PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu"

Transkript

1 PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum Nemocnice na Homolce, Praha

2 Česká republika je na prvním místě na světě ve výskytu kolorektálního karcinomu-krca.

3 Podle literárních údajů má 20% pacientů v době stanovení diagnózy již jednu nebo více metastáz - stadium IV TNM klasifikace. V našem souboru je výskyt stadia TNM IV u 32% nemocných!

4 U ponechaných metastáz je střední délka přežití v rozmezí 4,5-14,2 měsíců, pětileté přežití je vzácné. U nemocných po chirurgickém odstranění metastáz pětileté přežití dosahuje 16%-52%.

5 Dokonalý předoperační staging zpřesní indikaci k operaci včetně operační strategie. Včasná diagnóza lokální recidivy nebo metastáz zvyšuje pravděpodobnost úspěchu chirurgické léčby.

6 Předoperační vyšetření používaná na našem oddělení před operacemi pro KRCa: -Koloskopie nebo irrigografie s rektoskopií, biopsie -Sonografie břicha a event. rektální endosonografie -Tu markery-cea, CA19-9 -Rtg plic -CT břicha a event.pánve

7 U každého nemocného provádíme peroperační sono jater. Radikální operační výkon zahrnuje lymfadenektomii do výše N3 (apikální uzliny). Synchronní jaterní metastázy odstraňujeme současně s primárním tumorem u většiny pacientů. Pokud nádor prorůstá do sousedních orgánů, provádíme rozšířenou radikální operaci. Rozsah operace se řídí celkovým stavem pacienta.

8 Pooperačně jsou pacienti dispensarizováni na našem oddělení. V případě nálezu metachronních metastáz nebo lokální recidivy je zvážena indikace k chirurgické léčbě. Chirurgickou léčbu jaterních metastáz a lokální recidivy operujeme na našem oddělení, plicní metastázy odesíláme k hrudnímu chirurgovi.

9 Indikace PET vyšetření v našem souboru: 1.Předoperační staging (23 pacientů) 2.Podezření na recidivu nebo metastázy po operaci (27 pacientů)

10 Předoperační staging kazuistika # 1 Primární tumor + uzlina vlevo parailicky?

11 Předoperační staging kazuistika # 1 2 metastázy v játrech

12 Předoperační staging kazuistika # 1 Metastáza v plicích

13 Předoperační staging Kazuistika#1 Předoperačním RTG plic metastázy nenalezeny, PET metastázy prokazuje a na CT metastázy potvrzeny. Neoperováno.

14 Předoperační staging Kazuistika #1 Předoperačním RTG plic metastázy nenalezeny, PET metastázy prokazuje a na CT metastázy potvrzeny. Neoperováno.

15 Předoperační staging kazuistika # 2? Falešně negativní nález v uzlinách

16 Mapa uzlin kazuistika # 2 Provedena nízká přední resekce rektosigmatu s lymfadenektomií. Histologicky potvrzena nádorová infiltrace 4 uzlin N1 a 4 uzlin N3. Na obrázku označeno jako 51 a 53. Tumor

17 Diagnostika recidivy kazuistika # 3 Ložisko v levém hypogastriu

18 Diagnostika recidivy kazuistika # 3 Ložisko v místě bývalé kolostomie

19 Diagnostika recidivy Kazuistika #3 Ložisko v levém hypogastriu-ověřeno operací a histologií

20 VÝSLEDKY Vzhledem k malému počtu nemocných v obou skupinách je hodnocení přínosu vyšetřením PET významně limitované.

21 1. PET v předoperačním stagingu : -nesporně přínosná metoda u nemocných v pokročilém stadiu KRCa, u kterých je plánována extenzivní chirurgická léčba (resekce střeva a jaterních metastáz). Zobrazením jinak neprokazatelných ložisek lze korigovat rozsah plánované operace -k hodnocení detekce rozsahu nádorového postižení lymfatik bude nutné vyšetření většího počtu nemocných

22 2. PET v pooperačním sledování : -přínos PET lze předpokládat při nárůstu Tu markerů a při negativních nálezech jiných vyšetřovacích metod -přínos PET lze předpokládat ve stanovení recidivy tumoru u nejasných nálezů při CT vyšetření v dutině břišní a v malé pánvi -u plánovaných extenzivních operací pro recidivy usnadní jejich indikaci

23 ZÁVĚR V současnosti PET nelze považovat za standardní vyšetřovací metodu u každého nemocného s KRCa. Indikace k vyšetření PET by měly být vyhrazeny pro nemocné před plánovanými extenzivními operacemi a u nemocných s podezřením na recidivu tumoru po operacích.