Nový školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2008/2009"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2008 ZDARMA Číslo 9 Nový školní rok 2008/2009 Ředitelství základní školy oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí v 9.00 h. v sále školy. Tradiční mše svatá bude v 7.30 hod. v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu 1. září od 7.30 hod. Ředitelství Mateřské školy v Brušperku oznamuje, že nový školní rok bude zahájen v pondělí, 1. září 2008, provoz od 6.15 hod. Ředitelství Základní umělecké školy v Brušperku oznamuje, že nový školní rok zahájíme v pondělí, 1. září 2008 ve hod. v budově ZUŠ. Pozvánka Všem žákům a studentům přejeme úspěšný školní rok 2008/2009. Pedagogům trpělivost, radost z práce a samé hodné a úspěšné žáky. Ing. Ivan Krupník, starosta města Jiří Pasyk, místostarosta města Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ Starosta města Brušperka Vás srdečně zve na 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná ve středu v hod. v sále Národního domu. Písemné podklady k projednávání na zastupitelstvu města budou od k nahlédnutí v Informačním centru Brušperk. Ing. Ivan Krupník, starosta města

2 Významné dny Státní svátek - Den české státnosti - svátek má Václav Zajímavé dny 2 Brušperský zpravodaj Ukliďme svět. (Mezinárodní program, který je příležitostí pro lidi celého světa, aby se starali a měli zájem o čisté životní prostředí) Mezinárodní den Alzheimerovy choroby Mezinárodní den míru Podzimní rovnodennost - začátek podzimu. Pranostika Po teplém září zle se říjen tváří. Přijde Václav, kamna připrav! Jmenování nové ředitelky mateřské školy Dne proběhly na MěÚ v Brušperku konkurzní pohovory se dvěma uchazečkami na místo ředitelky Mateřské školy v Brušperku. Do konkurzu se přihlásily paní Zdeňka Konečná a Vítězslava Karasová, obě občanky našeho města. Po pohovorech konstatovala konkurzní komise, že obě kandidátky předložily kvalitní návrhy koncepce rozvoje mateřské školy. Vybrána však mohla být jen jedna z nich a jako ředitelku navrhla radě města jmenovat paní Vítězslavu Karasovou. Rada města pak na své 27. schůzi dne toto doporučení potvrdila a jmenovala paní Vítězslavu Karasovou ředitelkou Mateřské školy Brušperk s účinností od 1. září Členové rady města přejí nové ředitelce mateřské školy hodně úspěchů v nové funkci. Jiří Pasyk, místostarosta Městská knihovna informuje Informace z radnice Nabízíme občanům k odprodeji za symbolickou cenu 3 až 5 Kč vyřazené knihy z Městské knihovny Brušperk. Od platí původní půjčovní doba, a to: Po: h. Út: h. St: Čt: h. Pá: h. Těšíme se na vaši návštěvu. Bohumila Krupníková, vedoucí knihovny

3 Brušperský zpravodaj 3 Naši jubilanti Své významné životní jubileum oslaví v měsíci září tito naši občané: Božena Žídková František Šajer Vladislav Chvostek Miroslav Fridrich Marie Vidličková Irena Dohnalová 87 let 86 let 85 let 85 let 84 let 83 let Zdenka Friedlová Miroslav Volný Milada Lhotská Drahomíra Vantuchová Božena Pospíšilová 81 let 80 let 80 let 80 let 80 let Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslaví manželé Marie a Josef Koblížkovi. Město Brušperk, Městský úřad Brušperk, Sociální a zdravotní komise Rady města Brušperk přejí všem jubilantům do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu. V sobotu 6. září 2008 přivítáme v hod. v obřadní síni naší radnice jedenáct nových občánků města Brušperk. Jana Šmiřáková, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí Vzpomínka Dne je tomu už 20 let, kdy zemřel náš otec p. Karel Štalmach. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkují Dušan, Eliška a Lidka s rodinami Bezplatná právní poradna pro občany Brušperka je v zasedací místnosti městského úřadu v úterý 2., 16., a od do h. Svoz komunálního odpadu Modrá známka - Středa 3. a Platí pro ulici Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, K Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní. Žlutá známka - Středa 10. a Platí pro ulici Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Gruntovní, Hřbitovní, Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce,

4 4 Brušperský zpravodaj nám. J. Á. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Zádvoří. Vyváženy jsou pouze sběrné nádoby označené příslušnou známkou! Svoz plastů v měsíci srpnu: Úterý na ulici: Krmelínská, Staroveská, Veselíčko, Družstevní, Nábřeží, Gruntovní, Bártkova. Úterý na ulici: Sportovní, K Svaté vodě, U Tří lip, Oblouk, Jožky Matěje, K Šištotu, Polní, Zahradní, Policejní. Úterý na ulici: Antonínov, Borošínská, Dr. Martínka, Na Vyhlídce, Novosady, Studniční, K Pastevníku, Fryčovická, Luční, Skalka. Úterý na ulici: Dráhy, Valy, Klepary, Kostelní, Zádvoří, J. Á. Komenského, Soukenická, Hřbitovní, Kovářská, K Náměstí, Sv. Floriána, Krátká. Informace ze škol Základní škola Vojtěcha Martínka v Brušperku Organizace školního roku Slavnostní zahájení školního roku se koná v pondělí v hod. v sále školy. Už tradiční mše svatá bude v v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude 1. září v provozu od hod. 1. pololetí: pololetí: Prázdniny Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září Prázdninové opravy ve škole Během prázdnin probíhala celková oprava zimní zahrady. Na konci června byla přesazena většina rostlin, zůstaly pouze ty největší, nepřemístitelné. Byla rozložena původní dřevěná konstrukce s okenními výplněmi. Nově byla postavena podezdívka a umístěna nová dřevěná konstrukce s okny s bezpečnostními skly. Rozvedena zde byla i nová elektroinstalace.

5 Brušperský zpravodaj 5 Dále se měnila původní elektroinstalace v prostorách žákovských dílen, vestibulu, přísálí, prostor Lašského společenství a sklepů. Nově byly zpevněny a upraveny šatny žáků 2. stupně. Od září bude ve školní jídelně v provozu elektronický objednávkový systém, který umožňuje vést podrobnou evidenci objednané a vydané stravy a komplexní agendu strávníka. Objednávkový terminál je umístěn na chodbě u školní jídelny. Systém bude spravován mateřskou školou, která zajišťuje našim žákům školní stravování. Ve škole proběhlo malování chodeb 1. stupně a všech opravovaných prostor. Ve všech byl proveden generální úklid. Škola je po prázdninách opět připravena na nový školní rok. Mgr. Aleš Vyvial, ředitel školy Informace školní jídelny Nový identifikační systém ve školní jídelně Od bude zprovozněn pro žáky a zaměstnance Základní školy v Brušperku nový identifikační systém, který nahradí dosavadní papírové stravenky. Všechna data se shromažďují a ihned vyhodnocují. Vedoucí školní jídelny má dokonalý přehled o objednávání, odhlašování a výdeji stravy. Strávník se přihlašuje ke stravování ve školní jídelně alespoň jeden den předem. Na počátku stravování odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování. Na začátku školního roku si zakoupí v kanceláři MŠ čip v hodnotě 120 Kč, který má platnost po celou dobu školní docházky. Při ztrátě nebo poškození si musí strávník zakoupit nový. Každou ztrátu čipu musí strávník co nejdříve nahlásit vedoucí ŠJ, aby byl zablokován a nemohl být zneužit. Identifikace strávníka: Čip strávník přiloží u výdejního okénka ke čtecí jednotce. Zobrazovací jednotka signalizuje personálu u výdeje nárok na výdej stravy. Odhlášení stravy: Odhlašování a přihlašování musí být prováděno vždy jeden pracovní den předem nejpozději do 13 hod. prostřednictvím objednacího terminálu identifikačním čipem, který je umístěn na zdi na chodbě u školní jídelny v ZŠ (návod na použití visí vedle terminálu) osobně v kanceláři MŠ nebo telefonicky internetem na web. stránkách (pouze zaevidovaní zájemci - informace u vedoucí ŠJ) Stav konta: každý strávník si může zjistit stav konta denně na obrazovce objednacího terminálu identifikačním čipem (chodba ZŠ) osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ

6 6 Brušperský zpravodaj internetem na web. stránkách (pouze zaevidovaní zájemci informace u vedoucí ŠJ) Platba: 1. hotově - vždy poslední dva pracovní dny v měsíci v kanceláři MŠ od 7.00 do hod. 2. trvalým příkazem Pokud probíhá platba trvalým příkazem má strávník automaticky přihlášené obědy. Pokud se nebude stravovat, musí si obědy odhlásit. Variabilní symbol přiděluje na počátku stravování školní jídelna a zůstává stejný po celou dobu školní docházky. Stravné musí být zaplaceno v termínu, který je určen jako den splatnosti. Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování poskytovat. Vyúčtování stravného se provádí bezhotovostně vždy na konci školního roku. Zařazování žáků dle věkových kategorií: Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.Dle Školského zákona 561/2004 Sb. 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. kategorie žáci 6 10 let. 20 Kč kategorie žáci let Kč kategorie žáci 15 a více let Kč Kontakty na školní jídelnu Vedoucí školního stravování: Soňa Vojtková Adresa: Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520 Telefon: Úplný provozní řád školní jídelny je umístěn na internetových stránkách základní školy, vyvěšen na dveřích MŠ. Všechny podrobnější informace budou umístěny na internetových stánkách základní školy Soňa Vojtková, vedoucí školní jídelny Základní umělecká škola v Brušperku Zahájení nového školního roku se uskuteční v prostorách základní umělecké školy v pondělí 1. září 2008 ve 13 hod. Oznamujeme případným zájemcům o studium v základní umělecké škole, že ještě mají možnost přihlásit své děti do 4. září do hod. na ředitelství ZUŠ v Brušperku. Případné dotazy na tel nebo Hodnocení školního roku 2007/2008 V uplynulém školním roce bylo přihlášeno do brušperské základní umělecké školy celkem 363 žáků, z toho 282 žáků navštěvovalo hudební obor a 81 žáků obor výtvarný.

7 Brušperský zpravodaj 7 Vyučovalo je 20 učitelů. 92 žáků bylo vyučováno na pobočkách školy v Krmelíně, Staré Vsi, Fryčovicích a na Hukvaldech. Školní akce: Součástí výuky je i příprava žáků na veřejná vystoupení. To, co se žáci naučili, předváděli pro veřejnost při různých příležitostech. V hudebním oboru škola zorganizovala: 16 školních předehrávek pro rodiče. 7 veřejných žákovských koncertů v Brušperku a okolních obcích. 4 veřejné absolventské koncerty, na kterých vystoupilo 21 absolventů. Z dalších významných akcí: Vánoční pásmo v Domově seniorů Ondráš v Brušperku, vystoupení na náměstí v rámci Dne s Deníkem, zpívání pod podloubím v Brušperku, vystoupení na vernisážích ve výtvarných galeriích v Brušperku, Hukvaldech, Staré Vsi, společná vystoupení se Základní školou ve Staré Vsi n/o., výměnné koncerty s polskou Hudební školou ve Wisle, vystoupení na koncertě k 740. výročí založení obce Fryčovice, koncerty pro 1. a 2. třídy ZŠ v Brušperku a okolních obcích. Řadu vystoupení absolvovala školní cimbálová hudba pod vedením p. uč. Věry Ranochové. Hrála na akcích organizovaných národopisným souborem Ondřejnica. Samostatně vystoupila na školních koncertech a podle zájmu při různých příležitostech, obecních slavnostech, slavnostních schůzích, vernisážích. Soutěže: Práce pedagogů na základní umělecké škole zahrnuje také přípravu žáků na soutěže. Pro školní rok 2007/8 vyhlásilo ministerstvo školství soutěž pro hudební obory ZUŠ - hra na klavír, smyčcové nástroje, kytaru a také přehlídku výtvarných prací. Do okresních kol škola vyslala 10 žáků: Hra na housle 3 žáci, 2 žáci získali 1. místo, 1 žákyně 1. místo s postupem. Hra na klavír 4 žáci, 2 žáci 1. místo s postupem, 2 žákyně skončily jako druhé. Hra na kytaru 3 žáci, 1. místo s postupem, 1. místo bez postupu a 2. místo. V krajském kole byl nejúspěšnějším žákem Martin Hýl, který získal 1. místo s postupem a zvláštní ocenění za vynikající provedení soutěžního programu. V ústředním kole získal 2. cenu.po ukončení soutěží byl Martin Hýl pozván se svou p. uč. Jiřinou Řezankovou a rodiči k slavnostnímu ocenění vítězů krajských kol na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Vybraní žáci se zúčastnili dalších soutěží a získali také řadu významných umístění: Pěvecká soutěž Olomouc místo. Klavírní soutěž Per Quattro Mani Brno 2. místo. Klavírní soutěž Amadeus 2. místo. Klavírní soutěž Prague Junior Note místo. Soutěž pěveckých sborů Dubinský vrabčáček stříbrné pásmo. Výtvarný obor se zúčastnil soutěžní přehlídky a postoupil do celostátního kola za projektovou řadu Energie, rytmy a prostorové struktury. Práce žáků budou vystaveny na

8 8 Brušperský zpravodaj 10. národní přehlídce ZUŠ nazvané Oči dokořán, která se bude konat října 2008 v bývalém augustiniánském klášteře ve Šternberku. Jiné školní aktivity: Pěvecký sbor se v březnu zúčastnil dvoudenního soustředění v krásném prostředí Palkovických hůrek, kde se poctivě připravoval na veřejná vystoupení a soutěž. Na konci května byla zahájena v budově ZUŠ výstava žákovských výtvarných prací pod názvem Křišťálová země snů. Setkala se s velkým ohlasem návštěvníků z řad dětí, mládeže i dospělých. Vybraní žáci výtvarného oboru opět strávili v měsíci červnu 3 dny na tvořivém pobytu nazvaném Plenér Zde se svou učitelkou Mgr. Janou Valovou pozorovali valašskou přírodu, sbírali přírodní materiály, rozvíjeli fantazii, tvořili různá výtvarná dílka, hráli hry, soutěžili. Děkuji všem žákům i učitelům za kvalitní práci, skvělou reprezentaci školy i regionu a přeji další úspěchy do budoucna. Děkuji také provozním zaměstnancům za vytváření potřebných podmínek pro úspěšné fungování školy. Věřím, že dobu prázdnin využili všichni k odpočinku a načerpání nových sil pro příští školní rok 2008/2009. Těším se na další společnou práci s dětmi. Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ Brušperk Nabídka pracovního místa Základní umělecká škola Brušperk čp. 261, přijme účetní na plný úvazek. Nástup od Požadavky: úplné střední vzdělání s maturitou, znalost podvojného účetnictví a práce na PC (Word, Excel). Zařazení podle platových tabulek do 9. platové třídy a osobní příplatek. Nabídky s životopisem a přehledem dosavadní praxe zasílejte Ředitelství Základní umělecké školy, K náměstí 261, Brušperk nebo elektronicky na Bližší informace na tel nebo Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ Brušperk Plán práce na měsíc září 2008 Klub seniorů Brušperk Pondělí Úterý Středa ve hod. v KS: Schůzka seniorů zdravotního střediska. ve hod. v KS: Schůzka seniorů dětského domova. ve hod. v KS: Schůzka seniorů KA. A. Vichrová L. Kubalová A. Kubiková

9 Brušperský zpravodaj 9 Pátek Úterý v době od hod. v KS: Výdej objednaných jídel. v době od hod. v KS: Prodej vstupenek na činohru VRČER TŘÍKRÁ- LOVÝ. Úterý v hod. v KS: Schůzka ročníku Středa Čtvrtek Středa Středa v době od hod. v KS: Zápis a výběr peněz na plavání do lázní Klimkovice. Cena jedné lekce 100 Kč, včetně dopravy. Výběr peněz na účast dvou lekcí. v 6.30 hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd do Polska Chalupki. Zápis a výběr peněz denně v KS. v hod. v KS: Schůzka seniorů TESKO. v hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd do divadla, návštěva činohry VEČER TŘÍKRÁLOVÝ. D. Kubinová K. Tichopádová A. Plečková, J. Nálepa E. Glacová M. Kuchařová Konvičková K. Tichopádová Pátek v hod. v KS: Posezení účastníků zájezdů do Čalova. E. Adamusová Pondělí Středa v hod. v KS: Schůze výboru s důvěrníky. v hod., autobusová zastávka Brušperk, Střed: Odjezd na plavání do lázní Klimkovice. D. Kubinová E. Glacová Pátek v hod v KS: Posezení v klubu. E. Adamusová Pondělí pátek od hod. v KS: Školení seniorů práce s počítači. D. Kubinová Každou středu ve hod. vyjíždějí od hasičské zbrojnice senioři cyklisté v mírném tempu do okolí Brušperka. Změna programu vyhrazena. Nutno sledovat vývěsní skříňku. Klub otevřen po pá od hod.

10 10 Brušperský zpravodaj Pozvání na kulturní a společenské akce Sobota v hod., sál Základní školy v Brušperku Kulturní komise města Brušperk Vás srdečně zve na KONCERT SKUPINY FLERET S JARMILOU ŠULÁKOVOU. Vstupné: řada 150 Kč obyčejné, 100 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) řada 120 Kč obyčejné, 80 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) řada 80 Kč obyčejné, 50 Kč zlevněné (senioři, studenti, děti, ZTP) Předprodej vstupenek od v Informačním centru Brušperk. Středa končí výstava Přehlídka české grafiky ve výstavní síni Národního domu. GALERIE Výtvarného centra Chagall Ostrava uspořádala přehlídku české grafi ky ve všech třech výstavních síních galerie - Ostrava, Karviná, Brušperk. Velkou úlohu ve vývoji české grafi ky sehrálo Sdružení českých umělců grafi ků Hollar. V roce 2007 uplynulo čtyři sta let od narození a 330 let od úmrtí rytce, grafi ka a kreslíře Václava Hollara. V naší výstavní síni můžete zhlédnout grafi cké listy Jana Hrnčárka, které především oslavují krásy Beskyd. Jan Hrnčárek oslavil 15. srpna devadesáté narozeniny. Je rodákem sousedních Fryčovic. Dalšími vystavenými díly jsou práce umělců Maxe Švabinského, Jaroslava Chudomela, Daniely Benešové, Jaroslava Vodrážky, Evy Kučerové, Jiřího Neuvirta, Karla Vika, Vladimíra Soukupa. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Čtvrtek v hod. Výtvarné centrum Chagall v Národním domě Brušperk srdečně zve na VERNISÁŽ obrazů Alžběty DIRNEROVÉ. Sobota v 9.00 hod. Český zahrádkářský svaz pořádá zájezd do Ostravy, Černá louka na výstavu ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Odjezd od zastávky Brušperk, Střed. Za příznivého počasí návštěva Slezskoostravského hradu. Předpokládaný návrat ve 13 hod. Zájemci, přijďte přímo na zastávku. PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN: Sobota Český zahrádkářský svaz připravuje zájezd na podzimní výstavu květin, ovoce, zeleniny a zahradnického sortimentu HORTIKOMPLEX do Olomouce na výstaviště Flora. Odjezd v 7 hod. od zastávky Brušperk, Střed, předpokládaný návrat v 18 hod. Závazné přihlášky odevzdávejte v Knize Lenka do čtvrtku Cena zájezdu 120 Kč.

11 Brušperský zpravodaj 11 Úterý AFFETTO - vokálně experimentální soubor, který vystoupí v kostele sv. Jiří v Brušperku v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Čtvrtek Divadelní představení PŘÍBĚH COCO CHANEL - osudové lásky ženy, která se stala legendou. V prvních měsících roku 2009 uskutečníme plánovaný pořad s Michalem Nesvadbou Kouzelná školka. PAMÁTNÍK Vojtěcha Martínka stálá expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí památníku je také expozice věnovaná dalším významným rodákům. Otevírací doba v galerii a památníku: úterý až pátek h., sobota h., neděle h. Stolní tenis v Brušperku Informace ze sportu Mistrovské soutěže před zahájením. II. celostátní liga, sk. B rozlosování 1a TJ TŽ Třinec 1b TJ SOKOL Brušperk 2a Slávia Orlová Siko 2b SK Stonava 3a ČSAD Hodonín B 3b Moravská Slávia Brno B 4a KST Zlín 4b MEZ Vsetín 5a TJ Dvůr Králové/Jaroměř 5b Sokol Hradec Králové B 6a Omya Jeseník 6b Mittal Ostrava B Soutěž zahajuje v sobotu utkáním dvojic. Naše družstvo hraje v Třinci. V dalším kole přivítáme doma SK Stonavu a Slávii Orlovou. Doma utkání začínají v sobotu v 16 hod. a v neděli v 10 hod. Krajská soutěž, sk. C rozlosování. 1a Ferum Frýdlant 1b TJ Frenštát p. Radh. B 2a TJ Horní Datyně B 2b Orel Paskov 3a TJ Slezan Frýdek-Místek 3b TJ TŽ Třinec C 4a TJ Sokol Brušperk 4b TJ Nový Jičín B 5a TJ Sokol Příbor 5b ASK Tatra Kopřivnice 6a SK Nervy Čeladná 6b TJ Mořkov Soutěž rovněž zahajuje v sobotu utkáním dvojic. Naše družstvo hraje v domácím prostředí s TJ Nový Jičín B. V dalším kole zajíždí na stoly do Čeladné a Mořkova. Doma bude B družstvo hrát v sobotu od 17 hod. a v neděli od 10 hod. TJ Sokol Brušperk C bude startovat v okresním přeboru, kde hraje celkem 12 družstev.

12 12 Brušperský zpravodaj TJ Sokol Brušperk D bude hrát okresní soutěž I. třídy. I zde hraje celkem 12 družstev. TJ Sokol Brušperk E bude hrát v okresní soutěži III. třídy, kde je přihlášeno celkem 13 družstev. Opět dostanou příležitost i nejlepší žáci a junioři klubu. TJ Sokol Brušperk žáci. V okresním přeboru budou startovat dvě družstva z Brušperku. Přihlášeno je 9 celků okresu. Hlavní tréninky stolních tenistů Úterý od hod. mládež od hod. dospělí Čtvrtek od hod. mládež v malé herně od hod. dospělí v tělocvičně Pátek od hod. mládež od hod. dospělí V ostatní dny dle dohody hráčů. Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol Brušperk SK Brušperk Mistrovské utkání září MUŽI ST 3.9., 17:00 h SK Brušperk Lichnov SO 6.9., 16:30 h Čeladná SK Brušperk (bus: 15:00 h) NE 14.9., 16:00 h Raškovice SK Brušperk (bus: 14:15 h) SO 20.9., 16:00 h SK Brušperk Příbor SO 27.9., 16:00 h Dolní Lutyně SK Brušperk (bus: 14:00 h) DOROST SO 6.9., 14:15 h Petřvald u Karviné SK Brušperk SO 13.9., 13:45 h Lok. Petrovice SK Brušperk (bus: 11:45 h) NE 21.9., 10:00 h SK Brušperk Veřovice SO 27.9., 10:15 h Skotnice SK Brušperk ŽÁCI SO 6.9., 9:00, 10:45 h SK Brušperk Svinov NE 14.9., 9:00, 10:45 h Ludgeřovice SK Brušperk (bus: 7:15 h) SO 20.9., 9:00, 10:45 h SK Brušperk - FC Ostrava-Jih B ST 24.9., 16:30, 15:00 h SK Brušperk Kopřivnice SO 27.9., 9:30, 11:15 h Staříč SK Brušperk ZPRÁVY VÝBORU SK Připomínáme všem občanům, že stále platí zákaz vstupu psů do celého areálu travnatého hřiště. V době mistrovských zápasů a tréninků vstup se psem možný pouze na VODÍTKU! Doprava autobusem SK na mistrovská utkání hraná venku jízdné 30 Kč, členové, kteří mají zaplacené příspěvky na rok 2008 doprava zdarma. V případě, že máte zájem využít tartanové hřiště, volejte na telefonní číslo správce areálu Petr Makúch. Pronájem: 1 h 80 Kč! Internetové stránky: Lukáš Makúch

13 Brušperský zpravodaj 13 Fotbalová družba s Rakvicemi Po patnácti letech obnovil SK Brušperk družbu s Rakvicemi. Po sehraném utkání a přátelském setkání v Brušperku následovala naše třídenní návštěva Rakvic a účast na turnaji O PUTOVNÁ POHÁR STAROSTY RAKVIC. Celkem se turnaje zúčastnily čtyři týmy z Čech a Moravy Brušperk, Fryšták, Staňkov u Č. Budějovic a hostící Rakvice. Vítězství jsme nezískali, úspěšnější byly Rakvice, ale s těsným výsledkem. Celý turnaj se obešel bez zranění. Po příjemně prožitých dnech jsme se vraceli spokojeni s přátelským pozváním na turnaj v roce Majitelům Pěstitelské pálenice Ondřejnice v Brušperku a majiteli Hotelu Brušperk děkujeme za sponzorské dary. (Pozn.: Zkráceno redakcí.) Dalibor Košák Rozhovor měsíce PaedDr. Jaroslav Kunz se dlouhá desetiletí věnuje fotografování. Objektivem fotoaparátu zachycuje především Brušperk, jeho tvář, památky i různá zákoutí. Mnohé jeho fotografie známe z obrazové přílohy Brušperského zpravodaje. Navštívil jsem ho v jeho domě, kde jsme spolu hovořili o našem městě, fotografiích a fotografování. Fotografujete od dětství. Jaký byl Váš první fotoaparát a první fotografie? Můj otec si během II. světové války koupil jednoduchý měchový Kodak na formát 6 9 cm a s tím jsem ve svých sedmi letech začal experimentovat. Po otcově vzoru jsem začal filmy doma vyvolávat a kopírovat. Pak jsem navštěvoval fotografický kroužek, který vedl pan učitel Klímek, ještě ve staré škole, nynější radnici. Ten mě naučil trpělivosti a preciznosti při práci. Od svých deseti let jsem pak vystřídal řadu přístrojů, od tehdy dostupných až po ty nejdokonalejší v posledních letech. Kterou fotografii (fotografie) považujete za svoji nejcennější? Nejsem typ, který by svou práci oceňoval. Ve škole jsem fotografoval spolužáky a jejich činnosti divadelní představení, brigády apod. Později jsem se začal vážněji zabývat reportážním fotografováním a fotografií architektury a historicky cenných památek. Nemám svůj nejcennější snímek. Každý fotograf má v hlavě několik míst nebo situací, které nikdy z nějakého důvodu nevyfotil. Máte takové i Vy? Chtěl jsem se dostat na nějakou významnou sportovní událost a pořídit tam reportáž. V době svých gymnaziálních studií jsem fotografoval mezistátní lehkoatletické utkání ČSR-Anglie v roce 1953 na vítkovickém stadionu. Několik fotek se mi podařilo. Jinak čekám dodnes na zajímavé příležitosti, objekty a lidi. Vaše fotografie mají dokumentační i historickou hodnotu. Jako jeden zmála (nebo dokonce jediný) jste v Brušperku fotil také v srpnu Co Vás zaujalo? Nevím, zda jsem byl jediný, který fotografoval události ve městě kolem srpna 1968, spíše nikoliv. Protože jsem v té době byl plně zaměstnán stavbou nové budovy gymnázia v Ostravě-Zábřehu, sledoval jsem události v Brušperku jen okrajově. Informace o invazi byly v menších místech jen strohé a neúplné. Přesto vzniklá situace aktivovala řadu obča-

14 14 Brušperský zpravodaj nů k akcím namířeným proti vývoji událostí v naší zemi. Na jedné z fotografií je řada aut. Proč tam stály? Člověk, cítící se ohrožený, se snaží zabezpečit. Benzín byl strategickým artiklem a události nahrály strachu z jeho nedostatku. Proto ty fronty srpna Byly všude, ne jen v Brušperku. Fotil jste také v září 1968, když Brušperk postihly ničivé povodně. Jak jste vnímal tehdejší situaci ve městě? V té době se hodně diskutovalo o retenčních nádržích na přítokových potocích, které už v minulosti napáchaly povodňové škody. Dokonce, myslím si, už existovala jejich studie. Realizace přišla později. Právě voda ze stařičských kopců byla ta nejhorší. Samotná Ondřejnice se rozlila až na tehdejší škvárové fotbalové hřiště, zatopila obecní domy a školní sklepy až po přízemní chodby, stejně jako sklepy téměř nově postavených rodinných domků podél cesty k Sv. Vodě. Stresující byl pohled po opadnutí vody. Podél potoka od Pastevníku po jeho ústí do Ondřejnice bylo zničeno několik domků, dřevěnice pod Baarovým kopcem byla z velké části odplavena. Byla to veliká zkáza a úzkost na duši. Dáváte přednost umělecké fotografii nebo dokumentační a proč? Jsem nejvíce dokumentarista, mohu-li se tak neskromně nazvat. Zajímá mě dění okamžiku a fascinují mě zajímavé výkony lidí. Snažím se rychle reagovat a prostřednictvím svých fotografií informovat o zajímavém dění ostatní, ať už na internetových stránkách města nebo v novinách. Moderní doba přinesla změny ve způsobu fotografování, klasické fotoaparáty postupně nahrazují digitální. Jaký fotoaparát dnes používáte Vy a proč? Digitální věk mě od svého proniknutí do našich krajin fascinoval. Byl jsem jako jeden z prvních učitelů, který budoval počítačovou učebnu na gymnáziu v Ostravě a výpočetní techniku začal učit. První digitální fotopřístroje se objevily na našem trhu koncem devadesátých let minulého století. Od té doby je používám a od klasiky jsem odešel. V současnosti fotografuji dvěma Nikony a dvěma kompakty. Důvody k používání digitálů jsou prosté: rychlost, obratnost a nyní už i vrcholná kvalita. Děkuji za rozhovor. Mgr. Petr Juřák Z historie města 40 let od velké povodně v Brušperku Byl čtvrtek 5. září Den jako každý jiný. Nic zvláštního se nedělo, foukal větřík, chvíli svítilo sluníčko, chvíli byly na obloze mraky. Lidé trávili svůj čas v práci, na zahrádce, na procházce. Okolo 15. hodiny se mraky na chvíli roztáhly, pak se začalo nad Paskovem a Palkovickými hůrkami blýskat, bylo slyšet hřmění. Bouřka se dostala i nad Brušperk. Blesk střídal blesk, padaly dokonce kroupy, došlo k výpadku elektriky. Silná průtrž mračen změnila potoky a řeku Ondřejnici v živel, který strhával vše, co mu stálo v cestě. Voda vnikala do sklepů, strhávala ploty, okny a dveřmi se dostávala do domů, odnášela nábytek, oblečení, nádobí. Chvílemi padaly kroupy velké jako pěst. Rudolf Vašica, který bydlel na Kleparech, popisoval, že se díval z okna ven a viděl, jak po cestě utíkalo

15 Brušperský zpravodaj 15 hejno slepic. Polovinu z nich kroupy zabily. Během povodně nepřišel naštěstí nikdo o život, i když mnohdy stačilo jen málo. Lidé často před rozběsněným živlem utekli na půdu, protože dveřmi ani oknem se už ven dostat nemohli. Odtamtud jim pak pomáhali sousedé anebo hasiči, někdy i tím, že rozbili štít domu, protože jiná cesta do domu prostě nevedla. V kronice města je zapsána vzpomínka Rudolfa Vašicy: Najednou voda začala vnikat zpod dveří do světnice. V hrůze jsem vyskočil a tu už zapraskalo sklo v okně a voda se lila i oknem. V minutě bylo v jizbě na 2 metry vody. Zachránil jsem se tím, že jsem vyšplhal na půdu. Mosty přes řeku Ondřejnici byly úplně pod vodou, přechod na Závodí byl nemožný. Teprve okolo osmé hodiny večerní začala voda klesat. Celkem bylo zatopeno okolo 190 domů, vyrvaný byl kus břehu u Cvekova mostu, odplavena ornice z polí, na zahradách a v polích byla spousta věcí, které přinesla voda. Nová kostková cesta na Závodí ke kapli sv. Jana a Pavla, která tam byla položena o prázdninách, byla z větší části pryč. Nejhůře dopadly domy na Kleparech u Koťbachu. Domky byly promočené, některé polorozbořené, všude bylo bahno. Průtrže mračen a povodně nepostihly jen Frýdecko-Místecko, vodní živel řádil také v okrajových částech Novojičínska, Karvinska, Opavska a v Ostravě. Celkem bylo poškozeno 34 obcí a celková škoda dosáhla 55 miliónu korun. Jen v Brušperku byla škoda odhadnuta na 3,5 miliónu korun. (Pokračování příště - O velkých povodních ve 20. století, které postihly Brušperk) Mgr. Petr Juřák, historik Muzea Beskyd Frýdek-Místek Brušperské kalendárium září 1. září 1948 bylo vydáno nařízení o spojení Národní záložny pro Brušperk a okolí a Hospodářské záložny (dříve Spořitelní a záloženský spolek) v jeden peněžní ústav, který se nazýval Spořitelna a záložna. 3. září 1943 bylo v souvislosti s výbuchem na železniční trati nedaleko nádraží v Lískovci, který provedla odbojová skupina Lvice, popraveno pět lidí. Mezi nimi byl i Bohumír Janáček z Brušperku, který utekl z nucených prací v Německu a byl chycen v Trnávce-Chabičově. 4. září 1958 byla v noci před 23. hodinou vidět na severním obzoru ve směru k Ostravě polární záře. 17. září 1933 a v následujících dnech dosahovala venkovní teplota až 37 C. 21. září 1918 byly obecním zastupitelstvem podniknuty kroky ke zřízení měšťanské školy v Brušperku. Impulsem byla snaha zastupitelstva Staré Vsi nad Ondřejnicí o zřízení obvodní měšťanské školy ve Staré Vsi. 23. září 1948 byl v části města zvané Petřín zabit projíždějícím autem vrchní asistent Československých státních drah Oldřich Šel. Jeho manželka, se kterou byl jen krátce ženatý, nechala na místě nehody postavit pomníček, který se tam nachází dodnes. Připravil Mgr. Petr Juřák

16 16 Brušperský zpravodaj Ze slovníku Brušperáka dovčilejška (Dovčilejška sem był na polu) fanfrniť (Lojza začal fanfrniť za děvčatěm) chlib (Chlib se žadnemu nepřeid) pakovať se (Pakuj se, ať tě něvidim!) zapakovať (Zapakovať do kufra a posłať po počtě) do teď bláznit chleba klidit se, odejít zabalit Připravil Mgr. Petr Juřák Lednického kříž V průběhu měsíce června a července byla provedena oprava další historické památky města, Lednického kříže u Obecního lesa. Opravu zajistil MěÚ v Brušperku. Finančně se podíleli členové Lednického rodu. Částku 500 dolarů zaslal John Lednický, potomek rodu, který je občanem USA, stát Missouri. Rodiště svých předků navštívil se svými syny dvakrát. Městu předal finanční částku p. Václav Šugárek, který nechal zhotovit fotografii Josefa Lednického, dědice usedlosti, který padl v 1. světové válce. Na jeho památku mu rodiče František a Marie Ledničtí nechali kříž postavit. Poděkování J. Lednickému za finanční dar zaslali do USA starosta města Ing. Ivan Krupník a místostarosta města Jiří Pasyk. Poděkování patří i p. Václavu Šugárkovi za předání daru. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Odpověď na hádanku č. 7 Různé Na obrázku je dům čp Pro svou dceru p. Jarmilu Rokosovou a její rodinu ho koupil p. Ondřej Šimíček, zámečnický mistr. Ve své dílně vyučil celou řadu vynikajících zámečníků z Brušperka i okolí. Dům č. 502 střídal majitele, podobu zachycenou na obrázku získal po přestavbě v roce Poslední přestavbu provedl v roce 1970 současný majitel p. Pavel Rokos. Celý dům přestavěl k využití pro bydlení své rodiny. Tak, jak se střídali majitelé domu, střídali se i nájemci podnikatelského prostoru. Prodejnu obuvi Baťa nahradila prodejna jízdních kol a šicích strojů p. Šimíčka. Po znárodnění tu byla umístěna drogerie, po ní prodejna květin. Z původních majitelů jmenuji p. Miroslava Martínka, z prodávajících jmenuji některé p. Alois Koval, p. Dana Krupníková, p. Valentin Kunz, manželé Krčmářovi, p. Dobromila Matějová. Jistě, milí čtenáři, vzpomenete i na další. Mgr. Jaroslava Neuwirthová Poděkování sboru Lašan Brušperk za reprezentaci města. V polovině července jsem se jako divák a host účastnila pěveckého festivalu Spievame Márii, který byl v hornooravském slovenském městě Trstená pořádán už podvanácté. Mezi 24 pozvanými účastníky z Polska, České republiky a Slovenska byl i Smíšený pě-

17 Brušperský zpravodaj 17 vecký sbor Lašan Brušperk, který na varhany doprovází student Janáčkovy konzervatoře Ostrava a vynikající varhaník Marek Kozák. Festival probíhal od pátku do neděle a byl organizován jako nesoutěžní s programem sestaveným tak, aby si v něm každý posluchač vybral to, co ho zajímá. Žánrově byla jeho náplň velice pestrá od folku, rocku a popu k písním jednotlivých interpretů, dvojic nebo sborů, většina skladeb měla duchovní charakter. Jako bývalá členka sboru jsem si všímala obtížnějších úseků skladeb, protože jsem věděla, že náš brušperský sbor vystupoval zdaleka ne v plném počtu. V jeho projevu přesto panovala souhra a jistota nabytá dlouhodobým a poctivým nácvikem všech skladeb. Překvapila mě vysoká návštěvnost této kulturní akce a milé přijetí našich zpěváků. Děkuji Lašanu Brušperk za zprostředkování pěkného kulturního zážitku a kvalitní reprezentaci našeho města u slovenských přátel zpěvu a hudby. Přeji zpěvákům do další práce hodně úspěchů. Vojtěška Hubrová O činnosti Českého zahrádkářského svazu v Brušperku v roce 2007 Předsedou spolku je Ing. Evžen Bujnošek. Výbor řídí činnost organizace a schází se pravidelně dvakrát v měsíci. Počet členů: 102 ČINNOST SPOLKU: Zájezdy pro členy a příznivce: 2 Frýdlant n. O. návštěva výstavy ovoce a zeleniny. Olomouc návštěva výstavy Hortikomplex. Přednášková činnost: 4 Bylinky pro zdraví i do kuchyně. Řez stromů praktické ukázky. Nad zahrádkářskou kronikou. Zahrady Holandska. Výstava ovoce a zeleniny ve dnech Výpěstky členů svazu ovoce, zelenina, květiny. Výrobky fa Unipol ze Staré Vsi n. O. Keramika a skalničky z dílny a zahrady sester Šteffkových. Návštěva 302 dospělých, 280 žáků ZŠ a MŠ. Přípravu výstavy vedly H. Koblížková a I. Gromotovičová. Další činnost spolku: Péče a údržba domu U Zahrádkářů. Pronájem místností v domě. Údržba stromořadí ve městě. Z výroční zprávy spolku připravila Mgr. J. Neuwirthová P oděkování Klubu seniorů v Brušperku a paní A. Kubikové za uspořádání pobytového zájezdu v Bardějovských kúpeľoch děkuje za 25 účastníků z Brušperka a okolí Mgr. Karla Nevludová.

18 KČT Brušperk 18 Brušperský zpravodaj Srdečně zveme všechny příznivce turistiky na jedenáctý turistický pochod a cyklo výlet pro širokou veřejnost - BRUŠPERSKÝ TULÁK - 6. ZÁŘÍ 2008!!! Start je od 7 do 10 h v areálu restaurace U Tří lip. Jsou připraveny trasy jak pro rodiče s dětmi, tak pro náročnější turisty a cykloturisty. PĚŠÍ: 10 km přes Březiny a Starou Ves 25 km přes Hukvaldy a Palkovické hůrky 35 km přes Palkovické hůrky a Olešnou 50 km přes Palkovické hůrky, Olešnou a Krmelín CYKLO: 40,42 km po okolí a předhůří Palkovických hůrek 100 km po okolí Brušperka a předhůří Beskyd STARTOVNÉ: 15 Kč dospělí, 10 Kč děti ODMĚNA: Každý účastník dostane pamětní list a razítko. Každý účastník jde na vlastní nebezpečí. Akce se koná za každého počasí. Sobota 13. září CVILÍN Sraz: 6:40 h zastávka Brušperk, Střed Trasa: Úvalno Strážiště Cvilín - Krnov Délka trasy: 12 km. Obtížnost: lehká trasa. Doprava: cca 100 Kč. Návrat: h Vede: František Hrubeš Na akcích jsou srdečně zváni i nečleni KČT Brušperk. Účast na akcích je na vlastní nebezpečí. Délka trasy, doprava, obtížnost a návrat jsou pouze orientační informace, bez záruky. Každá akce bude aktualizována ve skříňce na zastávce Brušperk, Střed a na internetu. Bližší informace: Jaromír Vávra, tel.: , Borošínská 667, Internetové stránky klubu: Lukáš Makúch Z Lašského společenství, o.s. a LULV Vítám Vás do nového školního roku! Připravili jsme pro Vás mnohé nové a také jsme řadu aktivit inovovali. To nejdůležitější - U nás se dá studovat i bez finančního vkladu! RNDr.Milan Konečný Kurzy a projekty: Nové kurzy angličtiny začátečnicí, opakovací, konverzace doba konání dle dohody. Angličtina - mírně pokročilí, více pokročilí /loňské kurzy/ by měli pokračovat ve stejných termínech.

19 Brušperský zpravodaj 19 Ruština pro začátečníky a opakovací termín dle dohody. Kurzovné - dle hodinové dotace s valorizací ceny. Slevy pro nastupující poprvé na jeden semestr nezaměstnaní, důchodci a matky na mateřské. Možnost snížení ceny až ve výdělek! Informační schůzky 3., 10., 17. září v ZŠ Brušperk od hod., zahájení - 22.září Projekt LS - angeles - Máš projekt a nemáš na jeho profinancování anebo bys rád něco dělal? Informuj se u nás, můžeme pomoci s profinancováním! Příklad - Marek Kozák napsal dvoje noty - pomohli jsme mu s vydáním obě strany byly spokojené. Také vyhlašujeme témata: INTERNETové stránky, Elektronická VRBA, SQUID control systém.. Kurz pro dívky a ženy Každá dívka a žena je modelka, jen je to v ní potřeba objevit!. Vhodné pro začínající i pro zkušenější modelky. Nerozhoduje věk ani postava! Každá účastnice kurzu bude mít možnost vystupovat. Vybraní jedinci budou mít možnost vystupovat pod agenturou SeePoint. Přihlášky Viz.Informace Projekt Kdo je připraven není překvapen!. Kabinet informatiky nabízí S počítačem snadno, lehce, rychle a levně. Vhodné pro matky na mateřské, nezaměstnané, důchodce a firmy, které chtějí zvýšit úroveň své administrativní práce. Možno se přihlásit průběžně. Projekt Najdeme Ti práci, která Tě baví! - pro studenty, nezaměstnané, zaměstnané, důchodce, prostě pro každého. Hledáme zájemce o přivýdělek, praxi, zábavnou práci a třeba i zaměstnání. Co budete dělat? Organizační pracovník, prodavač, technický pracovník, a třeba to, co navrhnete Vy. Cílem je hlavně vytvořit pro Vás příležitost. Kalendárium 13. září Memoriál dentisty Viléma Konečného v tenise a Memoriál Ing. Viléma Konečného v nohejbale. Brušperk hřiště u sokolovny zahájení v 9 hodin. Kategorie dle příchozích září - zahájení všech jazykových kurzů. Kabinet ekonomický - O zkušenostech s efektivním investováním - kulatý stůl spojený s ukázkou - termín stolu dle zájmu. Otázky na radostu: Co je to malý projekt?v našem pojetí je to projekt s obratem okolo Kč, tedy můžete být méně i více. Jak je možné studovat nepřímo zadarmo? Školné je možné vybrat na slevách v butiku SačeVerSače oděvy, upomínkové předměty, anebo na službách a podobně. Může se také nabídnout jakákoliv služba, anebo něco, co přinese rozvoj LS, o.s. Např. když někdo

20 20 Brušperský zpravodaj zajistí nějakou zakázku, nebo sponzorský dar, anebo nabídne službu třeba pomůže při uklízení místností LS, o.s., tak má snížení kursovné. Inzerce hledáme další ANGELS - jednotlivce nebo firmy, kteří pomohou s profinancováním projektů anebo Ti, kteří zadají projekty a pomohou s realizací. Stačí málo, vše je vyvážené - je to výhodné pro Vás!. Informace RNDr. Milan Konečný, , , www. mawis.cz, kanceláře LS, o.s. na ZŠ Brušperk, hlavní budova LS, o.s. K Náměstí č.500, Brušperk Ceník komerční inzerce Vysílání LOCAL TV Brušperk v Brušperském zpravodaji h. Vysílání z předešlého týdne h. Infotext MěÚ Brušperk h. Aktuální vysílání h. Infotext MěÚ Brušperk KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ - pokládka rovných i šikmých střešních krytin - demontáž starých střešních krytin - nástřik půdních prostor proti škůdcům - výroba a montáž klempířských střešních prvků - nátěry plechových střech a okapových systémů - montáž střešních oken - nákup a dovoz materiálu za zvýhodněné ceny - montáž hromosvodu + revize Celá stránka formátu A5 ½ stránky formátu A5 ¼ stránky formátu A5 řádková inzerce 650 Kč 350 Kč 250 Kč 30 Kč/řádek PRODÁM GARÁŽ VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ V BRUŠPERKU U HŘBITOVA, POZEMEK 56 M 2 ZA KČ Porovnejte naše ceny s jinými. Dohodnutou cenu nenavyšujeme. Zdarma zhotovení cenové nabídky. Telefon: TEL.:

Provozní řád školní jídelny základní školy

Provozní řád školní jídelny základní školy Provozní řád školní jídelny základní školy Školní jídelna zabezpečuje školní stravování žáků základní školy a závodní stravování zaměstnanců organizace. Školní stravování se řídí především vyhláškou č.107/2005

Více

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová

PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Č.j: 209.2012.2ZŠ Č.j: 209.2012.2ZŠ Vypracoval: Petra Šedá Schválil: Mgr. Petr Vágner PROVOZNÍ ŘÁD školní jídelny při Základní škole, Palackého 1351, Moravská Třebová Vedoucí ŠJ Ředitel školy Předpis nabývá

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Vyplývá z: Vnitřní řád školní jídelny Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983011 Řád školní jídelny Č.j. 2007/3 Účinnost od: 1.12.2007 Spisový znak: 2-1 Skartační znak:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Provozní řád školní jídelny Základní škola Švermova 4, Žďár nad Sázavou 1. Provoz školní jídelny: Pracovní doba zaměstnanců: 6.00 14.30 hodin Výdejní doba pro žáky a zaměstnance: Výdejní doba pro cizí

Více

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. 1 Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravováním ze dne 5. 2. 2005, FN /Metodikou spotřebního koše. Novým školským zákonem 561/2004, zákonem O ochraně veřejného zdraví, 258/2000

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č.

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví. Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodatek č. 5 k ORGANIZAČNÍ SMĚRNICI ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 7/2013 Závodní stravování Č.j.: SPŠS/834/2015 Vypracoval: Ing. Marie Plechačová,

Více

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

1. Vymezení činnosti. Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín Telefon: 257 911 682 Mobil: 607 235 840 Statutární zástupce: Zuzana

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

VRBA. VRBA propagační LULV

VRBA. VRBA propagační LULV p VRBA propagační LULV VRBA Ročník XXIV. ČÍSLO 71 17. září 2015 NEPERIODICKÉ PERIODIKUM LAŠSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, o. s. Vážení, dnes dostáváte VRBU č.71, která je informační, hlavně o budoucí činnosti LULV

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Mateřská škola Nový šaldorf, okres Znojmo, příspěvková organizace adresa: Nový Šaldorf 96, 671 81 Nový Šaldorf, IČ: 75021978 e-mail: msnovysaldorf@tiscali.cz, telefon: 515 227 016, mobil: 725 881 197 Vnitřní

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo.

Školní jídelna Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace. jméno a příjmení strávníka: adresa: rodné číslo. PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ Školní jídelna Základní školy jméno a příjmení strávníka: adresa: třída rodné číslo telefon domů otec telefon do zaměstnání: matka telefon do zaměstnání: Závazně přihlašuji své

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK

INTERNETOVÉ STRÁNKY KČT BRUŠPERK LEDEN 2009 3. 1. 2009 (sobota) RADHOŠŤ (Zimní výstupy) Pěší trasa: Pustevny Radegast Radhošť, u kaple Pustevny (Ráztoka) Délka trasy: 8 km; Obtížnost: středně těžká trasa 17. 1. 2009 (sobota) HAVÍŘOV Pěší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V. Základní ustanovení Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí

Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Školní jídelna Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148 se sídlem T. G. Masaryka148,562 01 Ústí nad Orlicí Provozní řád školní jídelny Školní jídelna se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zásady provozu Provoz ŠJ se řídí:-vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. 2. 2005, finanční normou v platném znění, metodikou spotřebního koše - školským zákonem

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Článek 1. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VÝDEJNY PLATNOST OD 1. 10. 2014 (RUŠÍ SE PR 106/2005 A PR 231/2011) Základní ustanovení

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE :

TENTO VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ OBSAHUJE : STANOVEN NA ZÁKLADĚ : - Zákona 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 119 - Vyhlášky ministerstva školství 107/2005

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957

Školní jídelna Kojetín. příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 Školní jídelna Kojetín příspěvková organizace, Hanusíkova ul. 283, 752 01 Kojetín, IČ: 70946957 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 2 Počet zapsaných strávníků v roce 2010 947 strávníků v roce 2011 852strávníků

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče

Školní rok 2014 / 2015. Informační příručka pro rodiče Školní rok 2014 / 2015 Informační příručka pro rodiče ÚVODNÍ SLOVO Vážení rodiče a přátelé školy, jsem velmi ráda, že Vás mohu opět po roce oslovit a popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití školního

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Zařízení školního stravování v Letňanech, Fryčovická 462, Praha 9 Letňany Název dokumentu: Provozní řád školní jídelny Vypracoval: Ing. Josef Vlk, ředitel Zařízení školního stravování v Letňanech Schválil:

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Provozní řád školní jídelny Číslo dokumentu: 01.23 01012015 Platnost: 01.01.2015 Účinnost: 01.01.2015 Zpracoval: Simona Janoušková Počet stran: 4 Počet

Více

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 ,,Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. (Charles Spencer Chaplin) PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Adresa: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Komenského 300 747

Více

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255

Obecné informace. 1. Vymezení činnosti. název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 Obecné informace název příspěvkové organizace: Školní jídelna Praha Radotín IČ: 70874255 DIČ: CZ70874255 adresa: Loučanská 1112/3, 153 00 Praha - Radotín telefon: 257 911 682 mobil: 607 235 840 ředitelka

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

Dlouhodobé soutěže v ORLU

Dlouhodobé soutěže v ORLU Dlouhodobé soutěže v ORLU PING PONG - MALÁ KOPANÁ - NOHEJBAL Tělovýchovná rada Orla chystá od podzimu 2009 rozšíření nabídky dlouhodobých soutěží v Orlu. Zasíláme vám nyní několik základních informací

Více

Základní škola, Ostrava Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Sídlo: Paskovská 46, Ostrava Hrabová, PSČ 720 00. Směrnice č.

Základní škola, Ostrava Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Sídlo: Paskovská 46, Ostrava Hrabová, PSČ 720 00. Směrnice č. Směrnice č. 11/15 Základní škola, Ostrava Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace se sídlem Paskovská 46, Ostrava Hrabová, 720 00 Organizační řád školy Vnitřní řád školní jídelny Č.j.: 11/2015 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014.

dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Vážení rodiče, dovolte, abychom Vám poskytli několik užitečných informací při nástupu Vašeho dítěte do 1. třídy ve školním roce 2013-2014. Důležité termíny ve školním roce 2013-14 Začátek školního vyučování

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně Bosonožská 9 625 00 BRNO Starý Lískovec V Brně dne 9. dubna 2015 Čj. : 669/2015 Vnitřní řád školní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více