Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)"

Transkript

1 Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Depozitní směnka v CZK a cizí měně 2 4. Platební styk Bezhotovostní tuzemský Bezhotovostní zahraniční Hotovostní 3 5. Dokumentární operace Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem 4 6. Platební karty Vedení platebních karet Pojištění k platebním kartám Použití platebních karet Ostatní služby k platebním kartám 5 7. Elektronické bankovnictví Homebanking Internetbanking 5 8. Úvěrové obchody 5 9. Služby kapitálového a peněžního trhu 5 Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských i zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů obchodovatelných na 9.1. tuzemském Regulovaném trhu Úplata za Obstarání obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry obchodovanými na zahraničních trzích Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských a zahraničních dluhopisů Odměna za provedení Pokynu k vypořádání obchodu Odměna za Obstarání obchodu a Vypořádání obchodu na peněžním trhu Odměna za vedení evidence, vypořádání transakce v CDCP a ostatní služby CDCP*) Odměna za Správu Investičních nástrojů a vypořádání transakce Odměna za Úschovu cenných papírů Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Ostatní služby a poplatky 12. Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku 13. Bezpečnostní schránky 14. Všeobecná ustanovení Tel.: (+420) , fax (+420)

2 1. Běžné účty v CZK Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Výpis z účtu ve frekvenci (měsíční poplatek) elektronicky elektronicky Homebanking osobně Denně (při pohybu na účtu) 300,-Kč Týdně (za kalendářní týden) 250,-Kč Měsíčně Čtvrtletně / Ročně poštou 300,-Kč 250,-Kč 2. Běžné účty v cizí měně Zřízení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Výpis z účtu v měně EUR ve frekvenci (měsíční poplatek) elektronicky elektronicky poštou do osobně poštou Homebanking zahraničí Denně (při pohybu na účtu) 12,-EUR 12,-EUR 20,-EUR Týdně (za kalendářní týden) 10,-EUR 10,-EUR 18,-EUR Měsíčně 8,-EUR 8,-EUR 16,-EUR Čtvrtletně / Ročně 4,-EUR 4,-EUR 12,-EUR 2.5. Výpis z účtu v měně USD ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 15,-USD 15,-USD 26,-USD Týdně (za kalendářní týden) 13,-USD 13,-USD 24,-USD Měsíčně 11,-USD 11,-USD 22,-USD Čtvrtletně / Ročně 7,-USD 7,-USD 18,-USD 2.6. Výpis z účtu v měně GBP ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 12,-GBP 12,-GBP 20,-GBP Týdně (za kalendářní týden) 10,-GBP 10,-GBP 18,-GBP Měsíčně 8,-GBP 8,-GBP 16,-GBP Čtvrtletně / Ročně 4,-GBP 4,-GBP 12,-GBP 2.7. Výpis z účtu v měně CHF ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 18,-CHF 18,-CHF 32,-CHF Týdně (za kalendářní týden) 16,-CHF 16,-CHF 30,-CHF Měsíčně 14,-CHF 14,-CHF 28,-CHF Čtvrtletně / Ročně 10,-CHF 10,-CHF 24,-CHF 2.8. Výpis z účtu v měně RUB ve frekvenci (měsíční poplatek) Denně (při pohybu na účtu) 640,-RUB 640,-RUB 960,-RUB Týdně (za kalendářní týden) 480,-RUB 480,-RUB 800,-RUB Měsíčně 240,-RUB 240,-RUB 560,-RUB Čtvrtletně/ Ročně 160,-RUB 160,-RUB 480,-RUB 2.9. Výpis z účtu v ostatních zřízených měnách Termínované vklady a Depozitní směnky Termínované vklady s pevným termínem v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Termínované vklady s opakovanou periodou (revolvingový TV) v CZK a cizí měně Zřízení a vedení vkladového účtu Výpisy z vkladového účtu Minimální výše termínovaného vkladu v Kč Minimální výše termínovaného vkladu v cizí měně Předčasná výpověď smluvené doby Depozitní směnka v CZK a cizí měně Minimální nominální hodnota v Kč Minimální nominální hodnota v cizí měně Úschova depozitní směnky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 5% z vybírané částky ,-Kč ekvivalent ,-Kč 4. Platební styk Cut-off time je mezní čas pro příjetí Platebního příkazu Bankou tak, aby Okamžik přijetí Platebního příkazu odpovídal Dni splatnosti platebního příkazu Bezhotovostní tuzemský Platební transakce příchozí od jiného Poskytovatele Platební transakce odchozí - standardní 3,50 Kč jinému Poskytovateli 4,-Kč Papírový nosič jinému Poskytovateli 20,-Kč 20,-Kč Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu klienta v den D. Příjemce obdrží peněžní prostředky v den D+1. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

3 Platební transakce odchozí - expresní Papírový nosič po cut-off time* * Expresní Platební transakce po cut-off time je možné provést pouze po předchozí dohodě s Bankou. Podmínkou provedení expresní Platební transakce je dostatečný disponibilní zůstatek na účtu nejpozději při cut of time pro expresní Platební transakci. Peněžní prostředky jsou odepsány z účtu Klienta v den D. Poskytovatel Příjemce obdrží Peněžní prostředky v den D a Příjemci je připíše na účet také v den D. V rámci Banky nejsou expresní platby nabízeny - standardně jsou připisovány na účet vždy v den D (D+0). Ve výjimečných případech je možné doručit Platební příkaz Bance faxem / em za předpokladu použití správného číselného kódu D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. Banka připíše Peněžní prostředky příjemci také v den D Platební transakce příchozí ze zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně z tuzemska Platební transakce přeshraniční Platební transakce ostatní 150,-Kč 175,-Kč D je den, kdy byly Peněžní prostředky připsány na Nostro účet Banky. Pro provedení příchozí Platební transakce se zkrácenou valutou v den D (po předchozí dohodě s Bankou), musí být platební instrukce od jiného Poskytovatele doručena Bance v den D do 15:00 hod Platební transakce odchozí do zahraničí v CZK a cizí měně, nebo v cizí měně do tuzemska Platební transakce přeshraniční D je den, kdy jsou Peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta Ostatní služby zahraničního platebního styku Příplatek za provedení Platebního příkazu přijatého po cut - off time (po předchozí dohodě s bankou) Poplatek za krácení valuty (po předchozí dohodě s bankou) Platební příkaz k inkasu jinému Poskytovateli Trvalé platební příkazy: k úhradě/převodu, k inkasu a souhlasy s inkasem Zřízení trvalého příkazu k úhradě/převodu Změna/zrušení trvalého příkazu k úhradě/převodu Papírový nosič Zřízení trvalého příkazu k úhradě/převodu Zřízení trvalého příkazu - souhlas s inkasem Změna/zrušení trvalého příkazu k úhradě/převodu 20,-Kč Změna/zrušení trvalého příkazu - souhlas s inkasem 20,-Kč Platba provedená na základě trvalého příkazu k úhradě/převodu jinému Poskytovateli 4,-Kč Platba provedená na základě výzvy k inkasu, vzniklá z trvalého příkazu - souhlas s inkasem jinému Poskytovateli 4,-Kč Ostatní služby tuzemského platebního styku Změna/zrušení příkazu k úhradě/převodu před provedením (poplatek za položku) Potvrzení o provedené Platební transakci na žádost klienta Oznámení o nezaúčtované platbě/převodu Nedoplnění Peněžních prostředků na účet klienta do 7 kalendářních dnů ode dne odeslání oznámení Bezhotovostní zahraniční Vnitrobankovní převod mezi účty vedenými v Bance Papírový nosič 50,-Kč Platební transakce ostatní 350,-Kč a případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR Zrušení Platebního příkazu před jeho provedením (po předchozí dohodě s Bankou) Zrušení Platebního příkazu po jeho provedení (po předchozí dohodě s Bankou), bez záruky Oprava platební instrukce na žádost klienta Šetření Platební transakce odchozí na základě podnětu jiné banky Reklamace platby na žádost Klienta Papírový nosič Platební transakce ostatní Platební transakce přeshraniční 250,-Kč a případné poplatky ostatních bank u poplatkové varianty OUR a případné poplatky ostatních bank a případné poplatky ostatních bank a případné poplatky ostatních bank (šetření způsobené chybnou platební instrukcí od Klienta) + poplatky ostatních bank v případě neoprávněné reklamace, v případě oprávněné reklamace Vyhotovení potvrzení o provedené Platební transakci na žádost Klienta Vrácená Platební transakce (z důvodu chybné platební instrukce od Klienta) a případné poplatky ostatních bank Hotovostní Pokladní operace v CZK Vklad hotovosti v Kč na účet v jakékoliv měně Vklad hotovosti v Kč - splátka revolvingového úvěru a/nebo splátka úvěru z kreditní karty v hotovosti realizovaná třetí osobou (vkladatel není majitel ani disponent účtu v jehož prospěch je hotovost vkládána) Výběr v hotovosti v Kč z účtu v měně Kč 20,-Kč Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet Výměna poškozených bankovek a bankovek v prekluzi Výměna necelých bankovek (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna necelých mincí (náhrada dle platné vyhlášky ČNB) Výměna pamětních mincí Výměna bankovek nebo mincí dle součtu přijatých a vydaných kusů bankovek a mincí do 299 ks (součet ks přijatých a vydaných) od 300 ks (součet ks přijatých a vydaných) 350,-Kč Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

4 Pokladní operace v cizí měně Vklad a výběr hotovosti na vkladový účet v jakékoliv měně Vklad cizí měny na účet v jakékoliv měně Výběr jakékoliv měny z účtu v měně: CZK 20,-Kč EUR 1,-EUR USD 1,-USD GBP 1,-GBP CHF 1,-CHF výběr z RUB účtu v měně CZK, EUR, USD, CHF, GBP 40,-RUB Směnárenské služby Nákup valut 2% Prodej valut za Kč 1% Exportní a tuzemské DODAVATELSKÉ akreditivy Avizování nebo zvýšení částky akreditivy 5. Dokumentární operace 0,10%, min. 600,-Kč Potvrzení/odložená splatnost - dle bonity přebíraného rizika vystavující banky a teritoria Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Postoupení výnosu z akreditivu (včetně provedení platby) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Převod akreditivu Předkontrola dokumentů 0,30%, min. 1 0,20%, min. 0,20 %, min. 1 1 Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. Pro přijatý dokumentární platební příkaz platí výše uvedené poplatky za exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy Importní a tuzemské ODBĚRATELSKÉ akreditivy Otevření, navýšení a prodloužení 0,30%, min. 1 za první čtvrtletí, + 0,15%, min. za každé další započaté čtvrtletí (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika) Odložená splatnost 0,30%, min. 1 za každé započaté čtvrtletí, (+riziková přirážka v závislosti na míře úvěrového rizika+poplatky za přijetí dokladů, přezkoumání a výplata) Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata Přijetí dokladů, přezkoumání a výplata (akreditivy v Kč) Změna akreditivu, za každou změnu (mimo zvýšení) Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Nesrovnalosti v dokumentech 0,30%, min. 1 0,20%, min. 1 Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby INKASA a SMĚNKY pod dokumentárním inkasem Zpracování inkasa, vrácení neproplacených dokladů do zahraničí, vydání dokladů bez placení 0,30%,min. max ,-Kč Zpracování tuzemského inkasa v Kč, obstarání inkasa tuzemské směnky Obstarání akceptace směnky* 0,20%, min Zprostředkování protestu pro neplacení směnky+případné výlohy spojené s protestem směnky** Uvolnění zboží zaslaného k dispozici banky Tuzemské inkaso spojené s předáním technického průkazu 400,-Kč Změna inkasních podmínek, urgence platby 250,-Kč Výlohy za SWIFT, kurýrní a případné jiné poštovní náklady budou započteny při poskytnutí příslušné služby. *Pokud akceptovaná směnka zůstane do doby splatnosti i inkasní/předkládající banky, je zajištění akceptu bezplatné. **Od neklientů je vyžadováno složení zálohy ve výši 3. na úhradu notářských poplatků. 6. Platební karty Vedení platebních karet MasterCard elektronická - Business MasterCard embosovaná - Business 20,-Kč/měsíc 48,-Kč/měsíc MasterCard Gold - Business součástí platební karty je pojištění pro cesty do zahraničí TOP, měsíční sazba pojistného ve výši 87,- Kč je 360,-Kč/měsíc zahrnuta v ceně této platební karty. Pojištění k platebním kartám Pojištění pro cesty do zahraničí Quality Pojištění neoprávněného použití platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení Basic Standard Standard Plus Extra 36,-Kč/měsíc 10,-Kč/měsíc 25,-Kč/měsíc 40,-Kč/měsíc 75,-Kč/měsíc Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

5 Použití platebních karet Použití karty v ČR Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážce u PPF banky a.s. Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Použití karty v zahraničí Platby za zboží a služby Výběr hotovosti z bankomatů Výběr hotovosti na přepážkách ostatních bank/směnáren - Cash Advance Ostatní služby k platebním kartám Zaúčtování položky při výběru z bankomatů Zaúčtování položky při platbě za zboží a služby Expresní vydání platební karty Opakované vydání PIN na žádost Klienta nebo Držitele PK Obnovené vydání platební karty (např. s původní platností z důvodu poškození PK nebo změny jména Držitele PK, s novou platností z důvodu předčasné obnovy PK nebo ztráty/blokace PK apod.) Změna limitu na žádost Klienta Neoprávněná reklamace transakce platební kartou Vyžádání dokladů o obchodní transakci na žádost Klienta Trvalé omezení platnosti platební karty Dotaz na zůstatek v bankomatu Změna PIN na bankomatech Air Bank nebo jiného Poskytovatele, který tuto službu ve svých ATM nabízí i pro PK vydané jinými bankami 30,-Kč neprovádí se 150,-Kč + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky + 0,50% z vybírané částky 20,-Kč + případné poplatky jiných bank + případné poplatky jiných bank 10,-Kč Elektronické bankovnictví Homebanking Zavedení služby Homebanking Používání služby Homebanking (včetně poradenské služby a údržby) Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou 300,-Kč 1) za každou, i započatou hodinu Internetbanking Zavedení služby Internetbanking Používání služby Internetbanking (včetně zasílání SMS kódu na tuzemské telefonní číslo) /měsíc Token (k Certifikátu) - jednorázový prodej /kus Servisní služby prováděné v místě Klienta v případech nezaviněných Bankou 300,- Kč 1) za každou, i započatou hodinu 1) + 20% DPH Úvěrové obchody Vstupní informace o službách PPF banky a.s. Vyhodnocení žádosti o úvěr nebo záruku Příprava smluvních dokumentů Příslib úvěru nebo záruky Závazková odměna za poskytnutou záruku Zřízení úvěrového účtu Správa úvěru Úrokové sazby úvěrových obchodů Související služby s výkonem agenta Vyhotovení dodatku ke smlouvě na žádost klienta Smluvní pokuta za porušení povinností Odměna za rezervaci zdrojů Odkup pohledávek Minimální objem odkupované pohledávky 300,-Kč/měs 1% z objemu úvěru, min ,-Kč sjednává se, maximálně do výše úrokové sazby uvedené ve Smlouvě o úvěru, stanovuje se z objemu nečerpané částky ,-Kč 9. Služby kapitálového a peněžního trhu Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských i zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů obchodovatelných na tuzemském 9.1. Regulovaném trhu Podání Pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje akcií a ostatních majetkových cenných papírů je účtována Odměna v závislosti na objemu obchodu. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu - Spodní a horní hranice pásma v CZK (od-do) Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ,00% ,00% ,80% ,50% ,20% ,10% ,05% a více ,00% Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky BCPP, CDCP nejsou součástí Odměny a budou hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka Obstarání nákupu nebo prodeje Investičních nástrojů v CDCP bez Správy Investičních nástrojů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.6. níže. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

6 9.2. Podání Pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje akcií a ostatních majetkových cenných papírů je účtována Úplata v závislosti na objemu obchodu v dané měně. Pro každou transakci se Úplata vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky Úplata za Obstarání obchodu se zahraničními akciemi a ostatními majetkovými cennými papíry obchodovanými na zahraničních trzích Akcie - rozvinuté trhy Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK USA Velká Británie Rakousko 0,66% Lucembursko Belgie Dánsko Finsko Francie Německo Nizozemí Itálie Norsko Portugalsko Španělsko Švédsko Švýcarsko Irsko Akcie - rozvíjející se trhy Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK Polsko 0,90% Rumunsko 1,00% Turecko 0,90% Maďarsko 0,90% Rusko 0,90% Řecko 0,90% Slovensko 0,90% Obchody s ADR a GDR Druh CP Objem realizovaného obchodu Pevná částka + procento z částky přesahující spodní hranici pásma v CZK ADR a GDR do 3mil. USD včetně ADR a GDR nad 3mil. USD 0,30% Pro ostatní trhy, které nejsou uvedeny v tabulce, se Úplata stanovuje (o výši Úplaty bude Zákazník informován před poskytnutím příslušné investiční služby). Minimální Úplata PPF banky a.s. je 180 USD pro Převodní místa Amex, Nyse, Nasdaq a dále pro evropská Převodní místa/trhy je to 180 EUR za jeden obchod. Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky Převodních míst a třetích stran (např. obchodníků s CP) související s Obstaráním nákupu nebo prodeje zahraničních akcií a ostatních majetkových cenných papírů jsou součástí Odměny PPF banky a.s. Jejich aktuální výše je zveřejněna na internetových stránkách příslušných Převodních míst a třetích stran,. Výše Poplatků Převodních míst a třetích stran je k dispozici v datové síti Internet na webových stránkách Převodních míst a třetích stran. Informace o třetích stranách, jejich webových stránkách, na kterých jsou uveřejněny sazebníky, případně o sazebnících jsou k dispozici u zaměstnanců Banky. Do Úplaty mohou být zahrnuty další poplatky a náklady související se specifiky provedení obchodu na jednotlivých lokálních Převodních místech (zejména, avšak ne výlučně, náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.). Tyto poplatky a náklady budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s Odměna za Obstarání nákupu nebo prodeje tuzemských a zahraničních dluhopisů Podání pokynu k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, jeho modifikace či zrušení je. Za Obstarání nákupu nebo prodeje dluhopisů je účtována Odměna v závislosti na objemu. Pro každou transakci se Odměna vypočítává zvlášť podle níže uvedené tabulky. Není stanovena žádná minimální Odměna. Objem Obchodu Odměna PPF banky a.s. spodní hranice pásma horní hranice pásma Procento z částky 0,-Kč není omezena 0,02% Poplatky a Náklady související s provedením obchodu: Poplatky BCPP a CDCP nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou Zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a Pokud Obchodník zajišťuje pro Zákazníka Obstarání koupě nebo prodeje tuzemských dluhopisů v CDCP bez Správy Investičních nástrojů, je Zákazníkovi dále účtována Úplata dle bodu 9.6. níže Odměna za provedení Pokynu k vypořádání obchodu *) Provedení každého Pokynu k vypořádání obchodu Poplatky a Náklady související s provedením Pokynu k Vypořádání obchodu: Poplatky CDCP a Poplatky dalších Vypořádacích systémů, Autorizovaných správců a Druhotných správců nejsou součástí Odměny PPF banky a.s. a budou hrazeny zákazníkem zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s. Aktuální výše těchto Poplatků je zveřejněna na internetových stránkách a *) Je účtována, pokud Obchodník nezajišťuje pro zákazníka zároveň obstarání obchodu a/nebo správu cenných papírů. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

7 ČR - centrální evidence - akcie ČR - centrální evidence - dluhopisy ČR - samostatná evidence Ostatní služby CDCP 0,040 0,015 0, ,- 500,- 500,- dle ceníku CDCP Odměna Banky za vedení evidence cenných papírů je počítána z tržní hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že cenný papír nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet poplatku nominální hodnota cenného papíru. U dluhových cenných papírů evidovaných v evidenci CDCP je Odměna za vedení evidence počítána z nominální hodnoty cenných papírů k ultimu kalendářního měsíce. Výše uvedené odměny a poplatky PPF banky a.s. spojené s vedením evidence cenných papírů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši. *) Je účtována, pokud Obchodník zajišťuje pro zákazníka obstarání a vypořádání obchodu v CDCP bez správy cenných papírů Odměna za Správu Investičních nástrojů a vypořádání transakce Odměna za Obstarání obchodu a Vypořádání obchodu na peněžním trhu Depozita a pokladniční poukázky Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu s depozitářem Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu FX trh Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu s depozitářem Odměna za vedení evidence, vypořádání transakce v CDCP a ostatní služby CDCP*) Země/Trh Země/Trh Odměna za vedení evidence (% p.a.) Odměna za správu (% p.a.) /obchod 4 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu /obchod Odměna za Obstarání obchodu nebo Vypořádání obchodu 2 bazické body p.a. z CZK ekvivalentu objemu uzavřeného obchodu Odměna za zpracování transakce (CZK) Odměna za zpracování transakce (CZK) ČR - centrální evidence - akcie 0, ,- ČR - centrální evidence - dluhopisy 0, ,- ČR - samostatná evidence 0, ,- Eurodluhopisy 0, ,- Irsko 0, ,- Itálie 0, ,- Lucembursko 0, ,- Maďarsko 0, ,- SRN 0, ,- Nizozemí 0, ,- Polsko 0, ,- Rakousko 0, ,- Slovensko 0, ,- USA 0, ,- Velká Británie 0, ,- Odměna PPF banky a.s. za Správu Investičních nástrojů je počítána z tržní hodnoty Investičních nástrojů k ultimu kalendářního měsíce. V případě, že Investiční nástroj nemá tržní hodnotu, použije se pro ocenění a výpočet Odměny nominální hodnota Investičního nástroje. U dluhových Investičních nástrojů spravovaných v evidenci CDCP je Odměna za Správu počítána z nominální hodnoty Investičních nástrojů k ultimu kalendářního měsíce. Veškeré ostatní Poplatky a Náklady třetích stran vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb Správy investičních nástrojů na základě příslušné Zákaznické smlouvy (například náklady na Stamp Duty, poplatky za registraci cenných papírů, mimořádné poplatky depozitáře, notářské, poštovní nebo kurýrní náklady apod.) nejsou součástí Odměny a budou Zákazníkem hrazeny zvlášť v té výši, v jaké jsou účtovány PPF bance a.s.. Výše uvedené Odměny PPF banky a.s. a Poplatků v souvislosti se Správou Investičních nástrojů nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši Odměna za Úschovu cenných papírů Úschova cenných papírů Společná ustanovení a ostatní podmínky pro služby kapitálového a peněžního trhu 0,1% p.a. z nominální hodnoty cenných papírů Banka si vyhrazuje právo účtovat v případě všech produktů a služeb nižší Odměnu, než by jí podle Ceníku služeb PPF banky a.s. náležela, případně se nároku na Odměnu zcela zříci. Odměna PPF banky a.s. za služby nebo za Obstarání obchodu s Investičními nástroji, které nejsou v tomto Ceníku uvedeny se stanovuje. Banka upozorňuje Zákazníky na možnost, že v souvislosti s investičními službami nebo obchody spojenými s Investičními nástroji mohou vzniknout Zákazníkům další náklady, včetně daní, které neplatí PPF banka a.s. a ani je neúčtuje Zákazníkům Bankovní informace Vystavení bankovní informace a reference o klientovi Banky Údaje z klientských účtů na žádost klienta nebo třetí osoby 1) Ostatní informace (např. posouzení bonity) 1) Poskytnutí bankovní informace pro potřeby auditorských firem 1) Poskytnutí bankovní informace pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí 250,-Kč 1) 1) + 20% DPH 11. Ostatní služby a poplatky Duplikát výpisu z účtu (za 1 výpis) z období za posledních 12 měsíců z období nad 12 měsíců 50,-Kč Vystavení šekové knížky k účtu 150,-Kč Blokace / Vinkulace prostředků na účtu (na žádost klienta), včetně vydání potvrzení Vydání potvrzení o zůstatku účtu Vydání ostatních potvrzení na žádost klienta Vedení a ostatní činnosti související s "Komunálním účtem" Správa vkladu při zakládání společnosti, je-li správcem vkladu PPF banka Zprostředkování inkasa šeku 1% z částky šeku, min. 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky Zpracování neproplaceného šeku převzatého k inkasu Neoprávněná reklamace inkasa šeku 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky 500,- Kč + náklady šekovníka a/nebo inkasní banky Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

8 Účty pro složení / navýšení základního jmění před zápisem do rejstříku služby spojené se založením, vedením zvláštního účtu včetně vydání potvrzení 1000,- Kč poplatek za vedení účtu (pokud nebude do 30 kalendářních dnů od zřízení účtu předložen 100 Kč měsíčně Bezpečnostní schránky A - Schránka výška 48,5 mm /měsíc 1) B - Schránka výška 98,5 mm 750,-Kč/měsíc 1) C - Schránka výška 148,5 mm D - Schránka výška 198,5 mm Vratná kauce za klíč k bezpečnostní schránce Podmínkou pronájmu bezpečnostní schránky je vedení účtu u PPF Banky 1) + 20% DPH /měsíc 1) 1 /měsíc 1) 5 000,-Kč Všeobecná ustanovení Pokud je v Ceníku uvedeno, že jsou ceny účtovány měsíčně, jsou tyto ceny účtovány za každé, i započaté období. Za služby, které nejsou v Ceníku služeb PPF banky a.s. uvedeny, účtuje Banka poplatek ve výši za každých 15 min. práce úkonu, nebo poplatek sjednaný s klientem. Mimo odměn a poplatků uvedených v Ceníku služeb PPF banky a. s., Banka účtuje i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými společnostmi, vzniklé z operací prováděných na žádost Klienta. Pro vybrané klienty mohou být v souladu s obchodní politikou Banky stanoveny ceny poplatků a odměn odlišně. Tel.: (+420) , fax (+420) z 8

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ

STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ STANDARDNÍ SAZEBNÍK ODMĚN A POPLATKŮ Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Osobní bankovnictví Podnikatelé a malé firmy Firemní klientela Platný od 1. 6. 2016

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO VELKÉ PODNIKY Ceník produktů a služeb pro velké podniky OBSAH STRANA BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 3 Běžné účty 3 Termínované vklady 3 Depozitní směnky 3 Vázaný účet 3 Účet úschovy

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 25) Platnost od 1. ledna 2013 I. Poplatky odlišené v rámci jednotlivých cenových programů MIX, Domestic a Cross Border Druh poplatku

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah 1. Běžné účty v CZK 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 3. Termínované vklady a Depozitní směnky

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011 Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Platný od: 1.1.2011 Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby,

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 1.3. Účet úschovy (u advokáta, notáře..),

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty BĚŽNÝ ÚČET

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační fondy

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele. Obsah CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby - podnikatelé 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Fyzické

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015

SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015 SAZEBNÍK POPLATKŮ - LIDÉ platný od 01.11.2015 Banka, ve které vás znají jménem tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.cz Obsah 01. OSOBNÍ ÚČTY 04 OSOBNÍ ÚČET POPULÁR 04 OSOBNÍ ÚČET POPULÁR

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 3. 2016 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK. Běžné účty v cizí měně 3. Termínované vklady a Depozitní směnky

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Tento ceník se vztahuje na stávající klienty PPF banky a.s., kterým byla první bankovní služba poskytnuta před 1..010. Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 1.1.

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově A ÚČTY A PLATBY Osobní účty Online účet do 26 let První konto Eurokonto pro fyzické osoby Osobní účty běžné platební

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Tento ceník se vztahuje na klienty PPF banky a.s., kterým byla první bankovní služba poskytnuta před 1.7.2010. Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické

Více

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček

Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Sazebník KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček Obsah Každodenní bankovnictví Financování (úvěry, záruky, směnky, dokumentární platby) Spoření a investování Pojištění Ostatní služby

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro veřejný sektor Platný od: 01.10.2016 Právní formy klienta: Obec nebo městská část hlavního města Prahy / Kraj a hl. m. Praha / Regionální rada regionu soudržnosti / Veřejnoprávní

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Tento ceník se vztahuje na klienty PPF banky a.s., kteří využívají bankovní služby od 1.7.2010. Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor. platný od 01.11.2015. tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.

SAZEBNÍK POPLATKŮ. Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor. platný od 01.11.2015. tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk. SAZEBNÍK POPLATKŮ Podnikatelské a neziskové subjekty, Veřejný sektor platný od 01.11.2015 Banka, ve které vás znají jménem tel.: +420 384 344 110 e-mail: info@wspk.cz www.wspk.cz Obsah 01. PODNIKATELSKÉ

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Tento ceník se vztahuje na nové klienty PPF banky a.s., kteří budou využívat bankovní služby od 1..2010 Obsah Strana 1. Běžné účty v 2 1.1. Právnické osoby

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FIREMNÍ KLIENTELA UNICREDIT

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní účty Účty pro podnikatele a právnické osoby Další služby k účtům Karty Elektronické bankovnictví

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace)

Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Ceník služeb PPF banky a.s. pro komunální sféru (města, obce, kraje, sdružení a příspěvkové organizace) Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2. Běžné účty v cizí měně 2 2 3. Termínované vklady a Depozitní

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby

Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Ceník služeb PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a nadační fondy 2 2. Běžné účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a nadační

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a

Více

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele

Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Ceník služeb PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Běžné účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby podnikatelé 2 1.3. Úschova u advokáta / notáře 2 1.4.

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele

CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele CENÍK SLUŽEB PPF banky a.s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Obsah Strana 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby podnikatelé 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1.

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část fyzické osoby nepodnikající UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Platí od 1. 2. 2016 Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část

Více

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

ČSOB Aktivní konto. ČSOB Konto. Založení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma. Zrušení účtu zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2015 k 1. 4. 2016 původně nově OBSAH F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Studentské Plus, Aktivní, Exkluzivní ) Úvodní ustanovení

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro právnické osoby Obsah Strana 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Právnické osoby 2 1.2. Nadace a Nadační fondy 2 2. Platební účty v cizí měně 2 2.1. Právnické osoby, nadace a

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro veřejný sektor

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro veřejný sektor Platný od: 01.11. 2017 / Účinný od 01.01.2018 CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro veřejný sektor Právní formy klienta: Obec nebo městská část hlavního města Prahy / Kraj a hl. m. Praha / Regionální rada regionu

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele

CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele CENÍK SLUŽEB PPF banky a. s. pro fyzické osoby a fyzické osoby podnikatele Platný od: 01.11. 2017 / Účinný od 01.01.2018 Obsah Strana 1. Platební účty v CZK 2 1.1. Fyzické osoby 2 1.2. Fyzické osoby podnikatelé

Více

Sazebník KB pro občany

Sazebník KB pro občany Sazebník KB pro občany Obsah Každodenní bankovnictví Financování Spoření a investování Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení Platnost Sazebníku od 28. 7. 2015 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR SAZEBNÍK POPLATKŮ BH SECURITIES A.S. Xetra Praha Xetra Praha telefonicky 0.50 % z objemu obchodu min.100.00 CZK Xetra Praha telefonicky 2500.00 + 0.180 % z objemu obchodu nad min.100.00 CZK 500000.00 objemu

Více

Ceník pro investování do akcií

Ceník pro investování do akcií Ceník pro investování do akcií Stejné ceny se uplatní i pro investiční certifikáty, warranty, ETF, ADR, GDR a další produkty, které mají povahu akcií. 1. Smluvní dokumentace 2. Zřízení a vedení majetkových

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1 ÚČTY 1.1 Běžné účty MĚNA ÚČTU CZK EUR, USD, CHF, GBP, RUB Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu Minimální zůstatek 0,-

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 7. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto, mkonto #navlastnitriko, mkonto pro děti... 2 2. Povolené přečerpání

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Tuzemský platební styk a jeho nástroje

Tuzemský platební styk a jeho nástroje Tuzemský platební styk a jeho nástroje Obsah: 1. Charakteristika platebního styku 2. Rozdělení platebního styku 3. Tuzemský platební styk 4. Hotovostní platební styk a jeho nástroje 5. Bezhotovostní platební

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ),

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České

Více

DVOUSTUPŇOVÁ BANKOVNÍ SOUSTAVA 1. STUPEŇ ČNB Působí jako ústřední banka 2. STUPEŇ Všechny komerční banky Vykonávají obchodní činnosti

DVOUSTUPŇOVÁ BANKOVNÍ SOUSTAVA 1. STUPEŇ ČNB Působí jako ústřední banka 2. STUPEŇ Všechny komerční banky Vykonávají obchodní činnosti Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Rennyy Ústřední banka a její úkoly Základní činnosti obchodních bank Devizové a směnárenské obchody Ústředí bank a jejich úkoly DVOUSTUPŇOVÁ BANKOVNÍ

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Sazebník poplatků OBČANÉ

Sazebník poplatků OBČANÉ Sazebník poplatků OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty a účty o správě finančních prostředků 03 1.3 Bezhotovostní tuzemský platební styk 03

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bankovnictví

Více

CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO VEŘEJNÝ SEKTOR CENÍK SLUŽEB PPF BANKY A. S. PRO VEŘEJNÝ SEKTOR Právní formy klienta: Obec nebo městská část hlavního města Prahy / Kraj a hl. m. Praha / Regionální rada regionu soudržnosti / Veřejnoprávní instituce (ČT,

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od k

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od k Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 1. 12. 2017 k 1. 7. 2018 původně nově Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní Konto pro neziskové

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 17. 4. 2019 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážení klienti, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané poskytované

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 14. 9. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 18. 12. 2015 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty (od 3. 12. 2015 nejsou v nabídce)... 2 2. Kreditní karty (od 1. 3. 2015

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Služba BLUE a Osobní konto České spořitelny 3. Internetový osobní účet České spořitelny

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Změny v Ceníku s účinností od 1. 8. 2016 Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část bankovnictví ekonto Smart, ekonto Student 2.5. Zpracování odchozí platby zadané prostřednictvím Telefonního bankovnictví

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODNIKOVÉHO BANKOVNICTVÍ ŽIVNOSTENSKÉ BANKY, PLATNÝ OD 1. 5. 2006 1. ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB

SAZEBNÍK SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODNIKOVÉHO BANKOVNICTVÍ ŽIVNOSTENSKÉ BANKY, PLATNÝ OD 1. 5. 2006 1. ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB SAZEBNÍK SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODNIKOVÉHO BANKOVNICTVÍ ŽIVNOSTENSKÉ BANKY, PLATNÝ OD 1. 5. 2006 1. ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSOB 1.1. Založení, vedení a zrušení běžného účtu 1. Založení prvního

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 4. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní služby Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Úvod 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ SAZEBNÍK POPLATKŮ BANKY CREDITAS a.s. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 15. 3. 2019 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 1.1 Úvod 2 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO BĚŽNÝ ÚČET 2

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele

Srovnání sazebníků poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele Srovnání sazebníků poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 0 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

i) vratka jiné nedoručitelné platby 50 Kč / 2 / 3 $

i) vratka jiné nedoručitelné platby 50 Kč / 2 / 3 $ CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB vydaný bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

CENÍK PRO VELKÉ PODNIKY VÝTAH Z CENÍKU PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

CENÍK PRO VELKÉ PODNIKY VÝTAH Z CENÍKU PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY CENÍK PRO VELKÉ PODNIKY VÝTAH Z CENÍKU PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY Tento dokument obsahuje pouze vybrané části účinného Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické

Více

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky

I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky I. Založení, vedení a zrušení běžných účtů, šeky A. Založení, vedení a zrušení běžných účtů Založení účtu Založení dalšího účtu v každé měně 200,- Zrušení účtu Vedení účtu - dle frekvence zasílání výpisu

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ Verze účinná od 1. února 2016 1 Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby

Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby Ceník pro úsek Privátní bankovnictví - depozitní produkty a služby Právnické osoby platný od 16. 1. 2019 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET MODRÉ KONTO Modré konto je poskytováno pro fyzické osoby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby. PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby. PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Platný od 1. 12. 2018 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 31. 12. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více