 6 Brušperský zpravodaj internetem na web. stránkách (pouze zaevidovaní zájemci informace u vedoucí ŠJ) Platba: 1. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci v kanceláři MŠ od 7.00 do hod. 2. trvalým příkazem Pokud probíhá platba trvalým příkazem má strávník automaticky přihlášené obědy. Pokud se nebude stravovat, musí si obědy odhlásit. Variabilní symbol přiděluje na počátku stravování školní jídelna a zůstává stejný po celou dobu školní docházky. Stravné musí být zaplaceno v termínu, který je určen jako den splatnosti. Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování poskytovat. Vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně vždy na konci školního roku. Zařazování žáků dle věkových kategorií: Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.Dle Školského zákona 561/2004 Sb. 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. kategorie žáci 6 10 let. 20 Kč kategorie žáci let Kč kategorie žáci 15 a více let Kč Kontakty na školní jídelnu Vedoucí školního stravování: Soňa Vojtková Adresa: Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 Telefon: Úplný provozní řád školní jídelny je umístěn na internetových stránkách základní školy, vyvěšen na dveřích MŠ. Všechny podrobnější informace budou umístěny na internetových stánkách základní školy Soňa Vojtková, vedoucí školní jídelny Základní umělecká škola v Brušperku Zahájení nového školního roku se uskuteční v prostorách základní umělecké školy v pondělí 1. září 2008 ve 13 hod. Oznamujeme případným zájemcům o studium v základní umělecké škole, že ještě mají možnost přihlásit své děti do 4. září do hod. na ředitelství ZUŠ v Brušperku. Případné dotazy na tel nebo Hodnocení školního roku 2007/2008 V uplynulém školním roce bylo přihlášeno do brušperské základní umělecké školy celkem 363 žáků, z toho 282 žáků navštěvovalo hudební obor a 81 žáků obor výtvarný.

7 Brušperský zpravodaj 7 Vyučovalo je 20 učitelů. 92 žáků bylo vyučováno na pobočkách školy v Krmelíně, Staré Vsi, Fryčovicích a na Hukvaldech. Školní akce: Součástí výuky je i příprava žáků na veřejná vystoupení. To, co se žáci naučili, předváděli pro veřejnost při různých příležitostech. V hudebním oboru škola zorganizovala: 16 školních předehrávek pro rodiče. 7 veřejných žákovských koncertů v Brušperku a okolních obcích. 4 veřejné absolventské koncerty, na kterých vystoupilo 21 absolventů. Z dalších významných akcí: Vánoční pásmo v Domově seniorů Ondráš v Brušperku, vystoupení na náměstí v rámci Dne s Deníkem, zpívání pod podloubím v Brušperku, vystoupení na vernisážích ve výtvarných galeriích v Brušperku, Hukvaldech, Staré Vsi, společná vystoupení se Základní školou ve Staré Vsi n/o., výměnné koncerty s polskou Hudební školou ve Wisle, vystoupení na koncertě k 740. výročí založení obce Fryčovice, koncerty pro 1. a 2. třídy ZŠ v Brušperku a okolních obcích. Řadu vystoupení absolvovala školní cimbálová hudba pod vedením p. uč. Věry Ranochové. Hrála na akcích organizovaných národopisným souborem Ondřejnica. Samostatně vystoupila na školních koncertech a podle zájmu při různých příležitostech, obecních slavnostech, slavnostních schůzích, vernisážích. Soutěže: Práce pedagogů na základní umělecké škole zahrnuje také přípravu žáků na soutěže. Pro školní rok 2007/8 vyhlásilo ministerstvo školství soutěž pro hudební obory ZUŠ - hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru a také přehlídku výtvarných prací. Do okresních kol škola vyslala 10 žáků: Hra na housle 3 žáci, 2 žáci získali 1. místo, 1 žákyně 1. místo s postupem. Hra na klavír 4 žáci, 2 žáci 1. místo s postupem, 2 žákyně skončily jako druhé. Hra na kytaru 3 žáci, 1. místo s postupem, 1. místo bez postupu a 2. místo. V krajském kole byl nejúspěšnějším žákem Martin Hýl, který získal 1. místo s postupem a zvláštní ocenění za vynikající provedení soutěžního programu. V ústředním kole získal 2. cenu.po ukončení soutěží byl Martin Hýl pozván se svou p. uč. Jiřinou Řezankovou a rodiči k slavnostnímu ocenění vítězů krajských kol na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Vybraní žáci se zúčastnili dalších soutěží a získali také řadu významných umístění: Pěvecká soutěž Olomouc místo. Klavírní soutěž Per Quattro Mani Brno 2. místo. Klavírní soutěž Amadeus 2. místo. Klavírní soutěž Prague Junior Note místo. Soutěž pěveckých sborů Dubinský vrabčáček stříbrné pásmo. Výtvarný obor se zúčastnil soutěžní přehlídky a postoupil do celostátního kola za projektovou řadu Energie, rytmy a prostorové struktury. Práce žáků budou vystaveny na

8 8 Brušperský zpravodaj 10. národní přehlídce ZUŠ nazvané Oči dokořán, která se bude konat října 2008 v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku. Jiné školní aktivity: Pěvecký sbor se v březnu zúčastnil dvoudenního soustředění v krásném prostředí Palkovických hůrek, kde se poctivě připravoval na veřejná vystoupení a soutěž. Na konci května byla zahájena v budově ZUŠ výstava žákovských výtvarných prací pod názvem Křišťálová země snů. Setkala se s velkým ohlasem návštěvníků z řad dětí, mládeže i dospělých. Vybraní žáci výtvarného oboru opět strávili v měsíci červnu 3 dny na tvořivém pobytu nazvaném Plenér Zde se svou učitelkou Mgr. Janou Valovou pozorovali valašskou přírodu, sbírali přírodní materiály, rozvíjeli fantazii, tvořili různá výtvarná dílka, hráli hry, soutěžili. Děkuji všem žákům i učitelům za kvalitní práci, skvělou reprezentaci školy i regionu a přeji další úspěchy do budoucna. Děkuji také provozním zaměstnancům za vytváření potřebných podmínek pro úspěšné fungování školy. Věřím, že dobu prázdnin využili všichni k odpočinku a načerpání nových sil pro příští školní rok 2008/2009. Těším se na další společnou práci s dětmi. Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ Brušperk Nabídka pracovního místa Základní umělecká škola Brušperk čp. 261, přijme účetní na plný úvazek. Nástup od Požadavky: úplné střední vzdělání s maturitou, znalost podvojného účetnictví a práce na PC (Word, Excel). Zařazení podle platových tabulek do 9. platové třídy a osobní příplatek. Nabídky s životopisem a přehledem dosavadní praxe zasílejte Ředitelství Základní umělecké školy, K náměstí 261, Brušperk nebo elektronicky na Bližší informace na tel nebo Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ Brušperk Plán práce na měsíc září 2008 Klub seniorů Brušperk Pondělí Úterý Středa ve hod. v KS: Schůzka seniorů zdravotního střediska. ve hod. v KS: Schůzka seniorů dětského domova. ve hod. v KS: Schůzka seniorů KA. A. Vichrová L. Kubalová A. Kubiková

9 Brušperský zpravodaj 9 Pátek Úterý v době od hod. v KS: Výdej objednaných jídel. v době od hod. v KS: Prodej vstupenek na činohru VRČER TŘÍKRÁ- LOVÝ. Úterý v hod. v KS: Schůzka ročníku Středa Čtvrtek Středa Středa v době od hod. v KS: Zápis a výběr peněz na plavání do lázní Klimkovice. Cena jedné lekce 100 Kč, včetně dopravy. Výběr peněz na účast dvou lekcí. v 6.30 hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd do Polska Chalupki. Zápis a výběr peněz denně v KS. v hod. v KS: Schůzka seniorů TESKO. v hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd do divadla, návštěva činohry VEČER TŘÍKRÁLOVÝ. D. Kubinová K. Tichopádová A. Plečková, J. Nálepa E. Glacová M. Kuchařová Konvičková K. Tichopádová Pátek v hod. v KS: Posezení účastníků zájezdů do Čalova. E. Adamusová Pondělí Středa v hod. v KS: Schůze výboru s důvěrníky. v hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd na plavání do lázní Klimkovice. D. Kubinová E. Glacová Pátek v hod v KS: Posezení v klubu. E. Adamusová Pondělí pátek od hod. v KS: Školení seniorů práce s počítači. D. Kubinová Každou středu ve hod. vyjíždějí od hasičské zbrojnice senioři cyklisté v mírném tempu do okolí Brušperka. Změna programu vyhrazena. Nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub otevřen po pá od hod.

10 10 Brušperský zpravodaj Pozvání na kulturní a společenské akce Sobota v hod., sál Základní školy v Brušperku Kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve na KONCERT SKUPINY FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU. Vstupné: řada 150 Kč obyčejné, 100 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) řada 120 Kč obyčejné, 80 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) řada 80 Kč obyčejné, 50 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) Předprodej vstupenek od v Informačním centru Brušperk. Středa končí výstava Přehlídka české grafiky ve výstavní síni Národního domu. GALERIE Výtvarného centra Chagall Ostrava uspořádala přehlídku české grafi ky ve všech třech výstavních síních galerie - Ostrava, Karviná, Brušperk. Velkou úlohu ve vývoji české grafi ky sehrálo Sdružení českých umělců grafi ků Hollar. V roce 2007 uplynulo čtyři sta let od narození a 330 let od úmrtí rytce, grafi ka a kreslíře Václava Hollara. V naší výstavní síni můžete zhlédnout grafi cké listy Jana Hrnčárka, které především oslavují krásy Beskyd. Jan Hrnčárek oslavil 15. srpna devadesáté narozeniny. Je rodákem sousedních Fryčovic. Dalšími vystavenými díly jsou práce umělců Maxe Švabinského, Jaroslava Chudomela, Daniely Benešové, Jaroslava Vodrážky, Evy Kučerové, Jiřího Neuvirta, Karla Vika, Vladimíra Soukupa. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Čtvrtek v hod. Výtvarné centrum Chagall v Národním domě Brušperk srdečně zve na VERNISÁŽ obrazů Alžběty DIRNEROVÉ. Sobota v 9.00 hod. Český zahrádkářský svaz pořádá zájezd do Ostravy, Černá louka na výstavu ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Odjezd od zastávky Brušperk, Střed. Za příznivého počasí návštěva Slezskoostravského hradu. Předpokládaný návrat ve 13 hod. Zájemci, přijďte přímo na zastávku. PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN: Sobota Český zahrádkářský svaz připravuje zájezd na podzimní výstavu květin, ovoce, zeleniny a zahradnického sortimentu HORTIKOMPLEX do Olomouce na výstaviště Flora. Odjezd v 7 hod. od zastávky Brušperk, Střed, předpokládaný návrat v 18 hod. Závazné přihlášky odevzdávejte v Knize Lenka do čtvrtku Cena zájezdu 120 Kč.

11 Brušperský zpravodaj 11 Úterý AFFETTO - vokálně experimentální soubor, který vystoupí v kostele sv. Jiří v Brušperku v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Čtvrtek Divadelní představení PŘÍBĚH COCO CHANEL - osudové lásky ženy, která se stala legendou. V prvních měsících roku 2009 uskutečníme plánovaný pořad s Michalem Nesvadbou Kouzelná školka. PAMÁTNÍK Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba v galerii a památníku: úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Stolní tenis v Brušperku Informace ze sportu Mistrovské soutěže před zahájením. II. celostátní liga, sk. B rozlosování 1a TJ TŽ Třinec 1b TJ SOKOL Brušperk 2a Slávia Orlová Siko 2b SK Stonava 3a ČSAD Hodonín B 3b Moravská Slávia Brno B 4a KST Zlín 4b MEZ Vsetín 5a TJ Dvůr Králové/Jaroměř 5b Sokol Hradec Králové B 6a Omya Jeseník 6b Mittal Ostrava B Soutěž zahajuje v sobotu utkáním dvojic. Naše družstvo hraje v Třinci. V dalším kole přivítáme doma SK Stonavu a Slávii Orlovou. Doma utkání začínají v sobotu v 16 hod. a v neděli v 10 hod. Krajská soutěž, sk. C rozlosování. 1a Ferum Frýdlant 1b TJ Frenštát p. Radh. B 2a TJ Horní Datyně B 2b Orel Paskov 3a TJ Slezan Frýdek-Místek 3b TJ TŽ Třinec C 4a TJ Sokol Brušperk 4b TJ Nový Jičín B 5a TJ Sokol Příbor 5b ASK Tatra Kopřivnice 6a SK Nervy Čeladná 6b TJ Mořkov Soutěž rovněž zahajuje v sobotu utkáním dvojic. Naše družstvo hraje v domácím prostředí s TJ Nový Jičín B. V dalším kole zajíždí na stoly do Čeladné a Mořkova. Doma bude B družstvo hrát v sobotu od 17 hod. a v neděli od 10 hod. TJ Sokol Brušperk C bude startovat v okresním přeboru, kde hraje celkem 12 družstev.

12 12 Brušperský zpravodaj TJ Sokol Brušperk D bude hrát okresní soutěž I. třídy. I zde hraje celkem 12 družstev. TJ Sokol Brušperk E bude hrát v okresní soutěži III. třídy, kde je přihlášeno celkem 13 družstev. Opět dostanou příležitost i nejlepší žáci a junioři klubu. TJ Sokol Brušperk žáci. V okresním přeboru budou startovat dvě družstva z Brušperku. Přihlášeno je 9 celků okresu. Hlavní tréninky stolních tenistů Úterý od hod. mládež od hod. dospělí Čtvrtek od hod. mládež v malé herně od hod. dospělí v tělocvičně Pátek od hod. mládež od hod. dospělí V ostatní dny dle dohody hráčů. Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk SK Brušperk Mistrovské utkání září MUŽI ST 3.9., 17:00 h SK Brušperk Lichnov SO 6.9., 16:30 h Čeladná SK Brušperk (bus: 15:00 h) NE 14.9., 16:00 h Raškovice SK Brušperk (bus: 14:15 h) SO 20.9., 16:00 h SK Brušperk Příbor SO 27.9., 16:00 h Dolní Lutyně SK Brušperk (bus: 14:00 h) DOROST SO 6.9., 14:15 h Petřvald u Karviné SK Brušperk SO 13.9., 13:45 h Lok. Petrovice SK Brušperk (bus: 11:45 h) NE 21.9., 10:00 h SK Brušperk Veřovice SO 27.9., 10:15 h Skotnice SK Brušperk ŽÁCI SO 6.9., 9:00, 10:45 h SK Brušperk Svinov NE 14.9., 9:00, 10:45 h Ludgeřovice SK Brušperk (bus: 7:15 h) SO 20.9., 9:00, 10:45 h SK Brušperk - FC Ostrava-Jih B ST 24.9., 16:30, 15:00 h SK Brušperk Kopřivnice SO 27.9., 9:30, 11:15 h Staříč SK Brušperk ZPRÁVY VÝBORU SK Připomínáme všem občanům, že stále platí zákaz vstupu psů do celého areálu travnatého hřiště. V době mistrovských zápasů a tréninků vstup se psem možný pouze na VODÍTKU! Doprava autobusem SK na mistrovská utkání hraná venku jízdné 30 Kč, členové, kteří mají zaplacené příspěvky na rok 2008 doprava zdarma. V případě, že máte zájem využít tartanové hřiště, volejte na telefonní číslo správce areálu Petr Makúch. Pronájem: 1 h 80 Kč! Internetové stránky: Lukáš Makúch

13 Brušperský zpravodaj 13 Fotbalová družba s Rakvicemi Po patnácti letech obnovil SK Brušperk družbu s Rakvicemi. Po sehraném utkání a přátelském setkání v Brušperku následovala naše třídenní návštěva Rakvic a účast na turnaji O PUTOVNÁ POHÁR STAROSTY RAKVIC. Celkem se turnaje zúčastnily čtyři týmy z Čech a Moravy Brušperk, Fryšták, Staňkov u Č. Budějovic a hostící Rakvice. Vítězství jsme nezískali, úspěšnější byly Rakvice, ale s těsným výsledkem. Celý turnaj se obešel bez zranění. Po příjemně prožitých dnech jsme se vraceli spokojeni s přátelským pozváním na turnaj v roce Majitelům Pěstitelské pálenice Ondřejnice v Brušperku a majiteli Hotelu Brušperk děkujeme za sponzorské dary. (Pozn.: Zkráceno redakcí.) Dalibor Košák Rozhovor měsíce PaedDr. Jaroslav Kunz se dlouhá desetiletí věnuje fotografování. Objektivem fotoaparátu zachycuje především Brušperk, jeho tvář, památky i různá zákoutí. Mnohé jeho fotografie známe z obrazové přílohy Brušperského zpravodaje. Navštívil jsem ho v jeho domě, kde jsme spolu hovořili o našem městě, fotografiích a fotografování. Fotografujete od dětství. Jaký byl Váš první fotoaparát a první fotografie? Můj otec si během II. světové války koupil jednoduchý měchový Kodak na formát 6 9 cm a s tím jsem ve svých sedmi letech začal experimentovat. Po otcově vzoru jsem začal filmy doma vyvolávat a kopírovat. Pak jsem navštěvoval fotografický kroužek, který vedl pan učitel Klímek, ještě ve staré škole, nynější radnici. Ten mě naučil trpělivosti a preciznosti při práci. Od svých deseti let jsem pak vystřídal řadu přístrojů, od tehdy dostupných až po ty nejdokonalejší v posledních letech. Kterou fotografii (fotografie) považujete za svoji nejcennější? Nejsem typ, který by svou práci oceňoval. Ve škole jsem fotografoval spolužáky a jejich činnosti divadelní představení, brigády apod. Později jsem se začal vážněji zabývat reportážním fotografováním a fotografií architektury a historicky cenných památek. Nemám svůj nejcennější snímek. Každý fotograf má v hlavě několik míst nebo situací, které nikdy z nějakého důvodu nevyfotil. Máte takové i Vy? Chtěl jsem se dostat na nějakou významnou sportovní událost a pořídit tam reportáž. V době svých gymnaziálních studií jsem fotografoval mezistátní lehkoatletické utkání ČSR-Anglie v roce 1953 na vítkovickém stadionu. Několik fotek se mi podařilo. Jinak čekám dodnes na zajímavé příležitosti, objekty a lidi. Vaše fotografie mají dokumentační i historickou hodnotu. Jako jeden zmála (nebo dokonce jediný) jste v Brušperku fotil také v srpnu Co Vás zaujalo? Nevím, zda jsem byl jediný, který fotografoval události ve městě kolem srpna 1968, spíše nikoliv. Protože jsem v té době byl plně zaměstnán stavbou nové budovy gymnázia v Ostravě-Zábřehu, sledoval jsem události v Brušperku jen okrajově. Informace o invazi byly v menších místech jen strohé a neúplné. Přesto vzniklá situace aktivovala řadu obča-

14 14 Brušperský zpravodaj nů k akcím namířeným proti vývoji událostí v naší zemi. Na jedné z fotografií je řada aut. Proč tam stály? Člověk, cítící se ohrožený, se snaží zabezpečit. Benzín byl strategickým artiklem a události nahrály strachu z jeho nedostatku. Proto ty fronty srpna Byly všude, ne jen v Brušperku. Fotil jste také v září 1968, když Brušperk postihly ničivé povodně. Jak jste vnímal tehdejší situaci ve městě? V té době se hodně diskutovalo o retenčních nádržích na přítokových potocích, které už v minulosti napáchaly povodňové škody. Dokonce, myslím si, už existovala jejich studie. Realizace přišla později. Právě voda ze stařičských kopců byla ta nejhorší. Samotná Ondřejnice se rozlila až na tehdejší škvárové fotbalové hřiště, zatopila obecní domy a školní sklepy až po přízemní chodby, stejně jako sklepy téměř nově postavených rodinných domků podél cesty k Sv. Vodě. Stresující byl pohled po opadnutí vody. Podél potoka od Pastevníku po jeho ústí do Ondřejnice bylo zničeno několik domků, dřevěnice pod Baarovým kopcem byla z velké části odplavena. Byla to veliká zkáza a úzkost na duši. Dáváte přednost umělecké fotografii nebo dokumentační a proč? Jsem nejvíce dokumentarista, mohu-li se tak neskromně nazvat. Zajímá mě dění okamžiku a fascinují mě zajímavé výkony lidí. Snažím se rychle reagovat a prostřednictvím svých fotografií informovat o zajímavém dění ostatní, ať už na internetových stránkách města nebo v novinách. Moderní doba přinesla změny ve způsobu fotografování, klasické fotoaparáty postupně nahrazují digitální. Jaký fotoaparát dnes používáte Vy a proč? Digitální věk mě od svého proniknutí do našich krajin fascinoval. Byl jsem jako jeden z prvních učitelů, který budoval počítačovou učebnu na gymnáziu v Ostravě a výpočetní techniku začal učit. První digitální fotopřístroje se objevily na našem trhu koncem devadesátých let minulého století. Od té doby je používám a od klasiky jsem odešel. V současnosti fotografuji dvěma Nikony a dvěma kompakty. Důvody k používání digitálů jsou prosté: rychlost, obratnost a nyní už i vrcholná kvalita. Děkuji za rozhovor. Mgr. Petr Juřák Z historie města 40 let od velké povodně v Brušperku Byl čtvrtek 5. září Den jako každý jiný. Nic zvláštního se nedělo, foukal větřík, chvíli svítilo sluníčko, chvíli byly na obloze mraky. Lidé trávili svůj čas v práci, na zahrádce, na procházce. Okolo 15. hodiny se mraky na chvíli roztáhly, pak se začalo nad Paskovem a Palkovickými hůrkami blýskat, bylo slyšet hřmění. Bouřka se dostala i nad Brušperk. Blesk střídal blesk, padaly dokonce kroupy, došlo k výpadku elektriky. Silná průtrž mračen změnila potoky a řeku Ondřejnici v živel, který strhával vše, co mu stálo v cestě. Voda vnikala do sklepů, strhávala ploty, okny a dveřmi se dostávala do domů, odnášela nábytek, oblečení, nádobí. Chvílemi padaly kroupy velké jako pěst. Rudolf Vašica, který bydlel na Kleparech, popisoval, že se díval z okna ven a viděl, jak po cestě utíkalo

15 Brušperský zpravodaj 15 hejno slepic. Polovinu z nich kroupy zabily. Během povodně nepřišel naštěstí nikdo o život, i když mnohdy stačilo jen málo. Lidé často před rozběsněným živlem utekli na půdu, protože dveřmi ani oknem se už ven dostat nemohli. Odtamtud jim pak pomáhali sousedé anebo hasiči, někdy i tím, že rozbili štít domu, protože jiná cesta do domu prostě nevedla. V kronice města je zapsána vzpomínka Rudolfa Vašicy: Najednou voda začala vnikat zpod dveří do světnice. V hrůze jsem vyskočil a tu už zapraskalo sklo v okně a voda se lila i oknem. V minutě bylo v jizbě na 2 metry vody. Zachránil jsem se tím, že jsem vyšplhal na půdu. Mosty přes řeku Ondřejnici byly úplně pod vodou, přechod na Závodí byl nemožný. Teprve okolo osmé hodiny večerní začala voda klesat. Celkem bylo zatopeno okolo 190 domů, vyrvaný byl kus břehu u Cvekova mostu, odplavena ornice z polí, na zahradách a v polích byla spousta věcí, které přinesla voda. Nová kostková cesta na Závodí ke kapli sv. Jana a Pavla, která tam byla položena o prázdninách, byla z větší části pryč. Nejhůře dopadly domy na Kleparech u Koťbachu. Domky byly promočené, některé polorozbořené, všude bylo bahno. Průtrže mračen a povodně nepostihly jen Frýdecko-Místecko, vodní živel řádil také v okrajových částech Novojičínska, Karvinska, Opavska a v Ostravě. Celkem bylo poškozeno 34 obcí a celková škoda dosáhla 55 miliónu korun. Jen v Brušperku byla škoda odhadnuta na 3,5 miliónu korun. (Pokračování příště - O velkých povodních ve 20. století, které postihly Brušperk) Mgr. Petr Juřák, historik Muzea Beskyd Frýdek-Místek Brušperské kalendárium září 1. září 1948 bylo vydáno nařízení o spojení Národní záložny pro Brušperk a okolí a Hospodářské záložny (dříve Spořitelní a záloženský spolek) v jeden peněžní ústav, který se nazýval Spořitelna a záložna. 3. září 1943 bylo v souvislosti s výbuchem na železniční trati nedaleko nádraží v Lískovci, který provedla odbojová skupina Lvice, popraveno pět lidí. Mezi nimi byl i Bohumír Janáček z Brušperku, který utekl z nucených prací v Německu a byl chycen v Trnávce-Chabičově. 4. září 1958 byla v noci před 23. hodinou vidět na severním obzoru ve směru k Ostravě polární záře. 17. září 1933 a v následujících dnech dosahovala venkovní teplota až 37 C. 21. září 1918 byly obecním zastupitelstvem podniknuty kroky ke zřízení měšťanské školy v Brušperku. Impulsem byla snaha zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí o zřízení obvodní měšťanské školy ve Staré Vsi. 23. září 1948 byl v části města zvané Petřín zabit projíždějícím autem vrchní asistent Československých státních drah Oldřich Šel. Jeho manželka, se kterou byl jen krátce ženatý, nechala na místě nehody postavit pomníček, který se tam nachází dodnes. Připravil Mgr. Petr Juřák

16 16 Brušperský zpravodaj Ze slovníku Brušperáka dovčilejška (Dovčilejška sem był na polu) fanfrniť (Lojza začal fanfrniť za děvčatěm) chlib (Chlib se žadnemu nepřeid) pakovať se (Pakuj se, ať tě něvidim!) zapakovať (Zapakovať do kufra a posłať po počtě) do teď bláznit chleba klidit se, odejít zabalit Připravil Mgr. Petr Juřák Lednického kříž V průběhu měsíce června a července byla provedena oprava další historické památky města, Lednického kříže u Obecního lesa. Opravu zajistil MěÚ v Brušperku. Finančně se podíleli členové Lednického rodu. Částku 500 dolarů zaslal John Lednický, potomek rodu, který je občanem USA, stát Missouri. Rodiště svých předků navštívil se svými syny dvakrát. Městu předal finanční částku p. Václav Šugárek, který nechal zhotovit fotografii Josefa Lednického, dědice usedlosti, který padl v 1. světové válce. Na jeho památku mu rodiče František a Marie Ledničtí nechali kříž postavit. Poděkování J. Lednickému za finanční dar zaslali do USA starosta města Ing. Ivan Krupník a místostarosta města Jiří Pasyk. Poděkování patří i p. Václavu Šugárkovi za předání daru. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Odpověď na hádanku č. 7 Různé Na obrázku je dům čp Pro svou dceru p. Jarmilu Rokosovou a její rodinu ho koupil p. Ondřej Šimíček, zámečnický mistr. Ve své dílně vyučil celou řadu vynikajících zámečníků z Brušperka i okolí. Dům č. 502 střídal majitele, podobu zachycenou na obrázku získal po přestavbě v roce Poslední přestavbu provedl v roce 1970 současný majitel p. Pavel Rokos. Celý dům přestavěl k využití pro bydlení své rodiny. Tak, jak se střídali majitelé domu, střídali se i nájemci podnikatelského prostoru. Prodejnu obuvi Baťa nahradila prodejna jízdních kol a šicích strojů p. Šimíčka. Po znárodnění tu byla umístěna drogerie, po ní prodejna květin. Z původních majitelů jmenuji p. Miroslava Martínka, z prodávajících jmenuji některé p. Alois Koval, p. Dana Krupníková, p. Valentin Kunz, manželé Krčmářovi, p. Dobromila Matějová. Jistě, milí čtenáři, vzpomenete i na další. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Poděkování sboru Lašan Brušperk za reprezentaci města. V polovině července jsem se jako divák a host účastnila pěveckého festivalu Spievame Márii, který byl v hornooravském slovenském městě Trstená pořádán už podvanácté. Mezi 24 pozvanými účastníky z Polska, České republiky a Slovenska byl i Smíšený pě-

17 Brušperský zpravodaj 17 vecký sbor Lašan Brušperk, který na varhany doprovází student Janáčkovy konzervatoře Ostrava a vynikající varhaník Marek Kozák. Festival probíhal od pátku do neděle a byl organizován jako nesoutěžní s programem sestaveným tak, aby si v něm každý posluchač vybral to, co ho zajímá. Žánrově byla jeho náplň velice pestrá od folku, rocku a popu k písním jednotlivých interpretů, dvojic nebo sborů, většina skladeb měla duchovní charakter. Jako bývalá členka sboru jsem si všímala obtížnějších úseků skladeb, protože jsem věděla, že náš brušperský sbor vystupoval zdaleka ne v plném počtu. V jeho projevu přesto panovala souhra a jistota nabytá dlouhodobým a poctivým nácvikem všech skladeb. Překvapila mě vysoká návštěvnost této kulturní akce a milé přijetí našich zpěváků. Děkuji Lašanu Brušperk za zprostředkování pěkného kulturního zážitku a kvalitní reprezentaci našeho města u slovenských přátel zpěvu a hudby. Přeji zpěvákům do další práce hodně úspěchů. Vojtěška Hubrová O činnosti Českého zahrádkářského svazu v Brušperku v roce 2007 Předsedou spolku je Ing. Evžen Bujnošek. Výbor řídí činnost organizace a schází se pravidelně dvakrát v měsíci. Počet členů: 102 ČINNOST SPOLKU: Zájezdy pro členy a příznivce: 2 Frýdlant n. O. návštěva výstavy ovoce a zeleniny. Olomouc návštěva výstavy Hortikomplex. Přednášková činnost: 4 Bylinky pro zdraví i do kuchyně. Řez stromů praktické ukázky. Nad zahrádkářskou kronikou. Zahrady Holandska. Výstava ovoce a zeleniny ve dnech Výpěstky členů svazu ovoce, zelenina, květiny. Výrobky fa Unipol ze Staré Vsi n. O. Keramika a skalničky z dílny a zahrady sester Šteffkových. Návštěva 302 dospělých, 280 žáků ZŠ a MŠ. Přípravu výstavy vedly H. Koblížková a I. Gromotovičová. Další činnost spolku: Péče a údržba domu U Zahrádkářů. Pronájem místností v domě. Údržba stromořadí ve městě. Z výroční zprávy spolku připravila Mgr. J. Neuwirthová P oděkování Klubu seniorů v Brušperku a paní A. Kubikové za uspořádání pobytového zájezdu v Bardějovských kúpeľoch děkuje za 25 účastníků z Brušperka a okolí Mgr. Karla Nevludová.

18 KČT Brušperk 18 Brušperský zpravodaj Srdečně zveme všechny příznivce turistiky na jedenáctý turistický pochod a cyklo výlet pro širokou veřejnost - BRUŠPERSKÝ TULÁK - 6. ZÁŘÍ 2008!!! Start je od 7 do 10 h v areálu restaurace U Tří lip. Jsou připraveny trasy jak pro rodiče s dětmi, tak pro náročnější turisty a cykloturisty. PĚŠÍ: 10 km přes Březiny a Starou Ves 25 km přes Hukvaldy a Palkovické hůrky 35 km přes Palkovické hůrky a Olešnou 50 km přes Palkovické hůrky, Olešnou a Krmelín CYKLO: 40,42 km po okolí a předhůří Palkovických hůrek 100 km po okolí Brušperka a předhůří Beskyd STARTOVNÉ: 15 Kč dospělí, 10 Kč děti ODMĚNA: Každý účastník dostane pamětní list a razítko. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Akce se koná za každého počasí. Sobota 13. září CVILÍN Sraz: 6:40 h zastávka Brušperk, Střed Trasa: Úvalno Strážiště Cvilín - Krnov Délka trasy: 12 km. Obtížnost: lehká trasa. Doprava: cca 100 Kč. Návrat: h Vede: František Hrubeš Na akcích jsou srdečně zváni i nečleni KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Délka trasy, doprava, obtížnost a návrat jsou pouze orientační informace, bez záruky. Každá akce bude aktualizována ve skříňce na zastávce Brušperk, Střed a na internetu. Bližší informace: Jaromír Vávra, tel.: , Borošínská 667, Internetové stránky klubu: Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s. a LULV Vítám Vás do nového školního roku! Připravili jsme pro Vás mnohé nové a také jsme řadu aktivit inovovali. To nejdůležitější - U nás se dá studovat i bez finančního vkladu! RNDr.Milan Konečný Kurzy a projekty: Nové kurzy angličtiny začátečnicí, opakovací, konverzace doba konání dle dohody. Angličtina - mírně pokročilí, více pokročilí /loňské kurzy/ by měli pokračovat ve stejných termínech.

19 Brušperský zpravodaj 19 Ruština pro začátečníky a opakovací termín dle dohody. Kurzovné - dle hodinové dotace s valorizací ceny. Slevy pro nastupující poprvé na jeden semestr nezaměstnaní, důchodci a matky na mateřské. Možnost snížení ceny až ve výdělek! Informační schůzky 3., 10., 17. září v ZŠ Brušperk od hod., zahájení - 22.září Projekt LS - angeles - Máš projekt a nemáš na jeho profinancování anebo bys rád něco dělal? Informuj se u nás, můžeme pomoci s profinancováním! Příklad - Marek Kozák napsal dvoje noty - pomohli jsme mu s vydáním obě strany byly spokojené. Také vyhlašujeme témata: INTERNETové stránky, Elektronická VRBA, SQUID control systém.. Kurz pro dívky a ženy Každá dívka a žena je modelka, jen je to v ní potřeba objevit!. Vhodné pro začínající i pro zkušenější modelky. Nerozhoduje věk ani postava! Každá účastnice kurzu bude mít možnost vystupovat. Vybraní jedinci budou mít možnost vystupovat pod agenturou SeePoint. Přihlášky Viz.Informace Projekt Kdo je připraven není překvapen!. Kabinet informatiky nabízí S počítačem snadno, lehce, rychle a levně. Vhodné pro matky na mateřské, nezaměstnané, důchodce a firmy, které chtějí zvýšit úroveň své administrativní práce. Možno se přihlásit průběžně. Projekt Najdeme Ti práci, která Tě baví! - pro studenty, nezaměstnané, zaměstnané, důchodce, prostě pro každého. Hledáme zájemce o přivýdělek, praxi, zábavnou práci a třeba i zaměstnání. Co budete dělat? Organizační pracovník, prodavač, technický pracovník, a třeba to, co navrhnete Vy. Cílem je hlavně vytvořit pro Vás příležitost. Kalendárium 13. září Memoriál dentisty Viléma Konečného v tenise a Memoriál Ing. Viléma Konečného v nohejbale. Brušperk hřiště u sokolovny zahájení v 9 hodin. Kategorie dle příchozích září - zahájení všech jazykových kurzů. Kabinet ekonomický - O zkušenostech s efektivním investováním - kulatý stůl spojený s ukázkou - termín stolu dle zájmu. Otázky na radostu: Co je to malý projekt?v našem pojetí je to projekt s obratem okolo Kč, tedy můžete být méně i více. Jak je možné studovat nepřímo zadarmo? Školné je možné vybrat na slevách v butiku SačeVerSače oděvy, upomínkové předměty, anebo na službách a podobně. Může se také nabídnout jakákoliv služba, anebo něco, co přinese rozvoj LS, o.s. Např. když někdo

20 20 Brušperský zpravodaj zajistí nějakou zakázku, nebo sponzorský dar, anebo nabídne službu třeba pomůže při uklízení místností LS, o.s., tak má snížení kursovné. Inzerce hledáme další ANGELS - jednotlivce nebo firmy, kteří pomohou s profinancováním projektů anebo Ti, kteří zadají projekty a pomohou s realizací. Stačí málo, vše je vyvážené - je to výhodné pro Vás!. Informace RNDr. Milan Konečný, , , www. mawis.cz, kanceláře LS, o.s. na ZŠ Brušperk, hlavní budova LS, o.s. K Náměstí č.500, Brušperk Ceník komerční inzerce Vysílání LOCAL TV Brušperk v Brušperském zpravodaji h. Vysílání z předešlého týdne h. Infotext MěÚ Brušperk h. Aktuální vysílání h. Infotext MěÚ Brušperk KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ - pokládka rovných i šikmých střešních krytin - demontáž starých střešních krytin - nástřik půdních prostor proti škůdcům - výroba a montáž klempířských střešních prvků - nátěry plechových střech a okapových systémů - montáž střešních oken - nákup a dovoz materiálu za zvýhodněné ceny - montáž hromosvodu + revize Celá stránka formátu A5 ½ stránky formátu A5 ¼ stránky formátu A5 řádková inzerce 650 Kč 350 Kč 250 Kč 30 Kč/řádek PRODÁM GARÁŽ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ V BRUŠPERKU U HŘBITOVA, POZEMEK 56 M 2 ZA KČ Porovnejte naše ceny s jinými. Dohodnutou cenu nenavyšujeme. Zdarma zhotovení cenové nabídky. Telefon: TEL.:

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání mimo jiné:

Zastupitelstvo města na svém 8. zasedání mimo jiné: SRPEN 2008 ZDARMA Číslo 8 Významné a zajímavé dny 6. 8. - Světový den boje za zákaz jaderných zbraní, výročí svržení první jaderné pumy na Hirošimu v r. 1945. 12. 8. - Mezinárodní den mládeže. PRANOSTIKA

Více

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2

ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 ÚNOR 2008 ZDARMA Číslo 2 Významné dny 25. únor 1948 Nastolení komunistické moci v Československu. Den, jenž zásadním způsobem ovlivnil osudy celých generací.(60 let) 29. únor. Je to 60. den roku podle

Více

Významné dny měsíce září

Významné dny měsíce září ZÁŘÍ 2006 ZDARMA Číslo 9 Významné dny měsíce září Ředitelství Základní školy Vojtěcha Martínka v Brušperku oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2006/7 se koná v pondělí 4. 9. 2006 v 9.00 hod.

Více

ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9

ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9 ZÁŘÍ 2005 ZDARMA Číslo 9 Významné dny měsíce 1. září Zahájení školního roku 2005 2006 8. září Narození Panny Marie V Marie narození vlaštovek tu více není. Panna Marie bývá nejčastěji zobrazována s malým

Více

Brušperský zpravodaj. 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné

Brušperský zpravodaj. 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné INFORMACE Z RADNICE Cyklostezka Brušperk Stará Ves n. O. Vybudování cyklostezky Brušperk-Stará Ves n. O. je dalším významným krokem k zajištění větší kvality spojení,

Více

BŘEZEN 2006 ZDARMA Číslo 3. 28. březen Den učitelů

BŘEZEN 2006 ZDARMA Číslo 3. 28. březen Den učitelů BŘEZEN 2006 ZDARMA Číslo 3 28. březen Den učitelů Všem pedagogickým pracovníkům, učitelům a vychovatelům děkujeme za práci, kterou věnují vzdělávání a výchově našich dětí. Do dalšího působení jim přejeme

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim

Brušperský zpravodaj. Nastává podzim Brušperský zpravodaj Nastává podzim INFORMACE Z RADNICE Z jednání 13., 14. a 15. schůze rady města V červencovém čísle Brušperského zpravodaje byla uvedena informace o výběru firmy BD STAV MORAVA s.r.o.

Více

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků.

Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. ČERVENEC 2008 ZDARMA Číslo 7 Nabídka Všem spoluobčanům přejeme hodně slunných dnů a v době dovolené dobrou pohodu, žákům a studentům prázdniny plné her a milých zážitků. Členové Zastupitelstva města, Rada

Více

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk

Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk LISTOPAD 2006 ZDARMA Číslo 11 Informace z radnice Výsledky voleb do zastupitelstva města Brušperk Ve volbách do zastupitelstva města Brušperk konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 byly zjištěny tyto výsledky.

Více

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský.

Květen měsíc lásky, měsíc mariánský. KVĚTEN 2008 ZDARMA Číslo 5 Rada města Brušperk zve občany k UCTĚNÍ PAMÁTKY padlých a umučených občanů města za II. světové války. U pomníku obětí na ul. Dr. Martínka a u základní školy položíme věnce v

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Krásné prožití prázdnin a letní dovolené. Červenec 2009. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Krásné prožití prázdnin a letní dovolené. Červenec 2009. www.brusperk-mesto.cz Brušperský zpravodaj Vydává město Brušperk Krásné prožití prázdnin a letní dovolené Červenec 2009 www.brusperk-mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. 6. 6. 6.

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012. www.brusperk mesto.cz

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012. www.brusperk mesto.cz VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj ŘÍJEN 2012 www.brusperk mesto.cz Z jednání rady města Rada města se sešla na 29. a 30. schůzi a mimo stálých bodů jako např. kontroly plnění úkolů rady města,

Více

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vyd v m sto Bru perk. Brušperský zpravodaj. Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011. www.brusperk-mesto.cz Vyd v m sto Bru perk Přejeme všem veselé Velikonoce! Duben 2011 www.brusperk-mesto.cz Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE V březnu byly na programu dvě schůze rady města, pátá a šes tá. Zatímco šestá

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Maminkám k svátku. Květen 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Maminkám k svátku Květen 2010 www.brusperk-mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Rada města Brušperk zve občany K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH A UMUČENÝCH OBČANŮ MĚSTA za

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj MÍSTNÍ REFERENDUM O VÝSTAVBĚ KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V BRUŠPERKU SOBOTA 16. BŘEZNA 2013 OD 8.00 DO 21.00 HODIN BŘEZEN 2013 www.brusperk mesto.cz Informace o

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Parčík u mateřské školy. Červen 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Parčík u mateřské školy. Červen 2010. www.brusperk-mesto.cz Brušperský zpravodaj Vydává město Brušperk Parčík u mateřské školy Červen 2010 www.brusperk-mesto.cz Z jednání rady města INFORMACE Z RADNICE Město získalo další dotace na podporu plánovaných investičních

Více

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. www.brusperk mesto.cz SRPEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Přejeme všem našim občanům příjemné prožití dovolené, dětem radostný zbytek prázdnin SRPEN 2013 www.brusperk mesto.cz 2 INFORMACE Z RADNICE Z jednání zastupitelstva

Více

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Z jednání zastupitelstva města INFORMACE Z RADNICE Čtvrté zasedání zastupitelstva města (ZM) se uskutečnilo 29. června 2011. V úvodu se starosta města vyjádřil k úkolu,

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto.

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012. www.brusperk mesto. VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Všem dětem k svátku přejeme úspěšné ukončení školního roku ČERVEN 2012 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z jednání rady města V květnu se rada města sešla

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Brušperský zpravodaj Brušperk, ulice Zádvoří. Únor 2010 www.brusperk-mesto.cz Z jednání zastupitelstva města 2 INFORMACE Z RADNICE Město Brušperk se bude v 1. čtv. roku 2010 řídit

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz

VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK. Bru persk zpravodaj. V em obãanûm pfiejeme veselé. svátky velikonoãní DUBEN 2012. www.brusperk mesto.cz VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj V em obãanûm pfiejeme veselé svátky velikonoãní DUBEN 2012 www.brusperk mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Rozpočet města Brušperka na rok 2012 Zastupitelstvo města

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011. Leden 2011. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem našim občanům přejeme úspěšný rok 2011 Leden 2011 www.brusperk-mesto.cz Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. Tak se zpívá v kterési vánoční koledě. Nedávno mi při nahlédnutí

Více

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK

Bru persk zpravodaj. Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce. www.brusperk mesto.cz DUBEN 2013 VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK VYDÁVÁ MĚSTO BRUŠPERK Bru persk zpravodaj Příroda se probouzí do nového života Přejeme všem našim občanům veselé Velikonoce a slunné jarní dny DUBEN 2013 www.brusperk mesto.cz Vážení občané, v sobotu 16.

Více

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce. Prosinec 2010. www.brusperk-mesto.cz

Vydává město Brušperk. Brušperský zpravodaj. Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce. Prosinec 2010. www.brusperk-mesto.cz Vydává město Brušperk Všem občanům přejeme radostné a šťastné Vánoce Prosinec 2010 www.brusperk-mesto.cz INFORMACE Z RADNICE Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brušperk konaného dne 10. listopadu

Více

Významné dny v měsíci květnu

Významné dny v měsíci květnu KVĚTEN 2003 ZDARMA Číslo 5 Významné dny v měsíci květnu 1. květen Roku 1953 zahájeno zkušební vysílání České televize, studio Praha 4. květen V roce 1945 osvobození Brušperka 8. květen Konec II. světové

Více

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika

Ráj domova. Informace z radnice. 1. červen DEN DĚTÍ. ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6. Významné dny v měsíci červnu. Pranostika ČERVEN 2003 ZDARMA Číslo 6 Ráj domova Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě! Jen se, děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu zvířátek, kolik ptáků, ptáčátek! Kolik je tu dobrých

Více

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006

LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 PF 2006 LEDEN 2006 ZDARMA Číslo 1 Tříkrálová sbírka 2006 Vážení spoluobčané, stalo se již tradicí, že Česká Katolická charita pořádá začátkem roku celostátní akci Tříkrálovou sbírku. Dobrovolnická Charita Brušperk

Více

Teprve ke konci dubna zaútočilo

Teprve ke konci dubna zaútočilo ÚNOR 2003 ZDARMA Číslo 2 Teprve ke konci dubna zaútočilo jaro zplna na tiché městečko. Akáty, stojící po vyšší straně náměstí (neboť náměstí je oblé, povídá se mezi posměváčky, že právě ono je středem

Více