literární scénář TV filmu 2005 Jan Drbohlav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "literární scénář TV filmu 2005 Jan Drbohlav"

Transkript

1 literární scénář TV filmu 2005 Jan Drbohlav

2 Obraz 1 Nádraží perón Reál Exteriér Noc Malé, venkovské nádražíčko uprostřed hluboké podzimní noci. Obě ručičky stařičkých hodin zavěšených pod stříškou kryjící perón před nepohodou se pomalu blíží ke dvanáctce. Všude kolem se rozvaluje mlha, jako by tam byla doma. Úvodní titulky. Z dálky se ozve supění unavené lokomotivy, která za sebou táhne tři vagónky, navlečené na kolejnicích jako korálky na náhrdelníku. Vlak vyjede ze zatáčky a za hlasitého syčení páry brzdí ve stanici. Skřípění kol oznamuje všem, kteří by to chtěli slyšet, že vlak zastavuje. Na perón vychází ze své kukaně výpravčí, postarší muž s poněkud pomačkanou uniformou a plácačkou v podpaží. Z okénka lokomotivy vyhlédne strojvedoucí. Ušklíbne se na výpravčího. Výpravčí se tázavě zadívá na strojvůdce, jako by se ho němě ptal, jak to myslí. Strojvůdce raději zmizí kdesi v útrobách lokomotivy. Dveře vagónů se otevírají. Na perón vystupuje přibližně deset lidí. Někteří automaticky zamíří k nádražní budově. Šest cestujících, po dvou z každého vagónu zůstane stát na peróně. Nejprve se zdá, že tito cestující k sobě nepatří, ale během malé chvilky se shluknou jako kuřata opuštěná kvočnou. Jeden z mužů, Pavel, je asi padesátiletý, k němu patří přibližně pětatřicetiletá Hana, ostatní jsou ve věku kolem pětadvaceti let. Hluk přijíždějícího vlaku. Syčení páry, skřípění kol. VÝPRAVČÍ: Kde ses flákal? STROJVEDOUCÍ: Pár minut jsme čekali v Česticích, až projede náklaďák s krávama. Dneska má dobytek přednost i před lidma. 1

3 Výpravčí zkontroluje, jestli vystoupili skutečně všichni, kteří vystoupit chtěli, zapíská na píšťalku a zdvihnutím plácačky dá vlaku zelenou. Vlak se za hlasitého zvuku dá znovu do pohybu, nejprve pomalu, ale postupně zrychluje. Šestice cestujících na peróně, čtyři muži a dvě ženy, se kolem sebe rozpačitě rozhlíží. Výpravčí skupinku podezřívavě sleduje, ale nakonec se vrátí do své kukaně. Ze stínu pod stříškou perónu se vynoří tmavá postava asi čtyřicetiletého muže ve venkovském oblečení, s bekovkou na hlavě. Muž dojde až ke skupince cestujících. Není jasné, jestli tam čekal celou dobu, nebo jestli přišel právě teď. Muž promluví k cestujícím. Šestice se po sobě podívá a pak, pomalu, se na jejich tvářích objeví výraz úlevy. Slova se ujme nejstarší člen skupiny, asi padesátiletý Pavel. Hluk rozjíždějícího se vlaku. Že jste si dali na čas Měli jste přijet už v deset. scénář Jan Drbohlav Jiří pátravě na Pavla pohlédne. My jsme se zdrželi v Plzni. Jeden vlak jsme nechali ujet, protože no zdálo se nám, že nás někdo sleduje. Jiří promluví ke skupince s nezastíraným despektem. Chvíle ticha. Pak znovu promluví Jiří, ostře, přímo k Pavlovi, kterého zřejmě považuje za mluvčího skupiny. A sledoval? Já nevím, snad ne. Ale pro jistotu jsme jeli zvlášť, po dvou v každým vagónu. No, to jste udělali moc dobře. 2

4 Pavel sáhne do kapsy a vytáhne svazek bankovek. Ukáže je Jiřímu. Jiří sáhne po penězích a bez přepočítávání je strčí do své kapsy. V okně kukaně výpravčího se pohne záclona. Výpravčí zřejmě přes sklo sleduje podivnou skupinku cestujících. Jiří pohyb v okně zaregistruje a jenom sykne směrem k ostatním. Skupinka se vydá za Jiřím, který zamíří podél kolejí k blízké polní cestě. Trvá to jen mžik a skupinku pohltí tma a mlha. Nádražíčko osiří. Co prachy? Museli jsme prodat nějaký šperky, ale máme to všechno. Prodávat jste nemuseli nic, já bych vzal i zlato. Pojďte. 3

5 Obraz 2 Taneční sál Reál Interiér Noc Malý taneční sál. Většina stolů je obsazena a také parket je zaplněn. Malý, asi šestičlenný band hraje jednu ze slavných swingových melodií. Tanečníci na parketu se vlní v rytmu swingu. Hudba. 4

6 Obraz 3 Les Reál Exteriér Noc Hustý les je očima jen těžko proniknutelný i ve dne, natož pak v noci. Proto jsou nejprve slyšet tiché kroky, praskání větviček a přerývané dýchání, a teprve potom se z mlází vynoří šestičlenná skupina vedená sedmým do počtu, Jiřím. Za Jiřím kráčí Pavel s Hanou, dále potom Ivan, Milan s Klárou a skupinku uzavírá Petr. Jiří má zřejmě dobrou fyzičku, protože jeho dech není slyšet, zato ostatní dýchají, jako by za sebou měli výstup na Matterhorn. Jiří se k ostatním obrátí. Skupinka se zastaví. Z hada utvoří hlouček, předklánějí se a co možná potichu oddechují. Klára se v předklonu opře o strom. Kroky, praskot větviček, dýchání. Tiše. 5

7 Obraz 4 Taneční sál Reál Interiér Noc Kapela v tanečním sále dohraje. Její členové se posilňují pivem či vínem přímo z láhve. Mezi stoly se proplétá asi třicetiletá servírka Olga. Sbírá prázdné sklenice. K mikrofonu se postaví provozní tanečního sálu Stehlík. Protože není na mikrofon zvyklý, odkašle si přímo do něj, což mikrofon okamžitě přenese do reproduktorů. Jeden z muzikantů sáhne po trubce a nahlas zatroubí těsně vedle ucha provozního. Ten sebou jen trhne, což v tanečním sále vyvolá salvu smíchu. Zvuk trubky inspiruje také ostatní členy bandu, aby sáhli po svých nástrojích. Za malý okamžik se ozve další známý kus swingového repertoáru kapely. Provozní Stehlík chce ještě něco říct, ale protože zábava už je v plném proudu, vzdá to a sleze z pódia. STEHLÍK: (hlasité odkašlání) Dámy a pánové, jak jste si mohli všimnout, z technických důvodů dnes nehraje band, na který jste zvyklí Doufám, že nová kapela, která Zatroubení trubky. Hudba. 6

8 Obraz 5 Les Reál Exteriér Noc Skupinka v lese hlasitě vydechuje, někdo je opřen o strom, jiný v hlubokém předklonu. Jiřímu se skupinky zželí. Povzbudivě se na ně usměje. Milan starostlivě pozoruje Kláru. Nakloní se k ní a cosi jí šeptá. Jiří sleduje tichý a nezřetelný hovor obou mladých členů skupinky. Milan zdvihne oči k Jiřímu. Promluví trochu rozpačitě. Už to není daleko. Děje se něco? Chybí jen málo, aby Jiří překvapeně hvízdl. MILAN: Je v tom. Tahle informace je překvapením také pro ostatní členy skupinky. Všichni tázavě Kláru pozorují. Klára se pokusí o statečný úsměv. Jiří zkontroluje čas na svých náramkových hodinkách. Milan vděčně blikne očima po Jiřím. Ivan se předkloní a zhluboka vydechuje. No pozdrav pámbu. KLÁRA: To bude v pořádku. Vážně Jestli chcete, můžeme si chvíli odpočinout. Ale ne dlouho IVAN: Už nebudu kouřit. Přísahám. 7

9 Obraz 6 Taneční sál Reál Interiér Noc Swingový band pokračuje ve hraní. Servírka Olga tentokrát roznáší nápoje. Na platu má několik piv a také několik šálků s kávou. S platem nad hlavou zručně balancuje mezi stoly. Hudba. 8

10 Obraz 7 Les Reál Exteriér Noc Je čas vydat se opět na cestu. Klára se pomalu narovnává. Milan jí přitom pomáhá. Ivan se rezignovaně přidá. Petr si upraví dlouhý kabát. Najednou je vidět, že pod ním něco skrývá. Pohyb Petrovy ruky přiláká pozornost Jiřího. Petr skoro neznatelně zavrtí hlavou. Co to máte? Jiří se s touhle odpovědí nespokojí. Pod Petrovým kabátem se jasně rýsují hranaté tvary. Petr si rozpačitě rozepne kabát. Ukáže se, že pod ním skrývá malý podlouhlý kufřík. PETR: Nic. No tak Řek jsem jasně žádný kufry. Jiří vytrhne Petrovi kufřík z rukou. PETR: To není kufr Hana se strachem v očích pozoruje Jiřího. Jiří otevře kufřík a jeho obsah vysype do mechu. Po mechovém podloží se kutálí klarinet. Ne? Jiří zavrtí hlavou. PETR: To je můj klarinet. Nic. Chcete kvůli takový pitomosti skončit na Jáchymově? 9

11 Petr neřekne nic, jenom stiskne rty. Všichni se zase dají na cestu, jen Hana stále stojí na místě a zírá na klarinet jako uhranutá. Pavel se po Haně otočí. Natáhne k ní ruku a chce stisknout její dlaň. Hana promluví velice potichu. Pavlova ruka klesne. Hana promluví o poznání hlasitěji. Já nejdu. Co? Jiří se znovu, tentokrát trochu nervózně, podívá na hodinky. Pavel vezme Hanu za ruku, ale ta se mu vytrhne. Já nejdu! Zabijou nás všechny jak tu jsme. Neblázni. Prostě nejdu. Helejte, paninko, nedělejte zmatky. Je to bezpečný. Víte kolik lidí jsem už takhle dostal za čáru? Nemůžeš tady zůstat. Už je pozdě. Jiří si přiloží ukazováček k ústům. Ty mně nerozumíš? Já nepůjdu! Hana se podívá na Pavla. Nechybí málo, aby měla v očích slzy. Pavel se nervózně ohlédne po ostatních. Mlčí. Potichu! Běž sám Já 10

12 Než Hana stačí domluvit, vloží se do diskuse Jiří. Hana se chytne větve jednoho ze stromů, jako by očekávala, že se ji všichni pokusí odtáhnout násilím. Klouby na její ruce jsou úplně bílé. Jiří už toho má dost. Obrátí se k ostatním a gestem je vyzve k odchodu. Ostatní členové skupiny se rozpačitě dívají na Pavla s Hanou. Pavel se znovu ohlédne po ostatních ze skupiny. Pak se otočí k Haně a v jeho hlase se objeví narůstající panika. Teď už ale vážně musíme. Já nemůžu Pojďte Teď už i Jiří nepatrně zvýší hlas a sykne. Oni nemůžou jít sami Nevědí kam, neuměj jazyk Budou ztracený Mladší členové skupinky jsou bezradní. Je zřejmé, že si neumějí představit, že by měli opustit Pavla. Pojďte! Hana neznatelně zavrtí hlavou. Musíme. 11

13 Obraz 8 Taneční sál Reál Interiér Noc Veselá swingová skladba zní tanečním sálem. Na parketě je opět plno. Páry se vlní, houpou a točí v rytmu swingu. Hudba. 12

14 Obraz 9 Les Reál Exteriér Noc Hana se stále křečovitě drží stromu. Jiří rázně kývne hlavou směrem, kterým se musí skupina vydat, a to hned. Pavel cítí na sobě tázavé pohledy členů skupinky. Podívá se na Hanu, která se stále křečovitě drží stromu. Polkne. Hana kývne hlavou a snad tomu i věří. Jiří se beze slova otočí a vydá se na cestu. Ostatní kromě Pavla jej váhavě následují. Pavel stále ještě zůstává u Hany. Poslední členové skupinky pomalu mizí v mlází. Hana jenom na sucho polkne, ale stále se odmítá pustit stromu. Pavel se k Haně nakloní a políbí ji. Jiří se co možná nejtišeji prodírá křovím. Ostatní jej následují. Jako poslední se ke skupince připojí Pavel, ale co chvíli se otáčí, jako by věřil tomu, že si to Hana nakonec rozmyslí. Běž sám. Já připravím to tam pro tebe Uvidíš, že to je bezpečný a jak to bude možný, přijedeš za mnou Musíš se mě zříct... Řekni, že s o ničem nevěděla a že mě do smrti nechceš vidět... Řekni, že Řekni Miluju tě 13

15 Obraz 10 Taneční sál Reál Interiér Noc Muzikanti dávají do swingové muziky všechno. Provozní se opírá o bar v rohu místnosti a víceméně spokojeně pozoruje malé lidské moře vlnící se v rytmu swingu. Hudba. 14

16 Obraz 11 Les Reál Exteriér Noc Jiří provede všechny hustým křovím na úzkou lesní pěšinu. Potichu promluví k Petrovi, aby zahnal tísnivé ticho. Petr nechápe, o čem je řeč. Jakou to mělo cenu? PETR: Co? Ten klarinet Jiří jenom hvízdne. PETR: Patnáct tisíc ještě před válkou Pavel se ještě naposledy ohlédne, ale pěšina za ním je prázdná. Pane jo 15

17 Obraz 12 Taneční sál Reál Interiér Noc Swingová skladba vrcholí. Muzikanti hrají, na parketě se tancuje a mezi lidmi se proplétá Olga, která se snaží obsloužit všechny, kteří si to přejí. V tanečním sále je teplo, světlo, ale hlavně veselo. Hudba. 16

18 Obraz 13 Falešná hranice Reál Exteriér Noc Dva pohraničníci v uniformách se procházejí cestičkou vysekanou v nízkém mlází a vysypanou uhrabaným pískem. Na dlouhém vodítku vedou vlčáka bez košíku, který pobíhá sem a tam, jak mu vodítko dovolí. Na hrudích se jim houpají zavěšené zbraně. Oba dva pohraničníci spolu vedou nevzrušený hovor. Nedaleko od obou pohraničníků je husté křoví, za kterým protéká malý potůček. U kmene jednoho z vysokých stromů leží, částečně v potoku, částečně na jeho břehu celá skupinka včetně Jiřího, s obličeji zabořenými do mechu. Všichni se snaží nedýchat. Ivan už to nevydrží a zdvihne hlavu. Nadechne se co možná nejtišeji, ale přesto je slyšet slabé zasípění jeho cigaretami zničených plic. Jiří neváhá ani vteřinu, natáhne ruku a neurvale srazí Ivanovu hlavu zpátky do mechu. Oba pohraničníci se na své obchůzce zastaví. Jeden z nich vytáhne z kapsy pomačkanou krabičku cigaret a dvě vyklepe. Natáhne ruku s krabičkou ke druhému. Plamínek sirky na okamžik ozáří tváře obou pohraničníků. Všichni členové skupinky se tisknou k zemi s hlavami skloněnými. POHRANIČNÍK 1: Co s mu na to řek? POHRANIČNÍK 2: Co jsem mu asi tak moh říct, když je to můj nadřízenej? Sklapnul jsem kufry, držel jsem hubu a jen jsem se modlil, aby se mě nezeptal, jak to, že vím, kde celou noc byl. POHRANIČNÍK 1: Hm. POHRANIČNÍK 1: Abys přišel na jiný myšlenky. 17

19 Pes na dlouhém vodítku cosi vyčenichá. Jede čenichem po zemi a začne se prodírat křovím směrem ke skupince. Několikrát hlasitě štěkne. Ležící skupinka se ani nepohne. Pohraničníci si všimnou psa, který už je napůl v křoví. Jeden z nich prudce trhne vodítkem. Štěkání psa. Ze psa v křoví už toho příliš není vidět. POHRANIČNÍK 2: Pocem! Pohraničník znovu,tentokrát ještě prudčeji trhne vodítkem a psa doslova vytáhne z křoví. Pes se nechá přitáhnout k pohraničníkům, ale aspoň na ně vyčítavě zaštěká. Oba pohraničníci se s hořícími cigaretami v ústech opět vydají na obhlídku. Za malý okamžik jsou ti tam. Skupinka úlevně vydechne jako jeden muž. Klára skoro plačtivě zašeptá. Jiří blikne očima k Pavlovi. Jeho tichý hlas zní trochu vyčítavě. POHRANIČNÍK 2: Slyšíš?!? Štěkání psa. POHRANIČNÍK 1: Co to s ním dneska je? POHRANIČNÍK 2: Asi je taky nasranej POHRANIČNÍK 1: Jo jenže ten by toho troubu na rozdíl vod tebe rovnou sežral. KLÁRA: Říkal jste, že tady nikdo nebude. Jiří kývne hlavou kamsi za sebe. Pavel stiskne rty. Zdrželi jsme se kvůli Jiří se postaví jako první. Ostatní jej následují. Já vím, proč jsme se zdrželi. 18

20 Na tahle slova nikdo neodpoví. Co na to také říct? scénář Jan Drbohlav Už jste měli bejt dávno za čárou a já v pelechu. 19

21 Obraz 14 Nádraží čekárna Reál Interiér - Noc Čekárna venkovského nádražíčka je jedna velká místnost s otlučenými zdmi. Na stěně visí velký jízdní řád a nad ním nádražní hodiny, které ovšem pravděpodobně nejdou, protože sklo kryjící jejich ciferník je to tam a z obou ručiček zůstala jen ta velká. Na dlouhé lavici přiražené ke stěně naproti té, na které visí jízdní řád, sedí Hana a nepřítomně se dívá před sebe. V rohu místnosti stojí stará plechová kamna, která se marně snaží, aby v místnosti udržovala alespoň trochu přijatelné teplo či lépe řečeno snažila se, protože teď se k nim sklání výpravčí, lomcuje roštem a čistí přihrádku na popel. Vytáhne z kamen plechovou zásuvku plnou popele. Šourá se čekárnou, ale nedá mu o, aby se nezastavil u Hany. Hana se na výpravčího ani nepodívá. VÝPRAVČÍ: Kam máte namířeno? Teprve teď Hana zdvihne k výpravčímu uslzené oči. Domů. VÝPRAVČÍ: Ale teď už nic nejede, paninko. Až ráno, ve čtyři patnáct, se vrací ten courák, co jste s ním přijela Přijela jste s ním, ne? Výpravčí na Hanu rozpačitě zírá. Můžu tady zůstat? VÝPRAVČÍ: Musím to tu zamknout. Nemám kam jít, takhle v noci VÝPRAVČÍ: Já vám to věřím, ale 20

22 Výpravčí významně zachrastí svazkem klíčů svázaných drátem. Hana mlčí. 21

23 Obraz 15 Les Reál Exteriér Noc Louka z obou stran ohraničená lesem je ozářená srpkem měsíce, který vyhlédl zpoza mraků. Z lesa na kraji louky se vynoří Jiří následován zbývajícími členy skupiny. Jiří se zastaví a máchne rukou k druhému lesíku na opačné straně louky. Skupinka se po sobě podívá. Sto metrů tímhle směrem je Německo. Dál už půjdete sami. Pavel je zamlklý a co chvíli se otáčí směrem, odkud celá skupinka přišla. Je zřejmé, že roli vůdce převzal někdo jiný, nejspíš Milan. Na tváři Jiřího se snad poprvé za celou dobu objeví nepatrný náznak úsměvu. Skupinka se po sobě dívá. Nikomu se nechce vydat se na nekryté území jako prvnímu. Jiří kývne hlavou směrem, kde je Německo. Milan se nadechne. Natáhne k Jiřímu ruku a Jiří ji po krátkém zaváhání stiskne. Nebojte se. Jděte jeden za druhým a hlavně neutíkejte. Žádný rychlý pohyby. Už jste skoro venku, tak to neposerte. MILAN: A ten němčour? Klid Už na vás čeká MILAN: Ale kde? Von si vás najde. Bez obav. Jděte už. A jak jsem říkal pomalu 22

24 Milan se vydá prázdným prostranstvím. Kráčí, jak mu bylo řečeno, pomalu. Ostatní jej husím pochodem následují. Jediný Pavel rozpačitě zůstane stát na kraji palouku. Jeho oči se střetnou s očima Jiřího. Jiří pochopí, co se Pavlovi honí hlavou. Pavel chvíli stojí na místě, pak zavře oči, nadechne se a vykročí za ostatními. Skupinka, teď už jen pěti lidí, se pomalu, husím pochodem, blíží k okraji vzdáleného lesíka. Jiří skupinku pozoruje. Pak se pohodlně opře o silný kmen jednoho ze stromů a z kapsy vytáhne zmuchlanou krabičku cigaret. Milan dorazí na kraj lesíka jako první a ostatní jsou za okamžik u něj. Rozpačitě se rozhlížejí, jako by si nebyli jisti, jestli dorazili na správné místo. Náhle se ozve hlasitý povel. Všichni sebou trhnou a ohlédnou se. Za nimi stojí muž v uniformě německé pohraniční policie. Německý pohraničník se hlasitě rozesměje. Všichni se po sobě dívají, nevědí, co si mají myslet. Německý pohraničník přátelským gestem natáhne ke skupince ruku. Jako první německou ruku stiskne Milan a pak i ostatní. Rozjařeně, jako malé děti, se doslova tlačí, aby se mohli přivítat s německým pohraničníkem. Poslední se, bez zvláštního spěchu, dostane na řadu Pavel, ale i on stiskne pohraničníkovu ruku. MILAN: Díky. Díky za všechno scénář Jan Drbohlav Nemyslete na ni, teď na ni nemůžete myslet Bude to přesně, jak jste řek Přejde příště Nebojte se GRENZPOLIZEI: (něm.) Hände hoch! GRENZPOLIZEI: (smích) (něm.) Entschuldigen ale tohle vždycky zabere GRENZPOLIZEI: (něm.) Vítejte ve svobodné zemi. 23

25 Ticho. Nakonec kupodivu odpoví Pavel. GRENZPOLIZEI: (něm.) Jste všichni? Ivan se teatrálně zřítí na záda do měkkého, německého mechu. Grenzpolizei s pochopením sleduje Ivana i ostatní. Ivan vyskočí z mechu a s Petrem následují německého pohraničníka. Milan se drží za ruku s Klárou, skupinku uzavírá Pavel, který se ještě jednou, naposledy, ohlédne. Louka mezi oběma lesíky je prázdná. I tak může vypadat loučení s domovem. Ja. GRENZPOLIZEI: (něm.) Já vás teď odvedu ke srubu americké armády, je to jen kousek. Tam si vás převezmou a postarají se o všechno ostatní. IVAN: Co říkal? MILAN: Myslím, že nás někam odvede. K nějakejm američanům, nebo co IVAN: Jestli to bude zase do kopce, tak padnu. GRENZPOLIZEI: (něm.) Tak už pojďte 24

26 Obraz 16 Před srubem Reál Exteriér Noc Vlajka před srubem americké armády zplihle visí. Prostranství před srubem, jakýsi apleplac osvětluje lampa zavěšená na drátu mezi dvěma stromy. Opodál parkuje otevřený americký jeep, snad ještě předválečné výroby a stejně předválečný německý náklaďáček s krytou korbou, ovšem poznávací značkou americké provenience. Mezi stromy na apelplac vyjde grenzpolizei následován skupinkou uprchlíků. Všichni se zastaví a rozhlížejí se kolem sebe. Klára se přitiskne k Milanovi a ten ji k sobě přivine. Petr se podívá na Pavla, který se stále nemůže vzpamatovat z toho, co se stalo. Petr chce něco říct, ale nakonec si to rozmyslí a svoje slova raději spolkne. Ivan rozzářeně dojde k jeepu. Klukovsky rozpustile se směje. Nahne se přes dvířka k volantu a několikrát stiskne tlačítko klaksonu. Dveře srubu se otevřou a nakreslí tak na zem žlutý obdélník světla vycházející zevnitř. Ve dveřích stojí mužská silueta. Teprve když muž vykročí ze světla, silueta se změní ve vysokého důstojníka americké armády v dokonale padnoucí uniformě. Major všechny vyzve gestem ruky aby vstoupili do srubu. A tak se také stane. IVAN: Ty vole, jsme tady Jsme tady. Teď už tomu věřím. Hlasité troubení klaksonu. IVAN: Haló! Jsme tady! (angl.) Welcome. Už jsme o vás měli starost. Pojďte, prosím, dál. 25

27 Obraz 17 Srub - důstojnický klub Reál Interiér Noc Na stěnách visí státní insignie USA a vedle nich fotografie prezidenta Trumana. U stěny pod prezidentskou fotografií stojí staré pianino, podobné těm ze saloonů na divokém západě a už na pohled vypadá šantánově rozladěné. Na pianinu je rádio, ze kterého se ozývá swingová hudba. Uprostřed místnosti stojí stůl s několika židlemi kolem. Na stole leží krabička Lucky Strike k volnému použití a poloprázdná láhev bourbonu. U malého stolečku sedí americký voják v uniformě a vykládá si pasiáns. Skupinka pěti uprchlíků stojí v místnosti a téměř nábožně se rozhlíží. Slovo má major americké armády. Ivan se neudrží a svojí chabou angličtinou a příšernou výslovností skočí majorovi do řeči. Majorovi americké armády přeběhne po tváři pobavený úsměv. Hudba z rádia dohraje a ozve se jingle oznamující název hudebního pořadu. Hudba z rádia. (angl.) Na začátek jenom stručně Tady od vás dostaneme všechny nacionále a převezeme vás do sběrného tábora v Schönhausenu. Tam si podáte žádost o politický azyl v té zemi, kam chcete jet. IVAN: (špatná angl.) Amerika. Všichni chceme do Ameriky. New Orleans, nebo tam někam Kde se hraje jazz. (angl.) Good. V táboře zůstanete možná čtvrt roku roku, možná půl než se vyřídí vaše vystěhování ale jednoho dne za vámi přijdou s tím, že máte cestu volnou. Hudební jingle. HLAS Z RÁDIA: It s swingtime! 26

28 Milan nábožně poslouchá. Po jinglu začne z rádia hrát další swingová skladba. Petr se obrátí k Pavlovi. Major rozdává všem přítomným dotazníky k vyplnění. Nikdo kromě Pavla majorovi nerozumí, ale dotazník v jejich rukou je natolik výmluvný, že všichni nakonec pochopí, co se po nich chce a usadí se kolem stolu. Ivan sáhne po cigaretách Lucky Strike. Pavel promluví plynnou angličtinou s dokonalou výslovností. MILAN: Myslím, že jsem umřel a teď jsem v nebi PETR: Já se normálně rozbrečím. (angl.) Posaďte se a pište. Saint Louis. (angl.) Prosím? (angl.) Ne New Orleans, ale Saint Louis Já jsem tam žil, skoro deset let. Před válkou Všichni poslušně vyplňují dotazníky. Všichni pohlédnou na Pavla. Milan ochotně otočí dotazník. (angl.) V pořádku. Můžete kam chcete, Amerika je svobodná země. (angl.) Než vás odvezeme do toho Schönhausenu, rádi bychom vás požádali o spolupráci Jestli byste mohli na druhou stranu těch dotazníků uvést jména vašich příbuzných nebo známých, kteří by byli ochotni s námi spolupracovat v boji proti komunistickýmu režimu. Máme napsat jména lidí, který by byli ochotný s nima spolupracovat 27

29 Major se na Milana přátelsky usměje. Také Pavel otočí dotazník na druhou stranu, ale pak se, místo psaní, rozhlédne po místnosti. Jeho oči přiláká opuštěné piáno u stěny. scénář Jan Drbohlav MILAN: Těch vám napíšu nejmíň sto, na to vám ten papír nebude stačit. Major tázavě zdvihne obočí. (angl.) Víte, co mi tady chybí? Pavel přejde k pianinu, posadí se za něj a zdvihne víko. Jeho prsty se automaticky dotknou kláves. Všichni ostatní se sklání nad svými dotazníky. Pavlovi prsty se rozeběhnou po klávesách. Pavel na klavír doprovází swingovou skladbu z rádia. Všichni ze skupinky pohlédnou na Pavla. Také major jej zvědavě pozoruje. Pavel neodpoví, jenom nešťastně zavrtí hlavou. Zatímco všichni píší jména na druhou stranu papíru, Pavlův dotazník leží před prázdnou židlí. Pavel dále sedí u piána a hraje. (angl.) Tady u toho piána má sedět černošskej seržant odněkud z Biloxi a hrát Chattanooga Boogie, nebo tak něco. Klavírní doprovod. (angl.) To je pro mojí ženu. (angl.) Jak to myslíte? Klavírní doprovod swingové skladby z rádia. 28

30 Obraz 18 Nádraží perón Reál Exteriér Noc Hana sedí na lavičce na ztichlém peróně. Ozvou se šouravé kroky. K Haně dojde výpravčí a chvíli se na ni dívá. Zdá se, že Hana si přítomnost výpravčího vůbec neuvědomuje. Hana neodpovídá. Výpravčí má potřebu se alespoň náznakem omluvit. Z dálky se ozve zahoukání vlaku. Za okamžik už vláček přisupí do stanice a zastaví. Nikdo nevystupuje. Výpravčí se nervózně podívá po Haně. Hana se zdvihne, ale není schopná k vlaku dojít, výpravčí jí pomáhá. Z okna lokomotivy se vykloní strojvedoucí. Významně se dívá na hodinky. Mužské kroky. VÝPRAVČÍ: Co se vám stalo? VÝPRAVČÍ: Já jsem musel tu čekárnu zamknout Houkání vlaku. Hluk přijíždějícího vlaku. VÝPRAVČÍ: Jestli chcete jet, tak pojďte STROJVEDOUCÍ: Co je? Výpravčí pomáhá Haně do vlaku. Hana sotva slyšitelně promluví. VÝPRAVČÍ: Hned VÝPRAVČÍ: Někdo vám umřel? Já Já myslím, že jo 29

31 Výpravčí neví, jak na Hanina slova odpovědět a tak za ní jenom zaklapne dveře vagónu.zdvihne plácačku a zapíská na píšťalku. Strojvedoucí zmizí v kabině a za okamžik se vlak dává do pohybu. Hana stále stojí s obličejem přilepeným k okénku ve dveřích vagónu a vyhlíží ven, jako by ještě stále věřila, že se někde objeví Pavel. Pak vlak zrychlí a Hanina tvář zmizí. Za chvíli je ten tam celý vlak. Výpravčí se dívá za odjíždějícím vlakem. Pak si navyklým gestem vloží plácačku do podpaží a zajde do budovy nádraží. Pískání píšťalky. Hluk rozjíždějícího se vlaku. scénář Jan Drbohlav 30

32 Obraz 19 Před srubem Reál Exteriér Noc Skupinka uprchlíků doprovázená americkým vojákem, který si ve srubu vykládal pasiáns, míří k malému náklaďáčku. Ivan se zastaví před sloupem, na kterém líně povlává americká vlajka a rozverně jí zasalutuje. Voják si Ivanova gesta všimne a na tváři se mu rozlije úsměv. Pak přejde ke korbě náklaďáku a odhrne plachtu. Před srubem sice chybí tlumočník, ale v téhle chvíli už ani není tlumočník potřeba. Všichni chápou, co se po nich chce. Jeden po druhém se šplhají na korbu náklaďáku. Mírné problémy s nastupováním má Klára, ale Milan jí pomůže a vyhoupne se na korbu za ní. Jako poslední nastupuje Pavel. Ještě pohledem přejede srub a i on zmizí v útrobách korby. Řidič spustí plachtu a chystá se nastoupit, když se zpod plachty vynoří Ivanova hlava. ŘIDIČ: Prosím. Voják se nechápavě na Ivana podívá. Ivan gestem ruky naznačí, jako by kouřil. IVAN: Nemáš cigaretu? Voják sáhne do kapsy dokonale padnoucí uniformy. Hodí Ivanovi na korbu poloprázdný balíček Lucky Strike. Řidič otevře dveře náklaďáčku, nastoupí a nastartuje. IVAN: Cigaretu. IVAN: Díky. Máš to u mě. Hluk motoru. 31

33 Ze srubu rychle vychází major s vyplněnými dotazníky v ruce. Rychle dojde k náklaďáčku a zatluče pěstí na korbu. Zpod plachty se vynoří hlavy uprchlíků. Seržant za volantem sleduje co se děje za náklaďáčkem ve zpětném zrcátku. Major se vyčítavě podívá na Pavla a zdvihne k němu ruku s dotazníky. Pavel mlčí. Je vidět, že je myšlenkami někde úplně jinde. Pavel stále nereaguje. Ostatní na Pavla pohlédnou, jako by si teprve teď vzpomněli, že Hana zůstala před hranicemi. Pavel zmizí za plachtou korby. Major chvíli váhá a nakonec mávne papíry v rukou směrem k řidiči náklaďáčku. Řidič vidí ve zpětném zrcátku majora, dávajícího pokyn k odjezdu. Zařadí rychlost a náklaďáček se pomalu, kodrcavě rozjede. (angl.) Vy jste mi nenapsal žádný jména (angl.) Někoho přece musíte znát Máte ženu, tak třeba ona (angl.) Nebo její otec Ten by určitě (angl.) Já nevím nezlobte se nevím Hluk motoru. 32

34 Obraz 20 Korba automobilu Reál Interiér Noc Korba jedoucího náklaďáčku je ponořena do tmy. Jen tu a tam ze tmy vystupují obličeje uprchlíků. Ivan kouří a do temnoty žhne konec jeho cigarety. Ivan se rozesměje úlevným smíchem, že to nejhorší už mají za sebou. IVAN: Von říkal čtvrt nebo půl roku, ale to je nějaká blbost, ne? Takový papíry musej bejt vyřízený za pár dní. PETR: Jak to mám vědět? IVAN: Přece taková maličkost nemůže trvat tak dlouho jako v Praze Do prdele, to by přece vůbec nemělo smysl zdrhat IVAN: protože jestli to tam bude stejný, tak to nás všechny čeká dost velký zklamání. MILAN: My s váma nepojedeme PETR: Jak nepojedete? MILAN: No nepojedeme do Ameriky. My chceme do Austrálie. Ivan se obrátí na Pavla. IVAN: Neříkej, že nás necháš ve štychu. Kdo bude tam v New Orleans místo tebe vrzat basu? Pavel neříká nic. Má svých starostí dost a hlavu plnou myšlenek na Hanu. IVAN: Řekni něco. 33

35 Obraz 21 Lesní cesta, palouk Reál Exteriér Noc Náklaďáček americké armády kodrcá lesní cestou. Cesta je natolik úzká, že se vůz musí doslova prodírat mezi nižšími větvemi stromů, které zasahují skoro až do poloviny cesty. V okamžiku, kdy vůz vyjede na jakýsi palouk a zdá se, že teď už bude cesta volnější, kousek před náklaďáčkem se rozsvítí dvě silná světla. Teprve teď se ukáže, že na paloučku parkuje velký černý automobil s českou poznávací značkou. Náklaďáček zastaví, ale motor nezhasne. Okénko náklaďáku sjede dolů a řidič z něj vystrčí hlavu. Z černého automobilu vystoupí dva policisté. V rukou drží armádní pistole, připravené k výstřelu. Plachta na korbě se poodhrne. Uprchlíci opatrně vyhlížejí ven, aby zjistili, co se stalo. Policisté mrknutím oka zkontrolují situaci na korbě vozu. Uprchlíci s otevřenými ústy sledují z korby, co se děje na palouku. Z černého automobilu vystoupí třetí policista velitel zásahu. Také on drží v ruce pistoli připravenou k výstřelu. V automobilu zůstane jenom řidič. Hluk motoru běžící naprázdno. ŘIDIČ: (angl.) What s happened? POLICISTA 1: Ven! ŘIDIČ: (angl.) I don t understand, sorry POLICISTA 2: Aus! VELITEL: No tak! 34

36 Dveře náklaďáčku se otevřou a z nich váhavě vystoupí americký řidič. S rukama nad hlavou se postaví před policejního velitele. Velitel policie zřejmě anglicky umí, protože místo odpovědi natáhne zbraň. Velitel pohledem zkontroluje, jestli uprchlíci vše vidí a pak stiskne spoušť. Ozve se hlasitý výstřel a americký řidič se se zasténáním sesune do mechu na palouku. Policejní velitel přejde ke korbě náklaďáku a kochá se zděšením uprchlíků. Prohlíží si jejich tváře. Zastaví se u Pavla a ukáže na něj prstem. Pavel se rozpačitě ohlédne po ostatních a pak se pomalu spustí z korby. Postaví se těsně před policejního velitele. Oba dva muži se vzájemně měří pohledy. Velitel se ohlédne přes rameno na své podřízené. Kývne hlavou směrem k náklaďáčku. Jeden z policistů projde kolem Velitele a Pavla a vyšplhá se na korbu. Spustí za sebou plachtu. Druhý z policistů se vyhoupne do kabiny náklaďáčku, jehož motor stále běží na volnoběh. Zabouchne za sebou dveře, je slyšet zarachocení převodovky a pak se náklaďáček dá do pohybu. Pavel se zoufale dívá za odjíždějícím náklaďáčkem a pak se za ním rozeběhne. Marně se snaží zachytit se korby náklaďáčku. Velitel policie klidně pozoruje utíkajícího Pavla. ŘIDIČ: (angl.) Tohle nemůžete. Tady nejste v tom vašem komunistickým pekle, tady jste ve svobodné zemi Cvaknutí pistole. ŘIDIČ: (angl.) Rozumíte tomu, co vám říkám? Výstřel. ŘIDIČ: (zasténání) VELITEL: Ty. Dolů! Zarachocení převodovky, hluk motoru 35

37 Náklaďáček vyjede z palouku na širší lesní cestu, než je ta, po které přijel, a zrychlí. Pavel ještě několik metrů běží za odjíždějícím vozem. Pak z obou stran lesní cesty vyjdou další dva muži v policejních uniformách a zastoupí Pavlovi cestu. Červená stopsvětla náklaďáčku mizí mezi stromy. Pavlovy nohy ještě mechanicky uběhnou několik metrů a pak se zastaví. Pavel se zoufale ohlédne. U černého automobilu s otevřenými dvířky stojí policejní velitel. Neříká nic, ale také žádných slov není potřeba. 36

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí

Kaštan zavrtí ocáskem a vděčně Adélce olízne dlaň. Pak vzrušeně zavětří a odběhne do křoví. Křoví se křiví na všechny strany a Kaštan v něm šmejdí 1. Kaštan je pes. Jezevčík. Má dlouhé tělo a krátké nohy. A štěká. Haf, haf, volá na Adélku. Adélka není pes. Adélka je holka. Má dlouhé hnědé vlasy a legračně pihovatý pršáček. Sehne se ke Kaštanovi a

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN

EXTERIÉR NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ, DEN Tomáš, Oliver, Sergej, uniformovaní slovenští policisté (kompars) Tomáš, Sergej a Oliver stojí u starého odstaveného vagónu, jeden z policistů jim ukazuje zmačkaný spací pytel a batoh s několika věcmi.

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne

Praští s botami o zem, špinavé boty dopadnou na pánův stín, stín sebou nepatrně cukne 1 1 2h svícení 30min Kabát,klobouk,boty, Lino na zem, o tmy se otevřou dveře, v nich stojí postava s botami v ruce, prohledá si kapsy, něco jí chybí 2 15min Modré pozadí Skřípot dveří Praští s botami o

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Libor to slyší a otáčí se za sebe. Zadním sklem vidí blikající auto. Uvědomuje si, že je to stejné auto jako jejich. Pak poznává, že za volantem sedí

Libor to slyší a otáčí se za sebe. Zadním sklem vidí blikající auto. Uvědomuje si, že je to stejné auto jako jejich. Pak poznává, že za volantem sedí Vzrušení po ránu Čtvrteční ráno je plné otazníků. Jak se rozloučí Libor s tatínkem? Bude mít pozorování Lucčiny maminky v nemocnici dobrý konec? Pocítí Mirka při svátosti smíření uzdravující milost? Zaujme

Více

ISBN 978-80-257-1023-4

ISBN 978-80-257-1023-4 Z anglického originálu The Counselor. A Screenplay, vydaného nakladatelstvím Vintage Books v New Yorku roku 2013, přeložil Petr Fantys. Ilustrace na přebalu Jozef Gertli Danglár. Přebal a grafická úprava

Více

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit.

Jsi v pořádku? zeptám se, když uvidím, jak sedí opodál na trávě a tře si koleno. Přikývne. Popotáhne, jako by zadržoval pláč. Musím se odvrátit. KAPITOLA 1 Probudím se s jeho jménem na rtech. Will. Ještě než otevřu oči, znovu jej spatřím, jak se hroutí k zemi. Mrtvý. Mou vinou. Tobias se ke mně sehne a stiskne mi levé rameno. Vlak kodrcá přes pražce

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty.

Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Scénář pro videoklip Mariana Verze 0.9.2 (10.7.2004) Používám Marianu verze b, která měří 4:44 minuty. Obsazení: Mariana krásná holka, tmavovlasá (španělský typ), dlouhé bílé šaty, červený šátek (třeba

Více

JE TO V RODINĚ. Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno. je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje.

JE TO V RODINĚ. Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno. je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje. ARCHISS WESTERGARLD JE TO V RODINĚ Debilní učitel, mumlám si pro sebe, debilní škola, všechno je debilní! Jako by nestačilo, co všechno se děje. Zrovna když mám Novillu trénovat, tak si ji musí nechat

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody.

novém listu a opaluje se. Pak ale, jako by Leovi chtěla ukázat, jak se to dělá, zadrží dech a elegantně sklouzne po hlavě do vody. Leo a vodní žínka Poník Leo je hrozný mlsoun. Už když byl docela maličký, hledal všude ta nejšťavnatější stébla trávy. Nelenil kvůli tomu ujít sebedelší cestu a přeskočit sebevyšší plot. Není proto divu,

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole.

FRANTA sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí PEPA. FRANTA Ty volé. Zdar volé. PEPA No nazdar vole. 1 1 NÁVŠTĚVA INT. BYT sedí na gauči a čte si noviny. OZVE se zvonek. Franta jde otevřít dveře a v nich stojí. Ty volé. Zdar volé. No nazdar vole. Ty vole. No jo vole. Tak co vole? Ale vole... znáš to vole.

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad!

Libor se nikde nezdržuje. Zakrátko klepe chvějící se rukou na dveře tátova pokoje. Zevnitř se ozve důrazný tatínkův hlas: Mám teď nápad! Chór modlitby Libor se vrací ze školy domů kvůli fotografickému kroužku později než obvykle. A k tomu ještě pomaleji než včera, kdy měl v žákovské knížce poznámku. Dnes ho tíží třídní důtka. Rodiče se

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná

Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná Je to už sedmnáct dní, co nemůžu spát. Nemám tím na mysli běžnou nespavost. O nespavosti já totiž něco málo vím. Na vysoké škole mě už jednou podobná záležitost postihla. Říkám podobná záležitost, poněvadž

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Marcus pokládá na stůl před Royla pistoli a krabičku s náboji. ROYLE (nervózně) Nikdy jsem v ruce nedržel zbraň.

Marcus pokládá na stůl před Royla pistoli a krabičku s náboji. ROYLE (nervózně) Nikdy jsem v ruce nedržel zbraň. PETR PŘÍHODA 1 INT. DOUPĚ OBCHODNÍKA SE ZBRANĚMI DEN V nevelké tmavé místnosti osvětlené pouze lampou sedí za stolem překupník se zbraněmi. Za ním vidíme v policích různé druhy zbraní, na stole stojí lahev

Více

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál.

Chaloupka. Blbe, sotva jsem zabrala a ty tu děláš takovej randál. Chaloupka Ten les je nějakej divnej. A že jsem už lesů prošel dost. Lesy jsou různý. Hustý, řídký, tmavý, smíšený, smrkový, borový, nebo třeba zabordelený. Tenhle ne. Tenhle je prostě divnej. Takovej tichej.

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín

Básně o (v) Sutomiščici. Jaroslav Balvín Básně o (v) Sutomiščici Jaroslav Balvín 2008 SUTOMIŠČICA JE KŠTICA Kštica Borových hájů, fíkových stromů a olivovníků Stožárů plachetnic a lodí Sněhobílých starobylých domů A příjemných lidí. Tato kštica

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO

URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO URČENO POUZE KE ČTENÍ V SOUKROMÝCH PODMÍNKÁCH. JAKÁKOLIV REALIZACE TOHOTO DÍLA JE ZAKÁZÁNA. ZVEŘEJNĚNÍ CELÉHO DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI JE BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ AUTORA POVOLENO POUZE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.FILMOVANI.CZ

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

E.F. Burian: IDIOTEON

E.F. Burian: IDIOTEON E.F. Burian: IDIOTEON Den Jedním z potìšení laskavého laskavého dne jsou jeho nohy Snad ještì Vidíš je zahlédneš pøibìhnout jeho nos a než se pøilepený otoèíš na zdi zmizí èíhající za rohem na tvùj jako

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami)

Martina Zapletalová. Cause. Upřímnost je nemoc z vyčítání. (tentokráte i s předmluvami) 3 Martina Zapletalová Cause Upřímnost je nemoc z vyčítání (tentokráte i s předmluvami) 4 Obsaženo Obsaženo...4 Za dveřma někdo pije čaj...6 Gejši mávají přes ulici...8 Hlupáček-undefined... 10 Rezervace

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba)

Čekám svůj den. 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) Čekám svůj den 1. Pěší pták (M. David / P. Vrba) 2. Můžeš lhát ( P. Krejča / P. Vrba) 3. Můra (P. Janda / P. Vrba) 4. Čekám svůj den (P. Krejča / P. Vrba) 5. Nic víc (P. Janda / P. Vrba) 6. Na háku (M.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle)

Bílý. kámen. 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) kámen Bílý 1. Bílý kámen (P. Lochman, J. rejent / V. Kočandrle, I. Bartošová) 2. Lípo stoletá (V. kočandrla / V. Kočandrle) 3. Poklad ( J. Škorpík / V. Kočandrle, I. Bartošová) 4 Jeskyně (V. Kočandrle,

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Volnomyslné přírodní deníky

Volnomyslné přírodní deníky Volnomyslné přírodní deníky Karolína Tauberová 3. místo Próza do 23 let 1. 7. Dokud si vítr hraje s mými vlasy, kapky deště dopadají na tvář a slunce rozjasňuje oči, září mi úsměv na rtech a já cítím,

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010)

Petr Hugo Šlik. Zpěvníček (1998-2010) Petr Hugo Šlik Zpěvníček (1998-2010) Na našem sídlišti (s mírným vykradením P. Fialy) Na našem sídlišti žijeme spolu jezdíme výtahem nahoru dolů jezdíme výtahem v noci i přes den chtěl bych víc životů

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

1. Úvod do vědomého snění

1. Úvod do vědomého snění 1. Úvod do vědomého snění V této kapitole se dočtete: - Co jsou vědomé sny a jaké to je, mít vědomý sen - Jak vám může snová nápověda pomoci rozpoznat, že sníte - Jak je možné, že máte nad sny větší kontrolu,

Více

"Dámy mají právo na shovívavost," brání neznámou dívku spolupracovnice.

Dámy mají právo na shovívavost, brání neznámou dívku spolupracovnice. Pondělky by neměly být nebo aspoň týden by neměl začínat pondělím. Horký čaj spaluje jazyk, patro i hrdlo, příznačná vůně se ztratila v očekáváních dne. To není sobotní mléko či nedělní kakao s minutami

Více

m.cajthaml Na odstřel

m.cajthaml Na odstřel m.cajthaml Na odstřel Ach Bože! zakřičel směrem všude tam, kde nic nebylo. William Eastlake I. Já ho vůbec neznal. Teda předtím jsem ho vůbec neznal. I když bydlíte v jednom městě, tak nemůžete znát všechny

Více

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika

Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství. Eroika 1 2 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství Eroika 3 Blanka Kubešová, 2008 Eroika, 2008 ISBN 978-80-86337-74-6 4 Blanka Kubešová Žoržína Ztracené dětství 5 6 7 mámě 8 krajino dětství, chtěl bych se k

Více

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D

Bodláky ve vlasech. Emi Ami D Bodláky ve vlasech Emi Ami D 1. Do vlasů bláznivej kluk mi bodláky dával, Emi C F D za tuhle kytku pak všechno chtěl mít, D Ami H7 svatební menuet mi na stýblo hrával, C D D7(-) že prej se musíme vzít.

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Úchvatný snímek televizního vysílače v Torontu > V příloze posílám snímek televizního vysílače v Torontu, který je vysoký 553,33 m (nejvyšší stavba v

Úchvatný snímek televizního vysílače v Torontu > V příloze posílám snímek televizního vysílače v Torontu, který je vysoký 553,33 m (nejvyšší stavba v Úchvatný snímek televizního vysílače v Torontu > V příloze posílám snímek televizního vysílače v Torontu, který je vysoký 553,33 m (nejvyšší stavba v Kanadě). Solidní velikost, že??? Prosím, jak se nejrychleji

Více

Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.

Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková. Festival 2015 Autoři Arnon Grunberg: Vítej doma Arnon Grunberg: Vítej doma Arnon Grunberg četl na 25. ročníku Festivalu spisovatelů Praha povídku Vítej doma, kterou přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili

remorkér čekal u čáry ponoru. Posádka se ho snažila dostat dolů po provazovém žebříku, ale jelikož hrozilo nebezpečí, že spadne a zabije se, chytili ~~~ Nemluvil. Celou cestu autem se díval z okýnka. Dva dospělí na předních sedadlech se spolu tiše bavili. Mohl by poslouchat, kdyby chtěl, ale on nechtěl. Chvíli, na tom úseku silnice, který občas zaplavovala

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

neprojde! Anebo otevřu pokladničku a dám peníze na chudé? Všechno jsem to dala na začátku postní doby, mám tam pár korun. Tím bych Liborovi moc

neprojde! Anebo otevřu pokladničku a dám peníze na chudé? Všechno jsem to dala na začátku postní doby, mám tam pár korun. Tím bych Liborovi moc Bez Libora Lucčina maminka se probudila v nemocnici zároveň s východem slunce, které posílalo své paprsky na její postel. Rozhlédla se po pokoji. Vedle oddechovala žena, kterou včera chtěla zachránit před

Více