Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2013/2014 Číslo: 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2013/2014 Číslo: 2"

Transkript

1 Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2013/2014 Číslo: 2 Zvědavá Kačaba Bílá Pastelka Bílá Pastelka je sbírka pořádaná Tyflocentrem na pomoc nevidomým lidem. Základní škola v Hrochově Týnci se již tradičně snaží pomáhat postiženým a i letos se dvě žákyně vydaly do ulic a za kamarády ve škole s prosbou o finanční příspěvek. Na nevidomé tak mohli lidé přispět dvaceti korunami, za které získali bílou pastelku, jako symbol neviditelné čáry a také kalendář. Sbírka byla velice úspěšná, protože když děvčata přišla z obce do školy, neměla již téměř žádné pastelky. Celkově se podařilo získat částku 3293 Kč, což bylo nejvíce v Pardubickém kraji. Obě pořadatelky byly pozvány do Senátu ČR. Zde se setkaly s panem senátorem Milanem Pešákem, který patří též mezi nevidomé. Děvčata si odnášela z Prahy nejen nevšední zážitek, ale i zkušenost, že vzájemná pomoc má smysl. /Lenka K., Eliška P., 7. roč./ Chytrá liška slídí Projektový týden Mimořádné události V tomto projektovém týdnu jsme se zabývali nenadálými situacemi a hlavně jak jim čelit. Co když se třeba někdo ztratí, někde začne hořet nebo přijde povodeň? Představovali a říkali jsme si, jak se máme správně chovat, či postupovat. Tento projekt trval 1. týden od Ve fyzice, jsme si povídali o tom, jak se zachovat při výbuchu elektrárny nebo v hodině přírodopisu jsme si říkali o živelných katastrofách. Vyvrcholením projektu byl pátek , kdy jsme vyzkoušeli evakuaci na obou budovách a kdy žáci 9. ročníku připravili soutěže pro menší spolužáky. Byly to: orientace s mapou, práce s buzolou, přenášení zraněného, obvazování poraněných končetin, poznávání hub, vázání uzlů, jak zacházet s člověkem, který má poranění mozku, jak si poradit s měřítkem na mapě, co lze vyčíst na mapě, hod granátem, jak dát správně umělé dýchaní, znalost důležitých telefonních čísel, atd. Soutěží se účastnili žáci tříd. Všichni, tedy i my nejstarší jsme se dozvěděli mnoho zajímavých a důležitých informací, které se nám v životě budou určitě hodit. /Přemysl C., 9. roč./

2 To jsem z toho jelen Pozdrav je nejzákladnější projev zdvořilosti, projev úcty, přátelství a dobrých úmyslů. Pozdravit je slušnost, odpovědět je povinnost. Původ pozdravu je nejistý. Lidé se zdraví při setkání i při loučení. Děje se tak ritualizovaným gestem, podáním ruky, políbením, objetím, úklonou nebo slovy: ahoj, čau, dobrý den, nashledanou, zatím, nazdar Každá kultura si časem vypěstovala vlastní způsob, jak pozdravit nebo jak se rozloučit. Pozdrav se vyvíjel v průběhu života lidstva. Každý pozdrav vznikl jindy než ostatní např: Ahoj (doložen od roku 1751). Dříve byl pozdrav Ahoj pozdravem námořníků (teď jej používáme i v našem životě, i když neplujeme po moři) Při setkání dvou neznámých lidí hraje pozdrav velmi důležitou roli. Může pozitivně, ale i negativně ovlivnit společenský život člověka, pomoci mu k úspěchu nebo přinést neúspěch. Každého člověka můžeme zdravit jinak, např: kamaráda, zaměstnavatele, sousedy, rodinu Nemají se zdravit lidé, které neznáme. Ale když nepozdravíme např: sousedy, považuje se to za nevychovanost. Mladší mají zdravit starší, muži mají zdravit ženy. Proto se zdravme i ve škole. My žáci navzájem a nezapomínejme hlavně zdravit dospělé: učitele, pracovníky ve škole, ale i návštěvy, které ve škole potkáme. /Veronika T., 9. ročník/ Zdroje: ge=1&tbnh=165&tbnw=232&start=0&ndsp=12&tx=77&ty=81 Perle ze školní škeble - Severní Ameriku omývá Indický oceán - Hmyz se řekne anglicky incest - Proč se střídají roční období? Čím víc je Země přitažená k Slunci, tím je teplejší období - Vyjmenuj vodního živočicha: vodník - Po křišťálové noci byli v roce 1938 Židé oblečeni do hnědých košil - NSDAP je skupina, která se zvolila - Karolína Světlá napsala Křížek u kostela. - Marie Terezie nasedla na trůn v roce Najdi opak ke slovům užší chodba : Jeskyně. - Blaník se nachází v jížině. - Kolikátého máme dnes? Čtvrtého, ne pančelko, dneska je pátek. - Národní divadlo stojí na Vyšehradě, na Černém mostě. - ND bylo slavnostně otevřeno Labutím jezerem. - Proč byl národ zdrcen požárem ND? Protože se tam lidi učili česky. - Jméno stavitele ND Bedřich Smetana - Malíř v ND je Mykuláš Aleš. - Značka infocentra je inhalátor - Najdi výraz s opačným významem ke spojení Stálé bydliště : Chvilné bydliště - "Paní učitelko, sestra je nemocná, doktoři ji našli v ruce krev - Co je to lože? To je židle v divadle. - Co bylo záminkou k rozpoutání 1. sv. války? Atentát na následníka trůnu císaře Františka Křižíka - Napiš 4 nové zbraně z 1. sv. války: letadlo, ponorka, kulomet a smradný plyn - Napiš sousloví ke slovu auto: Automobil - Příbuzná slova ke slovu les : Lesník, dřevorubec, myslivec - Vítězslav Hálek napsal Němou barikádu - Julius Zeyer napsal: Radost a Mahulena - Jmenuj jednoho autora starověké literatury a uveď jedno jeho dílo: Homer Alois a Odyssea - Jak se jmenovali věrozvěstové? Ciryl a Metloděj - Kdo byl prvním prezidentem Československa? Hitler - Kdo napsal dílo Fuente Ovejuna? Lope de Vegas /zdroj: žáci naší školy/ Rychlonožkova sportovní šuškanda Na začátku listopadu byl turnaj ve florbalu v rámci okrskového kola v chrudimské sokolovně. Celkem se zúčastnilo 6 týmů, které byly rozděleny na 2 skupiny. Hrochův Týnec hrál s 2 týmy. První zápas jsme remizovali. S druhým týmem jsme ale vyhráli. Nastříleli jsme více branek než ostatní ze skupiny, a proto jsme postoupili do okresního kola. Nejvíce si ceníme vítězství nad sportovní školou v Chrudimi. Naše sestava byla: Kuba Novotný, Ondra Havlíček, Jakub Pilař, Matěj Zikmunda, Martin Kostka, Míla Lankaš, Vašek Doležal, Jirka Pecina, Dan Popilka a Kuba Jányš. Za dva týdny jsme však v totálním oslabení nastoupili do okresní soutěže. Několik hráčů z našeho týmu bylo nemocných a tak jsme byli nuceni nahradit marody mladšími hráči. I když jsme se snažili, skončili jsme čtvrtí z pěti a nepostupujeme dál. Ale i tak jsme si zasportovali a ukázali, že v Hrochově Týnci umíme hrát florbal. /Kuba N. 9. roč./

3 To jsem z toho jelen Školní parlament Dne 25. října se ve škole konal den účesů. Děti i maminky mohly zapojit svoji fantazii a vytvořily krásné účesy. Ti, kteří se česali sami, použili i barevné spreje a gely. Do soutěže se zapojili i chlapci, ale spíš z nižších tříd. I když ne všichni se této soutěže účastnili, byla legrace a všem to moc slušelo. Tajná porota rozhodovala během dne a vybírala nejlepší účes. Bylo to velmi těžké, protože každý účes byl originální. Nakonec vyhlásila jako nejlepší Lucii Králíčkovou, Alžbětu Rouskovou a Rahel Klüter z třídy, dále Elišku Urbánkovou, Matěje Řeháka, Lucii Jílkovou, Kristýnu Fenešovou a Annu Oberreiterovou ze třídy a nakonec Denisu Jelínkovou, Ludmilu Schejbalovou a Petru Voráčovou z třídy. Účesy si můžete prohlédnout na fotografiích. Zúčastnění dostali odměny a všem se to moc líbilo. Akci organizoval školní parlament. /Denisa J., 9. roč./ O nejmenších Nastal podzim a s ním i čas na naši družinovou podzimní dílnu, kterou jsme spolu s kolegyněmi pro děti připravily ve čtvrtek 14. listopadu odpoledne. Děti se na vyrábění těšily a hned po vycházce se pustily do práce. Většina výrobků byla zaměřena na blížící se Vánoce. Děti si domů odnášely vánoční hvězdy, čertíka, zvoneček a ozdobenou dýni. Máme velkou radost, že děti přišly v hojném počtu a často i s doprovodem rodičů, prarodičů a starších sourozenců. /Dana Bakešová, ŠD/ Chytrá liška Bezpečnost na internetu a především bezpečnost dětí na internetu je termín, který slyšíme čím dál častěji a to nejen v médiích. Děti se na internetu pohybují denně a přiznejme si, že i často bez dozoru. Internet je médium, které nejen rychle poskytuje mnoho informací, ke kterým bychom se jinak nedostali, ale slouží i k nakupování, komunikování, k seznámení, mnozí dnes přes internet i pracují. Všechny tyto aktivity přinášejí nejen klady, ale nutně i zápory. Posláním školy není pouze vzdělávat děti, ale především je připravovat pro život. Naše škola se dětem snaží vštípit důležité zásady, například jak si vytvořit bezpečná hesla, jak pokud možno nakupovat bezpečně, bavíme se o využívání a zabezpečení dat na sociálních sítích, o tom, co o sobě sdělovat, kdy a komu, a co naopak nesdělovat nikdy. K tomu všemu nacházíme prostor v 9. třídě v předmětu mediální výchova. Do školy jsou v rámci prevence pravidelně zváni lektoři. Z policie ČR je to nadporučík Tesař a dále metodik krajské prevence Mgr. Krampota, kteří u nás přednášejí o tom, jak se bránit případné kyberšikaně, a jak předcházet tomu, aby se člověk stal obětí zneužití dat. Škola mimo jiné vstoupila do projektu ESAFETY LABEL, který je jedním z mnoha projektů EUN /European Schoolnet/. Na základě dotazníkového šetření škola získala bronzovou medaili, za což se nemusíme vůbec stydět. Součástí hodnocení byl i akční plán doporučení, který byl pro naši školu vytvořen pro další zlepšení e-bezpečnosti dětí. Rádi bychom některé věci realizovali přímo dětmi, které by pak se zásadami e-bezpečnosti seznámily své mladší spolužáky. /M. Filipi/ Z deníku ukecaného vrabce Rozhovor s paní Pešavovou 1) Jak dlouho děláte tuto práci? Deset let. 2)Baví vás tato práce? Uspokojuje. 3)Co jste dělala než jste začala uklízet v ZŠ? Prodávala v Hypernově. 4)Po jaké třídě nerad uklízíte? Po osmé. 5)Kolik hodin denně pracujete? Osm a půl. 6)Máte nějakou oblíbenou třídu? Čtvrtou. 7)Co byste změnila na této škole? Nic 8)Zdraví vás žáci? Někteří 9)Jak často vytíráte celou školu? Každý den.

4 Rychlonožka hlásí V říjnu jsme my, někteří žáci naší školy vyrazili na okresní kolo v pingpongu do Chrudimi. Zde jsme se utkali proti ZŠ Dr. Peška, dále proti sportovní škole. Děvčata prohrála, ale my, kluci jsme zvítězili. Postoupili jsme do krajského kola, které se konalo kupodivu také v Chrudimi. Zde jsme sice již tak úspěšní nebyli, ale stejně to byla zajímavá zkušenost. Za náš tým jsme hráli v této sestavě: Martin Kostka, Matěj Zikmunda, Jakub Pilař, Vašek Doležal. Za holky v okresním kole hrály Renata Nováková, Karolína Habartová a Karolína Vaňková. /Jakub P., 9. třída/ Čáp cestovatel Ve čtvrtek se naše třída zúčastnila prohlídky a programu na Střední zemědělské škole v Chrudimi. Program byl zaměřený na geologii a poznávání hornin. Celý den se nám věnoval pan inženýr Josef Beneš. Ukazoval nám kameny, vyprávěl o jejich stáří a vzniku. Popisoval znaky a vlastnosti, podle kterých jsme pak zkoušeli kameny poznávat i my. Součástí programu byly i pracovní listy, které jsme využili. Já jsem namaloval pana inženýra Beneše. Povedl se mi? /Filip Ř. 9. roč./ Výsledková listina - Hrošiáda V kategorii mladších žáků se na 3. místě umístila ZŠ Skuteč Smetanova, na 2. místě ZŠ Hrochův Týnec a na 1. místě se umístila ZŠ Dašice. Ve starší kategorii byly výsledky takové: Na 3. místě se umístila ZŠ Komenského Skuteč, na 2. místě ZŠ Proseč a na vítězném 1. místě se umístila ZŠ Hrochův Týnec. /Kristýna K. 9. roč./ Zvědavá Kačaba Rozhovor v restauraci Ve dvou hodinách angličtiny jsme se zabývali rozhovorem hostů a číšníka. Rozdělili jsme se do sedmi skupin po třech. Každá skupina měla za úkol vymyslet dialog mezi hostem a číšníkem. Probíhalo to tak, že si hosté objednali nějaké anglické jídlo, například cottage pie nebo jacket potato Číšník jim přinesl již předpřipravená nakreslená jídla. Hosté se najedli a přiobjednali si dezert v podobě zmrzliny, dortu Když i toto hosté dojedli, zaplatili anglickými librami a s poděkováním odešli. (Lída S., 7. třída) Z deníku ukecaného vrabce /Nikdo není dokonalý / 1. Rozhovor s 1. respondentem: Dobrý den Kdo nebo co je hermafrodit? Je živočich dvojího pohlaví. Co váží více kilo železa nebo kilo peří? Obojí váží stejně jedno kilo. Jaký je rozdíl mezi Remusem a remixem? Jo to jsou takový slova málo používaná. Remus to je nějaké luštění tajenky a remix je hudební styl. Děkuji vám za rozhovor nashledanou. Nashle. 2. Rozhovor s 2. respondentem: Dobrý den, Kdo nebo co je hermafrodit? Dobrý den, Myslím si, že je to něco o pohlaví možná, že je to dvojí. Jaký je rozdíl mezi Remusem a remixem? No nevím těžko říct možná o výrobcích, ale nedokážu říct. Doplňte přísloví Kdo po mě kamenem já po něm.?já po něm chlebem. Děkuji za rozhovor nashledanou. Nashledanou 3. Rozhovor s 3. respondentem: Dobrý den Dobrý den Doplňte přísloví Kdo po mě kamenem já po něm.?já po něm chlebem. Kdo nebo co je hermafrodit? To je živočich který má dvojí pohlaví. Jaký je rozdíl mezi Remusem a remixem? Remus nevím. A remix je ze staré písničky udělaná nová. Děkuji za rozhovor. Nashledanou. /Ondra H. 9.roč./

5 Čáp cestovatel Dovednostní soutěž na ISŠT ve Vysokém Mýtě Dne se zúčastnilo pět chlapců z 9. ročníku soutěže v technických dovednostech na ISŠT ve Vysokém Mýtě. Ráno v 7: 45 hodin jsme se sešli na autobusové zastávce. Jelo nás pět a paní učitelka Filipi. Po příjezdu jsme se dozvěděli, jak bude soutěž dál probíhat. Šli jsme tedy do dílen, a začali pracovat. Měli jsme za úkol pomocí pilky a pilníku vyřezat podle výkresu ocelový klíč. Soutěžili jsme jako jedinci a i jako družstvo. Když jsme to dodělali, dostali jsme oběd a pak jsme čekali na výsledky. Nejlepší z nás se umístil na 14. místě. Potom jsme šli na autobus a jeli jsme domů. /Martin Je., 9. roč./ Čáp cestovatel Opět na ISŠT ve Vysokém Mýtě, tentokrát 8. ročník. Po příjezdu jsme pracovali ve dvou skupinách, naše skupina se zabývala auty a ta druhá odešla do čalounictví. V autodílně jsme zjišťovali závadu v autě pomocí počítače a výměnu svíčky v autě, dále jsme vyměnili žárovku ve světlometu a správně připojili světla k přívěsu. Vše se z počátku zdálo složité, ale později se to ukázalo jako úplná hračka. Celý den si myslím každý z nás velice užil. Zvědavá Kačaba Ve školním klubu je letos otevřeno několik kroužků: Fan hry, Animovaný film, Floorbal a Šachy. Chystáme mimo jiné i přestávkové soutěže, v blízké době půjde o přehazovanou a malou kopanou. Děti, které navštěvují některý z klubových kroužků, mají vstup do školního klubu zdarma. Každé dítě si zde může oddychnout od školních povinností a zahrát si kulečník, stolní hokej a fotbálek, dále netradiční stolní hry a šipky, podívat se na internet. V čítárně školního klubu na děti čeká oblíbený časopis ABC. Velmi žádané mezi staršími dětmi jsou pak partie šachu. /V. Šmíd, ŠK/ Z deníku ukecaného vrabce /Nikdo není dokonalý / N: Co to znamená v překladu slovenské slovo LOPTA? A: Lopata. N: Co se váží vodováhou? A: Máslo? N: Kde leží město Mandragora? A: eeeee V Německu. N: Co se váží vodováhou? V: No třeba stůl nebo zeď nebo dveře. N: ehm.. takže rovina. V: Rovina. N: Kde leží město Mandragora? V: Mandragora, to je rostlina. N: Co to znamená v překladu slovenské slovo LOPTA? V: Lopta, to je míč. N: Co se váží vodováhou? B: Vodováhou se nic neváží. Se měří rovnost, ne? N: Kde leží město Mandragora? B: Mandragora není město, to je rostlina. N: Co to znamená v překladu slovenské slovo LOPTA? B: No tak to nevim, sukně? Tak nevim /Kristýna K. a Nikola Š, 9. roč./ Zvědavá Kačaba Halloweenské odpoledne Posledního října měla naše třída s paní učitelkou Chvojkovou a Vlastíkem Šmídem ve školním klubu Halloweenské odpoledne. Vyráběli jsme nejdříve Jackovy lucerny ve třídě. Pak jsme hráli hry na strašidla na náhrobcích. Ta jména strašidel byla popletená a my jsme běhali po zahradě a zjišťovali jsme je. Pak jsme zase hráli zahradní pexeso. Taky jsme zpívali Zařvala příšera do šera. Jack je strašidelný duch, který si hledá společníka. Halloween vznikl v 5. století a v 19. století se dostal do Ameriky. Více zde: /Kačka K., 4. ročník/

6 Zvědavá Kačaba V září se chlapci z 9. a 8. třídy jeli podívat na Střední školu technickou do Třemošnice. Tato škola nabízí obory: Jakost ve strojírenské výrobě, Programátor a obsluha CNC strojů, Servis, údržba a montáž strojírenských zařízení, Truhlář a návrhář konstrukcí, Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník, Klempíř, Truhlář. Pak jsme byli seznámeni s mistry a hráli hru na to, co jsme se dověděli. Naše škola skončila ve vědomostní soutěži na 3. místě ze 7 v praktické soutěži pak na 2. místě ze 7. /Ondra H., 9. roč./ Rychlonožka hlásí - V listopadu se naši borci zúčastnili okrskového kola v halové kopané. Jejich hra byla výborná a tak postoupili díky vítězství do okresního kola. Porazili ZŠ Chroustovice, Proseč a Speciální ZŠ v Chrudimi. Okresní kolo se bude konat též v Chrudimi v lednu. Držte nám palce, ať postoupíme. Míla Lankaš, Vojta Wenig, Kuba Jányš, Martin Kostka, Vašek Doležal, Kuba Pilař, Jára Unger, Michal Beran a Filip Řeháček. - V říjnu jsme jeli do Slatiňan na minikopanou. Byly zde celkem 4 týmy: Chrast, Chroustovice, Slatiňany a Hrochův Týnec. První zápas jsme hráli s Chroustovicemi a vyhráli 12:2. Druhý zápas byl těžší s Chrastí, ale vyhráli jsme 5:0 a třetí zápas proti Slatiňanům jsme také vyhráli a postoupili jsme jeli do Chrudimi na postupové kolo minikopané, kde jsme hráli se Včelákovem, Heřmanovým Městcem a sportovkou z Chrudimi. Vše jsme vyhráli a čekal nás zápas o postup s Chrudimí. První poločas byl dobrý, ale druhý se nám nepovedl, skóre bylo 5:2 a tak jsme nepostoupili. Skončili jsme druzí, ale i tak to byla velká radost. /Matěj Z., 9. roč./ - Svět ztrácí génie: Mozart umřel, Einstein umřel, a mně je taky nějak blbě /Zdroj: internet/ Obsah / kdo za to tady může: Miniteens z celé školy, m. filipi, vlastík za obálku, pan Kantorek /zdroj: internet/ a občas někdo další, kdo udrží informaci a tužku, opraví hrubky chudáci češtináři. /ZŠ Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253, Hrochův Týnec 53862/

7

8

Ohlédnutí za za minulým školním jarem

Ohlédnutí za za minulým školním jarem Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2013/2014 Číslo: 1 Ohlédnutí za za minulým školním jarem Rychlonožkova sportovní šuškanda Hrošiáda Dne 15. 5. se konalo na naší škole jarní kolo Hrošiády,

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ve školním roce 2011 2012

ve školním roce 2011 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní akce ve školním roce 2011 2012 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní akce ve školním

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Čáp cestovatel. O nejmenších. Výsledková listina. Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2011/2012 Číslo: 2 Zvědavá Kačaba

Čáp cestovatel. O nejmenších. Výsledková listina. Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2011/2012 Číslo: 2 Zvědavá Kačaba Vydává: 9. ročník ZŠ Hrochův Týnec Školní rok: 2011/2012 Číslo: 2 Zvědavá Kačaba Vánoční soutěže pro děti Tyto soutěže měli v režii zástupci parlamentu a paní učitelka Jelínková, která nám byla velmi nápomocná

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2009-2010 Pěvecký sbor školy Pěváček Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 27.8.2010 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací

Více

Salamandr Duben 2013

Salamandr Duben 2013 Duben 2013 Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Škola pro školku Tradiční dny otevřených dveří netradičně Osmí z dvaačtyřiceti Prom night ples III. Exkurze, výlety, školní akce

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013

Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015. http://rekninedrogam.cz/cyklobeh-za-cr-bez-drog Kdy? 8. červen 2015 Kdo? žáci 2. ročníků a třída 1.B Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2015 O co šlo? Celorepublikový Cyklo-běh upozorňuje na drogovou negramotnost u mládeže a dětí a pomáhá zvýšit

Více

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz Kontakty Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz klapka 200 Ředitelna 201 Výchovná poradkyně 202 Fax 203 Kabinet informatiky 204 Sekretářka 205 Kabinet 1.st. 206 Družina 207 Účetní

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Cesta prvňáčka od uvítacího kornoutku k prvnímu vysvědčení. Organizace školního roku 2012/13. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Cesta prvňáčka od uvítacího kornoutku k prvnímu vysvědčení. Organizace školního roku 2012/13. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2012/13 ÚVODNÍ SLOVO: Na začátek školního roku se vždycky těším a určitě nejsem sama. Každý začátek přináší nové možnosti, příležitosti a výzvy,

Více

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014.

Kronika přehled aktivit a činností. v školním roce 2013/2014. Kronika přehled aktivit a činností v školním roce 2013/2014. Září 2013 Od roku 1871, kdy naše gymnázium vzniklo (i když by se dalo říci, že se narodilo podruhé) už uběhlo drahně let a my druhého září,

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536. d e ž ic k á. ní n Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Zák ní lad ško la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Milí rodiče, i pro školní rok 2015/2016 vám a vašim dětem nabízíme jako jediná škola v Trutnově rozšířenou

Více