Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce Kde a co studují?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?"

Transkript

1 Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

2 Obsah 1. Zdroje dat, metodika zpracování a souhrn hlavních výstupů Úvod Zdroje dat a metodika zpracování Omezení při využívání výstupů Souhrn hlavních výstupů Vývoj počtu VŠ studentů z MS kraje VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR veřejné VŠ VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR soukromé VŠ VŠ studenti z MS kraje podle hlavního zaměření VŠ (1místné KKOV) VŠ studenti z MS kraje podle hlavního 1místného KKOV fakulty / VŠ VŠ studenti z MS kraje podle hlavního zaměření VŠ (2místné KKOV) VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV

3 1. Zdroje dat, metodika zpracování a souhrn hlavních výstupů 1.1 Úvod Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o počtu vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých veřejných a soukromých vysokých školách v roce 2013 a stručný popis vývoje počtu studentů z MS kraje od r Tento dokument navazuje na první studii, která byla zpracována pro období Předpokládá se, že analýza bude každoročně aktualizována. Vývoj počtu moravskoslezských vysokoškolských studentů je v této analýze mapován jak z hlediska studovaného oboru (podle oborového zaměření vysokých škol, respektive jejich fakult), tak z regionálního hlediska (tj. ve kterých krajích VŠ studenti z MS kraje studují). Kontakt na zpracovatele: RPIC-ViP, s.r.o. Výstavní Ostrava Ing. Marek Gavenda tel

4 1.2 Zdroje dat a metodika zpracování Pro účely této analýzy byly využity statistické údaje o vysokoškolských studentech publikované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výkonových ukazatelích vysokých škol (oddíl statistické výstupy a analýzy terciální vzdělávání). Tyto údaje byly ke dni zpracování této analýzy dostupné na následujících on-line odkazech: Z těchto datových vstupů byl využit soubor (tabulka) F25 studenti podle bydliště - podle vysoké školy / fakulty, mapující vývoj studentů VŠ s trvalým bydlištěm podle jednotlivých krajů ČR na českých veřejných i soukromých vysokých školách, respektive jejich fakultách, v letech Pro rok 2013 byla při zpracování tohoto dokumentu využita tabulka uvedená v listu 2013 výše uvedeného souboru publikovaného v roce 2014 (stav metriky ). Údaje pro léta zmiňované v jednotlivých kapitolách této analýzy vycházejí ze statistik publikovaných v roce 2013 (stav metriky ), které byly podkladem také pro první studii, která byla zpracována pro období Tyto souhrnné tabulky byly pro účely analýzy dále zpracovány tak, aby bylo možné zařadit příslušné počty studentů nejen pod jednotlivé vysoké školy či jejich fakulty, ale zejména určit, jaké obory a v jakých krajích tito studenti studují. Proto byly zpracovatelem této analýzy v databázovém zdroji přiřazeny vysokých školám, resp. fakultám (u veřejných VŠ) hlavní 1místné a 2místné kódy KKOV (Klasifikace kmenový oborů vzdělávání) podle hlavního zaměření či názvu dané fakulty či vysoké školy. Toto přiřazení bylo provedeno na základě názvu nebo obecného zaměření fakulty či vysoké školy. V případě nejasného zaměření školy (což se týkalo především soukromých vysokých škol) bylo rozhodnutí pro přiřazení daného KKOV učiněno na základě hlavního oboru, který je na dané škole vyučován podle informací uvedených na webových stránkách školy, resp. fakulty. 1.3 Omezení při využívání výstupů Vzhledem ke skutečnosti, že na dané fakultě či škole jsou ve většině případů vyučovány také jiné obory, než výše uvedené přiřazené hlavní KKOV, je nutno výslednou informaci brát jako orientační a nevypovídající plně o počtu studentů daného oboru. Nicméně toto rozřazení podle určení hlavního KKOV poskytuje základní údaje o vývoji zájmu studentů o daný obor. Zdrojová databáze neumožňuje rozlišení na studenty bakalářského, magisterského a doktorandského studia, stejně tak rozdělení na denní, distanční a další formy studia. U veřejných vysokých škol je v databázovém zdroji rozdíl mezi deklarovaným počtem studentů jednotlivých veřejných vysokých škol a součtem počtu studentů na jednotlivých fakultách těchto jednotlivých vysokých škol. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že někteří studenti mohou být zapsáni na více fakultách současně. Nicméně tento rozdíl není statisticky významný např. na jednotlivých veřejných VŠ studovalo v r dle databáze studentů z MS kraje a v součtu všech fakult veřejných vysokých škol pak studentů, tj. rozdíl 677 studentů (cca +2%). U soukromých vysokých škol tento rozdíl téměř nevzniká. Při práci s počtem studentů u jednotlivých oborů KKOV bylo počítáno s počtem studentů zapsaných na fakultách. Zároveň je nutné si uvědomit, že některé veřejné VŠ mají také fakulty mimo hlavní sídlo veřejné VŠ (např. UK v Praze má 2 fakulty v Hradci Králové). Tyto regionální rozdíly byly v analýze zohledněny. 4

5 1.4 Souhrn hlavních výstupů V roce 2013 studovalo na českých veřejných a soukromých vysokých školách cca 42,2 tis VŠ studentů (fyzických osob) s trvalým bydlištěm v MS kraji, respektive cca 42,9 tis VŠ studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji se započtením studentů studujících více vysokých škol, resp. jejich fakult. Přesněji se jednalo o: studentů z MS kraje (fyzických osob) tj. 12,9% všech českých studentů na českých VŠ (v roce 2012 to bylo 12,8%) v roce 2012 to bylo studentů, tj. pokles o studentů, tj. o 3,2% tento údaj se vyskytuje také v krajských statistických ročenkách vydávaných ČSÚ studentů z MS kraje (součet veřejných a soukromých škol) se započtením studentů studujících více vysokých škol v roce 2012 to bylo studentů, tj. pokles o studentů, tj. o 3,2% studentů z MS kraje (součet studentů všech fakult veřejných vysokých škol a studentů soukromých vysokých škol) se započtením studentů studujících více vysokých škol, resp. jejich fakult v roce 2012 to bylo studentů, tj. pokles o studentů, tj. o 3,4% Z pohledu typu vysokých škol, 94,9% VŠ studentů z MS kraje studovalo v r na veřejných vysokých školách (v roce 2012 to bylo 94,8%), zbývající pak na soukromých vysokých školách. Z hlediska oborů VŠ studenti z MS kraje v r studovali na vysokých školách s následujícím zaměřením (řazeno od nejvíce po nejméně zastoupené obory vysokých škol): Společenské vědy, nauky a služby (KKOV 6 a 7) - cca 22,7 tis VŠ studentů z MS kraje; z nich pak nejvíce: Ekonomie a ekonomika Filozofie a teologie Pedagogika, učitelství a sociální péče Sociální vědy Právo, právní a veřejnosprávní činnost cca 9,4 tis studentů cca 5,7 tis studentů cca 3,9 tis studentů cca 1,5 tis studentů cca 1,3 tis studentů Technické vědy a nauky (KKOV 2 a 3) - cca 11,7 tis VŠ studentů z MS kraje; z nich pak nejvíce: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika Stavebnictví, geodézie a kartografie Strojírenství a strojírenská výroba cca 3,4 tis studentů cca 2,7 tis studentů cca 2 tis studentů cca 1,7 tis studentů Přírodní vědy a nauky (KKOV 1) cca 4 tis VŠ studentů z MS kraje. Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (KKOV 5) - cca 2,8 tis VŠ studentů z MS kraje. Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky (KKOV 4) - cca 0,8 tis VŠ studentů z MS kraje Vědy a nauky o kultuře a umění (KKOV 8) - cca 0,6 tis VŠ studentů z MS kraje 5

6 Z hlediska místa (kraje) studia VŠ studenti z MS kraje studovali v r hlavně v: Moravskoslezském kraji cca 26,5 tis studentů (tj. 61,8%) Jihomoravském kraji cca 6,8 tis studentů (tj. 15,8%) Praze cca 4 tis studentů (tj. 9,3%) Olomouckém kraji cca 3,9 tis studentů (tj. 9,2%) Zlínském kraji cca 0,7 tis studentů (tj. 1,5%) Hlavními veřejnými vysokými školami, na kterých VŠ studenti z MS kraje v r studovali, jsou: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ostravská univerzita v Ostravě Slezská univerzita v Opavě Univerzita Palackého v Olomouci Masarykova univerzita Vysoké učení technické v Brně Univerzita Karlova v Praze cca 12,2 tis studentů cca 7,8 tis studentů cca 5,1 tis studentů cca 3,9 tis studentů cca 3,3 tis studentů cca 2,1 tis studentů cca 1,7 tis studentů Hlavními soukromými vysokými školami, na kterých VŠ studenti z MS kraje v r studovali, jsou: Vysoká škola podnikání, a.s. VŠ sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. cca 0,9 tis studentů cca 0,2 tis studentů cca 0,2 tis studentů cca 0,1 tis studentů 6

7 2. Vývoj počtu VŠ studentů z MS kraje 2.1 VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR V roce 2013 studovalo na vysokých školách (veřejné i soukromé vysoké školy) cca 42,2 tis VŠ studentů z MS kraje, resp. 42,9 tis při započtení studentů studujících současně více fakult či vysokých škol. Počet vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji se kontinuálně zvyšoval do r. 2010, od tohoto roku pak se snižuje, převážně z důvodu demografických tendencí. Nárůst počtu VŠ studentů souvisí s lepší dostupností studia pro většinu zájemců o studium. Spolu s tím se pochopitelně rovněž zvyšuje podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním například na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů byl v MS kraji v roce 2001 podíl populace s VŠ vzděláním 7,8% na celkové populaci nad 15 let věku ( / ), v roce 2011 to bylo 11,2% ( / ). I přes pokles celkového počtu studentů od r je zřejmý přetrvávající zájem o veřejné VŠ. Prozatímního maxima zájmu studentů o studium na soukromých VŠ bylo dosaženo v roce 2009, kdy podíl studentů soukromých VŠ představoval 8,5% z celkového počtu VŠ studentů, v roce 2013 byl pak tento podíl 5,1% (v roce 2012 to bylo 5,2%). Graf 1: VŠ studenti z MS kraje celkem veřejné a soukromé VŠ (bez rozlišení na fakulty veřejných VŠ) 7

8 Dominujícím krajem pro studium VŠ studentů z MS kraje jsou vysoké školy (zde kalkulováno u veřejných VŠ podle sídla fakulty, u soukromých VŠ pak podle sídla školy) umístěné v Moravskoslezském kraji v r na nich studovalo cca 27,5 tis studentů, kteří měli trvalé bydliště v MS kraji, což představovalo cca 61,8% všech moravskoslezských vysokoškolských studentů. Následovaly VŠ na území Jihomoravského kraje (cca 15,8%), Prahy (cca 9,3%), Olomouckého kraje (cca 9,2%) a pak s velkým odstupem na území Zlínského kraje (cca 1,5%). Zbývající kraje se na počtu VŠ studentů z MS kraje podílely jen minoritním zastoupením. V poměrovém vyjádření (% rozdíl mezi rokem 2013 a 2012) došlo k největšímu úbytku (míněno z krajů s významným zastoupením VŠ studentů z MS kraje) moravskoslezských studentů z vysokých škol Jihomoravského kraje pokles o 6,8%. Mapa 1: VŠ studenti z MS kraje - celkem veřejné VŠ (podle sídla fakulty) a soukromé VŠ (podle sídla soukromé VŠ) 4-2 (-33,3%) 43-5 (-10,4%) (-13,6%) (-9,9%) stav nárůst / -pokles oproti roku (-9,5%) (-1,6%) (-9,3%) 35-7 (-16,7%) (+18,9%) (-4,2%) (-6,8%) (-1,9%) (+0,5%) (-2,8%) 8

9 Tab 1: VŠ studenti z MS kraje celkem veřejné a soukromé VŠ (bez rozlišení na fakulty veřejných VŠ) Typ VŠ Rozdíl počet % Veřejné VŠ ,1% Soukromé VŠ ,3% Celkem ,2% 9

10 2.2 VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR veřejné VŠ V roce 2013 studovalo na veřejných vysokých školách cca 40,1 tis VŠ studentů z MS kraje, respektive 40,7 tis při započtení studentů studujících více fakult veřejných vysokých škol. Veřejné vysoké školy se na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje podílely v r zhruba z 94,9%. U veřejných vysokých škol je v databázovém zdroji rozdíl mezi deklarovaným počtem studentů jednotlivých veřejných vysokých škol a součtem počtu studentů na jednotlivých fakultách těchto jednotlivých vysokých škol. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že někteří studenti mohou být zapsáni na více fakultách současně. Nicméně tento rozdíl není statisticky významný např. na jednotlivých veřejných VŠ studovalo v r dle databáze studentů z MS kraje a v součtu všech fakult veřejných vysokých škol pak studentů, tj. rozdíl 677 studentů (cca +2%). Dominujícím krajem pro VŠ studenty z MS kraje studujících na veřejných VŠ (zde kalkulováno podle sídla fakulty veřejné VŠ) je Moravskoslezský kraj v r zde studovalo cca 25,3 tis studentů, kteří měli trvalé bydliště v MS kraji, což představovalo cca 62,1% všech moravskoslezských studentů na veřejných VŠ. Následovaly veřejné VŠ na území Jihomoravského kraje (cca 16,4%), Olomouckého kraje (cca 9,6%) a Prahy (cca 7,9%) a pak s velkým odstupem na území Zlínského kraje (cca 1,6%). Zbývající kraje se na počtu VŠ studentů z MS kraje studujících na veřejných VŠ podílely buď žádným, nebo jen minoritním zastoupením. V poměrovém vyjádření (% rozdíl mezi rokem 2013 a 2012) došlo k největšímu úbytku (míněno z krajů s významným zastoupením VŠ studentů z MS kraje) moravskoslezských studentů z veřejných vysokých škol Jihomoravského kraje pokles o 6,1%. Graf 2: VŠ studenti z MS kraje - veřejné VŠ: podle sídla fakulty 10

11 Mezi hlavní veřejné vysoké školy, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ,4% 66,7% 67,9% Ostravská univerzita v Ostravě ,3% 80,5% 80,2% Slezská univerzita v Opavě ,8% 71,3% 73,4% Univerzita Palackého v Olomouci ,7% 19,4% 19,6% Masarykova univerzita ,7% 10,9% 10,8% Vysoké učení technické v Brně ,1% 11,9% 11,4% Univerzita Karlova v Praze ,8% 4,0% 4,1% Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ,5% 5,9% 6,3% Mendelova univerzita v Brně ,2% 6,4% 6,7% Vysoká škola ekonomická v Praze ,0% 4,0% 4,2% České vysoké učení technické v Praze ,1% 2,8% 2,9% Veterinární a farmaceutická univerzita Brno ,6% 14,4% 14,8% Univerzita Pardubice ,8% 2,8% 2,7% Česká zemědělská univerzita v Praze ,8% 1,2% 1,2% Mapa 2: VŠ studenti z MS kraje - veřejné VŠ: podle sídla fakulty 86-9 (-9,5%) 43-5 (-10,4%) (-0,7%) (-13,0%) (-13,6%) (-9,9%) (+18,9%) (-4,2%) (-6,1%) stav nárůst / -pokles oproti roku (-1,8%) (+0,5%) (-2,9%) 11

12 Tab 2: VŠ studenti z MS kraje - veřejné VŠ: podle sídla fakulty Kraj Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj ,0% JMK Jihomoravský kraj ,1% KHK Královehradecký kraj ,9% KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj ,6% MSK Moravskoslezský kraj ,9% OLK Olomoucký kraj ,7% PAK Pardubický kraj ,2% PHA Hlavní město Praha ,7% PLK Plzeňský kraj ,5% STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj ,4% VYS kraj Vysočina ,9% ZLK Zlínský kraj ,5% Celkem ,3% 12

13 2.3 VŠ studenti z MS kraje na vysokých školách v ČR soukromé VŠ V roce 2012 studovalo na soukromých vysokých školách cca 2,3 tis VŠ studentů z MS kraje Soukromé vysoké školy se na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje podílely v r zhruba z 5%. Prozatímního maxima zájmu VŠ studentů z MS kraje o studium na soukromých VŠ bylo dosaženo v roce 2009, kdy podíl studentů soukromých VŠ představoval 8,5% z celkového počtu VŠ studentů, v roce 2012 byl pak tento podíl 5,2%. Dominujícím krajem pro VŠ studenty z MS kraje studujících na soukromých VŠ je Moravskoslezský kraj v r zde studovalo cca 1,2 tis studentů, kteří měli trvalé bydliště v MS kraji, což představovalo cca 54,6% všech moravskoslezských studentů na soukromých VŠ. Následovaly soukromé VŠ na území Prahy (cca 36,5%) a pak s velkým odstupem na území Jihomoravského kraje (cca 4,4%). Zbývající kraje se na počtu VŠ studentů z MS kraje studujících na soukromých VŠ podílely buď žádným, nebo jen minoritním zastoupením. V poměrovém vyjádření (% rozdíl mezi rokem 2013 a 2012) došlo k největšímu úbytku (míněno v krajích s významným zastoupením VŠ studentů z MS kraje) moravskoslezských studentů ze soukromých vysokých škol Jihomoravského kraje pokles o 41%. Graf 3: VŠ studenti z MS kraje - soukromé VŠ: podle sídla školy 13

14 Mezi hlavní soukromé vysoké školy, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) Vysoká škola podnikání, a.s ,2% 75,3% 69,9% Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s ,8% 94,5% 95,2% Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o ,6% 3,5% 3,2% Metropolitní univerzita Praha, o.p.s ,7% 2,1% 2,3% Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s ,4% 2,4% 2,4% Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ,9% 2,0% 1,9% Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s ,4% 2,4% 2,5% Bankovní institut vysoká škola, a.s ,0% 1,6% 4,0% Mapa 3: VŠ studenti z MS kraje - soukromé VŠ: podle sídla školy stav nárůst / -pokles oproti roku (-33,3%) (-5,2%) 7 +5 (+250,0%) 35-7 (-16,7%) (-41,0%) 50-7 (-12,3%) (0,0%) 14

15 Tab 3: VŠ studenti z MS kraje - soukromé VŠ: podle sídla školy Kraj Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj % JMK Jihomoravský kraj ,0% KHK Královehradecký kraj KVK Karlovarský kraj ,3% LBK Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj ,0% OLK Olomoucký kraj ,3% PAK Pardubický kraj 2 3 PHA Hlavní město Praha ,2% PLK Plzeňský kraj STC Středočeský kraj ,7% ULK Ústecký kraj VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj Celkem ,3% 15

16 3. VŠ studenti z MS kraje podle hlavního zaměření VŠ (1místné KKOV) Pro účely této analýzy byly v databázovém zdroji přiřazeny vysokých školám, resp. fakultám (u veřejných VŠ) hlavní 1místné KKOV (Klasifikace kmenový oborů vzdělávání) podle hlavního zaměření či názvu dané fakulty či vysoké školy. Toto přiřazení bylo provedeno na základě názvu nebo obecného zaměření fakulty či vysoké školy. V případě nejasného zaměření školy (což se týkalo především soukromých vysokých škol) bylo rozhodnutí pro přiřazení daného KKOV učiněno na základě hlavního oboru, který je na dané škole vyučován podle informací uvedených na webových stránkách školy, resp. fakulty. Vzhledem ke skutečnosti, že na dané fakultě či škole jsou ve většině případů vyučovány také jiné obory, než přiřazené hlavní KKOV, je nutno výslednou informaci brát jako orientační a nevypovídající plně o počtu studentů daného oboru. Nicméně toto rozřazení podle určení hlavního KKOV poskytuje základní údaje o vývoji zájmu studentů o daný obor. 16

17 3.1 VŠ studenti z MS kraje podle hlavního 1místného KKOV fakulty / VŠ Pro účely této analýzy byly vysoké školy rozděleny na 1místné KKOV: KKOV 1 Přírodní vědy a nauky KKOV 5 Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky KKOV 2 Technické vědy a nauky (část 1) KKOV 6 Společenské vědy, nauky a služby (část 1) KKOV 3 Technické vědy a nauky (část 2) KKOV 7 Společenské vědy, nauky a služby (část 2) KKOV 4 Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky KKOV 8 Vědy a nauky o kultuře a umění Graf 4: VŠ studenti z MS kraje podle hlavního 1místného KKOV 17

18 Nejvíce zastoupenou skupinou oborů jsou obory společenských věd, nauk a služeb (KKOV 6 a 7). V roce 2013 představoval podíl těchto oborů celkem 52,9% všech VŠ studentů z MS kraje (pokles o 0,2 pct bodu oproti r. 2012) a studovalo na nich cca 22,7 tis VŠ studentů z MS kraje (pokles o cca 0,9 tis oproti roku 2012). Dominujícími obory (v r. 2013) v těchto společenských vědách byly: Ekonomie a ekonomika (KKOV 62 a 63) Filozofie a teologie (KKOV 61) Pedagogika, učitelství a sociální péče (KKOV 75) Sociální vědy (KKOV 67) Právo, právní a veřejnosprávní činnost (KKOV 68) cca 9,4 tis VŠ studentů z MS kraje cca 5,7 tis VŠ studentů z MS kraje cca 3,9 tis VŠ studentů z MS kraje cca 1,5 tis VŠ studentů z MS kraje cca 1,3 tis VŠ studentů z MS kraje Druhou nejpočetnější skupinou oborů jsou technické vědy a nauky (KKOV 2 a 3). V roce 2013 představoval podíl těchto oborů celkem 27,2% všech VŠ studentů z MS kraje (pokles o 0,2 pct bodu oproti r. 2012) a studovalo na nich cca 11,7 tis VŠ studentů z MS kraje (pokles o cca 0,5 tis oproti roku 2012). Dominujícími obory (v r. 2013) v těchto technických vědách byly: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (KKOV 21) cca 3,4 tis VŠ studentů z MS kraje Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (KKOV 26) cca 2,7 tis VŠ studentů z MS kraje Stavebnictví, geodézie a kartografie (KKOV 36) Strojírenství a strojírenská výroba (KKOV 23) Speciální a interdisciplinární obory (KKOV 39) Technická chemie a chemie silikátů (KKOV 28) cca 2 tis VŠ studentů z MS kraje cca 1,7 tis VŠ studentů z MS kraje cca 0,8 tis VŠ studentů z MS kraje cca 0,5 tis VŠ studentů z MS kraje Na třetím místě co do počtu VŠ studentů z MS kraje jsou přírodní vědy a nauky (KKOV 1). V roce 2013 představoval podíl těchto oborů celkem 9,2% všech VŠ studentů z MS kraje (nárůst o 0,2 pct bodu oproti r. 2012) a studovalo na nich téměř 4 tis VŠ studentů z MS kraje (víceméně stejný stav jako v r. 2012). Po těchto hlavních třech skupinách oborů následuje: Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky (KKOV 5) s celkovým počtem cca 2,8 tis VŠ studentů z MS kraje v r (tj. zhruba 6,7% všech VŠ studentů z MS kraje) Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky (KKOV 4) s celkovým počtem cca 0,8 tis VŠ studentů z MS kraje v r (tj. zhruba 1,8% všech VŠ studentů z MS kraje) a nakonec Vědy a nauky o kultuře a umění (KKOV 8) s celkovým počtem cca 0,6 tis VŠ studentů z MS kraje v r (tj. zhruba 1,3% všech VŠ studentů z MS kraje). 18

19 Tab 4: VŠ studenti z MS kraje - podle hlavního 1místného KKOV (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 1 - Přírodní vědy a nauky ,0% KKOV 2 - Technické vědy a nauky (část 1) ,3% KKOV 3 - Technické vědy a nauky (část 2) ,2% KKOV 4 - Zemědělsko-lesnic. a veterinár. vědy a nauky ,4% KKOV 5 - Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky ,0% KKOV 6- Společenské vědy, nauky a služby (část 1) ,0% KKOV 7 - Společenské vědy, nauky a služby (část 2) ,9% KKOV 8 - Vědy a nauky o kultuře a umění ,2% Nezařazení pod fakultu ,6% Celkem ,4% 19

20 4. VŠ studenti z MS kraje podle hlavního zaměření VŠ (2místné KKOV) Pro účely této analýzy byly v databázovém zdroji přiřazeny vysokých školám, resp. fakultám (u veřejných VŠ) hlavní 2místné kódy KKOV (Klasifikace kmenový oborů vzdělávání) podle hlavního zaměření či názvu dané fakulty či vysoké školy. Toto přiřazení bylo provedeno na základě názvu nebo obecného zaměření fakulty či vysoké školy. V případě nejasného zaměření školy (což se týkalo především soukromých vysokých škol) bylo rozhodnutí pro přiřazení daného KKOV učiněno na základě hlavního oboru, který je na dané škole vyučován podle informací uvedených na webových stránkách školy, resp. fakulty. Vzhledem ke skutečnosti, že na dané fakultě či škole jsou ve většině případů vyučovány také jiné obory, než přiřazené hlavní KKOV, je nutno výslednou informaci brát jako orientační a nevypovídající plně o počtu studentů daného oboru. Nicméně toto rozřazení podle určení hlavního KKOV poskytuje základní údaje o vývoji zájmu studentů o daný obor. 20

21 4.1 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 1 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 1 - Přírodní vědy a nauky studovalo v roce 2013 přibližně 3,9 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 11 Matematické obory KKOV 15 Biologické obory KKOV 16 Ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 17 Fyzikální obory KKOV 18 Informatické obory KKOV 1x přírodovědné obory bez rozlišení Poznámka: Pod KKOV 1x přírodovědné obory bez rozlišení spadají převážně fakulty nesoucí ve svém názvu přírodovědecká fakulta a je tedy nemožné bez znalosti počtu studentů jednotlivých oborů na těchto fakultách vyučovaných určit bližší zaměření mohou tak obsahovat obory matematické, fyzikální, biologické atd. Graf 5: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 1 (veřejné i soukromé VŠ) Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 1 se oproti roku 2012 snížil méně (o 1,0%). Mezi lety je zřetelná tendence zájmu studentů o informatické obory, který se však v roce 2013 mírně snížil. Nicméně tento pohled je ovlivněn z důvodu výše uvedené poznámky, kdy není k dispozici rozdělení studentů na přírodovědeckých fakultách na detailnější obory. V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol 100%. 21

22 Mezi hlavní vysoké školy / fakulty s KKOV 1, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Fakulta Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta ,4% 82,1% 84,9% Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta ,8% 17,7% 18,4% Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta ,9% 13,5% 12,8% Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií ,9% 18,3% 16,9% Masarykova univerzita Fakulta informatiky ,7% 13,7% 14,7% Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta ,0% 3,5% 3,4% Univerzita Karlova České vysoké učení technické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze České vysoké učení technické v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta informatiky a statistiky Fakulta informačních technologií ,5% 5,5% 6,0% ,4% 5,3% 5,1% ,5% 3,4% 3,2% ,2% 2,5% 2,4% 22

23 Tab 5: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 1 (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 11 - Matematické obory ,5% KKOV 15 - Biologické obory ,0% KKOV 16 - Ekologie a ochrana životního prostředí ,6% KKOV 17 - Fyzikální obory ,4% KKOV 18 - Informatické obory ,7% KKOV 1x - přírodovědné obory bez rozlišení * ,2% Celkem ,0% * Pod KKOV 1x přírodovědné obory bez rozlišení spadají převážně fakulty nesoucí ve svém názvu přírodovědecká fakulta a je tedy nemožné bez znalosti počtu studentů jednotlivých oborů na těchto fakultách vyučovaných určit bližší zaměření mohou tak obsahovat obory matematické, fyzikální, biologické atd. Tab 6: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 1 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VS) Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj ,5% JMK Jihomoravský kraj ,5% KHK Královehradecký kraj ,5% KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj ,0% MSK Moravskoslezský kraj ,4% OLK Olomoucký kraj ,8% PAK Pardubický kraj PHA Hlavní město Praha ,2% PLK Plzeňský kraj STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj ,0% VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj ,8% Celkem ,0% 23

24 Mezi hlavní kraje, kde studenti z MS kraje studují fakulty oborů KKOV 1, patří Moravskoslezský, Jihomoravský a Olomoucký kraj a Praha. V posledních 4 letech ( ) se snižuje podíl jihomoravských a pražských fakult na celkovém počtu studentů ve prospěch regionálně bližších krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Mapa 4: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 1 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) 6-2 (-25,0%) 4-1 (-20,0%) 21-3 (-12,5%) stav nárůst / -pokles oproti roku (-1,2%) 14-2 (-12,5%) (-9,5%) (+3,8%) (+10,8%) (+2,4%) V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol 100%. 24

25 4.2 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 2 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 2 - Technické vědy a nauky (část 1) studovalo v roce 2013 cca 8,5 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství KKOV 23 Strojírenství a strojírenská výroba KKOV 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 28 Technická chemie a chemie silikátů KKOV 29 Potravinářství a potravinářská chemie Graf 6: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 2 (veřejné i soukromé VŠ) Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 2 se oproti roku 2012 snížil více méně stejným tempem (o 3,3%). V posledních letech vykazují nejstabilnější počty studentů obory KKOV 26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, které v roce 2013 zaznamenaly také meziroční nárůst studentů z MS kraje o 0,5% oproti roku Největší meziroční pokles zaznamenaly obory KKOV 21 - Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, a to o 7,2%. U zbývajících oborů tohoto KKOV (strojírenství, chemie a potravinářství) dochází v posledních 3 letech postupně k mírnému úbytku studentů, který je však mírnější než celkový úbytek vysokoškolských studentů. V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol 100%. 25

26 Mezi hlavní vysoké školy / fakulty s KKOV 2, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola VŠB-TUO VŠB-TUO VŠB-TUO Fakulta Fakulta elektrotechniky a informatiky Hornicko-geologická fakulta F. metalurgie a materiál. inženýrství Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) ,1% 73,8% 74,8% ,8% 62,0% 61,7% ,6% 83,0% 82,5% VŠB-TUO Fakulta strojní ,6% 58,2% 58,5% Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Pardubice Vysoká škola chem.- technologická v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Vysoká škola chem.- technologická v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojního inženýrství F. elektrotechniky a komun. technol ,2% 10,7% 10,4% ,5% 11,3% 10,3% Fakulta chemická ,1% 17,9% 15,7% Fakulta technologická ,8% 7,0% 7,2% Fakulta chemickotechnologická Fakulta potravinářské a biochemické technologie F. agrobiologie, potravinov. a přír. zdrojů Fakulta chemické technologie ,8% 5,9% 6,6% ,4% 6,7% 6,0% ,2% 2,3% 2,4% ,3% 7,0% 6,8% Fakulta elektrotechnická ,2% 2,1% 2,4% 26

27 Tab 7: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 2 (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 21 - Hornictví a hornic. geologie, hutnictví a slévár ,2% KKOV 23 - Strojírenství a strojírenská výroba ,8% KKOV 26 - Elektrotechnika, telekom. a výpoč. technika ,5% KKOV 28 - Technická chemie a chemie silikátů ,3% KKOV 29 - Potravinářství a potravinářská chemie ,4% Celkem ,3% Tab 8: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 2 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj JMK Jihomoravský kraj ,8% KHK Královehradecký kraj KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj ,9% MSK Moravskoslezský kraj ,7% OLK Olomoucký kraj PAK Pardubický kraj ,1% PHA Hlavní město Praha ,2% PLK Plzeňský kraj ,0% STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj ,8% Celkem ,3% 27

28 Mezi hlavní kraje, kde studenti z MS kraje studují fakulty oborů KKOV 2, patří zejména Moravskoslezský kraj, který při volbě studentů dlouhodobě dominuje, následovaný Jihomoravským krajem. Mapa 5: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 2 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) 4-3 (-42,9%) stav nárůst / -pokles oproti roku (+200,0%) (-1,2%) (+3,1%) (-2,7%) (-9,8%) (+0,8%) V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol 100%. 28

29 4.3 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 3 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 3 - Technické vědy a nauky (část 2) studovalo v roce 2012 téměř 3,4 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 31 Textilní výroba a oděvnictví KKOV 35 Architektura KKOV 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie KKOV 37 Doprava a spoje KKOV 39 Speciální a interdisciplinární obory KKOV 3x technické obory bez rozlišení Poznámka: Pod KKOV 3x technické obory bez rozlišení spadají 2 vysoké školy se zaměřením, které je obtížně zařaditelné podle klasifikací KKOV; nicméně počet studentů v tomto KKOV je zanedbatelný. Graf 7: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 3 podle hlavního 2místného KKOV Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 3 se oproti roku 2012 snížil téměř dvojnásobným tempem (o 6,2%). V posledních letech vykazují nejstabilnější počty studentů obory KKOV 37 Doprava a spoje, naopak nejvíce se snižují počty moravskoslezských studentů v KKOV 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie. K meziročnímu snížení počtu studentů došlo ve všech oborech KKOV 3, nejvíce pak u KKOV 31 - Textilní výroba a oděvnictví (o 21,6% - nicméně zde je již počet studentů z MS kraje marginální) a KKOV 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (o 7,7%). V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 98,7%. 29

30 Mezi hlavní vysoké školy / fakulty s KKOV 3, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Fakulta Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) VŠB-TUO Fakulta stavební ,2% 63,6% 64,9% VŠB-TUO Vysoké učení technické v Brně Fakulta bezpečnostního inženýrství ,6% 51,5% 53,5% Fakulta stavební ,3% 12,4% 12,0% ČVUT v Praze Fakulta stavební ,0% 1,9% 2,1% ČVUT v Praze Fakulta architektury ,1% 5,8% 5,9% Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury ,7% 13,8% 13,1% ČVUT v Praze Fakulta dopravní ,5% 4,0% 3,9% Univerzita Pardubice Vysoká škola logistiky, o.p.s. Dopravní fakulta Jana Pernera ,1% 3,7% 2,8% ,0% 5,3% 4,8% 30

31 Tab 9: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 3 (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 31 - Textilní výroba a oděvnictví ,6% KKOV 35 - Architektura ,6% KKOV 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie ,7% KKOV 37 - Doprava a spoje ,5% KKOV 39 - Speciální a interdisciplinární obory ,9% KKOV 3x - technické obory bez rozlišení * ,5% Celkem ,2% * Pod KKOV 3x technické obory bez rozlišení spadají 2 vysoké školy se zaměřením, které je obtížně zařaditelné podle klasifikací KKOV; nicméně počet studentů v tomto KKOV je zanedbatelný. Tab 10: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 3 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl JCK Jihočeský kraj ,5% JMK Jihomoravský kraj ,4% KHK Královehradecký kraj KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj ,2% MSK Moravskoslezský kraj ,7% OLK Olomoucký kraj ,0% PAK Pardubický kraj ,1% PHA Hlavní město Praha ,5% PLK Plzeňský kraj ,0% STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj ,0% VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj ,2% Celkem ,2% počet počet 31

32 Mezi hlavní kraje, kde studenti z MS kraje studují fakulty oborů KKOV 3, patří zejména Moravskoslezský kraj, který při volbě studentů dlouhodobě dominuje, následovaný Jihomoravským krajem. Mapa 6: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 3 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) 0-2 (-100,0%) (-18,2%) stav nárůst / -pokles oproti roku (+20,0%) (-1,5%) 17-2 (-10,5%) (-21,1%) (-8,4%) 40 0 (0,0%) (+63,2%) (-5,7%) V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 98,7%. 32

33 4.4 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 4 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 4 - Zemědělsko-lesnické a veterinární vědy a nauky studovalo v roce 2012 téměř 0,8 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 41 Zemědělství a lesnictví KKOV 43 Veterinářství a veterinární prevence Graf 8: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 4 podle hlavního 2místného KKOV Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 4 se oproti roku 2012 mírně zvýšil (o 0,4%). Od roku 2006 se mírně snižuje počet studentů na zemědělských a lesnických fakultách, v oboru veterinářství počet studentů zůstává dlouhodobě stabilní. V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 100%. 33

34 Mezi hlavní vysoké školy / fakulty s KKOV 4, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) Agronomická fakulta ,1% 8,0% 8,4% Lesnická a dřevařská fakulta ,4% 9,0% 9,6% Zahradnická fakulta ,7% 11,0% 11,2% F. veterinární hygieny a ekologie Fakulta veterinárního lékařství Fakulta lesnická a dřevařská ,5% 12,2% 14,0% ,9% 12,4% 12,2% ,5% 1,9% 1,9% 34

35 Tab 11: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 4 (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 41 - Zemědělství a lesnictví ,6% KKOV 43 - Veterinářství a veterinární prevence ,0% Celkem ,4% Tab 12: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 4 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj ,7% JMK Jihomoravský kraj ,6% KHK Královehradecký kraj KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj OLK Olomoucký kraj PAK Pardubický kraj PHA Hlavní město Praha ,6% PLK Plzeňský kraj STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj Celkem ,4% 35

36 Fakulty v tomto KKOV 4 se nachází jen ve 3 krajích ČR Jihomoravském kraji (který je současně místem s jednoznačně nejvyšší koncentrací moravskoslezských studentů tohoto KKOV), Praze a Jihočeském kraji. Mapa 7: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 4 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) stav nárůst / -pokles oproti roku (-10,6%) 25-3 (-10,7%) (+1,6%) V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 100%. 36

37 4.5 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 5 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 5 - Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky studovalo v roce 2012 zhruba 2,9 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 51 Lékařské vědy KKOV 52 Farmaceutické vědy KKOV 53 Zdravotnictví Graf 9: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 5 podle hlavního 2místného KKOV Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 5 se oproti roku 2012 snížil menším tempem (o 2%). Po celou dobu sledování od r je zřetelný nárůst počtu studentů v oboru lékařství (s mírným poklesem v r. 2013) a od r také v oborech zdravotnictví. Počet studentů farmacie se od r mírně snižuje. V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 98,7%. 37

38 Mezi hlavní vysoké školy / fakulty s KKOV 5, na kterých studenti z MS kraje v r studovali, patří: Vysoká škola Fakulta Počet studentů z MSK Rozdíl Podíl studentů z MSK na celkovém počtu českých studentů počet % 2012 (%) 2013 (%) Ostravská univerzita Lékařská fakulta ,1% 79,2% 75,5% Univerzita Palackého v Olomouci Lékařská fakulta ,4% 31,8% 31,9% Masarykova univerzita Lékařská fakulta ,1% 13,9% 14,0% Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta ,4% 4,0% 6,0% Univerzita Karlova Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Univerzita Palackého v Olomouci Farmaceutická f. v H. Králové ,3% 10,3% 9,8% Farmaceutická fakulta ,5% 20,3% 18,8% Fakulta zdravotnických věd ,0% 18,8% 17,7% 38

39 Tab 13: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 5 (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % KKOV 51 - Lékařské vědy ,9% KKOV 52 - Farmaceutické vědy ,9% KKOV 53- Zdravotnictví ,4% Celkem ,0% Tab 14: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 5 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) Rozdíl počet % JCK Jihočeský kraj ,0% JMK Jihomoravský kraj ,7% KHK Královehradecký kraj ,8% KVK Karlovarský kraj LBK Liberecký kraj MSK Moravskoslezský kraj ,1% OLK Olomoucký kraj ,0% PAK Pardubický kraj ,5% PHA Hlavní město Praha ,0% PLK Plzeňský kraj ,0% STC Středočeský kraj ULK Ústecký kraj ,7% VYS kraj Vysočina ZLK Zlínský kraj Celkem ,0% 39

40 Mezi hlavní kraje, kde studenti z MS kraje studují fakulty oborů KKOV 5, patří v posledních letech zejména Moravskoslezský kraj (zejména díky postupnému rozvoji lékařské fakulty na Ostravské univerzitě), a pak stejným dílem Olomoucký a Jihomoravský kraj (jejichž podíl se postupně snižuje ve prospěch Moravskoslezského kraje). Podíl studentů z MS kraje na pražských fakultách KKOV 5 je v posledních letech víceméně stabilní. Mapa 8: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 5 - podle sídla VŠ / fakulty (veřejné i soukromé VŠ) 5 +2 (+66,7%) stav nárůst / -pokles oproti roku (-15,0%) (+1,0%) 21 0 (0,0%) (-9,8%) (+37,5%) (-6,7%) (-2,0%) (+0,1%) V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 98,7%. 40

41 4.6 VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 6 Na fakultách českých vysokých škol s přiřazenou hlavní klasifikací KKOV 6 - Společenské vědy, nauky a služby (část 1) studovalo v roce 2012 cca 19 tis studentů s trvalým bydlištěm v MS kraji. Pro účely této analýzy byly dále tyto fakulty rozděleny na 2místné KKOV: KKOV 61 Filozofie, teologie KKOV 62 Ekonomie KKOV 63 Ekonomika a administrativa KKOV 64 Podnikání v oborech, odvětví KKOV 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus KKOV 66 Obchod KKOV 67 Sociální vědy KKOV 68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 6x společenské obory bez rozlišení Poznámka: Pod KKOV 6x společenské obory bez rozlišení spadají menší soukromé VŠ se zaměřením, které je obtížně zařaditelné podle klasifikací KKOV; nicméně počet studentů v tomto KKOV je zanedbatelný. Graf 10: VŠ studenti z MS kraje na VŠ a fakultách KKOV 6 podle hlavního 2místného KKOV Bereme-li v úvahu, že z důvodu zejména demografických tendencí se celkový počet VŠ studentů z MS kraje na českých vysokých školách snížil v roce 2013 oproti roku 2012 o 3,4%, pak počet studentů na vysokých školách / fakultách s KKOV 6 se oproti roku 2012 snížil poněkud vyšším tempem (o 4%). V KKOV 6 je zřetelný nárůst téměř u všech oborů, zejména pak v oborech ekonomických (od r zde však dochází k výraznému snižování počtu studentů), filozofických (víceméně konstantní stav od r. 2007) a sociálních věd (postupný mírný nárůst počtu studentů od r. 2007). V tomto KKOV je podíl veřejných vysokých škol na celkovém počtu VŠ studentů z MS kraje 89,9%. 41

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Pražská sídelní struktura je dána historickým vývojem města a jeho zázemí. Centrum města má vysokou hustotu zalidnění a velkoměstský charakter.

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Kraj se vyznačuje průměrnou ekonomickou výkonností Graf č. 3 Vývoj HDP a zaměstnanosti v národním hospodářství (rok 199 = 1) Určujícím prvkem využití a rozvoje lidských zdrojů

Více

Statistiky produktu za IV. ctvrtletí roku 2015

Statistiky produktu za IV. ctvrtletí roku 2015 informacní servis ve stavebnictví Statistiky produktu za IV. ctvrtletí roku 2015 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů V etapě stárnutí, resp. zdravého stárnutí, sehrává důležitou roli aktivní přístup k životu. Fyzická aktivita, zdravý životní styl, zapojení do veřejného života, sebevzdělávání nejen

Více

testy Přijímací zkoušky na střední školy 2014/2015 Souhrnná zpráva testování gymnázium náhradní termín motivace matematika 1.

testy Přijímací zkoušky na střední školy 2014/2015 Souhrnná zpráva testování gymnázium náhradní termín motivace matematika 1. Přijímací zkoušky na střední školy 214/215 Souhrnná zpráva náhradní termín minimum gymnázium testování obory preference TestsChecker maximum testy dotazník percentil harmonizace matematika známky organizace

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014)

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) VŠ UČ VOŠ SOŠ Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 26, 34,2 27,3 Ekonomické vědy a nauky 8,6 24 28,6 23,2 Vědy a nauky o kultuře a umění 8,2 22,5 25 21,6 Humanitní

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU Ivana KRAFTOVÁ Universita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ivana.Kraftova@uni-pardubice.cz Abstrakt Při řízení povzbudivého růstu

Více

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji

Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Analýza absolventů vybraných veřejných vysokých škol v Jihomoravském kraji Zpracováno: červen červenec 2011 Autor: Mgr. Hana Hajnová Kontakt: hajnova@jic.cz 2 Úvod 3 Metodologie 4 Výsledky 5 Zdroje 11

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 Název 112 Materiál na skladě 16 858,04 16 858,04 1120001 Materiál na skladě-věcný dar 16 858,04 16 858,04 11x Materiál 16 858,04 16 858,04 211 Pokladna 772,00

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu %

Podíl nezaměstnaných na. obyvatelstvu % Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Středočeského kraje 6,4 % a celkový počet dosažitelných 1 dosahoval 56 291 evidovaných na úřadech práce. - Podíl na obyvatelstvu v

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020

Stavební inženýrství 3904R007 Inženýrství životního prostředí 4 P 31.8.2020 akalářskéstudijníprogramy a obory Uvedenéakreditovanéstudijníprogramyaoborynemusíbýtotvírány v každémakademickémroce. ližšíinformacejsouuvedenynalokálníchstránkáchfakult v Podmínkáchpřijímacíhořízenínanásledujícíakademickýrok.

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce

Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce. Data týkající se uplatnění absolventů na trhu práce Vstupní dotazník-uplatnění absolventů na trhu práce Výběr vstupních dat (volte jednu z možností) Výběr na základě skupin oborů vzdělání Všechny skupiny oborů Výběr na základě oborů vzdělání x Jiný výběr

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě

66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě 66-52-H/01 11 ARANŽÉR ŠVP: Designér v reklamě Název předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem Český jazyk a literatura 2 2 2 6 Anglický/Německý jazyk 2 2 2 6 Základy společenských věd 1 1 1 3 Chemie

Více

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 AO Název 7 20-7 20-7 20 221000 FIO - Hlavní účet 7 20-7 20-7 20 22x Účty v bankách 7 20-7 20-7 20 7 733,72 7 733,72 7 733,72 395000 Vnitřní zúčtování 3 805,72

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR

Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí. Technologické centrum AV ČR Potenciál ČR v klíčových umožňujících technologiích (KETs) Shrnutí Technologické centrum AV ČR 2014 0 Dokument je shrnutím studie Key Enabling Technologies v ČR zpracované Technologickým centrem Akademie

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji

Královéhradecký kraj. Celková nezaměstnanost v kraji Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Královéhradeckém kraji 5,2 % 1 a celkový počet dosahoval 15 242 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je zaznamenán

Více

2. Regionální aspekty vnitřní migrace a jejich širší podmíněnost

2. Regionální aspekty vnitřní migrace a jejich širší podmíněnost 2. Regionální aspekty vnitřní migrace a jejich širší podmíněnost Migrace představuje komplexně podmíněný proces, který se významně podílí na utváření podoby sídelního systému a zásadně tak podmiňuje úroveň

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření)

Ovocné sady 2012 (Strukturální šetření) Úvod Metodika Ovocné sady 212 (Strukturální šetření) Komentář 1. Ovocné sady k 1. 5. 212 Tab. 1-1. Pěstování ovoce podle právních forem Tab. 1-2. Základní údaje o ovocných sadech Tab. 1-3. Pěstitelé ovoce

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2011 činila míra ve Středočeském kraji 7,0 % 1 a celkový počet dosahoval 49 317 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 je zaznamenán

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 482005 34 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Students

Více

STUDIUM CR NA VŠ A VOŠ Chl 2016, ver. 2016 02 12

STUDIUM CR NA VŠ A VOŠ Chl 2016, ver. 2016 02 12 STUDIUM CR NA VŠ A VOŠ Chl 2016, ver. 2016 02 12 Platí pro akademický rok 2016/2017 PRAHA České vysoké učení technické Fakulta dopravní Letecká doprava Universita Karlova Dějiny umění Vysoká škola ekonomická

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ NA JMENOVÁNÍ PROFESOREM s účinností od 1. února 2012 1. docent doktor medicíny Petr Bachleda, kandidát věd pro obor chirurgie 2. docent doktor medicíny Jiří Beneš, kandidát

Více

Tezaurus na téma GRANTY

Tezaurus na téma GRANTY . Tezaurus na téma GRANTY Práce pro atestaci z předmětu Věcné pořádání informací a znalostí Tezaurus zpracovali: Karolína Kučerová, Pavel Bláha, Bedřich Vychodil Praha, září 2004 Obsah 1. Úvod...3 I. Použité

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Kód. studijního oboru (KKOV)

Kód. studijního oboru (KKOV) 2 Kvalita a vynikající výsledky akademických činností V následujícím textu se používají zkratky pro fakulty: FFÚ Fakulta financí a účetnictví FIS Fakulta informatiky a statistiky FMV Fakulta mezinárodních

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

ČESKÝ VOLIČ. Prosinec 2015

ČESKÝ VOLIČ. Prosinec 2015 ČESKÝ VOLIČ Prosinec 2015 Herzmann s.r.o., Otopašská 12/806, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147461, IČ 285 18 390, DIČ CZ 285 18 390 Úvod

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2013 činil podíl na počtu obyvatel Kraje Vysočina 7,4 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosáhl 25 778. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu 2013

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s

Více

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA

JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 18. 20. 6. 2014 - Hustopeče JSOU REGIONY ČR Z HLEDISKA MEZD A PLATŮ HOMOGENNÍ? PROF. ING. JIŘÍ KRAFT, CSC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, EF, KEK DOC.

Více

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ

SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ SROVNÁNÍ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI A VZDĚLANOSTI U VYBRANÝCH KRAJŮ Pavel Linha Abstrakt I když se Česká republika rozkládá na poměrně malém území, je možné zde nalézt velké rozdíly v hodnotách různých ukazatelů.

Více

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků AF-LX Institucionální akreditace I 12.3.2015 Teze vyhlášky připravované Ministerstvem školství, mládeže

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století

Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století Nová sociální a bezpečnostní rizika v transformující se společnosti 21. století doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. - sociolog, analytik Ing. Ivana Foldynová - expert v oblasti regionálního rozvoje a prostorového

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62)

5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5 Analýza letecké dopravy (OKEČ 62) 5.1 Popis letecké dopravy 5.1.1 Činnosti v letecké dopravě Do odvětví letecké dopravy se zařazují následující odvětvové činnosti: Pravidelná letecká doprava (OKEČ 62.1);

Více

314 Demografie 323 Vnitřní politika. 336 Finance. 365 Zabezpečování bydlení 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání. 54 Chemie

314 Demografie 323 Vnitřní politika. 336 Finance. 365 Zabezpečování bydlení 37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání. 54 Chemie OBSAH 2. SVAZKU ANTOŠOVICE BARTOVICE BĚLSKÝ LES DUBINA FIFEJDY HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ HEŘMANICE HLADNOV HOŠŤÁLKOVICE HRABOVÁ HRABŮVKA 026 Odborné knihovny 027 Knihovny 061 Vládní a nevládní organizace 27 Křesťanství

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. INFORMACE O PROJEKTU 13. 9. 2012 12. 3. 2013 aneb 6 měsíců od spuštění informačního systému ASAP

Stáže ve firmách vzdělávání praxí. INFORMACE O PROJEKTU 13. 9. 2012 12. 3. 2013 aneb 6 měsíců od spuštění informačního systému ASAP Stáže ve firmách vzdělávání praxí INFORMACE O PROJEKTU 13. 9. 2012 12. 3. 2013 aneb 6 měsíců od spuštění informačního systému ASAP STÁŽE Od začátku projektu bylo zahájeno 744 stáží. K 12. 3. 2013 bylo

Více

Ekonomické trháky roku 2016

Ekonomické trháky roku 2016 Ekonomické trháky roku 2016 Letem českým světem l 2 Finanční trhy l 2015 l 3 Finanční trhy l 2015 l 4 Finanční trhy l 2015 l 5 Finanční trhy l 2015 l 6 Finanční trhy l 2015 l 7 Finanční trhy l 2015 l 8

Více

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně INFORMACE O STUDIU Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Institut celoživotního vzdělávání (ICV) vznikl v roce 2003, kdy se zaměřoval zejména na projekt Univerzity třetího věku,

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010 Web of Knowledge Statistika za rok 2010 Statistické údaje za celé konsorcium: Celkem zobrazených záznamů z WoK 5292675 JCR dotazy 246325 JCR přihlášení 176741 WoS dotazy 4396705 WoS přihlášení 793942 Instituce

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2009

MATURITNÍ ROČNÍK 2009 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2009 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2009 MATURITNÍ ROČNÍK 2009 K maturitní zkoušce v roce 2009 se přihlásilo v řádném

Více

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů 6.1 Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 Stárnutí populace neznamená jen přibývání starých lidí a prodlužování věku dožití, ale je to komplexní proces

Více

Bytová výstavba očima statistiky

Bytová výstavba očima statistiky 18 téma Bytová výstavba očima statistiky Statistika bytové výstavby je jednou z prvních statistik, které byly obnoveny a rozšířeny po druhé světové válce. První data byla získána již za rok 1946, kdy bylo

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva

Vliv vzdělanostní úrovně na kriminalitu obyvatelstva Ing. Erika Urbánková, PhD. Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy Katedra managementu

Více

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

21. CZ-NACE 33 - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21. - OPRAVY A INSTALACE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 21.1 Charakteristika odvětví Sdělením ve Sbírce zákonů byla k 1. lednu 2009 zavedena Klasifikace ekonomických činností (CZ- NACE). Odvětví s kódem vzniklo převážně

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivky Vysvětlivky - popis podrobně vymezených oborů Tento dokument popisuje předmětový obsah každého podrobně vymezeného oboru Klasifikace oborů vzdělání

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více