I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby"

Transkript

1 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. LEDEN 2013

2 Dobrý den, milí bratři a sestry, přátelé, všechny vás zdravíme v novém roce Dobrou zprávou pro začátek tohoto roku je, že vy, kdo čtete tyto řádky, jste spolu s námi přežili konec světa z prosince minulého roku. Gratulujeme. To byl samozřejmě pokus o vtip. Rok 2013 bude pravděpodobně rokem, ve kterém nebude lehké si zachovávat dobrou náladu, uchovat si naději a střízlivý pohled na to, co se kolem nás bude dít. Mnoho z dění se bude přímo dotýkat nás osobně, mnohé věci a společenská témata budou médii zkreslována tak, aby vyvolávala spíše negativní náladu a beznaděj, a to mnohem více než jsme to doposud mohli z médií slyšet. (Prvních několik dní tohoto roku mi to jen potvrzuje.) Bude proto důležité zachovat si víru, naději a lásku. V Matoušově evangeliu 24,12 Ježíš říká: A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Láska v nás je ohrožena rozmnožením nepravosti. V loňském roce jsme byli svědky odhalení mnoha korupčních událostí, které šly skrze všechny politické strany a struktury společnosti. Z jedné strany to mohu použít ke kritice současné společnosti a politiky a posilovat negativní náladu, reptání a beznaděj v budoucnost, z druhé strany se na to str.2 mohu podívat střízlivýma očima. Pokud je zveřejněno tolik korupční kauz, může to být také známkou toho, že se začalo něco hýbat a věci jsou odhalovány a posílány před soudy. Jinak bychom o nich ani nevěděli, tak jak tomu bylo dříve. A to není zase tak špatná zpráva. To, jak to lidem podám, záleží na tom, jak je chci ovlivnit a co v nich chci vyvolat. Produkování negativních nálad, reptání a nejasných soudů vede k nedůvěře ve spravedlnost a k přesvědčení, že s nepravostí nemohu již nic dělat a bude to tak pořád. To pak vede k ochladnutí lásky mnohých. Chladná láska je lhostejná. S lhostejným člověkem si může kdokoli dělat cokoli. A o to tu jde. To je cílem zla, abychom se stali lhostejnými. Lhostejnost je od ďábla. Proto nenechme ochladnout svou lásku! Zkušenost několika posledních let mne přivedla k poznání, že milost a láska roste a buduje tam, kde je také právo a spravedlnost. Kde chybí, lidé nejsou schopni věřit v dobré věci a ani v milost a lásku. Nejsou ji schopni přijmout. To nás vede k tomu, abychom se v tomto roce více zaměřili na proměnu nepravostí ve spravedlnost. Na prvním místě v nás samotných, mezi námi ve sboru a centrech, ale i kolem nás. Věřím, že i díky tomu poroste láska a milost mezi námi. Proto, abychom mohli střízlivě posoudit situace a věci kolem nás

3 musíme je osvětlit skrze Boží pravdy. Budeme se o to snažit v našem zpravodaji, ale také na úvodní webové stránce, a to tak, že budeme komentovat všechny události, které budou mít vliv na naši společnost. Hned začátek tohoto roku nám přináší několik takových témat. Amnestie a volba prezidenta. Oběma těmito tématy se zabýváme v prvním zpravodaji tohoto roku, který vyjde na webu koncem tohoto týdne (komentáře však vydáme i samostatně na hlavní stránce webu). Přejeme Vám osobně mnoho vroucí lásky a pokoj jak řeku po celý rok Bůh Vám žehnej. Kpt. Josef a Stanislava Knoflíčkovi OBSAH Na úvod str. 2-3 Ohlédnutí za prosincem str. 4-6 (Praha 3, Praha 5) Amnestie str. 6-8 Já a Armáda (2.část) str V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: SPRAVEDLNOST NENÍ SLEPÁ (VYUČOVÁNÍ O PRÁVU, SPRAVEDLNOSTI V CÍRKVI) Volba prezidenta str Dobrovolník roku 2012 str.15 str. 3

4 OHLÉDNUTÍ SE ZA PROSINCEM DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ÚČASTNILI PRODEJE VÝROBKŮ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. DĚKUJEME PRACOVNÍKŮM AZYLOVÉHO DOMU, PRACOVNÍKŮM ÚSTŘEDÍ A ČLENŮM PRAŽSKÉHO SBORU. TOUTO SBÍRKOU BYLO VYBRÁNO ZA PĚT DNÍ VÍCE NEŽ ,-KČ (Z TOHO ,- KČ PRO AS V PRAZE). DĚKUJEME TAKÉ VÁM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI TÍM, ŽE JSTE SI NĚKTERÝ Z VÝROBKŮ KOUPILI. NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ALE I VŠEM, KTEŘÍ JSTE NÁS PO CELÝ ROK PODPOROVALI, FANDILI, NEBO NÁS NESLI NA MODLITBÁCH. PRAHA Vystoupení Radostného stáří v Domově pro seniory v Krabčicích. Radostné stáří předneslo adventní pásmo, přišel nás pozdravit a poděkovat nám ředitel Domova p. David Michal Přijali jsme pozvání od Mgr. Davida Hrona, faráře CČSH do modlitebny na nám. Barikád. Stavěli jsme betlém, zpívali koledy, vyslechli duchovní zamyšlení a poslechli si několik varhanních skladeb. Je tu zima, ale dobře. Přijďte si to vyzkoušet v roce Ahoj. Pavel str Tradiční setkání s dětmi ze ZŠ Ostrovní v KC Biskupcova.

5 Děti předvedly divadelní představení, zpívali jsme koledy a povídali si o tom, jaké bývaly Vánoce dříve a jak je prožíváme dnes. Vzájemně jsme si předali vánoční dárečky. Zúčastnilo se celkem 43 dětí a seniorů Setkání se studenty z Mezinárodní křesťanské školy Praha (CISP) Tradiční předvánoční setkání. Abychom se více poznali, hráli jsme bingo, četli úryvek z Lukášova evangelia, zpívali koledy a prožili požehnaný čas. Zúčastnilo se celkem 30 lidí Vystoupení Radostného stáří pro klienty KC Biskupcova. Přednesli jsme adventní pásmo, vyslechli duchovní zamyšlení Rozloučení s A.Novákovou, při předvánoční setkání Radostného stáří. Paní Alena odcházela do důchodu. Děkujeme touto cestou za vykonanou práci a ještě jednou ji přejeme hodně Božího požehnání v důchodu. PRAHA proběhla přednáška na téma Od Egyptu k Izraeli zahrnující dobu od prvních zmínek o Egyptu až po prvního krále Izraele. Ve stejný den se sešli také návštěvníci angličtináři z Prahy 5 a z ústředí AS, aby společně oslavili Vánoční svátky jsme se sešli společně s návštěvníky KC v Praze tři na společné oslavě narození Ježíše Krista. Setkání proběhlo ve sboru Armády spásy. Návštěvníci zaplnili všechny židle. Přišli nás navštívit také zástupci města Prahy 5. Mimo Radostného stáří vystoupily děti ze ZŠ a také nově vznikající pěvecký sbor z KC v Praze 5. Opět ve stejný den dopoledne proběhl slavnostní oběd s programem a předáním dárků ubytovaným na Azylovém domě. str. 5

6 Na Štědrý večer jsme se tenkrát sešli v Lidické v Praze 5. Společně povečeřet a pobavit se přišlo 37 lidí. Většina z nich by jinak byla na Štědrý večer sama doma. Užili jsme si večera, dobře se najedli a hodně si měli toho co říci. Mimo Andreu Pekárkovou, která jako v předchozích letech zahrála a zazpívala, se opět představil nový pěvecký sbor Prahy 5. Zatím nemá název. I na Silvestra jsme se sešli, abychom ve sboru společně přivítali nový rok Mimo zábavy jsme se společně modlili. Nikdo neodešel bez modlitby a požehnání. str. 6 AMNESTIE Napsat tento článek jsem se rozhodl po masáži našich mozků médii, hlavně televizí Nova, která v nás buduje pocit něčeho odporného a špatného z vyhlášení amnestie. Způsob argumentace a podávání informací je na této televizi silně manipulační a zavádějící. Tato televize však má obrovský vliv na utváření veřejného mínění. Proto bych se na některé informace podávané touto televizí podíval obyčejným selským rozumem. 1. Televize, ale i mnoho dalších sdělovacích prostředků, hovoří o propuštěných tak, aby to vyvolalo zdání, že se díky amnestii obrovsky zvedla kriminalita. Když skutečně spočítám případy, o kterých se opakovaně mluví, jedná se o jednotky a dá se předpokládat, že se postupně zvednou na desítky a stovky po dokončení propouštění. Musíme si však také uvědomit, že dnes, kdy tento článek píši, bylo propuštěno téměř čtyři tisíce osob z vězení. (To znamená, že zhruba 99% z propuštěných nic po svém propuštění neudělalo do této chvíle.) Naopak naléhavostí, s jakou tyto zprávy redaktoři podávají, obrací veřejnost proti propuštěným, a tím jim i organizacím, které se jim snaží pomoci, obrovským způsobem stěžují práci.

7 2. Za další obrovskou manipulaci s veřejným míněním považuji informace o tom, že díky amnestii (jinými slovy díky prezidentovi) nejsou potrestáni lidé, kteří byli odsouzeni za korupční a velké finanční trestné činy. Ve většině případů jde o lidi, kteří si vetší část trestu odseděli a byli propuštěni na podmínku za dobré chování. Je jim odpuštěna podmínka, a to proto, že zbytek trestu byl do dvou let. Nebo medializovaný případ Jiřího Miškechova. Prezidentovi se dává za vinu, že není potrestán za zabití/vraždu, ale nebyl to prezident, kdo propouštěl osoby typu Tomáše Pitra na podmínky z vězení, ale soudy. Nebyl to prezident, kdo Miškechova odosoudil k podmíněnému trestu, ale opět soud, který mu dal podmínku. Na tyto lidi se stahuje amnestie díky zvláštním rozhodnutím soudu. Stejně tak se vztahuje amnestie na Trpišovského. Porovnejme situace lidí, kteří zavinili nehody s následkem smrti, nebo vážných zranění (to se může kdykoli stát každému z řidičů, a tím největším trestem je, že to člověk stále nese sebou!) s tím, co úmyslně a opakovaně dělal Trpišovský. Taky dostal podmínku, a proto se na něho vztahuje amnestie. Je to vina prezidenta nebo soudu, že dostal jen podmínku, když úmyslně ohrozil životy mnoha lidí? Tak bychom mohli pokračovat. A pak prominutí trestu starým lidem. Lidí, kterým je nad 75 let není ve věznici mnoho a v tomto věku nikdo z nich není již nebezpečný společnosti. Jde již většinou o nemocné lidi. 3. V neposlední řadě se prezidentovi vytýká, že amnestií končí většina neukončených kauz. A to dokonce těch z devadesátých let. Čí chyba je, že se věci u soudu neřeší i osm a více let? Často nemohlo dojít na řešení finančních vyrovnání, protože nebyly ukončeny soudy. V mnoha případech stále nemohli lidé nakládat s majetkem, nebo s dědictvím, nemohli nakupovat a prodávat, protože nebyly ukončeny soudy. Je chyba na straně prezidenta nebo soudů? Zkusme se vžít do role lidí, kteří byli do takových kauz vtaženi. Deset let jsou neustále v napětí. Neví, co bude zítra. A ne všichni museli být zrovna darebáky. Samozřejmě, že díky amnestii se dostali ven lidé, kteří si to nezaslouží, ale amnestie je druh milosti. Aby byla udělena, musí být někdo před tím odsouzen. Milost není pro nevinné, ti ji nepotřebují, ale pro viníky. Vyhlášení amnestie bude vždy spojeno se silnými emocemi, zvláště u těch, kterých se některý z trestných činů přímo dotýkal, nebo se dotýkal někoho z jejich okolí. Bude se zdát nespravedlivou. Milost není milostí, pokud omilostněný si jí musí něčím zasloužit. Milost souvisí s odpuštěním. Těžko se člověku odpouští v prostředí, které je zkorumpované, kde ruka ruku myje a pod. Osobně nevěřím tomu, že to tak je se všemi soudy, policisty, stáními žalobci. str. 7

8 Je to opět vinnou médií, že vyzdvihují jen ty záporné věci. Je mnohem více spravedlivých soudců než úplatných, a tak je to ve většině státních institucí. Nám však jsou ukazovány jen ty záporné, místo kladných příkladů. Navzdory opozici souhlasím s výrokem prezidenta, že pokud soudy budou lépe soudit, nebude potřeba amnestií. Také však vím, že je jednoduší vynést rozsudek podle zákona, než spravedlivě věc rozsoudit. Je těžké vynést skutečně spravedlivý rozsudek. Proto institut milosti, jakým amnestie je, bude vždy potřebný. Nechme na prezidentu, jak se svým právem naloží. V demokracii bude vždy potřeba slyšet a naslouchat různým názorů, ale přesto táhnout za jeden provaz. To je to, co se nyní nedaří, spíše naopak je vše dobré k tomu, když můžeme jít po krku vládě včetně premiérem podepsaná amnestie. To je však již z jiného soudku. Zkusme my všichni začít u sebe. Dívat se na své činy a měřit je právem a spravedlivě rozsoudit, pak možná budeme schopni přijmout sami milost a milost dávat. Tedy schopni odpouštět. Josef Knoflíček (Na fotce pod textem jsou odsouzené ženy, které jsou i s dětmi ve věznici, většina z nich byla amnestií propuštěná. I to je obrázek amnestie.) str.8

9 JÁ A ARMÁDA SPÁSY 2. část Můj nástup do Armády spásy byl také Božím dílem. V září 1997 jsem se vrátil z cestování po severních a západních Čechách do Havířova. Na konci roku jsem pozastavil své malování a nahlásil jsem se, na radu svého táty, na úřadu práce. Bylo to na Silvestra Hned po Novém roce jsem se modlil za to, abych mohl najít práci, která mi dá stabilní příjem a určitou jistotu. Byl jsem unavený z neustálé finanční nejistoty, kterou přináší svobodné povolání. Četl jsem inzeráty v novinách a modlil se za to, kam se mám jít zeptat. U jednoho inzerátu jsem dostal z Ducha svatého pokyn, abych se tam šel zeptat. Okamžitě jsem se oblékl a po mých zkušenostech s vedením Duchem svatým jsem nepochyboval o tom, že budu mít práci. Když jsem dorazil do firmy v jiné části Havířova, všichni se tam divili, co po nich chci. Nikoho nepřijímají a žádný inzerát nepodali. Nechápal jsem to. Inzerát jsem určitě několikrát četl a na modlitbách mi Duch svatý jasně ukázal, abych tam šel. Po cestě domů jsem nad tím vším přemýšlel a snažil se to pochopit, když na mne zavolal známý hlas. Rozhlédl jsem se a uviděl bratra z Apoštolské církve, kam jsem občas v Havířově chodil. Dali jsme se do řeči a já jsem mu po několika minutách řekl, co se stalo. Pracoval jako sociální pracovník v azylovém domě pro matky s dětmi. Jeho první reakcí bylo: Armáda bude otvírat noclehárnu a budou potřebovat pracovníky, tak zajdi za ředitelem a zeptej se. Vrátil jsem se domů a nejdřív jsem začal znovu hledat inzerát, na který jsem se byl vlastně zeptat. V těch novinách jsem ho nenašel. Pročetl jsem pro jistotu všechny noviny, které jsem měl doma, ale ten inzerát jsem už nikdy nenašel. Přesto vím, že jsem ho četl předtím několikrát a opisoval jsem si z něho adresu firmy. Pochopil jsem, že to bylo Boží vedení. Cílem toho, proč jsem vyšel ptát se na nabídku z inzerátu, nebyla práce v oné firmě, ale setkání s bratrem Jírou po cestě z té firmy. Sám od sebe bych do těch míst nešel, ani bych neměl důvod s tímto bratrem hovořit, protože jsem ho do té doby moc neznal. Bůh udělal vše tak, abych došel k tomu, že je to jeho nadpřirozené vedení a ne náhoda. Vždyť před rokem jsem prohlásil, že u takové organizace bych nikdy nepracoval. Celou noc jsem nad tím přemýšlel a ptal se Pána. Čím více jsem se ptal, tím více jsem byl přesvědčen, že je to ONO, co Pán po mě chce. Pochybnosti jsem však stále měl. Hlavně kvůli své mnohaleté kriminální minulost, neměl jsem žádné vzdělání (ze střední školy jsem utekl), nebyl jsem ničím vyučen a měl jsem nepořádek v papírech (neměl zápočtový list apod.). str. 9.

10 Ráno po probdělé noci jsem se rozhodl, že půjdu za ředitelem Armády spásy v Havířově. Modlil jsem se: Pane, je-li to tvá vůle, tak ti děkuji a vím, že to dobře dopadne. Mýlím-li se, pak to všechno zboř i v mém myšlení. Zavolal jsem, domluvil schůzku a vyrazil. Setkání s Přemkem Kopečkem, ředitelem Armády spásy v Havířově, patřilo mezi ty, na které se nezapomíná. Dříve jsme se viděli jednou, a to jen na chvíli, ale neznali jsme se. Přemek chtěl vědět, jakou mám představu o pomoci lidem. Vyklopil jsem mu svůj život, včetně všech mých trestů, potulování se, spaní po lesích, či sklepech, pití, ale také jak mne z toho Bůh dostal a jak mne vede dál. Vím, že jsem mluvil o snu, že lidé se mohou dostat z ulice a lesa do normálního života a někde na té cestě budu já s nataženou pomocnou rukou. Pak jsme se společně dlouho modlili a tekly nám slzy po tvářích. Na konci setkání mi teprve řekl, jak to bude s noclehárnou. Nevěděl, kdy přesně ji budou oficiálně otvírat, ale určitě se mnou počítá a dá mi vědět včas před nástupem. Odcházel jsem s jasným příslibem práce. Bylo to v úterý 6. ledna Do mého nástupu muselo ještě uplynout celých pět měsíců. Za tu dobu jsem se v Apoštolské církvi seznámil se Stáňou mou ženou, která také pracovala v Armádě spásy v komunitním centru. Naši svatbu jsme naplánovali na 20. června. Ve chvíli, kdy jsme měli sjednaný termín i svatební cestu se, ozval Přemek Kopeček, že mám 1. června nastoupit jako pečovatel na noclehárnu. Já ho zase informoval o svatbě a o tom, že máme domluvenou svatební cestu. Nevadilo mu to, chtěl mne mít na noclehárně. Tak jsem prvního června ráno nastoupil na první směnu. Při příchodu na první směnu mne však přivítala malá změna. U vchodu do areálu stála nová brána (nový plot kolem pozemku ještě nebyl) a před bránou několik palet naložených zámkovou dlažbou. První informace o své budoucí práci jsem dostával od vedoucího Milana Bureše při přenášení dlažby od brány na místa, kde se měla pokládat. Byla to pěkná fuška, ale skvělý začátek. Rozhovor při společné fyzické práci je úplně jiný, než v kanceláři. Prvních několik dní jsem pracoval pouze dopoledne, abych se seznámil s provozem, ale také jsem přebral některé administrativní úkoly. Po několika dnech jsem již pracoval sám. Dělali jsme dvacet čtyři hodin v kuse a pak jsme měli dva dny volna. Jednou za čas nám vyšel volný víkend. Moc jsem se tam ještě nerozkoukal a měl jsem svatbu a volno.. Bylo to období, kdy v Armádě spásy pracovalo velké množství věřících z Apoštolské církve, kde jsme se Stáňou měli svatbu. Přišla na ni většina zaměstnanců. Byl jsem překvapen zájmem a rodinnou atmosférou. Dostali jsme krásně zabalenou, průhlednou krabici plnou nejrůznějších knoflíků. Mezi nimi bylo nasypáno mnoho drobných mincí (v té době platily str. 10

11 ještě padesátníky), ale také papírové bankovky složené v krásné motýly. Po návratu ze svatební cesty jsme několik hodin přebírali knoflíky a mince. Jako pečovatelé jsme dělali věci, které by dnes nikdo nedělal. Kromě toho, že jsme klientům připravovali večeři (museli jsme vše připravit: nakrájet chleba, namazat, nebo rozdělit uzeniny na talíře apod.), jsme přes noc prali, sušili a žehlili prádlo, aby ráno mohli odejít v čistém. Samozřejmě, že to nebylo automaticky pro všechny, ale když někdo potřeboval prádlo vyprat, vyprali a vyžehlili jsme mu ho během noci. Dělal jsem to tak, že jsem se vždy modlil za toho člověka, kterému to prádlo patřilo, po celou dobu, co jsem ho žehlil. Myslím, že to přejali později i někteří další kolegové. Krátce po mém nástupu onemocněl můj vedoucí a já jsem musel převzít na tu dobu nějakou administrativu. Nic složitého, ale znamenalo to být v práci déle. Jednu dobu jsem se chodil domů jen vyspat. Bylo to pro mě nejvytíženější léto, které jsem do té doby zažil. Nestěžoval jsem si, naopak jsem v tom byl šťastný. Stáňa odjela v dovolené vařit na dětský tábor Apoštolské církve a já jsem trávil celou dobu na noclehárně. Dokonce i s našimi dětmi. Koncem léta, kdy se už vše dostalo do normálu, byli jsme opět všichni v práci a měli normální směny a já jsem konečně chodil domů tak, jak bych měl, ke mně promluvil Bůh. Řekl mi: Chci, abys tento dům vedl. Uděláš to pro mne? Ano, odpověděl jsem, ale musíš být se mnou. Budu, byla jeho odpověď. Pak ještě dodal: Zítra ti to přijdou nabídnout. Druhého dne nás Přemek a Marta Kopečkovi pozvali na večeři do restaurace. Do skvělé restaurace. Mělo to být překvapení, ale já jsem již věděl, co se děje. Po večeři při dezertu mi Přemek oznámil, že se mnou počítá jako s vedoucím noclehárny. On s Martou odchází do Šumperku, na jeho místo půjde můj vedoucí a já nastoupím na jeho místo. Dal mi tři dny na rozmyšlenou. Řekl jsem mu, že to již vím od předchozího dne od Pána, tak říkám ano. Měl jsem velkou radost. Jednak proto, že budu dělat to, co jsem začal milovat, ale hlavně, že se naplnilo slovo, které jsem dostal. Z toho jsem se radoval asi více. V radosti jsem si neuvědomil, že jsem udělal jednu chybu. Stáňa nevěděla, co jsem já věděl od Pána a mé okamžité ano při večeři ji zaskočilo. Měli jsme tři měsíce po svatbě, ale já jsem se rozhodoval jako za sebe. Měla však z toho také radost. Trvalo to dlouho, než jsem pochopil, že pokud vám Bůh něco jasně str. 11

12 oznámí, tak to neznamená, že to všichni kolem ví také. Neznamená to, že vám hned uvěří, že to a to je od Boha. Potřebují čas, potřebují o tom mluvit. To, co nepotřebují je slyšet toto říká Bůh, tečka. Je to především proto, že jim tím bereme možnost přijmout věci z Ducha svatého. Zvláště jedná-li se o rozhodnutí pro ně důležitá, do kterých je chceme zapojit, musí mít oni sami ujištění, že k vám mluvil Bůh. Nejlépe tak, že sami přijmou z Ducha totéž. Bůh mluví nejen ke mně, ale k našim bratřím a sestrám. Dokonce i k nevěřícím. JK (pokračování příště) VOLBA PREZIDENTA str. 12

13 Za několik dnů půjdeme volit nového prezidenta naší republiky. Bude to poprvé, kdy v historii České republiky se bude volit prezident v přímé volbě. Všichni se sice snaží, aby to bylo co nejpodobnější volbám v USA, ale základní věc tomu bude vždy chybět, a to důležitost a síla postavení prezidenta České republiky. Americký prezident a jeho pravomoc se dá tak trochu přirovnat ke spojení našeho předsedy vlády a prezidenta. Český prezident má omezené možnosti. Abychom pochopili jeho postavení, vybral jsem z Ústavy ČR jeho práva a povinnosti. Prosím, všimněte si, že u článku 63 je při všech jeho pravomocech nutný podpis někoho z vlády, aby to bylo platné! Také odpovědnost za taková rozhodnutí nese vláda. Ústava České republiky Hlava třetí - Moc výkonná Prezident republiky Čl. 62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Čl. 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, str. 13

14 c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. Čl. 64 (1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Jsem přesvědčen, že tak jak žijeme v období, kdy se věci a společnost nekontrolovatelně mění, tak to zasáhne i prezidentský úřad. Klausem končí éra prezidentů, jak jsme je doposud v historii ČR znali. Nový prezident (ať již bude zvolen kdokoli) vstoupí do situace, kdy bude jeho úřad radikálně proměněn a více podřízen Evropské unii. Postupně, ale rychleji než doposud, bude ukončována svrchovanost ČR, tak jako ostatních členů EU. To bude měnit i postavení prezidentů. Nepíši to jako kritiku něčeho špatného, ale pouze jako konstatování očekávání, že se to bude dít. Koho volit? Politická scéna posledních let je bojištěm, kde je povoleno všechno. Je povoleno vše, co zničí nebo oslabí politického protivníka, i když to je nečestné, nemorální, i když to poškozuje ČR. Chybí čest a odpovědnost. Osobní přesvědčení má přednost před jednotou. Lidé nejsou ochotni se něčeho vzdát. Chybí ochota obětovat své zájmy pro celek. V takové situaci potřebujeme prezidenta, který bude schopen obětovat své ambice pro čest, pravdu, spravedlnost. Je mezi kandidáty někdo takový? Jak to poznat? Prezidentem se nestává nikdo předem, ale teprve působením ve funkci. I ten, který se zdá nezpůsobilý, může se stát dobrým prezidentem a naopak. (Přísloví 21,1: Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.) Doposud jsem nenašel nikoho mezi kandidáty (a to sleduji jejich diskuze), který by mi vyhovoval jako prezident, i když mám představu o tom, kdo asi vyhraje. Určitě však půjdu volit, a tím se budu muset pro někoho rozhodnout. Budu se modlit, aby mne Bůh při této volbě vedl. JK str. 14

15 DOBROVOLNÍK ROKU 2012 Co je soutěž Dobrovolník roku. Cílem soutěže je ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají v neziskové či jiné organizaci či jsou prospěšní jednotlivci nebo skupině osob na území Prahy 3, a to alespoň po dobu jednoho roku. Kandidáta na ocenění může navrhnout fyzická osoba trvale žijící v Praze 3 nebo právnická osoba působící či sídlící na území třetí městské části. Podmínkou udělení ceny je ovšem souhlas kandidáta zapojit se do soutěže. Výběr kandidátů potom provádí výběrová komise složená ze zástupců neziskových organizací, městské části Praha 3 a místních medií. Komise je pětičlenná a její složení navrhuje zástupce starostky pro sociální věci a zdravotnictví. Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže BYLI OCENĚNI NEJLEPŠÍ DOBROVOLNÍCI ROKU 2012 V PRAZA 3. MEZI NIMI BYLA I NAŠE DOBROVOLNICE Z KOMUNITNÍHO CENTRA V BISKUPCOVĚ 36, PANÍ A L E N A M A T U C H O V Á. BLAHOPŘEJEME JI K TOMUTO OCENĚNÍ A PŘEJEME BRZKÉ UZDRAVENÍ, HODNĚ SÍLY, RADOSTI A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. JEŠTĚ JEDNOU VÁM ALENKO DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI.

16 PROGRAM SBORU V LEDNU 2013 Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 Mimořádné akce: PONDĚLÍ V HOD. - PŘEDNÁŠKA " OD JOZUA K JEŽÍŠOVI" STŘEDA V HOD. VYUČOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ DŮSTOJNÍKY A SLUŽEBNÍKY SBORU Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky

Hlava třetí Moc výkonná Prezident republiky Metodika moc výkonná - prezident republiky Žáci s pomocí Hlavy třetí Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993) a ústavního zákona 71/2012 sb. vypracují úkoly, které se týkají funkce prezidenta republiky. Učitel

Více

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky

Cíl Aktivní činností žáci získají přehled o postavení a kompetencích prezidenta republiky 6. PREZIDENT A JEHO POSTAVENÍ V NAŠÍ ÚSTAVĚ Zdroj: Saša Dobrovolná, Jan Zouhar Téma je zpracováno na základě třífázového modelu učení. Pro každou fázi nabízíme několik možných aktivit, které je možné se

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb., ústavního zákona č. 448/2001 Sb., ústavního zákona

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 1/1993 Sb. ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. prosince 1992 Změna: 347/1997 Sb. Změna: 300/2000 Sb. Změna: 448/2001 Sb. Změna: 395/2001 Sb. Změna: 515/2002 Sb. Změna: 319/2009 Sb. Změna: 71/2012 Sb. Změna:

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Rizikové skupiny, 2.ročník 2012/2013 Semestrální práce

Rizikové skupiny, 2.ročník 2012/2013 Semestrální práce Toto téma jsem zvolil, protože mi přijde jako zajímavé, kontroverzní a zároveň, vzhledem k nedávnému dění v naší republice, aktuální. Názory na amnestii jsou různé, někdo ji bere jako historický přežitek,

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Ústava ČR. Úvodní otázky

Ústava ČR. Úvodní otázky Ústava ČR Úvodní otázky Na základě textu Ústavy ČR odpovězte na otázky: 1. Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ ÚSTAVA ČR? JEDNOTLIVÉ ČÁSTI POJMENUJTE. 2. CO JE TO PREAMBULE? PODLE OBSAHU NAHRAĎTE SLOVEM ČESKÉHO PŮVODU.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Ústava ČR III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mgr.Celtová Dagmar

Ústava ČR III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mgr.Celtová Dagmar Ústava ČR III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Mgr.Celtová Dagmar I. DUM Ústava a stát VY_32_Inovace_01 I. Ústava a stát Stát lze obecně chápat jako politicky organizovanou společnost.

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Ústava České republiky. Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně. Preambule

Ústava České republiky. Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně. Preambule Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky; ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.; ústavního zákona č. 300/2000 Sb.; ústavního zákona č. 448/2001 Sb.; ústavního zákona č. 395/2001 Sb.; ústavního

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 1. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je součástí tematického celku Člověk a právo, je zaměřen na Ústavu České republiky.

Více

Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to:

Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to: Otázka: Ústavní právo Ústava Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Ústavní právo je soubor právních norem upravující nejdůležitější právní vztahy ve státě a to: Uspořádání státu Rozdělení

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015

Pozvání na večer modliteb a chval. Hledáme byt LISTOPAD/2015 Kontakty KAZATEL Rostislav Staněk tel: 602 323 941 email: rostislav.stanek@cb.cz STARŠÍ Jiří Kubát tel: 605 421 299 email: kubat.jiri@tiscali.cz Jiří Lejsek tel: 734 473 808 email: lejsek.jiri@gmail.com

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní.

Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Srdečně Vás zveme na výstavu malíře Jaroslava Matějky, která je přístupná od 3. července do 31. srpna 2013. Výstava je prodejní. Jaroslav Matějka se narodil v roce 1940 v Litomyšli. Od roku 1960 žije ve

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 5. 10. 2013 31/2013 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 5. října 2013 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Kubík Tomáš Společná píseň č.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více