sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Jan 19: Z A H R A D N Í H R O B (Ježíš) Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna. Řím 1:4

2 Boží požehnání do dalších dnů a vše nejlepší! Narozeniny v březnu a dubnu oslaví Kalvachová Martina Kamp Pavel jr. Loudal Roman Zbytková Eva Kučera Pavel 25 let 25 let 65 let 65 let 70 let Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Ž23:1 Akce v březnu a dubnu :00 Koncert Bona Nota :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :30 Velkopáteční bohoslužba s vysluhováním VP :00 Velkopáteční Pašije :30 Velikonoční bohoslužba s vysluhování VP Víkend kurzu Alfa :00 Pracovní sejití starších sboru :00 Modlitební sejití starších sboru Kč Sýrie a Libanon S Kč Kč B Kč Kč Í Kč Kč R Kč Kč K Kč Kč Y Kasička NOE: Kasička ost: Kč Kč Kč Kč 2

3 ÚVODNÍK PŘEPLAV SE DO MAKEDONIE A POMOZ NÁM! Neustále se vracím k apoštolu Pavlovi. Jmenovitě k začátku jeho misijní cesty po Evropě. Jak to všechno začalo? Pavel dělal to, co neměl (viz. Sk 16:6-10). Povzbuzen ovocem první misijní cesty, touží naplnit Kristovým evangeliem celou Malou Asii. Řekli bychom: Bohulibý záměr! Ale on nebyl. Ne že by Bůh nechtěl nabízet nový život lidem žijícím na tomto poloostrově. Jen nechtěl, aby Pavel byl tím, jehož prostřednictvím budou lidé zachraňováni. Pavel tuto Boží vůli nerozpoznal. Vydal se tedy napříč Malou Asií a všude narážel na zavřené dveře. Doslova čteme: Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo (v. 6) Jak je to možné? Jak to, že člověk formátu apoštola Pavla vzdoruje Duchu svatému? Kam se poděla všechna Pavlova vnímavost a otevřenost vůči Kristu? Jak to, že Pavel nerozpoznává Boží záměry s Pavlem? Je snad za tím pýcha? Anebo Pavlův hřích? Či snad Pavlova touha, aby všichni lidé poznali Krista? Nevím, co za tím je. Neznám důvod této Pavlovy zaslepenosti. Vidím však Božího muže, který přijal poslání být apoštolem pohanů (Ga 2:8). Muže, který se nebojí dělat omyly a chyby. Muže, který zkoumá sám sebe a nespokojí se s tím, že něco nejde. Muže, který je ochoten přiznat si svá selhání. Díky tomu nakonec Pavel skončí v Troadě. Na místě, kde se zastaví, aby se přeci jen dotazoval Boha na jeho vůli. Ne tu obecnou, tu zná. Ale tu konkrétní. Jaký úkol nyní Bůh před Pavla staví. Díky zjevení Makedonce Pavel nabývá jistoty, že Bůh po něm chce, aby se plavil do Evropy. Moji milí, čím je pro nás Dukla? Je naší Bohem zapovězenou Malou Asií anebo naopak právě zaslíbenou Evropou? Máme se přeplavit na jižní břeh Labe? Volám k Bohu, aby v otázce naplnění Dukly evangeliem jasně promluvil. Zvu vás tímto na modlitební setkání během velikonočního týdne. Pojďme hledat společně, kam nás Bůh vede. Pojďme hledat naší Evropu a plavme se tam! Martin Tabačan Pondělí čtvrtek 2.4 modlitební setkání v Arše. Každý je srdečně zván. Oznámení: Pokud máte zájem používat při bohoslužbě přenosná sluchátka, můžete si je vyzvednout před bohoslužbou a po skončení vrátit dorostencům u vchodu do sálu. 3

4 Škola NOE NOE SE ROZRŮSTÁ! Milí čtenáři,chceme se s Vámi podělit o novinky ve škole. Hned po vánočních prázdninách se výprava statečných tedy jinak všechny děti a učitelé ze školy, vypravili do Orlických hor na zimní školu v přírodě. Počasí jsme měli skutečně požehnané a tak jsme každý den mohli nasadit lyže a pokořovat místní sjezdovku ať už v malém či ve velkém podle našich lyžařských schopností. Od ledna 2015 je v provozu nová výdejna obědů pro základní školu. Vytouženě jsme očekávali tento okamžik, protože docházení na obědy do blízké jídelny se už stalo časově i organizačně velmi náročným. Jsme rádi, že nám salesiáni vyšli vstříc a společně jsme se mohli pustit do rekonstrukce. Velký dík patří Jakubovi Řehákovi za všechnu odvedenou práci na této pozitivní změně v provozu školy. O pololetních prázdninách zaplavily třídy krabice a krabice Lega, protože Dětský klub pod vedením Davida Jindry uspořádal Legoprojekt stavbu obřího legového městečkaz více jak kostiček. Při vernisáži pak účastníci mohli slyšet podobenství o dvou stavitelích a vidět, kolik staveb jsou čilí dětští stavitelé schopni za tři dny postavit. Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc. V únoru 2015 proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. K zápisu se dostavilo 20 dětí, z toho by v září mělo usednout do lavic žáků. Dá-li Bůh, paní učitelkou první třídy bude Lucie Čermáková. 4

5 Na podzim 2014 jsme byli osloveni některými rodiči, zda bychom otevřeli v NOE 6. ročník v září Tito rodiče mají v naší škole děti ve třetím ročníku a rádi by, aby do NOE mohli přestoupit jejich starší sourozenci. Po projednání v radě školy, jsme řekli ano, za předpokladu, že naplníme třídu alespoň 15 žáky a seženeme učitele. Díky Bohu, již v listopadu se sešla skupina prvních učitelů našeho 2. stupně a pustili se do práce. Zamýšleli se na metodami učení, hodnocením, křesťanskou výchovou apod. V únoru jsme uspořádali první besedu pro zájemce o 6. ročník. Ve středu 25. března v 17 hod pořádáme druhou besedu. V současné době sháníme ještě učitele pro zeměpis, případně tělocvik. Budeme také rádi, pokud budete informaci o šesté třídě šířit mezi své známé. Letošní rok je škola zapojena v projektu Tablety do škol. Díky tomu jsme mohli rozšířit co do množství i kvality náš počítačový park. Učitelé se také na školeních zdokonalují v práci s digitálními technologiemi. Výuku bez dataprojektoru či digitálních učebnic už si totiž neumíme vůbec představit. Mateřská škola pokračuje v projektu Malí kutilové. Učitelé procházejí školením na polytechnické vzdělávání. A do vybavení školky bychom měli získat nové stavebnice. V květnu a červnu plánujeme rekonstrukci tří nových učeben a sociálních zařízení. Rádi bychom zprovoznili učebnu pro 1. stupeň, pro 6. ročník a odbornou přírodovědnou učebnu. Práce (a výdajů) je tedy jak na kostele! Tentokrát už se jedná o práce, které bude potřeba udělat spíše odborně. Zatímco v minulých letech jste nás významně podpořili dobrovolnou prací a tím ušetřili nemalé výdaje, letos budeme vděční především za finanční podporu. Děkujeme. Markéta Chmelová, ředitelka 5

6 Konference Přihořívá 2015 ***** MOC a NEMOC (BEZMOC) RODINY ***** Sestra Horáková Dagmar se zúčastnila konference poprvé a pro čtenáře SL napsala: Pokusím se svými slovy popsat, co vše jsem prožila. Bylo na výběr několik seminářů, každý trval hodinu a půl. Vybrala jsem si tři: 1) Evropa a Islám 2) Sebepřijetí 3) Puberťák. Musím říct, že největší zážitek a přínos byl pro mě 1. seminář. Hodně jsem pochopila i změnila názor. Dění je trošku jinak, než přináší "Komerční televize". Řeknou A, ale B už nevíte. Byli byste překvapeni, co vše nám bratr Bukovský (úžasný člověk) řekl. Tato otázka není černobílá, jak se může na první pohled jevit. Nebuďme zaujati na lidi, jež si říkají Islamisté. Utečenci a lide, kteří v těch zemích zůstávají, a nechtějí být extremisté, jsou velmi otevřeni pro Ježíše a jeho učení. Váží si věřících lidí. Nebojme se je oslovit. Bratr Bukovský jezdí často do Indie, kde evangelizuje. Nejen tam. Má úžasné příběhy. Nelze vše vypsat. NEMLUVÍME O EXTRÉMISTECH! Víte, že nejvíc Islamistů je v Kosovu, 2. místo-albánie, 3. místo má Rusko. K tomuto semináři je to vše. Dva další semináře byli osobní. Tak jen ve zkratce. Sebepřijetí - Dozvěděla jsem se něco nového a došla jsem ke dvěma rozhodnutím, jež jak doufám, budou přínosem pro Archu. Puberťák - Všichni děláme chyby. Děkuji, že mám ve svém životě Boha. Mohlo to být horší. Nejsem na to sama. Mám se komu vyzpovídat, s kým se poradit. POMŮŽE! Je dobré mít i někoho s podobným osudem. Či někoho kdo vás pochopí, porozumí, má na vás čas. Večerní program byl v místním divadle od 19:30 hod do 22 hod. Kutnohoráci mají požehnanou chválící skupinku. Vystoupili tam dva bratři a jedna setra. Krátký vstup měl i Martin Hambálek. K tomu polský kazatel sloužící v Čechách. Živel;-) Můj poznatek, vzkaz pro Archu? Vrátilo se mi něco, co jsem myslela, že už nezažiji. Lásku, naplnění, víru, jako, když jsem poprvé slyšela o Ježíši. Budu šťastná, pokud budu moc jezdit pravidelně. Ten večer tam s námi byl opravdu BŮH a DUCH SVATÝ. Atmosféra, jež tam byla, se nedá popsat. MUSÍ se zažít. Bylo to požehnané. Poznala jsem krásné lidi. Zkuste se domluvit mezi sebou na 1auto, na 1den (aspoň). Není to přínos jen pro vás ale i pro Archu. Pro živou Archu, pro nejchutnější sůl, kterou lze dostat v Pardubicích. Děkuji BOHU, že mi dal do cesty svůj nástroj v podobě sestry a já mohla jet. Též dekuji řidiči. Budu se modlit, nejen za dary, které jsem dostala v Kutné Hoře (i v souvislosti s ní), ale i za to, aby nás příští rok bylo víc. Doufám, že se to dá číst, a nikdo se nezlobí i za délku článku. POŽEHNANÉ DNY přeje Dagmar Horáková 6

7 Sestra Eva Habětínková se již teď těší na další ročník Přihořívá: V polovině března jsem se zúčastnila se svojí kamarádkou z poděbradského sboru konference Přihořívá v Kutné Hoře. Mottem konference byla Moc a nemoc rodiny. Na tuto problematiku bylo zaměřeno 11 seminářů, z nichž každý účastník si mohl vybrat 3. A že bylo z čeho vybírat! Evropa a islám - jak mají reagovat křesťané Největší nebezpečí a výzvy pro rodiny v církvi a jak jim čelit Šťastné manželství. Jde to vůbec? (Ne)řešitelný trojúhelník a napětí rodina-služba-zaměstnání Sebepřijetí Puberťák v rodině odvaze Můj partner je někdo jiný Internetové hrozby pro vaše děti Rozvod a co dál? Sám nebo osamělý Po absolvování seminářů, následoval večerní společný program v kutnohorském divadle, kterým nás provázel stejně jako v nedělní dopoledne bratr Mirek Kulec z Polska. Nedílnou součástí byly i chvály, které obstarala hudební skupina ASAF ze sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Na konferenci, která byla po všech stránkách zvládnuta velice dobře, se mi moc líbilo a těším se na další ročník, který příští rok bude již 21. Eva Habětínková NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ A VÝZVY PRO RODINY V CÍRKVI A JAK JIM ČELIT seminář - Daniel Fajfr Jednota bratrská uměla rozlišovat podstatné a nepodstatné. V rodině musí umět otec a matka rozeznat to podstatné a toho se držet zuby nehty. Největším nebezpečím je ztráta přesvědčení o důležitosti rodiny a jejího biblického modelu. Výchova je dnes vystavena liberálnímu relativismu. Rodina přestala být jedinou eventualitou. Rodina je nejstarší institucí. Biblický model rodiny je porušován i v Bibli (mnohoženství), ale klasická biblická rodina vydržela vlastně 2000 let. Rodina je umělecké dílo a stále se musí domalovávat. Učíme se za pochodu rodinným a mezilidským vztahům. Čtyři rodinné principy: rodina rozumí sama sobě rodina organizuje sama sebe rodina musí být sama sebou rodina je klubko vztahů 7

8 1. Rodina rozumí sama sobě Je třeba rozumět tomu, co Pán Bůh zamýšlel s rodinou. V Ef 5 dříve než Pavel mluví o rodině, mluví o plnosti Ducha svatého. Jestliže tento důraz upozadíme, máme problém v rodině i v církvi. Láska zhruba asi 200 let vnímáme lásku jako romantickou záležitost. Pavel mluví o lásce v pojmech péče, čin, skutek, to je pro něj láska. Láska a nenávist, to bývá jeden soudek. Láska je rozhodnutí (Jan 3,16) Bůh se rozhodl milovat svět, nečekal, až my ho začneme milovat, rozhodl se pro lásku. Romantika, to je jen cca 10%. A pak Pavel cituje desatero (cti otce a matku) děti, poslouchejte, otcové, nedrážděte V Písmu se málo mluví o svobodě, ale hodně se mluví o právu a spravedlnosti. 2. Rodina organizuje sama sebe V každé rodině je řád, dobrý nebo špatný, ale je to řád. Např. otcové měli ve SZ předávat Boží nařízení, jiná otázka je, jak to činili. K řádu rodiny patří výchova dětí až po propuštění dětí z rodiny. Rodina plánuje, krátkodobě i dlouhodobě. 3. Rodina musí být sama sebou Každý jsme originál, i děti jsou originál, musíme je vést až k rozvinutí jejich osobnosti. Tři kruhy, které se vzájemně prolínají rodina, svět, Bible (Bůh). Cílem je maximalizovat průnik všech tří, ideál je vzájemné překrytí a splynutí = žít naplno biblický model rodiny v tomto světě. 4. Rodina je klubko vztahů Některé vztahy jsou snadné, jiné nás ubíjejí, dalších se bojíme. Je třeba otevírat vztahy. Statistika manželství v církvi: Cca 10% dvojic v církvi se vůbec nemělo vzít. Jaká máme kriteria pro výběr partnera? Úmyslně kontroverzní názor: pokud se chceš jen oženit, vdát, klidně si vezmi i nevěřícího. Pokud chceš, aby tvoje rodina sloužila Hospodinu, potřebuješ věřící protějšek! Jak se stane, že se vezmou ti nepraví? Např. vztahy na bázi duchovní euforie, toho druhého nepoznáme v normálním životě. Cca 10% manželství jede jako namazané soustrojí, ruka v rukávě 40% - jejich manželství je jako puzzle, které se musí skládat, občas nevíte, jestli ta blankytně modrá je moře nebo obloha, ale postupně se skládá celkový obrázek 40% - je to jako trochu vadné puzzle, jednotlivé dílky se musejí přistřihnout, aby do sebe zapadly, nebát se odborníků, pastoračních a rodinných poradců, psychologů, ne na vše stačíme v dnešním komplikovaném světě ve sboru. Různé náměty (i z diskuze) Chybí duchovní vedení rodiny, rodinné pobožnosti, tuto dobrou tradici (od Jednoty bratrské) musíme předávat nově vznikajícím rodinám těch, kteří nevyrůstali ve věřícím prostředí. Rodinné pobožnosti hledat různé formy, Bible, křesťanská hudba a texty písní, společné čtení duchovní literatury, církevní historie, Rodina jako modla, neuctívejme rodinu jako modlu, rodina je prostředkem k praktickému milování Boha. 8

9 Přehlížení potřebnosti rodiny. Rodina je finanční jednotkou, pokud děti vnímají, že i při nedostatku rodiče odkládají desátek na Boží království, učí se něco o Boží ekonomice, výchova příkladem. (z poznámek sestavil Martin Hambálek) (NE)ŘEŠITELNÝ TROJÚHELNÍK RODINA-SLUŽBA-ZAMĚSTNÁNÍ seminář Martin Hambálek Letem světem Bible Tři základní směry lidské existence (zachování rodu-obživa-úcta ke Stvořiteli) Kde vznikl problém? (Gn 1,27-28 Gn 2,15-25) Jaké jsou důsledky? (Gn 3, ) Požehnání nebo prokletí? Novozákonní kontext vznik církve, laická služba, všeobecné kněžství Problém trvá (1.Kor 7, Tim 3,1-5.12) Náš životní styl Nejrůznější tvary a velikosti našich trojúhelníků Dvě základní podmínky najít těžiště (vyváženost), každý trojúhelník má těžiště! zavěsit v nebi (křesťanská funkčnost) a pak vyvažovat: Nastavme si správné priority Hledejme obdarování své rodiny (být Bohu užiteční) V jakém vývojovém stadiu rodiny jsme? Konzultujme uvnitř rodiny (manžel, manželka, děti) Ptejme se v církvi (přátelé i autority) Rozšiřujme osobní obzory (Bible, duchovní literatura, konference) Hledejme vzory a buďme vzory Dovolme pánu bohu mluvit do našeho trojúhelníku! SÁM NEBO OSAMĚLÝ seminář Mária Uhlíková Samota je problémem i řešením. T.Merton Samota i osamělost se týká toho, kdo je sám i kdo je ve vztahu. Osamocení nás bolí, samota je pokojná. Chceme-li sloužit druhým, nejdřív se musíme vyrovnat se svou samotou, abychom druhé nezraňovali a abychom je nevyužívali. Přátelit se se samotou. Obklopit se lidmi může samotu zvětšovat. Se všemi touhami přicházet k Bohu, protože On je tvůrcem tužeb. 9

10 Žádný člověk nemůže zaplnit Boží místo v životě člověka. Při stvoření světa Bůh viděl, že vše je dobré, až na jednu věc že Adam byl sám. Bůh stvořil ženu a přikázal ploďte se a množte. V NZ přichází ap. Pavel a vybízí k celibátu. Jak tomu rozumět? Do té doby posláním ženy bylo mít děti. Pavel říká, že žena má i jiné poslání. Manželství a být sám jsou rovnocenné. Nejen pro ty, kteří si to vybrali dobrovolně, ale i pro ty, kteří nikoho nenašli. V církvi je tlak, aby mladý člověk si někoho našel, že toto je nejlepší. 10

11 OBRAZ POUŠTĚ Samota jako poušť.izrael prožil 40 let na poušti, tam Bůh byl mnohem aktivnější. Poušť jako místo, kam Bůh posílá manu. Sytí svůj lid a každý den dává novou manu. I Ježíš prožil čas na poušti. Bylo to místo pokušení ďáblem, ale i místo, kde posluhovali andělé. Než Ježíš šel na poušť, slyšel Ty jsi můj milovaný syn. Bůh nám chce dávat manu sílu unést samotu každý den. Nedá nám sílu na celý život, ale pro každý nový den. Chce naši závislost. JAK PŘEMÁHAT OSAMĚLOST 1. Modlitba. psát si každý den zápisky. Vztáhnout si na sebe nějaký verš a modlit se ho celý den. 2. Přátelé 3. Smysl života 4. Aktivity Cesta křesťana nemusí být vždy cestou naplněných tužeb. VEČERNÍ PROGRAM 6 otázek, které klade Bůh člověku - Mirek Kulec Žalm 139, Chce to odvahu říci Bohu : Co si o mě myslíš? Jak mě vidíš TY? 1. KDE JSI? Adam Kde jsem já? Jaký je můj postoj před Bohem? Adam se schovával, za co se schovávám já? 2. KDE JE TVŮJ BRATR? Kain Je jen jeden problém, který nám brání milovat druhého, a to je naše pýcha. Láska není o pocitech, je to rozhodnutí. Kde jsou lidé, které jsem potkal ve svém životě? Co jsem pro ně znamenal? Podívej se na to Božím pohledem : celý svět umírá bez Boha, ale církev se baví.. Nech Ježíše, aby tě naučil milovat lidi. 3. CO MÁŠ VE SVÉ RUCE? Mojžíš Jaké máš dary? Život každého má smysl. Po spasení tím druhým největším darem je Boží záměr pro mě. Čím více nenávidím hřích, tím více chci, aby i lidé opouštěli hřích. Bůh ti dává do rukou dar. 4. KDO PŮJDE? Izaiáš 5. CO TADY DĚLÁŠ? - Eliáš Potřebujeme, aby naše srdce proměnil Bůh. 6. MILUJEŠ MĚ? Petr Miluješ Boha? Tak dělej! (Podle svých poznámek vybrala Irena Hambálková) 11

12 Schrána na desky Desatera v dějinách Izraele Bezmála sedm století od Hospodinova slibu Abrahamovi, že dá jeho potomstvu zemi, uběhlo jako voda a Jozue se svým lidem vstupují do Kenaanu. Přesněji řečeno, v roce 1406 př. Kr., vstupují do starobylého města Jericha, zvaného též Palmové město. 4. SE SCHRÁNOU KOLEM HRADEB JERICHA Jericho bylo prvním místem, které Izraelci získali při kenaanském záboru. Vykopávky spolu s radiokarbonovým datováním ukázaly, že Jericho pochází ze sedmého tisíciletí př. Kr. V rané a střední době bronzové mělo obrovské hradby o výšce až devíti metrů. Ani tato obranná síla nebyla pro generála Jozua nepřekonatelná, když spoléhal na Boha. Izraelci obsadili Jericho bez boje, podle jednoduchého strategického plánu, který určil Hospodin. Jozue podle něj poslušně postupoval: Průvod začal obcházet Jericho. První kráčeli ozbrojenci, za nimi sedm kněží, kteří troubili na polnice z beraních rohů. Pak šli kněží, kteří nesli schránu smlouvy na ramenou. Za schránou pak šel lid Izraele. Pochod byl klidný, tichý, jen kněží troubili na polnice jako o slavnostech. Průvod jednou obešel Jericho a vrátil se do tábora. Druhý až šestý den průvod obcházení města opakoval. Ale sedmého dne nastala změna. Průvod obešel město sedmkrát. Poslední obejití města bylo výjimečné. Kněží zatroubili na polnice a lid spustil hlasitý, válečný, vítězný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města. (Joz 6, 20b) Triumfální vstup Božího lidu do zaslíbené země byl vystřídán krutým Božím trestem pohanského města. Všechno, co bylo v městě, bylo vyhubeno ostřím meče jako klaté. (Joz 6, 21a) Slovo klaté vysvětlují Kraličtí jako zasvěcené Bohu, a proto zcela vyňato z lidské moci a lidského užívání. Izrael si nesměl pro sebe nic přivlastnit, neboť v Jerichu bylo všechno poskvrněno modlářstvím. Zlato, stříbro, drahocenné věci, které nezničil oheň, byly uloženy na poklad Hospodinova domu. Vykopávky a následné výzkumy potvrdily, že město zcela určitě lehlo v té době popelem a že potom nebylo dlouhou dobu osídleno. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. (Joz 6, 26) Tak přísahal Jozue. Ohlásil tím zánik všeho kenaanského, všeho, co souvisí s hříchem a modlami. Zároveň je ale ohlášena záchrana nevěstky Rachaby, jejího otce a všeho, co ji náleželo, neboť ve víře v jediného Boha ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do jejího města. Zábor Jericha nám poskytuje obraz smrti, krutého Božího trestu za hřích, a obraz života, Božího daru pro všechny bez rozdílu, kdo se celým srdcem obrátí k Hospodinu. K Jerichu se Boží lid vracel, aby Pánu Bohu děkoval za to, že za něj tenkrát bojoval. Každý rok chodili průvodem kolem rozvalin. Nevím, zda přitom nesli Boží schránu na ramenou. Podstatné bylo, že si připomínali velkolepý Boží čin spásy. Vždyť dostali od Hospodina svobodu, když je vyvedl z Egypta, Zákon, když je přivedl na Sínaj a zemi zaslíbenou, když je převedl přes Jordán a přivedl je do slíbeného Kenaanu do země oplývající mlékem a medem. Pán Bůh však neobdařil jen Izraelce. Celému světu daroval z lásky svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista. Kdo v něho uvěří, získá věčný život v zemi nové, v zemi nám slíbené. (Zj. 21, 1 2) Literatura: Ladislav Vopelák 1. Bible, Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost Ilustrovaná encyklopedie Bible, editor otec Michael Collins, Knižní klub R. B. Dillard, Tremper Longman, Úvod do Starého zákona, Návrat domů

13 Biblické hory 6 Hora TÁBOR místo duchovní mobilizace V červenci letošního roku si budeme připomínat pro český národ velice významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana z Husince. Jeho smrt vedla ke vzniku husitského hnutí a jedním ze symbolu tohoto hnutí se stalo město Tábor, které založil Jan Žižka na jaře roku Inspirací pro jeho pojmenování byl husitům biblický příběh Baráka a Debóry a s ním související hora Tábor. Tato kuželovitá hora připomíná svým tvarem naši horu Říp, ale je vyšší (588 m.n.m.) a rozložitější. Leží v Jizreelské rovině, asi 15 km západně od jižního cípu Genezaretského jezera a je z ní krásný výhled do okolí. Ne nadarmo v Žalmu 89., kde žalmista hovoří o Božím milosrdenství a stvořitelské moci, říká: Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. To nejdůležitější, co nám Bible říká o hoře Tábor a o dalších souvislostech, bude obsahem další části tohoto článku. BIBLICKO-HISTORICKÝ POHLED Místo děje: hora Tábor a okolí (viz výše) Doba děje: doba soudců, která tvoří přechod od doby Jozuovy k době královské a je zasazena do období asi od roku 1300 př.k. do roku 1050 př.k. Nás konkrétně zajímá rok 1216 př. K.,kdy došlo k vítězství Debóry a Báraka nad kenaanským králem Jabínem (potvrzují to keramické otisky nalezené v kenaanském městě Chasóru). Situace v izraelském národě souvisí s přítomnosti Kenaanců, kteří nebyli podle Božího příkazu (skrze Mojžíše) po obsazení země vyhlazeni a měli tak neustále negativní vliv na Izrael. Izraelci byli ve velkém pokušení přebírat jejich obřady plodnosti a obracet se k Baalovi o pomoc. A tak to byl koloběh hříchů a poroby vystřídaný úpěnlivými prosbami k Bohu o vysvobození a záchrany skrze Bohem povolané soudce. Účastníci děje: Siséra velitel kenaanského vojska a jeho 900 železných vozů Debóra žena Lapidótova, prorokyně (soudkyně) v Izraeli, která sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bet-elem Bárak z neftalijské Kedeše, velitel izraelských kmenů povolaný Debórou, váhavý člověk, kterému nestačí prorocké slovo Debóřino. Chce ji mít v boji po svém boku asi mu šlo o viditelnou Boží přítomnost Jáel cizinka, manželka Kenijce Chebera, která zavraždila Síseru CO SE UDÁLO V OKOLÍ HORY TÁBOR Vše je podrobně popsáno v knize Soudců ve 4. kapitole (+ 5. kapitola Debořina píseň). Zde jen stručně: Izraelci se dopouštěli zlého v Božích očích a tak je vydal v ruce kenaanského krále Jabína a jeho generála Sísery. Lid úpěl k Hospodinu a tehdy on skrze prorokyni Debóru přikazuje Bárakovi, aby vzal mužů z kmene Naftalí a Zabulón, 13

14 vytáhl s nimi na horu Tábor a tam že Hospodin vydá Síseru i s jeho železnými vozy do jeho rukou. Stalo se tak a v rozvodněném potoku Kíšon pod horou Tábor se utápí železná Síserova armáda. Sám Sísera utíká z boje, skryje se ve stanu ženy jménem Jáel. Ta ho příjme, pohostí a nato mu vrazí stanový kolík do spánku. Hrozné, ale v kontextu s událostmi a tehdejším způsobem jednání ve válečném stavu asi normální. Příčina jednání této ženy cizozemky, není jasná, ale Debóra prorokovala Bárakovi, že Sísera nezahyne jeho rukou, ale rukou ženy. Takže vedení Boží. HORA TÁBOR A MY Hora Tábor je pro nás symbolem: a) duchovní mobilizace ke zbožnému životu. Při pohledu na Boží lid všech dob, tedy i na nás, vidíme obecnou lidskou tendenci, kterou ten Zlý všemocně podporuje, dopouštět se toho, co je zlého v očích Božích. Proto apoštolé mnohokrát píší, že náš život je duchovní boj Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef. 6, 12) b) duchovní mobilizací k vysvobození z hříchů To je tehdy, když na člověka dopadne hřích plnou silou a mocí. To je potom jako boj pěšáků s armádou o 900 železných vozech. Tam je jediná možnost aby byl člověk vysvobozen Boží mocí a láskou v Pánu Ježíši. Hora Tábor je symbolem nejen odpuštění, ale i vysvobození a je opět předobrazem hory Golgoty, kde bylo pro nás toto odpuštění a vysvobození vydobyto. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. (Ef. 6, 10 11) DVĚ POZNÁMKY: a) Hora Tábor bývá podle katolické tradice spojována s Horou proměnění. Většina badatelů ale tento výklad nesdílí a to ze dvou důvodů. Za prvé podle archeol. vykopávek byla hora Tábor na přelomů století osídlena a my čteme, že byl Pán Ježíš na Hoře s učedníky a Mojžíšem a Eliášem sám. Za druhé pobýval Pán Ježíš s učedníky v té době v Caesareji Filipově, která leží na severu, na úpatí pohoří Chermón a je vzdálena od hory Tábor asi 80 km. S největší pravděpodobností byl Horou proměnění jeden z vrcholů pohoří Chermón. b) Na určení doby příchodu Izraele do Kenaanu a tím i doby soudců jsou opět dva pohledy. Jeden vychází z doby vlády faraona Ramesse II a zmínky v Exodu 1, 11 a ten klade dobu přechodu Jordánu asi do roku 1240 př.k. Druhý údaj vychází ze mnou zmíněného letopočtu 1216 př. K. (vítězství Báraka a Debóry), nalezeného nově na keramice a ten posunuje dobu příchodu do Kenaanu asi do roku 1400 př.k. Potom doba soudců spadá do období asi př. K. (nástup prvního krále Saula). V.Lukáš 14

15 Hora Tábor Biblické hory oprava historické chyby Milí čtenáři mých článků o biblických horách. Musím se vám omluvit za to, že jsem vás chtěl uvést v historický omyl. Ve článku o Samařanech (souvislost s horami Gerizim a Ébal) jsem vás mystifikoval údajem o tom, že Hospodin odvrhl Izraele od své tváře. A vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie. (2.Král. 17, 23) Čili Sargon II nebyl perský král, jak jsem uvedl v onom článku, ale asyrský král. Děkuji bratru Vopelákovi, že pozorně čte tyto články, že má historický přehled a nebojí se v lásce na chybu upozornit. V souvislosti s touto popisovanou biblickou událostí mně dovolte malý dovětek. Není moc biblických situací, kde bychom četli, že Hospodin na ty, kteří se ho nebojí a slouží jiným bohům, poslal lvy. Zde tomu tak bylo! Asyrský král přivedl do samařských měst lid z Babylona, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil je tam. Ti se Hospodina nebáli, proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. (2.Král. 17, 24 25). Když se to dozvěděl asyrský král, rozhodl se poslat do Samaří jednoho z odtud odvedených kněží, aby odvrátil Boží hněv a aby tam ty nově přistěhovavší učil řádu Boha té země. Tak přišel jeden z těch kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Bét-elu. A učil je, jak by se měli bát Hospodina (27. a 28. v.). Řekl bych, že to byl jeden z prvních misionářů. Jak to dopadlo se lvy nevíme, ale jak to dopadlo s přistěhovalci, to víme: Báli se sice Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. (v. 41) VL 15

16 Služby CB Kázání v mp4 a textové podobě. Nahrávky biblických hodin v mp4. kancelář Archy Knihovna Irena Hambálková tel (půjčování knih vždy po shromáždění) Eva Heinová tel Prodej knih a hudby, Kavárna Dagmar Kalvachová D. tel Kurzy Alfa Martin Hambálek tel Awana klub Dagmar Kalenská tel Práce s dorostem Alois Blažek tel Schůzky mládeže Petra Jindrová tel Evergreeni Marek Kalvach tel Chválící skupinka Petr Kalvach tel Chválící skupinka Jiří Čermák tel Kancelář sboru, pokladník Marie Kampová tel tel Varhanní doprovod Daniel Chráska tel NOE Křesťanská a základní škola a mateřská škola FINANČNÍ DARY NA POTŘEBY ŠKOLY můžete posílat na účet školy: Číslo účtu: /2010 Fio banka, a.s. Konst. Symbol: Variabilní symbol pro ZŠ: 99 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Variabilní symbol pro MŠ: 88 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Do poznámky uveďte Vaše číslo telefonu. Výbor pobočky: E L I M P a r d u b i c e o. s. křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Revizor hospodaření: Vladimír Lukáš předseda Eva Widenská Eva Brzáková Jaroslav Žítek Struktura činnosti. Kavárna a knihkupectví - vedoucí Dagmar Kalvachová (Dubinská) Seniorklub - vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce - Petr Kalvach st. Číslo účtu (pro vaše případné sponzorské dary) /0800 (změna!) 16

17 Pravidelná setkání NEDĚLE Modlitební chvíle 09:00 hod. Archa,kavárna Bohoslužba 09:30 hod. Archa, velký sál Bohoslužba 09:15 hod. Kvasín ÚTERÝ Kurz Alfa 18:00 hod STŘEDA Seniorklub 16:45 hod. Archa, kavárna Studium Bible 18:15 hod. Archa, malý sál ČTVRTEK Klub maminek 09:00 hod. Archa, sudé týdny Awana klub 17:00 hod. Archa Studium Bible 18:30 hod. Kvasín, sudé týdny PÁTEK Dorost 16:30 hod. Archa, klubovna SOBOTA Mládež 18:00 hod. Archa, malý sál NEDĚLE Evergreeni 18:00 hod. Archa, malý sál Číslo účtu sboru CB Pardubice / 2010 Konstantní symbol 558 Variabilní symbol Při úhradách používejte prosím jako variabilní symbol své rodné číslo datum narození (bez čísla za lomítkem), před které uvedete toto dvojčíslí podle druhu určení platby. dary, desátky splátky dluhů ARCHY úhrada akce mládeže úhrada tábora AWANA zahraniční misie kurz Alfa úhrada Awana klubu účelové dary pro křesťanskou MŠ účelové dary pro křesťanskou školu zálohy Centrální telefonní síť Sborový list. Vychází jako občasník sboru Církve bratrské v Pardubicích. Všechny připomínky, podněty a nápady či modlitební předměty adresujte prosím redakci Sborového listu. Martin Tabačan Dagmar Kalvachová Pol. Uzávěrka příštího čísla květen Církev bratrská- Archa Pardubice Lonkova Pardubice Kazatel Martin Tabačan tel Starší sboru Pardubice Radomír Kalenský tel Marek Kalvach tel Dagmar Kalvachová Pol. tel Petr Kotas tel Daniel Pirkl tel Jakub Řehák tel Kvasín Pavel Oplištil tel Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10 Kč. 17

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

4. třída - S tebou na cestě

4. třída - S tebou na cestě 4. třída - S tebou na cestě Vazba učiva 4. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Učivem 4. ročníku prolíná symbol cesty, kterému žák porozumí v různých souvislostech (viz názvy tematických celků),

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Egypt. program pro děti

Egypt. program pro děti Světový den modliteb 2014 Egypt program pro děti 2 Světový den modliteb (Při vchodu nabízíme dětem skleničku nebo kelímek s vodou, kterou děti mají hned na místě ochutnat.) 1. Seznámení s Egyptem (doporučujeme

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi.

MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE. Učíme se znát jejich pocity a respektovat je. Pomáháme jim, když jsou s námi. MRAVNÍ VÝCHOVA A KATECHEZE JÁ A TY. TO JSME MY. DŮVĚŘUJEME SI, NEUBLIŽUJEME SI, NAŠE RUCE SI VZÁJEMNĚ POMÁHAJÍ, NEŠKODÍ. MÁM SVÉ POCITY A RESPEKTUJI POCITY DRUHÝCH, V ČEM JSME STEJNÍ A V ČEM JINÍ. UČÍME

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více