Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů."

Transkript

1 Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných učeben: učebnu přírodovědných předmětů, informatiky I. a II., hudební výchovy, výtvarné výchovy, cizích jazyků, pracovních činností (dílny), keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku a cvičný byt. Čtyři učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, dataprojektory, interaktivními tabulemi a notebooky s možností připojení na internet. Výuka Tělesné výchovy probíhá v tělocvičně a na hřišti s umělým povrchem v blízkosti školy. Školní družina má 3 oddělení se 81 žáky. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Od roku 1995 se u nás na škole otevíraly šesté výběrové třídy určené pro žáky s hlubším zájmem o Matematiku a Informatiku. Od letošního školního roku jsme toto zaměření rozšířili ještě o další dva hlavní předměty a to Český jazyk a Anglický jazyk. Vznikly tak třídy se studijním zaměřením, které nabízí zájemcům získání kvalitních znalostí a dovedností nejen v těchto profilových předmětech. Tyto třídy navštěvují žáci ze spádové oblasti, ale také z celého Brna i okolí. Tomu odpovídá i úroveň tříd. I když jsou žáci klasifikováni jen za základní učivo, určené osnovami, pronikají do jednotlivých témat mnohem hlouběji a učí se rychlejším tempem. Podle nového ŠVP, který si naše škola vytvořila, mají žáci výběrových tříd mezi povinnými předměty mimo jiné také Seminář z matematiky, ve kterém jsou probírány náročnější, zajímavé a netypické kapitoly matematiky. Žáci tříd se zaměřením se pravidelně účastní matematických soutěží - mezinárodní matematické soutěže Klokan, Matematické olympiády a Pythagoriády a každoročně se mohou pochlubit řadou pěkných umístění v městských i vyšších kolech. Všechny účasti v matematických soutěžích jim také přinášejí body do celoroční soutěže Nejlepší matematik školy.

2 Všichni žáci od čtvrtého ročníku mají možnost účastnit se výuky Informatiky. Žáci a 9. tříd mají tento předmět řazen již mezi předměty povinné díky ŠVP. Žáci 8. ročníku mají možnost pracovat s počítači formou povinně volitelného předmětu. Nyní je Informatika vyučována ve dvou počítačových učebnách. První učebna disponuje celkem 15 počítači určenými pro žáky (konfigurace: INTEL Dual Core 2,7GHz, 2 GB RAM, 19 LCD monitory, příslušenství), laserovou tiskárnou a dataprojektorem. Počet žákovských stanic odpovídá počtu žáků v pracovní skupině (třídy jsou pro výuku informatiky děleny na poloviny), každý žák tedy zadaný problém řeší samostatně na svém počítači. Ve druhé učebně se nachází šestnáct počítačů pro žáky (konfigurace: INTEL Core 2 Quad Q6600 2,4GHz, 2 GB RAM, 19 LCD monitory, příslušenství), laserovou síťovou tiskárnu, scanner a tablet. Stejně jako v první učebně odpovídá počet stanic odpovídá počtu žáků v pracovní skupině. Všechny počítače na škole jsou připojeny prostřednictvím lokální sítě (1 000Mb/s FastEthernet) nepřetržitě k celosvětové síti Internet garantovanou rychlostí 8Mb/s. Rozšířena je výuka Anglického jazyka v 9. ročníku, od 7. ročníku mají žáci možnost navštěvovat hodiny s rodilým mluvčím. V Českém jazyce je věnována pozornost mimo jiné také čtenářské gramotnosti. O velmi dobré úrovni výuky svědčí počet žáků přijatých na střední školy. Na 1. stupni si volitelné předměty vybírají žáci 2. a 5. ročníku. V 2. ročníku je na výběr Čtení s porozuměním a Literární výchova. V 5. ročníku Přírodovědné praktikum nebo Osobnostní a sociální výchova. Každý žák 7. až 9. ročníku si musí vybrat z nabídky volitelných předmětů. Žáci si mohou vybrat ze tří volitelných předmětů s dvouhodinovou týdenní dotací. V 7. ročníku si volí Německý jazyk, Sportovní aktivity, nebo Přírodovědný seminář I. V 8. ročníku Informatiku, Německý jazyk, nebo Přírodovědný seminář II. A v 9. ročníku pak Německý jazyk, Cvičení/Doučování z Čj, nebo Cvičení/Doučování z M.

3 Žáci si mohou vybrat také z nabídky nepovinných předmětů: - na 1. stupni ve všech ročnících Náboženství - v 1. ročníku Anglický jazyk - na 2. stupni v 6. ročníku Seminář z matematiky a v 8. ročníku Seminář z matematiky a Informatiku Na prvním stupni pracují zájmové kroužky: Flétničky třída Flétničky třída Keramika Angličtina třída Angličtina třída Angličtina třída Angličtina třída Angličtina 2. třída Dramatický kroužek Výtvarný a kreativní kroužek Florbal Judo Sportovní hry Taneční kroužek Smíšené kroužky pro žáky 1. i 2. stupně Šachy třída Přírodovědný kroužek Zdravotnický kroužek Deskové hry Na druhém stupni pracují zájmové kroužky: Florbal Kreativní psaní v anglickém jazyce Dramatický (muzikálový) kroužek Orientální tance Sportovní hry Španělština Keramika

4 Další mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Kvůli rozvíjení vztahu k historii a tradicím jsme pro žáky a ve spolupráci s žáky pořádali několik akcí (Slavnost k výročí vzniku republiky, Vánoční jarmark, slavnost Vynášení smrtky, velikonoční dílny). Žáci školy vycestovali se svými učiteli na školy v přírodě. V průběhu celého školního roku byly realizovány jednodenní výlety s poznávacím zaměřením i výlety několikadenní před prázdninami, spojené s pěší turistikou, cykloturistikou, aktivitami v lanových centrech a projekty. K posílení jazykových dovedností jsou pořádány pro zájemce z řad žáků zahraniční studijně-poznávací zájezdy (Vídeň, Londýn). V rámci doplnění výuky navštěvují naši žáci divadelní představení (divadlo Radost, Polárka), Mahenovu knihovnu, ZOO a různé druhy výstav, docházeli na dopravní hřiště v Lužánkách, kde získávali potřebné dovednosti z oblasti bezpečnosti silničního provozu, a absolvovali výuku v CVČ Lužánky. Za hojné účasti rodičů probíhaly další mimoškolní i školní akce: besídky k Svátku matek, sportovní dopoledne ke Dni dětí, Vánoční jarmark, Absolventská vystoupení a Dny otevřených dveří. Ve spolupráci s Klubem rodičů probíhaly akce pro děti (Dýňování, Velikonoční radovánky) i pro dospělé (společenský večer). V posledním týdnu školního roku jsme pokračovali v tradici Tyršovy obecné školy, na jejíž tradice navazujeme, a to Týdnem dětské radosti, kdy žáci chodili se svými učiteli na vycházky, výstavy, exkurze a soutěžili v různých sportovních disciplínách. Mezinárodní spolupráce Projekt Adopce na dálku : V tomto projektu i nadále pokračujeme. Opět se podařilo získat prostředky a s pomocí Humanistického hnutí může námi adoptovaný keňský chlapec Ramadhani Mwinga Tsuma navštěvovat školu od ledna 2007 doposud, přičemž vybraná částka stačí min. tento školní rok. Charitativní akce Na pomoc Japonsku, které bylo postiženo přírodní katastrofou, jsme uspořádali prodejní výstavu výtvarných prací žáků s japonskou tématikou. Výtěžek jsme zaslali na prostřednictvím nadace do postižených oblastí.

5 Projekt La Ngonpo : Od loňského roku jsme zapojeni jako pilotní škola do projektu La Ngonpo, což je česko-indický projekt. Více na Mimořádné školní akce: besedy o kriminalitě mládeže, bezpečnosti v dopravě s příslušníky Městské policie a Policie ČR celoškolní projekty každoročně minimálně jeden vícedenní celoškolní projekt prodejní výstava prací žáků Vánoční jarmark Příklady akcí školní družiny: divadelní přestavení pro židenické seniory Mikulášská besídka, Den matek vynášení Morany návštěvy ZOO, výstav, divadelních a filmových představení Další informace o dění školy naleznete ve Výročních zprávách školy v sekci Úvod/Dokumenty a především v Aktualitách.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 Fakultní škola Pedagogické fakulty MU Školní rok 2004/2005 Část I Základní charakteristika školy a) Název, sídlo: Tyršova základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ

Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 držitelka mezinárodního titulu Ekoškola www.zsvrane.cz; http://ekoskola-vrane.wz.cz tel.: 257 760 341; info@zsvrane.cz

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 držitelka mezinárodního titulu Ekoškola www.zsvrane.cz; http://aktuality.okamzite.eu, http://ekoskola-vrane.wz.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2. Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 Telefon: 261215728-29 Fax: 261215730 E-mail: zs.kresomysl@volny.cz www.zskresomyslova.cz Zřizovatel: Městská část Praha 4 Škola sdružuje - základní školu - školní

Více

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice.

Hradec u Stoda, Střelice, Ves Touškov, Líšina, Lelov, Nový, Záluží, Kotovice, Honezovice, Lisov, Hradišťany, Miřovice. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Adresa školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2012/2013-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7, odst. 1, písmeno a-n Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2010/2011-1- Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září

Více