Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem. Olivovna. Klenot na zápraží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem. Olivovna. Klenot na zápraží"

Transkript

1 Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem Olivovna Klenot na zápraží

2 Vážení přátelé, dovolte, abych jménem Olivovy nadace vyjádřila radost nad tím, že jsme mohli předfinancovat akci, která je realizována díky grantu Státního zemědělského intervenčního fondu a jejíž zásluhou se vrací Olivovna do původní historické podoby, jaká byla v době zakladatele a mecenáše, pana Aloise Olivy. Mám radost, že se zlepšil v tomto roce nejen vnější vzhled Olivovny, ale také nabídka služeb, došlo k zásadnímu rozšíření a zvýšení kvality péče o děti. Naši malí pacienti mají dnes v důstojném prostředí Olivovy dětské léčebny zaručenu nejen špičkovou zdravotní péči, ale snažíme se také o to, aby jejich volný čas, který musí trávit mimo domov, byl co nejpestřejší. Letošní dvoudenní festiválek Říčanské Olivovy slavnosti přivedl například do areálu léčebny významné hudebníky, zpěváky i tanečníky. Děti strávily víkend s Michalem Davidem a dalšími interprety a hudebníky, zatančily si s cvičitelkou zumbu, užily si soutěží, malování na obličej, her, skákacích hradů a dalších radovánek. Na příští rok připravujeme ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou řadu dalších akcí a služeb, které by měly nejen zpříjemnit pobyt dětí v léčebně, ale i otevřít areál léčebny široké veřejnosti, především rodinám s dětmi z Říčan a okolí. Přeji nám všem, aby spolupráce Olivovy nadace i Olivovy dětské léčebny byla tak, jako je tomu nyní, vždy zaměřena ve prospěch našich malých pacientů. Marie Adámková, předsedkyně správní rady Olivovy nadace Její Královská Výsost, Marie Valérie, byla nejmladší dcerou císaře Františka Josefa I. Vdávala se v roce 1890 a u příležitosti její svatby formuloval Alois Oliva myšlenku, že postaví v Říčanech velký ústav, dnes známou Olivovnu. Projekt byl předán do užívání v říjnu roku 1896 a dodnes slouží dětem. 115 let ve službě dětem Olivovna Říčany nazvala Olivova nadace svůj projekt, který podala do výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER s tím, že na podzim roku 2010 získala devadesáti procentní dotaci na některé opravy v kapli Olivovny, v tělocvičně, na věži a v parku na zvoničce. Cílem bylo vrátit do přibližně původního stavu alespoň to, co jde. O jednotlivých opravách či rekonstrukcích se zmíníme průběžně. Na začátku je třeba napsat několik skutečností. Záměr donátora Olivy byl vždycky jasný a ani po létech v něm není mýlky: Olivovi prohlásili, že (cituji) si umínili zříditi ústav, v němž vyjímajíc dítky blbé byly zachraňovány a vychovávány především dítky úplně spustlé... Výrazem blbé se mínily děti psychicky narušené a nevzdělatelné. Citace je z vyšetřování, které provedlo Ministerstvo vnitra ČSR, když se v roce 1925 objevila stížnost na porušení poslední vůle zakladatelů. Šetření ministerstva ukázalo, že změnami v uspořádání péče nedošlo k jejímu porušení. Posléz Olivovna unikala zrušení o vlásek za německé okupace i později vícekrát. Vždycky, i když přiměřeně době, šlo o službu dětem. Alois Oliva nikdy nepočítal s jiným účelem a pravděpodobně by dnes jeho vůli těžko někdo mohl porušit bez následku. Oliva nechal vyprojektovat zámek s vysokými stropy. Přestože necelých dvacet let poté byl postaven dětský domov v Pyšelích už jako velmi moderní stavba, architektura Olivovny byla poplatná ještě imperiálnímu stylu. Sice byla na plánech ještě vznosnější, než ve skutečnosti, ale výsledkem i tak byl úžasný areál. Důvodem k šetření byly jistě finance, ale také spěch, protože donátor si stanovil termín otevření. Ještě dnes se vzpomíná, jak se dobře a rychle stavělo, protože byly hotové peníze pro stavebníky. Z toho důvodu pracovali na stavbě lidé jako mravenečci a dům se otevíral po roce a něco stavby. Pro dnešek to zní neuvěřitelně, když zvážíte, že nebyla k dispozici žádná výrazná mechanizace. Za dobu opatrování tohoto klenotu na Zápraží, jak Olivovně říkáme, se však udělalo mnoho nevratných oprav, z nichž některé se podařilo díky projektu alespoň pozastavit. Zůstane na lidech, jak si bohatství svěřené předky budou považovat a kolik do něj věnují financí a osobních obětí. Vlevo: Portrét Aloise Olivy od Emanuela Dítěte Vpravo: Portrét Luisy Olivové od Josefa Brožíka

3 Kaple a tělocvična Vyhlédnutého ředitele Leopolda Peka poslal ještě před projektováním Alois Oliva na cesty po Evropě, aby se porozhlédl po stylu péče o děti v podobných zařízeních. Pruské či rakouské zkušenosti, možná i s italským vlivem saleziánů vedly k jasné orientaci staveních plánů budovy. V hlavní ose se centrálním řešením vytvořil prostor po velkou kapli a naproti pro stejně velkou tělocvičnu. Kaple měla svého stálého kaplana, který měl svou úlohu jako učitel náboženství i jako kněz ústavu. Do kaple ústil vchod z kaplanky, kde měl kněz i svou sakristii. Na stejném místě na pravé straně kaple dnes najdete pamětní desku vděčných chovanců. Otvor dveří je zazděn. Kaple měla prostou výzdobu a sloužila v pravidelném provozu trvale. Dokonce se v kapli i oddávalo. Vypovídají o tom archivní materiály: Za zlé se mělo knězi, že v roce 1919 oddal v kapli říšskoněmeckého důstojníka s Němkou. Kaple doznala časem velkých změn, což je pochopitelné, když uvážíme, že se po padesátých letech ze státní dětské léčebny a ozdravovny stala Dětská ozdravovna MÍR a při úvahách o reprofilizaci v roce 1973 nedostala doporučení Okresní hygienické stanice ONV Praha-východ s tím, že vysoké stropy a obecně veškeré zařízení a vybavení naprosto nevyhovuje. Kaple dlouhá léta sloužila jako sklad, později vestavěnými dřevotřískovými stěnami a stropy jako sborovna učitelů. Mobiliář se pomalu ztrácel. Nikdo neví, kde skončila kamna, údajně litinová. Lavice mohly dobře hořet, tak se po nich ani ptát nemůžeme. Dveře byly nahrazeny kovovými železnohliníkovými katry a zánik kaple se zdál neodvratným. Od roku 1975 se plánovalo využití kaple jako kulturní místnosti. Tam někde je původ dnešní podoby s kobercem na kameninových dlaždicích, necitlivě vestavenými radiátory s předimenzovaným topením, nesmyslně vyměněnými okny před presbytářem, která svým kovovým rámem bez těsnění ještě dnes dělají větrák na peníze. Nikdo neví, zda kruchta měla vůbec varhany. Jisté je, že v plánu bylo zasklení kruchty a také lunet na straně balkónů, jimž by se církevně řeklo asi oratoře. Tyto úpravy poškodily štuky v klenbě stropu, který se nikdo nenamáhal začistit. Horší je, že nikdo nemyslel na to, že se bude muset také sklo mýt a zasklení nemá žádný otvor pro vstup na římsu ze strany kaple. Zasklení kruchty a presbytáře vytvořilo zrcadlo zvuku, takže je v kombinaci s kobercem dnešní akustický profil na hony vzdálený projektovanému záměru. V kapli je těžko rozumět mluvenému slovu. Vestavěný ohromný lustr, který vyrobil okresní podnik služeb Česká Lípa a oborový podnik Crystalex v Novém Boru, nahradil mosaznou lampu věčného světla. Díly lustru muselo sedm dělníků do kaple stěhovat po kusech oknem, které za tím účelem vybourali a nahradili v něm později rám kovovým. Lustr o váíze 700 kg měl mít mechanismus na stahování, aby se dal čistit, ale záměr nějak nevyšel, takže se dodnes dá čistit jen z lešení. Výměna žárovek je naprosto stejným problémem. Statisíce tehdejších korun putovaly na účel zhotovení přepážky mezi presbytářem a kaplí, kterou navrhl výtvarník Antonín Klouda (kněz skryté římskokatolické církve, který zemřel ) ovšem s tahanicemi ji vyráběli stejní skláři až do roku Upomínky, faktury a reklamace pokračovaly až do dubna, kdy byly zaslány poslední doklady. Tehdejší vedení si oddychlo, protože děti získaly velký prostor pro kulturní činnost. Tělocvična na tom byla o poznání lépe. Získala dostavěné prostory bočních šaten a úložného prostoru a zachován jí zůstal unikátní vyřezávaný trámový strop i parketová podlaha. Torza tělocvičného nářadí je možno vidět i dnes. Necitlivě však byl vyřešen vstup. Po stranách byly z chodby před kaplí a tělocvičnou proraženy dveře a opět zaopatřeny kovovými veřejemi. Do prostředku zdi k chodbě byla vestavěna promítací kabina pro 16mm filmové promítačky. Až při odbourávání nefunkční kabiny byl objeven původní centrální vchod se širokými dveřmi. Změnou projektu v prosinci 2010 jsme docílili toho, že došlo k obnově architektonicky citlivé podoby původních vchodových dveří. Fotografie původnícho mobiliáře jsou velmi skoupé a zachycují stejně jako v kapli jen jeden pohled. Na stavebních pracech se podíleli zedníci, truhláři, elektrikáři a malíři firmy Svedostav. stavební dokumentaci zpracoval Ing. Jan Kvasnička. Výměna dveří a úpravy v elektroinstalaci spolu s nátěry byly provedeny v zimě roku Vlevo nahoře vchod do tělocvičny před vybouráním kabiny a dole po něm. Vpravo nahoře vchod do kaple před bouráním a dole koncert po úpravách už s novými dveřmi. 4 5

4 Oltář Monumentální vitráž, která zakrývá celý presbytář, změnila nejen akustiku kaple, ale také tepelné poměry v kapli a jejím presbytáři. Vitráž totiž musel tehdejší OÚNZ Praha-východ stavět proto, že se někomu už v padesátých letech podařilo zapsat oltář do seznamu chráněných památek spolu s pamětními deskami a obrazy mecenášů Aloise a Luisy Olivových. Chráněná památka s číslem však trpí výkyvy tepla a zimy. Jednoduchá skla presbytářových oken bez otevírání dovolí v zimě promrznutí vnitřku. A v létě opět je možno na vršku oltáře naměřit teploty až kolem padesáti stupňů Celsia. Vitráž měla mít alespoň okénko na hraní maňáskového divadla. S ohledem na výtvarnou kvalitu to umělec nedoporučoval a tak zbyly jen jedny dveře pro vstup. Presbytář je tedy nevětratelný. Oltář dnes vypadá jako jeden celek, ale sestává ze dvou naprosto odlišných uměleckých kusů. Hlavní je prostý, až luterského stylu s ústředním křížem. Vyroben byl z různých druhů barevného mramoru a syenitu. Autorem je architekt Bohuslav Moravec a oltář vznikl v c. a k. odborné škole sochařské a kamenické v Hořicích. Tento díl oltáře netrpí a nebyl tedy v rámci tohoto projektu restaurován. Zato přistavené dřevěné retabulum které správci a donátor Oliovovny přisadili ke kamenému oltáři a vytvořili tak neorenesanční komplex, to potřebovalo záchrannou akci velice. Dřevo se rozesychalo a veškeré nátěry a zlacení neslo stopy necitlivého udržování. Celek nikdy nebyl restaurován. Dřevěná část oltáře byla zakoupena na Jubilejní výstavě konané v roce 1891 a nese věnování: Ku zbožné vzpomínce na svoji zvěčnělou choť Luisu věnoval Alois Oliva L.P Ve spodní části chovanci zřejmě cídili pozlacené části tak vytrvale, že z nich odřeli zlato až na sádru. Celý korpus byl díky projektu LEADER očistěn a vyspraven a bylo navráceno černozlaté provedení při zachování matného charakteru černého nátěru dýhovaných částí oltáře. Plastiky byly doplněny a upraveny, poškozené zlacení nahrazeno plátkovým zlatem. Opravy prováděli restaurátoři Antonín Kratochvíl, Ivana Kašparová a Jana Skalníková v červnu Opravy a restaurátorské práce proběhly pod dozorem Mgr. Marka Pařízka z Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3. Lešení poskytla firma Svedostav. K oltáři patří ještě svícny, které byly vyrobeny v Praze v nejmenované dílně z mosazi sletováním odlitých dílů a byly pozlaceny. Zachován byl pouze jeden svícen, tři byly ukradeny. Zachovaný svícen je poškozen stejným stylem údržby, který vedl k setření pozlacení a to se zachovalo pouze v záhybech zdobení. Restaurátorskou práci provedl pasíř Tomáš Jech z Říčan. K vybavení kaple patří také betlém, kterému chybí panna Maria a Josef. Zůstalo jen opuštěné Jezule, pastýři spolu s nimi tři králové a několik zvířátek. Nade vším bdí anděl. Sošky jsou z lipového dřeva s polychromií, stejně tak chlév s torzem krajiny. 6 Snímky zachycují části dřevěného retabula před restaurováním a po něm, křidélka andělovi odpadla, ale naštěstí byla zachována. Patky sloupů potřebovaly zásadní údržbu. 7

5 Oltářní obraz Oltář nese ještě jeden nápis ve vlysu vysoko nad obrazovým polem. Prosba: Oroduj za nás svatá Boží rodičko. naznačuje téma obrazu. Retabulum, jak říkáme dřevěné části, má hlavní prostor vyhrazen pro mariánský obraz Madony, královny ráje nebo podle jiného názvu Madony se sirotky, který je signován Emanuelem Dítětem v roce Autor práci na obraze započal během svého pobytu v Římě, který mu v roce umožnilo Klárovo stipendium. V roce 1906 přijala jako členskou prémii Umělecká Beseda. Emanuel Dítě patřil mezi autory, které podporoval Alois Oliva a portrétní obraz Olivy od téhož umělce je v originále zapůjčen do Kutné Hory a visí ve Vlašském dvoře. Oliva z Kutné Hory pocházel. V Olivovně je kopie zavěšená v kapli. Umění Emanuela Dítěte patří k vrcholům řemeslné malby devatenáctého století a představuje to nejlepší v oboru. Oltářní obraz neprošel po osazení žádnou opravou a snímání obrazu bylo prvním pokusem o popsání, dokumentaci a restaurování tohoto díla. Obraz kryla vrstva nečistot a v minulosti jej někdo necitlivě pocákal vápnem, které poškodilo barvy. Po odkrytí starých laků, čištění a retuši poškozených míst byla malba opět lakována terpentýnem, včelím voskem a damarou. Restaurátorské práce provedl odborný znalec Dítětova díla akademický malíř Miroslav Slavík ve své dílně v Podbrdech v červenci roku Dohled provedl opět Mgr. Marek Pařízek z Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3. 8

6 Zvonice a zvony Zvonice v parku musela být zcela nahrazena kopií z modřínového dřeva s ručně dělaným šindelem. Kování zůstalo a bylo opět použito. Stejně tak pouzdro pro patu v zemi. Parková architektury, k níž patřila také brána altánek už mněla jen jediný zbytek právě ve zvonici. Zvon chyběl. Tesařské práce provedl pan Martin Bureš s kolegou už v létě 2010 jako přípravu na realizaci projektu LEA- DER. Bronzový zvon 280x280mm s reliéfním letopočtem 2011 odlil JAN ŠEDA Tvarokov, Tůmova 527 z Kostelce nad Orlicí a vybavil jej dubovým závěse včetně kování a pouzder s ložisky. Zvon vysvětil P. František Převrátil při festivalu Olivovy dny. Zvon ve věži chyběl od roku 1942, kdy byl zabaven a odvezen německými okupanty. Později už nebyl nalezen a věž při posledních úpravách už ztratila funkci zvonice. V rámci projektu LEADER se podařilo získat zvon stejné velikosti a ladění. Zvon s reliéfem zvonařství a nápisem Alous a Luisa Olivovi, l.p. 2011, který má ladění b2, HDMS, 52 kg a průměr 425 mm byl odlit v Passau zvonařem Rudolfem Pernerem ve zvonařství, které dříve sídlilo v Plzni a po válce se stěhovalo do historického města za hranicemi. Německá firma tak dodala kopii zvonu a opatřila ji dubovým příslušenstvím včetně kování a pouzder s ložisky. Závěs pro zvon ve špičce věže byl pořízen z lepených dubových trámů zavěšených na konzolích do základní trámové konstrukce špičky. Trámové konstrukce provedla firma Svedostav. Pro lepší užití zvonu a dobré šíření zbývá už jen upravit žaluziová okna ve věži

7 Věž Co už asi neuvidíte Věž Olivovny byla projektována v několika podobách, nicméně byla realizována staviteli ve skromné podobě. I tak byla až do začátku tohoto století zdobnější, než ji můžeme vidět po posledních úpravách, které zachovaly trámovou konstrukci v historické podobě a překryly dřevěný základ měděným plechem bez okrasných prvků. Na věž při opravách a věčně napnutém rozpočtu prostě nezbývalo. Zásadní změnou bylo zaslepení žaluziových oken do zvonice. Směrem západním a východním byl instalován ciferník hodinového stroje. Směrem jižním a severním byla zabudována do původních otvorů unifikovaná lakovaná okna naprosto nevhodného typu a podoby s dvojitým sklem. Uzavření konstrukce vede ke skleníkovému efektu a nadměrnému líhnutí nespecifikovaného hmyzu. Tím pádem i k většímu výskytu pavouků a také ptactva. Po něm ale zůstává větší množství trusu. Malí i velcí ptáci vnikají otvory, které zůstaly na novém plášti zvonice na několika místech. Projekt umožnil vyčištění vnitřního prostoru od nánosů trusu a zbytků všeho možného, demontáž konstrukce schodiště a zpevnění trámové konstrukce spolu se stavbou nového schodiště až do zvonice a nové podesty pod hodinami. Nové podesty a schodiště umožní prohlídkovou trasu, bezpečnou obsluhu hodinového stroje a také nově zavěšeného zvonu. Vstup do zvonice z chodby byl totiž také opatřen novou nástupní podestou a schůdky. Dodatečně byla obnovena instalace pro osvětlení schodiště. Rozpočty a projektovou dokumentaci připravil Ing. Jan Kvasnička, opravy realizovala firma Svedostav. Jen návštěvníci, kterým se podaří dostat do prvního patra severního křídla budovy, tedy do nynější Základní školy při Olivově dětské léčebně, mohou zahlédnout poslední kachlová kamna v objektu, která jsou v původním bytě ředitele ústavu. Také tajemné kamenné točité schodiště, vedoucí až do sklepa, dnes suterénu s prostory pro údržbu objektu. V zařízení školy jsou také původní prosklené skříně na výukové prostředky biologie, zeměpisu a botaniky. Také některé zařízení z fyzikálních pracoven bylo zachováno. Původ všech předmětů je však spíše z let šedesátých, než z doby založení ústavu. Škola je dnes moderně zařízena. Během let údržbáři shromáždili drobná kování a zachali je na jedné desce v dílně, také zvonek ze sakristie, který dnes není kam zavěsit zůstává v depozitáři. Stejně tak opravená mosazná lampa zhotovená se stejnou péčí a možná i ve stejných dílnách, jako zmiňovaný svícen. Tu není kam zavěsit, pokud dispozice kaple zůstane tak jak je. Pracovník Národního památkového ústavu doporučl s ohledem na zachování oltáře a obrazu přepážku zrušit. Následně i lustr. Pak by se místo pro věčné světlo a lampu našlo. Mosazná lampa a zvonek byly restaurovány pasířem Tomášem Jechem z Říčan. V objektu ambulancí stojí starý trezor, najít byste mohli i kulisy pro loutkové divadlo, několik starých plánů, ústavní knihy a korespondenci, která je k dispozici z části v kopiích a zčásti v originále. To vše čeká ještě na badatele. Jako podstavec pod květiny stojí před příjmovou kanceláří stojan na svěcenou vodu, který unikl zrakům památkářů, nicméně patří k vynikajícím kusům kvalitní kamenické práce, která byla provedena opět do mramoru. Není tedy památkově chráněn. Dokládá, že původní mobiliář kaple byl skrovný, ale velice důstojně provedený. Strana: 13 Dole koruna a čepec zvonku ze sakristie kaple. Vpravo stojan na nádobu se svěcenou vodou. Strana 14: Části lampy s věčným světlem: Koruna a řetěz. Dopis řediteli sirotčince v Praze o historii Olivovny. Strana 15 Úřední protokol o vyšetření stížnosti na svévolnou změnu účelu používání Olivovny. Už v roce 1925 Olivovna přestála pokus o podstatný zásah do činnosti

8 14 15

9 Projekt 115 let ve službě dětem Olivovna Říčany realizovaný z výzvy MAS Říčansko pro PRV, osa IV LEADER Programu rozvoje venkova, Fiche číslo 5, Rozvoj a uchování kulturního dědictví Žadatel poskytující 10 % spoluúčasti a předfinancování: Olivovna nadace Partneři smluvně zavázaní k podílům na realizaci: Sbor Církve bratrské v Říčanech MAS Servis Říčansko, o.s., časopis Zápraží Strančická kulturní společnost Olivova dětská léčebna, o.p.s. Místo realizace a sídlo žadatele: Olivova 224, Říčany telefon: Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem 16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY

Anton Petter, 1844. II. etapa. Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA. olejomalba na plátně ROZMĚRY ZAVRAŽDĚNÍ SV. VÁCLAVA Anton Petter, 1844 II. etapa NÁZEV: Zavraždění svatého Václava AUTOR: Anton Petter DATACE: 1844 TECHNIKA olejomalba na plátně ROZMĚRY 825 x 490 cm MAJITEL: Arcibiskupství Olomoucké

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500 Technická specifikace Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). 1. Stávající stav Okna administrativní části traktu A Současná špaletová

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

Sada 1 Dřevěná okna a dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Dřevěná okna a dveře 03. Konstrukce jednoduchých oken Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM

PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM PAMÁTNÍK LIDICE - KONGRESOVÉ CENTRUM Portfolio - Ludmila Mahdalová FA ČVUT, ATOS, LS 2011/2012 Myšlenkou projektu je vymezit prostor, kde budeme moci vnímat komplex Lidic v širším kontextu, ne pouze jako

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu

příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu příloha č.2 SPECIFIKACE ZAKÁZKY 2013 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V OBJEKTU ZŠ ŠKOLNÍ 5, DĚČÍN Veřejná zakázka malého rozsahu Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA OZNAČENÍ ROZMĚRY () ZNAČENÍ DLE INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍ ÚPRAVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ - I. ETAPA PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, 6 3/ 589 POČET PRVKŮ MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÁM LÁNU, Praha 6 Vokovice, Nechanského / 589 abulky truhlářských výrobků-so 02 MAEŘSKÁ ŠKOLA NA DLOUHÉM LÁNU. POČE PRVKŮ 1 VYJMUO ŘEŠENÍ V RÁMCI INERIÉRU Plastová parapetní deska

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary

Ceník služeb Cleaning service Karlovy Vary Čistící a úklidové práce Karlovy Vary Tomáš Suchan Loketská 10, 360 06 Karlovy Vary Tel/Fax: 352 665 935 Mobil: 606 519 616 IČ: 669 70 253 Email: suchan.tomas.kv@seznam.cz Skype: Mr.Cleaner Ceník služeb

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

...tabulky truhlářské,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky truhlářské,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSRUKCE URČENÉ PRO MONÁŽ RUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ MUSÍ BÝ PŘED ZAPOČEÍM VÝROBY ĚCHO PRVKŮ PŘEMĚŘENY PŘÍMO NA SAVBĚ, VŠECHNY PRVKY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ROZKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENACI,

Více

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus.

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Ateliéry na Mazance NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Galerie ARTATAK ve spolupráci se společností

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

Poptávka okna Všenory Komárkovi

Poptávka okna Všenory Komárkovi Poptávka okna Všenory Komárkovi Dobrý den, prosíme o vypracování nabídky na výměnu oken v rodinném domě ve Všenorech ( středočeský kraj ). Primárně máme zájem o dřevěná smrková okna, tak aby jejich tepelně

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Developerský projekt Mečislavova

Developerský projekt Mečislavova Developerský projekt Mečislavova Praha 4- Nusle Dovolujeme si Vám nabídnout zajímavě řešené byty typu 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+kk, k, 3+1, 4+kk, 5+kk v projektu Mečislavova na Praze 4 v Nuslích. Ceny začínají

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

FRANC R&I s.r.o. Nabízíme komplexní servis od návrhu vašeho loveckého pokoje až po jeho plné vybavení v loveckém stylu. Nabízíme kvalitu a účelnost!

FRANC R&I s.r.o. Nabízíme komplexní servis od návrhu vašeho loveckého pokoje až po jeho plné vybavení v loveckém stylu. Nabízíme kvalitu a účelnost! FRANC R&I s.r.o. preparace loveckých trofejí návrhy loveckých interiérů výroba loveckého nábytku z paroží a doplňků Vážení přátelé lovu a myslivosti, dovolte abychom Vám v krátkosti představili náš výrobní

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU

STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU NÁZEV ZAKÁZKY: REKOSTRUKCE OBJEKTU HORSKÉ CHALUPY TZV. KUNZÁRNY ČP. 178, HORSKÝ DOMOV ČCE, STRÁŽNÉ - HERLÍKOVICE STUDIE PROVOZU A REVITALIZACE OBJEKTU Další varianta by byl kříž -moderně pojatý (o( ŘÍJEN

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické,

REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, REFERENCE Termín realizace: 10/2011-11/2011 Název a místo akce: Rekonstrukce schodiště, Konzumní 8, Praha 9 Provedené práce: Zednické, Sádrokartonářské, malířské, natěračské práce, lakování dveří, zábradlí,

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Církevní památky. Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU

DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU DOTAZNÍK K POJIŠTĚNÍ RODINNÉHO DOMU Tento dotazník je shrnutím informací potřebných k vypracování návrhu pojištění rodinného domu. Uveďte, prosím, požadované informace, které se týkají Vaší společnosti,

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje stavebníka: Středisko společných činností AVČR v.v.i. Národní č.1009/3 Praha 1 Identifikační údaje projektanta: ABM architekti s.r.o Architekti: ing.arch.p.bouřil,

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích

Projekt záchrany kostela sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích Příloha 2: Zadávací dokumentace Zadavatel: Římskokatolická farnost Čechtice nám. Dr. Tyrše 64 257 65 Čechtice IČ: 61660205 Odpovědná osoba: P. Mgr. Zdzislaw Ciesielski tel.: 723 913 729 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více