Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický"

Transkript

1 STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha, CZK 0,25 % CZK CZK 0,15 % CZK 30 CZK > CZK 0,10 % CZK USA Trh Objem obchodu za telefonický Všechny trhy a ETF 0 USD USD 11,95 > USD ,09 % + USD 7,75 USD 5,00 Německo Trh Objem obchodu za telefonický XETRA Frankfurt 0 EUR EUR 10,95 > EUR ,1 % + EUR 9,95 Scoach a EUWAX Nákup/prodej warrantů a certifikátů 0 EUR EUR 15,95 > EUR ,15 % + EUR 12,95 Ostatní německé burzy 0 EUR EUR 15,95 > EUR ,15 % + EUR 12,95 Mimoburzovní obchodování Trh Objem obchodu za telefonický Mimoburzovní trh 2 BNP Paribas, Erste Bank - Mimoburzovní trh Commerzbank (akcie) - Mimoburzovní trh SFD 0 EUR EUR 11,95 > EUR ,1 % + EUR 10,95 0 EUR EUR 13,95 > EUR ,2 % + EUR 9,95 > 0 EUR EUR 7, EUR EUR 7,95 > EUR ,08 % + EUR 4,95 1 Telefonický pokyn je možné zadat prostřednictvím klientského oddělení brokerjet. 2 Neplatí pro emitenty BNP Paribas, Erste Bank, nákup a prodej akcií přes Commerzbank. 01

2 Ostatní evropské burzy Trh Objem obchodu za telefonický XETRA Vídeň Polsko Maďarsko 0 EUR EUR 10,95 > EUR ,1% + EUR 9, PLN 60 PLN > PLN 0,39% + 29 PLN HUF HUF > HUF 0,39% HUF 20 PLN HUF Slovensko (pouze telefonicky) > EUR 0 1,29%, min. EUR 40 Chorvatsko Ostatní evropské burzy HRK 290 HRK > HRK 0,7% HRK 0 EUR EUR 29,95 > EUR ,25% + EUR 17,95 40 HRK Dodatečné ceny Částečná realizace pokynu Žádné dodatečné ceny Realizace warrantu, certifikátu EUR 16,95 s Restricted/Physical Shares na US trhu za realizaci + ceny třetích stran Peněžní vypořádání warrantu, certifikátu EUR 16,95 s ADR za realizaci + místní daň 3 1 Telefonický pokyn je možné zadat prostřednictvím klientského oddělení brokerjet. 3 Plus místní daň: UK: 0,5 % při nákupu, IRL: 1 % při nákupu, CH: případné místní daně, FR: 0,2 % při nákupu, IT: 0,1 % při nákupu. 02 Za objednaná data v reálném čase v obchodní aplikaci v sekci Trhy 4 Trh /měsíc USA 85 CZK / zdarma 4 Německo - akcie 995 CZK / zdarma 4 Německo - deriváty 95 CZK / zdarma 4 Rakousko 85 CZK / zdarma 4 4 Pokud zákazník provede alespoň 3 obchody za kalendářní měsíc, nebudou mu v daném měsíci účtovány ceny za data v USA, Rakousku a Německo deriváty. Pokud zákazník provede alespoň 15 obchodů, nebudou mu účtována data ani za trh Německo - akcie. Objednávkový formulář naleznete na stránkách v sekci Formuláře a dokumenty. Ceny jsou včetně DPH. 03 Otevřené podílové fondy 3.1. Otevřené podílové fondy ISČS Nákup Sporoinvest, Opatrný mix FF 0,27 % Konzervativní FF, Sporobond, Trendbond, High Grade dluhopisový FF, High Yield Dluhopisový FF, ČS korporátní 0,90 % Dynamický FF, Vyvážený mix FF 1,35 % Sporotrend, Akciový mix FF, TOP Stocks, Global Stocks 2,70 % 02

3 3.2. Ostatní otevřené podílové fondy Nákup Objem obchodu Fondy peněžní Fondy dluhopisové Ostatní fondy do ,00 CZK 0,25 % ,01 až ,00 CZK 0,25 % ,01 až ,00 CZK 0,20 % od ,01 CZK 0,20 % do ,00 CZK 0,90 % ,01 až ,00 CZK 0,90 % ,01 až ,00 CZK 0,75 % od ,01 CZK 0,50 % do ,00 CZK 2,50 % ,01 až ,00 CZK 2,25 % ,01 až ,00 CZK 1,75 % od ,01 CZK 1,00 % 04 Investiční plány Nákup Minimální / Maximální měsíční investice Peněžní fondy 30 EUR / neomezená 0,30 % Ostatní fondy 30 EUR / neomezená 1,75 % Certifikáty 50 EUR / EUR 2 EUR + 0,5 % z celkového objemu Fondy Certifikáty dle cen EUWAX 05 Maržové obchody Ceny za využití úvěru Aktivace maržového obchodování Nastavení maximálního úvěrového limitu Měna EUR debetní úrok 9,00 % USD debetní úrok 7,00 % CHF debetní úrok 7,50 % CZK debetní úrok 8,50 % GBP debetní úrok 10,50 % PLN debetní úrok 9,00 % HUF debetní úrok 14,00 % HRK debetní úrok 10,00 % Zaslání margin call Margin call 350 CZK Realizace finančního zajištění Realizace finančního zajištění při nevyřešeném margin call CZK + cena za realizaci pokynu 03

4 06 Ceny spojené s vedením účtů Vedení vypořádacích účtů Měna CZK, EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, HRK (zasílání výpisů elektronicky) CZK, EUR, USD, GBP, CHF, PLN, HUF, HRK (zasílání výpisů poštou paušální cena za libovolný počet účtů) Mimořádný výpis z účtu na základě požadavku Zákazníka Uzavření účtu 250 CZK za každé čtvrtletí 90 CZK za stránku Kreditní úroky EUR kreditní úrok 0,00 % USD kreditní úrok 0,00 % CHF kreditní úrok 0,00 % CZK kreditní úrok 0,00 % GBP kreditní úrok 0,00 % PLN kreditní úrok 0,00 % HUF kreditní úrok 0,00 % HRK kreditní úrok 0,00 % Debetní úroky EUR debetní úrok 9,00 % USD debetní úrok 7,00 % CHF debetní úrok 7,50 % CZK debetní úrok 8,50 % GBP debetní úrok 10,50 % PLN debetní úrok 9,00 % HUF debetní úrok 14,00 % HRK debetní úrok 10,00 % Platební instrukce Platby v CZK 6 Příchozí platby, pouze ceny účtované třetí stranou 7 Odchozí platby, pouze ceny účtované třetí stranou 7 Platby v ostatních měnách 6 Příchozí platby, pouze ceny účtované třetí stranou 7 Odchozí platby, pouze ceny účtované třetí stranou 7 Devizové konverze 8 CZK/AUD CZK/CAD CZK/CHF CZK/EUR CZK/DKK CZK/GBP CZK/NOK CZK/SEK CZK/USD CZK/PLN CZK/HUF CZK/HRK CZK/HKD CZK/SGD CZK/TRY CZK/ZAR CZK/JPY 0,25 CZK / 1 AUD 0,25 CZK / 1 CAD 0,25 CZK / 1 CHF 0,25 CZK / 1 EUR 0,05 CZK / 1 DKK 0,37 CZK / 1 GBP 0,05 CZK / 1 NOK 0,043 CZK / 1 SEK 0,20 CZK / 1 USD 0,08 CZK / 1 PLN 0,0013 CZK / 1 HUF 0,05 CZK / 1 HRK 0,04 CZK / 1 HKD 0,22 CZK / 1 SGD 0,15 CZK / 1 TRY 0,035 CZK / 1 ZAR 0,003 CZK / 1 JPY 04

5 Správa cenných papírů Inkaso dividend 9 Nákup/ práv Úpis nově emitovaných akcií Změna nominální hodnoty, štěpení akcií, snížení zákl. jmění a další korporátní akce Správa Restricted/Physical Shares obchodovaných na US trzích Dodatečná cena za korporátní akce u ADR, GDR na trhu v USA 0,25 % z dividendového výnosu před zdaněním Viz. cena za provedení pokynu na trhu, kde se obchoduje upsaný titul Dle jednotlivého úpisu třetích stran 0,01-0,05 USD (dle příslušného titulu) za akcii Vedení účtu cenných papírů Evidence cenných papírů na účtu CP Výpis z účtu CP Zaslání konfirmace Mimořádný výpis z účtu CP na základě požadavku Zákazníka Znovuzaslání konfirmace na základě požadavku Zákazníka Převod cenných papírů do brokerjet České spořitelny, a.s. Převod cenných papírů z brokerjet České spořitelny, a.s. Převod cenných papírů mezi burzami CZK za kalendářní čtvrtletí pouze v případě, kdy hodnota investičních nástrojů je vyšší než CZK CZK za stránku 90 CZK za stránku, pouze ceny účtované třetí stranou 900 CZK / ISIN 900 CZK / ISIN Převod cenných papírů nakoupených na trzích ve Velké Británii 900 CZK / ISIN + daň 12 Převod cenných papírů z účtu evidovaného v CDCP ve prospěch Nadačního fondu CDCP realizovaného na základě darovací smlouvy uzavřené mezi klientem společnosti brokerjet a Nadačním fondem Převod cenných papírů z nezařazeného účtu evidovaného v CDCP Převod Restricted/Physical Shares obchodovaných na US trzích Interní převod cenných papírů Evidenční převody vyžadující manuální zpracování Vydání hlasovací karty nebo vystavení plné moci k účasti na valné hromadě Aktivace SMS Tokenu 300 CZK 400 CZK / ISIN 900 CZK / ISIN + ceny třetích stran 150 CZK / ISIN 400 CZK 300 CZK Aktivace HW Tokenu 500 CZK / 13 Vydání náhradního HW Tokenu Přiřazení HW Tokenu k dalšímu účtu Potvrzení správce cenných papírů o vyplacené dividendě a uplatněné srážkové dani Uzavření účtu 500 CZK CZK ceny třetích stran 6 Platby jsou prováděny jako zahraniční platby. 7 Cenou účtovanou třetí stranou se rozumí případné ceny korespondenčních bank a/nebo cena účtovaná bankou příjemce. Při vyřizování reklamace nebo žádosti zákazníka spojené se zjišťováním cen korespondenčních bank budou zákazníkovi účtovány výlohy korespondenčních bank. 8 Devizové konverze jsou prováděny prostřednictvím společnosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. Ke kurzu je vždy připočtena cena za konverzi. Všechny devizové konverze se přepočítávají přes CZK. U ostatních měnových párů neuvedených v ceníku se cena za konverzi účtuje vždy jen při druhé konverzi k CZK. 9 Dodatečná cena 0,01-0,05 USD (dle příslušného titulu) za akcii pro ADR a GDR na trhu v USA. 10 je splatná k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, pokud na konci posledního dne kalendářního čtvrtletí bude hodnota investičních nástrojů na úču CP alespoň CZK nebo ekvivalent jiné měny. 11 může být zaúčtována i v jiné měně, pokud byl daný investiční nástroj pořízen v cizí měně. 12 Daní se rozumí tzv. Stamp Duty Tax ve výši 1,5% pro převody UK cenných papírů, respektive 1% pro převody IRL cenných papírů. 13 Za HW Token je účtována cena 500 CZK v případě, pokud zákazník neprovede během 3 měsíců od objednání HW Tokenu alespoň 10 obchodů. 07 Splatnost cen Ceny jsou splatné okamžitě po poskytnutí příslušné služby, respektive po zaúčtování ceny třetí stranou. Ceny dle bodu 02 jsou splatné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta a budou účtovány nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Debetní úroky jsou splatné i účtované k poslednímu dni kalendářního měsíce. Úroky jsou vypočítávány na denní bázi dle příslušné úrokové sazby a na základě skutečného počtu dní, přičemž se má za to, že rok má 360 dní. 08 Platnost ceníku Tento Ceník je platný od a ruší Standardní ceník brokerjet České spořitelny platný od

Sazebník poplatků platný od 1. 7. 2015

Sazebník poplatků platný od 1. 7. 2015 Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť

Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť Volksbank CZ, a. s. Lazarská 8, CZ 120 00 Praha 2 Sazebník poplatků za poskytování peněžních a obchodních služeb pro standardní pobočkovou síť (v CZK, u devizových účtů v protihodnotě) Platný od 07. 01.

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Sazebník poplatků. Občané

Sazebník poplatků. Občané Sazebník poplatků Občané Platné od 8. 4. 2013 Menu 1 Běžné účty a depozita 2 Platební styk 3 Přímé bankovnictví 4 Platební karty 5 Úvěry 6 Investování 7 Ostatní bankovní služby 8 Aktivně nenabízené produkty

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní tuzemský platební styk 03 1.3 Hotovostní platební styk 04 1.4 Debetní karty 05 1.5

Více

VELKÉ FIRMY A KORPORACE

VELKÉ FIRMY A KORPORACE Sazebník poplatků VELKÉ FIRMY A KORPORACE s obratem nad 1,2 mld. Kč FINANČNÍ INSTITUCE Účinný od 6. 7. 2015 Obsah 1. Běžné účty a depozita 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Speciální účty 03 1.3 Termínované vklady

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 03 1.1 Běžné účty 03 1.2 Účty pro pojišťovací poradce 04 1.3 Profesní účty 04 1.4

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 15. 10. 2014 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Část I. Poplatky za anonymní obchody s investičními nástroji (A) Burza cenných papírů Praha, a.s. Podání pokynu elektronicky Podání pokynu osobně Poplatek za obchod 100,- Kč Akční

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015. Strana 2 z 5 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 13 7. Šeky 14 8. Platební karty 15

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: Příloha č. 3 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza XETRA PRAHA

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 02 1.4 Bezhotovostní zahraniční platební

Více

Ceník pro korporátní klientelu

Ceník pro korporátní klientelu Ceník pro korporátní klientelu 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 14 7. Šeky 15 8.

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA

CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA CENÍK PRO CENOVÝ PROGRAM ZÁKLAD ZDARMA A PLUS ZDARMA Ceník pro cenový program Základ a Plus OBSAH STRANA Cenový program Základ- a Plus- 4 Založení, správa a zrušení Osobního účtu 4 Nastavení služeb účtu

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) 1 25 000 Kč 1,00 % z u, min. 100 Kč 25

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Ceník je účinný od 1. 11. 2012. Obsah BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 5 Běžné účty 5 Účty s cenovými programy 5 Spořicí účty 6 Termínované vklady 6 Depozitní směnky

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více