PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory"

Transkript

1 PB161 Programování v C++ Proudy pro standardní zařízení Souborové proudy Paměťové proudy Manipulátory

2 Výhody objektového řešení Nástroje pro IO operace jsou v C++ součástí knihoven Hierarchie objektových typů Bezpečnost Snadnost použití Rozšiřitelnost Přetížené operátory (zejména << a >>) Jednotné použití

3 Vstupy, výstupy std. zařízení ios_base istream ostream istream vstupní operace, např. >> ostream instance: cin výstupní operace, např. << iostream instance: cout, cerr, clog instance cin, cout, definovány v <iostream>

4 Příklad přetíženého operátoru << class moje_neco { private: int a, b; //...ostatni slozky,... public: friend ostream & operator<<(ostream &o, const moje_neco & neco); }; ostream & operator<<(ostream &o, const moje_neco & neco) { o<<neco.a<<" "<<neco.b<<endl; return o; }

5 std.cc Příklad přetíženého operátoru >> class moje_neco { private: int a, b; //...ostatni slozky,... public: friend istream & operator>>(istream &o, moje_neco & neco); }; istream & operator>>(istream &i, moje_neco & neco) { i>>neco.a>>neco.b; return i; }

6 Souborové proudy Hlavičkový soubor <fstream> Třídy: ifstream vstupní ofstream fstream výstupní vstupně výstupní Při otevírání proudu pomocí třídy fstream specifikujeme I/O/IO otevření proudu.

7 Souborové proudy ifstream vstup( nazev ); ofstream vystup( nazev ); fstream vv; vv.open( nazev, ios_base::in ); if(!vv) { chyba(); } vv.close(); vv.open(...);

8 Souborové proudy fstream::fstream(const char* jmeno, ios_base::openmode mode); Openmody: in out ate app otevře soubor pro čtení otevře soubor pro zápis otevře soubor na konci, lze se přesunout pomocí seekp() otevře soubor na konci, nelze změnit

9 Souborové proudy trunc binary existuje li soubor, smaže se soubor bude otevřen jako binární (např. nelze <<, >>) nocreate noreplace není li uvedeno, otevře se v textovém režimu neexistuje li soubor, nastane chyba (staré implementace, nepoužívat) existuje li soubor, nastane chyba (staré implementace, nepoužívat) Pozor na typ jména souboru (není string) const char *

10 Souborové proudy binární soubor istream& read( char* buffer, streamsize num ); přečte num bytů z proudu a uloží do bufferu ostream& write( const char* buffer, streamsize num ); zapíše do proudu num bytů z bufferu istream& get( char& ch ); načte znak a uloží do ch ostream& put( char ch ); vloží do výstupního souboru znak z ch

11 Souborové proudy binární soubor, posun Vstupní proudy pos_type tellg(); vrací současnou pozici v proudu ostream& seekg( off_type offset, ios::seekdir origin ); ostream& seekg( pos_type position ); Výstupní proudy nastaví aktuální pozici v proudu pos_type tellp(); vrací současnou pozici v proudu ostream& seekp( off_type offset, ios::seekdir origin ); ostream& seekp( pos_type position ); nastaví aktuální pozici v proudu

12 Souborové proudy zjištění velikosti souboru ios_base::seek_dir beg cur end posun vůči začátku posun vůči aktuální pozici posun vůči konci fin.seekg(0, ios_base::end); int velikost = fin.tellg();

13 Souborové proudy 1. úkol a) Napište program, který se bude chovat stejně jako standardní systémová funkce cp (copy v MSDOS). Použití: cpy zdroj cíl Program musí fungovat i pro binární soubory. b) Program nechť nepřepisuje existující soubory, ale zahlásí chybu. Nepoužívejte noreplace.

14 Vstupy, výstupy manipulátory Hlavičkový soubor <iomanip> Vkládají se mezi operátory vstupu a výstupu (dojde k volání funkce). cout<<" "<<setw(10)<<"ahoj"<<" "<<endl; vypíše ahoj Prototyp jednoduchého manipulátoru ostream& manipulator (ostream&); Většina manipulátorů má platnost až do změny nastaví stav proudu (neplatí pro setw)

15 Vstupy, výstupy manipulátory (2) boolalpha/noboolalpha true, false / 1,0 left/right zarovnání vlevo/zarovnání vpravo cout<<left<<setw(20)<<"ahoj"<<endl<<setw(20)\ <<145<<endl<<right<<setw(20)<<145<<endl; Ahoj

16 Vstupy, výstupy manipulátory (3) fixed scientific oct, hex reálná čísla s pevnou řádovou čárkou reálná čísla ve vědeckém tvaru výstupy budou v osmičkové, šestnáctkové soustavě setbase(n) endl určuje (0, 8, 10, 16) číselnou soustavu zapíše konec řádku ('\n')

17 Vstupy, výstupy manipulátory (4) setprecision(n) přesnost setfill(int n) flush výplňový znak např. u setw(), je li vstup kratší vyprázdní buffer skipws/noskipws přeskakuj/nepřeskakuj bílé znaky

18 Vstupy, výstupy manipulátory (5) skipws/noskipws char c; while (cin >> c) cout <<c; char c; cin>>noskipws; while (cin >> c) cout <<c; ahoj jak se mas ahojjaksemas ahoj jak se mas ahoj jak se mas

19 Vstupy, výstupy <string> istream& getline( istream& is, string& s,\ char delimiter = '\n' ); Přečte celý řádek z proudu is a uloží do parametru s. Pracuje s řetězci dle C++ Není nutné uvádět maximální délku řetězce. string s; getline(cin, s); cout << "napsano: " << s << endl;

20 Vstupy, výstupy <fstream> istream& getline( char* buffer,\ streamsize num, char delim ); Přečte nejvýše num 1 znaků a uloží je do buffer = řetězec dle C. Oddělovač není nutno specifikovat (přetíženo). char radek[100]; while(fin.getline(radek, 100)) cout << "precteno: " << radek << endl;

21 Paměťové proudy Hlavičkový soubor <sstream> istringstream vstupní paměťový proud ostringstream výstupní paměťový proud stringstream vstupně výstupná paměťový proud Vhodné pro konverze, buffery, formátování v paměti atd.

22 Paměťové proudy Iniciace konstruktorem (např.) ostringstream pproud( blabla"); Metora str(); vrátí obsah proudu string str(); Nastaví obsah void str( string s ); C++ analogie C sprintf() scanf()

23 Stav proudu Vyjadřuje příznak typu iostate Definovány v ios_base goodbit eofbit failbit badbit hardbit OK konec souboru poslední operace se nezdařila pokus o neplatnou operaci HW chyba

24 Stav proudu Metody pro přístup: bool ios::good() const; bool ios::eof() const; bool ios::fail() const; bool ios::bad() const; void ios::clear(iostate stav=goodbit); je li proud v chybovém stavu, musíme pro další použití vymazat příznak void ios::setstate(iostate stav); nastavení daného příznaku

25 Úkol stavy proudu Napište program, který bude číst jen čísla typu int, ostatní bude ignorovat a vždy zahlásí, že vstup nebyl OK, ale bude pokračovat dále.

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Vstup a výstup v C++ Proudy pro standardní vstup a výstup V jazyce C++ provádíme textový vstup a výstup prostřednictvím tzv. datových proudů Datové

Více

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování

1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) 2.1 Opakování programování 1. Úvod www.uamt.feec.vutbr.cz/~richter (vyuka/1011_ppc/bppc) - starší materiály stále na síti, kombinovaný KPPC další příklady - cvičící a přednášející - rovnocenní - organizace přednášek a cvičení -

Více

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998

Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 1 Programovací jazyk C++ Mgr. Rostislav Fojtík Ostrava, 1998 2 Obsah 1. Úvod...3 2. Základy objektově orientovaného programování v jazyku C++...4 2.1. Třídy...4 2.2. Dědičnost - inheritance...6 3. Nové

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

Syntaxe vyjímek. #include #include using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private:

Syntaxe vyjímek. #include <iostream> #include <string> using namespace std; // Trida vyjimek class Vyjimka { private: Vyjímky. Pod pojmem výjimka se rozumí nějaká výjimečná situace, která nastane v dané funkci. V jazyce C i C++ se často používá návratových hodnot funkcí, které vracejí úspěšnost provádění nějaké operace

Více

Standardní vstup a výstup

Standardní vstup a výstup Standardní vstup a výstup Trochu teorie S pojmy standardní vstup/výstup (I/O, input/output) jste se již pravděpodobně setkali, pokud ale ne, zde je krátké vysvětlení. Standardní vstup a výstup jsou vlastně

Více

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík

Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Programování v C++ Ostrava, 2008 Rostislav Fojtík Obsah: Úvodní lekce... 5 1. Základy OOP v C++... 7 2. Nové prvky jazyka C++... 17 3. Třídy a instance... 29 4. Statické datové členy a funkce. Přátelé....

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Programování v jazyce C

Programování v jazyce C Programování v jazyce C RNDr. Jan Lánský, Ph.D. Katedra softwarového inţenýrství MFF UK Katedra informatiky VŠFS (Autor původní verze slajdů: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.) zizelevak@gmail.com http://kocour.ms.mff.cuni.cz/~lansky/

Více

Programování v jazyku C/C++

Programování v jazyku C/C++ Programování v jazyku C/C++ Programovací jazyk, zdrojový kód a překladač Prvním důležitým pojmem je zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu není nic jiného, než hromada textových souborů, v nichž

Více

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru

Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Programování v jazyce C pro chemiky (C2160) 5. Čtení dat ze souboru Čtení dat ze souboru FILE *f = NULL; char str[10] = ""; float a = 0.0, b = 0.0; Soubor otevíráme v režimu pro čtení "r" f = fopen("/home/martinp/testdata/test1.txt",

Více

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117

Texty k Programování na VŠFS. Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Texty k Programování na VŠFS Petr Kučera 29. května 2006 Petr Kučera () Texty k Programování na VŠFS 29. května 2006 1 / 117 Obsah Základní informace k předmětu Dynamicky alokovaná paměť Jednoduché dynamicky

Více

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <->

Znaky. IAJCE Přednáška č. 10. každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak <-> Znaky každému znaku je nutné přiřadit nějaké číslo (nezáporné přímé mapování znak číslo) kódování jiný příklad kódování existuje mnoho kódů pojmy: morseova abeceda problémy o znaková sada které znaky

Více

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy

3. Třídy. Základní pojmy objektového programování. Třídy 3. Třídy Základní pojmy objektového programování Jak už víme, je Java objektovým programovacím jazykem. V úvodu této kapitoly si objasníme základní pojmy objektové teorie. Objekt představuje souhrn dat

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál VY_32_INOVACE_EL_9_01 Digitální učební materiál Vývojové prostředí C++Builder - první program Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: VY_32_INOVACE_EL_9 - Programování v

Více

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2)

První začátky s C. Struktura programu a základní prvky. Základní termíny (1) Základní termíny (2) Struktura programu a základní prvky První začátky s C Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

Struktura programu a základní prvky

Struktura programu a základní prvky První začátky s C Struktura programu a základní prvky Jazyk C/C++, co se týče struktury souboru, je daleko volnější oproti jiným programovacím jazykům. V podstatě je jedno, kde deklarujete proměnnou nebo

Více

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku

- znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku Znaky - standardní typ char var Z, W: char; - znakové konstanty v apostrofech, např. a, +, (znak mezera) - proměnná zabírá 1 byte, obsahuje kód příslušného znaku - v TP (často i jinde) se používá kódová

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ JAZYK C Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Datové typy strana 29

Datové typy strana 29 Datové typy strana 29 3. Datové typy Jak již bylo uvedeno, Java je přísně typový jazyk, proto je vždy nutno uvést datový typ datového atributu, formálního parametru metody, návratové hodnoty metody nebo

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Komunikace v systému DNS

Komunikace v systému DNS Síťové aplikace a správa sítí Seminární práce zadání č. 6 Komunikace v systému DNS Jan Kupčík (xkupci00) 14. listopadu 2004 Obsah 1. ÚVOD 3 2. VĚTY RR 3 3. PROTOKOL DNS 4 3.1 Operace protokolu DNS 4 3.2

Více

map, multimap - Asociativní pole v C++.

map, multimap - Asociativní pole v C++. map, multimap - Asociativní pole v C++. Jedná se o asociativní pole. V asociativním poli jsou uloženy hodnoty ve tvaru (klíč,hodnota), kde klíč je vlastně "index" prvku. Klíčem může být libovolný objekt,

Více

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42

Jednoduché výrazy 30 Operace přiřazení... 30 Základní aritmetické operace... 33 Relační operátory... 38 Vstup dat... 42 Obsah Předmluva 9 Předpoklady 9 Terminologie 9 Typografické konvence 10 Úvod do práce s daty 11 Konstanty a proměnné 13 Literály a výstupní operace... 13 Literály a výstupní operace v Pascalu... 14 Literály

Více

Programování jbotbrainu II v Javě a práce s moduly. 2010, Adam Heinrich (www.adamh.cz)

Programování jbotbrainu II v Javě a práce s moduly. 2010, Adam Heinrich (www.adamh.cz) Programování jbotbrainu II v Javě a práce s moduly 2010, Adam Heinrich (www.adamh.cz) Obsah 1 Programovací jazyk Java...5 1.1 Proč právě Java?...5 1.2 První program...6 1.2.1 Komentáře...7 1.2.2 Třídy

Více

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát

PHP. Jaroslav SKÁLA. poznámky k přípravě na reparát PHP Jaroslav SKÁLA poznámky k přípravě na reparát OBSAH / PHP 1. PHP JAKO CELEK... 2 2. SKRIPT V PHP... 2 3. DALŠÍ RYSY KÓDU... 2 4. ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY... 2 5. PROMĚNNÉ... 2 6. DATOVÉ TYPY... 2 7. ZÁKLADNÍ

Více

Knihovna InternetLib

Knihovna InternetLib Knihovna InternetLib TXV 003 54.01 deváté vydání květen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 54.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Říjen 2009 1 První vydání Únor 2010 2 Doplněny změny pro verzi knihovny

Více

17. Projekt Trojúhelníky

17. Projekt Trojúhelníky Projekt Trojúhelníky strana 165 17. Projekt Trojúhelníky 17.1. Základní popis, zadání úkolu Pracujeme na projektu Trojúhelníky, který je ke stažení na java.vse.cz. Aplikace je napsána s textovým uživatelským

Více

It s Free Crunch Time http://www.g95.org

It s Free Crunch Time http://www.g95.org It s Free Crunch Time http://www.g95.org Klíčové rysy G95 Volně šiřitelný překladač jazyka Fortran 95. Současná (September 2006) verze g95 je 0.91. GNU Open Source, GPL licence. Běh přeložených programů

Více

Makra v OpenOffice.org Calc

Makra v OpenOffice.org Calc Makra v OpenOffice.org Calc Petr Ponížil Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009 2012. Projekt

Více