XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY"

Transkript

1

2

3 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY K O N G R E S S M E Z I N Á R O D N Í Ú Č A S T Í HAVLÍČKŮV BROD září 008 NAD KONGRESEM ZÁŠTITU PŘEVZALI: RNDr. Miloš Vystrčil hejtman kraje Vysočina Ing. Jana Fischerová, CSc. starostka města Havlíčkův Brod MUDr. Vít Kaňkovský ředitel nemocnice Havlíčkův Brod VĚDECKÝ VÝBOR: Milena Matysová MUDr. Antonín Fikrle, CSc. MUDr. Eva Hoffmannová, CSc. Doc. RNDr. Pavel Komárek, CSc. MUDr. Jozef Kubinyi, PhD. Ing. Ivan Kuželka Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, PhD. Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Ing. Ivan Kuželka, garant kongresu Bc. Blanka Dočekalová Alena Fialová MUDr. Petr Libus MUDr. Ladislav Zadražil, asistent pro zahr. účastníky ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ KONGRESU: Hotel Slunce HB s.r.o. Ladislava Nováková, Pavel Sochr, jednatelé společnosti a ostatní pracovníci

4 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Organizátoři děkují všem zúčastněným firmám za pomoc a spolupráci při organizaci XLV. DNM HLAVNÍ VYSTAVOVATELÉ: BANK. SYS s.r.o. EDOMED a.s. KC SOLID s.r.o. LACOMED s.r.o. M.G.P. s.r.o. SIEMENS s.r.o. ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU a.s. DALŠÍ VYSTAVOVATELÉ: ACESO Praha s.r.o. EMPOS s.r.o. LEMAX s.r.o. RDSYS Ing. Petr Šimeček VF a.s., Černá Hora PODPORUJÍCÍ FIRMY A ORGANIZACE: Aeroklub o.s. Havlíčkův Brod ATIX Havlíčkův Brod Canberra Packard s.r.o. G and G Medical Engineering s.r.o. Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. KD Ostrov s.r.o. Havlíčkův Brod Město Havlíčkův Brod Měšťanský pivovar a.s. Havlíčkův Brod PRIBINA s.r.o. Přibyslav Spektrum Holas Havlíčkův Brod STARR Penzion Havlíčkův Brod Tisk Hermann & spol. Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

5 Havlíčkův Brod, září 008 Místo konání: Registrace: Jednací jazyk: VŠEOBECNÉ INFORMACE Kulturní dům Ostrov, Na Ostrově 8, Havlíčkův Brod (Samostatný vstup do kinosálu zvenku) Vstupní část KD Ostrov Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. Čeština, slovenština, angličtina (bez tlumočení) Rámcový program: Středa hod. zahájení a odborný program hod. kulturní program hod. odborný kvíz Čtvrtek hod. odborný program hod. plenární schůze ČSNM 9.00 hod. společenský večer Pátek hod. odb. program, závěrečné zhodnocení (highlights), ukončení kongresu Projekce: Postery: Firemní výstavy: Potvrzení o účasti: Občerstvení: Dataprojekce, každý účastník by měl zapůjčit datovou podobu prezentace pověřenému pracovíku, který zajistí zkopírování do projekčního počítače. Vystaveny budou od od 4.00 hod. do do.00 hod. Otevřeny od od 4.00 hod. do do.00 hod. Certifikát s přidělenými kreditními body O přestávkách káva, čaj, nealkoholické nápoje a zákusek Stravování: Na vlastní náklady, zvýhodněné stravenky na obědy 5. a v hotelu Slunce, dostatečné množství restaurací v docházkové vzdálenosti do 5 minut pěšky. Parkování: Pojištění: Rekreační lety: Hlídané i nehlídané parkoviště u KDO, další veřejná parkoviště ve vzdálenosti 3 5 minut pěšky. Organizátoři kongresu nepřebírají odpovědnost za ztrátu věcí, poškození osobního majetku, finanční ztrátu, zranění či smrt účastníků a , hod., podle počasí, rezervace letenek při registraci, platba na letišti. Doporučená TAXI služba: Taxi MONTE, tel.: , Jmenovky: Žádáme účastníky o viditelné nošení jmenovek, které opravňují ke vstupu na vědecká zasedání, výstavu firem, doprovodné kulturní a společenské programy a k použití doporučené taxislužby. 3

6 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Středa Zahájení Kinosál SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ODBORNÝ PROGRAM (Změny programu jsou v pravomoci organizačního výboru) Středa Přednášky Hlavní sál Kardiovaskulární systém I. (perfuze myokardu, prognóza ICHS) Předsedající: Fikrle A., Lang O.. Je něco nového v nukleární kardiologii? Fikrle A, Plzeň. Efektivita emergentní PTCA u pacientů s akutní ischemií myokardu Lang O., Kuníková I., Erbrt M., Kamínek M., Mysliveček M, Praha, Olomouc 3. Detekce postischemického omráčení umožňuje další stratifikaci rizika u pacientů s normální pozátěžovou perfuzí resp. s její mírnou reverzibilní poruchou Budíková M., Kamínek M., Metelková I., Mysliveček M., Koranda P., Študentová H., Sovová E., Lukl J., Olomouc 4. Identifikace rizikových pacientů s ICHS pomocí kvantitativního gated SPECT myokardu v kombinaci se stanovením koronárního kalciového skóre Kamínek M., Sovová E., Metelková I., Budíková M., Buriánková E., Formánek R., Lukl J., Stejskal D., Olomouc 5. Snímání perfuzní scintigrafie myokardu vsedě srovnání se záznamem vleže Lang O., Komorousová I., Praha 6. Vyšetření a diagnostika koronární nemoci se stratifikací rizika u asymtomatických diabetiků II. typu pomocí gatovaného SPECTu Bakala J., Bernátek J., Adamíková A, Kurfürst P., Gregarová E., Zlín Přestávka Kardiovaskulární systém II. (viabilita myokardu, plicní embolie) Předsedající: Fikrle A., Kamínek M. 7. Srovnání FDG SPECT a zobrazení tkáňovou dopplerovskou echokardiografií pro detekci viability myokardu Lang O., Pěnička M., Praha 8. Je plicní embolizace u mladých lidí (5 5 let) tak neobvyklá diagnóza? Výsledky pětileté studie Chroustová D., Krátká K., Palyzová D., Petr R., Praha 4

7 Havlíčkův Brod, září Efektivita ventilační scintigrafie plic pro diagnózu embolie do plicnice u pacientů s vysokou pravděpodobností embolie na scintigrafii plicní perfuze Lang O., Pěnička M., Kuníková I., Praha 0. Časový průběh defektů plicní perfuze u pacientů s embolií do plicnice Lang O., Kuníková I., Praha Panelová diskuze Využití metod nukleární medicíny v České republice při vyšetřování kardiovaskulárního systému Fikrle A., Kamínek M., Lang O., Bakala J. Středa Kvíz Hotel Slunce, sál. p Soutěžní odborný kvíz Šámal M., Kuželka I. Maximální počet účastníků 5. Přihlášky při registraci. Čtvrtek Přednášky Hlavní sál Onkologie I. (PET + PET/CT) Předsedající: Mysliveček M., Votrubová J.. PET a PET/CT v zobrazování urologických malignit Skopalová M., Šimonová K. ONM, PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha 5. Systematic FDG-PET/CT for the detection of recurrent head and neck squamous cell carcinoma 6 months after curative treatment Balogova S.,, Huchet V., Nataf V., Montravers F., Kerrou K., Talbot J. N. T. Service de médicine nucléaire, L Hôpital Tenon, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France Oddelenie nukleárnej medicíny I. Internej kliniky FNsP Bratislava, Slovensko 3. PET/CT v předoperační diagnostice tumorů pankreatu Koranda P., Mysliveček M., Buriánková M., Formánek R., Kysučan J., Havlík R., Budíková M. Klinika nukl. med., I. chir. klinika, FN a LF UP Olomouc 4. Klinické využití 8 F-FDG-PET, PET/CT u lymfomů Kantorová I., ONM, PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha F-FDG PET/CT v diagnostice mnohočetného myelomu: srovnání s 99m Tc-MIBI scintigrafií Mysliveček M., Baťovský J.,Ščudla V., Buriánková E., Koranda P., Minařík J., Zapletalová J. 3 Klinika nukleární medicíny a PET centrum, III. interní klinika a 3 Ústav lékařské biofyziky FN a LF UP Olomouc 5

8 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 6. Je PET/8FDG vyšetrenie užitečné v diagnostike neuroendokrinných nádorov? Makaiová I., KNM OÚSA Bratislava 7. Diagnostika infekce cévních protéz pomocí PET/CT: první výsledky Votrubová, J., Bělohlávek, O., Špaček, M., 3 Šebesta, P. PET centrum NNH, Praha. chirurgická klinika VFN a.lf Praha, 3 oddělení cévní chirurgie NNH, Praha 8. Periaortitis chronica v 8 F-FDG PET obraze Řehák Z., Němec P., Nižňanská V., Hofírek I., Fabián P., Stupalová J., Staníček J., Bolčák K. Masarykův onkologický ústav, Brno, FN U Sv. Anny, Brno Čtvrtek Přednášky Kinosál Sekce zdravotnických pracovníků I. Předsedající: Matysová M., Kubáňová M. 45. Využití PET při dg. karcinomu plic Křivánková I., Velichová M., ONM MOÚ Brno 46. PET a PET/CT v diagnostice rakoviny vaječníků Ďulíková Z., Tomšová M., Vilišová M., Bolčák K. ONM MOÚ Brno 47. Kvalita obrazu při vyšetření viability myokardu 8F-FDG u diabetiků Nováčková B., Lang O. KNM UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Kontrola kvality při zobrazování perfuze a funkce myokardu pomocí gated SPECT Procházková P., Veselá O., Kamínek M., KNM FN Olomouc 49. Práce s hybridní kamerou Infinie Hawkeye 4 při vyšetření SPECT/CT Uhrinová S., Šmejkalová M. Oddělení nukleární medicíny FN a LF UK v Hradci Králové 50. Prínos SPECT/CT pri vyšetrení zápalu so značkovanými leukocytmi Tarcal M., Kubáček R., Mravíková I., Cesnaková Z., Árpová V., Povinec P. PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava 5. Scintigrafické metody v diagnostice zánětu Schejbalová J., Techetová M., Drozdková R. Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 5. Detekce žilního přístupu pomocí přístroje VEINLITE při aplikaci radiofarmak Štědrová V., Rysová L. Ústav nukleární medicíny. LF UK Praha 53. Syndrom vyhoření FN Ostrava Dočkalová Š., Pěkníková A. Klinika nukleární medicíny, FN Ostrava Poruba Přestávka, občerstvení 6

9 Havlíčkův Brod, září 008 Čtvrtek Přednášky Hlavní sál Osteologie, varia Předsedající: Hoffmannová E., Zadražil L. 6. Kostní scintigrafie a kombinované SPECT/CT vyšetření. Zadražil L., Libus P. Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod 7. Impotance the bone scan among algorithm of the radiology images Nasirova F. J. Nuclear Medicine Department, Republic Diagnostic Centre, Baku, Azerbaijan 8. Fibrózní dysplázie Širůček P., Hodan R., Čermáková R., Dvořáčková J. 3 Klinika nukleární medicíny, klinika ústní čelistní a obličejové chirurgie, klinika dětského lékařství, ústav patologie 3 FN Ostrava 9. Dynamická scintigrafie jícnu u astmatiků a osob s chronickým kašlem Dedek V., Materová H., Kosek V. Klinika nukleární medicíny FN Ostrava Oddělení zdravotnických informací a analýz FN Ostrava 30. Krvácení do gastrointestinálního traktu možnost využití hybridního zobrazení Zadražil L., Libus P. Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod 3. Korekce na zeslabení v dynamické scintigrafii ledvin Šámal M., Kubinyi J., Kotalová D., Steyerová P., Verebová M. 3, Ptáčník V., Daneš J. Ústav nukleární medicíny a Radiodiagnostická klinika. LF UK a VFN v Praze 3 Klinika zobrazovacích metod. LF UK a FNM Praha Čtvrtek Přednášky Kinosál Radiofarmaka I. Předsedající: Komárek P., Melichar F. 64. Vývoj a uplatnění radiofarmak z pohledu léčiv vyšších generací Komárek P.,3, Komárková I., Fousková L. 3, Stašková J. 3 IPVZ, SÚKL, 3 RIP IKEM Praha 65. Příprava radionuklidů pro účely nukleární medicíny v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Ráliš J., Eigner Henke K., Fišer M., Kozempel J., Kropáček M., Kučera J., Kučka J., Lebeda O., Melichar F., Šrank J., Štursa J., Tomeš M. ÚJF Řež 66. Příprava sloučenin značených izotopy jodu pro účely nukleární medicíny Vetrík M., Hradilek P., Kleinová V., Kozempel J., Kučka J., Lebeda O., Lešetický L., H. Švecová ÚJF Řež 7

10 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 67. Radiofarmaka značená luteciem 77 Tomeš M.,, Kropaček M.,, Ventruba J., Beran M., Mirzajevová M., Melichar F. -3 Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež, Centrum výzkumu Řež, 3 3. LF UK Praha 68. Vývoj PET radiofarmak značených [ C] pro neuropsychiatrii Kopecký P., Angelis B., Kučera M. Divize radiofarmak, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 69. Production of gallium-68 and its applications in PET-diagnostics Eigner K. H., Eigner S. Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., SKS Biotech s.r.o Polední přestávka Čtvrtek Přednášky Hlavní sál Přístroje, dozimetrie, radiační ochrana Předsedající: Hušák V., Ullmann V. 3. Problematika určování SUV Ptáček J., Hušák V.,, Mysliveček M., Koranda P. Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany FN Olomouc Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc 33. Astonish nový softwarový nástroj k rekonstrukci dat firmy Philips. Je či není přínosem? Bakala J., Bernátek J., Minář P., Musil J., Krajčová M. Oddělení nukleární medicíny, KNTB a.s. Zlín 34. Elektronické zpřístupnění výsledků zobrazovacích metod odesílajícím lékařům Bělohlávek O., Vašín M., Kalina P., Panáček I. PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha JanigaLabs, s.r.o., Praha 35. DICOM file formát vyšší zážitek při práci s obrazovými daty Zadražil L., Kuželka I. Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Havlíčkův Brod 36. Budou mít nová doporučení a nedávné poznatky v radiační ochraně a dozimetrii dopad na indikace a optimalizaci vyšetřovacích postupů prováděných na SPECT/CT a PET/CT přístrojích? Hušák V., Ptáček J., Fülöp M., Mysliveček M., Koranda P., Heřman M. Klinika nukleární medicíny LF a FN, Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Radiologická klinika LF a FN, Olomouc, Slovenská zdravotnická univerzita, Bratislava 37. Výpočet efektivní dávky pacienta z PET-SPECT / CT vyšetření kalkulátor na bázi MS Excel Vítovec J., ONM FN Plzeň 38. Postup při úmrtí pacienta po aplikaci radionuklidů Pašková Z., Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha Zimák J., Fakultní nemocnice v Motole, Praha Valachová D., Fakultní nemocnice v Motole, Praha 8

11 Havlíčkův Brod, září Monitorovanie a vypúšťanie rádioaktívnych látok z pracoviska s otvorenými zdrojmi ionizujúceho žiarenia do životného prostredia. Hruška M., Režňák I. Klinika nukleárnej medicíny MFN a JLF UK, Martin 40. Osobní dozimetrie Borek P., Dvořák J. VF, a.s. Černá Hora Čtvrtek Přednášky Kinosál Sekce zdravotnických pracovníků II. Předsedající: Pincová J., Dočekalová B. 54. Scintigrafie ledvin u kojenců a batolat Pártlová J., Slavíčková J., Dočekalová B. Oddělení nukleární medicíny Havlíčkův Brod 55. Peritoneálna scintigrafia v diagnostike peritoneálno-pleurálnej komunikácie ako príčiny fluidotoraxu u pacienta s CAPD Tóthová V., Marin I., Vrbjar P. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice Nefrologická klinika, Logman, Košice 56. Scintigrafie sleziny Nováková D., Širůček P., Kraft O. Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 57. Radionuklidová splenoportografie Nováková D., Širůček P., Kraft O. Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 58. Gamagrafie příštítných tělísek Drahozalová L, Fialová A., Fulínová I. Oddělení nukleární medicíny Havlíčkův Brod 59. Nové možnosti ve scintigrafii příštítných tělísek Lutovská I., Koudelová M., Beranová L. Ústav nukleární medicíny. LF UK a VFN v Praze 60. Scintigrafické vyšetření sentinelové uzliny při onemocnění maligním melanomem Hrdinová P., Lang O., Kozáková M. KNM UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha 0 6. Detekcia sentinelových uzlín pri karcinómoch hlavy a krku z pohľadu rádiologického asistenta Borovička M., Duchaj B., Štefanička P., Kubáňová M., Veselý J., Aksamitová K., Skrašková S., Bánki P., Kováčová S. Klinika nukleárnej medicíny LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava I. otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP sv. Cyrila a Metóda, Bratislava 6. Non-Hodgkinský lymfom a Zevalin Kuníková I., Syslová H., Lang O. KNM UK 3. LF a FN Královské Vinohrady, Praha 0 9

12 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY 63. Scintigrafie zánětu 99m Tc značenými leukocyty na hybridní gama kameře Symbia Brhel J., Vařecha J., Kaisr V. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, FN Motol Přestávka, občerstvení Čtvrtek Přednášky Hlavní sál Neurologie Předsedající: Kupka K., Libus P. 4. Nukleární medicína a neurovědy současnost a budoucnost Kupka K. Ústav nukleární medicíny. LF UK a VFN Praha 4. SPECT/CT mozku Libus P., Zadražil L., Kuželka I. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod 43. Devítileté zkušenosti s vyhodnocením vyšetření pomocí preparátu DaTSCAN metodou SPECT na Oddělení nukleární medicíny KNTB a.s. ve Zlíně Bakala J., *Gaťková A., Bernátek J., Minář P., Kurfürst P., Hrbáčková L. Oddělení nukleární medicíny, KNTB a.s. Zlín *Neurologické oddělení, KNTB a.s. Zlín 44. Telekonzultace a centrální vyšetření SPECT DaTSCANu u pacientů s podezřením na Parkinsonovský syndrom Bakala J., Bernátek J., Minář P., Přehnalová E. Oddělení nukleární medicíny, KNTB a.s. Zlín Čtvrtek Přednášky Kinosál Terapie Předsedající: Vlček P., Vižďa J. 76. Radioterapie 90 Y-Zevalinem, zkušenosti ve FN Olomouc Goldmannová P., Míková V., Drymlová J. Klinika nukleární medicíny FN Olomouc 77. Artefakty při celotělové scintigrafie po podání 3 I Kohutová A., Širůček P., Drozdková R., Kraft O., Dedek V. Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Ostrava 78. Doporučení EANM pro radiojodovou léčbu diferencovaných karcinomů štítné žlázy Vlček P., Sýkorová P., Táborská K., Michalová K., Solar N., Špalková I., Lančová L., Valachová D., Zimák J. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, UK. LF a FN v Motole 0

13 Havlíčkův Brod, září SPECT/CT po terapii radiojodem u pacientů s metastazujícím karcinomem štítné žlázy Vižďa J., Urbanová E., Doležal J. Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové 80. Doporučení EANM pro dozimetrii krve a kostní dřeně u diferenciovaných karcinomů štítné žlázy Zimák J., Valachová J., Vlček P. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie, UK. LF a FN v Motole Přestávka Plenární schůze ČSN Pátek Přednášky Hlavní sál Radiofarmaka II. Předsedající: Vrána V., Benkovský I. 70. Buněčné kultury a jejich experimentální využití v radiofarmacii Kontrová K. Oddělení radiofarmak, Ústav jaderné fyziky, v.v.i., AV ČR 7. Application semiempirical method and method of molecular mechanics in nuclear pharmacy Benkovský I., Polakovičová M., Staník R. Comenius University, Faculty of Pharmacy, Bratislava 7. Spolupráce farmaceuta a lékaře na pracovišti nukleární medicíny Pekárek J., Kraft O. Klinika nukleární medicíny FN Ostrava 73. Poznámky k současnému názvosloví radiofarmak Komárek P. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha 74. Optimalizace aplikace radiofarmak v klinickém provozu ONM Vrána V., Kubinyi J. PHM. LF KU a VFN Praha 75. Možnosti standardizace přípravy a kontroly radiofarmak Vrána V., Králík P. Ústav Nukleární medicíny VFN v Praze Pátek Postery Balkón Postery (diskuse) Předsedající: Prášek J., Vondrák A. P Srovnání výstupů kvantifikačního programu 4D aplikovaných na SPECT perfúzních scintigrafií myokardu rekonstruovaných jednak metodou filtrované zpětné projekce a jednak metodou iterační Engelmann V., Vachek D., Svobodová J., Zogala D. Oddělení nukleární medicíny, Ústřední vojenská nemocnice, Praha

14 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY P P3 P4 P5 P6 P7 3-fázová scintigrafie skeletu u dětí s komplexním regionálním bolestivým syndromem kazuistiky Vyhnánková I., Němec V., Michlová B. ONM, FN Hradec Králové Dětské oddělení, KN Pardubice Cizí těleso (corpus alienum) jako příčina pozitivity 8 F-FDG PET u nemocného s germinativním nádorem varlete Řehák Z., Kocáková I., Krejčí E., Ondrák M., Bolčák K. Masarykův onkologický ústav, Brno The Role of Bone Scan in the Diagnosis and Spread of Bone Metastases Nasirova F. J., Zadrazil L., Shiraliyev O. K., Libus P. Nuclear Medicine Department, Republic Diagnostic Centre, Baku, Azerbaijan Nuclear Medicine Department, Hospital Havlickuv Brod, Czech Republic Non-DICOM Imaging Modality in PACS & HIS Bartl J. NM Department, Masaryk Memorial Cancer Institute Brno Lokálne ožiarenie ruky s injekciou pri podávaní FDG pacientovi Fülöp M., Baček D., Povinec P., Füri E. 3, Makaiová I. 3, Hušák V. 4, Ptáček J. 4, Benkovský I. 5 SZU, Bratislava, BIONT, Bratislava 3 OUSA Bratislava, 4 LF UP a FNO, Olomouc, FarmF UK Bratislava Přehled radiační zátěže pracovníků na KNM ve FN Olomouc v letech Fiala P., Ptáček J., Hušák V., Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, FN Olomouc Klinika nukleární medicíny LF UP Olomouc P8 P9 Výstavba PET centra Antoš M., Špátzal P. Divize radiofarmak, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Možnosti využití Mobilního PET a PET/CT v ČR Kopáček R. ONM KZ, a.s., MN v Ústí nad Labem, o.z. P0 Mediotemporální změny u Alzheimerovy choroby pomocí SPECT A MRI Trojanová H., Píchová R., Bartoš A.,5, Kukal J. 3, Tintěra J. 4 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Neurologická klinika 3 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra softwarového inženýrství v ekonomii 4 IKEM, Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie 5 Psychiatrické centrum Praha, Centrum neuropsychiatrických studií P Scintigrafický průkaz lokalizace adenomu ektopického příštitného tělíska Bradáčková I., Jenčová B. Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Jihlava, p.o.

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Havlíčkův Brod, září 008 P Význam sérového tyreoglobulínu pri určovaní rizika recidív karcinómov štítnej žľazy z folikulového epitelu Takácsová E., Borovičová F., Makaiová I., Kausitz J., Duchaj B. Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., Bratislava P3 Diagnostika duodenogastrického refluxu při dynamické cholescintigrafii Prášek J. Klinika nukleární medicíny LF MU a FN Brno P4 Význam predoperačného 8 FDG/PET pri gliových nádoroch mozgu súbor pacientov s glioblastoma multiforme (GBM) Pročka V., Makaiová I., Šťeňo J., Novotný M., Kalina P. 3, Belan V. 4, Pružincová Ľ. 4, Rýchly B. 5, Lehotská V. 6, Ďurkovský A. 6 Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava Neurochirurgická klinika LFUK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava 3 II. neurologická klinika LFUK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava 4 Rádiodiagnostická klinika LFUK a FNsP akad. L. Dérera, Bratislava 5 Cytopathos, s r.o., Bratislava 6 II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava P5 8 FDG-PET/CT u pacienta s aktívnou Ormondovou chorobou kazuistika Povinec P., Andrisová J., Ježíková A. PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava Interná klinika I, MFN Martin P6 Přínos scintigrafie plic při sledování pacientů s cystickou fibrózou Matysová M., Dusová I., Chalupová J., Vaníček H., Vižďa J. ONM FN Hradec Králové Dětská klinika FN Hradec Králové P7 Radionuklidové metody v diagnostice renálního traumatu kazuistika Michlová B., Vyhnánková I., Kopřiva J. Oddělení nukleární medicíny FN a LF Hradec Králové Radiologická klinika FN a LF Hradec Králové P8 Hybridní systémy v medicíně Zadražil L., Novotný J., Kuželka I., Šemnická J. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o., Oddělení nukleární medicíny Oddělení lékařské fyziky, Nemocnice Na Homolce, Praha 5 P9 Radiační nehody a mimořádné události v praxi Golisová J., Nakládalová M. FN Ostrava, LF UP a FN Olomouc P0 Niektoré aspekty radiačnej záťaže personálu z internej kontaminácie na pracoviskách nukleárnej medicíny Füri E., Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika nukleárnej medicíny Bratislava Bujnová A., Onkologický ústav sv. Alžbety, Klinika nukleárnej medicíny (DP) / Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava

24 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY P Gamagrafia skeletu pri chronickej rekurentnej multifokálnej osteomyelitíde (CRMO) Pročka V., Makaiová I., Tomeková J., Veselý J., Sameková H., Košková E. 3 Klinika nukleárnej medicíny LFUK a OÚSA, Bratislava Detská ortopedická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava 3 NÚRCH, Piešťany P Rozsáhlý desmoplastický fibrom Musil J., Barták J., Chadimová M., Otavová B. 3 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Ústav patologie a molekulární medicíny, UK. LF a FN Praha Motol 3 Oddělení onkologie Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. P3 Přenos scintigrafických studií z formátu DICOM do systému OSTNUCLINE Ullmann V., Materová H., Slanina A. KNM, FN Ostrava Poruba P4 Zánětlivý konvolut v pánvi Musil J., Barták J., Sysová J. Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Infekční oddělení Nemocnice Tábor, a.s. P5 Varianty zobrazení oblasti hrudníkupři lymfoscintigrafii dolních končetin a retroperitonea Knotková V., Chroustová D. Klinika nukleární medicíny FN Královské Vinohrady Praha P6 Průkaz infikovaného hematomu kolem stentgraftu v břišní aortě pomocí SPECT vyšetření kasuistika Drozdková R., KNM FN Ostrava Bednaříková E., Chirurgická klinika FN Ostrava P7 Průkaz Meckelova divertiklu u kojence s masivní entrorhagií kasuistika Drozdková R., KNM FN Ostrava Bednaříková E., Chirurgická klinika FN Ostrava P8 Postavení plicní scintigrafie v diagnostickém algoritmu plicní embolizace v rámci velkých nemocnic Lančová L., Solar N., Špalková I. KNME FN Motol P9 Extrakardiální akumulace 99m TcMIBI v thymomu při scintigrafii perfúze myokardu Buncová M., Marešová M.*, Jandová R. Radioizotopové pracoviště IKEM *Interkard Praha Přestávka, občerstvení

25 Havlíčkův Brod, září 008 Pátek Přednášky Hlavní sál Onkologie II., záněty Předsedající: Makaiová I., Vondrák V. 9. Imunoscintigrafie zánětu: 99m Tc- MAb BW 50/83 či 99m Tc-sulesomab? Musil J. Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 0. Sledování změn v akumulaci 99mTc-MIBI u pokročilých nádorů prsu v průběhu léčby Hoffmannová E., Vojtěchová V., Zugarová M., Marek E. ONM Kolín. Spolehlivost radionavigované biopsie sentinelových uzlin u pacientů s maligním melanomem zhodnocení klinickým sledováním Koranda P., Beneš P., Dočkal M., Molitor M. 3, Hirňák J. 3, Mysliveček M. Kliniky nukl. med., onkol. a plast. chir. 3, FN a LF UP Olomouc. Detekcia sentinelovej uzliny alebo lymfoscintigrafia? (Kazuistika 7 pacientov s nádorom dutiny ústnej.) Duchaj B., Veselý J., Štefanička P.,Makaiová I., Bánki P., Kováčová S., Aksamitová K., Skrašková S. Klinika nukleárnej medicíny LF UK a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava I. otorinolaryngologická klinika LFUK, FNsP sv. Cyrila a Metóda, Bratislava 3. Nové metodické přístupy ve scintigrafické diagnostice příštítných tělísek. Část I. Algoritmus vyšetření u adenomů s pomalým vyplavováním MIBI. Kubinyi J., Broulík P., Trnka J., Kupka K., Dvořák P., Jiskrová H., Vokáčová A., Šámal M. ÚNM a III. int. klinika. LF UK a VFN 4. Nové metodické přístupy ve scintigrafické diagnostice příštítných tělísek. Část II. Algoritmus vyšetření u adenomů s rychlým vyplavováním MIBI. Kubinyi J., Broulík P., Trnka J., Kupka K., Dvořák P., Jiskrová H., Vokáčová A., Šámal M. ÚNM a III. int. klinika. LF UK a VFN 5 Diagnosis of parathyroid adenomas with nuclear medicine techniques Listewnik M., Birkenfeld B., Piwowarska H., Wieliczko W., Sycz K., Nagay L. Department of Nuclear Medicine Pomeranian Medical University, Department of Endocrinology, Patomorphology and Surgery West Pomeranian Regional Hospitals, Szczecin, Poland Závěrečné hodnocení (Highlights) Kubinyi J..30? Unkončení kongresu Kuželka I., Bělohlávek O. Oběd, loučení, odjezdy 3

26 XLV. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY DOPROVODNÝ PROGRAM Středa Pátek VÝSTAVA OBRAZŮ (prodejní) a FOTOGRAFIÍ Středa Kulturní představení Jasoň míří do pralesa Kinosál Čtvrtek Rekreační lety Aeroklub Prohlídka ONM (skupiny po 30 osobách přihlášky v registraci) SPOLEČENSKÝ VEČER Všechny společenské místnosti Hotelu Slunce (vstup pouze se jmenovkou). PATRO: Sál Salón Salónek Bar PŘÍZEMÍ: 9.30 Hudební skupina POLYVOX (k tanci a poslechu).00 Tombola se soutěží o prémiové ceny Hlavní raut Klidné posezení a lehké občerstvení Pivo REBEL Restaurace Raut 9.30 DISCO DJ Jarda + The BASKERS energií nabitá kapela z Havlíčkova Brodu hrající keltskou, irskou a českou hudbu Švejkovna Raut 9.30 TRIO KALICH (ved. Miloš Wichterle) staropražské i současné zpěvy Salónek u recepce Chodba a venkovní zahrádky Pro tiché posezení Pro kuřáky Změny programu vyhrazeny! 4

27 Bára Handzušová Havlíčkův Brod, září 008 Narodila se v roce 99 v Havlíčkově Brodě, je jí 5 let. Od svých pěti let se začala učit hře na klavír u paní učitelky Blanky Skálové ze Soukromé základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. Již po půl roce výuky se zúčastnila své první klavírní soutěže jako pětiletá nejmladší účastnice získala. cenu v celostátní klavírní soutěži Karlovarská růžička v Karlových Varech v dubnu 998. Od této soutěže se zúčastnila již 6 celostátních i mezinárodních (5) soutěží, na kterých získávala vynikající umístění a uznání i obdiv poroty, neboť v mnoha soutěžích byla zařazena v kategoriích s dětmi staršími o 4 5 let. Celkem získala 35x. cenu, x. cenu, 7x 3. cenu, 7x titul Absolutní vítěz, z toho x na dvou mezinárodních soutěžích. Získala 8 zvláštních cen, k největší patřilo právo zahrát si ve svých -ti letech s Brněnskou státní filharmonií. Téhož roku byla nejmladším účastníkem mezinárodní Smetanovské soutěže v Plzni, kde v kategorii do 6-ti let mezi studenty konzervatoří získala 3. cenu. Kromě sólové hry na klavír se věnuje také čtyřruční hře, kde se spoluhráčkami získali v letech 004, 006 a 007. cenu. Bára je zvána k účinkování na významných koncertech u nás i v zahraničí. V červnu 006 vystoupila s orchestrem Janáčkova divadla v brněnské REDUTĚ s provedením celého Mozartova klavírního koncertu A dur, v létě 006 koncertovala na Mozartovských slavnostech ve Znojmě a rakouském RETZU, na podzim 007 v Mozartově domě ve Vídni. V květnu 008 Bára nahrála své první hudební CD klavírní recitál, který je ukázkou Bářina bohatého klavírního repertoáru od barokní hudby přes klasiku, romantiku až po hudbu soudobou včetně dvou Dvořákových Slovanských tanců ve čtyřručním provedení. Sportovně relaxační centrum Fanatic Havlíčkův Brod Za poslední tři roky se týmy SRC Fanatic staly Mistry světa a Mistry Evropy v kategorii dospělých, dvojnásobnými Mistry světa a vícemistry světa v kategorii juniorů a trojnásobnými vícemistry světa v kategorii kadetů, vícemistry evropy v kategorii junior. Vedle toho jsou všechny týmy ve svých kategoriích i mistry České republiky. Pro rok 007 je tým juniorek Mistrem světa a tým kadetek Vicemistrem světa. V květnu roku 008 se stal tým kadetů a juniorů mistry České republiky a nominovali se na letošní mistrovství světa, které se koná 5. prosince v Moskvě. Smíšený pěvecký sbor Jasoň Zpívá bez přerušení již neuvěřitelných 49 let a patří mezi nejstarší české sbory vůbec. Je to však stále neobyčejně činorodé těleso, které má kromě vlastního zpívání i silný organizační potenciál. Od roku 003 vede Jasoň mladý sbormistr Michal Hájek. Věnuje se především hledání nového a originálního repertoáru a kráčí po neprošlapaných sborových cestičkách a žánrech. Překvapující byly například koncerty s havlíčkobrodskou jazz-rockovou kapelou Denudace a mnoha hosty, mystický noční koncert v kápích za svitu loučí, uvedení jiskřivé barokní mše Jana Dismase Zelenky společně s orchestrem či provedení příběhu utkaného z 5

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 5. 7. 9. 20 XLVIII DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Pořádá Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové XLVIII. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Více

XLIX. Dny nukleární medicíny

XLIX. Dny nukleární medicíny XLIX. Dny nukleární medicíny Mikulov 2. - 4. 9. 202 sborník vybraných abstrakt Hlavní partneři: BANK.SYS spol. s r.o. EDOMED a.s. KC SOLID spol. s r.o. LACOMED spol. s r.o. Lynax spol. s r.o. M.G.P. spol.

Více

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM Radiofarmaceutická sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP a oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno Vás srdečně vítají na akci XXXVII. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce PROGRAM

Více

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011:

Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: Program plenární schůze ČSNM dne 16.9.2011: 1) Zahájení 2) Výroční zpráva 3) Vnitřní předpis č. 1 4) Vnitřní předpis č. 2 5) Schválení rámce pro placení výkonů 6) Zpráva revizní komise 7) Zpráva pokladníka

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice získala certifi kát o udělení akreditace. Jmenování nových profesorů a docenta. Mezinárodní konference doktorandů

Z OBSAHU ČÍSLA. Fakultní nemocnice získala certifi kát o udělení akreditace. Jmenování nových profesorů a docenta. Mezinárodní konference doktorandů 1 2009 Z OBSAHU ČÍSLA Fakultní nemocnice získala certifi kát o udělení akreditace Jmenování nových profesorů a docenta Mezinárodní konference doktorandů Nový pavilon Psychiatrické kliniky PET/CT nová zobrazovací

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Volba děkana Lékařské fakulty UK. Ústav patologické fyziologie. Kardiochirurgická klinika. Devět desetiletí prof.

Z OBSAHU ČÍSLA. Volba děkana Lékařské fakulty UK. Ústav patologické fyziologie. Kardiochirurgická klinika. Devět desetiletí prof. 2 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Volba děkana Lékařské fakulty UK Ústav patologické fyziologie Kardiochirurgická klinika Devět desetiletí prof. Steinharta Významné životní výročí prof. Dominika Výroční ceny města

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

2-3 SLOVA K ZAMYŠLENÍ. Vážený a milý čtenáři, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

2-3 SLOVA K ZAMYŠLENÍ. Vážený a milý čtenáři, ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2-3 2006 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ SLOVA K ZAMYŠLENÍ Hradecké dominanty. Foto Miroslav Všetečka Vážený a milý čtenáři, po delší odmlce se opět setkáváte se svým

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2011/č. 148-149 Z akce předávání Ceny Mosty 2010 Z OBSAHU: Benefiční akce 2011 - Aktuální akce - Sestra roku - Cena Mosty Mezinárodní onkologický kongres

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM S L O V A 5-6 K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM S L O V A 5-6 K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5-6 2003 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ Pohled z Králického Sněžníku. Foto Ing. Petr Kokeš PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM PROSLOV DOC. MUDr. LEOŠE HEGERA, CSC., ŘEDITELE FAKULTNÍ

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě

Z OBSAHU ČÍSLA. Kterak malí pacienti FN slavili MDD. Hematoonkologické centrum. Ústav fyziologie. Promoce na lékařské fakultě 3 2013 Z OBSAHU ČÍSLA Kterak malí pacienti FN slavili MDD Hematoonkologické centrum Ústav fyziologie Promoce na lékařské fakultě Stáž v popáleninovém centru v Pittsburghu XIV. Bedrnův den XVII. Hradecké

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE Výroční zpráva 2002 NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE NA HOMOLCE O b s a h Úvodní slovo ředitele 6 Vedení a orgány nemocnice 8 Zpráva dozorčí rady 9 Organizační schéma 10 Nemocnice Na Homolce charakteristika,

Více

Někdy není obraz jasný.

Někdy není obraz jasný. 25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii Výstaviště Brno Pavilon E, 23. 26.. 20 Program GE Healthcare Někdy není obraz jasný.

Více

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII.

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII. 3 březen 2011 Máme moderní centrum nukleární medicíny Vyšetření krve v Avionu V ostravském Avion Shopping Parku proběhne ve dnech 4. až 6. dubna prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Návštěvníci

Více

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153

Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153 Časopis občanského sdružení ARCUS ONKO CENTRUM 2012/153 Z OBSAHU: Aktuální akce - Benefiční akce 2012 a 2013 Ozdravné pobyty v roce 2012 a 2013 Novinky z diagnostiky a léčby 2012 - DMS pro ARCUS Foto z

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003

Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 Přehled akcí pořádaných Západočeskou univerzitou v roce 2003 LEDEN OZNÁMENÍ: Dne 19. prosince 2002 se uskutečnila volba kandidáta na děkana Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Jediným navrženým

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více