Zár í / Zveme vás na. EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zár í / 2011. Zveme vás na. EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday"

Transkript

1 Zár í / 2011 Zveme vás na EMCDay! 22. zár í 2011, Hotel Diplomat, Praha Registrujte se již dnes na czech.emc.com/emcday

2 Editorial E = mc 2 Přihlásit se k nejslavnější rovnici dějin fyziky je vlastně pěkná drzost. Einsteinův vzorec říká, že v každém kousku hmoty je ukryto nepředstavitelné množství energie. Dnes z ní dovedeme využít jen zlomek zlomku. A vědci říkají, že nikdy nedosáhneme na celek. Vydává: EMC Czech Republic s. r. o. Grafická úprava a sazba: IDG Czech Republic, a. s. To neznamená, že bychom se měli přestat snažit. Každé malé zlepšení může přinést veliký užitek. Tisk: OMIKRON s. r. o. O nevyužitém potenciálu se vždy dá uvažovat jako o příležitosti. Je pozoruhodné, jak málo lidí to dělá. S dnešním světem IT je to hodně podobné jako s energií skrytou ve hmotě. Skrytá síla je obrovská, ale její velká část spí. Víte o ní, ale nedovedete ji využít. Autory neoznačených příspěvků jsou Petr Koubský a pracovníci společností EMC a IDG. Přihlásit se k té rovnici je možná drzost, ale my jsme si na to troufli už dávno. Znovu a znovu potvrzujeme, že právem. EMC již 32 let pomáhá uživatelům získat z podnikových informačních systémů maximum. I proto jsme se rozhodli představit se vám, našim zákazníkům, cestou tradiční, a přece novou. Zveme vás na setkání nazvané EMC Day, které proběhne 22. září 2011 a na němž budete mít možnost poznat nás i jinak, než jste dosud byli zvyklí. Kontakt: V parku 2335/ Praha 4-Chodov Česká republika Tel.: Fax: Web: Ve spolupráci s časopisem COMPUTERWORLD ve vydavatelství IDG Czech Republic, a. s.

3 Ukládání dat Svět se mění nenápadně Dějí se věci, o nichž víte, ale nepřemýšlíte o nich. J edné z nich se říká datová exploze. Samozřejmě jste o ní slyšeli už mnohokrát. Do roku 2010 bylo na světě vytvořeno celkem 1,25 ZB dat. ZB znamená zettabajt a je to miliarda terabajtů, neboli dvě na sedmdesátou bajtů. Analytická firma IDC extrapolací dosavadního trendu spočítala, že v roce 2020 to bude 35,2 ZB. Neboli: zdvojnásobení ani ne za dva roky. Informatika se totiž také změnila, a to ve více ohledech najednou. Máme výkonnější a levnější hardware. Máme všudypřítomné a rychlé datové připojení. A máme úplně nové způsoby použití IT počínaje zabudovanými senzory ve zdech budov a konče Facebookem. To všechno generuje data, hodně dat. Máme mobilní telefony, kamery, navigace, používáme sociální sítě. Posíláme si y a SMS. Stále častěji používáme RFID čipy namísto čárového kódu. Přibývá oborů a činností, kde se pracuje s dříve nevídanými datovými objemy od filmových a postprodukčních studií po nemocnice, kde se vyhodnocují CT skeny. Celá moderní biologie a genetika se proměnily v počítačovou vědu řešící složité úlohy s velkými daty. Velký boom prožívá analýza obsahu sociálních sítí a vůbec datamining v internetu. Datová centra firem jako Google a Facebook patří k největším továrnám na světě. Čeho jsme svědky? 1. Kdysi, v počítačovém dávnověku, měla většina dat strukturovanou podobu. Nacházela se v databázích, tedy v tabulkách, tudíž spolu s každým údajem byl uložen jeho význam. Číslo v pátém sloupci a třetím řádku znamenalo výsledky prodeje výrobku číslo tři (a který to je, to se poznalo z jiné tabulky z číselníku) za měsíc květen. Tohle dávno není pravda. Dnes výrazně převládají nestrukturovaná data: textové soubory, y, obrázky, zvukové nahrávky, videa. Je jich čtyřikrát víc než strukturovaných a tento poměr dál roste. 2. Prozatím většinu dat vytvářejí lidé buď přímo, nebo prostřednictvím softwaru, který z dat dělá jiná data. Brzy se však rovnováha přehoupne a většina našich primárních dat bude generována automaticky. Půjde o záznamy z čidel, CCTV okruhů, geolokační data mapující pohyb osob a strojů a také metadata data o datech, pocházející především z webu a sociálních sítí. 4. Počet souborů roste rychleji než množství dat jinými slovy, přibývá malých datových souborů. To je opět dáno výstupy z čidel, z RFID, ukládáním komunikace v sociálních sítích apod. Z hlediska správy dat to není pohodlná situace. 5. Stále větší podíl dat je fyzicky ukládán v cloudu, tedy ve sdíleném prostoru mimo fyzický dosah uživatele. Služby jako Amazon EC2, Google Apps či Dropbox využívají jak individuální uživatelé, tak podniky a organizace, kromě toho přibývá cloudových služeb orientovaných výslovně na podnikové zákazníky. IDC odhaduje, že v roce 2020 bude třetina z oněch predikovaných 35 ZB uložena v cloudu. 6. Donedávna platilo, že kdo data vytváří, ten je spravuje. To změnily sociální sítě, webové a mobilní aplikace a celý koncept cloud computingu. Stále větší podíl dat dnes vytvářejí jednotlivci, ale odpovědnost za tato data je na firmách provozovatelích příslušných systémů Datová záplava není někde daleko za obzorem, ale všude kolem nás. Každý jednotlivec a podnik je její příčinou i její obětí. Dat si začaly všímat předpisy a zákony. Existuje mnoho povinností, jež jsou spojeny s jejich pořizováním a ukládáním. IDC odhaduje, že dnes se právní regulace týká asi 30 % veškerých dat, do deseti let to bude 50 %. 9. Před několika lety by byl tento výčet daleko kratší chyběly by v něm cloud, webové aplikace, sociální sítě. Během několika dalších let proto pravděpodobně vstoupí do hry faktory, o nichž zatím nic nevíme. Nejsme za změnou, jsme uprostřed ní. 10. Data nejsou totéž co informace. 3. Data žijí, jsou stále v pohybu. Modifikujeme je, ukládáme, odesíláme, vybíráme z nich. Zálohujeme je a archivujeme. Spravujeme jejich historii, zaznamenáváme vývoj verzí. Máme v nich spousty redundancí, duplicit a skoro duplicit, což někdy může být záměr, častěji však spíš nechtěný vedlejší efekt a zdroj problémů. 1 Když chceš něco, co jsi nikdy neměl, musíš udělat něco, co jsi nikdy neudělal. anonym

4 Ukládání dat Data jsou prostředkem, informace cílem Smyslem dat by měla být použitelná informace. Jenže dnes se ohromné množství dat vytváří prostě proto, že to jde. Starý problém hledání jehly v kupce sena tak dostává docela nový rozměr. T výkonu a datové kapacity od zrychlování datových operací až po archivaci. Software je ovšem jednotný, takže společné jsou i systém souborů, řízení a správa těchto rozmanitých konfigurací. váří v tvář datové záplavě potřebujeme několik zásadních dovedností: J ak získat požadovanou informaci? Jak maximálně využít nestrukturovaná data, která jsou pro dolování informací mnohem méně vhodná než databáze? Jak vědět, co máme schovávat a co ne? Jak zvládnout archivaci, zálohování a deduplikaci dat? Na co data fyzicky ukládat a na čem je dlouhodobě uchovávat? Jak vyhovět všem zákonům a předpisům pro práci s daty? Jak data chránit před zneužitím a poškozením? Není to vlastně nic nového. Jen to probíhá mnohem rychleji, v mnohem větších objemech a s mnohem rozmanitější surovinou než dřív. O datových úložištích nelze nadále uvažovat staticky Objem dat se zdvojnásobí, jak už víme, dříve než za dva roky a to se neděje za devatero horami, ale všude, tedy také u vás v podniku. Musíte brát v úvahu i krátkodobý výhled provozu podnikové informatiky. Nejde jen o potřebnou kapacitu, ale také o rychlost, výkon, řiditelnost a náklady. Pokud se při zdvojnásobení objemu dat zdvojnásobí i tyto parametry, je situace špatná a neudržitelná. Aby se to nestalo, je třeba sáhnout po nových technologiích, jež jsou postaveny s ohledem na dnešní i zítřejší požadavky. Jejich základem je software umožňující řídit clusterová datová úložiště. Klíčem k jejich škálovatelnosti je virtualizace a pružné rozložení okamžité zátěže. Jde o stejný princip, jaký se uplatňuje již delší dobu u serverů. Při správě dat však jde o mimořádně náročnou problematiku. EMC disponuje unikátním řešením zabudovaným do produktové řady Isilon. Ta umožňuje zvolit téměř libovolnou hardwarovou konfiguraci, takže může sloužit pro různé účely v závislosti na kombinaci 2 Isilon, stejně jako produktová řada Atmos, dobře poslouží hlavně při práci s velkými a rychle rostoucími objemy nestrukturovaných dat v oblasti zpracování vizuálních médií, v lékařských a biologických aplikacích, při práci s geolokačními daty. Základní řady datových úložišť VNX a VMAX jsou zase užitečným řešením optimalizovaným pro klasické aplikace typu ERP, ať už jde o systémy SAP, Oracle či Microsoft, i pro souborové systémy Windows, Linuxu či Mac OS. Zásadní je opět software pro práci s datovým obsahem jeho správu, zálohování, archivaci a deduplikaci. Zálohovací zařízení produktových řad Data Domain a Avamar se dodávají ve dvou provedeních: jako funkční celek hardwaru a softwaru či jako čistě softwarové virtuální zařízení. Princip deduplikace je velmi jednoduchý: ve výchozích datech se najdou všechny shodné úseky a nahradí se odkazy. Každý z původně duplicitních úseků je tedy v cílových datech uložen jen jednou a doplněn odkazem informací, kam všude patří. Jednoduchý princip samozřejmě neznamená jednoduchou realizaci takto přímočarý algoritmus by byl mimo jiné neúnosně pomalý. Místo celých bloků dat se proto pracuje s jejich otisky (hash). Účinnost se popisuje deduplikačním poměrem: např. 10 : 1 znamená, že objem dat po deduplikaci poklesl na desetinu. Ukážu vám, proč úvahy o levné pracovní síle tak snadno vedou k chybám. Když si například chcete koupit mercedes, je německá pracovní síla pro ten účel ta nejlevnější na světě. Tyler Cowen, americký ekonom

5 Ukládání dat Soubory Pro webové aplikace, dlouhodobé úložiště Atmos Pro HPC, multimédia, extrémní kapacity Isilon Menší firmy Nestrukturovaná data Ukládat VNX Střední podniky Symmetrix VMAXe Systémy v korporátním prostředí Symmetrix VMAX Data Objekty Centera S certifikací Archivovat S maximální efektivitou DataDomain S deduplikací v cíli Zálohovat S deduplikací na zdroji Avamar Data jsou údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Informaci tvoří kódovaná data, která lze vysílat, přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými prostředky. Množství informace je rozdíl mezi neurčitostí (entropií) informace (nebo stavu) před a po zprávě. Zdroj: Wikipedie (upraveno) VMAXe Osmipatrový dort v kapesním balení Často se v praxi setkáváme s tím, že i menší firmy potřebují výkon a funkcionality standardně potřebné v korporátním prostředí. Pro tyto situace vytvořila společnost EMC klon svých podnikových úložišť pod produktovým jménem Symmetrix VMAXe. Zejména technologie FAST (Fully Automated Storage Tiering), která přesouvá data v různých tierech tak, aby rozložení zátěže maximálně korelovalo s možnostmi fyzické vrstvy úložiště, přináší zásadní úspory v investicích do zmiňovaných technologií. Architektura Řešení VMAXe už v základní konfiguraci obsahuje následující softwarové komponenty: VMAXe v sobě obsahuje standardní architekturu korporátních úložišť Symmetrix VMAX, tzv. Virtual Matrix, která umožňuje vzájemné propojení všech klíčových prvků v úložišti a přizpůsobení aktuální zátěži. Základem je tzv. VMAX engine, který v sobě integruje front-endovou funkcionalitu, globální paměť i back-endové propojení datových prvků. Diskové pole VMAXe může obsahovat až čtyři enginy, čímž poskytne výkon dostatečný pro většinu typů I/O zátěže, které může IT provoz ve střední firmě generovat. Shodná architektura s úložištěm korporátní úrovně je klíčová pro bezkonkurenční škálovatelnost v konfiguraci je možné začínat už s 24 harddisky a pokračovat víceméně plynule až po maximální počet 960 s celkovou kapacitou 1,3 PB. Softwarová výbava To, co dělá z produktu VMAXe pravé řešení, je software. V současnosti se disková pole zejména odlišují pokročilými funkcemi, které umožňují efektivní využívání nakupované kapacity. 3 E nginuity pro VMAXe s možností virtual provisioningu a integrovanou funkcí RecoverPoint Splitter. 100% virtual provisioning, který umožňuje nabízet klientským operačním systémům více kapacity, než je v úložišti fyzicky nainstalováno, a efektivně tak využívat prostory, které jsou sice alokovány, ale nevyužívány. RecoverPoint Splitter, jenž nahrazuje nákladná externí zařízení nebo speciální karty v hostitelských počítačích. Symmetrix FAST, který automaticky přesouvá data na odpovídající vrstvu v úložišti, což dovoluje snížit celkové náklady a vylepšit měřené parametry, jako jsou rychlost odezvy či množství obsluhovaných I/O operací. T imefinder, což je replika lokálních dat, zvyšující dostupnost aplikací a urychlující zotavení po případných haváriích. PowerPath SE, tedy řízení multipathingu v úložišti s funkcemi fail-over. Symmetrix Management Console a Performance Analyzer.

6 Cloud Computing V cloudu jsou Cloud umožňuje provozovat aplikace levněji než dosud, protože díky němu odpadají jak lokální správa a údržba, tak nákup licencí. To však není to hlavní. Důležitější je, že přináší informatice zcela nové možnosti. miliardy Bez cloudu by totiž nemohly existovat četné webové a mobilní aplikace včetně vyhledávání na webu. Je k nim zapotřebí ohromný výpočetní výkon, přičemž koncová stanice slouží jen pro odeslání požadavku a zobrazení výsledků. Kouzlo věci spočívá v odsunu všech výpočtů do cloudu. Už máte řečí o cloud computingu až nad hlavu? Nejste sami. Přesto však jde o reálnou a důležitou problematiku, nikoliv o marketingový módní trend. Možnosti spolupráce Dalším přínosem cloudů je spolupráce. Aplikace provozované v cloudu přirozeným způsobem podporují spolupráci libovolného počtu uživatelů. Nejlepší ukázkou jsou sociální sítě. Složité proprietární nástroje ustupují jednoduchým řešením, například na bázi Google Docs. S tává se to stále častěji: média se zmocní pojmu dřív než odborníci, vyždímají ho a překroutí. Ale nenechte se mýlit, cloud je vážná záležitost, v níž jde a půjde o miliardy. Definic je mnoho, každá trochu jiná, klidně se dá vystačit s tou nejjednodušší: cloud je dodávka výpočetního výkonu přes internet. Obvykle ale to už není součást definice se jeho použití platí podle skutečné spotřeby stejně jako u vody nebo plynu. Základ cloudů Infrastrukturním základem cloudu jsou výkonné datacentrum a broadband, softwarovým pak virtualizace serverů a datových úložišť, umožňující vysokou škálovatelnost tedy pružnou odezvu na rychlé změny zátěže. U individuálních uživatelů už cloud vyhrál. Chtějí-li používat poslední novinky chytré telefony, tablety, webové aplikace pak ani jinou možnost nemají. Postoj podniků je samozřejmě opatrnější. Je třeba řešit bezpečnostní rizika, právní aspekty, zálohování, mít připraveny únikové cesty. Zajímavým kompromisem jsou tzv. privátní cloudy služby vnitropodnikového datacentra, poskytované formou webových aplikací a škálovaného výkonu. Kombinují to lepší z obou světů, pružnost, technologickou vyspělost a samoobslužnou správu cloudu s jistotami uzavřeného systému. EMC je vedoucím dodavatelem infrastruktury pro cloud. Jde o datová úložiště, zejména ta, která jsou optimalizována pro nestrukturovaná data, řešení v oblasti bezpečnosti a další aspekty významné z hlediska cloudu. Vblock cloud-ready infrastruktura Technologické součásti Vblock Vblock je infrastrukturní řešení v kostce, které obsahuje síťovou vrstvu, úložiště, výpočetní výkon (servery) a virtualizační vrstvu. To vše se single point of contact podporou odpadá tedy zkoumání, ve které části se vyskytl potenciální problém a centrální správou i monitoringem, který je navázaný na specifické management nástroje jednotlivých vrstev řešení. Management EMC Ionix Unified Infrastructure Manager umožňuje přidělovat a sledovat prostředky od úrovně jednotlivých Vblocků po úroveň jednotlivých serverů Úložiště Od 8TB EMC Celerra NS-120 určeného pro Vblock 0 až po řádově petabajtové konfigurace EMC Symmetrix VMAX. Možnost využít tiering úložiště od EFD disků po méně výkonné SATA disky Síť Switche Cisco Nexus 1000V a Cisco MDS 9606 podporující technologii Unified Fabric Servery Bladové řešení Cisco UCS; od 4xB200 (C200) s 48 GB RAM v každém bladu až po 64xC250 šasi s 96 GB RAM v každém bladu Virtualizace VMware vsphere VBlock je výsledkem spolupráce společností VMware, Cisco Systems a EMC. Ty zformovaly alianci VCE (Virtual Computing Environment), která představuje dosud nejširší technologickou spolupráci mezi dodavateli různých částí infrastruktury. Tato spolupráce v reálu znamená sdílení výstupů z vývoje nových produktů, přizpůsobování technologií pro bezproblémovou integraci a v neposlední řadě také definované postupy při eskalaci řešených problémů v rámci podpory. Tento typ předpřipraveného řešení dává firmám možnost využít výhody cloud computingu v rámci vlastní infrastruktury a postupný přechod na vnitřní architekturu typu IaaS (Infrastructure as a Service způsob poskytování infrastruktury jako služby, bez vazby na kapitálové investice). Pokud potřeby přerostou aktuální konfiguraci, Vblock může být škálován jak v rámci jednoho balíčku (přidávání jednotlivých komponent), tak v rámci datového centra (přidávání celých Vblocků). EMC vytvořilo celou metodiku stavby datových center s použitím těchto předpřipravených infrastrukturních celků a jejich koncentrace do zón, která umožňuje dopředu odhadovat nároky na prostor, energii a chlazení. 4

7 Big Data Nenechte svá data napospas Pojem Big Data je ještě módnější, a tedy protivnější než cloud. Ale je také stejně reálný a závažný. Nepotřebuješ víc času. Potřebuješ se jen rozhodnout. Seth Godin, americký internetový guru B ig Data je souhrnné označení pro zpracování mimořádně velkých datových objemů novými prostředky, k nimž především patří jednak jiné než klasické relační databáze, jednak infrastruktura, na které je lze provozovat. Představte si Google a jeho databázi indexovaných webových stránek stále aktualizovaný obraz velké části internetu (těch stránek je v současné době kolem osmi miliard). Je zřejmé, že klasická databázová řešení tady nevyhovují. Google používá speciální vlastní databázový systém zvaný BigTable. Nebo si představte Facebook s jeho 700 miliony uživatelů, kteří neustále přidávají data a komunikují mezi sebou. Základem jeho softwarové infrastruktury je databázový systém Hadoop. Ten využívají i Amazon, Twitter a mnoho dalších webově orientovaných systémů a sociálních sítí. Jsou to velké objemy dat. A jsou to jiná data, než na jaká jsme zvyklí z běžných podnikových aplikací. A jsou to data, která budou spoluvytvářet budoucnost byznysu. EMC disponuje infrastrukturními řešeními, která práci s těmito daty podporují a doplňují. Kromě již popsané řady Isilon, vyvinuté s obzvláštním zřetelem k problematice Big Data, jde také o nástroje pro analýzu dat a jejich přeměnu v užitečné informace, což je například u sociálních sítí zásadní a obtížný požadavek. Firma EMC má v nabídce technologii Greenplum, jež je určena pro analytickou práci s rozsáhlými nestrukturovanými daty. Vytváří tak most mezi infrastrukturními a aplikačními řešeními. Staré škatulkování přestává v novém světě platit. Scale-out NAS 5

8 Archivace Big Data BI = Greenplum Software pro analýzu velkých dat Software Greenplum představený naší společností na jaře roku 2011 je založen na platformě Hadoop (masivně paralelní správa dat od společnosti Apache) a přináší nové možnosti analýzy velkého objemu dat během několika okamžiků. G reenplum HD totiž eliminuje režii a složitosti, kterou s sebou nesou těžkopádné nástroje a řešení dosud dostupné na trhu. K dispozici je ve dvou základních variantách, Community Edition a Enterprise Editions. Prvně jmenovaná představuje plně certifikovaný bezplatný softwarový stack, který je optimalizován pro provoz formou virtualizovaného stroje. Mimo jiné zajišťuje odolnost proti chybám u součástí Name Node a Job Tracker, které u standardních implementací softwaru Hadoop naopak představují místa náchylná k selhání. Greenplum HD Enterprise Edition je předurčen pro implementaci v podnikových datových centrech a nabízí mimo jiné funkce, jako jsou ochrana proti poruchám prostřednictvím automatizované detekce a notifikace nefunkčních uzlů, administrace více lokalit, podpora snapshotů či replikace na velkou vzdálenost. Poskytuje také zjednodušený přístup k datům v databázích pomocí rozhraní Network File System (NFS). Díky všem těmto funkcím poskytuje dvoj- až pětinásobné zvýšení výkonu oproti standardním balíčkovým verzím softwaru Apache Hadoop. Optimalizovaný analytický hardware K dispozici však máme i vysoce výkonné appliance Greenplum HD Data Computing Appliance (DCA) určené ke zpracování strukturovaných i nestrukturovaných datových sad pro účely obchodní analýzy. Zařízení vycházející ze serveru x86 kombinuje open source platformu Apache Hadoop s databází EMC Greenplum a mimo jiné podporuje externí tabulky softwaru Hadoop, díky čemuž umožňuje přístup k datům v souborovém systému HDFS (Hadoop Distributed File System), aniž je nutné data vyvolávat. Karmasphere, Microstrategy, Pentaho, SAS, SnapLogic, Talend či VMware. Kromě toho nabízíme i integrovanou řadu specializovaných služeb, podpory a školení, které uživatelům pomáhají urychlit nasazování datových skladů a obchodních analýz, jako je třeba Enterprise Business Analytics Assessment Service. Více informací najdete na adrese Klíčové vlastnosti Greenplum HD P řenositelnost aplikací. Greenplum HD nabízí rozhraní plně vyhovující standardnímu Hadoopu, což eliminuje potřebu měnit aplikace už vyvinuté pro distribuci od Apache. Jde například o framework MapReduce, datawarehousingový systém Hive či úložnou platformu HBase. P odpora vysoké dostupnosti. Fault-Tolerant Name Node a Task Tracker chrání uživatele od rizika selhání jednoho místa (single point of silure), které je s klasickou podobou Apache Hadoopu spojeno. I ntegrace s Greenplum Database: Greenplum Database podporuje externí tabulky Hadoopu, což uživatelům umožňuje přímo přistupovat k datům uloženým v systému HDFS. E nterprise Business Intelligence a Analytic Modeling Tool Support: EMC spolupracuje na klíčových komponentách pro úspěšnou analytiku Big Data s řadou významných partnerů. Správci tak mohou paralelně číst a zapisovat soubory z databáze Greenplum do systému HDFS, což dovoluje rychlé a jednoduché sdílení dat. Využitím vysokého výkonu systému Greenplum SQL a pokročilých analytických funkcí při přístupu k datům v systému HDFS lze provádět analýzu na více platformách. Toto kombinované řešení tak představuje jedinou ucelenou platformu pro analýzu velkých objemů dat v oboru. Doprovodné služby Spolu s řešeními Greenplum HD jsme vytvořili i výkonný ekosystém, na kterém se podílí řada společností nabízejících řešení business intelligence, ETL, analytické toolkity a podobně patří mezi ně Concurrent, CSC, Datameer, Informatica, Jaspersoft, 6

9 Případová studie EMC zjednodušuje infrastrukturu České pojišťovny IT oddělení České pojišťovny zatěžovaly vysoké provozní náklady diskových polí a jejich nízká interní znalost, což znamenalo jednu z hlavních překážek dalšího rozvoje služeb. Z toho důvodu proběhla centralizace diskových polí na platformu EMC Symmetrix s cílem výrazně zjednodušit celou infrastrukturu. Přínosy technologie EMC Všech tří klíčových požadavků snížení vysokých provozních nákladů diskových polí, flexibilita a škálovatelnost řešení a rovněž přesunu znalostí a kompetencí do našeho týmu jsme dosáhli i přes dvě kalamity v termínu a ve stanoveném rozpočtu, říká Zdeněk Kaplan, CIO České pojišťovny, a dodává: Celkové TCO jsme snížili přibližně o 60 %. Celý projekt trval pouhých šest měsíců. Díky správnému plánování výkonu diskových polí došlo navíc ke zrychlení klíčových databázových aplikací zhruba o 40 %. Centralizace datových úložišť v České pojišťovně: o 60 % nižší náklady, o 40 % rychlejší V důsledku historického vývoje provozovala Česká pojišťovna celkem sedm diskových polí pro různá prostředí, některá na úrovni mid-range, některá na úrovni enterprise. Kapacity i znalosti interního týmu byly plně využity k zajištění základního provozu a na návrhy i realizaci změn a dalšího rozvoje bylo nutné využívat služeb externího dodavatele. Na jeho drahém know-how byla Česká pojišťovna závislá i v běžných záležitostech. Tento stav nebyl nadále udržitelný. Česká pojišťovna proto zahájila projekt, jehož hlavními cíli byly výrazné snížení provozních nákladů, konsolidace a přesun kompetencí do týmu České pojišťovny, tak aby nadále vlastními silami dokázal zajistit provoz i další rozvoj diskové infrastruktury. Klíčem k řešení bylo výrazné zjednodušení prostředí. Projekt centralizace diskových polí na platformu EMC Symmetrix přinesl cca 60% úsporu provozních nákladů, kompletní přesun know-how do interního týmu pojišťovny, a vznikla přehledná vícevrstvá struktura datových úložišť umístěná ve dvou aktiv-aktiv datových centrech. Jako přídavek nastalo výrazné zrychlení klíčových databázových aplikací. Klíčem byla důkladná analýza Celý projekt byl striktně omezen časem. Převod všech produkčních a většiny testovacích dat bylo nutné zvládnout během půl roku, a to bez výpadku služeb, za plného provozu včetně plánovaného uvolňování nových verzí softwaru. Už při zadání bylo přitom jasné, že během projektu budou probíhat i další změny v IT infrastruktuře, jako jsou přesun záložního datového centra z Brna do Prahy, migrace a optimalizace databázových serverů na platformě Sun/Solaris, stěhování mainframu, a to vše se muselo podřídit implementaci prostředí Citrix, pro které bylo rovněž nepřetržitě nutné zajišťovat datové služby. 7 Ú spory 4letého TCO o 60 %. Vytvoření servisního katalogu; definované datové třídy s jasnými parametry: výkon, ochrana dat, cena. Radikální zrychlení klíčových aplikací nasazením EFD disků. Podpora pro projekt virtualizace. NAS rozhraní pro podporu farmy s prostředím Citrix. Přechod z asynchronní na synchronní replikaci. R ychlá a bezproblémová migrace celého prostředí za necelých 6 měsíců. Průběžné doplňování nových užitečných funkcionalit. Vyspělé technologie dovolující souběžný provoz produkčního i testovacího a vývojového prostředí na jednom systému při udržení nízkých nákladů. Datová úložiště v České pojišťovně Před: S edm diskových polí enterprise a midrange třídy v lokalitách Praha a Brno bez jednotné správy, replikace některých diskových polí pomocí SRDF/A. Nemožnost sdílet výkon a kapacitu jednotlivých diskových polí a jejich značně rozdílné využití. Problémy s výkonem diskového systému u několika aplikací. Vysoká náročnost provozu a plánování diskových systémů. Kompetence ke správě i rozvoji u dodavatele mimo kontrolu České pojišťovny. Provoz většiny systémů v režimu pozáruční podpory s velmi vysokými OPEX náklady. A synchronní replikace dat. Po: D vě centralizovaná disková pole EMC s definovanými datovými třídami, popsanými ve formě servisního katalogu pro interního zákazníka. Jednotný management a monitoring, sdílení kapacitních a výkonnostních zdrojů, snížení provozních nákladů o 60 %. Jednotné přidělování diskové kapacity v rámci celé firmy. Čtyřletá podpora HW i SW ze strany dodavatele nulové provozní náklady. Kompetence ke správě i rozvoji systémů uvnitř týmu, pod kontrolou České pojišťovny. Silná disková infrastruktura schopná reagovat na aktuální i budoucí potřeby zákazníka ve formě plánovaných projektů. Synchronní replikace dat. Zvýšení výkonu o 40 %.

10 Případová studie Interní tým na základě monitoringu provozu průběžně optimalizuje rozmístění aplikací na jednotlivé vrstvy tak, aby optimalizoval celkový výkon. Přeřazování dat mezi jednotlivými vrstvami probíhá díky funkci Virtual LUN zcela bez výpadku a dopadu na provoz. Řešení ve zkratce K onsolidované úložiště EMC Symmetrix VMAX s EFD disky NAS EMC Centera NS8G gateway EMC Symmetrix SW pro vzdálené a lokální zrcadlení EMC Symmetrix SW pro optimalizující provoz v datových třídách EMC Symmetrix Virtual Provisioning V předchozím modelu bylo nutné plánovat kapacitu s rezervou pro každé diskové pole zvlášť, nyní je možné pracovat s jedním rezervním prostorem v rámci nealokovaného datového prostoru pro celou firmu. Díky nasazení virtual provisioningu je dokonce možné sdílet a dále využívat nevyužitý diskový prostor, který je již ale alokován serverům. Výsledkem je radikální snížení složitosti a pracnosti denního rutinního provozu. Navíc se vzhledem k tomu, že veškeré provozní operace je možné provádět za chodu všech aplikací, z hlediska interních zákazníků v rámci firmy zvýšily spolehlivost IT a kvalita poskytovaných služeb. Na počátku projektu jsme měli tři klíčové požadavky. Snížení vysokých provozních nákladů diskových polí, flexibilitu a škálovatelnost řešení pro naše služby a přesun znalostí a kompetencí do našeho týmu tak, abychom byli schopni disková pole provozovat a dále rozvíjet vlastními silami. Všech tří cílů jsme dosáhli. V tuto chvíli i díky centralizaci datových úložišť disponujeme spolehlivou platformou pro podporu obchodních projektů celé pojišťovny. Zdeněk Kaplan, CIO, Česká pojišťovna Podpora dalšímu rozvoji Sdílení diskové kapacity je nezbytnou podmínkou pro řadu dalších rozvojových projektů České pojišťovny. Na začátku práce proto proběhla zhruba šestitýdenní důkladná analýza, jež zahrnovala zejména detailní zpracování migračních postupů jednotlivých aplikačních celků a vytvoření migračního plánu. Jejím výsledkem byl návrh tříúrovňové struktury, která v diskových polích EMC Symmetrix VMAX poskytuje na jedné straně velmi rychlé kapacity s EFD disky pro klíčové části produkčních databází, na straně druhé mohou aplikace využívat i levnou SATA vrstvu pro velké objemy dat. Po ukončení konsolidace datových úložišť proběhla už vlastními silami pojišťovny optimalizace testovacího prostředí s cílem snížit počet kopií testovacích systémů. Česká pojišťovna mohla díky přesunu znalostí dovnitř svého týmu sama změnit organizaci testovacího prostředí a začala využívat snapshoty. Univerzální úložiště Česká pojišťovna nyní disponuje dvěma plnohodnotnými datacentry, která umožňují výběrově poskytovat služby a aplikace v módech high availability i disaster recovery. Jedno centrum slouží jako provozní, druhé pro testování a vývoj. V případě potřeby je však možné záložní datacentrum okamžitě nastavit jako provozní. Na úrovni diskových polí jsou datová centra synchronně replikována. Navíc se zásluhou vhodného rozložení aplikací do datových vrstev, zejména přispěním EFD disků, zvýšil výkon databázových aplikací o zhruba 40 %. Disková pole EMC Symmetrix VMAX nabízejí úložnou kapacitu pro centrální souborový systém prostřednictvím zařízení EMC Celerra. To nahradilo několik souborových serverů z centrály i poboček a slouží nejen jako uživatelské souborové systémy pro desktopy a terminálové aplikace publikované přes Citrix, ale i pro unixové systémy a mainframe. Přímým důsledkem konsolidace diskových kapacit v polích EMC Symmetrix je rovněž lepší využití celkové diskové kapacity. Interní i holdingoví zákazníci mají k dispozici servisní katalog s definovanými datovými třídami s jasnými parametry: výkon, ochrana dat, cena. 8 Zjednodušení infrastruktury nasazením diskových polí EMC Symmetrix VMAX přináší nejen okamžité úspory, ale i možnosti nasazení nově přicházejících funkcí. Provozní úspory, kterých projekt již nyní dosahuje, nejsou finální. Nasazení výkonných diskových polí EMC umožňuje konsolidovat velké množství dat i z lokálních disků, kde se objem informací pohybuje v desítkách terabajtů. Díky nasazení virtual provisioningu je možné pracovat s logickou kapacitou o cca 30 % vyšší, než je fyzická kapacita úložiště. V plánu je nasazení technologie FAST VP (Fully Automated Storage Tiering) pro automatizované rozkládání dat mezi datovými vrstvami. Vzhledem k výrazným změnám celé IT infrastruktury v České pojišťovně jsme od nasazení nového řešení očekávali značné zjednodušení provozu, snížení provozní náročnosti, zrychlení zavádění nových služeb a podporu dalším aktuálním projektům, jako jsou konsolidace infrastruktury, virtualizace a nasazení řešení Citrix. Naše očekávání byla překonána projekt proběhl za příjemně krátké období, výrazně se snížila nutnost provozních odstávek systémů, došlo ke zvýšení kvality služeb a nečekaným překvapením bylo výsledné výrazné zrychlení klíčových databázových aplikací. Lukáš Klášterský, COO, Česká pojišťovna Česká pojišťovna Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojištění. Od znovuzavedení konkurenčního prostředí v r je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. Česká pojišťovna poskytuje jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik. Přibližně zaměstnanců a obchodních zástupců se na více než 300 obchodních míst stará o co největší spokojenost klientů. V systémech České pojišťovny se nachází přibližně 200 milionů dokumentů. Pro Českou pojišťovnu, stejně jako pro každou finanční instituci, je hladce a efektivně fungující IT základní podmínkou pro zvyšování efektivity a další růst celé firmy.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. doba datová začne již za: Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 2 VSPEX MANŽELSTVÍ BEZ ZÁVAZKŮ Copyright 2012 EMC Corporation. All

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem

Portfolio úložišť WD pro datová centra Kapacitní úložiště prošlo vývojem Kapacitní úložiště, které posune váš výkon k inovacím. WD a logo WD jsou registrované ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a dalších zemích; WD Ae, WD Re+, WD Re, WD Se,

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty

Vmware / XEN / Hyper-V. DR Lokalita. Full repliky. Snapshoty Virtuálním serverům virtuální data Prezentoval: Lukáš Kubín Systems Architect COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY a.s. lkubin@coma.cz COMA ZÁLOHOVACÍ SYSTÉMY, a.s. Založena v roce 1995 = 14 let zkušeností v oboru.

Více

Řešení EMC pro VMware

Řešení EMC pro VMware Řešení EMC pro VMware Integrací k flexibilnímu a efektivnímu datovému centru 1 Tři cesty k datovému centru EMC Products VSPEX VCE VBLOCK Komponenty poskládané dle nejlepšího svědomí Ověřené, Jednodušší,

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 1 Nové strategie pro zálohu a archiv kritických aplikací 2 Co je třeba pro úspěšný běh podnikání Zvýšit obrat Snížit provozní náklady 3 Odpověď leží v transformaci IT Aplikace v cloudu Pořízení mobilních

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava

Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava Principy budování datového centra VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 Je kumšt postavit dobré IT? Je větší kumšt vyrobit dobré víno, nebo dobrý film?

Více

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí

Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí Komplexní řešení zálohování a obnovy dat v jakémkoliv prostředí David Gottvald Zálohování dat Co zálohovat? Heterogenní prostředí Virtuální servery Fyzické servery (Windows, Linux, Unix, ) NAS Virtualizované

Více

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat

Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST. DPDC Protection. zálohování dat Data Protection Delivery Center, s. r. o. JEDNODUCHOST, SPOLEHLIVOST a VÝKONNOST zálohování dat DPDC Protection DPDC Protection Jednoduchost, spolehlivost a výkonnost zálohování dat DPDC Protection je

Více

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle

Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak spustit provoz v DR lokalitě snadno a rychle David Gottvald GAPP System Požadavky zákazníků Potřebujeme mít data ve druhé lokalitě pro případ katastrofy.

Více

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled

Sjednotit, zjednodušit, posílit. posílit. Rackové servery Cisco UCS C-Series. Obchodní přehled Rackové servery Cisco UCS C-Series Obchodní přehled Sjednotit, Sjednotit, zjednodušit, zjednodušit, posílit posílit AT Computers, 26.10.2010 Tomáš Chott ciscosupport@atcomp.cz UCS C- Series v1.0 2009 Cisco

Více

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení

Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Zkušenosti z průběhu nasazení virtualizace a nástrojů pro správu infrastruktury v IT prostředí České správy sociálního zabezpečení Konference ISSS, Hradec Králové, 5. 4. 2011 Michal Osif, Senior Architect

Více

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015

U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 U nás na farmě (Linux konsolidace) konference itsmf 22.-23.1.2015 Ladislav LÁLA MBA Enterprise Platforms Manager Jiří Snopek Midrange Infrastructure Manager Česká spořitelna v kostce založena 1825 5,2

Více

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti

Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Budování infrastruktury v době digitalizace společnosti Vladimír Střálka, VMware Country Manager, CZ/SK Mikulov, září 2016 2016 VMware Inc. Všechna práva vyhrazena. Co říkají o infrastruktuře manažeři

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Softwarové balíky & bundles

Softwarové balíky & bundles Softwarové balíky & bundles Balíky & bundles V 6 softwarových balících je obsaženo více než 30 softwarových produktů Rozšíření základního NetApp FAS systému o softwarové nástroje ZDARMA Jednoduché sestavení

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Jak správně navrhnout moderní a efektivní řešení pro ukládání dat

Jak správně navrhnout moderní a efektivní řešení pro ukládání dat Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Jak správně navrhnout moderní a efektivní řešení pro ukládání dat Petr Dvořák GAPP System, spol. s r.o. 2. dubna 2014 Architektura ukládání aktivních dat Typ

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 DISASTER RECOVERY kritických podnikových aplikací a systémů 2 GAPP System, spol. s r.o. Na trhu od roku 1994 Od roku 1996 dodáváme SW vybavení NetWorker Nyní kompletní portfolio EMC Specializace Zálohování

Více

Brno. 30. května 2014

Brno. 30. května 2014 Brno 30. května 2014 IBM regionální zástupci - Morava Lubomír Korbel Dagmar Krejčíková phone: +420 737 264 440 phone: +420 737 264 334 e-mail: lubomir_korbel@cz.ibm.com e-mail: dagmar_krejcikova@cz.ibm.com

Více

Najde si Software Defined Storage své místo na trhu?

Najde si Software Defined Storage své místo na trhu? Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Najde si Software Defined Storage své místo na trhu? Jan Cipra GAPP System Software defined Storage Integrace výpočetního výkonu a diskového prostoru Jednoduchá

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Virtualizace storage infrastruktury

Virtualizace storage infrastruktury Virtualizace storage infrastruktury Ctirad Navrátil C&SI Client Technical Professional ctirad_navratil@cz.ibm.com SVC co v současnosti nabízí (funkční pohled) Caching 100% Virtualizce diskových polí Real-time

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

Stavební kameny datových center - úložiště - management

Stavební kameny datových center - úložiště - management 1 Stavební kameny datových center - úložiště - management Cisco EXPO Praha 14.4.2010 Luděk Šafář Safar_Ludek@emc.com 2 Úložiště datového centra Efektně efektivní Tiering od extrémně rychlých a výkonných

Více

Řešení pro dlouhodobé ukládání dat

Řešení pro dlouhodobé ukládání dat Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Řešení pro dlouhodobé ukládání dat Jan Cipra GAPP System Proč data pod kontrolou splnění zákonných/oborových standardů uvolnění produkčních systémů uvolnění

Více

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě

Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Koncept centrálního monitoringu a IP správy sítě Implementace prostředí MoNet a AddNet Jindřich Šavel 31/5/2013 NOVICOM s.r.o. 2012 2013 Novicom All rights s.r.o. reserved. All rights reserved www.novicom.cz,

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 2 TRANSFORMUJEME MIDRANGE ÚLOŽIŠTĚ: VNX A VNXe EMC Forum Praha 2012 Tomáš Blažek Comparex CZ s.r.o. 3 Nová generace Unified Storage Optimalizovaná pro současná virtualizovaná IT EMC Unisphere VNXe3150

Více

Rychlá obnova dat efektivně a jednoduše

Rychlá obnova dat efektivně a jednoduše Rychlá obnova dat efektivně a jednoduše Jindřich Rosička Technický ředitel jindrich.rosicka@is4tech.cz www.is4tech.cz Množství dat Jak na pasivní bezpečnost? 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 5 10 15 20

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje

Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Využití moderních přístupů při budování Technologického centra kraje Tomáš Horák, CCIE #11783 Systems Engineer, Data Center & Collaboration Email/XMPP: tohorak@cisco.com 2012 Cisco and/or its affiliates.

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10

QTD spol. s r.o. NetVault Backup 10 Backup QTD spol. s r.o. Backup 10 Jiří Nosál Jan Valenta www.qtd.cz Co je Backup? Backup Zálohovací software Vlastnosti Backup 10 Backup Podpora mnoha OS a aplikací -Windows, Linux, Mac OS, UNIX -Vmware,

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb?

Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Na co se ptát poskytovatele cloudových služeb? Tomáš Novák, technický ředitel December 08 th 2015 2015 Cloud4com, a.s. All rights reserved. www.cloud4com.com Společnost Cloud4com, a.s. Přední český poskytovatel

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: Místo: Kamil Válek 572 615 131 kamil.valek@ub.cz 2008-11-13 Uherský

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016

Petr Vlk KPCS CZ. WUG Days října 2016 Petr Vlk KPCS CZ WUG Days 2016 8. října 2016 Nástroj pro moderní dobu Rychlost Flexibilita Komplexita Rychlé nastavení Rychlejší řešení problémů Inovace každý den Podpora současných nástrojů Vlastní řešení

Více

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí

Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Pokročilé zálohování a monitoring ve virtuálním prostředí Vladimír Jelen Channel Manager CZ, SK, HU +420 777 200 350 vladimir.jelen@veeam.com Veeam Backup & Replication pro VMware a Hyper-V Ochrana dat

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.

PROACT CZECH REPUBLIC. Reálné využití moderních technologií Případové studie. Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact. PROACT CZECH REPUBLIC Reálné využití moderních technologií Případové studie Proact Czech Republic, s.r.o. Roman Rusnok Roman.Rusnok@proact.eu Proact Czech Republic a Proact IT Group AB Proact Czech Republic

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí

IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí IBM Tivoli Monitoring pro Virtuální prostředí Virtuální infrastruktura je dnes samozřejmostí a investicemi do ní získáváte stále větší užitnou hodnotu všech vašich dostupných prostředků. Společnosti se

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Datová úložiště bylo opravdu vše vynalezeno? Pavel Janků Solution Architect

Datová úložiště bylo opravdu vše vynalezeno? Pavel Janků Solution Architect Datová úložiště bylo opravdu vše vynalezeno? Pavel Janků Solution Architect Bylo vše vynalezeno? Zcela jistě ne všechno bylo vynalezeno Máme nově vynalezené - EMC UNITY Máme i existující zajímavé vynálezy

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití

Softwarově definovaná úložiště a jejich využití Konference GAPP 2015 Softwarově definovaná úložiště a jejich využití David Gottvald, GAPP System Jaroslav Vašek, EMC Czech Republic Konference GAPP 2015 - Ukládání dat, disaster recovery a ICT bezpečnost

Více

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud

Jan Tkáč 27.5. 2014. AutoCont Privátní cloud Jan Tkáč 27.5. 2014 AutoCont Privátní cloud Co je to AC Privátní cloud? AC Privátní cloud = vlastní produkt AutoContu AC Privátní cloud = Privátní datacentrum, které se nespravuje AC Privátní cloud = UNIKÁTNÍ

Více

Zálohování dat a disaster recovery

Zálohování dat a disaster recovery Zálohování dat a disaster recovery Petr Šváb Senior Systems Engineer GAPP, 7.4.2016 Vítá vás Veeam Veeam je globální společnost se sídlem ve švýcarském Baaru Společnost Veeam byla založena v roce 2006

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1

Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz. Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Lukáš Valenta +420 724 739 057 lukas.valenta@acronis.cz Acronis Presentation www.acronis.cz 1 Physical, Virtual, Cloud (PVC) Fyzické prostředí Windows a Linux operační systémy, servery a pracovní stanice

Více

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant

Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere. Lukáš Radil, konzultant Migrace virtuálního prostředí VI3 na vsphere Lukáš Radil, konzultant Agenda Agenda Výchozí stav Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Agenda Výchozí stav Důvody pro migraci Příprava projektu Agenda Výchozí

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic Vodafone OneNet Product Management Ekonomické aspekty přechodu na VoIP aneb ochrana vašich investic Ronald Bayer 16th September 2010 1 Trendy a paradoxy v oblasti firemní telefonie Dle aktuálních výzkumů

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text.

Jednotlivé hovory lze ukládat nekomprimované ve formátu wav. Dále pak lze ukládat hovory ve formátu mp3 s libovolným bitrate a také jako text. 1.0 Nahrávání hovorů Aplikace Nahrávání hovorů ke svému chodu využívá technologii od společnosti Cisco, tzv. Built-in bridge, která snižuje nároky na síťovou infrastrukturu, snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Technická specifikace HW pro rok 2012

Technická specifikace HW pro rok 2012 Technická specifikace HW pro rok 2012 Blade šasi 1 ks Položka Hloubka vnitřní Napájení Ventilátory Management LAN konektivita FC konektivita Vzdálená správa rackové min. 14 aktivních pozic pro blade servery.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Co je nového v NetWorkeru a Data Domain?

Co je nového v NetWorkeru a Data Domain? Moderní a spolehlivá řešení pro ukládání dat Co je nového v NetWorkeru a Data Domain? Petr Dvořák GAPP System, spol. s r.o. 2. dubna 2014 EMC NetWorker Aktuální verze NetWorker 8.1.1 Stěžejní novinky ve

Více

Datová Centra. Ready for (R)evolution! 28.6.2011. Mandarin Oriental Hotel Prague

Datová Centra. Ready for (R)evolution! 28.6.2011. Mandarin Oriental Hotel Prague Datová Centra Ready for (R)evolution! 28.6.2011 Mandarin Oriental Hotel Prague Vážená paní, vážený pane, přijměte srdečné pozvání společnosti Dimension Data Czech Republic a.s. na tématickou konferenci

Více

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing

Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Oracle Exalogic: Ideální platforma pro Cloud Computing Name : Jaroslav Novotný, IT Architekt Date: 20.10. 2011 Požadavky na datová centra Rostou exponencielně Gartner Survey (June 2010) http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1460213

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více