Karel Teige Plochy snů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karel Teige Plochy snů"

Transkript

1 Galerie Smečky út so / Karel Teige Plochy snů

2 Člověk nemůže básnicky tvořit bez vnitřního tlaku, bez vnitřní nutnosti. (1) V novém světě je nová funkce umění. Karel Teige Poesie, kterou budou dělat všichni, bude také slyšena všemi, bude nadosah všem, bude pro všechny a pro každého: nejen to, bude i splynutím tvůrce a diváka. (1) PKoláž č Razítka č Koláže Karla Teigeho představuje výstava Plochy snů. Rozsáhlý soubor koláží je vybranou částí ze sbírky Památníku národního písemnictví. Karlu Teigemu se podobně jako celému českému surrealismu dostalo v posledních letech mimořádného zájmu. Ve svých dílech z poloviny dvacátých let minulého století vytváří nejprve obrazové básně spíše typografického charakteru, v některých případech doplněných koláží nebo fotografií, věnuje se také knižní grafice, která vychází zejména z ruského

3 Koláž bez č konstruktivismu. Jeho pozdější práce mají formu surrealistických koláží, materiálem jsou fotografie. Prostor jeho koláží využívá symboly, z nich pak vznikají snové obrazy. Tvůrčí princip jeho koláží je více méně stejný: do jasně čitelného pozadí zabírajícího celou plochu koláže lepením zakomponuje figurální motiv, ženský akt, doplněný o tělesný či předmětný detail. Nové, jedinečné, je propojení funkcionalistické architektury se surrealistickou inspirací. Uplatňování moderní meziválečné fotografie tímto způsobem je u autorů koláží ojedinělé i v evropském měřítku. Karel Teige tak ve vlastní výtvarné práci přímo reflektoval umění dvacátých a třicátých let, které pojal jako podnět k dalšímu rozpracování motivů a postupů, nejednou i za meze vlastních teoretických úvah. Jako předlohy ke kolážím, prozrazujícím autorovu hlubokou obeznámenost se soudobým uměním i inspiraci tvorbou Maxe Ernsta nebo obrazovými motivy Reného Magritta, využíval Karel Teige hlubotiskové reprodukce fotografií a maleb řady významných avantgardních umělců, mimo jiné od Sudka, Funkeho, Ludwiga, Kertésze, Moholye-Nagye, Man Raye, Blossfeldta, Rengera-Patzsche, Haussmanna, Háka, Ehma, Rodčenka, Rösslera, Štyrského. Často využil i malíře a sochaře předchozích uměleckých epoch. Nejednou se v jeho kolážích objevují i citace z filmů nebo parafráze děl Dalího a de Chirica. Zásadní je analýza motivů, tzn. interpretace jednotlivých koláží pomocí psychoanalýzy, k čemuž koláže přímo vybízejí. Teige v nich tematizoval výhradně ženské tělo, které mnohdy redukuje na neestetické torzo, s oblibou odděluje tělo a hlavu. Často užívanými motivy jsou zvětšené detaily - protéza, skleněné oko, ňadro. Není to však surrealisticky náhodné setkání absurdních předmětů, ale systematická práce se symboly podepřená Teigovým klasickým uměnovědným školením. Ve sborníku Deset let surrealismu z roku 1934 Karel Teige píše: Český surrealismus je prvním pohledem nové tváře české poezie, znamením, že vstupujeme na novou etapu cesty a do nových básnických dobrodružství, že jaro poetismu se dovršuje a proměňuje se v surrealismus, že jsme tu o krok blíže k životu objektivní i subjektivní, zevní i vnitřní, sociologické i psychologické reality Právě tímto konceptem znamenajícím vnímání pohledem dané doby, pocitem a subjektivní svobodou tvůrce, je určen i kurátorský koncept reflektující náhlé proměny duševních stavů a nálad tvůrčí individuality, které mění a posléze určují především formy výtvarného vyjádření a zpracování často totožného pocitu. Zdeněk Freisleben

4 Životopisný přehled Karel Teige / kritik a teoretik umění. Zabýval se typografií, výtvarným uměním, architekturou, filmem a literaturou. Podílel se na založení uměleckého spolku Devětsil. Ve své činnosti byl výrazně levicově orientovaný. Prosazoval nové avantgardní tendence a autory. Sám se podílel na vytvoření nového směru poetismu Začíná přednášet typografii, reklamní grafiku, estetiku a sociologii architektury na Bauhausu v Desavě. Souborem typografických úprav se zúčastňuje v roce 1930 mezinárodní výstavy Nové typografie v Staatliche Kunstbibliothek v Berlíně, uspořádané také sdružením Ring neuer werbegestalter a instalované László Moholy-Nagyem Začíná obsáhle spolupracovat s nakladatelstvím Melantrich. Navrhuje úpravy a obálky pro množství vědeckých knih a vysokoškolských příruček. Tato spolupráce trvala do roku Na FF UK předkládá v rámci disertace práce Jarmark umění, studie k sociologii moderního umění a Jan Zrzavý předchůdce. Narodil se 13. prosince 1900 v Praze. Vystudoval Státní reálné gymnázium v Praze ( ) a následně dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ( ). Jeho první literární i výtvarné práce vznikají v letech 1916 a 1917, poprvé jsou publikovány jeho grafiky. V roce 1920 spoluzakládá Devětsil Na výstavě Devětsilu v Domě umělců v Praze prezentuje s velkou pravděpodobností obrazové básně. V nakladatelství J. Otta byla vydána Abeceda Vítězslava Nezvala v typografické úpravě K. Teiga V Odeonu začal vycházet časopis ReD, řízený a upravovaný Teigem. Pro redakci této nejvýznamnější revue Devětsilu navrhuje rovněž dopisní papíry a reklamní materiály Jeho práce byly zařazeny na III. mezinárodní knižní veletrh ve Florencii. Ukázka z Teigovy typografické tvorby byla zařazena do alba Publicité č. 12, které vycházelo v řadě L art international d aujourd hui. Koláž č Vydává články Konstruktivistická typografie na cestě k nové formě knihy (Typografia 39, č. 3, s , č. 4, s ) a O fotomontáži (Žijeme 2, č. 3 4, s , č. 6, s ) Vydává článek Fototypografie Užití fotografie v moderní typografii (Typografia 40, č. 8, s ) Vznikají prvé Teigovy koláže. Zabývá se jimi pak průběžně až do konce života Vychází jeho vlastní kniha Jarmark umění, již si sám upravil (nakladatelství F. H. Müller) Od začátku druhé světové války do konce života pracuje na knize Fenomenologie moderního umění, jež měla být původně rozvržena do deseti knih rozborů vývojových proměn v umění od Velké francouzské revoluce do současnosti června se přihlašuje na velké rigorózní řízení z estetiky a dějin umění na FF UK. Titulu doktora filozofie však nedosáhl, protože se nepřihlásil na poslední malé rigorózum Uveřejňuje obsáhlou studii Několik poznámek o moderní typografii (Blok 1, č. 8) 1948 Kolem Teiga se vytváří nová skupina surrealistů z autorů mladé generace (Vratislav Effenberger, Karel Hynek, Václav Tikal, Josef Istler, Mikuláš Medek, Libor Fára a Emila Medková). Jan Mukařovský z vlastního podnětu, ale se souhlasem politických míst, navrhuje jmenovat K. Teiga profesorem na Univerzitě Karlově Prezentuje přednášku Moderní kniha v rámci cyklu přednášek pořádaných časopisem Typograf října umírá na srdeční infarkt.

5 Koláž č Koláž č Nejvýznamnější událostí ve vývoji fotomontáže, je zásah sovětského konstruktivismu: zde vzniká moderní fotomontáž ve svých vyspělých formách. (2) Dobrá fotomontáž předpokládá, že její autor rozumí kvalitě a struktuře fotografie, má smysl pro černobílé valéry a pro barvu a dovede výrazně artikulovati plochu. (2)

6 Již samo slovo fotomontáž vyjadřuje konstruktivní, montážní charakter, na rozdíl od rukodílného a rukopisného charakteru olejomalby a grafiky. Jestliže staré obrazy a stará knižní grafika chtěly býti jakoby z jednoho kusu, homogenní, je montáž novou metodou stavby celku z heterogenních prvků. (2) Koláž č Koláž č

7 Koláž č Koláž č Fotomontér je novým typem umělce právě tak jako moderní typograf a kinorežisér. Je nikoliv virtuózem, ale vysoce kvalifikovaným dělníkem inženýrem, jenž dokonale rozumí fotografii a hlavně kompozici (rozboru obrazové plochy) podle nových požadavků a zákonů, odlišných od kompozice malířské. (2)

8 Zvláštním případem knižního (fotomontážního nebo fotografického) obrazu jsou obrazové básně, k nimž dospěl poetismus. (2) Koláž č Koláž č Naše doba plakátů, světelných reklam, filmu byla právem nazvána stoletím oka : hegemonie zraku v smyslové kultuře. (2)

9 Koláž č Koláž č Touha po osvobození básně, snu, fantazie a lásky musí být také účastna na rekonstrukci dějin. (1)

10 Karel Teige ve sbírce Památníku národního písemnictví V Památníku národního písemnictví (PNP) se nachází rozsáhlá sbírka výtvarných prací Karla Teiga. Obsahuje celkem 902 položek. Základ tvoří 338 koláží, kromě nich jsou to dále kresby, akvarely, linoryty, ale také např. fotografie koláží, nátisky, návrhy obálek a návrhy typografických úprav atd. Koláže vznikly v časovém rozpětí , hlavní část pochází ze 40. let. 20. století. Do sbírky PNP se výtvarné dílo K. Teiga dostávalo ve třech obdobích. V roce 1972 to bylo 486 prací, převážně koláží, zakoupených od dědiců díla K. Teiga (Olga Hilmerová, Miloš Aulický a Zbyněk Aulický). V roce 1976 byl fond doplněn nákupem 10 prací; jednalo se o kresby, akvarely a olejomalbu. V roce 1997 byl fond rozšířen o další výtvarné práce, např. menší soubor koláží, kresby, nátisky a typografické návrhy, z oddělení Literárního archivu PNP, kde se nachází část písemné pozůstalosti K. Teiga. Koláž č Koláž č na obálce: Koláž č Karel Teige Plochy snů 10. prosince ledna 2015 Galerie Smečky Pořadatel Nadační fond Galerie Smečky spolu s Pražskou plynárenskou, a. s. Kurátor Zdeněk Freisleben Tisk Indigoprint, s. r. o., Praha Instalace Art partners, s. r. o. Adjustace Libor Kodym Architekt Galerie Smečky Tomáš Štajnc Projekt a rekonstrukce d-plus, projekční a inženýrská, a. s. Organizátoři děkují Památníku národního písemnictví a Arbor Vitae Citáty jsou použity z knih (1) K. Teige: Jarmark umění Československý spisovatel, Praha 1964 Jiří Brabec, Olga Hilmerová, Květoslav Chvatík, 1964 (2) K. Teige: O fotomontáži Karel Teige. Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z třicátých let. Výbor z díla, sv. 2, 2012, Společnost Karla Teiga, Praha Miloš Aulický, Zbyněk Aulický, Olga Hilmerová, 1969 Společnost Karla Teiga, 2012

11 Galerie Smečky se profiluje zejména jako galerie české koláže, jejíž největší sbírku v České republice vlastní Pražská plynárenská, a.s. Kolekce zahrnuje reprezentativní spektrum od klasiků české koláže přes silnou poválečnou generaci až po současné autory. Byla vystavena mnohokrát monograficky i v různých tematických celcích. Výstavní program galerie zahrnuje ale i tvůrce, kteří se koláži věnovali okrajově, i umělce, jejichž tvorba je svou kvalitou a novátorskými postupy zásadní pro české umění. gal e rie smečky Ve Smečkách 24 / Praha 1 / / fax: / / otevřeno: úter ý sobot a, hodin vstup zdarm a pro: držitele ZTP, ZTP/P, důchodce děti, studenty SŠ i VŠ a pro všechn y držitele Zákaznické kar ty Pražské p lyn árenské, a. s.

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo

A K T U A L I T Y S K I P. Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo A K T U A L I T Y S K I P Výzkum, teorie a praxe v České republice a Spolkové republice Německo PRAHA Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 2008 A K T U A L I T Y S K I P, S V A Z E K 2 4 Čtenářství,

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy

ročník XI /2012 Jak na muže Příručka rafinované a moudré ženy 20 Č a s o p i s p r o k n i h k u p c e, k n i h o v n y, n a k l a d at e l e a č t e n á ř e ročník XI /2012 15. 10. 28. 10. 2012 JEDEN PŘÍPAD, jedna vražda, mnoho podezřelých a 26 AUTORŮ těch nejlepších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014

Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 Listopad 2014 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2014. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius 1, 2b, 4, 9, 10 Ivo Magera 2a Jiří Vlček 6,

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté

LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté LGBT aktivismus v České republice: historie, organizace a aktivisté Ondřej Císař a Kateřina Vráblíková Sociologický ústav, v.v.i. AV ČR Praha, 2012 Výzkumná zpráva pro Heinrich Böll Stiftung Zpráva byla

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ

Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ASOCIACE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL Diskusní fórum UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A ROLE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÝCHOVU VSPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ Praha 22. 23. září 2011 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Pod záš tou ministra

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Irena Blahníková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Irena Blahníková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Skrytá reklama a product placement v médiích Irena Blahníková Bakalářská práce 2011

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více