ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (dále jen Žádosti o dotaci), v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci PRV, ve kterém budou Žádosti registrovány na SZIF Vyhlašovatel výzvy: Název: MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Sídlo MAS: Bratrská 358, Lipník nad IČ: Právní forma: Občanské sdružení Statutární zástupce: Ing. Otakar Dokoupil, CSc., předseda Kontaktní osoby: Ing. Eva Pospíšilová, manažerka, tel.: , Ing. Marek Zábranský, manažer, Tel: , Hana Nehybová, administrativní pracovnice, tel.: , , www: Název SPL: STRATEGICKÝ PLÁN LEADER na období , Osa IV Leader, (v platném znění) Rozvíjet venkov společně má smysl! Registrační číslo MAS: 08/005/41100/671/ výzva příjmu Žádostí o dotaci v území působnosti MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. probíhala v období až Příjem Žádostí byl uskutečněn v období od do do hodin (v souladu s textem 5. výzvy). V rámci 5. výzvy byly vypsány všechny fiche dle SPL Rozvíjet venkov společně má smysl, tj.: Fiche 1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Fiche 2 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ Fiche 3 INVESTICE DO LESŮ Lesnická technika Fiche 4 OBNOVA A ROZVOJ VESNIC Veřejná prostranství Fiche 5 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY Fiche 6 NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV Kulturní dědictví Do 5. výzvy příjmu Žádostí o dotaci bylo podáno celkem 21 projektů, z toho: - Fiche č. 1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 3 projekty, - Fiche č. 2 PODPORA ROZVOJE A ZAKLÁDÁNÍ MIKROPODNIKŮ 0 projektů, - Fiche č. 3 INVESTICE DO LESŮ Lesnická technika 1 projekt, - Fiche č. 4 OBNOVA A ROZVOJ VESNIC Veřejná prostranství 3 projekty, - Fiche č. 5 OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 11 projektů - Fiche č. 6 NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV Kulturní dědictví 3 projekty. 1

2 Seznam podaných žádostí do 5. Výzvy: Poř. číslo žádosti Registrační číslo projektu Název projektu 1 001/05.1/2013 Nákup postřikovače 2 002/05.5/2013 Rekonstrukce sokolovny 3 003/05.1/2013 Doplnění krmné linky 4 004/05.5/2013 VYTVOŘENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOKOLOVNY V TÝNĚ NAD BEČVOU 5 005/05.1/2013 Nákup příkopové sekačky 6 006/05.5/2013 Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení 7 007/05.6/2013 Muzeum Záhoří 8 008/05.5/2013 Obnova Domu zahrádkářů 9 009/05.6/2013 Restaurování soch sv. Floriána a sv. Dominika /05.5/2013 HLINSKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NADSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY NA SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM /05.5./2013 Stavba přístřešku k základní škole v Lazníkách /05.4/2013 Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice /05.5/2013 Výletiště v obci Dolní Nětčice /05.3./2013 STROJ PRO ÚDRŽBU LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI PROSENICE /05.5/2013 Záchrana a oživení tradic v Prosenicích /05.5/2013 Obnova šaten TJ Žákovice /05.4/2013 Sobíšky - atraktivnější místo pro život /05.6/2013 Obnova kaple v Prusínkách /05.5/2013 Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby /05.4/2013 Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov /05.5/2013 Rekonstrukce víceúčelového sportoviště TJ Sokol Sušice Název žadatele: IČ: Vítězslav Beneš IČ: TJ SOKOL Veselíčko IČ: Jiří Složil IČ: TJ Sokol Týn nad IČ: Agrochov Jezernice, a.s. IČ: SDH Veselíčko IČ: Obec Veselíčko IČ: Obec Sušice IČ: Obec Osek nad IČ: Obec Hlinsko IČ: ZŠ a MŠ Lazníky IČ: Obec Radslavice IČ: Obec Dolní Nětčice IČ: Obec Prosenice IČ: SDH Prosenice IČ: TJ Sokol Žákovice IČ: Obec Sobíšky IČ: Obec Pavlovice u Přerova IČ: ZŠ a MŠ Soběchleby IČ: Obec Grymov IČ: TJ Sokol Sušice IČ: Číslo fiche 1 Tučín Místo realizace projektu (NUTS 5) 1 Oldřichov 5 Týn nad 1 Jezernice 6 Veselíčko 6 Osek nad 5 Hlinsko 5 Lazníky 4 Radslavice 5 Dolní Nětčice 3 Prosenice 5 Prosenice 5 Žákovice 4 Sobíšky 6 Pavlovice u Přerova 5 Soběchleby 4 Grymov V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti nebyla u žádného projektu ukončena administrace. Následně byl sestaven seznam projektů, které byly postoupeny Výběrové komisi seznam hodnocených žádostí. V rámci 5. výzvy bylo hodnoceno celkem 21 žádostí o dotaci. 2

3 Seznam hodnocených žádostí 5. Výzvy: Poř. číslo žádosti Registrační číslo projektu Název projektu 1 001/05.1/2013 Nákup postřikovače 2 002/05.5/2013 Rekonstrukce sokolovny 3 003/05.1/2013 Doplnění krmné linky 4 004/05.5/2013 VYTVOŘENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOKOLOVNY V TÝNĚ NAD BEČVOU 5 005/05.1/2013 Nákup příkopové sekačky 6 006/05.5/2013 Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení 7 007/05.6/2013 Muzeum Záhoří 8 008/05.5/2013 Obnova Domu zahrádkářů 9 009/05.6/2013 Restaurování soch sv. Floriána a sv. Dominika /05.5/2013 HLINSKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NADSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY NA SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM /05.5./2013 Stavba přístřešku k základní škole v Lazníkách /05.4/2013 Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice /05.5/2013 Výletiště v obci Dolní Nětčice /05.3./2013 STROJ PRO ÚDRŽBU LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI PROSENICE /05.5/2013 Záchrana a oživení tradic v Prosenicích /05.5/2013 Obnova šaten TJ Žákovice /05.4/2013 Sobíšky - atraktivnější místo pro život /05.6/2013 Obnova kaple v Prusínkách /05.5/2013 Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby /05.4/2013 Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov /05.5/2013 Rekonstrukce víceúčelového sportoviště TJ Sokol Sušice Název žadatele: IČ: Vítězslav Beneš IČ: TJ SOKOL Veselíčko IČ: Jiří Složil IČ: TJ Sokol Týn nad IČ: Agrochov Jezernice, a.s. IČ: SDH Veselíčko IČ: Obec Veselíčko IČ: Obec Sušice IČ: Obec Osek nad IČ: Obec Hlinsko IČ: ZŠ a MŠ Lazníky IČ: Obec Radslavice IČ: Obec Dolní Nětčice IČ: Obec Prosenice IČ: SDH Prosenice IČ: TJ Sokol Žákovice IČ: Obec Sobíšky IČ: Obec Pavlovice u Přerova IČ: ZŠ a MŠ Soběchleby IČ: Obec Grymov IČ: TJ Sokol Sušice IČ: Číslo fiche 1 Tučín 1 Oldřichov Místo realizace projektu (NUTS 5) 5 Týn nad 1 Jezernice 6 Veselíčko 6 Osek nad 5 Hlinsko 5 Lazníky 4 Radslavice 5 Dolní Nětčice 3 Prosenice 5 Prosenice 5 Žákovice 4 Sobíšky 6 Pavlovice u Přerova 5 Soběchleby 4 Grymov Rada MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. jmenovala hodnotící tým v počtu devíti osob ve složení: Martin Engl (Obec Osek nad ) předseda výběrové komise, Stanislava Čočková (Záhoří, o.s.), Pavlína Holešínská (TJ SOKOL Sušice), Jiří Kašpárek (TJ SOKOL Pavlovice u Přerova), Antonín Lukáš (MS Katová Radslavice), Eduard Rýček (Obec Dolní Újezd), Alena Stískalová (Obec Bohuslávky), Markéta Trnčáková (Agrochov Jezernice, a.s.) a Aleš Vančura (Obec Buk). Komise byla náležitě proškolena dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolním Újezdě. Následně dne proběhla veřejná obhajoba projektů. Výběrová komise zasedala dne Před 3

4 samotným hodnocením proběhlo losování projektů v souladu s dokumentem Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 5. Výzva MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s., který byl schválen Radou MAS dne Svou nepodjatost členové komise stvrdili podpisem Etického kodexu člena výběrové komise. Byla dodržena zásada, že každý projekt je hodnocen třemi různými hodnotiteli. Hodnocení/bodování projektů probíhalo v souladu s Metodickými pokyny hodnocení projektů pro jednotlivé Fiche. Po sečtení bodů všech tří hodnotitelů u každého projektu byly sestaveny tabulky dle sestupného pořadí hodnocených projektů za každou Fichi zvlášť. Následně bylo přistoupeno k porovnání alokací na jednotlivé fiche (uvedené v rámci výzvy) se seznamem ohodnocených/obodovaných projektů. Ze zbylých peněz byl vytvořen tzv. společný balík, který byl následně předložen Programovacímu výboru, tj. Radě MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. s návrhem na jeho rozdělení. Využita bude také možnost aktuálního závazkování MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. z Portálu farmáře pro IV.1.2 PRV ke dni , která činí ,- Kč. Předpokládané rozvržení alokace pro 5. výzvu pro jednotlivé dle SPL: FICHE Alokace finančních prostředků na jednotlivou Fichi předpokládané min. alokace pro 5. výzvu. FICHE 1: MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 5,1 % tj.: FICHE 2: PODPORA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJE MIKROPODNIKŮ 5,1 % tj.: FICHE 3: INVESTICE DO LESŮ Lesnická technika 5,1 % tj.: FICHE 4: OBNOVA A ROZVOJ VESNIC Veřejná prostranství 30% tj.: ,- Kč FICHE 5: OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY 44,6 % tj.: ,- Kč FICHE 6: NÁŠ TRADIČNÍ VENKOV Kulturní dědictví 10 % tj.: ,- Kč Dne zasedal Programovací výbor, tj. Rada MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Programovací výbor se konal za účasti předsedy Výběrové komise, který představil výsledky hodnocení výběrové komise a návrhy na rozdělení alokace. Rada MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. projednala výsledky hodnocení a souhlasila s postupem čerpání alokace nejprve byly podpořeny projekty, které požadovanou dotací odpovídaly alokaci dané fiche. Zbytek alokace byl přesunut do tzv. společného balíku, vč. aktuální výše možného závazku z Portálu farmáře. Společný balík byl čerpán postupně na náhradní projekty ve fichích, které je nutné čerpat s ohledem na plnění finančního plánu Strategického plánu LEADER a ve fichích, ve kterých byl převis požadované dotace. Výsledkem jednání jsou seznamy projektů v rámci jednotlivých Fichí s uvedením statusu projektu: podpořen, nepodpořen. Seznamy hodnocených projektů s uvedením statusu: Číslo 1 Modernizace zemědělských podniků I Modernizace zemědělských podniků Číslo proj.: Název projektu Žadatel 001/05.1/2013 Nákup postřikovače 003/05.1/2013 Doplnění krmné linky 005/05.1/2013 Nákup příkopové sekačky Vítězslav Beneš IČ: Jiří Složil IČ: Agrochov Jezernice IČ: / status /podpořen /nepodpořen /nepodpořen SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM

5 Číslo 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků III.1.2 Podpora a zakládání podniků a jejich rozvoje SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM 0 Číslo 3 Investice do lesů Lesnická technika I Lesnická technika 014/05.3./2013 STROJ PRO ÚDRŽBU LESNÍCH POZEMKŮ V OBCI PROSENICE Obec Prosenice IČ: /podpořen SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM Číslo 4 Obnova a rozvoj vesnic - veřejná prostranství (Záměr a)) III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic (Záměr a)) 012/05.4/2013 Obnova veřejných prostranství ul. Školní a Na Návsi v obci Radslavice 017/05.4/2013 Sobíšky - atraktivnější místo pro život 020/05.4/2013 Rekonstrukce chodníků na návsi v obci Grymov Obec Radslavice IČ: Obec Sobíšky IČ: Obec Grymov IČ: /podpořen /podpořen /nepodpořen SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM Číslo 5 Občanské vybavení a služby III Občanské vybavení a služby 008/05.5/2013 Obnova Domu zahrádkářů 016/05.5/2013 Obnova šaten TJ Žákovice 006/05.5/2013 Obnova zbrojnice k výročí 100 let založení Obec Sušice IČ: TJ Sokol Žákovice IČ: SDH Veselíčko IČ: /podpořen /podpořen /podpořen 5

6 019/05.5/2013 Obnova vytápění tělocvičny ZŠ Soběchleby 010/05.5/2013 HLINSKO - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NADSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY NA SPORTOVNĚ KULTURNÍ CENTRUM 002/05.5/2013 Rekonstrukce sokolovny 013/05.5/2013 Výletiště v obci Dolní Nětčice 015/05.5/2013 Záchrana a oživení tradic v Prosenicích 004/05.5/2013 VYTVOŘENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ SOKOLOVNY V TÝNĚ NAD BEČVOU 011/05.5./2013 Stavba přístřešku k základní škole v Lazníkách 021/05.5/2013 Rekonstrukce víceúčelového sportoviště TJ Sokol Sušice ZŠ a MŠ Soběchleby IČ: Obec Hlinsko IČ: TJ SOKOL Veselíčko IČ: Obec Dolní Nětčice IČ: SDH Prosenice IČ: TJ Sokol Týn nad IČ: ZŠ a MŠ Lazníky IČ: TJ Sokol Sušice IČ: /podpořen /podpořen /nepodpořen /nepodpořen /nepodpořen /nepodpořen /nepodpořen /nepodpořen SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM Číslo 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova 018/05.6/2013 Obnova kaple v Prusínkách 007/05.6/2013 Muzeum Záhoří 009/05.6/2013 Restaurování soch sv. Floriána a sv. Dominika Obec Pavlovice u Přerova IČ: Obec Veselíčko IČ: Obec Osek nad IČ: /podpořen /podpořen /nepodpořen SUMA POSKYTNUTÉ DOTACE PODPOŘENÝM PROJEKTŮM Celkem bylo v rámci 5. výzvy příjmu žádostí o dotaci podpořeno celkem 11 projektů, z toho 1 projekt z Fiche č.1 Modernizace zemědělských podniků, 1 projekt z Fiche č. 3 Investice do lesů - Lesnická technika, 2 projekty z Fiche č. 4 Obnova a rozvoj vesnic veřejná prostranství (Záměr a), 5 projektů z Fiche č. 5 Občanské vybavení a služby a 2 projekty z Fiche č. 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví. Čerpání alokací hodnocených žádostí Výběrovou komisí: Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Alokace na Fichi č. 1 Modernizace zemědělských podniků Vyčerpaná částka na Fichi č. 1 Modernizace zemědělských podniků Do společného balíku z Fiche č. 1 Modernizace zemědělských podniků Fiche 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků Alokace na Fichi č. 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků Vyčerpaná částka na Fichi č. 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků Do společného balíku z Fiche č. 2 Podpora zakládání a rozvoje mikropodniků ,- Kč ,- Kč 0,- Kč Fiche 3 Investice do lesů Lesnická technika Alokace na Fichi č. 3 Investice do lesů Lesnická technika Vyčerpaná částka na Fichi č. 3 Investice do lesů Lesnická technika ,- Kč 6

7 Do společného balíku z Fiche č. 3 Investice do lesů Lesnická technika ,- Kč Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Alokace na Fichi č. 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Vyčerpaná částka na Fichi č. 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Do společného balíku z Fiche č. 4 Obnova a rozvoj vesnic Veřejná prostranství Fiche 5 Občanské vybavení a služby Alokace na Fichi č. 5 Občanské vybavení a služby Vyčerpaná částka na Fichi č. 5 Občanské vybavení a služby Ze společného balíku do Fiche č. 5 Občanské vybavení a služby Fiche 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Alokace na Fichi č. 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Vyčerpaná částka na Fichi č. 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Ze společného balíku do Fiche č. 6 Náš tradiční venkov Kulturní dědictví Alokace za 5. výzvu po rok 2013 celkem Navýšení alokace 5. výzvy pro rok 2013 z účtu Portálu farmář Vyčerpaná částka na 5. výzvu pro rok 2013 Zůstatek alokace pro rok ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.446,- Kč ,- Kč 0,- Kč Vypracovala: Ing. Eva Pospíšilová, manažerka MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. V Lipníku nad, dne: MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. Ing. Otakar Dokoupil, CSc., předseda Sdružení Podpis a razítko: Doplněno po uskutečnění jednání Rady dne a Valné hromady dne : Zpráva vč. příloh byla projednána a schválena Programovacím výborem, tj. Radou MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.: Zpráva vč. příloh byla projednána a schválena Valnou hromadou MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s. dne:

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2013 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ZÁHOŘÍ BEČVA, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTI 3) ORGÁNY A MANAGMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2010 1 1) Úvod MAS Záhoří Bečva, občanské

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní

Zkušenosti z každodenní činnosti MAS, odkrývání potenciálů meziobecní Olomouc Lipník nad Bečvou Hranice ZPRAVODAJ 1/2014 Přerov BOHUSLÁVKY, BUK, DOLNÍ NĚTČICE, DOLNÍ ÚJEZD, GRYMOV, HLINSKO, HORNÍ NĚTČICE, HRADČANY, JEZERNICE, KLADNÍKY, LAZNÍČKY, LAZNÍKY, LHOTA, LIPNÍK NAD

Více

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě

Obec Veselíčko. Zápis a Usnesení 2/2013. ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Zápis a Usnesení 2/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Veselíčko (dále jen ZOV ), středa 6. 2. 2013 v 18 hodin na obecním úřadě Přítomni: pp. Giblová A., Giblová D., Gogela, Lehnert, Motyka, Panáková,

Více

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů

METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů METODICKÝ MANUÁL pro výběr projektů pro 8. výzvu MAS Ploština 1. Pravidla pro hodnocení a výběr projektů 2. Jednací řád Výběrové komise 3. Výklad preferenčních kritérií Strategický plán Leader 2007-2013

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL)

5. VÝZVA k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci Strategického plánu Leader (dále SPL) Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov IČ: 26986591, Bankovní spojení: 2258040359/0800 Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Havlíčkův kraj o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1) Základní údaje o společnosti...2 2) Představení společnosti, její poslání...3 3) Členská základna k 1. 1. 2010...4 4) Činnost o.p.s. v roce 2010...5

Více

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2008. Výroční zpráva. Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2008. Výroční zpráva. Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008 Výroční zpráva Místní akční skupiny Znojemské vinařství, o.s. za období 01/2008 až 12/2008 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSOU UNIÍ - EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

Více

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:...

Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti. V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014. Razítko a podpis:... Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne...2014 Razítko a podpis:... 2 Obsah: 1. Úvod 4 2. Základní údaje..5 10 3. Zpráva o činnosti...11 12 4. Zpráva o auditu...13-14

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2011 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 26. ledna 2011 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 6 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro

Více

Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, o.s. konané v Libuni dne 19.4.2012

Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, o.s. konané v Libuni dne 19.4.2012 Zápis z valné hromady MAS Brána do Českého ráje, o.s. konané v Libuni dne 19.4.2012 1. Zahájení schůze - předsedkyně paní Červová zahájila schůzi, přivítala hosty a vedením VH pověřila ing. Nekvasilovou

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA PODJEŠTĚDÍ, O.S. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, IČ: 266 60 016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 květen

Více

6. výzva MAS Podhostýnska

6. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou 2013 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou Hlavní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS LUŽNICE ZA ROK 2010 STRATEGICKÝ PLÁN LEADER Dne 4. února 2010 podepsala MAS Lužnice Dodatek č. 4 k Dohodě o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na roční rozpočet pro rok

Více

1/8 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/8 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2012 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět

MAS Partnerství Moštěnka: My a svět 6. Strategie 6.1. Priority a cíle Cílem Místní akční skupiny Partnerství Moštěnka je zlepšení svěřeného území 45 obcí v oblastech rozvoje turistiky a služeb cestovního ruchu, rozvoje spolkového života

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

1/9 V0101.02. 33. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/9 V0101.02. 33. Telefon vepsat telefonní číslo včetně předčíslí 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

1/7 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu

1/7 V0101.02. 34. Fax vepsat faxové číslo včetně předčíslí 35. E-mail vepsat e-mailovou adresu Instruktážní list pro vyplňování "Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova" pro žadatele v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie (SPL) strana A1 Informace o žadateli a projektu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více