SERVISNÍ MANUAL. MB17 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ MANUAL. MB17 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR"

Transkript

1 SERVISNÍ MANUAL MB7 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR Rev. Date: October 000

2 OBSAH ÚVOD W&H STERILIZATION BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU ORGANIZACE MANUALU SERVISNÍ POSTUPY ZKRATKY POPIS A CHARAKTERISTIKY STERILIZÁTORU ÚDRŽBA 3 ROZKRESLENÉ SESTAVY A DIAGRAMY OBVODŮ 4 VÝVOJOVÉ ZMĚNY 5 HLEDÁNÍ PORUCH 6 TESTY PŘED OPRAVOU 7 POSTUP OPRAVY 8 SERVISNÍ POSTUPY A NÁKRESY 9 TEST A FINALNÍ KONTROLA 0 SEZNAM SERVISNÍCH NÁŘADÍ LISA Service - Rev. ii

3 W&H l STERILIZATION Sídlo v Seriate (BG) Italy We were born in Spring 999 Assembly line Via Brusaporto, 35 I-4068 Seriate (BG) : +39 / : +39 / e_mail LISA Service - Rev. iii

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Servisní manuál obsahuje všechny informace pro opravy sterilizátoru Lisa. Jsou zde popsány jednotlivé části přístroje, způsob hledání chyb, výměna dílů a nastavení. Vše je popsáno do detailu. SERVIS MÁ BÝT PROVÁDEN KVALIFIKOVANÝM TECHNIKEM. JE POTREBA DODRZET VŠECHNY NORMY A PREDPISY PLATNE PRO ZEMI VE KTERÉ SE ZARIZENI PROVOZUJE. LISA Service - Rev. iv

5 SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU Následující symboly jsou použity v jednotlivých kapitolách a upozorňují na důležitéinformace : "VAROVÁNÍ" tento symbol označuje nebezpečná místa, tam kde pracovní postup musí být prováděn s největší opatrností aby nedošlo ke zranění. "Pozor" tento symbol se používá v místech, kde by neopatrnou manipulací mohlo dojít k poškození zařízení. "HORKÝ POVRCH" označuje horký povrch a varuje před nebezpečím popálení. DÍLY CITLIVÉ NA STTICKOU ELEKTŘINU " MOS/MOSFET součástky na desce elektroniky, které by mohly být poškozeny výbojem elektrostatické elektřiny. Před kontaktem s nimi je potřeba vybít případný náboj dotykem s uzemněnou částí přístroje. + Paragraf nebo poznámka na kterou by se mělo dát pozor LISA Service - Rev. iv

6 ORGANIZACE MANUÁLU Manuál se skládá z 0 kapitol: Kapitola popis a charakteristika sterilizátoru Kapitola Údržba Kapitola 3 Rozkreslené pohledy a funkční diagramy Kapitola 4 Historie změn výrobku Kapitola 5 Hledání chyb Kapitola 6 Testy před opravami Kapitola 7 Postup opravy Kapitola 8 Servisní nákresy Kapitola 9 Test a závěrečná kontrola Kapitola 0 Soupis servisního nářadí Diagramy a grafy popisující funkci a testy sterilizátoru třídy B. různé cykly a popis jednotlivých fází pro pochopení funkce přístroje. Popis provádění údržby. Rozkreslené pohledy s očíslováním jednotlivých náhradních dílů pro jednodušší objednávání dílů Elektrické a hydraulické okruhy. Kapitola popisuje jednotlivé prováděné úpravy přístroje a programu ve vztahu k době výroby a výrobním číslům. Kapitola popisuje způsob hledání chyb, význam jednotlivých chybových hlášení, jejich možné příčiny a způsob jejich odstraněnní. Současně poukazuje na jednotlivé pracovní postupy při odstraňování chyb. Testy prováděné za účelem zjištění druhu problému před započetím opravy. Jednotlivé operace popisující vyjmutí a výměny, případně nastavení jednotlivých součástí přístroje. Schematicky pomocí vývojových diagramů Kapitola popisuje pomocí nákresů jednotlivé díly, sestavy a jejich výměnu a nastavení. Kontrola a konečné testování správné funkce přístroje. Soupis nářadí potřebného pro opravy a jeho popis. + Zkušenosti ze servisu a kontroly kvality technického oddělení výroby umožňují pravidelné obnovování a doplňování manuálu a tak zefektivnění práce servisního technika. LISA Service - Rev. v

7 SERVISNÍ POSLOUPNOST Čti pozorně kapitoly,, 3 a 4 tohoto manuálu. SERVIS NA ŽÁDOST UŽIVATELE: Poznamenej pečlivě poruchu oznámenou uživatelem Analyzuj problém a najdi pravděpodobnou příčinu ( Kapitola 5) 3 Proveď testy před opravou ( Kapitola 6) pro nalezení poruchy 4 Proveď opravu dle popsaného postupu ( Kapitola 7) nebo dle hledání problému podle tabulky Kapitola 5 a odpovídajících nákresů z kapitoly 8. 5 Proveď finální kontrolu a testy ( Kapitola 9) SCHEDULED MAINTENANCE LISA Service - Rev. vi

8 Poznámky LISA Service - Rev. vii

9 . parní sterilizátor třídy B Servisní manuál. 3. LISA Service - Rev. 3-a

10 Kapitola Popis a charakteristika sterilizátoru Nová generace autoklávů Průběh cyklů LISA MB 7 CLASS B Typový TEST Příklad záznamu Sušení... - Popis Cyklů CS SYSTEM Condensation collecting system Technická specifikace Zastoupení pro Českou republiku: Dentamechanik sro. Vrchlického nábřeží České Budějovice tel.: fax.:

11 NOVÁ GENERACE AUTOKLÁVU Sterilizátor třídy B, odpovídají PrEN 3060 (malé parní sterilizátory). Kompaktní sterilizátor bez vnějších zásobníků, nebo připojení. Patentovaný «CS» pneumatický systém : - Nízká spotřeba vody: 0, až 0,35 litrů / cyklus. - Možnost provést 8 až cyklů bez doplnění destilované vody. - Rychlý průběh cyklů od 30' (35-4') do 60' ( - 5 ). - 5 pulsů frakcionovaného předvakua. - Pulsní vakuové sušení. Nezávislý generátor páry. Optimalizovaná spotřeba energie. Maximální spotřebovaná energie: 00 W (0.5kwh/cyklus). Interaktivní uživatelsky příjemný dotykový displej. Jednoduchý pro používání, bezpečný. Zcela kontrolovaný mikroprocesorem. Možnost úpravy software při změně požatdavků na sterilizaci. Otočný držák trejů : 3/5 trejů horizontálně nebo 3 kazety horizontálně nebo vertikálně. Tiskárna připojitelná jako příslušenství. Doplnění vody a vypouštění použité vody možno i během cyklu. Elektrický dvojitě uzamykatelný systém dveří s paralelním dovíráním šetřícím těsnění dveří. Snadný přístup pro servis. Testy přístupné z klávesnice. Záruka roky nebo 000 cyklů podle toho co nastane dříve. LISA Servis - Rev. 3-

12 Průběh cyklů STERILIZAČNÍ CYKLUS TESTOVACÍ CYKLY TYP CYKLU B CYKLUS B CYKLUS B CYKLUS Helix Únik vzduchu 34 Standard 34 Prion Standard Bowie & (balený) Dick VaK test Teplota 35.5 C 35.5 C.5 C 35.5 C -- Tlak.6 bar.6 bar.6 bar.6 bar bar Doba sterilizace 4' 8' (0 ) 5' 3'0 6' Doba sušení 5' 5' 0' 4' -- Doba celkem prázdný plný 30' ' 54' 50' 60' 3' 4' TYPE OF LOAD Plné předměty (vrtáčky, pátradla) YES YES YES Malé porézní předměty (gáza, buničina) YES YES YES Plná porézní náplň : využito 80% místa. YES YES YES Duté typu A (násadce, kleště, nůžky) YES YES YES Duté typu B (savky) YES YES YES Nebalené, balené jednotlivě, dvojitě YES YES YES Max náplň: Plné / Porézní 4.5 /.5 kg 4.5 /.5 kg 4.5 /.5 kg Náplň: 3 Cykly třídy B mohou sterilizovat a sušit všechny typy náplní: plné, porézní duté typu A i B plasty, gumu, nebalené nebo jednoduše i dvojitě balené. Ale : V každém případě je potřeba dodržovat instrukce dané výrobcem. Pro garantovaný výsledek sterilizace nikdy nepřekračujte maximální předepsanou hmotu náplně. Prázdný Testovací cykly Viz přílohy 4, 5 & 6 Všechny cykly mají stejné profily: Mění se pouze teploty a časy. Pressure (bar) Duration D D4 D6 D8 D0 End PV PV PV3 PV4 PV5 PP PP PP3 PP4 PP5 PV6 PPh D D3 D5 D7 PR D9 VEN DVs DVe LEV Frakcionované předvakuum Sterilizace Pulsní vakuové sušení Legenda: PV..6 : Vakuové pulsy PP..5 : Tlakové pulsy PPh : Tlakové pulsy a ohřev PR : Proces sterilizace DV : Vakuové sušení VEN : Ventilace LEV : Vyrovnávání tlaku 3- LISA Servis - Rev.

13 LISA MB 7 TŘÍDA B TYPOVÝ TEST Vakuový test (únik vzduchu) P3-P <,3 mbar 0' (p3 : tlak na konci / p : tlak na začátku ) Pressure T T T3 P3 Time P P Dynamický tlakový test Kolísání tlaku < 0 bar / min (0,6 / sec.). Prázdná komora Kontrola nasycené páry T / vzájemný vztah tlaku v probíhajícím pasmu Plná náplň balených předmětů šrouby M x 00 balené = 4,5 kg (Max deklarovaná náplň) Helix Test Dutiny A L : 500 mm : mm Plná porézní náplň (textil). Balená 80% Využitelného místa =,5 kg (Maximální deklarovaná hmotnost) Test sušení. Balená náplň Plné předměty : m-m x 00 < 0,% m Porézní předměty : m-m x 00 < % m ) (m : hmotnosta na počátku m : hmotnost na konci LISA Servis - Rev. 3-3

14 PŘÍKLAD ZÁZNAMU Full porous 8' 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 Série Série Série3 Série4 Série5 Série6 Série7 Série8 34,50 34,00 33, SUŠENÍ Hmotnost: před po sterilizaci 3-4 LISA Servis - Rev.

15 Popis cyklu Pressure ( bar) B-STANDARD 34 EU 5.9 Duration 0.05 D D4 D6 D8 D0 End PV PV PV3 PV4 PV5 PV6 PPh PP PP PP3 PP4 PP5 D D3 D5 D7 PR D9 VEN DVs DVe LEV Pressure ( bar) B-STANDARD 34 EU End LISA Servis - Rev. 3-5

16 STAND-BY Condenser P (bar) Chamber Collector 3 Silencer T sen 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Condenser TP Collector T ext P (bar) T sen Vacuum pump Steam generator Water pump 3-6 LISA Servis - Rev.

17 HEA / SEL Condenser P (bar) Chamber 0 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 80 C Steam generator Stages Actions Comments 0 STERILIZER POWERED Condenser FAN ON Chamber 0 Generator 80 PLEASE SELECT A CYCLE Maxi. phase duration After x minutes automatic shut-off x : setting in "STAND-BY" menu to 30min hours or Off (disabled) LISA Servis - Rev. 3-7

18 PV Condenser C Y C L E 3 5 C P (bar) Collector 3 C h a m b e r 35 C Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Start Stages Actions Comments VP ON EV3 ON Beginning of the fractionated pre-vacuum P = bar EV ON WP ON 34" Water injection into steam generator 3 P = bar AND Steam Gener. Temp. > 38 EV ON EV4 ON EV OFF End of PV Start of PP 0.05 Maxi. phase duration Time out : 6' LISA Servis - Rev.

19 PP Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator 3 Stages Actions Comments P = bar AND Steam Gener. Temp. > 38 4 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV Start of PP End of PP Start of PV Maxi. phase duration Time out : 3 minutes LISA Servis - Rev. 3-9

20 PV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 4 P = bar 5 P = bar EV EV4 EV EV OFF OFF ON ON EV4 ON EV OFF End of PP Start of PV End of PV Start of PP Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev.

21 PP Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 5 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF End of PV Start of PP 6 P = 0,05 bar EV EV4 EV OFF OFF ON End of PP Start of PV3 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev. 3-

22 PV3 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 6 P = 0,05 bar 7 P = bar EV EV4 EV EV OFF OFF ON ON EV4 ON EV OFF End of PP Start of PV3 End of PV3 Start of PP3 Maxi. phase duration Time out : 6 minutes LISA Servis - Rev.

23 PP3 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 7 P = bar 8 P = -0,50 bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV3 Start of PP3 End of PP3 Start of PV4 Maxi. phase duration Time out : 3 minutes LISA Servis - Rev. 3-3

24 PV4 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments EV OFF End of PP3 8 P = -0,50 bar EV4 OFF Start of PV4 EV ON 9 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF End of PV4 Start of PP4 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev.

25 PP4 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 9 P = bar 0 P = 0,05 bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV4 Start of PP4 End of PP4 Start of PV5 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev. 3-5

26 PV5 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 0 P = 0,05 bar P = bar EV EV4 EV VP EV OFF OFF ON OFF ON EV4 ON EV OFF Maxi. phase duration Time out : 6' End of PP4 Start of PV5 End of PV5 and fraction. vacuum Start of PPh LISA Servis - Rev.

27 PPh Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber Chamber 5 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 58 C Steam generator Stages Actions Comments P = bar VP OFF End of PV5 and EV ON fraction. vacuum EV4 ON Start of PPh EV OFF P = 0.70 bar CS activated : P =.0 bar EV4 OFF for 5" Coll. condensation P =.60 bar EV ON for 5" discharged into the P =.90 bar steam generator 3 P =.6 bar Steam Generator powered/regulated to keep P=.6bar End of PPh Start of PR Holding time Maxi. phase duration 0 min. ( Alarm A0 if more) LISA Servis - Rev. 3-7

28 PR Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 5 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Stages Actions Comments 3 P =.6 bar 4 5 Every 50 sec. IF P >.3 bar Holding time = 4 minutes (8' for PRION) Steam Generator powered/regulated to keep P=,6bar EV4 OFF for 6" EV ON for 6" VP EV EV4 EV ON OFF OFF ON End of PPh Start of PR Holding time CS activated : Coll. condensation discharged into the steam generator End of PR Start of DV Drying phase 3-8 LISA Servis - Rev.

29 DV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 48 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF 8" / " / 5" 8" / " / 3" 8" / "/ Off T SG Water inj.pump 0 C Steam generator Stages Actions Comments VP ON Holding time End of PR EV OFF 5 = 4 minutes Start of DV (8' for PRION) EV4 OFF Vacuum drying EV ON 6 P = bar EV3 OFF for 0" Condenser drained 7 Every min. EV3 OFF for 0" Pulsed drying 8 DV duration = 4 minutes EV3 OFF EV5 ON End of DV Start of VEN Ventilation LISA Servis - Rev. 3-9

30 VEN Condenser CYCLE 35 C P (bar) Silencer Chamber T sen 30 C Collector 3 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 0 C Steam generator Stages Actions Comments End of DV DV duration EV3 OFF = 4 minutes EV5 ON Start of VEN Ventilation VEN duration = 45 sec. VEN duration = 90 sec. EV5 OFF EV OFF VP OFF Vacuum in the steam generator End of VEN Start of LEV Levelling 3-0 LISA Servis - Rev.

31 LEV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Silencer Chamber T sen 30 C Collector 3 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 90 C Steam generator 0 Stages Actions Comments End of VEN VEN duration VP OFF = 90 sec. Start of LEV Levelling LEV duration = 30 sec. Acoustic signal End of the cycle End LISA Servis - Rev. 3-

32 END Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber Collector 3 Silencer 3 T sen 40"/0' Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Stages Actions Comments LEV duration = 30 sec. Acoustic signal End of the cycle End Heating OFF End + 5min. VP ON for 40" 3 Every 0min. VP ON for 40" If door not opened Until : Jacket < 60 C or Door opening 3- LISA Servis - Rev.

33 Pressure ( bar) Duration LISA Servis - Rev. 3-3

34 CS SYSTEM Condensation collecting system Tento systém pracuje během různých fází cyklu: Při každé změně předvakuové pp/pv fáze. Během pph ( at 0.7,.,.6 and.9bar). Během procesu sterilizace (každých 50"). Kondenzát z páry plynule vytéká z komory a je shromažďován v zásobníku (collector) odkud se dostává zpět do generátoru páry (steam generator) a je znovu použit pro výrobu páry v témže sterilizačním cyklu. Tuto cirkulaci je potřeba vizuálně kontrolovat, aby se zjistila perfektní funkce sustému. Pohyb tekutiny lze sledovat díky transparenci použitých trubic. EV4 EV4 EV EV EV3 EV3 EV EV 3-4 LISA Servis - Rev.

35 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Elektrické napájení Sterilizátor: Pracovní teplota okolí / vlhkost Teplota skladování / vlhkost Min. atmosférický tlak Nominální napětí : Max. příkon : Max. proud : Vnější rozměry : Max. potřeba místa pro umístění přístroje : Místo pro otevření dveří: Hmotnost prázdného přístroje : Max. hmota plného přístroje : Max. tepelný výstup : Max hlučnost : Parní generator Příkon / Napětí : Max. tlak / Max. teplota : Bezpečnostní ventil : Sterilizační komora Příkon / Napětí : Max. tlak / Max. teplota : Bezpečnostní ventil : Celkový objem : Využitelný objem : Bakteriologický filtr : Deastilovaná voda (nebo demineralizovaná ) : Kvalita vody : Min. / Max. spotřeba : Dvojitý zásobník / Autonomní : Připojení Různé 30 VAC + /- 0% 50/60Hz 0A 0-40 C / 0-90% C / 0-90% (prázdný) 0,5 bar 30 V 00 W 9, A W: 445 / H: 40 / D: 50mm W: 485 / H: 460 / D: 570mm W: 360 / H: 400 / D: 360mm 49 kg 9.4 N/m² - 40N/nožičku 3000 KJ/hod < 50dB 700 W / 30 VAC 4 bar / 50 C 5 bar 000 W / 30 VAC,4 bar / 38 C,5 bar 7 l. :50mm / hloubka:350mm l. W:95/ H:05/ D:300mm 0.3 µm Dle příloha E (ČSN EN 85) 0, l / 0,35 l (plná /porézní náplň) Min 8 cyklů (plná porézní náplň) Parallelní port tiskárny Zcela mikroprocesorem řízený přístroj ovládaný dotykovým displejem Hlavní filtr / KV ochrana proti přet. Programovatelný stand-by mode. STERILIZER CLASS B vyrobený v souladu s následujícími doporučeními a normami: 93/4/EEC Zdravotnická zařízení. PrEN (/97) Malé parní sterilizátory Hlavní požadavky. Typové a pracovní testy. PrEN (/97) Malé parní sterilizátory Požadavky pro B typ. EN 600- (08/97) Laboratorní zařízení Bezpečnostní požadavky. EN (/95) Laboratorní zařízení Zvláštní nařízení pro parní sterilizátory EN (06/97) Elektromagnetická kompatibilita - Vyzařování. EN (06/97) Elektromagnetická kompatibilita - Odolnost. Komora Výroba a testování v souladu s předpisy pro tlakové nádoby Parní generátor Výroba a testování v souladu s předpisy pro parní generátory LISA Servis - Rev. 3-5

36 8. KAPITOLA 8 SERVISNÍ NÁKRESY POUŽÍVÁNÍ NÁKRESŮ SESTAVA NÁKRESŮ NÁKRES POPIS Sejmutí / výměna krytu Sejmutí / výměna plastového krytu dveří 3 Sejmutí / výměna dveří 4 Sejmutí / výměna plastového krytu 5 Sejmutí / výměna dotykové klávesnice 6 Výměna těsnění dveří za nový model (černý) 7 výměna těsnění dveří 8 Vyjmutí / Výměna vakuové pumpy 9 Výměna zásobníku vody 0 Kontrola příkonu motoru uzavírání dveří Nastavení dveří / ze strany okénka (stará verze) Nastavení dveří / strana uzavíracího čepu 3 Nastavení dveří / závěs dveří 4 Vyjmutí / výměna uzavíracího systému dveří 5 Vyjmutí / výměna desky spínačů uzavírání dveří 6 Nastavení spínačů uzavíracího mechanizmu dveří 7 Vyjmutí / výměna sestavy hlavního filtru napájení 8 Vyjmutí / výměna zadního krytu 9 Vyjmutí / výměna parního generátoru 0 Výměna topného tělesa parního generátoru Vyjmutí / výměna vodní pumpy Kalibrace desky elektroniky PT00 & tlakového převaděče 3 Vyjmutí / výměna desky elektroniky 4 Vyjmutí / výměna interface tiskárny 5 Výměna držáku bezpečnostních tlakových ventilů LISA Service - Rev. 8-a

37 NÁKRES POPIS 6 Vyjmutí / výměna sestavy EV-EV4 7 Výměna externího senzoru komory PT00 8 Výměna sestavy EV5 9 Výměna tepelné pojistky parního generátoru 30 Výměna kondenzátoru a ventilu kondenzátoru 3 Výměna EPROM 3 Vyjmutí / výměna EV-EV3 sestavy 33 Výměna membrány vakuové pumpy 34 Výměna cívky EV-3 35 Sejmutí zadního rámu 36 Výměna plastových dveří technické části 37 Výměna vnitřního teplotního senzoru komory PT00 38 Výměna tepelné pojistky komory 39 Výměna topného tělesa komory 40 Výměna tlumiče vakuové pumpy 4 Výměna / nastavení pružiny kalibrovaného ventilu vodního čerpadla 4 Přídavek / výměna plastového krytu / těsnění krytu 43 Čištění výstupního filtru komory (filtr 5) 44 Čištění EV5 filtru (filtr 4) 45 Výměna senzoru PT00 generátoru páry 46 Přístup do testovacího procesu LISA MB7 potvrzení 8-b LISA Servis - Rev.

38 POUŽITÍ NÁKRESŮ Servisní nákresy jsou propojeny s postupy uvedenými v kapitole 7, pro rozebírání, výměnu montáž a nastavení. Nákresy jsou individuálně číslovány pro usnadnění přístupu a používání na místě. Nové nákresy, vytvořené servisním oddělením budou pravidelně doplňovány. LISA Servis - Rev. 8-

39 KOLEKCE NÁKRESŮ Sledujte kompletní sbírku nákresů podle řádného číslování. 8- LISA Service - Rev.

40 LAYOUT SEJMUTÍ / VÝMĚNA KRYTU N. Postup Nářadí a. verze: Odšroubujte 6 připevňovacích šroubů. 3mm Imbus klíč nebo křížový šroubovák b.verze: Sejmi obě víčka () a (), tlumič zásobníku (3) a obě těsnění (4) prstem. Odšroubuj 6 upevňovacích šroubů včetně podložek. 3mm Imbus klíč nebo křížový šroubovák oppure LISA SERVICE REV.

41 LAYOUT N. Postup Nářadí Zvedni zadní část krytu (), a opatrně jej vysuň směrem vzad (). 3 Uvolni kryt vysunutím obou stran nahoru Pozor neztrať 3 EMC kontakty namáčklé na krytu. 4 Montáž: zopakuj pozpátku postup sejmutí. LISA Service - Rev.

42 LAYOUT VYJMUTÍ / VÝMĚNA PLASTOVÉHO KRYTU DVEŘÍ N. POSTUP Nářadí Otevři dveře pro přístup k upevňovacím šroubům. Vyjmi 5 upevňovacích šroubů. DIN x00 (Ø 4,5) křížový šroubovák Montáž: upevni kryt pomocí 5 šroubů. DIN x00 (Ø 4,5) křížový šroubovák LISA SERVICE REV.

43 LAYOUT 3 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DVEŘÍ N. Postup Nářadí Sejmi plastový kryt dveří (Nákres ). Vyjmi oba fixační šrouby závěsů dveří ( a ). Našroubuj dva šrouby M5 do závěsů dveří. Vlož papír mezi dveře a plastový kryt aby nedošlo k jeho poškrábání. mm Imbus klíč M5 x 40mm šrouby Pomocí kleští, nebo plochého klíče a kladiva vyji závěsy. Pozor: neztrať vymezovací podložky (3+3 or +) nahoře na závěsech Kleště, nebo plochý klíč, kladivo 3 Montáž dveří: obrácený postup LISA SERVICE REV.

44 LAYOUT 4 SEJMUTÍ / VÝMĚNA PLASTOVÉHO KRYTU N. Postup Nářadí Vyjmi konektor tiskárny a oba konektory dotykového displeje z desky elektroniky. Sejmi 6 upevňovacích šroubů. Uvolni klipy na levé straně pro vyjmutí krytu. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 torx šroubovák 3 Montáž krytu: obrácený postup. LISA SERVICE REV.

45 LAYOUT 5 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DOTYKOVÉHO DISPLEJE N. Postup Nářadí Vyjmi 4 upevňovací šrouby a bílé izolační podložky. Deska dotykové klávesnioce je citlivá na statickou elektřinu. Před dotykem se přidržte uzemněného rámu přístroje aby došlo k vybití případného elektrostatického náboje. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 torx šroubovák Montáž nové ochranné membrány dotykové klávesnice:. Sejmi starou ochranu.. Sejmi pomocí lepicí pásky ochranu proti poškrábání () z vnější membrány. 3. Sejmi ochranný film (), polož a přitlač membránu na klávesnici. Připevni zpět dotykovou klávesnici pomocí 4 šroubů a bílých izolačních podložek. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 Torx šroubovák LISA SERVICE REV.

46 LAYOUT 6 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZA NOVÝ MODEL (ČERNÝ TYP) N. Postup Nářadí Staré a nové těsnění je schematicky zobrazeno. Vyjmi rukou staré těsnění a mm nerezovou vymezovací podložku. Vyji přidržný šroub, vymezovací disk (pouze u staré verze) a kluzný disk. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

47 LAYOUT 6 N. Postup Nářadí 3 Zkontroluj a umísti disky dle nákresu: st : vymezovací-spacer disk nd : kluzný-friction disk tak aby kluzný (friction) disk (mm) byl v kontaktu s rotujícími kuličkami. spacer disk friction disk 4 Namontuj dříve popsaným způsobem a zafixuj pomocí pružiny podložky a Imbus šroubu jak je popsáno v kroku. Zvlhči nové těsnění dveří mýdlovou vodou. Vlož těsnění v místě, zatáhni jej prstem. Opakuj v místě,3 a 4 jak je zobrazeno. Vlož celé těsnění dokola víka dveří. Pozor: Vymezovací disk pod těsnění není potřeba u nového černého těsnění. 3mm Imbus klíč 3 4 LISA SERVICE REV.

48 LAYOUT 7 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ N. Postup Nářadí Otevři dveře a vyjmi rukou těsnění dveří. Zvlhči nové těsnění mýdlovou vodou. Vlož těsnění v místě, zatáhni jej prstem. Opakuj v místě,3 a 4 jak je zobrazeno. Vlož celé těsnění dokola víka dveří. 3 4 LISA SERVICE REV.

49 LAYOUT 8 VYJMUTÍ / VÝMĚNA VAKUOVÉ PUMPY N. Postup Nářadí Rozpoj obě přívodní a výstupní hadice a elektrický konektor. Zvedni a podlož sterilizátor aby byl přístup k upevńovacím šroubům na spodním krytu. Vyjmi 4upevňovací šrouby a podložky. 3mm Imbus klíč 3 Vakuovou pumpu namontuj opačným postupem. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

50 LAYOUT 9 VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU VODY N. Postup Nářadí Připoj vypouštěcí hadici do levého konektoru a zcela vypusť zásobník. Rozpoj vypouštěcí hadici stiskem tlačítka na konektoru. Vypouštěcí hadice Připoj vypouštěcí hadici do pravého konektoru a zcela vypusť zásobník. Rozpoj vypouštěcí hadici stiskem tlačítka na konektoru. Vypouštěcí hadice LISA SERVICE REV.

51 LAYOUT 9 N. Postup Nářadí 3 Odpoj veškeré hadice od zásobníku. Odpoj a vyjmi senzory hladiny. Poznamenej si smysl spínání senzorů vody pro správnou zpětnou montáž. 5,5 klíč. 8mm klíč Vyjmi zadní šroub (A) pomocí klíče 5,5mm a matku (B) pomocí 8mm klíče. A B 4 Připravte savý papír přes vývody na spodní části zásobníku pro zamezení případného zkratu v elektrickém obvodu zatečením vody. Zvedni zásobník a odpoj hadičky přicházející od spodu. Savý papír Sealing cups Uzavři vývody pomocí kloboučků nebo hadičky. 5 Nový zásobník namontuj obráceným postupem LISA SERVICE REV.

52 LAYOUT 0 KONTROLA SPOTŘEBY MOTORU MECHANIZMU UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ N. Postup Nářadí Odpoj ovládání uzavírače dveří a napájení motoru od desky elektroniky. Připoj oba konektory do LISA testovacího zařízení pro uzavírání dveří. Připoj konektory zařízení do testovacího zařízení LISA sterilizátoru. Testovací zařízení LISA Rev..0 SIGNALS Power Over current Door closed POWER SUPPLY Door locked OPEN CLOSE Door unlocked 3 Připoj testovací zařízení do napájení a zapni jej. Rozsvítí se kontrolka Power. Zavři dveře a zkontroluj že kontrolka "Door closed" svítí. Otevři (OPEN) a zavři(close) dveře pomocí odpovídajících tlačítek testovacího zaříyení: Maximální příkon uzavíracího motoru musí být mezi 0,8 až 0,9A. Zkontroluj rozsvícení kontrolek DOOR LOCKED a DOOR UNLOCKED. 4 Pokud je příkon motoru příliš vysoký, nebo motor nemůže zavřít dveře ( DOOR LOCKED kontrolka nesvítí je potřeba nastavit dveře. ( nákresy a 3) a znovu zkontroluj příkon motoru. 5 Odpoj testovací zařízení a propoj konektory zpět na desku elektroniky. LISA SERVICE REV.

53 LAYOUT NASTAVENÍ DVEŘÍ / STRANA PANTU (stará verze) N. Postup Nářadí Toto nastavení je platné pouze pro starou verzi. Zavři dveře, zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezara musí být +/- mm kolem dokola. mm Je-li mezera > mm, přidej vymezovací disk za kluzný disk. Je-li mezera < mm, vyjmi vymezovací disk. Pro přístup k podložkám sejmi kryt dveří ( nákres ), vyjmi šrouby přidržující panty, panty, vymezovací a kluzný disk. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

54 LAYOUT N. Postup Nářadí 3 Nastav dveře doplněním nebo vyjmutím vymezovacích (spacer) disků. Vymezovací disky Pozor: Nikdy nevyjímej kluzný (friktion)disk spacer disk spacer disk friction disk 4 Namontuj vše zpet a upevni pomocí pružiny, podložky a imbusového šroubu. Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi těsněním a komorou. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

55 LAYOUT NASTAVENÍ DVEŘÍ / STRANA UZAVÍRACÍHO ČEPU N. Postup Nářadí Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezera musí být +/- mm dokola. mm Jestliže se nedosáhla mezera pomocí vymezovacích kroužků. (nákres ) nebo mezara není všude po obvodu stejná, je potřeba provést nastavení pomocí uzavíracího pinu. 3 Nastavení uzavíracího pinu: - Sejmi plastový kryt dveří (nákres ). - Sejmi oba přídržné klipy () a šroub () pomocí 5mm Imbus klíče. Sejmi těsnění (3) pomocí šroubováku a upevňovacího klipu (4). Sejmi čep uzavírání dveří (5) a X+Y vymezovací podložky. Kleště na pojistné kroužky 5mm Imbus klíč plochý šroubovák Y 4 3 X 5 LISA SERVICE REV.

56 LAYOUT N. Postup Nářadí 4 Posuň podložky uzavíracího čepu tak aby se vyrovnala mezeramezi komorou a těsněním na dveřích. Pozor: Počet podložek X+Y musí zůstat původní. < > Po nastavení složte dveře obráceným postupem. Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi komorou a těsněním dveří. Pozor: Vyměň těsnění uzavíracího pinu dveří (ref. 3). LISA SERVICE REV.

57 LAYOUT 3 ADJUSTMENT OF THE DOOR / DOOR HINGE MOUNT N. Postup Nářadí Zavři dveře, zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezera musí být +/- mm kolem dokola. mm Pokud mm mezera nemůže být dosažena vymezovací podložkou (náres ) nebo není stejná okolo komory, je potřeba provést nastavení pomocí pantů dveří a uzavíracího čepu. 3 Adjustment of the door hinge mount : - Sejmi plastový kryt (nákres 3). - Vyjmi oba přídržné šrouby () a () z jednoho ze dvou pantů pomocí 5,5mm a 0mm Imbus klíče, podložky a vymezovací podložky (3) sejmi pant. 5,5mm Imbus klíč. 0mm Imbus klíč 3 LISA SERVICE REV.

58 LAYOUT 3 N. Postup Nářadí 4 Přidej nebo vyjmi podložku, čímž se zmenší, nebo zvětší mezera. Podložka 5 Připevni pant a zkontroluj mezeru mezi komorou a těsněním. Nastav druhý pant tím samým způsobem. LISA SERVICE REV.

59 LAYOUT 4 VYJMUTÍ / VÝMĚNA UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Vyprázdni oba zásobníy vody, odpoj senzory hladiny vody, vyjmi upevňovací šrouby a matky (nákres 9), zvedni zásobník a vyjmi obě hadice připojené zespodu. Uzavři oba spodní vývody, otoč zásobník a polož jej vpravo, jak je označeno na obrázku. Uzavírací zátky Vyjmi vakuovou pumpu (nákres 8) aby byl přístup zdola k uzavíracímu systemu. Vyjmi 4 upevňovací šrouby pomocí 5mm Imbus klíče. Vyjmi oba konektory ovládání a konektor napájení motoru. 5mm Imbus klíč 6,5rpm Rs Ne 8,5rpm Blu Bc LISA SERVICE REV.

60 LAYOUT 5 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DESKY SPÍNAČŮ UZAVÍRACÍHO MECHANIZMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Vezmi uzavírací mechnizmus. Otoč osu motoru ()tak, aby hnací vačka () byla ve vodorovné poloze. Vyjmi matky a podložky připevňující desku (3) pomocí 8mm klíče. Vyjmi šrouby připevňující desku pomocí 4mm Imbus klíče. 4mm Imbus klíč 8mm klíč 3 4 Namontuj uzavírací systém dveří a pokračuj nastavením spínačů (nákres 6). LISA SERVICE REV.

61 LAYOUT 6 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Připoj testovací zařízení uzavíracího mechanizmu dveří viz nákres0. Zavři dveře a zkomtroluj že svítí kontrolka "DOOR CLOSED". Stiskni tlačítko "CLOSE" aby se dveře zavřely a zkontroluj zda se rozsvítí kontrolka "DOOR LOCKED". Mezera mezi uzavíracím ramenem dveří a hliníkovám odlitkem dveří musí být okolo mm (viz obrázek). Pokud není, nastavení proveď pomocí šroubu () Pro aretaci použij a 8mm klíč. Stiskni tlačítko "OPEN" dveře se otevřou a zkontroluj že svítí kontrolka "DOOR UNLOCKED". Zkontrolij, že se dveře otevřely pokud ne, nastav šroubem () Pro aretaci použij a 8mm klíč. LOCK a UNLOCK dveře pomocí tlačítek na testovacím zařízení: Maximální příkon motoru musí být mezi 0,8 to 0,9A. ( nákres 0). testovací zařízení uzavíracího mechanizmu. 8 mm klíč mm LISA SERVICE REV.

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Příručka pro montáž, provoz a údržbu

Příručka pro montáž, provoz a údržbu Příručka pro montáž, provoz a údržbu OBSAH KAPITOLA 1. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 KAPITOLA 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 2.1 Palivo... 3 2.2 Únik plynu... 3 2.3 Napájení... 4 2.4 Použití... 4 2.5 Údržba... 4

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny

humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny humisteam UE parní zvlhčovač 90 130 kg/h Montážní, servisní A uživatelské pokyny ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY ČTĚTE A USCHOVEJTE TYTO POKYNY Přejeme Vám, abyste ušetřili čas a peníze! Ujišťujeme Vás,

Více

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu

Manuál pro instalaci, užívání a údržbu Manuál pro instalaci, užívání a údržbu GAHP-A indoor absorpční vzduchové tepelné čerpadlo pro instalaci v technické místnosti napájené plynem a obnovitelnými zdroji energie Revize: B Kód: D-LBR741 Tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze

Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Návod k montáži a obsluze Řada 3730 Elektropneumatické polohovací zařízení Typ 3730-2 Překlad původního dokumentu. Novější verze původního dokumentu je dostupná. Obr. 1 - typ 3730-2 Návod k montáži a obsluze EB 8384-2 CS Verze

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Instalační příručka a seznam součástí H-2000-5222-07-A. Bezkontaktní systémy ustavování nástrojů NC1

Instalační příručka a seznam součástí H-2000-5222-07-A. Bezkontaktní systémy ustavování nástrojů NC1 Instalační příručka a seznam součástí H-2000-5222-07-A Bezkontaktní systémy ustavování nástrojů NC1 2000 2003 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena. Renishaw je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Leica CM 1100. Kryostat

Leica CM 1100. Kryostat Leica CM 1100 Kryostat Návod k použití Leica CM 1100 V1.2 česky 06/2006 Uchovávejte tento návod poblíž přístroje! Před použitím přístroje si tento návod důkladně prostudujte! 1. Důležité informace Sériové

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014 Uživatelská příručka Řada Optima XPN Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro Leden 2014 Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A. Optima XPN Ultracentrifuga

Více

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda. pro vnitřní instalaci Návod pro obsluhu a instalaci Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch - voda pro vnitřní instalaci NIBE TM AP-AW0 Právo na technické změny vyhrazeno. 805006bCZ Překlad návodu k obsluze a instalaci V070 Čtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SEG. 50 Hz. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SEG 50 Hz Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 2 1.1 Všeobecně 2 1.2 Označení

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více