CISCO Network Academy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CISCO Network Academy"

Transkript

1 CISCO Network Academy Základy Přepínání CCNA1 - Modul 8 Vít Míchal Petr Špringl /12

2 Obsah Úvod... 2 Mosty na vrstvě 2 (L2 bridges)... 2 Přepínání na vrstvě 2 (L2 switching)... 4 Operace přepínače (Switch operation)... 4 Režimy přepínače (Switch modes)... 5 Spanning tree protokol (STP)... 6 Prostředí sdíleného média... 7 Segmentace... 8 Broadcasty na druhé vrstvě ISO/OSI modelu... 9 Broadcastové domény Tok dat (data flow) Co je segment sítě? Otázky k procvičení Úvod Za ideálních podmínek pracuje sdílený Ethernet velmi dobře. Ovšem v okamžiku, kdy vzroste počet přistupujících zařízení, se síť začne výrazně zpomalovat a začne docházet k vyššímu počtu kolizí. Pokud počet uživatelů sítě vzroste ještě více, tak vznikající kolize výrazně sníží výkon celé sítě. Mosty (bridges) byly vynalezeny za účelem řešit problémy související s kolizemi na síti. Přepínače (switches) se vyvinuly z mostů, aby mohly být používány jako hlavní technologie v moderních Ethernetových LAN sítích. Kolize a broadcasty jsou očekávané a žádané události v moderních sítích. Jsou zapracovány do schématu Ethernetu i technologií na vyšších vrstvách. Ovšem pokud jejich počet příliš vzroste, tak to má veliký dopad na výkonnost sítě. Kolizní a broadcastové domény jsou určeny k řešení takovýchto problémů. Mosty na vrstvě 2 (L2 bridges) Stejně jako jiné uzly sítě byly mosty přidány do Ethernetu, aby se zvětšil jeho rozsah. Ethernet je sdílené médium, což znamená, že může vysílat data v daném okamžiku pouze jeden uzel. S přibývajícími uzly se zvyšuje poptávka po dostupné šířce pásma (bandwidth), což zvyšuje pravděpodobnost výskytu kolizí, které způsobují nutnost znovuposlání (retransmission) dat. Řešením tohoto problému je rozdělit velké segmenty na části a tyto části izolovat jako jednotlivé kolizní domény. To je možné udělat prostřednictvím mostů (bridges). 2/12

3 obrázek č.1 Most si udržuje tabulku MAC adres a u každé má přiřazený některý ze svých portů. Na základě obsahu této tabulky pak most přepošle nebo smaže příchozí rámec. Následující kroky ilustrují činnost mostu na přikladu (viz Obrázek 1): Po spuštění mostu je jeho tabulka prázdná. Most pouze čeká na příchozí data. V okamžiku, kdy data přijdou, tak jsou mostem zpracovávána. Počítač A kontaktuje počítač B. Data jsou vysílána ve stejné kolizní doméně, tak je paket zpracováván mostem i počítačem B. Most přidá zdrojovou adresu (MAC) z rámce do své tabulky. Tato adresa je spojena s číslem portu mostu (port 1), na kterém daný paket přijal. Cílová adresa z rámce je zkontrolována s obsahem tabulky v mostu. Daná adresa není v tabulce, ačkoliv je součástí stejné kolizní domény, tak je rámec přeposlán do jiného segmentu. Adresa počítače B zatím nebyla zaznamenána v tabulce. Počítač B odpovídá počítači A. Data jsou vysílána přes celou kolizní doménu. Tedy most i počítač A přijmou rámec a zpracují ho. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky MAC adres a přiřadí jí číslo portu (port 1), na kterém byl paket přijat. Cílová adresa z rámce je zkontrolována s obsahem tabulky MAC adres v mostu. Tato adresa zde již je obsažena, tak je zkontrolováno přiřazené číslo portu. Toto číslo je shodné s číslem portu, na kterém byl daný paket přijat, tedy není nikam přeposílán. Počítač A kontaktuje počítač C. Data jsou vysílána ve stejné kolizní doméně, tak je 3/12

4 paket zpracováván mostem i počítačem B. Počítač B rámec zahodí, protože jemu není určen, což pozná podle cílové adresy v rámci. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky. Tato adresa zde již byla obsažena, tak je pouze obnovena i s přiřazeným číslem portu. Cílová adresa rámce je zkontrolována s obsahem tabulky. Pokud daná adresa není v tabulce, tak je rámec přeposlán do jiného segmentu. Adresa počítače C dosud nebyla zaznamenána. Počítač C odpovídá počítači A. Data jsou vysílána přes celou kolizní doménu. Tedy počítač D a most obdrží rámec a zpracují ho. Počítač D zahodí rámec, protože pro něj není určen. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky. Tato adresa nebyla dříve obsažena, proto jí musí být přiřazeno i číslo portu, na kterém byl rámec přijat (port 2). Cílová adresa rámce je zkontrolována s obsahem tabulky. Daná adresa je v tabulce, ale je přiřazena jinému portu (Port 2), než na kterém byl rámec přijat, takže je rámec přeposlán do jiného segmentu. Až bude vysílat data počítač D, tak bude jeho MAC adresa také zaznamenána do tabulky v mostu. Na tomto příkladě byly ilustrovány všechny operace, které využívají mosty ke kontrolování zasílání dat mezi kolizními doménami. Přepínání na vrstvě 2 (L2 switching) Obecně mají mosty pouze dva porty, tedy rozdělují kolizní doménu na dvě části. Všechna rozhodnutí provedena mostem jsou založena na MAC adresách adresách vrstvy 2 a nijak neovlivňují logické adresování nebo adresování na vrstvě 3. Most rozdělí kolizní doménu, ale neovlivní logickou či broadcastovou doménu. Pokud nemá síť zařízení pracující s adresami vrstvy 3 (např. směřovače), tak síť sdílí stejný broadcastový adresový prostor. Most vytvoří více kolizních domén, ale nepřidá žádnou broadcastovou doménu. Přepínač je, zjednodušeně, rychlý více portový most. Každý jeho port vytváří vlastní kolizní doménu. V síti s 20 uzly existuje 20 kolizních domén, pokud je každý uzel zapojen do vlastního portu přepínače. Pokud navíc přepínač obsahuje i uplink port, pak vytvoří 21 jednouzlových kolizních domén. Přepínač dynamicky tvoří a spravuje asociativní paměťovou (CAM) tabulku, která udržuje všechny důležité MAC informace pro každý port. Operace přepínače (Switch operation) Přepínač je, zjednodušeně, most s mnoha porty. Pokud je připojen pouze jeden uzel do portu přepínače, pak kolizní doména sdíleného média obsahuje pouze dva uzly. Tyto dva uzly v tomto malém segmentu kolizní doméně se skládají z portu přepínače a připojeného počítače. Tyto malé fyzické segmenty se nazývají mikrosegmenty. Jiná kapacita se objeví, pokud jsou připojeny pouze dva uzly. V síti používající kabeláž prostřednictvím kroucené dvoulinky je využit jeden pár vodičů pro přenos vysílaného signálu z jednoho uzlu do 4/12

5 druhého. Zvláštní pár je použit pro odpověď či příjem signálu. Je možné využívat oba páry současně. Schopnost komunikovat oběma směry v jeden okamžik je známa jako full-duplex. Většina přepínačů podporuje full-duplex komunikaci stejně jako většina síťových karet. Ve full-duplexním módu nedochází k soupeření o přenosové médium. Kolizní doména zde neexistuje. Teoreticky je šířka pásma zdvojnásobena, pokud je používána komunikace fullduplex. Dvě další technologie jako dodatek k rychlejším mikroprocesorům a pamětím umožnily vznik přepínačům. Asociativní paměť (CAM) je paměť, která pracuje opačně oproti obvyklým pamětím. Když jsou data vkládána do paměti, tak je vrácena přiřazená adresa. CAM umožňuje přepínači najít port, který je přiřazen dané MAC adrese aniž by bylo třeba vyhledávacích algoritmů. Aplikačně specifický integrovaný obvod (ASIC) je obvod s funkcionalitou optimalizovanou pro určitou činnost a umožňuje provádění softwarových operací v hardwaru. Tyto dvě technologie výrazně zredukovaly zpoždění způsobené softwarem a umožnily přepínači uchovávat data z mnoha mikrosegmentů. Zpoždění (latency) obrázek č. 2 Zpoždění vyjadřuje dobu, která uplyne mezi odesláním rámce na zdrojovém zařízení a přijetím rámce na cílovém. Mnoho různých faktorů může ovlivňovat zpoždění Média mohou dosáhnout pouze určité konečné přenosové rychlosti Zpracovávání signálu během cesty Softwarová rozhodnutí při přepínání či v implementaci protokolů Obsah rámce a umístění přepínacích rozhodnutí např. zařízení nemůže rámec směřovat dokud nebyla přečtena cílová MAC adresa. Režimy přepínače (Switch modes) Rozhodnutí o tom, jakým způsobem je rámec přeposlán na cílový port, je v kompromisu mezi zpožděním a spolehlivostí. Přepínač může začít přenos rámce ihned v okamžiku, kdy obdrží cílovou MAC adresu. Tento režim je nazýván cut-through. Výsledkem je nejnižší zpoždění způsobené přepínačem, ovšem pak nedochází k žádné kontrole chyb. Přepínač také může nejprve přijmout celý rámec, než ho odešle na cílový port. Toto dává přepínači možnost verifikovat kontrolní součet (FCS, frame check sequence). Pokud není 5/12

6 v pořádku, tak přepínač paket zahodí. Režim, kdy je paket nejprve uložen a až následně odeslán, se nazývá store-and-forward. Kompromisem mezi dvěma předchozími režim je fragment-free mód. Přepínač přečte prvních 64 bytů, které obsahují hlavičku rámce, a začne odesílat paket ještě před tím, než obdrží jeho data a kontrolní součet. Tento režim kontroluje spolehlivost adresy a LLC informace protokolu k zajištění, že data budou přenesena správně a dorazí na správné místo. Pokud je používán režim cut-through, pak musí zdrojový i cílový port pracovat na stejné rychlosti, aby nedošlo k porušení rámce. Toto se nazývá symetrickým přepínáním (symmetric switching). Pokud nepracují stejnou rychlostí, tak musí být rámec uložen než bude poslán odpovídající rychlostí asymetrické přepínání (asymmetric switching). Asymetrické přepínání se používá ke spojení sítí s různou šířkou pásma. Také je optimalizováno pro komunikaci typu klient/server, kdy komunikuje velké množství klientů s jedním serverem. Širší pásmo musí být u portu, kterému je připojen server, jinak by se jednalo o nejpomalejší místo. Spanning tree protokol (STP) Pokud je více přepínačů zapojeno do jednoduché stromové hierarchie, pak může dojít ke smyčkám během přepíná (switching loops). Navíc přepínané sítě obvykle obsahují více redundantních cest, aby se zajistila vyšší spolehlivost a snížila chybovost. Redundantní cesty jsou žádoucí, ale mají nežádoucí efekt smyčky při přepínání. Tyto smyčky mohou být důsledkem návrhu či nehody a mohou vést k broadcastovým bouřím, které zahltí celou síť. STP je standardním protokolem, který je používán pro zamezení vzniku smyček při přepínání. Každý přepínač v LAN síti, který využívá STP, posílá zprávy zvané BPDU (Bridge Protocol Data Units) ze všech svých portů, aby dal ostatním přepínačům vědet o své existenci. Tyto informace jsou používány ke zvolení kořenového mostu (root bridge) pro síť. Přepínače používají algoritmus spanning-tree k vyřešení a vypnutí redundantních cest. Každý port na přepínači používající STP je vždy v jednom z následujících stavů: Blocking blokuji; přijímá jen BPDU Listening poslouchám; tvoření aktivní topologie Learning učím se; tvoření přepínací tabulky Forwarding přeposílám; přijímaní a posílání uživatelských dat Disabled zakázaný; administrativně zakázáno Porty mění své stavy následovně: Z initialization DO blocking Z blocking DO listening NEBO DO disabled Z listening DO learning NEBO DO disabled 6/12

7 Z learning DO forwarding NEBO DO disabled Z forwarding DO disabled STP je používáno pro vytvoření logického hierarchického stromu bez smyček. Nicméně jsou ale stále dostupné alternativní cesty. Prostředí sdíleného média Uvedeme si několik příkladů sdíleného média a přímo připojených sítí: prostředí sdíleného média - se vyskytuje tam, kde je několik uzlů připojených ke stejnému médiu. Například pokud je několik počítačů fyzicky připojených ke stejnému kabelu nebo optickému vláknu. rozšířené prostředí sdíleného média - v tomto speciálním připadě sdíleného média mohou mít kabelové vodiče větší dosah. prostředí point-to-point sítě - tento typ je hojně rozšířený u připojení k internetu pomocí vztáčeného spojení. Jedná se o sdílené medium, ke kterému jsou připojeni pouze dva uzly obrázek č. 3 Kolize vznikají pouze v prostředí sdíleného média. Příkladem sdíleného média může být dálniční systém. Zde kolize vznikají. protože několik vozidel používá současně jednu kominkaci. Stejně jako na dálnici tak i v síťovém prostředí existují pravidla řídící jeho provoz. Avšak ani existence pravidel nedokáže zabránit vzniku kolizí a dopravní zácpy. 7/12

8 Kolizní domény Fyzicky propojené síťové segmetny, ve kterých může vzniknout kolize, se nazývají kolizní domény. Kolize snižují efektivitu sítě. Při vzniku kolize se všechny právě probíhající přenosy na určitou dobu přeruší. Doba přerušení je na každém síťovém zařízení jiná a je určená tzv. "backoff" algoritmem. Typy zařízení propojující jednotlivé segmenty přenosového média udávají velikost kolizní domény. Zařízení pracující na druhé nebo třetí vrstvě modelu ISO/OSI oddělují kolizní domény (segmentují síť). Zařízení první vrstvy ISO/OSI modelu, jako jsou repeatery nebo huby, se používají ke zvětšení velikosti síťového segmentu. Tím je možné připojit do segmentu další uzly. S rostoucím počtem uzlů se také zvětšuje množství dat k přenosu. Zařízení fungující na první vrstvě přeposílají všechna data do každého uzlu v kolizní doméně. S roustoucím množstvím přenosu, roste také počet kolizí. To se negativně promítá na výkonu sítě. Velikost kolizní domény upravuje tzv. pravidlo čtyř opakovačů. Toto pravidlo říká, že mezi libovolnými dvěma počitači v síti, by měly být nejvýše čtyři huby nebo opakovače. Pro správnou funkci sítí standartu 10BASE-T s opakovači, se musí počítat s tzv. round-trip zpožděním (round-trip delay). Tím zajistíme, že se všechny pracovní stanice dozví o vzniku kolize. Pravidlo čtyř opakovačů počítá se zpožděními opakovačů, propagací a síťové karty. Pokud toto pravidlo nedodržíme, překročíme tím hranici maximálního tolerovatelného zpoždění šíření kolize. Jakmile je přeneseno 64 bajtů z rámce a poté nastane kolize (tzn. že nějaká jiná stanice začne vysílat), vznikne tím tzv. pozdní kolize. Čipsety síťových karet nejsou povinny znovu přenést data při výskytu pozdních kolizí. Tyto rámce poznamenané pozdní kolizí přidávájí do sítě další zpoždění zvané "spotřební" (consumption delay). Spotřební zpoždění pochopitelně také negativně ovlivňuje výkon sítě. Pravidlo říká, že následující počty by se neměly překročit: pět segmentů síťového média čtyři opakovače nebo huby tři segmenty pro koncové síťové uzly dvě linkové sekce bez koncových uzlů jedna velká kolizní doména Pravidlo poskytuje vodítka. která udrží round-trip zpoždění v přijatelných mezích. Segmentace Okolo roku 1970 Havajská univerzita vyvíjela systém bezdrátové komunikace mezi havajskými ostrovy. Výsledkem vývoje je komunikační protokol Aloha. Ethernetový protokol je následníkem protokolu Aloha. 8/12

9 Je dobré umět rozeznat jednotlivé kolizní domény. Kolizní doména je vytvořena, pokud je několik počítačů připojeno k jednomu sdílenému médiu, které není připojené k dalšímu síťovému zařízení. Tato situace omezuje počet počítačů používajících segment. Zařízení pracující na druhé vrstvě rozdělují kolizní domény. Používají MAC adresy, které má každé ethernetové zařízení, ke kontrole distrubuce každého rámce. To umožnuje těmto zařízením řídit tok dat na druhé vrstvě. Tím se zvyšuje efektivita provozu sítě. Díky tomuto lze přenášet data na dvou segmentech zároveň, aniž by vznikla kolize. Mosty a přepínače dělí kolizní domény na dvě menší kolizní domény. Tyto menší domény mají méně koncových uzlů a tím i menší pravděpodobnost vzniku kolizí. Pokud objem dat mezi segmenty není příliš velký, most mezi segmenty stíhá všechna data bez vetších prodlev distribuovat mezi segmenty. Naopak při velkém zatížení mostu se rychlost přenosu zpomaluje a most se stává "uzkým hrdlem" síťové komunikace. Zařízení na druhé a třetí vrstvě nepřeposílají kolize. Zařízení na třetí vrstvě provádí také další funkce, které budou více popsány v sekci "broadcastové domény". Broadcasty na druhé vrstvě ISO/OSI modelu K posílání dat do všech segmentů (kolizních domén) používá protokol tzv. broadcastové a multicastové rámce. Broadcastový rámec má v políčku cílové adresy adresu 0xFFFFFFFFFFFF. Na tuto adresu reaguje káždá síťová karta. Zařízení druhé vrstvy musí přeposílat broadcastové a multicastové rámce na všechna svá rozhraní (kromě toho rozhraní na které rámec přišel). Broadcastovým zamořením (broadcast radiation) nazýváme nahromadění broadcastového a multicastového provozu od každého zařízení v síti. Oběh broadcastového zamoření může v některých případech zaplnit síť do takové míry, že nezbyde žádný prostor pro data aplikací. Tuto situaci nazýváme broadcastvou bouří (broadcast storm). Čím větší máme přepínanou síť, tím větší je pravděpodobnost vzniku broadcastové bouře. Každý broadcastový nebo multicastový rámec zatěžuje CPU koncového zařízení. Proto broadcastové zamoření snižuje výkon každého počítače v síti. Na stanici Sun SPARCstation 2 připojené do sítě pomocí vestavěné Ethernetové karty byl provedem test zátěže CPU v závislosti na broadcastovém zamoření. Výsledky ukazují, že stanice používající IP protokol může být ochromena záplavou broadcastového provozu v síti. Taková záplava vzniká například při broadcastových bouřích. Test v kontrolovaném prostředí prokázal měřitelné snížení výkonu už při stovce broadcastů a multicastů za sekundu. Koncové zařízení obvyklé nemá velký užitek ze zpracování broadcastového rámce, který pro něj nebyl určen. Tři obvyklé zdroje broadcastů a multicastů v IP sítích jsou pracovní stanice, směrovače a multicastové aplikace. Pracovní stanice používají broadcastové rámce k získání MAC adresy jiné stanice. K takovému učelu slouží ARP protokol. Na obrázku č. 4 vidíte závislost zátěže CPU počitače na počtu počítačů v síti. Tato čísla platí pro průměrnou dobře navrženou síť. obrázek č. 4 9/12

10 Představme si, že máme příliš rozhlehlou přepínanou síť, v které nějaké síťové zařízení vyšle broadcastový požadavek. Buď mu přijde tolik odpovědí, že je nebude moci zpracovat, nebo jeho původní požadavek spustí podobné požadavky na jiných zařízeních, které tímto spolehlivě zahltí síť. Například, před provedením příkazu telnet mumble.com se přeloží doménové jméno na IP adresu počítače pomocí DNS služby. Dále je potřeba zjistit MAC adresu daného počítače a to pomocí ARP dotazu zasláním broadcastového rámce. IP stanice si pamatují po dobu dvou hodim 10 až 100 IP adres. Typické vytížení ARP služby na stanici je získání 50 během dvou hodin, tedy ARP dotazů na sekundu. Při počtu 2000 koncových stanic nám vychází 14 ARP dotazů za sekundu. Směrovací protokoly se významně podílí na broadcastovém provozu sítě. Někteří administrátoři z důvodů redundance a dosažitelnosti nastaví směrovací protokol RIP na všech stanicích v síti. Při počtu 2000 stanic a 50 paketů nutných k přenosu směrovací tabulky, by stanice generovaly 3333 broadcastový dotazů za sekundu. Většina administrátorů nastavuje RIP směrování pouze na 5 až 10 směrovačů. Pro deset směrovačů a 50 paketů na směrovací tabulku vychází 16 broadcastových dotazů za sekundu. Broadcastové domény Skupina kolizních domén propojených zařízeními druhé vrstvy se nazývají broadcastové domény. V síti rozdělené na několik kolizních domén má každý host větší možnost k přístupu k médiu. Broadcasty jsou posílány zařízeními druhé vrstvy. Přehršel broadcastů snižuje efektivitu celé LAN. Zařízení třetí vrstvy nepřeposílají broadcasty. Broadcastová doména zahrnuje všechny kolizní domény, které zpracovávají stejné broadcastové rámce. Toto zahrnuje všechny uzly v síťovém segmentu ohraničeném zařízeními třetí vrstvy. Při přenosu paketu přes směrovač musí být paket zpracován druhou vrstvou. Směrování na třetí vrstvě se provádí na základě IP adresy. Aby mohl být paket směrován, musí být adresován na adresu mimo adresový prostor zdrojové sítě a směrovač musí mít definovaný odpovídající záznam v směrovací tabulce. Tok dat (data flow) Budeme se zajímat o pohyb dat skrze první, druhou a třetí vrstvu ISO/OSI modelu. Pamatujte, že data jsou na síťové vrstvě zapouzdřena se zdrojovou a cílovou IP adresou. Na linkové vrstvě jsou data zabalena do rámců se zdrojovou a cílovou MAC adresou. Platí pravidlo, že zařízení první vrstvy vždy přeposílá rámec, zatímco zařízení druhé vrstvy "chce" odeslat rámec. Jinými slovy zařízení druhé vrstvy přepošle rámec, pokud mu něco nezabrání. Zařízení třetí vrstvy nepřepošle rámec, dokud nebude muset. Zařízení na první vrstvě neprovádí žádnou filtraci, tudíž vše, co je přijato, je také odesláno. Rámec je pouze opraven (regenerován) a tím vrácen do své původní kvality. Jakýkoli segment připojený k zařízení první vrstvy se stává součástí jedné kolizní a broadcastové domény. Zařízení druhé vrstvy provádí filtrování provozu na základě MAC adres. Rámec je přeposlán jakmile je určen do neznámé destinace mimo kolizní doménu. Rámec je přeposlán také v případě, že se jedná o broadcastový, multicastový nebo unicastový rámec určený 10/12

11 k přenosu mimo kolizní doménu. Rámec není přeposlán pouze v případě, kdy jsou odesílatel a příjemce rámce ve stejné kolizní doméně. Zařízení druhé vrstvy dělí kolizní domény, ale zachovávají broadcastvoé domény. Zařízení pracující na třetí vrstvě zpracovávají datové pakety na základě cílové IP adresy. Pokud směrovač obrdží paket s cílovou adresou, pro kterou má záznam ve své směrovací tabulce, provede přeposlání paketu. Zařízení pracující na třetí vrstvě ISO/OSI modelu dělí broadcastové a kolizní domény. Co je segment sítě? V kontextu datové komunikace se používají následující definice segmentu sekce sítě ohraničená mosty, směrovači nebo přepínači v LAN používající sběrnicovou topologií segmentem nazýváme elektrický okruh, který je připojen k dalšímu pomocí opakovače výraz používaný v TCP specifikaci jako jednotka informace na transportní vrstvě Obrázek č. 5 K správnému porozumnění významu slova segment je důležitý kontext, ve kterém bylo slovo použito. Otázky k procvičení 1. Který z následujících síťových typů je hojně využíván ve vytáčených sítích? sdílené médium point-to-point rozšířené sdílené médium point-to-multipoint 2. Na jaké vrstvě modelu modelu ISO/OSI pracuje směrovač (router) a na jaké přepínač 11/12

12 (switch)? 3. Který z následujích režimů přepínače (switch) musí být použit pro asymetrické přepínání? fragment-free cut-through store-and-forward latency forwarding fast forward 4. V jakém stavu je přepínač (switch) používající STP, pokud je jeho rozhraní administrativně zakázáno? blocking listening learning forwarding disabled 5. Jak definujeme zpoždění (latency) v síti? 6. Přepínač rozděluje síť do: kolizních domén broadcastových domén kolizních a broadcastových domén 12/12

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě.

Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Přepínaný Ethernet. Virtuální sítě. Petr Grygárek rek 1 Přepínaný Ethernet 2 Přepínače Chování jako mosty v topologii strom Přepínání řešeno hardwarovými prostředky (CAM) Malé zpoždění Přepínání mezi více

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Spanning Tree Protocol

Spanning Tree Protocol Seminární práce do kurzu CC3 CCNA 3 - modul 7 Spanning Tree Protocol Tomáš Bílek xbilek12@stud.fit.vutbr.cz Obsah 1. Úvod 2. Redundantní topologie 1. Redundance 2. Redundantní topologie 3. Redundantní

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

Rozdělení (typy) sítí

Rozdělení (typy) sítí 10. Počítačové sítě - rozdělení (typologie, topologie, síťové prvky) Společně s nárůstem počtu osobních počítačů ve firmách narůstala potřeba sdílení dat. Bylo třeba zabránit duplikaci dat, zajistit efektivní

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ

TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ TOPOLOGIE DATOVÝCH SÍTÍ Topologie sítě charakterizuje strukturu datové sítě. Popisuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivá koncová zařízení (stanice) a toky dat mezi nimi. Topologii datových

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl

3. Linková vrstva. Linková (spojová) vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl 3. Linková vrstva Studijní cíl Představíme si funkci linkové vrstvy. Popíšeme její dvě podvrstvy, způsoby adresace, jednotlivé položky rámce. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Linková (spojová) vrstva

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.5 Síťové aktivní prvky Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah

Více

X36PKO. 2006 Jiří Smítka

X36PKO. 2006 Jiří Smítka X36PKO Propojování sítí 2006 Jiří Smítka Jiří Smítka - X36PKO 1 2/2006 Propojování sítí propojujeme sítě s různými topologiemi a operačními systémy tím vytváříme internety největším internetem je Internet

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na :

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu.

SAS (Single-Attachment Station) - s jednou dvojicí konektorů, tj. pro použití pouze na jednoduchém kruhu. 4.1.1 FDDI FDDI je normalizováno normou ISO 9314. FDDI je lokální síť tvořící kruh. Jednotlivé stanice jsou propojeny do kruhu. K propojení stanic se používá optické vlákno. Lidovější variantou FDDI je

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc

Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc VLAN Virtual LAN Cíl rozdělení fyzicky propojených počítačů do skupin, které fungují tak, jako by nebyly fyzicky propojeny (na rozdíl

Více

Měření latence síťových prvků Michal Krumnikl

Měření latence síťových prvků Michal Krumnikl Měření latence síťových prvků Michal Krumnikl OBSAH 1 Obsah 1 Úvod 2 1.1 Přepínání............................. 2 1.2 Úkol mostu a switche....................... 2 1.3 Mosty vs. switche.........................

Více

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ STANDARDY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ Standard = norma; předpis; požadavek na vlastnosti, chování a parametry, které platí pro všechny stejně. Počítačová síť musí zajistit bezproblémovou komunikaci mezi připojenými

Více

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ MODELY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ V počátcích budování počítačových sítí byly sítě a technické prostředky těchto sítí od jednotlivých výrobců vzájemně nekompatibilní. Vznikla tedy potřeba vytvoření jednotného síťového

Více

Směrovací protokoly, propojování sítí

Směrovací protokoly, propojování sítí Směrovací protokoly, propojování sítí RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.7 Přepínané LAN sítě Osnova = Přepínané LAN sítě = Základní charakteristiky přepínaných sítí = Prvky přepínaných sítí = Přepínač = Principy přepínání = Typy přepínačů Přepínané

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část I. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková

SPŠ a VOŠ Písek, Písek, K. Čapka 402. Učební texty. Datové sítě I. Vypracovala: Mgr. Radka Pecková Učební texty Datové sítě I Vypracovala: Mgr. Radka Pecková CZ.1.07/2.1.00/32.0045 ICT moderně a prakticky 1 Obsah Výukové cíle... 3 Předpokládané vstupní znalosti a dovednosti... 3 1 Úvod... 4 2 Základní

Více

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky opakovače a rozbočovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Architektura poč. sítí, model OSI Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Úvod počítačová síť Počítačová síť skupina počítačů a síťových zařízení vzájemně spojených komunikačním médiem

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF IP vrstva Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, OSPF UDP TCP Transportní vrstva ICMP IGMP OSPF Síťová vrstva ARP IP RARP Ethernet driver Vrstva síťového rozhraní 1 IP vrstva Do IP vrstvy náležejí další

Více

e1 e1 ROUTER2 Skupina1

e1 e1 ROUTER2 Skupina1 Zkouška POS - Vzorové zadání Jméno:... Os.číslo:... Maximální bodový zisk 55b, minimum 30b. Při dosažení 25-29b rozhoduje o uznání zkoušky ústní přezkoušení (další body se při ústní zkoušce nepřidělují).

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-01

Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Identifikátor materiálu: ICT-3-01 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Topologie sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí topologii počítačových

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Spolehlivost nedílná a často opomíjená součást bezpečnosti

Spolehlivost nedílná a často opomíjená součást bezpečnosti Spolehlivost nedílná a často opomíjená součást bezpečnosti 3. díl: Media Redundancy Protocol 11/2016; Autor: Ing. Vilém Jordán, PCD, certifikovaný designer dle ČSN ISO /IEC 27001:2014 V minulém díle jsme

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n

Vrstva přístupu k médiu (MAC) a/b/g/n Vrstva přístupu k médiu (MAC) 802.11a/b/g/n Lukáš Turek 13.6.2009 8an@praha12.net O čem to bude Jak zajistit, aby vždy vysílala jen jedna stanice? Jaká je režie řízení přístupu? aneb proč nemůžu stahovat

Více

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou

Síťové prvky seznámení s problematikou. s problematikou Síťové prvky seznámení s problematikou s problematikou 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Seznámení s problematikou prvků sítí 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Ethernet Historie Ethernetu Princip

Ethernet Historie Ethernetu Princip 11 Ethernet Ethernet je technologie, která je používaná v budování lokálních sítích (LAN). V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP pak vrstvu síťového rozhraní.

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Ing. Jaroslav Adamus. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jaroslav Adamus Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou POČÍTAČOVÉ SÍTĚ TOPOLOGIE SÍTÍ VY_32_INOVACE_09_2_03_IT Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou TOPOLOGIE

Více

Virtuální sítě 2.část VLAN

Virtuální sítě 2.část VLAN Virtuální sítě 2.část VLAN Cíl kapitoly Cílem této části kapitoly je porozumět a umět navrhnout základní schéma virtuálních lokálních sítí. Klíčové pojmy: Broadcast doména, členství VLAN, IEEE 802.10,

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK1 Hodina: 21-22 Číslo: III/2 4. Síťové

Více

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady

Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady Úvod Úrovňová architektura sítě Prvky síťové architektury Historie Příklady 1 Pracovní stanice modem Pracovní stanice Směrovač sítě Směrovač sítě Pracovní stanice Aplikační server Směrovač sítě 2 Soubor

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 o čem bude druhá část přednášky? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking J. Peterka, 2011 internetworking aneb: vzájemné

Více

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik

Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik Směrovací protokol Mesh (802.11s) na platformě Mikrotik J. Bartošek, P. Havíček Abstrakt: V této práci je popsán princip fungování směrovacího protokolu mesh na platformě mikrotik. Na této platformě ovšem

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti

Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti 1 Adaptabilní systém pro zvýšení rychlosti a spolehlivosti přenosu dat v přenosové síti Oblast techniky V oblasti datových sítí existuje různorodost v použitých přenosových technologiích. Přenosové systémy

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Datové komunikace. Informační systémy 2

Datové komunikace. Informační systémy 2 Informační systémy 2 Informační systémy 2 Základní charakteristiky počítačových sítí Propojování počítačů, propojování sítí Přenosová média Přenosové protokoly Bezpečnost sítí IS2-14-08 1 2 Úroveň integrace

Více

Možnosti ochranného mechanismu Loop Guard v implementaci Spanning Tree firmy Cisco

Možnosti ochranného mechanismu Loop Guard v implementaci Spanning Tree firmy Cisco Možnosti ochranného mechanismu Loop Guard v implementaci Spanning Tree firmy Cisco Bronislav Feču, Jiří Vychodil Abstrakt: Projekt se zabývá protokolem Spanning Tree a jeho ochranným mechanismem Loop Guard.

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008

Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 Maturitní otázky z předmětu Počítačové sítě školní rok 2007/2008 1. Činnost uživatelů v sítích a. přihlašování do sítě i. znalost důležitých údajů u jednotlivých typů sítí (P2P, W2K3...) ii. hesla a základní

Více

Protokoly úrovně 3 nad ATM

Protokoly úrovně 3 nad ATM Protokoly úrovně 3 nad ATM Projektování distribuovaných systémů Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc Protokoly L3 nad ATM Přenos nativního protokolu přes ATM síť Přenos LAN přes ATM síť Používá IP adres (ne

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přepínání a přepínače CCNA3 Modul č. 5, 6 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula Obsah Obsah 3 1 Úvod 4 1.1 Připojení PC ke konfigurovanému přepínači.....................

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 9. Otázka : Propojování počítačových sítí: most-přepínač, virtuální sítě, směrovač. Směrování, směrovací tabulka, směrovací protokoly. Obsah

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802

Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Projekt IEEE 802, normy ISO 8802 Petr Grygárek rek 1 Normalizace v LAN IEEE: normalizace aktuálního stavu lokálních sítí (od roku 1982) Stále se vyvíjejí nové specifikace ISO později převzalo jako normu

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Informatika pro devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_5A_20_Topologie_sítí Vyučovací předmět: Informatika

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 8: Aktivní prvky a propojování sítí Verze 1.3 Jandoš, Matuška Obsah Aktivní prvky Prvky využívané pro vytvoření struktury sítě a pro spojování

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Analýza aplikačních protokolů

Analýza aplikačních protokolů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 4 Analýza aplikačních protokolů Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Komunikace v datových sítích (X32KDS) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Telekomunikační sítě LAN sítě

Telekomunikační sítě LAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě LAN sítě Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120214_kapitola3

Více

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá :

Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : Protokoly vrstvy datových spojů LAN Specifikace IEEE 802 pokrývá : vrstvu fyzickou (standardy xxbasexxxx např. 100BASE TX) vrstvu datových spojů: Definice logického rozhraní specifikace IEEE 802.2 Specifikace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Další síťová zařízení

Další síťová zařízení Další síťová zařízení Cíl kapitoly: Žák popíše aktivní síťové prvky a vysvětlí princip jejich fungování. Klíčové pojmy: Aktivní síťové prvky, vzájemné propojování, rámce (frames), opakovač repeater, regenerační

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice " STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV

PROTOKOL RDS. Dotaz na stav stanice  STAV CNC Informace o stavu CNC a radiové stanice FORMÁT JEDNOTLIVÝCH ZPRÁV PROTOKOL RDS Rádiový modem komunikuje s připojeným zařízením po sériové lince. Standardní protokol komunikace je jednoduchý. Data, která mají být sítí přenesena, je třeba opatřit hlavičkou a kontrolním

Více

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly

Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Model počítačové sítě, protokoly Základy počítačových sítí Lekce Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod - protokoly pravidla podle kterých síťové komponenty vzájemně komunikují představují

Více

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9

Přednáška 9. Síťové rozhraní. Úvod do Operačních Systémů Přednáška 9 Přednáška 9 Síťové rozhraní. 1 Počítačové sítě Sítě jsou složité pro zjednodušení jsou řešeny po vrstvách ISO/OSI model od teorie k praxi příliš se neujal 7 vrstev TCP/IP model od praxe k teorii sada protokolů

Více