I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby"

Transkript

1 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. LEDEN 2013

2 Dobrý den, milí bratři a sestry, přátelé, všechny vás zdravíme v novém roce Dobrou zprávou pro začátek tohoto roku je, že vy, kdo čtete tyto řádky, jste spolu s námi přežili konec světa z prosince minulého roku. Gratulujeme. To byl samozřejmě pokus o vtip. Rok 2013 bude pravděpodobně rokem, ve kterém nebude lehké si zachovávat dobrou náladu, uchovat si naději a střízlivý pohled na to, co se kolem nás bude dít. Mnoho z dění se bude přímo dotýkat nás osobně, mnohé věci a společenská témata budou médii zkreslována tak, aby vyvolávala spíše negativní náladu a beznaděj, a to mnohem více než jsme to doposud mohli z médií slyšet. (Prvních několik dní tohoto roku mi to jen potvrzuje.) Bude proto důležité zachovat si víru, naději a lásku. V Matoušově evangeliu 24,12 Ježíš říká: A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Láska v nás je ohrožena rozmnožením nepravosti. V loňském roce jsme byli svědky odhalení mnoha korupčních událostí, které šly skrze všechny politické strany a struktury společnosti. Z jedné strany to mohu použít ke kritice současné společnosti a politiky a posilovat negativní náladu, reptání a beznaděj v budoucnost, z druhé strany se na to str.2 mohu podívat střízlivýma očima. Pokud je zveřejněno tolik korupční kauz, může to být také známkou toho, že se začalo něco hýbat a věci jsou odhalovány a posílány před soudy. Jinak bychom o nich ani nevěděli, tak jak tomu bylo dříve. A to není zase tak špatná zpráva. To, jak to lidem podám, záleží na tom, jak je chci ovlivnit a co v nich chci vyvolat. Produkování negativních nálad, reptání a nejasných soudů vede k nedůvěře ve spravedlnost a k přesvědčení, že s nepravostí nemohu již nic dělat a bude to tak pořád. To pak vede k ochladnutí lásky mnohých. Chladná láska je lhostejná. S lhostejným člověkem si může kdokoli dělat cokoli. A o to tu jde. To je cílem zla, abychom se stali lhostejnými. Lhostejnost je od ďábla. Proto nenechme ochladnout svou lásku! Zkušenost několika posledních let mne přivedla k poznání, že milost a láska roste a buduje tam, kde je také právo a spravedlnost. Kde chybí, lidé nejsou schopni věřit v dobré věci a ani v milost a lásku. Nejsou ji schopni přijmout. To nás vede k tomu, abychom se v tomto roce více zaměřili na proměnu nepravostí ve spravedlnost. Na prvním místě v nás samotných, mezi námi ve sboru a centrech, ale i kolem nás. Věřím, že i díky tomu poroste láska a milost mezi námi. Proto, abychom mohli střízlivě posoudit situace a věci kolem nás

3 musíme je osvětlit skrze Boží pravdy. Budeme se o to snažit v našem zpravodaji, ale také na úvodní webové stránce, a to tak, že budeme komentovat všechny události, které budou mít vliv na naši společnost. Hned začátek tohoto roku nám přináší několik takových témat. Amnestie a volba prezidenta. Oběma těmito tématy se zabýváme v prvním zpravodaji tohoto roku, který vyjde na webu koncem tohoto týdne (komentáře však vydáme i samostatně na hlavní stránce webu). Přejeme Vám osobně mnoho vroucí lásky a pokoj jak řeku po celý rok Bůh Vám žehnej. Kpt. Josef a Stanislava Knoflíčkovi OBSAH Na úvod str. 2-3 Ohlédnutí za prosincem str. 4-6 (Praha 3, Praha 5) Amnestie str. 6-8 Já a Armáda (2.část) str V PŘÍŠTÍM ČÍSLE: SPRAVEDLNOST NENÍ SLEPÁ (VYUČOVÁNÍ O PRÁVU, SPRAVEDLNOSTI V CÍRKVI) Volba prezidenta str Dobrovolník roku 2012 str.15 str. 3

4 OHLÉDNUTÍ SE ZA PROSINCEM DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE ÚČASTNILI PRODEJE VÝROBKŮ NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ. DĚKUJEME PRACOVNÍKŮM AZYLOVÉHO DOMU, PRACOVNÍKŮM ÚSTŘEDÍ A ČLENŮM PRAŽSKÉHO SBORU. TOUTO SBÍRKOU BYLO VYBRÁNO ZA PĚT DNÍ VÍCE NEŽ ,-KČ (Z TOHO ,- KČ PRO AS V PRAZE). DĚKUJEME TAKÉ VÁM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI TÍM, ŽE JSTE SI NĚKTERÝ Z VÝROBKŮ KOUPILI. NAŠE PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ ALE I VŠEM, KTEŘÍ JSTE NÁS PO CELÝ ROK PODPOROVALI, FANDILI, NEBO NÁS NESLI NA MODLITBÁCH. PRAHA Vystoupení Radostného stáří v Domově pro seniory v Krabčicích. Radostné stáří předneslo adventní pásmo, přišel nás pozdravit a poděkovat nám ředitel Domova p. David Michal Přijali jsme pozvání od Mgr. Davida Hrona, faráře CČSH do modlitebny na nám. Barikád. Stavěli jsme betlém, zpívali koledy, vyslechli duchovní zamyšlení a poslechli si několik varhanních skladeb. Je tu zima, ale dobře. Přijďte si to vyzkoušet v roce Ahoj. Pavel str Tradiční setkání s dětmi ze ZŠ Ostrovní v KC Biskupcova.

5 Děti předvedly divadelní představení, zpívali jsme koledy a povídali si o tom, jaké bývaly Vánoce dříve a jak je prožíváme dnes. Vzájemně jsme si předali vánoční dárečky. Zúčastnilo se celkem 43 dětí a seniorů Setkání se studenty z Mezinárodní křesťanské školy Praha (CISP) Tradiční předvánoční setkání. Abychom se více poznali, hráli jsme bingo, četli úryvek z Lukášova evangelia, zpívali koledy a prožili požehnaný čas. Zúčastnilo se celkem 30 lidí Vystoupení Radostného stáří pro klienty KC Biskupcova. Přednesli jsme adventní pásmo, vyslechli duchovní zamyšlení Rozloučení s A.Novákovou, při předvánoční setkání Radostného stáří. Paní Alena odcházela do důchodu. Děkujeme touto cestou za vykonanou práci a ještě jednou ji přejeme hodně Božího požehnání v důchodu. PRAHA proběhla přednáška na téma Od Egyptu k Izraeli zahrnující dobu od prvních zmínek o Egyptu až po prvního krále Izraele. Ve stejný den se sešli také návštěvníci angličtináři z Prahy 5 a z ústředí AS, aby společně oslavili Vánoční svátky jsme se sešli společně s návštěvníky KC v Praze tři na společné oslavě narození Ježíše Krista. Setkání proběhlo ve sboru Armády spásy. Návštěvníci zaplnili všechny židle. Přišli nás navštívit také zástupci města Prahy 5. Mimo Radostného stáří vystoupily děti ze ZŠ a také nově vznikající pěvecký sbor z KC v Praze 5. Opět ve stejný den dopoledne proběhl slavnostní oběd s programem a předáním dárků ubytovaným na Azylovém domě. str. 5

6 Na Štědrý večer jsme se tenkrát sešli v Lidické v Praze 5. Společně povečeřet a pobavit se přišlo 37 lidí. Většina z nich by jinak byla na Štědrý večer sama doma. Užili jsme si večera, dobře se najedli a hodně si měli toho co říci. Mimo Andreu Pekárkovou, která jako v předchozích letech zahrála a zazpívala, se opět představil nový pěvecký sbor Prahy 5. Zatím nemá název. I na Silvestra jsme se sešli, abychom ve sboru společně přivítali nový rok Mimo zábavy jsme se společně modlili. Nikdo neodešel bez modlitby a požehnání. str. 6 AMNESTIE Napsat tento článek jsem se rozhodl po masáži našich mozků médii, hlavně televizí Nova, která v nás buduje pocit něčeho odporného a špatného z vyhlášení amnestie. Způsob argumentace a podávání informací je na této televizi silně manipulační a zavádějící. Tato televize však má obrovský vliv na utváření veřejného mínění. Proto bych se na některé informace podávané touto televizí podíval obyčejným selským rozumem. 1. Televize, ale i mnoho dalších sdělovacích prostředků, hovoří o propuštěných tak, aby to vyvolalo zdání, že se díky amnestii obrovsky zvedla kriminalita. Když skutečně spočítám případy, o kterých se opakovaně mluví, jedná se o jednotky a dá se předpokládat, že se postupně zvednou na desítky a stovky po dokončení propouštění. Musíme si však také uvědomit, že dnes, kdy tento článek píši, bylo propuštěno téměř čtyři tisíce osob z vězení. (To znamená, že zhruba 99% z propuštěných nic po svém propuštění neudělalo do této chvíle.) Naopak naléhavostí, s jakou tyto zprávy redaktoři podávají, obrací veřejnost proti propuštěným, a tím jim i organizacím, které se jim snaží pomoci, obrovským způsobem stěžují práci.

7 2. Za další obrovskou manipulaci s veřejným míněním považuji informace o tom, že díky amnestii (jinými slovy díky prezidentovi) nejsou potrestáni lidé, kteří byli odsouzeni za korupční a velké finanční trestné činy. Ve většině případů jde o lidi, kteří si vetší část trestu odseděli a byli propuštěni na podmínku za dobré chování. Je jim odpuštěna podmínka, a to proto, že zbytek trestu byl do dvou let. Nebo medializovaný případ Jiřího Miškechova. Prezidentovi se dává za vinu, že není potrestán za zabití/vraždu, ale nebyl to prezident, kdo propouštěl osoby typu Tomáše Pitra na podmínky z vězení, ale soudy. Nebyl to prezident, kdo Miškechova odosoudil k podmíněnému trestu, ale opět soud, který mu dal podmínku. Na tyto lidi se stahuje amnestie díky zvláštním rozhodnutím soudu. Stejně tak se vztahuje amnestie na Trpišovského. Porovnejme situace lidí, kteří zavinili nehody s následkem smrti, nebo vážných zranění (to se může kdykoli stát každému z řidičů, a tím největším trestem je, že to člověk stále nese sebou!) s tím, co úmyslně a opakovaně dělal Trpišovský. Taky dostal podmínku, a proto se na něho vztahuje amnestie. Je to vina prezidenta nebo soudu, že dostal jen podmínku, když úmyslně ohrozil životy mnoha lidí? Tak bychom mohli pokračovat. A pak prominutí trestu starým lidem. Lidí, kterým je nad 75 let není ve věznici mnoho a v tomto věku nikdo z nich není již nebezpečný společnosti. Jde již většinou o nemocné lidi. 3. V neposlední řadě se prezidentovi vytýká, že amnestií končí většina neukončených kauz. A to dokonce těch z devadesátých let. Čí chyba je, že se věci u soudu neřeší i osm a více let? Často nemohlo dojít na řešení finančních vyrovnání, protože nebyly ukončeny soudy. V mnoha případech stále nemohli lidé nakládat s majetkem, nebo s dědictvím, nemohli nakupovat a prodávat, protože nebyly ukončeny soudy. Je chyba na straně prezidenta nebo soudů? Zkusme se vžít do role lidí, kteří byli do takových kauz vtaženi. Deset let jsou neustále v napětí. Neví, co bude zítra. A ne všichni museli být zrovna darebáky. Samozřejmě, že díky amnestii se dostali ven lidé, kteří si to nezaslouží, ale amnestie je druh milosti. Aby byla udělena, musí být někdo před tím odsouzen. Milost není pro nevinné, ti ji nepotřebují, ale pro viníky. Vyhlášení amnestie bude vždy spojeno se silnými emocemi, zvláště u těch, kterých se některý z trestných činů přímo dotýkal, nebo se dotýkal někoho z jejich okolí. Bude se zdát nespravedlivou. Milost není milostí, pokud omilostněný si jí musí něčím zasloužit. Milost souvisí s odpuštěním. Těžko se člověku odpouští v prostředí, které je zkorumpované, kde ruka ruku myje a pod. Osobně nevěřím tomu, že to tak je se všemi soudy, policisty, stáními žalobci. str. 7

8 Je to opět vinnou médií, že vyzdvihují jen ty záporné věci. Je mnohem více spravedlivých soudců než úplatných, a tak je to ve většině státních institucí. Nám však jsou ukazovány jen ty záporné, místo kladných příkladů. Navzdory opozici souhlasím s výrokem prezidenta, že pokud soudy budou lépe soudit, nebude potřeba amnestií. Také však vím, že je jednoduší vynést rozsudek podle zákona, než spravedlivě věc rozsoudit. Je těžké vynést skutečně spravedlivý rozsudek. Proto institut milosti, jakým amnestie je, bude vždy potřebný. Nechme na prezidentu, jak se svým právem naloží. V demokracii bude vždy potřeba slyšet a naslouchat různým názorů, ale přesto táhnout za jeden provaz. To je to, co se nyní nedaří, spíše naopak je vše dobré k tomu, když můžeme jít po krku vládě včetně premiérem podepsaná amnestie. To je však již z jiného soudku. Zkusme my všichni začít u sebe. Dívat se na své činy a měřit je právem a spravedlivě rozsoudit, pak možná budeme schopni přijmout sami milost a milost dávat. Tedy schopni odpouštět. Josef Knoflíček (Na fotce pod textem jsou odsouzené ženy, které jsou i s dětmi ve věznici, většina z nich byla amnestií propuštěná. I to je obrázek amnestie.) str.8

9 JÁ A ARMÁDA SPÁSY 2. část Můj nástup do Armády spásy byl také Božím dílem. V září 1997 jsem se vrátil z cestování po severních a západních Čechách do Havířova. Na konci roku jsem pozastavil své malování a nahlásil jsem se, na radu svého táty, na úřadu práce. Bylo to na Silvestra Hned po Novém roce jsem se modlil za to, abych mohl najít práci, která mi dá stabilní příjem a určitou jistotu. Byl jsem unavený z neustálé finanční nejistoty, kterou přináší svobodné povolání. Četl jsem inzeráty v novinách a modlil se za to, kam se mám jít zeptat. U jednoho inzerátu jsem dostal z Ducha svatého pokyn, abych se tam šel zeptat. Okamžitě jsem se oblékl a po mých zkušenostech s vedením Duchem svatým jsem nepochyboval o tom, že budu mít práci. Když jsem dorazil do firmy v jiné části Havířova, všichni se tam divili, co po nich chci. Nikoho nepřijímají a žádný inzerát nepodali. Nechápal jsem to. Inzerát jsem určitě několikrát četl a na modlitbách mi Duch svatý jasně ukázal, abych tam šel. Po cestě domů jsem nad tím vším přemýšlel a snažil se to pochopit, když na mne zavolal známý hlas. Rozhlédl jsem se a uviděl bratra z Apoštolské církve, kam jsem občas v Havířově chodil. Dali jsme se do řeči a já jsem mu po několika minutách řekl, co se stalo. Pracoval jako sociální pracovník v azylovém domě pro matky s dětmi. Jeho první reakcí bylo: Armáda bude otvírat noclehárnu a budou potřebovat pracovníky, tak zajdi za ředitelem a zeptej se. Vrátil jsem se domů a nejdřív jsem začal znovu hledat inzerát, na který jsem se byl vlastně zeptat. V těch novinách jsem ho nenašel. Pročetl jsem pro jistotu všechny noviny, které jsem měl doma, ale ten inzerát jsem už nikdy nenašel. Přesto vím, že jsem ho četl předtím několikrát a opisoval jsem si z něho adresu firmy. Pochopil jsem, že to bylo Boží vedení. Cílem toho, proč jsem vyšel ptát se na nabídku z inzerátu, nebyla práce v oné firmě, ale setkání s bratrem Jírou po cestě z té firmy. Sám od sebe bych do těch míst nešel, ani bych neměl důvod s tímto bratrem hovořit, protože jsem ho do té doby moc neznal. Bůh udělal vše tak, abych došel k tomu, že je to jeho nadpřirozené vedení a ne náhoda. Vždyť před rokem jsem prohlásil, že u takové organizace bych nikdy nepracoval. Celou noc jsem nad tím přemýšlel a ptal se Pána. Čím více jsem se ptal, tím více jsem byl přesvědčen, že je to ONO, co Pán po mě chce. Pochybnosti jsem však stále měl. Hlavně kvůli své mnohaleté kriminální minulost, neměl jsem žádné vzdělání (ze střední školy jsem utekl), nebyl jsem ničím vyučen a měl jsem nepořádek v papírech (neměl zápočtový list apod.). str. 9.

10 Ráno po probdělé noci jsem se rozhodl, že půjdu za ředitelem Armády spásy v Havířově. Modlil jsem se: Pane, je-li to tvá vůle, tak ti děkuji a vím, že to dobře dopadne. Mýlím-li se, pak to všechno zboř i v mém myšlení. Zavolal jsem, domluvil schůzku a vyrazil. Setkání s Přemkem Kopečkem, ředitelem Armády spásy v Havířově, patřilo mezi ty, na které se nezapomíná. Dříve jsme se viděli jednou, a to jen na chvíli, ale neznali jsme se. Přemek chtěl vědět, jakou mám představu o pomoci lidem. Vyklopil jsem mu svůj život, včetně všech mých trestů, potulování se, spaní po lesích, či sklepech, pití, ale také jak mne z toho Bůh dostal a jak mne vede dál. Vím, že jsem mluvil o snu, že lidé se mohou dostat z ulice a lesa do normálního života a někde na té cestě budu já s nataženou pomocnou rukou. Pak jsme se společně dlouho modlili a tekly nám slzy po tvářích. Na konci setkání mi teprve řekl, jak to bude s noclehárnou. Nevěděl, kdy přesně ji budou oficiálně otvírat, ale určitě se mnou počítá a dá mi vědět včas před nástupem. Odcházel jsem s jasným příslibem práce. Bylo to v úterý 6. ledna Do mého nástupu muselo ještě uplynout celých pět měsíců. Za tu dobu jsem se v Apoštolské církvi seznámil se Stáňou mou ženou, která také pracovala v Armádě spásy v komunitním centru. Naši svatbu jsme naplánovali na 20. června. Ve chvíli, kdy jsme měli sjednaný termín i svatební cestu se, ozval Přemek Kopeček, že mám 1. června nastoupit jako pečovatel na noclehárnu. Já ho zase informoval o svatbě a o tom, že máme domluvenou svatební cestu. Nevadilo mu to, chtěl mne mít na noclehárně. Tak jsem prvního června ráno nastoupil na první směnu. Při příchodu na první směnu mne však přivítala malá změna. U vchodu do areálu stála nová brána (nový plot kolem pozemku ještě nebyl) a před bránou několik palet naložených zámkovou dlažbou. První informace o své budoucí práci jsem dostával od vedoucího Milana Bureše při přenášení dlažby od brány na místa, kde se měla pokládat. Byla to pěkná fuška, ale skvělý začátek. Rozhovor při společné fyzické práci je úplně jiný, než v kanceláři. Prvních několik dní jsem pracoval pouze dopoledne, abych se seznámil s provozem, ale také jsem přebral některé administrativní úkoly. Po několika dnech jsem již pracoval sám. Dělali jsme dvacet čtyři hodin v kuse a pak jsme měli dva dny volna. Jednou za čas nám vyšel volný víkend. Moc jsem se tam ještě nerozkoukal a měl jsem svatbu a volno.. Bylo to období, kdy v Armádě spásy pracovalo velké množství věřících z Apoštolské církve, kde jsme se Stáňou měli svatbu. Přišla na ni většina zaměstnanců. Byl jsem překvapen zájmem a rodinnou atmosférou. Dostali jsme krásně zabalenou, průhlednou krabici plnou nejrůznějších knoflíků. Mezi nimi bylo nasypáno mnoho drobných mincí (v té době platily str. 10

11 ještě padesátníky), ale také papírové bankovky složené v krásné motýly. Po návratu ze svatební cesty jsme několik hodin přebírali knoflíky a mince. Jako pečovatelé jsme dělali věci, které by dnes nikdo nedělal. Kromě toho, že jsme klientům připravovali večeři (museli jsme vše připravit: nakrájet chleba, namazat, nebo rozdělit uzeniny na talíře apod.), jsme přes noc prali, sušili a žehlili prádlo, aby ráno mohli odejít v čistém. Samozřejmě, že to nebylo automaticky pro všechny, ale když někdo potřeboval prádlo vyprat, vyprali a vyžehlili jsme mu ho během noci. Dělal jsem to tak, že jsem se vždy modlil za toho člověka, kterému to prádlo patřilo, po celou dobu, co jsem ho žehlil. Myslím, že to přejali později i někteří další kolegové. Krátce po mém nástupu onemocněl můj vedoucí a já jsem musel převzít na tu dobu nějakou administrativu. Nic složitého, ale znamenalo to být v práci déle. Jednu dobu jsem se chodil domů jen vyspat. Bylo to pro mě nejvytíženější léto, které jsem do té doby zažil. Nestěžoval jsem si, naopak jsem v tom byl šťastný. Stáňa odjela v dovolené vařit na dětský tábor Apoštolské církve a já jsem trávil celou dobu na noclehárně. Dokonce i s našimi dětmi. Koncem léta, kdy se už vše dostalo do normálu, byli jsme opět všichni v práci a měli normální směny a já jsem konečně chodil domů tak, jak bych měl, ke mně promluvil Bůh. Řekl mi: Chci, abys tento dům vedl. Uděláš to pro mne? Ano, odpověděl jsem, ale musíš být se mnou. Budu, byla jeho odpověď. Pak ještě dodal: Zítra ti to přijdou nabídnout. Druhého dne nás Přemek a Marta Kopečkovi pozvali na večeři do restaurace. Do skvělé restaurace. Mělo to být překvapení, ale já jsem již věděl, co se děje. Po večeři při dezertu mi Přemek oznámil, že se mnou počítá jako s vedoucím noclehárny. On s Martou odchází do Šumperku, na jeho místo půjde můj vedoucí a já nastoupím na jeho místo. Dal mi tři dny na rozmyšlenou. Řekl jsem mu, že to již vím od předchozího dne od Pána, tak říkám ano. Měl jsem velkou radost. Jednak proto, že budu dělat to, co jsem začal milovat, ale hlavně, že se naplnilo slovo, které jsem dostal. Z toho jsem se radoval asi více. V radosti jsem si neuvědomil, že jsem udělal jednu chybu. Stáňa nevěděla, co jsem já věděl od Pána a mé okamžité ano při večeři ji zaskočilo. Měli jsme tři měsíce po svatbě, ale já jsem se rozhodoval jako za sebe. Měla však z toho také radost. Trvalo to dlouho, než jsem pochopil, že pokud vám Bůh něco jasně str. 11

12 oznámí, tak to neznamená, že to všichni kolem ví také. Neznamená to, že vám hned uvěří, že to a to je od Boha. Potřebují čas, potřebují o tom mluvit. To, co nepotřebují je slyšet toto říká Bůh, tečka. Je to především proto, že jim tím bereme možnost přijmout věci z Ducha svatého. Zvláště jedná-li se o rozhodnutí pro ně důležitá, do kterých je chceme zapojit, musí mít oni sami ujištění, že k vám mluvil Bůh. Nejlépe tak, že sami přijmou z Ducha totéž. Bůh mluví nejen ke mně, ale k našim bratřím a sestrám. Dokonce i k nevěřícím. JK (pokračování příště) VOLBA PREZIDENTA str. 12

13 Za několik dnů půjdeme volit nového prezidenta naší republiky. Bude to poprvé, kdy v historii České republiky se bude volit prezident v přímé volbě. Všichni se sice snaží, aby to bylo co nejpodobnější volbám v USA, ale základní věc tomu bude vždy chybět, a to důležitost a síla postavení prezidenta České republiky. Americký prezident a jeho pravomoc se dá tak trochu přirovnat ke spojení našeho předsedy vlády a prezidenta. Český prezident má omezené možnosti. Abychom pochopili jeho postavení, vybral jsem z Ústavy ČR jeho práva a povinnosti. Prosím, všimněte si, že u článku 63 je při všech jeho pravomocech nutný podpis někoho z vlády, aby to bylo platné! Také odpovědnost za taková rozhodnutí nese vláda. Ústava České republiky Hlava třetí - Moc výkonná Prezident republiky Čl. 62 Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Čl. 63 (1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, str. 13

14 c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. Čl. 64 (1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Jsem přesvědčen, že tak jak žijeme v období, kdy se věci a společnost nekontrolovatelně mění, tak to zasáhne i prezidentský úřad. Klausem končí éra prezidentů, jak jsme je doposud v historii ČR znali. Nový prezident (ať již bude zvolen kdokoli) vstoupí do situace, kdy bude jeho úřad radikálně proměněn a více podřízen Evropské unii. Postupně, ale rychleji než doposud, bude ukončována svrchovanost ČR, tak jako ostatních členů EU. To bude měnit i postavení prezidentů. Nepíši to jako kritiku něčeho špatného, ale pouze jako konstatování očekávání, že se to bude dít. Koho volit? Politická scéna posledních let je bojištěm, kde je povoleno všechno. Je povoleno vše, co zničí nebo oslabí politického protivníka, i když to je nečestné, nemorální, i když to poškozuje ČR. Chybí čest a odpovědnost. Osobní přesvědčení má přednost před jednotou. Lidé nejsou ochotni se něčeho vzdát. Chybí ochota obětovat své zájmy pro celek. V takové situaci potřebujeme prezidenta, který bude schopen obětovat své ambice pro čest, pravdu, spravedlnost. Je mezi kandidáty někdo takový? Jak to poznat? Prezidentem se nestává nikdo předem, ale teprve působením ve funkci. I ten, který se zdá nezpůsobilý, může se stát dobrým prezidentem a naopak. (Přísloví 21,1: Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.) Doposud jsem nenašel nikoho mezi kandidáty (a to sleduji jejich diskuze), který by mi vyhovoval jako prezident, i když mám představu o tom, kdo asi vyhraje. Určitě však půjdu volit, a tím se budu muset pro někoho rozhodnout. Budu se modlit, aby mne Bůh při této volbě vedl. JK str. 14

15 DOBROVOLNÍK ROKU 2012 Co je soutěž Dobrovolník roku. Cílem soutěže je ocenit dobrovolníky, kteří pomáhají v neziskové či jiné organizaci či jsou prospěšní jednotlivci nebo skupině osob na území Prahy 3, a to alespoň po dobu jednoho roku. Kandidáta na ocenění může navrhnout fyzická osoba trvale žijící v Praze 3 nebo právnická osoba působící či sídlící na území třetí městské části. Podmínkou udělení ceny je ovšem souhlas kandidáta zapojit se do soutěže. Výběr kandidátů potom provádí výběrová komise složená ze zástupců neziskových organizací, městské části Praha 3 a místních medií. Komise je pětičlenná a její složení navrhuje zástupce starostky pro sociální věci a zdravotnictví. Letos se uskutečnil druhý ročník soutěže BYLI OCENĚNI NEJLEPŠÍ DOBROVOLNÍCI ROKU 2012 V PRAZA 3. MEZI NIMI BYLA I NAŠE DOBROVOLNICE Z KOMUNITNÍHO CENTRA V BISKUPCOVĚ 36, PANÍ A L E N A M A T U C H O V Á. BLAHOPŘEJEME JI K TOMUTO OCENĚNÍ A PŘEJEME BRZKÉ UZDRAVENÍ, HODNĚ SÍLY, RADOSTI A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ. JEŠTĚ JEDNOU VÁM ALENKO DĚKUJEME ZA VAŠI PRÁCI.

16 PROGRAM SBORU V LEDNU 2013 Modlitby: PO-PÁ 08:00 9:00 hod. Sbor Lidická 18, Praha 5 suterén Bohoslužby: NEDĚLE 8:30 hod. Azylový dům B. Bureše, Tusarova 60, Praha 7 NEDĚLE 10:00 hod. Komunitní centrum AS Biskupcova 36, Praha 3 NEDĚLE 16:00 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 (prosím, zvoňte) Skupinky: ÚTERÝ 13:00 hod. Biskupcova 38, Praha 3 STŘEDA 10:30 hod. Sbor Armády spásy Lidická 18a, Praha 5 ČTVRTEK 17:00 hod. Azylový dům B. Bureše Tusarova 60, Praha 7 Mimořádné akce: PONDĚLÍ V HOD. - PŘEDNÁŠKA " OD JOZUA K JEŽÍŠOVI" STŘEDA V HOD. VYUČOVÁNÍ PRO MÍSTNÍ DŮSTOJNÍKY A SLUŽEBNÍKY SBORU Adresa sboru: Lidická 18a, Praha 5, Telefon: ,

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

9. ročník Složky státní moci (pracovní list)

9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 9. ročník Složky státní moci (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.18-1 - Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Hlava první Základní ustanovení

Hlava první Základní ustanovení Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD STATUT A JEDNACÍ ŘÁD EXPERTNÍ SKUPINA KOMISE PRO APLIKACI NOVÉ CIVILNÍ LEGISLATIVY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen expertní skupina

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

SBOROVÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC-SRPEN 2012. Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz, tel.:773770223

SBOROVÝ ZPRAVODAJ ČERVENEC-SRPEN 2012. Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz, tel.:773770223 SBOROVÝ ZPRAVODAJ Žalm 27,11 Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. ČERVENEC-SRPEN 2012 Sbor Armády spásy, Lidická 18a, Praha 5, www.armadaspasypraha.cz,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy

Ústavní pořádek České republiky. Právo a právní předpisy Ústavní pořádek České republiky Ústavní pořádek České republiky tvoří - Ústava České republiky, - Listina základních práv a svobod, - ústavní zákony přijaté podle Ústavy České republiky, - ústavní zákony

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně)

Drazí přátelé, Bůh Vám žehnej. Josef a Stanislava Knoflíčkovi. VÁNOČNÍ (text písně) Sborový zpravodaj prosinec 2012 VÁNOČNÍ (text písně) Důvěra a láska Tvá vložila ho v náruč lidskou vydal jsi ho světu bezbranného nevinného Pohleď tam k horám pod hvězdu betlémskou na seně spí tam Pán

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67,

generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Nařízení č. 67, S B Í R K A N A Ř Í Z E N Í generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2013 Nařízení č. 67, kterým se vyhlašuje Dohoda o duchovní službě Podle ustanovení 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb.,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE

MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE MANUÁL PRO VOLBY, POTVRZOVÁNÍ A ČINNOST DOZORČÍCH RAD STŘEDISEK DIAKONIE ČCE 1. ÚVOD Dokument Manuál pro volby a potvrzování dozorčích rad středisek Diakonie ČCE vypracoval organizačně právní poradní odbor

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY

KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY ARMÁDA SPÁSY PRAHA KŘESŤANSKÝ SBOR ARMÁDY SPÁSY Jsme organizované společenství křesťanů, kteří zde našli svůj duchovní domov a Armádu spásy považují za svou církev. Jakou jsme církví: OTEVŘENOU jsme tady

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více