Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů:"

Transkript

1 Poradenská firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. předkládá vlastníkům bytových domů nabídkový list na odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc pro regeneraci a modernizaci bytových domů. Pomoc při rozhodovacím procesu na domě Vlastníci bytových domů mají v současné době právo požádat o dotace z několika dotačních programů: Integrovaný operační program - zlepšení prostředí v problémových sídlištích Program Zelená úsporám Program PANEL NOVĚ Pro stanovení rozsahu regeneračních prací, nejvhodnějšího dotačního programu nebo jejich kombinaci vám poslouží: Podklady pro rozhodování objednatele dotační analýza a) stanovení tepelně technických vlastností objektu b) ekonomické parametry jednotlivých konstrukcí z hlediska realizace opravy a modernizace c) výhodnost a využitelnost jednotlivých programů ,- Kč bez DPH V případě zájmu o zpracování Dotační analýzy naší společností bude při domluvě na pokračování na dalších inženýrských pracích potřebných pro vybraný vhodný program (projektová dokumentace, Průkaz energetické náročnosti popř. jiné práce) cena za tento dotační audit zpětně odečtena. Při rozhodovacím procesu následných prezentacích na bytových domech nabízíme naši účast na shromážděních a pomoc při objasňování postupu prací nájemníkům. Tuto službu poskytujeme bezplatně. Společné dokumenty potřebné pro všechny programy Zpracování Dokumentace pro stavební řízení - v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 406/2000 Sb. d) zpracování projektové dokumentace v souladu s uvedenými zákony: o textová část průvodní zpráva, technická zpráva, POV o výkresová část situace, pohledy, půdorysy, řez, detaily e) Požárně bezpečnostní řešení f) výkaz výměr g) zpracování 1 varianty architektonického a barevného řešení h) projednání dokumentace s OBJEDNATELEM i) činnost autorského dozoru projektanta Cena projektové dokumentace bude stanovena dle velikosti objektu, předpokládaného rozsahu prací a účelu jejího použití. Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. včetně doložení energetických parametrů objektu ,- Kč bez DPH

2 Dokumenty specifické pro Integrovaný operační program Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby v souladu se závaznými postupy dle usnesení vlády č. 48 z 12. ledna 2009 a) Činnosti spojené s přípravou výběrového řízení b) Činnosti spojené po odevzdání nabídek dodavateli stavebních prací c) Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení d) Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení v případě podání námitek Zpracování dokladů předkládaných na příslušnou regionální pobočku Centra pro regionální rozvoj (CRR) a) vypracování textu žádostí v požadované podobě v IS BENEFIT7 b) pomoc při kompletaci a kontrola dokladů ze Seznamu povinných příloh předkládaných na CRR: ,- Kč bez DPH Dokumenty specifické pro Zelená úsporám Podklady pro podání žádosti nutné k posouzení na krajském pracovišti Fondu ŽP - KP SFŽP a) zpracování krycího listu technických parametrů b) pomoc při kompletaci potřebných příloh v souladu se Směrnicí MŽP č. 5/2009 Sb ,- Kč bez DPH Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby STANDARD c) poradenská činnosti spojená s výběrem vhodného dodavatele a vhodných výrobků a technologií d) návrh sestavení znění výzvy dle podmínek programu e) vyhodnocení nabídek a doporučení nejvýhodnější firmy, pomocná konzultace při užším jednání zástupců s favoritem výběrového řízení o výhodnější ceně a nesrovnalostech v podané nabídce Dokumenty specifické pro program PANEL NOVĚ Energetický audit dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vypracování Energetického auditu provedeného v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem zákona č. 406/2006 Sb. tzn. dle vyhlášky č. 213/2001 Sb. Podklady pro žádost Nový Panel nařízení vlády č. 299/2001 Sb. - podání žádosti o dotaci na úhradu úroků f) kontrola projektové dokumentace a položkového rozpočtu realizačních firem na opravy a modernizaci v souladu s nařízením vlády č. 299/2001 Sb. g) zajištění vyjádření Poradenského a informačního střediska

3 Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby STANDARD a) poradenská činnosti spojená s výběrem vhodného dodavatele a vhodných výrobků a technologií b) návrh sestavení znění výzvy dle podmínek programu c) vyhodnocení nabídek a doporučení nejvýhodnější firmy, pomocná konzultace při užším jednání zástupců s favoritem výběrového řízení o výhodnější ceně a nesrovnalostech v podané nabídce Nabídka dalších prací spojených s realizací díla, platná pro všechny programy Vyřízení a získání vyjádření stavebního úřadu pro realizaci projektem stanovených prací a) Územní souhlas b) Vyjádření stavebního úřadu k stavebnímu záměru, stavební povolení, ohlášení stavby dle rozsahu prací Pomoc při vypracování a kompletaci podkladů a textů ke kolaudačnímu řízení nebo oznámení o užívání stavby ,- Kč bez DPH Finanční poradenství poskytnutí odborné pomoci při výběru možnosti financování a zpracování k tomu potřebných podkladů pro získání úvěru na zajištění realizace akce (návrh financování), vyřízení úvěru. Tato služba je poskytována bezplatně po podpisu smlouvy Objednatele s firmou DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s. r.o. na inženýrskou činnost pro revitalizaci domu. Nabídka kontrolních činností během provádění stavby, platná pro všechny programy Koordinátor bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění Plán bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) na staveništi Kontrolní činnost Koordinátora bezpečnosti práce na stavbě Technický dozor v průběhu realizace stavebně-montážních prací kontrolní činnost Činnosti spojené s dohledem nad prováděním stavebních prací, kontrola technologie provádění, spoluúčast na dohledu nad stálostí kvality dle technických předpisů, kontrola vedení stavebního deníku. Platnost a účinnost nabídky Všechny uvedené ceny jsou orientační a firma DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s.r.o. si vyhrazuje jejich přesné stanovení po seznámení se s objektem. Nabídka je platná pro rok V Brně dne září 2009 Nabídku vypracovala: Ing. Kateřina Miholová, DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s.r.o. sídlo: Benešova 425, Modřice pracoviště: Vinařská 5c, Brno, telefon: ,

4 Reference Mokrá 325, 326, 327; Mokrá Horákov Slunečná 12, 14; Hodonín

5 Skupina domů U Splavu, Břeclav Seznam referencí: SBD DYJE: U Splavu 4, Břeclav U Splavu 5, Břeclav U Splavu 8, Břeclav Na Valtické 42-44, Břeclav Na Valtické 6-9, Břeclav Slovácká 1-5, 6-7, 21-23, Břeclav Dukelských Hrdinů 22-23, Břeclav Dukelských Hrdinů 24-25, Břeclav Na Valtické 31-33, Břeclav Na Valtické 52-53, Břeclav Na Valtické 24-26, Břeclav Na Valtické 50-51, Břeclav Slovácká 6-7, Břeclav Kontaktní osoba: JUDr. Ladislav Kvasnička Tel: SBD RADOST: Bílkova 50, 52, Boskovice Mánesova 11, 13, 15, Boskovice Komenského 15, 17, 19, Letovice Kontaktní osoba: Ing. Jan Borek Tel: SBD HODOŇAN: Polní, Hodonín Velkomoravská 10, Hodonín Slavíkova, Hodonín Družstevní čtvrť 11, Hodonín Sidlistni_45_47_49_51, Hodonín Brandlova 89-93, , , Hodonín Cihlářská 7-9, Hodonín Polni_ 3_5_7, Hodonín Cihlářská 4-6, 1-3 Hodonín Olbrachta 31-33, Hodonín Olbrachta 39-41, Hodonín Slunečná 13-15, Hodonín Nám. Osvobození 6, Hodonín Svatopluka Čecha 20, Hodonín Nám.Osvobození 4, 6, Hodonín Kontaktní osoba: Jan Gaško Tel: ZNOJMO: SVJ, Pod soudním vrchem 1, Znojmo SVJ, Kuchařovická 9, Přímětice, Znojmo

6 Ukázka kalkulace odhadu nákladů a odhad výše dotace třípodlažní dvouvchodový objekt obr. 1 Integrovaný operační program - zlepšení prostředí v problémových sídlištích obr. 2 Program Zelená úsporám

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12

Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 Č.J.: KRPH- 6816-2ČJ-2015-0500NE-VZ V Hradci Králové dne 27. dubna 2015 Počet stránek: 9 Počet příloh: 1/12 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POLDRY BĚLOTÍN TDI Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ a zástupců vlastníků čtyřbytových domů ve správě Stavebního bytového

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY..........2 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI......2 1.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY.............2

Více

Název veřejné zakázky: "Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova"

Název veřejné zakázky: Výkon TDI při realizaci akce Výstavba DSS Sámova Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č. 1 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2

Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 1. listopadu 2010 Č.j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Konsolidovaná verze Směrnice MŽP č. 4/2010 ve znění Dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul.

Inteligentní zastávky. vedoucí odboru rozvoje města MmÚ pracovníci poskytující informace: Mgr. Vít Zíka, tel. 475271834 e-mail: vit.zika@mag-ul. STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Adresa: Magistrát města Ústí nad Labem ; Velká Hradební 8; 401 00 Ústí nad Labem; Tel.: 475 271111 č.jednací : MM/ORM/143775/13 č.evidenční: /2013 vyřizuje : Mgr. Vít Zíka

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václavkova 1040, Mladá Boleslav město Mladá Boleslav Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková,

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Směrnice MŽP č. 3/2011

Směrnice MŽP č. 3/2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 31. ledna 2011 Č.j.: 249/M/11, 5971/ENV/11 Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu

Více

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014.

BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. BYTOVÝ DŮM Nízkoúročené úvěry pomocí Integrovaného operačního programu aktualizace k 17.3.2014. Vhodný úvěr pro zařazení Účel úvěru Termín poskytnutí Splatnost Charakter Modernizace, rekonstrukce bytového

Více

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013

PROGRAM EFEKT 2014. vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 vyhlašuje na základě usnesení vlády ČR č. 874 ze dne 20. 11. 2013 PROGRAM EFEKT 2014 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 Energetický management Propagace

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více