ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO"

Transkript

1 ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy Cestovní ruch, oblasti podpory Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu. V současné době probíhá příprava zpracování dohody o poskytnutí finančních prostředků ve výši 92,5% uznatelných nákladů projektu. Hlavní strategické marketingové cíle 1. Zvýšit povědomí o regionu jako o atraktivní turistické oblasti, zviditelnit značku, pod kterou bude region prezentován na trhu CR cílená marketingová komunikace. 2. Efektivně řídit a koordinovat aktivity cestovního ruchu 3. Rozvíjet spolupráci veřejného a soukromého sektoru, vytvořit fungující systém vzájemného partnerství všech zainteresovaných subjektů, které budou zapojeny do společné tvorby nabídky pro návštěvníky, kooperovat činnost mezi atraktivitami a jejich zázemím. 4. Vytvořit atraktivní a konkurenceschopnou turistickou nabídku produkty tzv. balíčky služeb zaměřené na vhodné a perspektivní cílové skupiny. 5. Prodloužit turistickou sezonu, délku pobytu a zatraktivnit i doposud opomíjené zajímavé lokality. 1

2 Dílčí strategické cíle 1. Zvýšit povědomí o regionu jako o atraktivní turistické oblasti, zviditelnit značku, pod kterou bude region prezentován na trhu CR cílená marketingová komunikace 2. Efektivně řídit a koordinovat aktivity cestovního ruchu a zajistit prostředky na tuto činnost. 3. Rozvíjet spolupráci veřejného a soukromého sektoru, vytvořit fungující systém vzájemného partnerství všech zainteresovaných subjektů, které budou zapojeny do společné tvorby nabídky pro návštěvníky, kooperovat činnost mezi atraktivitami a jejich zázemím 4. Vytvořit atraktivní a konkurenceschopnou turistickou nabídku produkty tzv. balíčky služeb zaměřené na vhodné a perspektivní cílové skupiny. 5. Prodloužit turistickou sezonu, délku pobytu a zatraktivnit i doposud opomíjené zajímavé lokality. Aktivity projektu 1. Personální zajištění Manažer/ka Sdružení Českolipsko pracovní místo na plný pracovní úvazek (na dobu neurčitou) Manažer/ka turistických oblastí pracovní místo na DPČ (po dobu realizace projektu) Finanční a administrativní asistent projektu pracovní místo na DPČ (po dobu realizace projektu) Pozice Člen realizačního týmu pracovní místo na DPP počet osob dle potřeby (celkem 250 hod) 2

3 Manažer/ka Sdružení Českolipsko Řídí činnosti společnosti, s výjimkou činností svěřených zákonem, zakládací listinou nebo statutem, do působnosti správní rady nebo dozorčí rady společnosti. Pozice Manažer/ka turistických oblastí Jedná se o vedlejší pracovní poměr na dobu určitou, tj. po dobu realizace projektu. Bude především terénním pracovníkem v úzké spolupráci se zástupci jednotlivých subjektů v turistických oblastech ovlivňující rozvoj cestovního ruchu (např. IC, podnikatelé, sdružení, obce, neziskové org., apod.). Jedná se o tzv. prodlouženou ruku manažera/ky sdružení. Mezi vykonávané činnosti můžeme zahrnout např. budování dlouhodobé platformy spolupráce, zajišťování setkávání pracovníků IC aj. subjektů, výměna informací, příprava konferencí, tvorba podkladů propagačních materiálů za turistické oblasti, účast na veletrzích, podpora tvorby strategických dokumentů. Pozice Finanční a administrativní asistent projektu Jedná se o vedlejší pracovní poměr na dobu určitou, tj. po dobu realizace projektu. Náplní práce z této pozice budou především projektu Rozvoj turistického regionu Českolipsko činnosti vztahující se k realizaci Pozice Člen projektového týmu DPČ Tato pozice bude vytvořena vždy dle potřeby realizace aktivit projektu. Jedná se především o personální zajištění na veletrzích a výstavách cestovního ruchu a s tím související přípravné práce. Dále se jedná o odbornou spolupráci při sběru dat určených k další prezentaci (např. tvorba turistických novin) apod. Činnost nebude zajišťovat jeden zaměstnanec, ale různí zaměstnanci, vybraní dle potřeby a dle jejich odbornosti a zkušeností. 3

4 2. Vybudování zázemí Pro náročnou práci koordinaci aktivit projektů a turistických oblastí je nutné vytvořit pracovní podmínky (zázemí) v dobře vybavené kanceláři (dostatek pracovního prostoru, úložné prostory, technické vybavení počítačovou technikou a příslušenství). nábytek, tj. skříně, police, pracovní stoly a židle, jednací stůl a židle vybavení, tj. flipchart, nástěnná magnetická tabule, mapy regionu, vázací systém dokumentů apod. technické vybavení, tj. 2x notebook, 1x multifunkční zařízení (kopírka, tiskárna, skener), 1x dataprojektor, 1x digitální fotoaparát, 2x mobilní telefon software - operační systém Windows XP, MS Office 2007, antivirová ochrana 3. Vybudování platformy spolupráce Důležitou součástí projektu je propojení jednotlivých subjektů vyvíjejících činnosti v oblasti cestovního ruchu za účelem koordinace a zvýšení efektivity těchto aktivit. Projekt si klade za cíl zprostředkovat a propojit informace a připravované projektové záměry a aktivity různých subjektů působících v oblasti tak, aby se síly těchto subjektů netříštily, ale naopak spojily a přispěly tak k rozvoji cestovnímu ruchu v oblasti. Vytvořením dlouhodobé platformy spolupráce bude mimo jiných aktivit projektu podpořeno: Každoroční konference pracovníků informačních center, vždy po ukončení zimní a před zahájením letní turistické sezony Každoroční konference různých subjektů v oblasti cestovního ruchu všech turistických destinací vždy po ukončení letní a před zahájením zimní turistické sezony 4

5 4. Marketingová podpora cestovního ruchu Tvorba propagačních materiálů/tiskovin a produktů 1. Image materiál Českolipska (propagační materiál) základní informační a propagační materiál o tomto území a jeho atraktivitách, který by seznamoval potenciální návštěvníky s atraktivitami tohoto velice zajímavého území. Materiál upozorní na nejdůležitější cíle, které by měl turista navštívit. : skládanka, formát 400 x 210 mm, barevnost 4/4, papír křída 150 g/m, lom 3x, jazykové mutace v každém propagačním materiálu jsou CJ, AJ, NJ a RJ Výstup ks 2. Trhací mapa Českolipska budou určeny pro prezentaci turistického regionu na výstavách a veletrzích, jejich popisy budou v jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina a ruština). Obsáhne celé území turistického regionu, upozorní na zajímavosti regionu a širokou síť turistických a cyklostezek. formát A3, barevnost 4/4, papír křída 150 g/m, cca 30 fotek, jazykové mutace v každém propagačním materiálu jsou CJ, AJ, NJ a RJ Výstup ks 5

6 3. Letní turistické noviny (tiskoviny) Noviny budou obsahovat seznam všech akcí konaných v jednotlivých turistických oblastech Českolipska v příslušném roce, budou informovat o novinkách připravovaných na sezonu, budou nabízet alternativu návštěv při pobytech v nepříznivém počasí apod. formát A4, recyklovaný papír, cca 16 stran, cca 20 fotek, bez vazby Náklad ks na sezonu 4. Poutní cesta Českolipskem (průvodce, produkt) Vytvoření poznávacího programu průvodce. Jedná se o trasu po poutních místech, navazující na mezinárodní projekt Via Sacra (viz níže). Turistický průvodce bude obsahovat historii trasy a její zajímavosti, podrobný popis jednotlivých poutních míst včetně fotografií a kontaktů na jednotlivé správce a provozovatele a akce konané pravidelně na jednotlivých místech. Upozorňovat na atraktivity, zajímavá místa na trase Poutní cesty. Program bude rozpracován do uceleného produktu obsahujícího i doprovodné služby a bude nabízen cestovním kancelářím. Průvodce bude připraven v jazykové kombinaci čeština, němčina, polština a angličtina. Průvodce bude určen nejen návštěvníkům regionu se zájmem o církevní tématiku, ale také pro klasického turistu. Formát 105 x 210 mm, obálka: barevnost 4/4, papír křída 200g. Vnitřní část: 32 stran, barevnost 4/4, papír křída 115 g. Vazba V1 2x spona. Cca 20 fotografií. 6

7 Výstup ks (jazykové mutace - ČJ, NJ, AJ, RJ jako celek) 5. Sklářská cesta Českolipskem (průvodce, produkt) Produkt je tvořen průvodcem. Průvodce bude obsahovat historii sklářství v regionu, popis jednotlivých prohlídek provozoven a možnost vytvoření vlastního výrobku, popis sklářských památek doplněný fotografiemi jednotlivých cílů, mapu sklářské stezky. Součástí budou i informace o otvíracích dobách a kontaktech na jednotlivé cíle. Program bude rozpracován do uceleného produktu obsahujícího i doprovodné služby a bude nabízen cestovním kancelářím. Formát 105 x 210 mm, obálka: barevnost 4/4, papír křída 200g. Vnitřní část: 32 stran, barevnost 4/4, papír křída 115 g. Vazba V1 2x spona. Cca 20 fotografií. Výstup ks (jazykové mutace - ČJ, NJ, AJ, RJ jako celek) 6. Programová nabídka pro krátkodobé pobyty a výlety Produkt - Programová nabídka pro krátkodobé pobyty a výlety je určena pro prezentaci turistického regionu pro cestovní kanceláře a agentury. Snahou je poskytnout zprostředkovatelům cestovních služeb ucelenou nabídku o možnostech, atraktivitách, službách v turistickém regionu a tak podnítit jejich zájem o region. Celkem bude zpracováno 10 produktů zaměřených na krátkodobé pobyty s výlety, které budou obsahovat i ubytovací a stravovací a další doprovodné služby tak, aby je bylo možné přímo nabízet prostřednictvím cestovních kanceláří. Jednotlivé produkty budou zaměřeny na různé cílové skupiny, tzn. na poznávací, aktivní, regenerační, pro seniory a handicapované. Hlavní cílovou skupinou jsou zahraniční návštěvníci a senioři tyto skupiny obecně nejvíce využívají služeb cestovních kanceláří. 7

8 formát A4, barevnost 4/4, papír křída 150 g/m, cca 30 fotek. Výlety budou zpracované v ĆJ, NJ a AJ v celkovém nákladu 250 ks na jeden výlet. Výstup kompletní zpracování 10 výletů v celkovém nákladu ks Podpora účasti na veletrzích cestovního ruchu Z průzkumu vyplývá, že nejefektivnější prezentací je účast na veletrzích cestovního ruchu v Brně (vždy leden) a v Praze (vždy únor). Pronájem prostor pro vlastní prezentaci je finančně nákladný a může být svým rozsahem využíván několika dalšími oblastmi kraje. Z tohoto vzešla myšlenka společné účasti všech turistických regionu Libereckého kraje. Tato spolupráce je stvrzena písemnou partnerskou smlouvou prozatím mezi Libereckým krajem, Českým rájem, Českolipskem a Jizerskými horami. Všichni se budou každoročně rovnoměrně finančně podílet na zaplacení těchto výstavních prostor veletrhů v Brně a v Praze. Personální zajištění příprav a účasti na veletrzích zajistí každý region sám, vč. dodávky prezentačních materiálů a propagačních předmětů. Partnerská smlouva o finanční spoluúčasti na veletrzích Brno a Praha, na základě které dojde k úhradě pronájmu prostor včetně elektrické energie. Organizačně a personálně zajistí žadatel, využije tak k tomu finančních prostředků z položky mzdové náklady a cestovné. Výstup 2x účast na veletrhu Brno, 2x účast na veletrhu Praha 8

9 Obnova webové prezentace Touto aktivitou žadatel zajistí zkvalitnění webové prezentace především po stránce Základním obsahem webových stránek bude: prezentace aktivit, cílů a výstupů projektu aktuality z činnosti Sdružení Českolipsko informace o pořádaných konferencích, seminářích, workshopech nabídky spolupráce a partnerství informace o připravovaných projektových záměrech publicita spolufinancování projektu z fondu EU Obnovené webové stránky budou koncipovány jako uživatelsky přátelské tak, aby je mohly snadno využívat i osoby se zdravotním handicapem nebo ti, kteří s prací s internetem nemají velké zkušenosti (děti, senioři). Základním obsahem webových stránek bude: prezentace aktivit, cílů a výstupů projektu aktuality z činnosti Sdružení Českolipsko informace o pořádaných konferencích, seminářích, workshopech nabídky spolupráce a partnerství informace o připravovaných projektových záměrech publicita spolufinancování projektu z fondu EU 9

10 Ostatní marketingová podpora Tyto doplňkové aktivity se skládají např. z placených článků v tisku a z inzerce, pořádání tiskových konferencí, vytvoření drobných propagačních materiálů (tužky, pohledy, pexeso), pořádání fam tripů společně s Českou centrálou cestovního ruchu a odborem cestovního ruchu kraje apod. Jedná se o různé činnosti, které budou realizovány dle potřeb a aktuální poptávky na trhu. Doplňkové marketingové aktivity, jež jsou položkově zanedbatelné a nelze je předem přesně naplánovat, vytvářejí silný synergický efekt všem aktivitám směřujícím k prezentaci regionu a propagaci 10

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Česko jede. 1. Popis projektu:

Česko jede. 1. Popis projektu: Česko jede 1. Popis projektu: 1.1. Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu Turistický potenciál naší republiky je obrovský. Za poslední tři roky bylo do cyklostezek investováno asi

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti Název žadatele CZ.4.1.3/3.3.5.4 6xh74A LINGUAE, spol. s r.o. Název projektu Příprava lektorů, konzultantů a školitelů

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM

INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM INTERPRETACE SITUAČNÍ A TRENDOVÉ ANALÝZY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU, ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI A JEJÍ IMPLEMENTACE DO PROGRAMU ROZVOJE ÚZEMNÍHO

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 5

STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 5 Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 5 1 Název: Nastavení marketingových a propagačních aktivit Zaměření: Cílové skupiny: Marketing a propagace projektu

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek

FOND MIKROPROJEKTŮ. Žádost o finanční příspěvek FOND MIKROPROJEKTŮ Žádost o finanční příspěvek Název mikroprojektu SPOLEČNĚ DO STRATOSFÉRY Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR) 25 771,31 Požadovaná výška FP z ERDF (EUR) 20 000,00 Počet partnerů

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů Prosinec 2013 Autor: Ing. Petr Liška a spol. Tato studie byla spolufinancována Evropskou

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena Příloha k usnesení č. 40/2014 Poř.č. katastrální území parcelní číslo Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena upravená cena 1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 č. 280/2013 bod II/9 2. Kateřinky u

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více