VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014"

Transkript

1 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Téma roku: Poznáváme Vltavotýnsko Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Popis personálních podmínek 4. Další vzdělávání pracovníků 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů 6. Obsah a formy vzdělávání - Pravidelná činnost v MěDDM - Pravidelná činnost v obcích - Předškolní zájmové obory - Příležitostná činnost - Spontánní činnost - Individuální péče - péče o talenty - Informační a osvětová - Výstavní činnost - Metodická a publikační činnost 7. Prezentace na veřejnosti 8. Popis materiálních podmínek 9. Popis ekonomických podmínek 10. Výsledky hospodaření za rok Inspekční činnost Přílohy : č.1 Náborový list září 2013 č.2 Přehled akci č.3 Přehled táborů a pobytových akcí

2 1. Identifikační údaje Název: Sídlo: Městský dům dětí a mládeže, Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Město Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, Týn nad Vltavou Miroslav Petřík, adresa: Tyršova 26, Týn nad Vltavou telefon: , Telefon/fax: web. stránky: Zařízení MěDDM je v právní subjektivitě od Datum a č.j. zařazení do sítě školských zař: č.j Charakteristika zařízení Městský dům dětí a mládeže v Týně nad Vltavou je středisko volného času zřizované Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM je ve Vltavotýnském regionu včetně spádových obcí Dříteň, Chrášťany, Temelín, Neznašov a Dolní Bukovsko, Žimutice, Bečice, Dobšice. Městský dům dětí a mládeže uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase v souladu s vyhláškou 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Cíle vzdělávání v MěDDM vycházejí ze školského zákona a zřizovací listiny zřizovatele, kde je vymezena hlavní činnost ze strategie podpory práce s dětmi a mládeží Jihočeského kraje. Poslání školského střediska pro zájmové vzdělávání MěDDM Týn nad Vltavou je zabezpečování potřeb dětí a mladých lidí v širokém spektru činností ve volném čase. Na základě možností a specifik našeho města a regionu je zaměřeno především na organizování zájmového vzdělávání a rekreace v různých formách činnosti. Čarodějné hrátky 1

3 3. Popis personálních podmínek Zájmové vzdělávání ve středisku zajišťují čtyři interní pedagogové volného času. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem. Složení pedagogického sboru: Ředitel Pedagogové volného času 3 Provozní pracovníci: Účetní 1 Školník 1 Uklízečky 2 (1,0) Mikuláš na náměstí Externí vedoucí zájmového vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 pracovalo 67 externích vedoucích, kteří vedli jeden nebo i více oborů, zabezpečovali táborovou a příležitostnou činnost a další formy zájmového vzdělávání. Všichni absolvovali vstupní i průběžné školení z BOZP a školení pro zájmové vzdělávání, např. vedoucí a hl. vedoucí LT apod. Interní pracovníci vedli jednotlivé oblasti zájmového vzdělávání: - Předškolní zájmová činnost a činnost v přilehlých obcích - Martina Rečková - Pravidelná zájmová činnost - Ing Pavla Fraňková - Táborová a příležitostná činnost - Iva Trnková Specializované zájmové útvary vedli interní a externí pracovníci s příslušnou odborností. Prázdninové tábory jsou zajišťovány: a) hlavní vedoucí - interní pracovník nebo dlouholetý externí vedoucí odborně vyškolený v akreditovaném kurzu b) oddílový vedoucí - externí pracovník MěDDM. c) praktikanti - mládež pracující v zájmových oborech MěDDM Dobrovolníci Ve šk. r. 2013/2014 pracovalo 30 dobrovolníků v příležitostné činnosti. Ve školním roce v MěDDM 2013/2014 pracovala jedna studentka na odborné stáži. Dohody o provedení práce Pracovníci na DOPP zabezpečují brigádnické práce na zahradě, v areálu MěDDM apod. 2

4 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTANANCŮ 2013/2014 jméno datum obsah vzdělávání /hod. anotace min 4 hod. výstup/pozn. Petřík, Fraňková, Rečková Odbornostní setkání pedagogických pracovníků jihočeských DDM - Střelské Hoštice Trnková Iva Kurz smaltování - Jindřichův Hradec Miroslav Petřík Jana Kupková REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ SP DDM Plzeň Fundraising osvědčení Instruktor školního lyžování osvědčení Řešení problémových situací s pohledu práva Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením Hospodaření s majetkem v PO v roce 2013 školila Ing. Olga Hanzalová Kurz smaltování - Jindřichův Hradec osvědčení Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů do zájmové činnosti Zájmové vzdělávání MěDDM je určeno pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další účastníky, vždy v rovné příležitosti a to i bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Písemná přihláška K přijetí do pravidelné činnosti, k táborové a pobytové činnosti, do kurzu a popř. příležitostné činnosti, v souladu s 22 školského zákona, měl každý uchazeč řádně vyplněnou a odevzdanou písemnou přihlášku. Přihláška byla podepsaná uchazečem. U osob mladších 18 let podepsaná zákonným zástupcem uchazeče. Přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a táborové činnosti rozhodoval ředitel nebo jeho zástupce pro pedagogiku na základě přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem a u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče. Jako každý rok i letos byly uvedeny základní podmínky v náborovém listu zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014 (termín, věk, počet členů ZV, forma náboru, výše úplaty a další informace). Pro pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost a pro táborovou a pobytovou činnost byl stanoven věkový interval pro uchazeče. U většiny dalších forem činností není rozhodujícím, ale jen doporučujícím faktorem. Účastníci se přihlašovali do stanoveného maximálního počtu v jednotlivých činnostech ZV (kroužky, tábory, pobytové akce, příležitostné akce) dle podmínek jednotlivých vzdělávacích forem. Výběr uchazečů do zájmových oborů 3

5 probíhal pouze u specializovaných oborů, které jsou náročné na talentové předpoklady uchazečů např. gymnastika a u oborů s navazujícím speciálním programem (některé taneční obory). Kritéria byla schválena ředitelem. Účastníci se mohli kdykoliv z činnosti odhlásit bez udání důvodu. Výše úplaty v jednotlivých formách zájmového vzdělávání Programy pro předškolní děti a) Formy ZV dle 2) písm. a, c) výše úplaty je stanovena dle výše finanční rozvahy konkrétní akce, tábora a činnosti v souladu s 12) Vyhlášky b) Formy ZV dle 2) písm. b) výše úplaty se stanovuje z průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka dle 12) Vyhlášky c) Formy ZV dle 2) písm. d) e) a f) výše úplaty se stanovuje dle finanční rozvahy konkrétní činnosti Výši úplaty veškerého zájmového vzdělávání schválil ředitel a byla stanovena v souladu s 123 odst. 4. Zákona č.561/2004 Sb. a dle 11,12 Vyhlášky č.74/2005 Sb. Výše úplaty zohledňovala charakter a finanční náročnost činnosti. Úplata na školní rok 2013/2014 byla vybírána pololetně s nejpozdější splatností před ukončením účasti v pravidelné činnosti v daném pololetí. Z důvodu přechodu na celoroční placení pravidelné činnosti jsme nově v letošním školním roce zavedli možnost uplatnit slevu 5% z celoroční úplaty při platbě na celý školní rok. U ostatní činnosti (akce, tábory apod.) nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Pokud je účastník pravidelné činnosti nebo ostatní činnosti nemocen celé čtvrtletí, mohou rodiče písemně zažádat o vrácení úplaty za dané čtvrtletí. Musí doložit lékařské potvrzení, že se nemohl v uvedeném čtvrtletí činnosti účastnit. Pokud nastoupí účastník do oboru ve čtvrtletí, zaplatí 75 % pololetní úplaty oboru (je nutné se podílet na vstupních nákladech oboru). Rodiče rovněž v tomto školním roce ve větší míře využívali možnost bezhotovostní platby bankovním převodem. Celoroční platba byla využita u více než 20% členů. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami mají možnost se účastnit všech forem činností pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka se speciálními potřebami a pomáhají mu k dosažení co největší samostatnosti. Podle zájmu a potřeby zajišťujeme informační servis zabezpečený odborným pedagogem. V tomto školním roce jsme bezproblémově zapojili děti s vadami sluchu (obor Malování, Cvičení holek a kluků, Cvičení na nářadí, Turisťák, Malování s Aj), s kloubním onemocněním (Jóga pro děti) apod. 4

6 Délka a časový plán vzdělávání: a) Pravidelná činnost kroužků byla zahájena od 16. do a ukončena od 2. do Podle charakteru činnosti některé pokračující obory na základě svého plánu práce kroužku zahájily činnost od a končily Jedná se o zájmové obory, které se například připravují na soutěže, popř. na prázdninová vystoupení. b) Tábory a další prázdninové akce spojené s pobytem probíhají o stanovených prázdninách a délka trvání je podle charakteru od 2 do 14 dnů. c) Pobytové akce, odborné a vzdělávací akce pořádané během školního roku probíhaly o víkendech a svátcích v trvání 2 až 3 dnů. Pobytové akce rodiče s dětmi mohou probíhat i v pracovní dny v délce 2 až 5 dnů. d) Činnost otevřeného klubu v MěDDM byla zahájena a ukončena Probíhala ve dnech školního vyučování od 13 do 18 hodin a o pololetních prázdninách a první den o velikonočních a podzimních prázdninách od 9 do 12 hodin. Jedná se o spontánní činnosti, konzultace a informační servis. e) Příležitostná činnost probíhala celoročně podle měsíčních plánů. Aprílový běh Úvod 6. Obsah a formy vzdělávání Do pravidelné činnosti se každoročně zapisuje více než 600 členů. V příležitostné činnosti ve školním roce pořádáme na 60 akcí v celém spektru oborů, soutěží, pořadů a spontánních akcí s účastí cca 5 tisíc osob od předškolních dětí až po dospělé. V MěDDM neustále vylepšujeme podmínky pro pestrou činnost dětí a mládeže. Po rozsáhlé úpravě zahrady MěDDM mohou děti i mládež využívat přírodní Sportoviště nejmenších dětí a Přírodní posilovnu. Hojně je využívána možnost trávit čas před nebo po kroužku ve Vstupní klubovně, která je pro tyto účely vybavena množstvím stolních her. Vydáváme měsíční plakáty s přehledem akcí MěDDM a svou činnost 5

7 propagujeme v infocentru, v místním tisku, na samostatných vitrínkách, nástěnkách ve školách a na stránkách a na facebooku. Pravidelná činnost v MěDDM (příloha č.1 Náborový list v září 2013 ) Zájmový obor vedoucí den místo konání věk počet Aerobik 1 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 6 Aerobik 2 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 9 Angličtina Neznašov Šímová pá Neznašov tř. 6 Cvičení děvčat Říhová Božovská út ZŠ Hlinky 8-15 let 10 Cvičení holek a kluků Rečková út MěDDM 5-10 let 12 Cvičení na nářadí Kupková Bláhová út ZŠ Hlinky 6-8 let 11 Dětský klub - Cvičení rodičů a dětí Rečková po ZŠ Hlinky 2-5 let 45 Dětský klub - Myšky 1 Rečková st MěDDM 1,5-2 roky 23 Dětský klub - Myšky 2 Rečková čt MěDDM 2,5-4 roky 23 Disco 1 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař. 4-6 let 17 Disco 2 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař let 17 Gymnastika Fialová L + L. po st ZŠ Hlinky, MěDDM od 1. tř. 18 Jóga pro děti Fraňková út MěDDM tř. 13 Klub Všeználek Rečková čt Neznašov tř. 8 Kreslení a malování Křišťálová út MěDDM od 1. tř. 9 Malování Fraňková pá MěDDM 5-12 let 14 Malování Neznašov Fraňková čt Neznašov 5-11 let 9 Malování s angličtinou Fraňková po MěDDM 7-10 let 5 Mažoretky přípravka Trnková Iva po MěDDM od 1. tř. 13 Mažoretky mini Trnková L. + I. út MěDDM 8-11 let 19 Mažoretky 1+ miniformace Trnková L. + H. pá ZŠ Vinař. od 11 let 12 Míčové hry Šindelářová čt ZŠ Hlinky 8 až 12 let 8 Němčina konverzace Tabiová po MěDDM 14 až 19 let 3 Orientální tance 1 Kvardová pá MěDDM od 4. tř. 8 Orientální tance 2 Kvardová pá MěDDM od 12 let 5 Patchwork 1 Svatošová st MěDDM let 7 Patchwork 2 Svatošová út MěDDM od 20 let 5 Plastikoví modeláři 1 Kučera pá MěDDM od 8 let 7 Plastikoví modeláři 2 Bříza ne MěDDM od 8 let 5 Pohybové hry Fraňková pá MěDDM 7 až 13 let 14 Reálná sebeobrana Kabelka st MěDDM od 15 let 5 Reálná sebeobrana ženy Kabelka st MěDDM let 5 Rekreační badminton Trnková I. po ZŠ Hlinky 8-13 let 14 Rekreační volejbal (začát.) Trčová st ZŠ Hlinky let 6 Rekreační volejbal (pokrač.) Trča čt ZŠ MS let 10 Sportovky judo 1 Petřík po st MěDDM Šachy Valtr st MěDDM od 1. tř. 6 Tanečky Kopretina Nováková st MěDDM 5-7 let 13 Taneční MaJa Pidi Koubková po MěDDM 4-5 let 7 Taneční MaJa 1 Koubková po MěDDM 5-8 let 10 Taneční MaJa Street Drozdová, Janiš út MěDDM 7-11 let 19 Taneční Sunny dance Vrzák Tetenková Čechová čt MěDDM let 19 Teraristika Koudelný út MěDDM 7-15 let 4 Turisťák Kupková Šindelářová st MěDDM od 6 let 16 Tvořeníčko pro nejmenší Rečková po MěDDM 4-6 let 5 Tvořivé ruce Trnková I. pá MěDDM od 9 let 7 Úpolové hry předškoláků Volenec čt MěDDM 5-6 let 13 Úpolové hry dětí Nekolová čt ZŠ MS tř. 15 6

8 Vaření Klúfová út MěDDM let 3 Vyšší šití 1 Kabelková út MěDDM od 12 let 5 Vyšší šití 2 Kabelková čt MěDDM od 12 let 5 Výtvarná tvorba Fraňková st MěDDM od 8 let 12 Výtvarný obor Rybičková čt MěDDM od 9 let 7 Výtvarný klub Dívánky Petřík pá MěDDM od 12 let 10 Dětský klub - Klubíčka Bláhová út MěDDM 2-3,5 roku Výtvarná tvorba Pro školní rok jsme připravili zájemcům o volnočasové aktivity 58 zájmových oborů. Nabídka činností byla volena s ohledem na současné potřeby dětí, jejich rozvoj v oblasti sportovní, vzdělávací i tvůrčí. Náborové listy byly rozdány všem dětem a dalším zájemcům 3. září, takže měli všichni dostatek času na výběr zájmového oboru a na naplánování svého rozvrhu spolu s ostatními povinnostmi. Ti, kteří neobdrželi náborový list ve školách, měli možnost získat přehled z Vltavínu, z internetových stránek MěDDM, města Týna a Facebooku. Ve dnech od 9:00 do 17:00 hodin proběhl zápis do zájmových oborů MěDDM, během kterého se zaplnilo na cca 80% nabízených míst. Neobsazeny zůstaly zájmové obory Radio OK a Klub MTG. I přes dodatečný nábor se nám tyto obory nepodařilo zaplnit. Menší zájem byl i u němčiny, kdy překážkou byla různá znalostní úroveň zájemců. Ze dvou nabízených možností zahájila činnost jen jedna skupina. Některé náročnější obory vyžadující několikaleté pokračování, např. gymnastika, mažoretky apod., přijímaly nové členy jen výjimečně a zaměřily se na kvalitu výchovy dětí. Mezi ně patří i Plastikoví modeláři, kteří již v minulých letech dosáhli vysoké kvality svých modelů a v současné době se umísťují na předních místech v republikových soutěžích. Některé obory se přizpůsobují novým trendům, např. taneční Maja 2 změnila styl tancování, který se promítl i do změny názvu Maja Street a přivedl nové členy do kroužku. Velký zájem byl i o Disko pro nejmenší, zaplnily se dvě skupiny dětí. Překvapivý byl menší zájem o Vaření. Oproti loňskému roku, kdy pracovaly tři skupiny, se tentokrát otevřela pouze jedna. Během následujících dnů, ještě před prvními schůzkami, se přihlašovaly nové děti a doplnily tak stanovený počet účastníků ve většině oborů. Po zkušenosti z minulého roku, kde byl velký zájem o výtvarné obory, jsme rozšířenou nabídkou uspokojili všechny zájemce o výtvarnou činnost. V tomto školním roce se zaplnily kroužky 7

9 rovnoměrně v mezích stanovených minimálních a maximálních počtů dětí, takže nebylo třeba dalších náborů. V říjnu 2013 začalo v MěDDM pracovat 55 oborů se 617 členy. Ve druhém pololetí došlo k několika změnám. Kroužek Šachů upravil po dohodě s rodiči dobu svého trvání zkrátil se z 90 na 60 minut. Kratší, na soustředění náročný kroužek, malým dětem lépe vyhovoval. Němčina konverzace ztratila dva členy a přešla na individuální režim s vyšším poplatkem. Volejbal pro pokročilé ke 2. pololetí ukončil svou činnost, Teraristika z důvodu pracovní ho vytížení vedoucího byla 1x za 14 dní. Čtrnáctidenní režim byl po určitou dobu i u Vaření, kdy byly přihlášeny pouze 3 děti. Druhé pololetí zakončilo 569 členů v 54 oborech. Vystoupení pod širým nebem Den Země Předškolní zájmové obory Vzhledem k velkému zájmu rodičů o předškolní zájmové obory byly pro předškolní děti a jejich rodiče na školní rok připraveny 4 dětské kluby, z toho 3 dopolední a 1 odpolední, dále pro samotné děti bez rodičů Taneční Maja Pidi, Tvořeníčko pro nejmenší, Lidové tanečky Kopretina, Úpolové hry předškoláků, Disco i zájmové obory, které navštěvují děti předškolního a mladšího školního věku Cvičení kluků a holek, Cvičení na nářadí, Malování, Taneční Maja1 a v neposlední řadě Turisťák. Všechny předškolní obory se podařilo zaplnit. Celkem navštěvovalo tyto obory 121 dětí a 54 dospělých. 8

10 Pravidelná činnost v obcích Pro Neznašov byly připraveny tři kroužky Angličtina, Všeználek a Malování. Všechny obory se zaplnily a zahájily svou činnost. Celkový počet dětí k byl 23. Kroužky pracovaly bezproblémově po celý školní rok. Příležitostná činnost (příloha č.2 Přehled akcí ) AKCE V letošním školním roce jsme připravili 63 akcí s 4748 účastníky. Již podruhé jsme uspořádali Mezinárodní výtvarnou soutěž Exlibris Tábor Cílem těchto soutěží je seznámit širokou veřejnost a především žáky základních a středních škol s grafickou knižní značkou Exlibris. Od ledna do února probíhala krásná výstava v galerii U Slunce k 30. výročí činnosti MěDDM, kde polovinu expozice tvořilo právě zmíněné Exlibris. Návštěvníci měli možnost seznámit se prostřednictvím fotek a jednotlivých děl dětí a mládeže s činností MěDDM od jeho počátků až po současnost. Po celou dobu výstavy probíhaly odpolední workshopy nebo ukázky z činnosti některých zájmových oborů MěDDM. Podle kladných ohlasů byla výstava úspěšná. V anglickém Telfordu se uskutečnila tradiční mezinárodní soutěž plastikových modelářů ScaleModel Word Svaz plastikových modelářů České republiky na tuto soutěž jako každý rok vyslal svoji reprezentační výpravu a mezi nimi Martina a Michala Břízovi, člen kroužku plastikových modelářů MěDDM. Michal se svými modely letadel získal ve velké konkurenci vynikající 2. a 3. místo, kromě toho obdržel zvláštní ocenění za kvalitu provedení terénu ve své diorámě. Martin ve své kategorii zvítězil, a získal též 2. místo za protiletadlový systém a taktéž dostal zvláštní ocenění za terén v diorámě. Především zcela překvapivě získal nejcennější žákovskou trofej Junior Best of Show spolu s pohárem pro juniorského šampióna Velké Británie. Před vánocemi se již tradičně vyráběly adventní věnce. Šikovné ruce dětí si je vyrobily krásné a originální. První prosincový den se nesl ve znamení zvonečků. Konal se Zvonkový průvod. V čele průvodu šly děti v kostýmech, které zapůjčil divadelní spolek Vltavan. Ve stánku na náměstí jsme prezentovali výrobky všech našich tvořivých oborů. Tato velká akce probíhá ve spolupráci s MKC Sokolovna, Baráčnickým spolkem Vitoraz, Divadelním spolkem Vltavan, Domem svaté Anežky, vltavotýnskými skauty, MŠ Hlinecká, Městskou policii, Dobrovolnými hasiči, Městem Týn nad Vltavou a nemalým počtem dobrovolníků. 9

11 MěDDM ve spolupráci s komisí pro revitalizaci sídlišť, městskou policií, Gymnáziem Týn nad Vlt., ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana, týnskými MŠ a NZDM Bongo pořádali výtvarnou soutěž Život na sídlišti mezi auty. Do soutěže se zapojilo mnoho dětí i kolektivů z Týna a okolních vesnic. Před Mikulášem jsme připravili pro naše dětské členy pekelnou dráhu, pekelné soutěžení a pravé peklo. Ani letos, v době adventu, nemohla v našem městě chybět akce "Mikuláš na náměstí". Novinkou letošního adventního času bylo zpívání na náměstí, které jsme připravili společně s Českobudějovickým deníkem, Rádiem Faktor a Nuzickým zvonkem s názvem Česko zpívá koledy. Na náměstí se sešlo kolem stovky lidí nejrůznějšího věku, aby společně s mnohými městy v republice ve stejný čas zazpívali 5 vybraných koled. V předvánočním shonu městský dům dětí a mládeže připravil pro děti týden sportování tzv. Fit týden. Děti si porovnávaly svoji zdatnost celý týden přímo v MěDDM. Pro žáky třetích tříd MěDDM uspořádal Bariérový den. Tato osvětová akce umožňuje dětem vyzkoušet si životní situace, se kterými si musí poradit lidé trpící sluchovou, zrakovou nebo tělesnou vadou. Děti si uvědomí mnohé bariéry, které zdravý člověk nevidí a které mohou být pro nemocného člověka nepřekonatelné. O pololetních prázdninách strávila skupinka dětí dopoledne v MěDDM, kde tématem bylo,,poznáváme Vltavotýnsko. Děti plnily nejrůznější úkoly a sbíraly obrázky měst, které pak v klubovně přiřazovaly na mapu. Letošní karneval byl ve znamení barev, každá soutěž byla motivována barvami kolen nás. Na,,Apríla jsme pro děti, mládež i dospělé uspořádali Aprílový orientační běh. Účastníci dostali u startu mapu s označením stanovišť. Úkolem bylo najít všechna označená místa na mapě. V TýnCup poháru starosty města v judu, se mezi sebou utkali závodníci z 32 klubů ČR a Horního Rakouska. Tento tradiční turnaj v judu (22. ročník) pořádáme společně se sportovním klubem judo od prvního ročníku. O velikonočních prázdninách se v MěDDM opět tvořilo na Velikonočních dílničkách. Každý, kdo přišel, si mohl v deseti dílničkách vyrobit velikonoční dekoraci. Třetí dubnovou sobotu se v Sokolovně uskutečnil další ročník soutěže plastikových modelářů Vltavotýnský střep. Soutěž pořádal kroužek Plastikových modelářů společně s MCKV. Úroveň těchto modelů se především v žákovských kategoriích každým rokem zvyšuje. Řada žáků by se bez problémů mohla postavit na start mezi dospělé. Jejich povedené modely dávají jistotu, že po generační obměně je před plastikovým modelářstvím v Týně rozhodně světlá budoucnost. Ke Dni Země upořádal MěDDM pro děti ze ZŠ a gymnázia sportovně přírodovědnou akci. Tentokrát bylo místo konání sídliště Hlinky. Pro děti to bylo zábavné i poučné dopoledne. Poslední dubnový den se na celém hřišti a parku okolo MěDDM soutěžilo a čarovalo. Uspořádali jsme opět Čarodějné hrátky. Na prvomájový den jsme pro děti a jejich rodiče připravili Cyklo stopovačku na téma "Poznáváme Vltavotýnsko". Děti po cestě poznávaly turisticky významná místa Vltavotýnska a splnily úkoly s tímto místem související. V rámci revitalizace hlineckého sídliště jsme letos vystoupení pod širým nebem uspořádali na náměstí Mládeže v hlineckém sídlišti. Sídliště na hodinu a půl ožilo vystoupením všech našich tanečních skupin. Vystoupení se všem povedlo a mělo kladný ohlas u veřejnosti. Některé taneční obory hned druhý den vyjely do Českých Budějovic na Bambiriádu, což 10

12 je aktivní celostátní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, kterou v jižních Čechách pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Pirátská dobrodružství si děti užily na Den dětí. Zájmové kroužky se opět prezentovaly před širokou veřejností na Akademii. O prázdninách se některé taneční kroužky zúčastnily vystoupení na náměstí v rámci programu Vltavotýnské Slavnosti. Připravit prázdninovou přehlídku je pro nás o prázdninách velmi náročné, protože zájmové útvary o prázdninách nepracují. Na školní rok 2013/14 jsme zvolili téma,,poznáváme Vltavotýnsko. Toto téma se prolínalo do mnoha akcí i soutěží, které jsme pro děti připravili a to Podzimní prázdniny, pobytová akce Kulíškov, Výlet vláčkem, Aprílový orientační běh, Den Země, Cyklostopovačka a Akademie. Spontánní činnost Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou v otevřené vstupní klubovně (využití her a vybavení). Služba zabezpečovala dozor v areálu MěDDM a sportovního areálu na zahradě a podle potřeby a možností umožnila i přístup do dalších kluboven MěDDM. Proběhly prázdninové dny pro volně příchozí (říjnový prázdninový den, pololetní a velikonoční). Volně příchozí si volili z naší programové nabídky nebo využívali prostory vstupní klubovny pro volnou zábavu. Do spontánní činnosti se zapojilo 814 účastníků. Informační a osvětová činnost Pro zájemce z řad veřejnosti poskytujeme informace o dění ve městě, o místních akcích. Z osvětové činnosti dominovalo téma lidových tradic a dopravní. Do této činnosti se zařadilo 103 účastníků. Individuální péče - péče o talenty Talentovaným dětem umožňujeme využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Individuální přístup využilo 18 účastníků. Připravovali jsme zájemce na talentové zkoušky uměleckých oborů, pořádali odborné semináře, soutěže apod. S talenty jsme pracovali podle zájmu v oborech, které jsou dobře technicky a materiálně zabezpečené a v oborech, ve kterých máme zajištěného odborně kvalifikovaného pracovníka. Individuální péče o talenty byla rozvíjena na kroužcích, které navazují na odbornou činnost v dalším šk. roce a účastníci mají již řadu vynikajících výsledků na republikové i mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se talentovaným dětem a mládeži věnují Plastikoví modeláři a výtvarný klub Dívánky. Výstavní činnost Během celého roku probíhaly výstavy v galerii MěDDM. Zpravidla jednou za dva měsíce, podle ročního plánu byly výstavy obměňovány. Výstavy byly tvořeny z fotografií dokumentující konkrétní akce, z výtvarných děl dětí a ostatní tvorby ze zájmového zdělávání například: z,,vánoční ozdoby, z vánočního tvoření, práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti, a podobně. Čtyři výstavy se konaly mimo MěDDM. Dvě probíhaly v KD Sokolovna: Z činnosti MěDDM u příležitosti akce Akademie a výstava plastikových modelářů při soutěži Vltavotýnský střep v plastikovém modelářství. Třetí výstava:,,zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris 2013 se konala v městské galerii a čtvrtá Mezinárodní výtvarná soutěže Exlibris 2013 v muzeu. 11

13 Výstavy v MěDDM: září a říjen Z letních táborů MěDDM listopad Foto z činnosti MěDDM prosinec a leden PF a drobná grafika únor a březen Foto z činnosti MěDDM duben Práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti a foto z činnosti květen a červen Foto z činnosti MěDDM Vernisáž v galerii 2) Výstava v městské galerii Téma: Zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris ) Výstava plastikových modelů v KD Sokolovna )Výstava z činnosti MěDDM v KD Sokolovna ) Výstava Exlibris 2013 v městské knihovně Metodická a publikační činnost V průběhu školního roku jsme pořádali porady a školení externích pracovníků, vedoucích na táborech a pobytových akcích. Docházeli jsme na hospitace do jejich hodin a byli k dispozici s informacemi a odbornou pomocí. 40 vedoucích absolvovalo 40 hodinové školení Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Pobytové akce Pravidelně připravujeme pobytové akce, letos celkem pět. Část akcí je zaměřena na rodiny s dětmi. Hlavním cílem je upevnění vztahu rodič - dítě, vzájemná spolupráce a v neposlední řadě společně strávený čas a společné prožitky. Další pobytové akce jsou organizovány zájmovými obory MěDDM. Dvě akce jsme uspořádali pro rodiče s dětmi, jednu pobytovou akci ZO Turisťák a dvě sportovní akce proběhly v Rakousku. Celkově se do těchto akcí zapojilo 49 dětí a 17 dospělých. Pobytová akce Krušné Hory 12

14 Táborová činnost (příloha č.3 Přehled táborů a pobytových akcí ) Během školního roku a letních prázdnin pořádáme letní i zimní tábory jak pro děti a mládež, tak pro rodiče s dětmi. Letos se našich 13 táborů účastnilo 335 dětí a mládeže. Osm z nich bylo pobytových a 5 příměstských. Reagovali jsme na zvýšený zájem rodičů o příměstské letní tábory, a proto jsme jejich počet o letních prázdninách zvýšili na pět. Uspokojili jsme tak všechny zájemce, některé děti se zúčastnily dvou i více táborů za sebou. Z celkového počtu táborů byly dva jarní, dva zimní, jeden podzimní a ostatní letní, z toho 13 rekreačních a 5 sportovních. Letní tábor s dětmi z polského Barda 7. Prezentace na veřejnosti Měsíčně vydáváme plakáty s přehledem akcí MěDDM. Činnost MěDDM je zveřejňována především ve Vltavínu, na stránkách na a facebooku. Dále činnost prezentujeme v infocentru, ve školách, ve výloze prodejny hraček U medvídka a různých zařízeních ve městě. Zájmové obory MěDDM zastupují naše město při různých soutěžích a akcích. Ukázky z činnosti našich kroužků jsou prezentovány při městských akcích i v programech jiných organizací a přilehlých obcích. Letos jsme se opět zúčastnili celostátní akce Bambiriáda v Českých Budějovicích. Pravidelně pořádáme taneční přehlídku pro rodiče a kamarády Vystoupení pod širým nebem a Akademii v KD Sokolovna. O prázdninách předvádíme naší činnost v programu Vltavotýnských letních slavností. Nejčastěji vystupují na veřejnosti Mažoretky, Taneční disko skupina, Orientální tance, Aerobik a Gymnastika. Taneční skupina Maja s nejmenšími dětmi pravidelně vystupuje při Vítání občánků. Ve spolupráci se školami pořádáme akci Bariérový den, zaměřenou na prevenci proti úrazům a k pochopení problémů života handicapovaných lidí, Den Země s přírodovědnou tématikou a Dívánky zaměřené na výtvarnou činnost. Dále pořádáme Zvonkový průvod, na jehož organizaci se podílí nemalá část dětí, mládeže i dospělých z MěDDM a zde představují svou činnost i tvořivé obory. Vynikající výsledky na republikové i na mezinárodní úrovni mají Plastikoví modeláři. Letos se opět stali pořadateli úspěšné republikové soutěže modelů Vltavotýnský střep a spolupořadateli Mistrovství republiky v plastikovém modelářství. 13

15 8. Popis materiálních podmínek Celkové prostory jsou dostatečné pro zabezpečení zájmové činnosti. Dle potřeby a možností se postupně vybavují jednotlivé zájmové obory učebními pomůckami. Mimo budovu MěDDM pracovali sportovní a taneční oddíly v tělocvičnách základních škol ZŠ Hlinecká (Gymnastika, Cvičení rodičů a dětí, Cvičení děvčat, Cvičení na nářadí, Volejbal), ZŠ Vinařického (Aerobik 1 a 2, Mažoretky, Disco pro nejmenší) a na ZŠ Malá strana (Úpolové hry, Rekreační volejbal). Neustále se snažíme udržovat a vylepšovat prostředí kluboven a venkovního areálu sportovišť. Zakoupili jsme mobilní plůtek k ohrazení venkovního hřiště, upravili místo na ohniště. Nejvýznamnější opravou byla rekonstrukce vstupního chodníku před vchodem do MěDDM. Odstranil se schod, který vyrovnával povrchový sklon terénu a položila nová dlažba, tak, aby vznikl bezbariérový přístup k budově. V září proběhla pravidelná revize venkovních hracích prvků a sportovního nářadí. Jednotlivé prostory a klubovny, v kterých probíhala činnost oborů MěDDM ve školním roce 2013/2014 I. PODLAŽÍ: Grafická dílna- pro výtvarnou tvorbu, práce s talenty - Výtvarný klub Bludička Vstupní klubovna- univerzální místnost pro volně příchozí a spontánní činnosti Kuchyňka, Vaření. Společenská klubovna- větší univerzální místnost vybavená pro různou společenskou pravidelnou i příležitostnou činnost - Dětské kluby Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Klubíčko- klubovna vybavená pro pravidelnou činnost předškolních dětí - Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Dílnička- atelier pro výtvarný klub Bludička popř. pro příležitostné výtvarné akce II. PODLAŽÍ: Atelier- učebna pro výtvarníky a plastikové modeláře - Plastikoví modeláři 1 a 2, Výtvarný obor, Výtvarná tvorba, Malování s AJ, Malování, Kreslení a malování, Patchwork 1 Praktická- univerzální klubovna Vyšší šití 1 a 2, Tvořivé ruce a Patchwork 2 Technická - Šachy, zázemí pro Teraristiku, Přírodovědu a pohybové hry Sál- větší prostor pro pohybové aktivity vybavený žíněnkou judo Cvičení kluků a holek, Dětské kluby, Lidové tanečky Kopretina, Mažoretky mini a Mažoretky přípravku, Orientální tance 1+2, Reálnou sebeobranu, Taneční MaJa Pidi, Maja1, Úpolové hry předškoláků, Jógu pro děti, Sportovky Judo 1 a 2, Přírodovědu a pohybové hry Akvaristika- malá místnost vybavená pro akvaristiku a teraristiku, slouží také jako zimní zahrada Teraristika Velikonoční vystoupení 14

16 9. Popis ekonomických podmínek Dům dětí a mládeže je zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření příspěvkových organizací, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v jeho posledním platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v jeho pozdějším platném znění, zákonem č.563/1991sb.o účetnictví a jeho pozdějším platném znění a včetně všech platných vyhlášek tento zákon upravujících. Dále pak účetními standardy Řídí se platnými směrnicemi zřizovatele o evidenci majetku pro příspěvkové organizace, směrnicí o inventarizaci, směrnicí o evidování a vyřizování škodných událostí, směrnicí Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnicí o postupu při předávání informací ohledně dočasného omezení druhých osob v důsledku realizace stavebních prací, kde investorem je město Týn nad Vltavou nebo jím zřízené právnické osoby, pokynem ke zpracování a předkládání výročních zpráv příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem je město Týn nad Vltavou, pokynem pro příspěvkové organizace likvidace škodných (pojistných) událostí na majetku města Týn nad Vltavou a vnitřními řády MěDDM vždy v posledním platném znění. 10. Výsledky hospodaření za rok 2013 Finanční náklady celkem hlavní činnost Finanční náklady celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hlavní činnost , ,29 999,40 Finanční výnosy celkem hlavní činnost Finanční výnosy celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hospodářská činnost , , , Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla veřejnosprávní kontrola Městem dle 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 ve dnech s kontrolním zjištění: Účetnictví vedeno správně, průkazně, srozumitelně, nebylo zjištěno nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Řídící kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, dodržována. Doporučení z předchozí kontroly splněna. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny na místě. V Týně nad Vltavou Miroslav Petřík, ředitel 15

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více

Školní vzdělávací program 2011-2016

Školní vzdělávací program 2011-2016 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládež Týn nad Vltavou Školní vzdělávací program 2011-2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní družina šťastných dětí Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Obsah 1 Identifikační údaje:...4 1.1 Předkladatel:...4 1.2 Zřizovatel školy:...4 2 Charakteristika

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Vnitřní řád qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio DDM Nymburk pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2009-2010 1.schůzka Název ZÚ Programová náplň Věk Vedoucí ZÚ Úplata datum čas 1 Anglická školka výuka hravou

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA

Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková organizace, Oskava 66, 788 01 Oskava VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY OSKAVA V Oskavě 1. září 2012 ředitel školy: Mgr. Stanislav Lysák Obsah:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU S M Ě R N I C E SVČ čís. 1/2012 I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní řád vychází ze zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více