VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014"

Transkript

1 M D Ě S Ě T T S Í KÝ A D Ů M M L Á D E ŽE TÝN NAD VLTA VOU Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok Téma roku: Poznáváme Vltavotýnsko Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Popis personálních podmínek 4. Další vzdělávání pracovníků 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů 6. Obsah a formy vzdělávání - Pravidelná činnost v MěDDM - Pravidelná činnost v obcích - Předškolní zájmové obory - Příležitostná činnost - Spontánní činnost - Individuální péče - péče o talenty - Informační a osvětová - Výstavní činnost - Metodická a publikační činnost 7. Prezentace na veřejnosti 8. Popis materiálních podmínek 9. Popis ekonomických podmínek 10. Výsledky hospodaření za rok Inspekční činnost Přílohy : č.1 Náborový list září 2013 č.2 Přehled akci č.3 Přehled táborů a pobytových akcí

2 1. Identifikační údaje Název: Sídlo: Městský dům dětí a mládeže, Týn nad Vltavou Tyršova 26, Týn nad Vltavou IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Město Týn nad Vltavou, Nám. Míru 2, Týn nad Vltavou Miroslav Petřík, adresa: Tyršova 26, Týn nad Vltavou telefon: , Telefon/fax: web. stránky: Zařízení MěDDM je v právní subjektivitě od Datum a č.j. zařazení do sítě školských zař: č.j Charakteristika zařízení Městský dům dětí a mládeže v Týně nad Vltavou je středisko volného času zřizované Městem Týn nad Vltavou jako příspěvková organizace. Působnost MěDDM je ve Vltavotýnském regionu včetně spádových obcí Dříteň, Chrášťany, Temelín, Neznašov a Dolní Bukovsko, Žimutice, Bečice, Dobšice. Městský dům dětí a mládeže uskutečňuje výchovně vzdělávací a rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase v souladu s vyhláškou 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Cíle vzdělávání v MěDDM vycházejí ze školského zákona a zřizovací listiny zřizovatele, kde je vymezena hlavní činnost ze strategie podpory práce s dětmi a mládeží Jihočeského kraje. Poslání školského střediska pro zájmové vzdělávání MěDDM Týn nad Vltavou je zabezpečování potřeb dětí a mladých lidí v širokém spektru činností ve volném čase. Na základě možností a specifik našeho města a regionu je zaměřeno především na organizování zájmového vzdělávání a rekreace v různých formách činnosti. Čarodějné hrátky 1

3 3. Popis personálních podmínek Zájmové vzdělávání ve středisku zajišťují čtyři interní pedagogové volného času. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem. Složení pedagogického sboru: Ředitel Pedagogové volného času 3 Provozní pracovníci: Účetní 1 Školník 1 Uklízečky 2 (1,0) Mikuláš na náměstí Externí vedoucí zájmového vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 pracovalo 67 externích vedoucích, kteří vedli jeden nebo i více oborů, zabezpečovali táborovou a příležitostnou činnost a další formy zájmového vzdělávání. Všichni absolvovali vstupní i průběžné školení z BOZP a školení pro zájmové vzdělávání, např. vedoucí a hl. vedoucí LT apod. Interní pracovníci vedli jednotlivé oblasti zájmového vzdělávání: - Předškolní zájmová činnost a činnost v přilehlých obcích - Martina Rečková - Pravidelná zájmová činnost - Ing Pavla Fraňková - Táborová a příležitostná činnost - Iva Trnková Specializované zájmové útvary vedli interní a externí pracovníci s příslušnou odborností. Prázdninové tábory jsou zajišťovány: a) hlavní vedoucí - interní pracovník nebo dlouholetý externí vedoucí odborně vyškolený v akreditovaném kurzu b) oddílový vedoucí - externí pracovník MěDDM. c) praktikanti - mládež pracující v zájmových oborech MěDDM Dobrovolníci Ve šk. r. 2013/2014 pracovalo 30 dobrovolníků v příležitostné činnosti. Ve školním roce v MěDDM 2013/2014 pracovala jedna studentka na odborné stáži. Dohody o provedení práce Pracovníci na DOPP zabezpečují brigádnické práce na zahradě, v areálu MěDDM apod. 2

4 4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTANANCŮ 2013/2014 jméno datum obsah vzdělávání /hod. anotace min 4 hod. výstup/pozn. Petřík, Fraňková, Rečková Odbornostní setkání pedagogických pracovníků jihočeských DDM - Střelské Hoštice Trnková Iva Kurz smaltování - Jindřichův Hradec Miroslav Petřík Jana Kupková REPUBLIKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ SP DDM Plzeň Fundraising osvědčení Instruktor školního lyžování osvědčení Řešení problémových situací s pohledu práva Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením Hospodaření s majetkem v PO v roce 2013 školila Ing. Olga Hanzalová Kurz smaltování - Jindřichův Hradec osvědčení Trestní odpovědnost pedagogů a žáků v praxi 5. Zápis a podmínky přijímání uchazečů do zájmové činnosti Zájmové vzdělávání MěDDM je určeno pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další účastníky, vždy v rovné příležitosti a to i bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Písemná přihláška K přijetí do pravidelné činnosti, k táborové a pobytové činnosti, do kurzu a popř. příležitostné činnosti, v souladu s 22 školského zákona, měl každý uchazeč řádně vyplněnou a odevzdanou písemnou přihlášku. Přihláška byla podepsaná uchazečem. U osob mladších 18 let podepsaná zákonným zástupcem uchazeče. Přijetí účastníka k zájmovému vzdělávání O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a táborové činnosti rozhodoval ředitel nebo jeho zástupce pro pedagogiku na základě přijetí písemné přihlášky podepsané uchazečem a u osob mladších 18 let podepsané zákonným zástupcem uchazeče. Jako každý rok i letos byly uvedeny základní podmínky v náborovém listu zájmových kroužků pro školní rok 2013/2014 (termín, věk, počet členů ZV, forma náboru, výše úplaty a další informace). Pro pravidelnou vzdělávací a zájmovou činnost a pro táborovou a pobytovou činnost byl stanoven věkový interval pro uchazeče. U většiny dalších forem činností není rozhodujícím, ale jen doporučujícím faktorem. Účastníci se přihlašovali do stanoveného maximálního počtu v jednotlivých činnostech ZV (kroužky, tábory, pobytové akce, příležitostné akce) dle podmínek jednotlivých vzdělávacích forem. Výběr uchazečů do zájmových oborů 3

5 probíhal pouze u specializovaných oborů, které jsou náročné na talentové předpoklady uchazečů např. gymnastika a u oborů s navazujícím speciálním programem (některé taneční obory). Kritéria byla schválena ředitelem. Účastníci se mohli kdykoliv z činnosti odhlásit bez udání důvodu. Výše úplaty v jednotlivých formách zájmového vzdělávání Programy pro předškolní děti a) Formy ZV dle 2) písm. a, c) výše úplaty je stanovena dle výše finanční rozvahy konkrétní akce, tábora a činnosti v souladu s 12) Vyhlášky b) Formy ZV dle 2) písm. b) výše úplaty se stanovuje z průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka dle 12) Vyhlášky c) Formy ZV dle 2) písm. d) e) a f) výše úplaty se stanovuje dle finanční rozvahy konkrétní činnosti Výši úplaty veškerého zájmového vzdělávání schválil ředitel a byla stanovena v souladu s 123 odst. 4. Zákona č.561/2004 Sb. a dle 11,12 Vyhlášky č.74/2005 Sb. Výše úplaty zohledňovala charakter a finanční náročnost činnosti. Úplata na školní rok 2013/2014 byla vybírána pololetně s nejpozdější splatností před ukončením účasti v pravidelné činnosti v daném pololetí. Z důvodu přechodu na celoroční placení pravidelné činnosti jsme nově v letošním školním roce zavedli možnost uplatnit slevu 5% z celoroční úplaty při platbě na celý školní rok. U ostatní činnosti (akce, tábory apod.) nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Pokud je účastník pravidelné činnosti nebo ostatní činnosti nemocen celé čtvrtletí, mohou rodiče písemně zažádat o vrácení úplaty za dané čtvrtletí. Musí doložit lékařské potvrzení, že se nemohl v uvedeném čtvrtletí činnosti účastnit. Pokud nastoupí účastník do oboru ve čtvrtletí, zaplatí 75 % pololetní úplaty oboru (je nutné se podílet na vstupních nákladech oboru). Rodiče rovněž v tomto školním roce ve větší míře využívali možnost bezhotovostní platby bankovním převodem. Celoroční platba byla využita u více než 20% členů. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Uchazeči o zájmové vzdělávání se speciálními potřebami mají možnost se účastnit všech forem činností pokud obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pedagogové vytvářejí optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého účastníka se speciálními potřebami a pomáhají mu k dosažení co největší samostatnosti. Podle zájmu a potřeby zajišťujeme informační servis zabezpečený odborným pedagogem. V tomto školním roce jsme bezproblémově zapojili děti s vadami sluchu (obor Malování, Cvičení holek a kluků, Cvičení na nářadí, Turisťák, Malování s Aj), s kloubním onemocněním (Jóga pro děti) apod. 4

6 Délka a časový plán vzdělávání: a) Pravidelná činnost kroužků byla zahájena od 16. do a ukončena od 2. do Podle charakteru činnosti některé pokračující obory na základě svého plánu práce kroužku zahájily činnost od a končily Jedná se o zájmové obory, které se například připravují na soutěže, popř. na prázdninová vystoupení. b) Tábory a další prázdninové akce spojené s pobytem probíhají o stanovených prázdninách a délka trvání je podle charakteru od 2 do 14 dnů. c) Pobytové akce, odborné a vzdělávací akce pořádané během školního roku probíhaly o víkendech a svátcích v trvání 2 až 3 dnů. Pobytové akce rodiče s dětmi mohou probíhat i v pracovní dny v délce 2 až 5 dnů. d) Činnost otevřeného klubu v MěDDM byla zahájena a ukončena Probíhala ve dnech školního vyučování od 13 do 18 hodin a o pololetních prázdninách a první den o velikonočních a podzimních prázdninách od 9 do 12 hodin. Jedná se o spontánní činnosti, konzultace a informační servis. e) Příležitostná činnost probíhala celoročně podle měsíčních plánů. Aprílový běh Úvod 6. Obsah a formy vzdělávání Do pravidelné činnosti se každoročně zapisuje více než 600 členů. V příležitostné činnosti ve školním roce pořádáme na 60 akcí v celém spektru oborů, soutěží, pořadů a spontánních akcí s účastí cca 5 tisíc osob od předškolních dětí až po dospělé. V MěDDM neustále vylepšujeme podmínky pro pestrou činnost dětí a mládeže. Po rozsáhlé úpravě zahrady MěDDM mohou děti i mládež využívat přírodní Sportoviště nejmenších dětí a Přírodní posilovnu. Hojně je využívána možnost trávit čas před nebo po kroužku ve Vstupní klubovně, která je pro tyto účely vybavena množstvím stolních her. Vydáváme měsíční plakáty s přehledem akcí MěDDM a svou činnost 5

7 propagujeme v infocentru, v místním tisku, na samostatných vitrínkách, nástěnkách ve školách a na stránkách a na facebooku. Pravidelná činnost v MěDDM (příloha č.1 Náborový list v září 2013 ) Zájmový obor vedoucí den místo konání věk počet Aerobik 1 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 6 Aerobik 2 Otčenášková út ZŠ Vinař tř. 9 Angličtina Neznašov Šímová pá Neznašov tř. 6 Cvičení děvčat Říhová Božovská út ZŠ Hlinky 8-15 let 10 Cvičení holek a kluků Rečková út MěDDM 5-10 let 12 Cvičení na nářadí Kupková Bláhová út ZŠ Hlinky 6-8 let 11 Dětský klub - Cvičení rodičů a dětí Rečková po ZŠ Hlinky 2-5 let 45 Dětský klub - Myšky 1 Rečková st MěDDM 1,5-2 roky 23 Dětský klub - Myšky 2 Rečková čt MěDDM 2,5-4 roky 23 Disco 1 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař. 4-6 let 17 Disco 2 Rejnartová L., Rejnartová V. st ZŠ Vinař let 17 Gymnastika Fialová L + L. po st ZŠ Hlinky, MěDDM od 1. tř. 18 Jóga pro děti Fraňková út MěDDM tř. 13 Klub Všeználek Rečková čt Neznašov tř. 8 Kreslení a malování Křišťálová út MěDDM od 1. tř. 9 Malování Fraňková pá MěDDM 5-12 let 14 Malování Neznašov Fraňková čt Neznašov 5-11 let 9 Malování s angličtinou Fraňková po MěDDM 7-10 let 5 Mažoretky přípravka Trnková Iva po MěDDM od 1. tř. 13 Mažoretky mini Trnková L. + I. út MěDDM 8-11 let 19 Mažoretky 1+ miniformace Trnková L. + H. pá ZŠ Vinař. od 11 let 12 Míčové hry Šindelářová čt ZŠ Hlinky 8 až 12 let 8 Němčina konverzace Tabiová po MěDDM 14 až 19 let 3 Orientální tance 1 Kvardová pá MěDDM od 4. tř. 8 Orientální tance 2 Kvardová pá MěDDM od 12 let 5 Patchwork 1 Svatošová st MěDDM let 7 Patchwork 2 Svatošová út MěDDM od 20 let 5 Plastikoví modeláři 1 Kučera pá MěDDM od 8 let 7 Plastikoví modeláři 2 Bříza ne MěDDM od 8 let 5 Pohybové hry Fraňková pá MěDDM 7 až 13 let 14 Reálná sebeobrana Kabelka st MěDDM od 15 let 5 Reálná sebeobrana ženy Kabelka st MěDDM let 5 Rekreační badminton Trnková I. po ZŠ Hlinky 8-13 let 14 Rekreační volejbal (začát.) Trčová st ZŠ Hlinky let 6 Rekreační volejbal (pokrač.) Trča čt ZŠ MS let 10 Sportovky judo 1 Petřík po st MěDDM Šachy Valtr st MěDDM od 1. tř. 6 Tanečky Kopretina Nováková st MěDDM 5-7 let 13 Taneční MaJa Pidi Koubková po MěDDM 4-5 let 7 Taneční MaJa 1 Koubková po MěDDM 5-8 let 10 Taneční MaJa Street Drozdová, Janiš út MěDDM 7-11 let 19 Taneční Sunny dance Vrzák Tetenková Čechová čt MěDDM let 19 Teraristika Koudelný út MěDDM 7-15 let 4 Turisťák Kupková Šindelářová st MěDDM od 6 let 16 Tvořeníčko pro nejmenší Rečková po MěDDM 4-6 let 5 Tvořivé ruce Trnková I. pá MěDDM od 9 let 7 Úpolové hry předškoláků Volenec čt MěDDM 5-6 let 13 Úpolové hry dětí Nekolová čt ZŠ MS tř. 15 6

8 Vaření Klúfová út MěDDM let 3 Vyšší šití 1 Kabelková út MěDDM od 12 let 5 Vyšší šití 2 Kabelková čt MěDDM od 12 let 5 Výtvarná tvorba Fraňková st MěDDM od 8 let 12 Výtvarný obor Rybičková čt MěDDM od 9 let 7 Výtvarný klub Dívánky Petřík pá MěDDM od 12 let 10 Dětský klub - Klubíčka Bláhová út MěDDM 2-3,5 roku Výtvarná tvorba Pro školní rok jsme připravili zájemcům o volnočasové aktivity 58 zájmových oborů. Nabídka činností byla volena s ohledem na současné potřeby dětí, jejich rozvoj v oblasti sportovní, vzdělávací i tvůrčí. Náborové listy byly rozdány všem dětem a dalším zájemcům 3. září, takže měli všichni dostatek času na výběr zájmového oboru a na naplánování svého rozvrhu spolu s ostatními povinnostmi. Ti, kteří neobdrželi náborový list ve školách, měli možnost získat přehled z Vltavínu, z internetových stránek MěDDM, města Týna a Facebooku. Ve dnech od 9:00 do 17:00 hodin proběhl zápis do zájmových oborů MěDDM, během kterého se zaplnilo na cca 80% nabízených míst. Neobsazeny zůstaly zájmové obory Radio OK a Klub MTG. I přes dodatečný nábor se nám tyto obory nepodařilo zaplnit. Menší zájem byl i u němčiny, kdy překážkou byla různá znalostní úroveň zájemců. Ze dvou nabízených možností zahájila činnost jen jedna skupina. Některé náročnější obory vyžadující několikaleté pokračování, např. gymnastika, mažoretky apod., přijímaly nové členy jen výjimečně a zaměřily se na kvalitu výchovy dětí. Mezi ně patří i Plastikoví modeláři, kteří již v minulých letech dosáhli vysoké kvality svých modelů a v současné době se umísťují na předních místech v republikových soutěžích. Některé obory se přizpůsobují novým trendům, např. taneční Maja 2 změnila styl tancování, který se promítl i do změny názvu Maja Street a přivedl nové členy do kroužku. Velký zájem byl i o Disko pro nejmenší, zaplnily se dvě skupiny dětí. Překvapivý byl menší zájem o Vaření. Oproti loňskému roku, kdy pracovaly tři skupiny, se tentokrát otevřela pouze jedna. Během následujících dnů, ještě před prvními schůzkami, se přihlašovaly nové děti a doplnily tak stanovený počet účastníků ve většině oborů. Po zkušenosti z minulého roku, kde byl velký zájem o výtvarné obory, jsme rozšířenou nabídkou uspokojili všechny zájemce o výtvarnou činnost. V tomto školním roce se zaplnily kroužky 7

9 rovnoměrně v mezích stanovených minimálních a maximálních počtů dětí, takže nebylo třeba dalších náborů. V říjnu 2013 začalo v MěDDM pracovat 55 oborů se 617 členy. Ve druhém pololetí došlo k několika změnám. Kroužek Šachů upravil po dohodě s rodiči dobu svého trvání zkrátil se z 90 na 60 minut. Kratší, na soustředění náročný kroužek, malým dětem lépe vyhovoval. Němčina konverzace ztratila dva členy a přešla na individuální režim s vyšším poplatkem. Volejbal pro pokročilé ke 2. pololetí ukončil svou činnost, Teraristika z důvodu pracovní ho vytížení vedoucího byla 1x za 14 dní. Čtrnáctidenní režim byl po určitou dobu i u Vaření, kdy byly přihlášeny pouze 3 děti. Druhé pololetí zakončilo 569 členů v 54 oborech. Vystoupení pod širým nebem Den Země Předškolní zájmové obory Vzhledem k velkému zájmu rodičů o předškolní zájmové obory byly pro předškolní děti a jejich rodiče na školní rok připraveny 4 dětské kluby, z toho 3 dopolední a 1 odpolední, dále pro samotné děti bez rodičů Taneční Maja Pidi, Tvořeníčko pro nejmenší, Lidové tanečky Kopretina, Úpolové hry předškoláků, Disco i zájmové obory, které navštěvují děti předškolního a mladšího školního věku Cvičení kluků a holek, Cvičení na nářadí, Malování, Taneční Maja1 a v neposlední řadě Turisťák. Všechny předškolní obory se podařilo zaplnit. Celkem navštěvovalo tyto obory 121 dětí a 54 dospělých. 8

10 Pravidelná činnost v obcích Pro Neznašov byly připraveny tři kroužky Angličtina, Všeználek a Malování. Všechny obory se zaplnily a zahájily svou činnost. Celkový počet dětí k byl 23. Kroužky pracovaly bezproblémově po celý školní rok. Příležitostná činnost (příloha č.2 Přehled akcí ) AKCE V letošním školním roce jsme připravili 63 akcí s 4748 účastníky. Již podruhé jsme uspořádali Mezinárodní výtvarnou soutěž Exlibris Tábor Cílem těchto soutěží je seznámit širokou veřejnost a především žáky základních a středních škol s grafickou knižní značkou Exlibris. Od ledna do února probíhala krásná výstava v galerii U Slunce k 30. výročí činnosti MěDDM, kde polovinu expozice tvořilo právě zmíněné Exlibris. Návštěvníci měli možnost seznámit se prostřednictvím fotek a jednotlivých děl dětí a mládeže s činností MěDDM od jeho počátků až po současnost. Po celou dobu výstavy probíhaly odpolední workshopy nebo ukázky z činnosti některých zájmových oborů MěDDM. Podle kladných ohlasů byla výstava úspěšná. V anglickém Telfordu se uskutečnila tradiční mezinárodní soutěž plastikových modelářů ScaleModel Word Svaz plastikových modelářů České republiky na tuto soutěž jako každý rok vyslal svoji reprezentační výpravu a mezi nimi Martina a Michala Břízovi, člen kroužku plastikových modelářů MěDDM. Michal se svými modely letadel získal ve velké konkurenci vynikající 2. a 3. místo, kromě toho obdržel zvláštní ocenění za kvalitu provedení terénu ve své diorámě. Martin ve své kategorii zvítězil, a získal též 2. místo za protiletadlový systém a taktéž dostal zvláštní ocenění za terén v diorámě. Především zcela překvapivě získal nejcennější žákovskou trofej Junior Best of Show spolu s pohárem pro juniorského šampióna Velké Británie. Před vánocemi se již tradičně vyráběly adventní věnce. Šikovné ruce dětí si je vyrobily krásné a originální. První prosincový den se nesl ve znamení zvonečků. Konal se Zvonkový průvod. V čele průvodu šly děti v kostýmech, které zapůjčil divadelní spolek Vltavan. Ve stánku na náměstí jsme prezentovali výrobky všech našich tvořivých oborů. Tato velká akce probíhá ve spolupráci s MKC Sokolovna, Baráčnickým spolkem Vitoraz, Divadelním spolkem Vltavan, Domem svaté Anežky, vltavotýnskými skauty, MŠ Hlinecká, Městskou policii, Dobrovolnými hasiči, Městem Týn nad Vltavou a nemalým počtem dobrovolníků. 9

11 MěDDM ve spolupráci s komisí pro revitalizaci sídlišť, městskou policií, Gymnáziem Týn nad Vlt., ZŠ Hlinecká, ZŠ Malá Strana, týnskými MŠ a NZDM Bongo pořádali výtvarnou soutěž Život na sídlišti mezi auty. Do soutěže se zapojilo mnoho dětí i kolektivů z Týna a okolních vesnic. Před Mikulášem jsme připravili pro naše dětské členy pekelnou dráhu, pekelné soutěžení a pravé peklo. Ani letos, v době adventu, nemohla v našem městě chybět akce "Mikuláš na náměstí". Novinkou letošního adventního času bylo zpívání na náměstí, které jsme připravili společně s Českobudějovickým deníkem, Rádiem Faktor a Nuzickým zvonkem s názvem Česko zpívá koledy. Na náměstí se sešlo kolem stovky lidí nejrůznějšího věku, aby společně s mnohými městy v republice ve stejný čas zazpívali 5 vybraných koled. V předvánočním shonu městský dům dětí a mládeže připravil pro děti týden sportování tzv. Fit týden. Děti si porovnávaly svoji zdatnost celý týden přímo v MěDDM. Pro žáky třetích tříd MěDDM uspořádal Bariérový den. Tato osvětová akce umožňuje dětem vyzkoušet si životní situace, se kterými si musí poradit lidé trpící sluchovou, zrakovou nebo tělesnou vadou. Děti si uvědomí mnohé bariéry, které zdravý člověk nevidí a které mohou být pro nemocného člověka nepřekonatelné. O pololetních prázdninách strávila skupinka dětí dopoledne v MěDDM, kde tématem bylo,,poznáváme Vltavotýnsko. Děti plnily nejrůznější úkoly a sbíraly obrázky měst, které pak v klubovně přiřazovaly na mapu. Letošní karneval byl ve znamení barev, každá soutěž byla motivována barvami kolen nás. Na,,Apríla jsme pro děti, mládež i dospělé uspořádali Aprílový orientační běh. Účastníci dostali u startu mapu s označením stanovišť. Úkolem bylo najít všechna označená místa na mapě. V TýnCup poháru starosty města v judu, se mezi sebou utkali závodníci z 32 klubů ČR a Horního Rakouska. Tento tradiční turnaj v judu (22. ročník) pořádáme společně se sportovním klubem judo od prvního ročníku. O velikonočních prázdninách se v MěDDM opět tvořilo na Velikonočních dílničkách. Každý, kdo přišel, si mohl v deseti dílničkách vyrobit velikonoční dekoraci. Třetí dubnovou sobotu se v Sokolovně uskutečnil další ročník soutěže plastikových modelářů Vltavotýnský střep. Soutěž pořádal kroužek Plastikových modelářů společně s MCKV. Úroveň těchto modelů se především v žákovských kategoriích každým rokem zvyšuje. Řada žáků by se bez problémů mohla postavit na start mezi dospělé. Jejich povedené modely dávají jistotu, že po generační obměně je před plastikovým modelářstvím v Týně rozhodně světlá budoucnost. Ke Dni Země upořádal MěDDM pro děti ze ZŠ a gymnázia sportovně přírodovědnou akci. Tentokrát bylo místo konání sídliště Hlinky. Pro děti to bylo zábavné i poučné dopoledne. Poslední dubnový den se na celém hřišti a parku okolo MěDDM soutěžilo a čarovalo. Uspořádali jsme opět Čarodějné hrátky. Na prvomájový den jsme pro děti a jejich rodiče připravili Cyklo stopovačku na téma "Poznáváme Vltavotýnsko". Děti po cestě poznávaly turisticky významná místa Vltavotýnska a splnily úkoly s tímto místem související. V rámci revitalizace hlineckého sídliště jsme letos vystoupení pod širým nebem uspořádali na náměstí Mládeže v hlineckém sídlišti. Sídliště na hodinu a půl ožilo vystoupením všech našich tanečních skupin. Vystoupení se všem povedlo a mělo kladný ohlas u veřejnosti. Některé taneční obory hned druhý den vyjely do Českých Budějovic na Bambiriádu, což 10

12 je aktivní celostátní prezentace občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, kterou v jižních Čechách pořádá Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje. Pirátská dobrodružství si děti užily na Den dětí. Zájmové kroužky se opět prezentovaly před širokou veřejností na Akademii. O prázdninách se některé taneční kroužky zúčastnily vystoupení na náměstí v rámci programu Vltavotýnské Slavnosti. Připravit prázdninovou přehlídku je pro nás o prázdninách velmi náročné, protože zájmové útvary o prázdninách nepracují. Na školní rok 2013/14 jsme zvolili téma,,poznáváme Vltavotýnsko. Toto téma se prolínalo do mnoha akcí i soutěží, které jsme pro děti připravili a to Podzimní prázdniny, pobytová akce Kulíškov, Výlet vláčkem, Aprílový orientační běh, Den Země, Cyklostopovačka a Akademie. Spontánní činnost Spontánní zájmová činnost v MěDDM je zajištěna provozem se službou v otevřené vstupní klubovně (využití her a vybavení). Služba zabezpečovala dozor v areálu MěDDM a sportovního areálu na zahradě a podle potřeby a možností umožnila i přístup do dalších kluboven MěDDM. Proběhly prázdninové dny pro volně příchozí (říjnový prázdninový den, pololetní a velikonoční). Volně příchozí si volili z naší programové nabídky nebo využívali prostory vstupní klubovny pro volnou zábavu. Do spontánní činnosti se zapojilo 814 účastníků. Informační a osvětová činnost Pro zájemce z řad veřejnosti poskytujeme informace o dění ve městě, o místních akcích. Z osvětové činnosti dominovalo téma lidových tradic a dopravní. Do této činnosti se zařadilo 103 účastníků. Individuální péče - péče o talenty Talentovaným dětem umožňujeme využívat zařízení mimo pravidelné hodiny zájmových útvarů. Individuální přístup využilo 18 účastníků. Připravovali jsme zájemce na talentové zkoušky uměleckých oborů, pořádali odborné semináře, soutěže apod. S talenty jsme pracovali podle zájmu v oborech, které jsou dobře technicky a materiálně zabezpečené a v oborech, ve kterých máme zajištěného odborně kvalifikovaného pracovníka. Individuální péče o talenty byla rozvíjena na kroužcích, které navazují na odbornou činnost v dalším šk. roce a účastníci mají již řadu vynikajících výsledků na republikové i mezinárodní úrovni. Dlouhodobě se talentovaným dětem a mládeži věnují Plastikoví modeláři a výtvarný klub Dívánky. Výstavní činnost Během celého roku probíhaly výstavy v galerii MěDDM. Zpravidla jednou za dva měsíce, podle ročního plánu byly výstavy obměňovány. Výstavy byly tvořeny z fotografií dokumentující konkrétní akce, z výtvarných děl dětí a ostatní tvorby ze zájmového zdělávání například: z,,vánoční ozdoby, z vánočního tvoření, práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti, a podobně. Čtyři výstavy se konaly mimo MěDDM. Dvě probíhaly v KD Sokolovna: Z činnosti MěDDM u příležitosti akce Akademie a výstava plastikových modelářů při soutěži Vltavotýnský střep v plastikovém modelářství. Třetí výstava:,,zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris 2013 se konala v městské galerii a čtvrtá Mezinárodní výtvarná soutěže Exlibris 2013 v muzeu. 11

13 Výstavy v MěDDM: září a říjen Z letních táborů MěDDM listopad Foto z činnosti MěDDM prosinec a leden PF a drobná grafika únor a březen Foto z činnosti MěDDM duben Práce z výtvarné soutěže,,život na sídlišti a foto z činnosti květen a červen Foto z činnosti MěDDM Vernisáž v galerii 2) Výstava v městské galerii Téma: Zájmová činnost Městského domu dětí a mládeže Týn nad Vltavou a výstava z mezinárodní výtvarné soutěže Exlibris ) Výstava plastikových modelů v KD Sokolovna )Výstava z činnosti MěDDM v KD Sokolovna ) Výstava Exlibris 2013 v městské knihovně Metodická a publikační činnost V průběhu školního roku jsme pořádali porady a školení externích pracovníků, vedoucích na táborech a pobytových akcích. Docházeli jsme na hospitace do jejich hodin a byli k dispozici s informacemi a odbornou pomocí. 40 vedoucích absolvovalo 40 hodinové školení Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Pobytové akce Pravidelně připravujeme pobytové akce, letos celkem pět. Část akcí je zaměřena na rodiny s dětmi. Hlavním cílem je upevnění vztahu rodič - dítě, vzájemná spolupráce a v neposlední řadě společně strávený čas a společné prožitky. Další pobytové akce jsou organizovány zájmovými obory MěDDM. Dvě akce jsme uspořádali pro rodiče s dětmi, jednu pobytovou akci ZO Turisťák a dvě sportovní akce proběhly v Rakousku. Celkově se do těchto akcí zapojilo 49 dětí a 17 dospělých. Pobytová akce Krušné Hory 12

14 Táborová činnost (příloha č.3 Přehled táborů a pobytových akcí ) Během školního roku a letních prázdnin pořádáme letní i zimní tábory jak pro děti a mládež, tak pro rodiče s dětmi. Letos se našich 13 táborů účastnilo 335 dětí a mládeže. Osm z nich bylo pobytových a 5 příměstských. Reagovali jsme na zvýšený zájem rodičů o příměstské letní tábory, a proto jsme jejich počet o letních prázdninách zvýšili na pět. Uspokojili jsme tak všechny zájemce, některé děti se zúčastnily dvou i více táborů za sebou. Z celkového počtu táborů byly dva jarní, dva zimní, jeden podzimní a ostatní letní, z toho 13 rekreačních a 5 sportovních. Letní tábor s dětmi z polského Barda 7. Prezentace na veřejnosti Měsíčně vydáváme plakáty s přehledem akcí MěDDM. Činnost MěDDM je zveřejňována především ve Vltavínu, na stránkách na a facebooku. Dále činnost prezentujeme v infocentru, ve školách, ve výloze prodejny hraček U medvídka a různých zařízeních ve městě. Zájmové obory MěDDM zastupují naše město při různých soutěžích a akcích. Ukázky z činnosti našich kroužků jsou prezentovány při městských akcích i v programech jiných organizací a přilehlých obcích. Letos jsme se opět zúčastnili celostátní akce Bambiriáda v Českých Budějovicích. Pravidelně pořádáme taneční přehlídku pro rodiče a kamarády Vystoupení pod širým nebem a Akademii v KD Sokolovna. O prázdninách předvádíme naší činnost v programu Vltavotýnských letních slavností. Nejčastěji vystupují na veřejnosti Mažoretky, Taneční disko skupina, Orientální tance, Aerobik a Gymnastika. Taneční skupina Maja s nejmenšími dětmi pravidelně vystupuje při Vítání občánků. Ve spolupráci se školami pořádáme akci Bariérový den, zaměřenou na prevenci proti úrazům a k pochopení problémů života handicapovaných lidí, Den Země s přírodovědnou tématikou a Dívánky zaměřené na výtvarnou činnost. Dále pořádáme Zvonkový průvod, na jehož organizaci se podílí nemalá část dětí, mládeže i dospělých z MěDDM a zde představují svou činnost i tvořivé obory. Vynikající výsledky na republikové i na mezinárodní úrovni mají Plastikoví modeláři. Letos se opět stali pořadateli úspěšné republikové soutěže modelů Vltavotýnský střep a spolupořadateli Mistrovství republiky v plastikovém modelářství. 13

15 8. Popis materiálních podmínek Celkové prostory jsou dostatečné pro zabezpečení zájmové činnosti. Dle potřeby a možností se postupně vybavují jednotlivé zájmové obory učebními pomůckami. Mimo budovu MěDDM pracovali sportovní a taneční oddíly v tělocvičnách základních škol ZŠ Hlinecká (Gymnastika, Cvičení rodičů a dětí, Cvičení děvčat, Cvičení na nářadí, Volejbal), ZŠ Vinařického (Aerobik 1 a 2, Mažoretky, Disco pro nejmenší) a na ZŠ Malá strana (Úpolové hry, Rekreační volejbal). Neustále se snažíme udržovat a vylepšovat prostředí kluboven a venkovního areálu sportovišť. Zakoupili jsme mobilní plůtek k ohrazení venkovního hřiště, upravili místo na ohniště. Nejvýznamnější opravou byla rekonstrukce vstupního chodníku před vchodem do MěDDM. Odstranil se schod, který vyrovnával povrchový sklon terénu a položila nová dlažba, tak, aby vznikl bezbariérový přístup k budově. V září proběhla pravidelná revize venkovních hracích prvků a sportovního nářadí. Jednotlivé prostory a klubovny, v kterých probíhala činnost oborů MěDDM ve školním roce 2013/2014 I. PODLAŽÍ: Grafická dílna- pro výtvarnou tvorbu, práce s talenty - Výtvarný klub Bludička Vstupní klubovna- univerzální místnost pro volně příchozí a spontánní činnosti Kuchyňka, Vaření. Společenská klubovna- větší univerzální místnost vybavená pro různou společenskou pravidelnou i příležitostnou činnost - Dětské kluby Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Klubíčko- klubovna vybavená pro pravidelnou činnost předškolních dětí - Klubíčka, Myšky 1, Myšky 2, Broučci, Tvořeníčko pro nejmenší Dílnička- atelier pro výtvarný klub Bludička popř. pro příležitostné výtvarné akce II. PODLAŽÍ: Atelier- učebna pro výtvarníky a plastikové modeláře - Plastikoví modeláři 1 a 2, Výtvarný obor, Výtvarná tvorba, Malování s AJ, Malování, Kreslení a malování, Patchwork 1 Praktická- univerzální klubovna Vyšší šití 1 a 2, Tvořivé ruce a Patchwork 2 Technická - Šachy, zázemí pro Teraristiku, Přírodovědu a pohybové hry Sál- větší prostor pro pohybové aktivity vybavený žíněnkou judo Cvičení kluků a holek, Dětské kluby, Lidové tanečky Kopretina, Mažoretky mini a Mažoretky přípravku, Orientální tance 1+2, Reálnou sebeobranu, Taneční MaJa Pidi, Maja1, Úpolové hry předškoláků, Jógu pro děti, Sportovky Judo 1 a 2, Přírodovědu a pohybové hry Akvaristika- malá místnost vybavená pro akvaristiku a teraristiku, slouží také jako zimní zahrada Teraristika Velikonoční vystoupení 14

16 9. Popis ekonomických podmínek Dům dětí a mládeže je zřízen jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Hospodaření se řídí obecně platnými předpisy o hospodaření příspěvkových organizací, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v jeho posledním platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v jeho pozdějším platném znění, zákonem č.563/1991sb.o účetnictví a jeho pozdějším platném znění a včetně všech platných vyhlášek tento zákon upravujících. Dále pak účetními standardy Řídí se platnými směrnicemi zřizovatele o evidenci majetku pro příspěvkové organizace, směrnicí o inventarizaci, směrnicí o evidování a vyřizování škodných událostí, směrnicí Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnicí o postupu při předávání informací ohledně dočasného omezení druhých osob v důsledku realizace stavebních prací, kde investorem je město Týn nad Vltavou nebo jím zřízené právnické osoby, pokynem ke zpracování a předkládání výročních zpráv příspěvkových organizací, jejich zřizovatelem je město Týn nad Vltavou, pokynem pro příspěvkové organizace likvidace škodných (pojistných) událostí na majetku města Týn nad Vltavou a vnitřními řády MěDDM vždy v posledním platném znění. 10. Výsledky hospodaření za rok 2013 Finanční náklady celkem hlavní činnost Finanční náklady celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hlavní činnost , ,29 999,40 Finanční výnosy celkem hlavní činnost Finanční výnosy celkem hospodářská činnost Hospodářský výsledek hospodářská činnost , , , Inspekční činnost Ve školním roce 2013/2014 proběhla veřejnosprávní kontrola Městem dle 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 ve dnech s kontrolním zjištění: Účetnictví vedeno správně, průkazně, srozumitelně, nebylo zjištěno nehospodárné, neefektivní a neúčelné nakládání s veřejnými prostředky. Řídící kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění, dodržována. Doporučení z předchozí kontroly splněna. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny na místě. V Týně nad Vltavou Miroslav Petřík, ředitel 15

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1473/14-S. Šultysova 518, 274 01 Slaný ostrov.slany@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1473/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 416 277 Dům dětí a mládeže OSTROV, Slaný, Šultysova 518 Šultysova 518,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ:

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009

Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Školní vzdělávací program školní rok 2008 / 2009 Posláním DDM je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti zejména smysluplným využitím volného času a to širokou nabídkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2013/2014 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Bájo, Česká Skalice Husovo náměstí 3, Česká Skalice 552 03 Identifikátor: 600 094 251 Zřizovatel: Město Česká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové okresní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 Identifikátor ředitelství: 600 089 100 IZO

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více