CISCO Network Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CISCO Network Academy"

Transkript

1 CISCO Network Academy Základy Přepínání CCNA1 - Modul 8 Vít Míchal Petr Špringl /12

2 Obsah Úvod... 2 Mosty na vrstvě 2 (L2 bridges)... 2 Přepínání na vrstvě 2 (L2 switching)... 4 Operace přepínače (Switch operation)... 4 Režimy přepínače (Switch modes)... 5 Spanning tree protokol (STP)... 6 Prostředí sdíleného média... 7 Segmentace... 8 Broadcasty na druhé vrstvě ISO/OSI modelu... 9 Broadcastové domény Tok dat (data flow) Co je segment sítě? Otázky k procvičení Úvod Za ideálních podmínek pracuje sdílený Ethernet velmi dobře. Ovšem v okamžiku, kdy vzroste počet přistupujících zařízení, se síť začne výrazně zpomalovat a začne docházet k vyššímu počtu kolizí. Pokud počet uživatelů sítě vzroste ještě více, tak vznikající kolize výrazně sníží výkon celé sítě. Mosty (bridges) byly vynalezeny za účelem řešit problémy související s kolizemi na síti. Přepínače (switches) se vyvinuly z mostů, aby mohly být používány jako hlavní technologie v moderních Ethernetových LAN sítích. Kolize a broadcasty jsou očekávané a žádané události v moderních sítích. Jsou zapracovány do schématu Ethernetu i technologií na vyšších vrstvách. Ovšem pokud jejich počet příliš vzroste, tak to má veliký dopad na výkonnost sítě. Kolizní a broadcastové domény jsou určeny k řešení takovýchto problémů. Mosty na vrstvě 2 (L2 bridges) Stejně jako jiné uzly sítě byly mosty přidány do Ethernetu, aby se zvětšil jeho rozsah. Ethernet je sdílené médium, což znamená, že může vysílat data v daném okamžiku pouze jeden uzel. S přibývajícími uzly se zvyšuje poptávka po dostupné šířce pásma (bandwidth), což zvyšuje pravděpodobnost výskytu kolizí, které způsobují nutnost znovuposlání (retransmission) dat. Řešením tohoto problému je rozdělit velké segmenty na části a tyto části izolovat jako jednotlivé kolizní domény. To je možné udělat prostřednictvím mostů (bridges). 2/12

3 obrázek č.1 Most si udržuje tabulku MAC adres a u každé má přiřazený některý ze svých portů. Na základě obsahu této tabulky pak most přepošle nebo smaže příchozí rámec. Následující kroky ilustrují činnost mostu na přikladu (viz Obrázek 1): Po spuštění mostu je jeho tabulka prázdná. Most pouze čeká na příchozí data. V okamžiku, kdy data přijdou, tak jsou mostem zpracovávána. Počítač A kontaktuje počítač B. Data jsou vysílána ve stejné kolizní doméně, tak je paket zpracováván mostem i počítačem B. Most přidá zdrojovou adresu (MAC) z rámce do své tabulky. Tato adresa je spojena s číslem portu mostu (port 1), na kterém daný paket přijal. Cílová adresa z rámce je zkontrolována s obsahem tabulky v mostu. Daná adresa není v tabulce, ačkoliv je součástí stejné kolizní domény, tak je rámec přeposlán do jiného segmentu. Adresa počítače B zatím nebyla zaznamenána v tabulce. Počítač B odpovídá počítači A. Data jsou vysílána přes celou kolizní doménu. Tedy most i počítač A přijmou rámec a zpracují ho. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky MAC adres a přiřadí jí číslo portu (port 1), na kterém byl paket přijat. Cílová adresa z rámce je zkontrolována s obsahem tabulky MAC adres v mostu. Tato adresa zde již je obsažena, tak je zkontrolováno přiřazené číslo portu. Toto číslo je shodné s číslem portu, na kterém byl daný paket přijat, tedy není nikam přeposílán. Počítač A kontaktuje počítač C. Data jsou vysílána ve stejné kolizní doméně, tak je 3/12

4 paket zpracováván mostem i počítačem B. Počítač B rámec zahodí, protože jemu není určen, což pozná podle cílové adresy v rámci. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky. Tato adresa zde již byla obsažena, tak je pouze obnovena i s přiřazeným číslem portu. Cílová adresa rámce je zkontrolována s obsahem tabulky. Pokud daná adresa není v tabulce, tak je rámec přeposlán do jiného segmentu. Adresa počítače C dosud nebyla zaznamenána. Počítač C odpovídá počítači A. Data jsou vysílána přes celou kolizní doménu. Tedy počítač D a most obdrží rámec a zpracují ho. Počítač D zahodí rámec, protože pro něj není určen. Most přidá zdrojovou adresu z rámce do své tabulky. Tato adresa nebyla dříve obsažena, proto jí musí být přiřazeno i číslo portu, na kterém byl rámec přijat (port 2). Cílová adresa rámce je zkontrolována s obsahem tabulky. Daná adresa je v tabulce, ale je přiřazena jinému portu (Port 2), než na kterém byl rámec přijat, takže je rámec přeposlán do jiného segmentu. Až bude vysílat data počítač D, tak bude jeho MAC adresa také zaznamenána do tabulky v mostu. Na tomto příkladě byly ilustrovány všechny operace, které využívají mosty ke kontrolování zasílání dat mezi kolizními doménami. Přepínání na vrstvě 2 (L2 switching) Obecně mají mosty pouze dva porty, tedy rozdělují kolizní doménu na dvě části. Všechna rozhodnutí provedena mostem jsou založena na MAC adresách adresách vrstvy 2 a nijak neovlivňují logické adresování nebo adresování na vrstvě 3. Most rozdělí kolizní doménu, ale neovlivní logickou či broadcastovou doménu. Pokud nemá síť zařízení pracující s adresami vrstvy 3 (např. směřovače), tak síť sdílí stejný broadcastový adresový prostor. Most vytvoří více kolizních domén, ale nepřidá žádnou broadcastovou doménu. Přepínač je, zjednodušeně, rychlý více portový most. Každý jeho port vytváří vlastní kolizní doménu. V síti s 20 uzly existuje 20 kolizních domén, pokud je každý uzel zapojen do vlastního portu přepínače. Pokud navíc přepínač obsahuje i uplink port, pak vytvoří 21 jednouzlových kolizních domén. Přepínač dynamicky tvoří a spravuje asociativní paměťovou (CAM) tabulku, která udržuje všechny důležité MAC informace pro každý port. Operace přepínače (Switch operation) Přepínač je, zjednodušeně, most s mnoha porty. Pokud je připojen pouze jeden uzel do portu přepínače, pak kolizní doména sdíleného média obsahuje pouze dva uzly. Tyto dva uzly v tomto malém segmentu kolizní doméně se skládají z portu přepínače a připojeného počítače. Tyto malé fyzické segmenty se nazývají mikrosegmenty. Jiná kapacita se objeví, pokud jsou připojeny pouze dva uzly. V síti používající kabeláž prostřednictvím kroucené dvoulinky je využit jeden pár vodičů pro přenos vysílaného signálu z jednoho uzlu do 4/12

5 druhého. Zvláštní pár je použit pro odpověď či příjem signálu. Je možné využívat oba páry současně. Schopnost komunikovat oběma směry v jeden okamžik je známa jako full-duplex. Většina přepínačů podporuje full-duplex komunikaci stejně jako většina síťových karet. Ve full-duplexním módu nedochází k soupeření o přenosové médium. Kolizní doména zde neexistuje. Teoreticky je šířka pásma zdvojnásobena, pokud je používána komunikace fullduplex. Dvě další technologie jako dodatek k rychlejším mikroprocesorům a pamětím umožnily vznik přepínačům. Asociativní paměť (CAM) je paměť, která pracuje opačně oproti obvyklým pamětím. Když jsou data vkládána do paměti, tak je vrácena přiřazená adresa. CAM umožňuje přepínači najít port, který je přiřazen dané MAC adrese aniž by bylo třeba vyhledávacích algoritmů. Aplikačně specifický integrovaný obvod (ASIC) je obvod s funkcionalitou optimalizovanou pro určitou činnost a umožňuje provádění softwarových operací v hardwaru. Tyto dvě technologie výrazně zredukovaly zpoždění způsobené softwarem a umožnily přepínači uchovávat data z mnoha mikrosegmentů. Zpoždění (latency) obrázek č. 2 Zpoždění vyjadřuje dobu, která uplyne mezi odesláním rámce na zdrojovém zařízení a přijetím rámce na cílovém. Mnoho různých faktorů může ovlivňovat zpoždění Média mohou dosáhnout pouze určité konečné přenosové rychlosti Zpracovávání signálu během cesty Softwarová rozhodnutí při přepínání či v implementaci protokolů Obsah rámce a umístění přepínacích rozhodnutí např. zařízení nemůže rámec směřovat dokud nebyla přečtena cílová MAC adresa. Režimy přepínače (Switch modes) Rozhodnutí o tom, jakým způsobem je rámec přeposlán na cílový port, je v kompromisu mezi zpožděním a spolehlivostí. Přepínač může začít přenos rámce ihned v okamžiku, kdy obdrží cílovou MAC adresu. Tento režim je nazýván cut-through. Výsledkem je nejnižší zpoždění způsobené přepínačem, ovšem pak nedochází k žádné kontrole chyb. Přepínač také může nejprve přijmout celý rámec, než ho odešle na cílový port. Toto dává přepínači možnost verifikovat kontrolní součet (FCS, frame check sequence). Pokud není 5/12

6 v pořádku, tak přepínač paket zahodí. Režim, kdy je paket nejprve uložen a až následně odeslán, se nazývá store-and-forward. Kompromisem mezi dvěma předchozími režim je fragment-free mód. Přepínač přečte prvních 64 bytů, které obsahují hlavičku rámce, a začne odesílat paket ještě před tím, než obdrží jeho data a kontrolní součet. Tento režim kontroluje spolehlivost adresy a LLC informace protokolu k zajištění, že data budou přenesena správně a dorazí na správné místo. Pokud je používán režim cut-through, pak musí zdrojový i cílový port pracovat na stejné rychlosti, aby nedošlo k porušení rámce. Toto se nazývá symetrickým přepínáním (symmetric switching). Pokud nepracují stejnou rychlostí, tak musí být rámec uložen než bude poslán odpovídající rychlostí asymetrické přepínání (asymmetric switching). Asymetrické přepínání se používá ke spojení sítí s různou šířkou pásma. Také je optimalizováno pro komunikaci typu klient/server, kdy komunikuje velké množství klientů s jedním serverem. Širší pásmo musí být u portu, kterému je připojen server, jinak by se jednalo o nejpomalejší místo. Spanning tree protokol (STP) Pokud je více přepínačů zapojeno do jednoduché stromové hierarchie, pak může dojít ke smyčkám během přepíná (switching loops). Navíc přepínané sítě obvykle obsahují více redundantních cest, aby se zajistila vyšší spolehlivost a snížila chybovost. Redundantní cesty jsou žádoucí, ale mají nežádoucí efekt smyčky při přepínání. Tyto smyčky mohou být důsledkem návrhu či nehody a mohou vést k broadcastovým bouřím, které zahltí celou síť. STP je standardním protokolem, který je používán pro zamezení vzniku smyček při přepínání. Každý přepínač v LAN síti, který využívá STP, posílá zprávy zvané BPDU (Bridge Protocol Data Units) ze všech svých portů, aby dal ostatním přepínačům vědet o své existenci. Tyto informace jsou používány ke zvolení kořenového mostu (root bridge) pro síť. Přepínače používají algoritmus spanning-tree k vyřešení a vypnutí redundantních cest. Každý port na přepínači používající STP je vždy v jednom z následujících stavů: Blocking blokuji; přijímá jen BPDU Listening poslouchám; tvoření aktivní topologie Learning učím se; tvoření přepínací tabulky Forwarding přeposílám; přijímaní a posílání uživatelských dat Disabled zakázaný; administrativně zakázáno Porty mění své stavy následovně: Z initialization DO blocking Z blocking DO listening NEBO DO disabled Z listening DO learning NEBO DO disabled 6/12

7 Z learning DO forwarding NEBO DO disabled Z forwarding DO disabled STP je používáno pro vytvoření logického hierarchického stromu bez smyček. Nicméně jsou ale stále dostupné alternativní cesty. Prostředí sdíleného média Uvedeme si několik příkladů sdíleného média a přímo připojených sítí: prostředí sdíleného média - se vyskytuje tam, kde je několik uzlů připojených ke stejnému médiu. Například pokud je několik počítačů fyzicky připojených ke stejnému kabelu nebo optickému vláknu. rozšířené prostředí sdíleného média - v tomto speciálním připadě sdíleného média mohou mít kabelové vodiče větší dosah. prostředí point-to-point sítě - tento typ je hojně rozšířený u připojení k internetu pomocí vztáčeného spojení. Jedná se o sdílené medium, ke kterému jsou připojeni pouze dva uzly obrázek č. 3 Kolize vznikají pouze v prostředí sdíleného média. Příkladem sdíleného média může být dálniční systém. Zde kolize vznikají. protože několik vozidel používá současně jednu kominkaci. Stejně jako na dálnici tak i v síťovém prostředí existují pravidla řídící jeho provoz. Avšak ani existence pravidel nedokáže zabránit vzniku kolizí a dopravní zácpy. 7/12

8 Kolizní domény Fyzicky propojené síťové segmetny, ve kterých může vzniknout kolize, se nazývají kolizní domény. Kolize snižují efektivitu sítě. Při vzniku kolize se všechny právě probíhající přenosy na určitou dobu přeruší. Doba přerušení je na každém síťovém zařízení jiná a je určená tzv. "backoff" algoritmem. Typy zařízení propojující jednotlivé segmenty přenosového média udávají velikost kolizní domény. Zařízení pracující na druhé nebo třetí vrstvě modelu ISO/OSI oddělují kolizní domény (segmentují síť). Zařízení první vrstvy ISO/OSI modelu, jako jsou repeatery nebo huby, se používají ke zvětšení velikosti síťového segmentu. Tím je možné připojit do segmentu další uzly. S rostoucím počtem uzlů se také zvětšuje množství dat k přenosu. Zařízení fungující na první vrstvě přeposílají všechna data do každého uzlu v kolizní doméně. S roustoucím množstvím přenosu, roste také počet kolizí. To se negativně promítá na výkonu sítě. Velikost kolizní domény upravuje tzv. pravidlo čtyř opakovačů. Toto pravidlo říká, že mezi libovolnými dvěma počitači v síti, by měly být nejvýše čtyři huby nebo opakovače. Pro správnou funkci sítí standartu 10BASE-T s opakovači, se musí počítat s tzv. round-trip zpožděním (round-trip delay). Tím zajistíme, že se všechny pracovní stanice dozví o vzniku kolize. Pravidlo čtyř opakovačů počítá se zpožděními opakovačů, propagací a síťové karty. Pokud toto pravidlo nedodržíme, překročíme tím hranici maximálního tolerovatelného zpoždění šíření kolize. Jakmile je přeneseno 64 bajtů z rámce a poté nastane kolize (tzn. že nějaká jiná stanice začne vysílat), vznikne tím tzv. pozdní kolize. Čipsety síťových karet nejsou povinny znovu přenést data při výskytu pozdních kolizí. Tyto rámce poznamenané pozdní kolizí přidávájí do sítě další zpoždění zvané "spotřební" (consumption delay). Spotřební zpoždění pochopitelně také negativně ovlivňuje výkon sítě. Pravidlo říká, že následující počty by se neměly překročit: pět segmentů síťového média čtyři opakovače nebo huby tři segmenty pro koncové síťové uzly dvě linkové sekce bez koncových uzlů jedna velká kolizní doména Pravidlo poskytuje vodítka. která udrží round-trip zpoždění v přijatelných mezích. Segmentace Okolo roku 1970 Havajská univerzita vyvíjela systém bezdrátové komunikace mezi havajskými ostrovy. Výsledkem vývoje je komunikační protokol Aloha. Ethernetový protokol je následníkem protokolu Aloha. 8/12

9 Je dobré umět rozeznat jednotlivé kolizní domény. Kolizní doména je vytvořena, pokud je několik počítačů připojeno k jednomu sdílenému médiu, které není připojené k dalšímu síťovému zařízení. Tato situace omezuje počet počítačů používajících segment. Zařízení pracující na druhé vrstvě rozdělují kolizní domény. Používají MAC adresy, které má každé ethernetové zařízení, ke kontrole distrubuce každého rámce. To umožnuje těmto zařízením řídit tok dat na druhé vrstvě. Tím se zvyšuje efektivita provozu sítě. Díky tomuto lze přenášet data na dvou segmentech zároveň, aniž by vznikla kolize. Mosty a přepínače dělí kolizní domény na dvě menší kolizní domény. Tyto menší domény mají méně koncových uzlů a tím i menší pravděpodobnost vzniku kolizí. Pokud objem dat mezi segmenty není příliš velký, most mezi segmenty stíhá všechna data bez vetších prodlev distribuovat mezi segmenty. Naopak při velkém zatížení mostu se rychlost přenosu zpomaluje a most se stává "uzkým hrdlem" síťové komunikace. Zařízení na druhé a třetí vrstvě nepřeposílají kolize. Zařízení na třetí vrstvě provádí také další funkce, které budou více popsány v sekci "broadcastové domény". Broadcasty na druhé vrstvě ISO/OSI modelu K posílání dat do všech segmentů (kolizních domén) používá protokol tzv. broadcastové a multicastové rámce. Broadcastový rámec má v políčku cílové adresy adresu 0xFFFFFFFFFFFF. Na tuto adresu reaguje káždá síťová karta. Zařízení druhé vrstvy musí přeposílat broadcastové a multicastové rámce na všechna svá rozhraní (kromě toho rozhraní na které rámec přišel). Broadcastovým zamořením (broadcast radiation) nazýváme nahromadění broadcastového a multicastového provozu od každého zařízení v síti. Oběh broadcastového zamoření může v některých případech zaplnit síť do takové míry, že nezbyde žádný prostor pro data aplikací. Tuto situaci nazýváme broadcastvou bouří (broadcast storm). Čím větší máme přepínanou síť, tím větší je pravděpodobnost vzniku broadcastové bouře. Každý broadcastový nebo multicastový rámec zatěžuje CPU koncového zařízení. Proto broadcastové zamoření snižuje výkon každého počítače v síti. Na stanici Sun SPARCstation 2 připojené do sítě pomocí vestavěné Ethernetové karty byl provedem test zátěže CPU v závislosti na broadcastovém zamoření. Výsledky ukazují, že stanice používající IP protokol může být ochromena záplavou broadcastového provozu v síti. Taková záplava vzniká například při broadcastových bouřích. Test v kontrolovaném prostředí prokázal měřitelné snížení výkonu už při stovce broadcastů a multicastů za sekundu. Koncové zařízení obvyklé nemá velký užitek ze zpracování broadcastového rámce, který pro něj nebyl určen. Tři obvyklé zdroje broadcastů a multicastů v IP sítích jsou pracovní stanice, směrovače a multicastové aplikace. Pracovní stanice používají broadcastové rámce k získání MAC adresy jiné stanice. K takovému učelu slouží ARP protokol. Na obrázku č. 4 vidíte závislost zátěže CPU počitače na počtu počítačů v síti. Tato čísla platí pro průměrnou dobře navrženou síť. obrázek č. 4 9/12

10 Představme si, že máme příliš rozhlehlou přepínanou síť, v které nějaké síťové zařízení vyšle broadcastový požadavek. Buď mu přijde tolik odpovědí, že je nebude moci zpracovat, nebo jeho původní požadavek spustí podobné požadavky na jiných zařízeních, které tímto spolehlivě zahltí síť. Například, před provedením příkazu telnet mumble.com se přeloží doménové jméno na IP adresu počítače pomocí DNS služby. Dále je potřeba zjistit MAC adresu daného počítače a to pomocí ARP dotazu zasláním broadcastového rámce. IP stanice si pamatují po dobu dvou hodim 10 až 100 IP adres. Typické vytížení ARP služby na stanici je získání 50 během dvou hodin, tedy ARP dotazů na sekundu. Při počtu 2000 koncových stanic nám vychází 14 ARP dotazů za sekundu. Směrovací protokoly se významně podílí na broadcastovém provozu sítě. Někteří administrátoři z důvodů redundance a dosažitelnosti nastaví směrovací protokol RIP na všech stanicích v síti. Při počtu 2000 stanic a 50 paketů nutných k přenosu směrovací tabulky, by stanice generovaly 3333 broadcastový dotazů za sekundu. Většina administrátorů nastavuje RIP směrování pouze na 5 až 10 směrovačů. Pro deset směrovačů a 50 paketů na směrovací tabulku vychází 16 broadcastových dotazů za sekundu. Broadcastové domény Skupina kolizních domén propojených zařízeními druhé vrstvy se nazývají broadcastové domény. V síti rozdělené na několik kolizních domén má každý host větší možnost k přístupu k médiu. Broadcasty jsou posílány zařízeními druhé vrstvy. Přehršel broadcastů snižuje efektivitu celé LAN. Zařízení třetí vrstvy nepřeposílají broadcasty. Broadcastová doména zahrnuje všechny kolizní domény, které zpracovávají stejné broadcastové rámce. Toto zahrnuje všechny uzly v síťovém segmentu ohraničeném zařízeními třetí vrstvy. Při přenosu paketu přes směrovač musí být paket zpracován druhou vrstvou. Směrování na třetí vrstvě se provádí na základě IP adresy. Aby mohl být paket směrován, musí být adresován na adresu mimo adresový prostor zdrojové sítě a směrovač musí mít definovaný odpovídající záznam v směrovací tabulce. Tok dat (data flow) Budeme se zajímat o pohyb dat skrze první, druhou a třetí vrstvu ISO/OSI modelu. Pamatujte, že data jsou na síťové vrstvě zapouzdřena se zdrojovou a cílovou IP adresou. Na linkové vrstvě jsou data zabalena do rámců se zdrojovou a cílovou MAC adresou. Platí pravidlo, že zařízení první vrstvy vždy přeposílá rámec, zatímco zařízení druhé vrstvy "chce" odeslat rámec. Jinými slovy zařízení druhé vrstvy přepošle rámec, pokud mu něco nezabrání. Zařízení třetí vrstvy nepřepošle rámec, dokud nebude muset. Zařízení na první vrstvě neprovádí žádnou filtraci, tudíž vše, co je přijato, je také odesláno. Rámec je pouze opraven (regenerován) a tím vrácen do své původní kvality. Jakýkoli segment připojený k zařízení první vrstvy se stává součástí jedné kolizní a broadcastové domény. Zařízení druhé vrstvy provádí filtrování provozu na základě MAC adres. Rámec je přeposlán jakmile je určen do neznámé destinace mimo kolizní doménu. Rámec je přeposlán také v případě, že se jedná o broadcastový, multicastový nebo unicastový rámec určený 10/12

11 k přenosu mimo kolizní doménu. Rámec není přeposlán pouze v případě, kdy jsou odesílatel a příjemce rámce ve stejné kolizní doméně. Zařízení druhé vrstvy dělí kolizní domény, ale zachovávají broadcastvoé domény. Zařízení pracující na třetí vrstvě zpracovávají datové pakety na základě cílové IP adresy. Pokud směrovač obrdží paket s cílovou adresou, pro kterou má záznam ve své směrovací tabulce, provede přeposlání paketu. Zařízení pracující na třetí vrstvě ISO/OSI modelu dělí broadcastové a kolizní domény. Co je segment sítě? V kontextu datové komunikace se používají následující definice segmentu sekce sítě ohraničená mosty, směrovači nebo přepínači v LAN používající sběrnicovou topologií segmentem nazýváme elektrický okruh, který je připojen k dalšímu pomocí opakovače výraz používaný v TCP specifikaci jako jednotka informace na transportní vrstvě Obrázek č. 5 K správnému porozumnění významu slova segment je důležitý kontext, ve kterém bylo slovo použito. Otázky k procvičení 1. Který z následujících síťových typů je hojně využíván ve vytáčených sítích? sdílené médium point-to-point rozšířené sdílené médium point-to-multipoint 2. Na jaké vrstvě modelu modelu ISO/OSI pracuje směrovač (router) a na jaké přepínač 11/12

12 (switch)? 3. Který z následujích režimů přepínače (switch) musí být použit pro asymetrické přepínání? fragment-free cut-through store-and-forward latency forwarding fast forward 4. V jakém stavu je přepínač (switch) používající STP, pokud je jeho rozhraní administrativně zakázáno? blocking listening learning forwarding disabled 5. Jak definujeme zpoždění (latency) v síti? 6. Přepínač rozděluje síť do: kolizních domén broadcastových domén kolizních a broadcastových domén 12/12

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 9. Internetworking Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Internetworking propojování sítí a jejich částí (segmentů) spojováním sítí vzniká inter network

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.3 Datová vrstva Osnova = Základní principy datové vrstvy = Podpora služeb vyšších vrstev = Řízení přenosu přes médium = Vytvoření rámce = Zpřístupnění média vyšším vrstvám

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka Senior network administrator Obsah Seznam a jeho síť Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Load balancing Návrh architektury

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část

Model ISO - OSI. 5 až 7 - uživatelská část, 1 až 3 - síťová část Zatímco první čtyři vrstvy jsou poměrně exaktně definovány, zbylé tři vrstvy nemusí být striktně použity tak, jak jsou definovány podle tohoto modelu. (Příkladem, kdy nejsou v modelu použity všechny vrstvy,

Více

Lekce 1: internetworking

Lekce 1: internetworking Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 1: internetworking Slide č. 1 o čem bude druhá část přednášky? Slide č. 2 internetworking

Více

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň

Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Ladislav Pešička KIV FAV ZČU Plzeň Offline Převézt vlakem disk 1TB z Plzně do Prahy Poslat poštovního holuba s flash diskem 16GB Online Přímá komunikace propojených počítačů Metalický spoj Optické vlákno

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

3.16 Aktivní prvky sítí

3.16 Aktivní prvky sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Síťové karty Cílem kapitoly je seznámit studenta se síťovými kartami, zapojením síťových karet a jejich charakteristikami. Klíčové pojmy: Síťová karta, ethernet, UTP, MAC, RJ-45. Úvod Síťová karta (Network

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. CCNA3 Modul č. 5, 6. 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Přepínání a přepínače CCNA3 Modul č. 5, 6 2007 Pavel Bartoš, Radek Matula Obsah Obsah 3 1 Úvod 4 1.1 Připojení PC ke konfigurovanému přepínači.....................

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout návrh a správu

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway

spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Přednáška č.5 spojování sítí (internetworking) Internet a vlastnictví síťové prvky repeater (hub) bridge switch router gateway Propojení výpočetních systémů do LAN a vzájemné propojení těchto sítí může

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 8. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 8 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

1 Počítačové sítě, internet

1 Počítačové sítě, internet 1 Počítačové sítě, internet Počítačová síť není nic jiného než propojení několika počítačů mezi sebou. Takovéto propojení počítačů umožňuje pohodlnou komunikaci a výměnu dat mezi počítači. Jsou-li do sítě

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY

OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY OPAKOVAČE, MOSTY, SMĚROVAČE A SÍŤOVÉ BRÁNY Vztah opakovače, mostu, směrovače a brány k modelu OSI Opakovače Opakovač není ve své podstatě nic jiného, než obousměrný číslicový zesilovač. Používáme jej pouze

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes

Bezdrátové sítě Wi-Fi Původním cíl: Dnes Bezdrátové sítě Nejrozšířenější je Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) Standard pro lokální bezdrátové sítě (Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. Původním cíl: Zajišťovat vzájemné

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky. Projekt do SPS Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Projekt do SPS Otestování speciálních vlastností přepínači Cisco Catalyst: - port security - protected port - broadcast

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

Technická specifikace zařízení

Technická specifikace zařízení 1. Základní podmínky dodávky: Technická specifikace zařízení Dodavatel se zavazuje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování následujících

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva

23.5.2012. Bezdrátová komunikace. Program. Bezdrátové sítě ZigBee. Přehled bezdrátových technologií. ZigBee fyzická vrstva Michal Kahánek Přehled ch technologií Přehled ch technologií Pokrytí WWAN WMAN WLAN WPAN 2G/2.5G/3G ZigBee 802.15.4 Bluetooth 802.15.1 WiMAX 802.16 WiFi 802.11 Frekvence Rychlost Maximální dosah Provoz

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět. 17. září 2014

SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět. 17. září 2014 SWITCH Co je to switch, co dělá a co může umět Josef Tichý 17. září 2014 tichy@optonet.cz Co je to switch? Tradiční přepínač (switch) pracuje na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI. Dnes již existuje přepínání na

Více

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o.

Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. Detailní report nezávislého Network auditu pro FIRMA, s.r.o. na základě výsledků měření sítě v období 01-02/2014. Digital Telecommunications s.r.o.. Obránců míru 208/12, Ostrava, 703 00 IČ: 00575810, DIČ:

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

Bezpečnost počítačových sítí

Bezpečnost počítačových sítí Bezpečnost počítačových sítí jak se bezpečně připojit k internetu Způsoby útoků: Pasivní odposlech Odposlechnutí veškeré komunikace, která je dostupná. Síťová karta se přepne do tzv. promiskuitního režimu,

Více

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný

Load Balancer. RNDr. Václav Petříček. Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný Load Balancer RNDr. Václav Petříček Lukáš Hlůže Václav Nidrle Přemysl Volf Stanislav Živný 1.4.2005 Co je Load Balancer Nástroj pro zvýšení výkonnosti serverů Virtuální server skrývající farmu skutečných

Více

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007

OPC server pro RWP80. MC Control s.r.o. 20. února 2007 OPC server pro RWP80 MC Control s.r.o. 20. února 2007 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Připojení 3 2.1 Připojení přes sériový port............................ 3 2.2 Připojení přes TCP socket.............................

Více

Počítačové sítě. Praktická příručka správce sítě. Ivona Spurná 0III I0II I0II0III0 0III I0II0III0II0II00II0II0 II I00II0I00 II00II0II0 II

Počítačové sítě. Praktická příručka správce sítě. Ivona Spurná 0III I0II I0II0III0 0III I0II0III0II0II00II0II0 II I00II0I00 II00II0II0 II Praktická příručka správce sítě vona Spurná Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah 1. Úvod... 8 Síťové prvky...8 Stavba internetu...9 Způsoby komunikace...12

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 7. Otázka : Média a topologie počítačových sítí. Sdílení přenosového média a přenosového kanálu. Přístupové metody. Příklady použití v reálných

Více

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní

aplikační vrstva transportní vrstva síťová vrstva vrstva síťového rozhraní B4. Počítačové sítě a decentralizované systémy Jakub MÍŠA (2006) 4. Technologie sítí TCP/IP, adresace, protokoly ARP, RARP, IP, ICMP, UDP, TCP a protokoly aplikační vrstvy. IP adresa verze 4. Komplexní

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 základní otázka (internetworking-u) Slide č. 1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: internetworking - II. J. Peterka, 2007 jak rozčlenit

Více

7/28/2015. Projekt Lan2M

7/28/2015. Projekt Lan2M Projekt Lan2M Vývoj a výroba modemů pro vzdálenou správu strojů a zařízení Založeno na šifrované komunikaci mezi modemy Eliminuje rizika spojového serveru třetí strany Minimální nároky na součinnost IT

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod

Počítačové sítě. Lekce 1: Úvod Počítačové sítě Lekce 1: Úvod Sylabus Základní pojmy, rozdělení počítačových sítí Modely ISO/OSI a TCP/IP Přenos dat v počítačových sítích Fyzická vrstva modelu sítě Architektura sítí: Ethernet, token

Více

Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků

Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků Mikrotik RouterOS: Řízení datových toků Obsah Platné verze Úvod Queues Mechanismy omezování Rozdíl mezi simple queues a queue tree a případy jejich použití Nastavení queue types Nastavení simple queues

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8

Super Hot Multiplayer vzdálené sledování finančních dat. Konfigurace sítě. Strana: 1 / 8 Konfigurace sítě Strana: 1 / 8 Úvod Podle 50 zákona č.202/1990 Sb. musí být VTZ připojeno k systému dálkového stahování dat. V případě VTZ SuperHot je toto řešeno připojením zařízení ke vzdálenému databázovému

Více

Počítačová síť TUONET a její služby

Počítačová síť TUONET a její služby Počítačová síť TUONET a její služby Petr Grygárek katedra informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Osnova Síťové technologie provozované v TUONETu. Připojení TUONETu do Internetu

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC

DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová vrstva Ethernet, HDLC 1. TCP/IP zásobník Aplikační vrstva Vypracované otázky ke zkoušce z UPS 26. 1. 2012 DNS, BOOTP, DHCP, FTP, Telnet, SMTP, SNMP, SSH Transportní vrstva TCP, UDP Síťová vrstva IP, ARP, ICMP, IGMP Přenosová

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa

Počítačové sítě. VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Počítačové sítě VY_32_INOVACE_1137_Počítačové sítě_pwp Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika)

Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Maturitní téma: Počítačové sítě (druhy, topologie, realizace, diagnostika) Vývoj počítačových sítí: Stávající analogová telefonní síť, i když dodnes hojně využívaná pro přístup k Internetu, nikdy nebyla

Více

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00)

WAN sítě, základy směrovačů. (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) WAN sítě, základy směrovačů (CCNA2, Modul 1, Modul 2) Michal Špondr (xspond00) Radomír Picek (xpicek00) 1 Obsah 1. Úvod co je to WAN...3 2. Routery ve WAN...3 3. Funkce routerů ve WAN...4 4. Vnější konektory

Více

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D.

Výukový program: Informační technologie. Modul 1: Počítačové sítě. Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie Modul 1: Počítačové sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. Výukový program: Informační technologie 1 1 Počítačové sítě Cíl modulu: Připomenutí a prohloubení znalostí z oblasti

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Z á k l a d y p o č í t a č o v ý c h s í t í

Z á k l a d y p o č í t a č o v ý c h s í t í Jihočeská univerzita České Budějovice Pedagogická fakulta Z á k l a d y p o č í t a č o v ý c h s í t í Ondřej Trajer DiS. České Budějovice 2007 Obsah 1 Základy topologie a principy komunikace...5 1.1

Více

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011

Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci. Michal Kahánek 25. 5. 2011 Novinky u zařízení pro sériovou komunikaci Michal Kahánek 25. 5. 2011 Program Komunikační brány pro sběrnici Modbus Funkce ProCOM Vestavné sériové servery Uživatelské webové rozhraní EZPage Síťové servery

Více

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007

Počítačové sítě verze 1.00 ze dne 7.dubna 2007 Počítačové sítě 1. Počítačová síť Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby byli schopné vzájemné komunikace a sdílení svých prostředků. Přitom je jedno zda se jedná

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.8

Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.8 Přednáška č.8 Úvod do směrování Principy směrování Historie směrování v internetu Typy směrování Směrovací tabulky Směrovací protokoly Budoucnost směrování & důsledky zavedení IPv6 Hlavním úkolem směrování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure

Měření kvality služeb. Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Data Hlas Video. Black Box Network Infrastructure QoS na L2/L3/ Brno, 12.03.2015 Ing. Martin Ťupa Měření kvality služeb Kolik protlačíte přes aktivní prvky? Kde jsou limitní hodnoty ETH spoje? Central Office Hlas Video House Black Box Infrastructure Small

Více

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha

Procesní vážení. Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Procesní vážení Integrace procesních váhových dat Průmyslové vážení Bílá kniha Účinný přenos procesních dat z vážení do systémů MES nebo ERP na vyšších úrovních může pomoci zprůhlednit výrobní procesy.

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí

Maturitní otázka z POS - č. 14. Topologie sítí Topologie sítí základní topologie sítí hardwarové prvky sítí software sítě Základní topologie sítí Topologie sítí se zabývá zapojením počítačových sítích a zachycením jejich skutečné (reálné) a logické

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více