U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Jiřího Maška a pana Zdeňka Holčapka a zapisovatelkou paní Světlanu Chovancovou. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 97/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje navržené změny programu. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 98/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje následující program 41. zasedání: 3. Kontrola plnění úkolů 4. Projednání zařazovacích protokolů 5. Projednání nové směrnice na evidenci kvalifikovaných certifikátů 6. Projednání zápisu výboru pro likvidaci nepotřebného majetku 7. Projednání kalkulace cen na hřbitově 8. Projednání vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa 9. Projednání rozpočtových opatření 10. Projednání počtu členů zastupitelstva na volební období Projednání výběru nejvhodnější nabídky na akci Rekonstrukce výtahu v DPS Prosiměřice 12. Projednání návrhu smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce výtahu v DPS Prosiměřice 13. Projednání žádosti na prodej pozemku pod trafostanicí Prosiměřice Obec, p.č. st. 364, k.ú. Prosiměřice 14. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek p.č. 591/24, k.ú. Prosiměřice 15. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek p.č. 591/15, k.ú. Prosiměřice 16. Projednání návrhu směnné smlouvy na pozemky p.č. 590/2 a 590/3, k.ú. Prosiměřice 17. Projednání návrhu kupní smlouvy na části pozemku p.č. 602/1, k.ú. Prosiměřice 18. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemky p.č. 738/1 a 738/2, k.ú. Prosiměřice 19. Projednání návrhu kupní smlouvy pozemek p.č. 382/4, k.ú. Prosiměřice 20. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek p.č. 770/10 a část p.č. 748/1, k.ú. Prosiměřice 21. Projednání Nařízení Městyse Prosiměřice č. 1/ Tržní řád městyse Prosiměřice 1

2 22. Projednání nákupu služebního vozidla 23. Projednání žádosti na odkup části pozemku GP 5706, k.ú. Prosiměřice 24. Projednání návrhu kupní smlouvy na pozemek p.č. 690/81, k.ú. Prosiměřice 25. Projednání dopravního značení 26. Diskuse 27. Závěr Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 99/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí kontrolu plnění úkolů. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 100/2014 ze dne bylo schváleno. zařazovací protokoly: - 27/2014 technické zhodnocení budovy ÚM počítačová síť + síť EZS - 28/2014 elektronický zabezpečovací systém ÚM - 29/2014 vodoměr - 30/2014 DDHM pro zásahovou jednotku Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 101/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje směrnici č. 5/ evidence kvalifikovaných certifikátů. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 102/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí zápis výboru pro likvidaci nepotřebného majetku ze dne Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 103/2014 ze dne bylo schváleno. 2

3 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje kalkulaci cen na hřbitově. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 104/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa.. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 105/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 106/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje na další funkční období počet členů zastupitelstva v počtu 7. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 107/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí informaci o výběru nejvhodnější nabídky firmy ELVÝZ, s.r.o. Suchohrdelská 2211/16, Znojmo na akci Rekonstrukce výtahu v DPS Prosiměřice. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 108/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce výtahu v DPS Prosiměřice s firmou ELVÝZ, s.r.o. Suchohrdelská 2211/16, Znojmo. 3

4 Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 109/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje záměr prodeje pozemku pod trafostanicí Prosiměřice Obec, p.č. st. 364, k.ú. Prosiměřice o výměře 7 m 2 za cenu 2000,- Kč / m 2 plus platná sazba DPH. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 110/2014 ze dne bylo schváleno. - prodej části pozemku p.č. 591/24 (nově vzniklý pozemek p.č. 591/24) o výměře 252 m 2, k.ú. Prosiměřice manželům Petrovi a Magdaléně Jakubovým za cenu 20,-- Kč / m % DPH, tj. celkem za částku 6.098,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Kupující rovněž uhradí ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu. - prodej části pozemku p.č. 591/24 (nově vzniklý pozemek p.č. 591/29) o výměře 180 m 2, k.ú. Prosiměřice manželům Mgr. Jiřímu Maškovi a Daně Maškové za cenu 20,-- Kč / m % DPH, tj. celkem za částku 4356,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad. Kupující rovněž uhradí ½ nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 111/2014 ze dne bylo schváleno. - prodej pozemku p.č. 591/15 o výměře 176 m 2, k.ú. Prosiměřice manželům Jiřímu a Jaroslavě Vošmerovým za cenu 20,-- Kč / m % DPH, tj. celkem za částku 4.259,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 112/2014 ze dne bylo schváleno. 4

5 - směnu pozemků p.č. 590/2 o výměře 94 m 2 a p.č. 590/3 o výměře 3 m 2, vše k.ú. Prosiměřice za pozemek p.č o výměře 86 m 2, k.ú. Prosiměřice, který je v podílovém spoluvlastnictví manželů Marty a Františka Bobkových, paní Evy Jelínkové a manželů Lenky a Františka Novotných. Druzí účastníci směnné smlouvy nabudou od městyse Prosiměřice do jejich podílového spoluvlastnictví, a to manželé Bobkovi do SJM podíl ¼ vůči celku, paní Jelínková podíl id. ½ vůči celku a manželé Novotní do SJM podíl id. ¼ vůči celku pozemků p.č. 590/2 a p.č. 590/3. Doplatek ve výši rozdílu výměr za cenu 20,-- Kč/m % DPH, tj. celkem za částku 266,-- Kč a za podmínek uvedených v návrhu směnné smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 113/2014 ze dne bylo schváleno. - prodej části pozemku p.č. 602/1 - nově vzniklý pozemek p.č. 602/23 o výměře 433 m 2 a nově vzniklý pozemek p.č. st. 492 o výměře 35 m 2, k.ú. Prosiměřice paní Anně Rádlové za cenu 10,-- Kč / m % DPH, tj. celkem za částku 5.663,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 114/2014 ze dne bylo schváleno. - koupi pozemků p.č. 738/1 o výměře 36 m 2 a 738/2 o výměře 62 m 2, vše k.ú. Prosiměřice, od pana Zdeňka Tvarůžka za cenu 50,-- Kč, tj. celkem za částku 4.900,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 115/2014 ze dne bylo schváleno. - koupi pozemku p.č. 382/4 o výměře 68, k.ú. Prosiměřice, od pana Libora Tvarůžka za cenu 50,-- Kč, tj. celkem za částku 3.400,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 116/2014 ze dne bylo schváleno. 5

6 - koupi pozemku p.č. 770/10 o výměře 5208 m 2 a pozemku p.č. 748/5 o výměře 713 m 2, vše k.ú. Prosiměřice, v podílovém vlastnictví ½ podíl ve vlastnictví paní Jany Svobodové ½ podíl ve vlastnictví paní Ireny Vodrážkové1 za cenu 15,-- Kč / m 2, tj. celkem za částku 88814,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 117/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje Nařízení Městyse Prosiměřice č. 1/ Tržní řád městyse Prosiměřice. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 118/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje nákup nového služebního auta. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice ukládá starostovi zajistit alespoň 2 nabídky nákup nového služebního auta Škoda Rapid a Škoda Fabia. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 119/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje záměr prodeje části pozemku GP 5706 o výměře cca 241 m 2, k.ú. Prosiměřice, za cenu 10,- Kč / m 2 + platná sazba DPH, který bude zveřejněný po provedení geometrického plánu. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 120/2014 ze dne bylo schváleno. 6

7 - prodej pozemku p.č. 690/81 o výměře 659 m 2, k.ú. Prosiměřice, panu Evženu Klíčovi za cenu 250,-- Kč / m 2, tj. celkem za částku ,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy s tím, že kupní cena bude uhrazena před podáním návrhu na vklad. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 121/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje změny dopravního značení, které vznikly na základě akce Úprava prostoru před zdravotním střediskem a jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 122/2014 ze dne bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí informace a připomínky. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 123/2014 ze dne bylo schváleno. 7

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN

OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN OBEC NAČERADEC ZÁPIS Z 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 23.11. 2011 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18,00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více