Vyhrála Johanka z Arku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhrála Johanka z Arku"

Transkript

1 7/ dubna 2001 Cena 5,80 Kč Senátor pro občany Každé druhé v měsíci, počínaje 9. dubnem, se můžete se svými dotazy či problémy obracet na senátora PETRA SMUTNÉHO, který je zde pro občany města ve stanovené dny na sušické radnici pravidelně od hodin. Najdete jej ve druhém patře radnice, č. dveří 25. Dražba Sololitu V úterý 27. března se v sále plzeňského hotelu CD konala dražba majetku sušického Sololitu ve správě konkursní podstaty. Dražby se zúčastnilo také Město Sušice, pověřen byl místostarosta Ing. Petr Kocman. Město složilo požadovanou dražební jistotu ve výši korun, která bude po ukončení dražby neprodleně vrácena městu. Dražba probíhala obvyklým způsobem, nejnižší výše příhozu byla stanovena nejprve na korun, později snížena na až na konečných korun. O získání Sololitu projevili zájem celkem čtyři dražitelé. Město Sušice se účastnilo do výše korun. V momentě kdy cena překročila tuto hranici, stala se dražba záležitostí dvou zájemců již bez aktivní účasti Sušice. Vydražitelem, který získal areál Sololitu za 5 mil. korun, je zájemce z Karlových Varů. Město Sušice má i nadále zájem o znovuoživení areálu a je připraveno jednat s novým majitelem o jeho záměru a možnostech Města v případě potřeby dobrý záměr podpořit. as Okresní úřad Klatovy vyhlašuje podle ust. 47, zák. č. 48/1997 Sb., na základě návrhu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR okresní pojišťovny se sídlem v Klatovech ze dne výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče v oboru praktický lékař pro dospělé pro spádové území města Sušice se systémem veřejného zdravotního pojištění. Nabídky přihlášky je možno podat písemně na adresu: Okresní úřad Klatovy, Referát zdravotnictví, Plzeňská ul. 90/III, Klatovy, ve lhůtě do 3. května V souvislosti s rozvojem aktivit společnosti RUMPOLD-P, s. r. o., došlo během letošního února k jejímu přesídlení do nových prostor. Využívá nyní část areálu bývalé Osony, který byl téměř dva roky nevyužívaný. Od nynějška tedy RUMPOLD najdete na adrese ul. Nová 240 (telefonní čísla zůstávají beze změny). Jednatel společnosti Ing. Michael Skrbek hovoří o rozvoji a záměrech této firmy v anketě Ptáme se Vyhrála Johanka z Arku Ve čtvrtek 29. března v podvečer se v sušickém kině před více než dvěma sty diváky odehrával druhý ročník pěvecké soutěže Solasido, kterou pořádá ZŠ Komenského v Sušici. Je to soutěž obdobného rázu jako známá televizní DO-RE-MI, kdy účastníci zpívají na profesionální hudební základ. Hudební doprovod zajistilo studio DETO Pavla Justicha. Ten také celou akci moderoval a připravil CD a kazety s nahrávkami jednotlivých vystoupení. Tentokrát se publiku představilo dvacet zpěváků se čtrnácti písněmi, mezi nimiž převládala klasika jako např. Náklaďák, Mašinka, folkové a country písně. Pětičlenná porota se zástupci z řad rodičů, učitelů, žáků a příznivců školy neměla věru lehkou práci. Některé předvedené výkony se vyznačovaly téměř profesionalitou. Třetí místo si vyzpívala Olga Grossmannová z 8. třídy (na foto uprostřed), druhé místo přidělila porota Václavu Naušovi z 1. třídy a absolutní vítězkou a doslova objeveným talentem se stala Markéta Havlová ze 4. třídy (na foto vpravo), která si pro tento den připravila úryvek z muzikálu Johanka z Arku Most přes minulost. Při jejím zpěvu diváci v sále ani nedýchali a Markéta sklidila po zásluze největší aplaus. Gratulujeme! as Ptáme se Dnes odpovídá Ing. Michael Skrbek, jednatel společnosti RUMPOLD-P, s. r. o., která zaměstnává 35 pracovníků, z toho 24 v Sušici. Trh práce, podnikání, vysoká nezaměstnanost. Stále diskutovaná témata dnešní doby, některá v daných podmínkách jen velmi obtížně řešitelná. Na tomto místě bychom rádi zveřejňovali odpovědi, názory a připomínky vyplývající z adresné ankety, kdy oslovíme různé podnikatele, podniky a firmy v Sušici. Společné otázky zní: 1. Vidíte nějakou možnost, jak vytvořit pracovní příležitosti, podpořit rozvoj podnikání a průmyslu v našem městě a jeho blízkém okolí? 2. Jak si představujete spolupráci a podporu Města v této oblasti? 1. Myslím si, že je velmi důležité, jakým způsobem dokáže vedení jednotlivých společností či podniků zajistit výrobní program tak, aby se daly vytvářet nové pracovní příležitosti. V Sušici jsme v srpnu 1996 začínali jako firma, která po vítězství ve výběrovém řízení zaměstnávala pouze šest dělníků a jednoho provozního mistra. Do dnešního dne se podařilo rozvinout aktivity společnosti takovým způsobem, že dnes zaměstnáváme dvacet dělníků a čtyři pracovníky THP. Pokud se nám i nadále bude dařit rozšiřovat aktivity v oblasti tříděného odpadu, předpokládáme, že do konce kalendářního roku zaměstnáme dalších zhruba sedm lidí. Je důležité, aby firmy po prvních úspěších neusnuly na vavřínech, ale pokračovaly dál v rozšiřování spektra nabízených služeb a samozřejmě oslovovaly více zákazníků i mimo svůj nejbližší region. V neposlední řadě, je třeba mít při výběru svých spolupracovníků velké štěstí, neboť lidí zodpovědných a pracovitých opravdu příliš není. 2. Podle mého názoru by Město mělo, po vzoru jiných, vytvořit podmínky pro vybudování průmyslové zóny, přilákat do Sušice nové investory, kteří vytvoří pracovní příležitosti v daleko větším měřítku, a ty podpořit např. daňovými úlevami. Knihovna přivítala zvídavé návštěvníky V úterý 27. března uspořádala městská knihovna Den otevřených dveří, aby sušické veřejnosti přiblížila změny, ke kterým v tomto kulturním zařízení v poslední době došlo. Možnost prohlédnout si celou knihovnu a seznámit se se službami, které poskytuje, využilo zhruba 35 lidí všech věkových kategorií. Novou studovnu za měsíc od jejího uvedení do provozu navštívilo 74 zájemců o práci s internetem. Do budoucna se počítá s rozšířením počítačové kapacity ve studovně a dalším zkvalitněním práce knihovny. sz Přečtěte si kapitola z rozpočtu města Technické služby z jednání rady města a zastupitelstva města horažďovický bazén přivítal již více než lidí historická zastavení zveme vás do kina sportovní novinky přehled kulturních akcí Nenechte si ujít! velký sál Sokolovny 9. dubna v hod. Tandem smíchu aneb útok na bránice skvělý imitátor V. Faltus a moderátor a zpěvák F. Sysel ve večeru plném smíchu a zábavy. * * * 14. dubna od 9 00 hod Druhý ročník celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích pod záštitou starostky města Sušice. * * * 15. dubna ve hod. Fortuna taneční zábava. * * * 28. dubna od hod. Country bál hraje Rošambo. Vstupenky v MKS. * * * * * MKS přijímá přihlášky na zájezdy do Divadla v Č. Krumlově: sobota 30. června 2001 činohra Tři mušketýři sobota 21. července muzikál Divotvorný hrnec Bližší informace v MKS. * * * MKS Sušice přijímá od 9. dubna 2001 přihlášky do Kurzu taneční a společenské výchovy, který proběhne v září listopadu Kurzovné 950 Kč, doprovod 50 Kč.

2 strana 2 Z činnosti MP v březnu Za toho období rozdali strážníci městské policie v Sušici celkem 79 pokut. Populární botička byla nasazena v 53 případech, složenku si přestupci vyžádali 20. Výrazný podíl na počtu pokut má místo na parkovišti u nově otevřené nemocnice na ul. Chmelenská. Protože parkovištěm od 1. března projíždí městská doprava, je nutné ji zajistit bezpečný průjezd parkovištěm. Proto byly na pravé straně parkoviště instalovány přenosné dopravní značky zákaz zastavení. Řidiči nerespektovali tuto dopravní značku ve 30 případech. Dále byly pokuty uděleny za neplacení parkovného na náměstí, parkování v zákazu zastavení, parkování na chodníku, volné pobíhání psů, parkování na veřejné zeleni apod. Na Okresní úřad v Klatovech budeme posílat jedno oznámení o dopravním přestupku, a to o parkování v zákazu zastavení. Řidič si nebyl vědom přestupku a souhlasil s tímto postupem. Na přestupkové komisi pak budou řešit také jeden přestupek za nezaplacené parkování na náměstí a 1 parkování na veřejné zeleni. Stížnosti: písemně jsme obdrželi stížnost na parkování vraku. Domluvili jsme s majitelem odstranění auta. Občanka města se také na nás obrátila se stížností černé stavby jejího souseda. Protože toto není v naší kompetenci, odkázali jsme stěžovatelku na odbor výstavby městského úřadu. Každý pátek a sobotu řeší hlídka telefonické upozornění na hlasitou produkci místních diskoték. Přestože hladinu hluku měřila i hygienická stanice v Klatovech, nebylo prokázáno její porušení. Další měření by si měl objednat stěžovatel. Na strážnici jsme také sepsali stížnost občanů panelového domu, kdy si stěžují na jednu její obyvatelku. Již jednou se tyto sousedské vztahy řešily na přestupkové komisi. Jednoho úterý v polovině měsíce přistihl sušický majitel restaurace, jak bývalý Sušičan šacuje oblečení personálu. Povolal PČR, kde se přistižený přiznal jen k činům, které mu dokázala PČR. MP však přijala další dvě oznámení, která se týkala krádeží v úterý a popis pachatele by odpovídal chycenému zloději. Tyto občany jsme poslali na PČR. Ztráty nálezy: na prahu jara ztrácí občané klíče, peněženky, doklady, mobilní telefony, ale i psy. Ti poctiví se po svém kamarádu shánějí, ti podlí psa vyhodí, nejlépe do lesa. Našli jsme vyhozeného menšího optimistického Bobíka, který je jako druhý dosud umístěn na dvoře MP. Na autobusové zastávce se našla dětská taštička na krk světle fialové barvy s klíči a třemi korunami. Předpokládáme, že patří děvčeti a pokud tyto řádky čte, taštička je na MP v Sušici. Žádosti: soud nás žádal o doručení dopisů do vlastních rukou v šesti případech, obálky z MÚ jsme rozváželi za sledované období třikrát. Vedoucímu technických služeb hlásíme závady na komunikacích, poškození DZ, zničené stromky apod., rovněž tak hlásíme žádosti na opravu VO a firmě Rumpold zaplněné zvony na papír, sklo nebo PET láhve. Ostatní pikantérie: sestěhováním nemocnic do nové budovy nám připadnul úkol obhlídky sušické porodnice, kde se provádí kontroly okolo budovy. Při pochůzce mezi Sušicí a Divišovem jsme zaměřili skládku odpadu pod mezí silnice. Je opravdu s podivem, jak jsou občané nepoučitelní funguje sběrna za Svatoborem, kde se odevzdává papír a drobný kov. Vedle střediska VPS v ul. Na hrázi je možno v určené hodiny odevzdat bezplatně pneumatiky, koberce, hadry, ledničky, televizory, barvy, autobaterie. Pro někoho chytrého je vhodnější toto všechno shodit z meze. Na upozornění obyvatel sídliště Kaštanová o jedovaté vodě vyjela hlídka na místo havárie. Zjistila, že kdosi vyhodil půl pytle mouky a přes něj protéká voda. Klasický kvásek. Spolu s PČR jsme pečetili byt, lustrovali policistu ze SRN, který má na starosti koordinaci spolupráce mezi oběma zeměmi neboť mu na sídlišti Kaštanová pobíhali psi, zatímco on byl na návštěvě, řešili jsme večerní rvačku v Pravdově ulici. Na závěr sledovaného období nás strašila velká voda, jejíž kulminace byla ve 2 45 hod. ze čtvrtka na pátek (22. 3.) a jejíž nejvyšší hladina byla 147 cm. Normální stav je 47 cm. MP Sušice Aktuality Technické služby jsou bezesporu jednou z nejsložitějších organizací města, neboť zajišťují mnoho činností, které spolu zdánlivě nesouvisejí, ale jejichž naplněním fungují základní životní orgány města. Pro přehlednost uvádíme, jak jsou TS členěny, kolik pracovníků jednotlivá střediska mají a jaké jsou náklady těchto středisek v letošním roce: 1. Středisko správa Zajištění chodu a správy činností všech středisek; vedení pasportů komunikací, veřejného osvětlení, zeleně, dopravního značení, odpadkových košů, zvonů na separovaný odpad, dětských hřišť, uličních vpustí, průběžné evidence odpadů města; zajišťování investic do majetku města; obchodní činnost. Počet pracovníků: 5 (vedoucí, 2 technici, 2 administrativní pracovnice) tis. Kč 1. mzdové náklady 1074 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 70 tis. Kč 3. energie, voda 211 tis. Kč 4. opravy a služby 228 tis. Kč 2. Středisko zimní stadion Provoz a údržba stadionu; provoz ubytovny (po dobu provozu). Počet pracovníků: 7 (vedoucí pracuje i jako strojník, 3 strojníci, 2 ledaři, správce ubytovny ). 440 tis. Kč 2649 tis. Kč 1. mzdové náklady 732 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 275 tis. Kč 3. energie, voda 585 tis. Kč 4. opravy a služby 1057 tis. Kč 3. Středisko úklidu města a zimní údržby Ruční a strojní čištění místních komunikací včetně chodníků; jarní a podzimní úklid města (úklid veškerých ploch); zimní pohotovost posádek a mechanizace; zimní údržba místních komunikací včetně chodníků (odklizení sněhu, posyp). Počet pracovníků: 4 (3 řidiči, 1 metař) tis. Kč 1. mzdové náklady 793 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 406 tis. Kč 3. opravy a služby 230 tis. Kč 4. Středisko údržby města Opravy a údržba místních komunikací; opravy a údržba kanalizačních vpustí; opravy a údržba parkových laviček, dětských hřišť a pískovišť; údržba jiných drobných technických zařízení; opravy dopravního značení ve městě, instalace nových dopravních značek. Počet pracovníků: 4. Technické služby 300 tis. Kč 3185 tis. Kč 1. mzdové náklady 829 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 1247 tis. Kč 3. opravy a služby 1109 tis. Kč 5. Středisko veřejného osvětlení Zajištění provozu, oprav a údržby veřejného osvětlení města; provádění oprav a údržby VO pro další obce; práce vysokozdvižnou plošinou pro středisko veřejné zeleně, středisko zimní stadion a jiné. Počet pracovníků: tis. Kč 2361 tis. Kč 1. mzdové náklady 384 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 644 tis. Kč 3. energie, voda 1100 tis. Kč 4. opravy a služby 233 tis. Kč 6. Středisko dílny Servis a opravy mechanizací a strojů; drobné zámečnické práce pro ost. organizace města (např. opravy školních židlí, apod.). Počet pracovníků: tis. Kč 1. mzdové náklady 432 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 83 tis. Kč 3. opravy a služby 89 tis. Kč 7. Středisko veřejná zeleň Údržba travnatých ploch (cca 32 ha, 6 7 sečí v roce); pěstování a výsadba květin, údržba květinových záhonů; ošetřování stromů, keřů, živých plotů ap.; zřizování a údržba mobilní zeleně; provoz skleníků v areálu TS (bez vytápění, jen pro vlastní potřebu); kropení a zalévání zelených a osázených ploch; kropení komunikací. Počet pracovníků: 7 (2 zahradnice, 5 pracovníků na sekání trávy). 50 tis. Kč 1430 tis. Kč 1. mzdové náklady 912 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 285 tis. Kč 3. opravy a služby 233 tis. Kč 8. Středisko veřejné WC Zajištění provozu a správy WC,; výběr poplatků. Počet pracovníků: 1. 6 tis. Kč 227 tis. Kč 1. mzdové náklady 155 tis. Kč 2. nákup materiálu a drobného majetku 10 tis. Kč 3. energie, voda 23 tis. Kč 4. opravy a služby 29 tis. Kč 9. Sklad Zajištění materiálu pro činnost TS; uložení vybouraného materiálu z akcí města. Počet pracovníků: 0 (veškerou práci provádí jeden z techniků). 10. Pohřební služba Provozováno formou pronájmu. 11. Odpadové hospodářství Provozováno formou pronájmu. 12. Koupaliště Zajištění provozu a údržby areálu koupaliště. Rekapitulace: celkem Náklady celkem Rozdíl 590 tis. Kč 405 tis. Kč 68 tis. Kč 1570 tis. Kč 50 tis. Kč 389 tis. Kč 1644 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Dále provádějí střediska TS tyto práce na objednávku Nákladní autodoprava; údržba a opravy veřejného osvětlení pro deset obecních úřadů; práce vysokozdvižnou plošinou; opravy komunikací a ploch, zemní práce; sekání trávy; doprava vody (do soukr. bazénů, pro dobytek ap.); strojní metení. Ing. ZDENĚK BACHAN PETR MÁLEK Město Sušice nabízí k odprodeji následující inventář a zařízení Suška prádla 1 ks 898 Kč Plynová stolička 1 ks 758 Kč Promítačka Meoclub 1 ks 1826 Kč Dílenský šatník 8 ks po 31 Kč 248 Kč Čistič vzduchu 1 ks 157 Kč Hydraulické čerpadlo 1 ks 87 Kč Popelnice 3 ks po 22 Kč 66 Kč Elektromotor 2 ks po 183 Kč 366 Kč Informace na finančním odboru Města Sušice č. dv. 24. Tel pí. Houdečková.

3 Aktuality strana 3 Zpráva ze 4. jednání rady města v Sušici dne 26. února Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno 7 členů rady. RM souhlasila s uspořádáním akce Den Sušice firmou RLA Stallion Plzeň a s účastí souborů z partnerských měst Kötzting a Uetendorf ve dnech RM schválila smlouvu o spolupráci na vydání Průvodce městem Sušice RM nevyhověla žádosti fy Alfa Krijcos, s. r. o., a trvá na úhradě části výtěžku výherních hracích automatů v termínu dle zákona RM schválila vyplacení finančních příspěvků zájmovým org. pro rok 2001 v celkové výši Kč a uložila finančnímu odboru zajistit kontrolu způsobu využití poskytnutých příspěvků v jednotlivých zájmových organizacích RM vzala na vědomí zprávu o výsledku inventur v zařízeních města a na správě MÚ v Sušici k RM schválila komisi pro II. kolo nabídky dle původního záměru vyhodnocení VZ akce Sušice stavební úpravy šaten a ubytovny LTC a hokeje RM vzala na vědomí informaci o proběhlém výběrovém řízení na akci stavební úpravy šaten ubytovny LTC a z důvodu nepředpokládaného navýšení předložených cen rozhodla nevybrat žádného z uchazečů RM souhlasila s vyhodnocením akce Stavební opravy a úpravy veřejných WC v Poštovní ulici v Sušici, určila vítězem firmu Stavební firma Macháček, Mánesova 279/III, Sušice RM souhlasila s uvolněním částky ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu Bytservisu na dokončení plynofikace v objektu čp. 7/I RM nesouhlasila s přednostním přidělením bytu pro Policii ČR RM schválila přestěhování z bytu 1+1/II. kat., Nádražní 356, Sušice do přízemního bytu 1+1/II.kat. Nádražní 356, Sušice RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., Nádražní 356, Sušice na dobu určitou jednoho roku RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat. Pod Antonínem 752, Sušice na dobu určitou 1 roku RM souhlasila s ponecháním stávající ceny oběda pro cizí strávníky ve školních jídelnách RM souhlasila se záměrem odprodeje vyznačené části pozemku parc. č. 472/1 v Nuzerově o výměře cca 30 m 2 a uložila HPO zveřejnění na ÚD RM souhlasila se záměrem odprodeje domu čp. 680 v Sušici se stpč za smluvní cenu Kč + náklady spojené s prodejem a uložila HPO vyvěsit záměr odprodeje na úřední desku RM rozhodla o pronájmu garáže na st. p. č o výměře 21 m 2 na dobu určitou od do RM rozhodla o pronájmu NP v objektu čp. 132 na st. p. č. 852 MUDr. Jiřině Jakešové za účelem zřízení plicního oddělení, na DN s výpovědní lhůtou 1 roku a MUDr. Janě Bojanovské za účelem zřízení dětského oddělení, na DN s výpovědní lhůtou 1 roku RM souhlasila se záměrem pronájmu louky parc. č. 50/1 v k. ú. Vrabcov a uložila HPO zveřejnění na úřední desce RM rozhodla o pronájmu 3 ks reklamních ploch, které jsou součástí autobusových čekáren v lokalitě ul. TGM, Volšovská a Kaštanová, Zasedání rady města a zastupitelstva města parc. č. 206/5, 1911/8 a 1007/2 v k. ú. Sušice n. O., firmě Pneu- Car, spol. s r. o., se sídlem Volšovská 1183/II, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od RM schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu s Nemocnicí Sušice, o. p. s., ze dne , upravující rozsah pronajatého nemovitého majetku s tím, že ostatní ustanovení smlouvy o nájmu zůstávají v platnosti RM vzala na vědomí žalobu žalobce Stavokonstrukce, s. r. o., se sídlem Znojmo, Kotkova 4, na Město Sušice na určení existence zástavního práva k vyjmenovaným nemovitostem v areálu ČOV v Sušici RM vzala na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2000 RM vzala na vědomí dopis p. Míky ze dne RM souhlasila se služební zahraniční cestou starostky do města Sherborne v Anglii. Zpráva z 25. mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. března 2001 v areálu Sololitu, a. s. Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno 17 členů zastupitelstva. Nepřítomni Ing. M. Prosserová, J. Polauf, MVDr. A. Herza, V. Beneš. ZM rozhodlo o tom, že se město zúčastní veřejné dražby na prodej majetku Sololitu, a. s., dne a pověřilo místostarostu Ing. Kocmana jednáním za Město Sušice na této dražbě. Zpráva z 5. jednání rady města v Sušici dne 14. března Jednání řídila starostka JUDr. J. Rippelová. Přítomno šest členů rady. Nepřítomen JUDr. M. Forman. RM souhlasila se jmenováním paní Miroslavy Oudesové do funkce ředitelky MŠ v Sušici, Tylova ul. od RM souhlasila s prodejem nepotřebných předmětů uvedených v příloze za nabídkovou cenu ve výši 10 % pořizovací ceny RM schválila rozpočet SML, spol. s r. o., na rok 2001 a vzala na vědomí informace jednatele společnosti k tomuto rozpočtu RM vzala na vědomí informaci o přidělení příspěvku z FMP Phare na Studii proveditelnosti naučné stezky a rekreační trasu ve výši a informaci týkající se cíle a předmětu projektu dle zadávacích podmínek RM vyslechla informaci o záměrech a strategii firmy SPAK přednesenou ředitelem společnosti Alexem Kralem. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/I. kat. Kaštanová 1180, Sušice pro lékaře po dobu pracovní činnosti v Nemocnici Sušice, o. p. s. RM vzala na vědomí informaci o vynaložených a plánovaných nákladech na údržbu a opravy domu čp. 7/I v Sušici RM vzala na vědomí uzavřenou smlouvu o dílo na stavební opravy a úpravy veřejných WC v Poštovní ulici v Sušici, s vítěznou firmou p. Macháčka RM schválila komisi na akci Výměna střešní krytiny, klempířských prvků, oken a rekonstrukce fasády domu č. p. 29/I, Sušice náměstí Svobody RM vzala na vědomí zprávu o výsledku soutěže o veřejnou zakázku Sušice stavební úpravy šaten a ubytovny LTC a hokeje a uložila investičnímu technikovi připravit návrh rozpočtové změny dle výsledku výběrového řízení na jednání zastupitelstva města RM vzala na vědomí informaci investičního technika o vynaložených nákladech ve výši ,20 Kč na stavební úpravy objektů bývalé rehabilitace Na Burince čp. 132 pro potřeby dětské a plicní lékařky RM souhlasila s podnájmem NP v objektu zrušené kotelny Vegrův dvůr v čp pro natěrače RM souhlasila se záměrem odprodeje dílu 2 PK parcely č v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 11 m 2 dle g. p. č /2000 a se zveřejněním na ÚD RM souhlasila se záměrem směny části pozemku parc. č. st. 3/1 o výměře 6 m 2 ve vlastnictví města (díl b ) za část pozemku parc. č. st. 3/2 o výměře 6 m 2 ve vlastnictví manž. Hrubých (díl a ), vše v k. ú. Humpolec a souhlasí se zveřejněním na ÚD VI. Zastupitelstvo města Vážení čtenáři, v tomto příspěvku se budu poprvé věnovat orgánům města a začnu základním orgánem zastupitelstvem města. Základní postavení ZM vyplývá z Ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., kde se v čl. 101 stanoví, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem. Ústava také stanoví, že zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. Nemusím jistě připomínat, že zastupitelstvo vzniká ve volbách, které se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním. Volby upravuje zvláštní zákon. Postavení zastupitelstva je podrobněji upraveno zákonem č. 128/2000 Sb. Zastupitelstvo města/obce je složeno z členů zastupitelstva (v Sušici je voleno 21 členů zastupitelstva), při stanovení počtu členů zastupitelstva se přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Práv a povinností se člen zastupitelstva obce ujímá složením slibu. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Člen zastupitelstva města má při výkonu své funkce právo předkládat návrhy zastupitelstvu a dalším orgánům města, jejichž je členem, vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na výbory a vedoucí organizačních složek, statutární orgány příspěvkových organizací, které město zřídilo, nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které město založilo; Malý průvodce městem odpověď na ně musí být dána bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Dále má člen zastupitelstva právo požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva. Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva města, popřípadě zasedání jiných orgánů, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů města a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města a je mu vyhrazeno schvalovat program rozvoje územního obvodu obce, schvalovat územní plán a regulační plán, schvalovat rozpočet a závěrečný účet města, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy, zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky, schvalovat jejich zřizovací listiny, schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které město hodlá založit, a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách, vydávat obecně závazné vyhlášky města, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady, stanovit výši osobních a věcných výdajů na činnost městského úřadu a zvláštních orgánů města, zřizovat a zrušovat městskou policii, rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi a o formě této spolupráce, rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství, udělovat a odnímat čestné občanství a ceny města. Zastupitelstvu města je dále vyhrazeno rozhodování o významných majetkoprávních úkonech, např. o nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku města, poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým osobám v hodnotě nad Kč, bezúplatný převod movitých věcí včetně peněz věnovaných tuzemským právnickým a fyzickým osobám na vědu, výchovu a vzdělávání, na humanitární, sociální, zdravotnické a ekologické účely, protidrogové aktivity, prevenci kriminality a na podporu rozvoje kultury, tělesné výchovy a sportu ve výši nad Kč, peněžité i nepeněžité vklady do svazků obcí, vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než Kč, zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než Kč, dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, bezúplatné postoupení pohledávek, uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení, zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene na těchto věcech a také emise komunálních obligací. Zastupitelstvo města se schází podle potřeby; v obcích, v nichž se volí rada města, se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. Nesejde-li se zastupitelstvo města po dobu delší než šest měsíců tak, aby bylo schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra ho rozpustí. Zasedání zastupitelstva se konají v územním obvodu města. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Zasedání zastupitelstva je veřejné. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva města nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. A do 15 dnů se koná náhradní zasedání. Zastupitelstvo města jako kolektivní orgán přímé demokracie rozhoduje hlasováním. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města (v našich podmínkách musí hlasovat pro přinejmenším 11 členů zastupitelstva). Zastupitelstvo má právo zrušit usnesení rady, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo s jeho usnesením. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, RM rozhodla o pronájmu garáže č. 20 na st. p. č v Sušici, o výměře 48,3 m 2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od RM schválila předložený dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu ze dne s nájemcem firmou Rumpold-P, s. r. o. RM schválila doplněný dodatek č. l ke smlouvě o nájmu ze dne na pronájem NP v čp. 718/II v Sušici, předložený nájemcem firmou RadioMobil, a. s., Londýnská 59, Praha 2 RM rozhodla o pronájmu nebytových prostor v objektu U kapličky na st. p. č. 748/5 v k. ú. Sušice nad Otavou RM schválila záměr pronájmu pozemků parc. č. 691/2, 691/6, 691/9, 691/12, 691/14, 691/15 a 687/3 v k. ú. Albrechtice u Sušice a uložila HPO zveřejnění na ÚD RM souhlasila se záměrem pronájmu částí náměstí p. p. č. 2256/1 v Sušici pro sezónní prodej a souhlasila se zveřejněním na ÚD RM schválila předložený dodatek na prodloužení platnosti uzavřené dohody se Sušickým holdingem, a. s. ze dne , o přístupu a příjezdu k nemovitostem města, do RM vzala na vědomí žádost senátora Ing. Smutného a pro zajištění jeho činnosti v Sušici souhlasí se zapůjčením místnosti radnice č. 25 v uvedeném rozsahu RM vzala na vědomí současnou situaci v prodeji pozemků v lokalitě Sadová a souhlasila se zaměřením tří pozemků namísto dosavadních 6 dle g. p. č /98 a tyto nabídnout k prodeji pro stavbu samostatných rodinných domů RM pověřila starostku a místostarostu k dalšímu jednání s firmou DURA Automotive CZ, s. r. o., Blatná a s firmou Řemesla AZ, s. r. o., se sídlem ve Strakonicích a uložila HPO připravit do jednání zastupitelstva města dne k rozhodnutí všechny dosud došlé žádosti (ATRIUM, s. r. o., Řemesla AZ, Hewatex, Lippert Unipol) spolu s návrhem kupní smlouvy ke konečnému rozhodnutí. RM pověřila vedoucího HPO projednat s firmou Hewatex specifikaci žádosti týkající se investic, zahájení výroby a upřesnění zájmu o celkovou plochu odkupu RM souhlasila s uzavřením mandátní smlouvy na akci Sušice úpravna vody, a to na zajištění technického dozoru investora a investorské inženýrské činnosti spojené s realizací a dokončením stavby, s vítěznou firmou VRV, a. s., Nábřežní 4, Praha 5 RM souhlasila s uz. dod. č. 3 ke sml. o dílo č. N/02/98 mezi Městem Sušice a firmou Jihospol, a. s., Strakonice, Písecká silnice 893 RM souhlasila s výzvou více zájemcům o veř. zakázku k podání nabídky na výstavbu b. j. v Sadové ul. s tím, že tato výzva bude zaslána pěti firmám a zveřejněna na centrální internetové adrese RM vzala na vědomí informaci o druhém postupovém kroku modelace správních obvodů pověřených obcí III. typu a souhlasila se zařazením města Sušice v rámci II. fáze reformy územní veřejné správy jako obce III. typu. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice rada a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva města na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Tuto informaci vyvěsí na úřední desce městského úřadu alespoň sedm dní před zasedáním zastupitelstva města; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým. O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Tento zápis, který je nutno pořídit do sedmi dnů po skončení zasedání, musí být uložen na městském úřadu k nahlédnutí. Zastupitelstvo vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány různé výbory, vždy však zřizuje finanční a kontrolní výbor. Žije-li v obci podle posledního sčítání lidu alespoň 15 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. V částech města může zřídit zastupitelstvo osadní výbory. Předsedou všech výborů musí být člen zastupitelstva. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo. Počet členů výboru je vždy lichý a výbor se schází podle potřeby. Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo. Příští příspěvek bude věnován výkonnému orgánu radě města. Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice

4 strana 4 Vzpomínky Dne 9. dubna uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní Marie Bulková ze Sušice. S lásku vzpomínají dcery, vnoučata a pravnoučata. Dne 7. dubna 2001 uplyne rok, kdy nás náhle opustil pan Zdeněk Fenzl z Rejštejna. S láskou stále vzpomínají maminka, Ludva a Péťa s rodinou. S láskou, úctou i bolestí jsme vzpomněli dne 29. března 2001 prvního výročí úmrtí našeho manžela, otce i dědečka, pana Karla Rendla. Všem přátelům i známým za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. Gratulace Dne 9. dubna 2001 oslaví krásných 60 let naše maminka a babička, paní Jaroslava Patková. Vše nejlepší do dalších let přejí manžel a dcery Jaroslava a Iva s rodinami. Pohádkové odpoledne na sušickém Gymnáziu Zní to až neuvěřitelně, ale i ve škole lze prožít pohádkový den. Přesněji jeho část. Ve středu 11. dubna v hod., v předvečer velikonočních prázdnin, můžete na půdě Gymnázia (Smetanův sál) potkat tři přadleny, neposlušná kůzlátka, dědka, který neví, jak vytáhnout přerostlou řepu, přijde i Paleček se svými kamarády shánět šišku pro mámu, aby mohla péci koblížky, kuřátka zabloudí v obilí a zvířátka najdou v lese loupežníky. Studenti sext, kvint a prvního ročníku čtyřletého studia zahrají dopoledne pohádky pro děti mateřských škol a prvních tříd škol základních. Na odpoledne bychom chtěli srdečně pozvat i všechny zvědavé a zaměstnané, kteří mají rádi nás i pohádky. Asi není od věci se v dnešní době na chvíli posadit a podívat se na něco, co zaručeně dobře dopadne. Pohádky sice nemají tak docela tradiční pojetí, ale to, myslím, od studenta asi nikdo nečeká. Božena Němcová, Erben ani Hrubín s námi do třídy nechodí a na klasických pohádkách je to prostě trochu vidět. Tedy Boženu u nás potkat můžete, možná na vás bude mluvit i německy, ale středeční představení to nijak neovlivní. Tak ve středu nashledanou. B. S. Státní jazyková škola v Sušici informuje o státních jazykových zkouškách Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním a podzimním. MŠMT stanovilo jarní termín pro vykonání základní státní jazykové zkoušky z jazyka německého (písemná část) na 11. května 2001 odpoledne a jazyka anglického (písemná část) na 12. května 2001 dopoledne. Ke státním jazykovým zkouškám konaným v jarním období se kandidáti přihlašují do 22. dubna 2001, v kanceláři SJŠ, a to na předepsaném tiskopise, který zde obdrží. S vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat i potvrzení o úhradě poplatku za státní jazykovou zkoušku písemná část, který činí Kč. Ústní část zkoušky bude probíhat později, v měsíci květnu, popř. červnu. Podmínkou je úspěšné složení písemné zkoušky. Poplatek za ústní zkoušku činí 500 Kč. Nedostaví-li se kandidát ke zkoušce, úhrada se mu nevrací. Státní jazykové zkoušky řídí v každé jazykové škole komise. Předsedové těchto zkušebních komisí pro jazyk německý a anglický budou pro rok 2001 na naší škole jmenováni ministerstvem. Budou zodpovídat za odbornou úroveň. Pro vykonání státní jazykové zkoušky není podmínkou účast v řádném studiu během školního roku ani zapojení ve studiu tzv. přípravného kursu pro státní jazykovou zkoušku (toto zapojení se však doporučuje). Společenská kronika Gymnázium Sušice pořádá koncert MUSICA DI CUORE flétny, housle, fagot, klavír, cembalo Přijďte si do Smetanova sálu dne 6. dubna 2001 v hod. poslechnout barokní hudbu. Rádi vás uvidíme. Společná ustanovení o státních jazykových zkouškách. Státní jazykové zkoušky se skládají z části písemné a části ústní. Obsah písemné části státních jazykových zkoušek stanoví jazyková škola pověřená ministerstvem. Výsledek písemných i ústních částí se klasifikují stupni: l výborně; 2 velmi dobře; 3 dobře; 4 nevyhověl/a. Kandidát, který při písemné části jazykové zkoušky nevyhověl, nekoná ústní část. Podrobnosti o obsahu a organizaci, zkušebním řádu a dalších ustanoveních můžete získat konzultací se ZŘŠ SJŠ v Sušici, Lerchova ul. Mgr. PAVEL KAHLE, ZŘŠ SJŠ Sušice, Lerchova ul. Krytý plavecký bazén Horažďovice Město Horažďovice se šesti tisíci obyvateli na samém prahu Šumavy se výstavbou bazénu dostalo do povědomí lidí daleko přesahující rámec prácheňského kraje. Byl zde vybudován krytý plavecký bazén, jehož moderní pojetí a architektonické řešení je na evropské úrovni. Od jeho slavnostního otevření uběhlo již pět měsíců. Ani se to nezdá být možné, že za tuto krátkou dobu prošlo vstupními turnikety přes 70 tisíc návštěvníků. Jsou to především rodiny s dětmi, ale i senioři a omladina. Většina z nich odchází s uspokojením a nadšením. Velkou oblibu má bazén nejen u obyvatel Horažďovic, ale i Sušice. Jezdí sem lidé ze vzdálených míst naší republiky i ze zahraničí a rádi se sem vracejí. Bazén navštívila i řada poslanců a senátorů, herců a dalších významných osobností a všichni vyjadřovali obdiv nad uskutečněním tohoto odvážného záměru a zároveň blahopřáli všem obyvatelům města a jeho okolí k možnosti využívání tohoto sportovního areálu. Není ve světě běžné, aby město velikosti Horažďovic mohlo realizovat tak investičně náročnou a neobvyklou stavbu. Proto si všichni musíme vážit úsilí těch, kteří se o to zasloužili a dali nám možnost využívat volný čas pro sport a zábavu. Je pravda, že jsou zde nedostatky, se kterými se návštěvníci setkávají a které jsou spojeny se zahájením provozu, ale operativně je řešíme. Proto nás fámy, které se neustále šíří okolo kvality vody v bazénu či okolo vlastní stavby, velmi udivují. Kvalitu vody zajišťujeme dle platných hygienických směrnic. Všechny ukazatele a hodnoty, které jsou měřítkem kvality vody sleduje Okresní hygienická stanice Klatovy, kam se voda dodává k patřičným laboratorním rozborům každý týden. Od té doby, co byl bazén otevřen pro veřejnost, od , kromě dvou dní, kdy byl uzavřen ( a ) nebyla shledána závadnost vody. Podle dosud provedených rozborů nebyl překročen žádný ukazatel či limit sledovaných hodnot. Musíme toto považovat za výplody lidské fantazie, které nás zbytečně poškozují. Je to velmi náročná stavba, svým způsobem ojedinělá, s moderní technologií, a proto není lehké vše doladit k dokonalosti. I přes toto je pro nás útěchou stále velký zájem o návštěvu bazénu a hlavně spokojenost návštěvníků. Lidé se sem rádi vracejí a slova chvály a spokojenosti neustávají. O letních prázdninách bude bazén v provozu pro veřejnost i v dopoledních hodinách. V letním období budou zpřístupněny letní terasy. Ing. EVA ŠTĚPÁNOVÁ, vedoucí KPB O jednom neobyčejném krámku Hned troje služby v jednom zařízení poskytne zákazníkovi půvabný krámek v Nezdicích na Šumavě, jehož majitelem je Ing. Petr Vlas. Kromě drobného prodeje běžných potravin, nápojů a pohlednic, je zde i možnost příjemného posezení a občerstvení v hezkém prostředí, připomínajícím zašlou slávu někdejších šumavských obchůdků. Je zde však ještě něco, co činí z krámku pana Vlasa zařízení opravdu nevšední a pozoruhodné. V zadní části místnosti se totiž nachází i knižní antikvariát, který bychom jinde na vesnici marně hledali. Vzhledem k velikosti prostoru jde spíše o antikvariátek, nikoli však co do počtu a nabídky knižních titulů. Na pozdí starých fotografií, archiválií a tiskovin ještě z éry Rakouského mocnářství, se v několika regálech nachází kolem svazků, z nichž některé představují velice žádaný sortiment. Tak například spisy Karla Klostermanna se na regálu téměř Sportovní 15, Fitness centrum, sauna, masáž Horažďovice whirlpoolka a tobogán tel. 0187/ omládne tu mezi námi fax 0187/ žena, muž a ba i kmán. Provozní doba od do čtvrtek pátek neděle neohřejí. Zájemce zde najde detektivky, humor, krásnou literaturu (bohatě je zde zastoupena Božena Němcová, Alois Jirásek a další klasikové), ale i dětskou literaturu, sport, poezii i dobrodružný žánr. A to za mnohonásobně nižší cenu, než v běžném antikvariátu. Zde koupíte knihu za průměrnou cenu Kč. Kromě antikvárních knih můžete v krámku pana Vlasa koupit i novější literaturu a plakáty, rovněž za výhodné ceny. Zatímco bistro a drobný potravinový prodej pana Vlasa jsou již v provozu několik let, jeho antikvariát funguje teprve od loňského jara. Většinu starších i novějších knih nakupuje pan Vlas v různých antikvariátech a nakladatelstvích, což vyžaduje nemalou investici. Hlavním motivem pro založení tohoto malého knižního království byla snaha majitele poskytnout lidem na Šumavě trochu hodnotné duševní stravy, což dobré kniha může zprostředkovat mnohem lépe a kvalitněji, hod hod. Ceník služeb jednorázové vstupenky 1 hod 2,5 hod 4 hod (celý den) dospělí zlevněné (děti 6 15 let, důchodci, vojáci) dětské 0 6 let skupinové vstupenky 1 hod 2,5 hod 4 hod (celý den) dospělí (20 a více) zlevněné (20 a více) dětské (10 a více) Pořizovací cena permanentky 30 Kč Permanentka dospělá 520 Kč Permanentka zlevněná 350 Kč V ceně vstupenky je zahrnuto využití všech vodních atrakcí; v ceně vstupenky není zahrnut vstup do fitness a sauny; šatní skříňka je uzamykatelná po vložení dvacetikorunové mince. Sauna pátek neděle cena Fitness Po Pá So Ne cena hod hod. 1 hod. za 50 Kč, 2 hod. za 70 Kč hod hod. jednorázové vstupné 35 Kč Po prohlídce Horažďovic přijďte hupnout do vodičky, potom bude ten váš výlet zcela jistě bez chybičky! než leckterý televizní seriál. Jak říká pan Vlas, čilý provoz je zde zejména v letním období, kdy Nezdice žijí turistickým ruchem. Všem zájemcům o dobrou a hlavně levnou knihu lze obchůdek pana Vlasa jen doporučit. Nemusíte jezdit do Klatov ani jiného města. Stačí zajet do Nezdic. Třeba právě tady najdete knihu, po které již léta prahnete. Podrobnější informace o provozní době získáte na tel. 0187/ A hlavně si pospěšte. Krámek má být v provozu pouze do konce letošního října. JIŘÍ KOLÁŘ MUDr. Pavel Děkan oznamuje svým pacientům změnu tel. čísla 0187/

5 Jedinečný projekt K výjimečným počinům v oblasti kultury na okrese Klatovy lze bezesporu počítat jedinečný projekt Okresního muzea v Klatovech. Projekt skanzenu vesnické architektury vzniká svépomocí a díky nadšení lidí, kteří jsou ochotní v Chanovicích pracovat, řekl mi Mgr. Luboš Smolík. Právě z jeho podnětu bylo počátkem roku 1994 přikročeno k zahájení prací na nevšedním díle, které by se mělo systematicky věnovat ohroženým objektům lidového stavitelství. Počátky lze datovat do roku 1990, kdy muzeum získalo stavbu barokní panské sýpky v Chanovicích, která byla opravena a přizpůsobena funkci muzejního depozitáře. O dva roky později obecní úřad odsouhlasil bezúplatný převod cca 1,5 ha pozemku ve prospěch realizace Expozice lidové architektury v přírodě. V srpnu 1994 bylo započato prací na dvou roubených stavbách špýcharu a roubené kolně (viz foto + kresba). Záchranou historického dědictví lidové architektury se klatovští muzejníci zabývají aktivně deset let. To je dosti dlouhá doba na to, aby se mladí lidé, účastníci prázdninových pracovně naučných pobytů, do Chanovic vraceli např. jako vedoucí. Konečně pracovní pobyty i během roku (až 8 ) se staly jednou z hlavních náplní Vlastivědné společnosti Regio. Podle slov vedoucího projektu Mgr. L. Smolíka dochází k paradoxu v tom, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků je v současnosti více objektů rozebraných, nežli postavených. Finanční nedostatečnost je řešena svépomocnou a sponzorskou činností. Řady těch, kteří přispěli finančně, můžete rozšířit i vy. Jsem přesvědčen, že expozice lidové architektury nejen zaplní ono pomyslné bílé místo na mapě Plzeňského kraje, ale že o ní v budoucnu zcela jistě uslyšíme. Zároveň vám, čtenářům, budeme vděčni za jakékoliv upozornění na potřebu záchrany nemovitých kulturních objektů v ašem okrese. IVAN NIKL Z historie strana 5 Stalo se před sto lety Mladý zloděj. František Trš z Volšov, 17 roků starý, čtyrykráte pro krádež již trestaný, vloupal se v době, kdy průvod památky vzkříšení Páně kolem náměstí se ubíral, do bytu p. Antonína Beneše, obuvníka v Sušici, kterémuž ze zamčené zásuvky nalézajících se tam 46 korun ukradl a opět nepozorovaně se vytratil. Při návratu svém z pobožnosti shledal p. Beneš co se v bytu v čase jeho nepřítomnosti stalo, nemeškal udati krádež u něho spáchanou městské policii, která ihned o případě tomto učinila oznámení c. k. místnímu četnictvu, kteréž neprodleně po pachateli počalo pátrati. Podezření padlo ovšem již v prvé řadě na osvědčeného a známého zloděje Frt. Trše a to tím více, poněvadž byl v ten den od několika sousedů viděn v okolí bytu p. Benešova. Po delším hledání nadějného kvítka Frt. Trše podařilo se c.k. četnictvu teprve 8. dubna o 7 hodině večerní jej polapiti. Zloděj Trš se po marném zapírání ku krádeži přiznal a ukázal též místo, kde celý obnos 46 korun měl zahrabaný. Když vše zjištěno, odveden byl Trš k c. k. okresnímu soudu v Sušici do vazby vyšetřovací. Jest to zloděj nadějný a bude-li takto pokračovati, může to přivést hezky vysoko. Bylo by zajisté záhodno toto nadějné kvítko zasaditi do pracovny aby byl na nějaký čas v okolí našem od jeho nepolepšitelné osoby pokoj. Mladá podvodnice. Ke konci února t. r. přišla 13letá dívčina ze Zaluží ku zdejšímu obuvníku p. Martinu Chmelenskému, na němž pár šněrovacích botek v ceně 4 zl. 50 kr. vylákala. Povzbuzena jsou tímto úspěchem zašla do galanterního závodu pana Antonína B., kdež se jí podařilo zboží v ceně 18 zl. vylákati. Také nadějný kvítek, není-liž pravda. Oby případy tyto jsou udány na příslušných místech. Z Rabí. Všem milovníkům starých památností, navštěvovatelům hradů a turistům se oznamuje, že opět jest založena Pamětní kniha navštěvovatelů hradu Rábí na vlastnoruční podpisy. Důležitost této pamětní knihy zajisté každý uzná a neopomene nižádný návštěvník a turista beze všeho ostychu vejíti do školy, okolo které musí jíti a tam do výše jmenované knihy vlastnoručně se podepsati, která každému p. t. návštěvníku ochotně k podpisu předložena bude. Naše nynější nervosní doba, jak se často tímto pojmenováním označuje, přináší též sama sebou prostředky, aby ono zkázonosné předstihování a honbu za výdělkem, zase pečlivějším, zdraví posilňujícím způsobem výživy mírnila a tím všeobecně na blaho a zdar všech vrstev, potěšitelným účinkem působila. V prvé řadě možno zde počítati s Kathreinerovou kávou Kneippovou, která na nejvýše osvědčenou a zdravotní přísadu k zrnkové kávě tvoří a při tom dovoluje, že při lepších výlohách lepší druh zrnkové kávy voliti se může, čímž libá chuť tohoto denního nápoje se značně zjemňuje. Kde se však na úsporu hleděti musí, tu poskytuje Kathreinerova káva Kneippova i bez přísady zrnkové kávy, chutný, velmi se zamlouvající kávový nápoj, neboť obsahuje sama příchuť zrnkové kávy, které se jí pomocí výtažku z kávovníku, dle methody Kathreinerovy, propůjčuje. Jet lehce stavitelná, sílí a tvořící krev a doporučuje se všeobecně lékařsky paním a dítkám, jakož i tam, kde zrnková káva vůbec zakázána jest. Žádná hospodyňka a matka nechť proto neotálí tuto pravou rodinnou kávu si opatřiti, budiž při nákupu ale bedlivě hleděno na původní balíčky s ochrannou známkou farář Kneipp a jménem Kathreiner. Ku sčítání lidu. Čechy mají dle posledního sčítání obyvatel, Morava má dle posledního sčítání obyvatel, Slezsko má dle posledního sčítání obyvatel, Dolní Rakousy mají dle posledního sčítání obyvatel. Roubený špýchar usedlosti Petrovice čp. 6 (z publikace Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu ) Transfer znamená kromě jiného také přenesení památky nebo její části na místo jiné. To je přesně to, co se stalo špýchárku z usedlosti čp. 6 v Petrovicích u Měčína. V roce 1992 byl rozebrán, o dva roky později opět sestaven. Ty dva roky, co dřevěné trámy odpočívaly, se odehrávala nezbytná administrativní řízení: převod pozemku, geodetické vyměření a vytýčení, stavební povolení, vynětí ze zemědělského půdního fondu atd. V září a říjnu 1994 se na poctivé kamenné základy a podezdívku sestavuje roubená stavba obdélníkového půdorysu. Původně sloužila především jako sklad obilí, případně jiných zemědělských produktů, ale také až do zavedení komínového topení jako sklad šatstva. Byla to stavba dobře větraná, šaty nepáchly zatuchlinou a nedávali se do nich moli. Objekt, který tu v Chanovicích vyrostl, patří mezi památkově chráněné. Představuje totiž zvláštní typ stavby vyskytující se jen v jihozápadních Čechách. Tyto patrové špýchárky se stavěly tak, že měly roubené stěny i stropy. Horní strop byl vybudován tak, že připomíná zděnou klenbu i s tím typickým obloukem do vajíčka. Celé roubení se omítlo směsí odpadních materiálů (řezanka, plevy) a nějaké místně dostupné hmoty (hlína, písek). Omazávka chránila trámy a měla i funkci protipožární. Nad celou stavbou se postavila vlastně navolno sedlová střecha, která se v případě požáru dala rychle strhnout. A když zrovna nehořelo, vešel se pod ní třeba chlívek a dřevník. Tak, jako v našem případě. Jako zajímavůstku je možné uvést, že tento špýchárek je cestovatelského založení, neboť pravděpodobně netransferoval poprvé. V Petrovicích stál na podsklepeném základě, který pocházel z devatenáctého století. Špejchárek je o sto let starší. Je možné, že si ho kdysi někdo přinesl jako věno. Taneční klub FIALKA, jehož členové získávají úspěchy nejen v našem regionu, ale v celé republice, vás srdečně zve na II. ročník celostátní postupové soutěže Velká cena města Sušice pod záštitou starostky města, která se koná v sobotu 14. dubna od 9 00 hodin v sušické Sokolovně. Tančit se budou standardní i latinsko-americké tance, a proto: všichni příznivci tohoto krásného, ale náročného sportu přijďte nám držet palce!

6 strana 6 Čas Velikonoc, to je celkem známý pojem na vesnici i ve městech. Křesťané si připomínají podstatu své víry umučení a poté i zmrtvýchvstání Ježíše. V kontrastu k veselému konci masopustu přichází půst, doba odříkání, absence zábavy, která začíná šest týdnů před nedělí po prvním jarním úplňku. Ale ví někdo z dnešní mládeže jen tak z hlavy šest názvů nedělí, které Velikonocům předcházejí? První byla Černá neděle. To se ženy odívaly do tmavého oblečení a většinou tak chodily po celou dobu půstu. Pražil se naklíčený hrášek pučálka a po vsi chodívala leckde maškara, která do domů házela zrnka hrachu, aby byla dobrá úroda. Pražná neděle voněla praženým obilím a podle tohoto staroslovanského pokrmu měla i své jméno. O Kýchavé neděli se říkalo, že kolikrát tento den kýchnete, tolik let ještě budete na světě. I tehdy se našli koumáci, kteří chtěli pomoci osudu a šňupali pepř apod. Když nastala Družebná neděle, scházeli se chlapci s dívkami a společně pojídali koláče družbance s rozmanitým mazáním. Na Smrtnou neděli se zahalovaly kříže látkou a vynášela se smrtka, symbol zimy. Většinou skončila v řece a byla vyprovázena různými říkankami, jako například: Plav zimo, plav, více se nezastav apod. Neděle, kterou se otvírá pašijový týden se jmenuje Květná, podle palmových květů, které vítaly Ježíše v Jeruzalémě. V ten den se světily kočičky. To byla starost dětí a ty se předháněly, kdo bude mít kočičky nejhezčí. Hospodáři je chodili zapichovat k polím, aby v létě nepotlouklo, dávaly se za obrazy, aby stavení chránily před blesky. Na Šumavě a na Chodsku polykali lidé tyto tři kočičky, aby je po celý rok ochránily před bolestmi v krku. Hlavními a dodnes známými dny pašijového týdne byly Škaredá středa ten den se Jidáš mračil na Ježíše a nikdo by se neměl mračit, jinak mu to zůstane po celý rok; Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod. Na Zelený čtvrtek si děti mazaly ústa medem a peklo se pečivo, které se taktéž medem potíralo to aby nikoho neuštknul had nebo neštípl nějaký hmyz a byli jste milí všem. Jedlo se celý den pouze zelené jídlo pro obnovení lidské síly. Všichni věřící šli ke zpovědi a po modlitbě měli všichni políbit zem. Zvony nezvonily, protože takzvaně uletěly do Říma. Aby se nahradilo zvonění, běhaly po vsích děti s řehtačkami. Někde již v tento den dostávaly koledu. Řechtání končilo i začínalo u kapličky nebo u kostela. Velký pátek byl dnem velmi přísného půstu a smutku nad smrtí Ježíšovou. Tomuto dnu se také přisuzovala velká a tajemná moc, neboť se při čtení pašijí otevíraly poklady pro chudé a potřebné lidi. Tak mě napadá dnes by byl v lesích nával, co máme najednou chudých a potřebných. V domácnosti se nesmělo nic rozbít, to přinášelo neštěstí na celý rok, nejedlo se maso a také byly zakázány veškeré práce se zemí. Na Plzeňsku se smetaly pavučiny, aby bylo hodně peněz. Lidé se při východu slunce omývali pramenitou vodou, aby byli zdraví a komu se podařilo vytáhnout ze dna oblázek v zubech, hodit levou rukou přes hlavu, toho celý rok nebolely zuby. Na Bílou sobotu se světil u kostela oheň, byla slavena mše a na Chodsku počítaly hospodyně vejce, které jim slípky snesly od Zeleného čtvrtka. Každý člověk měl mít ten den na sobě něco nového, aby ho takzvaně nepokakal beránek. K večeři bylo první masité jídlo po dlouhém půstu. Boží hod, neboli Velikonoční neděle, byl slavnostní. Světily se připravené pokrmy a do kostela se šlo v plné parádě. Lidé se opět při východu slunce omývali ve vodě, aby odstranili jed ze zimního sluníčka, které bylo považováno za škodlivé. Nejznámějším dnem je dodnes bezesporu Pondělí velikonoční. Snad každý zná zvyk šlehání děvčat pomlázkou, za odměnu v podobě kraslice, symbol života a lásky. Kraslice se různě zdobily, barvily, rýsovaly se na ně různé ornamenty, polepovaly se bezovou duší, rybničním sítem, slamou, nebo odstřižky látek. Mládež i dospělí hrávali pak s vajíčky různé hry jako sekání mincí, nebo ťukání vajíčky o sebe. První neděle po těchto jarních svátcích se jmenovala Bílá neděle a dnes je často dnem prvního svatého přijímání. Ale Velikonoce nejsou jen svátkem věřících. Jsou to svátky se symbolem příchodu jara, konec vlády zimy a znovuvzkříšení života. Probouzející se příroda, ten důkaz věčného koloběhu života, dává vzklíčit i v našich srdcích novou nadějí v nesmrtelnost lidského rodu... Velikonoční recepty Na tyto svátky pečeme jidáše, bochánky zdobené křížkem a beránky. Jidáše mají podobu provazu na kterém se oběsil proradný Jidáš a splétají se tak do podoby spirálek. Jidáše. Na 1 2 kg polohrubé mouky 7 dkg tuku (nejlepší je Hera nebo domácí sádlo), 5 dkg cukru, 2 žloutky, 1 2 kostky droždí, sůl, mléko, vejce na potření, mák na posypání, med na mazání. Těsto rozkrá- Čtenáři nám píší Pod pokličkou znáte svátky jara? jíme na kousky, rozválíme na dlouhé proužky a stáčíme do spirálek. Potřeme vejcem, posypeme trochu mákem a upečeme. Upečené mažeme rozpuštěným medem. Klobásy v těstíčku (velikonoční specialita z Moravy). Na 1 2 kg polohrubé mouky a 1 2 kg moravských klobás 2 žloutky, 3 lžíce rozpuštěného sádla, 2 dkg droždí, mléko, sůl. Necháme zkynout, vyválíme plát a vykrajujeme obdélníčky. Položíme 1 2 klobásy, zabalíme, potřeme vejcem a upečeme. Jehněčí nebo kozlečí jinak. Zkuste a uvidíte bude vám chutnat! Smícháme a uvaříme: 2 sklenky nakládaných cibulek, 1 sklenici paprik, 1 střední kečup, 1 sklenka vody, 2 lžíce worcesteru, špetku pálivé papriky (nemusí být) a 2 rozemleté moravanky. Myslím tím nakládanou zeleninu, tak ne abyste naháněli děvčata v krojích! Zvlášť upečeme maso s pořádnou porcí kmínu. Když změkne, naporcujeme a přelijeme zeleninovou omáčkou. Ředkvičkový salát. 2 3 svazky ředkviček, 2 3 vejce natvrdo, 1 2 sklenky smetany, sůl. Kolečka ředkviček promícháme s nadrobno nakrájeným bílkem. Žloutky utřeme se smetanou, solí a promícháme s ostatním. Zdobíme petrželkou nebo jarními bylinkami. Dobrou chuť a hezké Velikonoce přeje všem MARIE BUBENÍKOVÁ Jako bychom zabloudili do pohádky Ve středu 7. března se uskutečnila Klatovská mateřinka oblastní přehlídka mateřských škol. V Kulturním domě Družba v Klatovech to bzučelo jako v úle. Mohli jste tu potkat v krásných kostýmech nejrůznější zvířátka, broučky, čertíky atd. Děti z jedenácti mateřských škol předvedly celkem 14 vystoupení pod vedením svých učitelek. Po celé odpoledne panovala ve všech prostorách kulturního domu radostná nálada a děti předškolního věku s bezprostředností sobě vlastní tančily, zpívaly, cvičily s hudbou a dramatizovaly pohádky. Barvy našeho města zde byly zastoupeny ve třech vystoupeních. Mateřskou školu Tylova ul. reprezentoval pěvecký sbor Klubíčko (pod vedením učitelek M. Vítovcové a V. Naušové), MŠ Smetanova si připravila dvě pódiová vystoupení. Prvním z nich byl Lesní bál při kterém se ke slovu dostaly hned tři zájmové kroužky Veselá píšťalka, Taneční a Pěvecký kroužek (vedou paní učitelky M. Koubová, J. Krátká a J. Hanusová). Celý program pódiových skladeb a vystoupení uzavřel pěvecký kroužek, který je zároveň součástí dětského sboru Broučci při ZUŠ v Sušici pod vedením Mgr. M. Naglmüllerové a J. Hanusové. Společná píseň všech účinkujících na úplný závěr by docela dobře mohla být motem nejen této zmíněné přehlídky: Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Kdo si zpívá, krásu vidí, nikomu nic nezávidí, proto všichni písničkou, zaplavme zem celičkou. Celá akce byla velmi zdařilá a sluší se poděkovat učitelkám, které děti na vystoupení připravily a organizátorům, kteří umožnili vystoupení našich předškoláků. Někteří z nich se jistě setkají na celostátní přehlídce mateřských škol v Nymburce 11. a 12. května, organizovanou Nadačním fondem»mateřinka«. Pl PhDr. EVA VELECHOVSKÁ pořádá seminář ENNEAGRAM MLÝN jako prostředek sebeuvědomění devět způsobů chování, které si lidé volí již v útlém dětství, aby získali lásku a svou hodnotu. Cena: Kč Termín: Místo: Šumava Prášily, chata U Jakuba (Ing. V. Adamec, tel.: 0187/ ) Informace: E. Velechovská, tel. + fax: 048/ , nebo J. Adamcová, tel. 0187/ V ceně: ubytování, strava, lektor. Prosíme vážné zájemce o účast na tomto semináři, aby se přihlásili do !

7 Kultura strana 7 Otec rodiny dubna Romantická komedie, v níž si Nicolas Cage zahrál muže, který před léty odlétá na stáž do Londýna a slibuje své přítelkyni Kate, že se do roka vrátí. Let však uplynulo třináct a z Jacka se stal úspěšný, bohatý, ale stále svobodný manažer, který si svou dávnou dívku téměř ani nepamatuje. Je před Vánocemi, Jack se z práce vrací do svého luxusního apartmá, usne a druhý den se probudí v malém předměstském bytě, vedle něj leží o třináct let starší Kate a šestiletá holčička mu říká tati. A to je teprve začátek celé řady překvapení, které Jacka čekají. Nakonec se mu role otce rodiny začíná líbit ale co když tato nová realita skončí stejně náhle jako začala a on se vrátí do svého starého života? Může člověk dostat v životě ještě jednu šanci? Časopis Cinema hodnotí 60 % O.K. Trosečník Tom Hanks Trosečník dubna Tropická bouře udeřila tvrdě a nečekaně a peklo, které rozpoutala, pohltilo mnohé, kteří jí toho dne zkřížili cestu. Poryvy zuřivých turbulencí pohazují neovladatelným letadlem, které se řítí k mořské hladině. Je konec ale přesto je tady ještě někdo, kdo se rve o každý nádech, je bezmocně nesen po strmých vodních stěnách, zaklesává se do lanoví záchranného člunu a je vyhozen na opuštěné pobřeží ostrova, který se stane jeho dočasným domovem. Tak se Chuck Noland (Tom Hanks), hvězda zásilkové firmy FedEx zachránil a nakonec osvobodil. Dosud se jeho život řídil rozvrhem, kde každá hodina, minuta i vteřina hrají svou roli a mají svoji cenu, ale když ztroskotáte na pustém ostrově, nemáte problémy s tím, jak vyjít s časem, ale spíše jak přežít. A tak se Chuck začíná učit všechno od začátku a po čtyřech letech samoty se ze systémového inženýra stane profesionální trosečník, který je schopen postavit vor a vydat se po přílivové vlně se slabým zábleskem naděje na návrat domů. Časopis Cinema hodnotí 80 % extra třída. Jarní koncert Svatoboru a smíšeného sboru Ještěd z Liberce sobota 21. dubna v hod. ve Smetanově sále Gymnázia Filmy, které musíte vidět Tygr a drak dubna Milostný příběh zasazený do staré Číny. Krásný a silný, nikdy nepřemožený bojovník Li Mu Bai (Chow Yun-Fat), jeden z nejlepších mistrů nejvyššího bojového umění své doby, se rozhodl ukončit putování napříč Čínou a vrátit se na horu Wudan, kde se naučil svému umění. Požádá proto svou dlouholetou přítelkyni Shu Lien, aby doručila jeho slavný meč Zelený osud do Pekingu, do bezpečných rukou jejich přítele, pana Te. Meč se však dostává do rukou zákeřné Nefritové lišky a je znovu na Li Mu Baiovi, aby ho získal zpátky Zdánlivě banální příběh zpracoval režisér Ang Lee zcela originálně dokonalá technika, choreografie bojových scén, herecké obsazení, úchvatné přírodními záběry z Číny dělá z uváděného filmu ojedinělý umělecký zážitek. Tygr a drak není jen bojovým filmem, jde především o romantický tragicko-filozofický příběh, kdy bojové scény a souboje nejsou jen ukázkou bojového umění, ale jsou způsobem komunikace a vyjadřování pocitů. Jistě byl právem oceněn 4 Oscary za rok Časopis Cinema hodnotí 100 % super. Krajinka dubna Martin Šulík, nejslavnější a nejlepší slovenský režisér současnosti, držitel dvou Českých lvů za film Zahrada přináší nový příběh. Krajinka zachycuje události v dlouhém časovém horizontu (od 20. do 70. let) a je nabita něžným, ze života odpozorovaným humorem. Snímek tvoří historky lidí, kteří žijí v určité krajině, leporelo generací a jejich drobných příběhů. Krajinka se musí každého vnímavějšího diváka dotknout něčím ryzím, neuchopitelným, ale o to naléhavějším. Není to film o historii, ale o nejžhavější současnosti, stejně jako Hřebejkovy Pelíšky a Musíme si pomáhat. Ve filmu hraje řada vynikajících herců Vilma Cibulková, Jiří Pecha, Marián Labuda, Jan Kraus, Jiří Schmitzer a další. Nenechte si ujít!! Časopis Cinema hodnotí 80 % extra třída. Kino v 1. čtvrtletí 2001 Pravidelně sledujeme návštěvnost kina s cílem připravit pro naše diváky co nejširší nabídku filmů všech žánrů. Jak se nám to podařilo a kolik diváků naše kino navštívilo, posuďte sami počet odehraných filmových titulů 57 z toho premiér 39 počet diváků 5508 představení filmového klubu + Projekt počet diváků FK 251 počet školních představení 9 počet dětí 2471 dětská představení 2 počet diváků 168 Žebříček nejúspěšnějších titulů titul průměrný počet diváků repríza na 1 představení 1. Kytice 312 květen 2. Klub sráčů 132 červen 3. Samotáři Z pekla štěstí 106 červenec 5. Charlieho andílci Cesta z města 75 červen 7. Himáláj Karavana Vyvolený 65 srpen 9. Ponorka U květen 10.Vertical Limit 49 květen Nabídka zajímavých filmových premiér ve 2. čtvrtletí 2001 duben Trosečník, Tygr a drak, Krajinka, Zamilovaný profesor 2, 102 dalmatinů, české filmy přehlídky Finále Plzeň 2001 květen Monty Python a svatý grál, Kostka, Rebelové, Tmavomodrý svět, Pokémon červen Fotr je lotr, Marné lásky snaha, Svatby podle Mary, Cabriolet, Slečna Drsňák, Paralelní světy, Není král jako král O podrobném programu našeho kina budete i v letošním roce podrobně informováni na plakátech a v Sušických novinách. sz Program: písničky Karla Hašlera (pěvecký sbor Svatobor) sborové skladby Antonína Dvořáka (smíšený pěvecký sbor Ještěd Liberec pod vedením sbormistrů Petra Pálka a Martina Veselého) Vstupenky v MKS od 9. dubna Turistické, kulturní a poznávací zájezdy v roce 2001 sobota 26. května Salzburg sobota 15. září Regensburg TRADIČNÍ KLOUB pátek sobota sobota sobota pátek uvádí ZČISTAJASNA (Týn nad Vltavou) REGGAE PARTY s Cpt. Morganem MORTIFILIA + UNCLEAN + COWARD + INTERVALLE BIZZARE HIGHERGROUND (Tábor) jazz fussion UŽ JSME DOMA Začátky koncertů ve hodin. Otevírací doba pátek hod. sobota neděle hod. sobota 30. června Český Krumlov divadlo činohra Tři mušketýři sobota 14. července Karlštejn, Dobříš sobota 21. července Český Krumlov divadlo muzikál Divotvorný hrnec sobota 28. července Orlík, Zvíkov sobota 4. srpna Dvůr Králové nad Labem ZOO Safari srpna (sobota neděle) Liberec zámek Sychrov sobota 13. října Polsko Klodsko sobota 24. listopadu Předvánoční Zwiesel sobota 8. prosince Vánoční Vídeň Přihlášky a bližší informace o zájezdovém programu v novém katalogu CK MKS (k dispozici v kanceláři MKS) nebo na tel. 0187/ Ve spolupráci s dalšími cestovními kancelářemi vám můžeme zajistit příjemnou dovolenou v řadě zemí, zájezdy za kulturními zážitky pro kolektivy, školní výlety i podnikové poznávací zájezdy.

8 strana 8 Okresní přebor I. třídy mužů KOC Sušice A Horažďovice B 6:12 Zklamala především neúčast talentovaného hráče Jaraba J., který dal přednost závodům Rallye Šumava. Po půlroční přípravě 5 týdně je to dost nepochopitelné, ale snad je omluvou jeho mládí. Jinak ostatní mladí hráči, kteří dostali příležitost nezahráli dobře. Nezvládli koncovky zápasů především Aschenbrenner J. 0 bodů, Lariš P. ml. 1 bod, Holý P. 1 bod, Sommer 3 body a čtyřhra Sommer, Holý 1 bod. KOC Sušice A Sokol Klatovy 9:9 Remíza, která mrzela především proto, že zazářil Lariš P. ml. 3 body a Jarab J. 2 body. Lariš P. st. nedokázal vyhrát jediný zápas, což zavinilo zmíněnou remízu. Sommer V. 4 body. Podruhé v soutěži Jarab J. a Sommer V. prohráli čtyřhru, ale s počtem čtrnácti vítězství v soutěži patří k nejlepším v okrese. Mistrovství České republiky veteránů Druhý turnaj této soutěže hostil Tišnov na Moravě za účasti 250 hráčů z Čech, Slovenska, Německa i Anglie. Z klatovského okresu se již tradičně zúčastnili 2 hráči z Klatov v nejstarší kategorii a V. Sommer z oddílu KOC Sušice, který ve své kategorii obsadil místo. Prohra s pozdějším vítězem nemrzela, protože v součtu dvou turnajů se posunul celkově na 5. místo mistrovství republiky. Zbývá ovšem ještě pět bodovaných turnajů. Mistrovství Evropy veteránů se letos koná v Dánsku a mistrovství světa příští rok v Japonsku. Páté místo zaručuje účast na těchto soutěžích. Hokejová sezóna dospěla ke svému konci. Za oddíl TJ Sušice hrají pravidelnou soutěž dvě mužská družstva a jedno dorostenecké. Připravili jsme pro vás ohlédnutí za tím, jak se jim v uplynulé sezóně dařilo. Nováček slavil postup Sušické áčko po dvou letech účinkování v západočeském oblastním přeboru poprvé startovalo v jihočeském oblastním přeboru druhé třídy. Jako nováček si vedlo velice dobře a skončilo na celkovém druhém místě za týmem Viktoria České Budějovice. O vítězi soutěže se rozhodlo až v posledním utkání, které sušičtí právě s Budějovickými prohráli. Protože budějovičtí neměli zájem postoupit, připadlo postupové místo právě druhé Sušici, takže v příští sezóně budou startoval sušičtí v jihočeském oblastním přeboru první třídy. Před sezónou jsme si dali za cíl hrát o nejvyšší příčky, případně soutěž vyhrát. Vzhledem k tomu, že jsme rozšířili mužstvo o hráče z Klatov, jsme měli dostatečně široký kádr na to, abychom se mohli o vyšší cíle pokusit. Podařilo se nám skloubit dobrý kolektiv, který se pod vedením trenéra Kratochvíla na soutěž dobře připravil. Průběh soutěže ukázal, Stolní tenis Lední hokej že náš tým hraje pohledný kombinační hokej. V soutěži se nám až na pár výjimek celkem dařilo, hodně nás však mrzely oba prohrané zápasy s českobudějovickou Viktorií a také zbytečná porážka v Českém Krumlově. Přesto jsem se sezónou spokojen. Hned po posledním zápase jsme byli osloveni, zda bychom měli zájem postoupit do oblastního přeboru I. třídy. V pátek 23. března jsme se na hráčské schůzi dohodli, že mužstvo bude hrát vyšší soutěž za předpokladu, že dojde k mírnému doplnění mužstva. Také by mělo lépe fungovat béčko, aby mohlo docházet k prolínání hráčů A i B týmu. Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu a všem, kteří podporují hokej v Sušici. Také bych chtěl poděkovat divákům, kteří navštěvovali naše domácí zápasy v hojném počtu, sdělil nám vedoucí mužstva Miroslav Lemberger Sušice se tedy umístila na celkovém druhém místě se ziskem 21 bodů za 10 vítězství, jednu remízu a 3 prohry, při skóre 53:21. Nejlepším střelcem týmu se stal se dvanácti brankami Petr Turhobr, který s jednadvaceti body vyhrál i týmové kanadské bodování. Sušice v průměru vstřelila 5,3 gólu na zápas, průměr inkasovaných branek měla 4,4. Přestože Sport Z Bolevce přivezli bod 16. kolo SSC Bolevec TJ Sušice 0:0 Hrálo se na velice těžkém terénu. V prvním poločase měli mírnou převahu domácí, ve druhém se karta obrátila. V zápase si obě mužstva vytvořila každé po jedné šanci. Nejprve po rohu střílel sušický Hoda z voleje těsně nad a v samotném závěru svou možnost rozhodnout zápas nevyužili ani domácí, takže si soupeři body rozdělili. Sestava Sušice: Kindelmann Marek, Hoda, Pendl, Ritter, M. Brabec, Kotrba, Čácha, Hubáček, Kočí (46. Kodýdek), Švec. Jarní soutěž střelců Střeleckou sezónu 2001 otevřel na okrese Klatovy Střelecký klub Sušice, který uspořádal soutěž na střelnici v Podmoklech. Sportovní malorážná pistole 5+0 ran 1. Miroslav Makrlík Sušice 283 b. 2. Antonín Hanus Sušice 269 b. 3. František Holub Klatovy 266 b. 4. Miroslav Vintiška Klatovy (rozstřel) 266 b. Velkorážná pistole revolver +20 ran 1. Miroslav Vintiška Klatovy 180 b. 2. Miroslav Makrlík Sušice 178 b. 3. Antonín Hanus Sušice 178 b. 4. Antonín Chmelík Sušice 176 b. Doplňkem byla soutěž Střelecký souboj. Vítězové jednotlivých kol SP Vintiška, Sváta a VP Krejčiřík, Pešl. Ředitelem soutěží byl pan Miloslav Čelakovský. v soutěži nebyla nouze o divoké výsledky a padalo hodně branek, udržel si sušický brankář Farný úspěšnost svých zákroků na 87 procentech. Máme mladé mužstvo, které pohromadě hraje teprve 3 sezóny. Kluci tomu věnují svůj volný čas, trénují jak se má, neschází jim vůle a bojovnost. Jako nováček se rychle otrkali. Máme technické mužstvo, které hraje hokej a nechodí se na led prát. Chce to však vydržet dál, hráči musí sami chtít. Stále však máme určité rezervy, pořád je co zlepšovat. Důležité je, že kluci jsou ochotni splnit to, co od nich trenér vyžaduje, uvedl trenér mužstva Vladimír Kratochvíl. Chtěl bych poděkovat hráčům A týmu za reprezentaci sušického hokeje a přeji jim hodně úspěchů v nové sezóně v jihočeském oblastním přeboru I. třídy, přeje hráčům předseda oddílu ledního hokeje René Šlais. Béčko skončilo za očekáváním Sušický B tým, který startoval ve Sportissimo cupu, oproti minulým sezónám ustoupil ze svých pozic. V konečné tabulce mu patří celkové páté místo. Mužstvo pouze čtyřikrát vyhrálo, jednou remizovalo a devětkrát pro- Shora zleva: Jiří Beneš, Miroslav Hyťha. Uprostřed zleva: Petr Lemberger, Pavel Sejpka, Pavel Bastl, Karel Klement, Libor Končal, Radek Zahálka, vedoucí mužstva Miroslav Lemberger. Dole zleva: Karel Tománek, Pavel Uxa, Libor Potužník, trenér Vladimír Kratochvíl, Radek Farný, Petr Turhobr, Richard Pitel. Chybí Michal Hrabý. ssk hrálo. Nastřílelo 57 branek a inkasovalo jich 78, nasbíralo 9 bodů. Nejlepším střelcem týmu se stal Otta s deseti brankami, který byl s devíti asistencemi zároveň nejlepším nahrávačem. Byl však také nejtrestanějším sušickým hráčem. Letošní sezóna neskončila podle našich představ. Páté místo je jistě za očekáváním. Zklamání určitě přinesla dvě poslední utkání s Trhanovem a Bolešinami. Obě utkání Sušice prohrála, přestože obě mužstva skončila v konečném účtování za Sušicí. I když se v mužstvu vystřídalo celkem 24 hráčů, na některá utkání byl problém postavit alespoň dvě pětky. V příští sezóně se toto musí zlepšit. Určitě k tomu přispěje větší spolupráce s A mužstvem, uvedl vedoucí mužstva Miloslav Aschenbrenner. Soupeři byli lepší Nově vytvořenému týmu dorostu se v letošní sezóně nedařilo. Tým startoval v jihočeském oblastním přeboru. Družstvo skončilo na poslední čtvrté příčce, získalo jen jediný bod za remízu s vítězem soutěže Strakonicemi. Za tým nastupovali brankáři Martin Šlais, Martin Válek, obránci: Lukáš Blažek, Štěpán Broža, Jan Gabriel, Petr Hasnedl, Karel Patlejch, Ondřej Fišer, útočníci: Jiří Janouš, Martin Vávrů, Petr Rychtařík, Vojtěch Slezák. Daniel Saller, Petr Košvanec, Martin Sejpka, Miroslav Šperl, Petr Váchal. Přestože jsme se střetávali se stejnými družstvy jako v loňské sezóně, když jsme hráli oblastní přebor žáků, za svými soupeři jsme zaostávali. Začátek sezóny vypadal herně celkem dobře, pak se přestalo dařit a táhlo se to až do konce. Chtěl bych poděkovat rodičům hráčů, kteří se podíleli na dopravě týmů k utkáním. Družstvo dorostu bude i v příští sezóně hrát oblastní přebor dorostu jižních Čech, uvedl vedoucí družstva René Šlais. Přišel jsem k týmu v rozehrané sezóně. Spokojen být nemohu. Některé zápasy kluci odehráli slušně, někdy prohráli vysokým rozdílem, ale zaslouženě. Soupeři byli zkrátka hokejově lepší. Zklamal mě přístup některých hráčů k tréninku, sdělil nám trenér Jiří Švec. Nevydařené loučení , Sušice Bc Sušice Lokomotiva Plzeň C 53:61 [čtvrtiny 14:14, 27:34, 42:49, 53:61] Předposlední zápas (pro)hráli muži Bc Sušice doma. Velmi nízké skóre svědčí o vynikající obraně (BcS má jednu z nejlepších obran skupiny!) a také o slabém útoku. BcS mělo jedno z nejnižších skóre celé sezóny (o tom však příště). Tento zápas byl nevyvedený. Do střelecké listiny se zapsalo pouze pět hráčů. První čtvrtina byla dosti vyrovnaná. Ve druhé soupeř o něco utekl. BcS se nedařilo náskok zničit; sedm bodů neustále přebývalo na soupeřově straně. S konečným hvizdem 53:61. Čtvrtá a poslední prohra BcS bolela. Více než ty ostatní. Hrálo se doma. A tuto sezónu naposled. Body: Vávra M. 20 b., Kalný P. 12 b., Marek P. 11 b., Veselý D. 8 b., Kunský F. 2 b. Poslední zápas sezóny poražené Rokycany , Rokycany SBK Rokycany Bc Sušice 50:66 [čtvrtiny 10:13, 22:37, 34:55, 50:66] Poslední zápas BcS v této sezóně byl neuvěřitelně tvdý. BcS od začátku vedlo. Nenechalo si náskok sebrat, naopak jej postupně zvyšovalo. Vyhrálo všechny čtvrtiny. Tedy nakonec porazilo Rokycany o šestnáct bodů. Opět vynikající byla obrana soupeř nastřílel pouhých 50 bodů! Střelba šla. Běžná výhra (?). Tak to byl poslední zápas. Tvrdý. Výhra! O úspěších a neúspěších však podrobněji příště! Body: Kouba R. 20 b., Vávra M. 17 b., Valík J. 13 b., Kožnar P. 11 b., Kalný P. 3 b., Veselý D. 2 b. Konečné skóre Bc Sušice: 8 výher, 4 prohry. Bc Sušice skončilo druhé ve své skupině. O tom, jak si vedlo v této sezóně se dočtete v příštím vydání SN! Chcete vědět více? Navštivte internetovou adresu Bc Sušice Elektronické šipky Sušický Open Cup Dvanáctým a třináctým kolem pokračoval sušický šipkový Open Cup leden prosinec Ve 12. kole zvítězil Vlastimil Míčka (SK MBC Sušice), 13. kolo se stalo kořistí Jiřího Šembery (Jolly Bar Horažďovice). V průběžném pořadí se nic nezměnilo, stále vede Vlastimil Míčka před Lukášem Rohanem (Sušice) a Lucií Korcovou (Sušice). Seriál otevřených šipkových turnajů jednotlivců sušický šipkový Open Cup pokračuje každý čtvrtek od 19 hodin v restauraci Lidový dům v Sušici. Západočeská extraliga družstev Dvě výhry a jednu prohru si připsali sušičtí v uplynulých třech kolech extraligy družstev. I přes prohru patří Sušici stále první příčka v tabulce. 16. kolo SK MBC Sušice DC Sympact Plzeň B 5:6 (14:14) Velice vyrovnané utkání. Domácí Sušice vedla již 4:1, ale před závěrečným cricketem byl stav vyrovnaný 5:5. V závěrečné hře hosté rozhodli o svém těsném vítězství. Sestava Sušice: Jíša, Novotný, Slovák, Míka, Míčka, Šíma, Kaiser. 17. kolo AŠKK Vejprnice SK MBC Sušice 5:6 (14:14) Zápas byl hodně nervózní. Sušičtí vedli před poslední hrou 6:4, domácí poté snížili na 6:5. Sestava Sušice: Jíša, Novotný, Slovák, Míka, Míčka, Šíma, Kaiser. 18. kolo SK MBC Sušice Chicago club Plzeň 7:4 Přestože domácí nedali svou kůži lacino, sušičtí si připsali další výhru. Sestava Sušice: Jíša, Novotný, Slovák, Míka, Míčka, Šíma, Kaiser Západočeský pohár družstev SK MBC v 1. kole vyřadil béčko Vejprnic a poté přešel do 3. kola i přes Adrii Plzeň. Odveta 1. kola AŠKK Vejprnice B SK MBC Sušice 0:11 (5:22) Sušice po jasném domácím vítězství nezaváhala ani na půdě soupeře. Sestava Sušice: Slovák, Jíša, Míčka, Míka. 2. kolo Adria Plzeň SK MBC Sušice 4:7 (9:16) Sušice se s tímto soupeřem střetla vůbec poprvé a utkání pro ni skončilo vítězně. Sestava Sušice: Jíša, Novotný, Slovák, Míka, Míčka, Šíma. Odveta 2. kola SK MBC Sušice Adria Plzeň 11:0 (22:2) Po vítězství v Plzni doma sušičtí jednoznačně potvrdili svůj postup. Sestava Sušice: Jíša, Novotný, Slovák, Míka, Míčka, Šíma, Kaiser. Kulečník 2. liga ČMBS 13. kolo SK kulečník Sušice Řipská Praha 8:10 Vyrovnané střetnutí. O vítězství hostů se rozhodlo až v závěrečných mantinelových hrách. Sestava Sušice a body: Provazník 4, Příhoda 2, Holý 2, Řeřicha, Nekola.

9 Inzerce strana 11 Město Sušice nabízí odprodej posledního volného pozemku pro výstavbu rodinného domu v Sadové ulici v Sušici. V místě byla dokončena investiční akce výstavba infrastruktury. Informativní podklady jsou k dispozici na Městském úřadě v Sušici, hospodářsko-právním odb., náměstí Svobody 138, Sušice I, tel. 0187/ Dárcům krve Odběry krve budou probíhat na stanovených místech v době od 14 do 17 hod Horažďovice Kašperské Hory Kolinec Zasedání Rady města a Zastupitelstva města Sušice v roce 2001 Další zasedání RM, která se schází každých čtrnáct dní, se uskuteční 9. dubna Zasedání zastupitelstva města 13. června, 5. září, 7. listopadu, 12. prosince. VZP ČR ve spolupráci s plaveckým bazénem v Horažďovicích nabízí pro své pojištěnce plavání zdarma každé úterý od 17 do 18 hodin v období od 3. dubna do 5. června. Vstup zdarma po předložení průkazky VZP ČR. MINIMISS Sušice 2001 Máte zájem stát se MINIMISS Sušice 2001? Pak se můžete přihlásit do soutěže pro nejhezčí, nejsympatičtější, nejšikovnější, nej dívku. Soutěžit se bude ve čtyřech disciplinách: aerobic, volná disciplina, zručnost, promenáda tentokrát ve znamení diskoték. Soutěž je určena pro dívky od 2. do 9. třídy, rozděleny budou do dvou kategorií: a třídy. Startovné v soutěži je 50 korun, přihlášky přijímá Dům dětí a mládeže v Sušici nejpozději do 14. dubna 2001! Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto dosud volné nebytové prostory Celý objekt čp. 298 na st. p. č. 657 v Sušici (dosud nevyužitý objekt v areálu bývalého velitelství v sousedství finančního úřadu) Dvě kanceláře s WC v objektu čp. 873/II v Sušici o celkové výměře 83,3 m 2 (v místě sídlí Bytservis) volné od Jedna místnost o výměře 15 m 2 v nízké budově bývalého velitelství čp. 255/II v Sušici vhodná pro kancelář, učebnu apod. volná od , po dohodě případně i dříve. Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ Příspěvky do fondu údržby Pan M. C. plánuje koupit byt do osobního vlastnictví. Není mu ale zcela jasné, jak bude muset přispívat do fondu údržby. Podle ceny bytu, nebo velikosti podlahové plochy? Pravidla, jak budou noví vlastníci přispívat na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, stanoví prohlášení vlastníka, které musí být uzavřeno vždy při převodu první jednotky do vlastnictví. Mezi jinými povinnými údaji (stanovenými 4, zákona O vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb.) jsou v něm uvedena pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku. Výši záloh na náklady spojené se správou domu a pozemku si určí vlastníci bytových jednotek dohodou tak, aby kryli předpokládané náklady. O použití těchto prostředků rozhoduje společenství vlastníků, popř. jiná oprávněná právnická osoba. Pokud není zřízena, tak vlastníci jednotek sami. Jsou-li skutečné náklady vyšší než souhrn záloh poskytnutých vlastníky jednotek, jsou povinni hradit tyto skutečné náklady. Z dotazu vyplývá nedostatečná informovanost o povinnostech nového vlastníka, což je skoro obecný znak těch, kteří se z nejrůznějších příčin stali účastníky privatizačního procesu. Nejde jen o zákon o vlastnictví bytů, ale i o ustanovení stavebního zákona, vyhlášky o revizích elektrických a plynových spotřebičů i jejich rozvodů v bytech. Vlastník také musí dům ve vlastním zájmu pojistit, je povinen platit daň z nemovitosti a také hradit náklady na správu domu. Podle stavu domu pak mohou tyto částky dosáhnout značné výše. Z uvedeného vyplývá, že pravidelné příspěvky do fondu údržby a oprav mohou být značně rozdílné od vašeho současného nájmu. MO SON Sušice DDM vás zve pojeďte s námi na prázdniny Poznávací pobyt v Jaroměři termín od Poznávání východočeského regionu Babiččino údolí, Dvůr Králové nad Labem, Náchod, koupání a rekreace. Vhodné pro děti od 10 let. Cena Kč. Sportovně turistický pobyt v Podmoklech termín od 15. do Pro všechny děti za Kč. Hry, zábava, sport, koupání. Soustředění rybářů v Týně nad Vltavou termín od do Pro členy rybářského kroužku, cena Kč Informace a přihlášky v DDM Sušice, tel. 0187/ , termín odevzdání přihlášek 4. května 2001.

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 6. do 20. dubna 2001 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (pátek sobota) Vřískot 3 Závěrečná kapitola oblíbené hororové série. USA, titulky, 116 min., od 15 let (neděle ) Oběti a vrazi Drama nevlastních sourozenců, které se odehrává v době dospívání i později v dospělosti v hl. rolích Ivana Chýlková, Karel Roden. ČR, 105 min., od 12 let (úterý středa) Otec rodiny * Romantická komedie o tom, zda člověk využije druhou šanci, kterou mu život nabídl. V hl. roli Nicolas Cage. USA, titulky, přístupný. 12. (čtvrtek) Filmový klub Institut Benjamenta * Podtitulem snímku je Sen nazývaný lidský život příběh mladého hrdiny ve škole pro sluhy, vedené tyranským ředitelem a jeho sestrou. V. Británie 1995, režie bratři Quayové, titulky, 105 min., od 15 let (pátek sobota) Mission Impossible 2 Zvláštní agent FBI opět v akci, je třeba najít nově vyvinutý preparát, který může vážně ohrozit lidstvo. V hl. roli Tom Cruise. USA, titulky, 124 min., od 12 let (neděle ) Trosečník * Havárie letadla, jeden z cestujících přežil na odlehlém místě a teprve po čtyřech letech samoty se vrací jako jiný člověk zpět do civilizace V hl. roli Tom Hanks, dále Helen Huntová. USA, titulky, od 12 let (úterý středa) Tygr a drak * Milostný příběh zasazený do staré Číny mistr bojového umění, nenaplněná láska, nesmrtelná legenda v hl. roli Chow Yun-Fat (čtvrtek pátek) Zamilovaný profesor 2 Bláznivá komedie známý pedagog z prvního dílu komedie profesor Klump (Eddie Murphy) se žení! Pojďte do kina budete se smát! USA, dabing, 107 min., přístupný (sobota neděle) Krajinka * Příběh tvoří historky lidí, kteří žijí v určité krajině a z jejich osudů se splétá obraz dob. Režie Martin Šulík, vynikající slovenský režisér, držitel řady filmových ocenění. V hlavních rolích vynikající čeští i slovenští herci. Slovenská republika, 106 min., od 12 let. Společenská zábava 14. dubna od 9 00 hodin velký sál Sokolovny Velká cena města Sušice Druhý ročník celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích pod záštitou starostky města. 15. dubna ve hod. Fortuna taneční zábava 28. dubna ve hod. Country bál Hraje ROŠAMBO Divadlo 9. dubna v hod. Tandem smíchu aneb útok na bránice Václav Faltus a František Sysel ve večeru plném smíchu a zábavy. Semináře Salonek Sokolovny, vždy v úterý od do hodin. Cena semináře 300 Kč + cena materiálu (výrobek zůstane účastníkovi). Přihlášky telefonicky nebo písemně: Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0607/ dubna 2001 Velikonoce 15. května 2001 Sušina III 18. srpna 2001 Květinový den, sušické náměstí Prázdninové akce dle zájmu Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 do 18 hodin Muzeum Sušice Tel., fax: 0187/ Rozhledna Svatobor Tel.: 0187/ Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hrají otevřené turnaje jednotlivců Sušická šipka. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete pátek neděle a hod hod. Julius Urbanics masáže objednávky tel , 0603/ Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy Nyní nově i studovna a čítárna s přístupem na internet (využití internetu je možné po předběžné domluvě i mimo obvyklou provozní dobu), středa, pátek a hod. oddělení pro děti, středa, pátek hod. v období prázdnin a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel čtvrtek a hod. redakce SN tel. a fax: , Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody radnice, tel. 0187/ , fax 0187/ , e- mail nebo Provozní doba v zimním období: pátek a hod. sobota hod. Informace: propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy telefonní karty, samolepky HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě otevřeno denně hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Tel. 0187/ KAŠPERSKÉ HORY Společenská zábava čtvrtek 12. dubna od hod. kinosál v K. Horách ZELENÁČI Mirka Hofmana Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ , Do 30. dubna 2001 otevřeno pro hromadné zájezdy (objednávky 2 dny předem na telefon). Informace Městská knihovna, tel. 0187/ a středa pátek hod hod. Městské kulturní středisko, tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. HORAŽĎOVICE Kino Otava (oba dny ve hod.) Cela Vstup do mysli masového vraha. Thriller. USA, titulky od 15 let (oba dny ve hod.) Drsnej Shaft Chlap jak má být. Nějaký problém? Kriminální thriller. USA, titulky od 15 let (oba dny v hod.) 102 dalmatinů Roztomilá štěňátka znovu v ohrožení. Pokračování úspěšné rodinné komedie. USA, dabing (oby dny ve hod.) Fotr je lotr Konečně nalezl dívku svých snů, ale pro jejího otce se stal noční můrou. Komedie s Robertem de Niro v hlavní roli. USA, titulky, přístupný. Kino Otava hlavní vchod Otevřena sázková kancelář TIPSPORT hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům, tel. 0187/ úterý 10. dubna v hod. Moravěnka po několika letech koncert populární dechovky z Moravy sobota 14. dubna ve hod. MASH rocková zábava sobota 21. dubna ve hod. Zvlášňý škola rocková zábava Divadlo 23. dubna v hod. Vězeň na druhé avenue divadelní představení s Petrem Kostkou v hlavní roli. Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ Informační centrum Prácheň Tel. 0187/ KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně a hodin. Tel. 0186/220 49, Výstavy Vojmír Vokolek plastiky (podzemí) Karel Cudlín fotografie (přízemí) Michal Blažek sochy (1. patro) Viktor Karlík centrum periferie (retrospektiva) 2. patro. Výstava potrvá do Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ denně (mimo ) a hod. Prodej katalogů, pohledů a plakátů. Knihovna na Klenové pátek Stálá divadelní scéna Tel. 0186/ hod. KULTURNÍ PAMÁTKY (prohlídky po tel. dohodě) Hrad RABÍ sobota a neděle a hod. velikonoční a hod. (poslední prohlídka v 15 hodin) tel., fax 0187/ , Hrad VELHARTICE Pro veřejnost zpřístupněn až od května tel. 0187/ Hrad KAŠPERK denně mimo tel. 0187/ hod. Hrad ŠVIHOV Pro veřejnost zpřístupněn až od června Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel a hod. středa a hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny VZP ČR Sušice, středa a hod. úterý, čtvrtek, pátek a hod. Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. středa pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát státní sociální podpory OÚ tel (budova polikliniky na náměstí ve dvoře) středa pátek hod. Notář (radnice 2. patro) hod. Katastrální úřad tel (radnice) hod. středa Finanční úřad tel , , (nemovitosti), Klostermannova ul. 629, středa Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice (budova Policie ČR) každé sudé úterý hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet mkssu, Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.)

Občan kraje (ČR, trvalý pobyt v obci, újezd, cizinci, nem.) Samostatná působnost. Občan obce (ČR, trvalý pobyt, cizinci, nem.) Obec Zákon č. 128/2000 Sb. Kraj Zákon č. 129/2000 Sb. samostatné (rovnocenné) entity (pokud není stanovena působnost kraje, vždy je příslušná obec v oblasti územní samosprávy) Základním územním samosprávným

Více

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva

Jednací řád Článek I Úvodní ustanovení Článek II Pravomoc zastupitelstva Jednací řád Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle ustanovení 96, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků, na tomto jednacím řádu

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení

Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Jednací řád Zastupitelstva obce Ptení Část první Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Jednací řád stanoví zásady a způsob přípravy, svolání, jednání, usnášení Zastupitelstva obce Ptení (dále jen

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň

Obec Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Jednací řád zastupitelstva obce Nevřeň Zastupitelstvo obce se usneslo vydat dne 8.1.2013 podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích ), tento svůj jednací

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona

Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona Zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném Zveřejňování informací dle 5 cit. zákona Odst. 1 písm. a) 1. Česká republika se dle Ústavy čl. 99 člení na obce, které jsou základními

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Pravidla pro činnost likvidační komise

Pravidla pro činnost likvidační komise Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2014 Pravidla pro činnost likvidační komise Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla upravují zřízení, náplň a způsob činnosti likvidační komise (dále

Více

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá

Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá Jednací řád Zastupitelstva obce Okrouhlá -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1

8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 8. STÁTNÍ SAMOSPRÁVA... 1 1. SAMOSPRÁVNÉ ORGÁNY V PODOBĚ KRAJŮ A OBCÍ... 1 8.1. OBCE... 1 8.1.1. POSTAVENÍ OBCÍ... 2 8.1.2. ÚZEMÍ OBCÍ... 2 8.1.3. ČLENĚNÍ OBCÍ... 2 8.1.4. ORGÁNY OBCE... 3 OBECNÍ ZASTUPITELSTVO...

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada

Stanovy Svazku obcí Jezero Milada Stanovy Svazku obcí Jezero Milada ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Dle ustanovení 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, níže uvedené obce založily dobrovolný svazek obcí pod

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s.

Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. Stanovy občanského sdružení Fan Club HCO o.s. I. Název a sídlo sdružení Název: Sídlo: Fan Club HCO o.s. Třída Svobody 6, 779 00 Olomouc II. Základní ustanovení 1. Fan Club HCO o.s. (dále jen sdružení)

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Jednací řád zastupitelstva města Žamberka

Jednací řád zastupitelstva města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Jednací řád zastupitelstva města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3226 Vydání č.: 09 Výtisk č.: 01 Platnost od: 10.12.2014 Účinnost od : 01.01.2015 Platnost do:. Zpracoval: JUDr.

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

10. Provozní řád školní jídelny

10. Provozní řád školní jídelny Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2, příspěvková organizace se sídlem 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2 10. Provozní řád školní jídelny Vypracovala: Ing. Ivana Raunerová, ředitelka školy

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Vymahatelnost pohledávek v praxi

Vymahatelnost pohledávek v praxi Vymahatelnost pohledávek v praxi Obsah Legislativní rámec Vnitřní předpisy organizace Organizační zajištění a kompetence Druhy pohledávek a způsoby jejich vymáhání Závěr Legislativní rámec Zákon 128/2000Sb.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více