Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list časová přímka Očekávané výstupy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list časová přímka Očekávané výstupy"

Transkript

1 Šablona: 17. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 7. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Anglie v 17. století Metodický list (pracovní list časová přímka) Očekávané výstupy: Žák doplní chybějící informace na základě svých znalostí, případně za pomocí informačních zdrojů. Svá tvrzení zdůvodní. Dokáže argumentovat svá rozhodnutí, provede kritiku daného období a také vyvodí obecné závěry. Forma: samostatná práce (fixace) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: Další pokyny:

2 Anglie 17. století revoluce Občanská válka x parlamentu Cromwell = Jakub I. T.. udor S t Karel II. u a. zrušení parlamentu r t o v c i - povstání ve Skotsku.- bitva u Naseby 1649poprava Republika Diktatura 1651Navigační akta S.. Snaha obnovit absolutismus, vyhnán a nastolena.. (listina práv 1689)

3 Šablona: 10. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 8. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Vzestup USA Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Forma: samostatná práce (expoziční) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: Další pokyny: Žáci pracují ve dvojici, vytištěný pracovní list si po společné kontrole nalepí do sešitu a poslouží jim jako zápis z hodiny.

4 PRACOVNÍ LIST VZESTUP USA Text si nalep do sešitu, doplň jej odpověďmi na otázky (použij učebnici, encyklopedii nebo internet, přemýšlej a také spolupracuj ve dvojici) VZESTUP USA, válka severu x jihu ucelenost území, nárůst obyvatelstva (z Evropy), osidlování oblastí a zakládání nových států otroci z Afriky v průběhu let miliony osob, práce na plantážích, v domácnostech Sever, Jih země především.. na severu otrokářství zrušeno, na Jihu otroci důležitá pracovní síla = spory spory o způsob řízení, způsob vlády vznik 2 protistran = Unie, = konfederace prezidentem zvolen. (16. prezident) je pro zrušení otrokářství, nutnost jednotnosti USA došlo k válce řada významných bitev (například:..), nakonec zvítězil.. = Unie = zrušení otroctví v celých USA, černošští obyvatelé oficiálně svobodní a rovnoprávní (v praxi tomu tak nebylo, Amerika vyrovnává s různobarevností dodnes) na Jihu nesouhlas (např. vznik Ku-klux-klanu) stabilizace situace politické i hospodářské, postupuje. USA, řada vynálezů (např. mrakodrap), roste ekonomika, rozšiřování průmyslu, obchodu i technologií (a výnosů) v zemědělství 1) Které plodiny tvořily největší část vývozu jihu USA?... 2) Jak Američan sehnal otroka?... 3) Napiš 5 vět o otroctví:.. 4) Proč na Severu otroky nepotřebovali a na Jihu ano?... 5) Jmenuj min. 1 významnou bitvu občanské války:. 6) Proč zvítězila Unie?... 7) Jak souvisí průmyslová výroba (strojírenství) a bitevní lodě s válkou S x J? ) Vyhledej a opiš úryvek z dodatku XIII. Ústavy Spojených států amerických:.... 9) Která rasistická organizace vznikla po občanské válce v USA a byla proti zrovnoprávnění černých Američanů? Jaké byly její symboly?.....

5 Šablona: 29. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 7. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Habsburkové na českém trůnu Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Žák dokáže pracovat s daným textem, porozumět obsahu a provést jeho rozbor. Forma: samostatná práce (diagnostika) Pomůcky: pracovní list - test Zdroje: obrázky: Veronika VÁLKOVÁ, Dějepis pro 7. ročník ZŠ Dějepis 7 SPN, Praha, 2007, s Další pokyny:

6 Když byl Ferdinand zvolen českým králem, musel českým stavům potvrdit jejich privilegia: Oznamujeme tímto listem všem: že přiřkli jsme compactata mezi svatým concilium Basilejským a slavným královstvím Českým a markrabstvím Moravským zjednaná a učiněná, aby zase v svú pevnost vstúpila a přivedena byla a skutečně zachována. přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní království Českého. přiřkli jsme žádných cizozemcův, duchovních ani světských, na úřady zemské, dvorské ani městské ani duchovní nesázeti než Čechy, ani jimi zámkův a měst Koruny české osazovati a jim jich svěřovati. přiřkli jsme každý stav zvláště při jich pravích, řádích, privilegiích, svobodách, vysazení, zvyklostech, obdarování, což kterému stavu náleží, zachovati. Přepište text do moderní češtiny: Vysvětlete svými slovy, k čemu se v jednotlivých odstavcích Ferdinand zavazuje:

7 Šablona: 11. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 7. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Zámořské objevy myšlenková mapa Metodický list (brainstormingová mapa) Očekávané výstupy: Žák navrhne řešení na základě svých znalostí, uvede vztahy mezi jednotlivými myšlenkami a svá tvrzení odůvodní. Forma: samostatná práce (diagnostika) Pomůcky: pracovní list - test Zdroje: obrázky: Další pokyny:

8 KUKUŘICE ZAJÍMAVOSTI, VYNÁLEZY CORTÉZ INDIÁNSKÉ KMENY MAYOVÉ PERU

9 Šablona: 18. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 7. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Francie za doby Ludvíka XIV. Metodický list (pracovní list brainstormingová mapa) Očekávané výstupy: Žák navrhne řešení na základě svých znalostí, uvede vztahy mezi jednotlivými myšlenkami a svá tvrzení odůvodní. Provede kritiku dané doby, porovná s dnešním politickým systémem, vyvodí obecné závěry. Forma: samostatná práce (fixace, diagnostika) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: 85&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ovVkkUiM590dM:&imgrefurl=http://www.dejepis.com/index.php%3Fpage%3D000%26kap%3D 013%26pod%3D4&docid=PTR0kTDYgYz58M&imgurl=http://www.dejepis.com/pict/l ouis_xiv_.jpg&w=278&h=428&ei=kygzulruas3gtaahiohwca&zoom=1&iact=hc&vp x=783&vpy=147&dur=369&hovh=279&hovw=181&tx=115&ty=149&sig= &page=1&tbnh=142&tbnw=92&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:5,s:0,i :102 &bih=685&tbm=isch&prmd=imvnsa&tbnid=eren7kkoavm1gm:&imgrefurl=http://cz.123rf.com/photo_ _mapa-francie-a-francouzskou-vlajkou-

10 ilustrace.html&docid=m3jh91ulqjminm&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/4 00/fintastique/fintastique0812/fintastique / mapa-francie-afrancouzskou-vlajkou-ilustrace.jpg&w=400&h=400&ei=ZIgzUJTmJsKswbikICwDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=875&vpy=146&dur=423&hovh=225&hovw=22 5&tx=79&ty=130&sig= &page=1&tbnh=159&tbnw=173&st art=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:0,i:82 Další pokyny: Rezidence: Byl nazýván: Forma vlády: Ministr financí:

11 Pracovní list Ludvík XIV. Doplň do myšlenkové mapy: Kardinál: Co zrušil a kdy? Odpověz na otázky: 1) Jakou formou vlády uplatňoval Ludvík XIV.? 2) Za co vynakládal Ludvík XIV. nejvíce finančních prostředků? 3) Co bylo podstatou teorie merkantilismu? 4) Která válka vyčerpávala francouzskou státní pokladnu na začátku 18. století?

12 Šablona: 8. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 8. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: 8. třída - souhrnné opakování Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: Žák prokáže své znalosti z předchozích hodin. Forma: samostatná práce (diagnostika) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: ih=685&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=jjrcqda- Další pokyny:

13 Jméno. A I. II. romantismus = národní obrození = Slovanský sjezd Přeskupte písmena tak, aby vytvořila jména nebo pojmy z období Velké francouzské revoluce: OROLETAW = UERPLIBAK = VALSVOK = NOELOPAN = BROSPIERRE = III. IV. Vysvětli pojmy: Vyberte vhodné dvojice: F. Palacký, F. Škroup, J. K. Tyl, Metternich, Ferdinand I., Windisgrätz Kde domov můj, Fidlovačka, Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, generál, rakouský kancléř, rakouský císař ( ) Doplň do schématu země, ve kterých došlo v roce 1848 k revoluci: EVROPS KÉ ZEMĚ 1848

14 Jméno. B I. Vysvětli pojmy: romantismus = povinná školní docházka = republika II. Přeskupte písmena tak, aby vytvořila jména nebo pojmy z období Velké francouzské revoluce: ALBASIT = NJAKOBÍ = RCENZUA = VOLUCERE = LOGITIAN = III. Vyberte vhodné dvojice: J. Dobrovský, J. Jungmann, Matěj Kopecký, František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Napoleon III. loutkové divadlo, Slovník česko německý, Dějiny české řeči a literatury, historik, novinář a básník, francouzský císař IV. Doplň do schématu země, ve kterých došlo v roce 1848 k revoluci: EVROPS KÉ ZEMĚ 1848

15 Šablona: 26. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 8. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: České země v 18. a 19. století Metodický list (test) Očekávané výstupy: Žák navrhne řešení na základě svých znalostí, uvede vztahy mezi jednotlivými myšlenkami a svá tvrzení odůvodní. Forma: samostatná práce (diagnostická) Pomůcky: test Zdroje: obrázky: Další pokyny:

16 Ludvík XVI. Marie Terezie Toleranční patent České země období v 18. a 19. století

17 Šablona: 25. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 8. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Viktoriánská Anglie Metodický list (pracovní list) Očekávané výstupy: S pomocí různých informačních zdrojů (učebnice, internet, literatura) doplní chybějící údaje a odpoví na otázky. Dokáže objasnit změny této doby a vysvětlit dané rozdíly životního způsobu obyvatel. Dokáže kriticky zhodnotit období viktoriánské Anglie, vybrat klady a zápory a vyvodit obecné závěry, které z toho vyplývají. Forma: samostatná práce (expoziční) Pomůcky: pracovní list Zdroje: obrázky: bm=isch&prmd=imvns&tbnid=pd-plgre7ez6m:&imgrefurl=http://sk.wikipedia.org/wiki/crystal_palace_(budova)&imgurl=http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/crystal_palace.png/250pxcrystal_palace.png&w=250&h=179&ei=vfq6ui6fkzhnswbtkidida&zoom=1&iact=rc&dur =302&sig= &page=2&tbnh=143&tbnw=191&start=15&ndsp=22& ved=1t:429,r:6,s:15,i:142&tx=128&ty=61 &bih=612&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cl4cifv1ellikm:&imgrefurl=http://otma.blog.cz/ 0912/kralovna-viktorie castii&imgurl=http://nd03.jxs.cz/696/686/cdd50b9e7f_ _o2.jpg&w=2959&h=2318&ei =1lQ6UImcGonYtAaHz4CgDA&zoom=1&iact=hc&vpx=119&vpy=152&dur=390&hovh=128& hovw=196&tx=183&ty=120&sig= &page=1&tbnh=128&tbnw=196 &start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73 Další pokyny:

18 PRACOVNÍ LIST - Viktoriánská Anglie Doplňovačka Doplň do textu chybějící slova: Británie za vlády královny byla nejrozvinutějším státem světa. Disponovala největším obchodním a válečným a díky světový. tomu ovládala Vyvážela např.:,., Rozšířením volebního práva došlo k posílení.. Mezi hlavní politické strany patřily. Co patří k Anglii 19. století? zakroužkuj správné cechy kluby pro gentlemany kolonie loďstvo opera La Marseillaise Austrálie robota osmanská nadvláda koně a Derby absolutismus Křišťálový palác (Crystal Palace) Byl postaven v Londýně v roce 1851 v Hyde Parku pro účely první světové výstavy. Stavba byla vytvořena z litinových pilířů a skla. Rozměry budovy byly 564 metrů (symbolických 1851 anglických stop) x 124metrů. Po skončení výstavy byla budova rozebrána a přemístěna do Sydenhamu, kde roku 1936 podlehla požáru. 1. Urči, co symbolizovala délka budovy: 2. Velké zásluhy na uspořádání výstavy měl manžel královny Viktorie (jeho jméno):

19 Metro Zjisti, kdy začal v Londýně provoz metra. Najdi obrázek! bylo již možné metro vyfotografovat? Mapa anglických kolonií Zakresli, kde měla Velká Británie na konci 19. století kolonie. Pomohou ti slova anglického ekonoma Wiliama Stanley Jevona z r. 1865: Pláně Severní Ameriky a Ruska jsou naše obilná pole, Chicago a Oděsa naše obilnice. Kanada je naším užitkovým lesem, Indové a Číňané pro nás pěstují čaj. Španělsko a Francie jsou naše vinice a Středomoří naší ovocnou zahradou. 1. Pokus se vysvětlit, jak Velká Británie dosáhla takového rozmachu své koloniální říše Které plodiny získávali Britové ze svých kolonií? Královna Viktorie je vyobrazena také na nejznámější poštovní známce světa. Modrý mauritius byl vydán roku 1847 jako vůbec první známka v britských koloniích. Najdi v atlasu, kde ostrov Mauritius leží a zakresli ho do mapy. Rodina královny Viktorie Podle obrazu urči, na jaké životní hodnoty byl kladen důraz ve viktoriánské době. Podle čeho poznáš, která z postav je nejdůležitější?

20 Viktoriánská Anglie V 19. století Anglie prožívala velký vzestup v oblasti hospodářství a měla ve světě velkou moc. Díky (1) je z Anglie dílna světa. Vyváží (2), (3), (4)do celé Evropy. V roce (5) se zde uskutečnila první světová výstava ukazovala hospodářskou a technickou sílu Británie. Ta byla založena na (6)rozvoji zemědělství, (7) a (8). Velká Británie měla velké, nejmocnější, (9) vojenské i obchodní. Ovládala světový finanční trh, bohatství měla také díky (10). Formou vlády zde byla parlamentní (11): vládla královna (12) (v letech ) a (13), složený z horní a dolní sněmovny tu ovládala aristokracie a buržoazie (= šlechtici a měšťané). Volební právo dostali všichni, kdo vlastnili nějakou (14). Hlavní politické strany, strana (15) a strana (16), řešily také sociální problémy a vydaly sociální zákony. Silný vliv měly odborové organizace, které chtěly zlepšit pracovní a životní podmínky (17). Velká Británie byla zemí s nejvyšší životní úrovní, neproběhly zde žádné (18). Odpověz na otázky: 1) Kolik let vládla královna Viktorie?... 2) Díky čemu byla Anglie nejbohatší zemí v Evropě? (jmenuj min. 3 faktory)... 3) Které vrstvy vládly v Anglii 19. století?...

21 Šablona: 9. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Druhá světová válka souhrnné opakování Metodický list (pracovní list - test) Očekávané výstupy: Žák aplikuje své znalosti z dané problematiky, definuje základní pojmy, vyjmenuje zásadní bitvy a dokáže určit významné osobnosti daného období. Provede rozbor uvedených obrázků a určí příslušnou událost. Dále dokáže argumentovat svá rozhodnutí a také provede kritiku daného období. Forma: samostatná práce (diagnostika) Pomůcky: pracovní list - test Zdroje: obrázky: L4SbMBP7TvAO5FUR6blm5nif_8Phw YnuJFk5B2tnPsEwN36ljbteieHQ

22 Bd5voK_e5ruh2W_O8sARY8ylD9 _air_observer.jpg/300px-battle_of_britain_air_observer.jpg Další pokyny:

23 Jméno 2. světová válka opakování I. seřaď chronologicky následující události, jak šly za sebou: Událost: začátek 2. sv. války Mnichovská dohoda Hitler kancléřem v Německu vznik Československa vznik Protektorátu Čechy a Morava velká hospodářská krize II. Chronologické řazení (1. 6.)

24 III.

25 IV. Rozděl následující státy na totalitní a demokratické a urči, kdo stál v jejich čele v letech : SSSR, Německo, Protektorát Čechy a Morava, Velká Británie, USA, Itálie, Francie Totalitní představitel stát V. Demokratické stát představitel Přiřaď správně data a události! srpen VI. Vysvětli pojmy: kolaborant = gestapo = holocaust = Osvětim = paravýsadek = obsazení Francie Mnichovská dohoda bitva o Anglii útok na Pearl Harbor okupace Čech a Moravy vypálení Lidic vylodění v Normandii napadnutí SSSR atentát na R. Heydricha útok na Polsko

26

27 Šablona: 36. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis, Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Téma: Československo po roce 1945 Očekávané výstupy: Pomůcky: IT tabule, učebnice Zdroje: obrázky: DOHLEDÁM Další pokyny:

28 Poslední dny války Osvobození Československa americkou armádou (České Budějovice Plzeň Karlovy Vary) sovětskou armádou (východ a Praha) 5. květen 1945 propuklo povstání v Praze odzbrojování německých vojáků stavění barikád proti německým tankům 8. květen 1945 kapitulace Německa = konec války v Evropě konec války ve světě 2. září 1945 v Tokijském zálivu

29 červenec 1945 konference v Postupimi zástupci Velké trojky (VB, USA, SSSR) program: uspořádání Evropy osud Německa (Berlín na čtyři zóny) nové hranice (Ondra, Nisa) SSSR získává pobaltské republiky a východní část Polska odsun německých obyvatel z ČSR, Polska, Maďarska

30 Odsun Němců vlny: 1) divoký vyhánění a vystěhování německých obyvatel (do srpna 1945 = ) vraždění, zabírání majetku 2) organizovaný pod mezinárodním dohledem koncem ledna 1945 zavazadlo o váze kg 1000 marek a zásobu potravin na tři dny odvoz do Rakouska a Německa odchod cca 2,2 milionů Němců

31 Zamyslete se nad tím, jaké problémy mohly nastat po odsunu nežádoucích německých obyvatel? Narušení tovární výroby Zánik na 300 obcí v pohraničí Pocity křivdy až do dnešní doby princip kolektivní viny

32 A co bylo dál? návrat vězňů z koncentračních táborů a emigrantů ze zahraničí!!!ze českých Židů přežilo Jen cca holocaust!!! Češi na ně pohlíželi jako na Němce odchod lidí zpět do ciziny snaha rozptýlení Romů do společnosti bez respektování zvyků a obyčejů likvidace romských osad, příchod Romů ze Slovenska

33 Eduard Beneš a jiní příjezd nové československé vlády z Košic *Košický vládní program snaha o uznání předválečných hranic Stalin prosadil odtržení Podkarpatské Rusi a připojení k SSSR vláda souhlasila z obavy narušení zahraničních vztahů

34 ČSR po roce 1945

35 Změna je život hospodářství stále na potravinové lístky podzim 1945 ekonomické změny: konfiskace majetků (Němci, Maďaři, kolaboranti) znárodnění velkých továren nad 500 zaměstnanců první etapa pozemkové reformy Rozdělení zabavené půdy mezi drobné rolníky a bezzemky (1/3) Měnová reforma koruna československá (Kčs)

36 Demokracie se blíží ke konci Vznik koalice Národní fronty, opozice neexistovala Na základě Košického programu existence 4 politických stran: ČSL ČSNS ČSSD KSČ Slovensko: DS KSS

37 Poslední demokratické volby v roce 1946 květen 1946 volby do parlamentu vítězství komunistické strany (40%) Slovensko (DS 61% hlasů) rozdělení postů ve vládě předsedou vlády Klement Gottwald

38 politika oblíbena zejména mezi mladými lidmi kritická situace v hospodářství, zásobování obyvatelstva sucho 1947 dovoz zboží ze SSSR odmítnutí pomoci USA (Marshallův plán)

39 Konec demokracie v Československu komunisté se připravovali na odstranění demokratických ministrů snaha o demisi odchod z vlády atentáty na demokratické ministry, odvolání policejních velitelů

40 Konec demokracie v Československu Jan Masaryk jeden z nejvýznamnějších českých diplomatů syn T. G. Masaryka 20. února demisi nepodal 10. března 1948 umírá pod okny svého bytu

41 Konec demokracie v Československu 20. únor 1948 podání demise 12ti ministry (celkem 26) spoléhali na to, že Beneš nepřijme Gottwald s vedením KSČ na prezidenta naléhali Beneš nakonec demise přijal Jmenoval vládu novou složenou většinou z komunistů Předsedou se stal Klement Gottwald

42 !!!V Československu byl více než na 40 let zaveden totální komunistický režim!!!!!! !!!

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky

Šablona: Autor: Vytvořeno: Určeno pro Předmět: Vzdělávací oblast: Téma: pracovní list Očekávané výstupy Forma Pomůcky Šablona: 21. Autor: Mgr. Martina Zacharníková Vytvořeno: Určeno pro: 9. ročník Předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Čtenářská a informační gramotnost Téma: Moje rodina genealogie Metodický list (pracovní

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

41. Domácí odboj. Otázky a úkoly: Doplň text: - přímý nebo.. boj byl nemožný - místo toho drobné.. písek, šroubovák (oblíbené heslo PP =.

41. Domácí odboj. Otázky a úkoly: Doplň text: - přímý nebo.. boj byl nemožný - místo toho drobné.. písek, šroubovák (oblíbené heslo PP =. 41. Domácí odboj - přímý nebo partyzánský boj byl nemožný - místo toho drobné sabotáže písek, šroubovák (oblíbené heslo PP = pracuj pomalu) - zahraniční rozhlasové vysílání (Londýn, Beneš) Odbojové organizace

Více

PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY

PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY Osvícenství 2. polovina 18. století = osvícenská doba vznik Anglie a Francie po roce 1700 Osvícenství = celoevropské myšlenkové (filosofické), kulturní, politické a hospodářské hnutí; dává přednost rozumu

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství

Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Vypracované otázky do předmětu Dějiny národního hospodářství Jaromír Vaněk v 2.0 Obsah I. Hospodářství českých zemí do 1 sv. Války...3 1. Industriální společnost a průmyslová revoluce...3 2. České země

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin

Pracovní listy. řazeno podle tematických skupin Pracovní listy řazeno podle tematických skupin 1 Divadlo, film, kultura 1900 1918 1. Jak se jmenoval vynálezce gramofonu? a. Emile Berliner b. Thomas Alva Edison c. Jakob Gamophone 2. Podle koho se jmenuje

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

Maturitní otázky z dějepisu

Maturitní otázky z dějepisu Maturitní otázky z dějepisu 1. Pravěk a starověké orientální státy (antropogeneze, základní dělení pravěku, neolitická revoluce, podmínky pro vznik státu; první státy v Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně;

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost 5.5 Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti Druhá světová válka trvala 6 let, ale během této nedlouhé doby zásadně proměnila tvář celého světa: 1. Válka a události s ní

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ.

ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. ČESKÉ A SLOVENSKÉ DĚJINY V KONTEXTU EVROPSKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ. JAROMÍR PAVLÍČEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Mezinárodní vztahy ve 20. století

Mezinárodní vztahy ve 20. století ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Jaromír Pavlíček Mezinárodní vztahy ve 20. století Opava 2011 Obecná charakteristika práce

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více