VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Ukládání, zálohování a archivace dat"

Transkript

1 Městský úřad, Odbor informatiky Váš dopis zn.: ze dne: Číslo jednací: Číslo evidenční: Více dodavatelů Vyřizuje: Tel.: Datum: Místo: Kamil Válek Uherský Brod VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci projektu Ukládání, zálohování a archivace dat Obsah výzvy: 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele. 2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky. 3. Podmínky pro poskytnutí zadávací dokumentace. 4. Lhůta a místo pro podání nabídek. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace. 6. Údaje o hodnotících kriteriích. 7. Požadavky na zpracování nabídky. 8. Platební podmínky. Strana 1 (celkem 6)

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE 1.1. Zadavatel Město Uherský Brod Masarykovo nám Uherský Brod IČ: zastoupené: Ing. Ladislavem Kryštofem, starostou města 1.2. Kontaktní osoba Město Uherský Brod Odbor informatiky Masarykovo nám Uherský Brod Kontaktní osoba pro zakázku: Ing. Kamil Válek telefon: INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, TERMÍNU PLNĚNÍ DODÁVKY 2.1 Vymezení rozsahu plnění Předmětem poptávky je realizace ukládání, zálohování a archivace dat pro Městský úřad Uherský Brod v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dokumentu a provedení všech prací souvisejících s nasazením funkčního řešení v rozsahu požadovaném Odborem informatiky. Popis předmětu veřejné zakázky Požadavky na funkcionalitu jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této poptávky. 2.2 Termín plnění dodávky Odbor informatiky požaduje plnění co možná nejdříve žádáme upřesnit vaše možnosti v nabídce. 3. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je součástí této poptávky, viz Příloha č LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK 4.1. Lhůta pro podání nabídek Nabídka vypracovaná podle bodu 7. této výzvy musí být doručena nejpozději dne do 14:00 hodin v elektronické podobě na ovou adresu Přijetí nabídky bude elektronicky potvrzeno. 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Uchazeč doloží formou čestného prohlášení nebo kopií v elektronické podobě níže uvedené: výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání, pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši min 5 mil. Kč, čestné prohlášení, že uchazeč realizoval alespoň 3 dodávky, jejichž předmětem byly dodávky a implementace IT technologie (čímž jsou myšleny disková pole servery a s tím související služby) v rozsahu minimálně 1 mil. Kč za každou dodávku samostatně, certifikát systému řízení jakosti dle norem řady ISO 9001 vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou. Strana 2 (celkem 6)

3 6. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITERIÍCH 6.1. Kritéria hodnocení nabídek Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: výše celkové nabídkové ceny (váha 40 %), kvalitativní a funkční úroveň nabízené technologie a technického řešení (váha 30 %), servisní podmínky, zajištění servisu počet hodin k nastoupení k odstranění závad od jejich nahlášení (váha 20 %), termín realizace od podpisu smlouvy/objednávky (váha 10 %). 7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Nabídka bude členěna následovně: 1. obsah nabídky, 2. identifikační údaje nabízejícího (obchodní jméno, přesná adresa, IČ, bankovní spojení, jména statutárních zástupců, jméno kontaktní osoby zodpovědné za zpracování nabídky a jméno oprávněné osoby v plném rozsahu jednat ve věci této nabídky s uvedením telefonního a manilového spojení), 3. popis způsobu plnění zakázky v rozsahu poptávky, 4. návrh časového harmonogramu provedení zakázky, 5. servisní podmínky, 6. údaje dle bodu 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, 7. celková cenová nabídka (cenu za jednotlivé položky i celkovou cenu uveďte bez DPH i včetně DPH; celková cena musí zahrnovat i jiné, zde neuvedené náklady, které doplníte do cenové nabídky; celková cenová nabídka bude považována za maximální přípustnou pro kompletní dodávku), 8. návrh kupní smlouvy. 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY Celková cena nabídky nesmí přesáhnout Kč bez DPH. Platba za realizovanou dodávku bude provedena ve dvou splátkách takto: do konce roku 2008 ve výši Kč vč. DPH, do konce ledna 2009 zbývající část celkové nabídky. Ing. Ladislav Kryštof v. r. starosta města Strana 3 (celkem 6)

4 Příloha č. 1 Technická zadávací dokumentace 1. OBECNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY nezávislé řešení na management serveru není potřeba žádné další appliance snapshoty přístupné pro uživatele možnost rozšíření diskového pole o další funkcionality pomocí software možnost snapshot technologie upgradovatelnost bez nutnosti výměny disků a jejich rekonfigurace možnost http serveru (zabudovaný, pouze se licencuje) možnost rozšíření na clusterovou variantu kombinace využití protokolů CIFS, NFS, iscsi, FC integrace s AV softwarem možnost filtrování zápisu na úrovni přípon souboru Remote LAN Management možnost zálohovat pomocí NDMP ochrana vůči výpadku alespoň 2 fyzických disků minimálně 254 snapshotů na volume možnost mirroringu mezi dvěmi lokalitami po IP (iscsi), a to jak synchronně, tak asynchronně, a to na úrovni změněných bloků konzistentní softwarová záloha a obnova MS Exchange na úrovni snapshotů možnost softwarové obnovy mailboxu, zprávy, resp. přílohy u bez nutnosti obnovy celé Exchange databáze jednoduchý management včetně webového možnost online upgradu firmware diskového pole 2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Popis stávajícího stavu je zakreslen v Příloze č. 2. Stávající řešení je založeno na samostatných serverech se samostatným diskovým prostorem. V současné době se využívá 8 serverů z toho 4 ks OS Linux, 4 ks OS Windows2000/2003. Úřad používá doménu na úrovni Windows2000, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server. Pro společné souborové úložiště je použito sdílení na úrovni MS Windows a SAMBA v napojení na integrované ověření AD. Souborová úložiště jsou umístěna na 3 serverech. Pro rychlý přístup k datům MS SQL a MS Exchange jsou na serverech disková pole s disky ultra SCSI 320 a SAS (MU02, MU01). Na souborová sdílení se používají disky ATA133 (MU03) a SATA (TECHNET). MS Exchange nevyužívá společné úložiště. Pro dosažení bezpečnosti jsou vytvořeny na každém serveru raidy na HW nebo SW úrovni. Pro účely zálohování je použito externí pole iscsi založeno na OEM HW a Open source řešení. 3. MINIMÁLNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ Cíl sjednocení různorodých úložišť a navýšení celkového dostupného prostoru, vysoká dostupnost a odolnost vůči výpadkům. Diskové pole musí splňovat minimálně tyto kritéria: konektivita přes Fiber Channel min. 4 porty, i-scsi min. 4 porty možnost mixování SAS a SATA disků v jednom boxu vzdálený dohled a monitoring duální řadič pole min. 2 GB vyrovnávací paměť řadiče podpora Thin Provisioning Strana 4 (celkem 6)

5 celková požadovaná kapacita při instalaci 4 TB, z toho 1 TB v SAS discích, 3 TB v SATA discích navýšení kapacity bez ztráty původní konfigurace pole možnost vytváření nízkokapacitních snapshotů možnost vytváření automatických replikací na záložní pole do vzdálené lokality jak synchronní tak asynchronní možnost integrace pole s virtualizační technologií VMWARE vysoká dostupnost (failover management) online zálohy pro MS Exchange 2000/2007, MSQL2000/2005 ochrana proti výpadku min. 2 disků požadovaný výkon SAS pole min 140 MB/zápis, 150 MB čtení při velikosti bloku 32K požadovaný výkon SATA pole min 70 MB/zápis, 90 MB čtení při velikosti bloku 32K možnost online upgrade firmwaru bez ztráty konfigurace dodávka musí obsahovat 3 karty FC a 1 ks FC switch, propojovací kabely technologická životnost min. 5 let Zálohovací knihovna musí splňovat minimálně tyto kritéria: zálohovací SW kompatibilní s Windows 2003/2003x64/2008, Linux Centos možnost použití centrálního zálohovacího serveru a knihovny v jiné lokalitě dostupné přes optický spoj použitý typ knihovny LTO 4, min 12 pásek s autoloaderem dodávka musí obsahovat 12 ks pásek Strana 5 (celkem 6)

6 Příloha č. 2 Grafické znázornění stávajícího stavu Strana 6 (celkem 6)