sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "sborový list 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A"

Transkript

1 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 03-04/2015 JERUZALÉM G O L G O T A V těch místech, kde byl Ježíš ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován. Tam položili Ježíše, protože byl den přípravy a hrob byl blízko. Jan 19: Z A H R A D N Í H R O B (Ježíš) Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna. Řím 1:4

2 Boží požehnání do dalších dnů a vše nejlepší! Narozeniny v březnu a dubnu oslaví Kalvachová Martina Kamp Pavel jr. Loudal Roman Zbytková Eva Kučera Pavel 25 let 25 let 65 let 65 let 70 let Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Ž23:1 Akce v březnu a dubnu :00 Koncert Bona Nota :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :15 Modlitební setkání :30 Velkopáteční bohoslužba s vysluhováním VP :00 Velkopáteční Pašije :30 Velikonoční bohoslužba s vysluhování VP Víkend kurzu Alfa :00 Pracovní sejití starších sboru :00 Modlitební sejití starších sboru Kč Sýrie a Libanon S Kč Kč B Kč Kč Í Kč Kč R Kč Kč K Kč Kč Y Kasička NOE: Kasička ost: Kč Kč Kč Kč 2

3 ÚVODNÍK PŘEPLAV SE DO MAKEDONIE A POMOZ NÁM! Neustále se vracím k apoštolu Pavlovi. Jmenovitě k začátku jeho misijní cesty po Evropě. Jak to všechno začalo? Pavel dělal to, co neměl (viz. Sk 16:6-10). Povzbuzen ovocem první misijní cesty, touží naplnit Kristovým evangeliem celou Malou Asii. Řekli bychom: Bohulibý záměr! Ale on nebyl. Ne že by Bůh nechtěl nabízet nový život lidem žijícím na tomto poloostrově. Jen nechtěl, aby Pavel byl tím, jehož prostřednictvím budou lidé zachraňováni. Pavel tuto Boží vůli nerozpoznal. Vydal se tedy napříč Malou Asií a všude narážel na zavřené dveře. Doslova čteme: Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo (v. 6) Jak je to možné? Jak to, že člověk formátu apoštola Pavla vzdoruje Duchu svatému? Kam se poděla všechna Pavlova vnímavost a otevřenost vůči Kristu? Jak to, že Pavel nerozpoznává Boží záměry s Pavlem? Je snad za tím pýcha? Anebo Pavlův hřích? Či snad Pavlova touha, aby všichni lidé poznali Krista? Nevím, co za tím je. Neznám důvod této Pavlovy zaslepenosti. Vidím však Božího muže, který přijal poslání být apoštolem pohanů (Ga 2:8). Muže, který se nebojí dělat omyly a chyby. Muže, který zkoumá sám sebe a nespokojí se s tím, že něco nejde. Muže, který je ochoten přiznat si svá selhání. Díky tomu nakonec Pavel skončí v Troadě. Na místě, kde se zastaví, aby se přeci jen dotazoval Boha na jeho vůli. Ne tu obecnou, tu zná. Ale tu konkrétní. Jaký úkol nyní Bůh před Pavla staví. Díky zjevení Makedonce Pavel nabývá jistoty, že Bůh po něm chce, aby se plavil do Evropy. Moji milí, čím je pro nás Dukla? Je naší Bohem zapovězenou Malou Asií anebo naopak právě zaslíbenou Evropou? Máme se přeplavit na jižní břeh Labe? Volám k Bohu, aby v otázce naplnění Dukly evangeliem jasně promluvil. Zvu vás tímto na modlitební setkání během velikonočního týdne. Pojďme hledat společně, kam nás Bůh vede. Pojďme hledat naší Evropu a plavme se tam! Martin Tabačan Pondělí čtvrtek 2.4 modlitební setkání v Arše. Každý je srdečně zván. Oznámení: Pokud máte zájem používat při bohoslužbě přenosná sluchátka, můžete si je vyzvednout před bohoslužbou a po skončení vrátit dorostencům u vchodu do sálu. 3

4 Škola NOE NOE SE ROZRŮSTÁ! Milí čtenáři,chceme se s Vámi podělit o novinky ve škole. Hned po vánočních prázdninách se výprava statečných tedy jinak všechny děti a učitelé ze školy, vypravili do Orlických hor na zimní školu v přírodě. Počasí jsme měli skutečně požehnané a tak jsme každý den mohli nasadit lyže a pokořovat místní sjezdovku ať už v malém či ve velkém podle našich lyžařských schopností. Od ledna 2015 je v provozu nová výdejna obědů pro základní školu. Vytouženě jsme očekávali tento okamžik, protože docházení na obědy do blízké jídelny se už stalo časově i organizačně velmi náročným. Jsme rádi, že nám salesiáni vyšli vstříc a společně jsme se mohli pustit do rekonstrukce. Velký dík patří Jakubovi Řehákovi za všechnu odvedenou práci na této pozitivní změně v provozu školy. O pololetních prázdninách zaplavily třídy krabice a krabice Lega, protože Dětský klub pod vedením Davida Jindry uspořádal Legoprojekt stavbu obřího legového městečkaz více jak kostiček. Při vernisáži pak účastníci mohli slyšet podobenství o dvou stavitelích a vidět, kolik staveb jsou čilí dětští stavitelé schopni za tři dny postavit. Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc. V únoru 2015 proběhl zápis do 1. ročníku základní školy. K zápisu se dostavilo 20 dětí, z toho by v září mělo usednout do lavic žáků. Dá-li Bůh, paní učitelkou první třídy bude Lucie Čermáková. 4

5 Na podzim 2014 jsme byli osloveni některými rodiči, zda bychom otevřeli v NOE 6. ročník v září Tito rodiče mají v naší škole děti ve třetím ročníku a rádi by, aby do NOE mohli přestoupit jejich starší sourozenci. Po projednání v radě školy, jsme řekli ano, za předpokladu, že naplníme třídu alespoň 15 žáky a seženeme učitele. Díky Bohu, již v listopadu se sešla skupina prvních učitelů našeho 2. stupně a pustili se do práce. Zamýšleli se na metodami učení, hodnocením, křesťanskou výchovou apod. V únoru jsme uspořádali první besedu pro zájemce o 6. ročník. Ve středu 25. března v 17 hod pořádáme druhou besedu. V současné době sháníme ještě učitele pro zeměpis, případně tělocvik. Budeme také rádi, pokud budete informaci o šesté třídě šířit mezi své známé. Letošní rok je škola zapojena v projektu Tablety do škol. Díky tomu jsme mohli rozšířit co do množství i kvality náš počítačový park. Učitelé se také na školeních zdokonalují v práci s digitálními technologiemi. Výuku bez dataprojektoru či digitálních učebnic už si totiž neumíme vůbec představit. Mateřská škola pokračuje v projektu Malí kutilové. Učitelé procházejí školením na polytechnické vzdělávání. A do vybavení školky bychom měli získat nové stavebnice. V květnu a červnu plánujeme rekonstrukci tří nových učeben a sociálních zařízení. Rádi bychom zprovoznili učebnu pro 1. stupeň, pro 6. ročník a odbornou přírodovědnou učebnu. Práce (a výdajů) je tedy jak na kostele! Tentokrát už se jedná o práce, které bude potřeba udělat spíše odborně. Zatímco v minulých letech jste nás významně podpořili dobrovolnou prací a tím ušetřili nemalé výdaje, letos budeme vděční především za finanční podporu. Děkujeme. Markéta Chmelová, ředitelka 5

6 Konference Přihořívá 2015 ***** MOC a NEMOC (BEZMOC) RODINY ***** Sestra Horáková Dagmar se zúčastnila konference poprvé a pro čtenáře SL napsala: Pokusím se svými slovy popsat, co vše jsem prožila. Bylo na výběr několik seminářů, každý trval hodinu a půl. Vybrala jsem si tři: 1) Evropa a Islám 2) Sebepřijetí 3) Puberťák. Musím říct, že největší zážitek a přínos byl pro mě 1. seminář. Hodně jsem pochopila i změnila názor. Dění je trošku jinak, než přináší "Komerční televize". Řeknou A, ale B už nevíte. Byli byste překvapeni, co vše nám bratr Bukovský (úžasný člověk) řekl. Tato otázka není černobílá, jak se může na první pohled jevit. Nebuďme zaujati na lidi, jež si říkají Islamisté. Utečenci a lide, kteří v těch zemích zůstávají, a nechtějí být extremisté, jsou velmi otevřeni pro Ježíše a jeho učení. Váží si věřících lidí. Nebojme se je oslovit. Bratr Bukovský jezdí často do Indie, kde evangelizuje. Nejen tam. Má úžasné příběhy. Nelze vše vypsat. NEMLUVÍME O EXTRÉMISTECH! Víte, že nejvíc Islamistů je v Kosovu, 2. místo-albánie, 3. místo má Rusko. K tomuto semináři je to vše. Dva další semináře byli osobní. Tak jen ve zkratce. Sebepřijetí - Dozvěděla jsem se něco nového a došla jsem ke dvěma rozhodnutím, jež jak doufám, budou přínosem pro Archu. Puberťák - Všichni děláme chyby. Děkuji, že mám ve svém životě Boha. Mohlo to být horší. Nejsem na to sama. Mám se komu vyzpovídat, s kým se poradit. POMŮŽE! Je dobré mít i někoho s podobným osudem. Či někoho kdo vás pochopí, porozumí, má na vás čas. Večerní program byl v místním divadle od 19:30 hod do 22 hod. Kutnohoráci mají požehnanou chválící skupinku. Vystoupili tam dva bratři a jedna setra. Krátký vstup měl i Martin Hambálek. K tomu polský kazatel sloužící v Čechách. Živel;-) Můj poznatek, vzkaz pro Archu? Vrátilo se mi něco, co jsem myslela, že už nezažiji. Lásku, naplnění, víru, jako, když jsem poprvé slyšela o Ježíši. Budu šťastná, pokud budu moc jezdit pravidelně. Ten večer tam s námi byl opravdu BŮH a DUCH SVATÝ. Atmosféra, jež tam byla, se nedá popsat. MUSÍ se zažít. Bylo to požehnané. Poznala jsem krásné lidi. Zkuste se domluvit mezi sebou na 1auto, na 1den (aspoň). Není to přínos jen pro vás ale i pro Archu. Pro živou Archu, pro nejchutnější sůl, kterou lze dostat v Pardubicích. Děkuji BOHU, že mi dal do cesty svůj nástroj v podobě sestry a já mohla jet. Též dekuji řidiči. Budu se modlit, nejen za dary, které jsem dostala v Kutné Hoře (i v souvislosti s ní), ale i za to, aby nás příští rok bylo víc. Doufám, že se to dá číst, a nikdo se nezlobí i za délku článku. POŽEHNANÉ DNY přeje Dagmar Horáková 6

7 Sestra Eva Habětínková se již teď těší na další ročník Přihořívá: V polovině března jsem se zúčastnila se svojí kamarádkou z poděbradského sboru konference Přihořívá v Kutné Hoře. Mottem konference byla Moc a nemoc rodiny. Na tuto problematiku bylo zaměřeno 11 seminářů, z nichž každý účastník si mohl vybrat 3. A že bylo z čeho vybírat! Evropa a islám - jak mají reagovat křesťané Největší nebezpečí a výzvy pro rodiny v církvi a jak jim čelit Šťastné manželství. Jde to vůbec? (Ne)řešitelný trojúhelník a napětí rodina-služba-zaměstnání Sebepřijetí Puberťák v rodině odvaze Můj partner je někdo jiný Internetové hrozby pro vaše děti Rozvod a co dál? Sám nebo osamělý Po absolvování seminářů, následoval večerní společný program v kutnohorském divadle, kterým nás provázel stejně jako v nedělní dopoledne bratr Mirek Kulec z Polska. Nedílnou součástí byly i chvály, které obstarala hudební skupina ASAF ze sboru Církve bratrské v Kutné Hoře. Na konferenci, která byla po všech stránkách zvládnuta velice dobře, se mi moc líbilo a těším se na další ročník, který příští rok bude již 21. Eva Habětínková NEJVĚTŠÍ NEBEZPEČÍ A VÝZVY PRO RODINY V CÍRKVI A JAK JIM ČELIT seminář - Daniel Fajfr Jednota bratrská uměla rozlišovat podstatné a nepodstatné. V rodině musí umět otec a matka rozeznat to podstatné a toho se držet zuby nehty. Největším nebezpečím je ztráta přesvědčení o důležitosti rodiny a jejího biblického modelu. Výchova je dnes vystavena liberálnímu relativismu. Rodina přestala být jedinou eventualitou. Rodina je nejstarší institucí. Biblický model rodiny je porušován i v Bibli (mnohoženství), ale klasická biblická rodina vydržela vlastně 2000 let. Rodina je umělecké dílo a stále se musí domalovávat. Učíme se za pochodu rodinným a mezilidským vztahům. Čtyři rodinné principy: rodina rozumí sama sobě rodina organizuje sama sebe rodina musí být sama sebou rodina je klubko vztahů 7

8 1. Rodina rozumí sama sobě Je třeba rozumět tomu, co Pán Bůh zamýšlel s rodinou. V Ef 5 dříve než Pavel mluví o rodině, mluví o plnosti Ducha svatého. Jestliže tento důraz upozadíme, máme problém v rodině i v církvi. Láska zhruba asi 200 let vnímáme lásku jako romantickou záležitost. Pavel mluví o lásce v pojmech péče, čin, skutek, to je pro něj láska. Láska a nenávist, to bývá jeden soudek. Láska je rozhodnutí (Jan 3,16) Bůh se rozhodl milovat svět, nečekal, až my ho začneme milovat, rozhodl se pro lásku. Romantika, to je jen cca 10%. A pak Pavel cituje desatero (cti otce a matku) děti, poslouchejte, otcové, nedrážděte V Písmu se málo mluví o svobodě, ale hodně se mluví o právu a spravedlnosti. 2. Rodina organizuje sama sebe V každé rodině je řád, dobrý nebo špatný, ale je to řád. Např. otcové měli ve SZ předávat Boží nařízení, jiná otázka je, jak to činili. K řádu rodiny patří výchova dětí až po propuštění dětí z rodiny. Rodina plánuje, krátkodobě i dlouhodobě. 3. Rodina musí být sama sebou Každý jsme originál, i děti jsou originál, musíme je vést až k rozvinutí jejich osobnosti. Tři kruhy, které se vzájemně prolínají rodina, svět, Bible (Bůh). Cílem je maximalizovat průnik všech tří, ideál je vzájemné překrytí a splynutí = žít naplno biblický model rodiny v tomto světě. 4. Rodina je klubko vztahů Některé vztahy jsou snadné, jiné nás ubíjejí, dalších se bojíme. Je třeba otevírat vztahy. Statistika manželství v církvi: Cca 10% dvojic v církvi se vůbec nemělo vzít. Jaká máme kriteria pro výběr partnera? Úmyslně kontroverzní názor: pokud se chceš jen oženit, vdát, klidně si vezmi i nevěřícího. Pokud chceš, aby tvoje rodina sloužila Hospodinu, potřebuješ věřící protějšek! Jak se stane, že se vezmou ti nepraví? Např. vztahy na bázi duchovní euforie, toho druhého nepoznáme v normálním životě. Cca 10% manželství jede jako namazané soustrojí, ruka v rukávě 40% - jejich manželství je jako puzzle, které se musí skládat, občas nevíte, jestli ta blankytně modrá je moře nebo obloha, ale postupně se skládá celkový obrázek 40% - je to jako trochu vadné puzzle, jednotlivé dílky se musejí přistřihnout, aby do sebe zapadly, nebát se odborníků, pastoračních a rodinných poradců, psychologů, ne na vše stačíme v dnešním komplikovaném světě ve sboru. Různé náměty (i z diskuze) Chybí duchovní vedení rodiny, rodinné pobožnosti, tuto dobrou tradici (od Jednoty bratrské) musíme předávat nově vznikajícím rodinám těch, kteří nevyrůstali ve věřícím prostředí. Rodinné pobožnosti hledat různé formy, Bible, křesťanská hudba a texty písní, společné čtení duchovní literatury, církevní historie, Rodina jako modla, neuctívejme rodinu jako modlu, rodina je prostředkem k praktickému milování Boha. 8

9 Přehlížení potřebnosti rodiny. Rodina je finanční jednotkou, pokud děti vnímají, že i při nedostatku rodiče odkládají desátek na Boží království, učí se něco o Boží ekonomice, výchova příkladem. (z poznámek sestavil Martin Hambálek) (NE)ŘEŠITELNÝ TROJÚHELNÍK RODINA-SLUŽBA-ZAMĚSTNÁNÍ seminář Martin Hambálek Letem světem Bible Tři základní směry lidské existence (zachování rodu-obživa-úcta ke Stvořiteli) Kde vznikl problém? (Gn 1,27-28 Gn 2,15-25) Jaké jsou důsledky? (Gn 3, ) Požehnání nebo prokletí? Novozákonní kontext vznik církve, laická služba, všeobecné kněžství Problém trvá (1.Kor 7, Tim 3,1-5.12) Náš životní styl Nejrůznější tvary a velikosti našich trojúhelníků Dvě základní podmínky najít těžiště (vyváženost), každý trojúhelník má těžiště! zavěsit v nebi (křesťanská funkčnost) a pak vyvažovat: Nastavme si správné priority Hledejme obdarování své rodiny (být Bohu užiteční) V jakém vývojovém stadiu rodiny jsme? Konzultujme uvnitř rodiny (manžel, manželka, děti) Ptejme se v církvi (přátelé i autority) Rozšiřujme osobní obzory (Bible, duchovní literatura, konference) Hledejme vzory a buďme vzory Dovolme pánu bohu mluvit do našeho trojúhelníku! SÁM NEBO OSAMĚLÝ seminář Mária Uhlíková Samota je problémem i řešením. T.Merton Samota i osamělost se týká toho, kdo je sám i kdo je ve vztahu. Osamocení nás bolí, samota je pokojná. Chceme-li sloužit druhým, nejdřív se musíme vyrovnat se svou samotou, abychom druhé nezraňovali a abychom je nevyužívali. Přátelit se se samotou. Obklopit se lidmi může samotu zvětšovat. Se všemi touhami přicházet k Bohu, protože On je tvůrcem tužeb. 9

10 Žádný člověk nemůže zaplnit Boží místo v životě člověka. Při stvoření světa Bůh viděl, že vše je dobré, až na jednu věc že Adam byl sám. Bůh stvořil ženu a přikázal ploďte se a množte. V NZ přichází ap. Pavel a vybízí k celibátu. Jak tomu rozumět? Do té doby posláním ženy bylo mít děti. Pavel říká, že žena má i jiné poslání. Manželství a být sám jsou rovnocenné. Nejen pro ty, kteří si to vybrali dobrovolně, ale i pro ty, kteří nikoho nenašli. V církvi je tlak, aby mladý člověk si někoho našel, že toto je nejlepší. 10

11 OBRAZ POUŠTĚ Samota jako poušť.izrael prožil 40 let na poušti, tam Bůh byl mnohem aktivnější. Poušť jako místo, kam Bůh posílá manu. Sytí svůj lid a každý den dává novou manu. I Ježíš prožil čas na poušti. Bylo to místo pokušení ďáblem, ale i místo, kde posluhovali andělé. Než Ježíš šel na poušť, slyšel Ty jsi můj milovaný syn. Bůh nám chce dávat manu sílu unést samotu každý den. Nedá nám sílu na celý život, ale pro každý nový den. Chce naši závislost. JAK PŘEMÁHAT OSAMĚLOST 1. Modlitba. psát si každý den zápisky. Vztáhnout si na sebe nějaký verš a modlit se ho celý den. 2. Přátelé 3. Smysl života 4. Aktivity Cesta křesťana nemusí být vždy cestou naplněných tužeb. VEČERNÍ PROGRAM 6 otázek, které klade Bůh člověku - Mirek Kulec Žalm 139, Chce to odvahu říci Bohu : Co si o mě myslíš? Jak mě vidíš TY? 1. KDE JSI? Adam Kde jsem já? Jaký je můj postoj před Bohem? Adam se schovával, za co se schovávám já? 2. KDE JE TVŮJ BRATR? Kain Je jen jeden problém, který nám brání milovat druhého, a to je naše pýcha. Láska není o pocitech, je to rozhodnutí. Kde jsou lidé, které jsem potkal ve svém životě? Co jsem pro ně znamenal? Podívej se na to Božím pohledem : celý svět umírá bez Boha, ale církev se baví.. Nech Ježíše, aby tě naučil milovat lidi. 3. CO MÁŠ VE SVÉ RUCE? Mojžíš Jaké máš dary? Život každého má smysl. Po spasení tím druhým největším darem je Boží záměr pro mě. Čím více nenávidím hřích, tím více chci, aby i lidé opouštěli hřích. Bůh ti dává do rukou dar. 4. KDO PŮJDE? Izaiáš 5. CO TADY DĚLÁŠ? - Eliáš Potřebujeme, aby naše srdce proměnil Bůh. 6. MILUJEŠ MĚ? Petr Miluješ Boha? Tak dělej! (Podle svých poznámek vybrala Irena Hambálková) 11

12 Schrána na desky Desatera v dějinách Izraele Bezmála sedm století od Hospodinova slibu Abrahamovi, že dá jeho potomstvu zemi, uběhlo jako voda a Jozue se svým lidem vstupují do Kenaanu. Přesněji řečeno, v roce 1406 př. Kr., vstupují do starobylého města Jericha, zvaného též Palmové město. 4. SE SCHRÁNOU KOLEM HRADEB JERICHA Jericho bylo prvním místem, které Izraelci získali při kenaanském záboru. Vykopávky spolu s radiokarbonovým datováním ukázaly, že Jericho pochází ze sedmého tisíciletí př. Kr. V rané a střední době bronzové mělo obrovské hradby o výšce až devíti metrů. Ani tato obranná síla nebyla pro generála Jozua nepřekonatelná, když spoléhal na Boha. Izraelci obsadili Jericho bez boje, podle jednoduchého strategického plánu, který určil Hospodin. Jozue podle něj poslušně postupoval: Průvod začal obcházet Jericho. První kráčeli ozbrojenci, za nimi sedm kněží, kteří troubili na polnice z beraních rohů. Pak šli kněží, kteří nesli schránu smlouvy na ramenou. Za schránou pak šel lid Izraele. Pochod byl klidný, tichý, jen kněží troubili na polnice jako o slavnostech. Průvod jednou obešel Jericho a vrátil se do tábora. Druhý až šestý den průvod obcházení města opakoval. Ale sedmého dne nastala změna. Průvod obešel město sedmkrát. Poslední obejití města bylo výjimečné. Kněží zatroubili na polnice a lid spustil hlasitý, válečný, vítězný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města. (Joz 6, 20b) Triumfální vstup Božího lidu do zaslíbené země byl vystřídán krutým Božím trestem pohanského města. Všechno, co bylo v městě, bylo vyhubeno ostřím meče jako klaté. (Joz 6, 21a) Slovo klaté vysvětlují Kraličtí jako zasvěcené Bohu, a proto zcela vyňato z lidské moci a lidského užívání. Izrael si nesměl pro sebe nic přivlastnit, neboť v Jerichu bylo všechno poskvrněno modlářstvím. Zlato, stříbro, drahocenné věci, které nezničil oheň, byly uloženy na poklad Hospodinova domu. Vykopávky a následné výzkumy potvrdily, že město zcela určitě lehlo v té době popelem a že potom nebylo dlouhou dobu osídleno. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. (Joz 6, 26) Tak přísahal Jozue. Ohlásil tím zánik všeho kenaanského, všeho, co souvisí s hříchem a modlami. Zároveň je ale ohlášena záchrana nevěstky Rachaby, jejího otce a všeho, co ji náleželo, neboť ve víře v jediného Boha ukryla posly, které Jozue vyslal na výzvědy do jejího města. Zábor Jericha nám poskytuje obraz smrti, krutého Božího trestu za hřích, a obraz života, Božího daru pro všechny bez rozdílu, kdo se celým srdcem obrátí k Hospodinu. K Jerichu se Boží lid vracel, aby Pánu Bohu děkoval za to, že za něj tenkrát bojoval. Každý rok chodili průvodem kolem rozvalin. Nevím, zda přitom nesli Boží schránu na ramenou. Podstatné bylo, že si připomínali velkolepý Boží čin spásy. Vždyť dostali od Hospodina svobodu, když je vyvedl z Egypta, Zákon, když je přivedl na Sínaj a zemi zaslíbenou, když je převedl přes Jordán a přivedl je do slíbeného Kenaanu do země oplývající mlékem a medem. Pán Bůh však neobdařil jen Izraelce. Celému světu daroval z lásky svého jediného Syna, Pána Ježíše Krista. Kdo v něho uvěří, získá věčný život v zemi nové, v zemi nám slíbené. (Zj. 21, 1 2) Literatura: Ladislav Vopelák 1. Bible, Český ekumenický překlad, Česká biblická společnost Ilustrovaná encyklopedie Bible, editor otec Michael Collins, Knižní klub R. B. Dillard, Tremper Longman, Úvod do Starého zákona, Návrat domů

13 Biblické hory 6 Hora TÁBOR místo duchovní mobilizace V červenci letošního roku si budeme připomínat pro český národ velice významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana z Husince. Jeho smrt vedla ke vzniku husitského hnutí a jedním ze symbolu tohoto hnutí se stalo město Tábor, které založil Jan Žižka na jaře roku Inspirací pro jeho pojmenování byl husitům biblický příběh Baráka a Debóry a s ním související hora Tábor. Tato kuželovitá hora připomíná svým tvarem naši horu Říp, ale je vyšší (588 m.n.m.) a rozložitější. Leží v Jizreelské rovině, asi 15 km západně od jižního cípu Genezaretského jezera a je z ní krásný výhled do okolí. Ne nadarmo v Žalmu 89., kde žalmista hovoří o Božím milosrdenství a stvořitelské moci, říká: Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. To nejdůležitější, co nám Bible říká o hoře Tábor a o dalších souvislostech, bude obsahem další části tohoto článku. BIBLICKO-HISTORICKÝ POHLED Místo děje: hora Tábor a okolí (viz výše) Doba děje: doba soudců, která tvoří přechod od doby Jozuovy k době královské a je zasazena do období asi od roku 1300 př.k. do roku 1050 př.k. Nás konkrétně zajímá rok 1216 př. K.,kdy došlo k vítězství Debóry a Báraka nad kenaanským králem Jabínem (potvrzují to keramické otisky nalezené v kenaanském městě Chasóru). Situace v izraelském národě souvisí s přítomnosti Kenaanců, kteří nebyli podle Božího příkazu (skrze Mojžíše) po obsazení země vyhlazeni a měli tak neustále negativní vliv na Izrael. Izraelci byli ve velkém pokušení přebírat jejich obřady plodnosti a obracet se k Baalovi o pomoc. A tak to byl koloběh hříchů a poroby vystřídaný úpěnlivými prosbami k Bohu o vysvobození a záchrany skrze Bohem povolané soudce. Účastníci děje: Siséra velitel kenaanského vojska a jeho 900 železných vozů Debóra žena Lapidótova, prorokyně (soudkyně) v Izraeli, která sedávala pod Debóřinou palmou mezi Rámou a Bet-elem Bárak z neftalijské Kedeše, velitel izraelských kmenů povolaný Debórou, váhavý člověk, kterému nestačí prorocké slovo Debóřino. Chce ji mít v boji po svém boku asi mu šlo o viditelnou Boží přítomnost Jáel cizinka, manželka Kenijce Chebera, která zavraždila Síseru CO SE UDÁLO V OKOLÍ HORY TÁBOR Vše je podrobně popsáno v knize Soudců ve 4. kapitole (+ 5. kapitola Debořina píseň). Zde jen stručně: Izraelci se dopouštěli zlého v Božích očích a tak je vydal v ruce kenaanského krále Jabína a jeho generála Sísery. Lid úpěl k Hospodinu a tehdy on skrze prorokyni Debóru přikazuje Bárakovi, aby vzal mužů z kmene Naftalí a Zabulón, 13

14 vytáhl s nimi na horu Tábor a tam že Hospodin vydá Síseru i s jeho železnými vozy do jeho rukou. Stalo se tak a v rozvodněném potoku Kíšon pod horou Tábor se utápí železná Síserova armáda. Sám Sísera utíká z boje, skryje se ve stanu ženy jménem Jáel. Ta ho příjme, pohostí a nato mu vrazí stanový kolík do spánku. Hrozné, ale v kontextu s událostmi a tehdejším způsobem jednání ve válečném stavu asi normální. Příčina jednání této ženy cizozemky, není jasná, ale Debóra prorokovala Bárakovi, že Sísera nezahyne jeho rukou, ale rukou ženy. Takže vedení Boží. HORA TÁBOR A MY Hora Tábor je pro nás symbolem: a) duchovní mobilizace ke zbožnému životu. Při pohledu na Boží lid všech dob, tedy i na nás, vidíme obecnou lidskou tendenci, kterou ten Zlý všemocně podporuje, dopouštět se toho, co je zlého v očích Božích. Proto apoštolé mnohokrát píší, že náš život je duchovní boj Nevedeme boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef. 6, 12) b) duchovní mobilizací k vysvobození z hříchů To je tehdy, když na člověka dopadne hřích plnou silou a mocí. To je potom jako boj pěšáků s armádou o 900 železných vozech. Tam je jediná možnost aby byl člověk vysvobozen Boží mocí a láskou v Pánu Ježíši. Hora Tábor je symbolem nejen odpuštění, ale i vysvobození a je opět předobrazem hory Golgoty, kde bylo pro nás toto odpuštění a vysvobození vydobyto. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. (Ef. 6, 10 11) DVĚ POZNÁMKY: a) Hora Tábor bývá podle katolické tradice spojována s Horou proměnění. Většina badatelů ale tento výklad nesdílí a to ze dvou důvodů. Za prvé podle archeol. vykopávek byla hora Tábor na přelomů století osídlena a my čteme, že byl Pán Ježíš na Hoře s učedníky a Mojžíšem a Eliášem sám. Za druhé pobýval Pán Ježíš s učedníky v té době v Caesareji Filipově, která leží na severu, na úpatí pohoří Chermón a je vzdálena od hory Tábor asi 80 km. S největší pravděpodobností byl Horou proměnění jeden z vrcholů pohoří Chermón. b) Na určení doby příchodu Izraele do Kenaanu a tím i doby soudců jsou opět dva pohledy. Jeden vychází z doby vlády faraona Ramesse II a zmínky v Exodu 1, 11 a ten klade dobu přechodu Jordánu asi do roku 1240 př.k. Druhý údaj vychází ze mnou zmíněného letopočtu 1216 př. K. (vítězství Báraka a Debóry), nalezeného nově na keramice a ten posunuje dobu příchodu do Kenaanu asi do roku 1400 př.k. Potom doba soudců spadá do období asi př. K. (nástup prvního krále Saula). V.Lukáš 14

15 Hora Tábor Biblické hory oprava historické chyby Milí čtenáři mých článků o biblických horách. Musím se vám omluvit za to, že jsem vás chtěl uvést v historický omyl. Ve článku o Samařanech (souvislost s horami Gerizim a Ébal) jsem vás mystifikoval údajem o tom, že Hospodin odvrhl Izraele od své tváře. A vystěhoval Izraele z jeho země do Asýrie. (2.Král. 17, 23) Čili Sargon II nebyl perský král, jak jsem uvedl v onom článku, ale asyrský král. Děkuji bratru Vopelákovi, že pozorně čte tyto články, že má historický přehled a nebojí se v lásce na chybu upozornit. V souvislosti s touto popisovanou biblickou událostí mně dovolte malý dovětek. Není moc biblických situací, kde bychom četli, že Hospodin na ty, kteří se ho nebojí a slouží jiným bohům, poslal lvy. Zde tomu tak bylo! Asyrský král přivedl do samařských měst lid z Babylona, Kútu, Avy, Chamátu a Sefarvajimu a usadil je tam. Ti se Hospodina nebáli, proto na ně Hospodin poslal lvy, kteří je dávili. (2.Král. 17, 24 25). Když se to dozvěděl asyrský král, rozhodl se poslat do Samaří jednoho z odtud odvedených kněží, aby odvrátil Boží hněv a aby tam ty nově přistěhovavší učil řádu Boha té země. Tak přišel jeden z těch kněží, které vystěhovali ze Samaří a usadil se v Bét-elu. A učil je, jak by se měli bát Hospodina (27. a 28. v.). Řekl bych, že to byl jeden z prvních misionářů. Jak to dopadlo se lvy nevíme, ale jak to dopadlo s přistěhovalci, to víme: Báli se sice Hospodina, ale přitom sloužili svým tesaným modlám i se svými syny a vnuky. (v. 41) VL 15

16 Služby CB Kázání v mp4 a textové podobě. Nahrávky biblických hodin v mp4. kancelář Archy Knihovna Irena Hambálková tel (půjčování knih vždy po shromáždění) Eva Heinová tel Prodej knih a hudby, Kavárna Dagmar Kalvachová D. tel Kurzy Alfa Martin Hambálek tel Awana klub Dagmar Kalenská tel Práce s dorostem Alois Blažek tel Schůzky mládeže Petra Jindrová tel Evergreeni Marek Kalvach tel Chválící skupinka Petr Kalvach tel Chválící skupinka Jiří Čermák tel Kancelář sboru, pokladník Marie Kampová tel tel Varhanní doprovod Daniel Chráska tel NOE Křesťanská a základní škola a mateřská škola FINANČNÍ DARY NA POTŘEBY ŠKOLY můžete posílat na účet školy: Číslo účtu: /2010 Fio banka, a.s. Konst. Symbol: Variabilní symbol pro ZŠ: 99 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Variabilní symbol pro MŠ: 88 a dále rodné číslo bez čísla za lomítkem Do poznámky uveďte Vaše číslo telefonu. Výbor pobočky: E L I M P a r d u b i c e o. s. křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Revizor hospodaření: Vladimír Lukáš předseda Eva Widenská Eva Brzáková Jaroslav Žítek Struktura činnosti. Kavárna a knihkupectví - vedoucí Dagmar Kalvachová (Dubinská) Seniorklub - vedoucí Vladimír Lukáš, zástupce - Petr Kalvach st. Číslo účtu (pro vaše případné sponzorské dary) /0800 (změna!) 16

17 Pravidelná setkání NEDĚLE Modlitební chvíle 09:00 hod. Archa,kavárna Bohoslužba 09:30 hod. Archa, velký sál Bohoslužba 09:15 hod. Kvasín ÚTERÝ Kurz Alfa 18:00 hod STŘEDA Seniorklub 16:45 hod. Archa, kavárna Studium Bible 18:15 hod. Archa, malý sál ČTVRTEK Klub maminek 09:00 hod. Archa, sudé týdny Awana klub 17:00 hod. Archa Studium Bible 18:30 hod. Kvasín, sudé týdny PÁTEK Dorost 16:30 hod. Archa, klubovna SOBOTA Mládež 18:00 hod. Archa, malý sál NEDĚLE Evergreeni 18:00 hod. Archa, malý sál Číslo účtu sboru CB Pardubice / 2010 Konstantní symbol 558 Variabilní symbol Při úhradách používejte prosím jako variabilní symbol své rodné číslo datum narození (bez čísla za lomítkem), před které uvedete toto dvojčíslí podle druhu určení platby. dary, desátky splátky dluhů ARCHY úhrada akce mládeže úhrada tábora AWANA zahraniční misie kurz Alfa úhrada Awana klubu účelové dary pro křesťanskou MŠ účelové dary pro křesťanskou školu zálohy Centrální telefonní síť Sborový list. Vychází jako občasník sboru Církve bratrské v Pardubicích. Všechny připomínky, podněty a nápady či modlitební předměty adresujte prosím redakci Sborového listu. Martin Tabačan Dagmar Kalvachová Pol. Uzávěrka příštího čísla květen Církev bratrská- Archa Pardubice Lonkova Pardubice Kazatel Martin Tabačan tel Starší sboru Pardubice Radomír Kalenský tel Marek Kalvach tel Dagmar Kalvachová Pol. tel Petr Kotas tel Daniel Pirkl tel Jakub Řehák tel Kvasín Pavel Oplištil tel Náklady na vydání tohoto čísla činí asi 10 Kč. 17

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, všude se setkáváme s nejrůznějšími problémy. V našich každodenních životech doma a v zaměstnání, v politice, v církvi

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 10 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 11/2014. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 11/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, v říjnu v našem sboru proběhly dvě mimořádné víkendové akce. První z nich byl poloviční víkend pro muže nazvaný Muži

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné.

Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Průvodce 02-2013/Úvod -1- Úvod Jakuba Vrtaňi, vikáře Církve bratrské v Dolní Lištné. Často se mluví o předmanželské smlouvě. Většinou u celebrit. Ale méně častěji o tom, že manželství je smlouva uzavřená

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013

Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho Dušan Pirc 30.11.2013 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách a pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák)

Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia pro skupinky na téma kniha Efezským (Napsal David Novák) Studia nemají za cíl systematicky projít celou knihou, i když její větší část pokrývají. Cílem je zběžné seznámení se s touto knihou a její

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY

TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY Jméno: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Žalm 119,105 BIBLE BOŽÍ DOPIS Víte, že : Bible se v Guinnesově knize rekordů objevuje celkem třikrát Bible byl vůbec

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více