Zár í / Zveme vás na. EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zár í / 2011. Zveme vás na. EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday"

Transkript

1 Zár í / 2011 Zveme vás na EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday

2 Editorial E = mc 2 Přihlásit se k nejslavnější rovnici dějin fyziky je vlastně pěkná drzost. Einsteinův vzorec říká, že v každém kousku hmoty je ukryto nepředstavitelné množství energie. Dnes z ní dovedeme využít jen zlomek zlomku. A vědci říkají, že nikdy nedosáhneme na celek. Vydává: EMC Czech Republic s. r. o. Grafická úprava a sazba: IDG Czech Republic, a. s. To neznamená, že bychom se měli přestat snažit. Každé malé zlepšení může přinést veliký užitek. Tisk: OMIKRON s. r. o. O nevyužitém potenciálu se vždy dá uvažovat jako o příležitosti. Je pozoruhodné, jak málo lidí to dělá. S dnešním světem IT je to hodně podobné jako s energií skrytou ve hmotě. Skrytá síla je obrovská, ale její velká část spí. Víte o ní, ale nedovedete ji využít. Autory neoznačených příspěvků jsou Petr Koubský a pracovníci společností EMC a IDG. Přihlásit se k té rovnici je možná drzost, ale my jsme si na to troufli už dávno. Znovu a znovu potvrzujeme, že právem. EMC již 32 let pomáhá uživatelům získat z podnikových informačních systémů maximum. I proto jsme se rozhodli představit se vám, našim zákazníkům, cestou tradiční, a přece novou. Zveme vás na setkání nazvané EMC Day, které proběhne 22. září 2011 a na němž budete mít možnost poznat nás i jinak, než jste dosud byli zvyklí. Kontakt: V parku 2335/ Praha 4-Chodov Česká republika Tel.: Fax: Web: Ve spolupráci s časopisem COMPUTERWORLD ve vydavatelství IDG Czech Republic, a. s.

3 Ukládání dat Svět se mění nenápadně Dějí se věci, o nichž víte, ale nepřemýšlíte o nich. J edné z nich se říká datová exploze. Samozřejmě jste o ní slyšeli už mnohokrát. Do roku 2010 bylo na světě vytvořeno celkem 1,25 ZB dat. ZB znamená zettabajt a je to miliarda terabajtů, neboli dvě na sedmdesátou bajtů. Analytická firma IDC extrapolací dosavadního trendu spočítala, že v roce 2020 to bude 35,2 ZB. Neboli: zdvojnásobení ani ne za dva roky. Informatika se totiž také změnila, a to ve více ohledech najednou. Máme výkonnější a levnější hardware. Máme všudypřítomné a rychlé datové připojení. A máme úplně nové způsoby použití IT počínaje zabudovanými senzory ve zdech budov a konče Facebookem. To všechno generuje data, hodně dat. Máme mobilní telefony, kamery, navigace, používáme sociální sítě. Posíláme si y a SMS. Stále častěji používáme RFID čipy namísto čárového kódu. Přibývá oborů a činností, kde se pracuje s dříve nevídanými datovými objemy od filmových a postprodukčních studií po nemocnice, kde se vyhodnocují CT skeny. Celá moderní biologie a genetika se proměnily v počítačovou vědu řešící složité úlohy s velkými daty. Velký boom prožívá analýza obsahu sociálních sítí a vůbec datamining v internetu. Datová centra firem jako Google a Facebook patří k největším továrnám na světě. Čeho jsme svědky? 1. Kdysi, v počítačovém dávnověku, měla většina dat strukturovanou podobu. Nacházela se v databázích, tedy v tabulkách, tudíž spolu s každým údajem byl uložen jeho význam. Číslo v pátém sloupci a třetím řádku znamenalo výsledky prodeje výrobku číslo tři (a který to je, to se poznalo z jiné tabulky z číselníku) za měsíc květen. Tohle dávno není pravda. Dnes výrazně převládají nestrukturovaná data: textové soubory, y, obrázky, zvukové nahrávky, videa. Je jich čtyřikrát víc než strukturovaných a tento poměr dál roste. 2. Prozatím většinu dat vytvářejí lidé buď přímo, nebo prostřednictvím softwaru, který z dat dělá jiná data. Brzy se však rovnováha přehoupne a většina našich primárních dat bude generována automaticky. Půjde o záznamy z čidel, CCTV okruhů, geolokační data mapující pohyb osob a strojů a také metadata data o datech, pocházející především z webu a sociálních sítí. 4. Počet souborů roste rychleji než množství dat jinými slovy, přibývá malých datových souborů. To je opět dáno výstupy z čidel, z RFID, ukládáním komunikace v sociálních sítích apod. Z hlediska správy dat to není pohodlná situace. 5. Stále větší podíl dat je fyzicky ukládán v cloudu, tedy ve sdíleném prostoru mimo fyzický dosah uživatele. Služby jako Amazon EC2, Google Apps či Dropbox využívají jak individuální uživatelé, tak podniky a organizace, kromě toho přibývá cloudových služeb orientovaných výslovně na podnikové zákazníky. IDC odhaduje, že v roce 2020 bude třetina z oněch predikovaných 35 ZB uložena v cloudu. 6. Donedávna platilo, že kdo data vytváří, ten je spravuje. To změnily sociální sítě, webové a mobilní aplikace a celý koncept cloud computingu. Stále větší podíl dat dnes vytvářejí jednotlivci, ale odpovědnost za tato data je na firmách provozovatelích příslušných systémů Datová záplava není někde daleko za obzorem, ale všude kolem nás. Každý jednotlivec a podnik je její příčinou i její obětí. Dat si začaly všímat předpisy a zákony. Existuje mnoho povinností, jež jsou spojeny s jejich pořizováním a ukládáním. IDC odhaduje, že dnes se právní regulace týká asi 30 % veškerých dat, do deseti let to bude 50 %. 9. Před několika lety by byl tento výčet daleko kratší chyběly by v něm cloud, webové aplikace, sociální sítě. Během několika dalších let proto pravděpodobně vstoupí do hry faktory, o nichž zatím nic nevíme. Nejsme za změnou, jsme uprostřed ní. 10. Data nejsou totéž co informace. 3. Data žijí, jsou stále v pohybu. Modifikujeme je, ukládáme, odesíláme, vybíráme z nich. Zálohujeme je a archivujeme. Spravujeme jejich historii, zaznamenáváme vývoj verzí. Máme v nich spousty redundancí, duplicit a skoro duplicit, což někdy může být záměr, častěji však spíš nechtěný vedlejší efekt a zdroj problémů. 1 Když chceš něco, co jsi nikdy neměl, musíš udělat něco, co jsi nikdy neudělal. anonym

4 Ukládání dat Data jsou prostředkem, informace cílem Smyslem dat by měla být použitelná informace. Jenže dnes se ohromné množství dat vytváří prostě proto, že to jde. Starý problém hledání jehly v kupce sena tak dostává docela nový rozměr. T výkonu a datové kapacity od zrychlování datových operací až po archivaci. Software je ovšem jednotný, takže společné jsou i systém souborů, řízení a správa těchto rozmanitých konfigurací. váří v tvář datové záplavě potřebujeme několik zásadních dovedností: J ak získat požadovanou informaci? Jak maximálně využít nestrukturovaná data, která jsou pro dolování informací mnohem méně vhodná než databáze? Jak vědět, co máme schovávat a co ne? Jak zvládnout archivaci, zálohování a deduplikaci dat? Na co data fyzicky ukládat a na čem je dlouhodobě uchovávat? Jak vyhovět všem zákonům a předpisům pro práci s daty? Jak data chránit před zneužitím a poškozením? Není to vlastně nic nového. Jen to probíhá mnohem rychleji, v mnohem větších objemech a s mnohem rozmanitější surovinou než dřív. O datových úložištích nelze nadále uvažovat staticky Objem dat se zdvojnásobí, jak už víme, dříve než za dva roky a to se neděje za devatero horami, ale všude, tedy také u vás v podniku. Musíte brát v úvahu i krátkodobý výhled provozu podnikové informatiky. Nejde jen o potřebnou kapacitu, ale také o rychlost, výkon, řiditelnost a náklady. Pokud se při zdvojnásobení objemu dat zdvojnásobí i tyto parametry, je situace špatná a neudržitelná. Aby se to nestalo, je třeba sáhnout po nových technologiích, jež jsou postaveny s ohledem na dnešní i zítřejší požadavky. Jejich základem je software umožňující řídit clusterová datová úložiště. Klíčem k jejich škálovatelnosti je virtualizace a pružné rozložení okamžité zátěže. Jde o stejný princip, jaký se uplatňuje již delší dobu u serverů. Při správě dat však jde o mimořádně náročnou problematiku. EMC disponuje unikátním řešením zabudovaným do produktové řady Isilon. Ta umožňuje zvolit téměř libovolnou hardwarovou konfiguraci, takže může sloužit pro různé účely v závislosti na kombinaci 2 Isilon, stejně jako produktová řada Atmos, dobře poslouží hlavně při práci s velkými a rychle rostoucími objemy nestrukturovaných dat v oblasti zpracování vizuálních médií, v lékařských a biologických aplikacích, při práci s geolokačními daty. Základní řady datových úložišť VNX a VMAX jsou zase užitečným řešením optimalizovaným pro klasické aplikace typu ERP, ať už jde o systémy SAP, Oracle či Microsoft, i pro souborové systémy Windows, Linuxu či Mac OS. Zásadní je opět software pro práci s datovým obsahem jeho správu, zálohování, archivaci a deduplikaci. Zálohovací zařízení produktových řad Data Domain a Avamar se dodávají ve dvou provedeních: jako funkční celek hardwaru a softwaru či jako čistě softwarové virtuální zařízení. Princip deduplikace je velmi jednoduchý: ve výchozích datech se najdou všechny shodné úseky a nahradí se odkazy. Každý z původně duplicitních úseků je tedy v cílových datech uložen jen jednou a doplněn odkazem informací, kam všude patří. Jednoduchý princip samozřejmě neznamená jednoduchou realizaci takto přímočarý algoritmus by byl mimo jiné neúnosně pomalý. Místo celých bloků dat se proto pracuje s jejich otisky (hash). Účinnost se popisuje deduplikačním poměrem: např. 10 : 1 znamená, že objem dat po deduplikaci poklesl na desetinu. Ukážu vám, proč úvahy o levné pracovní síle tak snadno vedou k chybám. Když si například chcete koupit mercedes, je německá pracovní síla pro ten účel ta nejlevnější na světě. Tyler Cowen, americký ekonom

5 Ukládání dat Soubory Pro webové aplikace, dlouhodobé úložiště Atmos Pro HPC, multimédia, extrémní kapacity Isilon Menší firmy Nestrukturovaná data Ukládat VNX Střední podniky Symmetrix VMAXe Systémy v korporátním prostředí Symmetrix VMAX Data Objekty Centera S certifikací Archivovat S maximální efektivitou DataDomain S deduplikací v cíli Zálohovat S deduplikací na zdroji Avamar Data jsou údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Informaci tvoří kódovaná data, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě. Zdroj: Wikipedie (upraveno) VMAXe Osmipatrový dort v kapesním balení Často se v praxi setkáváme s tím, že i menší firmy potřebují výkon a funkcionality standardně potřebné v korporátním prostředí. Pro tyto situace vytvořila společnost EMC klon svých podnikových úložišť pod produktovým jménem Symmetrix VMAXe. Zejména technologie FAST (Fully Automated Storage Tiering), která přesouvá data v různých tierech tak, aby rozložení zátěže maximálně korelovalo s možnostmi fyzické vrstvy úložiště, přináší zásadní úspory v investicích do zmiňovaných technologií. Architektura Řešení VMAXe už v základní konfiguraci obsahuje následující softwarové komponenty: VMAXe v sobě obsahuje standardní architekturu korporátních úložišť Symmetrix VMAX, tzv. Virtual Matrix, která umožňuje vzájemné propojení všech klíčových prvků v úložišti a přizpůsobení aktuální zátěži. Základem je tzv. VMAX engine, který v sobě integruje front-endovou funkcionalitu, globální paměť i back-endové propojení datových prvků. Diskové pole VMAXe může obsahovat až čtyři enginy, čímž poskytne výkon dostatečný pro většinu typů I/O zátěže, které může IT provoz ve střední firmě generovat. Shodná architektura s úložištěm korporátní úrovně je klíčová pro bezkonkurenční škálovatelnost v konfiguraci je možné začínat už s 24 harddisky a pokračovat víceméně plynule až po maximální počet 960 s celkovou kapacitou 1,3 PB. Softwarová výbava To, co dělá z produktu VMAXe pravé řešení, je software. V současnosti se disková pole zejména odlišují pokročilými funkcemi, které umožňují efektivní využívání nakupované kapacity. 3 E nginuity pro VMAXe s možností virtual provisioningu a integrovanou funkcí RecoverPoint Splitter. 100% virtual provisioning, který umožňuje nabízet klientským operačním systémům více kapacity, než je v úložišti fyzicky nainstalováno, a efektivně tak využívat prostory, které jsou sice alokovány, ale nevyužívány. RecoverPoint Splitter, jenž nahrazuje nákladná externí zařízení nebo speciální karty v hostitelských počítačích. Symmetrix FAST, který automaticky přesouvá data na odpovídající vrstvu v úložišti, což dovoluje snížit celkové náklady a vylepšit měřené parametry, jako jsou rychlost odezvy či množství obsluhovaných I/O operací. T imefinder, což je replika lokálních dat, zvyšující dostupnost aplikací a urychlující zotavení po případných haváriích. PowerPath SE, tedy řízení multipathingu v úložišti s funkcemi fail-over. Symmetrix Management Console a Performance Analyzer.

6 Cloud Computing V cloudu jsou Cloud umožňuje provozovat aplikace levněji než dosud, protože díky němu odpadají jak lokální správa a údržba, tak nákup licencí. To však není to hlavní. Důležitější je, že přináší informatice zcela nové možnosti. miliardy Bez cloudu by totiž nemohly existovat četné webové a mobilní aplikace včetně vyhledávání na webu. Je k nim zapotřebí ohromný výpočetní výkon, přičemž koncová stanice slouží jen pro odeslání požadavku a zobrazení výsledků. Kouzlo věci spočívá v odsunu všech výpočtů do cloudu. Už máte řečí o cloud computingu až nad hlavu? Nejste sami. Přesto však jde o reálnou a důležitou problematiku, nikoliv o marketingový módní trend. Možnosti spolupráce Dalším přínosem cloudů je spolupráce. Aplikace provozované v cloudu přirozeným způsobem podporují spolupráci libovolného počtu uživatelů. Nejlepší ukázkou jsou sociální sítě. Složité proprietární nástroje ustupují jednoduchým řešením, například na bázi Google Docs. S tává se to stále častěji: média se zmocní pojmu dřív než odborníci, vyždímají ho a překroutí. Ale nenechte se mýlit, cloud je vážná záležitost, v níž jde a půjde o miliardy. Definic je mnoho, každá trochu jiná, klidně se dá vystačit s tou nejjednodušší: cloud je dodávka výpočetního výkonu přes internet. Obvykle ale to už není součást definice se jeho použití platí podle skutečné spotřeby stejně jako u vody nebo plynu. Základ cloudů Infrastrukturním základem cloudu jsou výkonné datacentrum a broadband, softwarovým pak virtualizace serverů a datových úložišť, umožňující vysokou škálovatelnost tedy pružnou odezvu na rychlé změny zátěže. U individuálních uživatelů už cloud vyhrál. Chtějí-li používat poslední novinky chytré telefony, tablety, webové aplikace pak ani jinou možnost nemají. Postoj podniků je samozřejmě opatrnější. Je třeba řešit bezpečnostní rizika, právní aspekty, zálohování, mít připraveny únikové cesty. Zajímavým kompromisem jsou tzv. privátní cloudy služby vnitropodnikového datacentra, poskytované formou webových aplikací a škálovaného výkonu. Kombinují to lepší z obou světů, pružnost, technologickou vyspělost a samoobslužnou správu cloudu s jistotami uzavřeného systému. EMC je vedoucím dodavatelem infrastruktury pro cloud. Jde o datová úložiště, zejména ta, která jsou optimalizována pro nestrukturovaná data, řešení v oblasti bezpečnosti a další aspekty významné z hlediska cloudu. Vblock cloud-ready infrastruktura Technologické součásti Vblock Vblock je infrastrukturní řešení v kostce, které obsahuje síťovou vrstvu, úložiště, výpočetní výkon (servery) a virtualizační vrstvu. To vše se single point of contact podporou odpadá tedy zkoumání, ve které části se vyskytl potenciální problém a centrální správou i monitoringem, který je navázaný na specifické management nástroje jednotlivých vrstev řešení. Management EMC Ionix Unified Infrastructure Manager umožňuje přidělovat a sledovat prostředky od úrovně jednotlivých Vblocků po úroveň jednotlivých serverů Úložiště Od 8TB EMC Celerra NS-120 určeného pro Vblock 0 až po řádově petabajtové konfigurace EMC Symmetrix VMAX. Možnost využít tiering úložiště od EFD disků po méně výkonné SATA disky Síť Switche Cisco Nexus 1000V a Cisco MDS 9606 podporující technologii Unified Fabric Servery Bladové řešení Cisco UCS; od 4xB200 (C200) s 48 GB RAM v každém bladu až po 64xC250 šasi s 96 GB RAM v každém bladu Virtualizace VMware vsphere VBlock je výsledkem spolupráce společností VMware, Cisco Systems a EMC. Ty zformovaly alianci VCE (Virtual Computing Environment), která představuje dosud nejširší technologickou spolupráci mezi dodavateli různých částí infrastruktury. Tato spolupráce v reálu znamená sdílení výstupů z vývoje nových produktů, přizpůsobování technologií pro bezproblémovou integraci a v neposlední řadě také definované postupy při eskalaci řešených problémů v rámci podpory. Tento typ předpřipraveného řešení dává firmám možnost využít výhody cloud computingu v rámci vlastní infrastruktury a postupný přechod na vnitřní architekturu typu IaaS (Infrastructure as a Service způsob poskytování infrastruktury jako služby, bez vazby na kapitálové investice). Pokud potřeby přerostou aktuální konfiguraci, Vblock může být škálován jak v rámci jednoho balíčku (přidávání jednotlivých komponent), tak v rámci datového centra (přidávání celých Vblocků). EMC vytvořilo celou metodiku stavby datových center s použitím těchto předpřipravených infrastrukturních celků a jejich koncentrace do zón, která umožňuje dopředu odhadovat nároky na prostor, energii a chlazení. 4

7 Big Data Nenechte svá data napospas Pojem Big Data je ještě módnější, a tedy protivnější než cloud. Ale je také stejně reálný a závažný. Nepotřebuješ víc času. Potřebuješ se jen rozhodnout. Seth Godin, americký internetový guru B ig Data je souhrnné označení pro zpracování mimořádně velkých datových objemů novými prostředky, k nimž především patří jednak jiné než klasické relační databáze, jednak infrastruktura, na které je lze provozovat. Představte si Google a jeho databázi indexovaných webových stránek stále aktualizovaný obraz velké části internetu (těch stránek je v současné době kolem osmi miliard). Je zřejmé, že klasická databázová řešení tady nevyhovují. Google používá speciální vlastní databázový systém zvaný BigTable. Nebo si představte Facebook s jeho 700 miliony uživatelů, kteří neustále přidávají data a komunikují mezi sebou. Základem jeho softwarové infrastruktury je databázový systém Hadoop. Ten využívají i Amazon, Twitter a mnoho dalších webově orientovaných systémů a sociálních sítí. Jsou to velké objemy dat. A jsou to jiná data, než na jaká jsme zvyklí z běžných podnikových aplikací. A jsou to data, která budou spoluvytvářet budoucnost byznysu. EMC disponuje infrastrukturními řešeními, která práci s těmito daty podporují a doplňují. Kromě již popsané řady Isilon, vyvinuté s obzvláštním zřetelem k problematice Big Data, jde také o nástroje pro analýzu dat a jejich přeměnu v užitečné informace, což je například u sociálních sítí zásadní a obtížný požadavek. Firma EMC má v nabídce technologii Greenplum, jež je určena pro analytickou práci s rozsáhlými nestrukturovanými daty. Vytváří tak most mezi infrastrukturními a aplikačními řešeními. Staré škatulkování přestává v novém světě platit. Scale-out NAS 5

8 Archivace Big Data BI = Greenplum Software pro analýzu velkých dat Software Greenplum představený naší společností na jaře roku 2011 je založen na platformě Hadoop (masivně paralelní správa dat od společnosti Apache) a přináší nové možnosti analýzy velkého objemu dat během několika okamžiků. G reenplum HD totiž eliminuje režii a složitosti, kterou s sebou nesou těžkopádné nástroje a řešení dosud dostupné na trhu. K dispozici je ve dvou základních variantách, Community Edition a Enterprise Editions. Prvně jmenovaná představuje plně certifikovaný bezplatný softwarový stack, který je optimalizován pro provoz formou virtualizovaného stroje. Mimo jiné zajišťuje odolnost proti chybám u součástí Name Node a Job Tracker, které u standardních implementací softwaru Hadoop naopak představují místa náchylná k selhání. Greenplum HD Enterprise Edition je předurčen pro implementaci v podnikových datových centrech a nabízí mimo jiné funkce, jako jsou ochrana proti poruchám prostřednictvím automatizované detekce a notifikace nefunkčních uzlů, administrace více lokalit, podpora snapshotů či replikace na velkou vzdálenost. Poskytuje také zjednodušený přístup k datům v databázích pomocí rozhraní Network File System (NFS). Díky všem těmto funkcím poskytuje dvoj- až pětinásobné zvýšení výkonu oproti standardním balíčkovým verzím softwaru Apache Hadoop. Optimalizovaný analytický hardware K dispozici však máme i vysoce výkonné appliance Greenplum HD Data Computing Appliance (DCA) určené ke zpracování strukturovaných i nestrukturovaných datových sad pro účely obchodní analýzy. Zařízení vycházející ze serveru x86 kombinuje open source platformu Apache Hadoop s databází EMC Greenplum a mimo jiné podporuje externí tabulky softwaru Hadoop, díky čemuž umožňuje přístup k datům v souborovém systému HDFS (Hadoop Distributed File System), aniž je nutné data vyvolávat. Karmasphere, Microstrategy, Pentaho, SAS, SnapLogic, Talend či VMware. Kromě toho nabízíme i integrovanou řadu specializovaných služeb, podpory a školení, které uživatelům pomáhají urychlit nasazování datových skladů a obchodních analýz, jako je třeba Enterprise Business Analytics Assessment Service. Více informací najdete na adrese Klíčové vlastnosti Greenplum HD P řenositelnost aplikací. Greenplum HD nabízí rozhraní plně vyhovující standardnímu Hadoopu, což eliminuje potřebu měnit aplikace už vyvinuté pro distribuci od Apache. Jde například o framework MapReduce, datawarehousingový systém Hive či úložnou platformu HBase. P odpora vysoké dostupnosti. Fault-Tolerant Name Node a Task Tracker chrání uživatele od rizika selhání jednoho místa (single point of silure), které je s klasickou podobou Apache Hadoopu spojeno. I ntegrace s Greenplum Database: Greenplum Database podporuje externí tabulky Hadoopu, což uživatelům umožňuje přímo přistupovat k datům uloženým v systému HDFS. E nterprise Business Intelligence a Analytic Modeling Tool Support: EMC spolupracuje na klíčových komponentách pro úspěšnou analytiku Big Data s řadou významných partnerů. Správci tak mohou paralelně číst a zapisovat soubory z databáze Greenplum do systému HDFS, což dovoluje rychlé a jednoduché sdílení dat. Využitím vysokého výkonu systému Greenplum SQL a pokročilých analytických funkcí při přístupu k datům v systému HDFS lze provádět analýzu na více platformách. Toto kombinované řešení tak představuje jedinou ucelenou platformu pro analýzu velkých objemů dat v oboru. Doprovodné služby Spolu s řešeními Greenplum HD jsme vytvořili i výkonný ekosystém, na kterém se podílí řada společností nabízejících řešení business intelligence, ETL, analytické toolkity a podobně patří mezi ně Concurrent, CSC, Datameer, Informatica, Jaspersoft, 6

9 Případová studie EMC zjednodušuje infrastrukturu České pojišťovny IT oddělení České pojišťovny zatěžovaly vysoké provozní náklady diskových polí a jejich nízká interní znalost, což znamenalo jednu z hlavních překážek dalšího rozvoje služeb. Z toho důvodu proběhla centralizace diskových polí na platformu EMC Symmetrix s cílem výrazně zjednodušit celou infrastrukturu. Přínosy technologie EMC Všech tří klíčových požadavků snížení vysokých provozních nákladů diskových polí, flexibilita a škálovatelnost řešení a rovněž přesunu znalostí a kompetencí do našeho týmu jsme dosáhli i přes dvě kalamity v termínu a ve stanoveném rozpočtu, říká Zdeněk Kaplan, CIO České pojišťovny, a dodává: Celkové TCO jsme snížili přibližně o 60 %. Celý projekt trval pouhých šest měsíců. Díky správnému plánování výkonu diskových polí došlo navíc ke zrychlení klíčových databázových aplikací zhruba o 40 %. Centralizace datových úložišť v České pojišťovně: o 60 % nižší náklady, o 40 % rychlejší V důsledku historického vývoje provozovala Česká pojišťovna celkem sedm diskových polí pro různá prostředí, některá na úrovni mid-range, některá na úrovni enterprise. Kapacity i znalosti interního týmu byly plně využity k zajištění základního provozu a na návrhy i realizaci změn a dalšího rozvoje bylo nutné využívat služeb externího dodavatele. Na jeho drahém know-how byla Česká pojišťovna závislá i v běžných záležitostech. Tento stav nebyl nadále udržitelný. Česká pojišťovna proto zahájila projekt, jehož hlavními cíli byly výrazné snížení provozních nákladů, konsolidace a přesun kompetencí do týmu České pojišťovny, tak aby nadále vlastními silami dokázal zajistit provoz i další rozvoj diskové infrastruktury. Klíčem k řešení bylo výrazné zjednodušení prostředí. Projekt centralizace diskových polí na platformu EMC Symmetrix přinesl cca 60% úsporu provozních nákladů, kompletní přesun know-how do interního týmu pojišťovny, a vznikla přehledná vícevrstvá struktura datových úložišť umístěná ve dvou aktiv-aktiv datových centrech. Jako přídavek nastalo výrazné zrychlení klíčových databázových aplikací. Klíčem byla důkladná analýza Celý projekt byl striktně omezen časem. Převod všech produkčních a většiny testovacích dat bylo nutné zvládnout během půl roku, a to bez výpadku služeb, za plného provozu včetně plánovaného uvolňování nových verzí softwaru. Už při zadání bylo přitom jasné, že během projektu budou probíhat i další změny v IT infrastruktuře, jako jsou přesun záložního datového centra z Brna do Prahy, migrace a optimalizace databázových serverů na platformě Sun/Solaris, stěhování mainframu, a to vše se muselo podřídit implementaci prostředí Citrix, pro které bylo rovněž nepřetržitě nutné zajišťovat datové služby. 7 Ú spory 4letého TCO o 60 %. Vytvoření servisního katalogu; definované datové třídy s jasnými parametry: výkon, ochrana dat, cena. Radikální zrychlení klíčových aplikací nasazením EFD disků. Podpora pro projekt virtualizace. NAS rozhraní pro podporu farmy s prostředím Citrix. Přechod z asynchronní na synchronní replikaci. R ychlá a bezproblémová migrace celého prostředí za necelých 6 měsíců. Průběžné doplňování nových užitečných funkcionalit. Vyspělé technologie dovolující souběžný provoz produkčního i testovacího a vývojového prostředí na jednom systému při udržení nízkých nákladů. Datová úložiště v České pojišťovně Před: S edm diskových polí enterprise a midrange třídy v lokalitách Praha a Brno bez jednotné správy, replikace některých diskových polí pomocí SRDF/A. Nemožnost sdílet výkon a kapacitu jednotlivých diskových polí a jejich značně rozdílné využití. Problémy s výkonem diskového systému u několika aplikací. Vysoká náročnost provozu a plánování diskových systémů. Kompetence ke správě i rozvoji u dodavatele mimo kontrolu České pojišťovny. Provoz většiny systémů v režimu pozáruční podpory s velmi vysokými OPEX náklady. A synchronní replikace dat. Po: D vě centralizovaná disková pole EMC s definovanými datovými třídami, popsanými ve formě servisního katalogu pro interního zákazníka. Jednotný management a monitoring, sdílení kapacitních a výkonnostních zdrojů, snížení provozních nákladů o 60 %. Jednotné přidělování diskové kapacity v rámci celé firmy. Čtyřletá podpora HW i SW ze strany dodavatele nulové provozní náklady. Kompetence ke správě i rozvoji systémů uvnitř týmu, pod kontrolou České pojišťovny. Silná disková infrastruktura schopná reagovat na aktuální i budoucí potřeby zákazníka ve formě plánovaných projektů. Synchronní replikace dat. Zvýšení výkonu o 40 %.

10 Případová studie Interní tým na základě monitoringu provozu průběžně optimalizuje rozmístění aplikací na jednotlivé vrstvy tak, aby optimalizoval celkový výkon. Přeřazování dat mezi jednotlivými vrstvami probíhá díky funkci Virtual LUN zcela bez výpadku a dopadu na provoz. Řešení ve zkratce K onsolidované úložiště EMC Symmetrix VMAX s EFD disky NAS EMC Centera NS8G gateway EMC Symmetrix SW pro vzdálené a lokální zrcadlení EMC Symmetrix SW pro optimalizující provoz v datových třídách EMC Symmetrix Virtual Provisioning V předchozím modelu bylo nutné plánovat kapacitu s rezervou pro každé diskové pole zvlášť, nyní je možné pracovat s jedním rezervním prostorem v rámci nealokovaného datového prostoru pro celou firmu. Díky nasazení virtual provisioningu je dokonce možné sdílet a dále využívat nevyužitý diskový prostor, který je již ale alokován serverům. Výsledkem je radikální snížení složitosti a pracnosti denního rutinního provozu. Navíc se vzhledem k tomu, že veškeré provozní operace je možné provádět za chodu všech aplikací, z hlediska interních zákazníků v rámci firmy zvýšily spolehlivost IT a kvalita poskytovaných služeb. Na počátku projektu jsme měli tři klíčové požadavky. Snížení vysokých provozních nákladů diskových polí, flexibilitu a škálovatelnost řešení pro naše služby a přesun znalostí a kompetencí do našeho týmu tak, abychom byli schopni disková pole provozovat a dále rozvíjet vlastními silami. Všech tří cílů jsme dosáhli. V tuto chvíli i díky centralizaci datových úložišť disponujeme spolehlivou platformou pro podporu obchodních projektů celé pojišťovny. Zdeněk Kaplan, CIO, Česká pojišťovna Podpora dalšímu rozvoji Sdílení diskové kapacity je nezbytnou podmínkou pro řadu dalších rozvojových projektů České pojišťovny. Na začátku práce proto proběhla zhruba šestitýdenní důkladná analýza, jež zahrnovala zejména detailní zpracování migračních postupů jednotlivých aplikačních celků a vytvoření migračního plánu. Jejím výsledkem byl návrh tříúrovňové struktury, která v diskových polích EMC Symmetrix VMAX poskytuje na jedné straně velmi rychlé kapacity s EFD disky pro klíčové části produkčních databází, na straně druhé mohou aplikace využívat i levnou SATA vrstvu pro velké objemy dat. Po ukončení konsolidace datových úložišť proběhla už vlastními silami pojišťovny optimalizace testovacího prostředí s cílem snížit počet kopií testovacích systémů. Česká pojišťovna mohla díky přesunu znalostí dovnitř svého týmu sama změnit organizaci testovacího prostředí a začala využívat snapshoty. Univerzální úložiště Česká pojišťovna nyní disponuje dvěma plnohodnotnými datacentry, která umožňují výběrově poskytovat služby a aplikace v módech high availability i disaster recovery. Jedno centrum slouží jako provozní, druhé pro testování a vývoj. V případě potřeby je však možné záložní datacentrum okamžitě nastavit jako provozní. Na úrovni diskových polí jsou datová centra synchronně replikována. Navíc se zásluhou vhodného rozložení aplikací do datových vrstev, zejména přispěním EFD disků, zvýšil výkon databázových aplikací o zhruba 40 %. Disková pole EMC Symmetrix VMAX nabízejí úložnou kapacitu pro centrální souborový systém prostřednictvím zařízení EMC Celerra. To nahradilo několik souborových serverů z centrály i poboček a slouží nejen jako uživatelské souborové systémy pro desktopy a terminálové aplikace publikované přes Citrix, ale i pro unixové systémy a mainframe. Přímým důsledkem konsolidace diskových kapacit v polích EMC Symmetrix je rovněž lepší využití celkové diskové kapacity. Interní i holdingoví zákazníci mají k dispozici servisní katalog s definovanými datovými třídami s jasnými parametry: výkon, ochrana dat, cena. 8 Zjednodušení infrastruktury nasazením diskových polí EMC Symmetrix VMAX přináší nejen okamžité úspory, ale i možnosti nasazení nově přicházejících funkcí. Provozní úspory, kterých projekt již nyní dosahuje, nejsou finální. Nasazení výkonných diskových polí EMC umožňuje konsolidovat velké množství dat i z lokálních disků, kde se objem informací pohybuje v desítkách terabajtů. Díky nasazení virtual provisioningu je možné pracovat s logickou kapacitou o cca 30 % vyšší, než je fyzická kapacita úložiště. V plánu je nasazení technologie FAST VP (Fully Automated Storage Tiering) pro automatizované rozkládání dat mezi datovými vrstvami. Vzhledem k výrazným změnám celé IT infrastruktury v České pojišťovně jsme od nasazení nového řešení očekávali značné zjednodušení provozu, snížení provozní náročnosti, zrychlení zavádění nových služeb a podporu dalším aktuálním projektům, jako jsou konsolidace infrastruktury, virtualizace a nasazení řešení Citrix. Naše očekávání byla překonána projekt proběhl za příjemně krátké období, výrazně se snížila nutnost provozních odstávek systémů, došlo ke zvýšení kvality služeb a nečekaným překvapením bylo výsledné výrazné zrychlení klíčových databázových aplikací. Lukáš Klášterský, COO, Česká pojišťovna Česká pojišťovna Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně zaměstnanců a obchodních zástupců se na více než 300 obchodních míst stará o co největší spokojenost klientů. V systémech České pojišťovny se nachází přibližně 200 milionů dokumentů. Pro Českou pojišťovnu, stejně jako pro každou finanční instituci, je hladce a efektivně fungující IT základní podmínkou pro zvyšování efektivity a další růst celé firmy.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012

Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat. 21. 2. 2012 Cena: 30 Kč/1,3 EUR Speciál konferenčních projektů IDG Czech Republic, a. s. ročník III, číslo 1, únor 2012 Tradiční odborná konference o technologiích, řešeních a aplikacích pro správu a archivaci dat.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com

Více o službách a referencích najdete na GTS.cz a GTSworkingworld.com Bigdata pro začátečníky Bez názvu-31 ob1 Bigdata_def.indd 7 a pokročilé 21.6.12 16:12 6/21/12 3:25 PM Všechny firmy bojují s nekončícím nárůstem objemu dat, vyvolávajícím tlak na jejich efektivní správu

Více

23 / září 2011. Cloud computing. Seminář o networkingu. Rozšíření a rekonstrukce školicího centra MHM. Roadshow s HDS

23 / září 2011. Cloud computing. Seminář o networkingu. Rozšíření a rekonstrukce školicího centra MHM. Roadshow s HDS 23 / září 2011 Cloud computing Seminář o networkingu Rozšíření a rekonstrukce školicího centra MHM Roadshow s HDS editorial Moralita motorkářská Vlétě se motorkáři rojí jako vosy. Někteří jezdí pomaleji

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Cloud computing řešení IT podpory pro malé a střední společnosti Kotlík Martin Brno 2010 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz

Cloud Computing. 1. Úvod. Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Jiří Svoboda T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4 Email: svobodaj@vse.cz Abstrakt: Práce se zabývá relativně novým fenoménem v oblasti informačních technologiích, cloud computingem,

Více

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2011/2012 Na tvorbě inovativní příručky se podílel kolektiv autorů složený z odborných pracovníků projektu a pedagogických

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

ČERVEN 2011. Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem. magazín zákazníků společnosti DAQUAS

ČERVEN 2011. Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem. magazín zákazníků společnosti DAQUAS magazín zákazníků společnosti DAQUAS S O F T W A R O V Ý ČERVEN Příjemné rozhraní mezi člověkem a jeho softwarem Aplikační servery v cloudu System Center pro vaše pohodlí Opalisace Úspory v datových centrech

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU

COMPUTING POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ KRITICKÉ HODNOCENÍ TRHU Vychází 19. března 2009, ročník XV, cena ČR: 79 Kč, SR: 4,32 3 2010 CLOUD VEŘEJNÝ, PRIVÁTNÍ, NEBO HYBRIDNÍ CLOUD? COMPUTING KERIO CONNECT POVEDENÝ MAIL SERVER POUHÉ VIRTUÁLNÍ BEZPEČÍ RIZIKA VIRTUALIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ FEL/KET Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace ICT infrastruktury společnosti s ohledem na TCO a uzavřená SLA Vedoucí práce: doc.

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, IBM âr záfií 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose POWER6: NEJRYCHLEJŠÍ PROCESOR NA SVĚTĚ téma str. 8 VÝKON V PRAXI ANEB DŮLEŽITÉ DETAILY řešení str. 10 BANKA NEMÁ Z OUTSOURCINGU STRACH software str.

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

Blue Rose. The IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT. řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM IBM âr leden 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose IBM SE NA SVÉ PARTNERY MÒÎE SPOLEHNOUT řešení str. 10 PRAŽSKÉ LETIŠTĚ HLÍDÁ NEJMODERNĚJŠÍ KAMEROVÝ SYSTÉM software str. 16 FIRMY ZAČÍNAJÍ VYUŽÍVAT VÝHOD

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Klub ICTU 2012 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Kapitola 1: Sdílené služby

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY CLOUD COMPUTING A JEHO VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Moučková Učitelství pro 2. stupeň

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

Cloud Computing Bakalářská práce

Cloud Computing Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola v Praze Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud Computing Bakalářská práce Autor: Vedoucí bakalářské práce: Studijní obor: Timur Orazmedov Ing. Vladimír

Více

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích

THINK! Cloud computing od IBM. Data ani systémy už nemusí být ve firemní serverovně, mohou se skrývat v oblacích THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 2/2010 VYŠKOV BUDUJE TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO 41 OBCÍ Virtualizace pomáhá spravovat agendy desítek obcí NA CESTĚ ZA LEPŠÍ ZDRAVOTNÍ PÉČÍ ehealth aneb elektronické

Více