ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen nic, nic, nejsem nic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 3 březen 2007. nic, nic, nejsem nic"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 3 březen 2007 nic, nic, nejsem nic Člověk se nezná. Ať zkoumá své svědomí jak chce, nenajde velikou bídu. Člověk není pokorný. Ať se pokouší myslit o sobě špatně, nedokáže zničit dobré mínění o sobě. Křesťan dosáhne na počátku jistých výsledků, když vyjde ze své skořápky a začne se dávat bližním. Nemůže se zbavit myšlenky, že má určen jistý úkol. Tím překáží Bohu. Jedině až pochopí, že není NIC, začne Bůh jeho prostřednictvím dělat VŠECHNO. Naštěstí jakmile se člověk otevře a přijímá své bratry, přijímá i Boha, a tím i jeho světlo. Pomalu anebo rychle proniká světlo celého křesťana až do nejjemnějšího záchvěvů jeho činnosti. Bolestné poznání. Od tohoto okamžiku je už zbytečným si opakovat, že nejsem nic a že Bůh řídí moji činnost a dopřává jí úspěchu: osvícen nadpřirozeným světlem vidím Boha. Musíme křesťanu pomoci, aby nezavíral oči a aby neváhal: je to milost Boží a bez ní by nikdy nepoznal velikost Boží a maličkost lidskou. Mohl by nyní zapomenout?»já jsem vinný kmen, vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete udělat nic.«(jan 15, 5)»Vpravdě, vpravdě vám pravím: Kdo věří ve mne, bude i on konat skutky, které já konám... A začkoli budete prosit v mém jménu, učiním to, aby Otec byl oslaven v Synovi.«(Jan 14, 12-13) Ty jsi to chtěl, Pane: zde jsem s hlavou skloněnou až k zemi. Neodvažuji se vzpřímit, neodvažuji se na tebe pohlédnout. Nic, nic, nic nejsem - pochopil jsem to. Tvé světlo je strašné, Pane, a chtěl jsem mu uniknout. Osvítil jsi celé mé království, jakmile jsem tě přijal. Každým dnem nemilosrdně to odhaluje tvá jasnost, a já vidím, co jsem až doposud ještě nikdy neviděl. Vidím celý les hříchů za stromem, který je skrýval. Vidím nespočetné hrozny, které jsem nemohl posbírat. Vidím, jak ti ve mně všechno překáželo tak, jako malá částečka hmoty zachycuje slunce a vrhá stín. Vidím, jak ďábel útočí na moji pevnost, kterou jsem pokládal za nedobytnou. Vidím, jak se chvěji a jsem na spadnutí. Vidím svou nemohoucnost, a jsem přesvědčen, že se mohu stát dobrým pro tebe. Vidím zmatek v mém nitru, a ani jeden z mých skutků není čistý. Vidím nekonečnou hloubku každé chyby ve srovnání s tvou nekonečnou láskou.

2 Vidím svoji neschopnost zasáhnout hlukem svých slov a závanem svých posuňků jedinou duši. Vidím Ducha svatého vanout tam, kde jsem nepracoval, a zrát klasy tam, kde jsem nesel. Nic, nic, nic nejsem a nic nemohu: pochopil jsem to. Ale ty stále osvěcuješ a ozařuješ, Pane. Ani jediný kousek mé duše a mého života nezůstane ve stínu. Jak jsi tvrdý a neúprosný, Pane! I když utíkám nazpět, tvé světlo mě pronásleduje a jsem nahý a udivený sám před sebou, Pane. Dříve jsem prohlašoval, že jsem nehodný a že jsem hříšník, věřil jsem tomu, Pane, ale nevěděl jsem to. Před tebou jsem hledal své chyby a dokázal jsem s námahou jenom ubohou zpověď. Pane, s celou svou bytostí padám nyní na kolena a jako vtělený hřích tě prosím o smilování. Pane, díky za tvé světlo; nikdy bych to nevěděl. Ale dosti už, Pane, ujišťuji tě, že jsem už pochopil. Já nejsem NIC. Ty jsi VŠECHNO. (Michael Quoist) Před spaním Dřív než se dnes večer uložíš k spánku, poslouchej slova, co chvějí se ve vánku. Možná zdá se Ti, že už nevíš jak dál a srdce tvé sžírá obrovský žal. Nevíš jak dál a sílu bojovat ztrácíš, někdo na zemi však věří, že na správnou cestu se vrátíš. Co na tom, že někdy přijde krutý pád? S přítelem po boku nemusíš se bát. Pamatuj, že Bůh při nás stále stojí a rány na duši láskou nám zhojí. Už můžeš zavřít okno a jít spát, ale nezapomeň prosím, že někdo má Tě rád MČ

3 Světec na březen Jako světce na měsíc březen jsme vybrali sv. Klementa Marie Hofbauera. Apoštolem Vídně a Varšavy" byl nazýván už za svého života někdejší pekařský tovaryš Klement Maria Hofbauer. Jmenoval se vlastně Jan a přišel na svět 26. prosince 1751 v Tasovicích na Moravě jako syn českého řezníka Dvořáka a německé matky Marie, za svobodna Sternové. Pocházel z 12 dětí, z nichž sedm záhy zemřelo a jemu připadalo postavení nejmladšího. Vstoupil do učení k pekaři, později s pekařským tovaryšem Kunnmorem utekl a vydali se na pouť do Říma. Po návratu pracoval v premonstrátském klášteře v Louce u Znojma a pak opět se svým druhem odešli do Itálie. V Tivoli se stali poustevníky. Jan přijal jméno Klement. Ale ani zde nenachází spočinutí. Odchází do Říma a pak zpět do vlasti. Klement (toto jméno si již ponechává) poustevničí v Chřibském lese a ukládá si náročná pokání. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. se vrací k pekařskému řemeslu do Mor. Budějovic a pak odchází do Vídně. S podporou dobročinných lidí mohl začít ve Vídni studovat teologii. Studium dokončil v Římě r R vstoupil v Římě do řádu redemptoristů, založeného r Alfonsem Marií Liguorim, a přijal kněžské svěcení. Z úcty k zakladateli přijímá ještě druhé jméno Maria. Téměř dvacet let byl pak činný při jednom kostele ve Varšavě. Zakládal školy a vyučoval bohoslovce. Působil zde se svým spolubratrem P. Tadeášem Müblem. Narážel na překážky. Pro některé Poláky byli příliš němečtí, pro protestanty katoličtí. Ještě s jinými kněžími byl Hofbauer r vyhoštěn Napoleonem ze země. Usadil se ve Vídni a brzy se tam stal váženým a u lidu oblíbeným duchovním správcem. Obětavě se staral o nemocné a potřebné a zavedl zvyk navštěvovat je v jejich domácnosti. Nebojácně mluvil z kazatelny proti osvícenství, a byl proto pravidelně sledován policií. Nemálo také ovlivňoval politické jednání na vídeňském kongresu v letech Kromě toho měl vzdělaný muž církve veliký vliv na lid a na studenty. V jedné diskusní skupině, která vešla do dějin jako Hofbauerův kroužek, působil tento kněz plodně na tak slavné romantiky, jako byl Brentano, von Eichendorff a Schlegel. Z jeho úzkého styku s kurií a se samotným papežem vyplynulo, že byl jmenován jako kandidát na úřad biskupa. Protivenství mu však neubývalo. Byl sledován a vyslýchán policií. Už jako stařec si měl vybrat. Buď vystoupit z řádu, nebo být vystěhován do Ameriky. Zůstal nakonec na intervenci císaře Františka I. ve Vídni. Po naplněném životě zemřel Klement Maria Hofbauer 15. března 1820 ve Vídni a byl pochován nejprve na hřbitově romantiků v Maria Enzersdorfu. R byly jeho ostatky přeneseny do vídeňského kostela Maria am Gestade (Panny Marie Na nábřeží). R došlo k Hofbauerově blahořečení, 20. července 1909 ke svatořečení. Ostatky jsou dnes ve zlatém relikviáři pod moderním kamenným oltářem v lodi chrámu P. Marie Na nábřeží. Sv. Klement Maria Hofbauer je patron Vídně (od r. 1914); druhý patron spolků tovaryšů (od r. 1913) (Podle knihy»rok se svatými«)

4 Dobré skutky, které nic nestojí Mít či nemít K tomuto krátkému zamyšlení mě inspiroval televizní dokument o rodičích, kteří přežili své děti. Nebyl to dokument nijak veselý, právě naopak. Většinou se jednalo o ztrátu dětí či mladých lidí, kteří ukončili své pozemské putování tragicky, samovolně nebo kvůli těžké nemoci. Zpovědi rodičů spojovalo několik stejných myšlenek.: - Kdyby mohli, dali by cokoliv za to, aby mohli být opět se svými dětmi, nebo by své životy vyměnili za jejich. - Je to ztráta, kterou nejde pochopit. Člověk se s ní musí jen naučit žít. - Od doby, kdy je postihla ona ztráta, všímají si zcela jiných věcí, přehodnotili svůj žebříček hodnot, naplno prožívají každý den a jakékoliv setkání. Právě tento třetí bod mě inspiroval k položení následujících otázek. - Co všechno člověk musí ztratit, aby začal žít? Všímat si obyčejných věcí. Radovat se z nich. Prožívat obyčejné události, které se náhle změní v poklady. - Je člověk opravdu natolik zaslepen, nebo je tolik náročný, či nespokojený, že mu pravé hodnoty začnou chybět teprve tehdy až je ztratí? A tak mě tyto dvě otázky nastartovaly do právě začínající doby postní. Je pravda, že všechno to jsou jenom slova pravé hodnoty, žebříček hodnot, obyčejné věci, rodina, žít a ne být, ale právě v okamžiku, kdy si pod těmito hesly vybavíte cizí utrpení, nebo své starosti a bolesti, stávají se ze slov břemena a slzy. Nemusí to být jen slzy, ale i radost, štěstí, pohoda. Nečekejte až něco ztratíte, abyste si toho mohli vážit. Berte, to, co máte. Radujte se z toho a opatrujte to, jako největší poklady světa. Vždyť jsou to vaše poklady. JŠ Co kdybychom Bibli používali stejně jako mobil? Tak si říkám, co by se stalo, kdybychom s Biblí zacházeli jako s mobilem Co kdybychom ji stále nosili v kabelce nebo v tašce? Co kdybychom se pro ni vrátili, kdybychom ji zapomněli doma? Co kdybychom v ní párkrát za den zalistovali? Co kdybychom skrze ni přijímali textové zprávy? Co kdybychom s ní zacházeli tak, jako kdybychom se bez ní neobešli? Co kdybychom ji koupili dětem jako dárek? Co kdybychom ji používali na cestách? Co kdybychom ji používali ve stavu nouze? Ach, ještě naposled... na rozdíl od mobilu se nemusíte bát toho, že by vaše Bible byla někdy odpojená ze sítě... Ježíš už totiž účet zaplatil!

5 Četba na pokračování Jožkův deník_? 6. NEBESKÝ OTEC NÁS STVOŘIL a) Nejkrásnější událost na světě Teď už vlastně vím proč jsem na světě: abych poctivě pracoval a tak se líbil svému nebeskému Otci! Chci se pořádně naučit všechny dopravní značky pro cestu do nebe, protože jinak bych mohl v životě zabloudit a to by mě mrzelo. Už dlouho mi vrtalo hlavou, jaký byl začátek světa. Dnes mi o tom tatínek vyprávěl: Na počátku - před mnoha milióny let - stvořil Bůh nebe a zemi. Stvořil modré nebe, jasný sluneční den i noc s milióny hvězd. Stvořil nesmírné hluboké moře a naplnil je rybami a jinými živočichy. Stvořil trávu na poli, ovocné stromy, lesy a džungli v dalekých zemích. Stvořil ptáky, kteří si stavějí hnízda v křovinách i na vrcholcích hor. A všechny tyto tvory požehnal Bůh slovy: Rozmnožujte se a naplňte moře, širou zem i nebe! Pak řekl: Učiňme člověka svým obrazem! Ať se nám podobá a je pánem nad mořskými rybami, nebeským ptactvem a pozemskými zvířaty. A tak Bůh stvořil člověka, vdechl mu duši a člověk se stal živou bytostí. Bůh postavil prvního člověka do nádherné přírody. Byl to skutečný ráj na této zemi. Pak řekl: Není dobře člověku samotnému. Učiňme mu pomocnici - jemu podobnou. A Bůh stvořil první ženu. b) Andělé Jožko, povídá tatínek dnes večer, tak co, už jste se učili o tom, jak Bůh stvořil svět? Učili, tatínku, právě dnes. A bylo to strašně napínavé. Ten bručavý Mirek a Ferda se hádali s důstojným pánem, že svět vznikl sám sebou, že se udělal sám. A důstojný pán se jich ptal: Může to, co dosud neexistuje, už něco udělat? Nemůže. A když svět ještě nebyl, nemohl se sám udělat. Musel ho Někdo udělat. A to je Bůh. Mirek vyskočil a povídá: My jsme se učili v zeměpise, že svět vznikal několik miliónů let a v Bibli je napsáno, že ho Bůh udělal za šest dnů. To není pravda! Důstojný pán mu na to klidně řekl: Bůh je tak mocný, že mohl svět stvořit třeba v jednom okamžiku. Ale to je, Mirku, jinak. Pán Bůh stvořil svět v šesti časově hodně dlouhých obdobích. A v Bibli se každá taková dlouhá doba jmenuje den. Pak už byl Mirek zticha a důstojný pán vyprávěl: Bůh nemusel stvořit svět, vždyť ho nepotřeboval! Ale Bůh je dobrý, a proto chtěl dát život mnohým bytostem, aby se zúčastnily jeho štěstí. Jsou to andělé a lidé.

6 Andělé mají bystřejší rozum než lidé a jsou bez těla. Nejkrásnější anděl byl Lucifer. Ale ten se vzbouřil proti Bohu a svou pýchou strhl s sebou i jiné anděly. Bůh potrestal jejich vzpouru a neposlušnost. Odsoudil je tak, že už nikdy nesmějí do nebe. Jsou v pekle. Ostatní dobří andělé zůstali jako Boží služebníci v nebi. c) Nejhezčí Boží obraz na zemi Bručavý Mirek nedal pokoj. Před dnešní hodinou o přestávce říkal, že člověk se vyvinul z opice, že je to fakt, že to povídal jeden pán. Ptali jsme se na to důstojného pána a on povídal klidně: Někteří lidé se domnívají, že mezi tělem člověka a nejvyvinutějšími savci je určitá vývojová příbuznost. Přesněji ji zkoumají přírodní vědy. My však říkáme, že každý vývoj je nakonec z vůle Boží. Že naše duše, která se projevuje rozumovou činností a svobodnou vůlí, je nezávisle na vývoji zvláštním dílem Božím. Jak to?, ozval se bručavý Mirek. Protože Bůh řekl: Učiňme člověka svým obrazem - a vdechl mu rozumnou duši. Proto se člověk podobá svému nebeskému Otci, říkal důstojný pán. Bůh však nemá tělo. Nepodobáme se mu tedy svým tělem, ale svou rozumnou duší. Svým tělem jsme jako jiní tvorové, ale duší jsme trochu jako andělé. - Svou duši nemůžeme vidět, ani se jí dotknout. Nedá se měřit ani vážit a ani nejsilnějším mikroskopem ji nezpozorujeme v našem těle. Ale přece v nás účinkuje. Protože máme duši, žijeme jako lidé a ne jako zvířata. - Zvíře nepřemýšlí. Náš pes Simba se může dívat na hodinky celý život a nikdy nebude vědět, kolik je hodin. Ale my jsme se ve škole naučili psát, číst a počítat a ještě umíme mnoho jiných věcí. Máme totiž duši. Jsme víc než zvířata. Jsme děti Boží. Můžeme poznávat, milovat svého nebeského Otce a jemu sloužit. Před dávným a dávným časem tento svět nebyl. Bůh stvořil nebe i zemi se všemi rostlinami a zvířaty. I člověka stvořil Bůh. Prvnímu člověku dal Bůh rozumnou duši. Duší se podobáme našemu nebeskému Otci. Andělé se o nás starají. Zlí andělé nás chtějí přivést ke zlému, dobří nám pomáhají. K dobrým se modlíme, protože nás mají rádi. Jednou zemřeme, ale jen tělesně. Naše tělo zanesou na hřbitov, duše však bude žít životem, který nikdy neskončí. Bůh stvořil lidi k tomu, aby byli šťastní a dokonalí jako andělé. Když budeme dobří, budeme vždy šťastní. Když budeme zlí, budeme navždy nešťastní.

7 MORAVSKÉ MADONY V tomto školním roce se na stránkách Zrníčka podíváme na nejznámější mariánská poutní místa, tak jak na ně vzpomínal P. Libor Koval. Madona Žarošická Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, Tebe vždy provází poutníků na tisíc, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě v záplavě barevných výšivek na kroji věrný lid Slovácka, který se nebojí projevit lásku Ti v chrámu i na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak ruka dárce, když rozjasní znovu líc chudáka, který už nevěděl kudy kam, jak Srdce Boží, jež stále se dává nám, jak náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, když prožil v cizině předlouhou řadu let, jak rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas, jak zvonů hlahol, když k modlitbě volá nás, Madono z Žarošic. Jsou vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, jak tichý v trávě kout ve stínu borovic, jak úsměv stařenky, jež čeká na Pána, až pro ni přijde si večer či za rána, aby ji za lásku, za věrnost odměnil, když už ji ubývá pozvolna slabých sil, jak vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, jak stromy, které se k nebi pnou Tobě vstříc. Rozjasni nad námi svou krásnou, vlídnou líc, Madono z Žarošic!

8 Pro vlídné oči Tvé, Madono z Žarošic, pro věrný lid, který od Tebe nechce víc, než soucit matky a stálou Tvou ochranu, přehojnou milost, již vyprosíš na Pánu, pro zbožné Slovácko, které se nebojí v záplavě barevných výšivek na kroji projevit lásku Ti veřejně na cestě jak ženich blažený své milé nevěstě, když v slavném průvodu na trůnu nese Tě jako svou Vládkyni na čestné lafetě, pro náruč matky, k níž syn se zas vrací zpět, jenž prožil v cizině předlouhou řadu let, pro rodný kraj, jenž tě po letech vítá zas hlaholem zvonů a přírodou, plnou krás, pro úsměv stařenky, jež čeká na pána, až ji v ráj příjme zas, z nějž byla vyhnána, pro vinný sklep v stráni, který tě uvítá lahodným vínem, v němž pravda je ukryta, zvedáme společně oči své Tobě vstříc: Rozjasni nad naší zemí svou vlídnou líc, Madono z Žarošic!" Poutní místo leží 12 km západozápadoseverně od Kyjova. Historie a popis poutního místa: podle legendy jedno z nejstarších dochovaných poutních míst Moravy sahající hluboko do christianizace našich národů; jeho počátky spadají do doby první poloviny 9. stol. a působnosti misií západního původu. Legenda o původu poutního místa mluví o pokřesťanštění královny Markomanů Fritigil (konec 4. stol.) a založení kaple, ve které je i pochována. Původní poutní místo (starý kostel) tzv. rezidence Staré Matky Boží na Viničně hoře u Žarošic, stála v dnešní osadě Silničná (2 km SSZ od Žarošic) bylo v místech domů č. 8 a 13. Poutní areál sloužil jen o poutích, kdy přicházelo až 60 tisíc poutníků. Písemná zpráva o existenci rezidence pochází z r v souvislosti s českou královnou Eliškou Rejčkou, která zakoupila ves Žarošice pro nově zřízený ženský klášter cisterciaček na Starém Brně. V blízkosti rezidence si sestry vybudovaly letní sídlo s lázněmi. Budova dosud stojí, lázně zrušeny. Kolem r se v rezidenci objevuje gotická socha Panny Marie s Ježíškem, oblečená do šatu francouzských královen 14. stol. Je zpodobněna jako panna (rozpuštěné vlasy) a současně jako matka (mateřský šátek na hlavě). Slavné poutní místo bylo zrušeno spolu s cisterciáckou komuitou výnosem císaře Josefa II. v r Uctívaná socha Panny Marie byla přenesena 11. září 1785 večer do farního kostela v Žarošicích a tím byla zachována kontinuita poutí. Na hlavním oltáři je původní socha Panny Marie, která byla za třicetileté války ukradena a posléze kdesi pohozena. Našel ji mladík z Archlebova Josef Němec a vrátil do rezidence. Malý prostor kostela nestačil množství poutníků, a proto byl (v jeho bezprostřední blízkosti) zřízen oltář pro polní mše (r. 1967). Poutě: od května do října, hlavní pouť na zlatou sobotu", po svátku Narození Panny Marie (8. 9.) zahájení h, mše sv.: h a dle dohody, ne h.

9 Jak se má moje dítě lépe soustředit na učení? Vážená redakce, jsem matkou čtyř dětí, z toho třech školáků. Jeden z nich, můj syn Jirka, je méně samostatný než jeho dva starší sourozenci. Po večerech věnuji nejvíce času jemu, abychom zvládli přípravu do školy. Podle mého názoru je problém v jeho soustředěnosti, pozoruji to zvlášť při psaní diktátů. Má dostatek vědomostí, ale je roztržitý a opakovaně dělá stejné chyby. Jak mu mohu pomoct, aby byl při učení koncentrovanější a samostatnější? (Slávka) Milá paní Slávko, ne každé dítě je schopno se stejně dobře soustředit a být samostatné při plnění školních povinností. Podle všeho jste s Jirkovými staršími sourozenci neměla podobné problémy, ale každé dítě je individualita, osobnost s různými danostmi. Jirka si vyžaduje individuální přístup, zvýšenou pozornost a projevy Vaší lásky. Důležitý je i Jirkův věk, protože odlišně přistupujeme při takových problémech k mladšímu, odlišně ke staršímu dítěti. Všeobecná pravidla však platí pro všechny, aby byli soustředěnější, cílevědomější a úspěšnější. Pojďme na to prakticky: před psaním domácích úkolů včetně diktátů mu slibte odměnu za snahu (např. hru, činnost, kterou má rád, malou sladkost apod. Nedoporučuji mu slíbit vysedávání u televize nebo počítače, které mohou mít na dítě negativní vliv). Zároveň mu před psaním úkolů vytvořte příjemnou atmosféru a upravte pracovní prostředí tak, aby na něj nepůsobily nějaké rušivé vlivy. Co se týče psaní diktátů, nevím, o jaké konkrétní chyby jde, proto je těžké posoudit příčinu, kterou mimo roztržitosti mohou být i jiné poruchy učení. Pokud jsou závažnější a často se opakují, bylo by v tom případě dobré, kdybyste s Jirkou navštívila psychologickou nebo speciální pedagogickou poradnu. Co by Jirkovi ještě pomohlo? Bylo by dobré, kdyby se věnoval více čtení. Když se totiž zlepší ve čtení, zlepší se i jeho psaní (vizuální podpora). Zkontrolujte, jestli má při psaní úkolů vhodné osvětlení, psací prostředek a správnou polohu při sezení. Zkoumejte, zda má v pořádku zrak a trávení (doporučuji, aby konzumoval více jídel v rámci racionální výživy včetně bílkovin, ovoce a zeleniny). Upravte mu denní režim tak, aby měl dostatek spánku. Jak jsem již říkala, motivujte ho něčím pozitivním a za každý malý úspěch ho pochvalte a projevte mu to i laskavým dotekem. Dávejte mu najevo, že ho máte rádi takového, jaký je, že je milovaným dítětem. Určitě Vám, paní Slávko, pomůže a poradí i pedagog, který ho vyučuje, a trpělivým přístupem se tyto problémy postupně upraví. (V. Tatarková, speciální pedagog; podle KN)

10 Všeho moc škodí Velmi mne zarazilo, když jsem zval mladé na výlet a jejich první otázka nebyla, kam jedeme, ale jaká bude strava. Ať už to chceme nebo nechceme připustit, konzumismus nás neuvěřitelně ovlivňuje. Od rána do noci bombarduje naše touhy množství reklam, které lákají oči, uši i chuťové pohárky. Většina z nás má doma ledničku, sporák i televizor a může si dovolit pokrmy a zábavu, které v minulosti patřily jenom na královské dvory. Na každém kroku jsme rozmazlováni a máme tisíc důvodů radovat se ze života. A přesto lidé asi nikdy nebyli tak nespokojení, nervózní, znechucení a uštvaní vlastními touhami jako dnes. Obžerství (nebo nestřídmost) jako jeden z hlavních hříchů Obžerství není jen nezřízené jezení, přehnaná mlsnost nebo mrhání jídlem, ale v širším smyslu i nemírné oddávání se všem možným nesexuálním tělesným i duševním požitkům. Tak jako dnes, už ve středověku se pro tento hřích používal termín nemírnost nebo nestřídmost a řadilo se k němu vlastně všechno, v čem člověk přeháněl, v čem nedodržoval správnou míru. Patří sem alkoholismus, drogová závislost, hráčství, ale i závislost na práci a různé jiné druhy závislosti. Nestřídmost je navíc pramenem volných mravů, drzosti, nudy, mrhání časem, oslabení tělesných a duševních sil a podobně. Podstatou lidské nestřídmosti je krize života. Pro věřícího člověka je smyslem života láska a vztah k Bohu. Ví totiž, že je na cestě k Bohu a že jen Bůh může uspokojit jeho nejvnitřnější nepokoj. Vztah k Bohu však často neposkytuje okamžité a bezprostřední naplnění každé naší touhy. Když je člověk nestřídmý, příliš rychle začne hledat uspokojení svých tužeb někde jinde a překryje je lacinou náhradou. Požitkářství a nestřídmost jsou velmi nehospodárnou cestou za rychlým, ale vždy krátkým citovým naplněním. Svatý Tomáš Akvinský píše, že obžerství má pět charakteristik: člověk naplňuje svoji potřebu příliš brzy, příliš draze, přehnaným množstvím, příliš toužebně a příliš slastně. Velmi dobře to ví především ti, kteří na tomto hříchu parádně vydělávají. Velmi jim vyhovuje, že naplnění trvá krátce, a že si zákazník zase brzy přijde koupit svoji dávku štěstí. Nestřídmost se objevuje vždy tam, kde se zapomene na Boha a kde se pozornost zaměřuje jen na materiální věci. Slavný římský řečník Cicero prý řekl, že nemůže být statečný ten člověk, který si myslí, že bolest je největší zlo, a ani střídmý ten, kdo požitek považuje za největší dobro.

11 Některé podoby hříchu obžerství: V jídle Jíme, abychom žili, ale nežijeme proto, abychom jedli! Je divné, když se život lidí, kteří jsou dobře zabezpečení, točí jen kolem jídla. Dobrým jídlem a pitím mohou v sobě potlačit mnohá neuspokojení a překrýt neradostnou prázdnotu či hlubokou touhu po lásce. Mnoho jídla v nich zmenšuje duchovní bdělost, z čeho se mohou dopouštět chyb v úsudku, být emocionálně přelétaví, chovat se neslušně nebo příliš a hloupě mluvit. S přeplněným žaludkem se jim nechce modlit ani studovat. Přejídání je okrádá o zdravé napětí, činí je lenivými a často je i zdrojem jejich tělesných nemocí. Nestřídmost může mít i úplně opačnou podobu - přílišné hladovění, které se v extrémní podobě stává nemocí (anorexie). I tato forma krouží kolem tematiky lásky. Postihuje většinou ženy, které pochybují, že by je někdo mohl milovat takové, jaké jsou, a proto si vylepšují své image chudnutím nebo se jím prostě trestají. Zkušenost Boží lásky již v mnoha případech ukončila i obžerství, i anorexii. Samozřejmě, kdo chce prolomit staré vzory a tlaky náruživosti, bude se muset snažit, aby zážitek Boží lásky v něm sestoupil z povrchní citové euforie do nejhlubších sfér jeho nitra. V práci Každý den člověk vykonává různé činnosti s různou intenzitou. Činnosti, které koná s přílišným nasazením a přehnaně intenzivně, se mohou stát pro něj i pro jeho okolí škodlivé. Mimo toho, že mu znásobují únavu a často i nemoc, činí ho nevšímavým ke svým skutečným potřebám a vztahům s druhými. Proto je třeba práci správně vyvažovat odpočinkem, modlitbou a uvažováním. Byli jednou dva bratři. Oba dva byli dřevorubci, oba chodili do toho samého lesa a oba měli stejné sekery. Měli však odlišný způsob práce. Mladší bratr hned jak se postavil pod strom, začal opřekot sekat a sekat. Pot se z něho jen lil, ale on sekal, dokud strom nepadl na zem. Starší brat si vždy po určité době sekání udělal přestávku, někdy posvačil a potom pokračoval dál. Jednou se dohodli, že budou soutěžit, kdo naseká více dřeva. Každý sekal svým tempem, ba mladší ještě přidal. Před konce již únavou skoro padal. Když večer porovnávali své hromady dřeva, mladší bratr s rozhořčení konstatoval, že ta jeho je menší: Jak je to možné, že ty, který ztrácíš čas odpočinkem, jsi nasekal více dřeva než já, který jsem si nedopřál ani jednu malou přestávku? Starší bratr mu odpověděl: Protože sis nevšiml, že během přestávky nejen odpočívám, ale i brousím sekeru... V zábavě Dnešní mladí lidé mají více času i možností, a proto se stává, že to v zábavě přehánějí. Touží zakusit vždy něco nového, chtějí se bavit a na tom není nic špatného. Často však zábavou nadoraz chtějí přehlušit bolestné otázky, které trápí jejich nitro. Jenže počítačové hry, internet, televize, hudba, diskotéky a mnohé jiné samy o sobě dobré formy zábavy se

12 nemírným používáním mohou obrátit proti nim. Nevyváženost v jejich užívání přináší riziko, že mladí lidé se stanou duchovně povrchními, roztržitými, vnitřně rozbitými, ba někdy až agresivními. Zaujetí počítačovými hrami zkracují svůj čas na spánek, na vztahy s druhými, na službu a na jiné hodnotné a osobnost budující skutečnosti. Střídmost v zábavě není tedy jen břemenem, ale i zdravým způsobem, jak si posílit charakter. Známá řecká bajka vypráví o slavném umělci a učenci Daidalovi, kterého let ptáků inspiroval, aby pro sebe a svého syna Ikara vymyslel křídla. Ta je měla odnést z ostrova Kréta, kde byli uvězněni, domů do Atén. Když se vydávali na dlouhou cestu, řekl synovi: Neleť příliš vysoko, protože slunce by roztavilo vosk na křídlech a opadalo by ti peří. Neleť ani příliš nízko, aby perutě nesmáčely mořské vlny. Křídla by ztěžkla a stáhla by tě do mořských hlubin. Ikaros však otce neposlechl a nadšený letem se vznášel stále výš a výš. Slunce stále více sálalo a rozehřívalo vosk na jeho křídlech. Velké žluté kapky rozpuštěného vosku, které už nedržely pohromadě nitě ani peří, začaly propouštět vzduch. Po chvíli se Ikaros s výkřikem zřítil do moře. Terapie na obžerství Svatý Pavel nám radí: Nepřizpůsobujte se tomuto světu (Řím 12,2). Učme se žít jednoduše a střídmě. Možná je mnoho věcí, které ve skutečnosti nepotřebujeme. jenom si myslíme, že je potřebujeme. Kdo umí být střídmý, stává se citlivějším na Boha, na bližní, lépe se modlí, stává se milosrdnějším a lépe vidí a chápe druhého. Pokud se dokáže zřeknout i prospěšných věcí, má čas a energii dívat se dál a výš. Může získat čas na ty, kdo ho potřebují. Mnich Evagrios jednomu ze svých žáků píše: Nezapomeň na mírnost a rozvahu, které očišťují duši a přibližují poznání Krista. Pokorná mírnost je znamením toho, že jsme pochopili Krista a následovali ho." Modlitba Nebeský Otče, děkuji ti za to, že mám co jíst a že mám všechno, co je pro můj život potřebné, ba že mám víc, než potřebuji. Nauč mne radovat se z maličkostí a dej, abych všechno používal správným způsobem. Pomoz mi, abych se uměl dělit s druhými, kteří mají možná méně, než mám já. Amen. Něco z postní kuchyně Doba postní je v kuchyni obvykla spjata s jednoduchými bezmasými pokrmy. Vrcholí pašijovým týdnem, v němž se např. na Zelený čtvrtek tradičně podávají pokrmy připravené ze zelených ingrediencí (prý pro celoroční zdraví; i v tradiční velikonoční nádivce je nezastupitelná zelená složka: naťová zelenina nebo kopřivy). Jako inspiraci pro váš jídelníček vám nabídneme jednoduché varianty postního menu. Polévka: zeleninové krémy Na másle zpěňte nakrájenou cibuli a přidáním hladké mouky udělejte světlou jíšku. Přidejte vodu, sůl, Vegetu nebo bujónovou kostku a uveďte do varu. Vložte oloupané, na kostky pokrájené brambory a zeleninu podle výběru. Zanedlouho bude běžně k dostání mladá karotka s natí, z ní uděláte mrkvový krém tím, že po změknutí zeleniny vše dobře rozmixujete (přidat můžete i ostatní druhy kořenové zeleniny, ale dbejte na převahu mrkve/karotky, aby byla polévka jasně oranžová a sladká). Lze přidat pár lžic sladké smetany a nezapomeňte na závěr přisypat drobně krájenou mrkvovou nať (pečlivě

13 omytou) nebo nať z mladé cibulky, případně pažitku. Mrkvový krém si na talíři doplňte jednoduchým svítkem: dvě vejce dobře rozmíchejte, podle chuti okořeňte zelenými bylinkami a osolte, zakápněte mlékem a usmažte tenkou omeletku. Tu nakrájejte na drobné nudličky či kostičky a servírujte zvlášť. Není-li třeba dodržovat újmu od masa, lze do svítku přidat drobně nakrájenou šunku či uzené. Brokolicový krém je výborný s větším množstvím sladké smetany a bílým pepřem. Jako vložku použijte klasickou osmaženou houstičku nebo pro slavnostnější vzhled vykrojte pomocí vánočních vykrajovátek z bílého toustového chleba rozličné tvary a opět osmažte na pánvi. Květákový krém se připravuje na základu bez cibulky, před mixováním vyjměte několik růžiček a vložte je až do hotového krému, který okořeňte špetkou muškátového květu. Lze přidat trochu mraženého (i čerstvého) hrášku a samozřejmě zelenou nať. Hlavní chod: těstoviny Jako základní pastu pro všechny tři pokrmy doporučuji capellini (italsky vlásky), velmi tenké špagety, uvařené během tří minut. Množství ingrediencí je uzpůsobeno na celý sáček těstovin (čili 500 g). Nejjednodušší variantou jsou těstoviny s česnekem. Oloupejte asi půl hlavičky česneku (můžete i celou hlavičku, jste-li příznivci této čpavé, ale nadmíru zdravé kuchyňské přísady) a nakrájejte na tenké plátky, nastrouhejte si g uzeného sýra (stačí uzený eidam) a uvařte těstoviny. Na velké nepřilnavé pánvi nebo v kastrolu rozehřejte olej (měl by být stylově olivový, ale chuťově neutrální slunečnicový je též vhodný) a rychle osmahněte plátky česneku do světlehněda měl by zesládnout, rozvonět se, ale nezhořknout. Přisypte okapané těstoviny (radši mimo plotnu, vlhké capellini mohou prskat), promíchejte, aby se obalily plátky česneku a voňavým olejem, posypte oreganem, čerstvou petrželkou (která částečně neutralizuje česnekové silice) a na již vypnuté plotýnce ještě do směsi přidejte najemno strouhaný sýr (měl by se ještě roztéci a proniknout do celého pokrmu). Podle chuti okořeňte čerstvě mletým pepřem a solí. Věřte nebo ne, i tato nesmírně jednoduchá krmě je chuťově vyvážená a mile překvapí. Sytější těstoviny s pórkem (nebo cuketou, příp. jejich kombinací) vyžadují více surovin. Na tuku zpěňte na kolečka nakrájený celý pórek (jeden velký nebo dva menší) a poduste do změknutí (varianta jen s cuketou má v základu [lahůdkovou] cibulku), zaprašte moukou, osolte, opepřete, přidejte Vegetu. V této fázi byste již měli vkládat do vřící vody těstoviny. Na pórkový základ vlijte ¼ litru šlehačky (velmi se mi na všechny smetanové omáčky osvědčila rostlinná smetana na vaření Rama Cremefine, neboť se nesráží a zůstává pěkně hustá i po zahřátí, navíc je nízkotučná) a ihned přidejte na kostičky nakrájený plísňový sýr (typu camembert, tj. hermelín a spol.) nebo do cuketové varianty nahrubo nastrouhaný sýr s modrou plísní (niva), příp. šunku. Míchejte a zahřívejte, dokud se sýr ve smetaně nerozpustí, a pak omáčku nalijte na těstoviny rozdělené na talíře. Neměla by být příliš tekutá. Poslední těstovinové jídlo špenátovo-lososový přeliv hodí se jako slavnostní postní pokrm, chcete-li zachovat újmu od masa, ale např. uctít návštěvu. Můžete také zvolit barevné těstoviny, nejlépe široké dlouhé nudle. Na cibulový základ dejte podusit sekaný mražený špenát (ne protlak), podle potřeby zahustěte, osolte a opepřete bílým nebo čerstvě mletým pepřem, můžete přidat prolisovaný stroužek česneku (nebo špetku sušeného). Přidejte na větší kousky nakrájené maso z lososa (hodí se např. mražené filé lisované v plochých kostkách, které je cenově přijatelné, nebo plátek čerstvé ryby, ne losos uzený; lze použít také konzervovaného lososa, ale ten je sušší a má trochu fádní chuť). Je chuťově výrazný a nemusí ho být mnoho. Zalijte podle chuti smetanou a dochuťte, povařte a servírujte na hnízda z těstovin vytvořená vidličkou na talíři.

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 3 březen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 3 březen 2014 Utrpení - tragický produkt člověka V nás, kolem nás a všude ve světě existuje krutá a tvrdošíjná přítomnost utrpení a smrti. Vždycky na ně člověk narážel. Člověk

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2007 Číslo 3 Ročník 13 Úvodník P. Paweł Biliński Liturgický kalendář Ještě pár slov k postní době Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Škola partnerství

Více

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost,

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons.

1únor. Budoucnost církve. Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Budoucnost církve Promluva k římské kurii Benedikt XVI. Integrální pastorace a mládež Benedikt XVI. Dnešní mládež Mons. Domenico Sigalini Jak diskutovat se studenty o homosexualitě Karel D. Skočovský Sociální

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2015 Číslo 3 Ročník 21 Úvodník - P. Marek Glac Liturgický kalendář Slovo z Charity Světec měsíce Maltézáci oslavili čtvrtý rok 2015 Rok zasvěceného života Rosteme ve

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010

ZRNÍČKO. Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 11 listopad 2010 Pane, ti dva se mají rádi Lidé se vyprávějí o přátelství a lásce a předávají si jejich svým tělem, slovy a gesty. Stisk ruky a zejména polibek zamilovaných. To

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích

První strana obálky: Socha Madony v Příměticích Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 1998 (Druhý rok bezprostřední přípravy na Jubileum roku 2000. Téma roku: Duch Svatý) Září - Abychom zakořeněni v lásce mohli vždy pokojně sloužit bratřím.

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více