sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Jan 19: Z A H R A D N Í H R O B (Ježíš) Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna. Řím 1:4

2 Boží požehnání do dalších dnů a vše nejlepší! Narozeniny v březnu a dubnu oslaví Kalvachová Martina Kamp Pavel jr. Loudal Roman Zbytková Eva Kučera Pavel 25 let 25 let 65 let 65 let 70 let Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Ž23:1 Akce v březnu a dubnu :00 Koncert Bona Nota :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :30 Velkopáteční bohoslužba s vysluhováním VP :00 Velkopáteční Pašije :30 Velikonoční bohoslužba s vysluhování VP Víkend kurzu Alfa :00 Pracovní sejití starších sboru :00 Modlitební sejití starších sboru Kč Sýrie a Libanon S Kč Kč B Kč Kč Í Kč Kč R Kč Kč K Kč Kč Y Kasička NOE: Kasička ost: Kč Kč Kč Kč 2

3 ÚVODNÍK PŘEPLAV SE DO MAKEDONIE A POMOZ NÁM! Neustále se vracím k apoštolu Pavlovi. Jmenovitě k začátku jeho misijní cesty po Evropě. Jak to všechno začalo? Pavel dělal to, co neměl (viz. Sk 16:6-10). Povzbuzen ovocem první misijní cesty, touží naplnit Kristovým evangeliem celou Malou Asii. Řekli bychom: Bohulibý záměr! Ale on nebyl. Ne že by Bůh nechtěl nabízet nový život lidem žijícím na tomto poloostrově. Jen nechtěl, aby Pavel byl tím, jehož prostřednictvím budou lidé zachraňováni. Pavel tuto Boží vůli nerozpoznal. Vydal se tedy napříč Malou Asií a všude narážel na zavřené dveře. Doslova čteme: Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo (v. 6) Jak je to možné? Jak to, že člověk formátu apoštola Pavla vzdoruje Duchu svatému? Kam se poděla všechna Pavlova vnímavost a otevřenost vůči Kristu? Jak to, že Pavel nerozpoznává Boží záměry s Pavlem? Je snad za tím pýcha? Anebo Pavlův hřích? Či snad Pavlova touha, aby všichni lidé poznali Krista? Nevím, co za tím je. Neznám důvod této Pavlovy zaslepenosti. Vidím však Božího muže, který přijal poslání být apoštolem pohanů (Ga 2:8). Muže, který se nebojí dělat omyly a chyby. Muže, který zkoumá sám sebe a nespokojí se s tím, že něco nejde. Muže, který je ochoten přiznat si svá selhání. Díky tomu nakonec Pavel skončí v Troadě. Na místě, kde se zastaví, aby se přeci jen dotazoval Boha na jeho vůli. Ne tu obecnou, tu zná. Ale tu konkrétní. Jaký úkol nyní Bůh před Pavla staví. Díky zjevení Makedonce Pavel nabývá jistoty, že Bůh po něm chce, aby se plavil do Evropy. Moji milí, čím je pro nás Dukla? Je naší Bohem zapovězenou Malou Asií anebo naopak právě zaslíbenou Evropou? Máme se přeplavit na jižní břeh Labe? Volám k Bohu, aby v otázce naplnění Dukly evangeliem jasně promluvil. Zvu vás tímto na modlitební setkání během velikonočního týdne. Pojďme hledat společně, kam nás Bůh vede. Pojďme hledat naší Evropu a plavme se tam! Martin Tabačan Pondělí čtvrtek 2.4 modlitební setkání v Arše. Každý je srdečně zván. Oznámení: Pokud máte zájem používat při bohoslužbě přenosná sluchátka, můžete si je vyzvednout před bohoslužbou a po skončení vrátit dorostencům u vchodu do sálu. 3

4 Škola NOE NOE SE ROZRŮSTÁ! Milí čtenáři,chceme se s Vámi podělit o novinky ve škole. Hned po vánočních prázdninách se výprava statečných tedy jinak všechny děti a učitelé ze školy, vypravili do Orlických hor na zimní školu v přírodě. Počasí jsme měli skutečně požehnané a tak jsme každý den mohli nasadit lyže a pokořovat místní sjezdovku ať už v malém či ve velkém podle našich lyžařských schopností. Od ledna 2015 je v provozu nová výdejna obědů pro základní školu. Vytouženě jsme očekávali tento okamžik, protože docházení na obědy do blízké jídelny se už stalo časově i organizačně velmi náročným. Jsme rádi, že nám salesiáni vyšli vstříc a společně jsme se mohli pustit do rekonstrukce. Velký dík patří Jakubovi Řehákovi za všechnu odvedenou práci na této pozitivní změně v provozu školy. O pololetních prázdninách zaplavily třídy krabice a krabice Lega, protože Dětský klub pod vedením Davida Jindry uspořádal Legoprojekt stavbu obřího legového městečkaz více jak kostiček. Při vernisáži pak účastníci mohli slyšet podobenství o dvou stavitelích a vidět, kolik staveb jsou čilí dětští stavitelé schopni za tři dny postavit. Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc. V únoru 2015 proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. K zápisu se dostavilo 20 dětí, z toho by v září mělo usednout do lavic žáků. Dá-li Bůh, paní učitelkou první třídy bude Lucie Čermáková. 4

5 Na podzim 2014 jsme byli osloveni některými rodiči, zda bychom otevřeli v NOE 6. ročník v září Tito rodiče mají v naší škole děti ve třetím ročníku a rádi by, aby do NOE mohli přestoupit jejich starší sourozenci. Po projednání v radě školy, jsme řekli ano, za předpokladu, že naplníme třídu alespoň 15 žáky a seženeme učitele. Díky Bohu, již v listopadu se sešla skupina prvních učitelů našeho 2. stupně a pustili se do práce. Zamýšleli se na metodami učení, hodnocením, křesťanskou výchovou apod. V únoru jsme uspořádali první besedu pro zájemce o 6. ročník. Ve středu 25. března v 17 hod pořádáme druhou besedu. V současné době sháníme ještě učitele pro zeměpis, případně tělocvik. Budeme také rádi, pokud budete informaci o šesté třídě šířit mezi své známé. Letošní rok je škola zapojena v projektu Tablety do škol. Díky tomu jsme mohli rozšířit co do množství i kvality náš počítačový park. Učitelé se také na školeních zdokonalují v práci s digitálními technologiemi. Výuku bez dataprojektoru či digitálních učebnic už si totiž neumíme vůbec představit. Mateřská škola pokračuje v projektu Malí kutilové. Učitelé procházejí školením na polytechnické vzdělávání. A do vybavení školky bychom měli získat nové stavebnice. V květnu a červnu plánujeme rekonstrukci tří nových učeben a sociálních zařízení. Rádi bychom zprovoznili učebnu pro 1. stupeň, pro 6. ročník a odbornou přírodovědnou učebnu. Práce (a výdajů) je tedy jak na kostele! Tentokrát už se jedná o práce, které bude potřeba udělat spíše odborně. Zatímco v minulých letech jste nás významně podpořili dobrovolnou prací a tím ušetřili nemalé výdaje, letos budeme vděční především za finanční podporu. Děkujeme. Markéta Chmelová, ředitelka 5

6 Konference Přihořívá 2015 ***** MOC a NEMOC (BEZMOC) RODINY ***** Sestra Horáková Dagmar se zúčastnila konference poprvé a pro čtenáře SL napsala: Pokusím se svými slovy popsat, co vše jsem prožila. Bylo na výběr několik seminářů, každý trval hodinu a půl. Vybrala jsem si tři: 1) Evropa a Islám 2) Sebepřijetí 3) Puberťák. Musím říct, že největší zážitek a přínos byl pro mě 1. seminář. Hodně jsem pochopila i změnila názor. Dění je trošku jinak, než přináší "Komerční televize". Řeknou A, ale B už nevíte. Byli byste překvapeni, co vše nám bratr Bukovský (úžasný člověk) řekl. Tato otázka není černobílá, jak se může na první pohled jevit. Nebuďme zaujati na lidi, jež si říkají Islamisté. Utečenci a lide, kteří v těch zemích zůstávají, a nechtějí být extremisté, jsou velmi otevřeni pro Ježíše a jeho učení. Váží si věřících lidí. Nebojme se je oslovit. Bratr Bukovský jezdí často do Indie, kde evangelizuje. Nejen tam. Má úžasné příběhy. Nelze vše vypsat. NEMLUVÍME O EXTRÉMISTECH! Víte, že nejvíc Islamistů je v Kosovu, 2. místo-albánie, 3. místo má Rusko. K tomuto semináři je to vše. Dva další semináře byli osobní. Tak jen ve zkratce. Sebepřijetí - Dozvěděla jsem se něco nového a došla jsem ke dvěma rozhodnutím, jež jak doufám, budou přínosem pro Archu. Puberťák - Všichni děláme chyby. Děkuji, že mám ve svém životě Boha. Mohlo to být horší. Nejsem na to sama. Mám se komu vyzpovídat, s kým se poradit. POMŮŽE! Je dobré mít i někoho s podobným osudem. Či někoho kdo vás pochopí, porozumí, má na vás čas. Večerní program byl v místním divadle od 19:30 hod do 22 hod. Kutnohoráci mají požehnanou chválící skupinku. Vystoupili tam dva bratři a jedna setra. Krátký vstup měl i Martin Hambálek. K tomu polský kazatel sloužící v Čechách. Živel;-) Můj poznatek, vzkaz pro Archu? Vrátilo se mi něco, co jsem myslela, že už nezažiji. Lásku, naplnění, víru, jako, když jsem poprvé slyšela o Ježíši. Budu šťastná, pokud budu moc jezdit pravidelně. Ten večer tam s námi byl opravdu BŮH a DUCH SVATÝ. Atmosféra, jež tam byla, se nedá popsat. MUSÍ se zažít. Bylo to požehnané. Poznala jsem krásné lidi. Zkuste se domluvit mezi sebou na 1auto, na 1den (aspoň). Není to přínos jen pro vás ale i pro Archu. Pro živou Archu, pro nejchutnější sůl, kterou lze dostat v Pardubicích. Děkuji BOHU, že mi dal do cesty svůj nástroj v podobě sestry a já mohla jet. Též dekuji řidiči. Budu se modlit, nejen za dary, které jsem dostala v Kutné Hoře (i v souvislosti s ní), ale i za to, aby nás příští rok bylo víc. Doufám, že se to dá číst, a nikdo se nezlobí i za délku článku. POŽEHNANÉ DNY přeje Dagmar Horáková 6

7 Sestra Eva Habětínková se již teď těší na další ročník Přihořívá: V polovině března jsem se zúčastnila se svojí kamarádkou z poděbradského sboru konference Přihořívá v Kutné Hoře. Mottem konference byla Moc a nemoc rodiny. Na tuto problematiku bylo zaměřeno 11 seminářů, z nichž každý účastník si mohl vybrat 3. A že bylo z čeho vybírat! Evropa a islám - jak mají reagovat křesťané Největší nebezpečí a výzvy pro rodiny v církvi a jak jim čelit Šťastné manželství. Jde to vůbec? (Ne)řešitelný trojúhelník a napětí rodina-služba-zaměstnání Sebepřijetí Puberťák v rodině odvaze Můj partner je někdo jiný Internetové hrozby pro vaše děti Rozvod a co dál? Sám nebo osamělý Po absolvování seminářů, následoval večerní společný program v kutnohorském divadle, kterým nás provázel stejně jako v nedělní dopoledne bratr Mirek Kulec z Polska. Nedílnou součástí byly i chvály, které obstarala hudební skupina ASAF ze sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Na konferenci, která byla po všech stránkách zvládnuta velice dobře, se mi moc líbilo a těším se na další ročník, který příští rok bude již 21. Eva Habětínková NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ A VÝZVY PRO RODINY V CÍRKVI A JAK JIM ČELIT seminář - Daniel Fajfr Jednota bratrská uměla rozlišovat podstatné a nepodstatné. V rodině musí umět otec a matka rozeznat to podstatné a toho se držet zuby nehty. Největším nebezpečím je ztráta přesvědčení o důležitosti rodiny a jejího biblického modelu. Výchova je dnes vystavena liberálnímu relativismu. Rodina přestala být jedinou eventualitou. Rodina je nejstarší institucí. Biblický model rodiny je porušován i v Bibli (mnohoženství), ale klasická biblická rodina vydržela vlastně 2000 let. Rodina je umělecké dílo a stále se musí domalovávat. Učíme se za pochodu rodinným a mezilidským vztahům. Čtyři rodinné principy: rodina rozumí sama sobě rodina organizuje sama sebe rodina musí být sama sebou rodina je klubko vztahů 7

8 1. Rodina rozumí sama sobě Je třeba rozumět tomu, co Pán Bůh zamýšlel s rodinou. V Ef 5 dříve než Pavel mluví o rodině, mluví o plnosti Ducha svatého. Jestliže tento důraz upozadíme, máme problém v rodině i v církvi. Láska zhruba asi 200 let vnímáme lásku jako romantickou záležitost. Pavel mluví o lásce v pojmech péče, čin, skutek, to je pro něj láska. Láska a nenávist, to bývá jeden soudek. Láska je rozhodnutí (Jan 3,16) Bůh se rozhodl milovat svět, nečekal, až my ho začneme milovat, rozhodl se pro lásku. Romantika, to je jen cca 10%. A pak Pavel cituje desatero (cti otce a matku) děti, poslouchejte, otcové, nedrážděte V Písmu se málo mluví o svobodě, ale hodně se mluví o právu a spravedlnosti. 2. Rodina organizuje sama sebe V každé rodině je řád, dobrý nebo špatný, ale je to řád. Např. otcové měli ve SZ předávat Boží nařízení, jiná otázka je, jak to činili. K řádu rodiny patří výchova dětí až po propuštění dětí z rodiny. Rodina plánuje, krátkodobě i dlouhodobě. 3. Rodina musí být sama sebou Každý jsme originál, i děti jsou originál, musíme je vést až k rozvinutí jejich osobnosti. Tři kruhy, které se vzájemně prolínají rodina, svět, Bible (Bůh). Cílem je maximalizovat průnik všech tří, ideál je vzájemné překrytí a splynutí = žít naplno biblický model rodiny v tomto světě. 4. Rodina je klubko vztahů Některé vztahy jsou snadné, jiné nás ubíjejí, dalších se bojíme. Je třeba otevírat vztahy. Statistika manželství v církvi: Cca 10% dvojic v církvi se vůbec nemělo vzít. Jaká máme kriteria pro výběr partnera? Úmyslně kontroverzní názor: pokud se chceš jen oženit, vdát, klidně si vezmi i nevěřícího. Pokud chceš, aby tvoje rodina sloužila Hospodinu, potřebuješ věřící protějšek! Jak se stane, že se vezmou ti nepraví? Např. vztahy na bázi duchovní euforie, toho druhého nepoznáme v normálním životě. Cca 10% manželství jede jako namazané soustrojí, ruka v rukávě 40% - jejich manželství je jako puzzle, které se musí skládat, občas nevíte, jestli ta blankytně modrá je moře nebo obloha, ale postupně se skládá celkový obrázek 40% - je to jako trochu vadné puzzle, jednotlivé dílky se musejí přistřihnout, aby do sebe zapadly, nebát se odborníků, pastoračních a rodinných poradců, psychologů, ne na vše stačíme v dnešním komplikovaném světě ve sboru. Různé náměty (i z diskuze) Chybí duchovní vedení rodiny, rodinné pobožnosti, tuto dobrou tradici (od Jednoty bratrské) musíme předávat nově vznikajícím rodinám těch, kteří nevyrůstali ve věřícím prostředí. Rodinné pobožnosti hledat různé formy, Bible, křesťanská hudba a texty písní, společné čtení duchovní literatury, církevní historie, Rodina jako modla, neuctívejme rodinu jako modlu, rodina je prostředkem k praktickému milování Boha. 8

9 Přehlížení potřebnosti rodiny. Rodina je finanční jednotkou, pokud děti vnímají, že i při nedostatku rodiče odkládají desátek na Boží království, učí se něco o Boží ekonomice, výchova příkladem. (z poznámek sestavil Martin Hambálek) (NE)ŘEŠITELNÝ TROJÚHELNÍK RODINA-SLUŽBA-ZAMĚSTNÁNÍ seminář Martin Hambálek Letem světem Bible Tři základní směry lidské existence (zachování rodu-obživa-úcta ke Stvořiteli) Kde vznikl problém? (Gn 1,27-28 Gn 2,15-25) Jaké jsou důsledky? (Gn 3, ) Požehnání nebo prokletí? Novozákonní kontext vznik církve, laická služba, všeobecné kněžství Problém trvá (1.Kor 7, Tim 3,1-5.12) Náš životní styl Nejrůznější tvary a velikosti našich trojúhelníků Dvě základní podmínky najít těžiště (vyváženost), každý trojúhelník má těžiště! zavěsit v nebi (křesťanská funkčnost) a pak vyvažovat: Nastavme si správné priority Hledejme obdarování své rodiny (být Bohu užiteční) V jakém vývojovém stadiu rodiny jsme? Konzultujme uvnitř rodiny (manžel, manželka, děti) Ptejme se v církvi (přátelé i autority) Rozšiřujme osobní obzory (Bible, duchovní literatura, konference) Hledejme vzory a buďme vzory Dovolme pánu bohu mluvit do našeho trojúhelníku! SÁM NEBO OSAMĚLÝ seminář Mária Uhlíková Samota je problémem i řešením. T.Merton Samota i osamělost se týká toho, kdo je sám i kdo je ve vztahu. Osamocení nás bolí, samota je pokojná. Chceme-li sloužit druhým, nejdřív se musíme vyrovnat se svou samotou, abychom druhé nezraňovali a abychom je nevyužívali. Přátelit se se samotou. Obklopit se lidmi může samotu zvětšovat. Se všemi touhami přicházet k Bohu, protože On je tvůrcem tužeb. 9

10 Žádný člověk nemůže zaplnit Boží místo v životě člověka. Při stvoření světa Bůh viděl, že vše je dobré, až na jednu věc že Adam byl sám. Bůh stvořil ženu a přikázal ploďte se a množte. V NZ přichází ap. Pavel a vybízí k celibátu. Jak tomu rozumět? Do té doby posláním ženy bylo mít děti. Pavel říká, že žena má i jiné poslání. Manželství a být sám jsou rovnocenné. Nejen pro ty, kteří si to vybrali dobrovolně, ale i pro ty, kteří nikoho nenašli. V církvi je tlak, aby mladý člověk si někoho našel, že toto je nejlepší. 10

11 OBRAZ POUŠTĚ Samota jako poušť.izrael prožil 40 let na poušti, tam Bůh byl mnohem aktivnější. Poušť jako místo, kam Bůh posílá manu. Sytí svůj lid a každý den dává novou manu. I Ježíš prožil čas na poušti. Bylo to místo pokušení ďáblem, ale i místo, kde posluhovali andělé. Než Ježíš šel na poušť, slyšel Ty jsi můj milovaný syn. Bůh nám chce dávat manu sílu unést samotu každý den. Nedá nám sílu na celý život, ale pro každý nový den. Chce naši závislost. JAK PŘEMÁHAT OSAMĚLOST 1. Modlitba. psát si každý den zápisky. Vztáhnout si na sebe nějaký verš a modlit se ho celý den. 2. Přátelé 3. Smysl života 4. Aktivity Cesta křesťana nemusí být vždy cestou naplněných tužeb. VEČERNÍ PROGRAM 6 otázek, které klade Bůh člověku - Mirek Kulec Žalm 139, Chce to odvahu říci Bohu : Co si o mě myslíš? Jak mě vidíš TY? 1. KDE JSI? Adam Kde jsem já? Jaký je můj postoj před Bohem? Adam se schovával, za co se schovávám já? 2. KDE JE TVŮJ BRATR? Kain Je jen jeden problém, který nám brání milovat druhého, a to je naše pýcha. Láska není o pocitech, je to rozhodnutí. Kde jsou lidé, které jsem potkal ve svém životě? Co jsem pro ně znamenal? Podívej se na to Božím pohledem : celý svět umírá bez Boha, ale církev se baví.. Nech Ježíše, aby tě naučil milovat lidi. 3. CO MÁŠ VE SVÉ RUCE? Mojžíš Jaké máš dary? Život každého má smysl. Po spasení tím druhým největším darem je Boží záměr pro mě. Čím více nenávidím hřích, tím více chci, aby i lidé opouštěli hřích. Bůh ti dává do rukou dar. 4. KDO PŮJDE? Izaiáš 5. CO TADY DĚLÁŠ? - Eliáš Potřebujeme, aby naše srdce proměnil Bůh. 6. MILUJEŠ MĚ? Petr Miluješ Boha? Tak dělej! (Podle svých poznámek vybrala Irena Hambálková) 11

12 Schrána na desky Desatera v dějinách Izraele Bezmála sedm století od Hospodinova slibu Abrahamovi, že dá jeho potomstvu zemi, uběhlo jako voda a Jozue se svým lidem vstupují do Kenaanu. Přesněji řečeno, v roce 1406 př. Kr., vstupují do starobylého města Jericha, zvaného též Palmové město. 4. SE SCHRÁNOU KOLEM HRADEB JERICHA Jericho bylo prvním místem, které Izraelci získali při kenaanském záboru. Vykopávky spolu s radiokarbonovým datováním ukázaly, že Jericho pochází ze sedmého tisíciletí př. Kr. V rané a střední době bronzové mělo obrovské hradby o výšce až devíti metrů. Ani tato obranná síla nebyla pro generála Jozua nepřekonatelná, když spoléhal na Boha. Izraelci obsadili Jericho bez boje, podle jednoduchého strategického plánu, který určil Hospodin. Jozue podle něj poslušně postupoval: Průvod začal obcházet Jericho. První kráčeli ozbrojenci, za nimi sedm kněží, kteří troubili na polnice z beraních rohů. Pak šli kněží, kteří nesli schránu smlouvy na ramenou. Za schránou pak šel lid Izraele. Pochod byl klidný, tichý, jen kněží troubili na polnice jako o slavnostech. Průvod jednou obešel Jericho a vrátil se do tábora. Druhý až šestý den průvod obcházení města opakoval. Ale sedmého dne nastala změna. Průvod obešel město sedmkrát. Poslední obejití města bylo výjimečné. Kněží zatroubili na polnice a lid spustil hlasitý, válečný, vítězný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města. (Joz 6, 20b) Triumfální vstup Božího lidu do zaslíbené země byl vystřídán krutým Božím trestem pohanského města. Všechno, co bylo v městě, bylo vyhubeno ostřím meče jako klaté. (Joz 6, 21a) Slovo klaté vysvětlují Kraličtí jako zasvěcené Bohu, a proto zcela vyňato z lidské moci a lidského užívání. Izrael si nesměl pro sebe nic přivlastnit, neboť v Jerichu bylo všechno poskvrněno modlářstvím. Zlato, stříbro, drahocenné věci, které nezničil oheň, byly uloženy na poklad Hospodinova domu. Vykopávky a následné výzkumy potvrdily, že město zcela určitě lehlo v té době popelem a že potom nebylo dlouhou dobu osídleno. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. (Joz 6, 26) Tak přísahal Jozue. Ohlásil tím zánik všeho kenaanského, všeho, co souvisí s hříchem a modlami. Zároveň je ale ohlášena záchrana nevěstky Rachaby, jejího otce a všeho, co ji náleželo, neboť ve víře v jediného Boha ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do jejího města. Zábor Jericha nám poskytuje obraz smrti, krutého Božího trestu za hřích, a obraz života, Božího daru pro všechny bez rozdílu, kdo se celým srdcem obrátí k Hospodinu. K Jerichu se Boží lid vracel, aby Pánu Bohu děkoval za to, že za něj tenkrát bojoval. Každý rok chodili průvodem kolem rozvalin. Nevím, zda přitom nesli Boží schránu na ramenou. Podstatné bylo, že si připomínali velkolepý Boží čin spásy. Vždyť dostali od Hospodina svobodu, když je vyvedl z Egypta, Zákon, když je přivedl na Sínaj a zemi zaslíbenou, když je převedl přes Jordán a přivedl je do slíbeného Kenaanu do země oplývající mlékem a medem. Pán Bůh však neobdařil jen Izraelce. Celému světu daroval z lásky svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista. Kdo v něho uvěří, získá věčný život v zemi nové, v zemi nám slíbené. (Zj. 21, 1 2) Literatura: Ladislav Vopelák 1. Bible, Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost Ilustrovaná encyklopedie Bible, editor otec Michael Collins, Knižní klub R. B. Dillard, Tremper Longman, Úvod do Starého zákona, Návrat domů

13 Biblické hory 6 Hora TÁBOR místo duchovní mobilizace V červenci letošního roku si budeme připomínat pro český národ velice významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana z Husince. Jeho smrt vedla ke vzniku husitského hnutí a jedním ze symbolu tohoto hnutí se stalo město Tábor, které založil Jan Žižka na jaře roku Inspirací pro jeho pojmenování byl husitům biblický příběh Baráka a Debóry a s ním související hora Tábor. Tato kuželovitá hora připomíná svým tvarem naši horu Říp, ale je vyšší (588 m.n.m.) a rozložitější. Leží v Jizreelské rovině, asi 15 km západně od jižního cípu Genezaretského jezera a je z ní krásný výhled do okolí. Ne nadarmo v Žalmu 89., kde žalmista hovoří o Božím milosrdenství a stvořitelské moci, říká: Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. To nejdůležitější, co nám Bible říká o hoře Tábor a o dalších souvislostech, bude obsahem další části tohoto článku. BIBLICKO-HISTORICKÝ POHLED Místo děje: hora Tábor a okolí (viz výše) Doba děje: doba soudců, která tvoří přechod od doby Jozuovy k době královské a je zasazena do období asi od roku 1300 př.k. do roku 1050 př.k. Nás konkrétně zajímá rok 1216 př. K.,kdy došlo k vítězství Debóry a Báraka nad kenaanským králem Jabínem (potvrzují to keramické otisky nalezené v kenaanském městě Chasóru). Situace v izraelském národě souvisí s přítomnosti Kenaanců, kteří nebyli podle Božího příkazu (skrze Mojžíše) po obsazení země vyhlazeni a měli tak neustále negativní vliv na Izrael. Izraelci byli ve velkém pokušení přebírat jejich obřady plodnosti a obracet se k Baalovi o pomoc. A tak to byl koloběh hříchů a poroby vystřídaný úpěnlivými prosbami k Bohu o vysvobození a záchrany skrze Bohem povolané soudce. Účastníci děje: Siséra velitel kenaanského vojska a jeho 900 železných vozů Debóra žena Lapidótova, prorokyně (soudkyně) v Izraeli, která sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bet-elem Bárak z neftalijské Kedeše, velitel izraelských kmenů povolaný Debórou, váhavý člověk, kterému nestačí prorocké slovo Debóřino. Chce ji mít v boji po svém boku asi mu šlo o viditelnou Boží přítomnost Jáel cizinka, manželka Kenijce Chebera, která zavraždila Síseru CO SE UDÁLO V OKOLÍ HORY TÁBOR Vše je podrobně popsáno v knize Soudců ve 4. kapitole (+ 5. kapitola Debořina píseň). Zde jen stručně: Izraelci se dopouštěli zlého v Božích očích a tak je vydal v ruce kenaanského krále Jabína a jeho generála Sísery. Lid úpěl k Hospodinu a tehdy on skrze prorokyni Debóru přikazuje Bárakovi, aby vzal mužů z kmene Naftalí a Zabulón, 13

14 vytáhl s nimi na horu Tábor a tam že Hospodin vydá Síseru i s jeho železnými vozy do jeho rukou. Stalo se tak a v rozvodněném potoku Kíšon pod horou Tábor se utápí železná Síserova armáda. Sám Sísera utíká z boje, skryje se ve stanu ženy jménem Jáel. Ta ho příjme, pohostí a nato mu vrazí stanový kolík do spánku. Hrozné, ale v kontextu s událostmi a tehdejším způsobem jednání ve válečném stavu asi normální. Příčina jednání této ženy cizozemky, není jasná, ale Debóra prorokovala Bárakovi, že Sísera nezahyne jeho rukou, ale rukou ženy. Takže vedení Boží. HORA TÁBOR A MY Hora Tábor je pro nás symbolem: a) duchovní mobilizace ke zbožnému životu. Při pohledu na Boží lid všech dob, tedy i na nás, vidíme obecnou lidskou tendenci, kterou ten Zlý všemocně podporuje, dopouštět se toho, co je zlého v očích Božích. Proto apoštolé mnohokrát píší, že náš život je duchovní boj Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef. 6, 12) b) duchovní mobilizací k vysvobození z hříchů To je tehdy, když na člověka dopadne hřích plnou silou a mocí. To je potom jako boj pěšáků s armádou o 900 železných vozech. Tam je jediná možnost aby byl člověk vysvobozen Boží mocí a láskou v Pánu Ježíši. Hora Tábor je symbolem nejen odpuštění, ale i vysvobození a je opět předobrazem hory Golgoty, kde bylo pro nás toto odpuštění a vysvobození vydobyto. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. (Ef. 6, 10 11) DVĚ POZNÁMKY: a) Hora Tábor bývá podle katolické tradice spojována s Horou proměnění. Většina badatelů ale tento výklad nesdílí a to ze dvou důvodů. Za prvé podle archeol. vykopávek byla hora Tábor na přelomů století osídlena a my čteme, že byl Pán Ježíš na Hoře s učedníky a Mojžíšem a Eliášem sám. Za druhé pobýval Pán Ježíš s učedníky v té době v Caesareji Filipově, která leží na severu, na úpatí pohoří Chermón a je vzdálena od hory Tábor asi 80 km. S největší pravděpodobností byl Horou proměnění jeden z vrcholů pohoří Chermón. b) Na určení doby příchodu Izraele do Kenaanu a tím i doby soudců jsou opět dva pohledy. Jeden vychází z doby vlády faraona Ramesse II a zmínky v Exodu 1, 11 a ten klade dobu přechodu Jordánu asi do roku 1240 př.k. Druhý údaj vychází ze mnou zmíněného letopočtu 1216 př. K. (vítězství Báraka a Debóry), nalezeného nově na keramice a ten posunuje dobu příchodu do Kenaanu asi do roku 1400 př.k. Potom doba soudců spadá do období asi př. K. (nástup prvního krále Saula). V.Lukáš 14

15 Hora Tábor Biblické hory oprava historické chyby Milí čtenáři mých článků o biblických horách. Musím se vám omluvit za to, že jsem vás chtěl uvést v historický omyl. Ve článku o Samařanech (souvislost s horami Gerizim a Ébal) jsem vás mystifikoval údajem o tom, že Hospodin odvrhl Izraele od své tváře. A vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie. (2.Král. 17, 23) Čili Sargon II nebyl perský král, jak jsem uvedl v onom článku, ale asyrský král. Děkuji bratru Vopelákovi, že pozorně čte tyto články, že má historický přehled a nebojí se v lásce na chybu upozornit. V souvislosti s touto popisovanou biblickou událostí mně dovolte malý dovětek. Není moc biblických situací, kde bychom četli, že Hospodin na ty, kteří se ho nebojí a slouží jiným bohům, poslal lvy. Zde tomu tak bylo! Asyrský král přivedl do samařských měst lid z Babylona, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil je tam. Ti se Hospodina nebáli, proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. (2.Král. 17, 24 25). Když se to dozvěděl asyrský král, rozhodl se poslat do Samaří jednoho z odtud odvedených kněží, aby odvrátil Boží hněv a aby tam ty nově přistěhovavší učil řádu Boha té země. Tak přišel jeden z těch kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Bét-elu. A učil je, jak by se měli bát Hospodina (27. a 28. v.). Řekl bych, že to byl jeden z prvních misionářů. Jak to dopadlo se lvy nevíme, ale jak to dopadlo s přistěhovalci, to víme: Báli se sice Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. (v. 41) VL 15

16 Služby CB Kázání v mp4 a textové podobě. Nahrávky biblických hodin v mp4. kancelář Archy Knihovna Irena Hambálková tel (půjčování knih vždy po shromáždění) Eva Heinová tel Prodej knih a hudby, Kavárna Dagmar Kalvachová D. tel Kurzy Alfa Martin Hambálek tel Awana klub Dagmar Kalenská tel Práce s dorostem Alois Blažek tel Schůzky mládeže Petra Jindrová tel Evergreeni Marek Kalvach tel Chválící skupinka Petr Kalvach tel Chválící skupinka Jiří Čermák tel Kancelář sboru, pokladník Marie Kampová tel tel Varhanní doprovod Daniel Chráska tel NOE Křesťanská a základní škola a mateřská škola FINANČNÍ DARY NA POTŘEBY ŠKOLY můžete posílat na účet školy: Číslo účtu: /2010 Fio banka, a.s. Konst. Symbol: Variabilní symbol pro ZŠ: 99 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Variabilní symbol pro MŠ: 88 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Do poznámky uveďte Vaše číslo telefonu. Výbor pobočky: E L I M P a r d u b i c e o. s. křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Revizor hospodaření: Vladimír Lukáš předseda Eva Widenská Eva Brzáková Jaroslav Žítek Struktura činnosti. Kavárna a knihkupectví - vedoucí Dagmar Kalvachová (Dubinská) Seniorklub - vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce - Petr Kalvach st. Číslo účtu (pro vaše případné sponzorské dary) /0800 (změna!) 16

17 Pravidelná setkání NEDĚLE Modlitební chvíle 09:00 hod. Archa,kavárna Bohoslužba 09:30 hod. Archa, velký sál Bohoslužba 09:15 hod. Kvasín ÚTERÝ Kurz Alfa 18:00 hod STŘEDA Seniorklub 16:45 hod. Archa, kavárna Studium Bible 18:15 hod. Archa, malý sál ČTVRTEK Klub maminek 09:00 hod. Archa, sudé týdny Awana klub 17:00 hod. Archa Studium Bible 18:30 hod. Kvasín, sudé týdny PÁTEK Dorost 16:30 hod. Archa, klubovna SOBOTA Mládež 18:00 hod. Archa, malý sál NEDĚLE Evergreeni 18:00 hod. Archa, malý sál Číslo účtu sboru CB Pardubice / 2010 Konstantní symbol 558 Variabilní symbol Při úhradách používejte prosím jako variabilní symbol své rodné číslo datum narození (bez čísla za lomítkem), před které uvedete toto dvojčíslí podle druhu určení platby. dary, desátky splátky dluhů ARCHY úhrada akce mládeže úhrada tábora AWANA zahraniční misie kurz Alfa úhrada Awana klubu účelové dary pro křesťanskou MŠ účelové dary pro křesťanskou školu zálohy Centrální telefonní síť Sborový list. Vychází jako občasník sboru Církve bratrské v Pardubicích. Všechny připomínky, podněty a nápady či modlitební předměty adresujte prosím redakci Sborového listu. Martin Tabačan Dagmar Kalvachová Pol. Uzávěrka příštího čísla květen Církev bratrská- Archa Pardubice Lonkova Pardubice Kazatel Martin Tabačan tel Starší sboru Pardubice Radomír Kalenský tel Marek Kalvach tel Dagmar Kalvachová Pol. tel Petr Kotas tel Daniel Pirkl tel Jakub Řehák tel Kvasín Pavel Oplištil tel Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10 Kč. 17

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz

Časopis Apoštolské církve. 15 let od zalození. 15 let od založení VOŠMT. Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Časopis Apoštolské církve ŽIVOT V KRISTU 15 let od zalození 15 let od založení VOŠMT Ročník 20 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2008 2Úvodník Vejděte těsnou branou; prostorná je brána

Více

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014

Oběť. Česká modlitební výprava do Izraele. Z obsahu: Velikonoce 2014 Z obsahu: Oběť Neprodejné, určeno pro vnitřní potřebu sboru ČCE v Hošťálkové Sedl si naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla také jedna

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 5 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Víra, nebo skutky? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Jakub

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání

Časopis Apoštolské církve. Chvály a uctívání Časopis Apoštolské církve Chvály a uctívání A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. (L

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 6 / 2011 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 23 Ú V O D N Í K Růst a proměněné životy Když jsem nedávno dostal zadání napsat něco na téma páté hodnoty

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 1 / 2011 Sloupek Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby.

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2009 Velikonoce nejdůležitější křesťanská slavnost O Velikonocích si církev připomíná historickou událost

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 1 ñ nor 2009 LONI O 3. NEDĚLI ADVENTNÍ navštívil kostel Panny Marie Královny míru v Praze 4 pražský arcibiskup a

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015

KOMPAS OBOROH. Večírky vrcholí. Dotazník. Závazek z Kapského Města (3) NEBEND + MÁTA BRNO BŘEZEN/2015 KOMPAS BŘEZEN/2015 Večírky vrcholí Dotazník NEBEND + MÁTA BRNO Závazek z Kapského Města (3) PROGRAM NA BŘEZEN 2015 OBOROH Březen 2015 Obsah 2 3 4 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jan Amos Komenský J.

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.14, číslo 1/2011 náklad/číslo: 22 Kč ÚVODNÍK DO NOVÉHO ROKU ZAMRZLÉ FOTOGRAFIE ON JE ZDROJEM VNITŘNÍHO ŠTĚSTÍ POBYT MLÁDEŽÍ V HRÁDKU PROSINCOVÁ FOTOGALERIE

Více

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad

11/10. Podle svého zvyku. 565 slov na listopad 11/10 Podle svého zvyku Nedávno jsem se bavil s jedním bráchou ze sboru o tom, jak si plánuje svůj všední den. Začal jsem si pěstovat takový zvyk, vyprávěl. Hned, jak přijdu domů z práce, jdu si číst Bibli

Více

Úvodník únor 2012. Kdo jsme

Úvodník únor 2012. Kdo jsme Cíle společenství: stálá evangelizace města a okolí získávání následovníků Ježíše Krista podpora misie plné, pravidelné a dobrovolné desátky sociální činnost růst sboru a domácích skupin letní English

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více