Základní škola a mateřská škola Brtnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brtnice"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok Program práce školy schválen na pedagogické radě Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy

2 VIZE 1. Komunitní škola - zapojujeme se do života našeho města, pořádáme kulturní akce pro rodiče Škola otevřená v rámci obce: - nabízí své prostory tělocvičny, hřiště, učebny, počítače, internet - využívá okolí - knihovna, muzea, podniky, příroda, historické památky, divadla, spolupráce s MÚ - snaží se svou obec zviditelnit - účast ve sportovních, výtvarných a jiných soutěžích 2. Kladný vztah dětí k celoživotnímu vzdělávání: snažíme se o vytváření pozitivní a příjemné atmosféry ve škole 3. Rozvoj osobnosti dětí: vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, oceňování kulturních hodnot, sebepoznání a pružnému přizpůsobování změnám, k ochraně životního prostředí a k respektování druhých

3 ÚKOLY ŠKOLY 1. Zlepšit spolupráci s rodiči spolupracovat se Školskou radou a Sdružením rodičů 2. Zlepšit klima školy - pokračování práce žákovského parlamentu - spolupráce s MŠ -,,Poznej svého kamaráda - otevřená komunikace - týmová spolupráce - partnerské vztahy při výchově a vzdělání - korigování hrubého a nekultivovaného chování 3. Využívat při práci výpočetní techniku 4. Podporovat zdravý životní styl 5. Vychovávat kulturního člověka - proškolit co největší počet pedagogických pracovníků podle jejich oborů a zakoupených výukových programů - využívat při výuce počítačové pracovny - Školní mléko - Ovoce do škol ( roč.) - pitný režim - sportovní vyžití během přestávek - relaxační koutky na chodbách, ve třídách i na nádvořích - volnočasové aktivity - relaxační chvilky ve vyučovacích hodinách - návštěvy kvalitních filmových představení, divadelních her systém od 1. ročníku do 9. ročníku - výchova vkusu výzdoba školy, tříd účast na výtvarných soutěžích a výstavách 6. Zajistit aktivity žáků směrem k veřejnosti - vystoupení žáků na veřejných akcích - podporování činností místních spolků a občanských sdružení, které pracují s mládeží - zasílání příspěvků do Brtnického zpravodaje a Jihlavských listů - vydávání školního časopisu - tvorba www stránek a jejich pravidelná aktualizace - účast na přehlídkách a soutěžích

4 - pořádání vlastních školních akcí pro veřejnost SEZNAM PŘÍLOH I. Organizace II. Celoroční plán činnosti ŠD III. Další vzdělávání pedagogických pracovníků IV. Termíny V. Návrh besed, přednášek, akcí VI. Materiálně technické zabezpečení VII. Plány předmětových týmů

5 I. Organizace Základní škola s 9 postupnými ročníky, 2 oddělení ŠD Ředitelka: Mgr. Blanka Čerklová Zást. řed.: Mgr. Alena Cahová Na I. stupni je 132 a na II. stupni 95 žáků. Celkem je na škole 227 žáků. Třída Počet žáků Třídní učitel I. 27 Veronika Dostálová II. 30 Mgr. Jana Svěráková III. 20 Mgr. Dagmar Baráková IV. 23 Taťána Antonova V. 32 Mgr. Dana Svobodová VI. 27 Mgr. Filip Coufal VII. A 19 Mgr. Zdeněk Valenta VII. B 16 Bc. Rabah Attaf VIII. 19 Mgr. Marcela Pešová IX. 14 Mgr. Hana Křížová Netřídní učitelé: Mgr. Lukáš Válka 22 hodin úvazku Mgr. Eva Šlejtrová - 14 hodin úvazku Mgr. Eva Matějíčková 8 hodin úvazku Vychovatelky ŠD: p.vych. Ivona Indrová ved. vych. 25 hod. p.vych. Jindra Navrátilová 30 hod.

6 Rozdělení funkcí: výchovný poradce metodik prevence ICT koordinátor WWW stránky koordinátor ŠVP pro I.st. koordinátor ŠVP pro II.st. koordinátor EVVO - Mgr. Jana Svěráková - Mgr. Zdeněk Valenta - Mgr. Zdeněk Valenta - Mgr. Lukáš Válka - Mgr. Alena Cahová - Mgr. Lukáš Válka - Jindra Navrátilová Správa kabinetů a pracoven: kabinet Čj žák. knihovna II.st. občanská výchova anglický jazyk dějepis matematika a chemie tělocvična, kab. Pč, Př zeměpis německý a ruský jazyk těles. výchova příručky I. a II. stup. pěst. pr. Vv, pracovna Vv kuchyňka dílny žák. knihovna I. stup. učitelská knihovna kabinet A kabinet B kabinet C kabinet ŠD fyzika, AT pracovna Fy, Ch a Př multimed. pracovna pracovna Aj pracovna Ov a dyslexie interakt. tabule I. st. interaktivní tabule II. st. interaktivní tabule I. - Mgr. Eva Šlejtrová - Mgr. Eva Šlejtrová - Mgr. Jana Svěráková - Bc. Rabah Attaf - Mgr. Marcela Pešová - Mgr. Hana Křížová - Mgr. Filip Coufal - Mgr. Marcela Pešová - Bc. Rabah Attaf - Mgr. Marcela Pešová - Mgr. Alena Cahová - Mgr. Eva Matějíčková - Mgr. Dana Svobodová - Mgr. Dana Svobodová - Mgr. Zdeněk Valenta - Mgr. Dagmar Baráková - Jindra Navrátilová - Veronika Dostálová - Mgr. Dagmar Baráková - Taťána Antonova - Ivona Indrová - Mgr. Zdeněk Valenta - Mgr. Zdeněk Valenta - Mgr. Lukáš Válka - Mgr. Lukáš Válka - Mgr. Jana Svěráková - Taťána Antonova - Mgr. Lukáš Válka - Jindra Navrátilová

7 učebnice I. stup. - Mgr. Dana Svobodová učebnice II. stup. - Mgr. Jana Svěráková Povinně volitelné předměty: chemická praktika biologická praktika německý jazyk anglický jazyk 2 informatika Mgr. Zdeněk Valenta Mgr. Eva Matějíčková Bc. Rabah Attaf Mgr. Lukáš Válka Mgr. Zdeněk Valenta, Mgr. Lukáš Válka Nepovinné předměty: náboženství Mgr. Petr Balát Zájmové kroužky: Vyučující Název kroužku Den, hodina Roč. Mgr. A. Cahová, J. Svěráková Dopravní dle potřeby Mgr. J. Svěráková Horácké divadlo dle programu J. Navrátilová Vaření a ruční práce středa ŠD J. Navrátilová Keramický pondělí, úterý 1. 8., ŠD Mgr. J. Svěráková Dyslektický pondělí 5. Mgr. J. Svěráková Dyslektický úterý Bc. R. Attaf Francouzský jazyk středa T. Antonova Ruský jazyk bude upřesněno 7. Mgr. D. Baráková Dramatická výchova bude upřesněno 3. Ing. Z. Vyoral, Mgr. M. Pešová Minivolejbal úterý, pátek Konrád Petr Bojové umění středa 1. 9.

8 Spolupráce: Sokol zapůjčujeme zdarma tělocvičny pro cvičení našich žáků. II. Plán činnosti ŠD Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci dětí po vyučování. září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: - seznámení s vnitřním řádem ŠD, poučení dětí o dodržování bezpečnosti při všech činnostech - naše škola, družina, město, bezpečná cesta do školy a po jejím okolí (seznámení se školou, na vycházkách využívání prvků dopravní výchovy, malujeme naše okolí) - chutě a barvy podzimu (ochutnávka ovoce a zeleniny, vitamíny, malujeme a modelujeme ovoce a zeleninu, sbíráme listí, tvary, zbarvení, poznáváme stromy podle listí, výtvarné činnosti s využitím nasušeného listí, pozorování změn počasí) - připravujeme se na zimu (výroba zvířátek z přírodních materiálů, jak pomůžeme zvířátkům přečkat zimu) - návštěva Městské knihovny v Brtnici (čtení ukázek z dětských knih, poznávání autorů a ilustrátorů) - Vánoce se blíží (činnosti zaměřené na vánoční svátky, výroba drobných dárků, přáníček, zpívání koled, vypravování o tradicích) - výroba dárků k zápisu do 1. tříd - krmení ptáčků - pololetní turnaj ve vybíjené - hry na sněhu a se sněhem (vyšlapávané obrazy, stavění sněhuláků) - masopustní tradice (vypravování, výroba masek) - Měsíc knihy (návštěva Městské knihovny, čtení, soutěže) - Velikonoce (malování kraslic, výroba velikonočních pohlednic, zvířátek) - změny počasí (vycházky) - Měsíc bezpečnosti (výtvarné činnosti s dopravní tématikou, pravidla pro chodce a cyklisty) - účast v atletické soutěži v Pacově - účast v okresním kole vybíjené - den matek (výroba dárků a přáníček) - prázdniny se blíží (sportovní soutěže, správné chování v přírodě i na veřejnosti, znalost pravidel společenského chování, pozdrav,

9 umět naslouchat i odpovědět) - taneční vystoupení na konci škol. roku Plán činnosti školní družiny na rok Září: Sprintérský dvojboj v Třebíči Běhej, skákej, házej! ( atletický trojboj v Třebíči ) Zahájení činnosti jednotlivých kroužků při školní družině Říjen: Sportovní soutěž Zdatný prvňáček ( člunkový běh, skok do dálky z místa, dřepy za minutu ) Běh Libušiným údolím ( přespolní běh v Třebíči ) Den zdravé výživy Listopad: Podzimní školní turnaj ve vybíjené ( smíšená družstva ) Návštěva Městské knihovny v Brtnici Halové atletické závody Třebíč Výroba vánočních dárků na prodej Prosinec: Zdobení vánočního stromku v knihovně v Brtnici Zdobení květináčů po Brtnici ( vánoční výzdoba ) Leden: Novoroční školní turnaj ve florbale Výroba dárků pro budoucí prvňáčky Příprava na akademii Únor: Masopustní karneval ŠD Závod ve skoku vysokém - Třebíč Příprava na akademii Březen: Odpoledne v knihovně, čtení, soutěže Halové atletické závody Třebíč Příprava na akademii Duben Školní turnaj ve florbale Návštěva velikonoční výstavy v Domě Valdštejnů Běh Lorenzovými sady Třebíč Výroba dárků ke Dni matek Příprava na akademii Květen

10 Okresní kolo ve vybíjené v Jihlavě Atletické závody v Třebíči Běhej, skákej, házej! Družinová noční škola Červen Skáču, skáčeš, skáčeme školní závody ve skoku do dálky Sprinterský dvojboj - Třebíč

11 III. Další vzdělávání ped. pracovníků DVPP bude nadále probíhat podle dlouhodobého plánu a v letošním roce budeme opět podporovat zejména školení k Rámcovému vzdělávacímu plánu a tvorbě Školního vzdělávacího plánu. Učitelům bude umožněno vzdělávání podle jejich aprobace, zájmu a nabídky vzdělávacích institucí tak, aby podporovalo práci na ŠVP. Mgr. Lukáš Válka se kromě zdokonalování v anglickém jazyce bude věnovat získávání znalostí na podávání projektů z fondů EU. I nadále bude vedení zajišťovat v době studijního volna úkoly pro individuální studium, poskytovat podklady a rozšiřovat nabídku učitelské a příručních knihoven o odbornou a pedagogickou literaturu (nakladatelství Portál, Raab, Kafomet, Učitelské listy, Moderní vyučování, Informatorium, )

12 IV. Termíny Pedagogické rady: úvodní hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za II. čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za IV. čtvrtletí Provozní porady: dle potřeby - nejméně 1krát za měsíc, většinou v 1. týdnu měsíce - termíny včas oznámeny v časovém programu na jednotlivé měsíce schůzky I. stupně úterý ve hod. schůzky II. stupně čtvrtek ve hod. Schůze sdružení rodičů: plenární schůze, HV SR třídní schůzky, HV SR informační odpoledne třídní schůzky, HV SR informační odpoledne Celoškolní termínované akce: Zdobení stromků Vánoční jarmark vánoční besídky ve třídách Den Země květen 2015 Oslavy 30. výročí otevření školy Dětský den projektový den

13 Sportovní den školy V. Návrh besed, přednášek, akcí Školní akce 2014/2015 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen projekt - Přírodovědné bádání - gymnázium Jihlava tř. výtvarná soutěž na téma - Morový průvod tř. Běhej, skákej, házej - atletický trojboj Třebíč I. st. sprintérský dvojboj Třebíč I. st. beseda Nicholas Winton tř. zapojení v rekordu čtení I. st. přírodovědná vycházka 2. tř tř. Projekt- Zdravá výživa I. st. bloková výuka prvouky v přírodě tř. Úřad práce Jihlava 9.tř. dopravní hřiště 4. tř. abonentní představení HD tř. sportovní soutěž - Zdatný prvňák beseda se spisovatelkou Michaelou Burdovou tř. přespolní běh Třebíč návštěva SŠ Třešť 9. tř. spolupráce s Moravskou galerií halové atletické závody Třebíč plavání 3. tř. školní turnaj ve vybíjené p. Hořák - zvířata tř. vánoční dílny I. stupeň zdobení vánočních stromků tř., ŠD zdobení květináčů vánoční trhy předvánoční Vídeň tř. karneval I. stupeň bloková výuka Tv na sjezdovce I. + II. stupeň výukové hodiny v ZOO Jihlava roč. Muzeum Vysočiny Jihlava tř. závod ve skoku vysokém Třebíč I. st. velikonoční dílny tř. lyžařský kurz tř. dopravní hřiště 4. tř. Horácké divadlo - velká scéna Princ Bajaja roč. Horácké divadlo - malá scéna O perníkové chaloupce 1. tř. halové atletické závody Třebíč Den Země tř. dopravní soutěž tř. běh Lorenzovými sady Třebíč I. st. projekt - Čistota ovzduší v Brtnici II. st. výlety tř. pasování na čtenáře 1.tř. plavání tř. 30. výročí otevření školy

14 Červen Běhej, skákej, házej - atletický trojboj Třebíč I. st. okresní kolo ve vybíjené 5. tř. úpravna vody, ČOV - 8. tř. sportovní den II. st. ozdravný pobyt v Chorvatsku tř. sprintérský dvojboj Třebíč I. st. Den dětí pro MŠ tř. Vodní ráj Jihlava - Den dětí I. stupeň V průběhu roku: prezentace na www školy průběžná účast v soutěžích exkurze vyplývající z výuky výlety a vlastivědná putování představení dle nabídky jihl. divadel předplatné do Horáckého divadla (II. stupeň) vzdělávání v práci s počítačem a internetem Mgr. Lukáš Válka všichni vyuč. všichni vyuč. všichni vyuč. I. stupeň Mgr. Jana Svěráková všichni vyuč. zdrav. projekty: - Dospívání - 8., 9. ročník - Čas proměn - 6., 7. ročník - Zdravé zuby - I. stupeň projekt třídění odpadů, sběr plast. víček, EKOHRANÍ exkurze do místních provozoven - ZD, ČOV, Snaha, akce,,poznej svého kamaráda (v rámci prevence proti šikaně) - MŠ a II. stupeň

15 VI. Materiálně technické zabezpečení 1. Údržba školy: - budou prováděny drobné opravy v prostorách školy - větší opravy (výměna podlahových krytin v kmenových třídách II. stupně) budou průběžně prováděny během školního roku dle finančních možností - dokončení prací na připojení kabinetů a pracoven k internetu a poč. síti školy, připojení I. stupně 2. Vybavení pomůckami a didaktickou technikou: - postupné rozšiřování fondu učebnic a učitelské knihovny - postupné doplňování sad četby do knihovny I. a II. stupně - doplňování videotéky a fonotéky - nákup výukových počítačových programů a DVD médií - vyučovací pomůcky podle požadavků předmětových týmů a správců jednotlivých pracoven a kabinetů - podle možností nákup nových počítačů, skenerů, tiskáren a DVD přehrávačů 3. Ekonomický provoz školy: - aktualizace programů na zpracování účetnictví

16 VII. Plány předmětových týmů Plán předmětového týmu I. stupeň: předseda týmu: Mgr. Alena Cahová členové týmu: Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Jana Svěráková, Taťána Antonova, Mgr. Dagmar Baráková, Veronika Dostálová, p. vych. Ivona Indrová, p. vych. Jindra Navrátilová Plán činnosti: Září Výtvarná soutěž téma: Morový průvod v Brtnici ročník Přírodovědná vycházka 2. tř. Říjen Bloková výuka prvouky v přírodě ročník Projekt Zdravá výživa ročník Listopad Vánoční dílny Příprava na zdobení vánočních stromků Prosinec Vánoční dílny + trhy Zdobení stromků Leden Karneval Příprava na den otevřených dveří Únor Bloková výuka TV na sjezdovce, hřiště bruslení Příprava na den otevřených dveří (30. výročí otevření školy) Březen Návštěva knihovny Jarní dílny Příprava 1. tř. pasování na čtenáře Příprava na den otevřených dveří Duben

17 Den Země Květen Den otevřených dveří Pasování na čtenáře 1. tř. Červen Školní výlety Den dětí Vodní ráj Další úkoly: 1. divadla v průběhu roku dle nabídek 2. využívání odborných časopisů a knih 3. individuální vzdělávání 4. práce na počítačích 5. organizace zájezdů na různá kulturní představení 6. spolupráce s místní knihovnou

18 Plán předmětové komise jazyků: předseda týmu: Mgr. Lukáš Válka členové týmu: Mgr. Eva Šlejtrová, Mgr. Blanka Čerklová, Bc. Rabah Attaf, Mgr. Marcela Pešová, Mgr. Dana Svobodová, Mgr. Jana Svěráková Plán činnosti: 1. Vedení žáků k rozvoji kultivovaného projevu: a. mluveného b. psaného 2. Poskytnutí modelových situací pro rozvíjení komunikačních dovedností žáků. 3. Akceptace a pomoc dětem se specifickými poruchami učení (více ústního zkoušení, doplňovačky, zohlednění při jakémkoliv písemném projevu atd.). 4. Vypracování IVP pro žáky 6. třídy dle doporučení PPP. 5. Rozvoj kulturního cítění žáků návštěvou vybraných kulturních akcí. 6. Výchova zaměřená proti extremismu. 7. Spolupráce s místními institucemi (knihovna, muzeum, Rodný dům JH). 8. Využívání multimediální techniky v hodinách (audio a video nahrávky). 9. Výuka pomocí interaktivní tabule a zapojení DUMů (digitálních učebních materiálů) do výuky. 10. Využívání jazykové laboratoře při výuce cizích jazyků. 11. Tvorba a prezentace projektů za pomoci ICT. 12. Vedení absolventských prací. 13. Příprava na: a. přijímací zkoušky b. žákovské olympiády 14. Prezentace školy a prací žáků: a. Brtnický zpravodaj b. www stránky školy

19 c. nástěnky 15. Pravidelné schůzky s kolegy kvůli aktuálním výchovně vzdělávacím problémům. Akce zařazené do plánu školy: 1. abonentní představení HDJ 2. návštěva Muzea Vysočiny 3. spolupráce s Moravskou galerií 4. spolupráce s knihovnou besedy 5. exkurze a besedy v rámci kariérového poradenství 6. návštěva předvánoční Vídně

20 Plán předmětové komise přírodních věd: předseda týmu: Mgr. Hana Křížová členové týmu: Mgr. Zdeněk Valenta, Mgr. Marcela Pešová, Mgr. Filip Coufal Mgr. Eva Matějíčková Plán činnosti: 1. Kultivovaný projev žáků /mluvený i psaný/. 2. Environmentální cítění žáků /zušlechťování životního prostředí/. 3. Rozvíjet sepětí s přírodou. 4. Rozvíjet fyzickou zdatnost žáků. 5. Spolupráce s místními institucemi /knihovna, muzeum/. 6. Pravidelné návštěvy ČOS, ZOO Jihlava 7. Využívání multimediální techniky v hodinách / audio a video nahrávky/. 8. Výuka pomocí interaktivní tabule. 9. Využívání digitálních učebních materiálů. 10. Tvorba projektů v rámci životního prostředí výstavy škola, knihovna. 11. Příprava na absolventské práce. 12. Příprava na přijímací zkoušky a žákovské olympiády. 13. Prezentace školy a prací žáků: Zpravodaj, www stránky školy, nástěnky, výstava v knihovně. Akce zařazené do plánu školy: 1. Výukové hodiny v ZOO Jihlava /5. 9. roč./ 2. Návštěva ČOV a vodárny v Brtnici 8.roč. 3. Spolupráce s pracovnicemi knihovny a muzea Brtnice 4. Návštěva muzea v Jihlavě expozice zvířat, květena Jihlavska /5. 9. roč./ 5. Vycházky do přírody poznávání stromů a rostlin

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2015 2016 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2016 2017 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2016 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2017 2018 Program práce školy schválen na pedagogické radě 29. 8. 2017 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni

Ekosystém les vycházka 6.,7.tř. Vocílková B.,Jakešová Ptáci Výukový program Ikaros žáci školy všichni Roční realizační plán EVVO pro školní rok 2013/2014 Měsíc Název akce/téma Forma Cílová skupina Akci koordinuje Návaznost na oddíl A, dlouhodobý a dílčí cíl Září Integrace environmentální výchovy do jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné),

Termíny konání pedagogických rad a konzultací : 11.9.2012 v 15.00 - úvodní třídní schůzky (společné), Celoroční plán na školní rok 2012-2013 - stěžejním cílem je udržet, popř. zvýšit stávající dobrou úroveň výsledků vzdělávání žáků, - vést žáky k ohleduplnému chování k dospělým a k sobě navzájem, - vést

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013

Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Přehled akcí ve školním roce 2012/2013 Září 2012 3. 9. Slavnostní zahájení nového školního roku 2012/2013 6. 9. Přírodovědná vycházka do okolí školy 1. ročník 7. 9. Filmové představení Tady hlídám já 7.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014

Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 Akce školy v období: 01.09.2013-30.06.2014 03.09.2013 Út Škola v pohodě-ii.a,ii.b 04.09.2013 st Celoroční projekt ABECEDA CHOVÁNÍ 5.A 05.09.2013 Čt - Zkoušky na plavčíky - 4.B 06.09.2013 pá Dopoledne her

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Základní škola Vítějeves Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Ing. Magdalena Lidmilová Schválila: Mgr. Vlasta Datinská Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle programu

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 1.A 1.B 1 2 3 4 5 S Chv Chování 51 - - - - - Cj Český jazyk a literatura 47 3 - - - 1 5 1.6 M Matematika 48 1 1 - - 1 5 1.6 Hv Hudební výchova 51 - - - - - Vv Výtvarná výchova 51 - -

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160. Přehled akcí (Školní rok 2012/2013) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřichův Hradec II, Janderova 160 Přehled akcí (Školní rok 2012/2013) Výstavy: 1) Vánoční (prosinec 2012) a velikonoční ( 19. 22.03.2013) výstava na Baráčnické rychtě (1.stupeň + ŠD) 2)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 1. st Mgr. Dana Havlová 2. st. Mgr. Markéta Husáková PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝCHOVY A OSVĚTY šk.. r.. 2014/2015 Základní cíl: zvýšení ekologického vědomí žáků Hlavní úkoly a opatření: - předávání znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 213/14 zpracováno dne: 29.8.214 1.A 1.B Chv Chování 49 - - - - 49 1. Cj Český jazyk a literatura 45 4 - - - 49 1.82 M Matematika 46 3 - - - 49 1.61 Hv Hudební

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov č.j.: ZS-MSMecin/350/14 s.z.: ZN/67/ZS-MSMecin/14 P L Á N P R Á C E Š K O L Y N A Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků k 1. 9. 2014: 115

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE

PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE PLÁN PRÁCE A PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ ROK 013/014 Sestavili: Aleš Trojánek, Marcela Zralá Vydalo Gymnázium Velké Meziříčí v říjnu 013 pro vnitřní potřebu. Návrh obálky: Jan Chmelíček Tisk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 29/ zpracováno dne: 28.. 2. Chv Chování 6 Čj Český jazyk a literatura 5 M Matematika 6.88 Tv Tělesná výchova 6 Pu Prvouka 6.25 Pc Pracovní činnosti 6 Vv Výtvarná

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na školní rok 2012/2013 plán Evvo základní škol a Mateřské škol G. A. Lindnera Rožďalovice na

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled 1. ročníku 2. pololetí školního roku 215/16 zpracováno dne: 8. 9. 216 1.A 1.B 1.C Chv Chování 55 - - - - 55 1. Cj Český jazyk a literatura 53 2 - - - 55 1.36 M Matematika 53 2 - - - 55 1.36 Hv

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016

Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 506/15 vlastní V Kačici dne 21. 10. 2015 Roční plán práce pro ZŠ Kačice na školní rok 2015/2016 - pokračovat ve stávajícím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, Brtnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Školní rok 2015/2016

Školní rok 2015/2016 Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE INTERNÁT Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Dagmar Luxová vedoucí vychovatelka INTERNÁT Celoroční plán práce 2015/2016 2 Ú V O D Internát

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy

KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy KONCEPCE EVVO A. Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO, jak se k nim dospělo a jak byly zapracovány do dokumentů školy 1 Obecná charakteristika školy a okolí 2 Ekologická výchova v dosavadní činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Uhelná Příbram 582 45 Uhelná Příbram 112 Ředitelka: Mgr. Dana Smutná telefon: 569 644 229 e-mail: zakladniskola@uhelnapribram.cz Zřizovatel: Městys Uhelná Příbram 582 45

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2013/2014 Podklady pro práci: Předmět environmentální výchova se vyučuje druhým rokem v devátém a v pátém ročníku. Tento předmět vyučuje koordinátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, Brtnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 2015 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy:

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více