Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/ Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky 1. Software virtualizace desktopu VDI (služba/dodávka/stavební 2. Licence OS virtualizovaných desktopů a serverů Win7 práce) : profi, Win server 2008 enterprise 3. Zálohování serveru, napájení UPS serveru 4. Implementace hardware a software virtualizace, nastavení učeben Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Sídlo zadavatele: Čs. armády 777, Milevsko Osoba oprávněná jednat Mgr. Dagmar Švárová, ředitelka školy, jménem zadavatele, vč. tel.: , kontaktních údajů (telefon a mail: ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, Mgr. Josef Kašpar vč. kontaktních údajů (telefon tel.: , a ová adresa): mail: Lhůta pro podávání nabídek Ukončení příjmu nabídek v 10:00 hodin (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Popis předmětu zakázky: 1. Zadávací požadavky na virtualizační software VDI 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Požadujeme řešení pro virtualizaci desktopů, které přeměňuje desktopy a aplikace Windows na službu na vyžádání, která je dostupná kterémukoliv uživateli, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení. Požadujeme uživatelsky orientované řešení virtualizace desktopů nové generace, které přináší komplexní systém poskytování desktopů a poskytuje Platné od Stránka 1 z 5

2 uživatelům nový, původní a přitom vždy personalizovaný desktop pokaždé, když se uživatel přihlásí, což zajišťuje, že výkon nikdy neklesne. Základní požadavky na virtualizačnísoftware : virtualizace serverů a desktopů centrální správa software učeben z jednoho centrálního obrazu (gold image) jednotné přihlašování na PC v učebně - jednotný uživatelský profil (jedno uživatelské jméno pro všechny virtuální v učebně) po restartu virtuálního PC návrat do výchozího stavu (reset do výchozího stavu gold image) možnost implementace klienta na staré PC s OS WinXP podpora multimedii a videa podpora USB zařízení podpora protokolu ICA, HDX podpora přístupu z tabletů, smartphonů, notebooků a tenkých klientů Počet licencí: 3 x server, 50x desktop 2. Licence OS počítačů a serverů virtualizace Win7pro, Win2008 R2 1x licence Win2008 R2 enterpriseedu (Microsoft SELECT) 50 x licence Windows Server CAL 2008 Sngl MVL User CAL edu (Microsoft SELECT) 50x licence pro počítače ve virtualizaci Win7 Pro edu upgrade (Microsoft SELECT) 50x licence kancelářského balíku Office2010 Pro edu (Microsoft SELECT) 3. Ostatní Zálohování dat serveru: 1x NAS storagepro 2x SATA HDD1000Mbit RAID1 2x 1TB SATAII HDD 1x externí disk USB 2.0 HDD 500GB Platné od Stránka 2 z 5

3 UPS napájení server: 1x UPS 230V 1000VA, USB 4. Implementace software virtualizace a nastavení učeben Úplná implementace a instalace hardware a software hypervisoru. 1. Instalace a konfigurace SW hypervisoru na stávající server 2. Instalace a konfigurace OS Win2008 serverů 3. Instalace a konfigurace PDC (active directory) 4. instalace konfigurace zálohování 5. instalace a konfigurace UPS 6. příprava gold image pro učebny s OS Win7 7. nastavení software VDI pro učebny Instalace software učebna č.3 a implementace virtualizace (23 PC s OS WinXPpro edu) Instalace software učebna č.12 a implementace virtualizace (17 PC s OS WinXPpro edu) Instalace software učebna č.7,9,17,4 a implementace virtualizace (4 PC s OS WinXPpro edu) Platné od Stránka 3 z 5

4 Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Typ zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky Místa dodání/převzetí nabídky: Předpokládaná hodnota zakázky dle provedeného průzkumu trhu bez DPH ,- Kč, cena s DPH ,- Kč Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Harmonogram: - Lhůta pro podání nabídek končí dnem v 10:00 hodin. Nabídky podané po tomto termínu budou vyřazeny a nebudou dále hodnoceny - Posuzování nabídek bude realizováno od 11:30 hodin. - Písemné oznámení o výsledku bude doručeno všem uchazečům do Smlouva o dodávce zboží bude podepsána do 15 dnů ode dne výběru dodavatele - Zboží bude dodáno do sídla zadavatele do (nejzazší termín dodání) Nabídky budou doručeny v listinné podobě poštou nebo osobnědo sekretariátu SOŠ a SOU, Milevsko, Čs. armády 777 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena (váha 100 %) Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Kopie dokladu o oprávnění k podnikání. Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Stačí prostá kopie. Vítězná firma doloží originál nebo úředně ověřenou kopii z obchodního rejstříku před podpisem smlouvy. Uvedený doklad nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Čestné prohlášení (viz příloha č. 3) Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být podána v neporušené obálce s adresou Platné od Stránka 4 z 5

5 Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: zadavatele a dodavatele. Dále bude na obálce uvedeno registrační číslo projektu, název projektu a nápis: NEOTVÍRAT výběrové řízení a) všechny nabídkové ceny budou uvedeny v členění dle krycího listu b) uchazeč předloží písemný návrh smlouvy o dílopodepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat; smlouva bude uzavřena dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nabídka bude podána v českém jazyce. Náklady spojené s podáním nabídky zadavatel nehradí. Zakázka bude splatná jednou fakturou po dodání veškerého zboží, žádné zálohy nebudou poskytovány. Nabídka bude obsahovat: 1. Krycí list nabídky 2. Návrh smlouvy 3. Čestné prohlášení Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Přílohy: 1. Krycí list nabídky 2. Čestné prohlášení Mgr. Dagmar Švárová ředitelka školy Platné od Stránka 5 z 5

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16 /01.0065 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více