Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence"

Transkript

1 Nová sociální rizika, jejich měření a možnosti řešení a prevence Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. sociolog, statistik- prostorové plánování předseda správní rady a hlavní expert společnosti Ing. Ivana Foldynová ekonomika, management a regionální rozvoj vedoucí výzkumného a projektového oddělení Web:

2 Výzkumný projekt Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji. Řešený pod vedením Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií (doc. Chytil, prof. Keller, prof. Bamu a další) Financovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotace: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010 (RRC/03/2010) Společnost ACCENDO v rámci projektu provádí: Tvorba metodiky pro měření sociálních rizik, zpracování demo-sociálních analýz prostorových dat a identifikace problémových oblastí v Moravskoslezském kraji Provedení 3xskupinových focus groups s vedoucími odborů sociální služeb. Telefonní výzkum metodikou CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - 40 rozhovorů s představiteli obcí a 40 rozhovorů s představiteli sociálních institucí Proces, 2010

3 Cíl projektu Hlavním cílem projektu je výzkum a analýza demosociální procesů na území kraje včetně analýzy nových sociálních rizik a navržení vhodných metod sociální práce pro řešení soc. problémů na základě zahraničních zkušeností. Nová sociální rizika jsou považována za jeden z rozhodujících činitelů ovlivňující sociální rovnováhu regionů a celých zemí. Projekt se zaměří na některé klíčové sociální skupiny, jež mohou sociální soudržnost ohrožovat, anebo naopak posilovat. Výstupy budou určeny pracovníkům na úrovni kraje (především odbor sociálních věcí), ORP a POU. Proces, 2010

4 Metody měření Kvantitativní založen na statistických datech a z nich odvozených indikátorů. Na těchto datech lze postavit statistické modely, případně je zde možno využít spojitých simulačních modelů. Pro stanovení sociální rizikovosti v obcích, lze použít faktorovou analýzu. Pro identifikaci rizik, pro jednotlivé osoby, lze využít analýzu přežití (Survival analysis), tyto analýzy byly vyvinuty pro zdravotnictví pří sledování zhoubných onemocnění. Kvalitativní Stanovit rizika lze následujícími technikami např. skupinové rozhovory (Focus Groups), polo-strukturované expertní rozhovory apod. Výsledky se kvantifikuji prostřednictvím expertního stanovení rizika na základě intervalových škál. metodu sémantického diferenciálu Ch. Osgood (1957) metoda párového srovnání, T. L. Saaty (1980) metodu DELPHI Proces, 2010

5 Schéma faktorového modelu F = a Y + a Y + a Y ε FAKTORY= latentní proměnné Vlastnosti a 11 F1 F2 a 14 Y1 Y2 Y3 Y4 ε 1 ε 2 ε 3 ε 4 ŠUM = náhodné složky nevysvětlená část a 25 modelování kauzálního procesu s neznámými prvky Proces, 2010 Y5 Indikátory Manifestní proměnné ε 5 5

6 Výběr indikátoru dostupnost prostorová validita aktuálnost Standardní dat zdroje: ČSÚ, MPSV, MF, Genrální Standardní dat zdroje: ČSÚ, MPSV, MF, Genrální ředitelství cel Územně analytické podklady rozdílná kvalita a aktuálnost podkladu nedostatek aktuálních indikátoru musí být řešen vlastním průzkumem využití strategických plánu rozvoje příp. programů rozvoje měst a mikroregionu využití koncepce sociálních služeb

7 Socio-demografické procesy Změna počtu obyvatel Proces vysídlování Stárnutí obyvatelstva (průměrný věk) Vyplácení dávek hmotné nouze

8 Vývoj věkové struktury obyvatelstva

9 Vývoj vzdělání obyvatelstva v MSK

10 Vývoj věkové struktury obyvatelstva Proces, 2010

11 Vývoj počtu obyvatel Bruntálska po roce 1970 počet obyvatel kalendářní rok (koncové stavy) k SO ORP Bruntál Město Bruntál Podíl populace ,7 produktivní populace ,8

12 Důvod poklesu obyvatelstva Vývoj přirozeného přírůstku Vývoj migračního salda

13

14 Vrbno pod Pradědem Jeseník Ludvíkov Široká Niva Věková struktura Karlovice Andělská Hora Karlova Studánka Krnov Světlá Hora Bruntál Nové Heřminovy Rudná pod Pradědem 8103 Oborná Staré Město Milotice nad Opavou Vývoj věkové struktury Bruntálska od roku 1991 až 2008 Bruntál Václavov u Bruntálu Horní Životice Horní Benešov Rýmařov Mezina Moravskoslezský Kočov Roudno Razová Valšov Nová Pláň Bruntál Dlouhá Stráň Leskovec nad Moravicí Staré Heřminovy Svobodné Heřmanice Opava Lomnice Bílčice Křišťanovice Dětřichov nad Bystřicí Dvorce Vítkov Šternberk [ počet obyvatel (%) INDEX STÁŘÍ SO ORP BRUNTÁL ( ) km is 2008 méně než a více hranice NUTS3 hranice SO ORP BR okolni SO ORP obce SO ORP BR

15 Prognóza vývoje počtu obyvatel SO ORP Bruntál počet obyvatel (tis.) nízká varianta střední varianta vysoká varianta 32,0 27,0 r o k

16 Situace na trhu práce a ekonomické procesy Míra nezaměstnanosti Míra dlouhodobé nezaměstnanosti Daňová výtěžnost Obsazená pracovní místa Volná pracovní místa

17 Distribuce mezd Hrubá měsíční mzda Zdroj dat: TREXIMA, podnikatelská sféra, výpočty vlastní.

18 Hrubá měsíční mzda podnik. sféra Průměr Medián 1 decil (D1) 9 decil (D9) Rozdíl asymetrie PHA ,47 2,58 JHM ,14 2,34 STC ,64 1,73 LBK ,77 1,82 MSK ,57 1,72 PLK ,72 1,89 KVK ,8 2,22 ULK ,61 1,81 ZLK ,92 1,76 OLK ,73 1,73 PAK ,81 JHC ,8 2,11 VYS ,92 2,07 HKK ,84 1,92 Zdroj: Trexima - Regionální statistika ceny práce 2007

19 Odvětví činnosti zaměstnaných Počet zaměstnanců (v OKE Podíl zaměst. (v %) Popis odvětví tis.) Č Rozdíl Rozdíl A Zemědělství, lesnictví a rybářství 25,8 11,0-14,8 4,5 2,0-2,5 B Těžba a dobývání 52,5 22,2-30,4 9,1 4,0-5,1 C Zpracovatelský průmysl 179,0 146,8-32,2 31,2 26,6-4,6 D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 10,1 7,3-2,7 1,7 1,3-0,4 E Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 6,4 7,6 1,1 1,1 1,4 0,3 F Stavebnictví 47,0 51,7 4,7 8,2 9,4 1,2 G Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 56,2 68,5 12,3 9,8 12,4 2,6 H Doprava a skladování 39,8 34,7-5,1 6,9 6,3-0,6 I Ubytování, stravování a pohostinství 14,8 17,6 2,8 2,6 3,2 0,6 J Informační a komunikační činnosti 9,6 10,6 1,0 1,7 1,9 0,2 K Peněžnictví a pojišťovnictví 5,0 8,6 3,6 0,9 1,6 0,7 L Činnosti v oblasti nemovitostí 2,1 4,4 2,2 0,4 0,8 0,4 M Profesní, vědecké a technické činnosti 8,7 15,0 6,4 1,5 2,7 1,2 N Administrativní a podpůrné činnosti 7,9 15,1 7,2 1,4 2,7 1,4 Veřejná správa a obrana; pov. soc. 29,2 33,9 4,7 5,1 6,1 1,0 O zabezp. P Vzdělávání 31,4 36,5 5,1 5,5 6,6 1,1 Q Zdravotní a sociální péče 29,9 41,6 11,7 5,2 7,5 2,3 R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6,9 8,7 1,8 1,2 1,6 0,4 S Ostatní činnosti 12,2 10,6-1,6 2,1 1,9-0,2 Celkem 574,7 552,5-22,

20

21 Obsazená pracovní místa Zdroj: MF k 1.12.

22 Vývoj koncentrace pracovních míst Ostrava Moravskoslezský kraj Podíl Ostravy (v %) 34,8 35,0 36,0 Zdroj: MF Počty zaměstnanců Pozn.:Do tohoto počtu nezahrnujte pouze zaměstnance, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

23 Míra nezaměstnanosti v MSK dle vzdělání

24 Vývoj míry nezaměstnanosti Zdroj: MPSV

25

26 Míra nezaměstnanosti v obcích MSK roční průměry 15% % 5% 0% % 10% 5% 0% MN (v %) MN (v %)

27 Míra nezaměstnanosti v obcích MSK roční průměry Box-plot

28

29 Nerovnoměrnost procesu Zdroj: Magistrát města Ostrava ( )

30

31 Závěr Na trhu práce bude nadále docházet k růstu koncentrace pracovních míst do měst, to povede k výraznějším nerovnoměrnostech v osídlení obyvatelstva především v periferních a těžko dostupných oblastech. Výraznou roli budou hrát vnitřní periferie, které částečně mohou kopírovat hranice krajského uspřádání. Odliv mladých vzdělaných lidí z důvodu nedostatku pracovních míst bude způsobovat další zhoršování demo-sociální struktury a snižování rozvojových možností.

32 Možnosti řešení a prevence nových sociálních rizik na úrovni měst a regionů Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. sociolog, statistik- prostorové plánování předseda správní rady a hlavní expert společnosti Ing. Ivana Foldynová ekonomika, management a regionální rozvoj vedoucí výzkumného a projektového oddělení Web:

33 Rozvoj versus udržitelnost soc. služeb růst extenzivní zvýšením finančních zdrojů intenzivní technologickou či organizační inovací a vyšší kvalitou lidské práce konkurenceschopnost (specializace) udržitelnost diversita, soběstačnost, samoregulace.

34 Možnosti řešení soc. rizik Občan Posilování funkce rodiny nebo komunity Obec/kraj Měření a včasná identifikace problémů Stanovení priorit a možnosti financování Poskytovatel Diversita poskytovaných služeb Zefektivnění poskytovaných služeb Procesní řízení Porovnání nákladu mezi poskytovateli

35 Víceúrovňové komunikační platformy založené na principech procesního řízení a prostorového plánování KRAJ OBEC MPSV KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA MPSV CZSO OK SYSTÉM - OK SLUŽBY ÚZEMÍ + OBYVATELÉ POSKYTOVATELÉ SOC. SLUŽEB ACCENDO o.p.s., 2010

36 NADPIS KRAJ OBCE KOMUNIKAČNÍ PLATFORMA MPSV OK SYSTÉM OK SLUŽBY POSKYTOVATELÉ ACCENDO o.p.s., 2010

37 Procesní řízení je Systémový přístup k organizaci, který umožňuje jasnější pohled na její strukturu a fungování za účelem efektivnějšího řízení a optimalizaci v rozhodování. Systém, který umožňuje řízení organizace v návaznosti na strategické cíle. Filozofie, jejíž základem je: Uchopení a popis činnosti (procesů) Popis vstupů, výstupů a zdrojů činnosti (procesů) Uchopení, popis a následné odstranění veškerých rizik vstupujících do činnosti (procesů) Odstranění veškerých zbytečných a přebytečných kroků v dané činnosti (procesu) Průběžné vzdělávání pracovníků a společná tvorba vhodné metodiky pro organizaci soc. služeb. Proces, 2010

38 Specifikace procesu, neboli co je to proces? Proces je ohraničená skupina vzájemně provázaných činností s předem definovanými vstupy a výstupy. Proces má jasně definovaný začátek a konec. ZDROJE VSTUPY ČINNOST ČINNOST VÝSTUPY Proces, 2010

39 Rozdělení procesů podle důležitosti. ŘÍDÍCÍ PROCESY Zabezpečují rozvoj a řízení organizace HLAVNÍ PROCESY Zabezpečují naplnění poslání organizace PODPŮRNÉ PROCESY Zabezpečují chod organizace Proces, 2010

40 Schéma strategického plánovaní a řízení POSLÁNÍ strategické analýzy VIZE KAM směřujeme? strategické cíle STRATEGIE JAK se tam dostaneme? DÍLČÍ STRATEGIE ROZVOJE JAK oblasti rozvíjet? PROCESY A PROJEKTY CO a JAK musíme udělat? Proces, 2010

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o.

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - C Tabulky a grafy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - C Tabulky a grafy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Bruntál v oblasti: ------------------------------------------- - předškolní výchovy a základního školství - sociálních služeb - odpadového hospodářství - zaměstnanosti

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

Analýza nabídky dalšího vzdělávání V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A J E S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M F O N D E M P R O R E G I O N Á L N Í R O Z V O J, E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23 PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 3.1 Cíl Konvergence... 13 3.2 Způsobilost pro čerpání... 13 3.3 Partnerství pro program... 13 3.4 Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI

VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI VYHLEDÁVACÍ STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS V OLOMOUCKÉM KRAJI Moravskoslezský kraj OLOMOUC 2011 Jihomoravský kraj Zlínský kraj Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji byla vytvořena v rámci

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Připomeňme si: ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE Regionální analýzy Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Analýzou si chceme vytvořit poznatkovou základnu postihující relevantní aspekty a podstatné znaky zkoumaných

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 [Zad ejte citát z Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území, reg. č.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PROCES 2012 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍHO POTENCIÁLU OBLASTI NÍZKÉHO A HRUBÉHO JESENÍKU NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 3. 2. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015. Žadatel: Zpracovatel: Statutární město Opava Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 Žadatel: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava tel.: 553 756 111, www.opava-city.cz Zpracovatel: Hospodářská rozvojová

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více