Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem. Olivovna. Klenot na zápraží

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem. Olivovna. Klenot na zápraží"

Transkript

1 Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem Olivovna Klenot na zápraží

2 Vážení přátelé, dovolte, abych jménem Olivovy nadace vyjádřila radost nad tím, že jsme mohli předfinancovat akci, která je realizována díky grantu Státního zemědělského intervenčního fondu a jejíž zásluhou se vrací Olivovna do původní historické podoby, jaká byla v době zakladatele a mecenáše, pana Aloise Olivy. Mám radost, že se zlepšil v tomto roce nejen vnější vzhled Olivovny, ale také nabídka služeb, došlo k zásadnímu rozšíření a zvýšení kvality péče o děti. Naši malí pacienti mají dnes v důstojném prostředí Olivovy dětské léčebny zaručenu nejen špičkovou zdravotní péči, ale snažíme se také o to, aby jejich volný čas, který musí trávit mimo domov, byl co nejpestřejší. Letošní dvoudenní festiválek Říčanské Olivovy slavnosti přivedl například do areálu léčebny významné hudebníky, zpěváky i tanečníky. Děti strávily víkend s Michalem Davidem a dalšími interprety a hudebníky, zatančily si s cvičitelkou zumbu, užily si soutěží, malování na obličej, her, skákacích hradů a dalších radovánek. Na příští rok připravujeme ve spolupráci s Olivovou dětskou léčebnou řadu dalších akcí a služeb, které by měly nejen zpříjemnit pobyt dětí v léčebně, ale i otevřít areál léčebny široké veřejnosti, především rodinám s dětmi z Říčan a okolí. Přeji nám všem, aby spolupráce Olivovy nadace i Olivovy dětské léčebny byla tak, jako je tomu nyní, vždy zaměřena ve prospěch našich malých pacientů. Marie Adámková, předsedkyně správní rady Olivovy nadace Její Královská Výsost, Marie Valérie, byla nejmladší dcerou císaře Františka Josefa I. Vdávala se v roce 1890 a u příležitosti její svatby formuloval Alois Oliva myšlenku, že postaví v Říčanech velký ústav, dnes známou Olivovnu. Projekt byl předán do užívání v říjnu roku 1896 a dodnes slouží dětem. 115 let ve službě dětem Olivovna Říčany nazvala Olivova nadace svůj projekt, který podala do výzvy Programu rozvoje venkova, osy IV. LEADER s tím, že na podzim roku 2010 získala devadesáti procentní dotaci na některé opravy v kapli Olivovny, v tělocvičně, na věži a v parku na zvoničce. Cílem bylo vrátit do přibližně původního stavu alespoň to, co jde. O jednotlivých opravách či rekonstrukcích se zmíníme průběžně. Na začátku je třeba napsat několik skutečností. Záměr donátora Olivy byl vždycky jasný a ani po létech v něm není mýlky: Olivovi prohlásili, že (cituji) si umínili zříditi ústav, v němž vyjímajíc dítky blbé byly zachraňovány a vychovávány především dítky úplně spustlé... Výrazem blbé se mínily děti psychicky narušené a nevzdělatelné. Citace je z vyšetřování, které provedlo Ministerstvo vnitra ČSR, když se v roce 1925 objevila stížnost na porušení poslední vůle zakladatelů. Šetření ministerstva ukázalo, že změnami v uspořádání péče nedošlo k jejímu porušení. Posléz Olivovna unikala zrušení o vlásek za německé okupace i později vícekrát. Vždycky, i když přiměřeně době, šlo o službu dětem. Alois Oliva nikdy nepočítal s jiným účelem a pravděpodobně by dnes jeho vůli těžko někdo mohl porušit bez následku. Oliva nechal vyprojektovat zámek s vysokými stropy. Přestože necelých dvacet let poté byl postaven dětský domov v Pyšelích už jako velmi moderní stavba, architektura Olivovny byla poplatná ještě imperiálnímu stylu. Sice byla na plánech ještě vznosnější, než ve skutečnosti, ale výsledkem i tak byl úžasný areál. Důvodem k šetření byly jistě finance, ale také spěch, protože donátor si stanovil termín otevření. Ještě dnes se vzpomíná, jak se dobře a rychle stavělo, protože byly hotové peníze pro stavebníky. Z toho důvodu pracovali na stavbě lidé jako mravenečci a dům se otevíral po roce a něco stavby. Pro dnešek to zní neuvěřitelně, když zvážíte, že nebyla k dispozici žádná výrazná mechanizace. Za dobu opatrování tohoto klenotu na Zápraží, jak Olivovně říkáme, se však udělalo mnoho nevratných oprav, z nichž některé se podařilo díky projektu alespoň pozastavit. Zůstane na lidech, jak si bohatství svěřené předky budou považovat a kolik do něj věnují financí a osobních obětí. Vlevo: Portrét Aloise Olivy od Emanuela Dítěte Vpravo: Portrét Luisy Olivové od Josefa Brožíka

3 Kaple a tělocvična Vyhlédnutého ředitele Leopolda Peka poslal ještě před projektováním Alois Oliva na cesty po Evropě, aby se porozhlédl po stylu péče o děti v podobných zařízeních. Pruské či rakouské zkušenosti, možná i s italským vlivem saleziánů vedly k jasné orientaci staveních plánů budovy. V hlavní ose se centrálním řešením vytvořil prostor po velkou kapli a naproti pro stejně velkou tělocvičnu. Kaple měla svého stálého kaplana, který měl svou úlohu jako učitel náboženství i jako kněz ústavu. Do kaple ústil vchod z kaplanky, kde měl kněz i svou sakristii. Na stejném místě na pravé straně kaple dnes najdete pamětní desku vděčných chovanců. Otvor dveří je zazděn. Kaple měla prostou výzdobu a sloužila v pravidelném provozu trvale. Dokonce se v kapli i oddávalo. Vypovídají o tom archivní materiály: Za zlé se mělo knězi, že v roce 1919 oddal v kapli říšskoněmeckého důstojníka s Němkou. Kaple doznala časem velkých změn, což je pochopitelné, když uvážíme, že se po padesátých letech ze státní dětské léčebny a ozdravovny stala Dětská ozdravovna MÍR a při úvahách o reprofilizaci v roce 1973 nedostala doporučení Okresní hygienické stanice ONV Praha-východ s tím, že vysoké stropy a obecně veškeré zařízení a vybavení naprosto nevyhovuje. Kaple dlouhá léta sloužila jako sklad, později vestavěnými dřevotřískovými stěnami a stropy jako sborovna učitelů. Mobiliář se pomalu ztrácel. Nikdo neví, kde skončila kamna, údajně litinová. Lavice mohly dobře hořet, tak se po nich ani ptát nemůžeme. Dveře byly nahrazeny kovovými železnohliníkovými katry a zánik kaple se zdál neodvratným. Od roku 1975 se plánovalo využití kaple jako kulturní místnosti. Tam někde je původ dnešní podoby s kobercem na kameninových dlaždicích, necitlivě vestavenými radiátory s předimenzovaným topením, nesmyslně vyměněnými okny před presbytářem, která svým kovovým rámem bez těsnění ještě dnes dělají větrák na peníze. Nikdo neví, zda kruchta měla vůbec varhany. Jisté je, že v plánu bylo zasklení kruchty a také lunet na straně balkónů, jimž by se církevně řeklo asi oratoře. Tyto úpravy poškodily štuky v klenbě stropu, který se nikdo nenamáhal začistit. Horší je, že nikdo nemyslel na to, že se bude muset také sklo mýt a zasklení nemá žádný otvor pro vstup na římsu ze strany kaple. Zasklení kruchty a presbytáře vytvořilo zrcadlo zvuku, takže je v kombinaci s kobercem dnešní akustický profil na hony vzdálený projektovanému záměru. V kapli je těžko rozumět mluvenému slovu. Vestavěný ohromný lustr, který vyrobil okresní podnik služeb Česká Lípa a oborový podnik Crystalex v Novém Boru, nahradil mosaznou lampu věčného světla. Díly lustru muselo sedm dělníků do kaple stěhovat po kusech oknem, které za tím účelem vybourali a nahradili v něm později rám kovovým. Lustr o váíze 700 kg měl mít mechanismus na stahování, aby se dal čistit, ale záměr nějak nevyšel, takže se dodnes dá čistit jen z lešení. Výměna žárovek je naprosto stejným problémem. Statisíce tehdejších korun putovaly na účel zhotovení přepážky mezi presbytářem a kaplí, kterou navrhl výtvarník Antonín Klouda (kněz skryté římskokatolické církve, který zemřel ) ovšem s tahanicemi ji vyráběli stejní skláři až do roku Upomínky, faktury a reklamace pokračovaly až do dubna, kdy byly zaslány poslední doklady. Tehdejší vedení si oddychlo, protože děti získaly velký prostor pro kulturní činnost. Tělocvična na tom byla o poznání lépe. Získala dostavěné prostory bočních šaten a úložného prostoru a zachován jí zůstal unikátní vyřezávaný trámový strop i parketová podlaha. Torza tělocvičného nářadí je možno vidět i dnes. Necitlivě však byl vyřešen vstup. Po stranách byly z chodby před kaplí a tělocvičnou proraženy dveře a opět zaopatřeny kovovými veřejemi. Do prostředku zdi k chodbě byla vestavěna promítací kabina pro 16mm filmové promítačky. Až při odbourávání nefunkční kabiny byl objeven původní centrální vchod se širokými dveřmi. Změnou projektu v prosinci 2010 jsme docílili toho, že došlo k obnově architektonicky citlivé podoby původních vchodových dveří. Fotografie původnícho mobiliáře jsou velmi skoupé a zachycují stejně jako v kapli jen jeden pohled. Na stavebních pracech se podíleli zedníci, truhláři, elektrikáři a malíři firmy Svedostav. stavební dokumentaci zpracoval Ing. Jan Kvasnička. Výměna dveří a úpravy v elektroinstalaci spolu s nátěry byly provedeny v zimě roku Vlevo nahoře vchod do tělocvičny před vybouráním kabiny a dole po něm. Vpravo nahoře vchod do kaple před bouráním a dole koncert po úpravách už s novými dveřmi. 4 5

4 Oltář Monumentální vitráž, která zakrývá celý presbytář, změnila nejen akustiku kaple, ale také tepelné poměry v kapli a jejím presbytáři. Vitráž totiž musel tehdejší OÚNZ Praha-východ stavět proto, že se někomu už v padesátých letech podařilo zapsat oltář do seznamu chráněných památek spolu s pamětními deskami a obrazy mecenášů Aloise a Luisy Olivových. Chráněná památka s číslem však trpí výkyvy tepla a zimy. Jednoduchá skla presbytářových oken bez otevírání dovolí v zimě promrznutí vnitřku. A v létě opět je možno na vršku oltáře naměřit teploty až kolem padesáti stupňů Celsia. Vitráž měla mít alespoň okénko na hraní maňáskového divadla. S ohledem na výtvarnou kvalitu to umělec nedoporučoval a tak zbyly jen jedny dveře pro vstup. Presbytář je tedy nevětratelný. Oltář dnes vypadá jako jeden celek, ale sestává ze dvou naprosto odlišných uměleckých kusů. Hlavní je prostý, až luterského stylu s ústředním křížem. Vyroben byl z různých druhů barevného mramoru a syenitu. Autorem je architekt Bohuslav Moravec a oltář vznikl v c. a k. odborné škole sochařské a kamenické v Hořicích. Tento díl oltáře netrpí a nebyl tedy v rámci tohoto projektu restaurován. Zato přistavené dřevěné retabulum které správci a donátor Oliovovny přisadili ke kamenému oltáři a vytvořili tak neorenesanční komplex, to potřebovalo záchrannou akci velice. Dřevo se rozesychalo a veškeré nátěry a zlacení neslo stopy necitlivého udržování. Celek nikdy nebyl restaurován. Dřevěná část oltáře byla zakoupena na Jubilejní výstavě konané v roce 1891 a nese věnování: Ku zbožné vzpomínce na svoji zvěčnělou choť Luisu věnoval Alois Oliva L.P Ve spodní části chovanci zřejmě cídili pozlacené části tak vytrvale, že z nich odřeli zlato až na sádru. Celý korpus byl díky projektu LEADER očistěn a vyspraven a bylo navráceno černozlaté provedení při zachování matného charakteru černého nátěru dýhovaných částí oltáře. Plastiky byly doplněny a upraveny, poškozené zlacení nahrazeno plátkovým zlatem. Opravy prováděli restaurátoři Antonín Kratochvíl, Ivana Kašparová a Jana Skalníková v červnu Opravy a restaurátorské práce proběhly pod dozorem Mgr. Marka Pařízka z Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3. Lešení poskytla firma Svedostav. K oltáři patří ještě svícny, které byly vyrobeny v Praze v nejmenované dílně z mosazi sletováním odlitých dílů a byly pozlaceny. Zachován byl pouze jeden svícen, tři byly ukradeny. Zachovaný svícen je poškozen stejným stylem údržby, který vedl k setření pozlacení a to se zachovalo pouze v záhybech zdobení. Restaurátorskou práci provedl pasíř Tomáš Jech z Říčan. K vybavení kaple patří také betlém, kterému chybí panna Maria a Josef. Zůstalo jen opuštěné Jezule, pastýři spolu s nimi tři králové a několik zvířátek. Nade vším bdí anděl. Sošky jsou z lipového dřeva s polychromií, stejně tak chlév s torzem krajiny. 6 Snímky zachycují části dřevěného retabula před restaurováním a po něm, křidélka andělovi odpadla, ale naštěstí byla zachována. Patky sloupů potřebovaly zásadní údržbu. 7

5 Oltářní obraz Oltář nese ještě jeden nápis ve vlysu vysoko nad obrazovým polem. Prosba: Oroduj za nás svatá Boží rodičko. naznačuje téma obrazu. Retabulum, jak říkáme dřevěné části, má hlavní prostor vyhrazen pro mariánský obraz Madony, královny ráje nebo podle jiného názvu Madony se sirotky, který je signován Emanuelem Dítětem v roce Autor práci na obraze započal během svého pobytu v Římě, který mu v roce umožnilo Klárovo stipendium. V roce 1906 přijala jako členskou prémii Umělecká Beseda. Emanuel Dítě patřil mezi autory, které podporoval Alois Oliva a portrétní obraz Olivy od téhož umělce je v originále zapůjčen do Kutné Hory a visí ve Vlašském dvoře. Oliva z Kutné Hory pocházel. V Olivovně je kopie zavěšená v kapli. Umění Emanuela Dítěte patří k vrcholům řemeslné malby devatenáctého století a představuje to nejlepší v oboru. Oltářní obraz neprošel po osazení žádnou opravou a snímání obrazu bylo prvním pokusem o popsání, dokumentaci a restaurování tohoto díla. Obraz kryla vrstva nečistot a v minulosti jej někdo necitlivě pocákal vápnem, které poškodilo barvy. Po odkrytí starých laků, čištění a retuši poškozených míst byla malba opět lakována terpentýnem, včelím voskem a damarou. Restaurátorské práce provedl odborný znalec Dítětova díla akademický malíř Miroslav Slavík ve své dílně v Podbrdech v červenci roku Dohled provedl opět Mgr. Marek Pařízek z Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 373/5, Praha 3. 8

6 Zvonice a zvony Zvonice v parku musela být zcela nahrazena kopií z modřínového dřeva s ručně dělaným šindelem. Kování zůstalo a bylo opět použito. Stejně tak pouzdro pro patu v zemi. Parková architektury, k níž patřila také brána altánek už mněla jen jediný zbytek právě ve zvonici. Zvon chyběl. Tesařské práce provedl pan Martin Bureš s kolegou už v létě 2010 jako přípravu na realizaci projektu LEA- DER. Bronzový zvon 280x280mm s reliéfním letopočtem 2011 odlil JAN ŠEDA Tvarokov, Tůmova 527 z Kostelce nad Orlicí a vybavil jej dubovým závěse včetně kování a pouzder s ložisky. Zvon vysvětil P. František Převrátil při festivalu Olivovy dny. Zvon ve věži chyběl od roku 1942, kdy byl zabaven a odvezen německými okupanty. Později už nebyl nalezen a věž při posledních úpravách už ztratila funkci zvonice. V rámci projektu LEADER se podařilo získat zvon stejné velikosti a ladění. Zvon s reliéfem zvonařství a nápisem Alous a Luisa Olivovi, l.p. 2011, který má ladění b2, HDMS, 52 kg a průměr 425 mm byl odlit v Passau zvonařem Rudolfem Pernerem ve zvonařství, které dříve sídlilo v Plzni a po válce se stěhovalo do historického města za hranicemi. Německá firma tak dodala kopii zvonu a opatřila ji dubovým příslušenstvím včetně kování a pouzder s ložisky. Závěs pro zvon ve špičce věže byl pořízen z lepených dubových trámů zavěšených na konzolích do základní trámové konstrukce špičky. Trámové konstrukce provedla firma Svedostav. Pro lepší užití zvonu a dobré šíření zbývá už jen upravit žaluziová okna ve věži

7 Věž Co už asi neuvidíte Věž Olivovny byla projektována v několika podobách, nicméně byla realizována staviteli ve skromné podobě. I tak byla až do začátku tohoto století zdobnější, než ji můžeme vidět po posledních úpravách, které zachovaly trámovou konstrukci v historické podobě a překryly dřevěný základ měděným plechem bez okrasných prvků. Na věž při opravách a věčně napnutém rozpočtu prostě nezbývalo. Zásadní změnou bylo zaslepení žaluziových oken do zvonice. Směrem západním a východním byl instalován ciferník hodinového stroje. Směrem jižním a severním byla zabudována do původních otvorů unifikovaná lakovaná okna naprosto nevhodného typu a podoby s dvojitým sklem. Uzavření konstrukce vede ke skleníkovému efektu a nadměrnému líhnutí nespecifikovaného hmyzu. Tím pádem i k většímu výskytu pavouků a také ptactva. Po něm ale zůstává větší množství trusu. Malí i velcí ptáci vnikají otvory, které zůstaly na novém plášti zvonice na několika místech. Projekt umožnil vyčištění vnitřního prostoru od nánosů trusu a zbytků všeho možného, demontáž konstrukce schodiště a zpevnění trámové konstrukce spolu se stavbou nového schodiště až do zvonice a nové podesty pod hodinami. Nové podesty a schodiště umožní prohlídkovou trasu, bezpečnou obsluhu hodinového stroje a také nově zavěšeného zvonu. Vstup do zvonice z chodby byl totiž také opatřen novou nástupní podestou a schůdky. Dodatečně byla obnovena instalace pro osvětlení schodiště. Rozpočty a projektovou dokumentaci připravil Ing. Jan Kvasnička, opravy realizovala firma Svedostav. Jen návštěvníci, kterým se podaří dostat do prvního patra severního křídla budovy, tedy do nynější Základní školy při Olivově dětské léčebně, mohou zahlédnout poslední kachlová kamna v objektu, která jsou v původním bytě ředitele ústavu. Také tajemné kamenné točité schodiště, vedoucí až do sklepa, dnes suterénu s prostory pro údržbu objektu. V zařízení školy jsou také původní prosklené skříně na výukové prostředky biologie, zeměpisu a botaniky. Také některé zařízení z fyzikálních pracoven bylo zachováno. Původ všech předmětů je však spíše z let šedesátých, než z doby založení ústavu. Škola je dnes moderně zařízena. Během let údržbáři shromáždili drobná kování a zachali je na jedné desce v dílně, také zvonek ze sakristie, který dnes není kam zavěsit zůstává v depozitáři. Stejně tak opravená mosazná lampa zhotovená se stejnou péčí a možná i ve stejných dílnách, jako zmiňovaný svícen. Tu není kam zavěsit, pokud dispozice kaple zůstane tak jak je. Pracovník Národního památkového ústavu doporučl s ohledem na zachování oltáře a obrazu přepážku zrušit. Následně i lustr. Pak by se místo pro věčné světlo a lampu našlo. Mosazná lampa a zvonek byly restaurovány pasířem Tomášem Jechem z Říčan. V objektu ambulancí stojí starý trezor, najít byste mohli i kulisy pro loutkové divadlo, několik starých plánů, ústavní knihy a korespondenci, která je k dispozici z části v kopiích a zčásti v originále. To vše čeká ještě na badatele. Jako podstavec pod květiny stojí před příjmovou kanceláří stojan na svěcenou vodu, který unikl zrakům památkářů, nicméně patří k vynikajícím kusům kvalitní kamenické práce, která byla provedena opět do mramoru. Není tedy památkově chráněn. Dokládá, že původní mobiliář kaple byl skrovný, ale velice důstojně provedený. Strana: 13 Dole koruna a čepec zvonku ze sakristie kaple. Vpravo stojan na nádobu se svěcenou vodou. Strana 14: Části lampy s věčným světlem: Koruna a řetěz. Dopis řediteli sirotčince v Praze o historii Olivovny. Strana 15 Úřední protokol o vyšetření stížnosti na svévolnou změnu účelu používání Olivovny. Už v roce 1925 Olivovna přestála pokus o podstatný zásah do činnosti

8 14 15

9 Projekt 115 let ve službě dětem Olivovna Říčany realizovaný z výzvy MAS Říčansko pro PRV, osa IV LEADER Programu rozvoje venkova, Fiche číslo 5, Rozvoj a uchování kulturního dědictví Žadatel poskytující 10 % spoluúčasti a předfinancování: Olivovna nadace Partneři smluvně zavázaní k podílům na realizaci: Sbor Církve bratrské v Říčanech MAS Servis Říčansko, o.s., časopis Zápraží Strančická kulturní společnost Olivova dětská léčebna, o.p.s. Místo realizace a sídlo žadatele: Olivova 224, Říčany telefon: Olivovna Říčany 115 let ve službě dětem 16 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do zemědělských oblastí

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce:

Cíle stáže: Popis pracoviště či hostitelské instituce: Jméno: BcA. Petra Zítková Obor studia a ročník: Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury, ročník 1. Termín: 18. 8. - 18. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži:

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr Rekonstrukce mapové sbírky PřF UK Albertov 6, Praha 2 3 NP, m.č.216 Restaurátorský záměr Zpracoval: Marek Rachnev Zahradníčkova 1122/10 Praha 5, 1500 IČ: 86609351 DIČ: CZ8309020170 1. ÚVOD: Objekt Přírodovědné

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola.

5037/14. živ. 4422/46. parkoviště u polikliniky po úpravě 5037/31. živ. Horníkova 5037/30. pro kočárky. hlavní prostranství. pergola. pergola pergola pergola SITUACE 1:500, 1:1 G 5037/14 9350 = 346,5 m n.m. HRANICE POZEMKŮ 44/46 9351 Horníkova HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ (POZEMKY P.Č. 5037/30, 5037/3, K. Ú. LÍŠEŇ) HRANICE PLOCH STAVEBNÍ

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 -

PhDr. Daniel Ebel 2012 Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec Návrh na restaurování oken a dveří Celkový pohled na kostel Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže - 1 - Hlavní vstupní dveře pod věží Rozměr: 260 x 160 cm Vstupní

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce

Jméno Obor studia a ročník: Termín Instituce, místo pobytu na stáži Cíle stáže Popis pracoviště či hostitelské instituce Jméno: Anežka Beranová Obor studia a ročník: Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita, 3. roč. Termín: 1. 9. 28. 9. 2014 Instituce, místo pobytu na stáži: Bundesdenkmalamt Wien, Österreich,

Více

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 2 Zadávací dokumentace POKYNY A POŽADAVKY OBJEDNATELE/ZADAVATELE, KTERÝMI JE DÁN ZÁVAZNÝ POSTUP POSKYTOVATELE/UCHAZEČE PŘI PROVÁDĚNÍ SLUŽEB Název veřejné zakázky: Objekt: Zajištění úklidových

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00

Stručný popis projektu. obnova vnitřních i venkovních omítek , , , ,00 30,00 Zkratka žadatel Název projektu poznámka IČO subjektu typ okres Stručný popis projektu Plánované datum ukončení projektu 1 000 000,00 požadavek spoluúčast celk. náklady % spoluúčasti 01/2015 Obec Perštejn

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

www.sklovitraz-skuhravy.cz

www.sklovitraz-skuhravy.cz www.sklovitraz-skuhravy.cz příklady restaurátorských prácí RESTAUROVÁNÍ VITRAJÍ CHRÁMU SV. BARBORY v kutné hoře Pohled na velkou malovanou vitraj západního průčelí z roku 1903 od Františka Urbana Poslední

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ

REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ 1 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu k ohlášení stavby REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ OKNA KAVÁRNY A PŘEDSÍNĚ členění zprávy: 1.1 základní údaje 1.2 charakteristika akce 1.3 výpis nových prvků

Více

Vanovice ve víře, lásce a naději

Vanovice ve víře, lásce a naději Otisky kamenné historie Vyšehrad 8. 10. 2015 Vanovice ve víře, lásce a naději Osnova 1. Úvod 2. Vanovice 3. Evangelický kostel 3.1 rekonstrukce varhan 3.2 rekonstrukce střechy hlavní lodi 3.3 oprava hlavního

Více

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů

Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Projekt byl podpořen částkou ve výši 100% vynaložených uznatelných nákladů Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova -1.PP spojovací krček II Opravené prostory Rekonstrukce ZŠ Mosty u Jablunkova 1.PP spojovací

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD)

Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD KD, expozice 5. KD - 7. KD) Informace o probíhající stavbě za měsíce leden až únor 2013 (stavba 82. KD - 89. KD, expozice 5. KD - 7. KD) Práce na SO 01 budově zámku probíhají v souladu s časovým harmonogramem stavby. V rámci 84.

Více

Farní kostel sv. Havla

Farní kostel sv. Havla Farní kostel sv. Havla Dominantou obce je kostel sv. Havla. Nejstarší záznamy o chotýšanském kostele jsou datovány již od roku 1350.1) Stavba je jednolodní se západní věží. Obdélná loď přechází na východě

Více

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez

Poslední kříž je postaven ve druhé aleji v borovinách vpravo od silnice do Netína. Je vyroben z hrubého betonu, vysoký 0,8 m bez nápisu a bez Nejstarší kulturní památkou Kochánova je smírčí kámen. Jeho vznik spadá do období Napoleonských válek kolem roku 1810. K tomuto kameni se váže pověst, že v době Napoleonských válek zde byli pochováni dva

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko

Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Zkušebna regionálních souborů a orchestrů v ZUŠ Jevíčko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné?

vzduch ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ Břevnov a Hradčany ODPOVĚDI NA OTÁZKY 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? ČTYŘI ŽIVLY V ARCHITEKTUŘE A UMĚNÍ vzduch ODPOVĚDI NA OTÁZKY Břevnov a Hradčany 1. 1a Najděte mlýn. Jaké má číslo popisné? 1b Nakreslete mlýn Na Větrníku nebo vyfotografujte. Vypracujte na samostatném

Více

Promítání v roce 2014

Promítání v roce 2014 Promítání v roce 2014 V neděli 22. února 2014 se na modřické radnici sešlo šedesát tři farníků, aby se společně s P. Robertem M. Mayerem vrátili k událostem, které v minulém roce proběhly v naší farnosti.

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě

Restaurátorská zpráva. Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě Restaurátorská zpráva Restaurování původních dveří Nemovité kulturní památky, domu U Salvátora, č.p 119, 592 31, Nové Město na Moravě 2014 Obsah: 1. Lokalizace památky 2. Údaje o památce 3. Údaje o akci

Více

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů.

Otto Gutfreund. málo známý a nezvěstný. Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný Deset nově objevených autorských sáder v eantiku a nová edice bronzů. Na bechyňské keramické i na Uměleckoprůmyslové škole v Praze studuje bez jakýchkoli úspěchů,

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE UMĚNÍ VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE Výtvarné umění zahrnuje složku 1. monumentální (kamenná církevní architektura, freska) 2. užitou (zlatnictví, kovářství) ARCHITEKTURA Mikulčická trojlodní bazilika Velkomoravský

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1

Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 Návrh na restaurování balkonových dveří v Černínském paláci Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 101/5, Praha 1 1 Balkonové dveře Celková výška: Celková šířka: Hloubka špalety: Rozměr vnějšího

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Restaurátorská zpráva

Restaurátorská zpráva Restaurátorská zpráva k první etapě restaurování oltáře z kaple Sv. Bartoloměje v zámku Žampach obsah: Základní údaje o díle Popis díla Stav před restaurováním Návrh na restaurování Postup restaurátorských

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 7. února 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Martina Petržilková, kontakt: Martina Petržilková,

Více

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO

OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO OBEC PLANDRY KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Prezentaci zpracoval : Miroslav LUKÁŠ, starosta obce Plandry listopad 2012 rozšířená verze z roku 2008 Krátce o kapli sv.jana Nepomuckého v Plandrech Kolem roku

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

na kostele sv. Jakuba Většího

na kostele sv. Jakuba Většího Soubor náhrobních a pamětních kamenných desek na kostele sv. Jakuba Většího v Drahanovicích Na vnější zdi kněžiště farního kostela sv. Jakuba Většího v Drahanovicích se nachází soubor náhrobních a pamětních

Více

VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM

VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM Zahradní ulice č.p. 356, Frýdlant rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 102578 (stavba), 103 807 (mechanický betlém- movitá KP) HISTORICKÁ KRESBA

Více

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku

Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Inventarizace a návrh oprav okenních výplní pro obnovu KP radnice č. p. 166 v Žamberku Objednavatel: Město Žamberk Masarykovo nám. 166 Žamberk 564 24 IČ: 00279846 Tel.: 465 670 300 E-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Více

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm

1) Kamenný kříž. Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm KŘÍŽE A POMNÍKY V KATASTRU NAŠÍ OBCE 1) Kamenný kříž Materiál: pískovec. Výška kříže 365 cm Nápisy na kříži. Kříž se nachází při silnici k Velkému Ořechovu. Stojí v upraveném vydlážděném prostoru, vymezeném

Více

2. PP 1. PP. -Doc. Miroslav Melena 2.22. Doc. Miroslav Melena Petr Brůža. SITUACE 02/2005 Č. zak.: 0001/05 Ref. ozn.: Ozn. det.

2. PP 1. PP. -Doc. Miroslav Melena 2.22. Doc. Miroslav Melena Petr Brůža. SITUACE 02/2005 Č. zak.: 0001/05 Ref. ozn.: Ozn. det. . PP 2. PP 8 8 7 6 2.20.8 7x85/270 5 6 Z 3 VZT VZT VZT 2.3.0 7x85/270 3 Z 4 2. 30 7 6.6a 5x80/270.8 5.0 5x80/270 6 30 5 4 2.22 2.9. 2.4 0.2 2.5 2.2 2.23 2. 5 4.6.7. - 7,200 0.2.9.7 S0-B VÁLEC OPONY S0-A

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ TITULNÍ LIST 1 OBSAH : Identifikační údaje... 3 Základní údaje... 3 Úvod... 3 Popis stavby rozsah stavebních úprav... 3 Podklady pro zpracování... 4 Právní

Více

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku

PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK. Popis investičního záměru drobného příspěvku PŘÍLOHA Č. 3 VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DROBNÝ PŘÍSPĚVEK investičního záměru V 36 1.0 Stránka 1 z 7 Jedná se o popis investičního záměru, který slouží jako podklad pro zajištění hospodárnosti. Název

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 421 - A - objekt I POZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura

RAVAL projekt v.o.s. zak. č. 163/15. Vypracoval: Ing. Jan Čechura Odpovědný projektant: Vypracoval: Ing. Jan Valko OBEC: Třemošná Ing. Jan Čechura KRAJ: Plzeňský INVESTOR: Sdružení občanů EXODUS, Hlavanova 16, 326 00 Plzeň ARCHITEKT:--------- DŮM EXODUS TŘEMOŠNÁ OPRAVA

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek

Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury na obnovu kulturních památek Dotační programy Ministerstva kultury Podle 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, může příspěvek na obnovu kulturní

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY V Rožďalovicích dne 2.září 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář červenec a

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

INPROJEKT, spol. s r.o.

INPROJEKT, spol. s r.o. INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba Místo Stavebník Část Obsah : Výměna

Více

Vnitřní stavební, montážní a bourací práce Vybourání otvoru pro nové okno (obývák) Vybourání stáv. příčky (hala obývák) Vybourání stáv. dlaţby (hala) Odstranění podlah. krytiny (PVC) ze stávající pracovny

Více

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Tel: 465 323 929 Mob:733 129 879 bromach@seznam.cz, www.bromach.cz IČO 27467520 DIČ CZ27467520 Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun D - TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval Jan ADAMEC Zodp. projektant Jan ADAMEC Kreslil

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus.

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Ateliéry na Mazance NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Galerie ARTATAK ve spolupráci se společností

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. TECHNICKÁ ZPRÁVA Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov 1. etapa součást nemovité kulturní památky rejstř. č. 36773/5-3968 Práce na obnově restaurování vitráží budou provedeny následovně: fotodokumentace

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Obrazová příloha. Budova dětské nemocnice na Hřbitovní (Kounicove) ulici v Brně 1. Dětská nemocnice císaře Františka Josefa I.

Obrazová příloha. Budova dětské nemocnice na Hřbitovní (Kounicove) ulici v Brně 1. Dětská nemocnice císaře Františka Josefa I. Obrazová příloha Budova dětské nemocnice na Hřbitovní (Kounicove) ulici v Brně 1 Dětská nemocnice císaře Františka Josefa I. v roce 1898 2 1 převzato z ČEJKA, Jiří: Dětská nemocnice, procházka historií:

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO SVJ ZA CHLUMEM

Více

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí

Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Stručná informace o kině Spektrum a Letním kině v Sezimově Ústí Městské středisko kultury a sportu, příspěvková organizace města Sezimovo Ústí, spravuje v Sezimově Ústí dvě kina - Spektrum a Letní kino,

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

OZN. NA ÚČEL MÍSTNOSTI STĚNY STROP POZNÁMKA VÝKR. NOVÁ JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, VNITŘNÍ BÍLÁ OMYVATELNÁ

OZN. NA ÚČEL MÍSTNOSTI STĚNY STROP POZNÁMKA VÝKR. NOVÁ JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, VNITŘNÍ BÍLÁ OMYVATELNÁ 01.01 SCHODIŠTĚ 5,29 OPUKA STĚNY OPATŘIT SANAČNÍ OMÍTKOU DO VÝŠKY +-0,00, NAD TOUTO ÚROVNÍ NOVÉ VÁPENOCEM. JÁDRO OMÍTKY, STĚNY KOMPLETNĚ PŘEŠTUKOVAT, DO VÝŠKY 1,5M NAD PODLAHOU OPATŘIT OMYVATEPNÝM OTĚRUVZDORNÝM

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská 2590-2591, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více