Město chce nabídnout víc míst ve veřejně prospěšných pracích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město chce nabídnout víc míst ve veřejně prospěšných pracích"

Transkript

1 TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 9. DUBNA 2009 ČÍSLO 14 ROČNÍK XVIII CENA 5 KČ Město chce nabídnout víc míst ve veřejně prospěšných pracích K o p ř i v n i c e (dam) - Více veřejně prospěšných prací slibují pro letošní rok kopřivničtí politici. Převážně sezonní práce zaměřené na úklid v ulicích, údržbu zeleně, zlepšení životního prostředí a podobně město využívalo prostřednictvím firmy Slumeko i v minulosti, letos ale chce radnice zřídit podobných míst výrazně více. Je to pochopitelně dáno Nová družstevní výstavba prý není na pořadu dne K o p ř i v n i c e (dam) - Výstavba nových bytů Oblastním stavebním družstvem není na pořadu dne. Přestože ještě poměrně nedávno vedení družstva uvažovalo, jak opět zahájit stavby nových domů, ekonomická krize, ale i pokles zájmu o byty a jejich klesající ceny tento záměr znovu odsunuly na okraj zájmu. Pokud bychom dnes měli stavět domy, tak nízkoenergetické nebo pasivní domy vybavené moderní technologií, ale cena takových staveb se pohybuje okolo 28 tisíc korun za metr čtvereční, což u třípokojového bytu udělá sumu okolo dvou milionů korun, tvrdí předseda OSBD Jiří Rýdel a najít kupce pro takové byty by nebylo snadné. (Pokračování na straně 2) Ne každému se podaří sejmout otisk prstu potřebný do pasu Ministr podepsal dotaci na analýzu starých skládek Nový nájemce zahájil provoz na Trúbě Š t r a m b e r k (ili) - Od 1. dubna se Valašské království rozrostlo o štramberský hrad. Nájem nové državy na pět let s obcí podepsal zakladatel a správce Valašského království Tomáš Harabiš poslední březnový den na Městském úřadě ve Štramberku. Čeká nás spousta administrativní práce spojená s převzetím majetku, proto bude v dubnu zajištěn pouze provizorní provoz od 9 do 17 hodin. Naplno se areál návštěvníkům otevře od 1. května, kdy se otevírací doba prodlouží do 19 hodin a v provozu bude i chata Dr. Hrstky, vysvětlil Harabiš. (Pokračování na straně 2) současnou ekonomickou situací. Chceme lidem, kteří nechtějí sedět doma a přišli o zaměstnání, nabídnout možnost opět pracovat, říká starosta Josef Jalůvka. Na otázku, kolik lidí Kopřivnice ve veřejně prospěšných pracích zaměstná, ale zatím nedokázal odpovědět. Radnice i ve spolupráci s řediteli škol a dalších organizací zřízených městem prý mapuje situaci K o p ř i v n i c e (hod) - Od minulého týdne začal správní odbor kopřivnické radnice přijímat žádosti na cestovní doklady s biometrickými údaji, a to nejen fotografií obličeje, ale nově i otisky prstů. Zavedení nového software do provozu přineslo i první menší problémy. Otisky prstů klienta byly pořízeny, ale nebylo možné je ztotožnit. Pracovnice tak musely pořizovat veškeré údaje ke klientovi opětovně a tím docházelo k delšímu zpracování žádosti. Podle zkušeností, které jsme zatím získali a funkčnosti informačního systému, odhadujeme, že k vyřízení jedné žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji bude zapotřebí asi dvaceti minut, uvedla vedoucí správního odboru kopřivnické radnice Jana Sopuchová. (Pokračování na straně 3) K o p ř i v n i c e (dam) - Kopřivnice zmapuje staré ekologické zátěže na svém území. Zjistit, jaké dědictví zanechalo ve zdejší krajině nešetrné působení průmyslu i dalších znečišťovatelů z minulosti, městu umožní víc jak osmimilionová dotace Státního fondu životního prostředí. Dotace je schválena. Ministr životního prostředí v demisi Martin Bursík podepsal dotaci v plné výši, o kterou jsme požádali, tedy 8,075 milionů korun, potvrdil koordinátor projektu Bohdan Kotouček z místní radnice. Kopřivničtí ovšem s dotačními penězi počítali, a tak výběr firmy, která má provést analýzu desíti nefunkčních skládek na katastru města, je již v běhu. Původně plánovaný termín byl sice zhruba o měsíc posunut, ale nejpozději do konce května by měla být dodavatelská firma vybrána a už o prázdninách by měly začít první průzkumné práce. Firmy budou muset provést průzkumné vrty a udělat podrobnou analýzu uložených odpadů. Když skončí svou práci, budeme přesně vědět, jak jsou skládky rozsáhlé, jak jsou nebezpečné svému okolí a také to, zda je nutné je likvidovat a jakým způsobem, vysvětluje místostarosta Zdeněk Krajčír, proč si město nechává analýzu zpracovat a investuje do ní kromě dotace ze svých prostředků asi 900 tisíc korun. a zjišťuje své potřeby. Podle Jalůvky by lidé zaměstnaní tímto způsobem mohli pracovat nejen na úklidu města. Našli bychom pro ně práci také při péči o naše zařízení, ať už jde o sportoviště, dětská hřiště, školy a podobně, tvrdí Jalůvka. Využití institutu veřejně prospěšných prací je pro město výhodné. Úřady práce totiž poskytují Poslední březnový den došlo ke slavnostnímu podpisu smlouvy o pronájmu Trúby mezi Štramberkem a Valašským královstvím. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Občané na veřejných setkáních byli seznámeni s plány města K o p ř i v n i c e (hod) V první polovině minulého týdne objížděli představitelé města s dalšími pracovníky radnice místní části, kde se konala veřejná setkání, aby obyvatele seznámili nejen se schváleným Akčním plánem na další dva roky, ale i s dalšími investičními záměry. V úvodu každého veřejného projednávání seznámili předsedové místních komisí své spoluobčany s tím, co se v obci za uplynulé období investovalo a čím se zabývaly místní komise samotné. Vlčovičtí se tak dozvěděli, že v loňském roce bylo v jejich místní části proinvestováno přes 6,8 milionů korun, z čehož jenom 5,5 milionů šlo na vybudování chodníku a dalších 120 tisíc korun bylo proplaceno na vodovodní přípojky. (Pokračování na straně 2) Ochotnické představení dalo lidem nahlédnout do interiéru sv. Kateřiny Š t r a m b e r k - Interiér starobylé sakrální stavby kulisou divadelního představení, takové lákadlo se minulou neděli nabídlo návštěvníkům kostela svaté Kateřiny mezi Štramberkem a Rybím. Právě tento nezvyklý prostor si totiž ochotníci ze štramberského souboru Pod Věží zvolili pro inscenaci komorního dramatu Barabáš. Inscenace pro tři herce s biblickou tematikou do zvoleného prostoru i předvelikonočního času skvěle zapadla, atraktivitu představení navíc zvýšilo i to, že unikátní kostel ze 14. století s ještě staršími základy je veřejnosti běžně nepřístupný a kromě speciální mše k uctění listopadového svátku patronky kostela se do něj lidé nepodívají. Švédský autor Pär Lagerkvist, který je také nositelem Nobelovy ceny za literaturu, napsal Barabáše v roce 1950 úhradu mzdových nákladů na zaměstnance, který byl veden v evidenci nezaměstnaných až do výše skutečných mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění. Od státu tak město na zaměstnaní těchto lidí může získat prý až korun. S rozjezdem zaměstnávání při veřejně prospěšných pracích počítá radnice během několika týdnů. Například Slumeko už podle slov svého ředitele Karla Březiny provádí výběr první skupinky lidí. Zatím máme smlouvu na pět až sedm lidí, ale vedení města chce další větší skupinu, o tom zatím jednáme, nechal se slyšet Březina s tím, že první lidé ovšem nastoupí už od příštího měsíce. Pracoviště odboru správního, na kterém úřednice snímají biometrické údaje žadatelů o pas. Procedura je mnohdy komplikovaná a zdržuje vyřízení nových cestovních dokladů. FOTO: DAVID MACHÁČEK Podle odhadů pracovníků radničního odboru životního prostředí bude jako nejrizikovější označena pravděpodobně někdejší skládka neutralizačních kalů, která se nachází v místech dnešního kynologického hřiště a Bubla Ranche u výjezdu na Závišice. Práce na analýze starých kopřivnických skládek by měla odborné firmě trvat zhruba rok, až na základě jejích výsledků se město bude snažit získat další peníze na případné likvidace či zneškodnění těchto starých ekologických zátěží. Jsme teprve na začátku cesty. Je pravděpodobné, že na likvidaci skládek, pokud k ní bude muset dojít, budeme potřebovat desítky milionů korun, uzavřel Krajčír. a příběh o lupiči a vrahovi, místo kterého byl ukřižován Kristus, vyšel původně jako román. Až později příběh o hledání životních jistot, morálních hodnot a pocitu viny dostal podobu divadelní hry. Svou atmosférou i minimalistickým pojetím hra přesně zapadla do prostého interiéru sv. Kateřiny. Hra je napsána jako chrámová a má se hrát v kostelích. Využívá minimum rekvizit a počítá s vybavením chrámů, říká režisér spolku Pod Věží Josef Marek. Podle jeho slov byla volba malého kostelíku na samotě šťastná. Je to nevelký gotický kostelík a ta hra se sem opravdu hodí. Ve velkém prostoru kostela na náměstí by se možná ztrácela, ale tady vyznívá velmi dobře, i když je tady zima, odlehčil své hodnocení inscenačního prostoru Marek. (Pokračování na straně 4)

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 9. DUBNA Energetický tým připravuje opatření ke snížení spotřeby Občané na veřejných setkáních... K o p ř i v ni c e (hod) - Energetický tým města Kopřivnice se umístil na prvním místě v kategorii Nejlepší energetický managment v konkurenci devíti přihlášených pilotních měst a obcí v mezinárodní soutěži vyhlášené v rámci projektu Model. Projekt Model je zaměřen na energetické úspory měst a obcí v deseti nových členských zemích Evropské unie a Chorvatsku a v současnosti se tohoto projektu účastní čtyřicet dva měst. V České republice jsou to čtyři města a jedna městská část. Základní energetický tým je v současné době složen ze zástupců vedení radnice a pracovníků úřadu, kteří mají vztah k hospodaření s majetkem města. Vedoucím týmu je energetik Roman Beneš. Tento tým má především za úkol vytvářet energetické plány obsahující energeticky úsporná opatření, realizovat tato opatření Zastupitelé budou jednat i o reprefondu K o p ř i v n i c e (hod) - Po osmnácté v pořadí se sejdou ve čtvrtek 16. dubna zastupitelé ke svému řádnému zasedání v zasedací místnosti v desátém patře radniční budovy. Na programu, jehož začátek je stanoven na šestnáctou hodinu, je změna zakládací smlouvy o. p. s. Regionálního muzea Kopřivnice, schválení dotací v oblasti sportu. Zastupitelé budou diskutovat nejen o výběru provozovatele městského informačního centra, ale i o záměru zřídit ve městě soukromou vysokou školu a o procesu nákupu výhradní licence k dílu Zdeňka Buriana. S výsledkem šetření čerpání reprefondu starosty seznámí své kolegy i předseda kontrolní komise. Další dva veřejné telefonní automaty budou odstraněny K o p ř i v n i c e (hod) - V průběhu dubna dojde k demontáži dvou veřejných telefonních automatů v Kopřivnici, a to v ulicích Tyršově a Na Luhách. Důvodem je podle společnosti Telefónica O2 Czech Republic dramatický pokles zájmu obyvatel o využívání telefonních automatů. Podle Telefóniky dostupnost služeb pro obyvatele, jak ji definuje Český telekomunikační úřad, zůstane zachována. Vloni v říjnu byl odstraněn veřejný automat na ulici Štramberské a v Mniší. Nedostali poukázky, proto zapomněli uhradit poplatky K o p ř i v n i c e (hod) - K poslednímu dni měsíce března měli všichni občané Kopřivnice za povinnost uhradit poplatek za sběr a likvidaci komunálního odpadu. I když někteří zaplatili poplatek už v lednu, jsou i občané, kteří na to zapomněli. Ti by tak měli učinit co nejdříve. Jejich zapomnění se dá přičíst tomu, že radnice letos poprvé nerozesílala poštovní poukázky. a v neposlední řadě vyhledávat externí finanční zdroje. Energetický managment je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby energií. Jedná se o uzavřený cyklický proces s cílem neustálého snižování spotřeb energií a nákladů na energie, upřesnil energetik města Roman Beneš. Pro snižování energetických nákladů je nezbytné u každé budovy pravidelně provádět měření spotřeb energií a stanovit potenciál jejich úspor návrhem energeticky úsporných opatření. Po realizaci úsporných opatření se provede jejich vyhodnocení, kdy se porovnávají předpokládané úspory se skutečně dosaženými. Pokud jsou dosažené úspory rozdílné proti plánovaným, hledají se příčiny a sjednává se náprava. Průběžně pak dochází k aktualizaci energetických plánů ve vazbě na realizovaná opatření. Vzhledem k tomu, že majetek města je užíván různými subjekty a organizacemi byli jejich zástupci přizváni do tzv. širšího energetického týmu,. Širší tým v současnosti čítá 19 osob. Tyto osoby budou ve spolupráci s energetikem provozovat energeticky úsporně budovy a technické zařízení, které užívají. K jejich vzájemné komunikaci bude sloužit tzv. MEIS, což je městský energetický informační systém. Ten představuje počítačový program, který slouží k monitoringu energetických dat, k targetingu a k vyhodnocování dosažených výsledků. Uvedený systém je zatím v přípravné fázi a jeho možnosti a rozsah budou záviset na získání finančních prostředků z dotačního programu Efekt 2009, okomentoval Beneš. V Katolickém domě v Lubině na veřejném setkání občané zasypávali různými dotazy i připomínkami představitele města. Ti se jim snažili na vše odpovědět. FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ Novela živnostenského zákona přináší další změny Nový nájemce zahájil provoz na... (Dokončení ze strany Kuchyň ve zmiňované chatě vzhledem k špatnému technickému stavu nebude v provozu, ale návštěvníci se mohou těšit na pivo i grilované speciality. V současné době podle slov štramberské starostky Věry Michnové probíhá stavebně technický průzkum budovy Jaroňkovy útulny. Místostarosta Pavel Podolský přihlásil regeneraci útulny do urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře 2009, kde bylo na základě výběrového řízení vybráno sedm měst, Štramberk pak s podmínkou, uvedla starostka k dalšímu osudu Jaroňkovy útulny. Záměrem Harabiše je, aby útulna znovu dělala čest svému názvu a byla útulná. Mimo prodeje vstupenek a suvenýrů v ní bude malé občerstvení, půjčovna her a šachů a informační místo. Zároveň bude fungovat jako imigrační úřad Valašského K o p ř i v n i c e (hod) - Během loňského roku došlo i k legislativním změnám. Do poloviny roku existovalo 125 volných živností s 622 předměty činností. Od 1. července 2008 pak byla zavedena jediná volná živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s 80 obory činností. Podobné změny nastaly rovněž u živností řemeslných, vázaných i koncesovaných, ať už v názvech těchto živností, případně došlo ke sloučení některých živností nebo změně druhu živnosti, například z koncesované na vázanou. Po půl roce fungování nové právní úpravy v oblasti živnostenského podnikání může živnostenský úřad konstatovat, že ohlasy podnikatelů jsou velmi pozitivní. Každý, kdo je držitelem živnostenského oprávnění pro živnost volnou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, je oprávněn ze zákona vykonávat všech 80 oborů činnosti, což bývaly volné živnosti, živnostenskému úřadu pouze oznámí, které z těchto oborů bude provozovat a případné provozovny. Stejně tak řemeslníci vítají sloučení řemeslných živností, které na sebe navazují, popřípadě používají obdobných pracovních postupů. Mezi sloučené řemeslné živnosti patří např. zámečnictví - nástrojářství, truhlářství - podlahářství, pokrývačství - tesařství. Výraznou úlevou zejména pro mladé, nově vyučené řemeslníky bylo zrušení požadavku dokládat praxi při získání živnostenského oprávnění. Také nižší správní poplatky jsou určitě příjemným překvapením pro podnikatele, například při zakládání obchodních společností s více živnostmi se za každou živnost hradil správní poplatek, v současné době se hradí poplatek pouze jeden, na počtu živností již nezáleží, okomentoval poznatky po novele z praxe vedoucí živnostenského úřadu. S novelou živnostenského zákona skončilo vydávání živnostenských listů a koncesních listin. Ty nahradil výpis ze živnostenského rejstříku, na kterém jsou uvedeny všechny platné živnosti souhrnně. Je však nutné uvést, že dosavadní živnostenské listy a koncesní listiny zůstávají v platnosti až do doby, než podnikatel sám požádá o nový výpis ze živnostenského rejstříku nebo do doby oznámení nějaké změny, na jejímž základě je živnostenský úřad povinen vydat podnikateli nový výpis ze živnostenského rejstříku, uvedl Mlčoch. Také rok 2009 nebude pro některé podnikatele zcela beze změn. K 1. květnu končí platnost dřívějších osvědčení soukromě hospodařících rolníků. Obecní živnostenský úřad v Kopřivnici proto vyzývá všechny zemědělce, kteří ještě nemají vystavené nové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (na zeleném tiskopisu) a chtějí provozovat zemědělskou výrobu, aby se přišli na zdejší úřad zaevidovat. Od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 274/08 Sb., kterým byly zpřísněny podmínky pro provozování koncesovaných živností Ostraha majetku a osob, Služby soukromých detektivů, Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Podnikatelé musí do 1. ledna 2010 doložit doklady prokazující odbornou způsobilost podle tohoto zákona. Bližší informace je možno získat v kancelářích zdejšího úřadu, popř. bude živnostenský úřad tyto podnikatele ještě písemně informovat. (Dokončení ze strany 1) Investice do Mniší vloni činily 2,153 milionů korun, přičemž vybudování pěti výhyben na komunikaci z Mniší do Měrkovic přišlo na 1,3 milionů korun. Letos se bude v této investiční akci pokračovat a v nejbližší době se rozjedou stavební práce a přibudou další dvě. Ani Lubinští nepřišli zkrátka. Investice v této části přišly na 4,5 milionů korun. Nejvíce peněz bylo vyplaceno na rekonstrukci výdejny stravy v základní škole, a to 1,7 milionů a 1,3 milionu stála rekonstrukce mostu před přehradou. Starosta města Josef Jalůvka se svými místostarosty občanům představovali také plány na letošní rok. Místostarosta Vladislav Kryške přiblížil, jak bude probíhat budování království, kde se zájemci dozvědí veškeré informace k podmínkám získání občanství ve Valašském království. V průběhu dubna chce nový nájemce navrhnout schéma akcí tak, aby ladily s akcemi města k 650. výročí založení Štramberka nebo s akcemi agentury Relax v podhůří Beskyd. Chceme na hradě vytvořit oázu pohody se zaměřením na historii. Od toho by se měly odvíjet i akce, jako například koncerty dobové hudby, slet čarodějnic a strašidel nebo pořádání malých klání v různých tradičních i méně tradičních disciplínách na nádvoří, zkrátka žádné megalomanské akce, ale raději akce, které by dlouhodobě měly přibližovat hrad veřejnosti. V zahraničí označují výrazem society place, tzn. místa, kde veřejnost ráda tráví svůj volný čas. Místo musí působit otevřeným a přívětivým dojmem, shrnul Harabiš. obchvatu Příbora a narovnání silnice I/58 včetně vybudování kruhové křižovatky v Lubině. V Mniší pak pracovník radnice Martin Lapčík nastínil plány na vybudování chodníku přes celou obec včetně jeho rozdělení do etap. I když program pro všechna setkání byl společný, na závěr se diskutovalo o tom, co občany dané části obce trápí. Ve Vlčovicích se nejvíce hovořilo o využívání místního fotbalového hřiště, které po zpřístupnění mládež ničí, v Mniší to byly projíždějící kamiony obcí, které svou jízdou ohrožují místní, a doprava ve městě vůbec. V Lubině se nejvíce diskutovalo o schvalování návrhu nového územního plánu, převážně o tom, proč se někde povolila změna pozemku na stavební parcely a o kousek dál už ne. Nedostatek míst v mateřské škole v Mniší bude řešen až po zápisech K o p ř i v n i c e (hod) - Jak zaznělo na veřejném setkání s občany v Mniší, je počet míst v tamní mateřské škole nedostačující. Radnice chce tuto situaci řešit zřízením dalšího oddělení. To si žádá finance ve výši 1,3 milionů korun. Protože v minulosti byla ve Vlčovicích zrušena mateřská škola a později v Mniší nebylo dostatek místa, zvykli si rodiče z této místní části vozit své děti do Lichnova a Tiché. Jen část jich využívá školku v Mniší. Po navýšení kapacity by mohly školku využívat jak občané z Mniší, tak z Vlčovic, okomentoval situaci místostarosta Zdeněk Krajčír, jenž je garantem za tuto místní část Pokud začnou vozit rodiče děti do školky mimo místo svého bydliště, pak už v tom pokračují i po dobu školní docházky. A to je škoda, posteskla si na jednání v Mniší ředitelka tamní základní školy Ivana Volná. V současné době podle průzkumu, který prováděla ředitelka mateřských škol na požádání oddělení školství kopřivnické radnice chybí deset až patnáct míst. Je možné, že se v důsledku propouštění počet míst na umístění dětí ve školce sníží. Skutečný počet míst budeme znát ale až po zápisech v závěru měsíce, uvedla vedoucí oddělení školství Radomíra Michálková. Pokud tomu tak bude, tak podle místostarosty Krajčíra město bude muset najít ve svém rozpočtu peníze, aby se kapacita školky mohla navýšit ještě v tomto kalendářním roce. Nová družstevní... (Dokončení ze strany 1) Výstavbu nových družstevních bytů limituje také to, že dnes neexistuje defacto žádná státní podpora takovéhoto druhu výstavby, ale také to, že zdejší OSBD nemá k dispozici odpovídající pozemky. Trh s byty se teď velmi výrazně mění. Ještě před nedávnem byl největší zájem o dvoupokojové a větší byty. Dnes se trend obrací a největší zájem je o jednopokojové byty a garsoniéry. O tyto startovací byty mají zájem především mladí, ale ještě před dvěma lety i ti mladí chtěli přímo tří nebo čtyřpokojové byty, tvrdí Rýdel s tím, že to potvrzuje tendenci lidí šetřit a méně se zadlužovat v nejisté době. Přestože ceny bytů v poslední době výrazně poklesly, i ty stávající jsou podle předsedy OSBD poměrně vysoké. Dvoupokojový byt se dá stále prodat za 650 až 720 tisíc, a i to je stále dost. Úvěr na získání takového bytu rodinu poměrně dost zatíží, myslí si Rýdel. To, že stavět v tuto dobu není příliš rentabilní, podle předsedy družstva ilustruje také chování developerů, kteří nechtějí rozjíždět nové projekty a některé již postavené bytové domy jen těžko obsazují. Konec konců nestaví ani město, poznamenal Rýdel. s t í n y Dne 25. března byla hlídka městské policie přivolána do vestibulu autobusového nádraží v Kopřivnici. Místní dvaašedesátiletý bezdomovec, jenž to evidentně přehnal s konzumací alkoholu, hlasitě pokřikoval na okolojdoucí občany a znečišťoval prostory nádražní budovy. Hlídku strážníků přivítal vulgárními výrazy, a když mu bylo sděleno, že vzhledem ke svému stavu poputuje na záchytku, začal klást velmi aktivní odpor. Cestu do zdravotnického zařízení tedy absolvoval v poutech a navíc jej čeká jednání na přestupkové komisi. Strážníci městské policie přistihli 30. března trojici mužů v Lubině v prostoru bývalé úpravny odpadních vod, kde káceli a sváželi stromy. Jednalo se o třiatřicetiletého muže z Kopřivnice, který tvrdil, že je majitelem pozemku, dvaadvacetiletého mladíka ze Studénky a třetí dřevorubec pocházel z Pustějova. Strážníci tedy požádali vlastníka pozemku o předložení povolení ke kácení stromů, ten se ovšem žádným úředním dokumentem prokázat nemohl. Zbylí dva muži tvrdili, že o situaci nic neví, jeden jenom pomáhal a druhý si do lesa odskočil na návštěvu. Hlídka proto informovala pracovníka Odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice, který po příjezdu na místo odhadl způsobenou škodu na porostu, která činila nejméně korun. Protože vzniklo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, byla celá záležitost předána do rukou policistů Obvodního oddělení Policie ČR.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY - 9. DUBNA NÁZORY STRANA 3 Fakta o Regionálním muzeu Kopřivnice Úvodem si dovoluji připomenout faktická data: Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici byla založena k 1. dubnu 1998 dvěma zakladateli - městem Kopřivnicí a akciovou společností Tatra pro zajišťování provozu muzeí. Statutárním a výkonným orgánem společnosti je správní rada jmenovaná zakladateli. Na dodržování zákonnosti obecně prospěšné společnosti dohlíží zakladateli jmenovaná dozorčí rada. Správní rada jmenuje ředitele společnosti, který zajišťuje profesionální a odborné řízení společnosti a je nadřízený všem zaměstnancům společnosti. Co se týče vedení společnosti od jejího založení po současnost - ředitelem společnosti byl k 1. dubnu 1998 jmenován Ing. Lumír Kaválek, který na podzim téhož roku podal výpověď a ukončil ve společnosti svůj pracovní poměr. V období 1999 až duben 2007 řídila společnost Bc. Lenka Hodslavská. V roce 2007 nastoupila na mateřskou dovolenou a správní rada společnosti vyhlásila na obsazení funkce ředitele společnosti výběrové řízení. Výběrového řízení se zúčastnilo 6 uchazečů. Součástí výběrového řízení bylo zpracování koncepce řízení a rozvoje společnosti a výběrový (Kopřivnické noviny, 19. března 2009 a následných dvou vydáních) Motto: Pokud není anonymní pamflet psán na toaletním papíře - je naprosto bezcenný. Soudný, normální, sebevědomý a férový člověk se s anonymem nezahazuje a hází je jednoduše do koše. Ne tak ovšem někteří zastupitelé Všichni si dobře pamatujeme, za jakých okolností byl správní radou muzea odvolán staronový ředitel tohoto zařízení p. Kaválek. Lež. Kaválek nikdy nebyl nikým odvolán z jakékoliv funkce, kterou kdy v životě zastával. Tehdejší KN psaly o hrubých porušeních hospodářského charakteru (problém se služebním autem, ztráta drahého fotoaparátu, neodůvodněné služební jízdy atd.). Lež. Kdyby tomu tak skutečně bylo, byl by Kaválek obviněn z nějakých trestných činů. To se nikdy nestalo, protože jej prostě nebylo z čeho obvinit. Víme také, že z tehdejšího bývalého pracoviště v muzeu Beskyd ve Frýdku byl odvolán za podobné delikty. Lež. Z Muzea Beskyd odešel Kaválek na základě vlastního rozhodnutí a nikdy nebyl nikým odvolán - delikty se jednoduše žádné nekonaly. To však nebránilo vedení našeho města povolat tohoto muzejního odborníka po odchodu bývalé ředitelky L. Hodslavské zpět. Lež. Kaválka nikdo nikdy z vedení města nepovolával, Kaválek (v konkurenci jiných účastníků) úspěšně prošel výběrovým řízením. Asi zde neplatí ono známe biblické - dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. Omyl. Citované přísloví je cca z r. 500 před Kristem a s Biblí nemá co společného (autor: Hérakleitos z Efezu, řecký filosof). Všichni tehdejší zastupitelé města si jistě vzpomenou, kdy brzy po otevření nového Technického muzea hřímal tehdejší starosta něco o tzv. samofinancovatelnosti a tehdejší nový ředitel Kaválek sliboval, že toto zařízení po městu nebude chtít žádné peníze. Lež. Technické muzeum od prvopočátku své nezávislé existence je průkazně samofinancovatelné, a pokud nezávislé audity nelžou, do doby převzetí správy Muzea Fojtství a Muzea Lašského RMK po městě žádné peníze nepožadovalo. Pomineme-li bludy pana starosty Jalůvky o samofinancovatelnosti - neb žádné kulturní zařízení a muzeum obzvlášť, není samofinancovatelné, ani věhlasný Louvre u Paříže nevyjímaje. Lež. Je nutno tedy kladně hodnotit činnost Technického muzea, že je světovým unikátem, protože ziskové je. Na druhé straně - proč tedy podiv pohovor včetně pohovoru s psychologem. Výběrová komise složená ze zástupců zakladatelů společnosti a odborných konzultantů určila jako vítěze výběrového řízení Ing. Lumíra Kaválka. Od svého založení společnost spravuje expozice Technického muzea Tatry a Muzea Fojtství. V letech 1998 až 2003 společnost hospodařila bez dotace města na základě výnosů z prodeje vstupného a mandátních vztahů na správu sbírek uzavřených s majitelem sbírek Tatrou, a. s. Společnosti byla poprvé poskytnuta dotace na provoz Muzea Fojtství z rozpočtu města v letech 2004 a 2005, dotace města nepřesáhla 0,5 milionu korun. V roce 2005 byl městem Kopřivnice realizován projekt Rozvoj Regionálního muzea Kopřivnice. Za podpory dotačních zdrojů (město získalo Kč z evropských fondů a Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje) byly realizovány v Kopřivnici tři nové expozice: nová expozice Dany a Emila Zátopkových, expozice v Muzeu Fojtství a expozice Zdeňka Buriana a kopřivnické majoliky v Šustalově vile. Nové expozice s novým provozem a nově vzniklými osmi pracovními místy znamenají také každoročně se zvyšující provozní náklady a vzhledem k možnostem provozů také každoročně se zvyšující ztrátu z jednotlivých expozic. Tuto ztrátu se po dobu udržitelnosti projektu - pěti let (doba udržitelnosti projektu = doba, po kterou je příjemce dotace povinen udržet věcnou náplň projektu včetně monitorovacích ukazatelů projektu, což jsou v našem případě ukazatele počet expozic a počet pracovních míst) zavázalo hradit město Kopřivnice. V letošním roce na základě závazku z roku 2005 dotace města společnosti činí 3 miliony 10 tisíc korun, je zřejmé, že již dnes musíme připravovat koncepci provozu muzejních expozic po 30. červnu 2010, tedy po datu, kdy končí městu povinnost udržitelnosti projektu. Ing. Lenka Heráková, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Zamyšlení nad Regionálním muzeem - část první Telaříka nad dotací městských zařízení, když i anonym ví, že muzea jsou ztrátová? Po jeho druhém nástupu do muzea se pan Kaválek opět zavazoval, jak muzeum povznese na úroveň a sníží náklady na provoz. Lež. Kaválek se nezavazoval, předložil jen svou vizi, závislou i na plnění finančních závazků města vůči muzeu. Dokladovatelně došlo ke zvýšení návštěvnosti kopřivnických a tím i ke snížení nákladů (přepočteno na jednoho návštěvníka). Výsledný efekt se však opět nedostavil a zůstalo jen u planých (byť ohnivých) slibů pana ředitele. Lež. Kaválek nesliboval (ohnivě ani jinak), jen plánoval. Tyto plány ale nemohly být realizovány především vlivem neplnění finančních závazků města Kopřivnice vůči RMK, o. p. s.. Ale podívejme se na činnost muzea i z jiné strany. Pro lepší provázanost města s muzeem byla v minulosti v našem městě zřízena tzv. Letopisecká komise. Lež. Letopisecká komise nebyla zřízena pro lepší provázanost s muzeem. Poprvé byla Letopisecká komise v Kopřivnici založena ve 20. letech 20. století, důvodem byla povinnost daná zákonem, v té době v Kopřivnici muzeum neexistovalo. V období po roce 1989 byla LK několikrát zřízena a zrušena, zejména pak usnesením rady města (viz KN 1997). Její členové se skládali z nejvýznamnějších zdejších patriotů. Jsou dohledatelné zápisy z činnosti komise z té doby. Komise přicházela s iniciativními návrhy, vyjadřovala se a také připomínala různá významná výročí tohoto města. Její názory byly brány v potaz jak tehdejším odborem kultury města, tak radou města, která se ve své době s touto činností pravidelně seznamovala a případně zaujímala k námětům příslušná stanoviska. Efektivnost její činnosti byla nepopíratelná. Nepřísluší mi hodnotit činnost či efektivnost letopisecké komise v minulosti, ani hodnotit pořadí významnosti místních patriotů. Zápisy jsou jistě dohledatelné. Nástupem nového ředitele a nového složení radnice byla komise zrušena. Lež. Letopisecká komise byla rozhodnutím radnice zrušena několik měsíců před nástupem Kaválka. Teprve po delší době byla její činnost obnovena. Lež. Na základě nabídky právě Kaválka - že zřídí při muzeu Muzejní letopiseckou komisi MLK, která převzala činnost zrušené komise města Kopřivnice - tedy: byla zachována činnost, nikoliv komise samotná. Došlo k přejmenování tohoto bývalého poradního orgánu rady města, což není důležité, ale došlo i k tomu, že její svolání bylo a je doposud závislé na panu ředitele Kaválkovi. Lež. Organizace aktivit komise je věcí Mgr. Šalka, zástupce města (Bc. Šimečkové) a samotných členů komise. Kaválek do práce komise nikdy nezasahoval, nezasahuje a zasahovat nemíní. Ten také měl pravidelně vzešlé závěry vyhodnocovat a po úvaze následně s těmito seznamovat vedení města. Lež. Závěry MLK byly na vedení města pravidelně a neprodleně přenášeny zástupcem města v komisi - Bc. Šimečkovou, a to bez jakýchkoliv zásahů Kaválka. To se ovšem již neděje a my, současní členové, jsme téměř ignorováni. Lež. Město Kopřivnice přijalo prostřednictvím Bc. Šimečkové několik návrhů na udělení čestných občanství a zařazení do seznamu významných osobností města. Tím, že tyto návrhy byly přijaty a některé z nich schváleny, nelze tvrdit, že by členové byli ignorování.. Závidíme jiným městům, že někde to může fungovat dobře. Bohužel. Omyl. Není co závidět v mnohých městech byly tyto komise ze zákona zrušeny jako nepotřebné, a to bez náhrady. Nelze se však divit, že onen bezprostřední kontakt mezi těmito lidmi, kteří jsou na své město patřičně hrdí, nefunguje. Ani nemůže. Pan Kaválek je v tomto městě cizinec, který zde pouze dojíždí za prací a jakékoli patrioctví vůči městu je mu naprosto lhostejné. Není mi jasné jaký bezprostřední kontakt koho s kým má anonym na mysli, ani co má společného bydliště Kaválka s kvalitou práce Muzejní letopisecké komise. Přetrvává zde tragická situace v oblasti péče o sbírkové předměty. Sbírky vážící se k historii našeho města jsou trvale umístěny v nevyhovujících prostorách, které lze nazvat jakkoli, jen ne depozitáři. Lež! Anonym okolnosti péče o sbírky nemůže znát, pokud se do muzejních depozitářů nevloupal. Do prostor, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty (depozitáře) je přísný zákaz vstupu, s výjimkou pověřených osob, které pečují o muzejní sbírky. V letech byly všechny ohrožené sbírkové předměty ošetřeny a přemístěny do odpovídajících prostor. Konkrétně se jednalo o sbírkové předměty tzv. lašské jizby, dvou dřevěných truhel, plastiky ležícího Krista z božího hrobu dřevěného kostela, cestovního Tatrovácké Technické muzeum je největším lákadlem Regionálního muzea Kopřivnice. ILUSTRAČNÍ FOTO kufru, domácího oltáře rodiny Šustalů a několika obrazů. Žádné sbírkové předměty nejsou nyní uloženy v nevyhovujících klimatických podmínkách. Jediným dlouholetým problémem jsou prostorově nedostačující depozitární prostory, což je provizorně řešeno uložením na jiných místech, které však materiálové povaze sbírkových předmětů svými klimatickými podmínkami vyhovují. Průběžně probíhá péče o sbírky uložené v depozitáři, která se zaměřuje na materiálové roztřídění, očištění, dokumentaci a nové uložení sbírkových předmětů, o čemž je vedení muzea informováno hodnocením činnosti v návaznosti na metodiku a věcné plány práce. Když na to naši členové komise upozornili, bylo slíbeno, že se bude hledat řešení. Zůstalo však jen a pouze u slibů. Lež. Členové Muzejní letopisecké komise se k tématu péče o sbírky ani k uložení sbírkových předmětů nikdy nevyjádřili ani nevyjadřovali, o čemž svědčí zápisy této komise, toto téma nebylo projednáváno. Místo publikování anonymních dopisů by se ovšem někteří zastupitelé mohli věnovat právě tomuto palčivému problému - a prostory, umožňující kvalitní práci se sbírkovým fondem města zajistit. Obdobná situace je i v oblasti péče o tyto sbírky. Na konzervaci, restaurování a náležitou péči o inventář zděděný po našich předcích prostě nejsou peníze. Dle sdělení jednoho z pracovníků muzea nebyla dosud provedena inventarizace ani národopisných, geologických, archeologických a dalších sbírek. Uvedené sbírkové předměty nemají namnoze ani přidělená inventární čísla! Lež. Veškeré sbírkové předměty ve správě muzea jsou inventarizovány, všechny sbírkové předměty mají přidělená inventární čísla. Sbírkové předměty města Kopřivnice jsou evidovány druhým stupněm evidence muzejních sbírek, sbírkové předměty RMK, o. p. s. jsou evidovány prvním stupněm evidence muzejních sbírek. Odlišnou problematikou, je to, že ne všechny sbírkové předměty jsou označeny štítkem s inventárním číslem. Jsou to předměty, které se díky své povaze štítkem, který je 5 x 2 cm velký a obsahuje kromě inventárního čísla také elektronický kód, neoznačují. Jsou to zejména textilie, které by byly tímto samolepícím štítkem poškozeny a předměty menších rozměrů, které by tímto štítkem byly spíše oblepeny než označeny. Snad jedinou výjimkou je muzejní archiv zakladatele p. Emila Hanzelky, který má evidenci dokončenou Ne každému... (Dokončení ze strany 1) Jsou i výjimky. Hned první den, kdy bylo možno podat žádost o cestovní pas s novým biometrickým údajem, přišli občané, kterým nešly sejmout otisky, a to ze zdravotních důvodů. Z každé ruky se pořizuje otisk jednoho prstu. Nejdříve se snímá otisk ukazováku pravé ruky. Není-li dosaženo požadované kvality, snímá se postupně otisk palce, prostředníku nebo prsteníku. Stejně se postupuje i u levé ruky. Tím se doba vyřizování žádosti prodlužuje. Pokud má žadatel anatomické nebo fyziologické předpoklady, které neumožní pořídit žádný otisk, otisky se nepořídí, popsala postup šéfka správního odboru. Otisky prstů se nesnímají jen dětem mladším šesti let. V informačním systému je u každé žádosti vyznačen údaj o tom, ze kterých prstů byly otisky pořízeny, popřípadě údaj o tom, proč nebylo možno pořídit otisky prstů. Občané se proto nemusí obávat toho, že by při kontrolách na hranicích použili při prokázání totožnosti jiný prst, než který jim byl snímán. a postupně je jeho obsah digitalizován. Chce-li však občan města, žák, student, badatel archivu využít, není šance pořídit ani kopii příslušné listiny, neb muzeum od svého znovuvzkříšení v roce 1990 nebylo schopno pořídit ani kopírku. Lež. Muzejní archív není žádnou výjimkou. Anonym si opět protiřečí, digitalizace je vytváření kopií dokumentu v elektronické podobě. Tato kopie může být přenesena buď na nosič dat (CD, DVD, flash-disk atp.), nebo vytisknuta na papír. Tento přístup je daleko citlivější než opakované ozařování dokumentu kopírkou. Kopie jsou při menším množství vytvářeny na počkání, při větším množství po zpracování požadavku. Muzeum vlastní tři kopírky, pět skenerů a možnost přenesení dat na jakékoliv medium. Jiným nešvarem je činnost v oblasti sbírkotvorné. Přinese-li občan města do muzea předmět či dokument archivní povahy, je mu sic poděkováno, ale doklad o převzetí většinou neobdrží (vlastní zkušenost). Něco jako přírůstková kniha zde zřejmě asi ani neexistuje! Tudíž se může dárce pouze dohadovat, zda předmět skončí tam, kde má nebo zda s nim bude naloženo čistě dle svobodného rozhodnutí příslušného pracovníka muzea. Lež. Přírůstkové knihy muzea pochopitelně existují - první byla založena 17. června V období byly darované předměty evidovány pouze darovacími reversy, což bylo zpětně po nástupu Kaválka v roce doplněno i do přírůstkové knihy, která byla následně převedena do elektronické podoby, stejně jako dvě starší inventární knihy. Od poloviny roku 2007 do současnosti jsou darované předměty evidovány ve speciálním počítačovém programu DEMUS pro evidenci sbírkového fondu, přírůstková kniha je tedy archivována jak v elektronické podobě, tak v podobě tištěné. V programu DEMUS jsou kompletně evidovány všechny sbírkové předměty města Kopřivnice. Tento nový katalog sbírkových předmětů začal být vytvářen od října 2007 a převážná většina záznamů byla hotova v lednu 2008 a nyní eviduje všechny sbírkové předměty města Kopřivnice. Mgr. Daniel Šigut, zástupce ředitele RMK, o. p. s, pověřený řízením Lašského muzea, Mgr. Ondřej Šalek, předseda Muzejní letopisecké komise, pověření řízením Muzea Fojtství, Ing. Lumír Kaválek, ředitele RMK, o. p. s. Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce. (Pokračování příště)

Počet osob bez práce prudce roste a volných míst je málo

Počet osob bez práce prudce roste a volných míst je málo Dnes v čísle: Došlo k další tragické strážce s chodcem (str. 2) Mlha na letišti prověřila nové zařízení (str. 3) Muzikantský bál nabídne řadu stylů (str. 4) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 12 BŘEZNA

Více

V místních částech se mluvilo hlavně o chodnících a rybníku

V místních částech se mluvilo hlavně o chodnících a rybníku Dnes v čísle: Na základě trvalého pobytu má člověk řadu práv (str. 3) Dnes startuje výstava o konstruktéru Ledwinkovi (str. 4) Okres odměňoval sportovce za jejich výkony (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE

Více

Zastupitelé dnes jednají o budoucí podobě domova pro seniory

Zastupitelé dnes jednají o budoucí podobě domova pro seniory Dnes v čísle: Kopřivnice oslaví Den Země akcemi pro děti i dospělé (str. 2) Městské divadlo Brno dnes přiveze známou komedii (str. 4) Házenkaři získali body v zápase s Přerovem (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE

Více

Město kupuje park i s vilou bývalého závodního klubu

Město kupuje park i s vilou bývalého závodního klubu Dnes v čísle: Kriminalita ve městě vloni klesala (str. 2) Skotnici chybí 240 domovních čističek (str. 3) Dárci peněz na tribunu dochází trpělivost (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 5. BŘEZNA

Více

Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci

Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 4. DUBNA2013 ČÍSLO 13 ROČNÍK XXII WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci K o p ř i v n i c e (dam) - Hájenka na Janíkově

Více

Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče

Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 1. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 39 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Poloprofesionální jednotka zřejmě nahradí tatrovácké hasiče K o p ř i v n i c e (dam) - Už od Nového

Více

Stavba obchvatu Příbora prý pokračuje podle plánu

Stavba obchvatu Příbora prý pokračuje podle plánu Dnes v čísle: Některým školákům začnou prázdniny dřív (str. 2) Koupaliště Libotín otevře se zpožděním (str. 3) Svátek hudby oslaví i irská kapela (str. 4) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 17. ČERVNA

Více

Radnice se uchází o dotaci na opravu Bönischovy vily

Radnice se uchází o dotaci na opravu Bönischovy vily Dnes v čísle: Sherlock Holmes bude učit angličtinu (str. 2) Mošnovské letiště má nový navigační systém (str. 3) Zítra začíná sedmý ročník filmových Kraťasů (str. 4) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU 2012 ČÍSLO 42 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Dnes v čísle: Štefánikova bude otevřena 30. listopadu (str. 2) Pěvecké sdružení oslavilo devadesáté výročí (str. 4) Odstartovaly futsalové soutěže (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. LISTOPADU

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 26. LISTOPADU 2009 ČÍSLO 42 ROČNÍK XVIII CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 26. LISTOPADU 2009 ČÍSLO 42 ROČNÍK XVIII CENA 5 KČ Dnes v čísle: Na školách by mohl začít působit psycholog (str. 2) Město slavilo sametovou revoluci (str. 3) Kino promítne Jacksonův This Is It! (str. 4) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 26. LISTOPADU

Více

Úklid sněhové kalamity přijde město na půl milionu

Úklid sněhové kalamity přijde město na půl milionu Dnes v čísle: Bezplatné likvidace snižují počty vraků v ulicích (str. 2) V Mandale zazní jazz v podání Fly Agaric (str. 4) Jóga se v Kopřivnici cvičí už tři desetiletí (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE

Více

TýDENíK MěSTA KOPřIVNICE A JEHO OKOLí 25. SRPNA 2011 ČíSLO 29 ROČNíK XX www.koprivnice.cz CENA 5 KČ

TýDENíK MěSTA KOPřIVNICE A JEHO OKOLí 25. SRPNA 2011 ČíSLO 29 ROČNíK XX www.koprivnice.cz CENA 5 KČ Dnes v čísle: Nová školka otevře v půlce měsíce září (str. 2) Letošní léto je bohaté na investiční výstavbu (str. 3) Hvězdou Bartolomějského večera bude Tatroska (str. 4) TýDENíK MěSTA KOPřIVNICE A JEHO

Více

Rok 2009 v Kopřivnici

Rok 2009 v Kopřivnici KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2009 1 Obsah Rok 2009 v Kopřivnici... 3 Městský úřad Kopřivnice... 12 Zastupitelstvo města... 12 Rada města... 14 Městská policie... 17 Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů...

Více

Zastupitelé upravili rozpočet a rozdělili peníze na opravy

Zastupitelé upravili rozpočet a rozdělili peníze na opravy Dnes v čísle: Kopřivnice poslala na konto sbírky 200 tisíc (str. 2) Za týden se rozjede jarní čištění ulic (str. 2) KDK chystá představení Jedlíci čokolády (str. 4) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ

Více

Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude

Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 28. BŘEZNA2013 ČÍSLO 12 ROČNÍK XXII WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude Kop ř ivn ic e (dam) - Řada silnic v Kopřivnici

Více

Nová stravovna zahajuje provoz

Nová stravovna zahajuje provoz Dnes v čísle: Topná sezona má být bez problémů (str. 2) Nový Filmový klub má přilákat více diváků (str. 4) Hokejisté prodloužili šňůru vítězství (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 27. ŘÍJNA2011

Více

Město se na podzim doví, zda získá dotaci na kanalizaci

Město se na podzim doví, zda získá dotaci na kanalizaci TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. KVĚTNA 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK XVII CENA 5 KČ Město se na podzim doví, zda získá dotaci na kanalizaci K o p ř i v n i c e (hod) - Do konce dubna bylo možné podat

Více

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005

KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 KRONIKA KOPŘIVNICE ROK 2005 Zpracoval: Mgr.Zdeněk Babinec KRONIKA...1 Úvod...3 Kopřivnický kalendář...4 Leden... 4 Únor... 5 Březen... 5 Duben... 6 Květen... 7 Červen... 7 Červenec... 8 Srpen... 9 Září...

Více

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 28. ČERVNA 2012 ČÍSLO 26 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ

TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 28. ČERVNA 2012 ČÍSLO 26 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 2. ČERVNA 202 ČÍSLO 26 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Brose se chystá vybudovat Kids Club za 30 milionů korun K o p ř i v n i c e (dam) Zastupitelé minulý

Více

Město má příslib dotace, ZŠ E. Zátopka se dočká rekonstrukce

Město má příslib dotace, ZŠ E. Zátopka se dočká rekonstrukce Dnes v čísle: Přechod u muzea se dočká semaforu už v létě (str. 2) Zítra v klubu Nord zahrají Rybičky 48 (str. 4) Forma kopřivnických plavců roste (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 10. DUBNA

Více

Hasiče v sobotu zaměstnaly čtyři požáry a jedna nehoda

Hasiče v sobotu zaměstnaly čtyři požáry a jedna nehoda TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 22. BŘEZNA2012 ČÍSLO 12 ROČNÍK XXI WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Hasiče v sobotu zaměstnaly čtyři požáry a jedna nehoda Kop ř ivn ic e (hod) Uplynulou sobotu se kopřivničtí

Více

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích

Vyhláška možná omezí hlučné práce o nedělích a svátcích Dnes v čísle: Školáci budou znovu vybírat nejoblíbenějšího učitele (str. 2) Rozhovor se sběratelem stavebnic Merkur (str. 4) Šádková je dvojnásobnou mistryní ČR (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí

Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 23. ČERVNA2011 ČÍSLO 24 ROČNÍK XX WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Základní umělecká škola má zájem stěhovat se na náměstí K o p ř i v n i c e (dam) - Pro nevyužitou budovu

Více

Kopřivnice konkurzy na ředitele školských zařízení nevypsala

Kopřivnice konkurzy na ředitele školských zařízení nevypsala Dnes v čísle: Zahrady školek soutěží s nejlepšími projekty (str. 2) Big Band pokřtí debutové CD na koncertě (str. 3) Místní hokej si připomenul osmdesát let fungování (str. 8) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí

Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 26. ČERVNA 2008 ČÍSLO 25 ROČNÍK XVII CENA 5 KČ Privatizace nájemních bytů z vlastnictví města končí Tatra nechává hlasovat o své nejoblíbenější auto P r a h a (dam)

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více