Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání"

Transkript

1 LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2 Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků skleníkového efektu a klimatických změn vytváření rekreačních možností vytváření zdravého, estetického, a ekologicky hodnotného přírodního prostředí

3 Stav lesů v ČR XIV. století - cca 60 % XVIII. st. (Josefínský kat.) - 38 % současnost - 33,40 % výměry státu ( ha)

4 Dělení lesů dle ÚHÚL do 9 lesních vegetačních stupňů nejrozšířenější

5 Dělení lesa dle jednotlivých kategorií A ) LESY HOSPODÁŘSKÉ - jsou takové, jejichž hlavním posláním je produkce dřevní hmoty při současném zajišťování ostatních funkcí lesa - 77 % výměry B ) LESY OCHRANNÉ lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (na sutích, rašelinách, na prudkých svazích,vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace klečový v.s.) - 3,6 % C) LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ - jsou to lesy, které nejsou lesy ochrannými a nachází se : (PHO I.st., ochranné pásma minerálních vod, lázeňské lesy, v CHKO a NP, lesní výzkum..) 18,7 % Dochází k prolínání jednotlivých funkcí a významu lesů mezi sebou

6 Majetkové poměry v lesích na území ČR: Prošel bouřlivým vývojem na počátku 90. let se navrací do stavu před rokem 1945 v roce 1998: 1. 63,8 % lesů státních (vojenské ve VVP) správa majetku LČR 2. 12,38 % lesů obecních 3. 23,0 % lesů soukromých 4. 0,8 % lesy družstevní Možný návrat církevních lesů 6 % (1945)

7 Koloběh vody a odtok látek během vývojových stádií lesa od posledního zalednění

8 Tok vody a látek vegetací a půdou

9 Hlavní ekologické problémy lesních ekosystémů Stav lesa ovlivněn způsobem hospodaření v lesích nahodilé těžby v 90. letech % celkové těžby (nežádoucí kalamitová polomová) zjednodušená druhová skladba lesa velmi vzdálená skladbě původní zjednodušená prostorová výstavba lesa nedoceňování genetické kvality a původního genofondu dřevin poškození horských lesních ekosystémů imisní zátěží nadměrné stavy spárkaté zvěře nedostatečné využívání přírodních procesů v lesních ekosystémech

10 Zjednodušená druhová skladba lesů smrk jedle borovice modřín 2.7 dub buk habr, lípa jasan, jilm ostatní listnáče 0 7 Listnaté dřeviny původně ze 2/3 rozlohy lesa, nyní jehličnany na 4/5 původnost zpochybňována vzhledem k neurčitosti časových vazeb.

11 Prostorová skladba 4 základní hospodářské způsoby 1. Holosečný (91%) obnova na souvisle vytěžené plochy přesahující svou šíří průměrnou výši porostu 2. Podrostní (7%) obnova probíhá pod ochranou, s využitím reprodukce vytěženého porostu 3. Násečný obnova na souvisle vytěžené plochy nepřesahující svou šíří průměrnou výši porostu i na sousedním netěženém prostoru 4. Výběrný (bez aplikace) těžba prováděna s úmyslem výchovy a obnovy porostu, bez časového a prostorového členění, výběr stromů či skupin stromů Slovinsko na 80% porostu pouze výběrným způsobem

12 V současné době většina lesního porostu ovlivněna lidskou činností na základě zásahu dělíme na : 1. Lesy přirozené 2. Kulturní jsou na většině území, jsou produktem lesního hospodářství Monokulturní- jednodruhové, stejnověké smrk, borovice, méně modřín (často mimo přirozená stanoviště) čistá monokultura cca 30-40% porostů Smíšené na minimálně ¼ přimíšena listnatá dřevina dle původnosti dřevin pak rozlišujeme přírodě vzdálené, přírodě blízké (překryv s přirozenými lesy u nás cca 20-25% porostů)

13 Poškození imisemi

14 Nadměrné stavy spárkaté zvěře Poškozování okusem, loupáním kůry a ohryzem podílí se domácí zvěř (jelení, srnčí a černá) podílí se i introdukovaná (muflon, daněk) způsobeno ztrátou velkých predátorů (? reintrodukce rys, vlk medvěd x myslivost _ umírněná)

15 Škůdci porostů Lýkožrout smrkový, lýkožrout menši, lýkožrout lesklý, lýkohub matný, lýkohub smrkový, dřevokaz čárkovaný, smoláci, tesaříci, pilořitky, obaleč přeslenový, mravenci.

16 Rojení probíhá v podhorských oblastech zpravidla koncem dubna až začátkem května, v horách koncem května až začátkem června. Brouci vyletují ze svých zimovišt po oteplení kůry a hrabanky nad 14 C. Ti, kteří nedokončili dospělostní žír na podzim, vylétají o 1-2 týdny dříve a dokončují jej v čerstvé kůře kmenů nebo odříznutých vrcholků stromů. Podle podmínek se může během roku vyvinout jedno až dvě a za velmi příznivých podmínek (v nižších polohách) i tři pokolení. Přezimují brouci, kukly i larvy.

17 Požerek lýkožrouta smrkového na smrku: a - v počátečním stadiu, b - v plném vývoji (vpravo dole požerek lýkožrouta lesklého), c - ukončený žír v požerku

18 Tvary požerků kůrovců: 1 - jednoramenný podélný (lýkohub sosnový), 2 - dvouramenný podélný (lýkožrout smrkový), 3 - jednoramenný příčný (bělokaz dubový), 4 - dvouramenný příčný (lýkohub jilmový), 5 - svorkovitý (lýkohub menší), 6 - vidlicovitý (lýkožrout borový), 7 - hvězdicovitý (lýkožrout vrcholkový), 8 - podélně hvězdicovitý (lýkožrout menší), 9 - příčně hvězdicovitý (lýkožrout jedlový), 10 - plošný broučí (korohlod jedlový), 11 - společný larvový (lýkohub smrkový)

19 Jak proti: LAPÁKY - smrkové stromy o výčetní tloušťce nejméně 20 cm + v imisních oblastech feromonové návnady FEROMONOVÉ LAPAČE Lapáky a feromonové lapače se musí evidovat. Kromě čísla a série se poznamenává místo a datum položení lapáku nebo postavení feromonových 1apačů, datum vyvěšení a výměny feromonových návnad, datum Stupeň napadení lýkožroutem smrkovým Stupeň napadení lapáků (odchytu) Lapáky průměrný počet závrtů na 1 dm 2 kůry Lapáky s feromonovou návnadou Feromonové lapače určené ke kontrole počet odchycených dospělců na 1 lapač Silný Střední Slabý více než 1 0,5-1 méně než 0,5 více než 1,6 0,8-1,6 méně než 0,8 více než méně než 2

20 Příště LHP, Lesy ČR a lesy v CHKO a NP

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko

Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Péèe o lesy v Národním parku Èeské Švýcarsko Autoři textů: Jan Drozd, Dana Šteflová Autor fotografií: Václav Sojka (pokud není v textu uvedeno jinak) Mapové podklady: Oldřich Holešinský Grafické zpracování:

Více

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně

lesy Krkonošského národního parku a péče o ně lesy Krkonošského národního parku a péče o ně Rosteme kolem vás Tato publikace byla vytvořena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP. www.sfzp.cz, www.mzp.cz (1) Sluneční paprsky (2) Ostrůvky kleče na Luční

Více

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU

LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU LESY A JEJICH PŘÍSPĚVEK K ROZVOJI REGIONŮ PO VSTUPU ČR DO EU Sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí Editoři Jiří Matějíček a Anton Prčina Výzkumný ústav lesního hospodářství

Více

Ministerstvo zemědělství České republiky

Ministerstvo zemědělství České republiky Ministerstvo zemědělství České republiky Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky Stav k 31. 12. 2004 Ministerstvo zemědělství ČR, Úsek lesního hospodářství 52 Obsah 1. Rámcové makroekonomické

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍHO PROGRAMU OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Soulad programu s mezinárodními úmluvami a evropskou

Více

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p.

Buk lesní1. Lesy České republiky, s.p. 1 3 Buk lesní1 Výroční zpráva 2013 Lesy České republiky, s.p. 1 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 3 Profil státního podniku 4 Organizační uspořádání 8 Personální obsazení a orgány státního podniku

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing.

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA - CÍNOVECKÉ RAŠELINIŠTĚ. na období 2012-2021. Zpracoval: Ing., Ing. ING. PAVEL JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ REZERVACI RAŠELINIŠTĚ U JEZERA

Více

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina

o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina P L Á N P É Č E o Přírodní rezervaci Zátoňská mokřina na období 2011-2021 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN evidenční

Více

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p.

Výroční zpráva. Lesy České republiky, s.p. Výroční zpráva 2012 Lesy České republiky, s.p. OBSAH Úvodní slovo 2 Hlavní události roku 4 Profil státního podniku 5 Organizační uspořádání 6 Personální obsazení a orgány státního podniku 11 Vývoj základních

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

ZHODNOCENÍ LESNÍCH POROSTŮ

ZHODNOCENÍ LESNÍCH POROSTŮ ZHODNOCENÍ LESNÍCH POROSTŮ severních a severozápadních svahů masivu Smrku v Jizerských horách Ing. Viktor Mesčerjakov Jablonec nad Nisou, prosinec 2007 OBSAH 1. Úvod..... 2 2. Hranice zájmového území.....

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

1.1 Základní identifikační údaje

1.1 Základní identifikační údaje Plán péče o přírodní památku Černovice na období 2011 2019 (návrh na vyhlášení) 1. Základní identifikační údaje 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: kategorie ochrany: přírodní památka název

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje 1.1 Zřizovací právní předpis (H. Härtel) Zřizovací právní předpis Národní park České Švýcarsko byl zřízen zákonem č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko

Více

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců

Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci. Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Ochrana proti škodám zvěří a hlodavci Monitoring škod a stavů zvěře, výpočet náhrady škody, oplocenky, požerky hlodavců Loupání a ohryz smrkových porostů Příčiny: vysoké stavy jelení zvěře (dančí, mufloní,

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007

LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 LESNICKÝ PRŮVODCE 4/2007 Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin Doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. Ing. Jiří Novák, Ph.D. Recenzované metodiky VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE STUDIE O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE Zpracoval: Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Brno 2002

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D.

MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER. Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. MANAGEMENT LESNÍCH BIOCENTER Ing. Petr JELÍNEK, Ph.D. Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, Brno

Více

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017

Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly. na období 2008 2017 Plán péče o přírodní rezervaci Velké doly na období 2008 207 . Základní identifikační a popisné údaje.. Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie IUCN Evidenční kód ZCHÚ: 338 Kategorie: ochrany:

Více

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY

A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Obsah A2.4.6 Nelesní ekosystémy >> Další (A2.4.7 Přehled literatury) A2.4.5 LESNÍ EKOSYSTÉMY Lesy zaujímají významnou část území kraje - dle evidence nemovitostí úhrnem kolem 140 tisíc hektarů, což představuje

Více

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj

Plán péče. o Chráněnou krajinnou oblast. Český ráj Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj listopad 2003 Správa CHKO Český ráj, Turnov / OBSAH Obsah Úvod 3 1 Základní údaje o CHKO Český ráj 4 1.1 Zřizovací právní předpis 4 1.2 Poslání CHKO 4 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 PB 1. Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd ASD X VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. asd PB 1 Výroční zpráva 2009 VLS ČR, s. p. vyhotovena dne 18. 5. 2010 OBSAH 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Úvodní slovo ředitele 4 Informace

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje TEXTOVÁ ČÁST ZADAVATEL: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ PŘEDKLÁDÁ: EKOTOXA OPAVA S.R.O. Horní

Více

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

PLÁN PÉČE. o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023. Českomoravské sdružení pro ochranu přírody PLÁN PÉČE o přírodní rezervaci Sochová (návrh na vyhlášení) na období 2014-2023 Objednatel: Zlínský kraj třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín IČO: 70891320 Zhotovitel: Českomoravské sdružení pro ochranu přírody

Více