Geografie cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografie cestovního ruchu"

Transkript

1 Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: Lázeňský cestovní ruch české lázně - čas: Regionální cestovní ruch - čas: Případové studie židovské město v Heřmanově Městci, Smetanova Litomyšl - čas: 12-13

2 Poznámky: Následující prezentace je pouze krátkou anotací resp. úvodem probíraných témat Přednášející se bude snažit pořadí probíraných témat dodržet Předkládaná témata budou dále rozvinuta doplněna příklady, obrázky, mapami apod.

3 1. Úvod teoretická východiska

4 Cestovní ruch patří k jednomu z nejdůležitějších odvětví ekonomiky, které se podílí přibližně 5,5% na HDP v Evropě, pozitivně přispívá ke zlepšování platební bilance a vytváří nová pracovní místa. Je mnohostranným odvětvím, které podporuje malé a střední podnikatele a zahrnuje širokou škálu služeb: dopravní, ubytovací a stravovací, průvodcovské, služby cestovních kanceláří, provozovatelů turistických atraktivit atd. Cestovní ruch je výrazně ovlivněn sezónností, služebními cestami, veletrhy a jinými sportovními či kulturními událostmi.

5 Cestovní ruch může být definován jako specifická forma mechanického pohybu obyvatelstva, která se týká především obyvatelstva vyspělých zemí, kde s rostoucí životní úrovní a volného času obyvatel, se cestovní ruch stává masovým jevem a ekonomicky i sociologicky důležitým fenoménem. Moderní cestovní ruch soustřeďuje k dlouhodobým či krátkodobým pobytům obyvatelstvo do různých významných středisek, oblastí a zemí. Další vymezení cest.ruchu: největší a nejrychleji se rozvíjející průmysl světa. Má vliv na zaměstnanost, na tvorbu hrubého domácího produktu, vytváření devizových rezerv státu, záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvyšuje všeobecnou vzdělanostní úroveň obyvatelstva.

6 Rozdělení cestovního ruchu podle formy a druhu

7 Cestovní ruch: domácí a zahraniční. Domácí cestovní ruch zahrnuje cesty obyvatel v oblasti jejich státního zřízení. Zahraniční cestovní ruch: aktivní a pasivní. (Specifickou formou je tranzitní cestovní ruch, který znamená průjezd zahraničních účastníků přes území určitého státu, kde maximální doba průjezdu je 48 hodin a cíl cesty je v jiném státu.) Aktivní cestovní ruch znamená příjezd a pobyt cizinců na území daného státu - přínos finančních prostředků a přispívá tedy kaktivní platební bilanci. Pasivní cestovní ruch vzniká při vycestování a pobytu tuzemských obyvatel v zahraničí, což znamená, že působí na platební bilanci pasivně.

8 Negativní vlivy cestovního ruchu na přírodní prostředí, infrastrukturu apod. -nutná určitá regulace rozvoje cestovního ruchu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný masy turistů, mají negativní vliv na přírodu a zapříčiňují devastaci a narušení přírody v národních parcích a přírodních rezervacích výstavby hotelů a jiných turistických atraktivit narušují vzhled krajiny nepříznivě ovlivňuje demografické jevy, díky jeho rozvoji obyvatelstvo ztrácí svoji identitu masový rozvoj cestovního ruchu nese také svoji zodpovědnost za nárůst negativních sociálních jevů: kriminalita, rasové napětí, cestování za levným alkoholem a zábavou, s čímž souvisejí i problémy s opilci, prostitucí a obchodem s dětmi

9 Příklady: Cestovní ruch v Evropě Úvod Nejnavštěvovanější světadíl. Vysoké přírůstky zaznamenává např: Turecko (18%), Řecko (12%) a Portugalsko (10%). Velký význam v nabídce pracovních příležitostí pro mladé lidi.

10 Alpský turismus Hlavním průmyslem alpského regionu je však turismus.(alpy lákají turisty již od 18. století.) Předpoklady: -atraktivní zemědělská krajina -velkolepé horské scenérie -krásná jezera -prvotřídními možnostmi vybavení pro zimní sporty

11 ... a samozřejmě evropské subtropy především pobřeží Středozemní moře krajina, malebná města vkopcích, starověká města Středomoří a hlavně moře a subtrop. klima lákala bohaté turisty i seniory ze zbytku Evropy od počátku 18. století ale nástup turistiky v masovém měřítku přichází po 2. svět. válce -vznikají letoviska, rozvíjejí se hotely, restaurace, noční kluby, bary atd. ve značné části pobřeží regionu dochází kpřeměnám krajin Středomoří vlivem turistiky a migrace lidí seniorského věku

12 Další dělení cestovního ruchu je na měkký a tvrdý turismus. Měkký turismus podporuje individuální vztah člověk- příroda. Např.: cykloturistika, agroturistika, venkovská turistika Měkký turismus se snaží o nový, sociálně a ekologicky zodpovědný přístup k hostitelským oblastem a umožňuje objevovat krásy a tradice místního prostředí. Oproti tomu tvrdý cestovní ruch podporuje masové cestování, většinou se jedná spíše o krátkodobé pobyty s pevným programem organizované cestovní kanceláří.

13 Jak je to se zahraničními turisty v ČR?

14 Zpráva Travel and Tourism Competitiveness 2009 (Světové ekonomické fórum) Nejlepší prostředí po 3 poslední roky pro cestovní ruch: Švýcarsko, Rakousko, Německo (v desítce: Francie, Kanada, Španělsko, Švédsko, USA, Austrálie, Singapur) ČR 26 (Slovensko 46); celkem 133 zemí Hodnotí se: přírodní a kulturní památky, bezpečnost, životní prostředí, úroveň zdraví a hygieny, letecká a dopravní infrastruktura, úroveň pracovní síly, priority, které sektoru přikládá vláda

15 V Česku klesá počet turistů ze západu, mají špatné zkušenosti ,7 mil.zahraničních turistů pokles o 0,4% (horší je to však se strukturou národností klesají počty solventních západních turistů nechtějí se vracet; stoupá počet Rusů, Poláků ) Meziroční propad tržeb podnikatelů v cestovním ruchu o 30% (příjezdový cestovní ruch se nachází v krizi )

16 PREZENTACE 2.

17 Příklad ze zahraničí za našimi hranicemi

18 Evropský lázeňský trojúhelník Bavorsko Bad FÜssing, Bad Birnbach, Bad Griesbach BAD FÜSSING Špičkově zařízené lázně s vysokou kvalitou služeb 470 možností ubytování v třítisícovém městečku a okolí Vysoká kvalita i pestrost ubytování od levnějších kempů (8), penzionků, privátů po čtyřhvězdičkové hotely (běžné spojení s areálem lázní, se Saunahofem apod.)

19 PREZENTACE 3.

20 Evropa investuje Lázeňský cestovní ruch české lázně místo chemických léčiv stojí za to vrátit se kpřírodě, léčbě pohybem i klidem a využít toho, co nám příroda nabízí a co je léty vyzkoušeno

21 Úvod tradice a unikátnost Tradice českého lázeňství neoddělitelná součást evropského kulturního - dědictví -vysoká kvalita přírodních léčivých zdrojů získala mimořádný věhlas i vážnost v evropském povědomí Unikátnosti českého lázeňství -spojení kvalitní lékařské péče -progresivních léčebných a rehabilitačních metod -využívání přírodních zdrojů (minerální vody léčebné peloidy (slatina, rašelina, bahno) -přírodní plynů -klima

22 PREZENTACE 4.

23 Geografie cestovního ruchu v ČR v mapách

24

25

26

27 PREZENTACE 5.

28 Regionální cestovní ruch Pardubický region

29 Pardubický kraj - úvod východní část Čech, 120 km východně od Prahy s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří region soudržnosti NUTS II Severovýchod území kraje -východ České kotliny -severovýchodní hranice kraje je i státní česko polskou hranicí -východ je ohraničen jižní částí Orlických hor, masívem Králického Sněžníku a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku -jih a jihovýchod je lemován vrchovinnými oblastmi Žďárských vrchů a Železných hor -střed a západ kraje je tvořen řekou Labe a úrodnou Polabskou nížinou.

30 Rozloha km2 (5,73 % plochy ČR), čtvrtý nejmenší kraj ČR (bez hlavního města Prahy). Nejvyšší bod -Králický Sněžník (1423 m n. m.) Nejnižší bod -na řece Labi u Kojic při západní hranici kraje (200 m n. m.). Počet obyvatel cca (5 % obyvatel ČR.) Největší města -Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Pardubický kraj je součástí turistického regionu Východní Čechy 5 turistických oblasti: Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Orlické hory a Podorlicko, Českomoravské pomezí a Králický Sněžník.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a potenciální rozvoj lázeňské destinace na příkladu vybraného města Bc. Iveta Pechová Diplomová práce 2008 SOUHRN Tato diplomová práce se věnuje

Více

KSG/MCRAM. Destinace cestovního ruchu - Amerika

KSG/MCRAM. Destinace cestovního ruchu - Amerika 2011 KSG/MCRAM Destinace cestovního ruchu - Amerika Tento studijní text byl zpracován za podpory projektu OP VK Inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Geografie cestovního ruchu. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Geografie cestovního ruchu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 7. 11. 2006 Poslední aktualizace: 7. 5. 2013 Cestovní

Více

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč I. CHARAKTER CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje jeden z velmi významných fenomenů

Více

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020. Analytická část

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020. Analytická část PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 Analytická část 2014 OBSAH Seznam zkratek... 4 Seznam tabulek... 6 Seznam grafů... 6 Seznam obrázků... 6 1. Poloha kraje a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Cestovní ruch jako faktor zvyšování konkurenceschopnosti regionu Bc. Pavlína Pačesová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Analytická část (aktualizována k 30.11.2004) Zpracovatel:

Více

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ CESTOVNÍHO RUCHU Kolektiv autorů MAG CONSULTING s.r.o. Praha 2006 KOMUNIKACE A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI PRACOVNÍKŮ

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy

CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) CESTOVNÍ RUCH, AGROTURISTIKA: typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov. Lucie Blahušová

Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov. Lucie Blahušová Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu Buchlov Lucie Blahušová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro rozvoj mikroregionu

Více

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU

DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU DIDAKTICKÉ METODY PRO VÝUKU CESTOVNÍHO RUCHU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Manuál pro učitele Kolektiv autorů 2010 www.czechtourism.cz/didaktika www.aholvos.cz Tato publikace byla vytvořena pro projekt

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více

Program rozvoje Pardubického kraje

Program rozvoje Pardubického kraje Program rozvoje Pardubického kraje Červen 2011 REALIZAČNÍ TÝM ZPRACOVATELE: GaREP, spol. s r. o.: PhDr. Iva Galvasová Mgr. Jan Holeček Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Kateřina Chabičovská RNDr. Hana Svobodová

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU. Studijní program: B6208 Ekonomika na management JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Studijní program: B6208 Ekonomika na management Studijní obor: Obchodní podnikání - cestovní ruch Bakalářská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA. Ivica Linderová

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA. Ivica Linderová VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra cestovního ruchu CESTOVNÍ RUCH ZÁKLADY A PRÁVNÍ ÚPRAVA Ivica Linderová 2013 Ing. Ivica Linderová, PhD. CESTOVNÍ RUCH Základy a právní úprava 1. vydání Vydala

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více