VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014"

Transkript

1 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Téma roku: Poznáváme Vltavotýnsko Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Popis personálních podmínek 4. Další vzdělávání pracovníků 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů 6. Obsah a formy vzdělávání - Pravidelná činnost v MěDDM - Pravidelná činnost v obcích - Předškolní zájmové obory - Příležitostná činnost - Spontánní činnost - Individuální péče - péče o talenty - Informační a osvětová - Výstavní činnost - Metodická a publikační činnost 7. Prezentace na veřejnosti 8. Popis materiálních podmínek 9. Popis ekonomických podmínek 10. Výsledky hospodaření za rok Inspekční činnost Přílohy : č.1 Náborový list září 2013 č.2 Přehled akci č.3 Přehled táborů a pobytových akcí

2 1. Identifikační údaje Název: Sídlo: Městský dům dětí a mládeže, Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Město Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, Týn nad Vltavou Miroslav Petřík, adresa: Tyršova 26, Týn nad Vltavou telefon: , Telefon/fax: web. stránky: Zařízení MěDDM je v právní subjektivitě od Datum a č.j. zařazení do sítě školských zař: č.j Charakteristika zařízení Městský dům dětí a mládeže v Týně nad Vltavou je středisko volného času zřizované Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM je ve Vltavotýnském regionu včetně spádových obcí Dříteň, Chrášťany, Temelín, Neznašov a Dolní Bukovsko, Žimutice, Bečice, Dobšice. Městský dům dětí a mládeže uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase v souladu s vyhláškou 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Cíle vzdělávání v MěDDM vycházejí ze školského zákona a zřizovací listiny zřizovatele, kde je vymezena hlavní činnost ze strategie podpory práce s dětmi a mládeží Jihočeského kraje. Poslání školského střediska pro zájmové vzdělávání MěDDM Týn nad Vltavou je zabezpečování potřeb dětí a mladých lidí v širokém spektru činností ve volném čase. Na základě možností a specifik našeho města a regionu je zaměřeno především na organizování zájmového vzdělávání a rekreace v různých formách činnosti. Čarodějné hrátky 1

3 3. Popis personálních podmínek Zájmové vzdělávání ve středisku zajišťují čtyři interní pedagogové volného času. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem. Složení pedagogického sboru: Ředitel Pedagogové volného času 3 Provozní pracovníci: Účetní 1 Školník 1 Uklízečky 2 (1,0) Mikuláš na náměstí Externí vedoucí zájmového vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 pracovalo 67 externích vedoucích, kteří vedli jeden nebo i více oborů, zabezpečovali táborovou a příležitostnou činnost a další formy zájmového vzdělávání. Všichni absolvovali vstupní i průběžné školení z BOZP a školení pro zájmové vzdělávání, např. vedoucí a hl. vedoucí LT apod. Interní pracovníci vedli jednotlivé oblasti zájmového vzdělávání: - Předškolní zájmová činnost a činnost v přilehlých obcích - Martina Rečková - Pravidelná zájmová činnost - Ing Pavla Fraňková - Táborová a příležitostná činnost - Iva Trnková Specializované zájmové útvary vedli interní a externí pracovníci s příslušnou odborností. Prázdninové tábory jsou zajišťovány: a) hlavní vedoucí - interní pracovník nebo dlouholetý externí vedoucí odborně vyškolený v akreditovaném kurzu b) oddílový vedoucí - externí pracovník MěDDM. c) praktikanti - mládež pracující v zájmových oborech MěDDM Dobrovolníci Ve šk. r. 2013/2014 pracovalo 30 dobrovolníků v příležitostné činnosti. Ve školním roce v MěDDM 2013/2014 pracovala jedna studentka na odborné stáži. Dohody o provedení práce Pracovníci na DOPP zabezpečují brigádnické práce na zahradě, v areálu MěDDM apod. 2

4 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTANANCŮ 2013/2014 jméno datum obsah vzdělávání /hod. anotace min 4 hod. výstup/pozn. Petřík, Fraňková, Rečková Odbornostní setkání pedagogických pracovníků jihočeských DDM - Střelské Hoštice Trnková Iva Kurz smaltování - Jindřichův Hradec Miroslav Petřík Jana Kupková REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ SP DDM Plzeň Fundraising osvědčení Instruktor školního lyžování osvědčení Řešení problémových situací s pohledu práva Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením Hospodaření s majetkem v PO v roce 2013 školila Ing. Olga Hanzalová Kurz smaltování - Jindřichův Hradec osvědčení Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů do zájmové činnosti Zájmové vzdělávání MěDDM je určeno pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další účastníky, vždy v rovné příležitosti a to i bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Písemná přihláška K přijetí do pravidelné činnosti, k táborové a pobytové činnosti, do kurzu a popř. příležitostné činnosti, v souladu s 22 školského zákona, měl každý uchazeč řádně vyplněnou a odevzdanou písemnou přihlášku. Přihláška byla podepsaná uchazečem. U osob mladších 18 let podepsaná zákonným zástupcem uchazeče. Přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a táborové činnosti rozhodoval ředitel nebo jeho zástupce pro pedagogiku na základě přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem a u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče. Jako každý rok i letos byly uvedeny základní podmínky v náborovém listu zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014 (termín, věk, počet členů ZV, forma náboru, výše úplaty a další informace). Pro pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost a pro táborovou a pobytovou činnost byl stanoven věkový interval pro uchazeče. U většiny dalších forem činností není rozhodujícím, ale jen doporučujícím faktorem. Účastníci se přihlašovali do stanoveného maximálního počtu v jednotlivých činnostech ZV (kroužky, tábory, pobytové akce, příležitostné akce) dle podmínek jednotlivých vzdělávacích forem. Výběr uchazečů do zájmových oborů 3

5 probíhal pouze u specializovaných oborů, které jsou náročné na talentové předpoklady uchazečů např. gymnastika a u oborů s navazujícím speciálním programem (některé taneční obory). Kritéria byla schválena ředitelem. Účastníci se mohli kdykoliv z činnosti odhlásit bez udání důvodu. Výše úplaty v jednotlivých formách zájmového vzdělávání Programy pro předškolní děti a) Formy ZV dle 2) písm. a, c) výše úplaty je stanovena dle výše finanční rozvahy konkrétní akce, tábora a činnosti v souladu s 12) Vyhlášky b) Formy ZV dle 2) písm. b) výše úplaty se stanovuje z průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka dle 12) Vyhlášky c) Formy ZV dle 2) písm. d) e) a f) výše úplaty se stanovuje dle finanční rozvahy konkrétní činnosti Výši úplaty veškerého zájmového vzdělávání schválil ředitel a byla stanovena v souladu s 123 odst. 4. Zákona č.561/2004 Sb. a dle 11,12 Vyhlášky č.74/2005 Sb. Výše úplaty zohledňovala charakter a finanční náročnost činnosti. Úplata na školní rok 2013/2014 byla vybírána pololetně s nejpozdější splatností před ukončením účasti v pravidelné činnosti v daném pololetí. Z důvodu přechodu na celoroční placení pravidelné činnosti jsme nově v letošním školním roce zavedli možnost uplatnit slevu 5% z celoroční úplaty při platbě na celý školní rok. U ostatní činnosti (akce, tábory apod.) nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Pokud je účastník pravidelné činnosti nebo ostatní činnosti nemocen celé čtvrtletí, mohou rodiče písemně zažádat o vrácení úplaty za dané čtvrtletí. Musí doložit lékařské potvrzení, že se nemohl v uvedeném čtvrtletí činnosti účastnit. Pokud nastoupí účastník do oboru ve čtvrtletí, zaplatí 75 % pololetní úplaty oboru (je nutné se podílet na vstupních nákladech oboru). Rodiče rovněž v tomto školním roce ve větší míře využívali možnost bezhotovostní platby bankovním převodem. Celoroční platba byla využita u více než 20% členů. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami mají možnost se účastnit všech forem činností pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka se speciálními potřebami a pomáhají mu k dosažení co největší samostatnosti. Podle zájmu a potřeby zajišťujeme informační servis zabezpečený odborným pedagogem. V tomto školním roce jsme bezproblémově zapojili děti s vadami sluchu (obor Malování, Cvičení holek a kluků, Cvičení na nářadí, Turisťák, Malování s Aj), s kloubním onemocněním (Jóga pro děti) apod. 4

6 Délka a časový plán vzdělávání: a) Pravidelná činnost kroužků byla zahájena od 16. do a ukončena od 2. do Podle charakteru činnosti některé pokračující obory na základě svého plánu práce kroužku zahájily činnost od a končily Jedná se o zájmové obory, které se například připravují na soutěže, popř. na prázdninová vystoupení. b) Tábory a další prázdninové akce spojené s pobytem probíhají o stanovených prázdninách a délka trvání je podle charakteru od 2 do 14 dnů. c) Pobytové akce, odborné a vzdělávací akce pořádané během školního roku probíhaly o víkendech a svátcích v trvání 2 až 3 dnů. Pobytové akce rodiče s dětmi mohou probíhat i v pracovní dny v délce 2 až 5 dnů. d) Činnost otevřeného klubu v MěDDM byla zahájena a ukončena Probíhala ve dnech školního vyučování od 13 do 18 hodin a o pololetních prázdninách a první den o velikonočních a podzimních prázdninách od 9 do 12 hodin. Jedná se o spontánní činnosti, konzultace a informační servis. e) Příležitostná činnost probíhala celoročně podle měsíčních plánů. Aprílový běh Úvod 6. Obsah a formy vzdělávání Do pravidelné činnosti se každoročně zapisuje více než 600 členů. V příležitostné činnosti ve školním roce pořádáme na 60 akcí v celém spektru oborů, soutěží, pořadů a spontánních akcí s účastí cca 5 tisíc osob od předškolních dětí až po dospělé. V MěDDM neustále vylepšujeme podmínky pro pestrou činnost dětí a mládeže. Po rozsáhlé úpravě zahrady MěDDM mohou děti i mládež využívat přírodní Sportoviště nejmenších dětí a Přírodní posilovnu. Hojně je využívána možnost trávit čas před nebo po kroužku ve Vstupní klubovně, která je pro tyto účely vybavena množstvím stolních her. Vydáváme měsíční plakáty s přehledem akcí MěDDM a svou činnost 5

7 propagujeme v infocentru, v místním tisku, na samostatných vitrínkách, nástěnkách ve školách a na stránkách a na facebooku. Pravidelná činnost v MěDDM (příloha č.1 Náborový list v září 2013 ) Zájmový obor vedoucí den místo konání věk počet Aerobik 1 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 6 Aerobik 2 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 9 Angličtina Neznašov Šímová pá Neznašov tř. 6 Cvičení děvčat Říhová Božovská út ZŠ Hlinky 8-15 let 10 Cvičení holek a kluků Rečková út MěDDM 5-10 let 12 Cvičení na nářadí Kupková Bláhová út ZŠ Hlinky 6-8 let 11 Dětský klub - Cvičení rodičů a dětí Rečková po ZŠ Hlinky 2-5 let 45 Dětský klub - Myšky 1 Rečková st MěDDM 1,5-2 roky 23 Dětský klub - Myšky 2 Rečková čt MěDDM 2,5-4 roky 23 Disco 1 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař. 4-6 let 17 Disco 2 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař let 17 Gymnastika Fialová L + L. po st ZŠ Hlinky, MěDDM od 1. tř. 18 Jóga pro děti Fraňková út MěDDM tř. 13 Klub Všeználek Rečková čt Neznašov tř. 8 Kreslení a malování Křišťálová út MěDDM od 1. tř. 9 Malování Fraňková pá MěDDM 5-12 let 14 Malování Neznašov Fraňková čt Neznašov 5-11 let 9 Malování s angličtinou Fraňková po MěDDM 7-10 let 5 Mažoretky přípravka Trnková Iva po MěDDM od 1. tř. 13 Mažoretky mini Trnková L. + I. út MěDDM 8-11 let 19 Mažoretky 1+ miniformace Trnková L. + H. pá ZŠ Vinař. od 11 let 12 Míčové hry Šindelářová čt ZŠ Hlinky 8 až 12 let 8 Němčina konverzace Tabiová po MěDDM 14 až 19 let 3 Orientální tance 1 Kvardová pá MěDDM od 4. tř. 8 Orientální tance 2 Kvardová pá MěDDM od 12 let 5 Patchwork 1 Svatošová st MěDDM let 7 Patchwork 2 Svatošová út MěDDM od 20 let 5 Plastikoví modeláři 1 Kučera pá MěDDM od 8 let 7 Plastikoví modeláři 2 Bříza ne MěDDM od 8 let 5 Pohybové hry Fraňková pá MěDDM 7 až 13 let 14 Reálná sebeobrana Kabelka st MěDDM od 15 let 5 Reálná sebeobrana ženy Kabelka st MěDDM let 5 Rekreační badminton Trnková I. po ZŠ Hlinky 8-13 let 14 Rekreační volejbal (začát.) Trčová st ZŠ Hlinky let 6 Rekreační volejbal (pokrač.) Trča čt ZŠ MS let 10 Sportovky judo 1 Petřík po st MěDDM Šachy Valtr st MěDDM od 1. tř. 6 Tanečky Kopretina Nováková st MěDDM 5-7 let 13 Taneční MaJa Pidi Koubková po MěDDM 4-5 let 7 Taneční MaJa 1 Koubková po MěDDM 5-8 let 10 Taneční MaJa Street Drozdová, Janiš út MěDDM 7-11 let 19 Taneční Sunny dance Vrzák Tetenková Čechová čt MěDDM let 19 Teraristika Koudelný út MěDDM 7-15 let 4 Turisťák Kupková Šindelářová st MěDDM od 6 let 16 Tvořeníčko pro nejmenší Rečková po MěDDM 4-6 let 5 Tvořivé ruce Trnková I. pá MěDDM od 9 let 7 Úpolové hry předškoláků Volenec čt MěDDM 5-6 let 13 Úpolové hry dětí Nekolová čt ZŠ MS tř. 15 6

8 Vaření Klúfová út MěDDM let 3 Vyšší šití 1 Kabelková út MěDDM od 12 let 5 Vyšší šití 2 Kabelková čt MěDDM od 12 let 5 Výtvarná tvorba Fraňková st MěDDM od 8 let 12 Výtvarný obor Rybičková čt MěDDM od 9 let 7 Výtvarný klub Dívánky Petřík pá MěDDM od 12 let 10 Dětský klub - Klubíčka Bláhová út MěDDM 2-3,5 roku Výtvarná tvorba Pro školní rok jsme připravili zájemcům o volnočasové aktivity 58 zájmových oborů. Nabídka činností byla volena s ohledem na současné potřeby dětí, jejich rozvoj v oblasti sportovní, vzdělávací i tvůrčí. Náborové listy byly rozdány všem dětem a dalším zájemcům 3. září, takže měli všichni dostatek času na výběr zájmového oboru a na naplánování svého rozvrhu spolu s ostatními povinnostmi. Ti, kteří neobdrželi náborový list ve školách, měli možnost získat přehled z Vltavínu, z internetových stránek MěDDM, města Týna a Facebooku. Ve dnech od 9:00 do 17:00 hodin proběhl zápis do zájmových oborů MěDDM, během kterého se zaplnilo na cca 80% nabízených míst. Neobsazeny zůstaly zájmové obory Radio OK a Klub MTG. I přes dodatečný nábor se nám tyto obory nepodařilo zaplnit. Menší zájem byl i u němčiny, kdy překážkou byla různá znalostní úroveň zájemců. Ze dvou nabízených možností zahájila činnost jen jedna skupina. Některé náročnější obory vyžadující několikaleté pokračování, např. gymnastika, mažoretky apod., přijímaly nové členy jen výjimečně a zaměřily se na kvalitu výchovy dětí. Mezi ně patří i Plastikoví modeláři, kteří již v minulých letech dosáhli vysoké kvality svých modelů a v současné době se umísťují na předních místech v republikových soutěžích. Některé obory se přizpůsobují novým trendům, např. taneční Maja 2 změnila styl tancování, který se promítl i do změny názvu Maja Street a přivedl nové členy do kroužku. Velký zájem byl i o Disko pro nejmenší, zaplnily se dvě skupiny dětí. Překvapivý byl menší zájem o Vaření. Oproti loňskému roku, kdy pracovaly tři skupiny, se tentokrát otevřela pouze jedna. Během následujících dnů, ještě před prvními schůzkami, se přihlašovaly nové děti a doplnily tak stanovený počet účastníků ve většině oborů. Po zkušenosti z minulého roku, kde byl velký zájem o výtvarné obory, jsme rozšířenou nabídkou uspokojili všechny zájemce o výtvarnou činnost. V tomto školním roce se zaplnily kroužky 7

9 rovnoměrně v mezích stanovených minimálních a maximálních počtů dětí, takže nebylo třeba dalších náborů. V říjnu 2013 začalo v MěDDM pracovat 55 oborů se 617 členy. Ve druhém pololetí došlo k několika změnám. Kroužek Šachů upravil po dohodě s rodiči dobu svého trvání zkrátil se z 90 na 60 minut. Kratší, na soustředění náročný kroužek, malým dětem lépe vyhovoval. Němčina konverzace ztratila dva členy a přešla na individuální režim s vyšším poplatkem. Volejbal pro pokročilé ke 2. pololetí ukončil svou činnost, Teraristika z důvodu pracovní ho vytížení vedoucího byla 1x za 14 dní. Čtrnáctidenní režim byl po určitou dobu i u Vaření, kdy byly přihlášeny pouze 3 děti. Druhé pololetí zakončilo 569 členů v 54 oborech. Vystoupení pod širým nebem Den Země Předškolní zájmové obory Vzhledem k velkému zájmu rodičů o předškolní zájmové obory byly pro předškolní děti a jejich rodiče na školní rok připraveny 4 dětské kluby, z toho 3 dopolední a 1 odpolední, dále pro samotné děti bez rodičů Taneční Maja Pidi, Tvořeníčko pro nejmenší, Lidové tanečky Kopretina, Úpolové hry předškoláků, Disco i zájmové obory, které navštěvují děti předškolního a mladšího školního věku Cvičení kluků a holek, Cvičení na nářadí, Malování, Taneční Maja1 a v neposlední řadě Turisťák. Všechny předškolní obory se podařilo zaplnit. Celkem navštěvovalo tyto obory 121 dětí a 54 dospělých. 8

10 Pravidelná činnost v obcích Pro Neznašov byly připraveny tři kroužky Angličtina, Všeználek a Malování. Všechny obory se zaplnily a zahájily svou činnost. Celkový počet dětí k byl 23. Kroužky pracovaly bezproblémově po celý školní rok. Příležitostná činnost (příloha č.2 Přehled akcí ) AKCE V letošním školním roce jsme připravili 63 akcí s 4748 účastníky. Již podruhé jsme uspořádali Mezinárodní výtvarnou soutěž Exlibris Tábor Cílem těchto soutěží je seznámit širokou veřejnost a především žáky základních a středních škol s grafickou knižní značkou Exlibris. Od ledna do února probíhala krásná výstava v galerii U Slunce k 30. výročí činnosti MěDDM, kde polovinu expozice tvořilo právě zmíněné Exlibris. Návštěvníci měli možnost seznámit se prostřednictvím fotek a jednotlivých děl dětí a mládeže s činností MěDDM od jeho počátků až po současnost. Po celou dobu výstavy probíhaly odpolední workshopy nebo ukázky z činnosti některých zájmových oborů MěDDM. Podle kladných ohlasů byla výstava úspěšná. V anglickém Telfordu se uskutečnila tradiční mezinárodní soutěž plastikových modelářů ScaleModel Word Svaz plastikových modelářů České republiky na tuto soutěž jako každý rok vyslal svoji reprezentační výpravu a mezi nimi Martina a Michala Břízovi, člen kroužku plastikových modelářů MěDDM. Michal se svými modely letadel získal ve velké konkurenci vynikající 2. a 3. místo, kromě toho obdržel zvláštní ocenění za kvalitu provedení terénu ve své diorámě. Martin ve své kategorii zvítězil, a získal též 2. místo za protiletadlový systém a taktéž dostal zvláštní ocenění za terén v diorámě. Především zcela překvapivě získal nejcennější žákovskou trofej Junior Best of Show spolu s pohárem pro juniorského šampióna Velké Británie. Před vánocemi se již tradičně vyráběly adventní věnce. Šikovné ruce dětí si je vyrobily krásné a originální. První prosincový den se nesl ve znamení zvonečků. Konal se Zvonkový průvod. V čele průvodu šly děti v kostýmech, které zapůjčil divadelní spolek Vltavan. Ve stánku na náměstí jsme prezentovali výrobky všech našich tvořivých oborů. Tato velká akce probíhá ve spolupráci s MKC Sokolovna, Baráčnickým spolkem Vitoraz, Divadelním spolkem Vltavan, Domem svaté Anežky, vltavotýnskými skauty, MŠ Hlinecká, Městskou policii, Dobrovolnými hasiči, Městem Týn nad Vltavou a nemalým počtem dobrovolníků. 9

11 MěDDM ve spolupráci s komisí pro revitalizaci sídlišť, městskou policií, Gymnáziem Týn nad Vlt., ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana, týnskými MŠ a NZDM Bongo pořádali výtvarnou soutěž Život na sídlišti mezi auty. Do soutěže se zapojilo mnoho dětí i kolektivů z Týna a okolních vesnic. Před Mikulášem jsme připravili pro naše dětské členy pekelnou dráhu, pekelné soutěžení a pravé peklo. Ani letos, v době adventu, nemohla v našem městě chybět akce "Mikuláš na náměstí". Novinkou letošního adventního času bylo zpívání na náměstí, které jsme připravili společně s Českobudějovickým deníkem, Rádiem Faktor a Nuzickým zvonkem s názvem Česko zpívá koledy. Na náměstí se sešlo kolem stovky lidí nejrůznějšího věku, aby společně s mnohými městy v republice ve stejný čas zazpívali 5 vybraných koled. V předvánočním shonu městský dům dětí a mládeže připravil pro děti týden sportování tzv. Fit týden. Děti si porovnávaly svoji zdatnost celý týden přímo v MěDDM. Pro žáky třetích tříd MěDDM uspořádal Bariérový den. Tato osvětová akce umožňuje dětem vyzkoušet si životní situace, se kterými si musí poradit lidé trpící sluchovou, zrakovou nebo tělesnou vadou. Děti si uvědomí mnohé bariéry, které zdravý člověk nevidí a které mohou být pro nemocného člověka nepřekonatelné. O pololetních prázdninách strávila skupinka dětí dopoledne v MěDDM, kde tématem bylo,,poznáváme Vltavotýnsko. Děti plnily nejrůznější úkoly a sbíraly obrázky měst, které pak v klubovně přiřazovaly na mapu. Letošní karneval byl ve znamení barev, každá soutěž byla motivována barvami kolen nás. Na,,Apríla jsme pro děti, mládež i dospělé uspořádali Aprílový orientační běh. Účastníci dostali u startu mapu s označením stanovišť. Úkolem bylo najít všechna označená místa na mapě. V TýnCup poháru starosty města v judu, se mezi sebou utkali závodníci z 32 klubů ČR a Horního Rakouska. Tento tradiční turnaj v judu (22. ročník) pořádáme společně se sportovním klubem judo od prvního ročníku. O velikonočních prázdninách se v MěDDM opět tvořilo na Velikonočních dílničkách. Každý, kdo přišel, si mohl v deseti dílničkách vyrobit velikonoční dekoraci. Třetí dubnovou sobotu se v Sokolovně uskutečnil další ročník soutěže plastikových modelářů Vltavotýnský střep. Soutěž pořádal kroužek Plastikových modelářů společně s MCKV. Úroveň těchto modelů se především v žákovských kategoriích každým rokem zvyšuje. Řada žáků by se bez problémů mohla postavit na start mezi dospělé. Jejich povedené modely dávají jistotu, že po generační obměně je před plastikovým modelářstvím v Týně rozhodně světlá budoucnost. Ke Dni Země upořádal MěDDM pro děti ze ZŠ a gymnázia sportovně přírodovědnou akci. Tentokrát bylo místo konání sídliště Hlinky. Pro děti to bylo zábavné i poučné dopoledne. Poslední dubnový den se na celém hřišti a parku okolo MěDDM soutěžilo a čarovalo. Uspořádali jsme opět Čarodějné hrátky. Na prvomájový den jsme pro děti a jejich rodiče připravili Cyklo stopovačku na téma "Poznáváme Vltavotýnsko". Děti po cestě poznávaly turisticky významná místa Vltavotýnska a splnily úkoly s tímto místem související. V rámci revitalizace hlineckého sídliště jsme letos vystoupení pod širým nebem uspořádali na náměstí Mládeže v hlineckém sídlišti. Sídliště na hodinu a půl ožilo vystoupením všech našich tanečních skupin. Vystoupení se všem povedlo a mělo kladný ohlas u veřejnosti. Některé taneční obory hned druhý den vyjely do Českých Budějovic na Bambiriádu, což 10

12 je aktivní celostátní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, kterou v jižních Čechách pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Pirátská dobrodružství si děti užily na Den dětí. Zájmové kroužky se opět prezentovaly před širokou veřejností na Akademii. O prázdninách se některé taneční kroužky zúčastnily vystoupení na náměstí v rámci programu Vltavotýnské Slavnosti. Připravit prázdninovou přehlídku je pro nás o prázdninách velmi náročné, protože zájmové útvary o prázdninách nepracují. Na školní rok 2013/14 jsme zvolili téma,,poznáváme Vltavotýnsko. Toto téma se prolínalo do mnoha akcí i soutěží, které jsme pro děti připravili a to Podzimní prázdniny, pobytová akce Kulíškov, Výlet vláčkem, Aprílový orientační běh, Den Země, Cyklostopovačka a Akademie. Spontánní činnost Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou v otevřené vstupní klubovně (využití her a vybavení). Služba zabezpečovala dozor v areálu MěDDM a sportovního areálu na zahradě a podle potřeby a možností umožnila i přístup do dalších kluboven MěDDM. Proběhly prázdninové dny pro volně příchozí (říjnový prázdninový den, pololetní a velikonoční). Volně příchozí si volili z naší programové nabídky nebo využívali prostory vstupní klubovny pro volnou zábavu. Do spontánní činnosti se zapojilo 814 účastníků. Informační a osvětová činnost Pro zájemce z řad veřejnosti poskytujeme informace o dění ve městě, o místních akcích. Z osvětové činnosti dominovalo téma lidových tradic a dopravní. Do této činnosti se zařadilo 103 účastníků. Individuální péče - péče o talenty Talentovaným dětem umožňujeme využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Individuální přístup využilo 18 účastníků. Připravovali jsme zájemce na talentové zkoušky uměleckých oborů, pořádali odborné semináře, soutěže apod. S talenty jsme pracovali podle zájmu v oborech, které jsou dobře technicky a materiálně zabezpečené a v oborech, ve kterých máme zajištěného odborně kvalifikovaného pracovníka. Individuální péče o talenty byla rozvíjena na kroužcích, které navazují na odbornou činnost v dalším šk. roce a účastníci mají již řadu vynikajících výsledků na republikové i mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se talentovaným dětem a mládeži věnují Plastikoví modeláři a výtvarný klub Dívánky. Výstavní činnost Během celého roku probíhaly výstavy v galerii MěDDM. Zpravidla jednou za dva měsíce, podle ročního plánu byly výstavy obměňovány. Výstavy byly tvořeny z fotografií dokumentující konkrétní akce, z výtvarných děl dětí a ostatní tvorby ze zájmového zdělávání například: z,,vánoční ozdoby, z vánočního tvoření, práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti, a podobně. Čtyři výstavy se konaly mimo MěDDM. Dvě probíhaly v KD Sokolovna: Z činnosti MěDDM u příležitosti akce Akademie a výstava plastikových modelářů při soutěži Vltavotýnský střep v plastikovém modelářství. Třetí výstava:,,zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris 2013 se konala v městské galerii a čtvrtá Mezinárodní výtvarná soutěže Exlibris 2013 v muzeu. 11

13 Výstavy v MěDDM: září a říjen Z letních táborů MěDDM listopad Foto z činnosti MěDDM prosinec a leden PF a drobná grafika únor a březen Foto z činnosti MěDDM duben Práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti a foto z činnosti květen a červen Foto z činnosti MěDDM Vernisáž v galerii 2) Výstava v městské galerii Téma: Zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris ) Výstava plastikových modelů v KD Sokolovna )Výstava z činnosti MěDDM v KD Sokolovna ) Výstava Exlibris 2013 v městské knihovně Metodická a publikační činnost V průběhu školního roku jsme pořádali porady a školení externích pracovníků, vedoucích na táborech a pobytových akcích. Docházeli jsme na hospitace do jejich hodin a byli k dispozici s informacemi a odbornou pomocí. 40 vedoucích absolvovalo 40 hodinové školení Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Pobytové akce Pravidelně připravujeme pobytové akce, letos celkem pět. Část akcí je zaměřena na rodiny s dětmi. Hlavním cílem je upevnění vztahu rodič - dítě, vzájemná spolupráce a v neposlední řadě společně strávený čas a společné prožitky. Další pobytové akce jsou organizovány zájmovými obory MěDDM. Dvě akce jsme uspořádali pro rodiče s dětmi, jednu pobytovou akci ZO Turisťák a dvě sportovní akce proběhly v Rakousku. Celkově se do těchto akcí zapojilo 49 dětí a 17 dospělých. Pobytová akce Krušné Hory 12

14 Táborová činnost (příloha č.3 Přehled táborů a pobytových akcí ) Během školního roku a letních prázdnin pořádáme letní i zimní tábory jak pro děti a mládež, tak pro rodiče s dětmi. Letos se našich 13 táborů účastnilo 335 dětí a mládeže. Osm z nich bylo pobytových a 5 příměstských. Reagovali jsme na zvýšený zájem rodičů o příměstské letní tábory, a proto jsme jejich počet o letních prázdninách zvýšili na pět. Uspokojili jsme tak všechny zájemce, některé děti se zúčastnily dvou i více táborů za sebou. Z celkového počtu táborů byly dva jarní, dva zimní, jeden podzimní a ostatní letní, z toho 13 rekreačních a 5 sportovních. Letní tábor s dětmi z polského Barda 7. Prezentace na veřejnosti Měsíčně vydáváme plakáty s přehledem akcí MěDDM. Činnost MěDDM je zveřejňována především ve Vltavínu, na stránkách na a facebooku. Dále činnost prezentujeme v infocentru, ve školách, ve výloze prodejny hraček U medvídka a různých zařízeních ve městě. Zájmové obory MěDDM zastupují naše město při různých soutěžích a akcích. Ukázky z činnosti našich kroužků jsou prezentovány při městských akcích i v programech jiných organizací a přilehlých obcích. Letos jsme se opět zúčastnili celostátní akce Bambiriáda v Českých Budějovicích. Pravidelně pořádáme taneční přehlídku pro rodiče a kamarády Vystoupení pod širým nebem a Akademii v KD Sokolovna. O prázdninách předvádíme naší činnost v programu Vltavotýnských letních slavností. Nejčastěji vystupují na veřejnosti Mažoretky, Taneční disko skupina, Orientální tance, Aerobik a Gymnastika. Taneční skupina Maja s nejmenšími dětmi pravidelně vystupuje při Vítání občánků. Ve spolupráci se školami pořádáme akci Bariérový den, zaměřenou na prevenci proti úrazům a k pochopení problémů života handicapovaných lidí, Den Země s přírodovědnou tématikou a Dívánky zaměřené na výtvarnou činnost. Dále pořádáme Zvonkový průvod, na jehož organizaci se podílí nemalá část dětí, mládeže i dospělých z MěDDM a zde představují svou činnost i tvořivé obory. Vynikající výsledky na republikové i na mezinárodní úrovni mají Plastikoví modeláři. Letos se opět stali pořadateli úspěšné republikové soutěže modelů Vltavotýnský střep a spolupořadateli Mistrovství republiky v plastikovém modelářství. 13

15 8. Popis materiálních podmínek Celkové prostory jsou dostatečné pro zabezpečení zájmové činnosti. Dle potřeby a možností se postupně vybavují jednotlivé zájmové obory učebními pomůckami. Mimo budovu MěDDM pracovali sportovní a taneční oddíly v tělocvičnách základních škol ZŠ Hlinecká (Gymnastika, Cvičení rodičů a dětí, Cvičení děvčat, Cvičení na nářadí, Volejbal), ZŠ Vinařického (Aerobik 1 a 2, Mažoretky, Disco pro nejmenší) a na ZŠ Malá strana (Úpolové hry, Rekreační volejbal). Neustále se snažíme udržovat a vylepšovat prostředí kluboven a venkovního areálu sportovišť. Zakoupili jsme mobilní plůtek k ohrazení venkovního hřiště, upravili místo na ohniště. Nejvýznamnější opravou byla rekonstrukce vstupního chodníku před vchodem do MěDDM. Odstranil se schod, který vyrovnával povrchový sklon terénu a položila nová dlažba, tak, aby vznikl bezbariérový přístup k budově. V září proběhla pravidelná revize venkovních hracích prvků a sportovního nářadí. Jednotlivé prostory a klubovny, v kterých probíhala činnost oborů MěDDM ve školním roce 2013/2014 I. PODLAŽÍ: Grafická dílna- pro výtvarnou tvorbu, práce s talenty - Výtvarný klub Bludička Vstupní klubovna- univerzální místnost pro volně příchozí a spontánní činnosti Kuchyňka, Vaření. Společenská klubovna- větší univerzální místnost vybavená pro různou společenskou pravidelnou i příležitostnou činnost - Dětské kluby Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Klubíčko- klubovna vybavená pro pravidelnou činnost předškolních dětí - Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Dílnička- atelier pro výtvarný klub Bludička popř. pro příležitostné výtvarné akce II. PODLAŽÍ: Atelier- učebna pro výtvarníky a plastikové modeláře - Plastikoví modeláři 1 a 2, Výtvarný obor, Výtvarná tvorba, Malování s AJ, Malování, Kreslení a malování, Patchwork 1 Praktická- univerzální klubovna Vyšší šití 1 a 2, Tvořivé ruce a Patchwork 2 Technická - Šachy, zázemí pro Teraristiku, Přírodovědu a pohybové hry Sál- větší prostor pro pohybové aktivity vybavený žíněnkou judo Cvičení kluků a holek, Dětské kluby, Lidové tanečky Kopretina, Mažoretky mini a Mažoretky přípravku, Orientální tance 1+2, Reálnou sebeobranu, Taneční MaJa Pidi, Maja1, Úpolové hry předškoláků, Jógu pro děti, Sportovky Judo 1 a 2, Přírodovědu a pohybové hry Akvaristika- malá místnost vybavená pro akvaristiku a teraristiku, slouží také jako zimní zahrada Teraristika Velikonoční vystoupení 14

16 9. Popis ekonomických podmínek Dům dětí a mládeže je zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření příspěvkových organizací, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v jeho posledním platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v jeho pozdějším platném znění, zákonem č.563/1991sb.o účetnictví a jeho pozdějším platném znění a včetně všech platných vyhlášek tento zákon upravujících. Dále pak účetními standardy Řídí se platnými směrnicemi zřizovatele o evidenci majetku pro příspěvkové organizace, směrnicí o inventarizaci, směrnicí o evidování a vyřizování škodných událostí, směrnicí Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnicí o postupu při předávání informací ohledně dočasného omezení druhých osob v důsledku realizace stavebních prací, kde investorem je město Týn nad Vltavou nebo jím zřízené právnické osoby, pokynem ke zpracování a předkládání výročních zpráv příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem je město Týn nad Vltavou, pokynem pro příspěvkové organizace likvidace škodných (pojistných) událostí na majetku města Týn nad Vltavou a vnitřními řády MěDDM vždy v posledním platném znění. 10. Výsledky hospodaření za rok 2013 Finanční náklady celkem hlavní činnost Finanční náklady celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hlavní činnost , ,29 999,40 Finanční výnosy celkem hlavní činnost Finanční výnosy celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hospodářská činnost , , , Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla veřejnosprávní kontrola Městem dle 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 ve dnech s kontrolním zjištění: Účetnictví vedeno správně, průkazně, srozumitelně, nebylo zjištěno nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Řídící kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, dodržována. Doporučení z předchozí kontroly splněna. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny na místě. V Týně nad Vltavou Miroslav Petřík, ředitel 15

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní vzdělávací program 2011-2016

Školní vzdělávací program 2011-2016 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládež Týn nad Vltavou Školní vzdělávací program 2011-2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Ostrava - Poruba Ukrajinská19, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Část: ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Eva Kahúnová vedoucí vychovatelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332. Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí. Identifikátor školy: 600 104 702 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Bratří Čapků 1332, 562 06 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy: 600 104 702 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2.

Řád školní družiny. Základní škola a mateřská škola Javornice. Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014. Změny: 517 11 Javornice 2. Základní škola a mateřská škola Javornice 517 11 Javornice 2 Řád školní družiny Čj: 145/14 Účinnost od: 1.10.2014 Spisový znak: ZŠ/DOK Skartační znak: A10 Změny: Obsah: 1/ Úvodní ustanovení. 2/ Poslání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ se sídlem ve Frýdku-Místku ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: ZS6 486/2012 Vypracoval: Schválil:,, Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MěDDM Skartační lhůta: S 5 Vypracoval: Schválil: Miroslav Petřík, ředitel MěDDM Miroslav

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-267/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-267/14-H INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-267/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Dům dětí a mládeže, Třebechovice pod Orebem Flesarova 49, 503 46 Třebechovice

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více