SERVISNÍ MANUAL. MB17 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ MANUAL. MB17 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR"

Transkript

1 SERVISNÍ MANUAL MB7 Class B PARNÍ STERILIZÁTOR Rev. Date: October 000

2 OBSAH ÚVOD W&H STERILIZATION BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU ORGANIZACE MANUALU SERVISNÍ POSTUPY ZKRATKY POPIS A CHARAKTERISTIKY STERILIZÁTORU ÚDRŽBA 3 ROZKRESLENÉ SESTAVY A DIAGRAMY OBVODŮ 4 VÝVOJOVÉ ZMĚNY 5 HLEDÁNÍ PORUCH 6 TESTY PŘED OPRAVOU 7 POSTUP OPRAVY 8 SERVISNÍ POSTUPY A NÁKRESY 9 TEST A FINALNÍ KONTROLA 0 SEZNAM SERVISNÍCH NÁŘADÍ LISA Service - Rev. ii

3 W&H l STERILIZATION Sídlo v Seriate (BG) Italy We were born in Spring 999 Assembly line Via Brusaporto, 35 I-4068 Seriate (BG) : +39 / : +39 / e_mail LISA Service - Rev. iii

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Servisní manuál obsahuje všechny informace pro opravy sterilizátoru Lisa. Jsou zde popsány jednotlivé části přístroje, způsob hledání chyb, výměna dílů a nastavení. Vše je popsáno do detailu. SERVIS MÁ BÝT PROVÁDEN KVALIFIKOVANÝM TECHNIKEM. JE POTREBA DODRZET VŠECHNY NORMY A PREDPISY PLATNE PRO ZEMI VE KTERÉ SE ZARIZENI PROVOZUJE. LISA Service - Rev. iv

5 SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU Následující symboly jsou použity v jednotlivých kapitolách a upozorňují na důležitéinformace : "VAROVÁNÍ" tento symbol označuje nebezpečná místa, tam kde pracovní postup musí být prováděn s největší opatrností aby nedošlo ke zranění. "Pozor" tento symbol se používá v místech, kde by neopatrnou manipulací mohlo dojít k poškození zařízení. "HORKÝ POVRCH" označuje horký povrch a varuje před nebezpečím popálení. DÍLY CITLIVÉ NA STTICKOU ELEKTŘINU " MOS/MOSFET součástky na desce elektroniky, které by mohly být poškozeny výbojem elektrostatické elektřiny. Před kontaktem s nimi je potřeba vybít případný náboj dotykem s uzemněnou částí přístroje. + Paragraf nebo poznámka na kterou by se mělo dát pozor LISA Service - Rev. iv

6 ORGANIZACE MANUÁLU Manuál se skládá z 0 kapitol: Kapitola popis a charakteristika sterilizátoru Kapitola Údržba Kapitola 3 Rozkreslené pohledy a funkční diagramy Kapitola 4 Historie změn výrobku Kapitola 5 Hledání chyb Kapitola 6 Testy před opravami Kapitola 7 Postup opravy Kapitola 8 Servisní nákresy Kapitola 9 Test a závěrečná kontrola Kapitola 0 Soupis servisního nářadí Diagramy a grafy popisující funkci a testy sterilizátoru třídy B. různé cykly a popis jednotlivých fází pro pochopení funkce přístroje. Popis provádění údržby. Rozkreslené pohledy s očíslováním jednotlivých náhradních dílů pro jednodušší objednávání dílů Elektrické a hydraulické okruhy. Kapitola popisuje jednotlivé prováděné úpravy přístroje a programu ve vztahu k době výroby a výrobním číslům. Kapitola popisuje způsob hledání chyb, význam jednotlivých chybových hlášení, jejich možné příčiny a způsob jejich odstraněnní. Současně poukazuje na jednotlivé pracovní postupy při odstraňování chyb. Testy prováděné za účelem zjištění druhu problému před započetím opravy. Jednotlivé operace popisující vyjmutí a výměny, případně nastavení jednotlivých součástí přístroje. Schematicky pomocí vývojových diagramů Kapitola popisuje pomocí nákresů jednotlivé díly, sestavy a jejich výměnu a nastavení. Kontrola a konečné testování správné funkce přístroje. Soupis nářadí potřebného pro opravy a jeho popis. + Zkušenosti ze servisu a kontroly kvality technického oddělení výroby umožňují pravidelné obnovování a doplňování manuálu a tak zefektivnění práce servisního technika. LISA Service - Rev. v

7 SERVISNÍ POSLOUPNOST Čti pozorně kapitoly,, 3 a 4 tohoto manuálu. SERVIS NA ŽÁDOST UŽIVATELE: Poznamenej pečlivě poruchu oznámenou uživatelem Analyzuj problém a najdi pravděpodobnou příčinu ( Kapitola 5) 3 Proveď testy před opravou ( Kapitola 6) pro nalezení poruchy 4 Proveď opravu dle popsaného postupu ( Kapitola 7) nebo dle hledání problému podle tabulky Kapitola 5 a odpovídajících nákresů z kapitoly 8. 5 Proveď finální kontrolu a testy ( Kapitola 9) SCHEDULED MAINTENANCE LISA Service - Rev. vi

8 Poznámky LISA Service - Rev. vii

9 . parní sterilizátor třídy B Servisní manuál. 3. LISA Service - Rev. 3-a

10 Kapitola Popis a charakteristika sterilizátoru Nová generace autoklávů Průběh cyklů LISA MB 7 CLASS B Typový TEST Příklad záznamu Sušení... - Popis Cyklů CS SYSTEM Condensation collecting system Technická specifikace Zastoupení pro Českou republiku: Dentamechanik sro. Vrchlického nábřeží České Budějovice tel.: fax.:

11 NOVÁ GENERACE AUTOKLÁVU Sterilizátor třídy B, odpovídají PrEN 3060 (malé parní sterilizátory). Kompaktní sterilizátor bez vnějších zásobníků, nebo připojení. Patentovaný «CS» pneumatický systém : - Nízká spotřeba vody: 0, až 0,35 litrů / cyklus. - Možnost provést 8 až cyklů bez doplnění destilované vody. - Rychlý průběh cyklů od 30' (35-4') do 60' ( - 5 ). - 5 pulsů frakcionovaného předvakua. - Pulsní vakuové sušení. Nezávislý generátor páry. Optimalizovaná spotřeba energie. Maximální spotřebovaná energie: 00 W (0.5kwh/cyklus). Interaktivní uživatelsky příjemný dotykový displej. Jednoduchý pro používání, bezpečný. Zcela kontrolovaný mikroprocesorem. Možnost úpravy software při změně požatdavků na sterilizaci. Otočný držák trejů : 3/5 trejů horizontálně nebo 3 kazety horizontálně nebo vertikálně. Tiskárna připojitelná jako příslušenství. Doplnění vody a vypouštění použité vody možno i během cyklu. Elektrický dvojitě uzamykatelný systém dveří s paralelním dovíráním šetřícím těsnění dveří. Snadný přístup pro servis. Testy přístupné z klávesnice. Záruka roky nebo 000 cyklů podle toho co nastane dříve. LISA Servis - Rev. 3-

12 Průběh cyklů STERILIZAČNÍ CYKLUS TESTOVACÍ CYKLY TYP CYKLU B CYKLUS B CYKLUS B CYKLUS Helix Únik vzduchu 34 Standard 34 Prion Standard Bowie & (balený) Dick VaK test Teplota 35.5 C 35.5 C.5 C 35.5 C -- Tlak.6 bar.6 bar.6 bar.6 bar bar Doba sterilizace 4' 8' (0 ) 5' 3'0 6' Doba sušení 5' 5' 0' 4' -- Doba celkem prázdný plný 30' ' 54' 50' 60' 3' 4' TYPE OF LOAD Plné předměty (vrtáčky, pátradla) YES YES YES Malé porézní předměty (gáza, buničina) YES YES YES Plná porézní náplň : využito 80% místa. YES YES YES Duté typu A (násadce, kleště, nůžky) YES YES YES Duté typu B (savky) YES YES YES Nebalené, balené jednotlivě, dvojitě YES YES YES Max náplň: Plné / Porézní 4.5 /.5 kg 4.5 /.5 kg 4.5 /.5 kg Náplň: 3 Cykly třídy B mohou sterilizovat a sušit všechny typy náplní: plné, porézní duté typu A i B plasty, gumu, nebalené nebo jednoduše i dvojitě balené. Ale : V každém případě je potřeba dodržovat instrukce dané výrobcem. Pro garantovaný výsledek sterilizace nikdy nepřekračujte maximální předepsanou hmotu náplně. Prázdný Testovací cykly Viz přílohy 4, 5 & 6 Všechny cykly mají stejné profily: Mění se pouze teploty a časy. Pressure (bar) Duration D D4 D6 D8 D0 End PV PV PV3 PV4 PV5 PP PP PP3 PP4 PP5 PV6 PPh D D3 D5 D7 PR D9 VEN DVs DVe LEV Frakcionované předvakuum Sterilizace Pulsní vakuové sušení Legenda: PV..6 : Vakuové pulsy PP..5 : Tlakové pulsy PPh : Tlakové pulsy a ohřev PR : Proces sterilizace DV : Vakuové sušení VEN : Ventilace LEV : Vyrovnávání tlaku 3- LISA Servis - Rev.

13 LISA MB 7 TŘÍDA B TYPOVÝ TEST Vakuový test (únik vzduchu) P3-P <,3 mbar 0' (p3 : tlak na konci / p : tlak na začátku ) Pressure T T T3 P3 Time P P Dynamický tlakový test Kolísání tlaku < 0 bar / min (0,6 / sec.). Prázdná komora Kontrola nasycené páry T / vzájemný vztah tlaku v probíhajícím pasmu Plná náplň balených předmětů šrouby M x 00 balené = 4,5 kg (Max deklarovaná náplň) Helix Test Dutiny A L : 500 mm : mm Plná porézní náplň (textil). Balená 80% Využitelného místa =,5 kg (Maximální deklarovaná hmotnost) Test sušení. Balená náplň Plné předměty : m-m x 00 < 0,% m Porézní předměty : m-m x 00 < % m ) (m : hmotnosta na počátku m : hmotnost na konci LISA Servis - Rev. 3-3

14 PŘÍKLAD ZÁZNAMU Full porous 8' 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 Série Série Série3 Série4 Série5 Série6 Série7 Série8 34,50 34,00 33, SUŠENÍ Hmotnost: před po sterilizaci 3-4 LISA Servis - Rev.

15 Popis cyklu Pressure ( bar) B-STANDARD 34 EU 5.9 Duration 0.05 D D4 D6 D8 D0 End PV PV PV3 PV4 PV5 PV6 PPh PP PP PP3 PP4 PP5 D D3 D5 D7 PR D9 VEN DVs DVe LEV Pressure ( bar) B-STANDARD 34 EU End LISA Servis - Rev. 3-5

16 STAND-BY Condenser P (bar) Chamber Collector 3 Silencer T sen 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Condenser TP Collector T ext P (bar) T sen Vacuum pump Steam generator Water pump 3-6 LISA Servis - Rev.

17 HEA / SEL Condenser P (bar) Chamber 0 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 80 C Steam generator Stages Actions Comments 0 STERILIZER POWERED Condenser FAN ON Chamber 0 Generator 80 PLEASE SELECT A CYCLE Maxi. phase duration After x minutes automatic shut-off x : setting in "STAND-BY" menu to 30min hours or Off (disabled) LISA Servis - Rev. 3-7

18 PV Condenser C Y C L E 3 5 C P (bar) Collector 3 C h a m b e r 35 C Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Start Stages Actions Comments VP ON EV3 ON Beginning of the fractionated pre-vacuum P = bar EV ON WP ON 34" Water injection into steam generator 3 P = bar AND Steam Gener. Temp. > 38 EV ON EV4 ON EV OFF End of PV Start of PP 0.05 Maxi. phase duration Time out : 6' LISA Servis - Rev.

19 PP Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator 3 Stages Actions Comments P = bar AND Steam Gener. Temp. > 38 4 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV Start of PP End of PP Start of PV Maxi. phase duration Time out : 3 minutes LISA Servis - Rev. 3-9

20 PV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 4 P = bar 5 P = bar EV EV4 EV EV OFF OFF ON ON EV4 ON EV OFF End of PP Start of PV End of PV Start of PP Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev.

21 PP Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 5 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF End of PV Start of PP 6 P = 0,05 bar EV EV4 EV OFF OFF ON End of PP Start of PV3 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev. 3-

22 PV3 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 6 P = 0,05 bar 7 P = bar EV EV4 EV EV OFF OFF ON ON EV4 ON EV OFF End of PP Start of PV3 End of PV3 Start of PP3 Maxi. phase duration Time out : 6 minutes LISA Servis - Rev.

23 PP3 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 7 P = bar 8 P = -0,50 bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV3 Start of PP3 End of PP3 Start of PV4 Maxi. phase duration Time out : 3 minutes LISA Servis - Rev. 3-3

24 PV4 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments EV OFF End of PP3 8 P = -0,50 bar EV4 OFF Start of PV4 EV ON 9 P = bar EV ON EV4 ON EV OFF End of PV4 Start of PP4 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev.

25 PP4 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 9 P = bar 0 P = 0,05 bar EV ON EV4 ON EV OFF EV EV4 EV OFF OFF ON End of PV4 Start of PP4 End of PP4 Start of PV5 Maxi. phase duration Time out : 5 minutes LISA Servis - Rev. 3-5

26 PV5 Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 35 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 50 C Steam generator Stages Actions Comments 0 P = 0,05 bar P = bar EV EV4 EV VP EV OFF OFF ON OFF ON EV4 ON EV OFF Maxi. phase duration Time out : 6' End of PP4 Start of PV5 End of PV5 and fraction. vacuum Start of PPh LISA Servis - Rev.

27 PPh Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber Chamber 5 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 58 C Steam generator Stages Actions Comments P = bar VP OFF End of PV5 and EV ON fraction. vacuum EV4 ON Start of PPh EV OFF P = 0.70 bar CS activated : P =.0 bar EV4 OFF for 5" Coll. condensation P =.60 bar EV ON for 5" discharged into the P =.90 bar steam generator 3 P =.6 bar Steam Generator powered/regulated to keep P=.6bar End of PPh Start of PR Holding time Maxi. phase duration 0 min. ( Alarm A0 if more) LISA Servis - Rev. 3-7

28 PR Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 5 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Stages Actions Comments 3 P =.6 bar 4 5 Every 50 sec. IF P >.3 bar Holding time = 4 minutes (8' for PRION) Steam Generator powered/regulated to keep P=,6bar EV4 OFF for 6" EV ON for 6" VP EV EV4 EV ON OFF OFF ON End of PPh Start of PR Holding time CS activated : Coll. condensation discharged into the steam generator End of PR Start of DV Drying phase 3-8 LISA Servis - Rev.

29 DV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber 48 C Collector 3 Silencer 3 T sen Vacuum pump BF 8" / " / 5" 8" / " / 3" 8" / "/ Off T SG Water inj.pump 0 C Steam generator Stages Actions Comments VP ON Holding time End of PR EV OFF 5 = 4 minutes Start of DV (8' for PRION) EV4 OFF Vacuum drying EV ON 6 P = bar EV3 OFF for 0" Condenser drained 7 Every min. EV3 OFF for 0" Pulsed drying 8 DV duration = 4 minutes EV3 OFF EV5 ON End of DV Start of VEN Ventilation LISA Servis - Rev. 3-9

30 VEN Condenser CYCLE 35 C P (bar) Silencer Chamber T sen 30 C Collector 3 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 0 C Steam generator Stages Actions Comments End of DV DV duration EV3 OFF = 4 minutes EV5 ON Start of VEN Ventilation VEN duration = 45 sec. VEN duration = 90 sec. EV5 OFF EV OFF VP OFF Vacuum in the steam generator End of VEN Start of LEV Levelling 3-0 LISA Servis - Rev.

31 LEV Condenser CYCLE 35 C P (bar) Silencer Chamber T sen 30 C Collector 3 3 Vacuum pump BF T SG Water inj.pump 90 C Steam generator 0 Stages Actions Comments End of VEN VEN duration VP OFF = 90 sec. Start of LEV Levelling LEV duration = 30 sec. Acoustic signal End of the cycle End LISA Servis - Rev. 3-

32 END Condenser CYCLE 35 C P (bar) Chamber Collector 3 Silencer 3 T sen 40"/0' Vacuum pump BF T SG Water inj.pump Steam generator Stages Actions Comments LEV duration = 30 sec. Acoustic signal End of the cycle End Heating OFF End + 5min. VP ON for 40" 3 Every 0min. VP ON for 40" If door not opened Until : Jacket < 60 C or Door opening 3- LISA Servis - Rev.

33 Pressure ( bar) Duration LISA Servis - Rev. 3-3

34 CS SYSTEM Condensation collecting system Tento systém pracuje během různých fází cyklu: Při každé změně předvakuové pp/pv fáze. Během pph ( at 0.7,.,.6 and.9bar). Během procesu sterilizace (každých 50"). Kondenzát z páry plynule vytéká z komory a je shromažďován v zásobníku (collector) odkud se dostává zpět do generátoru páry (steam generator) a je znovu použit pro výrobu páry v témže sterilizačním cyklu. Tuto cirkulaci je potřeba vizuálně kontrolovat, aby se zjistila perfektní funkce sustému. Pohyb tekutiny lze sledovat díky transparenci použitých trubic. EV4 EV4 EV EV EV3 EV3 EV EV 3-4 LISA Servis - Rev.

35 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Elektrické napájení Sterilizátor: Pracovní teplota okolí / vlhkost Teplota skladování / vlhkost Min. atmosférický tlak Nominální napětí : Max. příkon : Max. proud : Vnější rozměry : Max. potřeba místa pro umístění přístroje : Místo pro otevření dveří: Hmotnost prázdného přístroje : Max. hmota plného přístroje : Max. tepelný výstup : Max hlučnost : Parní generator Příkon / Napětí : Max. tlak / Max. teplota : Bezpečnostní ventil : Sterilizační komora Příkon / Napětí : Max. tlak / Max. teplota : Bezpečnostní ventil : Celkový objem : Využitelný objem : Bakteriologický filtr : Deastilovaná voda (nebo demineralizovaná ) : Kvalita vody : Min. / Max. spotřeba : Dvojitý zásobník / Autonomní : Připojení Různé 30 VAC + /- 0% 50/60Hz 0A 0-40 C / 0-90% C / 0-90% (prázdný) 0,5 bar 30 V 00 W 9, A W: 445 / H: 40 / D: 50mm W: 485 / H: 460 / D: 570mm W: 360 / H: 400 / D: 360mm 49 kg 9.4 N/m² - 40N/nožičku 3000 KJ/hod < 50dB 700 W / 30 VAC 4 bar / 50 C 5 bar 000 W / 30 VAC,4 bar / 38 C,5 bar 7 l. :50mm / hloubka:350mm l. W:95/ H:05/ D:300mm 0.3 µm Dle příloha E (ČSN EN 85) 0, l / 0,35 l (plná /porézní náplň) Min 8 cyklů (plná porézní náplň) Parallelní port tiskárny Zcela mikroprocesorem řízený přístroj ovládaný dotykovým displejem Hlavní filtr / KV ochrana proti přet. Programovatelný stand-by mode. STERILIZER CLASS B vyrobený v souladu s následujícími doporučeními a normami: 93/4/EEC Zdravotnická zařízení. PrEN (/97) Malé parní sterilizátory Hlavní požadavky. Typové a pracovní testy. PrEN (/97) Malé parní sterilizátory Požadavky pro B typ. EN 600- (08/97) Laboratorní zařízení Bezpečnostní požadavky. EN (/95) Laboratorní zařízení Zvláštní nařízení pro parní sterilizátory EN (06/97) Elektromagnetická kompatibilita - Vyzařování. EN (06/97) Elektromagnetická kompatibilita - Odolnost. Komora Výroba a testování v souladu s předpisy pro tlakové nádoby Parní generátor Výroba a testování v souladu s předpisy pro parní generátory LISA Servis - Rev. 3-5

36 8. KAPITOLA 8 SERVISNÍ NÁKRESY POUŽÍVÁNÍ NÁKRESŮ SESTAVA NÁKRESŮ NÁKRES POPIS Sejmutí / výměna krytu Sejmutí / výměna plastového krytu dveří 3 Sejmutí / výměna dveří 4 Sejmutí / výměna plastového krytu 5 Sejmutí / výměna dotykové klávesnice 6 Výměna těsnění dveří za nový model (černý) 7 výměna těsnění dveří 8 Vyjmutí / Výměna vakuové pumpy 9 Výměna zásobníku vody 0 Kontrola příkonu motoru uzavírání dveří Nastavení dveří / ze strany okénka (stará verze) Nastavení dveří / strana uzavíracího čepu 3 Nastavení dveří / závěs dveří 4 Vyjmutí / výměna uzavíracího systému dveří 5 Vyjmutí / výměna desky spínačů uzavírání dveří 6 Nastavení spínačů uzavíracího mechanizmu dveří 7 Vyjmutí / výměna sestavy hlavního filtru napájení 8 Vyjmutí / výměna zadního krytu 9 Vyjmutí / výměna parního generátoru 0 Výměna topného tělesa parního generátoru Vyjmutí / výměna vodní pumpy Kalibrace desky elektroniky PT00 & tlakového převaděče 3 Vyjmutí / výměna desky elektroniky 4 Vyjmutí / výměna interface tiskárny 5 Výměna držáku bezpečnostních tlakových ventilů LISA Service - Rev. 8-a

37 NÁKRES POPIS 6 Vyjmutí / výměna sestavy EV-EV4 7 Výměna externího senzoru komory PT00 8 Výměna sestavy EV5 9 Výměna tepelné pojistky parního generátoru 30 Výměna kondenzátoru a ventilu kondenzátoru 3 Výměna EPROM 3 Vyjmutí / výměna EV-EV3 sestavy 33 Výměna membrány vakuové pumpy 34 Výměna cívky EV-3 35 Sejmutí zadního rámu 36 Výměna plastových dveří technické části 37 Výměna vnitřního teplotního senzoru komory PT00 38 Výměna tepelné pojistky komory 39 Výměna topného tělesa komory 40 Výměna tlumiče vakuové pumpy 4 Výměna / nastavení pružiny kalibrovaného ventilu vodního čerpadla 4 Přídavek / výměna plastového krytu / těsnění krytu 43 Čištění výstupního filtru komory (filtr 5) 44 Čištění EV5 filtru (filtr 4) 45 Výměna senzoru PT00 generátoru páry 46 Přístup do testovacího procesu LISA MB7 potvrzení 8-b LISA Servis - Rev.

38 POUŽITÍ NÁKRESŮ Servisní nákresy jsou propojeny s postupy uvedenými v kapitole 7, pro rozebírání, výměnu montáž a nastavení. Nákresy jsou individuálně číslovány pro usnadnění přístupu a používání na místě. Nové nákresy, vytvořené servisním oddělením budou pravidelně doplňovány. LISA Servis - Rev. 8-

39 KOLEKCE NÁKRESŮ Sledujte kompletní sbírku nákresů podle řádného číslování. 8- LISA Service - Rev.

40 LAYOUT SEJMUTÍ / VÝMĚNA KRYTU N. Postup Nářadí a. verze: Odšroubujte 6 připevňovacích šroubů. 3mm Imbus klíč nebo křížový šroubovák b.verze: Sejmi obě víčka () a (), tlumič zásobníku (3) a obě těsnění (4) prstem. Odšroubuj 6 upevňovacích šroubů včetně podložek. 3mm Imbus klíč nebo křížový šroubovák oppure LISA SERVICE REV.

41 LAYOUT N. Postup Nářadí Zvedni zadní část krytu (), a opatrně jej vysuň směrem vzad (). 3 Uvolni kryt vysunutím obou stran nahoru Pozor neztrať 3 EMC kontakty namáčklé na krytu. 4 Montáž: zopakuj pozpátku postup sejmutí. LISA Service - Rev.

42 LAYOUT VYJMUTÍ / VÝMĚNA PLASTOVÉHO KRYTU DVEŘÍ N. POSTUP Nářadí Otevři dveře pro přístup k upevňovacím šroubům. Vyjmi 5 upevňovacích šroubů. DIN x00 (Ø 4,5) křížový šroubovák Montáž: upevni kryt pomocí 5 šroubů. DIN x00 (Ø 4,5) křížový šroubovák LISA SERVICE REV.

43 LAYOUT 3 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DVEŘÍ N. Postup Nářadí Sejmi plastový kryt dveří (Nákres ). Vyjmi oba fixační šrouby závěsů dveří ( a ). Našroubuj dva šrouby M5 do závěsů dveří. Vlož papír mezi dveře a plastový kryt aby nedošlo k jeho poškrábání. mm Imbus klíč M5 x 40mm šrouby Pomocí kleští, nebo plochého klíče a kladiva vyji závěsy. Pozor: neztrať vymezovací podložky (3+3 or +) nahoře na závěsech Kleště, nebo plochý klíč, kladivo 3 Montáž dveří: obrácený postup LISA SERVICE REV.

44 LAYOUT 4 SEJMUTÍ / VÝMĚNA PLASTOVÉHO KRYTU N. Postup Nářadí Vyjmi konektor tiskárny a oba konektory dotykového displeje z desky elektroniky. Sejmi 6 upevňovacích šroubů. Uvolni klipy na levé straně pro vyjmutí krytu. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 torx šroubovák 3 Montáž krytu: obrácený postup. LISA SERVICE REV.

45 LAYOUT 5 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DOTYKOVÉHO DISPLEJE N. Postup Nářadí Vyjmi 4 upevňovací šrouby a bílé izolační podložky. Deska dotykové klávesnioce je citlivá na statickou elektřinu. Před dotykem se přidržte uzemněného rámu přístroje aby došlo k vybití případného elektrostatického náboje. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 torx šroubovák Montáž nové ochranné membrány dotykové klávesnice:. Sejmi starou ochranu.. Sejmi pomocí lepicí pásky ochranu proti poškrábání () z vnější membrány. 3. Sejmi ochranný film (), polož a přitlač membránu na klávesnici. Připevni zpět dotykovou klávesnici pomocí 4 šroubů a bílých izolačních podložek. DIN (Ø4,5) křížový šroubovák nebo 0x00 Torx šroubovák LISA SERVICE REV.

46 LAYOUT 6 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZA NOVÝ MODEL (ČERNÝ TYP) N. Postup Nářadí Staré a nové těsnění je schematicky zobrazeno. Vyjmi rukou staré těsnění a mm nerezovou vymezovací podložku. Vyji přidržný šroub, vymezovací disk (pouze u staré verze) a kluzný disk. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

47 LAYOUT 6 N. Postup Nářadí 3 Zkontroluj a umísti disky dle nákresu: st : vymezovací-spacer disk nd : kluzný-friction disk tak aby kluzný (friction) disk (mm) byl v kontaktu s rotujícími kuličkami. spacer disk friction disk 4 Namontuj dříve popsaným způsobem a zafixuj pomocí pružiny podložky a Imbus šroubu jak je popsáno v kroku. Zvlhči nové těsnění dveří mýdlovou vodou. Vlož těsnění v místě, zatáhni jej prstem. Opakuj v místě,3 a 4 jak je zobrazeno. Vlož celé těsnění dokola víka dveří. Pozor: Vymezovací disk pod těsnění není potřeba u nového černého těsnění. 3mm Imbus klíč 3 4 LISA SERVICE REV.

48 LAYOUT 7 VÝMĚNA TĚSNĚNÍ DVEŘÍ N. Postup Nářadí Otevři dveře a vyjmi rukou těsnění dveří. Zvlhči nové těsnění mýdlovou vodou. Vlož těsnění v místě, zatáhni jej prstem. Opakuj v místě,3 a 4 jak je zobrazeno. Vlož celé těsnění dokola víka dveří. 3 4 LISA SERVICE REV.

49 LAYOUT 8 VYJMUTÍ / VÝMĚNA VAKUOVÉ PUMPY N. Postup Nářadí Rozpoj obě přívodní a výstupní hadice a elektrický konektor. Zvedni a podlož sterilizátor aby byl přístup k upevńovacím šroubům na spodním krytu. Vyjmi 4upevňovací šrouby a podložky. 3mm Imbus klíč 3 Vakuovou pumpu namontuj opačným postupem. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

50 LAYOUT 9 VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU VODY N. Postup Nářadí Připoj vypouštěcí hadici do levého konektoru a zcela vypusť zásobník. Rozpoj vypouštěcí hadici stiskem tlačítka na konektoru. Vypouštěcí hadice Připoj vypouštěcí hadici do pravého konektoru a zcela vypusť zásobník. Rozpoj vypouštěcí hadici stiskem tlačítka na konektoru. Vypouštěcí hadice LISA SERVICE REV.

51 LAYOUT 9 N. Postup Nářadí 3 Odpoj veškeré hadice od zásobníku. Odpoj a vyjmi senzory hladiny. Poznamenej si smysl spínání senzorů vody pro správnou zpětnou montáž. 5,5 klíč. 8mm klíč Vyjmi zadní šroub (A) pomocí klíče 5,5mm a matku (B) pomocí 8mm klíče. A B 4 Připravte savý papír přes vývody na spodní části zásobníku pro zamezení případného zkratu v elektrickém obvodu zatečením vody. Zvedni zásobník a odpoj hadičky přicházející od spodu. Savý papír Sealing cups Uzavři vývody pomocí kloboučků nebo hadičky. 5 Nový zásobník namontuj obráceným postupem LISA SERVICE REV.

52 LAYOUT 0 KONTROLA SPOTŘEBY MOTORU MECHANIZMU UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ N. Postup Nářadí Odpoj ovládání uzavírače dveří a napájení motoru od desky elektroniky. Připoj oba konektory do LISA testovacího zařízení pro uzavírání dveří. Připoj konektory zařízení do testovacího zařízení LISA sterilizátoru. Testovací zařízení LISA Rev..0 SIGNALS Power Over current Door closed POWER SUPPLY Door locked OPEN CLOSE Door unlocked 3 Připoj testovací zařízení do napájení a zapni jej. Rozsvítí se kontrolka Power. Zavři dveře a zkontroluj že kontrolka "Door closed" svítí. Otevři (OPEN) a zavři(close) dveře pomocí odpovídajících tlačítek testovacího zaříyení: Maximální příkon uzavíracího motoru musí být mezi 0,8 až 0,9A. Zkontroluj rozsvícení kontrolek DOOR LOCKED a DOOR UNLOCKED. 4 Pokud je příkon motoru příliš vysoký, nebo motor nemůže zavřít dveře ( DOOR LOCKED kontrolka nesvítí je potřeba nastavit dveře. ( nákresy a 3) a znovu zkontroluj příkon motoru. 5 Odpoj testovací zařízení a propoj konektory zpět na desku elektroniky. LISA SERVICE REV.

53 LAYOUT NASTAVENÍ DVEŘÍ / STRANA PANTU (stará verze) N. Postup Nářadí Toto nastavení je platné pouze pro starou verzi. Zavři dveře, zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezara musí být +/- mm kolem dokola. mm Je-li mezera > mm, přidej vymezovací disk za kluzný disk. Je-li mezera < mm, vyjmi vymezovací disk. Pro přístup k podložkám sejmi kryt dveří ( nákres ), vyjmi šrouby přidržující panty, panty, vymezovací a kluzný disk. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

54 LAYOUT N. Postup Nářadí 3 Nastav dveře doplněním nebo vyjmutím vymezovacích (spacer) disků. Vymezovací disky Pozor: Nikdy nevyjímej kluzný (friktion)disk spacer disk spacer disk friction disk 4 Namontuj vše zpet a upevni pomocí pružiny, podložky a imbusového šroubu. Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi těsněním a komorou. 3mm Imbus klíč LISA SERVICE REV.

55 LAYOUT NASTAVENÍ DVEŘÍ / STRANA UZAVÍRACÍHO ČEPU N. Postup Nářadí Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezera musí být +/- mm dokola. mm Jestliže se nedosáhla mezera pomocí vymezovacích kroužků. (nákres ) nebo mezara není všude po obvodu stejná, je potřeba provést nastavení pomocí uzavíracího pinu. 3 Nastavení uzavíracího pinu: - Sejmi plastový kryt dveří (nákres ). - Sejmi oba přídržné klipy () a šroub () pomocí 5mm Imbus klíče. Sejmi těsnění (3) pomocí šroubováku a upevňovacího klipu (4). Sejmi čep uzavírání dveří (5) a X+Y vymezovací podložky. Kleště na pojistné kroužky 5mm Imbus klíč plochý šroubovák Y 4 3 X 5 LISA SERVICE REV.

56 LAYOUT N. Postup Nářadí 4 Posuň podložky uzavíracího čepu tak aby se vyrovnala mezeramezi komorou a těsněním na dveřích. Pozor: Počet podložek X+Y musí zůstat původní. < > Po nastavení složte dveře obráceným postupem. Zavři dveře a zkontroluj mezeru mezi komorou a těsněním dveří. Pozor: Vyměň těsnění uzavíracího pinu dveří (ref. 3). LISA SERVICE REV.

57 LAYOUT 3 ADJUSTMENT OF THE DOOR / DOOR HINGE MOUNT N. Postup Nářadí Zavři dveře, zkontroluj mezeru mezi těsněním dveří a komorou. Mezera musí být +/- mm kolem dokola. mm Pokud mm mezera nemůže být dosažena vymezovací podložkou (náres ) nebo není stejná okolo komory, je potřeba provést nastavení pomocí pantů dveří a uzavíracího čepu. 3 Adjustment of the door hinge mount : - Sejmi plastový kryt (nákres 3). - Vyjmi oba přídržné šrouby () a () z jednoho ze dvou pantů pomocí 5,5mm a 0mm Imbus klíče, podložky a vymezovací podložky (3) sejmi pant. 5,5mm Imbus klíč. 0mm Imbus klíč 3 LISA SERVICE REV.

58 LAYOUT 3 N. Postup Nářadí 4 Přidej nebo vyjmi podložku, čímž se zmenší, nebo zvětší mezera. Podložka 5 Připevni pant a zkontroluj mezeru mezi komorou a těsněním. Nastav druhý pant tím samým způsobem. LISA SERVICE REV.

59 LAYOUT 4 VYJMUTÍ / VÝMĚNA UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Vyprázdni oba zásobníy vody, odpoj senzory hladiny vody, vyjmi upevňovací šrouby a matky (nákres 9), zvedni zásobník a vyjmi obě hadice připojené zespodu. Uzavři oba spodní vývody, otoč zásobník a polož jej vpravo, jak je označeno na obrázku. Uzavírací zátky Vyjmi vakuovou pumpu (nákres 8) aby byl přístup zdola k uzavíracímu systemu. Vyjmi 4 upevňovací šrouby pomocí 5mm Imbus klíče. Vyjmi oba konektory ovládání a konektor napájení motoru. 5mm Imbus klíč 6,5rpm Rs Ne 8,5rpm Blu Bc LISA SERVICE REV.

60 LAYOUT 5 VYJMUTÍ / VÝMĚNA DESKY SPÍNAČŮ UZAVÍRACÍHO MECHANIZMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Vezmi uzavírací mechnizmus. Otoč osu motoru ()tak, aby hnací vačka () byla ve vodorovné poloze. Vyjmi matky a podložky připevňující desku (3) pomocí 8mm klíče. Vyjmi šrouby připevňující desku pomocí 4mm Imbus klíče. 4mm Imbus klíč 8mm klíč 3 4 Namontuj uzavírací systém dveří a pokračuj nastavením spínačů (nákres 6). LISA SERVICE REV.

61 LAYOUT 6 NASTAVENÍ SPÍNAČŮ UZAVÍRACÍHO SYSTÉMU DVEŘÍ N. Postup Nářadí Připoj testovací zařízení uzavíracího mechanizmu dveří viz nákres0. Zavři dveře a zkomtroluj že svítí kontrolka "DOOR CLOSED". Stiskni tlačítko "CLOSE" aby se dveře zavřely a zkontroluj zda se rozsvítí kontrolka "DOOR LOCKED". Mezera mezi uzavíracím ramenem dveří a hliníkovám odlitkem dveří musí být okolo mm (viz obrázek). Pokud není, nastavení proveď pomocí šroubu () Pro aretaci použij a 8mm klíč. Stiskni tlačítko "OPEN" dveře se otevřou a zkontroluj že svítí kontrolka "DOOR UNLOCKED". Zkontrolij, že se dveře otevřely pokud ne, nastav šroubem () Pro aretaci použij a 8mm klíč. LOCK a UNLOCK dveře pomocí tlačítek na testovacím zařízení: Maximální příkon motoru musí být mezi 0,8 to 0,9A. ( nákres 0). testovací zařízení uzavíracího mechanizmu. 8 mm klíč mm LISA SERVICE REV.

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR Hydraulické válce Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR V350CBR V350CBRcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraulické válce s průc 1 Příslušenství: Uzaviratelný zpětný ventil

Více

LIEHMANN CZ, s.r.o. Petrohradská 6/7, Praha 10 Vršovice, tel./fax: , , CENÍK. Platný od 1.

LIEHMANN CZ, s.r.o. Petrohradská 6/7, Praha 10 Vršovice, tel./fax: , , CENÍK. Platný od 1. CENÍK Platný od 1. srpna 2015 Ceník Mocom platný od 1.8.2015 str. 1/8 LIEHMANN CZ, s.r.o. FUTURA AUTOKLÁVY TŘÍDY B 6 sterilizačních programů vč. uživatelského 3 testovací programy (Helix test, Vakuum test,

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM

Servisní příručka. Hydromotory typ MM a MLHM Hydromotory typ MM a MLHM 1 MM a MLHM Demontáž Poz. Demontovaný díl Popis 2 Montážní příruba F, Upevněte motor svisle s hřídelí otočenou směrem vzhůru na 1 šrouby montážní desku. Šroubovákem A1,2x8 DIN5265

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Návod na montáž.

Návod na montáž. Návod na montáž RLG-E www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Plynové závěsné kotle II. Změna vyhrazena! 6/5/2014 M7742190014 Důležité poznámky Náhradní díly smí instalovat pouze servisní pracovník s platným oprávněním! Ceník náhradních dílů

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Prohlášení o shodě: Technické charakteristiky:

3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Prohlášení o shodě: Technické charakteristiky: 3cestný přepínací ventil pro solární systémy IVAR.SOLAR 6443 Funkce: Přepínací ventil se servopohonem umožňuje automatické uzavírání nebo oddělení média v solárních, klimatizačních a vodních systémech.

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší!

NOVA. Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua. Nové a lepší! NOVA Plně automatické vysokorychlostní sterilizátory s fází počátečního a následného vysokého vakua Nové a lepší! Sterilizátor třídy B Vynikající výkon Bez nutnosti připojení externích médií s výjimkou

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky

PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309. Přímé zástrčky. Přímé. Přímé zástrčky. 90 zástrčky Řada IEC 309 Průmyslové vidlice a podle normy iec 309 PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY 16A A 32A PRO NÍZKÉ NAPĚTÍ PODLE NOREM IEC 309 Jmenovitý proud In (A) 16 32 Jmenovité napětí Un (V) - 130 200-250 500

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm)

IP65 EN 60529 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL 7035. Ui 1000V EN 62208. Vnější rozměry. LxHxD (mm) Řada 40 CD Nástěnné rozvodnice a skříně 40 CDK - Nástĕnné rozvodnice ve vyšším krytí - IP65-25 C +60 C 10 J IP65 Kouřové transparentní dveře - hladké stěny GW40101 ROZVODNICE BEZ SVORKOVNICE - ŠEDÁ RAL

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015

MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 MO ceník náhradní díly drtiče platný od 1.7. do 31.12.2015 Kód 001010094 001010095 001010096 001010097 001010098 001010099 001010100 001010101 001010102 Název /06 - Mísa oplachová (vč. 2 otvoru pro trysky)

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60

Rozpad dílů. rotační kypřič K-60 Rozpad dílů rotační kypřič K-60 Hlava válce 1 380020070-0001 šroub s límcem 4 2 120230083-0001 víčko ventilové 1 3 120250032-0001 těsnění ventilového víčka 1 4 270960014-0001 svíčka zapalovací F7TC 1 5

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Přídavná sada osvětlení

Přídavná sada osvětlení Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Návod k použití Návod k montáží Je nutno mít při jízde ve vozidle! Strana Strana Přídavná sada osvětlení S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE

PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ kg / lb, DVĚ RECYKLAČNÍ NÁDRŽE PRŮMYSLOVÝ PRACÍ STROJ 70-90-110-140-180 kg / 160-200-245-310-400 lb, DVĚ E Dodatek pro Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje 513290. Kód: 523357 Datum vydání: 8.3.2011 1. VÝSTRAHY A SYMBOLY Před

Více

Stolní sterilizátory Elara třídy B pro všeobecné a stomatologické kliniky

Stolní sterilizátory Elara třídy B pro všeobecné a stomatologické kliniky pro všeobecné a stomatologické kliniky Výjimečný výkon & výjimečné výsledky Stolní parní sterilizátor Elara je spolehlivý a robustní sterilizátor třídy B určený pro potřeby moderních klinik, kde se od

Více

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB

Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB 1 192 Dvojitý termostat Regulační termostat / havarijní termostat Kombinace elektromechanického TR a STB RAZ-ST... 2-bodový regulační a havarijní termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem Proudová

Více

8 Pure N Fresh Je doporučeno měnit vodní filtr: Přibližně každých šest měsíců. Když se zapne indikátor vodního filtru. Když výstup z dávkovače vody klesá. Když jsou kostky ledu menší, než je obvyklé. Vyjměte

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

ROZPAD DÍLŮ. Petr Halík BG Technik cs, a.s

ROZPAD DÍLŮ. Petr Halík BG Technik cs, a.s ROZPAD DÍLŮ Petr Halík BG Technik cs, a.s. 3.2.2016 1-3 Obr.1 Pozice Obj. č. Objednací kód Název dílu Počet dílu v stroji 1-1 2000609002 Držák pití 1 1-2 3152050102 Ochrana plastu 1,3m 1-3 3131080105 Láhev

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic

Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily Tiger Classic Elektromagneticky/pneumaticky ovládané ventily elektricky nebo pneumaticky ovládané ventily s vnitřním nebo vnějším přívodem řídicího vzduchu robustní a spolehlivé Vybrané typy dle směrnice ATEX do prostředí

Více

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART

Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART IP2030-CS/QS, rev. AA Řada Mobrey MCU900 Řídicí jednotka kompatibilní spřevodníky 4 20 ma + HART Průvodce rychlou instalací VAROVÁNÍ Nedodržení bezpečnostních pokynů pro instalaci může způsobit smrt, nebo

Více

www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE

www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE www.mirava.cz TECHNICKÉ INFORMACE elektrické průtokové a zásobníkové ohřívače vody MIRAVA / řada ME / řada MTE řada ME Průtokové ohřívače vody pro jedno odběrné místo s nízkotlakou armaturou 1 Konstrukční

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Liquicap T FMI21. Návod na obsluhu. Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny. KA223F/32/cs/08.04/08.05

Liquicap T FMI21. Návod na obsluhu. Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny. KA223F/32/cs/08.04/08.05 Hladina Tlak Průtok Teplota nalýza Zapisovače Doplňkové Služby Řešení komponenty Návod na obsluhu Liquicap T FMI21 Kapacitní snímač pro kontinuální měření hladiny K223F/32/cs/08.04/08.05 2 Endress+Hauser

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem EV220B 6 22

2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem EV220B 6 22 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list 2/2cestné elektromagnetické ventily ovládané servopohonem EV220B 6 22 EV220B 6 22 je přímo ovládaný 2/2cestný elektromagnetický ventil se servopohonem a připojením

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návod na montáž. www.solarpower.cz

Návod na montáž. www.solarpower.cz Návod na montáž DHW www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny: Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout v důsledku

Více

PPR SYSTÉM CENÍK Kč. Platnost od

PPR SYSTÉM CENÍK Kč. Platnost od TRUBKY PPR Trubka S 2,5 (PN20) - 4 m 16x2,7 m 101016 0,11 0,28 160 18,60 20x3,4 m 101020 0,17 0,44 100 24,80 25x4,2 m 101025 0,27 0,73 60 39,00 32x5,4 m 101032 0,43 1,10 40 62,00 40x6,7 m 101040 0,67 1,83

Více

Jednotky HY 7005 HY 7100

Jednotky HY 7005 HY 7100 Návod HYPPO 7005 Typy pohonů a jejich charakteristika HY 7005 HY 7100 S kloubovým ramenem, ireversibilní s odjištěním. Se zabudovanými koncovými spínači. S teleskopickým ramenem, ireversibilní s odjištěním.

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Digitální regulace s trafem

Digitální regulace s trafem Digitální regulace s trafem --- Instalační a bezpečnostní manuál regulátoru --- --- Model: DRT --- Obsah balení: 1) Digitální regulátor 1 ks 2) Napájecí trafo 1 ks 3) Konektory 2 ks Gratulejeme! Gratulujeme

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Odlučovač nečistot - Odkalovač s magnetickým kroužkem

Odlučovač nečistot - Odkalovač s magnetickým kroužkem 38623.06 www.caleffi.com Odlučovač nečistot - Odkalovač s magnetickým kroužkem CZ Copyright 205 Caleffi Série 5462-5463-5465-5466-5468-5469 Funkce Odlučovač nečistot separuje z otopných a chladících systémů

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily Typu EV220B 15 EV220B 50 EV 220B 15 EV220B 50 je univerzální 2/2cestný elektromagnetický ventil nepřímo ovládaný pomocí servopohonu. Tělo ventilu je

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Filtr mechanických nečistot řady 821 (Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití) Základní popis: Filtr mechanických nečistot Hydronic řady 821 je určený pro použití v topných a chladicích soustavách

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228

Obsah. Tlakové spínače. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. 18 S Allfluid nerezová ocel G 1/4 kolík 0-800 bar +85 C 228 Obsah Tlakové spínače Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana 18 S Allfluid nerezová ocel kolík 0-800 bar +85 C 228 33 D Hliník, nerezová ocel, Polyesterová fólie Příruba -1-630 bar +80 C 230

Více

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky

Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky Danvent DV, Danvent TIME Vzduchotechnické sestavné jednotky SK CZ Návody na dopravu a montáž Verze 1.02 1 Úvod Podrobný obsah je na následujících stranách 1. Doprava 2. Montáž 2.1 Montáž vzduchotechnické

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití PUMP START RELAY pro automatické zavlažovací systémy. Modely: PS

ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití PUMP START RELAY pro automatické zavlažovací systémy. Modely: PS ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití PUMP START RELAY pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57009 - PS www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely mají Prohlášení o

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY

3Binstruments K O N T E J N E R Y. lékařské nástroje HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ KONTEJNERY 3Binstruments K O N T E J N E R Y HLINÍKOVÉ VENTILOVÉ Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 Obsah: Strana Popis kontejnerů 1 2 Kontejnery 1/1 ( 580x280 mm ) 3 6 Kontejnery

Více

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2

Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 Návod k obsluze SCHWITZLER Proffé SWH-2 UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Proffé SWH-2 je určen k transferovým přenosům na

Více

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA

TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA TWISTER VAKUOVÁ MÍCHAČKA Návod k použití 1. Úvod Těší nás, že jste se rozhodli zakoupit si vakuovou míchačku TWISTER. K docílení dlouhodobé a bezproblémové funkčnosti přístroje dbejte následujících pokynů.

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ

Regulux N 4.2.1 09.2000 CZ Regulux N Zpětné regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním 4.2.1 09.2000 CZ Popis Konstrukce Popis Šroubení pro uzavírání, přednastavení, plnění a vypouštění. Rozměry dle DIN 3842 řada 1. Rohové nebo

Více

Manometry, Teploměry, Manopříslušenství

Manometry, Teploměry, Manopříslušenství Manometry, Teploměry, Manopříslušenství Ceník 2006 Přesné měření, spoíehllvá regulace Obsah Manometry Strana Trubicové manometry pr. 40-80 3 Trubicové manometry pr. 100, Termomanometr 4 Trubicové manometry

Více

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30

HB-8242HP Magnetic bike TIRO 30 HB-822HP Magnetic bike TIRO 30 Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku! Prosíme, pozorně si přečtěte následující instrukce v návodu krok po kroku. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Tento stroj je určen pouze k domácímu

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400

SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 SESTAVA MOTORU VERNER - 1400-24 - SESTAVA MOTORU VERNER - 1400 OBSAH Sestava 1. Kliková hřídel... 26 2. Uložení klikové hřídele... 27 3. Polovina bloku - přední... 28 4. Rozvod

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22

Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22 Nepřímo ovládané 2/2-cesté elektromagnetické ventily EV220B 6 - EV220B 22 EV220B 6 EV220B 22 je přímo ovládaný 2/2cestný elektromagnetický ventil se servopohonem a připojením od 1/4 do 1. Tato řada je

Více

[3] Napínací páka (-).188 J2.

[3] Napínací páka (-).188 J2. DEMONTÁŽ - MONTÁŽ : ROZVODOVÝ ŘEMEN : URGENTNÍ : Dodržovat pokyny platné pro bezpečnost a čistotu (viz brožura: DOPORUČENÍ - NEZBYTNÉ ZÁSADY). 1. Doporučené nářadí Schéma : E5AP181C [1] přístroj na měření

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400

KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400 KATALOG DÍLŮ MOTORU VERNER - 1400-63 - OBSAH 1. Díly řadyvm... 65 1. Díly řadyvk... 72 1. Díly řadyvs... 78-64 - VM VM-01-01 polovina bloku přední VM-01-02 polovina bloku zadní VM-01-03 kryt bloku přední

Více

Automatické stolní sterilizátory

Automatické stolní sterilizátory Automatické stolní sterilizátory Plně automatické sterilizátory Robustní a spolehlivé Tento plně automatický stolní sterilizátor je určený pro potřeby moderních klinik, kde se očekává, že sterilizátory

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE

VIZIT-MB1E PROVOZNÍ INSTRUKCE PROVOZÍ ISTRUKCE VIZIT-MBE Montážní skříň VIZIT-MBE (dále jen jako skříň ) je určena k použití s vchodovými stanicemi VIZIT (včetně vchodových stanic s videotelefonem). 9 Skříň Ochranná uzemňovací svorka

Více