ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen nic, nic, nejsem nic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen 2007. nic, nic, nejsem nic"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 3 březen 2007 nic, nic, nejsem nic Člověk se nezná. Ať zkoumá své svědomí jak chce, nenajde velikou bídu. Člověk není pokorný. Ať se pokouší myslit o sobě špatně, nedokáže zničit dobré mínění o sobě. Křesťan dosáhne na počátku jistých výsledků, když vyjde ze své skořápky a začne se dávat bližním. Nemůže se zbavit myšlenky, že má určen jistý úkol. Tím překáží Bohu. Jedině až pochopí, že není NIC, začne Bůh jeho prostřednictvím dělat VŠECHNO. Naštěstí jakmile se člověk otevře a přijímá své bratry, přijímá i Boha, a tím i jeho světlo. Pomalu anebo rychle proniká světlo celého křesťana až do nejjemnějšího záchvěvů jeho činnosti. Bolestné poznání. Od tohoto okamžiku je už zbytečným si opakovat, že nejsem nic a že Bůh řídí moji činnost a dopřává jí úspěchu: osvícen nadpřirozeným světlem vidím Boha. Musíme křesťanu pomoci, aby nezavíral oči a aby neváhal: je to milost Boží a bez ní by nikdy nepoznal velikost Boží a maličkost lidskou. Mohl by nyní zapomenout?»já jsem vinný kmen, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete udělat nic.«(jan 15, 5)»Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo věří ve mne, bude i on konat skutky, které já konám... A začkoli budete prosit v mém jménu, učiním to, aby Otec byl oslaven v Synovi.«(Jan 14, 12-13) Ty jsi to chtěl, Pane: zde jsem s hlavou skloněnou až k zemi. Neodvažuji se vzpřímit, neodvažuji se na tebe pohlédnout. Nic, nic, nic nejsem - pochopil jsem to. Tvé světlo je strašné, Pane, a chtěl jsem mu uniknout. Osvítil jsi celé mé království, jakmile jsem tě přijal. Každým dnem nemilosrdně to odhaluje tvá jasnost, a já vidím, co jsem až doposud ještě nikdy neviděl. Vidím celý les hříchů za stromem, který je skrýval. Vidím nespočetné hrozny, které jsem nemohl posbírat. Vidím, jak ti ve mně všechno překáželo tak, jako malá částečka hmoty zachycuje slunce a vrhá stín. Vidím, jak ďábel útočí na moji pevnost, kterou jsem pokládal za nedobytnou. Vidím, jak se chvěji a jsem na spadnutí. Vidím svou nemohoucnost, a jsem přesvědčen, že se mohu stát dobrým pro tebe. Vidím zmatek v mém nitru, a ani jeden z mých skutků není čistý. Vidím nekonečnou hloubku každé chyby ve srovnání s tvou nekonečnou láskou.

2 Vidím svoji neschopnost zasáhnout hlukem svých slov a závanem svých posuňků jedinou duši. Vidím Ducha svatého vanout tam, kde jsem nepracoval, a zrát klasy tam, kde jsem nesel. Nic, nic, nic nejsem a nic nemohu: pochopil jsem to. Ale ty stále osvěcuješ a ozařuješ, Pane. Ani jediný kousek mé duše a mého života nezůstane ve stínu. Jak jsi tvrdý a neúprosný, Pane! I když utíkám nazpět, tvé světlo mě pronásleduje a jsem nahý a udivený sám před sebou, Pane. Dříve jsem prohlašoval, že jsem nehodný a že jsem hříšník, věřil jsem tomu, Pane, ale nevěděl jsem to. Před tebou jsem hledal své chyby a dokázal jsem s námahou jenom ubohou zpověď. Pane, s celou svou bytostí padám nyní na kolena a jako vtělený hřích tě prosím o smilování. Pane, díky za tvé světlo; nikdy bych to nevěděl. Ale dosti už, Pane, ujišťuji tě, že jsem už pochopil. Já nejsem NIC. Ty jsi VŠECHNO. (Michael Quoist) Před spaním Dřív než se dnes večer uložíš k spánku, poslouchej slova, co chvějí se ve vánku. Možná zdá se Ti, že už nevíš jak dál a srdce tvé sžírá obrovský žal. Nevíš jak dál a sílu bojovat ztrácíš, někdo na zemi však věří, že na správnou cestu se vrátíš. Co na tom, že někdy přijde krutý pád? S přítelem po boku nemusíš se bát. Pamatuj, že Bůh při nás stále stojí a rány na duši láskou nám zhojí. Už můžeš zavřít okno a jít spát, ale nezapomeň prosím, že někdo má Tě rád MČ

3 Světec na březen Jako světce na měsíc březen jsme vybrali sv. Klementa Marie Hofbauera. Apoštolem Vídně a Varšavy" byl nazýván už za svého života někdejší pekařský tovaryš Klement Maria Hofbauer. Jmenoval se vlastně Jan a přišel na svět 26. prosince 1751 v Tasovicích na Moravě jako syn českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie, za svobodna Sternové. Pocházel z 12 dětí, z nichž sedm záhy zemřelo a jemu připadalo postavení nejmladšího. Vstoupil do učení k pekaři, později s pekařským tovaryšem Kunnmorem utekl a vydali se na pouť do Říma. Po návratu pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a pak opět se svým druhem odešli do Itálie. V Tivoli se stali poustevníky. Jan přijal jméno Klement. Ale ani zde nenachází spočinutí. Odchází do Říma a pak zpět do vlasti. Klement (toto jméno si již ponechává) poustevničí v Chřibském lese a ukládá si náročná pokání. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k pekařskému řemeslu do Mor. Budějovic a pak odchází do Vídně. S podporou dobročinných lidí mohl začít ve Vídni studovat teologii. Studium dokončil v Římě r R vstoupil v Římě do řádu redemptoristů, založeného r Alfonsem Marií Liguorim, a přijal kněžské svěcení. Z úcty k zakladateli přijímá ještě druhé jméno Maria. Téměř dvacet let byl pak činný při jednom kostele ve Varšavě. Zakládal školy a vyučoval bohoslovce. Působil zde se svým spolubratrem P. Tadeášem Müblem. Narážel na překážky. Pro některé Poláky byli příliš němečtí, pro protestanty katoličtí. Ještě s jinými kněžími byl Hofbauer r vyhoštěn Napoleonem ze země. Usadil se ve Vídni a brzy se tam stal váženým a u lidu oblíbeným duchovním správcem. Obětavě se staral o nemocné a potřebné a zavedl zvyk navštěvovat je v jejich domácnosti. Nebojácně mluvil z kazatelny proti osvícenství, a byl proto pravidelně sledován policií. Nemálo také ovlivňoval politické jednání na vídeňském kongresu v letech Kromě toho měl vzdělaný muž církve veliký vliv na lid a na studenty. V jedné diskusní skupině, která vešla do dějin jako Hofbauerův kroužek, působil tento kněz plodně na tak slavné romantiky, jako byl Brentano, von Eichendorff a Schlegel. Z jeho úzkého styku s kurií a se samotným papežem vyplynulo, že byl jmenován jako kandidát na úřad biskupa. Protivenství mu však neubývalo. Byl sledován a vyslýchán policií. Už jako stařec si měl vybrat. Buď vystoupit z řádu, nebo být vystěhován do Ameriky. Zůstal nakonec na intervenci císaře Františka I. ve Vídni. Po naplněném životě zemřel Klement Maria Hofbauer 15. března 1820 ve Vídni a byl pochován nejprve na hřbitově romantiků v Maria Enzersdorfu. R byly jeho ostatky přeneseny do vídeňského kostela Maria am Gestade (Panny Marie Na nábřeží). R došlo k Hofbauerově blahořečení, 20. července 1909 ke svatořečení. Ostatky jsou dnes ve zlatém relikviáři pod moderním kamenným oltářem v lodi chrámu P. Marie Na nábřeží. Sv. Klement Maria Hofbauer je patron Vídně (od r. 1914); druhý patron spolků tovaryšů (od r. 1913) (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Mít či nemít K tomuto krátkému zamyšlení mě inspiroval televizní dokument o rodičích, kteří přežili své děti. Nebyl to dokument nijak veselý, právě naopak. Většinou se jednalo o ztrátu dětí či mladých lidí, kteří ukončili své pozemské putování tragicky, samovolně nebo kvůli těžké nemoci. Zpovědi rodičů spojovalo několik stejných myšlenek.: - Kdyby mohli, dali by cokoliv za to, aby mohli být opět se svými dětmi, nebo by své životy vyměnili za jejich. - Je to ztráta, kterou nejde pochopit. Člověk se s ní musí jen naučit žít. - Od doby, kdy je postihla ona ztráta, všímají si zcela jiných věcí, přehodnotili svůj žebříček hodnot, naplno prožívají každý den a jakékoliv setkání. Právě tento třetí bod mě inspiroval k položení následujících otázek. - Co všechno člověk musí ztratit, aby začal žít? Všímat si obyčejných věcí. Radovat se z nich. Prožívat obyčejné události, které se náhle změní v poklady. - Je člověk opravdu natolik zaslepen, nebo je tolik náročný, či nespokojený, že mu pravé hodnoty začnou chybět teprve tehdy až je ztratí? A tak mě tyto dvě otázky nastartovaly do právě začínající doby postní. Je pravda, že všechno to jsou jenom slova pravé hodnoty, žebříček hodnot, obyčejné věci, rodina, žít a ne být, ale právě v okamžiku, kdy si pod těmito hesly vybavíte cizí utrpení, nebo své starosti a bolesti, stávají se ze slov břemena a slzy. Nemusí to být jen slzy, ale i radost, štěstí, pohoda. Nečekejte až něco ztratíte, abyste si toho mohli vážit. Berte, to, co máte. Radujte se z toho a opatrujte to, jako největší poklady světa. Vždyť jsou to vaše poklady. JŠ Co kdybychom Bibli používali stejně jako mobil? Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s Biblí zacházeli jako s mobilem Co kdybychom ji stále nosili v kabelce nebo v tašce? Co kdybychom se pro ni vrátili, kdybychom ji zapomněli doma? Co kdybychom v ní párkrát za den zalistovali? Co kdybychom skrze ni přijímali textové zprávy? Co kdybychom s ní zacházeli tak, jako kdybychom se bez ní neobešli? Co kdybychom ji koupili dětem jako dárek? Co kdybychom ji používali na cestách? Co kdybychom ji používali ve stavu nouze? Ach, ještě naposled... na rozdíl od mobilu se nemusíte bát toho, že by vaše Bible byla někdy odpojená ze sítě... Ježíš už totiž účet zaplatil!

5 Četba na pokračování Jožkův deník_? 6. NEBESKÝ OTEC NÁS STVOŘIL a) Nejkrásnější událost na světě Teď už vlastně vím proč jsem na světě: abych poctivě pracoval a tak se líbil svému nebeskému Otci! Chci se pořádně naučit všechny dopravní značky pro cestu do nebe, protože jinak bych mohl v životě zabloudit a to by mě mrzelo. Už dlouho mi vrtalo hlavou, jaký byl začátek světa. Dnes mi o tom tatínek vyprávěl: Na počátku - před mnoha milióny let - stvořil Bůh nebe a zemi. Stvořil modré nebe, jasný sluneční den i noc s milióny hvězd. Stvořil nesmírné hluboké moře a naplnil je rybami a jinými živočichy. Stvořil trávu na poli, ovocné stromy, lesy a džungli v dalekých zemích. Stvořil ptáky, kteří si stavějí hnízda v křovinách i na vrcholcích hor. A všechny tyto tvory požehnal Bůh slovy: Rozmnožujte se a naplňte moře, širou zem i nebe! Pak řekl: Učiňme člověka svým obrazem! Ať se nám podobá a je pánem nad mořskými rybami, nebeským ptactvem a pozemskými zvířaty. A tak Bůh stvořil člověka, vdechl mu duši a člověk se stal živou bytostí. Bůh postavil prvního člověka do nádherné přírody. Byl to skutečný ráj na této zemi. Pak řekl: Není dobře člověku samotnému. Učiňme mu pomocnici - jemu podobnou. A Bůh stvořil první ženu. b) Andělé Jožko, povídá tatínek dnes večer, tak co, už jste se učili o tom, jak Bůh stvořil svět? Učili, tatínku, právě dnes. A bylo to strašně napínavé. Ten bručavý Mirek a Ferda se hádali s důstojným pánem, že svět vznikl sám sebou, že se udělal sám. A důstojný pán se jich ptal: Může to, co dosud neexistuje, už něco udělat? Nemůže. A když svět ještě nebyl, nemohl se sám udělat. Musel ho Někdo udělat. A to je Bůh. Mirek vyskočil a povídá: My jsme se učili v zeměpise, že svět vznikal několik miliónů let a v Bibli je napsáno, že ho Bůh udělal za šest dnů. To není pravda! Důstojný pán mu na to klidně řekl: Bůh je tak mocný, že mohl svět stvořit třeba v jednom okamžiku. Ale to je, Mirku, jinak. Pán Bůh stvořil svět v šesti časově hodně dlouhých obdobích. A v Bibli se každá taková dlouhá doba jmenuje den. Pak už byl Mirek zticha a důstojný pán vyprávěl: Bůh nemusel stvořit svět, vždyť ho nepotřeboval! Ale Bůh je dobrý, a proto chtěl dát život mnohým bytostem, aby se zúčastnily jeho štěstí. Jsou to andělé a lidé.

6 Andělé mají bystřejší rozum než lidé a jsou bez těla. Nejkrásnější anděl byl Lucifer. Ale ten se vzbouřil proti Bohu a svou pýchou strhl s sebou i jiné anděly. Bůh potrestal jejich vzpouru a neposlušnost. Odsoudil je tak, že už nikdy nesmějí do nebe. Jsou v pekle. Ostatní dobří andělé zůstali jako Boží služebníci v nebi. c) Nejhezčí Boží obraz na zemi Bručavý Mirek nedal pokoj. Před dnešní hodinou o přestávce říkal, že člověk se vyvinul z opice, že je to fakt, že to povídal jeden pán. Ptali jsme se na to důstojného pána a on povídal klidně: Někteří lidé se domnívají, že mezi tělem člověka a nejvyvinutějšími savci je určitá vývojová příbuznost. Přesněji ji zkoumají přírodní vědy. My však říkáme, že každý vývoj je nakonec z vůle Boží. Že naše duše, která se projevuje rozumovou činností a svobodnou vůlí, je nezávisle na vývoji zvláštním dílem Božím. Jak to?, ozval se bručavý Mirek. Protože Bůh řekl: Učiňme člověka svým obrazem - a vdechl mu rozumnou duši. Proto se člověk podobá svému nebeskému Otci, říkal důstojný pán. Bůh však nemá tělo. Nepodobáme se mu tedy svým tělem, ale svou rozumnou duší. Svým tělem jsme jako jiní tvorové, ale duší jsme trochu jako andělé. - Svou duši nemůžeme vidět, ani se jí dotknout. Nedá se měřit ani vážit a ani nejsilnějším mikroskopem ji nezpozorujeme v našem těle. Ale přece v nás účinkuje. Protože máme duši, žijeme jako lidé a ne jako zvířata. - Zvíře nepřemýšlí. Náš pes Simba se může dívat na hodinky celý život a nikdy nebude vědět, kolik je hodin. Ale my jsme se ve škole naučili psát, číst a počítat a ještě umíme mnoho jiných věcí. Máme totiž duši. Jsme víc než zvířata. Jsme děti Boží. Můžeme poznávat, milovat svého nebeského Otce a jemu sloužit. Před dávným a dávným časem tento svět nebyl. Bůh stvořil nebe i zemi se všemi rostlinami a zvířaty. I člověka stvořil Bůh. Prvnímu člověku dal Bůh rozumnou duši. Duší se podobáme našemu nebeskému Otci. Andělé se o nás starají. Zlí andělé nás chtějí přivést ke zlému, dobří nám pomáhají. K dobrým se modlíme, protože nás mají rádi. Jednou zemřeme, ale jen tělesně. Naše tělo zanesou na hřbitov, duše však bude žít životem, který nikdy neskončí. Bůh stvořil lidi k tomu, aby byli šťastní a dokonalí jako andělé. Když budeme dobří, budeme vždy šťastní. Když budeme zlí, budeme navždy nešťastní.

7 MORAVSKÉ MADONY V tomto školním roce se na stránkách Zrníčka podíváme na nejznámější mariánská poutní místa, tak jak na ně vzpomínal P. Libor Koval. Madona Žarošická Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, Tebe vždy provází poutníků na tisíc, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě v záplavě barevných výšivek na kroji věrný lid Slovácka, který se nebojí projevit lásku Ti v chrámu i na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak ruka dárce, když rozjasní znovu líc chudáka, který už nevěděl kudy kam, jak Srdce Boží, jež stále se dává nám, jak náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, když prožil v cizině předlouhou řadu let, jak rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas, jak zvonů hlahol, když k modlitbě volá nás, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak tichý v trávě kout ve stínu borovic, jak úsměv stařenky, jež čeká na Pána, až pro ni přijde si večer či za rána, aby ji za lásku, za věrnost odměnil, když už ji ubývá pozvolna slabých sil, jak vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, jak stromy, které se k nebi pnou Tobě vstříc. Rozjasni nad námi svou krásnou, vlídnou líc, Madono z Žarošic!

8 Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, pro věrný lid, který od Tebe nechce víc, než soucit matky a stálou Tvou ochranu, přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu, pro zbožné Slovácko, které se nebojí v záplavě barevných výšivek na kroji projevit lásku Ti veřejně na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě, pro náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, jenž prožil v cizině předlouhou řadu let, pro rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas hlaholem zvonů a přírodou, plnou krás, pro úsměv stařenky, jež čeká na pána, až ji v ráj příjme zas, z nějž byla vyhnána, pro vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, zvedáme společně oči své Tobě vstříc: Rozjasni nad naší zemí svou vlídnou líc, Madono z Žarošic!" Poutní místo leží 12 km západozápadoseverně od Kyjova. Historie a popis poutního místa: podle legendy jedno z nejstarších dochovaných poutních míst Moravy sahající hluboko do christianizace našich národů; jeho počátky spadají do doby první poloviny 9. stol. a působnosti misií západního původu. Legenda o původu poutního místa mluví o pokřesťanštění královny Markomanů Fritigil (konec 4. stol.) a založení kaple, ve které je i pochována. Původní poutní místo (starý kostel) tzv. rezidence Staré Matky Boží na Viničně hoře u Žarošic, stála v dnešní osadě Silničná (2 km SSZ od Žarošic) bylo v místech domů č. 8 a 13. Poutní areál sloužil jen o poutích, kdy přicházelo až 60 tisíc poutníků. Písemná zpráva o existenci rezidence pochází z r v souvislosti s českou královnou Eliškou Rejčkou, která zakoupila ves Žarošice pro nově zřízený ženský klášter cisterciaček na Starém Brně. V blízkosti rezidence si sestry vybudovaly letní sídlo s lázněmi. Budova dosud stojí, lázně zrušeny. Kolem r se v rezidenci objevuje gotická socha Panny Marie s Ježíškem, oblečená do šatu francouzských královen 14. stol. Je zpodobněna jako panna (rozpuštěné vlasy) a současně jako matka (mateřský šátek na hlavě). Slavné poutní místo bylo zrušeno spolu s cisterciáckou komuitou výnosem císaře Josefa II. v r Uctívaná socha Panny Marie byla přenesena 11. září 1785 večer do farního kostela v Žarošicích a tím byla zachována kontinuita poutí. Na hlavním oltáři je původní socha Panny Marie, která byla za třicetileté války ukradena a posléze kdesi pohozena. Našel ji mladík z Archlebova Josef Němec a vrátil do rezidence. Malý prostor kostela nestačil množství poutníků, a proto byl (v jeho bezprostřední blízkosti) zřízen oltář pro polní mše (r. 1967). Poutě: od května do října, hlavní pouť na zlatou sobotu", po svátku Narození Panny Marie (8. 9.) zahájení h, mše sv.: h a dle dohody, ne h.

9 Jak se má moje dítě lépe soustředit na učení? Vážená redakce, jsem matkou čtyř dětí, z toho třech školáků. Jeden z nich, můj syn Jirka, je méně samostatný než jeho dva starší sourozenci. Po večerech věnuji nejvíce času jemu, abychom zvládli přípravu do školy. Podle mého názoru je problém v jeho soustředěnosti, pozoruji to zvlášť při psaní diktátů. Má dostatek vědomostí, ale je roztržitý a opakovaně dělá stejné chyby. Jak mu mohu pomoct, aby byl při učení koncentrovanější a samostatnější? (Slávka) Milá paní Slávko, ne každé dítě je schopno se stejně dobře soustředit a být samostatné při plnění školních povinností. Podle všeho jste s Jirkovými staršími sourozenci neměla podobné problémy, ale každé dítě je individualita, osobnost s různými danostmi. Jirka si vyžaduje individuální přístup, zvýšenou pozornost a projevy Vaší lásky. Důležitý je i Jirkův věk, protože odlišně přistupujeme při takových problémech k mladšímu, odlišně ke staršímu dítěti. Všeobecná pravidla však platí pro všechny, aby byli soustředěnější, cílevědomější a úspěšnější. Pojďme na to prakticky: před psaním domácích úkolů včetně diktátů mu slibte odměnu za snahu (např. hru, činnost, kterou má rád, malou sladkost apod. Nedoporučuji mu slíbit vysedávání u televize nebo počítače, které mohou mít na dítě negativní vliv). Zároveň mu před psaním úkolů vytvořte příjemnou atmosféru a upravte pracovní prostředí tak, aby na něj nepůsobily nějaké rušivé vlivy. Co se týče psaní diktátů, nevím, o jaké konkrétní chyby jde, proto je těžké posoudit příčinu, kterou mimo roztržitosti mohou být i jiné poruchy učení. Pokud jsou závažnější a často se opakují, bylo by v tom případě dobré, kdybyste s Jirkou navštívila psychologickou nebo speciální pedagogickou poradnu. Co by Jirkovi ještě pomohlo? Bylo by dobré, kdyby se věnoval více čtení. Když se totiž zlepší ve čtení, zlepší se i jeho psaní (vizuální podpora). Zkontrolujte, jestli má při psaní úkolů vhodné osvětlení, psací prostředek a správnou polohu při sezení. Zkoumejte, zda má v pořádku zrak a trávení (doporučuji, aby konzumoval více jídel v rámci racionální výživy včetně bílkovin, ovoce a zeleniny). Upravte mu denní režim tak, aby měl dostatek spánku. Jak jsem již říkala, motivujte ho něčím pozitivním a za každý malý úspěch ho pochvalte a projevte mu to i laskavým dotekem. Dávejte mu najevo, že ho máte rádi takového, jaký je, že je milovaným dítětem. Určitě Vám, paní Slávko, pomůže a poradí i pedagog, který ho vyučuje, a trpělivým přístupem se tyto problémy postupně upraví. (V. Tatarková, speciální pedagog; podle KN)

10 Všeho moc škodí Velmi mne zarazilo, když jsem zval mladé na výlet a jejich první otázka nebyla, kam jedeme, ale jaká bude strava. Ať už to chceme nebo nechceme připustit, konzumismus nás neuvěřitelně ovlivňuje. Od rána do noci bombarduje naše touhy množství reklam, které lákají oči, uši i chuťové pohárky. Většina z nás má doma ledničku, sporák i televizor a může si dovolit pokrmy a zábavu, které v minulosti patřily jenom na královské dvory. Na každém kroku jsme rozmazlováni a máme tisíc důvodů radovat se ze života. A přesto lidé asi nikdy nebyli tak nespokojení, nervózní, znechucení a uštvaní vlastními touhami jako dnes. Obžerství (nebo nestřídmost) jako jeden z hlavních hříchů Obžerství není jen nezřízené jezení, přehnaná mlsnost nebo mrhání jídlem, ale v širším smyslu i nemírné oddávání se všem možným nesexuálním tělesným i duševním požitkům. Tak jako dnes, už ve středověku se pro tento hřích používal termín nemírnost nebo nestřídmost a řadilo se k němu vlastně všechno, v čem člověk přeháněl, v čem nedodržoval správnou míru. Patří sem alkoholismus, drogová závislost, hráčství, ale i závislost na práci a různé jiné druhy závislosti. Nestřídmost je navíc pramenem volných mravů, drzosti, nudy, mrhání časem, oslabení tělesných a duševních sil a podobně. Podstatou lidské nestřídmosti je krize života. Pro věřícího člověka je smyslem života láska a vztah k Bohu. Ví totiž, že je na cestě k Bohu a že jen Bůh může uspokojit jeho nejvnitřnější nepokoj. Vztah k Bohu však často neposkytuje okamžité a bezprostřední naplnění každé naší touhy. Když je člověk nestřídmý, příliš rychle začne hledat uspokojení svých tužeb někde jinde a překryje je lacinou náhradou. Požitkářství a nestřídmost jsou velmi nehospodárnou cestou za rychlým, ale vždy krátkým citovým naplněním. Svatý Tomáš Akvinský píše, že obžerství má pět charakteristik: člověk naplňuje svoji potřebu příliš brzy, příliš draze, přehnaným množstvím, příliš toužebně a příliš slastně. Velmi dobře to ví především ti, kteří na tomto hříchu parádně vydělávají. Velmi jim vyhovuje, že naplnění trvá krátce, a že si zákazník zase brzy přijde koupit svoji dávku štěstí. Nestřídmost se objevuje vždy tam, kde se zapomene na Boha a kde se pozornost zaměřuje jen na materiální věci. Slavný římský řečník Cicero prý řekl, že nemůže být statečný ten člověk, který si myslí, že bolest je největší zlo, a ani střídmý ten, kdo požitek považuje za největší dobro.

11 Některé podoby hříchu obžerství: V jídle Jíme, abychom žili, ale nežijeme proto, abychom jedli! Je divné, když se život lidí, kteří jsou dobře zabezpečení, točí jen kolem jídla. Dobrým jídlem a pitím mohou v sobě potlačit mnohá neuspokojení a překrýt neradostnou prázdnotu či hlubokou touhu po lásce. Mnoho jídla v nich zmenšuje duchovní bdělost, z čeho se mohou dopouštět chyb v úsudku, být emocionálně přelétaví, chovat se neslušně nebo příliš a hloupě mluvit. S přeplněným žaludkem se jim nechce modlit ani studovat. Přejídání je okrádá o zdravé napětí, činí je lenivými a často je i zdrojem jejich tělesných nemocí. Nestřídmost může mít i úplně opačnou podobu - přílišné hladovění, které se v extrémní podobě stává nemocí (anorexie). I tato forma krouží kolem tematiky lásky. Postihuje většinou ženy, které pochybují, že by je někdo mohl milovat takové, jaké jsou, a proto si vylepšují své image chudnutím nebo se jím prostě trestají. Zkušenost Boží lásky již v mnoha případech ukončila i obžerství, i anorexii. Samozřejmě, kdo chce prolomit staré vzory a tlaky náruživosti, bude se muset snažit, aby zážitek Boží lásky v něm sestoupil z povrchní citové euforie do nejhlubších sfér jeho nitra. V práci Každý den člověk vykonává různé činnosti s různou intenzitou. Činnosti, které koná s přílišným nasazením a přehnaně intenzivně, se mohou stát pro něj i pro jeho okolí škodlivé. Mimo toho, že mu znásobují únavu a často i nemoc, činí ho nevšímavým ke svým skutečným potřebám a vztahům s druhými. Proto je třeba práci správně vyvažovat odpočinkem, modlitbou a uvažováním. Byli jednou dva bratři. Oba dva byli dřevorubci, oba chodili do toho samého lesa a oba měli stejné sekery. Měli však odlišný způsob práce. Mladší bratr hned jak se postavil pod strom, začal opřekot sekat a sekat. Pot se z něho jen lil, ale on sekal, dokud strom nepadl na zem. Starší brat si vždy po určité době sekání udělal přestávku, někdy posvačil a potom pokračoval dál. Jednou se dohodli, že budou soutěžit, kdo naseká více dřeva. Každý sekal svým tempem, ba mladší ještě přidal. Před konce již únavou skoro padal. Když večer porovnávali své hromady dřeva, mladší bratr s rozhořčení konstatoval, že ta jeho je menší: Jak je to možné, že ty, který ztrácíš čas odpočinkem, jsi nasekal více dřeva než já, který jsem si nedopřál ani jednu malou přestávku? Starší bratr mu odpověděl: Protože sis nevšiml, že během přestávky nejen odpočívám, ale i brousím sekeru... V zábavě Dnešní mladí lidé mají více času i možností, a proto se stává, že to v zábavě přehánějí. Touží zakusit vždy něco nového, chtějí se bavit a na tom není nic špatného. Často však zábavou nadoraz chtějí přehlušit bolestné otázky, které trápí jejich nitro. Jenže počítačové hry, internet, televize, hudba, diskotéky a mnohé jiné samy o sobě dobré formy zábavy se

12 nemírným používáním mohou obrátit proti nim. Nevyváženost v jejich užívání přináší riziko, že mladí lidé se stanou duchovně povrchními, roztržitými, vnitřně rozbitými, ba někdy až agresivními. Zaujetí počítačovými hrami zkracují svůj čas na spánek, na vztahy s druhými, na službu a na jiné hodnotné a osobnost budující skutečnosti. Střídmost v zábavě není tedy jen břemenem, ale i zdravým způsobem, jak si posílit charakter. Známá řecká bajka vypráví o slavném umělci a učenci Daidalovi, kterého let ptáků inspiroval, aby pro sebe a svého syna Ikara vymyslel křídla. Ta je měla odnést z ostrova Kréta, kde byli uvězněni, domů do Atén. Když se vydávali na dlouhou cestu, řekl synovi: Neleť příliš vysoko, protože slunce by roztavilo vosk na křídlech a opadalo by ti peří. Neleť ani příliš nízko, aby perutě nesmáčely mořské vlny. Křídla by ztěžkla a stáhla by tě do mořských hlubin. Ikaros však otce neposlechl a nadšený letem se vznášel stále výš a výš. Slunce stále více sálalo a rozehřívalo vosk na jeho křídlech. Velké žluté kapky rozpuštěného vosku, které už nedržely pohromadě nitě ani peří, začaly propouštět vzduch. Po chvíli se Ikaros s výkřikem zřítil do moře. Terapie na obžerství Svatý Pavel nám radí: Nepřizpůsobujte se tomuto světu (Řím 12,2). Učme se žít jednoduše a střídmě. Možná je mnoho věcí, které ve skutečnosti nepotřebujeme. jenom si myslíme, že je potřebujeme. Kdo umí být střídmý, stává se citlivějším na Boha, na bližní, lépe se modlí, stává se milosrdnějším a lépe vidí a chápe druhého. Pokud se dokáže zřeknout i prospěšných věcí, má čas a energii dívat se dál a výš. Může získat čas na ty, kdo ho potřebují. Mnich Evagrios jednomu ze svých žáků píše: Nezapomeň na mírnost a rozvahu, které očišťují duši a přibližují poznání Krista. Pokorná mírnost je znamením toho, že jsme pochopili Krista a následovali ho." Modlitba Nebeský Otče, děkuji ti za to, že mám co jíst a že mám všechno, co je pro můj život potřebné, ba že mám víc, než potřebuji. Nauč mne radovat se z maličkostí a dej, abych všechno používal správným způsobem. Pomoz mi, abych se uměl dělit s druhými, kteří mají možná méně, než mám já. Amen. Něco z postní kuchyně Doba postní je v kuchyni obvykla spjata s jednoduchými bezmasými pokrmy. Vrcholí pašijovým týdnem, v němž se např. na Zelený čtvrtek tradičně podávají pokrmy připravené ze zelených ingrediencí (prý pro celoroční zdraví; i v tradiční velikonoční nádivce je nezastupitelná zelená složka: naťová zelenina nebo kopřivy). Jako inspiraci pro váš jídelníček vám nabídneme jednoduché varianty postního menu. Polévka: zeleninové krémy Na másle zpěňte nakrájenou cibuli a přidáním hladké mouky udělejte světlou jíšku. Přidejte vodu, sůl, Vegetu nebo bujónovou kostku a uveďte do varu. Vložte oloupané, na kostky pokrájené brambory a zeleninu podle výběru. Zanedlouho bude běžně k dostání mladá karotka s natí, z ní uděláte mrkvový krém tím, že po změknutí zeleniny vše dobře rozmixujete (přidat můžete i ostatní druhy kořenové zeleniny, ale dbejte na převahu mrkve/karotky, aby byla polévka jasně oranžová a sladká). Lze přidat pár lžic sladké smetany a nezapomeňte na závěr přisypat drobně krájenou mrkvovou nať (pečlivě

13 omytou) nebo nať z mladé cibulky, případně pažitku. Mrkvový krém si na talíři doplňte jednoduchým svítkem: dvě vejce dobře rozmíchejte, podle chuti okořeňte zelenými bylinkami a osolte, zakápněte mlékem a usmažte tenkou omeletku. Tu nakrájejte na drobné nudličky či kostičky a servírujte zvlášť. Není-li třeba dodržovat újmu od masa, lze do svítku přidat drobně nakrájenou šunku či uzené. Brokolicový krém je výborný s větším množstvím sladké smetany a bílým pepřem. Jako vložku použijte klasickou osmaženou houstičku nebo pro slavnostnější vzhled vykrojte pomocí vánočních vykrajovátek z bílého toustového chleba rozličné tvary a opět osmažte na pánvi. Květákový krém se připravuje na základu bez cibulky, před mixováním vyjměte několik růžiček a vložte je až do hotového krému, který okořeňte špetkou muškátového květu. Lze přidat trochu mraženého (i čerstvého) hrášku a samozřejmě zelenou nať. Hlavní chod: těstoviny Jako základní pastu pro všechny tři pokrmy doporučuji capellini (italsky vlásky), velmi tenké špagety, uvařené během tří minut. Množství ingrediencí je uzpůsobeno na celý sáček těstovin (čili 500 g). Nejjednodušší variantou jsou těstoviny s česnekem. Oloupejte asi půl hlavičky česneku (můžete i celou hlavičku, jste-li příznivci této čpavé, ale nadmíru zdravé kuchyňské přísady) a nakrájejte na tenké plátky, nastrouhejte si g uzeného sýra (stačí uzený eidam) a uvařte těstoviny. Na velké nepřilnavé pánvi nebo v kastrolu rozehřejte olej (měl by být stylově olivový, ale chuťově neutrální slunečnicový je též vhodný) a rychle osmahněte plátky česneku do světlehněda měl by zesládnout, rozvonět se, ale nezhořknout. Přisypte okapané těstoviny (radši mimo plotnu, vlhké capellini mohou prskat), promíchejte, aby se obalily plátky česneku a voňavým olejem, posypte oreganem, čerstvou petrželkou (která částečně neutralizuje česnekové silice) a na již vypnuté plotýnce ještě do směsi přidejte najemno strouhaný sýr (měl by se ještě roztéci a proniknout do celého pokrmu). Podle chuti okořeňte čerstvě mletým pepřem a solí. Věřte nebo ne, i tato nesmírně jednoduchá krmě je chuťově vyvážená a mile překvapí. Sytější těstoviny s pórkem (nebo cuketou, příp. jejich kombinací) vyžadují více surovin. Na tuku zpěňte na kolečka nakrájený celý pórek (jeden velký nebo dva menší) a poduste do změknutí (varianta jen s cuketou má v základu [lahůdkovou] cibulku), zaprašte moukou, osolte, opepřete, přidejte Vegetu. V této fázi byste již měli vkládat do vřící vody těstoviny. Na pórkový základ vlijte ¼ litru šlehačky (velmi se mi na všechny smetanové omáčky osvědčila rostlinná smetana na vaření Rama Cremefine, neboť se nesráží a zůstává pěkně hustá i po zahřátí, navíc je nízkotučná) a ihned přidejte na kostičky nakrájený plísňový sýr (typu camembert, tj. hermelín a spol.) nebo do cuketové varianty nahrubo nastrouhaný sýr s modrou plísní (niva), příp. šunku. Míchejte a zahřívejte, dokud se sýr ve smetaně nerozpustí, a pak omáčku nalijte na těstoviny rozdělené na talíře. Neměla by být příliš tekutá. Poslední těstovinové jídlo špenátovo-lososový přeliv hodí se jako slavnostní postní pokrm, chcete-li zachovat újmu od masa, ale např. uctít návštěvu. Můžete také zvolit barevné těstoviny, nejlépe široké dlouhé nudle. Na cibulový základ dejte podusit sekaný mražený špenát (ne protlak), podle potřeby zahustěte, osolte a opepřete bílým nebo čerstvě mletým pepřem, můžete přidat prolisovaný stroužek česneku (nebo špetku sušeného). Přidejte na větší kousky nakrájené maso z lososa (hodí se např. mražené filé lisované v plochých kostkách, které je cenově přijatelné, nebo plátek čerstvé ryby, ne losos uzený; lze použít také konzervovaného lososa, ale ten je sušší a má trochu fádní chuť). Je chuťově výrazný a nemusí ho být mnoho. Zalijte podle chuti smetanou a dochuťte, povařte a servírujte na hnízda z těstovin vytvořená vidličkou na talíři.

14 Láska pod lupou Na stránkách Zrníčka se s P. Simajchlem podíváme na lásku, tak jak o tom píše ve své stejnojmenné knize, jak ji najdete na webových stránkách Fatymu. JAK SE NAVAZUJE ZNÁMOST Dnes o tom, jak se navazuje známost. Možná si myslíš: to mladí umějí, v tom jim netřeba radit. Ale málokdo si uvědomuje, kolik pověr a omylů panuje i v takové zdánlivě samozřejmé záležitosti. Především: Je láska na první pohled? Nebo patří jen do románů? Je v člověku neomylný instinkt, který řekne při prvním spatření: tato a žádná jiná? Mnozí si to myslí, ale ve skutečnosti žádný takový instinkt neexistuje. Láska na první pohled je jen projekce vysněného ideálu, který náhle spatříš v někom více nebo méně realizovaný. A jindy je to náhlé probuzení smyslného hnutí. Ale pohlavní přitažlivost není totéž co láska. 1. Láska na první pohled není láska je to jen probuzení zájmu, vzplanutí. To je dobré a nutné jako počáteční podnět, ale pak musí následovat proces poznávání, zkoušení, vzájemné výchovy čili přizpůsobení, nemá-li láska na první pohled skončit utíkáním před pohledy pozdějšími. 2. Jak to tedy vůbec přijde, že právě ten a právě ta se do sebe zakoukají: Tato otázka zaměstnávala fantazii lidí ve všech dobách. Proč najednou můžeš mít nějakou ženu tak rád, že bys ji u sebe chtěl mít pro celý život? Staří Římané si to představovali tak, že existuje nějaký bůh lásky lstivý chlapeček s lukem a šípy. Rád se schovává někde v křoví a střílí odtud své šípy, zcela bez rozmýšlení, do srdcí lidí. Koho zasáhne, ten se zamiluje. Dnes, v technickém století si to zpodobňujeme spíše tak, že každý mladý muž, který je sám schopen milovat, je jakýmsi rádiovým vysílačem, který vysílá podvědomě své signály do éteru. To, který přijímač, která dívka odpoví, zachytí signál, je tak napínavé jako při vysílání radioamatérů. Kterou z těch přijímaček, které signál zachytí, si vyvolíš ke stálému kontaktu, navážeš známost, kdo je tvé lásky hoden, o tom vedle citu má už spolurozhodovat i rozum. 3. Je každý mladý člověk schopen lásky? Není. Nemám tu na mysli jen pohlavně frigidní lidi. Kdo vyrůstal v prostředí bez lásky, ten se nemohl naučit mít rád. Stejně tak ten, kdo je rozmazlený, komu se ve všem vyhovovalo, kdo vidí stále jen sám sebe, ten ani sám není schopen opravdové lásky. Myslí si, že miluje, ale to on chce jen pro sebe hračku, jde mu o sebe, ne o druhého. Stává se to často u jedináčků, ale nejen u nich. 4. Ale říká se, že láska člověka promění! Tak docela nepromění i zde platí přísloví, že kde nic není, ani smrt nebere. Kdo se nikdy nenaučil brát ohled na ostatní, kdo byl stále jen obskakován a obsluhován, kdo se nikdy nenaučil dělat někomu radost, z lásky k někomu si něco odříct, ten to nedokáže ani tehdy, když se takzvaně zamiluje.

15 5. V knížce "Od pěti do pětadvaceti" píše lékařka Gebhardtová o stížnostech dívek: "Chlapci jsou hrozně povrchní. Na děvčata, která nejsou naparáděná jako pávice, se ani nepodívají. A tak je pro dívku důležitější umět zacházet s kelímky líčidel, než s hrnci na plotně." Myslím, že tato děvčata se trochu mýlí. Řekl bych, že normální hoši mají z příliš naparáděných a příliš nalíčených děvčat spíš legraci. Jistěže, zevnějšek je důležitý nejen u děvčat. I chlapci mají chodit oholení a ani dlouhé vlasy nejsou na to, aby zakrývaly pochybnou čistotu košile a krku. A žena, ta má o sebe dbát každá. Obalová technika má také zde svou důležitost. Ale nakonec vždy záleží na obsahu. Má tu být harmonie vnitřku i vnějšku. I v soutěžích o různé Miss roku... se hodnotí nejen krása postavy a tváře, ale i kulturní úroveň. Rozvíjejte proto obojí - krásu tělesnou i duševní. Kolik domácích válek mezi maminkami a dcerami by nevypuklo, kdyby dcerka chápala, že se nemusí ba nesmí líčit na nedělní vycházku do přírody jak před televizní kameru, a kdyby maminka zase chápala, že bez rtěnky a nějaké té kosmetiky se dnes ani šestnáctiletá dívka neobejde, a pomohla jí najít správnou míru vkusnosti a nevtíravosti. 6. Ptá se tu jedna dívenka, zdali hodlám propagovat zastaralé heslo: Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Odpovídám: Nehodlám je podporovat. Ne proto, že je staré, staré věci bývají mnohdy dobré, ale proto, že je od počátku pomýlené a nepravdivé. Muži přísluší dvořit se dívce, chodit za ní, "namlouvat si ji" to je pravda, ale ve skutečnosti má hlavní aktivitu při navázáni známosti zpravidla žena. Jestli ta odpoví aktivně na hledací signál muže, vznikne známost. Žena také rozhoduje, zda známost vyvrcholí sňatkem. Moudrá dívka ví, že k tomu není nutné vyvíjet aktivitu navenek, že příliš energická žena budí v mužích děsivou představu pantofle, který se jim vznáší nad hlavou. 7. Mnoho chlapců a děvčat je znepokojeno; že jim léta ubíhají a nemohou trefit na partnera podle svých představ. Na otázku, jak by měla žena pro něj vlastně vypadat, píše jeden víceletý kandidát ženitby: "Hledám ženu, která by dobře vypadala, štíhlou, větší postavy, sportovní typ, ale musí umět dobře vařit. Přirozeně musí být také zdravá, mít krevní skupinu, která by odpovídala mé, RH faktor pozitivní, musí být povahově vyrovnaná, bez zatížení dědičnými chorobami. Neměla by kouřit ani pít. Musí mít přiměřenou inteligenci a vzdělání, smysl pro humor. Zaměstnání má mít takové, aby její plat byl podstatným přínosem pro domácnost. A když bude mít shodné názory společenské a náboženské jako já, pak by to stálo za pokus o navázání známosti." O tomto muži můžeme říci s jistotou, že zůstane starým mládencem. Francouzské přísloví říká: "Zle je s mužem, který se nechce oženit, dokud nenajde ideální ženu, a teprve zle, kdyby si myslel, že ji našel." To je jedna příčina, proč někteří nemohou najít partnera: přehnané, zidealizované, nereálné nároky. Druhá příčina je v nedostatku příležitosti k poznání. Okruh lidí, s kterými se stýkáme, je celkem značně omezený a čekat na náhodné setkání s tím pravým někde na taneční zábavě nebo že nám náhodou šlápne na nohu v elektrice nebo donese ztracený kapesník, to je fatalismus. Dřív byla možnost k setkání mladých lidí v náboženských spolcích, to teď není. V kostele se sice scházíme, ale zde není komunikace, je málo příležitostí k navázání kontaktu. Proto

16 odpovídám na dotaz, zda je pro katolíka vhodné, hledat partnera i inzerátem nebo prostřednictvím seznamovací kanceláře: Proč ne, klidně to zkus. Není to sice nic snadného: musíš se prokousat velikým počtem "ušlechtilých, ideálně založených povah, podle mínění jiných hezkých, kultivovaných, pevných charakterů a šarmantních" nápadníků. A je to také loviště všelijakých podvodníků, s tím také musíš počítat. Budeš-li sám koncipovat inzerát, zjistíš, jaká groteska z toho vyjde, když se pokusíš směstnat charakteristiku své osoby do tří řádků. Ale přesto to zkus. Najít dobrého partnera na celý život, to dá trochu námahy, ale za tu námahu to stojí. 8. Tvá známost rozhodne, bude-li tvé manželství dobré. Navázals ji nějakým způsobem. A co dál? O co vlastně při ní jde? Nevíš-li, o co především při známosti jde, je hned předehra tvého dospělého života špatná. Jde tu o trojí věc: poznat se, vyzkoušet se, vychovat se. Budeme o tom hovořit později důkladně, dnes jen krátkou zmínku k tomu prvnímu. Poznat se, to je první úkol. Zatím jen víš, že je ti sympatický. To je dobré, ale je to málo. Za měsíc se možná zamiluješ až po uši. Dobrá, ale i to je ještě málo. Mezi zamilovaností a láskou na celý život je hluboký rozdíl. Zamilovaný totiž nevidí vášeň je slepá. Lidové přísloví sice říká, že láska je slepá, ale platí to o vášni, o lásce ne. To vášeň, zamilovanost, ta nevidí normálně, má růžové brýle. Vše na druhém je dobré a kdo na něj něco kritického řekne, je nepřítel. Zle s tím, kdo myslí, že tento stav stačí k tomu, aby běžel na radnici a na faru. Ten by si bral cizince, neznámou osobu. Známost musí trvat tak dlouho, až se zamilovanost změní, přeroste, zdokonalí na lásku. Láska totiž vidí: vidí normálně, ba jasnozřivě. Vidí i nedostatky i chyby na tom druhém. Pak, protože vidí dobře, vidí i dobré vlastnosti. Vidí toho druhého cele, jaký opravdu je. Teprve tak dovede zvážit, zda chyby budou pro celý život únosné. Už proto je delší známost nezbytná, aby se zamilovanost měla čas uklidnit buď v rozčarování, nebo v trvalou lásku. Řekli jsme si hned na začátku našich rozhovorů, že dobrá manželství jsou záležitostí celého farního společenství. Uvědomme si dnes všichni svůj úkol, napomáhat mladým lidem k vytváření příležitostí k seznámení, k navázání kontaktu. I tato naše májová setkání mají a chtějí být takovou příležitostí. Znám nejeden manželský pár z naší farní rodiny, který měl svůj začátek, seznámení, zde na májových. Prosme společně Krista, abychom s jeho milostí a vedeni Duchem Božím uměli vytvářet takové prostředí nesobecké, obětavé, vzájemné lásky, která by mladé lidi od dětství k pravé formě lásky vychovávalo a uschopňovalo. Pokračování příště

17 Ikona Kristus naděje Evropy Na negativní postoj veřejnosti ohledně uvedení zmínky o Bohu do preambule ústavy Evropské unie reagovali věřící lidé různě. Ikona Kristus naděje Evropy vznikla z potřeby vyjádřit se specifickým způsobem, který je vlastní ikonopisci. V dobách socialismu jsme byli svědky mnohých absurdit. Kam až dospělo lidské ratio dnes, myslím hraničí s lidskou zvráceností. Komunismus si dovolil popírat Boha, ale zpochybnit historickou přítomnost Církve v dějinách Evropy se neodvážil. (L. Németh) Důraz v ikoně je kladen nikoliv na dokumentování států Evropy, ale na historický okamžik sjednocování, na potřebu hlubšího uvědomění si svojí identity. V každém světci uctíváme Krista. Všech 25 svatých touží naše oči nasměrovat na Krista. On, jako centrální postava celé kompozice, vystupuje jako Ten, který sjednocuje, který je pramenem pravé jednoty. Když Kristus zakládal první křesťanské společenství - Církev, zdůrazňoval svým učedníkům, že oni jsou solí země, světlem světa, rozsvícenou lampou, která se nemá schovávat pod postel. Dnes, když se různé kruhy z více stran snaží podkopat autoritu Církve a bagatelizují její historicko-kulturní význam, potřebujeme ikonu, která nám pomůže uvědomit si naše povolání ve světě, využívajíce bohatství svých dějin. Jsme pozváni jako Mojžíš vyzout si obuv naší krátkozrakosti a prožít přítomnost Pána Boha v dějinách Evropy. Posláním ikony jako bohoslužebného předmětu je otevírat člověka Boží přítomnosti. Ikona Kristus naděje Evropy představuje Krista Pána jako vinný kmen a potvrzuje Jeho slova: Já jsem vinný kmen a vy jste moje ratolesti. (Jan 15,5) Toto Boží slovo vede k poznání toho, kdo je Bůh a kdo jsme my. On nese nás, i když si někdy myslíme, že my neseme Jeho. My jsme Jeho ratolesti, jsme ti, kteří věří v Jeho Jméno, kteří se nezrodili z krve, ani ze žádosti těla, ani ze žádosti muže, ale z Boha. (Jan l,13) Jsme Jeho, patříme mu tak, jako ratolesti patří kmenu. Toto radostné uvědomění své vlastní identity nám otevírá oči pro Krista Pána, který je cesta, pravda a život. Těmato očima víry poznáváme pravé hodnoty a získáváme naději, kterou nám Kristus Pán ustavičně nabízí. Prostřednictvím svých stigmat na rukou, nohou a boku k nám, jako k Emauzským učedníkům, přistupuje vzkříšený Kristus Pán, aby zahnal všechny naše pochybnosti a obavy. Podobně jako vzpomenutí učedníci se vracíme do města, které představuje svět kolem nás, ne protože se zlepšily podmínky, ale protože jsme se setkali se vzkříšeným Pánem. Ve větvích vinného kmene-krista, jsou jako květy na ratolestech světci a světice, kteří zastupují jednotlivé národy Evropy. Svatost je základním předpokladem autentické evangelizace, která usiluje darovat naději. Kristovi následovníci, povolaní od Boha ne na základě svých skutků, ale z jeho rozhodnutí a milosti, a ospravedlněni v Pánu Ježíši, se stali při křtu víry opravdu Božími dětmi a účastníky Boží přirozenosti, a proto skutečně svatými. (LG 40) Je to pozvání pro každého z nás, abychom se stali pokračovateli dlouhých dějin svatosti, která v průběhu dvou tisíciletí prošla různými zeměmi Evropy. Strop ikony uzavírají svatí patroni Evropy. Zleva doprava je to: sv. Brigita Švédská, sv. Terezie Benedikta od Kříže a sv. Kateřina Sienská, na pravé straně vzdávají chválu Kristu: sv. Benedikt z Nursie, sv. Metoděj a sv. Cyril. Spodní část ikony představuje symbolicky Evropu, ve které jako světla září různá poutní místa: Santiago de Compostella, Lurdy, chrám sv. Pavla, Kolínská katedrála, chrám sv. Petra, Mariazell, Šaštin, Sofijská katedrála v Kyjevě. Tyto chrámy představují jen zlomek mnohých míst celoevropské mariánské úcty a také i center kultury a vzdělanosti. Povrch Evropy v zelené barvě symbolizuje jednak nové jaro, ale i Ducha Svatého, který je vylitý do našich srdcí a připravuje cesty Nové Evangelizaci. Hluboce zapuštěné kořeny

18 vinného kmene nám mají vždy připomínat křesťanské kořeny našeho světadílu, Evropy, která žije z křesťanského dědictví dodnes. Posilováni a neseni jistotou víry, že Kristus Ježíš je naše naděje (l Tim 1,1), odhalujeme v přítomné době evropských dějin, v níž všichni díky Boží prozřetelnosti smíme žít, pro své země semínka a znamení naděje. My katolíci z osmi sousedících zemí ve střední Evropě chceme společně dosvědčovat víru tím, že jsme připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje (l Petr 3,15) (Z pastýřského listu: Kristus - naděje pro Evropu). Vyhovět tomuto povolání znamená vsadit svůj život na Krista. Ježíš Kristus je Pán. On je cesta, pravda a život (Jan 14,6). On je světlo pravé, které osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). Ježíš Kristus žije ve své církvi; on je jediný, pravý a nevyčerpatelný zdroj naděje. Pán Ježíš, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, je jediný Spasitel a je přítomen ve své církvi. (Z deklarace Dominus Jesus) Abychom Evropě dali novou naději, musíme všichni hledět k Marii a prosit ji o přímluvu, aby se i nadále projevovala jako Matka naděje. Kéž nás a celou Evropu uvede na cestu slitování vedoucí k setkání s Ježíšem Kristem, naší nadějí (l Tim 1,1). Vždyť Maria, Matka Páně, nás učí Boží Slovo přijímat a řídit se jím. (Z pastýřského listu: Kristus - naděje pro Evropu). (s. Siarda Trochtová; autor ikony: Ladislav Németh; podle Katechetických listů) SVĚTCI NA RATOLESTECH LEVÁ STRANA: (od spodní ratolesti vždy zleva doprava) 1. Sv. Klotilda - královna (Francie) 2. Sv. Eduard - král (Anglie) 3. sv. Severin - laik (Rakousko) 4. sv. František z Asissi - řeholník (Itálie) 5. sv. Kateřina Švédská mniška (Švédsko) 6. sv. Henrich z Upsaly biskup, mučedník (Finsko) 7. sv. Ondřej - apoštol (Řecko) 8. sv. Ludmila - královna, mučednice (Česká republika) 9. sv. Barnabáš - apoštol (Kypr) 10. sv. Kanut král, mučedník (Dánsko) 11. sv. Terezie z Avily - řeholnice (Španělsko) 12. sv. Gorazd - biskup (Slovensko) 13. sv. Valburga - mniška (Belgie) 14. sv. Štěpán - prvomučedník (Slovinsko) 15. sv. Štěpán Uherský - král (Maďarsko) PRAVÁ STRANA: (vrchní ratolesti zleva doprava) 16. sv. Alžběta Portugalská - královna (Portugalsko) 17. sv. Jan Kronštadský - kněz (Estonsko) 18. sv. Bonifác - biskup (Německo) 19. sv. Kunhuta - královna (Polsko) 20. sv. Ita - mniška (Irsko) 21. sv. Pavel apoštol (Malta) 22. sv. Willibord z Echtenachu - apoštol (Luxemburg) 23. sv. Lidvina - laická mystická (Holandsko) 24. sv. Meinard biskup (Lotyšsko) 25. sv. Kazimír - král (Litva) PATRONI EVROPY: A. sv. Brigita Švédská B. sv. Terezie Benedikta od Kříže C. sv. Kateřina Sienská D. sv. Benedikt z Nursie E. sv. Metoděj F. sv. Cyril

19

20 O některých časopisech a nepravdách Postní doba nám opět nabízí novou příležitost k obrácení. Jde především o očistu duše - myšlenek, slov a činů. Říká se, že děti jsou formovány především rodinou. Možná by nám právě postní doba mohla posloužit k zamyšlení, o jakou formaci jde. Všichni víme, že jde především o to, co děti prožívají a pozorují v rodině - život rodičů, prarodičů, starších sourozenců apod. Ale jsou tu i jiné, neméně silné vlivy. Zadíváme-li se na malé dítě, jak něco zaujatě pozoruje nebo zkoumá, žasneme nad tím, jak jeho čistá duše vnímá svět. Dokáže např. velmi dlouho stát a dívat se s velkým zaujetím na práci bagru, lezení broučka, jízdu vlaku... Jako by se svět právě teď vynořil před jeho očima, jako by právě teď byl pro něj Stvořen. Dokáže ve své mysli jít stále do větší hloubky a znovu a znovu se k dané činnosti s radostí vracet. Ano, takové schopnosti byly dětem darovány. Čisté srdce a umění žasnout. Druhým velkým obdobím, kdy je člověk schopen (je-li k tomu veden) přemýšlet sám o sobě a zamýšlet se nad světem kolem sebe, je období puberty. Samozřejmě je s tím spojena i řada problémů. Proto někdy rezignujeme a necháme být děti drzé, bez řádu a především s nimi nedokážeme vlídně komunikovat. Omezujeme se především na příkazy a pak na řešení následků. V dobré rodině by ale měla fungovat jiná forma komunikace. Měli bychom vědět jeden o druhém a jako rodiče bychom se měli zajímat, čím dítě žije, co čte, na co se dívá, jaké má kamarády apod. Nemělo by jít o výslech, ale oboustrannou dobrou komunikaci. Stejně tak mu můžeme i my říct, co zaujalo nás. Jde o otevřené, upřímné vztahy, kdy dítě pociťuje naši lásku, ale jsou zde jasná pravidla platící pro všechny. Je třeba, abychom si byli vědomi své odpovědnosti za vnitřní formaci našich dětí. V dnešní době je to opravdu těžké, zvlášť, když laskavá rodičovská autorita se stala popelkou a děti jsou často našimi veliteli. Už dlouho přemýšlím o tom, že bychom se měli povzbudit v tom, abychom naše děti vedli k odvaze odolávat tlaku spolužáků a k umění chránit se před hříšnými věcmi. Je známo, že tato doba, plná lákavých nabídek a nových trendů, v nás vytváří obecné povědomí, že to, co nabízí, musíme mít také, a že se tak, jak ona diktuje, musíme i chovat. Dnešní doba přinesla (mimo jiné) také i stírání hranic mezi dobrem a zlem. Mnozí rodiče jsou ve svém výchovném působení zmateni a většinou nakonec rezignují. I když jim svědomí říká něco jiného, přece jen se často nechají zviklat tvrzením dětí - všichni to už mají, všichni se na to dívají, všichni to čtou. Argument je o to silnější, že se to děje i ve věřících rodinách. V tomto článku bych se chtěla zmínit především o četbě časopisů Bravo, Dívka a podobných. Jsem si vědoma, že tímto tématem kousnu do kyselého jablka, ale jedná se o vážnou věc, neboť tyto časopisy čte velké množství mládeže i dětí z křesťanských rodin.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky

Polévky. Zeleninový bujón. Wontonová polévka (fotografie vpravo) Čistá polévka. Zelená vaječná polévka. Wontonové taštičky Polévky Zeleninový bujón Jednoduchý, čistě zeleninový bujón uvaříte velmi rychle. 4 polévkové lžíce libečku 4 polévkové lžíce celerových listů ½ cibule 1 mrkev sůl a cukr špetka prášku z feferonek trošku

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Oběd i večeře. Španělský ptáček. Španělský ptáček. Tip

Oběd i večeře. Španělský ptáček. Španělský ptáček. Tip 4 plátky roštěné 2 vejce 2 lžíce plnotučné hořčice (používám ji nejraději) 1 lžíce bylinek 1 větší vuřt nebo klobása 1 kyselá okurka špalíček pórku 3 lžíce oleje 150 g slaniny do základu 1 velká nakrájená

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Česká kuchyně na zdravý způsob

Česká kuchyně na zdravý způsob 13 Česká kuchyně na zdravý způsob aneb jak udělat z jídla vysoce kalorického jídlo nízkoenergetické? Pokud se rozhodnete, že budete hubnout, většinou vás napadne slůvko dieta a s tím spojený nepříjemný

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 2 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 2 den 8 pondělí den 12 pátek Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Oběd: Vepřový guláš s

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více