Zpráva o činnosti školní družiny. Příloha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti školní družiny. Příloha 1"

Transkript

1 Zpráva o činnosti školní družiny Příloha 1

2 Hodnocení Minimálního preventivního programu

3 Tisková zpráva pilotního projektu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY Číslo rozhodnutí / Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Program Pilotní projekty SIPVZ č.j / Okruh E Informační gramotnost veřejnosti Název projektu Počítačové kurzy pro seniory Název školy Cyrilometodějská církevní ZŠ Adresa školy, , web Lerchova 65, Brno, Ředitel školy Mgr. Zdeněk Strašák Poskytnutá dotace ,- Kč Anotace pilotního projektu (max. 10 řádek) Cílem projektu POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY je, aby spoluobčané, kteří nemají běžně přístup k výpočetní technice (spoluobčané ve věku nad 50 roků, případně ženy v domácnosti a matky na mateřské dovolené) a kteří mají zájem uplatnit se na trhu práce nebo se dále vzdělávat, dokázali samostatně pracovat s moderními komunikačními prostředky, které jim to vše umožňují. Obsahem kurzu jsou základní znalosti ovládání PC, práce s textovým editorem, obsluhování elektronické pošty a internetu. Kurz je rozdělený na začátečnický a pro pokročilé. Kurz je možno uskutečnit i v nejjednodušších podmínkách. Náklady, personální požadavky a požadavky na vybavení (počítače připojené na internet) jsou minimální. Tisková zpráva (max. polovina stránky A4) Realizace projektu Počítačové kurzy pro seniory potvrdila značný zájem o tento typ kurzu a předpoklad, že je uskutečnitelný i v nejjednodušších podmínkách a za minimálních nákladů. První běh byl vyhrazený pro obyvatele z okolí školy. Zapsáno jich bylo 16 dokončilo 14. Senioři a seniorky, kteří niky nepracovali s PC, se naučili základním znalostem ovládání počítače, práce s elektronickou poštou a s internetem. O další běh projevili zájem lidé z celého města; kromě seniorů se zúčastňují i matky v domácnosti. Vzhledem ke značnému zájmu došlo k úpravám kurzů. Místo dvou dlouhodobých (15 lekcí) pořádáme čtyři běhy kurzů krátkodobých (v trvání 8 lekcí), rozlišených do dvou úrovní základní a pokročilé. Frekventantům jsme po ukončení kurzu umožnili zdokonalovat se a soustavně pracovat na PC ve vyhrazených odpoledních hodinách. Při nich jsou jim pomocí a radou k dispozici žáci devátých tříd. Tím se daří cíle projektu (získání praxe s PC a komunikace mezi generacemi) ještě rozšířit. Přenesení zkušeností realizace projektu na CMSPgŠaG Brno probíhá vzájemnými konzultacemi a návštěvami kurzu. Kurz je finančně podporován mezinárodním klubem SI Soroptimíst International Brno. 29. ledna 2004 Jméno a podpis ředitele a otisk razítka

4 Tisková zpráva pilotního projektu VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝUCE VV A HV Číslo rozhodnutí / Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Program Pilotní projekty SIPVZ č.j / Okruh B Implementace výukového softwaru na II. stupni ZŠ a víceletých gymnázií Název projektu Využití moderních technologií při výuce VV a HV Název školy Cyrilometodějská církevní ZŠ Adresa školy, web Lerchova 65, Brno, Ředitel školy Mgr. Zdeněk Strašák Poskytnutá dotace ,- Kč Anotace pilotního projektu (max. 10 řádek) Cílem projektu je rozšířením počítačových výtvarných technik obohatit výuku výtvarné, estetické a hudební výchovy. Umožnit žákům práci s technologiemi, které žáci upřednostňují. Ukázat žákům vzájemné vztahy mezi hudbou a kresbou. Z výtvarného hlediska bude využití moderních informačních technologií přínosem zvláště s ohledem na překotný vývoj informatiky. Projekt je zařazený do výuky v rámci předmětů informatika a výtvarná výchova. Přínosem je pro žáky oživení výuky, možnost vyjádřit se moderními prostředky, zajímavé výstupy a nadstandardní dovednosti, které mohou v budoucnu zúročit. Tisková zpráva (max. polovina stránky A4) Projekt Využití moderních technologií při výuce VV a HV byl zařazený do výuky v rámci předmětů informatika a výtvarná výchova. Pokrytí projektu dvěma hodinami týdně se ukázalo jako dostatečné. Projektu se zúčastnili všichni žáci osmých a devátých tříd (celkem 104). Žáci se naučili vytvářet prostorové objekty v perspektivě, upravovat tělesa do žádaného tvaru, vkládat a upravovat částice, sestavit objekty do požadované scény, pracovat s nastavením kamery a světla, vytvářet barevné kompozice, užít různé textury materiálu a struktury povrchů. Zdokonalili svůj cit pro práci s barvou a tvarem. S využitím těchto dovedností jsou již někteří žáci po shlédnutí video ukázek vytvořit jednoduchý krátký film. Na projekt může navázat individuální práce žáků v jednotlivých předmětech a ve volnočasových aktivitách. Přenesení zkušeností realizace projektu na CMSPgŠaG Brno probíhá vzájemnými konzultacemi a návštěvami kurzu. 29. ledna 2004 Jméno a podpis ředitele a otisk razítka

5 ZÁŘÍ Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole ŘÍJEN Den církevních škol SEIFEROS beseda s RNDr. J. Odstrčilem, ředitelem BiGy Brno 9. třídy LISTOPAD Beseda s Policií ČR 7. A,B Beseda s Policií ČR 8. A,B Připomínka výročí 17. listopadu II. stupeň Den CO okresní kolo soutěže BIBLE a MY PROSINEC Brněnští gajdoši Svatý Mikuláš I. stupeň Vánoční akademie Vánoční akademie Představení Vánoční akademie pro I. stupeň I. stupeň Vánoční sportovní den Představení Vánoční akademie pro II. stupeň I. stupeň Vánoční besídky ve třídách LEDEN ÚNOR Zápis žáků do 1. třídy V 1.A návštěva budoucích žáků z MŠ Všetičkova 1. A ŠD karneval ŠD Šachový turnaj školní kolo CHO Beseda o drogách Slavnost sv. Cyrila matematická miniolympiáda 4. tříd 4. A,B,C Beseda o drogách Pythagoriáda 7. tříd 7. A, B BŘEZEN Steve z Oregonu - beseda s písničkářem II. stupeň Beseda s příslušníky Městské policie - I. stupeň I. stupeň Beseda s příslušníky Městské policie - I. stupeň I. stupeň Beseda s příslušníky Městské policie - I. stupeň I. stupeň

6 DUBEN soutěž Já, básnička I. stupeň Týden Země návštěva studentů psychologie FF MU Beseda - Transgas třídy koncert KDH třídy Přehlídka chrámových sborů Krizový den KVĚTEN Absolventský koncert - pí Topilová Jazykové klání třídy Jazykové klání třídy Den otevřených dveří Skřivánek - soutěž I. stupeň Dramatický kroužek - Malá mořská víla Den dětí I. stupeň ČERVEN Den dětí II. stupeň Den dětí ŠD Schůzka s rodiči budoucích prvních tříd Návštěva dětí z Ugandy Testy SCIO CM SPgŠ - pohádky pro 1. a 2. třídy 1. a 2. třídy Představení dramatického kroužku "Malá mořská víla" Projekt Zdravé zuby 5. třídy Šplhoun roku - sál 1. třídy

7 ZÁŘÍ Kulturní, sportovní, duchovní a společenské aktivity uskutečněné ve škole Bloková výuka v Dlouhé Lhotě 8.B Kol, Hol Kamínky z Kamenky 8.A Technické muzeum 7.A Bře Dramat. kroužek - fara Dlouhá Lhota Edi ŘÍJEN LIPKA - vycházka městem Brnem 5.A Rou LIPKA - vycházka městem Brnem 5.B Raš LIPKA - vycházka městem Brnem 5.C Mag DDM Dornych - dopravní výchova 5.A,B,C Rou,Raš,Mag Radost - Malá mořská víla 4.A,B,C Kaz,Val,Kuč Kamínky z kamenky 8.B Kol Mahenova knihovna 5.odd. ŠD Mrk BVV - Invex 9.tř. Mac,Str CVČ Lužánky - Jiří Trnka 5.B Raš CVČ Lužánky - Jiří Trnka Mag DDM Dornych - dopravní výchova Rou Divadlo V - Červená Karkulka Hed,Hor,Crh Brigáda fara Dl. Lhota Janáčkovo div. - Čaroděj ze země OZ 3.A,B,C Maš,Gro,Ode Seznamovací výlet 6.A Koč,Str Divadlo V 2.A,B,C Zav,Šťa,Gre Radost - Rychlé šípy 5.A,B,C Rou,Raš,Mag DEV Lipka - Jak roste chléb 4.C Kuč LISTOPAD DDM Dornych - dopravní výchova 5.B Raš divadlo 7.A,B Kojenecký ústav 9.A Řeh CVČ Lužánky - Karel Čapek 7.B Edi florbalový turnaj - dívky 8. a 9. tř. Kol florbalový turnaj - chlapci 8. a 9. tř. Syp Veletrh středních škol florbalový turnaj Kol florbalový turnaj - chlapci tř. Kol DDM Dornych - dopravní výchova 5.C Mag PROSINEC Brněnské Vánoce Šťa,Kuč Florbalový turnaj - chlapci Kol CVČ Lužánky Edi Florbalový turnaj - starší dívky Kol

8 LEDEN florbal - finále - ml. žáci Kol CVČ Lužánky - Voláni divočiny 5.A Rou CVČ Lužánky - Volání divočiny 5.B Raš CVČ Lužánky - Volání divočiny 5.C Mag CVČ Lužánky - Václav Čtvrtek 2.A Zav CVČ Lužánky - Václav Čtvrtek 2.B Šťa Divadlo Polárka 7.A Edi Matemat. olympiáda 5. ročník Raš ÚNOR BŘEZEN DUBEN CVČ Lužánky - Jan Werich Nav Florbalový turnaj Kol DEV Lipka - Zimní spáči 1.A Hed DEV Lipka - Zimní spáči 1.A Hed DEV Lipka - Zimní spáči 1.C Crh okresní kolo D olympiády DEV Lipka - Dělají šaty člověka? 5.A Rou CVČ Lužánky - Volání divočiny 7.B Edi CVČ Lužánky - Turnaj brněnských ZŠ v šachu vybraní žáci HaPMK 2.B,C Šťa,Gre HaPMK 4.A,B,C Kaz,Val,Kuč Lipka - Výlet do Brna 7.A Dur CVČ Lužánky 1.A Hed městské kolo zem. olymp DEV Lipka - Výlet do Brna 7.B Řeh CVČ lužánky - Zdeněk Miler 1.B Hor CVČ Lužánky - Zdeněk Miler 1.C Crh HaPMK 3.A,B,C Maš,Gro,Ode CVČ Lužánky - Josef Lada 3.B Gro CVČ Lužánky - Rebelové 7.A Bře Miniolympiáda z matematiky - měst. kolo Bře Pythagoriáda - městské kolo Bře CVČ Lužánky 3.A Maš HaPMK 2.A Zav DEV Lipka - Náš les 3.A Maš CVČ Lužánky - Josef Lada 3.C Ode DEV Lipka - Náš les 3.A Maš CVČ Lužánky - Páni kluci 4.C Kuč CVČ Lužánky - Pan Tau 4.A,B Kaz, Val Divadlo V 1.A,B,C Hed,Hor,Crh Divadlo V - Červená Karkulka 2.A,B,C Zav,Šťa,Gre CVČ Lužánky 3.A,B Maš,Gro CVČ Lužánky 3.C Ode Matematická olympiáda DEV Lipka - Není odpad jako odpad 6.A

9 KVĚTEN CVČ Lužánky - Pan Tau 4.C Kuč Mahenova knihovna 1.A Hed Mahenova knihovna 1.B Hor Mahenova knihovna 1.C Crh Div. Polárka 7.B Edi DEV Lipka - Není odpad jako odpad 6.B Dka Mahenova knihovna 2.A Zav CVČ Lužánky - Ferda Mravenec 3.B Gro Mahenova knihovna 2.B Šťa Dalešice 9.A,B Dur,Mac div. Radost - Pošťácká pohádka 3.A,B,C Maš,Gro,Ode IV. setkání redakcí šk. časopisů Edi Mahenova knihovna 2.C Gre kopaná ZŠ Svážná Kol DEV Lipka - Kavky 5.C Mag Mahenova knihovna 3.A Maš Mahenova knihovna 3.B Gro DEV Lipka - Kavky 5.C Mag CVČ Lužánky 3.B Gro Mahenova knihovna 3.C Ode HaPMK - Zvířata a hvězdy ŠD Mahenova knihovna 2.B Šťa CVČ Lužánky - Kruh 4.A,B Kaz, Val Mahenova knihovna 4.A Kaz Mahenova knihovna 4.B Val DEV Lipka - Život na vesnici 2.A Zav HaPMK 5.A,B,C Rou,Raš,Mag Mahenova knihovna 4.C Kuč konference Moderní škola Str CVČ Lužánky - Kruh 4.C Kuč Fara Dl. Lhota ŠD Mrk DEV Lipka - Kavky 5.B Raš Mahenova knihovna 5.A Rou Mahenova knihovna 5.B Raš DEV Lipka - Život na vesnici 2.B Šťa Dukovany 9.A,B Mac, Dur Mahenova knihovna 5.C Mag DEV Lipka - Život na vesnici 2.C Gre DEV Lipka - Růženin lom 9.A Řeh A,B - zájezd do Prahy 9.A,B Řeh DEV Lipka - Náš les 3.B Gro Olympiáda AJ Vranov u Brna 3.B Gro Z RVP do ŠVP s AZŠ a PAU Str První svaté přijímání našich žáků ČERVEN Mahenova knihovna 5.C Mag Mahenova knihovna 5.B Raš DEV Lipka - Náš les 3.C Ode

10 Technické muzeum 5.A,B,C Rou,Raš,Mag CVČ Lužánky - H. Ch. Andersen 6.A,B Kab DEV Lipka - Jak rose chléb 4.A Kaz Exkurze do pivovaru Černá Hora 9.A Hol Technické muzeum 4.A,B,C Kaz,Val,Kuč Školení DPH Pav CVČ Lužánky - Zdeněk Svěrák 9.A Kab DEV Lipka - Jak roste chléb 4.B Val Biásek - Macourek, Born 3.B Gro Fara Dl. Lhota 9.B Šir

11 Soutěže pořádané ve škole školní turnaj v šachu soutěž "Já básnička" pořadí třída ročník pořadí 1. Václav Ondračka 2.B I. 1. Tereza Šmahelová 2. Milan Slanina 9.B 2. Jiří Vejmělek 3. Jakub Škrdlík 9.B 2. František Brothánek 4. Daniel Sapák 6.B 2. Petr Zuziak 5. Václav Brych 8.A 3. Dominika Ševelová 6. Jan Nečas 8.B 3. Veronika Zaplatilová 7. Jiří Březina 5.B II. 1. Kateřina Buchtová 8. Pavel Skalský 9.B 2. Jana Rotscheinová 9. Martin Kuna 8.A 3. Karel Kallab 10. Lukáš Jakubíček 9.A III. 1. Filip Vlček 11. Josef Zvěřina 6.A 2. Kamila Pinková 12. Martin Vaněk 4.A 3. Petra Štrynclová 13. Marian Bednařík 8.B IV. 1. Kristýna Zezulová 14. Jan Procházka 5.B 2. Luboš Pospíšil 15. Jaroslav Dolejš 8.A 3. Jana Tulková 16. Mikuláš Urbánek 5.A V. 1. Kristýna Vaňková 17. Ondřej Veselý 6.B 1. Mikuláš Urbánek 18. Ondřej Pojzl 7.B 2. Marie Loubová 19. Luboš Pospíšil 4.A 3. Tullia Reucci 20. Tomáš Pala 5.A 21. Ondřej Kozel 5.C zvláštní ocenění 22. Vojtěch Mikeška 4.C Marie Brothánková 23. Markéta Mynaříková 3.B 24. Ludmila Kiktová 4.C školní kolo dějepisné olympiády soutěž "Skřivánek" 1. Zdeněk Kubík 9.B I. 1. Pavlína Suchomelová 2. Veronika Liškutinová 9.B 1. Tereza Šmahelová 3. Martin Prax 8.B 2. Sára Sládková 4. Lena Mikušová 8.A 3. David Novák 5. Barbora Kopecká 9.B II. 1. Ester Kyselková 6. Lenka Matysová 8.A 2. Karel Kallab 7. Ondřej Henzl 8.B 3. Anežka Balabánová 8. Milan Slanina 9.B III. 1. Dominik Levíček 9. Martin Holuša 9.B 1. Kamila Pinková 2. Vojtěch Otruba 3. Petr Prokš IV. 1. Kristýna Zezulová 2. Kristýna Kepáková 3. Luboš Pospíšil V. 1. Eva Odstrčilová 2. Michaela Hájková 3. Václav Čížek

12 Účast žáků v olympiádách a mimoškolních soutěžích Matematická olympiáda pro 5. ročníky okresní kolo (celkem 149 zúčastněných) Březina Jiří 1. místo 3 žáci Komprdová Zuzana 4. místo 22 žáci Otrubová Barbora 4. místo 22 žáci Egerlová Veronika 8. místo 21 žák Kozlová Veronika 8. místo 21 žák Nekuža Karel 8. místo 21 žák Frélich Zdeněk 10. místo 8 žáků Široká Zdislava 11. místo 11 žáků Okresní kolo zeměpisné olympiády okresní kolo kat A Michalová Alžběta místo 36 zúčastněných kat B Slezák Prokop 30. místo 34 zúčastněných kat C Komárek Karel místo 39 zúčastněných Okresní kolo olympiády v AJ okresní kolo (celkem 50 zúčastněných) Komprdová Zuzana místo Lásková Barbora 10. místo Reucci Tullia 13. místo Turnaj brněnských ZŠ v šachu (celkem 97 zúčastněných) Ondračka Václav 3. místo Pozn.: 2. ročník! Škrdlík Jakub 18. místo Slanina Milan 25. místo Vaněk Martin 35. místo Sapák Daniel 37. místo Okresní kolo dějepisné olympiáda okresní kolo (celkem 48 zúčastněných) Kubík Zdeněk 47. místo Pythagoriáda 6. ročník (celkem 69 zúčastněných) Gašo Milan 5. místo 12 žáků Pythagoriáda 7. ročník (celkem 123 zúčastněných) Novotný František 8. místo 28 žáků Matematická miniolympiáda 4. tříd - městské kolo (celkem 622 zúčastněných) Kepáková Kristýna 3. místo 14 žáků Kiktová Ludmila 6. místo 44 žáci Toman Filip 6. místo 44 žáci Tuček Marek 6. místo 44 žáci Juránek David 7. místo 50 žáků Karpilovsky Mark 7. místo 50 žáků Vácha Ondřej 7. místo 50 žáků Kročová Klára 178. místo Regionální kolo soutěže "Bible a my" Stupka Martin 4. místo Woffová Iveta 5. místo

13 Čerpání dotace MŠMT v kalendářním roce 2003

a) Materiální a prostorové vybavení

a) Materiální a prostorové vybavení VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2003 / 2004 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně).

d) (údaje k 27. 6. 2003) Během roku odešlo 7 žáků (2 z prvního a 5 ze druhého stupně). VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2002/2003 I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova

Více

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2.

Počet žáků na třídu. V 6. - 9. ročníku se vyučuje volitelný předmět Etická výchova, povoleno MŠMT ze dne 21. 4. 1992, čj. 16 934/92-2. VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8

Počet tříd Celkový počet žáků. Počet žáků na učitele 1. stupeň 15 360 24,0 23,69 2. stupeň 8 210 26,3 13,68 Celkem 23 570 24,8 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2001/2002 Základní charakteristika školy a) Název školy: Cyrilometodějská církevní základní škola Lerchova 65,

Více

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65

1.1 Název: Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno, Lerchova 65 VÝROČNÍ ZPRÁVA CYRILOMETODĚJSKÁ CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LERCHOVA 65, BRNO 602 00 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 3. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2007/2008 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Výroční

Více

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy

Obsah V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. FINANČNÍ PROSTŘEDKY VIII. A) Údaje o poradenských pracovnících školy I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY II. III. IV. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE VI. VII.

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2008/2009 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Výroční

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2006/2007 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 Výroční

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 2 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed Výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2010/2011 1 Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 2 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Obsah Část

Více

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Brno září 2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007-2008 - 1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2007 2008 4 Učební plány 5 Školní vzdělávací program 8 Zaměstnanci

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2013/2014 Obsah Obsah... 2 I. Úvodní informace... 3 Celková kapacita školy: 480 žáků... 5 II.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10 NAD PŘEHRADOU 469 1. 12. 1999 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠK. ROK 2008/2009 ZŘIZOVATEL: MČ PRAHA 15, BOLOŇSKÁ 478/1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 394/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16847/96-2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘINY-JIH VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Obsah I. Statistická část...str. 3 II. Textová část.........str. 15 1. Přesný název školy, zařazení do sítě....str.

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 (dále jen škola) je

Více

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, 602 00 Brno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah Obsah... 2 I. Úvodní informace... 3 II. Přehled tříd ve školním roce 2012/13...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více