ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen nic, nic, nejsem nic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen 2007. nic, nic, nejsem nic"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 3 březen 2007 nic, nic, nejsem nic Člověk se nezná. Ať zkoumá své svědomí jak chce, nenajde velikou bídu. Člověk není pokorný. Ať se pokouší myslit o sobě špatně, nedokáže zničit dobré mínění o sobě. Křesťan dosáhne na počátku jistých výsledků, když vyjde ze své skořápky a začne se dávat bližním. Nemůže se zbavit myšlenky, že má určen jistý úkol. Tím překáží Bohu. Jedině až pochopí, že není NIC, začne Bůh jeho prostřednictvím dělat VŠECHNO. Naštěstí jakmile se člověk otevře a přijímá své bratry, přijímá i Boha, a tím i jeho světlo. Pomalu anebo rychle proniká světlo celého křesťana až do nejjemnějšího záchvěvů jeho činnosti. Bolestné poznání. Od tohoto okamžiku je už zbytečným si opakovat, že nejsem nic a že Bůh řídí moji činnost a dopřává jí úspěchu: osvícen nadpřirozeným světlem vidím Boha. Musíme křesťanu pomoci, aby nezavíral oči a aby neváhal: je to milost Boží a bez ní by nikdy nepoznal velikost Boží a maličkost lidskou. Mohl by nyní zapomenout?»já jsem vinný kmen, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete udělat nic.«(jan 15, 5)»Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo věří ve mne, bude i on konat skutky, které já konám... A začkoli budete prosit v mém jménu, učiním to, aby Otec byl oslaven v Synovi.«(Jan 14, 12-13) Ty jsi to chtěl, Pane: zde jsem s hlavou skloněnou až k zemi. Neodvažuji se vzpřímit, neodvažuji se na tebe pohlédnout. Nic, nic, nic nejsem - pochopil jsem to. Tvé světlo je strašné, Pane, a chtěl jsem mu uniknout. Osvítil jsi celé mé království, jakmile jsem tě přijal. Každým dnem nemilosrdně to odhaluje tvá jasnost, a já vidím, co jsem až doposud ještě nikdy neviděl. Vidím celý les hříchů za stromem, který je skrýval. Vidím nespočetné hrozny, které jsem nemohl posbírat. Vidím, jak ti ve mně všechno překáželo tak, jako malá částečka hmoty zachycuje slunce a vrhá stín. Vidím, jak ďábel útočí na moji pevnost, kterou jsem pokládal za nedobytnou. Vidím, jak se chvěji a jsem na spadnutí. Vidím svou nemohoucnost, a jsem přesvědčen, že se mohu stát dobrým pro tebe. Vidím zmatek v mém nitru, a ani jeden z mých skutků není čistý. Vidím nekonečnou hloubku každé chyby ve srovnání s tvou nekonečnou láskou.

2 Vidím svoji neschopnost zasáhnout hlukem svých slov a závanem svých posuňků jedinou duši. Vidím Ducha svatého vanout tam, kde jsem nepracoval, a zrát klasy tam, kde jsem nesel. Nic, nic, nic nejsem a nic nemohu: pochopil jsem to. Ale ty stále osvěcuješ a ozařuješ, Pane. Ani jediný kousek mé duše a mého života nezůstane ve stínu. Jak jsi tvrdý a neúprosný, Pane! I když utíkám nazpět, tvé světlo mě pronásleduje a jsem nahý a udivený sám před sebou, Pane. Dříve jsem prohlašoval, že jsem nehodný a že jsem hříšník, věřil jsem tomu, Pane, ale nevěděl jsem to. Před tebou jsem hledal své chyby a dokázal jsem s námahou jenom ubohou zpověď. Pane, s celou svou bytostí padám nyní na kolena a jako vtělený hřích tě prosím o smilování. Pane, díky za tvé světlo; nikdy bych to nevěděl. Ale dosti už, Pane, ujišťuji tě, že jsem už pochopil. Já nejsem NIC. Ty jsi VŠECHNO. (Michael Quoist) Před spaním Dřív než se dnes večer uložíš k spánku, poslouchej slova, co chvějí se ve vánku. Možná zdá se Ti, že už nevíš jak dál a srdce tvé sžírá obrovský žal. Nevíš jak dál a sílu bojovat ztrácíš, někdo na zemi však věří, že na správnou cestu se vrátíš. Co na tom, že někdy přijde krutý pád? S přítelem po boku nemusíš se bát. Pamatuj, že Bůh při nás stále stojí a rány na duši láskou nám zhojí. Už můžeš zavřít okno a jít spát, ale nezapomeň prosím, že někdo má Tě rád MČ

3 Světec na březen Jako světce na měsíc březen jsme vybrali sv. Klementa Marie Hofbauera. Apoštolem Vídně a Varšavy" byl nazýván už za svého života někdejší pekařský tovaryš Klement Maria Hofbauer. Jmenoval se vlastně Jan a přišel na svět 26. prosince 1751 v Tasovicích na Moravě jako syn českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie, za svobodna Sternové. Pocházel z 12 dětí, z nichž sedm záhy zemřelo a jemu připadalo postavení nejmladšího. Vstoupil do učení k pekaři, později s pekařským tovaryšem Kunnmorem utekl a vydali se na pouť do Říma. Po návratu pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a pak opět se svým druhem odešli do Itálie. V Tivoli se stali poustevníky. Jan přijal jméno Klement. Ale ani zde nenachází spočinutí. Odchází do Říma a pak zpět do vlasti. Klement (toto jméno si již ponechává) poustevničí v Chřibském lese a ukládá si náročná pokání. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k pekařskému řemeslu do Mor. Budějovic a pak odchází do Vídně. S podporou dobročinných lidí mohl začít ve Vídni studovat teologii. Studium dokončil v Římě r R vstoupil v Římě do řádu redemptoristů, založeného r Alfonsem Marií Liguorim, a přijal kněžské svěcení. Z úcty k zakladateli přijímá ještě druhé jméno Maria. Téměř dvacet let byl pak činný při jednom kostele ve Varšavě. Zakládal školy a vyučoval bohoslovce. Působil zde se svým spolubratrem P. Tadeášem Müblem. Narážel na překážky. Pro některé Poláky byli příliš němečtí, pro protestanty katoličtí. Ještě s jinými kněžími byl Hofbauer r vyhoštěn Napoleonem ze země. Usadil se ve Vídni a brzy se tam stal váženým a u lidu oblíbeným duchovním správcem. Obětavě se staral o nemocné a potřebné a zavedl zvyk navštěvovat je v jejich domácnosti. Nebojácně mluvil z kazatelny proti osvícenství, a byl proto pravidelně sledován policií. Nemálo také ovlivňoval politické jednání na vídeňském kongresu v letech Kromě toho měl vzdělaný muž církve veliký vliv na lid a na studenty. V jedné diskusní skupině, která vešla do dějin jako Hofbauerův kroužek, působil tento kněz plodně na tak slavné romantiky, jako byl Brentano, von Eichendorff a Schlegel. Z jeho úzkého styku s kurií a se samotným papežem vyplynulo, že byl jmenován jako kandidát na úřad biskupa. Protivenství mu však neubývalo. Byl sledován a vyslýchán policií. Už jako stařec si měl vybrat. Buď vystoupit z řádu, nebo být vystěhován do Ameriky. Zůstal nakonec na intervenci císaře Františka I. ve Vídni. Po naplněném životě zemřel Klement Maria Hofbauer 15. března 1820 ve Vídni a byl pochován nejprve na hřbitově romantiků v Maria Enzersdorfu. R byly jeho ostatky přeneseny do vídeňského kostela Maria am Gestade (Panny Marie Na nábřeží). R došlo k Hofbauerově blahořečení, 20. července 1909 ke svatořečení. Ostatky jsou dnes ve zlatém relikviáři pod moderním kamenným oltářem v lodi chrámu P. Marie Na nábřeží. Sv. Klement Maria Hofbauer je patron Vídně (od r. 1914); druhý patron spolků tovaryšů (od r. 1913) (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Mít či nemít K tomuto krátkému zamyšlení mě inspiroval televizní dokument o rodičích, kteří přežili své děti. Nebyl to dokument nijak veselý, právě naopak. Většinou se jednalo o ztrátu dětí či mladých lidí, kteří ukončili své pozemské putování tragicky, samovolně nebo kvůli těžké nemoci. Zpovědi rodičů spojovalo několik stejných myšlenek.: - Kdyby mohli, dali by cokoliv za to, aby mohli být opět se svými dětmi, nebo by své životy vyměnili za jejich. - Je to ztráta, kterou nejde pochopit. Člověk se s ní musí jen naučit žít. - Od doby, kdy je postihla ona ztráta, všímají si zcela jiných věcí, přehodnotili svůj žebříček hodnot, naplno prožívají každý den a jakékoliv setkání. Právě tento třetí bod mě inspiroval k položení následujících otázek. - Co všechno člověk musí ztratit, aby začal žít? Všímat si obyčejných věcí. Radovat se z nich. Prožívat obyčejné události, které se náhle změní v poklady. - Je člověk opravdu natolik zaslepen, nebo je tolik náročný, či nespokojený, že mu pravé hodnoty začnou chybět teprve tehdy až je ztratí? A tak mě tyto dvě otázky nastartovaly do právě začínající doby postní. Je pravda, že všechno to jsou jenom slova pravé hodnoty, žebříček hodnot, obyčejné věci, rodina, žít a ne být, ale právě v okamžiku, kdy si pod těmito hesly vybavíte cizí utrpení, nebo své starosti a bolesti, stávají se ze slov břemena a slzy. Nemusí to být jen slzy, ale i radost, štěstí, pohoda. Nečekejte až něco ztratíte, abyste si toho mohli vážit. Berte, to, co máte. Radujte se z toho a opatrujte to, jako největší poklady světa. Vždyť jsou to vaše poklady. JŠ Co kdybychom Bibli používali stejně jako mobil? Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s Biblí zacházeli jako s mobilem Co kdybychom ji stále nosili v kabelce nebo v tašce? Co kdybychom se pro ni vrátili, kdybychom ji zapomněli doma? Co kdybychom v ní párkrát za den zalistovali? Co kdybychom skrze ni přijímali textové zprávy? Co kdybychom s ní zacházeli tak, jako kdybychom se bez ní neobešli? Co kdybychom ji koupili dětem jako dárek? Co kdybychom ji používali na cestách? Co kdybychom ji používali ve stavu nouze? Ach, ještě naposled... na rozdíl od mobilu se nemusíte bát toho, že by vaše Bible byla někdy odpojená ze sítě... Ježíš už totiž účet zaplatil!

5 Četba na pokračování Jožkův deník_? 6. NEBESKÝ OTEC NÁS STVOŘIL a) Nejkrásnější událost na světě Teď už vlastně vím proč jsem na světě: abych poctivě pracoval a tak se líbil svému nebeskému Otci! Chci se pořádně naučit všechny dopravní značky pro cestu do nebe, protože jinak bych mohl v životě zabloudit a to by mě mrzelo. Už dlouho mi vrtalo hlavou, jaký byl začátek světa. Dnes mi o tom tatínek vyprávěl: Na počátku - před mnoha milióny let - stvořil Bůh nebe a zemi. Stvořil modré nebe, jasný sluneční den i noc s milióny hvězd. Stvořil nesmírné hluboké moře a naplnil je rybami a jinými živočichy. Stvořil trávu na poli, ovocné stromy, lesy a džungli v dalekých zemích. Stvořil ptáky, kteří si stavějí hnízda v křovinách i na vrcholcích hor. A všechny tyto tvory požehnal Bůh slovy: Rozmnožujte se a naplňte moře, širou zem i nebe! Pak řekl: Učiňme člověka svým obrazem! Ať se nám podobá a je pánem nad mořskými rybami, nebeským ptactvem a pozemskými zvířaty. A tak Bůh stvořil člověka, vdechl mu duši a člověk se stal živou bytostí. Bůh postavil prvního člověka do nádherné přírody. Byl to skutečný ráj na této zemi. Pak řekl: Není dobře člověku samotnému. Učiňme mu pomocnici - jemu podobnou. A Bůh stvořil první ženu. b) Andělé Jožko, povídá tatínek dnes večer, tak co, už jste se učili o tom, jak Bůh stvořil svět? Učili, tatínku, právě dnes. A bylo to strašně napínavé. Ten bručavý Mirek a Ferda se hádali s důstojným pánem, že svět vznikl sám sebou, že se udělal sám. A důstojný pán se jich ptal: Může to, co dosud neexistuje, už něco udělat? Nemůže. A když svět ještě nebyl, nemohl se sám udělat. Musel ho Někdo udělat. A to je Bůh. Mirek vyskočil a povídá: My jsme se učili v zeměpise, že svět vznikal několik miliónů let a v Bibli je napsáno, že ho Bůh udělal za šest dnů. To není pravda! Důstojný pán mu na to klidně řekl: Bůh je tak mocný, že mohl svět stvořit třeba v jednom okamžiku. Ale to je, Mirku, jinak. Pán Bůh stvořil svět v šesti časově hodně dlouhých obdobích. A v Bibli se každá taková dlouhá doba jmenuje den. Pak už byl Mirek zticha a důstojný pán vyprávěl: Bůh nemusel stvořit svět, vždyť ho nepotřeboval! Ale Bůh je dobrý, a proto chtěl dát život mnohým bytostem, aby se zúčastnily jeho štěstí. Jsou to andělé a lidé.

6 Andělé mají bystřejší rozum než lidé a jsou bez těla. Nejkrásnější anděl byl Lucifer. Ale ten se vzbouřil proti Bohu a svou pýchou strhl s sebou i jiné anděly. Bůh potrestal jejich vzpouru a neposlušnost. Odsoudil je tak, že už nikdy nesmějí do nebe. Jsou v pekle. Ostatní dobří andělé zůstali jako Boží služebníci v nebi. c) Nejhezčí Boží obraz na zemi Bručavý Mirek nedal pokoj. Před dnešní hodinou o přestávce říkal, že člověk se vyvinul z opice, že je to fakt, že to povídal jeden pán. Ptali jsme se na to důstojného pána a on povídal klidně: Někteří lidé se domnívají, že mezi tělem člověka a nejvyvinutějšími savci je určitá vývojová příbuznost. Přesněji ji zkoumají přírodní vědy. My však říkáme, že každý vývoj je nakonec z vůle Boží. Že naše duše, která se projevuje rozumovou činností a svobodnou vůlí, je nezávisle na vývoji zvláštním dílem Božím. Jak to?, ozval se bručavý Mirek. Protože Bůh řekl: Učiňme člověka svým obrazem - a vdechl mu rozumnou duši. Proto se člověk podobá svému nebeskému Otci, říkal důstojný pán. Bůh však nemá tělo. Nepodobáme se mu tedy svým tělem, ale svou rozumnou duší. Svým tělem jsme jako jiní tvorové, ale duší jsme trochu jako andělé. - Svou duši nemůžeme vidět, ani se jí dotknout. Nedá se měřit ani vážit a ani nejsilnějším mikroskopem ji nezpozorujeme v našem těle. Ale přece v nás účinkuje. Protože máme duši, žijeme jako lidé a ne jako zvířata. - Zvíře nepřemýšlí. Náš pes Simba se může dívat na hodinky celý život a nikdy nebude vědět, kolik je hodin. Ale my jsme se ve škole naučili psát, číst a počítat a ještě umíme mnoho jiných věcí. Máme totiž duši. Jsme víc než zvířata. Jsme děti Boží. Můžeme poznávat, milovat svého nebeského Otce a jemu sloužit. Před dávným a dávným časem tento svět nebyl. Bůh stvořil nebe i zemi se všemi rostlinami a zvířaty. I člověka stvořil Bůh. Prvnímu člověku dal Bůh rozumnou duši. Duší se podobáme našemu nebeskému Otci. Andělé se o nás starají. Zlí andělé nás chtějí přivést ke zlému, dobří nám pomáhají. K dobrým se modlíme, protože nás mají rádi. Jednou zemřeme, ale jen tělesně. Naše tělo zanesou na hřbitov, duše však bude žít životem, který nikdy neskončí. Bůh stvořil lidi k tomu, aby byli šťastní a dokonalí jako andělé. Když budeme dobří, budeme vždy šťastní. Když budeme zlí, budeme navždy nešťastní.

7 MORAVSKÉ MADONY V tomto školním roce se na stránkách Zrníčka podíváme na nejznámější mariánská poutní místa, tak jak na ně vzpomínal P. Libor Koval. Madona Žarošická Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, Tebe vždy provází poutníků na tisíc, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě v záplavě barevných výšivek na kroji věrný lid Slovácka, který se nebojí projevit lásku Ti v chrámu i na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak ruka dárce, když rozjasní znovu líc chudáka, který už nevěděl kudy kam, jak Srdce Boží, jež stále se dává nám, jak náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, když prožil v cizině předlouhou řadu let, jak rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas, jak zvonů hlahol, když k modlitbě volá nás, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak tichý v trávě kout ve stínu borovic, jak úsměv stařenky, jež čeká na Pána, až pro ni přijde si večer či za rána, aby ji za lásku, za věrnost odměnil, když už ji ubývá pozvolna slabých sil, jak vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, jak stromy, které se k nebi pnou Tobě vstříc. Rozjasni nad námi svou krásnou, vlídnou líc, Madono z Žarošic!

8 Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, pro věrný lid, který od Tebe nechce víc, než soucit matky a stálou Tvou ochranu, přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu, pro zbožné Slovácko, které se nebojí v záplavě barevných výšivek na kroji projevit lásku Ti veřejně na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě, pro náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, jenž prožil v cizině předlouhou řadu let, pro rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas hlaholem zvonů a přírodou, plnou krás, pro úsměv stařenky, jež čeká na pána, až ji v ráj příjme zas, z nějž byla vyhnána, pro vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, zvedáme společně oči své Tobě vstříc: Rozjasni nad naší zemí svou vlídnou líc, Madono z Žarošic!" Poutní místo leží 12 km západozápadoseverně od Kyjova. Historie a popis poutního místa: podle legendy jedno z nejstarších dochovaných poutních míst Moravy sahající hluboko do christianizace našich národů; jeho počátky spadají do doby první poloviny 9. stol. a působnosti misií západního původu. Legenda o původu poutního místa mluví o pokřesťanštění královny Markomanů Fritigil (konec 4. stol.) a založení kaple, ve které je i pochována. Původní poutní místo (starý kostel) tzv. rezidence Staré Matky Boží na Viničně hoře u Žarošic, stála v dnešní osadě Silničná (2 km SSZ od Žarošic) bylo v místech domů č. 8 a 13. Poutní areál sloužil jen o poutích, kdy přicházelo až 60 tisíc poutníků. Písemná zpráva o existenci rezidence pochází z r v souvislosti s českou královnou Eliškou Rejčkou, která zakoupila ves Žarošice pro nově zřízený ženský klášter cisterciaček na Starém Brně. V blízkosti rezidence si sestry vybudovaly letní sídlo s lázněmi. Budova dosud stojí, lázně zrušeny. Kolem r se v rezidenci objevuje gotická socha Panny Marie s Ježíškem, oblečená do šatu francouzských královen 14. stol. Je zpodobněna jako panna (rozpuštěné vlasy) a současně jako matka (mateřský šátek na hlavě). Slavné poutní místo bylo zrušeno spolu s cisterciáckou komuitou výnosem císaře Josefa II. v r Uctívaná socha Panny Marie byla přenesena 11. září 1785 večer do farního kostela v Žarošicích a tím byla zachována kontinuita poutí. Na hlavním oltáři je původní socha Panny Marie, která byla za třicetileté války ukradena a posléze kdesi pohozena. Našel ji mladík z Archlebova Josef Němec a vrátil do rezidence. Malý prostor kostela nestačil množství poutníků, a proto byl (v jeho bezprostřední blízkosti) zřízen oltář pro polní mše (r. 1967). Poutě: od května do října, hlavní pouť na zlatou sobotu", po svátku Narození Panny Marie (8. 9.) zahájení h, mše sv.: h a dle dohody, ne h.

9 Jak se má moje dítě lépe soustředit na učení? Vážená redakce, jsem matkou čtyř dětí, z toho třech školáků. Jeden z nich, můj syn Jirka, je méně samostatný než jeho dva starší sourozenci. Po večerech věnuji nejvíce času jemu, abychom zvládli přípravu do školy. Podle mého názoru je problém v jeho soustředěnosti, pozoruji to zvlášť při psaní diktátů. Má dostatek vědomostí, ale je roztržitý a opakovaně dělá stejné chyby. Jak mu mohu pomoct, aby byl při učení koncentrovanější a samostatnější? (Slávka) Milá paní Slávko, ne každé dítě je schopno se stejně dobře soustředit a být samostatné při plnění školních povinností. Podle všeho jste s Jirkovými staršími sourozenci neměla podobné problémy, ale každé dítě je individualita, osobnost s různými danostmi. Jirka si vyžaduje individuální přístup, zvýšenou pozornost a projevy Vaší lásky. Důležitý je i Jirkův věk, protože odlišně přistupujeme při takových problémech k mladšímu, odlišně ke staršímu dítěti. Všeobecná pravidla však platí pro všechny, aby byli soustředěnější, cílevědomější a úspěšnější. Pojďme na to prakticky: před psaním domácích úkolů včetně diktátů mu slibte odměnu za snahu (např. hru, činnost, kterou má rád, malou sladkost apod. Nedoporučuji mu slíbit vysedávání u televize nebo počítače, které mohou mít na dítě negativní vliv). Zároveň mu před psaním úkolů vytvořte příjemnou atmosféru a upravte pracovní prostředí tak, aby na něj nepůsobily nějaké rušivé vlivy. Co se týče psaní diktátů, nevím, o jaké konkrétní chyby jde, proto je těžké posoudit příčinu, kterou mimo roztržitosti mohou být i jiné poruchy učení. Pokud jsou závažnější a často se opakují, bylo by v tom případě dobré, kdybyste s Jirkou navštívila psychologickou nebo speciální pedagogickou poradnu. Co by Jirkovi ještě pomohlo? Bylo by dobré, kdyby se věnoval více čtení. Když se totiž zlepší ve čtení, zlepší se i jeho psaní (vizuální podpora). Zkontrolujte, jestli má při psaní úkolů vhodné osvětlení, psací prostředek a správnou polohu při sezení. Zkoumejte, zda má v pořádku zrak a trávení (doporučuji, aby konzumoval více jídel v rámci racionální výživy včetně bílkovin, ovoce a zeleniny). Upravte mu denní režim tak, aby měl dostatek spánku. Jak jsem již říkala, motivujte ho něčím pozitivním a za každý malý úspěch ho pochvalte a projevte mu to i laskavým dotekem. Dávejte mu najevo, že ho máte rádi takového, jaký je, že je milovaným dítětem. Určitě Vám, paní Slávko, pomůže a poradí i pedagog, který ho vyučuje, a trpělivým přístupem se tyto problémy postupně upraví. (V. Tatarková, speciální pedagog; podle KN)

10 Všeho moc škodí Velmi mne zarazilo, když jsem zval mladé na výlet a jejich první otázka nebyla, kam jedeme, ale jaká bude strava. Ať už to chceme nebo nechceme připustit, konzumismus nás neuvěřitelně ovlivňuje. Od rána do noci bombarduje naše touhy množství reklam, které lákají oči, uši i chuťové pohárky. Většina z nás má doma ledničku, sporák i televizor a může si dovolit pokrmy a zábavu, které v minulosti patřily jenom na královské dvory. Na každém kroku jsme rozmazlováni a máme tisíc důvodů radovat se ze života. A přesto lidé asi nikdy nebyli tak nespokojení, nervózní, znechucení a uštvaní vlastními touhami jako dnes. Obžerství (nebo nestřídmost) jako jeden z hlavních hříchů Obžerství není jen nezřízené jezení, přehnaná mlsnost nebo mrhání jídlem, ale v širším smyslu i nemírné oddávání se všem možným nesexuálním tělesným i duševním požitkům. Tak jako dnes, už ve středověku se pro tento hřích používal termín nemírnost nebo nestřídmost a řadilo se k němu vlastně všechno, v čem člověk přeháněl, v čem nedodržoval správnou míru. Patří sem alkoholismus, drogová závislost, hráčství, ale i závislost na práci a různé jiné druhy závislosti. Nestřídmost je navíc pramenem volných mravů, drzosti, nudy, mrhání časem, oslabení tělesných a duševních sil a podobně. Podstatou lidské nestřídmosti je krize života. Pro věřícího člověka je smyslem života láska a vztah k Bohu. Ví totiž, že je na cestě k Bohu a že jen Bůh může uspokojit jeho nejvnitřnější nepokoj. Vztah k Bohu však často neposkytuje okamžité a bezprostřední naplnění každé naší touhy. Když je člověk nestřídmý, příliš rychle začne hledat uspokojení svých tužeb někde jinde a překryje je lacinou náhradou. Požitkářství a nestřídmost jsou velmi nehospodárnou cestou za rychlým, ale vždy krátkým citovým naplněním. Svatý Tomáš Akvinský píše, že obžerství má pět charakteristik: člověk naplňuje svoji potřebu příliš brzy, příliš draze, přehnaným množstvím, příliš toužebně a příliš slastně. Velmi dobře to ví především ti, kteří na tomto hříchu parádně vydělávají. Velmi jim vyhovuje, že naplnění trvá krátce, a že si zákazník zase brzy přijde koupit svoji dávku štěstí. Nestřídmost se objevuje vždy tam, kde se zapomene na Boha a kde se pozornost zaměřuje jen na materiální věci. Slavný římský řečník Cicero prý řekl, že nemůže být statečný ten člověk, který si myslí, že bolest je největší zlo, a ani střídmý ten, kdo požitek považuje za největší dobro.

11 Některé podoby hříchu obžerství: V jídle Jíme, abychom žili, ale nežijeme proto, abychom jedli! Je divné, když se život lidí, kteří jsou dobře zabezpečení, točí jen kolem jídla. Dobrým jídlem a pitím mohou v sobě potlačit mnohá neuspokojení a překrýt neradostnou prázdnotu či hlubokou touhu po lásce. Mnoho jídla v nich zmenšuje duchovní bdělost, z čeho se mohou dopouštět chyb v úsudku, být emocionálně přelétaví, chovat se neslušně nebo příliš a hloupě mluvit. S přeplněným žaludkem se jim nechce modlit ani studovat. Přejídání je okrádá o zdravé napětí, činí je lenivými a často je i zdrojem jejich tělesných nemocí. Nestřídmost může mít i úplně opačnou podobu - přílišné hladovění, které se v extrémní podobě stává nemocí (anorexie). I tato forma krouží kolem tematiky lásky. Postihuje většinou ženy, které pochybují, že by je někdo mohl milovat takové, jaké jsou, a proto si vylepšují své image chudnutím nebo se jím prostě trestají. Zkušenost Boží lásky již v mnoha případech ukončila i obžerství, i anorexii. Samozřejmě, kdo chce prolomit staré vzory a tlaky náruživosti, bude se muset snažit, aby zážitek Boží lásky v něm sestoupil z povrchní citové euforie do nejhlubších sfér jeho nitra. V práci Každý den člověk vykonává různé činnosti s různou intenzitou. Činnosti, které koná s přílišným nasazením a přehnaně intenzivně, se mohou stát pro něj i pro jeho okolí škodlivé. Mimo toho, že mu znásobují únavu a často i nemoc, činí ho nevšímavým ke svým skutečným potřebám a vztahům s druhými. Proto je třeba práci správně vyvažovat odpočinkem, modlitbou a uvažováním. Byli jednou dva bratři. Oba dva byli dřevorubci, oba chodili do toho samého lesa a oba měli stejné sekery. Měli však odlišný způsob práce. Mladší bratr hned jak se postavil pod strom, začal opřekot sekat a sekat. Pot se z něho jen lil, ale on sekal, dokud strom nepadl na zem. Starší brat si vždy po určité době sekání udělal přestávku, někdy posvačil a potom pokračoval dál. Jednou se dohodli, že budou soutěžit, kdo naseká více dřeva. Každý sekal svým tempem, ba mladší ještě přidal. Před konce již únavou skoro padal. Když večer porovnávali své hromady dřeva, mladší bratr s rozhořčení konstatoval, že ta jeho je menší: Jak je to možné, že ty, který ztrácíš čas odpočinkem, jsi nasekal více dřeva než já, který jsem si nedopřál ani jednu malou přestávku? Starší bratr mu odpověděl: Protože sis nevšiml, že během přestávky nejen odpočívám, ale i brousím sekeru... V zábavě Dnešní mladí lidé mají více času i možností, a proto se stává, že to v zábavě přehánějí. Touží zakusit vždy něco nového, chtějí se bavit a na tom není nic špatného. Často však zábavou nadoraz chtějí přehlušit bolestné otázky, které trápí jejich nitro. Jenže počítačové hry, internet, televize, hudba, diskotéky a mnohé jiné samy o sobě dobré formy zábavy se

12 nemírným používáním mohou obrátit proti nim. Nevyváženost v jejich užívání přináší riziko, že mladí lidé se stanou duchovně povrchními, roztržitými, vnitřně rozbitými, ba někdy až agresivními. Zaujetí počítačovými hrami zkracují svůj čas na spánek, na vztahy s druhými, na službu a na jiné hodnotné a osobnost budující skutečnosti. Střídmost v zábavě není tedy jen břemenem, ale i zdravým způsobem, jak si posílit charakter. Známá řecká bajka vypráví o slavném umělci a učenci Daidalovi, kterého let ptáků inspiroval, aby pro sebe a svého syna Ikara vymyslel křídla. Ta je měla odnést z ostrova Kréta, kde byli uvězněni, domů do Atén. Když se vydávali na dlouhou cestu, řekl synovi: Neleť příliš vysoko, protože slunce by roztavilo vosk na křídlech a opadalo by ti peří. Neleť ani příliš nízko, aby perutě nesmáčely mořské vlny. Křídla by ztěžkla a stáhla by tě do mořských hlubin. Ikaros však otce neposlechl a nadšený letem se vznášel stále výš a výš. Slunce stále více sálalo a rozehřívalo vosk na jeho křídlech. Velké žluté kapky rozpuštěného vosku, které už nedržely pohromadě nitě ani peří, začaly propouštět vzduch. Po chvíli se Ikaros s výkřikem zřítil do moře. Terapie na obžerství Svatý Pavel nám radí: Nepřizpůsobujte se tomuto světu (Řím 12,2). Učme se žít jednoduše a střídmě. Možná je mnoho věcí, které ve skutečnosti nepotřebujeme. jenom si myslíme, že je potřebujeme. Kdo umí být střídmý, stává se citlivějším na Boha, na bližní, lépe se modlí, stává se milosrdnějším a lépe vidí a chápe druhého. Pokud se dokáže zřeknout i prospěšných věcí, má čas a energii dívat se dál a výš. Může získat čas na ty, kdo ho potřebují. Mnich Evagrios jednomu ze svých žáků píše: Nezapomeň na mírnost a rozvahu, které očišťují duši a přibližují poznání Krista. Pokorná mírnost je znamením toho, že jsme pochopili Krista a následovali ho." Modlitba Nebeský Otče, děkuji ti za to, že mám co jíst a že mám všechno, co je pro můj život potřebné, ba že mám víc, než potřebuji. Nauč mne radovat se z maličkostí a dej, abych všechno používal správným způsobem. Pomoz mi, abych se uměl dělit s druhými, kteří mají možná méně, než mám já. Amen. Něco z postní kuchyně Doba postní je v kuchyni obvykla spjata s jednoduchými bezmasými pokrmy. Vrcholí pašijovým týdnem, v němž se např. na Zelený čtvrtek tradičně podávají pokrmy připravené ze zelených ingrediencí (prý pro celoroční zdraví; i v tradiční velikonoční nádivce je nezastupitelná zelená složka: naťová zelenina nebo kopřivy). Jako inspiraci pro váš jídelníček vám nabídneme jednoduché varianty postního menu. Polévka: zeleninové krémy Na másle zpěňte nakrájenou cibuli a přidáním hladké mouky udělejte světlou jíšku. Přidejte vodu, sůl, Vegetu nebo bujónovou kostku a uveďte do varu. Vložte oloupané, na kostky pokrájené brambory a zeleninu podle výběru. Zanedlouho bude běžně k dostání mladá karotka s natí, z ní uděláte mrkvový krém tím, že po změknutí zeleniny vše dobře rozmixujete (přidat můžete i ostatní druhy kořenové zeleniny, ale dbejte na převahu mrkve/karotky, aby byla polévka jasně oranžová a sladká). Lze přidat pár lžic sladké smetany a nezapomeňte na závěr přisypat drobně krájenou mrkvovou nať (pečlivě

13 omytou) nebo nať z mladé cibulky, případně pažitku. Mrkvový krém si na talíři doplňte jednoduchým svítkem: dvě vejce dobře rozmíchejte, podle chuti okořeňte zelenými bylinkami a osolte, zakápněte mlékem a usmažte tenkou omeletku. Tu nakrájejte na drobné nudličky či kostičky a servírujte zvlášť. Není-li třeba dodržovat újmu od masa, lze do svítku přidat drobně nakrájenou šunku či uzené. Brokolicový krém je výborný s větším množstvím sladké smetany a bílým pepřem. Jako vložku použijte klasickou osmaženou houstičku nebo pro slavnostnější vzhled vykrojte pomocí vánočních vykrajovátek z bílého toustového chleba rozličné tvary a opět osmažte na pánvi. Květákový krém se připravuje na základu bez cibulky, před mixováním vyjměte několik růžiček a vložte je až do hotového krému, který okořeňte špetkou muškátového květu. Lze přidat trochu mraženého (i čerstvého) hrášku a samozřejmě zelenou nať. Hlavní chod: těstoviny Jako základní pastu pro všechny tři pokrmy doporučuji capellini (italsky vlásky), velmi tenké špagety, uvařené během tří minut. Množství ingrediencí je uzpůsobeno na celý sáček těstovin (čili 500 g). Nejjednodušší variantou jsou těstoviny s česnekem. Oloupejte asi půl hlavičky česneku (můžete i celou hlavičku, jste-li příznivci této čpavé, ale nadmíru zdravé kuchyňské přísady) a nakrájejte na tenké plátky, nastrouhejte si g uzeného sýra (stačí uzený eidam) a uvařte těstoviny. Na velké nepřilnavé pánvi nebo v kastrolu rozehřejte olej (měl by být stylově olivový, ale chuťově neutrální slunečnicový je též vhodný) a rychle osmahněte plátky česneku do světlehněda měl by zesládnout, rozvonět se, ale nezhořknout. Přisypte okapané těstoviny (radši mimo plotnu, vlhké capellini mohou prskat), promíchejte, aby se obalily plátky česneku a voňavým olejem, posypte oreganem, čerstvou petrželkou (která částečně neutralizuje česnekové silice) a na již vypnuté plotýnce ještě do směsi přidejte najemno strouhaný sýr (měl by se ještě roztéci a proniknout do celého pokrmu). Podle chuti okořeňte čerstvě mletým pepřem a solí. Věřte nebo ne, i tato nesmírně jednoduchá krmě je chuťově vyvážená a mile překvapí. Sytější těstoviny s pórkem (nebo cuketou, příp. jejich kombinací) vyžadují více surovin. Na tuku zpěňte na kolečka nakrájený celý pórek (jeden velký nebo dva menší) a poduste do změknutí (varianta jen s cuketou má v základu [lahůdkovou] cibulku), zaprašte moukou, osolte, opepřete, přidejte Vegetu. V této fázi byste již měli vkládat do vřící vody těstoviny. Na pórkový základ vlijte ¼ litru šlehačky (velmi se mi na všechny smetanové omáčky osvědčila rostlinná smetana na vaření Rama Cremefine, neboť se nesráží a zůstává pěkně hustá i po zahřátí, navíc je nízkotučná) a ihned přidejte na kostičky nakrájený plísňový sýr (typu camembert, tj. hermelín a spol.) nebo do cuketové varianty nahrubo nastrouhaný sýr s modrou plísní (niva), příp. šunku. Míchejte a zahřívejte, dokud se sýr ve smetaně nerozpustí, a pak omáčku nalijte na těstoviny rozdělené na talíře. Neměla by být příliš tekutá. Poslední těstovinové jídlo špenátovo-lososový přeliv hodí se jako slavnostní postní pokrm, chcete-li zachovat újmu od masa, ale např. uctít návštěvu. Můžete také zvolit barevné těstoviny, nejlépe široké dlouhé nudle. Na cibulový základ dejte podusit sekaný mražený špenát (ne protlak), podle potřeby zahustěte, osolte a opepřete bílým nebo čerstvě mletým pepřem, můžete přidat prolisovaný stroužek česneku (nebo špetku sušeného). Přidejte na větší kousky nakrájené maso z lososa (hodí se např. mražené filé lisované v plochých kostkách, které je cenově přijatelné, nebo plátek čerstvé ryby, ne losos uzený; lze použít také konzervovaného lososa, ale ten je sušší a má trochu fádní chuť). Je chuťově výrazný a nemusí ho být mnoho. Zalijte podle chuti smetanou a dochuťte, povařte a servírujte na hnízda z těstovin vytvořená vidličkou na talíři.

14 Láska pod lupou Na stránkách Zrníčka se s P. Simajchlem podíváme na lásku, tak jak o tom píše ve své stejnojmenné knize, jak ji najdete na webových stránkách Fatymu. JAK SE NAVAZUJE ZNÁMOST Dnes o tom, jak se navazuje známost. Možná si myslíš: to mladí umějí, v tom jim netřeba radit. Ale málokdo si uvědomuje, kolik pověr a omylů panuje i v takové zdánlivě samozřejmé záležitosti. Především: Je láska na první pohled? Nebo patří jen do románů? Je v člověku neomylný instinkt, který řekne při prvním spatření: tato a žádná jiná? Mnozí si to myslí, ale ve skutečnosti žádný takový instinkt neexistuje. Láska na první pohled je jen projekce vysněného ideálu, který náhle spatříš v někom více nebo méně realizovaný. A jindy je to náhlé probuzení smyslného hnutí. Ale pohlavní přitažlivost není totéž co láska. 1. Láska na první pohled není láska je to jen probuzení zájmu, vzplanutí. To je dobré a nutné jako počáteční podnět, ale pak musí následovat proces poznávání, zkoušení, vzájemné výchovy čili přizpůsobení, nemá-li láska na první pohled skončit utíkáním před pohledy pozdějšími. 2. Jak to tedy vůbec přijde, že právě ten a právě ta se do sebe zakoukají: Tato otázka zaměstnávala fantazii lidí ve všech dobách. Proč najednou můžeš mít nějakou ženu tak rád, že bys ji u sebe chtěl mít pro celý život? Staří Římané si to představovali tak, že existuje nějaký bůh lásky lstivý chlapeček s lukem a šípy. Rád se schovává někde v křoví a střílí odtud své šípy, zcela bez rozmýšlení, do srdcí lidí. Koho zasáhne, ten se zamiluje. Dnes, v technickém století si to zpodobňujeme spíše tak, že každý mladý muž, který je sám schopen milovat, je jakýmsi rádiovým vysílačem, který vysílá podvědomě své signály do éteru. To, který přijímač, která dívka odpoví, zachytí signál, je tak napínavé jako při vysílání radioamatérů. Kterou z těch přijímaček, které signál zachytí, si vyvolíš ke stálému kontaktu, navážeš známost, kdo je tvé lásky hoden, o tom vedle citu má už spolurozhodovat i rozum. 3. Je každý mladý člověk schopen lásky? Není. Nemám tu na mysli jen pohlavně frigidní lidi. Kdo vyrůstal v prostředí bez lásky, ten se nemohl naučit mít rád. Stejně tak ten, kdo je rozmazlený, komu se ve všem vyhovovalo, kdo vidí stále jen sám sebe, ten ani sám není schopen opravdové lásky. Myslí si, že miluje, ale to on chce jen pro sebe hračku, jde mu o sebe, ne o druhého. Stává se to často u jedináčků, ale nejen u nich. 4. Ale říká se, že láska člověka promění! Tak docela nepromění i zde platí přísloví, že kde nic není, ani smrt nebere. Kdo se nikdy nenaučil brát ohled na ostatní, kdo byl stále jen obskakován a obsluhován, kdo se nikdy nenaučil dělat někomu radost, z lásky k někomu si něco odříct, ten to nedokáže ani tehdy, když se takzvaně zamiluje.

15 5. V knížce "Od pěti do pětadvaceti" píše lékařka Gebhardtová o stížnostech dívek: "Chlapci jsou hrozně povrchní. Na děvčata, která nejsou naparáděná jako pávice, se ani nepodívají. A tak je pro dívku důležitější umět zacházet s kelímky líčidel, než s hrnci na plotně." Myslím, že tato děvčata se trochu mýlí. Řekl bych, že normální hoši mají z příliš naparáděných a příliš nalíčených děvčat spíš legraci. Jistěže, zevnějšek je důležitý nejen u děvčat. I chlapci mají chodit oholení a ani dlouhé vlasy nejsou na to, aby zakrývaly pochybnou čistotu košile a krku. A žena, ta má o sebe dbát každá. Obalová technika má také zde svou důležitost. Ale nakonec vždy záleží na obsahu. Má tu být harmonie vnitřku i vnějšku. I v soutěžích o různé Miss roku... se hodnotí nejen krása postavy a tváře, ale i kulturní úroveň. Rozvíjejte proto obojí - krásu tělesnou i duševní. Kolik domácích válek mezi maminkami a dcerami by nevypuklo, kdyby dcerka chápala, že se nemusí ba nesmí líčit na nedělní vycházku do přírody jak před televizní kameru, a kdyby maminka zase chápala, že bez rtěnky a nějaké té kosmetiky se dnes ani šestnáctiletá dívka neobejde, a pomohla jí najít správnou míru vkusnosti a nevtíravosti. 6. Ptá se tu jedna dívenka, zdali hodlám propagovat zastaralé heslo: Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Odpovídám: Nehodlám je podporovat. Ne proto, že je staré, staré věci bývají mnohdy dobré, ale proto, že je od počátku pomýlené a nepravdivé. Muži přísluší dvořit se dívce, chodit za ní, "namlouvat si ji" to je pravda, ale ve skutečnosti má hlavní aktivitu při navázáni známosti zpravidla žena. Jestli ta odpoví aktivně na hledací signál muže, vznikne známost. Žena také rozhoduje, zda známost vyvrcholí sňatkem. Moudrá dívka ví, že k tomu není nutné vyvíjet aktivitu navenek, že příliš energická žena budí v mužích děsivou představu pantofle, který se jim vznáší nad hlavou. 7. Mnoho chlapců a děvčat je znepokojeno; že jim léta ubíhají a nemohou trefit na partnera podle svých představ. Na otázku, jak by měla žena pro něj vlastně vypadat, píše jeden víceletý kandidát ženitby: "Hledám ženu, která by dobře vypadala, štíhlou, větší postavy, sportovní typ, ale musí umět dobře vařit. Přirozeně musí být také zdravá, mít krevní skupinu, která by odpovídala mé, RH faktor pozitivní, musí být povahově vyrovnaná, bez zatížení dědičnými chorobami. Neměla by kouřit ani pít. Musí mít přiměřenou inteligenci a vzdělání, smysl pro humor. Zaměstnání má mít takové, aby její plat byl podstatným přínosem pro domácnost. A když bude mít shodné názory společenské a náboženské jako já, pak by to stálo za pokus o navázání známosti." O tomto muži můžeme říci s jistotou, že zůstane starým mládencem. Francouzské přísloví říká: "Zle je s mužem, který se nechce oženit, dokud nenajde ideální ženu, a teprve zle, kdyby si myslel, že ji našel." To je jedna příčina, proč někteří nemohou najít partnera: přehnané, zidealizované, nereálné nároky. Druhá příčina je v nedostatku příležitosti k poznání. Okruh lidí, s kterými se stýkáme, je celkem značně omezený a čekat na náhodné setkání s tím pravým někde na taneční zábavě nebo že nám náhodou šlápne na nohu v elektrice nebo donese ztracený kapesník, to je fatalismus. Dřív byla možnost k setkání mladých lidí v náboženských spolcích, to teď není. V kostele se sice scházíme, ale zde není komunikace, je málo příležitostí k navázání kontaktu. Proto

16 odpovídám na dotaz, zda je pro katolíka vhodné, hledat partnera i inzerátem nebo prostřednictvím seznamovací kanceláře: Proč ne, klidně to zkus. Není to sice nic snadného: musíš se prokousat velikým počtem "ušlechtilých, ideálně založených povah, podle mínění jiných hezkých, kultivovaných, pevných charakterů a šarmantních" nápadníků. A je to také loviště všelijakých podvodníků, s tím také musíš počítat. Budeš-li sám koncipovat inzerát, zjistíš, jaká groteska z toho vyjde, když se pokusíš směstnat charakteristiku své osoby do tří řádků. Ale přesto to zkus. Najít dobrého partnera na celý život, to dá trochu námahy, ale za tu námahu to stojí. 8. Tvá známost rozhodne, bude-li tvé manželství dobré. Navázals ji nějakým způsobem. A co dál? O co vlastně při ní jde? Nevíš-li, o co především při známosti jde, je hned předehra tvého dospělého života špatná. Jde tu o trojí věc: poznat se, vyzkoušet se, vychovat se. Budeme o tom hovořit později důkladně, dnes jen krátkou zmínku k tomu prvnímu. Poznat se, to je první úkol. Zatím jen víš, že je ti sympatický. To je dobré, ale je to málo. Za měsíc se možná zamiluješ až po uši. Dobrá, ale i to je ještě málo. Mezi zamilovaností a láskou na celý život je hluboký rozdíl. Zamilovaný totiž nevidí vášeň je slepá. Lidové přísloví sice říká, že láska je slepá, ale platí to o vášni, o lásce ne. To vášeň, zamilovanost, ta nevidí normálně, má růžové brýle. Vše na druhém je dobré a kdo na něj něco kritického řekne, je nepřítel. Zle s tím, kdo myslí, že tento stav stačí k tomu, aby běžel na radnici a na faru. Ten by si bral cizince, neznámou osobu. Známost musí trvat tak dlouho, až se zamilovanost změní, přeroste, zdokonalí na lásku. Láska totiž vidí: vidí normálně, ba jasnozřivě. Vidí i nedostatky i chyby na tom druhém. Pak, protože vidí dobře, vidí i dobré vlastnosti. Vidí toho druhého cele, jaký opravdu je. Teprve tak dovede zvážit, zda chyby budou pro celý život únosné. Už proto je delší známost nezbytná, aby se zamilovanost měla čas uklidnit buď v rozčarování, nebo v trvalou lásku. Řekli jsme si hned na začátku našich rozhovorů, že dobrá manželství jsou záležitostí celého farního společenství. Uvědomme si dnes všichni svůj úkol, napomáhat mladým lidem k vytváření příležitostí k seznámení, k navázání kontaktu. I tato naše májová setkání mají a chtějí být takovou příležitostí. Znám nejeden manželský pár z naší farní rodiny, který měl svůj začátek, seznámení, zde na májových. Prosme společně Krista, abychom s jeho milostí a vedeni Duchem Božím uměli vytvářet takové prostředí nesobecké, obětavé, vzájemné lásky, která by mladé lidi od dětství k pravé formě lásky vychovávalo a uschopňovalo. Pokračování příště

17 Ikona Kristus naděje Evropy Na negativní postoj veřejnosti ohledně uvedení zmínky o Bohu do preambule ústavy Evropské unie reagovali věřící lidé různě. Ikona Kristus naděje Evropy vznikla z potřeby vyjádřit se specifickým způsobem, který je vlastní ikonopisci. V dobách socialismu jsme byli svědky mnohých absurdit. Kam až dospělo lidské ratio dnes, myslím hraničí s lidskou zvráceností. Komunismus si dovolil popírat Boha, ale zpochybnit historickou přítomnost Církve v dějinách Evropy se neodvážil. (L. Németh) Důraz v ikoně je kladen nikoliv na dokumentování států Evropy, ale na historický okamžik sjednocování, na potřebu hlubšího uvědomění si svojí identity. V každém světci uctíváme Krista. Všech 25 svatých touží naše oči nasměrovat na Krista. On, jako centrální postava celé kompozice, vystupuje jako Ten, který sjednocuje, který je pramenem pravé jednoty. Když Kristus zakládal první křesťanské společenství - Církev, zdůrazňoval svým učedníkům, že oni jsou solí země, světlem světa, rozsvícenou lampou, která se nemá schovávat pod postel. Dnes, když se různé kruhy z více stran snaží podkopat autoritu Církve a bagatelizují její historicko-kulturní význam, potřebujeme ikonu, která nám pomůže uvědomit si naše povolání ve světě, využívajíce bohatství svých dějin. Jsme pozváni jako Mojžíš vyzout si obuv naší krátkozrakosti a prožít přítomnost Pána Boha v dějinách Evropy. Posláním ikony jako bohoslužebného předmětu je otevírat člověka Boží přítomnosti. Ikona Kristus naděje Evropy představuje Krista Pána jako vinný kmen a potvrzuje Jeho slova: Já jsem vinný kmen a vy jste moje ratolesti. (Jan 15,5) Toto Boží slovo vede k poznání toho, kdo je Bůh a kdo jsme my. On nese nás, i když si někdy myslíme, že my neseme Jeho. My jsme Jeho ratolesti, jsme ti, kteří věří v Jeho Jméno, kteří se nezrodili z krve, ani ze žádosti těla, ani ze žádosti muže, ale z Boha. (Jan l,13) Jsme Jeho, patříme mu tak, jako ratolesti patří kmenu. Toto radostné uvědomění své vlastní identity nám otevírá oči pro Krista Pána, který je cesta, pravda a život. Těmato očima víry poznáváme pravé hodnoty a získáváme naději, kterou nám Kristus Pán ustavičně nabízí. Prostřednictvím svých stigmat na rukou, nohou a boku k nám, jako k Emauzským učedníkům, přistupuje vzkříšený Kristus Pán, aby zahnal všechny naše pochybnosti a obavy. Podobně jako vzpomenutí učedníci se vracíme do města, které představuje svět kolem nás, ne protože se zlepšily podmínky, ale protože jsme se setkali se vzkříšeným Pánem. Ve větvích vinného kmene-krista, jsou jako květy na ratolestech světci a světice, kteří zastupují jednotlivé národy Evropy. Svatost je základním předpokladem autentické evangelizace, která usiluje darovat naději. Kristovi následovníci, povolaní od Boha ne na základě svých skutků, ale z jeho rozhodnutí a milosti, a ospravedlněni v Pánu Ježíši, se stali při křtu víry opravdu Božími dětmi a účastníky Boží přirozenosti, a proto skutečně svatými. (LG 40) Je to pozvání pro každého z nás, abychom se stali pokračovateli dlouhých dějin svatosti, která v průběhu dvou tisíciletí prošla různými zeměmi Evropy. Strop ikony uzavírají svatí patroni Evropy. Zleva doprava je to: sv. Brigita Švédská, sv. Terezie Benedikta od Kříže a sv. Kateřina Sienská, na pravé straně vzdávají chválu Kristu: sv. Benedikt z Nursie, sv. Metoděj a sv. Cyril. Spodní část ikony představuje symbolicky Evropu, ve které jako světla září různá poutní místa: Santiago de Compostella, Lurdy, chrám sv. Pavla, Kolínská katedrála, chrám sv. Petra, Mariazell, Šaštin, Sofijská katedrála v Kyjevě. Tyto chrámy představují jen zlomek mnohých míst celoevropské mariánské úcty a také i center kultury a vzdělanosti. Povrch Evropy v zelené barvě symbolizuje jednak nové jaro, ale i Ducha Svatého, který je vylitý do našich srdcí a připravuje cesty Nové Evangelizaci. Hluboce zapuštěné kořeny

18 vinného kmene nám mají vždy připomínat křesťanské kořeny našeho světadílu, Evropy, která žije z křesťanského dědictví dodnes. Posilováni a neseni jistotou víry, že Kristus Ježíš je naše naděje (l Tim 1,1), odhalujeme v přítomné době evropských dějin, v níž všichni díky Boží prozřetelnosti smíme žít, pro své země semínka a znamení naděje. My katolíci z osmi sousedících zemí ve střední Evropě chceme společně dosvědčovat víru tím, že jsme připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje (l Petr 3,15) (Z pastýřského listu: Kristus - naděje pro Evropu). Vyhovět tomuto povolání znamená vsadit svůj život na Krista. Ježíš Kristus je Pán. On je cesta, pravda a život (Jan 14,6). On je světlo pravé, které osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). Ježíš Kristus žije ve své církvi; on je jediný, pravý a nevyčerpatelný zdroj naděje. Pán Ježíš, ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, je jediný Spasitel a je přítomen ve své církvi. (Z deklarace Dominus Jesus) Abychom Evropě dali novou naději, musíme všichni hledět k Marii a prosit ji o přímluvu, aby se i nadále projevovala jako Matka naděje. Kéž nás a celou Evropu uvede na cestu slitování vedoucí k setkání s Ježíšem Kristem, naší nadějí (l Tim 1,1). Vždyť Maria, Matka Páně, nás učí Boží Slovo přijímat a řídit se jím. (Z pastýřského listu: Kristus - naděje pro Evropu). (s. Siarda Trochtová; autor ikony: Ladislav Németh; podle Katechetických listů) SVĚTCI NA RATOLESTECH LEVÁ STRANA: (od spodní ratolesti vždy zleva doprava) 1. Sv. Klotilda - královna (Francie) 2. Sv. Eduard - král (Anglie) 3. sv. Severin - laik (Rakousko) 4. sv. František z Asissi - řeholník (Itálie) 5. sv. Kateřina Švédská mniška (Švédsko) 6. sv. Henrich z Upsaly biskup, mučedník (Finsko) 7. sv. Ondřej - apoštol (Řecko) 8. sv. Ludmila - královna, mučednice (Česká republika) 9. sv. Barnabáš - apoštol (Kypr) 10. sv. Kanut král, mučedník (Dánsko) 11. sv. Terezie z Avily - řeholnice (Španělsko) 12. sv. Gorazd - biskup (Slovensko) 13. sv. Valburga - mniška (Belgie) 14. sv. Štěpán - prvomučedník (Slovinsko) 15. sv. Štěpán Uherský - král (Maďarsko) PRAVÁ STRANA: (vrchní ratolesti zleva doprava) 16. sv. Alžběta Portugalská - královna (Portugalsko) 17. sv. Jan Kronštadský - kněz (Estonsko) 18. sv. Bonifác - biskup (Německo) 19. sv. Kunhuta - královna (Polsko) 20. sv. Ita - mniška (Irsko) 21. sv. Pavel apoštol (Malta) 22. sv. Willibord z Echtenachu - apoštol (Luxemburg) 23. sv. Lidvina - laická mystická (Holandsko) 24. sv. Meinard biskup (Lotyšsko) 25. sv. Kazimír - král (Litva) PATRONI EVROPY: A. sv. Brigita Švédská B. sv. Terezie Benedikta od Kříže C. sv. Kateřina Sienská D. sv. Benedikt z Nursie E. sv. Metoděj F. sv. Cyril

19

20 O některých časopisech a nepravdách Postní doba nám opět nabízí novou příležitost k obrácení. Jde především o očistu duše - myšlenek, slov a činů. Říká se, že děti jsou formovány především rodinou. Možná by nám právě postní doba mohla posloužit k zamyšlení, o jakou formaci jde. Všichni víme, že jde především o to, co děti prožívají a pozorují v rodině - život rodičů, prarodičů, starších sourozenců apod. Ale jsou tu i jiné, neméně silné vlivy. Zadíváme-li se na malé dítě, jak něco zaujatě pozoruje nebo zkoumá, žasneme nad tím, jak jeho čistá duše vnímá svět. Dokáže např. velmi dlouho stát a dívat se s velkým zaujetím na práci bagru, lezení broučka, jízdu vlaku... Jako by se svět právě teď vynořil před jeho očima, jako by právě teď byl pro něj Stvořen. Dokáže ve své mysli jít stále do větší hloubky a znovu a znovu se k dané činnosti s radostí vracet. Ano, takové schopnosti byly dětem darovány. Čisté srdce a umění žasnout. Druhým velkým obdobím, kdy je člověk schopen (je-li k tomu veden) přemýšlet sám o sobě a zamýšlet se nad světem kolem sebe, je období puberty. Samozřejmě je s tím spojena i řada problémů. Proto někdy rezignujeme a necháme být děti drzé, bez řádu a především s nimi nedokážeme vlídně komunikovat. Omezujeme se především na příkazy a pak na řešení následků. V dobré rodině by ale měla fungovat jiná forma komunikace. Měli bychom vědět jeden o druhém a jako rodiče bychom se měli zajímat, čím dítě žije, co čte, na co se dívá, jaké má kamarády apod. Nemělo by jít o výslech, ale oboustrannou dobrou komunikaci. Stejně tak mu můžeme i my říct, co zaujalo nás. Jde o otevřené, upřímné vztahy, kdy dítě pociťuje naši lásku, ale jsou zde jasná pravidla platící pro všechny. Je třeba, abychom si byli vědomi své odpovědnosti za vnitřní formaci našich dětí. V dnešní době je to opravdu těžké, zvlášť, když laskavá rodičovská autorita se stala popelkou a děti jsou často našimi veliteli. Už dlouho přemýšlím o tom, že bychom se měli povzbudit v tom, abychom naše děti vedli k odvaze odolávat tlaku spolužáků a k umění chránit se před hříšnými věcmi. Je známo, že tato doba, plná lákavých nabídek a nových trendů, v nás vytváří obecné povědomí, že to, co nabízí, musíme mít také, a že se tak, jak ona diktuje, musíme i chovat. Dnešní doba přinesla (mimo jiné) také i stírání hranic mezi dobrem a zlem. Mnozí rodiče jsou ve svém výchovném působení zmateni a většinou nakonec rezignují. I když jim svědomí říká něco jiného, přece jen se často nechají zviklat tvrzením dětí - všichni to už mají, všichni se na to dívají, všichni to čtou. Argument je o to silnější, že se to děje i ve věřících rodinách. V tomto článku bych se chtěla zmínit především o četbě časopisů Bravo, Dívka a podobných. Jsem si vědoma, že tímto tématem kousnu do kyselého jablka, ale jedná se o vážnou věc, neboť tyto časopisy čte velké množství mládeže i dětí z křesťanských rodin.

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY

DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI PORCE PRO OPRAVDOVÉ JEDLÍKY DĚTSKÉ MENU PRO VAŠE RATOLESTI 1.TĚSTOVINY VODNÍKA ČESÍLKA 250g těstoviny s kuřecím masem a špenátovo-sýrovou omáčkou 2.TĚSTOVINY HARRYHO POTTERA 250g těstoviny s tajnou směsí kuřecí masa a bylinek sypané

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy

Prevence relapsu poruchy příjmu potravy Prevence relapsu poruchy příjmu potravy OBSAH Co to je relaps poruchy příjmu potravy? Co znamená uzdravení? Prevence relapsu v bodech Prevence stresu v bodech Prevence relapsu z hlediska výživy Zásady

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více